ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105"

Transkript

1 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET

2 Side 1 av 55 Innhold SAKSLISTE... 3 ORGANISASJON... 4 KRETSSTYRET... 4 REVISORER... 4 VALGKOMITÉ... 4 HEDERSTEGNKOMITÉ... 4 DOMMERAUTORISASJONSUTVALG... 4 MEDLEMSTALLET... 4 DOMMERE I ROGALAND SKYTTERKRETS... 4 MEDLEMSKAP I SÆRFORBUND OG ORGANISASJONER... 5 REPRESENTASJONER... 5 STYRETS BERETNING... 6 Økonomi... 6 Stipend til kretsens toppskyttere... 7 RAPPORT FRA FAGUTVALG UTDANNING... 8 ÅRSMELDING FRA RIFLE Medaljer i NM: NM luft NM 15m Arrangør Kisen MSL NM 50m / 300m Arrangør Numedals SSL (Løvenskiold) Resultater KM 50m Resultater KM LUFT KM 15 m miniatyr KM 300 meter KRETSREKORDER RIFLE pr RAPPORT FAGUTVALG PISTOL KRESTSMESTERSKAP DISTRIKTSMESTERSKAP NORGESMESTERSKAP KRETSREKORDER PISTOL pr Andre stevner med deltagelse fra Rogaland Skytterkrets... 45

3 Side 2 av 55 KRETSREKORDER PISTOL LAGSKYTING pr ÅRSOPPGJØR REVISJONSBERETNING VALGKOMITEENS INNSTILLING... 54

4 Side 3 av 55 SAKSLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNING FRAMMØTTE REPRESENTANTER 3. GODKJENNE INNKALLINGEN 4. GODKJENNE SAKSLISTEN 5. VELGE REFERENT 6. VELGE TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL 7. VELGE TO REPRESENTANTER TIL TELLEKORPS 8. VELGE MØTELEDER 9. GODKJENNE FORRETNINGSORDEN 10. BEHANDLE ÅRSMELDINGEN 11. BEHANDLE REGNSKAPET I REVIDERT STAND 12. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 13. FASTSETTE KONTINGENT 14. BEHANDLE OG VEDTA BUDSJETT 15. VALG 16. TID OG STED FOR NESTE KRETSTING 17. AVSLUTNING I tillegg til medlemmer av kretsstyret og representanter fra klubber/lag som har alminnelig tale og stemmerett, vil representanter i utvalg og komiteer overvære tinget med tale og forslagsrett i de saker som sorterer under de respektive utvalg.

5 Side 4 av 55 ORGANISASJON KRETSSTYRET Kretsstyret har i perioden bestått av Kretsleder Thomas Strøm, Sola P.K. Nesteleder Hilde Holter, Stavanger P.K. Kasserer Kristen Robertsen, NOP Vatne Leder Utdanning Andrew Walls, Haugesund P.K. Medlem Utdanning Katrine Idland, Gjesdal P.K. Leder Fagutvalg pistol Sissil Magnussen, Sola P.K. Medlem Fagutvalg pistol Per Rune Magnussen, Sola P.K. Leder Fagutvalg rifle Medlem Fagutvalg rifle REVISORER Revisor 1: Orvel Varhaug Revisor 2: Stian Ølberg Vararevisor: Reidun Ann Støle VALGKOMITÉ Leder Gunnar Orte Medlem Bjørn Skipstad Medlem Kjell Haarr HEDERSTEGNKOMITÉ Leder Reidar Owe Medlem Fritz Barø Medlem Bjørg Melhus DOMMERAUTORISASJONSUTVALG Leder Thomas Strøm Medlem Haldor Hinna Medlem Fritz Barø Varamedlem (rifle) MEDLEMSTALLET På grunn av teknisk feil hos Norges Idrettsforbund, kunne oppdaterte medlemstall ikke hentes ut i tide til å kunne inntas i årsmeldingen. DOMMERE I ROGALAND SKYTTERKRETS Iht årsmøtevedtak 2010 tas ikke listen over dommere lenger inn i årsmeldingen. Det vises i stedet til oppdatert liste på Skytterforbundets hjemmeside Kretsen har for tiden 103 dommere.

6 Side 5 av 55 MEDLEMSKAP I SÆRFORBUND OG ORGANISASJONER Rogaland Skytterkrets er medlem av Norges Idrettsforbund, Rogaland Idrettskrets og Norges Skytterforbund. REPRESENTASJONER Rogaland Skytterkrets har vært representert ved følgende arrangementer: Forbundstinget Thomas, Sissel og Gjermund lederkonferanse Thomas og Sissel Fagkomité pistol Sissel og Per Rune Magnussen Styremedlemmer har ellers deltatt ved enkelte andre møter i kretsen etter invitasjon.

7 Side 6 av 55 STYRETS BERETNING 2014 har igjen vært et godt år med mye aktivitet på de forskjellige arenaene. Som i fjor gjorde pistolungdommene seg bemerket med gode resultater under Norgesmesterskapene. Også blant seniorene var det gode resultater. Kretsens pistolskyttere deltok også i Nordisk Felt. Se forøvrig de respektive fagutvalgenes beretninger. Det har som i de siste årene vært avholdt styremøter etter behov. Styret bruker ellers mail til saker som lar seg diskutere og avklare på denne måten. Styret mener at dette en effektiv og kostnadsbesparende arbeidsmåte. Styret ønsker fremdeles aktiv deltakelse fra kretsens klubber, innspill på saker klubbene ønsker at vi skal jobbe med og annet klubbene måtte trenge hjelp til må for all del bringes opp. Det er den eneste måten samarbeidet kan bli bedre på styret kan ikke og skal ikke gjøre som det selv vil eller tror. Økonomi Resultatet viser et overskudd på kr ,83, som er høyere enn budsjettert. Det viste seg å bli dyrere enn man hadde regnet med å reise til forbundstinget, men for andre poster ligger man stort sett under budsjett når det gjelder utgifter. Det er mulig å kutte forbruket noe mer f.eks ved å finne andre lokaler for kretsens aktivitet, lager etc. men da må kretstinget tenke seg litt om. Se detaljer i det fremlagte regnskap og tenk over budsjett og kontingenter for neste år. Kretsleder, nestleder og leder og nestleder i pistolutvalget har deltatt på hhv. Kretslederkonferansen og Fagkomite pistols konferanse, i diverse møter i regi av Idrettskretsen samt på et par klubbers årsmøter i Og på Norges Skytterforbunds Ting i Trondheim, her ble delegasjonen noe redusert da påmeldte delegater trakk seg pga sykdom og arbeid som kom i vegen. Rogaland Skytterkrets skal i år holde kretstinget i Egersund, dette etter ønske fra Egersund PK. Jeg er sikker på at dette vil bli et godt arrangement og noe å ta med seg videre.

8 Side 7 av 55 Vil minne klubbene om at kretsen ønsker å delta på klubbenes årsmøter, men dette fordrer at kretsen blir informert om datoene. Stipend til kretsens toppskyttere På kretstinget i 2013 ble det bestemt at kr , skulle settes av til toppsatsning og at kretsens medlemmer som befant seg i landslag og lignende kunne søke om dekning av utgifter som en følge av deltagelse i slike sammenhenger. Det kom inn fem søknader, som alle oppfylte de generelle kriteriene for tildeling. Etter en totalvurdering av søknadene iht retningslinjene fattet styret vedtak i møte 28. februar om følgende tildeling av stipendier: Endre Hagelund, Klepp MSL, ble tildelt kr , Mariann Nilsen, Stavanger MSL, ble tildelt kr , Espen Magnussen, Sola PK, ble tildelt kr , Runar Magnussen, Sola PK, ble tildelt kr , Aina Flørli, Sandnes PK, ble tildelt kr , Til sammen ble altså hele rammen på kr , tildelt i stipendier. Kretsen håper at dette vil være en spore til forsatt satsing og igjennom det mange gode resultater framover fra disse og andre Rogalandsskyttere!

9 Side 8 av 55 RAPPORT FRA FAGUTVALG UTDANNING I året 2013 måtte alle skytedommere oppdatere seg, om de ønsket å fortsette som dommere. Dette skapte merarbeid for fagutvalg utdanning. Heldigvis har Rogaland Skytterkrets som eneste krets i landet to dommerinstrukører: Andrew Walls og Haldor Hinna. Det var ingen dommerkurser i Rogaland i 2013, men en person deltok på et kurs utenfor kretsen. Det var ingen trenerkurs i kretsen i Etter pålegg fra Norges Idrettsforbund er trenerutdanning nå mer krevende enn før, og Norges Skytterforbund har kun to trenerinstruktører: Christer Magnussen og Nils Joten. Klubb Dommere oppdatert i 2013 Egersund Pistolklubb 2 Gjesdal Miniatyrskytterlag 0 Hafrsfjord Pistolklubb 1 0 Haugesund Pistolklubb 18 Hå Pistolklubb 4 Jæren Pistolklubb 2 2 Jørpeland Pistolklubb 0 Karmøy Sportsskyttere 3 0 Klepp Miniatyrslytterlag 0 Kopervik Pistolklubb 3 Kvitsøy IL/Skyttergruppen 0 Kårstø Sportsskytterlag 0 NOP/Vatne 4 Sandnes Pistolklubb 4 5 Sauda Pistolklubb 0 Skudenes Pistolklubb 2 Sola Pistolklubb 10 Stavanger Helsesportslag 0 Stavanger Miniatyrskytterlag 1 Stavanger & Omegn Lerdueklubb 5 0 Stavanger Pistolklubb 6 11 Suldal Pistolklubb 0 Vindafjord Pistolklubb 0 Antall dommere oppdatert Har nå 4 dommere etter kurs i februar Har nå 5 dommere etter kurs i februar Har 1 FITSAC lerdue dommer. FITSAC har eget reglement for oppdatering av dommere. 4 Har nå 7 dommere etter kurs i februar Har 5 FITSAC lerdue dommere. 6 Har nå 16 dommere etter kurs i februar 2014.

10 Side 9 av 55 Viktigere enn antall dommere i kretsen er fordeling av dommere. Tabellen viser antall dommere i hver klubb. Fagutvalg utdanning oppfordrer klubber uten dommer til å sende minst en av sine erfarne skyttere på dommerkurs. Selv om en klubb aldri arrangerer approberte stevner, er dommere en ressurs for klubben. Tallene er antall oppdateringer i 2013 (korrekt pr ). Men, det har vært dommerkurs siden, så noen klubber har i dag flere dommere. (Se fotnote.) Andrew Walls [signert] Leder Fagutvalg Utdanning Rogaland Skytterkrets

11 Side 10 av 55 ÅRSMELDING FRA RIFLE 2013 Året 2013 har vært nok ett bra år for rifle i Rogaland. Det er gjennomført 32 approberte stevner. Og satt 11 kretsrekorder. Det har ikke vært noen leder eller medlem i rifleutvalg dette året. Aktiviteten er styrt av klubbene. Selv om NM deltagelsen har vært bra er den igjen minkende deltagelse på de lokale stevnene. Vi gratulerer Anette Thingbø som Norgesmester på 300m ligg øvelsen i junior kvinne klassen. To av kretsens rifleskyttere Endre Hagelund Klepp MSL og Mariann Nielsen Stavanger MSL har vært på uttaksskytinger til landslagsrepresentasjon og vært på landslagssamlinger i løpet av året. Endre har skutt 595p og er ranket på 3 plass i «10påtopp» listene på luft og ny personlig rekord på Mariann på luftgevær i år med 395p. Trond Inge Rødland Klepp MSL topper dessuten «10 på topp» lista med hele 394 poeng med klar margin til de andre i V45 klassen. Han har skutt flere høye resultater over gjeldende Norgesrekord i løpet av sesongen på lokale stevner. Rune Nilsen

12 Side 11 av 55 Medaljer i NM: 300m Ligg klasse JrK Gullmedalje Anette Thingbø Klepp MSL med 590p 15m Miniatyr klasse V45 Sølvmedalje til Trond Inge Rødland Klepp MSL med 441p NM luft Arrangør Kisen MSL Sen. Menn nr 6 Endre Hagelund Klepp MSL 613,5 Finale: 118,8 Sen. Menn nr 14 Einar Johansen Klepp MSL 603,7 Sen. Kvinner nr 14 Hilde Anita Haarstad Stavanger MSL 398,8 Jun. Kvinner nr 11 Mariann Nielsen Stavanger MSL 402,9 Jun. Kvinner nr 18 Anette Thingbø Klepp MSL 400,8 V45 nr 5 Trond Inge Rødland Klepp MSL 397,2 V45 nr 15 Helge Sverre Strand Klepp MSL 384,8 V45 nr 18 Nils Medås Klepp MSL 382,9 V45 nr 21 Morten Lunde Klepp MSL 380,5 4 plass skyting klasse V45 Klepp MSL Morten Lunde Nils Medås Trond Inge Rødland 1159,1p Sprint luft (ikke offisiell NM øvelse) Senior menn nr. 1 Endre Hagelund Klepp msl 297 Senior menn nr. 6 Einar Johansen Klepp msl 292 Klasse JrK nr. 6 Mariann Nielsen Stavanger MSL 292 Klasse JrK, nr. 8 Anette Thingbø Klepp msl 290 Klasse V45, nr.1 Trond Inge Rødland Klepp msl 290 NM 15m Arrangør Kisen MSL Sen. Menn nr 4 Endre Hagelund Klepp MSL 449 Sen. Menn nr 15 Einar Johansen Klepp MSL 442 Sen. Kvinner nr 16 Hilde Anita Haarstad Stavanger MSL 438 Junior Kvinner nr 12 Mariann Nielsen Stavanger MSL 444 Junior Kvinner nr 22 Anette Thingbø Klepp MSL 436 V45 nr 2 Trond Inge Rødland Klepp MSL 441 V45 nr 19 Nils Medås Klepp MSL 431 V45 nr 22 Morten Lunde Klepp MSL 419 V45 nr 23 Helge Sverre Strand Klepp MSL 418 V45 nr 28 Astrid Hagelund Klepp MSL 408 skyting Senior nr 5 Klepp MSL Einar Johansen Endre Hagelund Helge Sverre Strand 882p skyting Veteran nr 5 Klepp MSL Morten Lunde Nils Medås Trond Inge Rødland 1270p

13 Side 12 av 55 NM 50m / 300m Arrangør Numedals SSL (Løvenskiold) Match 50m JrK nr 7 Anette Thingbø Klepp MSL 577 (382,3) JrK nr 8 Mariann Nielsen Stavanger MSL 574 (377,8) Sen M. nr 4 Endre Hagelund Klepp MSL ,7 Sen M. nr 8 Kjell Strand Hovland Gjesdal MSL Sen M nr. 20 Frode Kloster Klepp MSL 1104 Sen M nr. 28 Einar Johansen Klepp MSL DNF V45 nr 18 Aage V. Espedal Klepp MSL 504 V70 nr 3 Ivar Hole Klepp MSL 511 Liggende 50m V45 nr 10 Camilla Rødland Klepp MSL 579 V45 nr 18 Rune Nielsen Stavanger MSL 573 V45 nr 20 Aage V. Espedal Klepp MSL 568 V45 nr 23 Astrid Hagelund Klepp MSL 554 V70 nr 5 Ivar Hole Klepp MSL 553 JrK nr 5 Mariann Nielsen Stavanger MSL 589 JrK nr 7 Anette Thingbø Klepp MSL m ligg Senior Menn Nr 20 Endre Hagelund Klepp MSL Nr 24 Kjell Strand Hovland Gjesdal MSL Nr 27 Frode Kloster Klepp MSL Nr 29 Einar Johansen Klepp MSL m lagskyting Nr 6 Menn 60 ligg Klepp MSL Endre Hagelund Einar Johansen Frode Kloster 1835,2 Nr 6 Menn Match Klepp MSL Endre Hagelund Einar Johansen Frode Kloster 2262 Nr 5 V45 1/2 match Klepp MSL Helge Sverre Strand Aage Espedal Ivar Hole 1015 Nr 3 V45 60 ligg Klepp MSL Helge Sverre Strand Aage Espedal Ivar Hole 1121 Grovkaliber helmatch senior menn Nr 5 Endre Hagelund Klepp MSL 1153 Nr 9 Kjell Strand Hovland Gjesdal MSL 1138 Nr 10 Einar Johansen Klepp MSL 1127 Nr 13 Frode Kloster Klepp MSL 1105 Grovkaliber ½ Match klasse V45 Nr 11 Aage V. Espedal Klepp MSL 530

14 Side 13 av 55 Nr 12 Helge Sverre Strand Klepp MSL 519 Grovkaliber Liggende klasse V45 Nr 13 Aage V. Espedal Klepp MSL 387 Nr 20 Helge Sverre Strand Klepp MSL 377 Nr 21 Astrid Hagelund Klepp MSL 370 Grovkaliber Liggende Klasse V70 Nr. 3 Ivar Hole Klepp MSL 376 Nr 1 JrK Ligg Anette Thingbø Klepp MSL 590 Norgesmester! Nr 9 JrK Match Anette Thingbø Klepp MSL 547 Grovkaliber Klasse A 3x20 standard Nr 7 Endre Hagelund Klepp MSL 573 Nr 9 Kjell Strand Hovland Gjesdal MSL 570 Nr 12 Frode Kloster Klepp MSL 560 Nr 19 Einar Johansen Klepp MSL 550 Grovkaliber Liggende klasse senior menn Nr. 5 Endre Hagelund Klepp MSL 595 Nr.27 Frode Kloster Klepp MSL 581 Nr.32 Einar Johansen Klepp MSL 575 Grovkaliber lagskyting Nr 6 Menn 60 ligg Klepp Endre Hagelund Einar Johansen Frode Kloster 1751 Nr 3 Menn Match Klepp Endre Hagelund Einar Johansen Frode Kloster 3385 Nr 4 V45 40 ligg Klepp Helge Sverre Strand Aage Espedal Ivar Hole 1140 Nr 3 V45 1/2 match Klepp Helge Sverre Strand Aage Espedal Ivar Hole 1049

15 Side 14 av 55 Resultater KM 50m Arrangør: Rogaland Rifle Team Sted: Klepp skytebane på Øksnevad. Liggende Mariann Nielsen Stavanger MSL JrK 587p Gylt medalje Kretsmester Junior Kvinner. Trond Inge Rødland Klepp MSL V45 575p Gylt medalje Kretsmester V45 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V55 570p Gylt medalje Kretsmester V55 Bjørn A Jerstad Stavanger MSL V65 527p Gylt medalje Kretsmester V65 Ivar Hole Klepp MSL V70 560p Gylt medalje Kretsmester V70 ½ Match Mariann Nielsen Stavanger MSL JrK 569p Gylt medalje Kretsmester Junior Kvinner Trond Inge Rødland Klepp MSL V45 567p Gylt medalje Kretsmester V45 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V55 553p Gylt medalje Kretsmester V55 Ivar Hole Klepp MSL V70 496p Gylt medalje Kretsmester V70 Resultater KM LUFT Arrangør: Klepp MSL Klasse Klasse Poeng Medalje Einar Johansen Klepp MSL A 574 Gylt Kretsmester Senior Menn Arne Hovland Stavanger MSL B 547 Mariann Nielsen Stavanger MSL Jr.K 389 Gylt Kretsmester Junior Kvinner Anette Thingbø Klepp MSL Jr.K 375 Rasmus Løberg Klepp MSL Jr.M 556 Gylt Kretsmester Junior Menn Hilde Haarstad Stavanger MSL K1 386 Gylt Kretsmester Kvinner Trond Inge Rødland Klepp MSL V Gylt Kretsmester V45 Morten Lunde Klepp MSL V Nils Medås Klepp MSL V45 377

16 Side 15 av 55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V Gylt Kretsmester V55 Bjørn A. Jerstad Stavanger MSL V Gylt Kretsmester V65 KM 15 m miniatyr Arrangør: Klepp MSL Mariann Nielsen Stavanger MSL Jr.K 445 Gylt Kretsmester Junior Kvinner Morten Lunde Klepp MSL V Gylt Kretsmester V45 Nils Medås Klepp MSL V Sølv Medalje Helge Sverre Strand Klepp MSL V Astrid Hagelund Klepp MSl V Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V Gylt Kretsmester V55 Bjørn A. Jerstad Stavanger MSL V Gylt Kretsmester V65 KM 300 meter Arrangør: Klepp MSL Navn Klasse Sum Medalje Liggende Rasmus Løberg Klepp MSL JrM 577 Gylt Kretsmester Junior Menn Trond Inge Rødland Klepp MSL V Gylt Kretsmester V45 Astrid Hagelund Klepp MSL V Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V Gylt Kretsmester V55 Ivar Hole Klepp MSL V Gylt Kretsmester V70 1/2 match Rasmus Løberg Klepp MSL JRM 554 Gylt Kretsmester Junior Menn Trond Inge Rødland Klepp MSL V Gylt Kretsmester V45 Astrid Hagelund Klepp MSL V Torbjørn Tjørhom Klepp MSL V Gylt Kretsmester V55

17 Side 16 av 55 KRETSREKORDER - RIFLE pr MINIATYR 15 METER: 30 skudd: senior Even Nikolaisen Stavanger MSL 299 p 2009(5/10) Senior Einar Johansen Klepp MSL 299 p 2012(3/12) kvinner Hilde Haarstad Stavanger MSL 296 p 2013 (28/1) JrM Endre Hagelund Klepp MSL 298 p 2009(7/12) JrK Katrine Idland Gjesdal MSL 297 p 2012(30/1) JrK Anette Thingbø Klepp MSL 297 p 2012(3/12) tangering JrK Anette Thingbø Klepp MSL 297 p 2013(28/1) ungd. Endre Hagelund Stavanger MSL 295 p 2006 ungd. Mariann Nielsen Stavanger MSL 298 p 2010 (1/2) V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 299 p 2012 (3/12) V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 295 p 2013(28/1) V65 Arnfinn Todnem Stavanger MSL 289 p 2009(7/12) V70 Ivar Hole Klepp MSL 279 p 2009 (7/12) 45 skudd: senior Trond Inge Rødland Sandnes MSL 449 p 1997 senior Even Nikolaisen Stavanger MSL 449 p 2009(23/11)tang kvinner Birgitte Nordvik Stavanger MSL 443 p 1994 JrM Gisle Ommedal Klepp MSL 447 p 1998 JrK Mariann Nielsen Stavanger MSL 448p 2012(17/10) V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 447 p 2011 (21/11) V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 447 p 2012 (17/10)Tang.

18 Side 17 av 55 V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 436 p 2010 (22/11) V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 436 p 2012 (12/3) tangering V65 Arnfinn Todnem Stavanger MSL 436 p 2007 V70 Arnfinn Todnem Stavanger MSL 430 p 2010 (15/3) LUFT 10 METER 40 skudd: Ungdom Mariann Nielsen Stavanger MSL 394 p 2010 (18/1) (16/12) JrK Mariann Nielsen Stavanger MSL 395 p 2013 V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 394 p 2013(30/10) V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 383 p 2012 (15/10) V65 Arnfinn Todnem Stavanger MSL 375p 2006 V70 Ivar Hole Klepp MSL 369p 2010 (22/3) 60 skudd senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 597 p 1997 Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 690, m/fin. Lausgarda) (7/12) JrM Endre Hagelund Klepp MSL 594 p 2011 (24.10 SH2 ligg Ole Kristian Pedersen Stavanger HSL 688, m.f.

19 Side 18 av METER: 1/2 match:senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 581 p 1996 kvinner Signe J. Delviken Sandnes MSL 564 p /9) jun. k Mariann Nielsen Stavanger MSL 579 p 2012 (NM JrM Olav Fuglestad Klepp MSL 553 p 2012 (KM 29/7) ungd Mariann Nielsen Stavanger MSL 570 p 2010 (6/6 Løvenskjold) innendørs) Klepp) ungd Mariann Nielsen Stavanger MSL 573 p 2010 (27/10 V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 567 p 2013 (22/6 KM V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 553 p 2013 (23/6 KM Klepp) 29/7) V65 Bjørn A Jerstad Stavanger MSL 477 p 2012 (KM V70 Ivar Hole Klepp MSL 525 p 2009 (10/5) 30 sk ligg: ungd Mariann Nielsen Stavanger MSL 294 p 2009 (1/7) 60 sk ligg: senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 594 p 1997 kvinner Birgitte Nordvik Stavanger MSL 586 p /7) JrK Mariann Nielsen Stavanger MSL 591 p 2012 (KM JrM Endre Hagelund Klepp MSL 590 p 2009 (12/7) ungd Mariann Nielsen Stavanger MSL 589 p 2010 (NM) Innendørs) ungd Mariann Nielsen Stavanger MSL 592 p 2010 (27/10 SH2 Ole kristian Pedersen Stavanger HSL 553 p 2009 (1/7) V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 582 p 2012 (KM 29/7)

20 Side 19 av 55 V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 580 p 2012 (3/6) V65 Åsmund Idland Gjesdal MSL 563 p 2006 Klepp) V70 Ivar Hole Klepp MSL 560 p 2013 (23/6 KM 1/1 match: senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 1172 p 1997 JrM Endre Hagelund Klepp MSL 1156p 2010 (4/9) 300 METER: 1/2 match senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 585 p 1999 JrM Endre Hagelund Klepp MSL 574 p 2010 (NM ) Jr K Ungdom Mariann Nielsen Stavanger MSL 536 p 2010 (NM) V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 568 p 2013 (KM 12/6) V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 558 p 2013 (KM 12/6) V65 Ivar Hole Klepp MSL 516 p 2006 V70 Ivar Hole Klepp MSL 522 p 2011 (KM 15/6) 1/1 match senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 1172 p ligg Ungdom Mariann Nielsen Stavanger MSL 581 p 2010 (NM) senior Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 599 p 2003 JrM Einar Johansen Klepp MSL 591 p 2009 (NM) Tangering JrM Endre Hagelund Klepp MSL 591 p 2010 (KM 14/6) Jr K 40 ligg V45 Trond Inge Rødland Klepp MSL 390 p 2012 (KM 13/6) V55 Torbjørn Tjørhom Klepp MSL 393 p 2013 (KM 12/6) V65 V70 Ivar Hole Klepp MSL 378 p 2007

21 Side 20 av 55 RAPPORT FAGUTVALG PISTOL Vi skal prøve å oppsummere pistolskytternes prestasjoner i året som vi har lagt bak oss Det har igjennom året blitt satt mange nye kretsrekorder. Dette skyldes hovedsakelig nye skytetider i fripistol og luftpistol. Det har som vanlig blitt innkassert mange medaljer i norgesmesterskap av kretsens skyttere, mye hyggelig lesning når resultatlistene tikker inn. Vil spesielt nevne at det ser positivt ut med etterveksten i kretsen. Dette ser vi på medaljehøsten til Espen Magnussen. Han håvet inn 6 gull og 1 bronse i Juniorklassen. Og ikke minst Espen Skipstad som kom hjem med 2 Gull, 1 Sølv og 1Bronse i ungdomsklassen. Vi tar av oss hatten og gratulerer begge to. Vi må heller ikke glemme alle medaljene som Sandnes skytterne innkasserer individuelt og ikke minst alle lagmedaljene de innkasserer. Vil gratulere alle medaljesankerne i mesterskapene. Kretsen har hatt mange skyttere som har vært ute og representert Norge både med sivile og militære landslag. Spesielt hyggelig at Espen Skipstad var med på det Norske laget i Nordisk felt som tok lag gull. På fagkomite konferansen som i år ble avholdt i Lillestrøm skjedde det lite, det viktigste var omlegging av landslagene. Det blir nå mindre hovedlag og så blir det opprettet pressgrupper, som blir innkalt to ganger i året til kontroll, utfordring og test. Fagutvalg Pistol

22 Side 21 av 55 KRESTSMESTERSKAP 2A Fripistol navn klubb Menn Gull Kjell Erik Olaisen Haugesund PK 479 p. V50 Gull Bjørn Berven- Sola PK Hanssen 492 p. V60 Gull Reidar Owe Skudenes PK 293 p. 2B Fripistol Menn Gull Kjell Erik Olaisen Haugesund PK 506 p. Menn Sølv Thor Inge Jacobsen Stavanger PK 475 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 484 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 512 p. 3A Luftpistol Menn Gull Kenneth Frafjord Haugesund PK 551 p. Sølv Tor Jonassen Sandnes PK 549 p. Bronse Kenneth Eik Stavanger PK 545 p. Kvinner Gull Aina E Flørli Sandnes PK 370 p. Sølv Reidun Ann Støle Sandnes PK 359 p. Jr. M Gull Espen Magnussen Sola PK 522 p. U12 Gull Robert Gjermundsen Haugesund PK 265 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 364 p. Sølv Leif Øverland Stavanger PK 362 p. V60 Gull Kurt Eike Stavanger PK 314 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 314 p. Menn Gull Stavanger PK Michael Lengauer, Bjørn Tore Kjærland, Harald Håheim 1555 p. V50 Gull Stavanger PK Leif Øverland, Dennis Aske, Kurt Eike 998 p. 3D Sprintluft Menn Gull Kenneth Eik Stavanger PK 287 p. Kvinner Gull Hilde Holter Stavanger PK 288 p. U12 Gull Mads Lønø Stavanger PK 270 p. V50 Gull Ståle Waagbø Stavanger PK 294 p. Sølv Arnt Ola Flønes Stavanger PK 289 p. V60 Gull Kurt Eike Stavanger PK 273 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 260 p.

23 Side 22 av 55 Menn Gull Stavanger PK Kenneth Eik, Sigve Høie-Håland,Mats Økland 835 p. V50 Gull Stavanger PK Ståle Waagbø, Arnt Olav Flønes, Leif Øverland 868 p. 4 Silhuett Menn Gull Runar Magnussen Sola PK 535 p. eo Sølv Roar Skeisvoll Kopervik PK 535 p. Bronse Onar Torbjørnsen Kopervik PK 528 p. Kvinner Gull Linn Berven-Hanssen Sola PK 460 p. Jr Gull Espen Magnussen Sola PK 548 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 538 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 488 p. Menn Gull Sola PK Per Rune Magnussen, Runar magnussen, Espen Magnussen 1610 p. 5 Standard Menn Gull Kjell Erik Olaisen Haugesund PK 544 p. Sølv Are Wivestad Sandnes PK 526 p. Bronse Rudi Brochs Kopervik PK 525 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 522 p. Sølv Linn Berven-Hanssen Sola PK 505 p. Jr.M. Gull Espen Magnussen Sola PK 531 p. U16 Gull Thomas Narheim Kopervik PK 248 p. U14 Gull Espen A. Skipstad Sandnes PK 474 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 549 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 503 p. Menn Gull Sola PK Menn Sølv Haugesund PK Espen Magnussen, Runar magnussen, Bjørn Berven-Hanssen 1601 p. Kjell Erik Olaisen, Alf Magne Heskja, Hans H. Kallevig 1592 p. 6F Finpistol Menn Gull Onar Torbjørnsen Kopervik PK 560 p. Sølv Rudi Brochs Kopervik PK 556 p. Bronse Runar Magnussen Sola PK 548 p. Kvinner Gull Aina E. Flørli Sandnes PK 563 p. Sølv Reidun Ann Støle Sandnes PK 560 p. Jr.M Gull Espen Magnussen Sola PK 558 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 562 p. Sølv Alf Magne Heskja Haugesund PK 544 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 501 p.

24 Side 23 av 55 Menn Gull Sola PK Espen Magnussen, Runar magnussen, Bjørn Berven-Hanssen 1668 p. 33* Sølv Sandnes PK Aina E. Flørli, Reidun Ann Støle, Are Wivestad 1668 p. 25* Bronse Kopervik PK Roar Skeisvoll, Onar Torbjørnsen, Rudi Brochs 1663 p. 6G Grovpistol Menn Gull Roar Skeisvoll Kopervik PK 561 p. Sølv Runar Magnussen Sola PK 556 p. Bronse Onar Torbjørnsen Kopervik PK 540 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 533 p. Junior Gull Espen Magnussen Sola PK 563 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 544 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 499 p. Menn Gull Sola PK Espen Magnussen, Runar magnussen, Bjørn Berven-Hanssen 1663 p. Menn Sølv Kopervik PK Roar Skeisvoll, Onar Torbjørnsen, Rudi Brochs 1631 p. 7F Hurtig Fin Menn Gull Roar Skeisvoll Kopervik PK 562 p. Sølv Kenneth Frafjord Haugesund PK 558 p. Bronse Onar Torbjørnsen Kopervik PK 557 p. Kvinner Gull Linn Berven-Hanssen Sola PK 546 p. Sølv Reidun Ann Støle Sandnes PK 531 p. Jr.M. Gull Espen Magnussen Sola PK 564 p. U16 Gull Thomas Narheim Kopervik PK 253 p. U14 Gull Espen A. Skipstad Sandnes PK 521 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 572 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 509 p. Menn Gull Sola PK Per Rune Magnussen, Bjørn Berven-Hanssen, Espen Magnussen 1694 p. Menn Sølv Haugesund PK Geir Haugsnes, Kenneth Frafjord, Alf Magne Heskja 1674 p. 7G Hurtig Grov Menn Gull Roar Skeisvoll Kopervik PK 557 p. Sølv Runar Magnussen Sola PK 554 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 543 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 555 p. V60 Gull Hans H. Kallevig Haugesund PK 524 p. Menn Gull Sola PK Per Rune Magnussen, Bjørn Berven-Hanssen, Runar Magnussen 1664 p.

25 Side 24 av 55 7M Hurt Militær Menn Gull Bernhard Kvale Sandnes PK 566 p. Sølv Alf Jostein Dale Kopervik PK 504 p. Bronse Are Wivestad Sandnes PK 486 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 502 p. V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 518 p. V60 Gull Kristian Fuglestad Hå PK 492 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 505 p. Menn Gull Sandnes PK Bernhard Kvale, Reidunn Ann Støle, Are Wivestad 1554 p. 7R Hurtig Revolver Menn Gull Bernhard Kvale Sandnes PK 553 p. Sølv Roar Skeisvoll Kopervik PK 551 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 537 p. U14 Gull Espen A Skipstad Sandnes PK 553 p. V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 559 p. V60 Gull Kristian Fuglestad Hå PK 510 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 507 p. Menn Gull Sandnes PK Bernhard Kvale, Reidunn Ann Støle, Are Wivestad 1621 p. 8 F Nais Fin Menn Bronse Gunnar Varhaug Hå PK 274 p. Sølv Orvel Varhaug Hå PK 279 p. Gull Tor Jonassen Sandnes PK 294 p. Kvinner Sølv Beate Engelsvoll Hå PK 280 p. Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 281 p. U14 Gull Espen A Skipstad Sandnes PK 263 p. Sølv Bjørn Andre Karlsen Hå PK 231 p. V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 282 p. V60 Gull Kristian Fuglestad Hå PK 254 p. 8 G Nais Grov Menn Bronse Ole Henning Djøseland Hå PK 246 p. Gull Tor Jonassen Sandnes PK 285 p. Sølv Jan Ove Takvam Sola PK 264 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 256 p. V50 Gull Bjørn Berven-Hanssen Sola PK 266 p.

26 Side 25 av 55 V60 Gull Kristian Fuglestad Hå PK 256 p. 1F Finfelt Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK 101 p. Sølv Norman Hetland Sandnes PK 99 p. Bronse Are Wivestad Sandnes PK 95 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 100 p. Sølv Aina E. Flørli Sandnes PK 94 p. Bronse May-Kristin Øgreid Sandnes PK 88 p. Jr. M Gull Espen Magnussen Sola PK 91 p. Sølv Joakim Larsen Sandnes PK 65 p. U14 Gull Espen A Skipstad Sandnes PK 97 p. Sølv Henrik Knudsen Sandnes PK 79 p. Bronse Simen Lima Hetland Sandnes PK 57 p. U16 Gull Dag Hjort Endresen Sola PK 88 p. Bjørn Berven- Gull Sola PK V50 Hanssen 98 p. Sølv Leif Øverland Stavanger PK 95 p. Bronse Per Rune Magnussen Sola PK 93 p. V60 Gull Reidar Owe Skudenes PK 79 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 78 p. Sølv Åsbjørn Idland NOP/Vatne 74 p. Menn Gull Sandnes PK 1 Arild Knudsen, Are Wivestad, Tor Jonassen 281 p. Kvinner Gull Sandnes PK Reidun Ann Støle, May-Kristin Øgreid, Aina E. Flørli 282 p. U14 Gull Sandnes PK Simen Lima Hetland, Henrik Knudsen, Espen A Skipstad 233 p. V50 Gull Stavanger PK Arnt Olav Flønes, Leif Øverland, Harald Nilsen 263 p. 1G Grovfelt Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK 103 p. Sølv Jostein Sunde Sandnes PK 97 p. Bronse Are Wivestad Sandnes PK 94 p. Kvinner Gull Aina E. Flørli Sandnes PK 96 p. Sølv Reidun Ann Støle Sandnes PK 91 p. Jr.M Gull Espen Magnussen Sola PK 101 p. V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 93 p. Sølv Bjørn Berven- Hanssen Sola PK 91 p. V60 Gull Kristian Fuglestad Hå PK 70 p. 7* V70 Gull Åsbjørn Idland NOP/Vatne 79 p.

27 Side 26 av 55 Menn Gull Sandnes PK 1 Are Wivestad, Arild Knudsen, Tor Jonassen 289 p. Kvinner Gull Sandnes PK Reidun Ann Støle, Eva Cecilie Peelen, Aina E. Flørli 253 p. 1M Militærfelt Menn Gull Arild Knudsen Sandnes PK 93 p. eo Sølv Runar Magnussen Sola PK 93 p. Bronse Tor Jonassen Sandnes PK 93 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 90 p. Sølv Aina E. Flørli Sandnes PK 83 p. Jr. M. Gull Espen Magnussen Sola PK 89 p. V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 85 p. 8* Sølv John G Mortveit Sandnes PK 85 p. 7* V60 Gull Reidar Sviland Sandnes PK 81 p. V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 75 p. Menn Gull Sandnes PK Are Wivestad, Arild Knudsen, Tor Jonassen 269 p. Kvinner Gull Sandnes PK May Britt Kristiansen Haga, Reidun Ann Støle, Aina E. Flørli 217 p. 1R Revolverfelt Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK 96 p. Sølv Are Wivestad Sandnes PK 91 p. eo Bronse Arild Knudsen Sandnes PK 91 p. Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 89 p. Sølv Beate Engelsvoll Hå PK 72 p. eo Bronse Sissil Magnussen Sola PK 72 p. U14 Gull Espen A Skipstad Sandnes PK 88 p. Sølv Kenneth Rasmussen Jæren PK 39 p. Bronse Bjørn Andre Karlsen Hå PK 37 p. Bjørn Berven- Gull Sola PK V50 Hanssen 90 p. 16* Sølv Per Rune Magnussen Sola PK 90 p. 10* V60 Gull Reidar Sviland Sandnes PK 83 p. Sølv Kristian Fuglestad Hå PK 80 p. V70 Gull Rasmus Vatne Stavanger PK 74 p. Menn Gull Sandnes PK Arild Knudsen, Are Wivestad, Tor Jonassen 278 p. 1SP Spesialfelt Pistol Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK 90 p. Sølv Reidar Øgreid Sandnes PK 89 p. Bronse Bernhard Kvale Sandnes PK 88 p. eo Kvinner Gull May-Kristin Øgreid Sandnes PK 79 p.

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET 1 SAKSLISTE

Detaljer

12 3 4 5 6 7 8 9 10InnerX OmskSum Oppr.Mrk.Premie 89101210111010121011 102 A G 43

12 3 4 5 6 7 8 9 10InnerX OmskSum Oppr.Mrk.Premie 89101210111010121011 102 A G 43 Sandnes Postboks 62 430 Sandnes Telefon: 9862623 Epost: post@sandnespk.no Hjemmeside: www.sandnespk.no Stevne: F Finfelt Dato: 08.09.202 Stevnenummer: 2203 Bane: Hommeland Stevneleder: Bjørn Skipstad Tor

Detaljer

Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp?

Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp? 1 av 20 Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp?id=65004 Stevne: 1F Finfelt Dato: 21.07.2013 Stevnenummer:

Detaljer

Egersund PK Postboks 243 4379 Egersund Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no

Egersund PK Postboks 243 4379 Egersund Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no PK Postboks 243 4379 Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1312060 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Petter Stevneleder: Helland,

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Saksliste: 1- Godkjenne innkalling og saksliste 2- Velge dirigent og referent 3- Behandle årsmeldingen 4- Behandle regnskap

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Gann 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Mette Finnestad Søgne 5 *X*X* 50 * *XXX 50 9XX* * 49 => 149 9X*9X9 *X*X 97 => 246 *XXX* * * * * * 100 => 346 2. Tor Harald Lund Søgne 5 9 * * * * 49 *9

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

NJÅFJELLSTEVNET 02.03.2008 Arrangør: Time Skytterlag

NJÅFJELLSTEVNET 02.03.2008 Arrangør: Time Skytterlag NJÅFJELLSTEVNET Arrangør: Time Skytterlag VINNERE AV MEDALJER: kl. 2-5+V55 (som ikke har valøren fra før) Lars Skår Hjelmeland 27/10 Gylt medalje Ole Kristian Gjil Stavanger 24/9 e.o. Sølv medalje VINNERE:

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 49 49 147 126,- 2. yvind Guggedal Klepp 48 48 49 145 84,- 3. Bård With Fosse Gjesdal 46 48 48 142 0,- 4. Helge J rgen Samuelsen Gann 46 48 48

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014 Årsberetning for - 2014 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Banekomitè:

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/1 2/0 6/3 1/0 5/0 => 17/04 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2013

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2013 Årsberetning for - 2013 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Revisorer:

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie 1 Bjørnar Elgsæther M Trondhjems Pistolklubb 10 7 8 6 7 0 0 0 0 0 10 38 C B 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie 1 Bjørnar Elgsæther M Trondhjems Pistolklubb 10 7 8 6 7 0 0 0 0 0 10 38 C B 0 Viking Pistol- og Rifle klubb Postboks 4122 Valentinlyst 7450 Trondheim Telefon: 91811378 Epost: vprk.webmaster@live.com Hjemmeside: http://www.vprk.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1316078 Bane: Trondheim

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Nytt laggull i NM i Luftpistol, Det er det 3. gullet til disse veteranene:

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Sandnes Pistolklubb. Årsmelding for 2009. Sted: Pistolbanen på Bråstein. Tid: fredag 5.mars 2010, kl 19.00

Sandnes Pistolklubb. Årsmelding for 2009. Sted: Pistolbanen på Bråstein. Tid: fredag 5.mars 2010, kl 19.00 Sandnes Pistolklubb Årsmelding for 2009 Sted: Pistolbanen på Bråstein Tid: fredag 5.mars 2010, kl 19.00 Agenda 1. Åpning, ønske velkommen 2. Godkjenning av innkallelsen 3. Godkjenne framøtte representanter

Detaljer

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL Dato: 18. august 2002 Arrangør: Dokka Pistolklubb Sted: Nordre Land sentralskytebane Antall startende 129 RESULTATLISTER SENDT

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Hannah Johansen Time 49 49 47 98 243 1

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Hannah Johansen Time 49 49 47 98 243 1 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Hannah Johansen Time 49 49 47 98 243 1 Samlagsmester + Rano Medalje 0* 2 Line Rødland Klepp 49 48 48 97 242 5* DFS Ungdomsmedalje 3 Benjamin Anda Klepp 47 47 47 96 237

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Gulljentene Linn Iren - Ann Kristin og Hilde tok laggullet på Nm i luftpistol

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Her mottar Ståle sitt 8 individuelle NM gull. GRATULERER! I. GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august.

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. Årsmøte 6. november Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 2012 Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. I jubileumsåret har klubben arrangert NM innendørs i Skedsmohallen. Klubben har i tillegg

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1G Grovfelt Dato: 04.10.2015 Stevnenummer: 1508013 Bane:

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne 11007

Resultatliste for Feltskyting stevne 11007 Resultatliste for skyting stevne 11007 Greven 2009 26.04.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Bjørn Berven-Hansen Sola pistolklubb 100 2 Arne Johnny Gill 99 3 Dag Liestøl 99 4 Erik Karlson Tønsberg og Omegn

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH 2 NAIS Historikk NAIS. står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion.

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Vårens vakreste eventyr? Feltstevnet på Fotland i Egersund Pk's regi er for

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 SAKSLISTE FOR KRISTIANSAND PISTOLKLUBBS ÅRSMØTE 2013 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av sakslisten 3. Valg av dirigent

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Side 1 av 8 Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Velkommen og åpning av årsmøte ved leder i idrettslaget Olav Hafstad. Årsmøtet startet møtet med 1.minutts stillhet for å hedre

Detaljer

Side 1 av 6 Sunndal Pk Postboks 60 6601 Sunndalsøra Telefon: 95944195 Epost: sunndal.pistolklubb@sunndals.net Hjemmeside: www.sunndalpistolklubb.net Stevne: 3A40 Luftpistol (40 skudd) Stevnenummer: 1515031

Detaljer

NM Hurtigpistol Fin 2011 26.07.2011. Klasse Menn

NM Hurtigpistol Fin 2011 26.07.2011. Klasse Menn Klasse Menn 1 11039 Pål Hembre Bærum Pist.Kl. 97 99 100 100 98 100 594 26* Gull 2 11138 Ole Henning Fjeld Namnå Pistolkl. 96 97 97 98 95 95 578 16* Sølv SO(48) 3 11139 Magnus Strømdal Trondhjems Pk 96

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Løvenskiold Open 2005

Løvenskiold Open 2005 file://c:\temp\2005_06_19_02020 Loevenskiold_Open.htm Stevnerapport Løvenskiold Open 2005 Side 1 av 8 / Løvenskiold Open 2005, 19-06-2004 Stevnenr: 02020 Arrangør : Oslo PK, Bærum PK, Oslo Sportsskyttere

Detaljer

Resultatliste Hitrafelten

Resultatliste Hitrafelten Resultatliste Hitrafelten Program Feltpistol Stevnedato 03.05.2014 Arrangør Hitra Pistolklubb Sted Stevnenummer Asmundvåg 1416069 Stevneleder/dommere Roy Aune, Jørgen Olsen, Frode Haugen Antall deltagere

Detaljer

Moss Pistolklubb PB 2010 Jeløy 1510 Moss Telefon: 90613926 Epost: issf@mosspistolklubb.no Hjemmeside: www.mosspistolklubb.no

Moss Pistolklubb PB 2010 Jeløy 1510 Moss Telefon: 90613926 Epost: issf@mosspistolklubb.no Hjemmeside: www.mosspistolklubb.no 1 av 5 26.02.2014 00:14 Moss PB 2010 Jeløy 1510 Moss Telefon: 90613926 Epost: issf@mosspistolklubb.no Hjemmeside: www.mosspistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1401054 Bane: Stevneleder: Dommer(e):

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Hannah Johansen Time 49 49 47 98 243 1

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Hannah Johansen Time 49 49 47 98 243 1 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Hannah Johansen Time 49 49 47 98 243 1 Samlagsmester + Rano Medalje 0* 2 Line Rødland Klepp 49 48 48 97 242 5* DFS Ungdomsmedalje 3 Benjamin Anda Klepp 47 47 47 96 237

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 8. mars 2013 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKI ÅRSMELDING KRETSTING LØRDAG 6. MARS 1993. HUSK Å TA ÅRsMELDINGEN MED Å TINGET!

ROGALAND SKYTTERKI ÅRSMELDING KRETSTING LØRDAG 6. MARS 1993. HUSK Å TA ÅRsMELDINGEN MED Å TINGET! ÅRSMELDING. HUSK Å TA ÅRsMELDINGEN MED Å TINGET! LØRDAG 6. MARS 1993 KRETSTING 1992 ROGALAND SKYTTERKI 1 2. GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER a ) Godkjennlnq ny I nnknl I Ing 1. ÅPNING ROGALAND

Detaljer

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013.

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. 1. Årstinget ble åpnet av leder Jann Skogstad. Han ønsket delegatene velkommen til årets skytterting, spesielt kretsens

Detaljer

Aron Skytterklubb, Drammen Postboks 3574 3007 Drammen Telefon: 90976069 Epost: resultater@aronsk.no Hjemmeside: http://www.aronsk.

Aron Skytterklubb, Drammen Postboks 3574 3007 Drammen Telefon: 90976069 Epost: resultater@aronsk.no Hjemmeside: http://www.aronsk. Aron Skytterklubb, Drammen Postboks 3574 3007 Drammen Telefon: 90976069 Epost: resultater@aronsk.no Hjemmeside: http://www.aronsk.no Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1 Dato/tid: 06.09.2015 0900 Stevnenummer:

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Skudenes & Aakra Sparebank

Skudenes & Aakra Sparebank Karmøy sk.l. Karmøy sk.l. Odd Jarle Wathne 210 4291 KOPERVIK Johannes Sørensen (ASP) 267 Nr 5 30 skudd 267 Gjenstand Gjenstand*1 Sebastian Hårvik (ASP) 239 Nr 7 30 skudd 239 Gjenstand Gjenstand*1 Tom Rundhaug

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-09-2008 Stevnenr: 08013 Arrangør Stevneleder Jury : Larvik SS / Hedrum SS : Thomas Hetty : Svein Erik Hansen, Gunnar Buettner, Knut Aamodt, Kjetil Skogshagen

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord?

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? GENERALFORSAMLINGEN FOR 2010 Generalforsamlingen for året

Detaljer

Til alle klubbene og komiteer i,

Til alle klubbene og komiteer i, BERGEN KRETS Til alle klubbene og komiteer i, Bergen 19.02.2009 Bergen Bowlingkrets, Norges Bowlingforbund, og Hordaland Idrettskrets KRETSTING 2009 -------------------------- Vi viser til tidligere innkalling

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate 25 ÅRS JUBILEUM! Vår kjære Mr President har vært vår ubestridte organitoriske

Detaljer

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arve Sevland Karmøy 4 50 50 48 49 47 47 291 10* Gylt medalje 2 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 49 49 48 48 48 47 289 6* Sølv medalje 3 Torgeir Pleym Iversen Haugesund

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

DM Militær Kvinner. DM Militær V50. DM Militær V60. DM Militær V70. DM Militær menn

DM Militær Kvinner. DM Militær V50. DM Militær V60. DM Militær V70. DM Militær menn Arrangør: Dokka pistolklubb Stevne: Felt Dato: 27.06.2010 Stevne nr: 10060 DM Militær Kvinner DM Militær V50 1 Knut Skotterud Nop Dal 9 10 11 10 9 10 10 9 6 12 (0) 96 2 Rune Finstad OKTS 9 10 11 4 9 10

Detaljer

Pål Hembre 51 20.4.1963 Bærum PK Haslum Trener/Selvstendig næringsdrivende IT

Pål Hembre 51 20.4.1963 Bærum PK Haslum Trener/Selvstendig næringsdrivende IT Lerdue Øvelse Navn Alder Fødselsdato Klubb Bosted Yrke OL- trap, menn senior Sindre Krågsrud 21 8.2.1993 Nittedal/Hakadal SJFF Harestua Elektriker. Samboer. OL- trap, menn senior Thomas Nilsen 37 2.12.1976

Detaljer

1. Spesialpistol. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 11.05.2014 Stevne nr: 1406008

1. Spesialpistol. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 11.05.2014 Stevne nr: 1406008 Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 11.05.2014 Stevne nr: 1406008 1. Spesialpistol 1 Knut Skotterud NOP/Dal 8 8 10 10 10 10 9 9 (10) 74 2 Jan A. Lyshaugen Lena SS 8 8 10 10 8 10 9 9

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen Tverlandet IL 04:00 Maia Medås Innstrandens IL 05:52 Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL 03:44 Gutter 9 år 1 km Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 Aksel Storvik Nilsen

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer