Stiftet Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Scott Derbakk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftet 8.2.1982. Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Scott Derbakk"

Transkript

1 Varteig Historielag Årsberetning for 2009 Stiftet Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Regnskapsfører: Valgkomité: Revisorer: Vararevisor: Kjell Lunde Erling Skivdal Øistein Bøe Kjell Andersen Kari S. Lunde Kjell Sterkerud Scott Derbakk Hans Erik Pedersen Kjell Andersen, leder Kari S. Lunde Odd Johansen Harald Sælid Rolf Lunde Stian Lunde Tur- og arrangementskomité: Ester Juliussen, leder Geir Andersen Johanne Pahr Representanter til bygdedagskomiteen: Kjell Andersen Kari S. Lunde Ansvarlig for album og avisutklipp: Øistein Bøe Ansvarlig for arkivbilder og billedbevaring: Wigdis Bergby Oppnevnt av hovedstyret: Ingakomité: Solveig Rød, leder Øistein Bøe

2 Hans Erik Pedersen Wigdis Bergby Kalenderkomité: Meierikomité: Inntakskomité: Motorgruppa: Wigdis Bergby, leder Hans Erik Pedersen Gunnar Kullerud Øistein Bøe Finn Vestby Synnøve Lunde Karlsen Kai Rød, leder Arve Skoftebyengen Gunnar Bråthen Erling Skivdal, leder Synnøve Lunde Karlsen Harald Sælid Wigdis Bergby Kjell Sterkerud, leder Ragnar Berby Medlemmer: Pr. 31. desember 2009 hadde Varteig Historielag 103 medlemmer og to æresmedlemmer. Dette er en stigning fra forrige år, takket være sju nyinnmeldinger. Tre av våre medlemmer, Bjarne Berby, John Bredholt og Ola Bergby, har gått bort i årsmøteperioden. Styrets arbeid: Styret har i året som har gått hatt seks styremøter og behandlet 58 saker. Mange av disse sakene er rene organisatoriske forhold, ikke minst opp mot den vante virksomheten i historielaget. Styret har imidlertid også engasjert seg i saker av annen karakter. Blant annet er det overfor Sarpsborg kommune protestert på det sterkeste mot tanken om å nedlegge Vestvold kultursenter ved å selge unna boligen. Av andre saker som styret har tatt opp, nevner vi tiltak for å sikre husmannsstua på Harehytta, navneendring på det tidligere kommunelokalet og eksakt påvisning av kolerakirkegården i Varteig. I anledning disse tre sakene, har representanter fra styret hatt møte med daværende kultursjef Borghild-Johanne Øby i Sarpsborg kommune og fylkesarkitekt Rolv Atle Bråten hos Fylkeskonservatoren i Østfold. Økonomi: Økonomisk har siste driftsåret vært sjeldent godt, med et samlet overskudd på noe over kroner. Historielaget har pr. 31. januar i år en beholdning på drøyt kroner.

3 Det gode driftsresultatet skyldes ikke minst gaver til laget. Dessuten har vi gode inntekter fra loddsalg på medlemsmøtene, samt stort salg både av Inga-heftet, kalenderen og den nye DVD en, i tillegg til medlemskontingenten. Meieri-eiendommen: Det ble holdt kartforretning på Varteig Historielags eiendom Meieriet 6. mai 2009 der tilleggsarealet ble slått sammen med den opprinnelige meieritomta. Arealet er nå 2962,7 m2. Oppmålingsforretningen kostet kr ,-. Statskog SF har hele tiden operert med innløsningsprisen kr. 114,- pr. m2. Innløsningssummen som er blitt presentert for historielaget er derfor kr ,-. Styret forsøker å komme i dialog med Statskog SF for å få redusert kvadratmeterprisen, noe som hittil har vært vanskelig. Årsmøte og medlemsmøter: Det har vært holdt et ordinært årsmøte, fire medlemsmøter og et julemøte. - Mandag 2. februar ble det avholdt årsmøte i peisestua på det tidligere kommunelokalet, med rundt 35 personer til stede. Etter at årsmøtet var avviklet, kåserte Margit Lindemark (88) om hvordan hun som svenske gjorde nordmann av seg i Mandag 16. mars kåserte Brita Lie under overskriften Tolv av hvert om gamle dagers brudekister. Møtet ble holdt i Ingasalen. - Mandag 20. april holdt en tidligere grenselos og kurér, Oddvar Gustavsen fra Marker, foredrag om grenselostrafikken under krigen. Møtet ble holdt i peisestua, og var godt besøkt. - Mandag 28. september var peisestua igjen henimot fullsatt, med nærmere 40 tilhørere da Peder Sandaker holdt foredrag om Milorg-aksjoner i Varteig under andre verdenskrig. - Mandag 2. november var like mange møtt fram for å høre Roar Julsen kåsere over emnet Fra Herføl til Brüssel, også det møtet holdt i Peisestua. - Mandag 7. desember var dagen kommet for julemøte med julegrøt og kaker. Nærmere 50 personer satte hverandre møte i Ingasalen, der kulturhistoriker Siri Eriksen Gjems kåserte om gamle juletradisjoner og familiekvartetten Skaaræne spilte. Turer: - Lørdag 23. mai hadde tur- og arrangementskomiteen lagt opp til en flott tur til Rød herregård og Fredriksten festning i Halden. I alt 23 historieinteresserte vartinger deltok, der det var guidet omvisning begge plasser. - Lørdag 5. september var det lokalhistorisk vandring i regi av tur- og arrangementskomiteen. Frammøtet var hos Terje Bergby på Vestigærn. Ola Bergby og Solveig Rød guidet på stabbursmuseet og kjona, og etter nistepakka tok Ola Bergby de 35 deltakerne med på vandring til tidligere husmannsplasser blant annet om Djupedal og Brusevolddalen. Tillitsmannsmøtet: Varteig Historielag ble spurt om å være vertskap for Østfold Historielags tillitsmannsmøte 20. oktober. Forsamlingslokalet Breidablikk ble leid, og tur- og arrangementskomiteen tok på seg å besørge bevertningen i form av rundstykker og kaker. Mer enn 50 utsendinger fra hele fylket deltok. Ved at tur- og arrangementskomiteen tok på seg oppgaven, ga møtet et pent økonomisk tilskudd til Varteig Historielag.

4 Bygdedagen: Kjell Andersen var leder i bygdedagskomiteen 2009, og var også konferansier på selve bygdedagen. Fra historielaget for øvrig deltok også Kari S. Lunde og Kjell Lunde i komiteen. Historielaget mønstret blant annet bildemateriell av turnere og soldater, og framviste også fin bredde i effekter når det gjelder uniformer og våpen. Ellers var bygdedagsarrangementet svært godt besøkt, noe som trolig blant annet skyldtes at ett av de mer sentrale arrangementene i anledning Varteig kirkes 150 årsjubileum var lagt til denne søndagen med omfattende utstilling på det gamle kommunelokalet. Mange hadde også tatt oppfordringen om å kle seg i gamle klesdrakter, og kirkeskyss med hest satte en ekstra spiss på arrangementet. Historielaget lånte ut butikken på Meieriet til salg av hjemmelagde drops og tresløyd mm. Utenfor Meieriet var en hovslager i sving, mens selve meieribygningen var åsted for bygdekvinnenes virksomhet. Ellers var husene på Meieriet åpne som de pleier på bygdedagen. Foreslått til to kulturpriser: For øvrig registrerer styret at Varteig Historielag i det forløpne år ble foreslått til to kulturpriser Olavsprisen og Sarpsborg kommunes kulturpris. Nå nådde riktignok ikke historielaget opp i en hard konkurranse mellom flere gode kandidater, men vi ser på nominasjonen som et utslag av at historielagets virksomhet blir lagt merke til. Det er vi takknemlige for, samtidig som vi håper at det å bli foreslått til slike priser i seg selv er med på å fokusere på historielagenes ideelle målsettinger. Representasjon: - Kjell Lunde, Øistein Bøe og Kari S. Lunde deltok på Østfold Historielags årsmøte i Halden 7. mars. - Kjell Lunde og Johanne Pahr representerte Varteig Historielag da Tune Historielag lørdag 26. september feiret sitt 30-årsjubileum på Wegenerbrakka - Kjell Lunde og Øistein Bøe deltok på Østfold Historielags tillitsmannsmøte på Breidablikk 20. oktober. Kulurminnedagen 13. september: Historielaget ved nestleder Erling Skivdal deltok i forberedende møter mellom Borgarsyssel Museum og historielagene i Sarpsborg om Kulturminnedagen. Vann og dagliglivets kulturminner var tema, og arrangementet ble lagt til tømmertunellen i Eidet i regi av Borgarsyssel og Tune Historielag. Dugnad: Meierikomiteen har siste året gjennomført flere dugnader på Meieriet, blant annet med nytt tak på kjelleren og sikring av pipa på meieribygningen. Arbeidet har ellers bestått i maling, rydding og gressklipping, snømåking og strøing. Digital kulturminneregistrering: Etter initiativ fra Østfold Historielag, og med støtte fra både fylkeskommune og primærkommuner, skal historielagene i Østfold gjennomføre en digital registrering av kulturminnene i Østfold. De automatisk vernede fornminnene har prioritet, men også øvrige kulturminner skal beskrives, fotograferes og koordinatfestes med GPS. I Varteig har man kommet lengst i dette arbeidet Ovaskogs, men også Østaskogs er det gjort en betydelig innsats. Arbeidene Neaskogs vil etter planen bli igangsatt til våren.

5 Historielaget på nett: Varteig Historielag kan se tilbake på sitt første, hele virkeår med egen internettside. Med en forsiktig start senhøstes 2008, har virksomheten gjennom hele det forløpne år blitt behørig omtalt på lagets webside både i forkant av arrangementene og med referater i ettertid. Det er også lagt inn et betydelig antall generelle artikler med lokalhistorisk tilsnitt. Nettsiden ligger under Inga-komiteens arbeidsområde, med Øistein Bøe som ansvarlig og med datateknisk assistanse fra Stine Bøe. Gamle filmer på DVD: Varteig Historielags DVD-prosjekt har gitt som resultat at den første DVD en ble lagt ut for salg i månedsskiftet november/desember. Denne utgaven omfattet skolefilmen fra 1959 og bygdefilmen fra Målet er minst fire utgaver, fortrinnsvis med én utgivelse i året. Neste år planlegges en DVD med kommunefilmen fra 1980-tallet. Det er Solveig Rød og Øistein Bøe som står for prosjektet, med innkjøpte tjenester fra blant andre Kjell Roar Iversen og Jann Roger Hovden. Årets DVD ble i første omgang laget i 150 eksemplarer, til en stykkpris av 160 kroner. Hele opplaget ble solgt ut før jul, og nytt opplag blir laget på nyåret. INGA-heftet: Årets hefte er det 25. i rekken og ble trykket i et opplag på 400 eksemplarer. Prisen har vært den samme som forrige år, kr. 70,-. Varteig Historielags kalender: Varteig i gamle dager for 2010 ble trykket i 750 eksemplarer og utgitt til jul. Prisen er uforandret kr. 50,-. Gaver: - Varteig Historielag var formålet for minnegaven ved Bjarne Berbys bortgang i alt kr Det siste styret i nedlagte Varteig Hagelag har vedtatt at kassabeholdningen til sammen kr ved lagets opphør skal gis til Varteig Historielag. Siste leder i hagelaget, Sølvi Jelsness, kom med den gledelige gavesjekken på historielagets julemøte. - Gunnar Kullerud har skjenket nye navneskilt for området med det tidligere kommunelokalet, museet og Meieriet. - Div. gjenstander skjenket til historielaget, se under inntakskomiteen. Diverse: - Gruppa som jobber med registrering og fotografering av gjenstandene på Varteig Bygdemuseum og Meieriet, har valgt å tone ned innsatsen noe i det forløpne året blant annet fordi mye av ressursene kreves til kulturminneregistreringen. En del arbeid er imidlertid likevel gjort på Meieriet siste året, blant annet for å gjøre utstillingene mer tilgjengelige for publikum. - To av våre medlemmer, Synnøve Lunde Karlsen og Kjell Andersen, var 26. mai guider gjennom bygda for to busser med medlemmer fra Rakkestad Historielag, som var på vei til Soli Brug.

6 Avslutning: Styret i Varteig Historielag vil på denne måten få takke alle lagets tillitsvalgte for en solid jobb i det forløpne år. Her tas det ansvar til beste for historielaget og lokalhistorien. Styret ønsker også å gi honnør til lagets mange faste medlemmer, som både er villige til å ta i et tak når det er behov, og som trofast støtter opp om lagets ulike aktiviteter. Samlet gjør dette Varteig Historielag til et aktivt lag med solid rotfeste i bygda. Styret

7 Komiteenes rapporter Styret i Varteig Historielag har for det forløpne år bedt de ulike komiteene i laget om å fremme egne årsrapporter. Dette for å kunne gi et mest mulig korrekt bilde av bredden i aktivitetene, til nytte for dagen i dag og som dokumentasjon for framtiden. Vi bringer nedenfor utdrag av de ulike komiteenes rapporter. TUR- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN Tur- og arrangementkomiteen har bestått av Ester Juliussen, Johanne Pahr og Geir Andersen. Det har vært avholdt seks medlemsmøter i historielaget i 2009 hvor komiteen har ordnet med bevertning og loddsalg. På julemøtet, som ble holdt i Ingasalen, var det på tradisjonsrikt vis julegrøt, kaffe og kaker. Komiteen har også vært medhjelpere på Bygdedagen. Historielaget hadde ansvaret for Østfold Historielags årsmøte som ble avholdt på Breidablikk. Arrangementkomiteen ordnet med servering og nysmurte smørbrød og kaffe. 27. mai 2009 ble det avholdt tur til Rød Herregård og Fredriksten festning, og 29. august ble det arrangert høsttur til Terje Bergbys gård Vestigærn hvor Ola Bergby og Solveig Rød var guider på gårdsmuseet og kjona, og deretter ble deltakerne guidet ut til en rekke husmannsplasser av Ola Bergby. Dersom det er tilstrekkelig interesse, vil komiteen i 2010 forsøke å ordne en tur til Hafslund Hovedgård og Soli Brug, en sommertur til Gammelvala i Sverige samt en vandring innombygds med utgangspunkt på Thoreby. For tur- og arrangementskomiteen Ester Juliussen INGA-KOMITEEN Årets utgave av Inga er nr. 25 i rekken. Det er på 76 sider inklusive omslag pluss et 2-sidig innstikk. Heftet ble trykket i 400 eksemplarer og har en salgspris på kr. 70,-. Ved utgangen av 2009 er det solgt ca 240 eksemplarer. Salg og annonseinntekter gir på sikt et overskudd til lagets drift. I 1994 startet en serie med nyere gårdshistorie. Til nå er 26 av i alt 53 gårdsnummer beskrevet. Komiteen planlegger ikke endringer i layout eller format. Tanken om å lage innbundne utgaver av tidligere årganger (bøker med 10 årganger), er droppet da innholdet i tidligere hefter nå legges ut på lagets hjemmeside. Inga-komiteen er også ansvarlig for Varteig Historielags internettside. Med en forsiktig start på høsten 2008, har 2009 vært det første, hele året på nett. Her er det lagt ut en del generelle artikler, blant annet knyttet til Meieriet, museet, Inga fra Varteig, kalenderen og Inga-heftet, i tillegg til forhåndsomtaler og referat fra de ulike turene og møtene i historielaget. Nettadressen til Varteig Historielag er Inga-komiteen har bestått av Solveig Rød, Hans-Erik Pedersen, Øistein Bøe og Wigdis Bergby. For Inga-komiteen Solveig Rød KALENDERKOMITEEN Komitéen har i 2009 bestått av: Hans Erik Pedersen, Øistein Bøe, Gunnar Kullerud, Finn Vestby, Synnøve Lunde Karlsen og Wigdis Bergby Kalenderkomiteen avholdt sitt møte torsdag 8. oktober 2009 hos undertegnede. Komiteen valgte å benytte ett av gårdsfotografiene etter Olav Spydevold til forsiden, samt konfirmantfoto fra 1934 for november. Dette var de eneste som ble bestilt fra Østfold Fylkes Billedarkiv. De øvrige fotografiene er nye i historielagets fotosamling.

8 Varteig i gamle dager ble som i forutgående år trykket i 700 eksemplarer. Dette antallet så ut til å bli i minste laget i år og Hans Erik Pedersen fikk i stand en avtale om levering av ytterligere 60 eksemplarer fra trykkeriet. Som tidligere er det Møklegaards Trykkeri AS i Fredrikstad som benyttes. Det er Hans Erik Pedersen som setter kalenderen og som har den fortløpende kontakten med trykkeriet. Det må nevnes at han med dette gjør en strålende og uhyre verdifull jobb!! Kalenderkomiteen er så heldig stilt at det jevnlig kommer inn nytt materiale til fotosamlingen. Spesielt må nevnes Synnøve Lunde Karlsen, komiteens nyeste medlem, som gjør en formidabel jobb i arbeidet med å låne inn fotografier og samle inn opplysninger. Samtidig vil undertegnede anmode og oppfordre styret til å huske på at fotomateriale som lånes inn i andre sammenhenger også går veien om historielagets fotosamling. Prisen på kalenderen er uforandret kr. 50,-. I tillegg hadde de fleste selgerne med seg eksemplarer av Inga 2009 og i år Historielagets nye DVD. For kalenderkomiteen Wigdis Bergby MEIERIKOMITEEN Komiteen har i 2009 skiftet andre halvdel av taket på potetkjelleren slik at hele taket nå har plater som undertak og lekter, sløyfer og gammel taksten. Dessuten er pipa over tak på Meieriet revet og taket tettet. I forbindelse med bygdedagen, hentet komiteen krakker fra kommunelageret. De står nå lagret i grisehytta og i uthuset. Krakkene trenger utskifting av noen bord samt maling. Komiteen har stått for gressklipping og annet arbeid på eiendommens uteområde. På sitteklipperen har gruppa byttet skjærehodet og kniver, samt annet mindre vedlikehold. Gjenstander som tidligere var lagret i grisehytta står fortsatt i potetkjelleren i påvente av at registreringsgruppa skal registrere og merke gjenstandene og det blir laget en plan for hva som skal plasseres hvor. Medlemmer i komiteen har vært: Arve Skoftebyengen, Gunnar Bråthen og Kai Rød. Ved takomlegginga deltok flere andre medlemmer. For meierikomiteen Kai Rød INNTAKSKOMITEEN Komiteen har bestått av: Erling Skivdal, Wigdis Bergby, Synnøve Lunde Karlsen og Harald Sælid. Vi har hatt møter torsdag 26. mars og tirsdag 3. november, og har til sammen behandlet 26 saker. Av disse har vi vedtatt å ta imot 25 gjenstander, ett avslag. Liste over de gjenstandene vi har innlemmet i Varteig Historielags samling (med giver og plassering i parentes): Dukke (Synnøve Lunde Karlsen - 2.etg. barnerom hovedhus) Kurvstol (do do) Potte (do do) Jesusbilde (do do) Kattebilde (do do) Dukkekoppestell (do do) Barneseng (Solbjørg Bøe do) Dukkestol (do do) Sengetøy (do do) Leketøy, lekehund (do do) Barnebunad, Østfoldbunad, sommerdrakt (do do) Gimpa pose til nattøy (do do) Hvitt forkle (do do)

9 Dukkevogn (do do) Dyne (Kari S. Lunde do) Dynetrekk (do do) Ark m/papirdukker (Wigdis Bergby do) Ryggsekk (Sonja Steen - kjøkken 1.etg.hovedhus) Dokumentveske (do - stue,1.etg.hovedhus) 18 stk. gamle foto (Per Derbakk arkivrommet) Boksamling, manus til Varteigboka, Olav Spydevold (Breidablikks venner, v/bjarne Arntsen lagret i kjeller i kommunens administrasjonsbygg) Pokaler fra Ise skytterlags damegruppe, 5 pokaler og 1 fat (Ise skytterlags damegruppe v/sigrun Brusevold og Kate Bergby plasseres i 2. etg. hovedhus) Motor (Almquist, Breidablikk Vestvold) Rørkutter (Vidar Bergerud lagret i uthus) Stråleovn (Sigmund Tveter lagret på Meieriet). For inntakskomiteen Synnøve Lunde Karlsen MOTORGRUPPA I samarbeid med hovedstyret gikk et par av lagets medlemmer inn i ei motorgruppe fordi vi syntes det var galt at NSU-bilen vi arvet fra Anne Thoreby skulle stå og forfalle. Vi mente at det var en plikt historielaget hadde når vi først hadde tatt mot bilen med takk. Vi tenkte vel kanskje ikke at denne gruppa skulle gå inn i det oppsettet i laget med komiteer etc valgt på årsmøtet. Det kan vel kanskje bli et problem ved valgene om noen år. Imidlertid er altså Ragnar Berby og Kjell Sterkerud medlemmene på det nåværende tidspunkt. Motorgruppa er dessverre ikke hurtigarbeidende, men en del er utført på NSU-bilen vi er blitt testamentert. Det var en del mangler på bilen ved overtagelsen, men vi har gjort klart til bytte av bremser, både bremserør og bremsesko må byttes. Det samme må gjøres med bremsepumpene på hjulene. Det er kjøpt inn nyfabrikkerte bremsesko samt bremsepumper som en gave til historielaget fra gruppa. Dessuten har en ny forgasser også blitt kjøpt inn, denne gangen for lagets regning. Vi hadde nok tenkt at vi skulle vært lenger i restaureringsarbeidet, men vårt mål er nå å kunne frakte bilen på egne hjul til bygdedagen sommeren For å få til dette er planene å frakte bilen fra Thoreby til Ragnars verksted slik at vi kan få arbeidet innendørs og med levelig temperatur en gang i vinter. For motorgruppa Kjell Sterkerud

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2010 (08.02.2010-07.02.2011)

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2010 (08.02.2010-07.02.2011) Varteig Historielag Stiftet 8.2.1982 Årsberetning for årsmøteperioden 2010 (08.02.2010-07.02.2011) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret:

Detaljer

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012)

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012) Varteig Historielag Stiftet 8.2.1982 Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret:

Detaljer

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2012 (27.02.2012-11.02.2013)

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2012 (27.02.2012-11.02.2013) Varteig Historielag Stiftet 8.2.1982 Årsberetning for årsmøteperioden 2012 (27.02.2012-11.02.2013) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret:

Detaljer

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2013 (11.02.2013-24.02.2014)

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2013 (11.02.2013-24.02.2014) Varteig Historielag Stiftet 8.2.1982 Årsberetning for årsmøteperioden 2013 (11.02.2013-24.02.2014) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret:

Detaljer

Varteig Historielag 30 år

Varteig Historielag 30 år Varteig Historielag 30 år 1982-2012 Varteig Historielag 1982 2012 Identitetsbærer og verdiskaper Historielaget spiller en viktig rolle i Varteig i form av sitt verdivedlikehold og sin verdiskapning. Det

Detaljer

Varteig Historielag 25 år

Varteig Historielag 25 år Varteig Historielag 25 år 1982-2007 Varteig Historielag 1982 2007 OG SLIK BEGYNTE DET Tankene om et historielag i bygda fikk god oppslutning. I desember 1981 tok kulturstyret i daværende Varteig kommune

Detaljer

Varteig Historielag. Årsberetning for årsmøteperioden 2014 ( 24.02.2014-09.02.2015) Valgt på årsmøtet: Styret: Gunnar Kultorp Arild Smaaberg

Varteig Historielag. Årsberetning for årsmøteperioden 2014 ( 24.02.2014-09.02.2015) Valgt på årsmøtet: Styret: Gunnar Kultorp Arild Smaaberg Varteig Historielag Årsberetning for årsmøteperioden 2014 ( 24.02.2014-09.02.2015) Valgt på årsmøtet: Styret: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlemmer: Terje Bergby Ingrid Kullerud Karin Kullerud

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark På Telemark Museum, foredragssalen i Øvregate 33, (oppsiden av Brekkeparken) i Skien, tirsdag 13. mars kl 19:00. Saksliste

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger ÅRSBERETNING for 2016. STYRET. Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Olav Karlsen, Snåsa Sekretær: Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal

Detaljer

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av:

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007 Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: Jens Bakke, leder Hilde Gløckner, nestleder John Solberg, kasserer Anne Sætre Jensen,

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 1 - Februar 2008 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Møllesteiner av is i Kringlerdalen Foto: Inger Program og møter, vinter og vår 2008 Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: - Slekt, leder

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING 4879 Grimstad Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 29. januar kl. 1800 på Grimstad Vertshus. Det

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 Mandag 30. oktober kl. 19.00 på Berg Ungdomslokale Saksliste 1. Åpning ved leder. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 medlemmer til å skrive under

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte

Protokoll fra Årsmøte Protokoll fra Årsmøte I Askim Historielag tirsdag den 19. mars 2013 kl. 19.00 i Randulfstua. Dagsorden: Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 24. mars 2015 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua.

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl. 18.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb).

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). ÅRSMELDING FOR 2011 Styret Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). Styret i Rauma historielag har i 2011 bestått

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING Side 1 SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING ÅRSBERETTNING 2011. Styret vil be forsamlingen om ett minutt stillhet for å minnes de av våre medlemmer som har gått bort i året 2011. STYRET, LAGLEDERE og KOMITEER

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1. Styret, revisorer, valgkomiteen og andre komiteer i 2014. Styret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Bjørn Enger Kåre Nilsen Agnes Serine Antonsen Bossum Wenche Lundberg Bossum

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2005

Årsberetning for Brevik MC 2005 Årsberetning for Brevik MC 2005 Innhold: 1. Styrer og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 2005 6. Førerutviklingskurs 7. Street Run 8. Hydrotier n 9. Onsdags-

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Årsberetning Slevik velforening 2016

Årsberetning Slevik velforening 2016 Årsberetning Slevik velforening 2016 Styret har i perioden bestått av; Janne Martinsen Ann-Kristin Brunzell Rud Bengt Rydin Christian Karlsen Kenneth Bremvik Marianne Tøgersen Arvid Johansen Det har siden

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste ÅRSMØTE 2011 Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 3 september 2007 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Traktor fra Prestmosen Foto: Inger Program og møter, høst/vinter 2007 Foredragskvelder og utflukter: Søndag 16. september: Kulturminnedagen

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Årsberetning 2013 for Rond O-lag

Årsberetning 2013 for Rond O-lag Årsberetning 2013 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag Årsmøte i Åsen Museum og Historielag 20.02.2017 Sak 5. Regnskap På neste sider følger balanse og samlet resultat før regnskapet er revidert. Revisors beretning blir framlagt på årsmøtet. Spesifikke tall

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til Årsmøte for 2016

Innkalling til Årsmøte for 2016 1 1 Innkalling til Årsmøte for 2016 2 Troms Elghundklubb Årsmøte for 2016 på Haraldvollen lørdag 11.februar 2017, kl. 13.00. Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling Sak 2 Godkjenning av saksliste Sak

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 13 2006 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2006 side 3 MA 08.06.2006 Årsmøte fradag, den 16.06.2006 på Ørnes Hotell (annonse) 4 MA 08.06.2006 Ny bok fra Historielaget

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING Ordinær generalforsamling for NKS Bergen avholdes den 27.januar 2004 Sted: Bygg for Basal Biologi (BBB bygget) Jonas Lies vei 91

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

EIKER HISTORIELAG ÅRSMØTE 2009

EIKER HISTORIELAG ÅRSMØTE 2009 EIKER HISTORIELAG ÅRSMØTE 2009 søndag 26.april på Fossesholm ÅRSBERETNING 2007-2008 REVIDERT ÅRSREGNSKAP 2007 VALGKOMITEENS INNSTILLING ÅRSMELDING FOR EIKER HISTORIELAG 2008-2009 Årsmøte 2008 Årsmøtet

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte 2012 Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG 2014. 1 Innledning. Vi har i løpet av året arbeidet mot de arrangement utvalget har ansvar for - våre faste oppgaver, og brukt tiden til å komme i mål med dem. I tillegg

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 1 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Først vil jeg takke årsmøte for tilliten dere har gitt

Detaljer

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag den 15. mars 2014 kl. UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to personer til å

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015 HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG Årsberetning 2015 1 HAMAR IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR 2015 Administrasjons-utvalgets (AU) og hovedstyrets (HS) sammensetning: AU har i perioden bestått av: Truls Norderhaug (leder)

Detaljer

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset INNLANDET UTVIKLINGSLAG Innkaller herved til årsmøte Tirsdag 21/2 2017 Klokken 19:30 Bygdehuset Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen: 10.02.2017 Velkommen! Side 1 av 7 Årsmøte

Detaljer

Varteig Historielag. Stiftet Årsberetning for årsmøteperioden 2015 ( )

Varteig Historielag. Stiftet Årsberetning for årsmøteperioden 2015 ( ) Varteig Historielag Stiftet 8.02.1992 Årsberetning for årsmøteperioden 2015 (9.02.2015-8.02.2016) Valgt på årsmøte: Styret: Styremedlem: Terje Bergby Styremedlem: Ingrid Kullerud Styremedlem: Arild Smaaberg

Detaljer

Årsmelding for årsmøteperioden 2016 ( )

Årsmelding for årsmøteperioden 2016 ( ) Årsmelding for årsmøteperioden 2016 ( 8.02.2016-6.02.2017) 1.) Valgt på årsmøtet (2016): A) Hovedstyret : Leder - Oddveig Nilsen Nestleder - Solveig Rød Kasserer - Terje Bergby Sekretær - Ingrid Kullerud

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer