Stiftet Årsberetning for årsmøteperioden 2011 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012)"

Transkript

1 Varteig Historielag Stiftet Årsberetning for årsmøteperioden 2011 ( ) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Varamedlemmer: Regnskapsfører: Valgkomité: Revisorer: Vararevisor: Kjell Lunde Erling Skivdal Øistein Bøe Karin Kullerud Ek Kari S. Lunde Kjell Andersen Odd H. Johansen Hans Erik Pedersen Odd H. Johansen, leder Kjell Andersen Ester Juliussen Harald Sælid Rolf Lunde Stian Lunde Tur- og arrangementskomité: Johanne Pahr, leder Ingebjørg Skivdal Iris Kingsrød Representanter til bygdedagskomiteen: Kjell Lunde Kari S. Lunde Ansvarlig for album og avisutklipp: Øistein Bøe Ansvarlig for arkivbilder og billedbevaring: Wigdis Bergby Oppnevnt av hovedstyret: Ingakomité: Solveig Rød, leder Øistein Bøe 1

2 Hans Erik Pedersen Wigdis Bergby Kalenderkomité: Meierikomité: Inntakskomité: Motorgruppa: Wigdis Bergby, leder Hans Erik Pedersen Finn Vestby Synnøve Lunde Karlsen Tove Wilhelmsen Kai Rød, leder Arve Skoftebyengen Gunnar Bråthen Finn Tomta Terje Bergby Erling Skivdal, leder Synnøve Lunde Karlsen Wigdis Bergby Hans Erik Groven Kjell Sterkerud, leder Ragnar Berby Terje Bergby Arne Hansen Rune Kultorp Finanskomité (oppnevnt av styret ): Hans Erik Pedersen Terje Bergby Wigdis Bergby Medlemmer: Pr. 31. desember 2011 hadde Varteig Historielag 110 medlemmer, hvorav to æresmedlemmer, hvilket gir en netto tilvekst på seks medlemmer siste året. Ett medlem har meldt seg ut i Styrets arbeid: Styret har i året som har gått hatt ni styremøter og behandlet 129 saker. I tillegg ble det 4. april avholdt et fellesmøte mellom styret og registratorene i forbindelse med kulturminneregistreringen. Ad hoc-finanskomiteen møtte i styrets møte 16. mars, regnskapsfører Hans Erik Pedersen i styremøtet 21. juni, motorgruppas leder Kjell Sterkerud i møtet 23. januar, og motorgruppas medlem Arne Hansen i møtet 15. februar. Styrets primære oppgave er den rent organisatoriske driften av historielaget, med særlig fokus på den vante virksomheten i laget. Styret har imidlertid også engasjert seg i saker av annen karakter: - Kolerakirkegården i Varteig mangler dokumentasjon på eksakt plassering. Styret har jobbet både opp mot Sarpsborg kommune og Riksarkivet, men det nærmeste man 2

