ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105"

Transkript

1 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET

2 Side 1 av 55 Innhold SAKSLISTE... 3 ORGANISASJON... 4 KRETSSTYRET... 4 REVISORER... 4 VALGKOMITÉ... 4 HEDERSTEGNKOMITÉ... 4 DOMMERAUTORISASJONSUTVALG... 4 MEDLEMSTALLET... 4 DOMMERE I ROGALAND SKYTTERKRETS... 4 MEDLEMSKAP I SÆRFORBUND OG ORGANISASJONER... 5 REPRESENTASJONER... 5 STYRETS BERETNING... 6 Økonomi... 6 Stipend til kretsens toppskyttere... 7 RAPPORT FRA FAGUTVALG UTDANNING... 8 ÅRSMELDING FRA RIFLE Medaljer i NM: NM luft NM 15m Arrangør Kisen MSL NM 50m / 300m Arrangør Numedals SSL (Løvenskiold) Resultater KM 50m Resultater KM LUFT KM 15 m miniatyr KM 300 meter KRETSREKORDER RIFLE pr RAPPORT FAGUTVALG PISTOL KRESTSMESTERSKAP DISTRIKTSMESTERSKAP NORGESMESTERSKAP KRETSREKORDER PISTOL pr Andre stevner med deltagelse fra Rogaland Skytterkrets... 45

3 Side 2 av 55 KRETSREKORDER PISTOL LAGSKYTING pr ÅRSOPPGJØR REVISJONSBERETNING VALGKOMITEENS INNSTILLING... 54

4 Side 3 av 55 SAKSLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNING FRAMMØTTE REPRESENTANTER 3. GODKJENNE INNKALLINGEN 4. GODKJENNE SAKSLISTEN 5. VELGE REFERENT 6. VELGE TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL 7. VELGE TO REPRESENTANTER TIL TELLEKORPS 8. VELGE MØTELEDER 9. GODKJENNE FORRETNINGSORDEN 10. BEHANDLE ÅRSMELDINGEN 11. BEHANDLE REGNSKAPET I REVIDERT STAND 12. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 13. FASTSETTE KONTINGENT 14. BEHANDLE OG VEDTA BUDSJETT 15. VALG 16. TID OG STED FOR NESTE KRETSTING 17. AVSLUTNING I tillegg til medlemmer av kretsstyret og representanter fra klubber/lag som har alminnelig tale og stemmerett, vil representanter i utvalg og komiteer overvære tinget med tale og forslagsrett i de saker som sorterer under de respektive utvalg.

5 Side 4 av 55 ORGANISASJON KRETSSTYRET Kretsstyret har i perioden bestått av Kretsleder Thomas Strøm, Sola P.K. Nesteleder Hilde Holter, Stavanger P.K. Kasserer Kristen Robertsen, NOP Vatne Leder Utdanning Andrew Walls, Haugesund P.K. Medlem Utdanning Katrine Idland, Gjesdal P.K. Leder Fagutvalg pistol Sissil Magnussen, Sola P.K. Medlem Fagutvalg pistol Per Rune Magnussen, Sola P.K. Leder Fagutvalg rifle Medlem Fagutvalg rifle REVISORER Revisor 1: Orvel Varhaug Revisor 2: Stian Ølberg Vararevisor: Reidun Ann Støle VALGKOMITÉ Leder Gunnar Orte Medlem Bjørn Skipstad Medlem Kjell Haarr HEDERSTEGNKOMITÉ Leder Reidar Owe Medlem Fritz Barø Medlem Bjørg Melhus DOMMERAUTORISASJONSUTVALG Leder Thomas Strøm Medlem Haldor Hinna Medlem Fritz Barø Varamedlem (rifle) MEDLEMSTALLET På grunn av teknisk feil hos Norges Idrettsforbund, kunne oppdaterte medlemstall ikke hentes ut i tide til å kunne inntas i årsmeldingen. DOMMERE I ROGALAND SKYTTERKRETS Iht årsmøtevedtak 2010 tas ikke listen over dommere lenger inn i årsmeldingen. Det vises i stedet til oppdatert liste på Skytterforbundets hjemmeside Kretsen har for tiden 103 dommere.

6 Side 5 av 55 MEDLEMSKAP I SÆRFORBUND OG ORGANISASJONER Rogaland Skytterkrets er medlem av Norges Idrettsforbund, Rogaland Idrettskrets og Norges Skytterforbund. REPRESENTASJONER Rogaland Skytterkrets har vært representert ved følgende arrangementer: Forbundstinget Thomas, Sissel og Gjermund lederkonferanse Thomas og Sissel Fagkomité pistol Sissel og Per Rune Magnussen Styremedlemmer har ellers deltatt ved enkelte andre møter i kretsen etter invitasjon.

7 Side 6 av 55 STYRETS BERETNING 2014 har igjen vært et godt år med mye aktivitet på de forskjellige arenaene. Som i fjor gjorde pistolungdommene seg bemerket med gode resultater under Norgesmesterskapene. Også blant seniorene var det gode resultater. Kretsens pistolskyttere deltok også i Nordisk Felt. Se forøvrig de respektive fagutvalgenes beretninger. Det har som i de siste årene vært avholdt styremøter etter behov. Styret bruker ellers mail til saker som lar seg diskutere og avklare på denne måten. Styret mener at dette en effektiv og kostnadsbesparende arbeidsmåte. Styret ønsker fremdeles aktiv deltakelse fra kretsens klubber, innspill på saker klubbene ønsker at vi skal jobbe med og annet klubbene måtte trenge hjelp til må for all del bringes opp. Det er den eneste måten samarbeidet kan bli bedre på styret kan ikke og skal ikke gjøre som det selv vil eller tror. Økonomi Resultatet viser et overskudd på kr ,83, som er høyere enn budsjettert. Det viste seg å bli dyrere enn man hadde regnet med å reise til forbundstinget, men for andre poster ligger man stort sett under budsjett når det gjelder utgifter. Det er mulig å kutte forbruket noe mer f.eks ved å finne andre lokaler for kretsens aktivitet, lager etc. men da må kretstinget tenke seg litt om. Se detaljer i det fremlagte regnskap og tenk over budsjett og kontingenter for neste år. Kretsleder, nestleder og leder og nestleder i pistolutvalget har deltatt på hhv. Kretslederkonferansen og Fagkomite pistols konferanse, i diverse møter i regi av Idrettskretsen samt på et par klubbers årsmøter i Og på Norges Skytterforbunds Ting i Trondheim, her ble delegasjonen noe redusert da påmeldte delegater trakk seg pga sykdom og arbeid som kom i vegen. Rogaland Skytterkrets skal i år holde kretstinget i Egersund, dette etter ønske fra Egersund PK. Jeg er sikker på at dette vil bli et godt arrangement og noe å ta med seg videre.

8 Side 7 av 55 Vil minne klubbene om at kretsen ønsker å delta på klubbenes årsmøter, men dette fordrer at kretsen blir informert om datoene. Stipend til kretsens toppskyttere På kretstinget i 2013 ble det bestemt at kr , skulle settes av til toppsatsning og at kretsens medlemmer som befant seg i landslag og lignende kunne søke om dekning av utgifter som en følge av deltagelse i slike sammenhenger. Det kom inn fem søknader, som alle oppfylte de generelle kriteriene for tildeling. Etter en totalvurdering av søknadene iht retningslinjene fattet styret vedtak i møte 28. februar om følgende tildeling av stipendier: Endre Hagelund, Klepp MSL, ble tildelt kr , Mariann Nilsen, Stavanger MSL, ble tildelt kr , Espen Magnussen, Sola PK, ble tildelt kr , Runar Magnussen, Sola PK, ble tildelt kr , Aina Flørli, Sandnes PK, ble tildelt kr , Til sammen ble altså hele rammen på kr , tildelt i stipendier. Kretsen håper at dette vil være en spore til forsatt satsing og igjennom det mange gode resultater framover fra disse og andre Rogalandsskyttere!

9 Side 8 av 55 RAPPORT FRA FAGUTVALG UTDANNING I året 2013 måtte alle skytedommere oppdatere seg, om de ønsket å fortsette som dommere. Dette skapte merarbeid for fagutvalg utdanning. Heldigvis har Rogaland Skytterkrets som eneste krets i landet to dommerinstrukører: Andrew Walls og Haldor Hinna. Det var ingen dommerkurser i Rogaland i 2013, men en person deltok på et kurs utenfor kretsen. Det var ingen trenerkurs i kretsen i Etter pålegg fra Norges Idrettsforbund er trenerutdanning nå mer krevende enn før, og Norges Skytterforbund har kun to trenerinstruktører: Christer Magnussen og Nils Joten. Klubb Dommere oppdatert i 2013 Egersund Pistolklubb 2 Gjesdal Miniatyrskytterlag 0 Hafrsfjord Pistolklubb 1 0 Haugesund Pistolklubb 18 Hå Pistolklubb 4 Jæren Pistolklubb 2 2 Jørpeland Pistolklubb 0 Karmøy Sportsskyttere 3 0 Klepp Miniatyrslytterlag 0 Kopervik Pistolklubb 3 Kvitsøy IL/Skyttergruppen 0 Kårstø Sportsskytterlag 0 NOP/Vatne 4 Sandnes Pistolklubb 4 5 Sauda Pistolklubb 0 Skudenes Pistolklubb 2 Sola Pistolklubb 10 Stavanger Helsesportslag 0 Stavanger Miniatyrskytterlag 1 Stavanger & Omegn Lerdueklubb 5 0 Stavanger Pistolklubb 6 11 Suldal Pistolklubb 0 Vindafjord Pistolklubb 0 Antall dommere oppdatert Har nå 4 dommere etter kurs i februar Har nå 5 dommere etter kurs i februar Har 1 FITSAC lerdue dommer. FITSAC har eget reglement for oppdatering av dommere. 4 Har nå 7 dommere etter kurs i februar Har 5 FITSAC lerdue dommere. 6 Har nå 16 dommere etter kurs i februar 2014.

10 Side 9 av 55 Viktigere enn antall dommere i kretsen er fordeling av dommere. Tabellen viser antall dommere i hver klubb. Fagutvalg utdanning oppfordrer klubber uten dommer til å sende minst en av sine erfarne skyttere på dommerkurs. Selv om en klubb aldri arrangerer approberte stevner, er dommere en ressurs for klubben. Tallene er antall oppdateringer i 2013 (korrekt pr ). Men, det har vært dommerkurs siden, så noen klubber har i dag flere dommere. (Se fotnote.) Andrew Walls [signert] Leder Fagutvalg Utdanning Rogaland Skytterkrets

11 Side 10 av 55 ÅRSMELDING FRA RIFLE 2013 Året 2013 har vært nok ett bra år for rifle i Rogaland. Det er gjennomført 32 approberte stevner. Og satt 11 kretsrekorder. Det har ikke vært noen leder eller medlem i rifleutvalg dette året. Aktiviteten er styrt av klubbene. Selv om NM deltagelsen har vært bra er den igjen minkende deltagelse på de lokale stevnene. Vi gratulerer Anette Thingbø som Norgesmester på 300m ligg øvelsen i junior kvinne klassen. To av kretsens rifleskyttere Endre Hagelund Klepp MSL og Mariann Nielsen Stavanger MSL har vært på uttaksskytinger til landslagsrepresentasjon og vært på landslagssamlinger i løpet av året. Endre har skutt 595p og er ranket på 3 plass i «10påtopp» listene på luft og ny personlig rekord på Mariann på luftgevær i år med 395p. Trond Inge Rødland Klepp MSL topper dessuten «10 på topp» lista med hele 394 poeng med klar margin til de andre i V45 klassen. Han har skutt flere høye resultater over gjeldende Norgesrekord i løpet av sesongen på lokale stevner. Rune Nilsen

12 Side 11 av 55 Medaljer i NM: 300m Ligg klasse JrK Gullmedalje Anette Thingbø Klepp MSL med 590p 15m Miniatyr klasse V45 Sølvmedalje til Trond Inge Rødland Klepp MSL med 441p NM luft Arrangør Kisen MSL Sen. Menn nr 6 Endre Hagelund Klepp MSL 613,5 Finale: 118,8 Sen. Menn nr 14 Einar Johansen Klepp MSL 603,7 Sen. Kvinner nr 14 Hilde Anita Haarstad Stavanger MSL 398,8 Jun. Kvinner nr 11 Mariann Nielsen Stavanger MSL 402,9 Jun. Kvinner nr 18 Anette Thingbø Klepp MSL 400,8 V45 nr 5 Trond Inge Rødland Klepp MSL 397,2 V45 nr 15 Helge Sverre Strand Klepp MSL 384,8 V45 nr 18 Nils Medås Klepp MSL 382,9 V45 nr 21 Morten Lunde Klepp MSL 380,5 4 plass skyting klasse V45 Klepp MSL Morten Lunde Nils Medås Trond Inge Rødland 1159,1p Sprint luft (ikke offisiell NM øvelse) Senior menn nr. 1 Endre Hagelund Klepp msl 297 Senior menn nr. 6 Einar Johansen Klepp msl 292 Klasse JrK nr. 6 Mariann Nielsen Stavanger MSL 292 Klasse JrK, nr. 8 Anette Thingbø Klepp msl 290 Klasse V45, nr.1 Trond Inge Rødland Klepp msl 290 NM 15m Arrangør Kisen MSL Sen. Menn nr 4 Endre Hagelund Klepp MSL 449 Sen. Menn nr 15 Einar Johansen Klepp MSL 442 Sen. Kvinner nr 16 Hilde Anita Haarstad Stavanger MSL 438 Junior Kvinner nr 12 Mariann Nielsen Stavanger MSL 444 Junior Kvinner nr 22 Anette Thingbø Klepp MSL 436 V45 nr 2 Trond Inge Rødland Klepp MSL 441 V45 nr 19 Nils Medås Klepp MSL 431 V45 nr 22 Morten Lunde Klepp MSL 419 V45 nr 23 Helge Sverre Strand Klepp MSL 418 V45 nr 28 Astrid Hagelund Klepp MSL 408 skyting Senior nr 5 Klepp MSL Einar Johansen Endre Hagelund Helge Sverre Strand 882p skyting Veteran nr 5 Klepp MSL Morten Lunde Nils Medås Trond Inge Rødland 1270p

13 Side 12 av 55 NM 50m / 300m Arrangør Numedals SSL (Løvenskiold) Match 50m JrK nr 7 Anette Thingbø Klepp MSL 577 (382,3) JrK nr 8 Mariann Nielsen Stavanger MSL 574 (377,8) Sen M. nr 4 Endre Hagelund Klepp MSL ,7 Sen M. nr 8 Kjell Strand Hovland Gjesdal MSL Sen M nr. 20 Frode Kloster Klepp MSL 1104 Sen M nr. 28 Einar Johansen Klepp MSL DNF V45 nr 18 Aage V. Espedal Klepp MSL 504 V70 nr 3 Ivar Hole Klepp MSL 511 Liggende 50m V45 nr 10 Camilla Rødland Klepp MSL 579 V45 nr 18 Rune Nielsen Stavanger MSL 573 V45 nr 20 Aage V. Espedal Klepp MSL 568 V45 nr 23 Astrid Hagelund Klepp MSL 554 V70 nr 5 Ivar Hole Klepp MSL 553 JrK nr 5 Mariann Nielsen Stavanger MSL 589 JrK nr 7 Anette Thingbø Klepp MSL m ligg Senior Menn Nr 20 Endre Hagelund Klepp MSL Nr 24 Kjell Strand Hovland Gjesdal MSL Nr 27 Frode Kloster Klepp MSL Nr 29 Einar Johansen Klepp MSL m lagskyting Nr 6 Menn 60 ligg Klepp MSL Endre Hagelund Einar Johansen Frode Kloster 1835,2 Nr 6 Menn Match Klepp MSL Endre Hagelund Einar Johansen Frode Kloster 2262 Nr 5 V45 1/2 match Klepp MSL Helge Sverre Strand Aage Espedal Ivar Hole 1015 Nr 3 V45 60 ligg Klepp MSL Helge Sverre Strand Aage Espedal Ivar Hole 1121 Grovkaliber helmatch senior menn Nr 5 Endre Hagelund Klepp MSL 1153 Nr 9 Kjell Strand Hovland Gjesdal MSL 1138 Nr 10 Einar Johansen Klepp MSL 1127 Nr 13 Frode Kloster Klepp MSL 1105 Grovkaliber ½ Match klasse V45 Nr 11 Aage V. Espedal Klepp MSL 530

14 Side 13 av 55 Nr 12 Helge Sverre Strand Klepp MSL 519 Grovkaliber Liggende klasse V45 Nr 13 Aage V. Espedal Klepp MSL 387 Nr 20 Helge Sverre Strand Klepp MSL 377 Nr 21 Astrid Hagelund Klepp MSL 370 Grovkaliber Liggende Klasse V70 Nr. 3 Ivar Hole Klepp MSL 376 Nr 1 JrK Ligg Anette Thingbø Klepp MSL 590 Norgesmester! Nr 9 JrK Match Anette Thingbø Klepp MSL 547 Grovkaliber Klasse A 3x20 standard Nr 7 Endre Hagelund Klepp MSL 573 Nr 9 Kjell Strand Hovland Gjesdal MSL 570 Nr 12 Frode Kloster Klepp MSL 560 Nr 19 Einar Johansen Klepp MSL 550 Grovkaliber Liggende klasse senior menn Nr. 5 Endre Hagelund Klepp MSL 595 Nr.27 Frode Kloster Klepp MSL 581 Nr.32 Einar Johansen Klepp MSL 575 Grovkaliber lagskyting Nr 6 Menn 60 ligg Klepp Endre Hagelund Einar Johansen Frode Kloster 1751 Nr 3 Menn Match Klepp Endre Hagelund Einar Johansen Frode Kloster 3385 Nr 4 V45 40 ligg Klepp Helge Sverre Strand Aage Espedal Ivar Hole 1140 Nr 3 V45 1/2 match Klepp Helge Sverre Strand Aage Espedal Ivar Hole 1049

15 Side 14 av 55 Resultater KM 50m Arrangør: Rogaland Rifle Team Sted: Klepp skytebane på Øksnevad. Liggende Mariann Nielsen Stavanger MSL JrK 587p Gylt medalje Kretsmester Junior Kvinner. Trond Inge Rødland Klepp MSL V45 575p Gylt medalje Kretsmester V45 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V55 570p Gylt medalje Kretsmester V55 Bjørn A Jerstad Stavanger MSL V65 527p Gylt medalje Kretsmester V65 Ivar Hole Klepp MSL V70 560p Gylt medalje Kretsmester V70 ½ Match Mariann Nielsen Stavanger MSL JrK 569p Gylt medalje Kretsmester Junior Kvinner Trond Inge Rødland Klepp MSL V45 567p Gylt medalje Kretsmester V45 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V55 553p Gylt medalje Kretsmester V55 Ivar Hole Klepp MSL V70 496p Gylt medalje Kretsmester V70 Resultater KM LUFT Arrangør: Klepp MSL Klasse Klasse Poeng Medalje Einar Johansen Klepp MSL A 574 Gylt Kretsmester Senior Menn Arne Hovland Stavanger MSL B 547 Mariann Nielsen Stavanger MSL Jr.K 389 Gylt Kretsmester Junior Kvinner Anette Thingbø Klepp MSL Jr.K 375 Rasmus Løberg Klepp MSL Jr.M 556 Gylt Kretsmester Junior Menn Hilde Haarstad Stavanger MSL K1 386 Gylt Kretsmester Kvinner Trond Inge Rødland Klepp MSL V Gylt Kretsmester V45 Morten Lunde Klepp MSL V Nils Medås Klepp MSL V45 377

16 Side 15 av 55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V Gylt Kretsmester V55 Bjørn A. Jerstad Stavanger MSL V Gylt Kretsmester V65 KM 15 m miniatyr Arrangør: Klepp MSL Mariann Nielsen Stavanger MSL Jr.K 445 Gylt Kretsmester Junior Kvinner Morten Lunde Klepp MSL V Gylt Kretsmester V45 Nils Medås Klepp MSL V Sølv Medalje Helge Sverre Strand Klepp MSL V Astrid Hagelund Klepp MSl V Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V Gylt Kretsmester V55 Bjørn A. Jerstad Stavanger MSL V Gylt Kretsmester V65 KM 300 meter Arrangør: Klepp MSL Navn Klasse Sum Medalje Liggende Rasmus Løberg Klepp MSL JrM 577 Gylt Kretsmester Junior Menn Trond Inge Rødland Klepp MSL V Gylt Kretsmester V45 Astrid Hagelund Klepp MSL V Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V Gylt Kretsmester V55 Ivar Hole Klepp MSL V Gylt Kretsmester V70 1/2 match Rasmus Løberg Klepp MSL JRM 554 Gylt Kretsmester Junior Menn Trond Inge Rødland Klepp MSL V Gylt Kretsmester V45 Astrid Hagelund Klepp MSL V Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V Gylt Kretsmester V55

17 Side 16 av 55 KRETSREKORDER - RIFLE pr MINIATYR 15 METER: 30 skudd: senior Even Nikolaisen Stavanger MSL 299 p 2009(5/10) Senior Einar Johansen Klepp MSL 299 p 2012(3/12) kvinner Hilde Haarstad Stavanger MSL 296 p 2013 (28/1) JrM Endre Hagelund Klepp MSL 298 p 2009(7/12) JrK Katrine Idland Gjesdal MSL 297 p 2012(30/1) JrK Anette Thingbø Klepp MSL 297 p 2012(3/12) tangering JrK Anette Thingbø Klepp MSL 297 p 2013(28/1) ungd. Endre Hagelund Stavanger MSL 295 p 2006 ungd. Mariann Nielsen Stavanger MSL 298 p 2010 (1/2) V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 299 p 2012 (3/12) V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 295 p 2013(28/1) V65 Arnfinn Todnem Stavanger MSL 289 p 2009(7/12) V70 Ivar Hole Klepp MSL 279 p 2009 (7/12) 45 skudd: senior Trond Inge Rødland Sandnes MSL 449 p 1997 senior Even Nikolaisen Stavanger MSL 449 p 2009(23/11)tang kvinner Birgitte Nordvik Stavanger MSL 443 p 1994 JrM Gisle Ommedal Klepp MSL 447 p 1998 JrK Mariann Nielsen Stavanger MSL 448p 2012(17/10) V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 447 p 2011 (21/11) V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 447 p 2012 (17/10)Tang.

18 Side 17 av 55 V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 436 p 2010 (22/11) V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 436 p 2012 (12/3) tangering V65 Arnfinn Todnem Stavanger MSL 436 p 2007 V70 Arnfinn Todnem Stavanger MSL 430 p 2010 (15/3) LUFT 10 METER 40 skudd: Ungdom Mariann Nielsen Stavanger MSL 394 p 2010 (18/1) (16/12) JrK Mariann Nielsen Stavanger MSL 395 p 2013 V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 394 p 2013(30/10) V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 383 p 2012 (15/10) V65 Arnfinn Todnem Stavanger MSL 375p 2006 V70 Ivar Hole Klepp MSL 369p 2010 (22/3) 60 skudd senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 597 p 1997 Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 690, m/fin. Lausgarda) (7/12) JrM Endre Hagelund Klepp MSL 594 p 2011 (24.10 SH2 ligg Ole Kristian Pedersen Stavanger HSL 688, m.f.

19 Side 18 av METER: 1/2 match:senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 581 p 1996 kvinner Signe J. Delviken Sandnes MSL 564 p /9) jun. k Mariann Nielsen Stavanger MSL 579 p 2012 (NM JrM Olav Fuglestad Klepp MSL 553 p 2012 (KM 29/7) ungd Mariann Nielsen Stavanger MSL 570 p 2010 (6/6 Løvenskjold) innendørs) Klepp) ungd Mariann Nielsen Stavanger MSL 573 p 2010 (27/10 V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 567 p 2013 (22/6 KM V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 553 p 2013 (23/6 KM Klepp) 29/7) V65 Bjørn A Jerstad Stavanger MSL 477 p 2012 (KM V70 Ivar Hole Klepp MSL 525 p 2009 (10/5) 30 sk ligg: ungd Mariann Nielsen Stavanger MSL 294 p 2009 (1/7) 60 sk ligg: senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 594 p 1997 kvinner Birgitte Nordvik Stavanger MSL 586 p /7) JrK Mariann Nielsen Stavanger MSL 591 p 2012 (KM JrM Endre Hagelund Klepp MSL 590 p 2009 (12/7) ungd Mariann Nielsen Stavanger MSL 589 p 2010 (NM) Innendørs) ungd Mariann Nielsen Stavanger MSL 592 p 2010 (27/10 SH2 Ole kristian Pedersen Stavanger HSL 553 p 2009 (1/7) V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 582 p 2012 (KM 29/7)

20 Side 19 av 55 V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 580 p 2012 (3/6) V65 Åsmund Idland Gjesdal MSL 563 p 2006 Klepp) V70 Ivar Hole Klepp MSL 560 p 2013 (23/6 KM 1/1 match: senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 1172 p 1997 JrM Endre Hagelund Klepp MSL 1156p 2010 (4/9) 300 METER: 1/2 match senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 585 p 1999 JrM Endre Hagelund Klepp MSL 574 p 2010 (NM ) Jr K Ungdom Mariann Nielsen Stavanger MSL 536 p 2010 (NM) V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 568 p 2013 (KM 12/6) V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 558 p 2013 (KM 12/6) V65 Ivar Hole Klepp MSL 516 p 2006 V70 Ivar Hole Klepp MSL 522 p 2011 (KM 15/6) 1/1 match senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 1172 p ligg Ungdom Mariann Nielsen Stavanger MSL 581 p 2010 (NM) senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 599 p 2003 JrM Einar Johansen Klepp MSL 591 p 2009 (NM) Tangering JrM Endre Hagelund Klepp MSL 591 p 2010 (KM 14/6) Jr K 40 ligg V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 390 p 2012 (KM 13/6) V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 393 p 2013 (KM 12/6) V65 V70 Ivar Hole Klepp MSL 378 p 2007

21 Side 20 av 55 RAPPORT FAGUTVALG PISTOL Vi skal prøve å oppsummere pistolskytternes prestasjoner i året som vi har lagt bak oss Det har igjennom året blitt satt mange nye kretsrekorder. Dette skyldes hovedsakelig nye skytetider i fripistol og luftpistol. Det har som vanlig blitt innkassert mange medaljer i norgesmesterskap av kretsens skyttere, mye hyggelig lesning når resultatlistene tikker inn. Vil spesielt nevne at det ser positivt ut med etterveksten i kretsen. Dette ser vi på medaljehøsten til Espen Magnussen. Han håvet inn 6 gull og 1 bronse i Juniorklassen. Og ikke minst Espen Skipstad som kom hjem med 2 Gull, 1 Sølv og 1Bronse i ungdomsklassen. Vi tar av oss hatten og gratulerer begge to. Vi må heller ikke glemme alle medaljene som Sandnes skytterne innkasserer individuelt og ikke minst alle lagmedaljene de innkasserer. Vil gratulere alle medaljesankerne i mesterskapene. Kretsen har hatt mange skyttere som har vært ute og representert Norge både med sivile og militære landslag. Spesielt hyggelig at Espen Skipstad var med på det Norske laget i Nordisk felt som tok lag gull. På fagkomite konferansen som i år ble avholdt i Lillestrøm skjedde det lite, det viktigste var omlegging av landslagene. Det blir nå mindre hovedlag og så blir det opprettet pressgrupper, som blir innkalt to ganger i året til kontroll, utfordring og test. Fagutvalg Pistol

22 Side 21 av 55 KRESTSMESTERSKAP 2A Fripistol navn klubb Menn Gull Kjell Erik Olaisen Haugesund PK 479 p. V50 Gull Bjørn Berven- Sola PK Hanssen 492 p. V60 Gull Reidar Owe Skudenes PK 293 p. 2B Fripistol Menn Gull Kjell Erik Olaisen Haugesund PK 506 p. Menn Sølv Thor Inge Jacobsen Stavanger PK 475 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 484 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 512 p. 3A Luftpistol Menn Gull Kenneth Frafjord Haugesund PK 551 p. Sølv Tor Jonassen Sandnes PK 549 p. Bronse Kenneth Eik Stavanger PK 545 p. Kvinner Gull Aina E Flørli Sandnes PK 370 p. Sølv Reidun Ann Støle Sandnes PK 359 p. Jr. M Gull Espen Magnussen Sola PK 522 p. U12 Gull Robert Gjermundsen Haugesund PK 265 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 364 p. Sølv Leif Øverland Stavanger PK 362 p. V60 Gull Kurt Eike Stavanger PK 314 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 314 p. Menn Gull Stavanger PK Michael Lengauer, Bjørn Tore Kjærland, Harald Håheim 1555 p. V50 Gull Stavanger PK Leif Øverland, Dennis Aske, Kurt Eike 998 p. 3D Sprintluft Menn Gull Kenneth Eik Stavanger PK 287 p. Kvinner Gull Hilde Holter Stavanger PK 288 p. U12 Gull Mads Lønø Stavanger PK 270 p. V50 Gull Ståle Waagbø Stavanger PK 294 p. Sølv Arnt Ola Flønes Stavanger PK 289 p. V60 Gull Kurt Eike Stavanger PK 273 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 260 p.

23 Side 22 av 55 Menn Gull Stavanger PK Kenneth Eik, Sigve Høie-Håland,Mats Økland 835 p. V50 Gull Stavanger PK Ståle Waagbø, Arnt Olav Flønes, Leif Øverland 868 p. 4 Silhuett Menn Gull Runar Magnussen Sola PK 535 p. eo Sølv Roar Skeisvoll Kopervik PK 535 p. Bronse Onar Torbjørnsen Kopervik PK 528 p. Kvinner Gull Linn Berven-Hanssen Sola PK 460 p. Jr Gull Espen Magnussen Sola PK 548 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 538 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 488 p. Menn Gull Sola PK Per Rune Magnussen, Runar magnussen, Espen Magnussen 1610 p. 5 Standard Menn Gull Kjell Erik Olaisen Haugesund PK 544 p. Sølv Are Wivestad Sandnes PK 526 p. Bronse Rudi Brochs Kopervik PK 525 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 522 p. Sølv Linn Berven-Hanssen Sola PK 505 p. Jr.M. Gull Espen Magnussen Sola PK 531 p. U16 Gull Thomas Narheim Kopervik PK 248 p. U14 Gull Espen A. Skipstad Sandnes PK 474 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 549 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 503 p. Menn Gull Sola PK Menn Sølv Haugesund PK Espen Magnussen, Runar magnussen, Bjørn Berven-Hanssen 1601 p. Kjell Erik Olaisen, Alf Magne Heskja, Hans H. Kallevig 1592 p. 6F Finpistol Menn Gull Onar Torbjørnsen Kopervik PK 560 p. Sølv Rudi Brochs Kopervik PK 556 p. Bronse Runar Magnussen Sola PK 548 p. Kvinner Gull Aina E. Flørli Sandnes PK 563 p. Sølv Reidun Ann Støle Sandnes PK 560 p. Jr.M Gull Espen Magnussen Sola PK 558 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 562 p. Sølv Alf Magne Heskja Haugesund PK 544 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 501 p.

24 Side 23 av 55 Menn Gull Sola PK Espen Magnussen, Runar magnussen, Bjørn Berven-Hanssen 1668 p. 33* Sølv Sandnes PK Aina E. Flørli, Reidun Ann Støle, Are Wivestad 1668 p. 25* Bronse Kopervik PK Roar Skeisvoll, Onar Torbjørnsen, Rudi Brochs 1663 p. 6G Grovpistol Menn Gull Roar Skeisvoll Kopervik PK 561 p. Sølv Runar Magnussen Sola PK 556 p. Bronse Onar Torbjørnsen Kopervik PK 540 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 533 p. Junior Gull Espen Magnussen Sola PK 563 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 544 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 499 p. Menn Gull Sola PK Espen Magnussen, Runar magnussen, Bjørn Berven-Hanssen 1663 p. Menn Sølv Kopervik PK Roar Skeisvoll, Onar Torbjørnsen, Rudi Brochs 1631 p. 7F Hurtig Fin Menn Gull Roar Skeisvoll Kopervik PK 562 p. Sølv Kenneth Frafjord Haugesund PK 558 p. Bronse Onar Torbjørnsen Kopervik PK 557 p. Kvinner Gull Linn Berven-Hanssen Sola PK 546 p. Sølv Reidun Ann Støle Sandnes PK 531 p. Jr.M. Gull Espen Magnussen Sola PK 564 p. U16 Gull Thomas Narheim Kopervik PK 253 p. U14 Gull Espen A. Skipstad Sandnes PK 521 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 572 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 509 p. Menn Gull Sola PK Per Rune Magnussen, Bjørn Berven-Hanssen, Espen Magnussen 1694 p. Menn Sølv Haugesund PK Geir Haugsnes, Kenneth Frafjord, Alf Magne Heskja 1674 p. 7G Hurtig Grov Menn Gull Roar Skeisvoll Kopervik PK 557 p. Sølv Runar Magnussen Sola PK 554 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 543 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 555 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 524 p. Menn Gull Sola PK Per Rune Magnussen, Bjørn Berven-Hanssen, Runar Magnussen 1664 p.

25 Side 24 av 55 7M Hurt Militær Menn Gull Bernhard Kvale Sandnes PK 566 p. Sølv Alf Jostein Dale Kopervik PK 504 p. Bronse Are Wivestad Sandnes PK 486 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 502 p. V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 518 p. V60 Gull Kristian Fuglestad Hå PK 492 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 505 p. Menn Gull Sandnes PK Bernhard Kvale, Reidunn Ann Støle, Are Wivestad 1554 p. 7R Hurtig Revolver Menn Gull Bernhard Kvale Sandnes PK 553 p. Sølv Roar Skeisvoll Kopervik PK 551 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 537 p. U14 Gull Espen A Skipstad Sandnes PK 553 p. V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 559 p. V60 Gull Kristian Fuglestad Hå PK 510 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 507 p. Menn Gull Sandnes PK Bernhard Kvale, Reidunn Ann Støle, Are Wivestad 1621 p. 8 F Nais Fin Menn Bronse Gunnar Varhaug Hå PK 274 p. Sølv Orvel Varhaug Hå PK 279 p. Gull Tor Jonassen Sandnes PK 294 p. Kvinner Sølv Beate Engelsvoll Hå PK 280 p. Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 281 p. U14 Gull Espen A Skipstad Sandnes PK 263 p. Sølv Bjørn Andre Karlsen Hå PK 231 p. V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 282 p. V60 Gull Kristian Fuglestad Hå PK 254 p. 8 G Nais Grov Menn Bronse Ole Henning Djøseland Hå PK 246 p. Gull Tor Jonassen Sandnes PK 285 p. Sølv Jan Ove Takvam Sola PK 264 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 256 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 266 p.

26 Side 25 av 55 V60 Gull Kristian Fuglestad Hå PK 256 p. 1F Finfelt Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK 101 p. Sølv Norman Hetland Sandnes PK 99 p. Bronse Are Wivestad Sandnes PK 95 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 100 p. Sølv Aina E. Flørli Sandnes PK 94 p. Bronse May-Kristin Øgreid Sandnes PK 88 p. Jr. M Gull Espen Magnussen Sola PK 91 p. Sølv Joakim Larsen Sandnes PK 65 p. U14 Gull Espen A Skipstad Sandnes PK 97 p. Sølv Henrik Knudsen Sandnes PK 79 p. Bronse Simen Lima Hetland Sandnes PK 57 p. U16 Gull Dag Hjort Endresen Sola PK 88 p. Bjørn Berven- Gull Sola PK V50 Hanssen 98 p. Sølv Leif Øverland Stavanger PK 95 p. Bronse Per Rune Magnussen Sola PK 93 p. V60 Gull Reidar Owe Skudenes PK 79 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 78 p. Sølv Åsbjørn Idland NOP/Vatne 74 p. Menn Gull Sandnes PK 1 Arild Knudsen, Are Wivestad, Tor Jonassen 281 p. Kvinner Gull Sandnes PK Reidun Ann Støle, May-Kristin Øgreid, Aina E. Flørli 282 p. U14 Gull Sandnes PK Simen Lima Hetland, Henrik Knudsen, Espen A Skipstad 233 p. V50 Gull Stavanger PK Arnt Olav Flønes, Leif Øverland, Harald Nilsen 263 p. 1G Grovfelt Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK 103 p. Sølv Jostein Sunde Sandnes PK 97 p. Bronse Are Wivestad Sandnes PK 94 p. Kvinner Gull Aina E. Flørli Sandnes PK 96 p. Sølv Reidun Ann Støle Sandnes PK 91 p. Jr.M Gull Espen Magnussen Sola PK 101 p. V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 93 p. Sølv Bjørn Berven- Hanssen Sola PK 91 p. V60 Gull Kristian Fuglestad Hå PK 70 p. 7* V70 Gull Åsbjørn Idland NOP/Vatne 79 p.

27 Side 26 av 55 Menn Gull Sandnes PK 1 Are Wivestad, Arild Knudsen, Tor Jonassen 289 p. Kvinner Gull Sandnes PK Reidun Ann Støle, Eva Cecilie Peelen, Aina E. Flørli 253 p. 1M Militærfelt Menn Gull Arild Knudsen Sandnes PK 93 p. eo Sølv Runar Magnussen Sola PK 93 p. Bronse Tor Jonassen Sandnes PK 93 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 90 p. Sølv Aina E. Flørli Sandnes PK 83 p. Jr. M. Gull Espen Magnussen Sola PK 89 p. V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 85 p. 8* Sølv John G Mortveit Sandnes PK 85 p. 7* V60 Gull Reidar Sviland Sandnes PK 81 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 75 p. Menn Gull Sandnes PK Are Wivestad, Arild Knudsen, Tor Jonassen 269 p. Kvinner Gull Sandnes PK May Britt Kristiansen Haga, Reidun Ann Støle, Aina E. Flørli 217 p. 1R Revolverfelt Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK 96 p. Sølv Are Wivestad Sandnes PK 91 p. eo Bronse Arild Knudsen Sandnes PK 91 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 89 p. Sølv Beate Engelsvoll Hå PK 72 p. eo Bronse Sissil Magnussen Sola PK 72 p. U14 Gull Espen A Skipstad Sandnes PK 88 p. Sølv Kenneth Rasmussen Jæren PK 39 p. Bronse Bjørn Andre Karlsen Hå PK 37 p. Bjørn Berven- Gull Sola PK V50 Hanssen 90 p. 16* Sølv Per Rune Magnussen Sola PK 90 p. 10* V60 Gull Reidar Sviland Sandnes PK 83 p. Sølv Kristian Fuglestad Hå PK 80 p. V70 Gull Rasmus Vatne Stavanger PK 74 p. Menn Gull Sandnes PK Arild Knudsen, Are Wivestad, Tor Jonassen 278 p. 1SP Spesialfelt Pistol Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK 90 p. Sølv Reidar Øgreid Sandnes PK 89 p. Bronse Bernhard Kvale Sandnes PK 88 p. eo Kvinner Gull May-Kristin Øgreid Sandnes PK 79 p.

Dato: Stevnenummer: Dommer(e):

Dato: Stevnenummer: Dommer(e): Hå PK Varhaugvegen 20 4360 Varhaug Telefon: 90206488 Epost: formann@haapistolklubb.com Hjemmeside: haa-pistolklubb.com Stevne: 1M Militærfelt Dato: 01.09.2013 Stevnenummer: 1312076 Bane: Stevneleder: Dommer(e):

Detaljer

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll VIKINGSTEVNET 2010 Dato: 11-13 juni Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb Stevneleder: Roar Skeisvoll Id.nr Dato Skytinger Program: Hurtig Fin 1012046 11.06.2010 42 Hurtig Grov 1012046

Detaljer

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll VIKINGSTEVNET 2010 Dato: 11-13 juni Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb Stevneleder: Roar Skeisvoll Id.nr Dato Skytinger Program: Hurtig Fin 1012046 11.06.2010 42 Hurtig Grov 1012046

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET 1 SAKSLISTE

Detaljer

Dato: Stevnenummer: Dommer(e):

Dato: Stevnenummer: Dommer(e): 1 av 6 Hå PK Varhaugvegen 20 4360 Varhaug Telefon: 90206488 Epost: formann@haapistolklubb.com Hjemmeside: haa-pistolklubb.com Stevne: 8F NAIS Fin Dato: 12.10.2013 Stevnenummer: 1312164 Bane: Stevneleder:

Detaljer

Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013

Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013 Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013 DM Siluettpistol: Klasse Junior: Gull Espen Magnussen Sola Pistolklubb Klasse Åpen Gull Trond-Arild Nodeland Kristiansand Pistolklubb Klasse

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 23 379 Telefon: 1308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1212072 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Stevneleder: Petter Helland

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 kl. 12:00. Sola Videregående skole, Åsnutvegen 51, 4055 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 kl. 12:00. Sola Videregående skole, Åsnutvegen 51, 4055 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2016 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 kl. 12:00 Sola Videregående skole, Åsnutvegen 51, 4055 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET Innhold SAKSLISTE...

Detaljer

Hurtigpistol Fin & Grov ID

Hurtigpistol Fin & Grov ID Kopervik Pistolklubb Hurtigpistol Fin & Grov ID 1112145 Karmøyhallen 4250 Kopervik Stevneleder: Roar Skeisvoll Dato: 17.09.2011 Sted. Blikshavn Innskudd kr 70,- Bestemanns premie Fin: Jakob Kråkevik 52,-

Detaljer

12 3 4 5 6 7 8 9 10InnerX OmskSum Oppr.Mrk.Premie 89101210111010121011 102 A G 43

12 3 4 5 6 7 8 9 10InnerX OmskSum Oppr.Mrk.Premie 89101210111010121011 102 A G 43 Sandnes Postboks 62 430 Sandnes Telefon: 9862623 Epost: post@sandnespk.no Hjemmeside: www.sandnespk.no Stevne: F Finfelt Dato: 08.09.202 Stevnenummer: 2203 Bane: Hommeland Stevneleder: Bjørn Skipstad Tor

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 243 4379 Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1512048 Bane: Fotland Stevneleder: Kristian Fuglestad Dommer(e): Kristian

Detaljer

Årets napp i SR bank pokalen gjekk til Magnus Sømme Sandnes pistolklubb

Årets napp i SR bank pokalen gjekk til Magnus Sømme Sandnes pistolklubb Hå vegen 0 4360 Telefon: 9006488 Epost: formann@haapistolklubb.com Hjemmeside: haapistolklubb.com Stevne: 1F Finfelt Dato: 18.03.01 Stevnenummer: 11059 Bane: Refsland Stevneleder: Jan Kato Tjensvoll Kjetil

Detaljer

Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp?

Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp? 1 av 20 Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp?id=65004 Stevne: 1F Finfelt Dato: 21.07.2013 Stevnenummer:

Detaljer

Egersund PK Postboks 243 4379 Egersund Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no

Egersund PK Postboks 243 4379 Egersund Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no PK Postboks 243 4379 Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1312060 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Petter Stevneleder: Helland,

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2012 KRETSTING LØRDAG 23. FEBRUAR 2013 KL Uni K bygget, Kvalamarka 20. Haugesund

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2012 KRETSTING LØRDAG 23. FEBRUAR 2013 KL Uni K bygget, Kvalamarka 20. Haugesund ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2012 KRETSTING LØRDAG 23. FEBRUAR 2013 KL 1200 Uni K bygget, Kvalamarka 20 Haugesund HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET Side 1/53 Innhold SAKSLISTE......... 3 ORGANISASJON...

Detaljer

Sandnes PK Postboks Sandnes Telefon: Epost: Hjemmeside:

Sandnes PK Postboks Sandnes Telefon: Epost: Hjemmeside: Sandnes PK Postboks 62 4301 Sandnes Telefon: 98621623 Epost: post@sandnes-pk.no Hjemmeside: www.sandnes-pk.no 1F Finfelt Stevnenummer: 1612065 Bane: Hommeland Stevneleder: Andre Kolle-Neverdal Dommer(e):

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 26. MARS 2011 kl. 12:00 Arsvågen kro, Bokn HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 26. MARS 2011 kl. 12:00 Arsvågen kro, Bokn HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2010 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 26. MARS 2011 kl. 12:00 Arsvågen kro, Bokn HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET SAKSLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE FRAMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Rogaland Skytterkrets

Protokoll fra styremøte i Rogaland Skytterkrets Protokoll fra styremøte i Rogaland Skytterkrets Møtenummer: 1/2017 Dato: 17.januar Kl: 17:00 18:00 Sted: Sola Videregående skole Til stede: Thomas Strøm (kretsleder), Asta Kvalbein (nestleder), Kristen

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 Tid: Onsdag 28. januar 2015. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Finn Jarle Sørli Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen

Detaljer

Karmøy 3 4/0 4/4 5/2 3/1 3/3 19/10

Karmøy 3 4/0 4/4 5/2 3/1 3/3 19/10 Premieliste HV 1 Odd Arild Stava Karmøy 5 6/4 6/4 6/5 6/2 6/0 30/15 2 Tore Indreiten Stavanger 5 6/0 6/0 6/3 6/2 6/3 30/8 3 Kjell Strand Hovland Klepp 5 6/4 6/0 6/5 5/0 6/6 29/15 4 Dag Voigt Egersund V55

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

:

: Klasse R 25 Skudd 1 Arne Espedal Gann 50 50 50 100 250 2 Eirunn Ø. Søyland Gjesdal 50 50 50 100 250 3 Kristan Scheie Time 50 50 48 100 248 4 Jens Løvø Stavanger 50 50 48 99 247 5 Tore Tjelta Gjesdal 50

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Saksliste: 1- Godkjenne innkalling og saksliste 2- Velge dirigent og referent 3- Behandle årsmeldingen 4- Behandle regnskap

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Geir Sjøveian Flikka 47 49 48 144 126,- 2. Geir Holten Gjesdal 49 48 47 144 0,- 3. Svein Rune Gramstad Gjesdal 47 47 44 138 0,- Pengepremier 15-skudd kl. V55 1. Harald Jensen

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING

FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING 2015 Fagkomite` Rifle ØSK har i år bestått av: Kjell-Roar Livold (leder) Sverre Kraggerud (nestleder) Kjell Dahl (medlem) Hege Thue Hansen (medlem) Kate Olsen (medlem)

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Hordaland Skytterkrets. Stevnenummer Stevnedato Klasse Åpen

RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Hordaland Skytterkrets. Stevnenummer Stevnedato Klasse Åpen RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413088 Stevnedato 11 12.07.2014 Program 6G Grovpistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk

Detaljer

Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts

Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts Fagkomite pistol har bestått av: Leder: Bente-Karin Bruaseth Mysen PL Nestleder: Hans Petter Lindstad Sarpsborg PK Medlem: Øyvind Johansen Mysen PL

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM)

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets - 2 - Statutter for avvikling av Midt-Norsk Mesterskap. 1.

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

Startkontingent: 120,00 Maks poengsum:

Startkontingent: 120,00 Maks poengsum: Epost: post@kristiansandpistolklubb. kristiansandpistolklubb. 1SP Spesialfelt, Pistol Bane: Flakke Lone Roy Stevneleder: Baumann Dommer(e): Startkontingent: 120,00 Maks poengsum: 82 Premieandel: 38,00

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevne Helleland Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevne Helleland Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Svein Rune Gramstad Gjesdal *X9XX 49 X*9XX 49 X*XX* 50 => 148 *XXXXX* *X* 100 => 248 2. Geir Sjøveian Flikka XX* * * 50 *X*X9 49 * *9XX 49 => 148 * *X*X* *9X9 98 => 246 3. Arve Rasmussen

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Felt, revolver V60 Terje Storholt 1 SUM 6 1 4

Felt, revolver V60 Terje Storholt 1 SUM 6 1 4 Medalje- og premieoversikt Medaljeoversikt Oslo Pistolklubb 203 Norgesmesterskap 203 VM Grov V60 V60 Hurtig Fin V60 Silhuett V60 Hurtig Grov V60 Fripistol Åpen Bernt Johannessen V60 V60 Felt, revolver

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 1. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 1. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp XXXXX 50 X9X99 47 * *X*X 50 147 *X* * *XXX*X 100 247 (8*) 2. Wenche Belsvik Egersund X9 *X9 48 * *X9X 49 9 *XXX 49 146 9 * *XXXX*X* 99 245 (8*) 3. Roger Holen

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Gann 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Mette Finnestad Søgne 5 *X*X* 50 * *XXX 50 9XX* * 49 => 149 9X*9X9 *X*X 97 => 246 *XXX* * * * * * 100 => 346 2. Tor Harald Lund Søgne 5 9 * * * * 49 *9

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

42-skudd kl. 2-5, V55. Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7

42-skudd kl. 2-5, V55. Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd kl. 2-5, V55 Grovfelt Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 2. 3. 4. 5. 6. Steve T. Øverland Svein Egil Holta Per Sverre Risa irvin Norheim Åsmund Idland Terje Høyland

Detaljer

Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013

Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013 Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013 KM Siluettpistol: Klasse Åpen: Gull KM Fripistol: Klasse V-50 : Gull Roald Stallemo Kristiansand Pistolklubb KM - Hurtigpistol Fin: Klasse Kvinner:

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

NJÅFJELLSTEVNET 02.03.2008 Arrangør: Time Skytterlag

NJÅFJELLSTEVNET 02.03.2008 Arrangør: Time Skytterlag NJÅFJELLSTEVNET Arrangør: Time Skytterlag VINNERE AV MEDALJER: kl. 2-5+V55 (som ikke har valøren fra før) Lars Skår Hjelmeland 27/10 Gylt medalje Ole Kristian Gjil Stavanger 24/9 e.o. Sølv medalje VINNERE:

Detaljer

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61 Klasse Plassering Navn Lag Plasssiffer Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin Strand Gjesdal Kåre Jåsund Gjesdal. Liv Karin StrandGjesdal. 0-skudd Navn Skytterlag Gjesdal Stavanger Totalt Stang Navn Skytterlag

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 49 49 147 126,- 2. yvind Guggedal Klepp 48 48 49 145 84,- 3. Bård With Fosse Gjesdal 46 48 48 142 0,- 4. Helge J rgen Samuelsen Gann 46 48 48

Detaljer

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/1 2/0 6/3 1/0 5/0 => 17/04 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

GULL. 1 Pål Hembre Bærum Pistolklubb

GULL. 1 Pål Hembre Bærum Pistolklubb RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413144 Stevnedato 6.7.2014 Program 2A Fripistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk delegert

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 2. Bjerkreim skytterlag. Bjerkreimsstevnet 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 2. Bjerkreim skytterlag. Bjerkreimsstevnet 15m Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Kjetil Laland Gjesdal X* * * * 50 * * * *X 50 * * * * * 50 150 *XXXXX* * *X 100 250 (17*) 2. Bård With Fosse Gjesdal X9XXX 49 XXX* * 50 *XXXX 50 149 XXX*X*X* *9 99 248 (7*) 3. Johan Egeland

Detaljer

Stevnenavn: Bjerkreimstevnet 15m 2006 Dato:10/ 1/06 Kl: 18:01:03 Arrangør: Bjerkreim Skytterlag Side 1

Stevnenavn: Bjerkreimstevnet 15m 2006 Dato:10/ 1/06 Kl: 18:01:03 Arrangør: Bjerkreim Skytterlag Side 1 RESULTATLISTE VETERAN 55,SUM 25 SK. Stevnenavn: Bjerkreimstevnet 15m 2006 Dato:10/ 1/06 Kl: 18:01:03 1 SVEIN KÅ SØYLAND GJESDAL 243 2 ÅSMUND IDLAND GJESDAL 243 3 GEIR BØDKER GANN 240 4 OLAV KYLLINGSTAD

Detaljer

RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413144 Stevnedato 6.7.2014 Program 2A Fripistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk delegert

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014 Årsberetning for - 2014 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Banekomitè:

Detaljer

Farris Sportsskyttere - Larvik Postboks Stavern Telefon: Epost: Hjemmeside:

Farris Sportsskyttere - Larvik Postboks Stavern Telefon: Epost: Hjemmeside: Postboks 47 3291 Stavern Telefon: 91191156 Epost: fsslarvik@gmail.com Hjemmeside: http://www.fsslarvik.no 1SM1 Stevne: Spesialfelt, Magnum 1 Stevnenummer: 1108013 Åres, Bane: Tvedalen Øyvind Stevneleder:

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Agnar Holm Lillestrøm 96 2 Kristian Baumann Pistolklubb 93 3 Reidar Haugen V50 93 B 1 Espen Aksøy Losby VPK 99 2 Lars Kanedal Pistolklubb 97

Detaljer

Stevneoppgjør. Heskestad Skytterlag. Ualand Stevnet Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Heskestad Skytterlag. Ualand Stevnet Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 3 0,-kr 48 39 48 => 135 90 => 225 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund Skytterlag

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 2. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 2. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp XXX*X 50 99X9 * 47 XX*X* 50 147 *X*9X*X*XX 99 246 (8*) 2. Harald Hansen Gann 9XX* * 49 9 *XX9 48 999X9 46 143 XXX*X99XX9 97 240 (4*) 3. Kjell Roar Fredheim Karmøy X*X9

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2013

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2013 Årsberetning for - 2013 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Revisorer:

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Helleland EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 1. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Helleland EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 1. Leon - Resultatprogram Helleland 25-skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp *X99 * 48 9XXXX 49 X9XXX 49 146 * *X*XXXXXX 100 246 (5*) 2. Harald Hansen Gann 9 * *X9 48 * *X9X 49 9XX9 * 48 145 XX9 * *99 *9X 96 241 (8*) 3. Kjell Roar

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Nytt laggull i NM i Luftpistol, Det er det 3. gullet til disse veteranene:

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor

Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor 8-11.03 Senior: Luftpistol Pål Hembre, Bærum PK Aina Flørli, Sandnes PK Luftrifle Are Hansen, Krapfoss SSL (Moss) Ole Magnus Bakken, Stange Sportskyttere Øyvind

Detaljer

HADELAND SPORTSSKYTTERE Postboks Jaren. E-Post

HADELAND SPORTSSKYTTERE Postboks Jaren. E-Post HADELAND SPORTSSKYTTERE Postboks 27 2714 Jaren. E-Post tore.lovhaug@gran.kommune.no Stevne nr : 06008 Dato : 05.06.2005 Resultatlister til: Sted : Lygna Skytebane Norges skytterforbund 2 eks Ant. : Start

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Stevnenavn: Bjerkreimstevnet 15m 2008 Dato:06/ 1/08 Arrangør: Bjerkreim Skytterlag

Stevnenavn: Bjerkreimstevnet 15m 2008 Dato:06/ 1/08 Arrangør: Bjerkreim Skytterlag Stevnenavn: Bjerkreimstevnet 15m 2008 Dato:06/ 1/08 Arrangør: Bjerkreim Skytterlag RESULTATLISTE KL. 3-5, SUM 25 SK. 1 TROND INGE RØDLAND KLEPP 245 Gylt Medalje 2 MORTEN LUNDE KLEPP 242 Sølv Medalje 3

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Aleksander Taanevig Farsund Gylt medalje 2 Sveinung Rossevatn Øvre Eiken Christer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Aleksander Taanevig Farsund Gylt medalje 2 Sveinung Rossevatn Øvre Eiken Christer Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Aleksander Taanevig Farsund 50 49 50 99 248 Gylt medalje 2 Sveinung Rossevatn Øvre Eiken 50 49 48 98 245 3 Christer Gramstad Gjesdal 48 47 48 98 241 4 Jon Martin Haaland

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie 1 Bjørnar Elgsæther M Trondhjems Pistolklubb 10 7 8 6 7 0 0 0 0 0 10 38 C B 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie 1 Bjørnar Elgsæther M Trondhjems Pistolklubb 10 7 8 6 7 0 0 0 0 0 10 38 C B 0 Viking Pistol- og Rifle klubb Postboks 4122 Valentinlyst 7450 Trondheim Telefon: 91811378 Epost: vprk.webmaster@live.com Hjemmeside: http://www.vprk.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1316078 Bane: Trondheim

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne 11007

Resultatliste for Feltskyting stevne 11007 Resultatliste for skyting stevne 11007 Greven 2009 26.04.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Bjørn Berven-Hansen Sola pistolklubb 100 2 Arne Johnny Gill 99 3 Dag Liestøl 99 4 Erik Karlson Tønsberg og Omegn

Detaljer

Startkontingent: 130,00 Maks poengsum: 0 Premieandel: 30,00 Til bestemann: 3,00 Mesterskap: KM Vest-Agder Deltakere: 34

Startkontingent: 130,00 Maks poengsum: 0 Premieandel: 30,00 Til bestemann: 3,00 Mesterskap: KM Vest-Agder Deltakere: 34 Kristiansand Pistolklubb Postboks 1078 4632 Kristiansand Telefon: 00000000 Epost: post@kristiansandpistolklubb.no Hjemmeside: http://www.kristiansandpistolklubb.no Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol Stevnenummer:

Detaljer

Åsane Pistolklubb. Årsmelding for sesongen Styrets sammensetning i 2015; : Tom Erlend Skårnes. : Bjarte Kristiansen

Åsane Pistolklubb. Årsmelding for sesongen Styrets sammensetning i 2015; : Tom Erlend Skårnes. : Bjarte Kristiansen Åsane Pistolklubb Årsmelding for sesongen 2015 Styrets sammensetning i 2015; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Banemester Styremedlem Styremedlem Varamann 1 Varamann 2 Revisor Revisorer vara Valgkomité

Detaljer

RESULTATLISTE STEVNE Alfhallen 6.-8.mai 2014

RESULTATLISTE STEVNE Alfhallen 6.-8.mai 2014 3X40A RESULTATLISTE STEVNE 1402315-316 Alfhallen 6.-8.mai 2014 1 Simon Kolstad Claussen Kisen MSL 97 99 97 98 99 100 99 100 97 96 95 95 1172 50* 2 Are Hansen Krapfoss Sportskytterlag 98 99 97 97 98 97

Detaljer

Mesterskap kl. J. Hå skytterlag. Håstevne bane Leon - Resultatprogram. 35 skudd

Mesterskap kl. J. Hå skytterlag. Håstevne bane Leon - Resultatprogram. 35 skudd Mesterskap kl. R Omgang 35 skudd 1. Hannah Johansen Time 9XXX* 49 * * *9 * 49 * * *X* 50 148 9XXX*X* * *X 99 247 * *X9XX9 *XX 98 345 (16*) 2. Mads Øverland Gann 7X9X9 45 98XXX 47 *X9 *X 49 141 X*9X9X9X8

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL Dato: 18. august 2002 Arrangør: Dokka Pistolklubb Sted: Nordre Land sentralskytebane Antall startende 129 RESULTATLISTER SENDT

Detaljer

Stevneoppgjør. Bjerkreim Skytterlag. Bjerkreimstemne Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Bjerkreim Skytterlag. Bjerkreimstemne Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 4389 VIKESÅ Per Inge Gravdal 4 0,-kr 47 47 46 => 140 91 => 231 3 0,-kr 47 44 46 => 137 91 => 228 Ståle Svela 4 0,-kr 49 45 49 => 143 93 => 236 Klaus Vikeså V55 0,-kr 50 49 49 => 148 97 => 245 3344 07 02355

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH 2 NAIS Historikk NAIS. står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion.

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Hannah Johansen Time 49 49 47 98 243 1

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Hannah Johansen Time 49 49 47 98 243 1 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Hannah Johansen Time 49 49 47 98 243 1 Samlagsmester + Rano Medalje 0* 2 Line Rødland Klepp 49 48 48 97 242 5* DFS Ungdomsmedalje 3 Benjamin Anda Klepp 47 47 47 96 237

Detaljer

Gannstemnet Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Gann Skytterlag. Leon - Resultatprogram

Gannstemnet Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Gann Skytterlag. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Patrick Jøssang Jørpeland 32 45 50 85 212 0,- Gave 1. Joar Vetle Modalsli KongevoldFlikka 49 46 47 94 236 0,- Gave 1. Oscar Rugland Time 47 48 49 95 239 0,- Gave 1. Jette

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Gulljentene Linn Iren - Ann Kristin og Hilde tok laggullet på Nm i luftpistol

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

Vestre Bærum Salongskytterl.

Vestre Bærum Salongskytterl. Kisen MSL Alfhallen Stevne 1402328-29 Klasse MS 3x40 1 Stian Bogar Kisen MSL 98 96 99 99 100 99 100 99 93 97 95 95 1170 62* 2 Simon Kolstad Claussen Kisen MSL 97 98 98 96 99 99 100 99 95 95 99 94 1169

Detaljer

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 1. Styret i perioden: Leder Anita Stavik Fræna AK Nestleder Olaf Dahl KK-67 Kasserer Hans Magne Bårtvedt KK-67 Styremedlem Stian Walgermo Sjøholt AK Styremedlem

Detaljer