ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 kl. 12:00. Sola Videregående skole, Åsnutvegen 51, 4055 Sola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 kl. 12:00. Sola Videregående skole, Åsnutvegen 51, 4055 Sola"

Transkript

1 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2016 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 kl. 12:00 Sola Videregående skole, Åsnutvegen 51, 4055 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET

2 Innhold SAKSLISTE... 3 ÅRSMELDING KRETSSTYRET... 4 REVISORER... 4 VALGKOMITÉ... 4 HEDERSTEGNKOMITÉ... 4 DOMMERAUTORISASJONSUTVALG... 4 MEDLEMSTALLET... 4 DOMMERE I ROGALAND SKYTTERKRETS... 5 MEDLEMSKAP I SÆRFORBUND OG ORGANISASJONER... 5 REPRESENTASJONER... 5 STYRETS BERETNING... 6 RAPPORT FRA FAGUTVALG UTDANNING... 7 Sportslige resultater 2016 rifle RAPPORT FAGUTVALG PISTOL Sportslige resultater 2016 pistol NORGESMESTERSKAP Internasjonale stevner REGNSKAP Balanse Revisjonsberetning INNKOMNE FORSLAG FASTSETTE KONTINGENT FOR BUDSJETT FOR FORSLAG FRA STYRET TIL VALG FASTSETTE TID OG STED FOR NESTE KRETSTING HEDERSTEGN ROGALAND SKYTTERKRETS OVERSIKT OVER FORMENN I ROGALAND SKYTTERKRETS Side 2 av 50

3 SAKSLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE FRAMMØTTE REPRESENTANTER 3. GODKJENNE INNKALLINGEN 4. GODKJENNE SAKSLISTEN 5. VELGE REFERENT 6. VELGE TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL 7. VELGE MØTELEDER/DIRIGENT 8. GODKJENNE FORRETNINGSORDEN 9. BEHANDLE ÅRSMELDINGEN 10. BEHANDLE REGNSKAPET I REVIDERT STAND 11. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 12. FASTSETTE KONTINGENT 13. BEHANDLE OG VEDTA BUDSJETT 14. VALG 15. TID OG STED FOR NESTE KRETSTING 16. AVSLUTNING I tillegg til medlemmer av kretsstyret og representanter fra klubber/lag som har alminnelig tale og stemmerett, vil representanter i utvalg og komiteer overvære tinget med tale og forslagsrett i de saker som sorterer under de respektive utvalg. Side 3 av 50

4 ÅRSMELDING 2016 KRETSSTYRET Kretsstyret har i perioden bestått av Kretsleder Thomas Strøm, Sola P.K. Nesteleder Asta Kvalbein, Time P.K. Kasserer Kristen Robertsen, NOP Vatne Sekretær Gjermund Viland, Haugesund PK Medlem Utdanning Bjørg Melhus, Hafrsfjord P.K. Leder Fagutvalg pistol Sissil Magnussen, Sola P.K. Medlem Fagutvalg pistol Per Rune Magnussen, Sola P.K. Leder Fagutvalg rifle Rune Nielsen Medlem Fagutvalg rifle Sindre Tunheim REVISORER Revisor 1: Orvel Varhaug Revisor 2: Stian Ølberg Vararevisor: Reidun Ann Støle VALGKOMITÉ Leder- Gunnar Orthe Medlem Bjørn Skipstad Medlem Liv Håland Vara- Nn rifle HEDERSTEGNKOMITÉ Leder Reidar Owe Medlem Fritz Barø Medlem Bjørg Melhus DOMMERAUTORISASJONSUTVALG Leder Thomas Strøm Medlem Haldor Hinna Medlem Fritz Barø Varamedlem Rifle MEDLEMSTALLET Norges Idrettsforbund hadde ikke publisert medlemstallene i tide til at de kunne inntas i årsmeldingen. Side 4 av 50

5 DOMMERE I ROGALAND SKYTTERKRETS Iht årsmøtevedtak 2010 tas ikke listen over dommere lenger inn i årsmeldingen. Kretsen har for tiden 131 dommere. Det vises i stedet til oppdatert liste på Skytterforbundets hjemmeside: MEDLEMSKAP I SÆRFORBUND OG ORGANISASJONER Rogaland Skytterkrets er medlem av Norges Idrettsforbund, Rogaland Idrettskrets og Norges Skytterforbund. REPRESENTASJONER Rogaland Skytterkrets har vært representert ved følgende arrangementer: Norges Skytterforbunds kretslederkonferanse: Leder Thomas M. Strøm Nestleder Asta Kvalbein Fagkomte Pistol konferanse Leder Leder fagutvalg pistol Leder fagutvalg rifle Thomas M. Strøm Sissil Magnussen Rune Nielsen Styremedlemmer har ellers deltatt ved enkelte andre møter i regi av idrettskretsen og hos lokallag etter invitasjon. Side 5 av 50

6 STYRETS BERETNING Rogaland Skytterkrets har, som i de foregående årene, igjen hatt skyttere som har markert seg på de forskjellige arenaene og mye aktivitet i klubber og lag. For enkeltresultater vises det til de respektive fagutvalgenes beretninger. Det har vært avholdt styremøter etter behov. Styret bruker ellers mail til saker som lar seg diskutere og avklare på denne måten. Styret har i perioden lagt vekt på å utvikle en effektiv og kostnadsbesparende arbeidsmåte. Hjemmesiden vi har via Skytterforbundet, er nå oppe og går, og kretsstyret vil benytte denne aktivt framover for å informere om det som skjer. Facebookgruppen vil også bli brukt, i tillegg til at det sendes mail til klubbene har vært preget av prosessen med omorganisering av skytterforbundet, en sak som har vært oppe til diskusjon i flere fora hvor flere fra kretsstyret har deltatt. Uten å mene for mye om hva utfallet av denne prosessen bringer det er det jo opp til forbundstinget og de som deltar der å bestemme, har dette vært en viktig prosess hvor det er kommet fram mange og gode synspunkter og ideer på hvordan ting kan gjøres for å drifte forbundet vårt på framover. Styret ønsker fortsatt aktiv deltakelse fra kretsens klubber, innspill på saker klubbene ønsker at vi skal jobbe med, og annet klubbene måtte trenge hjelp til må for all del bringes opp. Det er den eneste måten samarbeidet kan bli bedre på styret kan ikke og skal ikke gjøre som det selv vil eller tror. Kretsen har deltatt i diverse møter i regi av Idrettskretsen samt på et par klubbers årsmøter i Vil minne klubbene om at kretsen ønsker å delta på klubbenes årsmøter, men dette fordrer at kretsen blir informert om datoene. Vi minner også pistolklubbene om at kretsen abonnerer på resultater fra Pål Hembre nærmere bestemt her: hvor klubbene i Rogaland vil finne statistikk over stevnedeltagelse, 10-på topp etc. På kretstinget i 2016 ble det bestemt at kr ,- skulle settes av til toppsatsning og at kretsens medlemmer som befant seg i landslag og lignende kunne søke om dekning av utgifter som en følge av deltagelse i slike. Det kom inn fire søknader inne fristen, tre av disse oppfylte kriteriene for tildeling. De som oppfylte kriteriene var Espen Magnussen, Runar Magnussen og Aina Flørli. Styret vedtok etter beste skjønn å tildele hver av de tre søkerne kr ,-, til sammen kr ,-. Kretsen håper at dette vil være en spore til fortsatt satsing og igjennom det mange gode resultater framover fra disse og andre Rogalandsskyttere! Det ble også vedtatt på kretstinget i 2016 at det skulle settes av kr ,- for tildeling til klubber som kunne dokumentere innkjøp av hjertestarter og/eller gjennomført kurs i DHLR. Det er kun én klubb som har søkt om penger Side 6 av 50

7 RAPPORT FRA FAGUTVALG UTDANNING Godt Nytt år 2016 var et godt år for utdanning og kurs. Året startet med dommer kurs. Det var 10 delt fordelt pa Sandnes pk, Skudenes pk og Stavanger pk. Kurset ble holdt i Stavanger pk sine lokaler og kursleder var Haldor Hinna. Vi gratulerer kursdeltagerne med vel overstått og bestått kurs. Så sent som november og 3-4 desember klarte vi å få i gang et trenerkurs 1. Kurset ble holdt i Egersund pk sine lokaler med Christer Magnussen som kursleder Fra N.S.F. Kurset er ganske omfattende med 45 t kurs + 45 t praksis. For a få godkjent og bestått som trener 1, må deltagerne gjennomføre 45 t med praksis i klubb. Det er ingen eksamen på trener 1, men alle må gjennomføre 45t med praksis i klubb før de far bestått og godkjent som trener 1. Siden det ikke er så lenge siden kurset ble holdt, trenger nok deltagerne litt tid på seg før de har klart dette. Vi ønsker de lykke til. Alle som vil beholde dommerbeviset sitt må oppdatere dette i Sender ut mer info om dette når oversettelsene og endringene i reglementet er ferdig. Etter som jeg forstår er endringene ikke altfor omfattende. Lykke til med nytt og spennende kurs år. Bjørg Melhus Leder utdanning Side 7 av 50

8 Sportslige resultater 2016 rifle. NM luft. Åpen klasse-luftrifle. (MR) Ole Christian Winterstø nr ,7 poeng Klasse kvinner senior: Anette Thingbø nr ,9 poeng bronse medalje Hanne Sangolt nr ,4 poeng Klasse V45-luftrifle (V45R) Trond Inge Rødland Camilla Rødland Lagskyting MIX: Klepp nr ,0 poeng nr ,2 poeng nr ,1 poeng (Anette og Trond Inge) Luftsprint Åpen klasse: (Uoffisielt NM) Anette Thingbø nr poeng Hanne Sangolt nr poeng Ole Christian Winterstø nr poeng Luftsprint- V45: (Uoffisielt NM) Trond Inge Rødland nr poeng Camilla Rødland nr poeng Lagskyting luftsprint: Klepp nr poeng (Anette, Hanne, Trond Inge) NM 15 meter Klasse Menn 15 meter miniatyr-45 skudd frigevær. Ole Christian Winterstø nr poeng Klasse kvinner 15 meter miniatyr-45 skudd frigevær. Anette Thingbø nr poeng Hanne Sangolt nr poeng Wenche Belsvik nr poeng Klase V45 15 meter miniatyr-45 skudd frigevær. Trond Inge Rødland nr poeng sølv medalje Astrid Hagelund nr poeng (NM) 15 meter ekstraskyting Klasse åpen 15 meter miniatyr-30 skudd standardgevær. Anette Thingbø nr poeng sølv medalje Ole Christian Winterstø nr poeng Hanne Sangolt nr poeng Wenche Belsvik nr poeng Side 8 av 50

9 Klase V45 15 meter miniatyr- 30 skudd standardgevær. Trond Inge Rødland nr poeng sølv medalje Camilla Rødland nr poeng Astrid Hagelund nr poeng NM 50 meter 1/1 match Ole Christian Winterstø nr. 22 Åpen 1085 poeng NM 50 meter ½ match Anette Thingbø nr. 8 KS 582 poeng. Wenche Belsvik nr. 18 KS 536 poeng Trond Inge Rødland nr. 6 V poeng Astrid Hagelund nr. 18 V poeng Camilla Rødland nr. 19 V poeng Torbjørn Tjørhom nr. 2 V poeng Sølv medalje Ivar Hole nr. 9 V poeng NM 50 meter 60 ligg, Elverum Ole Christian Winterstø nr. 19 Åpen 612,1 poeng Anette Thingbø nr. 5 KS 614,2 poeng Wenche Belsvik nr. 17 KS 605,5 poeng Camilla Rødland nr. 20 V45 603,8 poeng Trond Inge Rødland nr. 25 V45 598,0 poeng Astrid Hagelund nr. 29 V45 586,7 poeng Torbjørn Tjørhom nr. 4 V65 605,2 poeng Ivar Hole nr. 19 V70 582,0 poeng NM grovkaliber 300 meter, 1/1 match, Elverum Ole Christian Winterstø nr. åpen 1087 poeng NM grovkaliber 300 meter, ½ match, Elverum Anette Thingbø nr. 5 KS 571 poeng Wenche Belsvik nr. 11 KS 533 poeng Trond Inge Rødland nr. 2 V poeng Sølv medalje Astrid Hagelund nr. 8 V poeng NM grovkaliber 300 meter, 3x20 Standard gevær, Elverum Ole Christian Winterstø nr. 11 Åpen 542 poeng NM grovkaliber 300 meter, 60 ligg, Elverum Anette Thingbø nr. 7 KS 578 poeng NM grovkaliber 300 meter, 40 ligg, Elverum Trond Inge Rødland nr. 9 V poeng Astrid Hagelund nr. 21 V poeng Camilla Rødland nr. 23 V poeng Torbjørn Tjørhom nr. 10 V poeng Ivar Hole nr. 16 V poeng Side 9 av 50

10 KM RIFLE 2016 MINIATYR 45 skudd Senior Nr. 1 Einar Johansen 442 poeng Gylt Med. Nr. 2 Rasmus Løberg 439 poeng Nr. 3 Stig André Rødland 432 poeng KS Nr. 1 Wenche Belsvik 429 poeng Gylt Med. Jr. M Nr. 2 Tore Rødland 419 poeng Gylt Med. V 45 Nr. 1 Trond Inge Rødland 439 poeng Gylt Med. Nr. 2 Morten Lunde 435 poeng Nr. 3 Astrid Hagelund 413 poeng V 55 Nr. 1 Geir Lunde 434 poeng Gylt Med. Nr. 2 Einar Tunheim 426 poeng Gylt Med. V65 Nr. 1 Torbjørn Tjørhom 431 poeng Gylt Med. LUFT 10 METER 60 skudd Senior Nr. 3 Rasmus Løberg 605,1 poeng Nr. 4 Stig André Rødland 590,1poeng Jr. M Nr. 1 Tore Rødland 570,4 poeng Gylt Med. Nr. 2 Sindre Tunheim 554,3 poeng 40 skudd KS Nr. 1 Anette Thingbø 412,8 poeng Gylt Med. V45 Nr. 1 Trond Inge Rødland 409,7 poeng Gylt Med. Nr. 2 Morten Lunde 391,8 poeng Nr. 3 Camilla Rødland 358,3 poeng V55 Nr. 1 Einar Tunheim 399,1 poeng Gylt Med. V65 Nr. 1 Torbjørn Tjørhom 394,4 poeng Gylt Med Grovkaliber 300 m ½ Match KS Nr. 1 Anette Thingbø 575 poeng Gylt Med. V45 Nr. 1 Astrid Hagelund 523 poeng Gylt Med. V65 Nr. 1 Torbjørn Tjørhom 537 poeng Gylt Med. 60 ligg KS Nr. 1 Anette Thingbø 587 poeng Gylt Med. 40 ligg V45 Nr. 1 Astrid Hagelund 378poeng Gylt Med. V65 Nr. 1 Torbjørn Tjørhom 384 poeng Gylt Med. Side 10 av 50

11 RAPPORT FAGUTVALG PISTOL 2016 Her kommer en kort oppsummering av pistolskytternes år Vi har mange skyttere i kretsen som plukker mange medaljer i Norgesmesterskapene både individuelt og lagmedaljer. Dette gjelder de fleste øvelsene og i alle aldersgrupper. Gratulerer alle medaljevinnere. Oversikt over alle medaljevinnerne finner dere i årsmeldingen. Haugesund Pistolklubb var i år teknisk arrangør av Nordisk feltlandskamp. Stevne ble som forventet en suksess takket være noen lokale ildsjeler og litt hjelp fra sør for Boknafjorden. Godt jobba alle sammen Kretsen har også i år hatt mange skyttere som er ute i den store verden og representerer Norge, mange flotte resultater og mye hyggelig lesning. Se egen liste lenger bak i årsmeldingen. Fagkomitekonferansen ble avholdt på Lillestrøm, med deltagere fra de fleste Kretser i Norge og fra mange klubber. Fra Rogaland Skytterkrets reiste Thomas, Sissil og Per Rune. I ettertid kan vi gjerne lure på om det er noe vits med slike konferanser. Det ble som vanlig gruppearbeid og et av temaene var om vi skulle ha 5 eller 6 skudd i grov og finfelt. Resultatet var ca.70% for å beholde 6 skudd. Litt ut i januar hadde fagkomiteen plutselig bestemt at det skulle skytes 5 skudd i disse øvelsene i Det ble heldigvis omgjort igjen etter massive protester fra skytter Norge. Fagutvalg Pistol. Side 11 av 50

12 Sportslige resultater 2016 pistol. KRETSMESTERSKAP 1 FGMRS Arrangert DM 2A Fripistol " 3A Luftpistol " 4 Silhuett " 5 Standard " 6FG Fin/grovpistol " 7 FG Hurtig Fin/Grov " KRESTSMESTERSKAP 2A Fripistol Menn Gull Yuri Tsaplin Hafsfjord PK 507 Sølv Arne Olav Halle Stavanger PK 490 Bronse Kenneth Eik Bjørheim Stavanger PK 485 Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 440 V50 Gull Bjørn B-Hanssen Sola PK 479 V60 Gull Arnt O.Flønes Stavanger PK 502 V70 Gull Reidar Owe Skudenes PK 257 Lag Menn Gull Stavanger PK Kenneth Bjørheim Eik, Arne O. Halle, Leif Øverland B Fripistol 25m Menn Gull John Lothe Haugesund PK 436 Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 435 V50 Gull Bjørn B-Hanssen Sola PK 514 V60 Gull Leif Øverland Stavanger PK 515 V70 Gull Harald Ræge Nop/Vatne 445 Lag Ingen lag 3A Luftpistol Menn Gull Kenneth Eik Bjørheim Stavanger PK 562 Sølv Oddvar Norland Stavanger PK 537 Bronse Runar Magnussen Sola PK 537 Kvinner Gull Aina Sandstøl Sandnes PK 370 Kvinner Sølv Ann Kristin Tegle Stavanger PK 353 U14 Gull Adrian Halle Stavanger PK 378 U16 Gull Sebastian Halle Stavanger PK 508 V50 Gull Bjørn B-Hanssen Sola PK 361 V60 Gull Leif Øverland Stavanger PK 361 Side 12 av 50

13 V70 Gull Harald Ræge Nop/Vatne 346 SH 1 Gull Mats Økland Stavanger PK 514 Lag Menn Gull Stavanger PK Kenneth E. Bjørheim, Oddvar Norland, Thor I. Jacobsen D Sprintluft Kvinner Gull Ranveig Iren Sunde Stavanger PK 284 V60 Gull Arnt O.Flønes Stavanger PK 286 V70 Gull Tor Inge Brokjøb Stavanger PK 286 SH 1 Gull Mats Økland Stavanger PK 286 Lag Ingen lag 4 Silhuettpistol Menn Gull Runar Magnussen Sola PK 556 Sølv Espen Magnussen Sola PK 540 Bronse Yuri Tsaplin Hafsfjord PK 527 Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 506 Jr. Gull Espen A. Skipstad Sandnes PK 465 V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 528 Lag Menn Gull Sola PK Sølv Sandnes PK Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen Espen A. Skipstad, Reidunn Ann Støle, Are Wivestad Standardpistol Menn Gull Yuri Tsaplin Hafsfjord PK 549 Sølv Runar Magnussen Sola PK 547 Bronse Espen Magnussen Sola PK 542 Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 542 Sølv Aina Sandstøl Sandnes PK 528 Jr.M Gull Espen A. Skipstad Sandnes PK 484 V50 Gull Are Wivestad Sandnes PK 521 Sølv Per Rune Magnussen Sola PK 520 V60 Gull Bjarni Sverrisson Kopervik PK 477 V70 Gull Reidar Owe Skudenes PK 410 Lag Menn Gull Sola PK Kvinner Gull Sandnes PK Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen Aina Sandstøl, Reidun Ann Støle, Nina Skipstad F Finpistol Menn Gull Yuri Tsaplin Hafsfjord PK 568 Sølv Espen Magnussen Sola PK 566 Side 13 av 50

14 Bronse Runar Magnussen Sola PK 566 Kvinner Gull Aina Sandstøl Sandnes PK 563 Jr.M Gull Espen A. Skipstad Sandnes PK 529 V50 Gull Bjørn B-Hanssen Sola PK 565 Sølv Are Wivestad Sandnes PK 556 V70 Gull Reidar Owe Skudenes PK 452 Lag Menn Gull Sola PK Kvinner Gull Sandnes PK Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen 1647 Aina Sandstøl, Reidun Ann Støle, Nina Skipstad G Grovpistol Menn Gull Runar Magnussen Sola PK 574 Sølv Øyvind Stolt Hafsfjord PK 550 Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 559 Jr. Gull Espen A. Skipstad Sandnes PK 507 V50 Gull Roar Skeisvoll Kopervik PK 555 Sølv Bjørn B-Hanssen Sola PK 552 Lag Menn Gull Sola PK Bjørn B-Hanssen, Runar Magnussen, Espen Magnussen F Hurtigpistol Fin Menn Gull Runar Magnussen Sola PK 585 Sølv Øyvind Stolt Hafsfjord PK 569 Bronse Espen Magnussen Sola PK 567 Kvinner Gull Nina Skipstad Sandnes PK 526 Jr.M Gull Espen A. Skipstad Sandnes PK 539 Ungdom Gull Vilde Sunde Sandnes PK 480 V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 566 Sølv Bjørn B-Hanssen Sola PK 549 V70 Gull Reidar Owe Skudenes PK 427 Lag Menn Gull Sola PK Sølv Hafsfjord PK Kvinner Gull Sandnes PK Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen Yuri Tsaolin, Lars Erik Fjelldal, Øyvind Stolt Nina Skipstad, Vilde Sunde, Reidun Ann Støle G Hurtigpistol Grov Menn Gull Espen Magnussen Sola PK 565 Sølv Runar Magnussen Sola PK 559 Kvinner Gull Nina Skipstad Sandnes PK 518 Side 14 av 50

15 Jr.M Gull Espen A. Skipstad Sandnes PK 536 V50 Gull Bjørn B-Hanssen Sola PK 556 Sølv Roar Skeisvoll Kopervik PK 542 Lag Menn Gull Sola PK Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen M Hurtigpistol Militær Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK 554 Sølv Livar Gudmestad Sandnes PK 547 Bronse Glenn Bjorheim Hå PK 544 Kvinner Gull Liv Håland Hå PK 411 V50 Gull Bjørn B-Hanssen Sola PK 470 V60 Gull Odd Bjorheim Hå PK 510 V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 443 Lag Menn Gull Sandnes PK Arild Knudsen, Livar Gudmestad, Tor Jonassen R Hurtig Revolver Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK 565 Sølv Glenn Bjorheim Hå PK 558 Bronse Arild Knudsen Sandnes PK 552 Kvinner Gull Sissel Korpiselka Hå PK 468 V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 541 V60 Gull Odd Bjorheim Hå PK 526 V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 469 Lag Menn Gull Sandnes PK Arild Knudsen, Livar Gudmestad, Tor Jonassen F Nais Fin Menn Gull Runar Magnussen Sola PK 284 Sølv Glenn Bjorheim Hå PK 280 Bronse Gunnar Varhaug Hå PK 278 Kvinner Gull Liv Håland Hå PK 280 Sølv May Brit Håland Egersund PK 262 U14 Gull Malin Westgård Hafsfjord PK 47 V50 Gull Are Wivestad Sandnes PK 285 Sølv Bjørn B-Hanssen Sola PK 284 V60 Gull Odd Bjorheim Hå PK 283 Lag Menn Gull Sola PK V60 Gull Hå PK Runar Magnussen, Per Rune Magnussen, Bjørn Berven Hanssen 845 Kristian Fuglestad, Odd Bjorheim, Sigbjørn Vigre 652 8G Nais Grov Side 15 av 50

16 Menn Gull Runar Magnussen Sola PK 271 Sølv Gunnar Varhaug Hå PK 270 Bronse Glenn Bjorheim Hå PK 268 Kvinner Gull Liv Håland Hå PK 236 V50 Gull Bjørn B-Hanssen Sola PK 281 Sølv Per Rune Magnussen Sola PK 277 V60 Gull Odd Bjorheim Hå PK 259 Lag Menn Gull Sola PK V60 Gull Hå PK Runar Magnussen, Per Rune Magnussen, Bjørn Berven Hanssen 829 Kristian Fuglestad, Odd Bjorheim, Sigbjørn Vigre 578 1F Finfelt Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK 102 Sølv Runar Magnussen Sola PK 100 Bronse Øyvind Stolt Hafsfjord PK 100 Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 98 Sølv Aina Sandstøl Sandnes PK 96 Bronse Liv Håland Hå PK 85 U14 Gull Vilde Sunde Sandnes PK 61 Sølv Birk Kvia Sandnes PK 55 Bronse Ronja Ellertsen Egersund PK 54 V50 Gull Bjørn B-Hanssen Sola PK 96 Sølv Are Wivestad Sandnes PK 95 Bronse Reidar Hestnes Egersund PK 93 V60 Gull Odd Bjorheim Hå PK 93 V70 Gull Åsbjørn Idland Nop/Vatne 80 Lag Menn Gull Sola PK Sølv Sandnes PK 1 Bronse Sandnes PK 2 Kvinner Gull Sandnes PK V50 Gull Hå PK Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Bjørn B. Hanssen 285 Espen A Skipstad, Are Wivestad, Tor Jonassen 284 Arnfinn Lund, Livar Gudmestad, Aina Sandstøl 278 Vilde Sunde, Nina O Skipstad, Reidun Ann Støle 235 Orvel Varhaug, Odd Bjorheim, Kristian Fuglestad 252 1G Grovfelt Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK 102 Sølv Livar Gudmestad Sandnes PK 100 Bronse Runar Magnussen Sola PK 97 Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 99 V50 Gull Are Wivestad Sandnes PK 98 V60 Gull Odd Bjorheim Hå PK 96 V70 Gull Åsbjørn Idland Nop/Vatne 79 Lag Menn Gull Sandnes PK 1 Reidun Ann Støle, Livar Gudmestad, Are Wivestad 297 Side 16 av 50

17 Menn Sølv Sandnes PK 2 Jostein Sunde, Espen A Skipstad, Tor Jonassen 278 1M Militærfelt Menn Gull Bernhard Kvale Sandnes PK 99 Sølv Jostein Sunde Sandnes PK 94 Bronse Arild Knudsen Sandnes PK 93 Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 88 Sølv Liv Håland Hå PK 68 V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 89 V60 Gull Odd Bjorheim Hå PK 93 V70 Gull Rasmus Watne Stavanger PK 71 Lag Menn Gull Sandnes PK 1 Menn Sølv Sandnes PK 2 Arild Knudsen, Bernhard Kvale, Reidun Ann Støle 280 Are Wivestad, Jostein Sunde, Ole Martin Haga 244 1R Revolverfelt Menn Gull Bernhard Kvale Sandnes PK 101 Sølv Rolf Hindal Haugesund PK 97 Bronse Jostein Sunde Sandnes PK 95 Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 93 Sølv Liv Håland Hå PK 78 V50 Gull Are Wivestad Sandnes PK 92 Sølv Per Rune Magnussen Sola PK 90 V60 Gull Odd Bjorheim Hå PK 87 V70 Gull Rasmus Watne Stavanger PK 88 Lag Menn Gull Sandnes PK 1 Menn Sølv Sandnes PK 2 Arild Knudsen, Bernhard Kvale, Reidun Ann Støle 284 Are Wivestad, Jostein Sunde, Ole Martin Haga 276 1SP Spesial Pistol Menn Gull Glenn Bjorheim Hå PK 76 Sølv Tor Jonassen Sandnes PK 76 Bronse Bernhard Kvale Sandnes PK 76 Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 76 Sølv Liv Håland Hå PK 71 Jr.M Gull Espen A. Skipstad Sandnes PK 73 U14 Gull Vilde Sunde Sandnes PK 55 V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 67 Sølv Gunnar Orthe Haugesund PK 67 V60 Gull Odd Bjorheim Hå PK 72 V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 57 Lag Menn Gull Sandnes PK 2 Espen Andre Skipstad, Reidun Ann Støle, Bernhard Kvale 225 Side 17 av 50

18 Menn Sølv Sandnes PK 1 Kvinner Gull Hå PK Arild Knudsen, Are Wivestad, Tor Jonassen 222 Sissel S. Korpiselkä, Kari Olen Håland, Liv Håland 178 1SR Spesial Revolver Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK 76 Sølv Arnfinn Lund Sandnes PK 75 Bronse Jostein Sunde Sandnes PK 74 Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 74 Jr.M Gull Espen A. Skipstad Sandnes PK 63 V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 74 V60 Gull Odd Bjorheim Hå PK 76 V70 Gull Harald Nilsen Stavanger PK 55 Lag Menn Gull Sandnes PK 1 Menn Sølv Hå PK Bernhard Kvale, Reidun Ann Støle, Arild Knudsen 218 Odd Bjorheim, Glenn Bjorheim, Thomas Buene 215 1SM1 Magnum 1 Åpen Gull Arild Knudsen Sandnes PK 88 Sølv Tor Jonassen Sandnes PK 86 Bronse Øyvind Træet Haugesund PK 86 Arild Knudsen, Reidun Ann Støle, Tor Jonassen 258 Lag Åpen Gull Sandnes PK 1 Åpen Sølv Haugesund PK 1 John Lothe, Rolf Hindal, Øyvind Træet 228 1SM2 Magnum 2 Åpen Gull Tor Jonassen Sandnes PK 89 Sølv Bernhard Kvale Sandnes PK 88 Bronse Arild Knudsen Sandnes PK 83 Lag Åpen Gull Sandnes PK 1 Åpen Sølv Haugesund PK 1 Arild Knudsen, Reidun Ann Støle, Tor Jonassen 247 Gunnar Orthe, John Erik Lofthus, Rolf Hindal 236 DISTRIKTSMESTERSKAP 3A Luftpistol Kvinner Sølv Aina Sandstøl Sandnes PK Hilde Holter Stavanger PK 350 Jr.M Gull Sebastian Halle Stavanger PK 510 Ungdom Gull Adrian Halle Stavanger PK 363 V50 2 Arne Sandstøl Sandnes PK 295 Side 18 av 50

19 Lag ingen lag 4 Silhuetpistol ingen deltagere 5 Standardpistol Menn 4 Thor Inge Jacobsen Stavanger PK Livar Gudmestad Sandnes PK Kjetil Ellertsen Egersund PK Adam T. Randen Egersund PK Steffen Lind Egersund PK 391 V50 Gull Are Wivestad Sandnes PK Ronald Eikefjord Egersund PK 453 V50 7 Arne Sandstøl Sandnes PK 366 Lag Menn Menn Bronse Sandnes PK 6 Egersund PK Arne Sandstøl, Livar Gudmestad, Are Wivestad 1385 John Richard Blitzner, Ronald Eikefjord, Kjetil Ellertsen F Finpistol Menn 8 Livar Gudmestad Sandnes PK Kjetil Ellertsen Egersund PK Steffen Lind Egersund PK Adam T. Randen Egersund PK 443 Kvinner Gull Aina Sandstøl Sandnes PK 562 V50 Gull Are Wivestad Sandnes PK Ronald Eikefjord Egersund PK Arne Sandstøl Sandnes PK John R. Blitzner Egersund PK 414 Lag Menn Gull Sandnes PK 5 Egersund PK Are Wivestad, Livar Gudmestad, Aina Sandstøl 1628 John Richard Blitzner, Ronald Eikefjord, Kjetil Ellertsen G Grovpistol Menn 7 Livar Gudmestad Sandnes PK 500 V50 Sølv Are Wivestad Sandnes PK 515 Lag Ingen lag 7F Hurtigpistol Fin Menn Gull Livar Gudmestad Sandnes PK Norman Hetland Sandnes PK Erik A Ellingsen Sandnes PK 515 Lag Menn 2 Sandnes PK Livar Gudmestad, Erik A Ellingsen, Normann Hetland 1634 Side 19 av 50

20 7G Hurtigpistol Grov Åpen Bronse Livar Gudmestad Sandnes PK Norman Hetland Sandnes PK Erik A Ellingsen Sandnes PK 530 Lag Åpen 2 Sandnes PK Livar Gudmestad, Erik A Ellingsen, Normann Hetland F Finfelt Menn 6 Norman Hetland Sandnes PK 94 8 Livar Gudmestad Sandnes PK 92 9 Glenn Bjorheim Hå PK Marius Westgård Hafrsfjord PK Jostein Sunde Sandnes PK Arild Knudsen Sandnes PK Ole Johan Vold Hå PK Ole M. Haga Sandnes PK Lars Erik Fjelldal Hafrsfjord PK Roy Ollestad Egersund PK Kjetil Ellertsen Egersund PK Kåre Nord-Varhaug Hå PK Christer Nordbø Hafrsfjord PK Joachim Martinsen Egersund PK Kåre Simonsen Stavanger PK Stian Berge Hafrsfjord PK 51 Kvinner Sølv Liv Håland Hå PK 91 5 Nina Skipstad Sandnes PK 73 6 Sissel Korpiselka Hå PK 68 Jr.M. Sølv Espen A Skipstad Sandnes PK 90 Bronse Tommy Ellertsen Egersund PK 53 Ungdom 4 Vilde Sunde Sandnes PK 65 V50 Sølv Are Wivestad Sandnes PK 93 4 Ronald Eikefjord Egersund PK 90 6 Gunnar Orthe Haugesund PK John R. Blitzner Egersund PK 72 V60 Gull Odd Bjorheim Hå PK 86 2 Tor Inge Torkildsen Nop/Vatne 82 Lag Menn Bronse Sandnes PK 1 6 Sandnes PK 2 8 Hå PK Arild Knudsen, Are Wivestad, Normann Hetland 276 Ole Martin Haga, Livar Gudmestad, Jostein Sunde 267 Glenn Bjorheim, Odd Bjorheim, Kåre Nord-Varhaug 253 1G Grovfelt Side 20 av 50

21 Menn 5 Glenn Bjorheim Hå PK Norman Hetland Sandnes PK Kåre Nord-Varhaug Hå PK Arild Knudsen Sandnes PK Livar Gudmestad Sandnes PK Ole M. Haga Sandnes PK Christer Nordbø Hafrsfjord PK 62 Kvinner 4 Nina Skipstad Sandnes PK 72 Jr.M. Gull Espen A Skipstad Sandnes PK 90 V50 Bronse Are Wivestad Sandnes PK 92 V60 Gull Odd Bjorheim Hå PK 92 Lag Menn 3 Hå PK Menn 4 Sandnes PK 1 Menn 6 Sandnes PK 2 Odd Bjorheim, Glenn Bjorheim, Kåre Nord-Varhaug 278 Arild Knudsen, Are Wivestad, Normann Hetland 273 Ole Martin Haga, Livar Gudmestad, Nina Skipstad 242 1M Militærfelt Menn Gull Tor Jonassen Sandnes PK Arild Knudsen Sandnes PK Thomas Buene Hå PK Glenn Bjorheim Hå PK Ole M. Haga Sandnes PK Norman Hetland Sandnes PK Gunnar Varhaug Hå PK Jan Olav Grannes Sandnes PK Kåre Nord-Varhaug Hå PK Livar Gudmestad Sandnes PK Brian Reisestad Hå PK Geir Varhaug Hå PK 57 V50 Sølv Per Rune Magnussen Sola PK Are Wivestad Sandnes PK 95 6 Orvel Varhaug Hå PK 91 V60 Sølv Odd Bjorheim Hå PK 88 Lag Menn Sølv Sandnes PK 1 Menn 5 Hå PK Menn 6 Sandnes PK 2 Arild Knudsen, Are Wivestad, Tor Jonassen 292 Odd Bjorheim, Orvel Varhaug, Glenn Bjorheim 271 Livar Gudmestad, OleMartin Haga, Normann Hetland 264 1R Revolverfelt Menn Sølv Tor Jonassen Sandnes PK Norman Hetland Sandnes PK Arild Knudsen Sandnes PK Glenn Bjorheim Hå PK 100 Side 21 av 50

22 19 Thomas Buene Hå PK Ole M. Haga Sandnes PK Livar Gudmestad Sandnes PK Kåre Nord-Varhaug Hå PK Ronald Eikefjord Egersund PK Bård Håland Hå PK Gunnar Varhaug Hå PK Geir Varhaug Hå PK Kjetil Ellertsen Egersund PK Andre K. Neverdal Sandnes PK Jan Kato Tjensvoll Hå PK 49 V50 Sølv Per Rune Magnussen Sola PK 101 Bronse Are Wivestad Sandnes PK 99 8 Orvel Varhaug Hå PK 92 V60 Gull Odd Bjorheim Hå PK 101 Lag Menn Gull Sandnes PK 1 Bronse Hå PK 6 Sandnes PK 2 Arild Knudsen, Normann Hetland, Tor Jonassen 308 Orvel Varhaug, Odd Bjorheim, Glenn Bjorheim 293 Livar Gudmestad, OleMartin Haga, Are Wivestad 275 1SP Spesialfelt Pistol Åpen Gull Tor Jonassen Sandnes PK 89 5 Arild Knudsen Sandnes PK 87 6 Odd Bjorheim Hå PK 86 7 Glenn Bjorheim Hå PK Reidar Øgreid Sandnes PK Reidun Ann Støle Sandnes PK Per Rune Magnussen Sandnes PK Gunnar Orthe Haugesund PK John Lothe Haugesund PK Livar Gudmestad Sandnes PK Ole Johan Vold Hå PK Are Wivestad Sandnes PK Kåre Nord-Varhaug Hå PK Ole M. Haga Sandnes PK Liv Håland Hå PK Orvel Varhaug Hå PK Dagfinn Astrup Sandnes PK Sissil Magnussen Sola PK Andre K. Neverdal Sandnes PK Sissel Korpiselka Hå PK Kjetil Ellertsen Egersund PK John R. Blitzner Egersund PK 54 Side 22 av 50

23 49 Ronald Eikefjord Egersund PK Roy Ollestad Egersund PK Adam T. Randen Egersund PK Kenneth Gjermestad Egersund PK 26 Jr. Sølv Tommy Ellertsen Egersund PK 79 Ungdom Sølv Vilde Sunde Sandnes PK 51 Lag Åpen Gull Sandnes PK 1 Åpen Bronse Hå PK Åpen 6 Sandnes PK 3 Åpen 7 Sandnes PK 2 Tor Jonassen, Arild Knudsen, Reidar Øgreid 257 Odd Bjorheim, Glenn Bjorheim, Kåre Nord-Varhaug 245 Andre Kolle Neverdal, Livar Gudmestad, Ole Martin Haga 209 Vilde Sunde, Reidun Ann Støle, Are Wivestad SR Spesialfelt Revolver Åpen Bronse Tor Jonassen Sandnes PK 86 4 Reidun Ann Støle Sandnes PK Arild Knudsen Sandnes PK Ole M. Haga Sandnes PK Glenn Bjorheim Hå PK John Lothe Haugesund PK Per Rune Magnussen Sola PK Reidar Øgreid Sandnes PK Gunnar Orthe Haugesund PK Odd Bjorheim Hå PK Jostein Sunde Sandnes PK Are Wivestad Sandnes PK Orvel Varhaug Hå PK Livar Gudmestad Sandnes PK Liv Håland Hå PK Ole Johan Vold Hå PK Sissel Korpiselka Hå PK Andre K. Neverdal Sandnes PK Kåre Nord-Varhaug Hå PK 55 Lag Åpen Sølv Sandnes PK 1 Åpen 5 Sandnes PK 2 Åpen 6 Hå PK Åpen 7 Sandnes PK 3 Tor Jonassen, Reidun Ann Støle, Reidar Øgreid 248 Are Wivestad, Arild Knudsen, Jostein Sunde 225 Odd Bjorheim, Glenn Bjorheim, Kåre Nord-Varhaug 211 Andre Kolle Neverdal, Livar Gudmestad, Ole Martin Haga 202 1SM1 Magnum 1 Åpen Gull Tor Jonassen Sandnes PK 90 4 Bernhard Kvale Sandnes PK 86 5 Reidun Ann Støle Sandnes PK 85 7 Odd Bjorheim Hå PK 81 Side 23 av 50

24 Lag Åpen Gull Sandnes PK 1 8 Ole M. Haga Sandnes PK Marius Opøien Sandnes PK Livar Gudmestad Sandnes PK Gunnar Orthe Haugesund PK Are Wivestad Sandnes PK Kåre Nord-Varhaug Hå PK John Lothe Haugesund PK Andre K. Neverdal Sandnes PK 38 Bernhard Kvale, Reidun Ann Støle, Tor Jonassen 261 Marius Opøien, Ole M Haga, Are Wivestad 222 Sølv Sandnes PK 2 6 Haugesund PK Øyvind Træet, John Lothe, Gunnar Orthe 197 1SM2 Magnum 2 Åpen Gull Bernhard Kvale Sandnes PK 87 Sølv Tor Jonassen Sandnes PK 85 4 Odd Bjorheim Hå PK 83 8 Gunnar Orthe Haugesund PK 74 9 Are Wivestad Sandnes PK Øyvind Træet Haugesund PK Reidun Ann Støle Sandnes PK Marius Opøien Sandnes PK Kåre Nord-Varhaug Hå PK Ole M. Haga Sandnes PK John Lothe Haugesund PK Andre K. Neverdal Sandnes PK Livar Gudmestad Sandnes PK 43 Lag Åpen Gull Sandnes PK 1 Bernhard Kvale, Marius Opøien, Tor Jonassen 243 Ole M Haga, Are Wivestad, Reidun Ann Støle Sandnes PK 2 4 Haugesund PK John Lothe, Øyvind Træet, Gunnar Orthe 203 NORGESMESTERSKAP 2A Fripistol Åpen 19 Espen Magnussen Sola PK Thor I. Jacobsen Stavanger PK Runar Magnussen Sola PK Reidun Ann Støle Sandnes PK John Lothe Haugesund PK 420 Lag Ingen lag Side 24 av 50

25 3A Luftpistol Menn 10 Kenneth Eik Stavanger PK Thor I. Jacobsen Stavanger PK Oddvar Norland Stavanger PK 504 Kvinner 5 Linn Iren Flaate Stavanger PK 363/129,4 9 Hilde Holter Stavanger PK Aina Sandstøl Sandnes PK 354 Jr.M. 8 Sebastian Halle Stavanger PK 511/65,4 V50 17 Arne Sandstøl Sandnes PK 334 V60 6 Arnt O. Flønes Stavanger PK 353 V70 Gull Tor I. Brokjøb Stavanger PK 360 SH 1 2 Mats Økland Stavanger PK 495 Lag Menn 9 Stavanger PK Kenneth Eik, Oddvar Norland, Sebastian Halle Silhuettpistol Åpen 10 Runar Magnussen Sola PK Espen Magnussen Sola PK Reidun Ann Støle Sandnes PK John Lothe Haugesund PK Are Wivestad Sandnes PK Livar Gudmestad Sandnes PK Kristian Lund Hafrsfjord PK Erik Andre Ellingsen Sandnes PK 455 Jr. 5 Espen A. Skipstad Sandnes PK 507 V50 6 Per Rune Magnussen Sola PK 484 Lag Åpen 6 Sola PK 7 Sandnes PK Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen 1553 Espen A. Skipstad, Are Wivestad, Reidun Ann Støle Standardpistol Menn 9 Runar Magnussen Sola PK Øyvind Stolt Hafrsfjord PK Lars Erik Fjelldal Hafrsfjord PK Espen Magnussen Sola PK Thor I. Jacobsen Stavanger PK Erik Andre Ellingsen Sandnes PK John Lothe Haugesund PK Livar Gudmestad Sandnes PK Henning Harry Thorsen Hafrsfjord PK Kristian Lund Hafrsfjord PK Thomas Strøm Sola PK 432 Kvinner Gull Aina Sandstøl Sandnes PK 541 Side 25 av 50

26 Bronse Reidun Ann Støle Sandnes PK Nina Skipstad Sandnes PK 486 Jr.M. 5 Espen A. Skipstad Sandnes PK 465 V50 5 Are Wivestad Sandnes PK Per Rune Magnussen Sola PK Arne Sandstøl Sandnes PK 324 Lag Menn 9 Sola PK 12 Sandnes PK Kvinner Gull Sandnes PK Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen 1556 Espen A. Skipstad, Are Wivestad, Livar Gudmestad 1446 Nina Skipstad, Reidun nann Støle, Aina Sandstøl F Finpistol Menn 12 Runar Magnussen Sola PK Espen Magnussen Sola PK Lars Erik Fjelldal Hafrsfjord PK Øyvind Stolt Hafrsfjord PK Thor I. Jacobsen Stavanger PK John Lothe Haugesund PK Erik Andre Ellingsen Sandnes PK Livar Gudmestad Sandnes PK Kristian Lund Hafrsfjord PK Thomas Strøm Sola PK 436 Kvinner 5 Aina Sandstøl Sandnes PK Reidun Ann Støle Sandnes PK Nina Skipstad Sandnes PK 508 Jr.M Bronse Espen A. Skipstad Sandnes PK 525 V50 10 Are Wivestad Sandnes PK Per Rune Magnussen Sola PK Arne Sandstøl Sandnes PK 432 Lag Menn 5 Sola PK 9 Sandnes PK Kvinner Gull Sandnes PK Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen 1650 Espen A. Skipstad, Are Wivestad, Livar Gudmestad 1548 Nina Skipstad, Reidun nann Støle, Aina Sandstøl G Grovpistol Åpen 13 Aina Sandstøl Sandnes PK Runar Magnussen Sola PK Espen Magnussen Sola PK Lars Erik Fjelldal Hafrsfjord PK Øyvind Stolt Hafrsfjord PK Reidun Ann Støle Sandnes PK Bernhard Kvale Sandnes PK 541 Side 26 av 50

27 44 John Lothe Haugesund PK Livar Gudmestad Sandnes PK Kristian Lund Hafrsfjord PK Thor I. Jacobsen Stavanger PK Henning Harry Thorsen Hafrsfjord PK Erik Andre Ellingsen Sandnes PK Nina Skipstad Sandnes PK Thomas Strøm Sola PK 397 Jr. Sølv Espen A. Skipstad Sandnes PK 502 V50 4 Are Wivestad Sandnes PK Per Rune Magnussen Sola PK 525 Lag Åpen 4 Sandnes PK 1 5 Sola PK 7 Sandnes PK 2 Are Wivestad, Reidun nann Støle, Aina Sandstøl 1641 Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen 1635 Espen A. Skipstad, Livar Gudmestad, Bernhard Kvale F Hurtigpistol Fin Menn Bronse Runar Magnussen Sola PK Espen Magnussen Sola PK Øyvind Stolt Hafrsfjord PK John Lothe Haugesund PK Bernhard Kvale Sandnes PK Livar Gudmestad Sandnes PK Henning Harry Thorsen Hafrsfjord PK Erik Andre Ellingsen Sandnes PK Kristian Lund Hafrsfjord PK Christer Nordbø Hafrsfjord PK Stian Berg Hafrsfjord PK 471 Kvinner 7 Reidun Ann Støle Sandnes PK Aina Sandstøl Sandnes PK Nina Skipstad Sandnes PK 513 Jr. M. Sølv Espen A. Skipstad Sandnes PK 531 V50 13 Are Wivestad Sandnes PK Per Rune Magnussen Sola PK Arne Sandstøl Sandnes PK 394 V70 8 Harald Nilsen Stavanger PK 448 Lag Menn 6 Sola PK 9 Sandnes PK Kvinner Gull Sandnes PK Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen 1666 Are Wivestad, Livar Gudmestad, Bernhard Kvale 1614 Nina Skipstad, Reidun nann Støle, Aina Sandstøl 1618 Side 27 av 50

28 7F Hurtigpistol Grov Åpen 6 Runar Magnussen Sola PK Espen Magnussen Sola PK Tor Jonassen Sandnes PK Lars Erik Fjelldal Hafrsfjord PK Øyvind Stolt Hafrsfjord PK Bernhard Kvale Sandnes PK John Lothe Haugesund PK Livar Gudmestad Sandnes PK Erik Andre Ellingsen Sandnes PK Kristian Lund Hafrsfjord PK Henning Harry Thorsen Hafrsfjord PK 482 Jr. Sølv Espen A. Skipstad Sandnes PK 544 V50 Bronse Per Rune Magnussen Sola PK Are Wivestad Sandnes PK Reidun Ann Støle Sandnes PK 519 V70 7 Harald Nilsen Stavanger PK 421 Lag Åpen 4 Sola PK 7 Sandnes PK 2 9 Sandnes PK 1 10 Hafrsfjord PK Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen 1678 Are Wivestad, Tor Jonassen, Reidun Ann Støle 1624 Espen A. Skipstad, Livar Gudmestad, Bernhard Kvale 1608 Henning H. Thorsen, Øyvind Stolt, Lars E. Fjelldal F Finfelt Menn Sølv Espen Magnussen Sola PK Øyvind Stolt Hafrsfjord PK Bernhard Kvale Sandnes PK Runar Magnussen Sola PK John Lothe Haugesund PK Lars Erik Fjelldal Hafrsfjord PK Livar Gudmestad Sandnes PK Erik Andre Ellingsen Sandnes PK Stian Berg Hafrsfjord PK Thomas Strøm Sola PK Christer Nordbø Hafrsfjord PK 63 Kvinner 6 Reidun Ann Støle Sandnes PK Aina Sandstøl Sandnes PK Sissil Magnussen Sola PK Sissel Synnøve Korpiselka Hå PK Liv Håland Hå PK Nina Skipstad Sandnes PK 65 Jr.M Bronse Espen A. Skipstad Sandnes PK 90 Side 28 av 50

29 V50 12 Are Wivestad Sandnes PK Per Rune Magnussen Sola PK Arne Sandstøl Sandnes PK 57 V70 12 Harald Nilsen Stavanger PK 61 Lag Menn 4 Sola PK Menn 8 Sandnes PK Kvinner sølv Sandnes PK Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen 280 Are Wivestad, Livar Gudmestad, Bernhard Kvale 269 Nina Skipstad, Reidun nann Støle, Aina Sandstøl 242 1G Grovfelt Menn Bronse Runar Magnussen Sola PK 98 9 Livar Gudmestad Sandnes PK Bernhard Kvale Sandnes PK Øyvind Stolt Sandnes PK Espen Magnussen Sola PK John Lothe Haugesund PK Erik Andre Ellingsen Sandnes PK Lars Erik Fjelldal Hafrsfjord PK Kristian Lund Hafrsfjord PK Henning Harry Thorsen Hafrsfjord PK Thomas Strøm Sola PK 59 Kvinner 6 Reidun Ann Støle Sandnes PK 94 7 Aina Sandstøl Sandnes PK Sissil Magnussen Sola PK Nina Skipstad Sandnes PK 67 Jr. Sølv Espen A. Skipstad Sandnes PK 87 V50 Sølv Are Wivestad Sandnes PK 92 5 Per Rune Magnussen Sola PK Arne Sandstøl Sandnes PK 65 V70 12 Harald Nilsen Stavanger PK 54 Lag Menn 4 Sola PK 6 Sandnes PK Kvinner Gull Sandnes PK Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen 278 Espen A. Skipstad, Are Wivestad, Bernhard Kvale 271 Nina Skipstad, Reidun nann Støle, Aina Sandstøl 250 1M Militærfelt Menn Bronse Tor Jonassen Sandnes PK 97 7 Bernhard Kvale Sandnes PK Runar Magnussen Sola PK Espen Magnussen Sola PK Kristian Lund Hafrsfjord PK Øyvind Stolt Hafrsfjord PK 90 Side 29 av 50

30 45 John Lothe Haugesund PK Livar Gudmestad Sandnes PK Erik Andre Ellingsen Sandnes PK Øyvind Træet Haugesund PK Stian Berg Hafrsfjord PK Lars Erik Fjelldal Hafrsfjord PK Henning Harry Thorsen Hafrsfjord PK Christer Nordbø Hafrsfjord PK 59 Kvinner 4 Reidun Ann Støle Sandnes PK 91 5 Aina Sandstøl Sandnes PK 91 8 Liv Håland Hå PK Sissel Synnøve Korpiselka Hå PK 75 V50 Gull Per Rune Magnussen Sola PK 100 Bronse Reidar Øgreid Sandnes PK Are Wivestad Sandnes PK Gunnar Orthe Haugesund PK Arne Sandstøl Sandnes PK 43 V70 8 Harald Nilsen Stavanger PK 68 Lag Åpen Gull Sandnes PK 1 sølv Sola PK 11 Sandnes PK 2 Tor Jonassen, Bernhard Kvale, Reidar Øgreid 290 Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen 288 Are Wivestad, Erik A. Ellingsen, Reidun Ann Støle 262 Kristian Lund, Øyvind Stolt, Lars E. Fjelldal Hafrsfjord PK 18 Haugesund PK John Lothe, Øyvind Træet, Gunnar orthe Sandnes PK 3 Livar Gudmestad, Arne Sandstøl, Aina Sandstøl 217 1R Revolverfelt Menn 5 Tor Jonassen Sandnes PK 99 7 Bernhard Kvale Sandnes PK Espen Magnussen Sola PK Lars Erik Fjelldal Hafrsfjord PK Livar Gudmestad Sandnes PK Erik Andre Ellingsen Sandnes PK Øyvind Stolt Hafrsfjord PK Runar Magnussen Sola PK Øyvind Træet Haugesund PK John Lothe Haugesund PK Kristian Lund Hafrsfjord PK Henning Harry Thorsen Hafrsfjord PK 71 Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 98 5 Aina Sandstøl Sandnes PK Liv Håland Hå PK Sissil Magnussen Sola PK 76 Side 30 av 50

31 14 Sissel Synnøve Korpiselka Hå PK 74 Jr. Bronse Espen A. Skipstad Sandnes PK 90 Ungdom 10 Rune Tveita Træet Haugesund PK 61 V50 Sølv Reidar Øgreid Sandnes PK Are Wivestad Sandnes PK Per Rune Magnussen Sola PK Gunnar Orthe Haugesund PK Arne Sandstøl Sandnes PK 68 V70 10 Harald Nilsen Stavanger PK 74 Lag Menn Gull Sandnes PK 1 sølv Sandnes PK 2 8 Sola PK Tor Jonassen, Bernhard Kvale, Reidar Øgreid 298 Are Wivestad, Livar Gudmestad, Reidun Ann Støle 293 Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen 284 Erik A. Ellingsen, Espen A. Skipstad, Aina Sandstøl Sandnes PK 3 17 Haugesund PK John Lothe, Øyvind Træet, Gunnar orthe 262 1SP Spesialpistol Åpen Bronse Per Rune Magnussen Sola PK 88 7 Runar Magnussen Sola PK 87 8 Bernhard Kvale Sandnes PK Are Wivestad Sandnes PK John Lothe Haugesund PK Espen Magnussen Sola PK Tor Jonassen Sandnes PK Reidar Øgreid Sandnes PK Kristian Lund Hafrsfjord PK Livar Gudmestad Sandnes PK Reidun Ann Støle Sandnes PK Erik Andre Ellingsen Sandnes PK Gunnar Orthe Haugesund PK Øyvind Træet Haugesund PK Aina Sandstøl Sandnes PK Arne Sandstøl Sandnes PK 57 ungdom 8 Rune Tveita Træet Haugesund PK 53 Lag Åpen Gull Sola PK Bronse Sandnes PK 1 Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen 260 Tor Jonassen, Bernhard Kvale, Reidar Øgreid 255 Are Wivestad, Aina Sandstøl, Reidun Ann Støle Sandnes PK 2 11 Haugesund PK John Lothe, Øyvind Træet, Gunnar orthe Sandnes PK 3 Livar Gudmestad, Arne Sandstøl,Erik A. Ellingsen 223 Side 31 av 50

32 1SR spesialrevolver Åpen 5 Bernhard Kvale Sandnes PK 88 8 Tor Jonassen Sandnes PK 86 9 Reidun Ann Støle Sandnes PK Per Rune Magnussen Sola PK Reidar Øgreid Sandnes PK Espen Magnussen Sola PK Are Wivestad Sandnes PK Gunnar Orthe Haugesund PK Øyvind Træet Haugesund PK Runar Magnussen Sola PK Livar Gudmestad Sandnes PK John Lothe Haugesund PK Aina Sandstøl Sandnes PK Kristian Lund Hafrsfjord PK Arne Sandstøl Sandnes PK 55 Ungdom 4 Rune Tveita Træet Haugesund PK 68 Lag Åpen Gull Sandnes PK 1 5 Sola PK Tor Jonassen, Reidun Ann Støle, Reidar Øgreid 256 Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen 248 Are Wivestad, Aina Sandstøl, Bernhard Kvale Sandnes PK 2 14 Haugesund PK John Lothe, Øyvind Træet, Gunnar orthe Sandnes PK 3 Livar Gudmestad, Arne Sandstøl,Erik A. Ellingsen SM1 Magnum1 Åpen 8 Runar Magnussen Sola PK Reidun Ann Støle Sandnes PK Per Rune Magnussen Sola PK Are Wivestad Sandnes PK Tor Jonassen Sandnes PK Øyvind Træet Haugesund PK Espen Magnussen Sola PK Reidar Øgreid Sandnes PK Bernhard Kvale Sandnes PK Gunnar Orthe Haugesund PK Erik Andre Ellingsen Sandnes PK Livar Gudmestad Sandnes PK John Lothe Haugesund PK 66 Lag Åpen sølv Sola PK 4 Sandnes PK 1 Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen 250 Tor Jonassen, Bernhard Kvale, Reidar Øgreid 245 Side 32 av 50

33 Are Wivestad, Livar Gudmestad, Reidun Ann Støle Sandnes PK 2 15 Haugesund PK John Lothe, Øyvind Træet, Gunnar orthe SM2 Magnum2 Åpen 4 Tor Jonassen Sandnes PK 84 6 Reidun Ann Støle Sandnes PK Reidar Øgreid Sandnes PK Espen Magnussen Sola PK Bernhard Kvale Sandnes PK Gunnar Orthe Haugesund PK Runar Magnussen Sola PK John Lothe Haugesund PK Are Wivestad Sandnes PK Erik Andre Ellingsen Sandnes PK Øyvind Træet Haugesund PK Livar Gudmestad Sandnes PK 67 Tor Jonassen, Bernhard Kvale, Reidar Øgreid 247 Lag Åpen Gull Sandnes PK 1 7 Haugesund PK John Lothe, Øyvind Træet, Gunnar orthe Sandnes PK 2 Are Wivestad, Livar Gudmestad, Reidun Ann Støle 227 Internasjonale stevner Aina Sandstøl, Sandnes PK int jan. Sävsjö Svenska SSF Luft Luft Luft int 3-5 feb. Den Haag KNSA Luft Luft Luft EM 27. feb. Györ ESC Luft WC 22. mai. München ISSF VM Fin mai. ISSF Luft int okt. Cardiff Welsh Airgun Org. Luft Luft Luft Arne Sandstøl, Sandnes PK int okt. Cardiff Welsh Airgun Org. Luft Luft Luft Side 33 av 50

34 Linn Iren Flaate, Stavanger PK int jan. Sävsjö Svenska SSF Luft Luft Luft Runar Magnussen, Sola PK mil LK aug. Boden CISM Sweden VM Grov 567 Hurtig Grov 580 VM Grov 556 Hurtig Grov 570 mil LK 4-6.okt Thun CISM Suisse VM Grov 551 Hurtig Grov 559 Sebastian Halle, Stavanger PK Nord. 28. aug. Trollhättan Svensk Sportsk.Forb. Luft 60 Menn Jr Ståle Waagbø, Stavanger PK 2. jul. Karstula KarMAS Fri V50 Luft 40 V50 Thor Inge Jacobsen, Stavanger PK 2-3. jul Karstula KarMAS Fri 470 Std 525 Nordisk feltmesterskap Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 195 Menn 6 Runar Magnussen Sola PK 194 Menn 12 Espen Magnussen Sola PK 177 Junior 7 Espen A. Skipstad Sandnes PK 178 Lag Kvinner Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK Menn Bronse Runar Magnussen Sola PK Bronse Espen Magnussen Sola PK Junior Sølv Espen A. Skipstad Sandnes PK KRETSREKORDER PISTOL pr A Fri Åpen Johannes Eileraas Haugesund PK Damer ReidunnAnn Støle Sandnes PK Side 34 av 50

35 Junior Espen Magnussen Sola PK V50 Ståle Waagbø Stavanger PK V60 Leif Øverland Stavanger PK V70 Asbjørn Idland NOP/Vatne Asbjørn Idland NOP/Vatne B Fri Åpen Kjell Erik Olaisen Haugesund PK Damer Reidunn Ann Støle Sandnes PK Junior V50 Bjørn Berven-Hanssen Sola PK V60 Leif Øverland Stavanger PK Leif Øverland Stavanger PK V70 Reidar Owe Skudenes PK Harald Ræge Nop/Vatne A Luftpistol Åpen Kenneth Frafjord Haugesund PK Damer Aina E. Flørli Sandnes PK Jr.M. Espen Magnussen Sola PK Jr.K. Amalie Wee Tørlen Stavanger PK U12 Knut Wee Tørlen Stavanger PK U14 Espen Andre Skipstad Sandnes PK Adrian Halle Stavanger PK U16 Sebastian Halle Stavanger PK V50 Bjørn Berven-Hanssen Sola PK V60 Tor Inge Brokjøb Stavanger PK V70 Harald Nilsen Stavanger PK Tor Inge Brokjøb Stavanger PK SH1 Mats Økland Stavanger PK D Srintluft Menn Kjell Erik Olaisen Haugesund PK Damer Aina E. Flørli Sandnes PK Jr.M. Espen Magnussen Sola PK Jr.K. Amalie Wee Tørlen Stavanger PK U12 Mads Lønø Stavanger PK U14 Espen Andre Skipstad Sandnes PK U16 Chotika (Opal) Chotirak Sandnes PK V50 Ståle Waagbø Stavanger PK V60 Leif Øverland Stavanger PK Arnt Olav Flønes Stavanger PK V70 Harald Nilsen Stavanger PK Tor Inge Brokjøp Stavanger PK SH1 Mats Økland Stavanger PK Silhuett Åpen Tor Jonassen Sandnes PK Runar Magnussen Sola PK Damer Aina E. Flørli Sandnes PK * Jr. M Runar Magnussen Sola PK * Side 35 av 50

36 U16 Espen Andre Skipstad Sandnes PK V50 Harald Knoop Sola PK V60 Kjell M. Haarr Sola PK V70 Harald Nilsen Stavanger PK Åsbjørn Idland Nop/Vatne Standard Åpen Åsbjørn Idland NOP/Vatne Damer Aina E. Flørli Sandnes PK Jr.M. Arild Hjertaas Skudenes PK Jr.K. Hilde G.Olsen Sola PK U14 Espen Magnussen Sola PK U16 Marius Aarre Sandnes PK V50 Harald Knoop Sola PK V60 Åsbjørn Idland NOP/Vatne V70 Harald Nilsen Stavanger PK Åsbjørn Idland NOP/Vatne F Finpistol Åpen Tor Jonassen Sandnes PK Damer Aina E. Flørli Sandnes PK Jr.M. Tor R. Grindhaug Kopervik PK Jr.K. Linn Iren Flaate Stavanger PK U14 Chotika (Opal) Chotirak Sandnes PK U16 Marius Aarre Sandnes PK V50 Bjørn Berven-Hanssen Sola PK V60 Åsbjørn Idland NOP/Vatne V70 Harald Nilsen Stavanger PK G Grovpistol Åpen Richard Knutsen Stavanger PK Damer Aina E. Flørli Sandnes PK Jr. Runar Magnussen Sola PK V50 Bjørn Berven-Hanssen Sola PK V60 Åsbjørn Idland NOP/Vatne V70 Åsbjørn Idland NOP/Vatne F Hurtig Fin Åpen Tor Jonassen Sandnes PK Damer Aina E. Flørli Sandnes PK Jr.M. Runar Magnussen Sola Pk Jr.K. Linn Iren Flaate Stavanger PK U14 Livar Andre Lura Sandnes PK U16 Marius Aarre Stavanger PK V50 Bjørn Berven-Hanssen Sola PK V60 Kjell M. Haarr Sola PK V70 Harald Nilsen Stavanger PK * 7G Hurtig grov Åpen Tor Jonassen Sandnes PK Damer Reidun Ann Støle Sandnes PK Jr. Marius Aarre Sandnes PK Side 36 av 50

37 Runar Magnussen Sola PK V50 Bjørn Berven-Hanssen Sola PK V60 Åsbjørn Idland Nop Vatne V70 Harald Nilsen Stavanger PK R Hurtig revolver Åpen Tor Jonassen Sandnes PK Damer Reidun Ann Støle Sandnes PK Reidun Ann Støle Sandnes PK Jr Runar Magnussen Sola PK U14 Espen Andre Skipstad Sandnes PK U 16 Espen Magnussen Sola PK V50 Edvin Heggland Haugesund PK V60 Kristian Fuglestad Hå PK V70 Harald Nilsen Stavanger PK M Hurtig militær Åpen Bernhard Kvale Sandnes PK Damer Reidun Ann Støle Sandnes PK Jr Runar Magnussen Sola PK V50 Flemming M. Pedersen Kopervik PK V60 Kristian Fuglestad Hå PK Odd Bjorheim Hå PK V70 Harald Nilsen Stavanger PK F Nais Fin Menn Tor Jonassen Sandnes PK Damer Reidun Ann Støle Sandnes PK Reidun Ann Støle Sandnes PK Jr.M. Espen Magnussen Sola PK Jr.K. Victoria Olaisen Haugesund PK U14 Espen Andre Skipstad Sandnes PK Espen Andre Skipstad Sandnes PK U16 Espen Andre Skipstad Sandnes PK V50 Gunnar Orthe Haugesund PK Are Wivestad Sandnes PK V60 Hans Kallevig Haugesund PK Odd Bjorheim Hå PK V70 Harald Nilsen Stavanger PK G Nais Grov Menn Kay Ronnie Hansen Haugesund PK Damer Reidun Ann Støle Sandnes PK Jr. John Erik Lofthus Haugesund PK V50 Bjørn Berven-Hanssen Sola PK Bjørn Berven-Hanssen Sola PK V60 Kristian Fuglestad Hå PK V70 Harald Nilsen Stavanger PK Side 37 av 50

Sandnes PK Postboks Sandnes Telefon: Epost: Hjemmeside:

Sandnes PK Postboks Sandnes Telefon: Epost: Hjemmeside: Sandnes PK Postboks 62 4301 Sandnes Telefon: 98621623 Epost: post@sandnes-pk.no Hjemmeside: www.sandnes-pk.no 1F Finfelt Stevnenummer: 1612065 Bane: Hommeland Stevneleder: Andre Kolle-Neverdal Dommer(e):

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 243 4379 Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1512048 Bane: Fotland Stevneleder: Kristian Fuglestad Dommer(e): Kristian

Detaljer

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll VIKINGSTEVNET 2010 Dato: 11-13 juni Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb Stevneleder: Roar Skeisvoll Id.nr Dato Skytinger Program: Hurtig Fin 1012046 11.06.2010 42 Hurtig Grov 1012046

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET Side 1 av 55 Innhold SAKSLISTE... 3 ORGANISASJON...

Detaljer

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll VIKINGSTEVNET 2010 Dato: 11-13 juni Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb Stevneleder: Roar Skeisvoll Id.nr Dato Skytinger Program: Hurtig Fin 1012046 11.06.2010 42 Hurtig Grov 1012046

Detaljer

Dato: Stevnenummer: Dommer(e):

Dato: Stevnenummer: Dommer(e): Hå PK Varhaugvegen 20 4360 Varhaug Telefon: 90206488 Epost: formann@haapistolklubb.com Hjemmeside: haa-pistolklubb.com Stevne: 1M Militærfelt Dato: 01.09.2013 Stevnenummer: 1312076 Bane: Stevneleder: Dommer(e):

Detaljer

Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013

Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013 Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013 DM Siluettpistol: Klasse Junior: Gull Espen Magnussen Sola Pistolklubb Klasse Åpen Gull Trond-Arild Nodeland Kristiansand Pistolklubb Klasse

Detaljer

Hurtigpistol Fin & Grov ID

Hurtigpistol Fin & Grov ID Kopervik Pistolklubb Hurtigpistol Fin & Grov ID 1112145 Karmøyhallen 4250 Kopervik Stevneleder: Roar Skeisvoll Dato: 17.09.2011 Sted. Blikshavn Innskudd kr 70,- Bestemanns premie Fin: Jakob Kråkevik 52,-

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 23 379 Telefon: 1308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1212072 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Stevneleder: Petter Helland

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET 1 SAKSLISTE

Detaljer

Dato: Stevnenummer: Dommer(e):

Dato: Stevnenummer: Dommer(e): 1 av 6 Hå PK Varhaugvegen 20 4360 Varhaug Telefon: 90206488 Epost: formann@haapistolklubb.com Hjemmeside: haa-pistolklubb.com Stevne: 8F NAIS Fin Dato: 12.10.2013 Stevnenummer: 1312164 Bane: Stevneleder:

Detaljer

Egersund PK Postboks 243 4379 Egersund Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no

Egersund PK Postboks 243 4379 Egersund Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no PK Postboks 243 4379 Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1312060 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Petter Stevneleder: Helland,

Detaljer

Årets napp i SR bank pokalen gjekk til Magnus Sømme Sandnes pistolklubb

Årets napp i SR bank pokalen gjekk til Magnus Sømme Sandnes pistolklubb Hå vegen 0 4360 Telefon: 9006488 Epost: formann@haapistolklubb.com Hjemmeside: haapistolklubb.com Stevne: 1F Finfelt Dato: 18.03.01 Stevnenummer: 11059 Bane: Refsland Stevneleder: Jan Kato Tjensvoll Kjetil

Detaljer

12 3 4 5 6 7 8 9 10InnerX OmskSum Oppr.Mrk.Premie 89101210111010121011 102 A G 43

12 3 4 5 6 7 8 9 10InnerX OmskSum Oppr.Mrk.Premie 89101210111010121011 102 A G 43 Sandnes Postboks 62 430 Sandnes Telefon: 9862623 Epost: post@sandnespk.no Hjemmeside: www.sandnespk.no Stevne: F Finfelt Dato: 08.09.202 Stevnenummer: 2203 Bane: Hommeland Stevneleder: Bjørn Skipstad Tor

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 26. MARS 2011 kl. 12:00 Arsvågen kro, Bokn HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 26. MARS 2011 kl. 12:00 Arsvågen kro, Bokn HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2010 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 26. MARS 2011 kl. 12:00 Arsvågen kro, Bokn HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET SAKSLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE FRAMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Rogaland Skytterkrets

Protokoll fra styremøte i Rogaland Skytterkrets Protokoll fra styremøte i Rogaland Skytterkrets Møtenummer: 1/2017 Dato: 17.januar Kl: 17:00 18:00 Sted: Sola Videregående skole Til stede: Thomas Strøm (kretsleder), Asta Kvalbein (nestleder), Kristen

Detaljer

Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp?

Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp? 1 av 20 Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp?id=65004 Stevne: 1F Finfelt Dato: 21.07.2013 Stevnenummer:

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2012 KRETSTING LØRDAG 23. FEBRUAR 2013 KL Uni K bygget, Kvalamarka 20. Haugesund

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2012 KRETSTING LØRDAG 23. FEBRUAR 2013 KL Uni K bygget, Kvalamarka 20. Haugesund ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2012 KRETSTING LØRDAG 23. FEBRUAR 2013 KL 1200 Uni K bygget, Kvalamarka 20 Haugesund HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET Side 1/53 Innhold SAKSLISTE......... 3 ORGANISASJON...

Detaljer

Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts

Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts Fagkomite pistol har bestått av: Leder: Bente-Karin Bruaseth Mysen PL Nestleder: Hans Petter Lindstad Sarpsborg PK Medlem: Øyvind Johansen Mysen PL

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Felt, revolver V60 Terje Storholt 1 SUM 6 1 4

Felt, revolver V60 Terje Storholt 1 SUM 6 1 4 Medalje- og premieoversikt Medaljeoversikt Oslo Pistolklubb 203 Norgesmesterskap 203 VM Grov V60 V60 Hurtig Fin V60 Silhuett V60 Hurtig Grov V60 Fripistol Åpen Bernt Johannessen V60 V60 Felt, revolver

Detaljer

1SM1 Spesialfelt, Magnum 1 Dato/tid: Stevnenummer:

1SM1 Spesialfelt, Magnum 1 Dato/tid: Stevnenummer: Kristiansand Pistolklubb Postboks 1078 4632 Kristiansand Telefon: 00000000 Epost: post@kristiansandpistolklubb.no Hjemmeside: http://www.kristiansandpistolklubb.no Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1 Dato/tid:

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM)

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets - 2 - Statutter for avvikling av Midt-Norsk Mesterskap. 1.

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013

Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013 Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013 KM Siluettpistol: Klasse Åpen: Gull KM Fripistol: Klasse V-50 : Gull Roald Stallemo Kristiansand Pistolklubb KM - Hurtigpistol Fin: Klasse Kvinner:

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

Startkontingent: 120,00 Maks poengsum:

Startkontingent: 120,00 Maks poengsum: Epost: post@kristiansandpistolklubb. kristiansandpistolklubb. 1SP Spesialfelt, Pistol Bane: Flakke Lone Roy Stevneleder: Baumann Dommer(e): Startkontingent: 120,00 Maks poengsum: 82 Premieandel: 38,00

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 Tid: Onsdag 28. januar 2015. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Finn Jarle Sørli Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

:

: Klasse R 25 Skudd 1 Arne Espedal Gann 50 50 50 100 250 2 Eirunn Ø. Søyland Gjesdal 50 50 50 100 250 3 Kristan Scheie Time 50 50 48 100 248 4 Jens Løvø Stavanger 50 50 48 99 247 5 Tore Tjelta Gjesdal 50

Detaljer

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 SAKSLISTE FOR KRISTIANSAND PISTOLKLUBBS ÅRSMØTE 2013 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av sakslisten 3. Valg av dirigent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Dato StevnenummerOvelse Navn Forening Poeng Innertreff Merknad

Dato StevnenummerOvelse Navn Forening Poeng Innertreff Merknad Dato StevnenummerOvelse Navn Forening Poeng Innertreff Merknad FIN 13.04.2017 1707100 Finfelt Bjørn Johan Mariboe Ringerike Pistolklubb 76 15 13.04.2017 1707100 Finfelt Erik Sveum Aron SK 71 13 13.04.2017

Detaljer

GULL. 1 Pål Hembre Bærum Pistolklubb

GULL. 1 Pål Hembre Bærum Pistolklubb RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413144 Stevnedato 6.7.2014 Program 2A Fripistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk delegert

Detaljer

RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413144 Stevnedato 6.7.2014 Program 2A Fripistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk delegert

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 49 49 147 126,- 2. yvind Guggedal Klepp 48 48 49 145 84,- 3. Bård With Fosse Gjesdal 46 48 48 142 0,- 4. Helge J rgen Samuelsen Gann 46 48 48

Detaljer

RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Hordaland Skytterkrets. Stevnenummer Stevnedato Klasse Åpen

RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Hordaland Skytterkrets. Stevnenummer Stevnedato Klasse Åpen RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413088 Stevnedato 11 12.07.2014 Program 6G Grovpistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014 Årsberetning for - 2014 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Banekomitè:

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Saksliste: 1- Godkjenne innkalling og saksliste 2- Velge dirigent og referent 3- Behandle årsmeldingen 4- Behandle regnskap

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

Dato Stevnenummer Ovelse Navn Forening Poeng Innertreff Merknad FINFELT Finfelt Frank Lien Ringerike Pistolklubb

Dato Stevnenummer Ovelse Navn Forening Poeng Innertreff Merknad FINFELT Finfelt Frank Lien Ringerike Pistolklubb FINFELT 13.04.2017 1707025 Finfelt Frank Lien Ringerike Pistolklubb 76 10 13.04.2017 1707025 Finfelt Bjørn Johan Mariboe Ringerike Pistolklubb 75 15 13.04.2017 1707025 Finfelt Anders Gunbjørnsen Ringerike

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Gulljentene Linn Iren - Ann Kristin og Hilde tok laggullet på Nm i luftpistol

Detaljer

RESULTATLISTE PISTOLSKYTING FELT

RESULTATLISTE PISTOLSKYTING FELT RESULTATLISTE PISTOLSKYTING FELT Kontaktpersoner - Reidar Teigstad, 97147010(mob) / rteigstad@yahoo.no Stevne nr - 1313096 Program - Felt FGMR/SP/SR Arrangør - NOP/Haakonsvern, Pb 60 Haakonsvern, 5886

Detaljer

Karmøy 3 4/0 4/4 5/2 3/1 3/3 19/10

Karmøy 3 4/0 4/4 5/2 3/1 3/3 19/10 Premieliste HV 1 Odd Arild Stava Karmøy 5 6/4 6/4 6/5 6/2 6/0 30/15 2 Tore Indreiten Stavanger 5 6/0 6/0 6/3 6/2 6/3 30/8 3 Kjell Strand Hovland Klepp 5 6/4 6/0 6/5 5/0 6/6 29/15 4 Dag Voigt Egersund V55

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Nytt laggull i NM i Luftpistol, Det er det 3. gullet til disse veteranene:

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Startkontingent: 130,00 Maks poengsum: 0 Premieandel: 30,00 Til bestemann: 3,00 Mesterskap: KM Vest-Agder Deltakere: 34

Startkontingent: 130,00 Maks poengsum: 0 Premieandel: 30,00 Til bestemann: 3,00 Mesterskap: KM Vest-Agder Deltakere: 34 Kristiansand Pistolklubb Postboks 1078 4632 Kristiansand Telefon: 00000000 Epost: post@kristiansandpistolklubb.no Hjemmeside: http://www.kristiansandpistolklubb.no Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol Stevnenummer:

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 1. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 1. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp XXXXX 50 X9X99 47 * *X*X 50 147 *X* * *XXX*X 100 247 (8*) 2. Wenche Belsvik Egersund X9 *X9 48 * *X9X 49 9 *XXX 49 146 9 * *XXXX*X* 99 245 (8*) 3. Roger Holen

Detaljer

Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor

Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor 8-11.03 Senior: Luftpistol Pål Hembre, Bærum PK Aina Flørli, Sandnes PK Luftrifle Are Hansen, Krapfoss SSL (Moss) Ole Magnus Bakken, Stange Sportskyttere Øyvind

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Farris Sportsskyttere - Larvik Postboks Stavern Telefon: Epost: Hjemmeside:

Farris Sportsskyttere - Larvik Postboks Stavern Telefon: Epost: Hjemmeside: Postboks 47 3291 Stavern Telefon: 91191156 Epost: fsslarvik@gmail.com Hjemmeside: http://www.fsslarvik.no 1SM1 Stevne: Spesialfelt, Magnum 1 Stevnenummer: 1108013 Åres, Bane: Tvedalen Øyvind Stevneleder:

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2013

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2013 Årsberetning for - 2013 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Revisorer:

Detaljer

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61 Klasse Plassering Navn Lag Plasssiffer Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin Strand Gjesdal Kåre Jåsund Gjesdal. Liv Karin StrandGjesdal. 0-skudd Navn Skytterlag Gjesdal Stavanger Totalt Stang Navn Skytterlag

Detaljer

42-skudd kl. 2-5, V55. Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7

42-skudd kl. 2-5, V55. Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd kl. 2-5, V55 Grovfelt Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 2. 3. 4. 5. 6. Steve T. Øverland Svein Egil Holta Per Sverre Risa irvin Norheim Åsmund Idland Terje Høyland

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

NM resultater Greipstad PK 2015

NM resultater Greipstad PK 2015 NM resultater Greipstad PK 2015 NM bane 2015 Jonsvatn pistolbane, Trondheim PK Hurtig fin 7. juli 2015 36. Jarl-Edvind Edvardsen 553 poeng 5. Ingunn Edvardsen 549 poeng 3. Charlotte Marie Edvardsen 487

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH 2 NAIS Historikk NAIS. står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion.

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie 1 Bjørnar Elgsæther M Trondhjems Pistolklubb 10 7 8 6 7 0 0 0 0 0 10 38 C B 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie 1 Bjørnar Elgsæther M Trondhjems Pistolklubb 10 7 8 6 7 0 0 0 0 0 10 38 C B 0 Viking Pistol- og Rifle klubb Postboks 4122 Valentinlyst 7450 Trondheim Telefon: 91811378 Epost: vprk.webmaster@live.com Hjemmeside: http://www.vprk.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1316078 Bane: Trondheim

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Geir Sjøveian Flikka 47 49 48 144 126,- 2. Geir Holten Gjesdal 49 48 47 144 0,- 3. Svein Rune Gramstad Gjesdal 47 47 44 138 0,- Pengepremier 15-skudd kl. V55 1. Harald Jensen

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Her mottar Ståle sitt 8 individuelle NM gull. GRATULERER! I. GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Det ble Tor Nystuen som leverte de sterkeste resultatene fra Nøtterø i denne konkurransen,

Det ble Tor Nystuen som leverte de sterkeste resultatene fra Nøtterø i denne konkurransen, Styret i Nøtterø Skytterlag avd./ N.S.F. har i 2013 bestått av Leder Kasserer Sekretær Nils Petter Håkedal Nils Petter Håkedal Bjørn Egil Hansen Styremedlemmer Harald Enger Anders Mathisen Signe Karin

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 2. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 2. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp XXX*X 50 99X9 * 47 XX*X* 50 147 *X*9X*X*XX 99 246 (8*) 2. Harald Hansen Gann 9XX* * 49 9 *XX9 48 999X9 46 143 XXX*X99XX9 97 240 (4*) 3. Kjell Roar Fredheim Karmøy X*X9

Detaljer

FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING

FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING 2015 Fagkomite` Rifle ØSK har i år bestått av: Kjell-Roar Livold (leder) Sverre Kraggerud (nestleder) Kjell Dahl (medlem) Hege Thue Hansen (medlem) Kate Olsen (medlem)

Detaljer

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/1 2/0 6/3 1/0 5/0 => 17/04 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevne Helleland Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevne Helleland Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Svein Rune Gramstad Gjesdal *X9XX 49 X*9XX 49 X*XX* 50 => 148 *XXXXX* *X* 100 => 248 2. Geir Sjøveian Flikka XX* * * 50 *X*X9 49 * *9XX 49 => 148 * *X*X* *9X9 98 => 246 3. Arve Rasmussen

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 2. Bjerkreim skytterlag. Bjerkreimsstevnet 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 2. Bjerkreim skytterlag. Bjerkreimsstevnet 15m Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Kjetil Laland Gjesdal X* * * * 50 * * * *X 50 * * * * * 50 150 *XXXXX* * *X 100 250 (17*) 2. Bård With Fosse Gjesdal X9XXX 49 XXX* * 50 *XXXX 50 149 XXX*X*X* *9 99 248 (7*) 3. Johan Egeland

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere Årsberetning for - 2012 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Revisorer:

Detaljer

Utvekslingsformat - resultatimport NSF

Utvekslingsformat - resultatimport NSF Utvekslingsformat - resultatimport NSF Innledning Norges skytterforbund har gjennomført et utviklingsprosjekt for å forbedre administrasjonen av konkurranser, utøverdata, terminlister, resultater og rankinger.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Startlister NM pistol 2016

Startlister NM pistol 2016 Startlister NM pistol 2016 Magnumfelt 1 og 2 Fredag 05.08.2016 Lag 1 Arrangørlag - Skytetid 19:00 - Oppmøte 18:45 1 16253 Stina-Maria Aune Trondhjems PK Åpen Mag 1 2 16150 Kennet Pedersen Hopstad Støren

Detaljer

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Virksomhetens art. Grenland Pistolklubb (Kalt GPK) tilbyr pistolskyting i regi av NSF. Klubben har et moderne innendørsanlegg med elektroniske skiver til både

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Helleland EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 1. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Helleland EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 1. Leon - Resultatprogram Helleland 25-skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp *X99 * 48 9XXXX 49 X9XXX 49 146 * *X*XXXXXX 100 246 (5*) 2. Harald Hansen Gann 9 * *X9 48 * *X9X 49 9XX9 * 48 145 XX9 * *99 *9X 96 241 (8*) 3. Kjell Roar

Detaljer

Boks Tromsø Telefon: Epost:

Boks Tromsø Telefon: Epost: Boks 0 2 Telefon: 05 Epost: tpklubb@online.no Stevne: M Milfelt Dato:.0.202 Stevnenummer: 205 Bane: Brosebanen Stevneleder: Ole-Morten Ringmo Håkon Omma, Arnt Inge Sandvik, Trond Tanke, Rune Kanstad, Dommer(e):

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Aleksander Taanevig Farsund Gylt medalje 2 Sveinung Rossevatn Øvre Eiken Christer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Aleksander Taanevig Farsund Gylt medalje 2 Sveinung Rossevatn Øvre Eiken Christer Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Aleksander Taanevig Farsund 50 49 50 99 248 Gylt medalje 2 Sveinung Rossevatn Øvre Eiken 50 49 48 98 245 3 Christer Gramstad Gjesdal 48 47 48 98 241 4 Jon Martin Haaland

Detaljer

1. Dagsorden Åpning Minnemarkering Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkalling, saksliste og

1. Dagsorden Åpning Minnemarkering Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkalling, saksliste og ÅRSMELDING 2013 1 1. Dagsorden... 3 1.1. Åpning... 3 1.2. Minnemarkering... 3 2. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 3 3.1. Forretningsorden...

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Vårens vakreste eventyr? Feltstevnet på Fotland i Egersund Pk's regi er for

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Sander Hustad Engevik Stord 50 50 50 150 98,- 2. Jardar Aarekol Klepp 49 49 48 146 75,- 3. Oda Innvær Bremnes 48 49 49 146 56,- 4. Sveinung Ådland Karmøy 48 49 46 143 42,-

Detaljer

Åsane Pistolklubb. Årsmelding for sesongen Styrets sammensetning i 2015; : Tom Erlend Skårnes. : Bjarte Kristiansen

Åsane Pistolklubb. Årsmelding for sesongen Styrets sammensetning i 2015; : Tom Erlend Skårnes. : Bjarte Kristiansen Åsane Pistolklubb Årsmelding for sesongen 2015 Styrets sammensetning i 2015; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Banemester Styremedlem Styremedlem Varamann 1 Varamann 2 Revisor Revisorer vara Valgkomité

Detaljer