3 kommer er en beskrivelse Olav Spydevold har i korrespondanse med daværende ordfører Jakob S. Nygaard i årene Etter forslag fra Varteig Historielag vedtok en enstemmig kulturkomité i Sarpsborg kommune i 2010 at den formelle betegnelsen på det tidligere kommunelokalet skal være Bygdehallen. To ganger har styret i brevs form siste året påpekt at selv ikke kommunen som byggets eier respekterer navneendringen. Første gang var ved høstens valg og andre gang ved annonsering av henteplass for strøsand. I begge tilfeller ble kommunelokalet benyttet. Rådmannen har i brev av beklaget at navnet ikke ble rettet, og lover at administrasjonen skal gjøre sitt til at rett navn kommer på rett sted. - I 2017 er det 800 år siden innsettelsen av kong Håkon Håkonsson. Etter forslag fra et av våre medlemmer har styret invitert historielagene i Eidsberg og Sarpsborg til drøftelser for eventuelt en felles, lokal markering av dette jubileet, med utgangspunkt i kongsmoren Inga fra Varteig. - Styret i Varteig Historielag ønsker å få kartlagt lokale, dialektiske ord og uttrykk. I første omgang fikk medlemmer med oppgitt mailadresse en henstilling på mail om å komme med innspill. Dette prosjektet vil bli fulgt opp i Styret har tatt oppfordringen fra redaktøren for Menighetsbladet, og sagt seg villig til å ta ansvaret for en før og nå -serie som hadde første bidraget i bladets julenummer Økonomi: Med bakgrunn i gjeld etter innløsningen av Meieri-eiendommen og store utbedringsarbeider som venter på Meieriet, har styret også i siste driftsåret fulgt en forsiktig økonomisk linje. Det har ført til at 2011 ble et godt regnskapsmessig driftsår for Varteig Historielag. Beholdningen pr. 31. januar 2012 er økt med drøyt kroner i forhold til for ett år siden. Dette til tross for at styret på nyåret 2011 vedtok å intensivere nedbetalingen av lånet i DnB ved å innbetale kroner i ekstra avdrag. Inntektene i laget kommer fra tre hovedområder. Kontingenten innbrakte kroner. Salg av Ingahefter, kalendere og DVD er ga netto kroner. I de fleste lag og foreninger er møtene en utgiftspost. Hos oss er de en betydelig inntektspost, takket være medlemmenes store vilje til å kjøpe lodd. Møter og turer ga i fjor netto nesten kroner. I tillegg har styret sørget for ekstrainntekter ved å ha stand i gågata under Sarpsborgmarken i august, og bøttelotteri på Mega på Hafslundsøy i februar i år. Disse to aktivitetene ga netto henholdsvis ca og ca kroner. Sistnevnte arrangement ble avholdt februar, og kommer følgelig først på neste års regnskap. Historielaget har siste året mottatt kroner i driftsstøtte fra Sarpsborg kommune. Lagets grasrotandel innbrakte siste året nesten 2400 kroner. Ved årsavslutning har historielaget en beholdning på kroner, og en gjeld på kroner. Meierieiendommen: Varteig Historielag fikk i 2011 bevilget til sammen kroner til de planlagte arbeidene på uthusbygningen ved Meieriet. Bevilgningene fordelte seg med kroner over bygningsvernmidlene fra Fylkeskonservatoren i Østfold og kroner fra Norsk Kulturminnefond. I tillegg kroner fra Sarpsborg Park og Anlegg i form av arbeidsinnsats. Det ble innhentet tilbud på arbeidene, og forutsetningen var at jobben skulle vært gjort høsten Blant annet grunnet store nedbørsmengder er arbeidene på uthusbygningen utsatt til 3

4 2012, samtidig som det innhentes og oppdateres flere tilbud. Bevilgningene er overført til neste år. For 2012 har historielaget fått en bevilgning på ytterligere kroner til uthusbygningen over bygningsvernmidlene i fylkeskommunen. Pengene ble for øvrig bevilget 8. februar på 30-årsdagen for lagets stiftelse. Forsikringspremien på Meieriet er en betydelig utgiftspost for historielaget, ca kroner i året. I løpet av det siste drøye året har styret derfor jobbet med å innhente priser på forsikring, men det viser seg at eksisterende forsikringsforbindelse har det gunstigste tilbudet. I 2011 ble det ellers kjøpt inn en brukt gressklipper til Meieriet til kroner. Møtevirksomheten: Det har siste årsmøteperioden vært holdt et ordinært årsmøte, fem temabaserte møter, en fotodag og en jubileumsfest. - Mandag 7. februar ble det avholdt årsmøte i Peisestua på Bygdehallen, med omkring 40 personer til stede. Etter at årsmøtet var avviklet, orienterte bildeansvarlig Wigdis Bergby om historielagets bildearkiv. - Mandag 21. mars kåserte professor Tom Schmidt fra Universitetet i Oslo om den nye boka som var kommet om stedsnavn i Varteig. Nærmere 50 personer hadde benket seg i Peisestua for å høre foredraget. - Lørdag 9. april ble det arrangert fotodag på Varteig skole. Her ble en serie med gamle bilder presentert, samtidig som historielaget med bildeansvarlig Wigdis Bergby i spissen hadde både mannskap og teknisk utstyr til å motta og skanne bilder som kom inn. Responsen var meget god, og ga rundt 300 nye bilder til fotosamlingen. Bildearkivet i historielaget teller nå rundt 2700 motiver. - Mandag 2. mai foredro lokalhistoriker Birgit Holmen fra Rolvsøy om kvinnerollen gjennom 100 år. Tett innpå 50 mennesker hadde samlet seg i Peisestua for å høre foredraget. - Mandag 26. september kåserte fylkeshistoriker Sven G. Eliassen om gamle skikker knyttet til dødsfall og gravferd. Omkring 40 personer hadde møtt fram. - Mandag 31. oktober ble Peisestua fylt til trengsel da Ingvild og Jens Gressløs kåserte om barneår og oppvekstkår på Gressløs. Nærmere 70 personer hørte foredraget. - Mandag 5. desember satte Varteig Historielag ny rekord i oppslutning, da noe over 80 mennesker møtte fram til julemøtet i Ingasalen. Liv og Egil Nordengen sørget for juletonene, og Egil Nordengen kåserte om oppveksten i Ovaskogs. Tur- og arrangementskomiteen bød på tradisjonsrik julegrøt, saft og småkaker, og i pausa gikk lykkehjulet varmt i tillegg til et meget solid loddsalg. - Fredag 10. februar markerte Varteig Historielag sitt 30-årsjubileum med fest i Ingasalen. Det ble en både verdig og hyggelig samling. 52 medlemmer med ledsagere var påmeldt. I tillegg kom inviterte gjester fra Sarpsborg kommune og nabohistorielagene, samt aktører som bidro med musikk og skuespill. Til sammen 74 deltakere. Turer: Varteig Historielag arrangerte i fjor to turer begge med svært god oppslutning. Det har blitt en fin tradisjon at det på våren/forsommeren er tur ut av bygda, mens man på høsten tar en historisk vandring innom bygda. - Lørdag 4. juni hadde tur- og arrangementskomiteen lagt opp til en flott tur til Drammens Museum og Nøstetangen Museum. 25 personer deltok. - Lørdag 3. september var det bli kjent -dag i Bøkroken, med Finn Tomta og Øistein Bøe som guider. Rundt 40 personer fikk stifte nærmere bekjentskap med flere hundre 4

5 år gammel gårdshistorie, et årtusen gammelt kirkesagn, flere tusen år gamle gravhauger men også høre om mennesker som har levd helt opp til vår tid. Andre arrangement Varteig Historielag sto 3. juli som arrangør av Månedens tur i regi av Sarpsborg kommune. Turen gikk ut fra Thoreby og var tilrettelagt av Kjell Lunde, Kjell Andersen og Hans Erik Groven. Guider på turen var Knut og Hans Erik Groven. Slektsforskerkurs Varteig Historielag arrangerte høsten 2011 slektsforskerkurs over fem lørdager i Peisestua. Elleve personer var påmeldt til kurset, ledet av Knut Øyvin Skaar, assistert av Øistein Bøe. Interessen var stor, og resulterte i at kurset gikk over til å bli en slektsforskningsgruppe som i utgangspunktet møtes i Bygdehallen første torsdagen i hver måned. Gruppa skal både motivere slektsforskere til videre arbeid, og om mulig bistå dem som leter etter aner i bygda. Første møtet i slektsforskningsgruppa ble holdt 1. desember. Bygdedagen: Kjell Lunde og Kari S. Lunde var historielagets representanter i bygdedagskomiteen Bygdedagen ble arrangert søndag 19. juni, og historielaget mønstret blant annet en omfattende bryllupsutstilling som fikk stor oppmerksomhet. Ved Meieriet var det utstilling av gamle traktorer, biler og mopeder, det var salg både i og utenfor våningshuset og bygdekvinnelaget hadde kinning av smør og steking av lefser i meieribygningen. Omkring 300 mennesker deltok på bygdedagen. Samarbeidsprosjekt: Varteig Historielag er alltid åpent for samarbeid som kan styrke lagets formål. Dette resulterte i en meget vellykket slåttonndag på Vestgård lørdag 25. juni. Etter initiativ fra Asmund Brenne, og i samarbeid mellom Varteig Historielag, Varteig og Omegn Hesteavlslag og Østfold Hesteavlsselskap fikk man presentert slåttonn på gamlemåten. Omkring 80 personer fikk både se og delta i hesjing, og etterpå var det grøt og saft å få kjøpt i hagen på Vestgård. Sarpsborgmarken og kakelotteri: Etter at Varteig Historielag i en del år ikke har medvirket under Sarpsborgmarken, vedtok styret at laget skulle ha stand de tre markensdagene august. Standen var betjent med fra to til fire personer i hele butikkenes åpningstider alle tre dagene. Alle historielagets effekter Inga, kalender og DVD er ble lagt fram for salg. Dessuten ble det solgt kaffe og vafler, og det ble avviklet et bøttelotteri på kaker. Beste dagen for vår stand var torsdagen, mens fredagen ble ødelagt av regn. Brutto omsetning ble på kroner. De som sto på standen stilte selv med kaffe og vaffelrøre, slik at utgiftene begrenset seg i hovedsak til standleie, kakene og loddene. Netto fortjeneste på standen ble kroner. Styret sier seg svært godt fornøyd med det økonomiske resultatet, og ønsker å gjenta standen også i februar 2012 gjennomførte Varteig Historielag et kakelotteri på Mega på Hafslundsøy, som innbrakte netto kroner. Et meget godt resultat som gjør at dette tiltaket vil bli gjentatt. Representasjon: - Erling Skivdal representerte lokallaget på Østfold Historielags årsmøte i Rakkestad 9. april. 5

6 - Kjell Lunde, Erling Skivdal og Øistein Bøe deltok som lagets utsendinger på Østfold Historielags ekstraordinære årsmøte i Ingedal 3. august. - Erling Skivdal var Varteig Historielags representant i lokalkomiteen for kulturminnedagen som ble arrangert 11. september. Dagen ble markert med omvisninger ved Solbergtårnet, på Storedal gravfelt og på Olavsvollen. - Kjell Lunde og Øistein Bøe møtte for historielaget i et møte med Visit Sarpsborg i Bygdehallen 4. oktober. Mottoet var Turist i egen by. - Nestleder Erling Skivdal deltok på Østfold Historielags tillitsmannsmøte i Aremark 27. oktober. - Hans Erik Pedersen møtte i et oppfølgingsmøte i Rådhuset i Sarpsborg om temaet Turist i egen by 12. desember. - Kari S. Lunde og Øistein Bøe møtte i et oppfølgingsmøte i Visit Sarpsborg om samme tema 13. februar. - Kjell Lunde har vært i møte med styret i Borgarsyssel Museum i forbindelse med utgivelse av årbok for museet. Tillitsverv: - Solveig Rød ble i styremøte oppnevnt som Varteig Historielags representant i faggruppa for historie i forbindelse med Sarpsborgs tusenårsjubileum. - Varteig Historielag skal oppnevne tilsynsutvalg ved Varteig bygdemuseum. Solveig Rød, Gunnar Bråthen og Wigdis Bergby har utgjort tilsynsutvalget i siste perioden, og i styremøte ble de tre reoppnevnt for valgperioden Dugnad: - Meierikomiteen står for det jevne vedlikeholdet på Meieriet. Komiteen hadde også på forsommeren en dugnad for beplantning ved meieribygningen. - Sju av lagets medlemmer deltok i en dugnad tirsdag 28. juni for å få flyttet både bøkene fra Varteigs første bibliotek og diverse materiell etter Olav Spydevold fra underetasjen på administrasjonsbygningen til henholdsvis hvelvet i Bygdehallen og det brannsikre rommet i meieribygningen. - Seks av medlemmene i historielaget deltok etter forutgående befaring på en dugnad for å få flyttet materialene etter et bryggerhus fra Bergby til Berget. Dette var opprinnelig en gave til historielaget, men er nå ført tilbake til eierne av Berget. - Fire medlemmer deltok tidlig i juni i en dugnad og befaring i anledning høstturen. Digital kulturminneregistrering: Arbeidene med å beskrive, fotografere og koordinatfeste kulturminnene i Varteig fortsetter. Prosjektet ble igangsatt i 2009, og arbeidene i marka ble i 2011 avsluttet Ovaskogs. Arbeidene fortsetter Neaskogs og Østaskogs. Omkring 300 av kulturminnene er allerede å finne på internett under adressen Historielaget på nett og Facebook: - Varteig Historielags nettside har et jevnt besøk. Omtaler av lagets møter, turer og annen virksomhet blir lagt inn både som forhåndsomtale og med referater i ettertid. På finnes også mange generelle lokalhistoriske artikler, blant annet hentet fra tidligere utgaver av årstidsskriftet Inga. Nettsiden ligger under Inga-komiteens arbeidsområde, med Øistein Bøe som hovedansvarlig. - Sommeren 2011 ble det også etablert en egen Facebook-side i regi av Varteig Historielag, administrert av Karin Kullerud Ek. Også her blir møter og arrangementer omtalt både i forkant og etterkant, samt annen informasjon av lokalhistorisk interesse. 6

7 - Styret fortsetter informasjonsservicen til dem av våre medlemmer som har oppgitt mailadresser som de kan nås på. Her blir det blant annet sendt ut påminning på mail i forkant av møter og andre arrangement. Gamle filmer på DVD: Etter at Varteig Historielag i 2009 startet sitt DVD-prosjekt, ble DVD nummer tre klar for salg til bygdedagen i år. Den inneholder blant annet en lensefilm, opptak av det siste kommunestyremøtet i Varteig før kommunesammenslåingen i 1992 og Knut Roens skuespill bygd på herredsstyremøter etter løsrivelsen fra Tune i De to forrige utgavene tok for seg henholdsvis bygdefilmen fra 1961 og kommunefilmen med opptak fra perioden Det er Solveig Rød og Øistein Bøe som står for prosjektet, med innkjøpte tjenester fra blant andre Børsandhjørnet, Kjell Roar Iversen og Jann Roger Hovden. Årets DVD er i første omgang laget i 250 eksemplarer, til en stykkpris av 170 kroner. Det er siste året solgt ca. 140 DVD er. INGA-heftet: Årets hefte er det 27. i rekken og ble trykket i et opplag på 400 eksemplarer. Prisen har vært den samme som forrige år, kr. 70,-. Ved regnskapsavslutning er det solgt ca. 230 eksemplarer. Varteig Historielags kalender: Varteig i gamle dager for 2012 ble trykket i 700 eksemplarer og utgitt til jul. Prisen er kr. 70,-. Ved regnskapsavslutning er det solgt ca. 625 eksemplarer. Kalenderen har en sponsorannonse fra Apotek1 som gir oss kroner. Gaver: Det henvises til inntakskomiteens egen årsrapport, men vi nevner her særskilt gavene gitt av Gunvor og Hans Erik Groven på Thoreby. Det gjelder blant annet gamle kirkebenker som muligens stammer fra 1704-kirken, kirkeregnskap fra 1858 og gamle dåps- og konfirmasjonskjoler. Avslutning: Styret i Varteig Historielag ønsker å rette en hjertelig takk til alle lagets tillitsvalgte for en solid jobb i året som har gått. Vi har et tillitsmannsapparat bestående av både arbeidsvillige og kreative mennesker. Dette er et godt utgangspunkt for et historielag som aldri før har hatt flere medlemmer, aldri hatt større oppslutning om aktivitetene og aldri har hatt et bredere tilbud om temamøter. Den gledelige oppslutningen om våre møter, både av medlemmer og ikke-medlemmer, gjør at styret for 2012 har vedtatt å øke antallet møter fra seks til sju, i tillegg til jubileumsfesten. Oppslutningen velger vi å tolke både som at temaene fenger og at laget har et solid rotfeste i bygda hvor også den sosiale siden ved aktivitetene er ivaretatt. Dette er motiverende for å kunne nå lagets målsetting om å fremme den historiske interesse blant bygdas befolkning og andre som er interessert i lokalhistorien. Styret 7

8 Komiteenes rapporter Samtlige komiteer i Varteig Historielag, både de som velges på årsmøtet og de som styret oppnevner, lager sine årsrapporter som protokolleres sammen med styrets årsberetning. Samlet danner beretningene et mest mulig korrekt bilde av bredden i aktivitetene, til nytte for dagen i dag og som dokumentasjon for framtiden. Vi bringer nedenfor utdrag fra de ulike komiteenes rapporter. TUR- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN Tur- og arrangementskomiteen som ble valgt på årsmøtet 7. februar 2011 har bestått av leder Johanne Pahr, Ingebjørg Skivdal og Iris Kingsrød. Det har vært avholdt 6 møter med meget godt frammøte. Med de godt besøkte møtene ble det også et godt loddsalg som bidrag til lagets finanser. Komiteen har etter hvert bedt om at medlemmene tar med gjenstander til utlodningen og på julemøtet var det god respons på dette. Det har i siste året vært arrangert to turer. Lørdag 4. juni: Turen ut av bygda gikk til Drammens Museum og Nøstetangen Museum i Hokksund. Avreise fra Ise kl med buss leid av Frode Bredholt som kjørte oss trygt og sikkert fram og tilbake. På Drammens Museum så vi utstillingen i forbindelse med byens 200-års jubileum i fjor. I tillegg til utstillingen fikk vi også sett hva museet ellers hadde å by på og vi koste oss med servering i kafeteriaen. Deretter gikk turen til Hokksund og Nøstetangen Museum. Her fikk vi en glimrende innføring i glassverkhistorien i Hokksund og Norge. Flere benyttet anledningen til å kjøpe med seg hjem vakker glasskunst fra Glasshytta. Tilfeldigvis fikk vi under oppholdet i Hokksund også se kortesjen med gamle busser fra hele Norge som var samlet til utstilling i Drammen denne helga. 25 deltok på turen til Drammen/Hokksund i nydelig sommervær. Lørdag 3.september: Historisk vandring i Bøkroken. Øistein Bøe og Finn Tomta tok oss med til gamle boplasser og flere steder med interessant lokalhistorie. Rundt 40 personer fikk stifte bekjentskap med flere hundre år gammel gårdshistorie, et årtusen gammelt sagn om kirken på Bø og om mennesker som har levd helt opp til vår tid. Øistein Bøe hadde til turen utarbeidet et flott hefte med mye lokalhistorisk stoff om stedene vi besøkte. For tur- og arrangementskomiteen Johanne Pahr FINANSKOMITEEN Styret opprettet i 2011 en finanskomité som skulle ha ansvar for å søke om økonomiske tilskudd til lagets drift og investeringer. Komitéen har bestått av Hans Erik Pedersen, Wigdis Bergby og Terje Bergby. Arbeidet har vært organisert ved at et medlem utarbeider forslag til søknad som så blir kommentert av de andre. For 2011 har det vært sendt søknader til: - Østfold fylkeskommune v/fylkeskonservatoren, Norsk Kulturminnefond og Sarpsborg Park og Anlegg AS om støtte til å forhindre at grunnmuren på uthuset på Meieriet sklir ut. Fra alle er det kommet positive svar med henholdsvis kr , kr og kr Sparebankstiftelsen om midler til rehabilitering av bolighuset og uthuset på Meieriet. Søknaden ble avslått. - Sarpsborg kommune om støtte til driften av Meieriet. Av praktiske årsaker ble søknaden for dette utarbeidet av leder Kjell Lunde. Søknaden ble innvilget med kr

9 - Også for 2012 er det sendt søknad til Østfold fylkeskommune om støtte til uthuset, både til evt. restfinansiering av grunnarbeidene og restaurering av bygningen. Søknaden er innvilget med kroner. I 2011 har laget også fått midler til driften fra Grasrotandelen fra Norsk Tipping. Laget ble godkjent for dette i 2010 og det er ikke nødvendig med årlige søknader. For første gang har laget også fått midler fra MVA-kompensasjonsordningen. Dette administreres av Landslaget for lokalhistorie som Varteig Historielag er medlem av. Beløpet blir automatisk refundert til medlemslagene etter en fordelingsnøkkel. For 2012 er planen å søke Lotteritilsynet om å bli godkjent som lotteriverdig organisasjon. Da vil vi kunne få del av overskuddet fra bingovirksomheten i Sarpsborg. Det er ikke aktuelt å søke om ytterligere tilskudd til Meieriet før arbeidene som har fått innvilget tilskudd, er utført. For finanskomiteen Hans Erik Pedersen INGA-KOMITEEN Komiteen har bestått av: Wigdis Bergby, Øistein Bøe, Hans Erik Pedersen og Solveig Rød (leder). Inga 2011 er på 84 sider, og det ble trykket i 400 eksemplarer. Til nå er det solgt ca. 230 hefter. Det har gått greit å skaffe annonser slik at heftet er fullfinansiert med annonseinntektene. Stofftilgangen er god, og flere artikler måtte utsettes til 2012-heftet. Til Bygdedagen forelå DVD nr 3: Gamle minner ny tid. Den inneholder skuespillet om det første kommunestyremøtet i Varteig kommune, et opptak fra det siste kommunestyremøtet før kommunesammenslåingen og Lensefilmen. Det er i året solgt ca. 140 DVD er. Ansvaret for lagets hjemmeside er lagt til Ingakomiteen, men i praksis er det Øistein Bøe som har alt ansvaret for oppdatering. Det legges stadig inn både omtaler og bilder av arrangement som har vært, og informasjon om kommende arrangementer. Hjemmesiden får stadig flere besøk, og gir i tillegg til aktuell informasjon en god kildetilgang for dem som søker etter historisk stoff med Varteig-tilknytning. For Inga-komiteen Solveig Rød KALENDERKOMITEEN Komitéen har i 2011 bestått av: Hans Erik Pedersen, Synnøve Lunde Karlsen, Tove Wilhelmsen, Finn Vestby, og Wigdis Bergby Alle de 13 fotografiene i årets kalenderutgave er nye i historielagets fotosamling. Varteig i gamle dager ble som tidligere trykket i 700 eksemplarer. I fjor ble alle eksemplarer (bortsett fra de 5 eks som går til arkivet) solgt ut. Vurdering om opplagsendring tas opp på neste møte i kalenderkomiteen. I år er det solgt ca. 625 eksemplarer. Møklegaards Trykkeri AS i Fredrikstad benyttes stadig som trykkeri. Hans Erik Pedersen står som før for jobben med utformingen av kalenderen, er kontakt mot trykkeriet og henter det ferdige produktet. Historielaget samlet inn ca 300 nye fotografier i forbindelse med lagets fotodag lørdag 9. april. Arbeidet med å registrere, sortere og klargjøre dette materialet er ikke avsluttet. Utover dette samles det inn fotografier gjennom hele året, mens noen kommer direkte til oss med fotografier de mener bør inn i fotoarkivet. Prisen på kalenderen ble i år økt til 70 kroner, noe som vil gi laget en økt inntekt på ca kr. Det har ikke kommet noen reaksjoner på økningen. Kalenderselgerne solgte omlag 75 Ingahefter og ca. 60 DVDer. Årets selgerkorps har bestått av: Geir Andersen, Karin Kullerud Ek, Gunnar Kullerud, Erling Skivdal, Synnøve Lunde Karlsen, Kjell Andersen, Harald Sælid, Odd Johansen, Hans Erik 9

10 Pedersen, Torbjørn Olsen, Kjell Lunde, Kjell Sterkerud, Arne Hansen, Kari Lunde, Arve Skoftebyengen, Øivind Holt, Tove Wilhelmsen og Helge Bergby. Fem bestillinger etter nettomtale/avisomtale i år, samt seks faste postsendinger. For kalenderkomitéen Wigdis Bergby MEIERIKOMITEEN Komiteen har i år bestått av Kai Rød (leder), Arve Skoftebyengen, Gunnar Bråthen, Finn Tomta og Terje Bergby. Det har vært et forholdsvis rolig år der det ikke har vært utført store arbeider på noen av bygningene. Uteområdet har vært klippet og vedlikeholdt. For gaven Historielaget fikk fra Varteig Hagelag, er det kjøpt inn 1 krakkebord og kantstener og dvergsyriner. Det er opparbeidet bed med kantstener på begge sider av inngangen til Meieribygningen. Lederen av komiteen har hatt møter både med Jack Valleraune fra Sarpsborg Park & Anlegg og konservator Roar Murtnes om utbedringer/reparasjoner på uthusbygningen. Det er laget et kostnadsoverslag, og styret arbeider med finansieringen. Komiteen hjalp til med for- og etterarbeide i forbindelse med Bygdedagen. Det har vært nødvendig med utskifting av deler både på den lille og den store gressklipperen. For meierikomiteen Kai Rød INNTAKSKOMITEEN Komitéen har i 2011 bestått av: Erling Skivdal - leder, Wigdis Bergby sekretær, Synnøve Lunde Karlsen og Hans Erik Groven. Komitéen har avholdt to møter som bestemt i vedtektene: torsdag 4. mai og mandag 19. september Komiteen har mottatt 17 forespørsler i En gjenstand ble avslått da den ikke hadde noen tilknytning til Varteig. De gjenstandene som er tatt inn er små og kompletterer de ulike utstillingene i huset. Nesten alle har en historisk bakgrunn fra Varteig. De som ikke har det kan på en verdifull måte komplettere nåværende eller kommende utstillinger. Noen gjenstander befinner seg fortsatt hos giver, da vi avventer endelig plassering. Inntakskomiteen v/ Lunde Karlsen og Bergby har muntlig avtalt med Varteig og Ise Arbeiderlag v/ Rolf Lunde om tilgang til hvelvet innenfor Skolestua i Bygdehallen. Her henger nå de tekstiler som tilhører laget. Det dreier seg om klær, håndarbeid, sengetøy o.a. Noe av dette inngår i de faste utstillingene og henges opp til Bygdedagen. På sommeren ble bøkene fra Varteig folkeboksamling som laget har mottatt fra Breidablikks venner, flyttet fra kjelleren i administrasjonsbygget inn i hyllene på hvelvet. Oversikt over gjenstander som inntakskomiteen har vedtatt å innlemme i Varteig Historielags samling (med giver og plassering i parentes): Kirkeregnskap for året 1858 (Hans Erik Groven - på brannsikkert rom) Kirkebenker, muligens fra den gamle kirken i Varteig (samme står foreløpig på Thoreby) Dåpskjole fra Thoreby/Askersby (samme samme) Konfirmasjonskjoler x 2 (samme samme) Sengetøy fra 1843 (samme samme) Pyntehåndkle (samme samme) Bakepulverboks, Freia (Synnøve Lunde Karlsen står i butikken) Knapper på brett, Prym i original-innpakning. 4 stk. (samme samme) Porselensplatter m. lokalt motiv, utgitt av skolekorpset (samme henger på kjøkkenet i Meieriet) Barneleker, 2 dukkehusker i tre (Ingebjørg og Erling Skivdal står på barnerommet) Div. etter Ole Gressløs buss (Håkon Gressløs arvinger - foreslår å lage en miniutstilling om Varteigs første buss og Grasløsen ) Biepuster (Håkon Lundsætre v/ Helge Bergby ikke fra Varteig, kan gå inn i temautstilling om biehold sammen med honningslynga som finnes i samlingen fra før) 10

11 3 longdrink -glass (samme samme, plasseres i 50-tallstua) Reklame-glassaskebeger Ford (samme samme) Diverse undertøy (Ingebjørg og Erling Skivdal henges på pigeværelset 2.etg.) Kalosjer (Dagny Lunde kan plasseres flere steder i huset) For inntakskomiteen Wigdis Bergby MOTORGRUPPA Motorgruppa har bestått av Kjell Sterkerud (leder), Ragnar Berby, Arne Hansen, Rune Kultorp og Terje Bergby. Dessverre er det svært lite gjort i denne gruppa i det siste året. Dette av ulike årsaker. Vi håper jo at dette vil endre seg i 2012 og kan bare beklage mangel på aktivitet. Kjell Sterkerud, leder 11

Stiftet 8.2.1982. Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Scott Derbakk

Stiftet 8.2.1982. Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Scott Derbakk Varteig Historielag Årsberetning for 2009 Stiftet 8.2.1982 Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlemmer:

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Lederen har ordet... 2. Kjell Dagfinn Karlsen utnevnt til æresmedlem... 3. Årsberetning 2009 4. Bokprisene 2009 16

ØSTFOLD HISTORIELAG. Lederen har ordet... 2. Kjell Dagfinn Karlsen utnevnt til æresmedlem... 3. Årsberetning 2009 4. Bokprisene 2009 16 ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 1 2010 Årgang 34 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 15. mai Lederen har ordet... 2 Kjell Dagfinn Karlsen utnevnt til æresmedlem... 3 Årsberetning 2009 4 Bokprisene 2009 16 Vårvandring

Detaljer

Drammen Historielags 25 første år

Drammen Historielags 25 første år Drammen Historielags 25 første år av Frode Meland, mars 2005 1. Stiftelsen Drammen Historielag og Historielaget under dets første formann Fritz H. Schandy 1980-83 12. mars 1980 ble det holdt på Austad

Detaljer

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11 Nr. 1 Februar 2014 > Årgang 18 AkersDølen Medlemsblad for Groruddalen Historielag Fra Stabburstrappen s 2 Hva skjer s 3 Referat årsmøte 2014 s 4 Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994)

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Rapport 2007 Galleri Espolin AS Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Innhold 1 Innledning Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum 2007 Bakgrunn Visjon Mål 2 Personale 3 Besøk og statistikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

Brandvalitten - 1 - Brandvalitten. Granset Flyfoto fra 1962. Nr. 2 Mai 2010 25. årg.

Brandvalitten - 1 - Brandvalitten. Granset Flyfoto fra 1962. Nr. 2 Mai 2010 25. årg. - 1 - Brandvalitten Granset Flyfoto fra 1962 Nr. 2 Mai 2010 25. årg. Medlemsblad for Brandval Historielag INNHOLD Noen ord fra lederen av Terje Hauger s 2 Redaktøren melder av Halvor Noer s 2 Granset av

Detaljer

Styret i Enebakk Historielag har i 2014 bestått av:

Styret i Enebakk Historielag har i 2014 bestått av: Årsmelding 2014 Styret i Enebakk Historielag har i 2014 bestått av: Marit Busendal (leder) Kjell Hovde (nestleder) Niels J. Knagenhjelm (styremedlem) Kasserer Nils Butenschøn (styremedlem) Heidi Wattum

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh og Berit Garsrud fra Ættehistoriekomiteen på slektsforskerdagen

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh og Berit Garsrud fra Ættehistoriekomiteen på slektsforskerdagen ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 3 2006 Årgang 30 Opplag 4400 Redaksjonen avsluttet 10. november 2006 Formannens spalte... 2 Henry Rogstad til minne... 3 Bokpris 2006... 4 Vårvandring... 5 Tillitsmannsmøte.. 6

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av:

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: STØREN MUSEUM OG HISTORIELAG ÅRSMELDING FOR 2006 Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: Hans Erik Gynnild, leder Sverre tangstad, nestleder Jens Ivar Gynnild, kasserer Odd Steinar

Detaljer

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 25. januar 2007 47. årgang Juletrefest i døvesenteret lørdag 6. januar 2007... og så kom julenissen Nyttårsintervju

Detaljer

Tolfaposten. Velkommen til årsmøte i Oslo 1/2009. Innhold. Februar 2009. Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa

Tolfaposten. Velkommen til årsmøte i Oslo 1/2009. Innhold. Februar 2009. Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa 1/2009 Februar 2009 Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa Velkommen til årsmøte i Oslo Innhold Nervøst før start i det hesteveddeløpet i viale d'italia Innkalling til årsmøte Styrets beretning Referat fra

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Årsberetning for Blaker og Sørum historielag 2011

Årsberetning for Blaker og Sørum historielag 2011 Årsberetning for Blaker og Sørum historielag 2011 Sak 3 Årsmøtet 2011ble arrangert onsdag 9. mars kl.19.00 på Sørumsand vgs. med 26 fremmøtte. Sogneprest JohnOlav Stokstad Larsen kåserte over Kirken i

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN PROSJEKTRAPPORT Kallerødbekken Torpebekken Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN LANDBRUKS- OG NATURFORVALTNINGEN I FREDRIKSTAD FORORD

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2011 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2011 For Lillehammer

Detaljer