ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105"

Transkript

1 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET

2 Side 1 av 55 Innhold SAKSLISTE... 3 ORGANISASJON... 4 KRETSSTYRET... 4 REVISORER... 4 VALGKOMITÉ... 4 HEDERSTEGNKOMITÉ... 4 DOMMERAUTORISASJONSUTVALG... 4 MEDLEMSTALLET... 4 DOMMERE I ROGALAND SKYTTERKRETS... 4 MEDLEMSKAP I SÆRFORBUND OG ORGANISASJONER... 5 REPRESENTASJONER... 5 STYRETS BERETNING... 6 Økonomi... 6 Stipend til kretsens toppskyttere... 7 RAPPORT FRA FAGUTVALG UTDANNING... 8 ÅRSMELDING FRA RIFLE Medaljer i NM: NM luft NM 15m Arrangør Kisen MSL NM 50m / 300m Arrangør Numedals SSL (Løvenskiold) Resultater KM 50m Resultater KM LUFT KM 15 m miniatyr KM 300 meter KRETSREKORDER RIFLE pr RAPPORT FAGUTVALG PISTOL KRESTSMESTERSKAP DISTRIKTSMESTERSKAP NORGESMESTERSKAP KRETSREKORDER PISTOL pr Andre stevner med deltagelse fra Rogaland Skytterkrets... 45

3 Side 2 av 55 KRETSREKORDER PISTOL LAGSKYTING pr ÅRSOPPGJØR REVISJONSBERETNING VALGKOMITEENS INNSTILLING... 54

4 Side 3 av 55 SAKSLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNING FRAMMØTTE REPRESENTANTER 3. GODKJENNE INNKALLINGEN 4. GODKJENNE SAKSLISTEN 5. VELGE REFERENT 6. VELGE TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL 7. VELGE TO REPRESENTANTER TIL TELLEKORPS 8. VELGE MØTELEDER 9. GODKJENNE FORRETNINGSORDEN 10. BEHANDLE ÅRSMELDINGEN 11. BEHANDLE REGNSKAPET I REVIDERT STAND 12. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 13. FASTSETTE KONTINGENT 14. BEHANDLE OG VEDTA BUDSJETT 15. VALG 16. TID OG STED FOR NESTE KRETSTING 17. AVSLUTNING I tillegg til medlemmer av kretsstyret og representanter fra klubber/lag som har alminnelig tale og stemmerett, vil representanter i utvalg og komiteer overvære tinget med tale og forslagsrett i de saker som sorterer under de respektive utvalg.

5 Side 4 av 55 ORGANISASJON KRETSSTYRET Kretsstyret har i perioden bestått av Kretsleder Thomas Strøm, Sola P.K. Nesteleder Hilde Holter, Stavanger P.K. Kasserer Kristen Robertsen, NOP Vatne Leder Utdanning Andrew Walls, Haugesund P.K. Medlem Utdanning Katrine Idland, Gjesdal P.K. Leder Fagutvalg pistol Sissil Magnussen, Sola P.K. Medlem Fagutvalg pistol Per Rune Magnussen, Sola P.K. Leder Fagutvalg rifle Medlem Fagutvalg rifle REVISORER Revisor 1: Orvel Varhaug Revisor 2: Stian Ølberg Vararevisor: Reidun Ann Støle VALGKOMITÉ Leder Gunnar Orte Medlem Bjørn Skipstad Medlem Kjell Haarr HEDERSTEGNKOMITÉ Leder Reidar Owe Medlem Fritz Barø Medlem Bjørg Melhus DOMMERAUTORISASJONSUTVALG Leder Thomas Strøm Medlem Haldor Hinna Medlem Fritz Barø Varamedlem (rifle) MEDLEMSTALLET På grunn av teknisk feil hos Norges Idrettsforbund, kunne oppdaterte medlemstall ikke hentes ut i tide til å kunne inntas i årsmeldingen. DOMMERE I ROGALAND SKYTTERKRETS Iht årsmøtevedtak 2010 tas ikke listen over dommere lenger inn i årsmeldingen. Det vises i stedet til oppdatert liste på Skytterforbundets hjemmeside Kretsen har for tiden 103 dommere.

6 Side 5 av 55 MEDLEMSKAP I SÆRFORBUND OG ORGANISASJONER Rogaland Skytterkrets er medlem av Norges Idrettsforbund, Rogaland Idrettskrets og Norges Skytterforbund. REPRESENTASJONER Rogaland Skytterkrets har vært representert ved følgende arrangementer: Forbundstinget Thomas, Sissel og Gjermund lederkonferanse Thomas og Sissel Fagkomité pistol Sissel og Per Rune Magnussen Styremedlemmer har ellers deltatt ved enkelte andre møter i kretsen etter invitasjon.

7 Side 6 av 55 STYRETS BERETNING 2014 har igjen vært et godt år med mye aktivitet på de forskjellige arenaene. Som i fjor gjorde pistolungdommene seg bemerket med gode resultater under Norgesmesterskapene. Også blant seniorene var det gode resultater. Kretsens pistolskyttere deltok også i Nordisk Felt. Se forøvrig de respektive fagutvalgenes beretninger. Det har som i de siste årene vært avholdt styremøter etter behov. Styret bruker ellers mail til saker som lar seg diskutere og avklare på denne måten. Styret mener at dette en effektiv og kostnadsbesparende arbeidsmåte. Styret ønsker fremdeles aktiv deltakelse fra kretsens klubber, innspill på saker klubbene ønsker at vi skal jobbe med og annet klubbene måtte trenge hjelp til må for all del bringes opp. Det er den eneste måten samarbeidet kan bli bedre på styret kan ikke og skal ikke gjøre som det selv vil eller tror. Økonomi Resultatet viser et overskudd på kr ,83, som er høyere enn budsjettert. Det viste seg å bli dyrere enn man hadde regnet med å reise til forbundstinget, men for andre poster ligger man stort sett under budsjett når det gjelder utgifter. Det er mulig å kutte forbruket noe mer f.eks ved å finne andre lokaler for kretsens aktivitet, lager etc. men da må kretstinget tenke seg litt om. Se detaljer i det fremlagte regnskap og tenk over budsjett og kontingenter for neste år. Kretsleder, nestleder og leder og nestleder i pistolutvalget har deltatt på hhv. Kretslederkonferansen og Fagkomite pistols konferanse, i diverse møter i regi av Idrettskretsen samt på et par klubbers årsmøter i Og på Norges Skytterforbunds Ting i Trondheim, her ble delegasjonen noe redusert da påmeldte delegater trakk seg pga sykdom og arbeid som kom i vegen. Rogaland Skytterkrets skal i år holde kretstinget i Egersund, dette etter ønske fra Egersund PK. Jeg er sikker på at dette vil bli et godt arrangement og noe å ta med seg videre.

8 Side 7 av 55 Vil minne klubbene om at kretsen ønsker å delta på klubbenes årsmøter, men dette fordrer at kretsen blir informert om datoene. Stipend til kretsens toppskyttere På kretstinget i 2013 ble det bestemt at kr , skulle settes av til toppsatsning og at kretsens medlemmer som befant seg i landslag og lignende kunne søke om dekning av utgifter som en følge av deltagelse i slike sammenhenger. Det kom inn fem søknader, som alle oppfylte de generelle kriteriene for tildeling. Etter en totalvurdering av søknadene iht retningslinjene fattet styret vedtak i møte 28. februar om følgende tildeling av stipendier: Endre Hagelund, Klepp MSL, ble tildelt kr , Mariann Nilsen, Stavanger MSL, ble tildelt kr , Espen Magnussen, Sola PK, ble tildelt kr , Runar Magnussen, Sola PK, ble tildelt kr , Aina Flørli, Sandnes PK, ble tildelt kr , Til sammen ble altså hele rammen på kr , tildelt i stipendier. Kretsen håper at dette vil være en spore til forsatt satsing og igjennom det mange gode resultater framover fra disse og andre Rogalandsskyttere!

9 Side 8 av 55 RAPPORT FRA FAGUTVALG UTDANNING I året 2013 måtte alle skytedommere oppdatere seg, om de ønsket å fortsette som dommere. Dette skapte merarbeid for fagutvalg utdanning. Heldigvis har Rogaland Skytterkrets som eneste krets i landet to dommerinstrukører: Andrew Walls og Haldor Hinna. Det var ingen dommerkurser i Rogaland i 2013, men en person deltok på et kurs utenfor kretsen. Det var ingen trenerkurs i kretsen i Etter pålegg fra Norges Idrettsforbund er trenerutdanning nå mer krevende enn før, og Norges Skytterforbund har kun to trenerinstruktører: Christer Magnussen og Nils Joten. Klubb Dommere oppdatert i 2013 Egersund Pistolklubb 2 Gjesdal Miniatyrskytterlag 0 Hafrsfjord Pistolklubb 1 0 Haugesund Pistolklubb 18 Hå Pistolklubb 4 Jæren Pistolklubb 2 2 Jørpeland Pistolklubb 0 Karmøy Sportsskyttere 3 0 Klepp Miniatyrslytterlag 0 Kopervik Pistolklubb 3 Kvitsøy IL/Skyttergruppen 0 Kårstø Sportsskytterlag 0 NOP/Vatne 4 Sandnes Pistolklubb 4 5 Sauda Pistolklubb 0 Skudenes Pistolklubb 2 Sola Pistolklubb 10 Stavanger Helsesportslag 0 Stavanger Miniatyrskytterlag 1 Stavanger & Omegn Lerdueklubb 5 0 Stavanger Pistolklubb 6 11 Suldal Pistolklubb 0 Vindafjord Pistolklubb 0 Antall dommere oppdatert Har nå 4 dommere etter kurs i februar Har nå 5 dommere etter kurs i februar Har 1 FITSAC lerdue dommer. FITSAC har eget reglement for oppdatering av dommere. 4 Har nå 7 dommere etter kurs i februar Har 5 FITSAC lerdue dommere. 6 Har nå 16 dommere etter kurs i februar 2014.

10 Side 9 av 55 Viktigere enn antall dommere i kretsen er fordeling av dommere. Tabellen viser antall dommere i hver klubb. Fagutvalg utdanning oppfordrer klubber uten dommer til å sende minst en av sine erfarne skyttere på dommerkurs. Selv om en klubb aldri arrangerer approberte stevner, er dommere en ressurs for klubben. Tallene er antall oppdateringer i 2013 (korrekt pr ). Men, det har vært dommerkurs siden, så noen klubber har i dag flere dommere. (Se fotnote.) Andrew Walls [signert] Leder Fagutvalg Utdanning Rogaland Skytterkrets

11 Side 10 av 55 ÅRSMELDING FRA RIFLE 2013 Året 2013 har vært nok ett bra år for rifle i Rogaland. Det er gjennomført 32 approberte stevner. Og satt 11 kretsrekorder. Det har ikke vært noen leder eller medlem i rifleutvalg dette året. Aktiviteten er styrt av klubbene. Selv om NM deltagelsen har vært bra er den igjen minkende deltagelse på de lokale stevnene. Vi gratulerer Anette Thingbø som Norgesmester på 300m ligg øvelsen i junior kvinne klassen. To av kretsens rifleskyttere Endre Hagelund Klepp MSL og Mariann Nielsen Stavanger MSL har vært på uttaksskytinger til landslagsrepresentasjon og vært på landslagssamlinger i løpet av året. Endre har skutt 595p og er ranket på 3 plass i «10påtopp» listene på luft og ny personlig rekord på Mariann på luftgevær i år med 395p. Trond Inge Rødland Klepp MSL topper dessuten «10 på topp» lista med hele 394 poeng med klar margin til de andre i V45 klassen. Han har skutt flere høye resultater over gjeldende Norgesrekord i løpet av sesongen på lokale stevner. Rune Nilsen

12 Side 11 av 55 Medaljer i NM: 300m Ligg klasse JrK Gullmedalje Anette Thingbø Klepp MSL med 590p 15m Miniatyr klasse V45 Sølvmedalje til Trond Inge Rødland Klepp MSL med 441p NM luft Arrangør Kisen MSL Sen. Menn nr 6 Endre Hagelund Klepp MSL 613,5 Finale: 118,8 Sen. Menn nr 14 Einar Johansen Klepp MSL 603,7 Sen. Kvinner nr 14 Hilde Anita Haarstad Stavanger MSL 398,8 Jun. Kvinner nr 11 Mariann Nielsen Stavanger MSL 402,9 Jun. Kvinner nr 18 Anette Thingbø Klepp MSL 400,8 V45 nr 5 Trond Inge Rødland Klepp MSL 397,2 V45 nr 15 Helge Sverre Strand Klepp MSL 384,8 V45 nr 18 Nils Medås Klepp MSL 382,9 V45 nr 21 Morten Lunde Klepp MSL 380,5 4 plass skyting klasse V45 Klepp MSL Morten Lunde Nils Medås Trond Inge Rødland 1159,1p Sprint luft (ikke offisiell NM øvelse) Senior menn nr. 1 Endre Hagelund Klepp msl 297 Senior menn nr. 6 Einar Johansen Klepp msl 292 Klasse JrK nr. 6 Mariann Nielsen Stavanger MSL 292 Klasse JrK, nr. 8 Anette Thingbø Klepp msl 290 Klasse V45, nr.1 Trond Inge Rødland Klepp msl 290 NM 15m Arrangør Kisen MSL Sen. Menn nr 4 Endre Hagelund Klepp MSL 449 Sen. Menn nr 15 Einar Johansen Klepp MSL 442 Sen. Kvinner nr 16 Hilde Anita Haarstad Stavanger MSL 438 Junior Kvinner nr 12 Mariann Nielsen Stavanger MSL 444 Junior Kvinner nr 22 Anette Thingbø Klepp MSL 436 V45 nr 2 Trond Inge Rødland Klepp MSL 441 V45 nr 19 Nils Medås Klepp MSL 431 V45 nr 22 Morten Lunde Klepp MSL 419 V45 nr 23 Helge Sverre Strand Klepp MSL 418 V45 nr 28 Astrid Hagelund Klepp MSL 408 skyting Senior nr 5 Klepp MSL Einar Johansen Endre Hagelund Helge Sverre Strand 882p skyting Veteran nr 5 Klepp MSL Morten Lunde Nils Medås Trond Inge Rødland 1270p

13 Side 12 av 55 NM 50m / 300m Arrangør Numedals SSL (Løvenskiold) Match 50m JrK nr 7 Anette Thingbø Klepp MSL 577 (382,3) JrK nr 8 Mariann Nielsen Stavanger MSL 574 (377,8) Sen M. nr 4 Endre Hagelund Klepp MSL ,7 Sen M. nr 8 Kjell Strand Hovland Gjesdal MSL Sen M nr. 20 Frode Kloster Klepp MSL 1104 Sen M nr. 28 Einar Johansen Klepp MSL DNF V45 nr 18 Aage V. Espedal Klepp MSL 504 V70 nr 3 Ivar Hole Klepp MSL 511 Liggende 50m V45 nr 10 Camilla Rødland Klepp MSL 579 V45 nr 18 Rune Nielsen Stavanger MSL 573 V45 nr 20 Aage V. Espedal Klepp MSL 568 V45 nr 23 Astrid Hagelund Klepp MSL 554 V70 nr 5 Ivar Hole Klepp MSL 553 JrK nr 5 Mariann Nielsen Stavanger MSL 589 JrK nr 7 Anette Thingbø Klepp MSL m ligg Senior Menn Nr 20 Endre Hagelund Klepp MSL Nr 24 Kjell Strand Hovland Gjesdal MSL Nr 27 Frode Kloster Klepp MSL Nr 29 Einar Johansen Klepp MSL m lagskyting Nr 6 Menn 60 ligg Klepp MSL Endre Hagelund Einar Johansen Frode Kloster 1835,2 Nr 6 Menn Match Klepp MSL Endre Hagelund Einar Johansen Frode Kloster 2262 Nr 5 V45 1/2 match Klepp MSL Helge Sverre Strand Aage Espedal Ivar Hole 1015 Nr 3 V45 60 ligg Klepp MSL Helge Sverre Strand Aage Espedal Ivar Hole 1121 Grovkaliber helmatch senior menn Nr 5 Endre Hagelund Klepp MSL 1153 Nr 9 Kjell Strand Hovland Gjesdal MSL 1138 Nr 10 Einar Johansen Klepp MSL 1127 Nr 13 Frode Kloster Klepp MSL 1105 Grovkaliber ½ Match klasse V45 Nr 11 Aage V. Espedal Klepp MSL 530

14 Side 13 av 55 Nr 12 Helge Sverre Strand Klepp MSL 519 Grovkaliber Liggende klasse V45 Nr 13 Aage V. Espedal Klepp MSL 387 Nr 20 Helge Sverre Strand Klepp MSL 377 Nr 21 Astrid Hagelund Klepp MSL 370 Grovkaliber Liggende Klasse V70 Nr. 3 Ivar Hole Klepp MSL 376 Nr 1 JrK Ligg Anette Thingbø Klepp MSL 590 Norgesmester! Nr 9 JrK Match Anette Thingbø Klepp MSL 547 Grovkaliber Klasse A 3x20 standard Nr 7 Endre Hagelund Klepp MSL 573 Nr 9 Kjell Strand Hovland Gjesdal MSL 570 Nr 12 Frode Kloster Klepp MSL 560 Nr 19 Einar Johansen Klepp MSL 550 Grovkaliber Liggende klasse senior menn Nr. 5 Endre Hagelund Klepp MSL 595 Nr.27 Frode Kloster Klepp MSL 581 Nr.32 Einar Johansen Klepp MSL 575 Grovkaliber lagskyting Nr 6 Menn 60 ligg Klepp Endre Hagelund Einar Johansen Frode Kloster 1751 Nr 3 Menn Match Klepp Endre Hagelund Einar Johansen Frode Kloster 3385 Nr 4 V45 40 ligg Klepp Helge Sverre Strand Aage Espedal Ivar Hole 1140 Nr 3 V45 1/2 match Klepp Helge Sverre Strand Aage Espedal Ivar Hole 1049

15 Side 14 av 55 Resultater KM 50m Arrangør: Rogaland Rifle Team Sted: Klepp skytebane på Øksnevad. Liggende Mariann Nielsen Stavanger MSL JrK 587p Gylt medalje Kretsmester Junior Kvinner. Trond Inge Rødland Klepp MSL V45 575p Gylt medalje Kretsmester V45 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V55 570p Gylt medalje Kretsmester V55 Bjørn A Jerstad Stavanger MSL V65 527p Gylt medalje Kretsmester V65 Ivar Hole Klepp MSL V70 560p Gylt medalje Kretsmester V70 ½ Match Mariann Nielsen Stavanger MSL JrK 569p Gylt medalje Kretsmester Junior Kvinner Trond Inge Rødland Klepp MSL V45 567p Gylt medalje Kretsmester V45 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V55 553p Gylt medalje Kretsmester V55 Ivar Hole Klepp MSL V70 496p Gylt medalje Kretsmester V70 Resultater KM LUFT Arrangør: Klepp MSL Klasse Klasse Poeng Medalje Einar Johansen Klepp MSL A 574 Gylt Kretsmester Senior Menn Arne Hovland Stavanger MSL B 547 Mariann Nielsen Stavanger MSL Jr.K 389 Gylt Kretsmester Junior Kvinner Anette Thingbø Klepp MSL Jr.K 375 Rasmus Løberg Klepp MSL Jr.M 556 Gylt Kretsmester Junior Menn Hilde Haarstad Stavanger MSL K1 386 Gylt Kretsmester Kvinner Trond Inge Rødland Klepp MSL V Gylt Kretsmester V45 Morten Lunde Klepp MSL V Nils Medås Klepp MSL V45 377

16 Side 15 av 55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V Gylt Kretsmester V55 Bjørn A. Jerstad Stavanger MSL V Gylt Kretsmester V65 KM 15 m miniatyr Arrangør: Klepp MSL Mariann Nielsen Stavanger MSL Jr.K 445 Gylt Kretsmester Junior Kvinner Morten Lunde Klepp MSL V Gylt Kretsmester V45 Nils Medås Klepp MSL V Sølv Medalje Helge Sverre Strand Klepp MSL V Astrid Hagelund Klepp MSl V Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V Gylt Kretsmester V55 Bjørn A. Jerstad Stavanger MSL V Gylt Kretsmester V65 KM 300 meter Arrangør: Klepp MSL Navn Klasse Sum Medalje Liggende Rasmus Løberg Klepp MSL JrM 577 Gylt Kretsmester Junior Menn Trond Inge Rødland Klepp MSL V Gylt Kretsmester V45 Astrid Hagelund Klepp MSL V Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V Gylt Kretsmester V55 Ivar Hole Klepp MSL V Gylt Kretsmester V70 1/2 match Rasmus Løberg Klepp MSL JRM 554 Gylt Kretsmester Junior Menn Trond Inge Rødland Klepp MSL V Gylt Kretsmester V45 Astrid Hagelund Klepp MSL V Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V Gylt Kretsmester V55

17 Side 16 av 55 KRETSREKORDER - RIFLE pr MINIATYR 15 METER: 30 skudd: senior Even Nikolaisen Stavanger MSL 299 p 2009(5/10) Senior Einar Johansen Klepp MSL 299 p 2012(3/12) kvinner Hilde Haarstad Stavanger MSL 296 p 2013 (28/1) JrM Endre Hagelund Klepp MSL 298 p 2009(7/12) JrK Katrine Idland Gjesdal MSL 297 p 2012(30/1) JrK Anette Thingbø Klepp MSL 297 p 2012(3/12) tangering JrK Anette Thingbø Klepp MSL 297 p 2013(28/1) ungd. Endre Hagelund Stavanger MSL 295 p 2006 ungd. Mariann Nielsen Stavanger MSL 298 p 2010 (1/2) V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 299 p 2012 (3/12) V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 295 p 2013(28/1) V65 Arnfinn Todnem Stavanger MSL 289 p 2009(7/12) V70 Ivar Hole Klepp MSL 279 p 2009 (7/12) 45 skudd: senior Trond Inge Rødland Sandnes MSL 449 p 1997 senior Even Nikolaisen Stavanger MSL 449 p 2009(23/11)tang kvinner Birgitte Nordvik Stavanger MSL 443 p 1994 JrM Gisle Ommedal Klepp MSL 447 p 1998 JrK Mariann Nielsen Stavanger MSL 448p 2012(17/10) V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 447 p 2011 (21/11) V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 447 p 2012 (17/10)Tang.

18 Side 17 av 55 V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 436 p 2010 (22/11) V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 436 p 2012 (12/3) tangering V65 Arnfinn Todnem Stavanger MSL 436 p 2007 V70 Arnfinn Todnem Stavanger MSL 430 p 2010 (15/3) LUFT 10 METER 40 skudd: Ungdom Mariann Nielsen Stavanger MSL 394 p 2010 (18/1) (16/12) JrK Mariann Nielsen Stavanger MSL 395 p 2013 V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 394 p 2013(30/10) V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 383 p 2012 (15/10) V65 Arnfinn Todnem Stavanger MSL 375p 2006 V70 Ivar Hole Klepp MSL 369p 2010 (22/3) 60 skudd senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 597 p 1997 Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 690, m/fin. Lausgarda) (7/12) JrM Endre Hagelund Klepp MSL 594 p 2011 (24.10 SH2 ligg Ole Kristian Pedersen Stavanger HSL 688, m.f.

19 Side 18 av METER: 1/2 match:senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 581 p 1996 kvinner Signe J. Delviken Sandnes MSL 564 p /9) jun. k Mariann Nielsen Stavanger MSL 579 p 2012 (NM JrM Olav Fuglestad Klepp MSL 553 p 2012 (KM 29/7) ungd Mariann Nielsen Stavanger MSL 570 p 2010 (6/6 Løvenskjold) innendørs) Klepp) ungd Mariann Nielsen Stavanger MSL 573 p 2010 (27/10 V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 567 p 2013 (22/6 KM V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 553 p 2013 (23/6 KM Klepp) 29/7) V65 Bjørn A Jerstad Stavanger MSL 477 p 2012 (KM V70 Ivar Hole Klepp MSL 525 p 2009 (10/5) 30 sk ligg: ungd Mariann Nielsen Stavanger MSL 294 p 2009 (1/7) 60 sk ligg: senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 594 p 1997 kvinner Birgitte Nordvik Stavanger MSL 586 p /7) JrK Mariann Nielsen Stavanger MSL 591 p 2012 (KM JrM Endre Hagelund Klepp MSL 590 p 2009 (12/7) ungd Mariann Nielsen Stavanger MSL 589 p 2010 (NM) Innendørs) ungd Mariann Nielsen Stavanger MSL 592 p 2010 (27/10 SH2 Ole kristian Pedersen Stavanger HSL 553 p 2009 (1/7) V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 582 p 2012 (KM 29/7)

20 Side 19 av 55 V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 580 p 2012 (3/6) V65 Åsmund Idland Gjesdal MSL 563 p 2006 Klepp) V70 Ivar Hole Klepp MSL 560 p 2013 (23/6 KM 1/1 match: senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 1172 p 1997 JrM Endre Hagelund Klepp MSL 1156p 2010 (4/9) 300 METER: 1/2 match senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 585 p 1999 JrM Endre Hagelund Klepp MSL 574 p 2010 (NM ) Jr K Ungdom Mariann Nielsen Stavanger MSL 536 p 2010 (NM) V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 568 p 2013 (KM 12/6) V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 558 p 2013 (KM 12/6) V65 Ivar Hole Klepp MSL 516 p 2006 V70 Ivar Hole Klepp MSL 522 p 2011 (KM 15/6) 1/1 match senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 1172 p ligg Ungdom Mariann Nielsen Stavanger MSL 581 p 2010 (NM) senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 599 p 2003 JrM Einar Johansen Klepp MSL 591 p 2009 (NM) Tangering JrM Endre Hagelund Klepp MSL 591 p 2010 (KM 14/6) Jr K 40 ligg V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 390 p 2012 (KM 13/6) V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 393 p 2013 (KM 12/6) V65 V70 Ivar Hole Klepp MSL 378 p 2007

21 Side 20 av 55 RAPPORT FAGUTVALG PISTOL Vi skal prøve å oppsummere pistolskytternes prestasjoner i året som vi har lagt bak oss Det har igjennom året blitt satt mange nye kretsrekorder. Dette skyldes hovedsakelig nye skytetider i fripistol og luftpistol. Det har som vanlig blitt innkassert mange medaljer i norgesmesterskap av kretsens skyttere, mye hyggelig lesning når resultatlistene tikker inn. Vil spesielt nevne at det ser positivt ut med etterveksten i kretsen. Dette ser vi på medaljehøsten til Espen Magnussen. Han håvet inn 6 gull og 1 bronse i Juniorklassen. Og ikke minst Espen Skipstad som kom hjem med 2 Gull, 1 Sølv og 1Bronse i ungdomsklassen. Vi tar av oss hatten og gratulerer begge to. Vi må heller ikke glemme alle medaljene som Sandnes skytterne innkasserer individuelt og ikke minst alle lagmedaljene de innkasserer. Vil gratulere alle medaljesankerne i mesterskapene. Kretsen har hatt mange skyttere som har vært ute og representert Norge både med sivile og militære landslag. Spesielt hyggelig at Espen Skipstad var med på det Norske laget i Nordisk felt som tok lag gull. På fagkomite konferansen som i år ble avholdt i Lillestrøm skjedde det lite, det viktigste var omlegging av landslagene. Det blir nå mindre hovedlag og så blir det opprettet pressgrupper, som blir innkalt to ganger i året til kontroll, utfordring og test. Fagutvalg Pistol

22 Side 21 av 55 KRESTSMESTERSKAP 2A Fripistol navn klubb Menn Gull Kjell Erik Olaisen Haugesund PK 479 p. V50 Gull Bjørn Berven- Sola PK Hanssen 492 p. V60 Gull Reidar Owe Skudenes PK 293 p. 2B Fripistol Menn Gull Kjell Erik Olaisen Haugesund PK 506 p. Menn Sølv Thor Inge Jacobsen Stavanger PK 475 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 484 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 512 p. 3A Luftpistol Menn Gull Kenneth Frafjord Haugesund PK 551 p. Sølv Tor Jonassen Sandnes PK 549 p. Bronse Kenneth Eik Stavanger PK 545 p. Kvinner Gull Aina E Flørli Sandnes PK 370 p. Sølv Reidun Ann Støle Sandnes PK 359 p. Jr. M Gull Espen Magnussen Sola PK 522 p. U12 Gull Robert Gjermundsen Haugesund PK 265 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 364 p. Sølv Leif Øverland Stavanger PK 362 p. V60 Gull Kurt Eike Stavanger PK 314 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 314 p. Menn Gull Stavanger PK Michael Lengauer, Bjørn Tore Kjærland, Harald Håheim 1555 p. V50 Gull Stavanger PK Leif Øverland, Dennis Aske, Kurt Eike 998 p. 3D Sprintluft Menn Gull Kenneth Eik Stavanger PK 287 p. Kvinner Gull Hilde Holter Stavanger PK 288 p. U12 Gull Mads Lønø Stavanger PK 270 p. V50 Gull Ståle Waagbø Stavanger PK 294 p. Sølv Arnt Ola Flønes Stavanger PK 289 p. V60 Gull Kurt Eike Stavanger PK 273 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 260 p.

23 Side 22 av 55 Menn Gull Stavanger PK Kenneth Eik, Sigve Høie-Håland,Mats Økland 835 p. V50 Gull Stavanger PK Ståle Waagbø, Arnt Olav Flønes, Leif Øverland 868 p. 4 Silhuett Menn Gull Runar Magnussen Sola PK 535 p. eo Sølv Roar Skeisvoll Kopervik PK 535 p. Bronse Onar Torbjørnsen Kopervik PK 528 p. Kvinner Gull Linn Berven-Hanssen Sola PK 460 p. Jr Gull Espen Magnussen Sola PK 548 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 538 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 488 p. Menn Gull Sola PK Per Rune Magnussen, Runar magnussen, Espen Magnussen 1610 p. 5 Standard Menn Gull Kjell Erik Olaisen Haugesund PK 544 p. Sølv Are Wivestad Sandnes PK 526 p. Bronse Rudi Brochs Kopervik PK 525 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 522 p. Sølv Linn Berven-Hanssen Sola PK 505 p. Jr.M. Gull Espen Magnussen Sola PK 531 p. U16 Gull Thomas Narheim Kopervik PK 248 p. U14 Gull Espen A. Skipstad Sandnes PK 474 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 549 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 503 p. Menn Gull Sola PK Menn Sølv Haugesund PK Espen Magnussen, Runar magnussen, Bjørn Berven-Hanssen 1601 p. Kjell Erik Olaisen, Alf Magne Heskja, Hans H. Kallevig 1592 p. 6F Finpistol Menn Gull Onar Torbjørnsen Kopervik PK 560 p. Sølv Rudi Brochs Kopervik PK 556 p. Bronse Runar Magnussen Sola PK 548 p. Kvinner Gull Aina E. Flørli Sandnes PK 563 p. Sølv Reidun Ann Støle Sandnes PK 560 p. Jr.M Gull Espen Magnussen Sola PK 558 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 562 p. Sølv Alf Magne Heskja Haugesund PK 544 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 501 p.

24 Side 23 av 55 Menn Gull Sola PK Espen Magnussen, Runar magnussen, Bjørn Berven-Hanssen 1668 p. 33* Sølv Sandnes PK Aina E. Flørli, Reidun Ann Støle, Are Wivestad 1668 p. 25* Bronse Kopervik PK Roar Skeisvoll, Onar Torbjørnsen, Rudi Brochs 1663 p. 6G Grovpistol Menn Gull Roar Skeisvoll Kopervik PK 561 p. Sølv Runar Magnussen Sola PK 556 p. Bronse Onar Torbjørnsen Kopervik PK 540 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 533 p. Junior Gull Espen Magnussen Sola PK 563 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 544 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 499 p. Menn Gull Sola PK Espen Magnussen, Runar magnussen, Bjørn Berven-Hanssen 1663 p. Menn Sølv Kopervik PK Roar Skeisvoll, Onar Torbjørnsen, Rudi Brochs 1631 p. 7F Hurtig Fin Menn Gull Roar Skeisvoll Kopervik PK 562 p. Sølv Kenneth Frafjord Haugesund PK 558 p. Bronse Onar Torbjørnsen Kopervik PK 557 p. Kvinner Gull Linn Berven-Hanssen Sola PK 546 p. Sølv Reidun Ann Støle Sandnes PK 531 p. Jr.M. Gull Espen Magnussen Sola PK 564 p. U16 Gull Thomas Narheim Kopervik PK 253 p. U14 Gull Espen A. Skipstad Sandnes PK 521 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 572 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 509 p. Menn Gull Sola PK Per Rune Magnussen, Bjørn Berven-Hanssen, Espen Magnussen 1694 p. Menn Sølv Haugesund PK Geir Haugsnes, Kenneth Frafjord, Alf Magne Heskja 1674 p. 7G Hurtig Grov Menn Gull Roar Skeisvoll Kopervik PK 557 p. Sølv Runar Magnussen Sola PK 554 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 543 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 555 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 524 p. Menn Gull Sola PK Per Rune Magnussen, Bjørn Berven-Hanssen, Runar Magnussen 1664 p.

25 Side 24 av 55 7M Hurt Militær Menn Gull Bernhard Kvale Sandnes PK 566 p. Sølv Alf Jostein Dale Kopervik PK 504 p. Bronse Are Wivestad Sandnes PK 486 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 502 p. V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 518 p. V60 Gull Kristian Fuglestad Hå PK 492 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 505 p. Menn Gull Sandnes PK Bernhard Kvale, Reidunn Ann Støle, Are Wivestad 1554 p. 7R Hurtig Revolver Menn Gull Bernhard Kvale Sandnes PK 553 p. Sølv Roar Skeisvoll Kopervik PK 551 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 537 p. U14 Gull Espen A Skipstad Sandnes PK 553 p. V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 559 p. V60 Gull Kristian Fuglestad Hå PK 510 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 507 p. Menn Gull Sandnes PK Bernhard Kvale, Reidunn Ann Støle, Are Wivestad 1621 p. 8 F Nais Fin Menn Bronse Gunnar Varhaug Hå PK 274 p. Sølv Orvel Varhaug Hå PK 279 p. Gull Tor Jonassen Sandnes PK 294 p. Kvinner Sølv Beate Engelsvoll Hå PK 280 p. Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 281 p. U14 Gull Espen A Skipstad Sandnes PK 263 p. Sølv Bjørn Andre Karlsen Hå PK 231 p. V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 282 p. V60 Gull Kristian Fuglestad Hå PK 254 p. 8 G Nais Grov Menn Bronse Ole Henning Djøseland Hå PK 246 p. Gull Tor Jonassen Sandnes PK 285 p. Sølv Jan Ove Takvam Sola PK 264 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 256 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 266 p.

26 Side 25 av 55 V60 Gull Kristian Fuglestad Hå PK 256 p. 1F Finfelt Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK 101 p. Sølv Norman Hetland Sandnes PK 99 p. Bronse Are Wivestad Sandnes PK 95 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 100 p. Sølv Aina E. Flørli Sandnes PK 94 p. Bronse May-Kristin Øgreid Sandnes PK 88 p. Jr. M Gull Espen Magnussen Sola PK 91 p. Sølv Joakim Larsen Sandnes PK 65 p. U14 Gull Espen A Skipstad Sandnes PK 97 p. Sølv Henrik Knudsen Sandnes PK 79 p. Bronse Simen Lima Hetland Sandnes PK 57 p. U16 Gull Dag Hjort Endresen Sola PK 88 p. Bjørn Berven- Gull Sola PK V50 Hanssen 98 p. Sølv Leif Øverland Stavanger PK 95 p. Bronse Per Rune Magnussen Sola PK 93 p. V60 Gull Reidar Owe Skudenes PK 79 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 78 p. Sølv Åsbjørn Idland NOP/Vatne 74 p. Menn Gull Sandnes PK 1 Arild Knudsen, Are Wivestad, Tor Jonassen 281 p. Kvinner Gull Sandnes PK Reidun Ann Støle, May-Kristin Øgreid, Aina E. Flørli 282 p. U14 Gull Sandnes PK Simen Lima Hetland, Henrik Knudsen, Espen A Skipstad 233 p. V50 Gull Stavanger PK Arnt Olav Flønes, Leif Øverland, Harald Nilsen 263 p. 1G Grovfelt Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK 103 p. Sølv Jostein Sunde Sandnes PK 97 p. Bronse Are Wivestad Sandnes PK 94 p. Kvinner Gull Aina E. Flørli Sandnes PK 96 p. Sølv Reidun Ann Støle Sandnes PK 91 p. Jr.M Gull Espen Magnussen Sola PK 101 p. V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 93 p. Sølv Bjørn Berven- Hanssen Sola PK 91 p. V60 Gull Kristian Fuglestad Hå PK 70 p. 7* V70 Gull Åsbjørn Idland NOP/Vatne 79 p.

27 Side 26 av 55 Menn Gull Sandnes PK 1 Are Wivestad, Arild Knudsen, Tor Jonassen 289 p. Kvinner Gull Sandnes PK Reidun Ann Støle, Eva Cecilie Peelen, Aina E. Flørli 253 p. 1M Militærfelt Menn Gull Arild Knudsen Sandnes PK 93 p. eo Sølv Runar Magnussen Sola PK 93 p. Bronse Tor Jonassen Sandnes PK 93 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 90 p. Sølv Aina E. Flørli Sandnes PK 83 p. Jr. M. Gull Espen Magnussen Sola PK 89 p. V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 85 p. 8* Sølv John G Mortveit Sandnes PK 85 p. 7* V60 Gull Reidar Sviland Sandnes PK 81 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 75 p. Menn Gull Sandnes PK Are Wivestad, Arild Knudsen, Tor Jonassen 269 p. Kvinner Gull Sandnes PK May Britt Kristiansen Haga, Reidun Ann Støle, Aina E. Flørli 217 p. 1R Revolverfelt Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK 96 p. Sølv Are Wivestad Sandnes PK 91 p. eo Bronse Arild Knudsen Sandnes PK 91 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 89 p. Sølv Beate Engelsvoll Hå PK 72 p. eo Bronse Sissil Magnussen Sola PK 72 p. U14 Gull Espen A Skipstad Sandnes PK 88 p. Sølv Kenneth Rasmussen Jæren PK 39 p. Bronse Bjørn Andre Karlsen Hå PK 37 p. Bjørn Berven- Gull Sola PK V50 Hanssen 90 p. 16* Sølv Per Rune Magnussen Sola PK 90 p. 10* V60 Gull Reidar Sviland Sandnes PK 83 p. Sølv Kristian Fuglestad Hå PK 80 p. V70 Gull Rasmus Vatne Stavanger PK 74 p. Menn Gull Sandnes PK Arild Knudsen, Are Wivestad, Tor Jonassen 278 p. 1SP Spesialfelt Pistol Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK 90 p. Sølv Reidar Øgreid Sandnes PK 89 p. Bronse Bernhard Kvale Sandnes PK 88 p. eo Kvinner Gull May-Kristin Øgreid Sandnes PK 79 p.

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Saksliste: 1- Godkjenne innkalling og saksliste 2- Velge dirigent og referent 3- Behandle årsmeldingen 4- Behandle regnskap

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord?

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? GENERALFORSAMLINGEN FOR 2010 Generalforsamlingen for året

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ivrige rekrutter trener på elektroniske skiver under kyndig veiledning av

Detaljer

Årsberetning. og Regnskap 2006

Årsberetning. og Regnskap 2006 Årsberetning og Regnskap 2006 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Svein Krakeli, 6490 EIDE KRETSTING 2007 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1,

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB Referat fra årsmøte torsdag 5. mars 2009 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer Det var totalt 12 stemmeberettige som møtte.

Detaljer

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS RGTK KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus 1 ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS 2 INNHOLD ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET 23. FEBRUAR

Detaljer

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2011

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2011 Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2011 Gardermoen 18. mars 2012 INNHOLD Side 2 INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 4 FORRETNINGSORDEN... 4 BERETNING... 5 FORBUNDSTINGET 2011... 5 TILLITSVALGTE... 5 FORBUNDSSTYRET...

Detaljer

NCF Region Sør Ting 2014

NCF Region Sør Ting 2014 Første Ting-møte i Region Sør etter konstitueringsåret og fusjon mellom Aust- Agder Cyklekrets, Rogaland Cyklekrets og Vest-Agder sykkelutvalg NCF Region Sør Ting 2014 Årsberetning og saksliste Kristiansand,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 3 FORETNINGSORDEN... 4 Sakenes behandling med forslag til vedtak... 5 TELEMARK OG VESTFOLD

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Norges Vektløfterforbund FORBUNDSTINGET 2008

Norges Vektløfterforbund FORBUNDSTINGET 2008 Norges Vektløfterforbund FORBUNDSTINGET 2008 Toppidrettssenteret 29. mars 2008 Side 2 INNHOLD INNHOLD...2 SAKSLISTE...3 FORRETNINGSORDEN...3 BERETNING...4 FORBUNDSTINGET 2007...4 TILLITSVALGTE...4 OPPNEVNTE

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting NORGES SKYTTERFORBUNDS 57. ordinære forbundsting 2015 SAKSLISTE m/ FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER, INKLUDERT LOVSAKER Oslo, 25. 26. april 2015 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta

ÅRSBERETNING 2014. Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta ÅRSBERETNING 2014 Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta DAGSORDEN: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING

HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING Stiklestad 13.-15. juni 2014 Tinget 2014 Program Fredag 13. juni 17.30 20.30 Temamøte: - Velkommen - Presentasjon VM 2016 - Idedugnad:

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer