Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate"

Transkript

1 Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Feltstevne på Fotland, 18. april i strålende vårvær! Kan vi ha det bedre? Det er feltsesongen mange av skytterne ser fram til, skyte ute i fri med varierende avstander og figurer.

2 GENERALFORSAMLINGEN FOR 2008 Generalforsamlingen for året 2008 ble holdt i klubblokalet i Blåsenborg Skyte Center torsdag 12 mars 2009 kl.1900, tilstede var 22 medlemmer.(som året før) Leder Harald Nilsen ble valgt som møteleder, som referent ble valgt sekretær Trond Fosse. Generalforsamlingen gjennomført etter oppsatt dagsorden uten dramatikk av noe slag. Kretsformann Haldor Hinna, møtte fra Rogaland Skytterkrets og stod for utdeling av medaljer, diplomer og lagplaketter vunnet i kretsmesterskap og distriktsmesterskap. Der var utdeling av klubbmedaljer, pengepremier osv. Gunnar Halvorsen stod for serveringen, og den syntes å falle i smak hos alle. Valget ble gjennomført etter valgkomiteens forslag. (De fleste tok gjenvalg Det ble diskutert/informert om Rennesøy banen. Vi er hele tiden i løpende kontakt med Rennesøy kommune, og bare møtt velvilje derfra. (ref: VII. Diverse etc. driftsåret 2009). II. STYRET OG ANDRE FUNKSJONER I ÅRET 2009 V V Velges 10 LEDER (President) Harald Nilsen x (1 år) NESTLEDER (Visepresident) Arvid Simonsen x (2 år) ØKONOMISJEF (Pengemester) Trond Fosse x (2 år) SEKRETÆR (Generalsekretær) Hilde Holter x (2 år) MATERIALFORVALTER (Våpen) Gunnar Halvorsen x x (2 år) OPPMANN Ståle Waagbø x (2 år) BANEMESTER BLÅSENBORG Arnt O lav Flønes x x (2 år) EDB KOORDINATOR (EDB Guru) Leif Øverland x x (2 år) VARAREPR. 1. (Sjef.22 Bane) Tor Inge Gudmestad x (1år) VARAREPR. 2. Oddvar Knudsen x (1år) REVISORER Einar Frisvold / Arild Stokka x (1år) VALGKOMITE Arvid Simonsen (Styrets representant) x (1år) VALGKOMITE Kurt Hansen / Anders Inge Sæbø x (1år) HEDERSTEGNKOMITE (leder) Gunnar Halvorsen Velges 2010 x (3 år) HEDERSTEGNKOMITE Harald Nilsen Valgt 2009 (3 år) HEDERSTEGNKOMITE Arnt Flønes Valgt 2008 (3 år) UTDANNINGSKONTAKT Gunnar Halvorsen (Utnevnt av styret) REPR.KRETSTING Harald Nilsen Ståle Waagbø, x x (1år) REPR.KONTAKTUTVALG Harald Nilsen Trond Fosse x x (1år) VARAREPR.KRETST./KONT. Arvid Simonsen, Gunnar Halvorsen x x (1år) Ungdoms rekrutteringssjef Arild Stokka (Fast ansatt på ubestemt tid uten lønn) For de representanter som blir valgt til å representere klubben i utvalg etc., men ikke på daværende tidspunkt er disponible, ber styret Generalforsamlingen om fullmakt til å utnevne andre fra styret. 1

3 III. MEDLEMSKONTINGENTER FOR ÅR Kontingenten har vært: - Menn og Kvinner f.o.m. det året en fyller 20 år. kr Pensjonister / Trygdede kr Ungdom / Junior t.o.m. det året en fyller 19 år kr Familiekontingent (ektefelle og skolebarn) kr (skolebarn til og med det år en fyller 18 år) Etableringsgebyr / purregebyr til Stavanger PK er på kr Inklusive i medlemskontingenten er: Kontingent til Norges Skytterforbund : kr pr. medlem over 20 år. Til Rogaland - skytterkrets: kr pr. medlem over 20 år. Altså kr totalt, det er ikke småbeløp som går til overordnede myndigheter. Inklusive i kontingenten til NSF er medlemsbladet SKYTTERNYTT 6 stk. pr. år NB: Siste nummer av skytternytt inneholder blant annet Terminliste for hele landet. Her skyter to gullmedaljevinnere, side by side, og begge representerer vår klubb! Ståle Waagbø til venstre tok gullmedaljen i V50 klassen, og Tor Inge Brokjøp til høyre, gullmedaljen i V60 klassen. Det ble faktisk dobbeltseier i V50, Leif Øverland tok sølvmedaljen. I tillegg ble det lagseier i V50 som året før. Snakk om uttelling på en tropp som besto av 5 stk! 2

4 IV. MEDLEMSOVERSIKT PR MEDLEMSKATEGORI : (Registrert i henhold til NSF / NIF / Olymiske Komité). Totalt: Menn, Kvinner, Jr., Ungdom (356 stk. inklusive fri og æresmedlemmer) Kvinner : Menn : Alderstrinn : 0 år til 5 år 0 stk. ( ) 6 år til 12 år 2 ( ) 13 år til 19 år 118 ( ) 20 år til 25 år 11 ( ) ( 11 stk.) 26 år pluss 225 ( ) (225 ) Derav Æresmedlemmer 11 ( ) Derav Frimedlemmer 1 ( ) SUM TOTAL : 356 Kvinner : 80 Menn: 276 / (236 stk å betale for) Medlemsavgift å betale (fra + 20 år) til NSF (kr.225.-) og RSK (kr.60.-) blir da Norges Skytterforbund, kr pr. medlem over 20 år: kr. 225,- x 236 stk. = kr ,- Rogaland Skytterkrets, kr pr. medlem over 20 år: kr. 60,- x 236 stk. = kr ,- TOTALSUM = kr ,- I tillegg har vi rekruttskyttere registrert i NSF: Kvinner : Menn : Alderstrinn : 0 år til 5 år 0 stk. ( ) 6 år til 12 år 7 ( ) 13 år til 19 år 23 ( ) SUM TOTAL : 30 stk. Kvinner : 7 Menn: 23 Total medlemsantall er da ovenfor Stavanger Kommune, Stavanger Idrettsråd er da: Medlemmer registrert i NSF, NIF/ Olymiske Komité pluss rekruttmedlemmer registrert i NSF, Menn, Kvinner, Jr., Ungdom pluss rekruttskyttere 30 stk. : (386 stk.) Kvinner : Menn : Alderstrinn : 0 år til 5 år 0 stk. ( ) år til 12 år 18 ( ) år til 19 år 148 ( ) år til 25 år 10 ( ) år pluss 217 ( ) Derav Æresmedlemmer - 11 ( ) Frimedlem i SPK - 1 ( ) SUM TOTAL : 386 Kvinner : 87 Menn: 299 3

5 V. Formenn i Stavanger PK Æresmedl.(Diplom og Medalje) Hederstegn,(Diplom) Arne Corneliussen Arne Corneliussen Arnt Flønes Magne Aanestad Magne Aanestad 3 Ståle Waagbø Einar Fugeli Arvid Simonsen, Sen. Andres Inge Sæbø Arne Abel Lund Arne Abel Lunde Gunnar Halvorsen Arvid Simonsen Kurt M.Torgrimsen Rolf Moen Terje Tranberg Egil Gjerde Liv Bratsberg Egil Gjerde Harald Nilsen 1992 Arild Stokka Terje Pedersen Haldor Hinna 1992 Tor Inge Gudmestad Rolf Moen Kurt Bernhard Hansen 1996 Leif Øverland Harald Nilsen Finn Christenssen 2002 Ann Kristin Tegle Olav Karlsen Anders Inge Sæbø 2005 Arvid Simonsen Harald Nilsen Gunnar Halvorsen 2005 Harald Knoop Ståle Waagbø 2005 Geir Åge Sinnes Arnt Flønes 2006 Leif Øverland 2007 Arvid Simonsen Jr Tor Inge Gudmestad 2007 Det var glissent fremmøte på forrige årsmøte, men humøret var likevel på topp! 4

6 VI. REKRUTTERINGS SKYTING Som de fleste vet, har vi i vinterhalvåret hatt et tilbud til ungdommer opp til 20 år. De kan skyte luftpistol og cal.22. (MÅ ha fylt 12 år for å skyte på cal.22 -banen) I år registrerte totalt 129 stk. ungdommer (inklusive her er 30 stk. registrert fra Arild, resterende er fra St. Svithun skole og diverse skytinger). Alle ungdommer som er innom oss og skyter, blir rapportert inn til Norges Skytterforbund med sitt resultat. Dette blir fra NSF rapportert videre til Norges Idrettsforbund / Olympiske Komité og Kulturdepartementet, som igjen yter penger til NSF. NSF kanaliserer noe av dette tilbake til klubbene. For vår innsats på rekruttskytingen har vi år om annet fått ekstra tilskudd både fra Norges Skytterforbund og Kulturdepartementet. Angående økonomisk støtte fra Stavanger Kommune ref. regnskapet.(regnskaps sjef) Som en kuriositet kan vi nevne at så lenge NSF har drevet med registrering av ungdomsskyttere, har vi stort sett vært å finne i toppen av disse listene. (Ref. Diplomer som henger på utsiden av administrasjons -bua.) Voksen skytingen på cal.22. banen. Dette tilbudet, tirsdag og torsdag, resulterer i at det gjennom året er flere hundrede som er innom Blåsenborg skytesenter og skyter. Foruten at de prøver om pistolskyting skyting er noe for dem, gir det klubben en kjærkommen inntekt, ja jeg tørr påstå at om vi ikke hadde denne inntekten fra.22 banen hadde vi ikke kunne drevet klubben så raust som vi gjør. DOBBLELTSEIER i V50! Ståle Waagbø tok gullet og Leif Øverland sølv, individuelt. NM i Luftpistol, i Meråker. GRATULERER! 5 Tor Inge Brokjøp GULL individuelt i V60, NM i luftpistol, i Meråker GRATULERER!

7 VII. DIVERSE Etc. I DRIFTSÅRET (En del av dette er fra året 2008) Det har vært holdt 9 styremøter siden generalforsamlingen i fjor. Det som kanskje har opptatt folk flest er hvordan det går med Rennesøybanen. Vi er dessverre ikke kommet lenger i dette året, ingen beslutninger er tatt fra Rennesøy kommune sin side. I forbindelse med at Stavanger kommune de neste 10 årene skal bygge idrettsanlegg for 1.2 milliarder, hengte vi på en søknad for utbygging av bane på Rennesøy. Søknaden gikk til Idrettsrådet i Stavanger, med kopi til Stavanger kommune (politikerne) og Rennesøy kommune. Søknaden nådde ikke opp til behandling hos politikerne i Stavanger kommune. At der bygges mange svømmehaller i Stavanger er forståelig, men så mye penger som blir forfordelt til fotball, og håndball er vel litt uforståelig. At vi ikke nådde opp med vår søknad politisk, mente Idrettsrådet ikke var noe problem, noen få millioner som trengs for å bygge en skytebane er peanøtter i forhold til andre store idrettsanlegg som gjerne kommer opp i to og tresifferet antall millioner. Å bygge en skytebane i den størrelsen som vi planlegger skulle det nok finnes penger til. MEN HADDE VI HATT EN TOMT. Vi får bare stå på videre. Alle søknader om skytebane skal heretter stiles til Idrettsrådet i Stavanger. Vår kopi av søknad til Rennesøy kommune ble diskutert i møte der, men ingen beslutninger ble tatt. Nevner også at Rennesøy kommune har tilbudt grunneier kr.50.- pr kvadmeter. Kunne vi få aktuelt område til den prisen, kunne vi kjøpt det arealet vi trengte for å bygge en bane. Som naturlig er, ønsket også diverse instanser flere opplysninger om pistolbanen, men bare i mindre grad, vi følte at de fleste ikke var negative til en skytebane. Jeg var ellers i telefonkontakt med Rennesøy kommune i slutten av desember, men noe nytt forelå fremdeles ikke. Det sosiale teller nesten like mye som resultatet når vi er ute å representerer klubben på NM rundt om i landet. Her er gjengen som var på NM i Larvik, 6

8 Nevnes også at alle som arbeider med barn/ungdom skal ha Politiattest, vi tolker det slik at det holder at ansvarshavende på våres treningsdager skal ha det, om kravene å arbeide med ungdom blir strengere må vi ta det til følge. Gunnar Halvorsen er av styret utnevnt til å organisere dette. Ellers har vært et rolig år uten noen spesielt store saker, det har gått på det jevne. Stevner og trening på elektroniske skiver er populært, det ser ut til å gi skytterne mer igjen en skyting på pappen. Men å arrangere stevner på elektroniske skiver er ikke bare enkelt, pr. i dag er det få som helt ut mestrer arrangementet fult ut med PC. Vi har ellers kjøpt oppdatering av softwaren. Veldig viktig er det at de elektroniske skivene blir behandlet pent, det tillates ikke at uøvde / eller mindre gode skyttere som ikke klarer å holde seg på pappen får skyte der, de får holde seg på pappskivene på midtbanen. Dette bør også skyttere av denne kategori selv innse slik at de holder til midtbanen uten å bli fortalt det. Anlegget er for dyrt til å bli behandlet lemfeldig. Oddvar Knudsen er oppnevnt av styret til å ha ansvaret for den elektroniske Luftbanen. Etter pålegg fra Politiet måtte vi installere FG godkjent alarm. Securitas ble valgt og etter noen barnesykdommer virker det tilfredsstillende. Husk: har du glemt eller er usikker på hvordan alarmen deaktiveres/aktiveres, ta kontakt med styret eller andre som har utlevert nøkkel/kode. Det kan ellers være lurt å gå gjennom prosedyrene i hodet før du deaktiverer alarmen. (siste feiltasting kostet klubben kr ) Utløser du alarmen ved uhell ring Arnt på tlf: , eller Ståle på tlf: eller Harald på tlf: og fortell hva / hvordan feilen er oppstått, kontaktliste/telefonnr. henger ved kodelåsen. Alle styremedlemmene må kjenne til PASSORDENE. Om ønskelig kan vi også hente opplysninger ut av adgangslåsen om hvem som låser seg inn/ut på banen. NB! Alarmen går automatisk på hver kveld kl Nøkler til Blåsenborg Skyte Center (2 stk.) utlånes til godkjente medlemmer for en sum av kr.400.-, ved tilbakelevering av nøkler, returneres kr Nøklene kan av styret tilbaketrekkes om regler, lover ikke overholdes. Det ble delt ut julegratiale til styremedlemmene og revisorer på kr pr.stk. Alle som har deltatt i Norgesmesterskapene i 2009, har fått en ikke ubetydelig økonomisk støtte fra klubben, samt at klubben har betalt alle startkontingentene i NM og lagkontingentene i NM, DM og KM. Men disse medlemmer som får slik støtte gir mye igjen til klubben ved sin deltakelse i klubbens andre aktiviteter, som også gir ekstra inntekt til klubben, ref. bedriftsskyting, skoleskyting (Solborg og St.Svithun), blåturer, og lignende.(ære være dere og takk for det.) Harald Nilsen var på fagkomité konferanse i Trondheim. Se referat derfra på skyting.no /pistol. Nevnes må at 2 nye pistoløvelser ble vedtatt innført i hurtigpistoløvelsen Militærpistol og Revolver ( sek.) Øvelsen skytes valgfritt, en hand/begge hender. Ellers føler vi at klubben har en positiv stjerne hos de offentlige myndigheter. Finn Christensen med sine velformede søknader skal har æren for dette, ref. Storbyprosjektet som gav oss kr i kassen. - et opplegg for å ivareta ungdom med fremmedkulturell bakgrunn. Offentlige midler stilles til disposisjon i denne sammenheng. Om ønskelig kan Finn kan fortelle mer om dette. Om dette fortsetter i fremtiden er vanskelig å si, men Finn har heldigvis sagt seg villig til å stå på noen år til, han har sendt søknad for de neste 3 årene. BRA!. Men han trenger også hjelp til dette. Finn Christensen har også i vinter hatt ungdommer til trening, med god hjelp av Kenneth, Ståle og Oddvar. 7

9 Også i år har vi fra Norges Idrettsforbund/Olympiske komité mottatt et ikke ubetydelig beløp (ref. regnskap) - litt uventet, men vi fikk det nok fordi vi har så mange ungdommer registrert som medlemmer. Ellers har vi bra inntekt fra å arrangere for bedriftsskyting (kr ) Her må nevnes at vi trenger flere hjelpere til å avvikle slike stevner som vanligvis går over 2 dager. Skriv dere på dugnadslappen så jeg slipper å mase på hjelpere! Vi har også gode inntekter fra Solborg med skoleskyting (kr ) - ansvarshavende A.I.Sæbø. Samt del private som vil ha skyting blåturer (kr ) - ansvarshavende Arvid Simonsen. Arnt Flønes har også bidratt godt med sponsorinntekter fra firmaer se Årsmeldingen. Fra Tippingens grasrotrandel er der også kommet inn penger. Vi minner igjen medlemmene om at klubben ikke kan drives kun av styret, dugnadslister etc. der det spørsmål om hjelp bør følges opp av alle medlemmer, og i all fall av de som får økonomisk støtte i noen form. Der er avholdt 2 dugnader med heller tynn deltakelse, her ber vi medlemmene skjerpe seg, det er stort sett de samme som går igjen, du behøver ikke være styremedlem for å delta. Lister blir hengt opp på oppslagstavlen. (styret har merket seg de velvillige personer som alltid står på) I år ble NM i luftpistol arrangert i Meråker i Nord Trøndelag. Dette var også en prøve arrangement på EM luftvåpen som de skal ha våren Fra klubben reiste og deltok Ann Kristin Tegle, Ståle Waagbø, Leif Øverland, Arnt Olav Flønes og Tor Inge Brokjøb. Innsatsen her var formidabel, satt igjen med følelsen at de gjorde reint bord i de klassene de deltok i. Se ellers oversikt over NM vinnere. I bane NM som i år ble arrangert av Ørlandet PK var der ingen deltakelse av skyttere fra klubben, dette er vel første gang på mange år at vi ikke har deltakere på NM bane. Det skyldes kanskje at NM ble delt opp i 2 lang-weekender, det er jo ganske langt og tungvint å reise til Ørlandet. I feltpistol som ble arrangert av i Larvik PK med flere hadde vi som vanlig stor deltakelse med Finn Christenssen, Anders Inge Sæbø, Rasmus Vatne, Kurt Hansen, Tor Inge Brokjøb, Haldor Hinna, Hilde Holter og Sigrid Østerhus. En del med medbrakte fruer. De arrangerte samtidig NM i spesialpistol og Magnum 1 & 2, her deltok kun Rasmus Vatne. Om det ikke her ble individuelle medaljer denne gangen ble det 3 lag-gull. Meget bra! Se ellers NM oversikten / og under bragder. VI TRENGER DIN HJELP! SANDNES PK HAR PÅTATT SEG Å STÅ FOR ARRANGEMENTET AV NM I FELTPISTOL VI HAR SAGT OSS VILLIG TIL Å BETJENE 2 STANDPLASSER, TIL DET TRENGER VI HJELP FRA MEDLEMMER. SE OPPSLAGSTAVLE I BLÅSENBORG OG SKRIV DEG OPP SOM HJELPER, ELLER TA KONTAKT MED ARNT PÅ TLF: DU BEHØVER IKKE DEN STORE ERFARINGEN ELLER HA DOMMER SERTIFIKAT, VI TRENGER OGSÅ HJELPERE TIL LAPPING AV SKIVER OG ELLERS ANNET. 8

10 Oversikt over sponsormidler og ekstrainntekter Sponsormidler: Firma: Marvik Service kr Rema 1000, Storhaug kr Stavanger Installasjon A/S kr Eiendoms Megler 1 kr Stavanger Boligbyggelag kr Centrum Rør AS kr MaskinTeknikk kr Brann & Sikkerhets Service AS kr Våpenhuset A/S kr Totalt sponsorer kr Bedriftskyting, 5 stevner kr Idrettsrådet- Stav.kom. årlig driftstilskudd kr Norges Idrettsforb.Olympiske Komite kr Stavanger Idrettsråd-Storbymiddler kr Grasrotandelen. Norsk Tipping kr Rekruttskyting Norges Skytterforbund (Arild) kr Blåturer kr Skoleskyting (Solborg) kr Elektroniske skiver. Rest kr ,- kom inn på konto i Jan.2009 kr Totalt ekstrainntekter kr Jeg vil først takke de firmaer og offentlige instanser som har vært med på å gi klubben disse sponsormidler og ekstrainntekter. Som dere ser har klubben en god ekstrainntekt i sponsormidler. Men alt dette kommer ikke inn av seg selv, klubbens medlemmer og ikke bare styremedlemmer har stått på, og dette viser godt igjen i kassa Jeg vil ikke fremheve noen spesielt men takke alle som har vært med på dette. VIII. ØKONOMISK STØTTE VED DELTAKELSE I NM OG ANDRE STEVNER. Kriterier for økonomisk støtte til deltakelse i NM og andre stevner er i hovedtrekk følgende : Sportslig. Være kvalifisert tilnærmet blant de 1/3 beste i sin klasse, eller bli uttatt til deltakelse etter styrets vurdering, til eksempel deltakelse i lagskyting. Klubbens styre bestemmer alltid over økonomisk støtte til enhver deltakelse i mesterskap. Det gis ikke økonomisk støtte til deltakelse i KM eller DM for seniorskyttere. Ungdom og juniorer kan gis støtte til deltakelse i KM / DM etter søknad. (her vil styret vurdere hver enkelt skytter, etter skytterens kvalifikasjoner / trenings-iver / innsats / om skytteren har mottatt personlig stipend gitt til skytteren av andre instanser osv.) Delaktig i klubbens inntektsbringende aktiviteter. Hjelpe til ved bedriftsskyting, skoleskyting eller klubbens egne stevnearrangementer etc. Miljøskapende aktivitet innen klubben. Hjelpe til å holde orden i klubbens lokaliteter. Ekspl. så som å rydde / vaske opp etter seg, være med på dugnad. Kildesorter etterlatenskaper og legge det i dertil egnede bossbeholdere. Hjelpe 9

11 til i klubblokalet når en ser at det trengs. Ekspl. ved rekrutteringsskytingen / opplæring av ungdomsskyttere etc. Klubben dekker alltid utgifter til lagskyting i KM / DM og NM. Ved felles påmelding fra klubbens side, kan klubben forskutere startkontingent. Klubbens avgjørelse skal alltid ligge innenfor den ramme som er budsjettert og forsvarlig økonomisk. Oppnår skyttere individuelt gode resultater i mesterskap eller setter norsk rekord, kan dette honoreres spesielt. (eks. med Stavanger PK -krus. I mesterskap der klubben er involvert med økonomisk ut-telling av noen art, er klubben eneansvarlig for uttak av skytter både individuelt og lagmessig. Ansvar for uttak av skyttere er i hovedsak lagt til klubbens oppmann og leder. Leder kan også diskutere uttak / komme til enighet om uttak med andre styremedlemmer som er til stede ved stevnet. 10 NMGULL i Luftpistol V50 Lag i Fra venstre: Arnt Olav Flønes, Leif Øverland og Tor Inge Brokjøp. GRATULERER!

12 Fortrinnsvis skal de beste skytterne stille på lag, unntatt her er om en vil fordele lagmesterskapene til flest mulig skyttere i klubben. (ref. veteranklassene) Styret vedtok i år en endring i kriterier for reisestøtte for deltakelse i NM: Behandlet på styremøte 8/ og vedtatt enstemmig: Stavanger 6/ Revisjon av reisestøtten / startkontingent til Mesterskap for Stavanger PK. Kriterier for å oppnå betalt reisestøtte / startkontingent fra klubben i Mesterskap. Gjelder for nye medlemmer, medlemmer med fult medlemskap - og representert klubben i stevner: Den prosentvise støtten er maksimum, og gjelder prosentvis i forhold til de n størrelse som de etablerte skytterne får. Fult medlemskap og representert klubben i stevner i 2 år (24 mnd.) - kan gi 25 % ytelse/ støtte Fult medlemskap og representert klubben i stevner i 3 år (36 mnd.) - kan gi 50 % ytelse/ støtte Fult medlemskap og representert klubben i stevner i 4 år (48 mnd.) - kan gi 75 % ytelse/ støtte Fult medlemskap og representert klubben i stevner i 5 år (60 mnd.) - kan gi 100 % ytelse/ støtte Som en ser her kan ikke nye medlemmer bare komme inn i klubben gjøre krav på de samme rettigheter som etablerte medlemmer/ skyttere har opparbeidet seg over flere år, rettigheter som de har opparbeidet seg ved deltakelse i styreverv, skyteledere på stevner,.22 bane, luftbane og dugnad osv. Etter de gamle reglene bør en gjerne ta hensyn til at en prioriterer startkontingenten først. Det skal dog allikevel tas hensyn til Ungdom og Juniorer som viser talent og treningsiver, disse kan fordelsbehandles ved vedtak bestemt av styret. Det er klubbens styre som hvert år vurderer og bestemmer om det skal utbetales støtte til mesterskap. Finner styret det økonomisk forsvarlig bør støtte til Ungdom / Junior ha førsteprioritet Se ellers for kriterier for støtte. Styret bestemmer og er enerådende med hensyn til all økonomisk støtte. Bestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft. Hilsen Harald Nilsen, President IX. DELTAKELSE I MESTERSKAP. Alle søknader om økonomisk støtte sendes klubbens styre før stevne / reise er foretatt. (Resultatlisten), billetter / regninger etc. sendes klubbens kasserer umiddelbart etter hjemkomst. Dette av hensyn til regnskap og kontroll. (Om økonomisk støtte fra klubben ikke er benyttet, pliktes tilbakebetaling til klubben.) Det gis ikke økonomisk støtte om vedkommende skytter mottar støtte fra andre instanser. Ekspl. Fra NSF / Fagkomiteer etc. Mottar skyttere økonomisk støtte / stipend etc. fra andre instanser, vil dette bli tatt hensyn til ved fordeling av støtte fra klubben. 11

13 X. INSTRUKSJON / OPPLÆRING Grete Nilsen og har trener -1 -eksamen. Gunnar Halvorsen har trener -2 eksamen, han virker også som instruktør og driver klubbens kursvirksomhet for dem som ønsker å styrke sine kvalifikasjoner i forbindelse med våpenkjøp. Ståle Waagbø holder på med utdannelsen som trener 3, i den forbindelse vil han på nyåret 2010 sette i gang med treningssamling i Blåsenborg for en del av klubbens medlemmer som skyter luftpistol. Vi håper at også Oddvar Knudsen vil være behjelpelig her? XI. SKYTELEDERE / DOMMERE Haldor Hinna og Gunnar Halvorsen har gyldig sertifikat som dommer / skyteleder for pistol og rifle. I tillegg har de klassifikasjonsdommer-sertifikat. Ståle Waagbø og Gunnar Halvorsen er også utdannet som trener 3. Følgende har klassifikasjonsdommer-sertifikat: Haldor Hinna, Gunnar Halvorsen, Finn Christenssen, Anders Inge Sæbø, Grete Nilsen, Arild Stokka, Harald Nilsen, Arvid Simonsen, Kåre Simonsen, Tor Inge Jacobsen, Bjørn Kvæstad, Ann Kristin Tegle, Ståle Waagbø, Leif Øverland og Oddvar Knudsen. XII. VÅPEN OG LADEUTSTYR Ladeutstyr : Klubben har 5 ladeapparater. 1. STAR 4 stasjoners i cal STAR 4 stasjoners i cal STAR 4 stasjoners i cal. 9 mm. 4. DILLON 4 stasjoners i cal Kalibreringspresser til cal.32, 357, Komb. Kal./Fett-Presse 7. Tennhetteuttaker cal.32 til cal.45 Bortevekk?) 8. Hylse - trimmer for 9 m/m (diameter) Støpeutstyr og rengjøringsutstyr for hylser er tilgjengelig for klubbens medlemmer. Kontakt styret for instruksjon og veiledning. Adkomst via nøkkelskap på banen. Ytternøkkel passer til nøkkelskapet. XIII. BANER. Ingen endring i banesituasjonen. Vi har Blåsenborg-anlegget som hovedbase. I tillegg disponerer vi Bjergsted hver tirsdag, torsdag og fredag. Delvis lørdag og søndag. I sommerhalvåret kan vi trene med NOP/Vatne på 25 meters -banen på Vatne. (kontakt NOP/Vatne for treningstider XIV. SPORTSLIG I kalenderåret 2009 har Stavanger PK stått som arrangør av følgende stevner Åpne Luftvåpen-stevner: 20 stk. Åpne Fripistol-stevner 2 Åpne Hurtigp. -stevner 3 Åpne Silhuett stevner 1 Bedrifts-stevner 5 Diverse skytinger for firma og private (blåturer) 12

14 V. BRAGDER Våre skyttere utmerket seg også i år 2009 med strålende resultater i Norgesmesterskap, Distriktsmesterskap og Kretsmesterskap, både på bane og i feltskyting der de deltok. Se bare her!! Norgesmesterskap - Luftpistol : Ståle Waagbø Gullmedalje i klasse V50 år Luftpistol : Leif Øverland Sølvmedalje i klasse V50 år Luftpistol : Tor Inge Brokjøb Gullmedalje i klasse V60 år Lag Luftpistol - Stavanger PK Gullplakett i kl. V50 med Tor Inge, Leif og Arnt Lag Felt. Finp. - Stavanger PK Gullplakett i kl. V70 med Haldor, Finn og Anders Inge Lag Felt. Rev. - Stavanger PK Gullplakett i kl. V70 med Rasmus, Finn og Anders Inge Lag Felt. Grovp. - Stavanger PK Gullplakett i kl. V70 med Haldor, Finn og Anders Inge I KM og DM ble der en mengde medaljer i alle valører se oversikt over KM og DM. BRA! GRATULERER ALLE SAMMEN! XVI. NORGESREKORDHOLDERE I STAVANGER PISTOLKLUBB (Historie). Stavanger Pistolklubb - har / har hatt følgende Norgesrekord holdere i Pistol! (Klasse U14 år er sittende med en hånds støtte (NB: Liv Bratsberg som satte et utall rekorder når hun representerte sin tidligere klubb, Boganes PK, er selvfølgelig ikke tatt med her.) Fra og med året 2006 ble der endringer i alder for veteranklassene, vi gikk bort fra V45, V55, og V65 og over til V50, V60 og V70 klasser. Dette resulterte at Leif Øverland og Harald Nilsen ble notert for Norske rekorder i veteranklaser Liv Bratsberg SPK - Luftp. kl. Damer med 384 p. Slått 2001 Elisabeth Thorsen SPK - Luftp. Ungd. kl. U14 år med 379 p. Slått 2001 Harald Nilsen SPK - Luftp. kl. V65 med 373 p. Historie (V65) 2001 Ole Chr.Kahrs SPK - Luftp. kl. V55 med 379 p. Historie (V55) 2002 Ole Chr.Kahrs SPK - Luftp. kl. V55 med 380 p. Historie (V55) 2002 Thomas Fosse SPK - Luftp.Ungd. kl. U14 år med 383 p. Slått 2002 Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Fin. kl. V65 med 564 p. Historie (V65) 2002 Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Fin. kl. V65 med 565 p. Historie (V65) 2002 Leif Øverland SPk - Luftp. kl. V55 år med 378 p. Historie (V55) 2003 Harald Nilsen Lid SPK - Hurtigp. Fin. kl. U14 år med 487 p. Slått 2003 Harald Nilsen Lid SPK - Luftp. kl. U14 år med 386 p. Slått 2003 Marius Aarre SPK - Hurtigp. Fin. kl. U16 år med 575 p. Slått 2003 Marius Aarre SPK - Hurtigp. Fin. kl. U16 år med 580 p. Slått 2003 Harald Knoop SPK - Silhuettp. A kl. V45 med 571 p. Historie (V45) 2003 Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Fin. kl. V65 med 567 p. Historie (V65) 2003 Harald Nilsen SPK - Silhuettp. A kl. V65 med 540 p. Historie (V65) 2003 Harald Nilsen SPK - Silhuettp. B kl. V65 med 540 p. Historie (V65) 2004 Harald Nilsen SPK - Fripistol 50m. kl. V65 med 470 p. Historie (V65) 2004 Harald Nilsen SPK - Fripistol 50m. kl. V65 med 488 p. Historie (V65) 2004 Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Fin. kl. V65 med 571 p. Historie (V65) 2006 Harald Nilsen SPK - Fripistol 50m. kl. V70 med 482 p. Slått 13

15 2006 Harald Nilsen SPK - Silhuettp. kl. V70 med 514 p. Slått 2006 Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Grov kl. V70 med 552 p. Slått 2007 Leif Øverland SPK -Fripistol 50m. kl. V50 med 524 p. Slått 2000 Ståle Waagbø SPK - Luftp. kl. Åpen med 587 p. Gjeldende pr Marius Aarre SPK - Luftp. kl. U16 år med 376 p. Gjeldende pr Ann Kristin Tegle SPK - Luftpistol A kl. Damer med 386 p. Gjeldende pr Harald Nilsen SPK - Luftp. kl. V70 med 364 p. Gjeldende pr Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Fin. kl. V70 med 564 p. Gjeldende pr Leif Øverland SPK - Luftpistol kl. V50 med 381 p. Gjeldende pr Harald Nilsen SPK -Hurtigp. Grov kl. V70 med 553 p. Gjeldende pr Harald Nilsen SPK -Fripistol 50m kl. V70 med 498 p. Gjeldende pr Leif Øverland SPK -Fripistol 50m kl. V50 med 530 p. Gjeldende pr XVII. STEVNEDELTAKELSE I DRIFTSÅRET Litt vanskelig å tallfeste da mange av klubbens medlemmer deltar i stevner som vi ikke får resultatlister fra. Men jeg skulle tro at om lag 50 av klubbens medlemmer har deltatt i approberte stevner landet rundt (omtrent som i fjor). Arnt Olav Flønes er nok den skytteren som har deltatt i flest stevner i år. Medlemmene har deltatt lite på bane de fleste på feltskyting. Dette er egentlig lite så vi bør prøve å høyne dette i året som kommer. Deltakelsen på luft er relativt bra. XVIII. Følgende Vandrepokaler deles ut i Stavanger PK. Der deles ut følgende vandrepokaler - (I klubbmesterskap 4 stykker) LUFTPISTOL : Åpen klasse. / Prosentvis utregning 40/60 skudd. FELTPISTOL : Åpen klasse. / Alle grener sammenlagt BANE : Åpen klasse. / Alle grener sammenlagt STORMESTER/ALL ROUND: Åpen klasse. / Alle grener sammenlagt I klubbmesterskap deles det ut medaljer Gull, Sølv, og Bronse i. LUFTPISTOL : - Åpen klasse, Damer, Jr.M, Jr.D, Ungd, Veteraner. (vet. samlet 50/60/70 år) BANE : - Åpen klasse FELT : - Åpen klasse STORMESTER/ALL ROUND : Åpen klasse I tilleg deles det ut i Nyttårstevnet i Luftpistol -Vandrepokaler i klassene (Menn,) (Damer,) (Jr.M/D begge kl. samlet) (Ungdom alle kl.samlet) og (Veteraner alle veterankl. samlet.) 14

16 KLUBBMESTRSKAPENE 2009 Medaljer (Prosentvis utregning om Vandrepokalen,) LUFTPISTOL. FELT. Senior: Senior: 1. Oddvar Knudsen Gullmedalje 1. Harald Nilsen Gullmedalje 2. Thomas Fosse Sølvmedalje 2. Arnt Olav Flønes Sølvmedalje 3. Per K. Ekeheien Bronsemedalje 3. Rasmus Vatne Bronsemedalje Damer: BANE. 1. Ann Kristin Tegle Gullmedalje (Fin, Grov, H.Fin, H.Grov, Std. Silh.og Fri.) 2. Hilde Holter Sølvmedalje Åpen: Beste prosentvise result.alle grener 3. Laila Inderberg Bronsemedalje 1. Arnt Olav Flønes Gullmedalje (1 aksje V.P.) 2. Harald Nilsen Sølvmedalje Ungdom U14 år. (40 skudd) 3. Haldor Hinna Bronsemedalje 1. Åse Ringseth 358 p. Gullmedalje 2. Iven Husebø 351 p. Sølvmedalje 3. Roymond Arronsen 336 p. Bronsemedalje Ungdom U14 år. (30 skudd) 1. Åse Idun Morvik 270 p. Gullmedalje 2. Cathtrine Christenssen 265 p. Sølvmedalje 3. Jørgen Nielsen 259 p Bronsemedalje Veteraner (alle aldersgrupper) 1. Ståle Waagbø Gullmedalje 2. Leif Øverland Sølvmedalje 3. T.I.Brokjøp Bronsemedalje STORMESTER / ALL ROUND: (Vandrepokal må vinnes 3 ganger) LUFTPISTOL- FELT- BANE- (Fripistol,VM fin og grov, standard, silhuett, hurtig fin og grov). 1. Arnt Flønes Gullmedalje (Pokal 1 aksjer) 2. Harald Nilsen Sølvmedalje 3. Haldor Hinna Bronsemedalje XIX. MESTERSKAP KRETSMESTERSKAP. 1-FELTPISTOL FIN. (Sandnes PK) Vet. V50. Gullmedalje - Arnt Olav Flønes 82 p. (96) Vet. V 70: Gullmedalje - Harald Nilsen : Nr. 2 - Haldor Hinna FELTPISTOL GROV. (Sandnes PK) Vet. V50 : Gullmedalje - Arnt Olav Flønes 77 p. (95) Vet. V 70 : Gullmedalje - Harald Nilsen 89 p. 1- FELTPISTOL MILITÆR (Sandnes PK) Vet. V50 : Nr. 2 - Arnt Olav Flønes 63 p. Vet. V 60 : Nr. 3 - Kurt Hansen 59 p. Vet. V 70 : Gullmedalje - Harald Nilsen 78 p. 15

17 1- FELTPISTOL REVOLVER (Sandnes PK) Vet. V50 : Nr. 2 - Arnt Olav Flønes 71 p. Vet. V60 : Nr. 3 - Kurt Hansen 59 p. Vet. V 70 : Gullmedalje - Harald Nilsen 78 p. 1ISMI MAGNUM 1 REVOLVER. Ingen deltakelse. 1ISMI MAGNUM 2 REVOLVER. Ingen deltakelse. 1SPESIALFELT PISTOL (Sandnes PK) Vet. V70 : Gullmedalje - Harald Nilsen 70 p : Nr.2 - Rasmus Vatne 68 1SPESIALFELT REVOLVER (Sandnes PK) Vet. V70 : Gullmedalje - Rasmus Vatne 71 p : Nr.2 - Harald Nilsen 66 2 FRIPISTOL 2A 50 m. Vet. V50 : Gullmedalje - Arnt Olav Flønes 496 p : Nr Leif Øverland 491 Vet. V70 : Gullmedalje - Harald Nilsen 432 Vet. V50 : Gullplakett - Stavanger PK 1419 p. ved A.O.Flønes, L.Øverland og H.Nilsen 2- FRIPISTOL 2B - 25 m. Coltskiver (Sola PK) Vet. V50 : Gullmedalje - Leif Øverland 512 p : Nr. 4 - Arnt Olav Flønes 459 Vet. V 70: Gullmedalje - Harald Nilsen 397 Lag V 50 : Gullplakett - Stavanger PK 1368p. ved L.Øverland, A.O.Flønes og H.Nilsen 3 LUFTPISTOL. Menn : Nr. 3 - Oddvar Knudsen 542 p. Damer : Nr. 3 - Hilde Holter : Nr. 4 - Laila Inderberg : Nr. 5 - Liv Grete Undal 229 Vet.V50 : Gullmedalje - Leif Øverland : Nr 2 - Arnt Olav Flønes : Nr.4 - Gunnar Halvorsen 331 Vet.V60 : Gullmedalje - Tor Inge Brokjøb 360 Vet.V70 : Gullmedalje - Harald Nilsen : Nr.2 - Finn Christenssen : Nr.3 - Haldor Hinna 287 Damer : Gullplakett - Stavanger PK 921 p. ved H.Holter, L.Inderberg og L.G.Undal Vet.V50 : Gullplakett - Stavanger PK 1065 p. ved L.Øverland, A.O.Flønes og G.Halvorsen Vet.V70 : Gullplakett - Stavanger PK 951 p. ved H.Nilsen, F.Christenssen og H.Hinna 4 SILHUETTPISTOL (Sola PK) Ingen deltakelse 16

18 5 STANDARDPISTOL * ( ). (Sola PK) Vet. V50 : Nr. 3 - Arnt Olav Flønes 521 p. Vet. V 70 : Gullmedalje - Harald Nilsen 446 p. 6 VM FINPISTOL (NOP/Vatne) Vet. V50 : Nr. 2 - Arnt Olav Flønes 539 p. Vet. V 70 : Gullmedalje - Haldor Hinna 587 P. 6 VM GROVPISTOL Vet. V50 : Nr. 2 - Arnt Olav Flønes 518 p. Vet. V 70 : Gullmedalje - Harald Nilsen 522 p. 7 HURTIGPISTOL FIN (NOP/Vatne) Vet. V50 : Sølvmedalje - Arnt Olav Flønes 503 p. (559) Vet. V 70 : Gullmedalje - Harald Nilsen 537 p : Nr. 2 - Haldor Hinna 501 P. 7 HURTIGPISTOL GROV (NOP/Vatne) Vet. V 70 : Gullmedalje - Harald Nilsen 479 p DISTRIKTSMESTERSKAP. 1 FELTPISTOL FIN. (Vest-Agder) Ingen deltakelse. 1 FELTPISTOL GROV. (Vest Agder) Ingen deltakelse. 1 FELTPISTOL MILITÆR. (Aust- Agder) Vet. V 50 : Nr. 8 - Arnt Olav Flønes 71 p. Vet. V 70: Gullmedalje - Harald Nilsen Nr. 3 - Rasmus Vatne 80 1 FELTPISTOL REVOLVER. (Aust-Agder) Vet. V50 : Nr. 7 - Arnt Olav Flønes 76 p. Vet. V70 : Sølvmedalje - Harald Nilsen : Nr. 3 - Rasmus Vatne 76 1ISMI MAGNUM 1 REVOLVER. Ingen lister. (Arrangert?) 1ISMI MAGNUM 2 REVOLVER. Ingen lister. (Arrangert?) 1SR SPESIALFELT Pistol. Ufullstendig liste fra arrangøren Haugesund PK (ikke klassedelt) Arnt Olav deltok og tok muligens gull i Vet.50 år? 17

19 2 FRIPISTOL 2A 50 m. (Kopervik PK) Vet. V 50 : Gullmedalje - Arnt Olav Flønes 486 p. Damer : Nr. 3 - Hilde Holter 349 p : Nr. 4 - Sigrid Østerhus 156 p. 3 LUFTPISTOL. Damer : Gullmedalje - Ann Kristin Tegle 368 p : Sølvmedalje - Hilde Holter : Nr. 3 - Sigrid Østerhus 284 Vet.V50 : Gullmedalje - Leif Øverland : Nr 2 - Arnt Olav Flønes 361 Vet.V60 : Gullmedalje - Tor Inge Brokjøb 371 Vet.V 70: Gullmedalje - Harald Nilsen 329 Lag Damer : Gullplakett - Stavanger PK 1001 p. ved A.K-Tegle, H.Holter og S.Østerhus Lag Vet.V50 : Gullplakett - Stavanger PK 1107 p. ved L.Øverland, A.O.Flønes T.I.Brokjøb 4 SILHUETTPISTOL (Kopervik PK) Ingen deltakelse 5 STANDARDPISTOL ( ). (Kopervik PK) Vet. V50 : Gullmedalje - Arnt Olav Flønes 480 p. Vet. V70 : Gullmedalje - Haldor Hinna 423 p. Damer : Nr.4 - Hilde Holter 457 p : Nr.6 - Sigrid Østerhus 281 p. 6 VM FINPISTOL Ingen deltakelse. 6 VM GROVPISTOL Ingen deltakelse 7 HURTIGPISTOL FIN Ingen deltakelse. 7 HURTIGPISTOL GROV Ingen deltakelse. NORGESMESTERSKAP. 1 FELTPISTOL FIN. (Larvik) Vet. V60 : 21pl. - Tor Inge Brokjøb 86 p. (102) (45 delt.) Vet. V70: 11 pl. - Haldor Hinna 83 p. (97) (22 delt.) : 14 pl. - Rasmus O.Vatne 76 p : 15 pl. - Finn Christenssen 71 p : 18 pl. - Anders Inge Sæbø 67 p. Lag V70 : Gullplakett - Stavanger PK. 221p. ved H.Hinna, F.Christenssen og A.I.Sæbø 18

20 1 FELTPISTOL GROV. (Larvik) Vet. V60 : 9 pl. - Tor Inge Brokjøb 86 p. (103) (32 delt.) Vet. V70: 9 pl. - Rasmus O.Vatne 70 p. (94) (16 delt.) : 13pl. - Finn Christenssen 62 p : 14 - Anders Inge Sæbø 62 p : 15 pl. - Haldor Hinna 60 p. Lag V70 : Gullplakett - Stavanger PK. 184 p. ved F.Christenssen, A.I.Sæbø og Haldor Hinna NM i Felt 2009 i Larvik, det var 15 mann på hvert lag, da går det unna hvis det er god bemanning på standplassene. Her gjelder det å fylle opp magsinet 7 figurer gir 14 poeng om du treffer på alle (hvis da ikke standplassleder oppdager at du har ladet med en for mye). Tydelig og god informasjon er viktig ved et så stort arrangement. 19

21 1 FELTPISTOL MILITÆR. (Larvik) Vet. V60 : 26 pl. - Kurt Hansen 69 p. (101) (46 delt.) : 32 pl. - Tor Inge Brokjøb 64 p. Vet.V70 : 9 pl. - Rasmus Watne 83 p. (96) (23 delt.) : 15 pl. - Anders Inge Sæbø 69 p : 16 pl. - Finn Christenssen 69 p. Lag V70 : 2 pl. - Stavanger PK. 221p. ved R.Vatne, A.I.Sæbø og F.Christenssen 1 FELTPISTOL REVOLVER. (Larvik) Vet. V60 : 19 pl. - Kurt Hansen 83 p. (102) : 22 pl. - Tor Inge Brokjøb 82 Vet.V70 : 5 pl. - Rasmus Watne 90 (101) : 7 pl. - Anders Inge Sæbø 85 p : 18 pl. - Finn Christenssen 64 Lag V70 : Gullplakett - Stavanger PK. 239 p. ved R.Watne, A.I.Sæbø og F.Christenssen 2 FRIPISTOL. Ingen deltakelse 3A LUFTPISTOL. (Meråker) Damer : 7. pl. - Ann Kristin Tegle 366 p p. (466.1) (25 delt.) Vet. V50 : Gullmedalje - Ståle Waagbø 375 p : Sølvmedalje - Leif Øverland 366 p : 8 pl. - Arnt Olav Flønes 356 p. Vet. V60 : Gullmedalje - Tor Inge Brokjøb 368 p. Lag V50 : Gullplakett - Stavanger PK 1090 p. ved L.Øverland og A.Flønes og T.I.Brokjøp 4 SILHUETT PISTOL. (Ørlandet) Ingen deltakelse 5 STANDARDPISTOL ( ) (Ørlandet) Ingen deltakelse 6 VM FINPISTOL (Ørlandet) Ingen deltakelse 6 VM GROVPISTOL (Ørlandet) Ingen deltakelse 7 HURTIGPISTOL- FIN (Ørlandet) Ingen deltakelse 7 HURTIGPISTOL- GROV (Ørlandet) Ingen deltakelse 20

22 XX. NYTTÅRS KRUSENE. Vinnere 2001 Senior Harald Knoop Stavanger PK 560 p. 1.aksje Damer Liv Bratsberg Stavanger PK 368 Junior Kjetil Bø Sola PK aksje Ny pokal? Ungd. Odd Johannessen Stavanger PK aksje Vet. (50 år) Egil Gjerde Stavanger PK aksje Ny pokal? Vinnere 2002 Senior Leif Øverland Stavanger PK 367 p. 1.aksje Ungdom Rune B.Hansen Stavanger PK aksje Vet.(50 år) Egil Gjerde Stavanger PK aksje Vinnere 2003 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 571 p. 1.aksje Damer Ann Kristin T. Larsen Stavanger PK 377 p. O & E Ungdom Marius Aarre Stavanger PK 366 p. 1.aksje Vet.(50 år) Harald Nilsen Stavanger PK aksje Vinnere 2004 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 576 p. O & E Damer Julie Lekven Stord PK 373 p. 1.aksje Ny p.(ikke kj.) Ungdom Marius Aarre Sandnes PK 372 p. 2.aksje Ny p.(ikke kj.) Vet.(50 år) Helge Jonassen Sandnes PK 355 p. 1.aksje Vinnere 2005 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 570 p. 1.aksje Damer Ann Kristin T-Larsen Stavanger PK 375 p. 1.aksje Junior Rune Berven-Hansen Sola PK 522 p. 1.aksje Ungdom Harald Nilsen Lid Stavanger PK 335 p. 1.aksje Vet.(50 år) Leif Øverland Stavanger PK 358 p. 1.aksje Vinnere 2006 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 579 p. 2.aksje Damer Aina Flørli Sandnes PK 372 p. 1. aksje Vet.(50 år) Tor Inge Brokjøb Stavanger PK 362 p. 1.aksje Vinnere 2007 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 572 p. 3.aksje (Odel & Eie) Damer Aina Flørli Sandnes PK 371 p. 2. aksje Junior Rune Berven-Hansen Sola PK 549 p. 2. aksje (Odel & Eie) Ungdom Espen Magnussen Sola PK 365 p. 1. aksje Vinnere 2008 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 565 p. 2.aksje Damer Aina Flørli Stavanger PK 363 p. 3.aksje (Odel & Eie) Junior Rune Berven-Hansen Sola PK 534 p. 1.aksje Ungdom Espen Magnussen Sola PK 392 p. 2.aksje (Odel & Eie) Vet. Leif Øverland Stavanger PK 369 p. 2.aksje Vinnere 2009 Senior Tor Jonassen Sandnes PK 563p. 1.aksje Damer Hilde Spissøy Sørensen Stord PK 376 p. 1.aksje Junior Runar Magnussen Sola PK 536 p. 1.aksje (Ny pokal) Ungdom Espen Magnussen Sola PK 350 p. 1.aksje (Ny pokal) Vet. Arnt Olav Flønes Stavanger PK 372 p. 1.aksje 21

23 Resultatregnskap for Stavanger Pistolklubb 2009/ Medlemsinnt , , ,00 Sponsorinnt , ,00 765,40 Tippemidler/off. tilskudd , , ,00 Tilskudd fra idrettsorg , , ,00 Komm. tilskudd , , ,00 Stevner/ aktiviteter/ Rekruttskyting , , ,00 Kurs 1 084, , ,50 Div. inntekter / Norsk Tipping 1 168,15 580, ,00 Nøkler 1 600, , ,00 Våpensalg 4 140, ,00 Salg ammo. luft 7 187, , ,50 Salg ammo , , ,00 Sum inntekter , , ,40 Stevnedeltakelse , , ,00 Medaljer og pokaler 3 716, , ,00 Premier til egne og andre 6 024, , ,00 Treningsmateriell/utstyr 199, , ,00 Kurs 1 200,00 Skiver 7 408, , ,00 Våpenkjøp og våpendeler , ,00 Luftammunisjon 6 530, , ,50 Forbruk ammo , , ,00 Ammo.stevner/aktiviteter - 08/07 Kiosk 8 361,25 553, ,00 Sum , , ,50 Generalforsamling/julebord 4 642, , ,70 Møteutgifter 4 320, , ,00 Porto, rekvisita tlf , , ,50 Gaver , , ,00 Sum , , ,20 Inventar/utstyr , , ,00 Diverse smått , , ,63 Systemnøkler 6 780,00 EDB 4 029, , ,00 Sum , , ,63 Medaljeavgift 1 980, ,00 Kontingenter RSK NSK , , ,00 Forsikring/vaktselskap 5 700, , ,00 Sum , , ,00 Ordinært driftsresultat , , ,93 Renteinntekter , , ,00 Årsresultat , , ,93 22

24 Balanse for Stavanger Pistolklubb 2009/2007 Aktiva Kasse president 614,00 75,50-761,50 Kasse ,00 638,00 652,00 Kasse luft 4 830, , ,00 Bank drift , , ,33 Bank høyrente , , ,37 Våpen for salg 5 900, , ,00 Ammo skarp , , , , , ,20 Gjeld og egenkapital Skyldig kontingent , , ,00 Skyldige premier 7 228, , ,00 Sum gjeld , , ,00 Egenkapital , , ,13 Årets resultat , , ,93 Egenkapital , , ,20 Sum gjeld og egenkapital , , ,20 Harald Nilsen Trond Fosse Arild Stokka Einar Frisvold sign sign sign sign Budsjettforslag for Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Kontingent , , , ,00 Komm.drift ,00 0, ,00 Storbymidler ,00 0, ,00 Spillemidler Stav.komm ,00 0, ,00 Stevne/aktiviteter , , , ,00 Renter ,00 0, ,00 Kurs 5 000, , , ,00 Ammo. luft , , , ,00 Ammo. skarp , , , ,00 ADM , ,00 Gaver/ julebord 5 000, , ,00 Salg våpen/våpendeler 5 000, , , ,00 Bane Rennesøy 5 000, ,00 Drift , ,00 Balanse , , , , , ,00 23

25 Ha et godt møte! Hilsen styret i SPK Feltstevnet i Egersund 18 april, i strålende vårvær Her dømmes Vipper. For å skyte på pappskiven må først fallfiguren bekjempes, da først vipper pappskiven opp. Artig å skyte på. Vedlikehold av utearealer til faste priser og intervaller. 24 En ren fornøyelse

26 Vi utfører: Graving, støping og tømmerarbeid Madlaveien 54, 4009 Stavanger Tlf Kontor Tlf Mob

27 26

28 EiendomsMegler 1. Stavanger. Løkkeveien 51. Tlf Hetland: Langflåtveien 2729, Tlf

29 E Leirvigsveien Stavanger, Ved gamle Tau bryggeri nå Tau scene i østre bydel Jaktvåpen, samlervåpen og konkuransevåpen. Nytt og brukt KULER OG KRUTT. AMMUNISJON. VÅPENSKAP. ICOM JAKTRADIO. KIKKERTSIKTER OG HÅNDKIKKERTER NORSK MILITÆRBEKLEDNING NYTT OG BRUKT. Eksempel Norsk M77 Militærsko nye Kr, 500,- Børsemakerarbeid utføres av godkjent Børsemaker Ønsker du å prøve ett spesielt våpen, spør oss. Kan arrangere skyting med våpen etter ønske av det som er tilgjengelig, militære og sivile. KJØPER OG SELGER: gamle/nye våpen, militaria, uniformer, medaljer, Hjelmer, krigsbilder,ammunisjon,bajonetter. Og ellers alt innen smell og bang. ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE TORSDAG LØRDAG Telefon Fax Web: Haugesundsgt 43 28

30 en rørlengde fra banen Tlf: Perdersgt. 69 Midt i Blinken Sentralbord: Løkkeveien 51 - Postboks 88, Sentrum Stavanger 29

31 Din elektriker: VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM Maskiner og utstyr for Daglig og industrielt vedlikehold. Stokkamyrveien 18, 4313 Sandnes Telefon Fax Nilfisk Kränzle Nederman Vikan Nito Ipso Reno Alto Støvsugere-gulvvaskere-høytrykkspylere-eksosavsug- Ultralyd/delevaskere-vaskemaskiner 30

32 31

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ivrige rekrutter trener på elektroniske skiver under kyndig veiledning av

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord?

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? GENERALFORSAMLINGEN FOR 2010 Generalforsamlingen for året

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET 1 SAKSLISTE

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET Side 1 av 55 Innhold SAKSLISTE... 3 ORGANISASJON...

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Saksliste: 1- Godkjenne innkalling og saksliste 2- Velge dirigent og referent 3- Behandle årsmeldingen 4- Behandle regnskap

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17

ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17 ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17 BREILIA, 30. OKTOBER 2012 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 30. oktober 2012 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31 Nr. 1 2 3 januar februar mars 2005 59. årgang Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13 Terminliste side 31 Styret informerer: Ny 100 meter bane klar til åpningen.

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR!

SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR! SKYTTER- POSTEN Nr. 4. 2008 36. årgang VÅR PROFIL: Svein Arne Linnerud, her fotografert foran noen av sine 20.0000 kyllinger, i det nye oppdrettsanlegget sitt hjemme på Lundby gård! Skytter-Posten ønsker

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2008 BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 16. november 2008 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 2005 Stiftet 1882 Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 1.130 Lover for skytter sam lagen e Lov f or s kytt ersaml agene, med hjemmel i grunnreglene. Skyttertinget kan for eta endringer, så l angt

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2005

Årsberetning. Regnskap 2005 Årsberetning og Regnskap 2005 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2006 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Innholdsfortegnelse Saksliste Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1 Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Sak 3: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 2 Sak

Detaljer

Organisasjonsplan 2013

Organisasjonsplan 2013 Versjon 3 Organisasjonsplan 2013 Karmøy Svømmeklubb Innholdsfortegnelse 1. KARMØY SVØMMEKLUBB 4 1.1 POST TIL KLUBBEN 4 1.2 STYRESAMMENSETNING 4 1.3 UTVALG OG TILLITSVERV 5 2. FORORD 5 3. HVEM GJØR HVA?

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE DAGSORDEN Åpning 0 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 1 Årsberetning fra styret og komitéene 2 Revisert regnskap 01.01.2001 31.12.2001

Detaljer