Varteig Historielag. Årsberetning for årsmøteperioden 2014 ( ) Valgt på årsmøtet: Styret: Gunnar Kultorp Arild Smaaberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varteig Historielag. Årsberetning for årsmøteperioden 2014 ( 24.02.2014-09.02.2015) Valgt på årsmøtet: Styret: Gunnar Kultorp Arild Smaaberg"

Transkript

1 Varteig Historielag Årsberetning for årsmøteperioden 2014 ( ) Valgt på årsmøtet: Styret: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlemmer: Terje Bergby Ingrid Kullerud Karin Kullerud Ek Gunnar Kultorp Arild Smaaberg Thorbjørn Olsen Ragnhild Aune Sulusnes På nytt ekstra ordinært årsmøtet , ble det valgt leder for 1 år : Solveig Rød Revisorer: Vara: Valgkomite: Kjøkkenkomite: Harald Sælid Rolf Lunde Jan Henning Hansen Ludvig Lunde Jan Henning Hansen Kai Rød Marit Aasgaard Arne Hansen Sølvi Jelsnes Representant til bygdedagen 2014: Kari S. Lunde Ingrid Kullerud Oddvar Juliussen har hjulpet til på hvert møte. Oppnevnt av hovedstyret: Regnskapsfører: Hans Erik Pedersen Publikasjonskomite : Ansvar for Inga: Ansvar for Kalender: Solveig Rød, leder Øistein Bøe Hans Erik Pedersen Synnøve Lunde Karlsen (leder)

2 Hans Erik Pedersen Tove Wilhelmsen Jan Hasle Solveig Rød Øistein Bøe (ansvar for siden med merkedager) Web-komite: Leder og ansvar for det datatekniske: Web-siden: Facebook-siden: Bildegruppen/arkivet Scanning/registrering av bilder: Korrekturlesing Knut Øyvind Skaar Øistein Bøe Karin Kullerud Ek Knut Øyvin Skaar Øistein Bøe Oddveig Nilsen Synnøve Lunde Karlsen Kari S. Lunde Gunnar Kultorp og Arild Smaaberg Karin K. Ek og Synnøve Lunde Karlsen Meierikomite: Inntakskomite: Motorgruppa: Utsmykkingskomite: Kjell Lunde, leder Kai Rød Gunnar Bråthen Finn Tomta Terje Bergby Synnøve Lunde Karlsen Terje Bergby Wigdis Bergby Hans Erik Groven Arne Hansen, leder Kjell A. Sterkerud Ragnar Berby Terje Bergby Rune Kultorp Komiteens medlemmer la ned sitt arbeid pga uenighet med styret om komiteens mandat og arbeid. Saker som komiteen skulle ha gjort, blir nå behandlet av styret. Medlemmer: I 2014 hadde VH 127 medlemmer og 2 æresmedlemmer. 11 personer er nyinnmeldte, 5 er utmeldt og en har flyttet.

3 Styrets møter: Styret har hatt 11 styremøter. 7 møter har blitt holdt en time før hvert medlemsmøte på bygdehallen. 4 møter har vært av lengre varighet, der større saker er behandlet. 70 saker er behandlet fra forrige årsmøte. Styrets arbeid: Styrets primære oppgave er å sikre lagets jevne drift. Det store aktivitetsnivået VH har lagt seg på gjennom flere år, har slitt på medlemmene våre, og det viser seg må at det er vanskelig å få folk til å påta seg verv og leder ansvar. VH's styret av 2014 har forsøkt å kutte ned på flere saker som ikke helt er nødvendig for å drifte laget. Styret har i 2014 også behandlet følgende saker: Utarbeidet en disposisjonsplan for meieri-eiendommen. Gjennomføringen av «ryddeplanen» for å lage mer permanente utstillinger, bør være avsluttet før bygdedagen i Merking av kulturminner og boplasser i Varteig. Det nye styret skal sette ned en ad-hoc komite med 3 medlemmer (hvorav en fra styret), som skal innhente anbud, gi forslag til mal for tekst på info-platene og fremme forslag til utplasseringsplan. Styret har sendt en henvendelse til Sarpsborg kommune der det påpekes viktigheten av å bevare Furuholmen/det gamle lenseområdet og samlingene der, på en slik måte at viktig lokalhistorie kan gjøres mer tilgjengelig for folk og ikke gå tapt. Det er funnet eksempler fra kommunale kart på at skrivemåten for steder i Varteig ikke er i tråd med tradisjonelle navn. Det nye styret skal nedsette en ad-hoc komite med 3-5 medlemmer som skal gå gjennom kommunale kart over Varteig for å se om navn/skrivemåter er i tråd med gammel navneskikk. Det må lages en liste over evt. avvik. Styret tar så saken opp med kommunale myndigheter. Dialekt-CD 'n «Sånn prekæ døm i Varte før i tia» ble ferdig 2.juni 2014, og har blitt en stor suksess. Kommunikasjon med medlemmene: Styret har sendt ut 3 medlemsbrev og terminlister. De fleste mottar dette elektronisk. De andre får det i postkassen. Representasjon: VH har vært representert på årsmøte i ØH av Gunnar Kultorp, Terje Bergby og Karin Ek På ØH's tillitsmannsmøte møtte Gunnar Kultorp og Arild Smaaberg. Solveig Rød representerte VH da Sarpsborg kommune hadde møte for å planlegge månedens tur for Gaver: VH har fått et forsterkeranlegg av Sigrid og Jan Hasle Ætteprisen for INGA-heftet Prisen er på 5000 kr.

4 Økonomi: Laget har en god økonomi og ingen gjeld. Av overskuddet på kr ,47, er ca kr. Øremerket til merking av kulturminner i Varteig og til oppjustering av Meieriet som utstillingslokalet. Styret mener at nivå på kontigenten beholdes slik den er nå. Møtevirksomheten: Årsmøte Sven G. Eliassen, «1814 sett fra Smålendene», kåseri Jon Thoresen kåserte fra si bok «Arvegods sitater og anekdoter fra Østfold» Carsten S. Pettersen, et livstidsvitne fra konsentrasjonsleire under 2.verdenskrig og de hvite bussene Carl Einar Kure og Runar Jansen fra Sarpsborg historielag fortalte om sitt bokprosjekt om St. Mariegate Odd Jan Skriubakken, kåserte under overskriften «Glimt fra Tunes historie» Solveig Rød og Arild Smaaberg viste bilder og om fortalte om vartinger som har utvandret til Amerika. Hvorfor de dro, hva de kom til og hvordan de levde i Amerika Per E. Lundh fortalte om tømmertunnelen i Eidet. Turer: 24,05 - Medlemstur til Eidsvollbygningen i Eidsvoll Historisk vandring ved Tangen Furuholmen. Kjell Andersen hadde ansvar for og opplegg og guiding på turen. Slektforskerkvelder: Det har vært 2 møter. 3 personer møtte opp, pluss flere representanter fra VH. Det har også kommet en del spørsmål vedrørende slektforsking via nettet. Øistein Bøe har besvart de fleste, og noen har også Arild Smaaberg og Ragnhild A. Sulusnes besvart.

5 Bygdedagen: Kari S. Lunde og Ingrid Kullerud var historielagets representanter i bygdedagskomiteen VH's eiendom Meieriet ble selvfølgelig benyttet både til utstillinger og salgsboder. VH's stand hadde salg av CD med dialektiske ord og uttrykk, gamle Varteig-filmer, INGAhefter, kalendere og DVD'er. VH's medlemmer bemannet museet og hadde ansvar for trafikk-avviklingen og parkeringen. Annet: Hans Erik Pedersen har ført inn folketellingen i 1891 for DIS Styret i VH ønsker å takke alle medlemmer i de ulike komiteer i laget, for det arbeidet alle gjør. Vi vil også takke alle for den oppslutningen vi har på alle aktivitetene våre. Styret De som har lyst til å lese årsrapportene til de forskjellige komiteene i VH, kan få de i sin helhet ved henvendelse til styrets sekretær eller leder. Fra Web-komiteens årsrapport: Websiden er mye besøkt og Facebooksiden har hatt en voldsom vekst i løpet av året. (fra 380 «venner» til 658 i desember) Facebook er blitt benyttet av folk som søker slektinformasjon. En stor takk til Øistein Bøe som har besvart slike henvendelser. Det er stor variasjon i besøket i bildealbumet, gj.snitt ca treff pr. døgn. Rekorden er på hele besøk i et døgn! Web-komiteen har gjort en formidabel jobb hver eneste uke. VH har pr.31.desember bilder registrert i arkivet. Hele 34 ganger er nye bilder publisert i Fordi dette arbeidet er så tidskrevende, trenger komiteen akutt flere medlemmer som kan gjøre en del av jobben som f.eks.: skriving av tekster, skanning og redigere/ administrere bilder i fysiske arkiv.

6 Fra publikasjonskomiteens rapport: 2014 utgaven av INGA er den 30. i rekken med et opplag på ca. 400 stk. Prisen er 100.kr. pr.eksemplar, som i år er på 96 sider og limt istedenfor å være stiftet. Ca. 300 eks. er solgt til nå. Kalenderen «Varteig i gamle dager», var i år den 31. i rekken. Den ble trykket i 650 eksemplarer, og prisen er 80kr. Det er solgt ca. 600 eks. av kalenderen. VH's dialekt-cd «Sånn preka døm i Varte før i tiæ» ble lagt ut for salg på medlemsmøtet den 2. juni. Det er solgt 125 pakker (dvs. en lyd-cd + et hefte) og prisen på 150 kr. Det er også solgt 2 DVD'er Fra Meierikomiteens rapport: Utført arbeid i uthuset: Det er lagt nytt gulv i søndre uthusrom, og 3nye inngangsbruer til de andre rommene. Før dette arbeidet startet, var det nødvendig å gå til anskaffelse av en del verktøy. I meieribygningen er det avlest jevnlige målinger av fuktighet og temperatur. I arkivrommet har fuktighet og temperatur stabilisert seg, og det oppfyller Riksarkivets krav. Den nye gressklipperen har fungert utmerket, men trenger nå en forskriftsmessig utført service. Fra inntakskomiteens rapport: Komiteen har behandlet 9 forespørsler i gjenstander er tatt inn i samlingen og 2 er avslått.

7 Årsrapport 2014 fra Webkomiteen i Varteig Historielag: Webkomiteen har hatt følgende medlemmer i arbeid: Knut Øyvin Skaar (leder ansvar for det datatekniske), Øistein Bøe (websiden) og Karin Kullerud Ek (Facebook). Knut Øyvin Skaar og Øistein Bøe har utgjort bildegruppen i komiteen. Siste halvår 2014 har Oddveig Nilsen jobbet fast i prosessen med bildearkivet. Synnøve Lunde Karlsen, Kari Synnøve Lunde, Gunnar Kultorp og Arild Småberg har bidratt med innhenting og skanning av bilder. Synnøve Lunde Karlsen og Karin Kullerud Ek har også bidratt til korrekturlesing av bildetekster og GPS posisjoner. 1. Websiden: Øistein har stått for all teknisk publisering av tekster. Styrets sekretær skriver referat/innlegg for siden. Knut Øyvin jobber som støtte og admin i arbeidet med Varteig Historielags webside og servertjeneste. Websiden har hatt litt lavere besøkstall siste halvår sammenlignet med første halvår. Det kan tilskrives at nye innslag på websiden har gått ned. Vi trenger flere som vil skrive!

8 Besøkende, desember : Lengde av besøk, desember Facebook og Varteig Historielags album. Både Øistein og Karin legger ut bilder og linker til vårt webalbum med stor frekvens. Dette bidrar vesentlig til våre positive besøkstall. Et flott samarbeid som bidrar til Varteig Historielags popularitet på web. Vi har hatt en eventyrlig vekst på Facebook. Ved inngangen til 2014 hadde vi 380 "venner" på FB, ved utgangen av året var tallet økt til 658. Dette gjør selvsagt at rekkevidden har økt betydelig, vi når vesentlig flere med både møteomtaler, linker og bilder som blir lagt ut. Dette ser vi også tydelig på antallet som aktivt liker og responderer på våre bidrag på Facebook. Det er all grunn til å tro at vi via Facebook når mange, kanskje ikke minst i yngre årsklasser, som vi vanskelig ville fått i tale gjennom historielagets ordinære drift. Facebook er også en mye benyttet kanal for folk som søker slektsinformasjon. Vi har fått mange henvendelser siste året hvor det søkes informasjon om aner fra Varteig. Det kan være arbeidskrevende å besvare slike henvendelser, men vi har erfart at dette er en type service som det blir satt svært stor pris på. Øistein har tatt ansvaret for å besvare slektsrelaterte henvendelser.

9 3. Bildegruppen Bildegruppen har hatt mange uformelle møter og ingen formelle møter i året som har gått. Hovedsakelig har Øistein og Knut Øyvin stått for arbeidet med Skypemøter flere ganger i uka. Øistein Bøe har stått for all produksjon av tekster samt det meste av skannearbeidet. Dette arbeidet fordrer søk i flere kilder for å gi bildetekstene det innholdet vi har i dag. Knut Øyvin Skaar har gjort editering i Photoshop, lagring av alle bilder i Varteig Historielags harddisker, tilrettelagt alle filer for webalbum med alle tekster, GPS posisjon, nøkkelord lagret i filene samt selve publiseringen i webalbum og opplasting av filer til server. Knut Øyvin gjør også programendringer i webalbumet for Varteig Historielags behov. Vi må også legge til at Øistein og Knut Øyvin har betydelig arbeid i forbindelse med å forbedre tekster og rette feil i tekster. Dette er positivt arbeid basert på medlemmer som følger med og gir oss tilbakemeldinger. Bildegruppen har nå fått et fast arbeidende medlem i Oddveig Nilsen for bildearkivet. Vi foreslår Oddveig som fast medlem i webkomiteen under bildegruppen fra Bildearkivet Oddveig Nilsen har asvaret for registrering av bilder og tekster i vår Access database. Databasen gir oss full oversikt over alle bilder og tekster og hvordan vi har registrert bildene i albumet. Databasen er kun til internt bruk og betjenes av Oddveig, Øistein og Knut Øyvin ved hjelp av weblagrede filer på Dropbox. Det muliggjør utveksling av filer og data på internet Eksempel på skjermbilde fra databasen.

10 Rapporter fra bildearkivet: Eksempel på rapport over alle bilder i arkivet: Statistikk, antall bilder arkivert og publisert 2014: 4. Varteig Historielags webalbum: Arbeidet med Varteig Historielags album startet høsten Vinteren 2013 ble de første album i html format testet med styret. Juni 2013 publiserte vi våre første bilder på web. Årsskiftet ble albumet oppgradert til SQL database slik det ser ut i dag. Albumet er basert på igalerie albumet laget i Frankrike. Albumet er programmert i php åpen kode og er gratis for Varteig Historielag. Flere tilpasninger er gjort for å få norsk språkdrakt og menyer og tekster tilpasset Varteig Historielags behov.

11 4.1. Albumet hadde denne utforming juni 2013: Vi publiserte 220 bilder når vi lanserte albumet 1. juni I januar 2014 ble nåværende album igalerie tatt i bruk:

12 4.3. Album statistikk Besøk frekvens 1. halvår 2014, bilder som har blitt sett på Besøk frekvens gjennom siste halvår 2014 Vi har stor variasjon i besøk i albumet, gjennomsnittet ca 2800 treff per døgn. Med vi kan registrere rekorden på hele besøk i et døgn i desember, det betyr at noen besøkende sprer link til vårt album til store nettverk med mange brukere. Vi synes dette er god lønn for arbeidet med vårt album. Vi har passet 1 million treff i vårt album ved utgangen av 2014!

13 Fra vår server har vi denne oversikt over aktivitet i desember 2014 VHigalerie representerer vårt album i rødt. Det blå er aktivitet på vår webside Medlemmer i albumet Registrerte medlemmer i albumet er 40, der kun 5 6 er aktive. Vi har lykkes med god besøksrespons i albumet, men vi har ikke lyktes å få medlemmer til å logge inn og utnytte fordeler albumet gir. Vi har sendt ut rundskriv til alle medlemmer om temaet i desember Websikkerhet i albumet. Vi har gjennom året mindre enn 6 forsøk på innlogging fra litt mistenkelige ip adresser. særlig fra øst Europa. Disse ip adresser blir fast blokkert og nektet adgang. Vi har mao ingen problemer med inntrengning i øyeblikket. Vår server partner Shed49 har levert bra stabilitet på websiden med unntak av siste dager av En oppgradering av sql programvare på serveren har medført flere dager da albumet i noen timer ikke var tilgjengelig Sikring av lagrede bilder. Webkomiteen disponerer 5 usb harddisker med kopier av alle bildeformater som vi bruker. 3 av disse er VHs eiendom. TIF format blir lagret som original. JPG format blir brukt i det videre arbeidet. Det lagres båder fullformat JPG og WEB format JPG bilder med vannmerke. Alle tekster, nøkkelord, albumnavn, overskrifter og gps posisjoner lagres på selve bildefilen i såkalt metadata format. I tillegg til disse 5 harddisker lagres bildene på 2 aktive pc'er som er i bruk i arbeidet. Styret bør vurdere om vi skal oppbevare en harddisk i vårt arkiv på Meieriet eller om vi søker om plass i Sarpsborgs nye arkiv for kommunen i Skjeberg. Ref tidligere mail om temaet til formann Nye bilder til albumet Vi har en betydelig liste på flere sider over bilder og givere som skal besøkes og bilder som skal hentes inn. Vi henter ikke inn album for at de skal bli liggende i kø for skanning. Vi har intern

14 regel som prioriterer å skanne under besøket hos giver. Varteig Historielag har kjøpt inn to lette mobile skannere som fungerer godt til formålet. Unntaksvis tar vi med album for deretter å returnere innen 1 2 uker dersom mengden bilder er for stor. Fordelen med å arbeide hos giver er at man får tid til å diskutere innhold med giver samtidig med at skannerarbeidet foregår samt at vi ikke risikerer å 'glemme' album som skal returneres ØFB registrerte bilder fra Varteig Vi har gjort avtale med ØFB om å bidra i fysisk registrering av bilder samlet inn i Varteig i ØFBs arkiver. Dette er et betydelig antall bilder som medlemmer av Varteig Historielag har samlet inn fram til år Uheldigvis sitter Varteig Historielag ikke på noen originaler av bilder eller tekster fra denne innsamling som vi selv har gjort. Vi har kun fotostatkopier av registreringsskjema som inneholder endel tekst, pluss bildet overlevert til ØFB. Vi har så vidt vi forstår 925 slike bilder registrert i ØFB. Tallet er basert på kopier av registreringsskjemaene som vi har. Registreringsskjemaene er registrert i en søkbar database i vårt e arkiv. Dette registreringsarbeidet er nå utsatt på ubestemt tid pga forsinkelser i ØFB. I avtalen inngår å få ta del i arkivets originalmateriale slik at vi kan publisere disse når registreringsarbeidet er gjort Forslag til å bruke gamle bilder fra Varteig. Bildegruppen mener styret bør vurdere å benytte alle bilder til for eks å lage et Inga med utvidet innhold i form av bildebok som kan variere i innhold fra år til år. Eget bildehefte kan være alternativet Eksempel på hvordan data kan skrives direkte fra arkivet

15 4.10. Publiseringer gjort i 2014 Varteig Historielag har pr 31. desember bilder registrert i arkivet. Pr. 1. januar 2013 hadde vi 947 bilder registrert. Vi har økt takten på publiserte bilder fra 530 i 2013 til 1060 pr 31 desember Hele 34 ganger har vi publisert i 2014, i snitt hver 11. dag. 5. Arbeidet videre med Varteig Historielags Fotosamling. Bildegruppen og websiden er området med flest utfordringer. Gruppen arbeider hardt og har tildels stor arbeidsbelastning. Det er et betydelig antall timer som går med hver uke. Vi har også gjort mange forsøk for å få med medlemmer som kan bidra direkte i arbeidet for avlastning. Oddveig, Synnøve, Kari, Gunnar og Arild er gode eksempler på at vi har lykkes. Vi er derimot veldig sårbare dersom Øistein eller Knut Øyvin ikke kan fortsette arbeidet. Vi har i dag ingen som kan gå inn og overta disse jobbene. Stopper en av disse to så stopper arbeidet med å publisere bilder. Vi trenger ressurser som kan skrive tekster, ikke bare skanne. Det ligger jo betydelig arbeid bak for å finne data om mennesker og steder som våre bilder representerer. Det tekniske arbeidet med å redigere bilder og administrere bilder i fysiske arkiv samt administrere vårt album og webside er i dag helt avhengig av Knut Øyvin. Vi har ikke lykkes å finne noen som er villig eller som kan ta på seg dette arbeidet. Vårt arbeid med bilder og webside har høy risiko for stopp pga mangel på kritiske ressurser. Bildegruppen ønsker at det nye styret i 2015 jobber med dette spørsmålet aktivt, slik at vi kan finne nye ressurser som kan bidra. For Webkomiteen Varteig Historielag Knut Øyvin Skaar 3. januar 2015.

16 Varteig Historielag Stiftet Varteig Historielags inntakskomité Stiftet ÅRSRAPPORT FOR 2014 Medlemmer: Komitéen har i 2014 bestått av: Terje Bergby - leder, Wigdis Bergby sekretær, Synnøve Lunde Karlsen og Hans Erik Groven. Synnøve Lunde Karlsen ønsker å ta et års pause fra komiteen. De øvrige medlemmene ble enige om at det ikke trengs noen vikar eller nytt medlem for det ene året. Møter: Komitéen har avholdt ett møte: på Meieriet. Dette fordi det var lite henvendelser i vårhalvåret. Forespørsler: Komiteen har behandlet 9 forespørsler i Det ble vedtatt å ta inn 7 i samlingen da de anses som verdifulle i historisk sammenheng eller for å komplettere de ulike utstillingene i husene. Alle har en historisk bakgrunn fra Varteig. Forespørsel 14/3 ble avslått; Lyn-komfyr fra Inger Lovise Bergerud. Begrunnelse: plassmangel og at vi allerede har en Granat-komfyr som vi anser som mer lokal. Forespørsel 14/9 ble avslått; hakkelsmaskin fra Frank Glenne. Begrunnelse: det er allerede en maken i samlingen. Denne står lagret på Vestvold. Gjenstand 7/14; kongens fortjenstemedalje i gull er ennå ikke mottatt, men Øistein Bøe har takket ja til giver pr. epost Wigdis Bergby

17 Varteig Historielags inntakskomité Stiftet INNTAK TIL VARTEIG HISTORIELAGS SAMLING 2014 Oversikt over gjenstander som inntakskomiteen har vedtatt å innlemme i Varteig historielags samling. NR. GJENSTAND GIVER DATO PLASSERING FOR VEDTAK 14/1 Arkiv etter Bøe elgjaktlag, Anders Ørka Plassert på arkivrom, Meieriet protokoller, fotoalbum mm. 14/2 Div. ukeblader og bilder Inger Lovise Passer i miljø i stua, mm Bergerud 14/3 Lyn-komfyr med magasin Inger Lovise Bergerud NB!avslått kongebilder på pigeværelset Har Granat-komfyr, denne er mer lokal enn Lyn og i god stand Bok: Eldre norske Inger Lovise Befinner seg hos Øistein Bøe 14/4 fotografer Bergerud 14/5 Skål til kaffeservise m. tekst Bø kvinneforening. Ole Henry Bøe Plassert i skap på Spydevoldrom sm. med de andre fra samme servise. 14/6 2 Bøker: Eidsvold 1814 Knut Øyvind Plassert på arkivrom J.W.Cappelens forlag og Skaar Syv-aars-krigen for 17.mai av H. Angell, ill. ab A. Bloch. H. Aschehoug og Co Kongens fortjenstemedalje Erik Brun Ikke mottatt ennå, forespørsel 14/7 til Simen Matisen (oldebarn til via Øistein Bøe, som har takket Brun, som hadde tilknytning til Brunsby mottaker av medaljen) ja på vegne av inntakskom. Tenkt plassert på Bygdemuseet 14/8 Slaktemaske Jon Engen Plasseres i Slaktebua /1/94 Hakkelsmaskin Frank Glenne NB!avslått Har tilsvarende på Vestvold

18 Varteig Historielag Meierikomiteen 2014 Meierikomiteen har i 2014 bestått av Kjell Lunde (leder), Gunnar Bråthen, Kai Rød, Terje Bergby og Finn Tomta. Våningshuset Det er ikke utført noen arbeider på våningshuset siste år. Uthuset Det er lagt nytt bjelkelag og gulv i det søndre rommet og det er lagt 3 nye inngangsbruer (utvendige trabulanter) til de 3 nordre rommene. Meieribygningen Det ble i 2013 installert avfukter/fuktighetsmåler og temperaturmåler i arkivet. Komiteen harfulgt opp med jevnlige avlesninger av fuktighetsprosent og temperatur gjennom hele året. Fuktighet og temperatur i arkivrommet har nå stabilisert seg på gr. C og 40-50% relativ fuktighet. Dvs. vi oppfyller dermed også de krav som Riksarkivet setter til sine arkiver. På bygningen utvendig har man i 2014 ikke gjort noen arbeider. Utomhusarealer Den nye gressklipperen som ble anskaffet forrige år, har fungert utmerket gjennom hele sesongen og har medført enklere arbeidsforhold for vårt personell. Før kommende driftssesong er det nødvendig å få utført en forskriftsmessig service på maskinen. Verktøy, rekvisita Før arbeidet med gulvet i det søndre rommet i uthuset startet opp, var det helt nødvendigå gå til anskaffelse av endel nytt verktøy.

19 ÅRSRAPPORT FOR INGAKOMITEEN/PUBLIKASJONSKOMITEEN I sak 12/2014 bestemte styret at det skulle oppnevnes 2 komiteer med delvis nye arbeidsområder : Publikajonskomiteen som skal ha ansvar for Inga, kalenderen og evt. filmer og CD er som VH utgir. Web komiteen med ansvar for hjemmesiden, facebook og bildearkivet. KALENDERKOMITEEN som ble innlemmet i Inga komiteen hadde allerede gjort en del forberedelser til Varteig kalenderen for Den ble da som en overgangsordning, bare utvidet med medlemmer fra den tidligere Inga komiteen. Komiteen bak kalenderen har i år bestått av : Synnøve Lunde Karlsen, Hans Erik Pedersen, Jan Hasle, Tove Wilhelmsen og Solveig Rød. Øistein Bøe har hatt ansvaret for siden med merkedager. Komiteen har hatt 1 møte. Resten av arbeidet har foregått via mail. Tilgangen på bilder har vært grei. Årets kalender ble trykket i 650 ex. Salgssummen ble også i år kr 80,. Gjennom stor dugnadsinnsats fra flere av medlemmene, er det til nå solgt ca 600 ex., noe som har gitt laget en god inntekt For neste år bør Publikasjonskomiteen bestå av 3 medlemmer som selv knytter til seg 1 2 personer i f med oppsett av ny kalender. INGAKOMITEEN har i år bestått av Øistein Bøe, Hans Erik Pedersen og Solveig Rød. Komiteen har hatt 4 møter. Inga 2014 består av 96 sider. Årets hefte er limt istedenfor stiftet. Det gir et penere hefte. Innholdet er variert, og det er positivt at det nå er flere utenfor komiteen som bidrar med artikler. Gårdshistoriene er videreført slik at heftet til nå har omtalt ¾ av bygdas gårder. Utsalgspris er også i år kr 100,. De mange villige annonsører bidrar sterkt til at prisen kan holdes lav og likevel gi laget en god inntekt. Inga 2014 ble trykt i 400 ex. Til nå er det solgt ca 300 ex. Sånn pekæ døm i Varte før i tiæ. Noen ildsjeler hadde i en 3 årsperiode jobbet med innsamling av ord og uttrykk som har vært brukt i Varteig i tidligere tider. I 2014 var arbeidet kommet så langt at det var tid for å publisere det innsamlede stoffet. Man fant ut at det best kunne gjøres ved å lage en lyd CD og et hefte. Disse ble solgt som en pakke. Responsen har vært stor. Både lokalavisa og NRK Østfold har hatt omtaler av CDen. Produksjonen har vært utført ved stor dugnadsinnsats fra enkeltmedlemmer, og det er til nå solgt ca 115 ex. Prisen er kr 150,, og ettersom produksjonskostnadene er svært lave, har CD en gitt laget en god inntekt.

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012)

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012) Varteig Historielag Stiftet 8.2.1982 Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret:

Detaljer

Stiftet 8.2.1982. Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Scott Derbakk

Stiftet 8.2.1982. Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Scott Derbakk Varteig Historielag Årsberetning for 2009 Stiftet 8.2.1982 Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlemmer:

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

Kjenner du denne Kvinnen?

Kjenner du denne Kvinnen? Kjenner du denne Kvinnen? Torsdag 14. oktober 2010 gikk hun på internett. rapport fra prosjektene Bevaring og formidlig av svalbard museums historiske fotosamling del 1, 2 og 3. 2010-2013 Med støtte av:

Detaljer

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Originalen er publisert i: Norsk Tidsskrift for Bibliotekforskning nr. 10, 1997 s51-74 Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april 2013 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 1 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Fotobevaringsplan ved NIA. Del av plan for samlingsforvaltning

Fotobevaringsplan ved NIA. Del av plan for samlingsforvaltning Fotobevaringsplan ved NIA Del av plan for samlingsforvaltning 1 INNHOLD 1. Innledning.. s. 3 2. Innsamling.. s. 5 3. Mottak.. s. 7 4. Bevaring.. s. 8 5. Katalogisering.. s. 10 6. Digitalisering. s. 13

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

DIS-Østfold. Digitalt medlemsblad, nr. 1 - juni 2015

DIS-Østfold. Digitalt medlemsblad, nr. 1 - juni 2015 Østfolddis DIS-Østfold Digitalt medlemsblad, nr. 1 - juni 2015 Av innholdet: Ærespris Hva jeg skulle ønske jeg visste Bilder og negativer Gedcom (Illustrasjonsfoto: Odd Marthinsen) Leder Sesongens siste

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar fredag 6. mars 2015 kl. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2013 og Program 2014 Styrets innstilling til generalforsamlingen 8. februar 2014 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer