Stiftet Årsberetning for årsmøteperioden 2011 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012)"

Transkript

1 Varteig Historielag Stiftet Årsberetning for årsmøteperioden 2011 ( ) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Varamedlemmer: Regnskapsfører: Valgkomité: Revisorer: Vararevisor: Kjell Lunde Erling Skivdal Øistein Bøe Karin Kullerud Ek Kari S. Lunde Kjell Andersen Odd H. Johansen Hans Erik Pedersen Odd H. Johansen, leder Kjell Andersen Ester Juliussen Harald Sælid Rolf Lunde Stian Lunde Tur- og arrangementskomité: Johanne Pahr, leder Ingebjørg Skivdal Iris Kingsrød Representanter til bygdedagskomiteen: Kjell Lunde Kari S. Lunde Ansvarlig for album og avisutklipp: Øistein Bøe Ansvarlig for arkivbilder og billedbevaring: Wigdis Bergby Oppnevnt av hovedstyret: Ingakomité: Solveig Rød, leder Øistein Bøe 1

2 Hans Erik Pedersen Wigdis Bergby Kalenderkomité: Meierikomité: Inntakskomité: Motorgruppa: Wigdis Bergby, leder Hans Erik Pedersen Finn Vestby Synnøve Lunde Karlsen Tove Wilhelmsen Kai Rød, leder Arve Skoftebyengen Gunnar Bråthen Finn Tomta Terje Bergby Erling Skivdal, leder Synnøve Lunde Karlsen Wigdis Bergby Hans Erik Groven Kjell Sterkerud, leder Ragnar Berby Terje Bergby Arne Hansen Rune Kultorp Finanskomité (oppnevnt av styret ): Hans Erik Pedersen Terje Bergby Wigdis Bergby Medlemmer: Pr. 31. desember 2011 hadde Varteig Historielag 110 medlemmer, hvorav to æresmedlemmer, hvilket gir en netto tilvekst på seks medlemmer siste året. Ett medlem har meldt seg ut i Styrets arbeid: Styret har i året som har gått hatt ni styremøter og behandlet 129 saker. I tillegg ble det 4. april avholdt et fellesmøte mellom styret og registratorene i forbindelse med kulturminneregistreringen. Ad hoc-finanskomiteen møtte i styrets møte 16. mars, regnskapsfører Hans Erik Pedersen i styremøtet 21. juni, motorgruppas leder Kjell Sterkerud i møtet 23. januar, og motorgruppas medlem Arne Hansen i møtet 15. februar. Styrets primære oppgave er den rent organisatoriske driften av historielaget, med særlig fokus på den vante virksomheten i laget. Styret har imidlertid også engasjert seg i saker av annen karakter: - Kolerakirkegården i Varteig mangler dokumentasjon på eksakt plassering. Styret har jobbet både opp mot Sarpsborg kommune og Riksarkivet, men det nærmeste man 2

3 kommer er en beskrivelse Olav Spydevold har i korrespondanse med daværende ordfører Jakob S. Nygaard i årene Etter forslag fra Varteig Historielag vedtok en enstemmig kulturkomité i Sarpsborg kommune i 2010 at den formelle betegnelsen på det tidligere kommunelokalet skal være Bygdehallen. To ganger har styret i brevs form siste året påpekt at selv ikke kommunen som byggets eier respekterer navneendringen. Første gang var ved høstens valg og andre gang ved annonsering av henteplass for strøsand. I begge tilfeller ble kommunelokalet benyttet. Rådmannen har i brev av beklaget at navnet ikke ble rettet, og lover at administrasjonen skal gjøre sitt til at rett navn kommer på rett sted. - I 2017 er det 800 år siden innsettelsen av kong Håkon Håkonsson. Etter forslag fra et av våre medlemmer har styret invitert historielagene i Eidsberg og Sarpsborg til drøftelser for eventuelt en felles, lokal markering av dette jubileet, med utgangspunkt i kongsmoren Inga fra Varteig. - Styret i Varteig Historielag ønsker å få kartlagt lokale, dialektiske ord og uttrykk. I første omgang fikk medlemmer med oppgitt mailadresse en henstilling på mail om å komme med innspill. Dette prosjektet vil bli fulgt opp i Styret har tatt oppfordringen fra redaktøren for Menighetsbladet, og sagt seg villig til å ta ansvaret for en før og nå -serie som hadde første bidraget i bladets julenummer Økonomi: Med bakgrunn i gjeld etter innløsningen av Meieri-eiendommen og store utbedringsarbeider som venter på Meieriet, har styret også i siste driftsåret fulgt en forsiktig økonomisk linje. Det har ført til at 2011 ble et godt regnskapsmessig driftsår for Varteig Historielag. Beholdningen pr. 31. januar 2012 er økt med drøyt kroner i forhold til for ett år siden. Dette til tross for at styret på nyåret 2011 vedtok å intensivere nedbetalingen av lånet i DnB ved å innbetale kroner i ekstra avdrag. Inntektene i laget kommer fra tre hovedområder. Kontingenten innbrakte kroner. Salg av Ingahefter, kalendere og DVD er ga netto kroner. I de fleste lag og foreninger er møtene en utgiftspost. Hos oss er de en betydelig inntektspost, takket være medlemmenes store vilje til å kjøpe lodd. Møter og turer ga i fjor netto nesten kroner. I tillegg har styret sørget for ekstrainntekter ved å ha stand i gågata under Sarpsborgmarken i august, og bøttelotteri på Mega på Hafslundsøy i februar i år. Disse to aktivitetene ga netto henholdsvis ca og ca kroner. Sistnevnte arrangement ble avholdt februar, og kommer følgelig først på neste års regnskap. Historielaget har siste året mottatt kroner i driftsstøtte fra Sarpsborg kommune. Lagets grasrotandel innbrakte siste året nesten 2400 kroner. Ved årsavslutning har historielaget en beholdning på kroner, og en gjeld på kroner. Meierieiendommen: Varteig Historielag fikk i 2011 bevilget til sammen kroner til de planlagte arbeidene på uthusbygningen ved Meieriet. Bevilgningene fordelte seg med kroner over bygningsvernmidlene fra Fylkeskonservatoren i Østfold og kroner fra Norsk Kulturminnefond. I tillegg kroner fra Sarpsborg Park og Anlegg i form av arbeidsinnsats. Det ble innhentet tilbud på arbeidene, og forutsetningen var at jobben skulle vært gjort høsten Blant annet grunnet store nedbørsmengder er arbeidene på uthusbygningen utsatt til 3

4 2012, samtidig som det innhentes og oppdateres flere tilbud. Bevilgningene er overført til neste år. For 2012 har historielaget fått en bevilgning på ytterligere kroner til uthusbygningen over bygningsvernmidlene i fylkeskommunen. Pengene ble for øvrig bevilget 8. februar på 30-årsdagen for lagets stiftelse. Forsikringspremien på Meieriet er en betydelig utgiftspost for historielaget, ca kroner i året. I løpet av det siste drøye året har styret derfor jobbet med å innhente priser på forsikring, men det viser seg at eksisterende forsikringsforbindelse har det gunstigste tilbudet. I 2011 ble det ellers kjøpt inn en brukt gressklipper til Meieriet til kroner. Møtevirksomheten: Det har siste årsmøteperioden vært holdt et ordinært årsmøte, fem temabaserte møter, en fotodag og en jubileumsfest. - Mandag 7. februar ble det avholdt årsmøte i Peisestua på Bygdehallen, med omkring 40 personer til stede. Etter at årsmøtet var avviklet, orienterte bildeansvarlig Wigdis Bergby om historielagets bildearkiv. - Mandag 21. mars kåserte professor Tom Schmidt fra Universitetet i Oslo om den nye boka som var kommet om stedsnavn i Varteig. Nærmere 50 personer hadde benket seg i Peisestua for å høre foredraget. - Lørdag 9. april ble det arrangert fotodag på Varteig skole. Her ble en serie med gamle bilder presentert, samtidig som historielaget med bildeansvarlig Wigdis Bergby i spissen hadde både mannskap og teknisk utstyr til å motta og skanne bilder som kom inn. Responsen var meget god, og ga rundt 300 nye bilder til fotosamlingen. Bildearkivet i historielaget teller nå rundt 2700 motiver. - Mandag 2. mai foredro lokalhistoriker Birgit Holmen fra Rolvsøy om kvinnerollen gjennom 100 år. Tett innpå 50 mennesker hadde samlet seg i Peisestua for å høre foredraget. - Mandag 26. september kåserte fylkeshistoriker Sven G. Eliassen om gamle skikker knyttet til dødsfall og gravferd. Omkring 40 personer hadde møtt fram. - Mandag 31. oktober ble Peisestua fylt til trengsel da Ingvild og Jens Gressløs kåserte om barneår og oppvekstkår på Gressløs. Nærmere 70 personer hørte foredraget. - Mandag 5. desember satte Varteig Historielag ny rekord i oppslutning, da noe over 80 mennesker møtte fram til julemøtet i Ingasalen. Liv og Egil Nordengen sørget for juletonene, og Egil Nordengen kåserte om oppveksten i Ovaskogs. Tur- og arrangementskomiteen bød på tradisjonsrik julegrøt, saft og småkaker, og i pausa gikk lykkehjulet varmt i tillegg til et meget solid loddsalg. - Fredag 10. februar markerte Varteig Historielag sitt 30-årsjubileum med fest i Ingasalen. Det ble en både verdig og hyggelig samling. 52 medlemmer med ledsagere var påmeldt. I tillegg kom inviterte gjester fra Sarpsborg kommune og nabohistorielagene, samt aktører som bidro med musikk og skuespill. Til sammen 74 deltakere. Turer: Varteig Historielag arrangerte i fjor to turer begge med svært god oppslutning. Det har blitt en fin tradisjon at det på våren/forsommeren er tur ut av bygda, mens man på høsten tar en historisk vandring innom bygda. - Lørdag 4. juni hadde tur- og arrangementskomiteen lagt opp til en flott tur til Drammens Museum og Nøstetangen Museum. 25 personer deltok. - Lørdag 3. september var det bli kjent -dag i Bøkroken, med Finn Tomta og Øistein Bøe som guider. Rundt 40 personer fikk stifte nærmere bekjentskap med flere hundre 4

5 år gammel gårdshistorie, et årtusen gammelt kirkesagn, flere tusen år gamle gravhauger men også høre om mennesker som har levd helt opp til vår tid. Andre arrangement Varteig Historielag sto 3. juli som arrangør av Månedens tur i regi av Sarpsborg kommune. Turen gikk ut fra Thoreby og var tilrettelagt av Kjell Lunde, Kjell Andersen og Hans Erik Groven. Guider på turen var Knut og Hans Erik Groven. Slektsforskerkurs Varteig Historielag arrangerte høsten 2011 slektsforskerkurs over fem lørdager i Peisestua. Elleve personer var påmeldt til kurset, ledet av Knut Øyvin Skaar, assistert av Øistein Bøe. Interessen var stor, og resulterte i at kurset gikk over til å bli en slektsforskningsgruppe som i utgangspunktet møtes i Bygdehallen første torsdagen i hver måned. Gruppa skal både motivere slektsforskere til videre arbeid, og om mulig bistå dem som leter etter aner i bygda. Første møtet i slektsforskningsgruppa ble holdt 1. desember. Bygdedagen: Kjell Lunde og Kari S. Lunde var historielagets representanter i bygdedagskomiteen Bygdedagen ble arrangert søndag 19. juni, og historielaget mønstret blant annet en omfattende bryllupsutstilling som fikk stor oppmerksomhet. Ved Meieriet var det utstilling av gamle traktorer, biler og mopeder, det var salg både i og utenfor våningshuset og bygdekvinnelaget hadde kinning av smør og steking av lefser i meieribygningen. Omkring 300 mennesker deltok på bygdedagen. Samarbeidsprosjekt: Varteig Historielag er alltid åpent for samarbeid som kan styrke lagets formål. Dette resulterte i en meget vellykket slåttonndag på Vestgård lørdag 25. juni. Etter initiativ fra Asmund Brenne, og i samarbeid mellom Varteig Historielag, Varteig og Omegn Hesteavlslag og Østfold Hesteavlsselskap fikk man presentert slåttonn på gamlemåten. Omkring 80 personer fikk både se og delta i hesjing, og etterpå var det grøt og saft å få kjøpt i hagen på Vestgård. Sarpsborgmarken og kakelotteri: Etter at Varteig Historielag i en del år ikke har medvirket under Sarpsborgmarken, vedtok styret at laget skulle ha stand de tre markensdagene august. Standen var betjent med fra to til fire personer i hele butikkenes åpningstider alle tre dagene. Alle historielagets effekter Inga, kalender og DVD er ble lagt fram for salg. Dessuten ble det solgt kaffe og vafler, og det ble avviklet et bøttelotteri på kaker. Beste dagen for vår stand var torsdagen, mens fredagen ble ødelagt av regn. Brutto omsetning ble på kroner. De som sto på standen stilte selv med kaffe og vaffelrøre, slik at utgiftene begrenset seg i hovedsak til standleie, kakene og loddene. Netto fortjeneste på standen ble kroner. Styret sier seg svært godt fornøyd med det økonomiske resultatet, og ønsker å gjenta standen også i februar 2012 gjennomførte Varteig Historielag et kakelotteri på Mega på Hafslundsøy, som innbrakte netto kroner. Et meget godt resultat som gjør at dette tiltaket vil bli gjentatt. Representasjon: - Erling Skivdal representerte lokallaget på Østfold Historielags årsmøte i Rakkestad 9. april. 5

6 - Kjell Lunde, Erling Skivdal og Øistein Bøe deltok som lagets utsendinger på Østfold Historielags ekstraordinære årsmøte i Ingedal 3. august. - Erling Skivdal var Varteig Historielags representant i lokalkomiteen for kulturminnedagen som ble arrangert 11. september. Dagen ble markert med omvisninger ved Solbergtårnet, på Storedal gravfelt og på Olavsvollen. - Kjell Lunde og Øistein Bøe møtte for historielaget i et møte med Visit Sarpsborg i Bygdehallen 4. oktober. Mottoet var Turist i egen by. - Nestleder Erling Skivdal deltok på Østfold Historielags tillitsmannsmøte i Aremark 27. oktober. - Hans Erik Pedersen møtte i et oppfølgingsmøte i Rådhuset i Sarpsborg om temaet Turist i egen by 12. desember. - Kari S. Lunde og Øistein Bøe møtte i et oppfølgingsmøte i Visit Sarpsborg om samme tema 13. februar. - Kjell Lunde har vært i møte med styret i Borgarsyssel Museum i forbindelse med utgivelse av årbok for museet. Tillitsverv: - Solveig Rød ble i styremøte oppnevnt som Varteig Historielags representant i faggruppa for historie i forbindelse med Sarpsborgs tusenårsjubileum. - Varteig Historielag skal oppnevne tilsynsutvalg ved Varteig bygdemuseum. Solveig Rød, Gunnar Bråthen og Wigdis Bergby har utgjort tilsynsutvalget i siste perioden, og i styremøte ble de tre reoppnevnt for valgperioden Dugnad: - Meierikomiteen står for det jevne vedlikeholdet på Meieriet. Komiteen hadde også på forsommeren en dugnad for beplantning ved meieribygningen. - Sju av lagets medlemmer deltok i en dugnad tirsdag 28. juni for å få flyttet både bøkene fra Varteigs første bibliotek og diverse materiell etter Olav Spydevold fra underetasjen på administrasjonsbygningen til henholdsvis hvelvet i Bygdehallen og det brannsikre rommet i meieribygningen. - Seks av medlemmene i historielaget deltok etter forutgående befaring på en dugnad for å få flyttet materialene etter et bryggerhus fra Bergby til Berget. Dette var opprinnelig en gave til historielaget, men er nå ført tilbake til eierne av Berget. - Fire medlemmer deltok tidlig i juni i en dugnad og befaring i anledning høstturen. Digital kulturminneregistrering: Arbeidene med å beskrive, fotografere og koordinatfeste kulturminnene i Varteig fortsetter. Prosjektet ble igangsatt i 2009, og arbeidene i marka ble i 2011 avsluttet Ovaskogs. Arbeidene fortsetter Neaskogs og Østaskogs. Omkring 300 av kulturminnene er allerede å finne på internett under adressen Historielaget på nett og Facebook: - Varteig Historielags nettside har et jevnt besøk. Omtaler av lagets møter, turer og annen virksomhet blir lagt inn både som forhåndsomtale og med referater i ettertid. På finnes også mange generelle lokalhistoriske artikler, blant annet hentet fra tidligere utgaver av årstidsskriftet Inga. Nettsiden ligger under Inga-komiteens arbeidsområde, med Øistein Bøe som hovedansvarlig. - Sommeren 2011 ble det også etablert en egen Facebook-side i regi av Varteig Historielag, administrert av Karin Kullerud Ek. Også her blir møter og arrangementer omtalt både i forkant og etterkant, samt annen informasjon av lokalhistorisk interesse. 6

7 - Styret fortsetter informasjonsservicen til dem av våre medlemmer som har oppgitt mailadresser som de kan nås på. Her blir det blant annet sendt ut påminning på mail i forkant av møter og andre arrangement. Gamle filmer på DVD: Etter at Varteig Historielag i 2009 startet sitt DVD-prosjekt, ble DVD nummer tre klar for salg til bygdedagen i år. Den inneholder blant annet en lensefilm, opptak av det siste kommunestyremøtet i Varteig før kommunesammenslåingen i 1992 og Knut Roens skuespill bygd på herredsstyremøter etter løsrivelsen fra Tune i De to forrige utgavene tok for seg henholdsvis bygdefilmen fra 1961 og kommunefilmen med opptak fra perioden Det er Solveig Rød og Øistein Bøe som står for prosjektet, med innkjøpte tjenester fra blant andre Børsandhjørnet, Kjell Roar Iversen og Jann Roger Hovden. Årets DVD er i første omgang laget i 250 eksemplarer, til en stykkpris av 170 kroner. Det er siste året solgt ca. 140 DVD er. INGA-heftet: Årets hefte er det 27. i rekken og ble trykket i et opplag på 400 eksemplarer. Prisen har vært den samme som forrige år, kr. 70,-. Ved regnskapsavslutning er det solgt ca. 230 eksemplarer. Varteig Historielags kalender: Varteig i gamle dager for 2012 ble trykket i 700 eksemplarer og utgitt til jul. Prisen er kr. 70,-. Ved regnskapsavslutning er det solgt ca. 625 eksemplarer. Kalenderen har en sponsorannonse fra Apotek1 som gir oss kroner. Gaver: Det henvises til inntakskomiteens egen årsrapport, men vi nevner her særskilt gavene gitt av Gunvor og Hans Erik Groven på Thoreby. Det gjelder blant annet gamle kirkebenker som muligens stammer fra 1704-kirken, kirkeregnskap fra 1858 og gamle dåps- og konfirmasjonskjoler. Avslutning: Styret i Varteig Historielag ønsker å rette en hjertelig takk til alle lagets tillitsvalgte for en solid jobb i året som har gått. Vi har et tillitsmannsapparat bestående av både arbeidsvillige og kreative mennesker. Dette er et godt utgangspunkt for et historielag som aldri før har hatt flere medlemmer, aldri hatt større oppslutning om aktivitetene og aldri har hatt et bredere tilbud om temamøter. Den gledelige oppslutningen om våre møter, både av medlemmer og ikke-medlemmer, gjør at styret for 2012 har vedtatt å øke antallet møter fra seks til sju, i tillegg til jubileumsfesten. Oppslutningen velger vi å tolke både som at temaene fenger og at laget har et solid rotfeste i bygda hvor også den sosiale siden ved aktivitetene er ivaretatt. Dette er motiverende for å kunne nå lagets målsetting om å fremme den historiske interesse blant bygdas befolkning og andre som er interessert i lokalhistorien. Styret 7

8 Komiteenes rapporter Samtlige komiteer i Varteig Historielag, både de som velges på årsmøtet og de som styret oppnevner, lager sine årsrapporter som protokolleres sammen med styrets årsberetning. Samlet danner beretningene et mest mulig korrekt bilde av bredden i aktivitetene, til nytte for dagen i dag og som dokumentasjon for framtiden. Vi bringer nedenfor utdrag fra de ulike komiteenes rapporter. TUR- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN Tur- og arrangementskomiteen som ble valgt på årsmøtet 7. februar 2011 har bestått av leder Johanne Pahr, Ingebjørg Skivdal og Iris Kingsrød. Det har vært avholdt 6 møter med meget godt frammøte. Med de godt besøkte møtene ble det også et godt loddsalg som bidrag til lagets finanser. Komiteen har etter hvert bedt om at medlemmene tar med gjenstander til utlodningen og på julemøtet var det god respons på dette. Det har i siste året vært arrangert to turer. Lørdag 4. juni: Turen ut av bygda gikk til Drammens Museum og Nøstetangen Museum i Hokksund. Avreise fra Ise kl med buss leid av Frode Bredholt som kjørte oss trygt og sikkert fram og tilbake. På Drammens Museum så vi utstillingen i forbindelse med byens 200-års jubileum i fjor. I tillegg til utstillingen fikk vi også sett hva museet ellers hadde å by på og vi koste oss med servering i kafeteriaen. Deretter gikk turen til Hokksund og Nøstetangen Museum. Her fikk vi en glimrende innføring i glassverkhistorien i Hokksund og Norge. Flere benyttet anledningen til å kjøpe med seg hjem vakker glasskunst fra Glasshytta. Tilfeldigvis fikk vi under oppholdet i Hokksund også se kortesjen med gamle busser fra hele Norge som var samlet til utstilling i Drammen denne helga. 25 deltok på turen til Drammen/Hokksund i nydelig sommervær. Lørdag 3.september: Historisk vandring i Bøkroken. Øistein Bøe og Finn Tomta tok oss med til gamle boplasser og flere steder med interessant lokalhistorie. Rundt 40 personer fikk stifte bekjentskap med flere hundre år gammel gårdshistorie, et årtusen gammelt sagn om kirken på Bø og om mennesker som har levd helt opp til vår tid. Øistein Bøe hadde til turen utarbeidet et flott hefte med mye lokalhistorisk stoff om stedene vi besøkte. For tur- og arrangementskomiteen Johanne Pahr FINANSKOMITEEN Styret opprettet i 2011 en finanskomité som skulle ha ansvar for å søke om økonomiske tilskudd til lagets drift og investeringer. Komitéen har bestått av Hans Erik Pedersen, Wigdis Bergby og Terje Bergby. Arbeidet har vært organisert ved at et medlem utarbeider forslag til søknad som så blir kommentert av de andre. For 2011 har det vært sendt søknader til: - Østfold fylkeskommune v/fylkeskonservatoren, Norsk Kulturminnefond og Sarpsborg Park og Anlegg AS om støtte til å forhindre at grunnmuren på uthuset på Meieriet sklir ut. Fra alle er det kommet positive svar med henholdsvis kr , kr og kr Sparebankstiftelsen om midler til rehabilitering av bolighuset og uthuset på Meieriet. Søknaden ble avslått. - Sarpsborg kommune om støtte til driften av Meieriet. Av praktiske årsaker ble søknaden for dette utarbeidet av leder Kjell Lunde. Søknaden ble innvilget med kr

9 - Også for 2012 er det sendt søknad til Østfold fylkeskommune om støtte til uthuset, både til evt. restfinansiering av grunnarbeidene og restaurering av bygningen. Søknaden er innvilget med kroner. I 2011 har laget også fått midler til driften fra Grasrotandelen fra Norsk Tipping. Laget ble godkjent for dette i 2010 og det er ikke nødvendig med årlige søknader. For første gang har laget også fått midler fra MVA-kompensasjonsordningen. Dette administreres av Landslaget for lokalhistorie som Varteig Historielag er medlem av. Beløpet blir automatisk refundert til medlemslagene etter en fordelingsnøkkel. For 2012 er planen å søke Lotteritilsynet om å bli godkjent som lotteriverdig organisasjon. Da vil vi kunne få del av overskuddet fra bingovirksomheten i Sarpsborg. Det er ikke aktuelt å søke om ytterligere tilskudd til Meieriet før arbeidene som har fått innvilget tilskudd, er utført. For finanskomiteen Hans Erik Pedersen INGA-KOMITEEN Komiteen har bestått av: Wigdis Bergby, Øistein Bøe, Hans Erik Pedersen og Solveig Rød (leder). Inga 2011 er på 84 sider, og det ble trykket i 400 eksemplarer. Til nå er det solgt ca. 230 hefter. Det har gått greit å skaffe annonser slik at heftet er fullfinansiert med annonseinntektene. Stofftilgangen er god, og flere artikler måtte utsettes til 2012-heftet. Til Bygdedagen forelå DVD nr 3: Gamle minner ny tid. Den inneholder skuespillet om det første kommunestyremøtet i Varteig kommune, et opptak fra det siste kommunestyremøtet før kommunesammenslåingen og Lensefilmen. Det er i året solgt ca. 140 DVD er. Ansvaret for lagets hjemmeside er lagt til Ingakomiteen, men i praksis er det Øistein Bøe som har alt ansvaret for oppdatering. Det legges stadig inn både omtaler og bilder av arrangement som har vært, og informasjon om kommende arrangementer. Hjemmesiden får stadig flere besøk, og gir i tillegg til aktuell informasjon en god kildetilgang for dem som søker etter historisk stoff med Varteig-tilknytning. For Inga-komiteen Solveig Rød KALENDERKOMITEEN Komitéen har i 2011 bestått av: Hans Erik Pedersen, Synnøve Lunde Karlsen, Tove Wilhelmsen, Finn Vestby, og Wigdis Bergby Alle de 13 fotografiene i årets kalenderutgave er nye i historielagets fotosamling. Varteig i gamle dager ble som tidligere trykket i 700 eksemplarer. I fjor ble alle eksemplarer (bortsett fra de 5 eks som går til arkivet) solgt ut. Vurdering om opplagsendring tas opp på neste møte i kalenderkomiteen. I år er det solgt ca. 625 eksemplarer. Møklegaards Trykkeri AS i Fredrikstad benyttes stadig som trykkeri. Hans Erik Pedersen står som før for jobben med utformingen av kalenderen, er kontakt mot trykkeriet og henter det ferdige produktet. Historielaget samlet inn ca 300 nye fotografier i forbindelse med lagets fotodag lørdag 9. april. Arbeidet med å registrere, sortere og klargjøre dette materialet er ikke avsluttet. Utover dette samles det inn fotografier gjennom hele året, mens noen kommer direkte til oss med fotografier de mener bør inn i fotoarkivet. Prisen på kalenderen ble i år økt til 70 kroner, noe som vil gi laget en økt inntekt på ca kr. Det har ikke kommet noen reaksjoner på økningen. Kalenderselgerne solgte omlag 75 Ingahefter og ca. 60 DVDer. Årets selgerkorps har bestått av: Geir Andersen, Karin Kullerud Ek, Gunnar Kullerud, Erling Skivdal, Synnøve Lunde Karlsen, Kjell Andersen, Harald Sælid, Odd Johansen, Hans Erik 9

10 Pedersen, Torbjørn Olsen, Kjell Lunde, Kjell Sterkerud, Arne Hansen, Kari Lunde, Arve Skoftebyengen, Øivind Holt, Tove Wilhelmsen og Helge Bergby. Fem bestillinger etter nettomtale/avisomtale i år, samt seks faste postsendinger. For kalenderkomitéen Wigdis Bergby MEIERIKOMITEEN Komiteen har i år bestått av Kai Rød (leder), Arve Skoftebyengen, Gunnar Bråthen, Finn Tomta og Terje Bergby. Det har vært et forholdsvis rolig år der det ikke har vært utført store arbeider på noen av bygningene. Uteområdet har vært klippet og vedlikeholdt. For gaven Historielaget fikk fra Varteig Hagelag, er det kjøpt inn 1 krakkebord og kantstener og dvergsyriner. Det er opparbeidet bed med kantstener på begge sider av inngangen til Meieribygningen. Lederen av komiteen har hatt møter både med Jack Valleraune fra Sarpsborg Park & Anlegg og konservator Roar Murtnes om utbedringer/reparasjoner på uthusbygningen. Det er laget et kostnadsoverslag, og styret arbeider med finansieringen. Komiteen hjalp til med for- og etterarbeide i forbindelse med Bygdedagen. Det har vært nødvendig med utskifting av deler både på den lille og den store gressklipperen. For meierikomiteen Kai Rød INNTAKSKOMITEEN Komitéen har i 2011 bestått av: Erling Skivdal - leder, Wigdis Bergby sekretær, Synnøve Lunde Karlsen og Hans Erik Groven. Komitéen har avholdt to møter som bestemt i vedtektene: torsdag 4. mai og mandag 19. september Komiteen har mottatt 17 forespørsler i En gjenstand ble avslått da den ikke hadde noen tilknytning til Varteig. De gjenstandene som er tatt inn er små og kompletterer de ulike utstillingene i huset. Nesten alle har en historisk bakgrunn fra Varteig. De som ikke har det kan på en verdifull måte komplettere nåværende eller kommende utstillinger. Noen gjenstander befinner seg fortsatt hos giver, da vi avventer endelig plassering. Inntakskomiteen v/ Lunde Karlsen og Bergby har muntlig avtalt med Varteig og Ise Arbeiderlag v/ Rolf Lunde om tilgang til hvelvet innenfor Skolestua i Bygdehallen. Her henger nå de tekstiler som tilhører laget. Det dreier seg om klær, håndarbeid, sengetøy o.a. Noe av dette inngår i de faste utstillingene og henges opp til Bygdedagen. På sommeren ble bøkene fra Varteig folkeboksamling som laget har mottatt fra Breidablikks venner, flyttet fra kjelleren i administrasjonsbygget inn i hyllene på hvelvet. Oversikt over gjenstander som inntakskomiteen har vedtatt å innlemme i Varteig Historielags samling (med giver og plassering i parentes): Kirkeregnskap for året 1858 (Hans Erik Groven - på brannsikkert rom) Kirkebenker, muligens fra den gamle kirken i Varteig (samme står foreløpig på Thoreby) Dåpskjole fra Thoreby/Askersby (samme samme) Konfirmasjonskjoler x 2 (samme samme) Sengetøy fra 1843 (samme samme) Pyntehåndkle (samme samme) Bakepulverboks, Freia (Synnøve Lunde Karlsen står i butikken) Knapper på brett, Prym i original-innpakning. 4 stk. (samme samme) Porselensplatter m. lokalt motiv, utgitt av skolekorpset (samme henger på kjøkkenet i Meieriet) Barneleker, 2 dukkehusker i tre (Ingebjørg og Erling Skivdal står på barnerommet) Div. etter Ole Gressløs buss (Håkon Gressløs arvinger - foreslår å lage en miniutstilling om Varteigs første buss og Grasløsen ) Biepuster (Håkon Lundsætre v/ Helge Bergby ikke fra Varteig, kan gå inn i temautstilling om biehold sammen med honningslynga som finnes i samlingen fra før) 10

11 3 longdrink -glass (samme samme, plasseres i 50-tallstua) Reklame-glassaskebeger Ford (samme samme) Diverse undertøy (Ingebjørg og Erling Skivdal henges på pigeværelset 2.etg.) Kalosjer (Dagny Lunde kan plasseres flere steder i huset) For inntakskomiteen Wigdis Bergby MOTORGRUPPA Motorgruppa har bestått av Kjell Sterkerud (leder), Ragnar Berby, Arne Hansen, Rune Kultorp og Terje Bergby. Dessverre er det svært lite gjort i denne gruppa i det siste året. Dette av ulike årsaker. Vi håper jo at dette vil endre seg i 2012 og kan bare beklage mangel på aktivitet. Kjell Sterkerud, leder 11

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2012 (27.02.2012-11.02.2013)

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2012 (27.02.2012-11.02.2013) Varteig Historielag Stiftet 8.2.1982 Årsberetning for årsmøteperioden 2012 (27.02.2012-11.02.2013) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret:

Detaljer

Stiftet 8.2.1982. Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Scott Derbakk

Stiftet 8.2.1982. Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Scott Derbakk Varteig Historielag Årsberetning for 2009 Stiftet 8.2.1982 Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlemmer:

Detaljer

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2010 (08.02.2010-07.02.2011)

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2010 (08.02.2010-07.02.2011) Varteig Historielag Stiftet 8.2.1982 Årsberetning for årsmøteperioden 2010 (08.02.2010-07.02.2011) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret:

Detaljer

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2013 (11.02.2013-24.02.2014)

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2013 (11.02.2013-24.02.2014) Varteig Historielag Stiftet 8.2.1982 Årsberetning for årsmøteperioden 2013 (11.02.2013-24.02.2014) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret:

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb).

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). ÅRSMELDING FOR 2011 Styret Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). Styret i Rauma historielag har i 2011 bestått

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Varteig Historielag. Årsberetning for årsmøteperioden 2014 ( 24.02.2014-09.02.2015) Valgt på årsmøtet: Styret: Gunnar Kultorp Arild Smaaberg

Varteig Historielag. Årsberetning for årsmøteperioden 2014 ( 24.02.2014-09.02.2015) Valgt på årsmøtet: Styret: Gunnar Kultorp Arild Smaaberg Varteig Historielag Årsberetning for årsmøteperioden 2014 ( 24.02.2014-09.02.2015) Valgt på årsmøtet: Styret: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlemmer: Terje Bergby Ingrid Kullerud Karin Kullerud

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark På Telemark Museum, foredragssalen i Øvregate 33, (oppsiden av Brekkeparken) i Skien, tirsdag 13. mars kl 19:00. Saksliste

Detaljer

Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår

Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår Å rsmøte i Mosvik historielag Tirsdag 28. februar 2017 kl 19.00 Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår Sakliste for årsmøtet 1. Konstituering. Valg av møteleder og referent 2. Årsmelding

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Varteig Historielag 30 år

Varteig Historielag 30 år Varteig Historielag 30 år 1982-2012 Varteig Historielag 1982 2012 Identitetsbærer og verdiskaper Historielaget spiller en viktig rolle i Varteig i form av sitt verdivedlikehold og sin verdiskapning. Det

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014.

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. STYRET. Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av:

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007 Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: Jens Bakke, leder Hilde Gløckner, nestleder John Solberg, kasserer Anne Sætre Jensen,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet.

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og referat fra årsmøtet 16.03.16. 2. Valg av møteleder og referent. Forslag: Signe Pallesen som møteleder og Helge Endresen som referent. 3. Årsmelding fra styret

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag Årsmøte i Åsen Museum og Historielag 20.02.2017 Sak 5. Regnskap På neste sider følger balanse og samlet resultat før regnskapet er revidert. Revisors beretning blir framlagt på årsmøtet. Spesifikke tall

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Amazonklubben i Midt-Norge ÅRSBERETNING FOR 2016

Amazonklubben i Midt-Norge ÅRSBERETNING FOR 2016 Amazonklubben i Midt-Norge ÅRSBERETNING FOR 2016 Innhold: Styrets sammensetning og arbeid Økonomi Lokalavdelingen på nett Aktiviteter Midt-Norsk treff 2016 Sluttord Styrets sammensetning: Årsmøtet for

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015.

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Deltagerne ankom Lovund med ferge og hurtigbåt utover fredags

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger ÅRSBERETNING for 2016. STYRET. Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Olav Karlsen, Snåsa Sekretær: Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015 HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG Årsberetning 2015 1 HAMAR IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR 2015 Administrasjons-utvalgets (AU) og hovedstyrets (HS) sammensetning: AU har i perioden bestått av: Truls Norderhaug (leder)

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua.

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl. 18.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender våren 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer

Årsmelding 2015 for Tveit Historielag

Årsmelding 2015 for Tveit Historielag Årsmelding 2015 for Tveit Historielag Styret i Tveit Historielag har i 2015 bestått av: Trygve E. Tønnesen Torbjørn Justnes Astrid Søbye Marie Tvedt Tom R. Egerhei Åslaug Kvaale Jan-Erik Ryen Beint Foss

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014 Styret i valgperioden 15.5.2013 7.5.2014 Leder: Kasserer: Sekretær/Web: Varamedlem: Varamedlem: Jan Tore Hagnes Ellen Hansen og Hallgeir Higrav Ola Sakshaug Kurt Olsen Jon-Roger Myrvoll Lillian Karlsen

Detaljer

Årsmøte ble avholdt på Cafe Hjerterom, onsdag 11.februar kl. 18.00. 23 personer og to skrivetolker til stede da leder Jan lnge Revheim

Årsmøte ble avholdt på Cafe Hjerterom, onsdag 11.februar kl. 18.00. 23 personer og to skrivetolker til stede da leder Jan lnge Revheim 11.FEBRUAR 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL HLF MANDAL OG OMEGN Følgende saksliste forelå: 2.2 Valg av sekretær 2.3 Valg av to rep. Til å underskrive protokollen 3.2 Regnskap 2014 3.3 Aktivitetsplan 2015 2,1 Valg

Detaljer

i Hako 2? I\?R 2XW PROFO ROMERIKE Referat fra årsmøtet 12. februar 2014.

i Hako 2? I\?R 2XW PROFO ROMERIKE Referat fra årsmøtet 12. februar 2014. 4. Torbjørn Holter ble valgt til referent. 2. Innkallingen ble godkjent. 3. Ola Pramm ble valgt til møteleder. 1. Ola Pramm ønsket velkommen til de 20 som hadde møtt opp. Referat fra årsmøtet 12. februar

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte 2012 Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 24. mars 2015 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING Side 1 SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING ÅRSBERETTNING 2011. Styret vil be forsamlingen om ett minutt stillhet for å minnes de av våre medlemmer som har gått bort i året 2011. STYRET, LAGLEDERE og KOMITEER

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 21. februar 2017 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med vararevisor. Valg av valgkomitè etter forslag fra

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2005

Årsberetning for Brevik MC 2005 Årsberetning for Brevik MC 2005 Innhold: 1. Styrer og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 2005 6. Førerutviklingskurs 7. Street Run 8. Hydrotier n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall:

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall: Lesja den 19.02.13 Tlf: 90261850 e-post: karigravseth@hotmail.com Møtereferat Chinchilla Norge Møtedato: 17.02.13 Møtetid: 17:00 Møtested: Kolbu Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett

Detaljer

EIKER HISTORIELAG ÅRSMØTE 2009

EIKER HISTORIELAG ÅRSMØTE 2009 EIKER HISTORIELAG ÅRSMØTE 2009 søndag 26.april på Fossesholm ÅRSBERETNING 2007-2008 REVIDERT ÅRSREGNSKAP 2007 VALGKOMITEENS INNSTILLING ÅRSMELDING FOR EIKER HISTORIELAG 2008-2009 Årsmøte 2008 Årsmøtet

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 2 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Jarle Hannisdal

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 24.10.2013 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 36/13 Til saknr.:

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 3 september 2007 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Traktor fra Prestmosen Foto: Inger Program og møter, høst/vinter 2007 Foredragskvelder og utflukter: Søndag 16. september: Kulturminnedagen

Detaljer

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer.

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer. Kap. 3.1 Medlemmer Medlemmer Norges Husflidslag er organisert i 3 medlemskategorier: Individuelle medlemmer organisert i lokallag og fylkeslag. Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem,

Detaljer