Varteig Historielag. Årsberetning for årsmøteperioden 2014 ( ) Valgt på årsmøtet: Styret: Gunnar Kultorp Arild Smaaberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varteig Historielag. Årsberetning for årsmøteperioden 2014 ( 24.02.2014-09.02.2015) Valgt på årsmøtet: Styret: Gunnar Kultorp Arild Smaaberg"

Transkript

1 Varteig Historielag Årsberetning for årsmøteperioden 2014 ( ) Valgt på årsmøtet: Styret: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlemmer: Terje Bergby Ingrid Kullerud Karin Kullerud Ek Gunnar Kultorp Arild Smaaberg Thorbjørn Olsen Ragnhild Aune Sulusnes På nytt ekstra ordinært årsmøtet , ble det valgt leder for 1 år : Solveig Rød Revisorer: Vara: Valgkomite: Kjøkkenkomite: Harald Sælid Rolf Lunde Jan Henning Hansen Ludvig Lunde Jan Henning Hansen Kai Rød Marit Aasgaard Arne Hansen Sølvi Jelsnes Representant til bygdedagen 2014: Kari S. Lunde Ingrid Kullerud Oddvar Juliussen har hjulpet til på hvert møte. Oppnevnt av hovedstyret: Regnskapsfører: Hans Erik Pedersen Publikasjonskomite : Ansvar for Inga: Ansvar for Kalender: Solveig Rød, leder Øistein Bøe Hans Erik Pedersen Synnøve Lunde Karlsen (leder)

2 Hans Erik Pedersen Tove Wilhelmsen Jan Hasle Solveig Rød Øistein Bøe (ansvar for siden med merkedager) Web-komite: Leder og ansvar for det datatekniske: Web-siden: Facebook-siden: Bildegruppen/arkivet Scanning/registrering av bilder: Korrekturlesing Knut Øyvind Skaar Øistein Bøe Karin Kullerud Ek Knut Øyvin Skaar Øistein Bøe Oddveig Nilsen Synnøve Lunde Karlsen Kari S. Lunde Gunnar Kultorp og Arild Smaaberg Karin K. Ek og Synnøve Lunde Karlsen Meierikomite: Inntakskomite: Motorgruppa: Utsmykkingskomite: Kjell Lunde, leder Kai Rød Gunnar Bråthen Finn Tomta Terje Bergby Synnøve Lunde Karlsen Terje Bergby Wigdis Bergby Hans Erik Groven Arne Hansen, leder Kjell A. Sterkerud Ragnar Berby Terje Bergby Rune Kultorp Komiteens medlemmer la ned sitt arbeid pga uenighet med styret om komiteens mandat og arbeid. Saker som komiteen skulle ha gjort, blir nå behandlet av styret. Medlemmer: I 2014 hadde VH 127 medlemmer og 2 æresmedlemmer. 11 personer er nyinnmeldte, 5 er utmeldt og en har flyttet.

3 Styrets møter: Styret har hatt 11 styremøter. 7 møter har blitt holdt en time før hvert medlemsmøte på bygdehallen. 4 møter har vært av lengre varighet, der større saker er behandlet. 70 saker er behandlet fra forrige årsmøte. Styrets arbeid: Styrets primære oppgave er å sikre lagets jevne drift. Det store aktivitetsnivået VH har lagt seg på gjennom flere år, har slitt på medlemmene våre, og det viser seg må at det er vanskelig å få folk til å påta seg verv og leder ansvar. VH's styret av 2014 har forsøkt å kutte ned på flere saker som ikke helt er nødvendig for å drifte laget. Styret har i 2014 også behandlet følgende saker: Utarbeidet en disposisjonsplan for meieri-eiendommen. Gjennomføringen av «ryddeplanen» for å lage mer permanente utstillinger, bør være avsluttet før bygdedagen i Merking av kulturminner og boplasser i Varteig. Det nye styret skal sette ned en ad-hoc komite med 3 medlemmer (hvorav en fra styret), som skal innhente anbud, gi forslag til mal for tekst på info-platene og fremme forslag til utplasseringsplan. Styret har sendt en henvendelse til Sarpsborg kommune der det påpekes viktigheten av å bevare Furuholmen/det gamle lenseområdet og samlingene der, på en slik måte at viktig lokalhistorie kan gjøres mer tilgjengelig for folk og ikke gå tapt. Det er funnet eksempler fra kommunale kart på at skrivemåten for steder i Varteig ikke er i tråd med tradisjonelle navn. Det nye styret skal nedsette en ad-hoc komite med 3-5 medlemmer som skal gå gjennom kommunale kart over Varteig for å se om navn/skrivemåter er i tråd med gammel navneskikk. Det må lages en liste over evt. avvik. Styret tar så saken opp med kommunale myndigheter. Dialekt-CD 'n «Sånn prekæ døm i Varte før i tia» ble ferdig 2.juni 2014, og har blitt en stor suksess. Kommunikasjon med medlemmene: Styret har sendt ut 3 medlemsbrev og terminlister. De fleste mottar dette elektronisk. De andre får det i postkassen. Representasjon: VH har vært representert på årsmøte i ØH av Gunnar Kultorp, Terje Bergby og Karin Ek På ØH's tillitsmannsmøte møtte Gunnar Kultorp og Arild Smaaberg. Solveig Rød representerte VH da Sarpsborg kommune hadde møte for å planlegge månedens tur for Gaver: VH har fått et forsterkeranlegg av Sigrid og Jan Hasle Ætteprisen for INGA-heftet Prisen er på 5000 kr.

4 Økonomi: Laget har en god økonomi og ingen gjeld. Av overskuddet på kr ,47, er ca kr. Øremerket til merking av kulturminner i Varteig og til oppjustering av Meieriet som utstillingslokalet. Styret mener at nivå på kontigenten beholdes slik den er nå. Møtevirksomheten: Årsmøte Sven G. Eliassen, «1814 sett fra Smålendene», kåseri Jon Thoresen kåserte fra si bok «Arvegods sitater og anekdoter fra Østfold» Carsten S. Pettersen, et livstidsvitne fra konsentrasjonsleire under 2.verdenskrig og de hvite bussene Carl Einar Kure og Runar Jansen fra Sarpsborg historielag fortalte om sitt bokprosjekt om St. Mariegate Odd Jan Skriubakken, kåserte under overskriften «Glimt fra Tunes historie» Solveig Rød og Arild Smaaberg viste bilder og om fortalte om vartinger som har utvandret til Amerika. Hvorfor de dro, hva de kom til og hvordan de levde i Amerika Per E. Lundh fortalte om tømmertunnelen i Eidet. Turer: 24,05 - Medlemstur til Eidsvollbygningen i Eidsvoll Historisk vandring ved Tangen Furuholmen. Kjell Andersen hadde ansvar for og opplegg og guiding på turen. Slektforskerkvelder: Det har vært 2 møter. 3 personer møtte opp, pluss flere representanter fra VH. Det har også kommet en del spørsmål vedrørende slektforsking via nettet. Øistein Bøe har besvart de fleste, og noen har også Arild Smaaberg og Ragnhild A. Sulusnes besvart.

5 Bygdedagen: Kari S. Lunde og Ingrid Kullerud var historielagets representanter i bygdedagskomiteen VH's eiendom Meieriet ble selvfølgelig benyttet både til utstillinger og salgsboder. VH's stand hadde salg av CD med dialektiske ord og uttrykk, gamle Varteig-filmer, INGAhefter, kalendere og DVD'er. VH's medlemmer bemannet museet og hadde ansvar for trafikk-avviklingen og parkeringen. Annet: Hans Erik Pedersen har ført inn folketellingen i 1891 for DIS Styret i VH ønsker å takke alle medlemmer i de ulike komiteer i laget, for det arbeidet alle gjør. Vi vil også takke alle for den oppslutningen vi har på alle aktivitetene våre. Styret De som har lyst til å lese årsrapportene til de forskjellige komiteene i VH, kan få de i sin helhet ved henvendelse til styrets sekretær eller leder. Fra Web-komiteens årsrapport: Websiden er mye besøkt og Facebooksiden har hatt en voldsom vekst i løpet av året. (fra 380 «venner» til 658 i desember) Facebook er blitt benyttet av folk som søker slektinformasjon. En stor takk til Øistein Bøe som har besvart slike henvendelser. Det er stor variasjon i besøket i bildealbumet, gj.snitt ca treff pr. døgn. Rekorden er på hele besøk i et døgn! Web-komiteen har gjort en formidabel jobb hver eneste uke. VH har pr.31.desember bilder registrert i arkivet. Hele 34 ganger er nye bilder publisert i Fordi dette arbeidet er så tidskrevende, trenger komiteen akutt flere medlemmer som kan gjøre en del av jobben som f.eks.: skriving av tekster, skanning og redigere/ administrere bilder i fysiske arkiv.

6 Fra publikasjonskomiteens rapport: 2014 utgaven av INGA er den 30. i rekken med et opplag på ca. 400 stk. Prisen er 100.kr. pr.eksemplar, som i år er på 96 sider og limt istedenfor å være stiftet. Ca. 300 eks. er solgt til nå. Kalenderen «Varteig i gamle dager», var i år den 31. i rekken. Den ble trykket i 650 eksemplarer, og prisen er 80kr. Det er solgt ca. 600 eks. av kalenderen. VH's dialekt-cd «Sånn preka døm i Varte før i tiæ» ble lagt ut for salg på medlemsmøtet den 2. juni. Det er solgt 125 pakker (dvs. en lyd-cd + et hefte) og prisen på 150 kr. Det er også solgt 2 DVD'er Fra Meierikomiteens rapport: Utført arbeid i uthuset: Det er lagt nytt gulv i søndre uthusrom, og 3nye inngangsbruer til de andre rommene. Før dette arbeidet startet, var det nødvendig å gå til anskaffelse av en del verktøy. I meieribygningen er det avlest jevnlige målinger av fuktighet og temperatur. I arkivrommet har fuktighet og temperatur stabilisert seg, og det oppfyller Riksarkivets krav. Den nye gressklipperen har fungert utmerket, men trenger nå en forskriftsmessig utført service. Fra inntakskomiteens rapport: Komiteen har behandlet 9 forespørsler i gjenstander er tatt inn i samlingen og 2 er avslått.

7 Årsrapport 2014 fra Webkomiteen i Varteig Historielag: Webkomiteen har hatt følgende medlemmer i arbeid: Knut Øyvin Skaar (leder ansvar for det datatekniske), Øistein Bøe (websiden) og Karin Kullerud Ek (Facebook). Knut Øyvin Skaar og Øistein Bøe har utgjort bildegruppen i komiteen. Siste halvår 2014 har Oddveig Nilsen jobbet fast i prosessen med bildearkivet. Synnøve Lunde Karlsen, Kari Synnøve Lunde, Gunnar Kultorp og Arild Småberg har bidratt med innhenting og skanning av bilder. Synnøve Lunde Karlsen og Karin Kullerud Ek har også bidratt til korrekturlesing av bildetekster og GPS posisjoner. 1. Websiden: Øistein har stått for all teknisk publisering av tekster. Styrets sekretær skriver referat/innlegg for siden. Knut Øyvin jobber som støtte og admin i arbeidet med Varteig Historielags webside og servertjeneste. Websiden har hatt litt lavere besøkstall siste halvår sammenlignet med første halvår. Det kan tilskrives at nye innslag på websiden har gått ned. Vi trenger flere som vil skrive!

8 Besøkende, desember : Lengde av besøk, desember Facebook og Varteig Historielags album. Både Øistein og Karin legger ut bilder og linker til vårt webalbum med stor frekvens. Dette bidrar vesentlig til våre positive besøkstall. Et flott samarbeid som bidrar til Varteig Historielags popularitet på web. Vi har hatt en eventyrlig vekst på Facebook. Ved inngangen til 2014 hadde vi 380 "venner" på FB, ved utgangen av året var tallet økt til 658. Dette gjør selvsagt at rekkevidden har økt betydelig, vi når vesentlig flere med både møteomtaler, linker og bilder som blir lagt ut. Dette ser vi også tydelig på antallet som aktivt liker og responderer på våre bidrag på Facebook. Det er all grunn til å tro at vi via Facebook når mange, kanskje ikke minst i yngre årsklasser, som vi vanskelig ville fått i tale gjennom historielagets ordinære drift. Facebook er også en mye benyttet kanal for folk som søker slektsinformasjon. Vi har fått mange henvendelser siste året hvor det søkes informasjon om aner fra Varteig. Det kan være arbeidskrevende å besvare slike henvendelser, men vi har erfart at dette er en type service som det blir satt svært stor pris på. Øistein har tatt ansvaret for å besvare slektsrelaterte henvendelser.

9 3. Bildegruppen Bildegruppen har hatt mange uformelle møter og ingen formelle møter i året som har gått. Hovedsakelig har Øistein og Knut Øyvin stått for arbeidet med Skypemøter flere ganger i uka. Øistein Bøe har stått for all produksjon av tekster samt det meste av skannearbeidet. Dette arbeidet fordrer søk i flere kilder for å gi bildetekstene det innholdet vi har i dag. Knut Øyvin Skaar har gjort editering i Photoshop, lagring av alle bilder i Varteig Historielags harddisker, tilrettelagt alle filer for webalbum med alle tekster, GPS posisjon, nøkkelord lagret i filene samt selve publiseringen i webalbum og opplasting av filer til server. Knut Øyvin gjør også programendringer i webalbumet for Varteig Historielags behov. Vi må også legge til at Øistein og Knut Øyvin har betydelig arbeid i forbindelse med å forbedre tekster og rette feil i tekster. Dette er positivt arbeid basert på medlemmer som følger med og gir oss tilbakemeldinger. Bildegruppen har nå fått et fast arbeidende medlem i Oddveig Nilsen for bildearkivet. Vi foreslår Oddveig som fast medlem i webkomiteen under bildegruppen fra Bildearkivet Oddveig Nilsen har asvaret for registrering av bilder og tekster i vår Access database. Databasen gir oss full oversikt over alle bilder og tekster og hvordan vi har registrert bildene i albumet. Databasen er kun til internt bruk og betjenes av Oddveig, Øistein og Knut Øyvin ved hjelp av weblagrede filer på Dropbox. Det muliggjør utveksling av filer og data på internet Eksempel på skjermbilde fra databasen.

10 Rapporter fra bildearkivet: Eksempel på rapport over alle bilder i arkivet: Statistikk, antall bilder arkivert og publisert 2014: 4. Varteig Historielags webalbum: Arbeidet med Varteig Historielags album startet høsten Vinteren 2013 ble de første album i html format testet med styret. Juni 2013 publiserte vi våre første bilder på web. Årsskiftet ble albumet oppgradert til SQL database slik det ser ut i dag. Albumet er basert på igalerie albumet laget i Frankrike. Albumet er programmert i php åpen kode og er gratis for Varteig Historielag. Flere tilpasninger er gjort for å få norsk språkdrakt og menyer og tekster tilpasset Varteig Historielags behov.

11 4.1. Albumet hadde denne utforming juni 2013: Vi publiserte 220 bilder når vi lanserte albumet 1. juni I januar 2014 ble nåværende album igalerie tatt i bruk:

12 4.3. Album statistikk Besøk frekvens 1. halvår 2014, bilder som har blitt sett på Besøk frekvens gjennom siste halvår 2014 Vi har stor variasjon i besøk i albumet, gjennomsnittet ca 2800 treff per døgn. Med vi kan registrere rekorden på hele besøk i et døgn i desember, det betyr at noen besøkende sprer link til vårt album til store nettverk med mange brukere. Vi synes dette er god lønn for arbeidet med vårt album. Vi har passet 1 million treff i vårt album ved utgangen av 2014!

13 Fra vår server har vi denne oversikt over aktivitet i desember 2014 VHigalerie representerer vårt album i rødt. Det blå er aktivitet på vår webside Medlemmer i albumet Registrerte medlemmer i albumet er 40, der kun 5 6 er aktive. Vi har lykkes med god besøksrespons i albumet, men vi har ikke lyktes å få medlemmer til å logge inn og utnytte fordeler albumet gir. Vi har sendt ut rundskriv til alle medlemmer om temaet i desember Websikkerhet i albumet. Vi har gjennom året mindre enn 6 forsøk på innlogging fra litt mistenkelige ip adresser. særlig fra øst Europa. Disse ip adresser blir fast blokkert og nektet adgang. Vi har mao ingen problemer med inntrengning i øyeblikket. Vår server partner Shed49 har levert bra stabilitet på websiden med unntak av siste dager av En oppgradering av sql programvare på serveren har medført flere dager da albumet i noen timer ikke var tilgjengelig Sikring av lagrede bilder. Webkomiteen disponerer 5 usb harddisker med kopier av alle bildeformater som vi bruker. 3 av disse er VHs eiendom. TIF format blir lagret som original. JPG format blir brukt i det videre arbeidet. Det lagres båder fullformat JPG og WEB format JPG bilder med vannmerke. Alle tekster, nøkkelord, albumnavn, overskrifter og gps posisjoner lagres på selve bildefilen i såkalt metadata format. I tillegg til disse 5 harddisker lagres bildene på 2 aktive pc'er som er i bruk i arbeidet. Styret bør vurdere om vi skal oppbevare en harddisk i vårt arkiv på Meieriet eller om vi søker om plass i Sarpsborgs nye arkiv for kommunen i Skjeberg. Ref tidligere mail om temaet til formann Nye bilder til albumet Vi har en betydelig liste på flere sider over bilder og givere som skal besøkes og bilder som skal hentes inn. Vi henter ikke inn album for at de skal bli liggende i kø for skanning. Vi har intern

14 regel som prioriterer å skanne under besøket hos giver. Varteig Historielag har kjøpt inn to lette mobile skannere som fungerer godt til formålet. Unntaksvis tar vi med album for deretter å returnere innen 1 2 uker dersom mengden bilder er for stor. Fordelen med å arbeide hos giver er at man får tid til å diskutere innhold med giver samtidig med at skannerarbeidet foregår samt at vi ikke risikerer å 'glemme' album som skal returneres ØFB registrerte bilder fra Varteig Vi har gjort avtale med ØFB om å bidra i fysisk registrering av bilder samlet inn i Varteig i ØFBs arkiver. Dette er et betydelig antall bilder som medlemmer av Varteig Historielag har samlet inn fram til år Uheldigvis sitter Varteig Historielag ikke på noen originaler av bilder eller tekster fra denne innsamling som vi selv har gjort. Vi har kun fotostatkopier av registreringsskjema som inneholder endel tekst, pluss bildet overlevert til ØFB. Vi har så vidt vi forstår 925 slike bilder registrert i ØFB. Tallet er basert på kopier av registreringsskjemaene som vi har. Registreringsskjemaene er registrert i en søkbar database i vårt e arkiv. Dette registreringsarbeidet er nå utsatt på ubestemt tid pga forsinkelser i ØFB. I avtalen inngår å få ta del i arkivets originalmateriale slik at vi kan publisere disse når registreringsarbeidet er gjort Forslag til å bruke gamle bilder fra Varteig. Bildegruppen mener styret bør vurdere å benytte alle bilder til for eks å lage et Inga med utvidet innhold i form av bildebok som kan variere i innhold fra år til år. Eget bildehefte kan være alternativet Eksempel på hvordan data kan skrives direkte fra arkivet

15 4.10. Publiseringer gjort i 2014 Varteig Historielag har pr 31. desember bilder registrert i arkivet. Pr. 1. januar 2013 hadde vi 947 bilder registrert. Vi har økt takten på publiserte bilder fra 530 i 2013 til 1060 pr 31 desember Hele 34 ganger har vi publisert i 2014, i snitt hver 11. dag. 5. Arbeidet videre med Varteig Historielags Fotosamling. Bildegruppen og websiden er området med flest utfordringer. Gruppen arbeider hardt og har tildels stor arbeidsbelastning. Det er et betydelig antall timer som går med hver uke. Vi har også gjort mange forsøk for å få med medlemmer som kan bidra direkte i arbeidet for avlastning. Oddveig, Synnøve, Kari, Gunnar og Arild er gode eksempler på at vi har lykkes. Vi er derimot veldig sårbare dersom Øistein eller Knut Øyvin ikke kan fortsette arbeidet. Vi har i dag ingen som kan gå inn og overta disse jobbene. Stopper en av disse to så stopper arbeidet med å publisere bilder. Vi trenger ressurser som kan skrive tekster, ikke bare skanne. Det ligger jo betydelig arbeid bak for å finne data om mennesker og steder som våre bilder representerer. Det tekniske arbeidet med å redigere bilder og administrere bilder i fysiske arkiv samt administrere vårt album og webside er i dag helt avhengig av Knut Øyvin. Vi har ikke lykkes å finne noen som er villig eller som kan ta på seg dette arbeidet. Vårt arbeid med bilder og webside har høy risiko for stopp pga mangel på kritiske ressurser. Bildegruppen ønsker at det nye styret i 2015 jobber med dette spørsmålet aktivt, slik at vi kan finne nye ressurser som kan bidra. For Webkomiteen Varteig Historielag Knut Øyvin Skaar 3. januar 2015.

16 Varteig Historielag Stiftet Varteig Historielags inntakskomité Stiftet ÅRSRAPPORT FOR 2014 Medlemmer: Komitéen har i 2014 bestått av: Terje Bergby - leder, Wigdis Bergby sekretær, Synnøve Lunde Karlsen og Hans Erik Groven. Synnøve Lunde Karlsen ønsker å ta et års pause fra komiteen. De øvrige medlemmene ble enige om at det ikke trengs noen vikar eller nytt medlem for det ene året. Møter: Komitéen har avholdt ett møte: på Meieriet. Dette fordi det var lite henvendelser i vårhalvåret. Forespørsler: Komiteen har behandlet 9 forespørsler i Det ble vedtatt å ta inn 7 i samlingen da de anses som verdifulle i historisk sammenheng eller for å komplettere de ulike utstillingene i husene. Alle har en historisk bakgrunn fra Varteig. Forespørsel 14/3 ble avslått; Lyn-komfyr fra Inger Lovise Bergerud. Begrunnelse: plassmangel og at vi allerede har en Granat-komfyr som vi anser som mer lokal. Forespørsel 14/9 ble avslått; hakkelsmaskin fra Frank Glenne. Begrunnelse: det er allerede en maken i samlingen. Denne står lagret på Vestvold. Gjenstand 7/14; kongens fortjenstemedalje i gull er ennå ikke mottatt, men Øistein Bøe har takket ja til giver pr. epost Wigdis Bergby

17 Varteig Historielags inntakskomité Stiftet INNTAK TIL VARTEIG HISTORIELAGS SAMLING 2014 Oversikt over gjenstander som inntakskomiteen har vedtatt å innlemme i Varteig historielags samling. NR. GJENSTAND GIVER DATO PLASSERING FOR VEDTAK 14/1 Arkiv etter Bøe elgjaktlag, Anders Ørka Plassert på arkivrom, Meieriet protokoller, fotoalbum mm. 14/2 Div. ukeblader og bilder Inger Lovise Passer i miljø i stua, mm Bergerud 14/3 Lyn-komfyr med magasin Inger Lovise Bergerud NB!avslått kongebilder på pigeværelset Har Granat-komfyr, denne er mer lokal enn Lyn og i god stand Bok: Eldre norske Inger Lovise Befinner seg hos Øistein Bøe 14/4 fotografer Bergerud 14/5 Skål til kaffeservise m. tekst Bø kvinneforening. Ole Henry Bøe Plassert i skap på Spydevoldrom sm. med de andre fra samme servise. 14/6 2 Bøker: Eidsvold 1814 Knut Øyvind Plassert på arkivrom J.W.Cappelens forlag og Skaar Syv-aars-krigen for 17.mai av H. Angell, ill. ab A. Bloch. H. Aschehoug og Co Kongens fortjenstemedalje Erik Brun Ikke mottatt ennå, forespørsel 14/7 til Simen Matisen (oldebarn til via Øistein Bøe, som har takket Brun, som hadde tilknytning til Brunsby mottaker av medaljen) ja på vegne av inntakskom. Tenkt plassert på Bygdemuseet 14/8 Slaktemaske Jon Engen Plasseres i Slaktebua /1/94 Hakkelsmaskin Frank Glenne NB!avslått Har tilsvarende på Vestvold

18 Varteig Historielag Meierikomiteen 2014 Meierikomiteen har i 2014 bestått av Kjell Lunde (leder), Gunnar Bråthen, Kai Rød, Terje Bergby og Finn Tomta. Våningshuset Det er ikke utført noen arbeider på våningshuset siste år. Uthuset Det er lagt nytt bjelkelag og gulv i det søndre rommet og det er lagt 3 nye inngangsbruer (utvendige trabulanter) til de 3 nordre rommene. Meieribygningen Det ble i 2013 installert avfukter/fuktighetsmåler og temperaturmåler i arkivet. Komiteen harfulgt opp med jevnlige avlesninger av fuktighetsprosent og temperatur gjennom hele året. Fuktighet og temperatur i arkivrommet har nå stabilisert seg på gr. C og 40-50% relativ fuktighet. Dvs. vi oppfyller dermed også de krav som Riksarkivet setter til sine arkiver. På bygningen utvendig har man i 2014 ikke gjort noen arbeider. Utomhusarealer Den nye gressklipperen som ble anskaffet forrige år, har fungert utmerket gjennom hele sesongen og har medført enklere arbeidsforhold for vårt personell. Før kommende driftssesong er det nødvendig å få utført en forskriftsmessig service på maskinen. Verktøy, rekvisita Før arbeidet med gulvet i det søndre rommet i uthuset startet opp, var det helt nødvendigå gå til anskaffelse av endel nytt verktøy.

19 ÅRSRAPPORT FOR INGAKOMITEEN/PUBLIKASJONSKOMITEEN I sak 12/2014 bestemte styret at det skulle oppnevnes 2 komiteer med delvis nye arbeidsområder : Publikajonskomiteen som skal ha ansvar for Inga, kalenderen og evt. filmer og CD er som VH utgir. Web komiteen med ansvar for hjemmesiden, facebook og bildearkivet. KALENDERKOMITEEN som ble innlemmet i Inga komiteen hadde allerede gjort en del forberedelser til Varteig kalenderen for Den ble da som en overgangsordning, bare utvidet med medlemmer fra den tidligere Inga komiteen. Komiteen bak kalenderen har i år bestått av : Synnøve Lunde Karlsen, Hans Erik Pedersen, Jan Hasle, Tove Wilhelmsen og Solveig Rød. Øistein Bøe har hatt ansvaret for siden med merkedager. Komiteen har hatt 1 møte. Resten av arbeidet har foregått via mail. Tilgangen på bilder har vært grei. Årets kalender ble trykket i 650 ex. Salgssummen ble også i år kr 80,. Gjennom stor dugnadsinnsats fra flere av medlemmene, er det til nå solgt ca 600 ex., noe som har gitt laget en god inntekt For neste år bør Publikasjonskomiteen bestå av 3 medlemmer som selv knytter til seg 1 2 personer i f med oppsett av ny kalender. INGAKOMITEEN har i år bestått av Øistein Bøe, Hans Erik Pedersen og Solveig Rød. Komiteen har hatt 4 møter. Inga 2014 består av 96 sider. Årets hefte er limt istedenfor stiftet. Det gir et penere hefte. Innholdet er variert, og det er positivt at det nå er flere utenfor komiteen som bidrar med artikler. Gårdshistoriene er videreført slik at heftet til nå har omtalt ¾ av bygdas gårder. Utsalgspris er også i år kr 100,. De mange villige annonsører bidrar sterkt til at prisen kan holdes lav og likevel gi laget en god inntekt. Inga 2014 ble trykt i 400 ex. Til nå er det solgt ca 300 ex. Sånn pekæ døm i Varte før i tiæ. Noen ildsjeler hadde i en 3 årsperiode jobbet med innsamling av ord og uttrykk som har vært brukt i Varteig i tidligere tider. I 2014 var arbeidet kommet så langt at det var tid for å publisere det innsamlede stoffet. Man fant ut at det best kunne gjøres ved å lage en lyd CD og et hefte. Disse ble solgt som en pakke. Responsen har vært stor. Både lokalavisa og NRK Østfold har hatt omtaler av CDen. Produksjonen har vært utført ved stor dugnadsinnsats fra enkeltmedlemmer, og det er til nå solgt ca 115 ex. Prisen er kr 150,, og ettersom produksjonskostnadene er svært lave, har CD en gitt laget en god inntekt.

Årsmelding for årsmøteperioden 2016 ( )

Årsmelding for årsmøteperioden 2016 ( ) Årsmelding for årsmøteperioden 2016 ( 8.02.2016-6.02.2017) 1.) Valgt på årsmøtet (2016): A) Hovedstyret : Leder - Oddveig Nilsen Nestleder - Solveig Rød Kasserer - Terje Bergby Sekretær - Ingrid Kullerud

Detaljer

Varteig Historielag. Stiftet Årsberetning for årsmøteperioden 2015 ( )

Varteig Historielag. Stiftet Årsberetning for årsmøteperioden 2015 ( ) Varteig Historielag Stiftet 8.02.1992 Årsberetning for årsmøteperioden 2015 (9.02.2015-8.02.2016) Valgt på årsmøte: Styret: Styremedlem: Terje Bergby Styremedlem: Ingrid Kullerud Styremedlem: Arild Smaaberg

Detaljer

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2013 (11.02.2013-24.02.2014)

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2013 (11.02.2013-24.02.2014) Varteig Historielag Stiftet 8.2.1982 Årsberetning for årsmøteperioden 2013 (11.02.2013-24.02.2014) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret:

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2012 (27.02.2012-11.02.2013)

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2012 (27.02.2012-11.02.2013) Varteig Historielag Stiftet 8.2.1982 Årsberetning for årsmøteperioden 2012 (27.02.2012-11.02.2013) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret:

Detaljer

Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår

Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår Å rsmøte i Mosvik historielag Tirsdag 28. februar 2017 kl 19.00 Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår Sakliste for årsmøtet 1. Konstituering. Valg av møteleder og referent 2. Årsmelding

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012)

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012) Varteig Historielag Stiftet 8.2.1982 Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret:

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Stiftet 8.2.1982. Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Scott Derbakk

Stiftet 8.2.1982. Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Scott Derbakk Varteig Historielag Årsberetning for 2009 Stiftet 8.2.1982 Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlemmer:

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb Innledning: Instruksene er utarbeidet for å fremme informasjon, kunnskap og forståelse til kandidater som blir forespurt eller selv ønsker tiltredelse til verv innenfor de forskjellige instansene i Norsk

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

Veileder for. sekretær

Veileder for. sekretær Veileder for sekretær CP-skolen 2016 Innhold Valg av sekretær... 2 Sekretærens oppgaver... 2 Møteinnkalling... 2 Innkalling til styremøte... 2 Innkalling til årsmøte... 2 Protokollskriving... 3 Regler

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger ÅRSBERETNING for 2016. STYRET. Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Olav Karlsen, Snåsa Sekretær: Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal

Detaljer

Publiseringsguide for NEK

Publiseringsguide for NEK Publiseringsguide for NEK Introduksjon Hensikten med dette dokumentet er å gi en rask innføring i hvordan man effektivt kan publisere saker på NEK sine web-sider www.europajolle.no. Siden web-systemet

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert,

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert, Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård

Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård Det innkalles herved til årsmøte i Østensjø historielag. Tidspunkt: onsdag 11.mars 2015 kl. 19.00. Sted: Nordre Skøyen Hovedgård,

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Kjenner du denne Kvinnen?

Kjenner du denne Kvinnen? Kjenner du denne Kvinnen? Torsdag 14. oktober 2010 gikk hun på internett. rapport fra prosjektene Bevaring og formidlig av svalbard museums historiske fotosamling del 1, 2 og 3. 2010-2013 Med støtte av:

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Varteig Historielag 25 år

Varteig Historielag 25 år Varteig Historielag 25 år 1982-2007 Varteig Historielag 1982 2007 OG SLIK BEGYNTE DET Tankene om et historielag i bygda fikk god oppslutning. I desember 1981 tok kulturstyret i daværende Varteig kommune

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2010 (08.02.2010-07.02.2011)

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2010 (08.02.2010-07.02.2011) Varteig Historielag Stiftet 8.2.1982 Årsberetning for årsmøteperioden 2010 (08.02.2010-07.02.2011) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret:

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud DIS-Buskerud Det er i løpet av 2004 holdt 3 styremøter, et årsmøte og ingen medlemsmøter. DIS-Buskerud har i denne perioden fått til en lokalgruppe i Drammen, men har

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 25.03.2015 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Ola

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 / 2007

ÅRSBERETNING 2006 / 2007 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2006 / 2007 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder Nor-Cargo AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer Tess Bergen AS Marianne

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 2 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Jarle Hannisdal

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

2015 Bremnes Grendehus

2015 Bremnes Grendehus 2015 Årsmelding EMA Årsmøte Elde Moloanlegg 2015 Bremnes Grendehus Søndag 20.03.16 Kl.18.00 Elde Moloanlegg Saksliste 1.Valg av møteleder 2.Valg av møtesekretær 3.Godkjenning av innkalling 4.Godkjenning

Detaljer

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua.

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl. 18.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger

Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger ÅRSMØTE 2014 Årsmøte ble avholdt på Vesterland feriepark, Kaupanger den 25.01.2014 Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder

Detaljer

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest.

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest. Å STARTE ET LOKALLAG Voksne for Barn har et landsomfattende siktemål og ønsker etablering av flere lokallag. Medlemmer som ønsker å være aktive kan i samarbeid med hovedkontoret vurdere om de skal starte

Detaljer

Oppdatering 4 ESA Vedlagt følger Oppdatering 4 til ESA server/web versjon

Oppdatering 4 ESA Vedlagt følger Oppdatering 4 til ESA server/web versjon Postadresse: EVRY Postboks 4 1330 Fornebu Besøksadresse: Snarøyveien 30 A Fornebu Til brukere av ESA Dato: 28.06.2017 Ref.: Ragnar Sturtzel Oppdatering 4 ESA 8.1.2.2 Vedlagt følger Oppdatering 4 til ESA

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber.

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber. Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund Rapport fra årlig revisjon av klubb, Ihht BSL D 4-7, 4 Sikkerhetssystem Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag Årsmøte i Åsen Museum og Historielag 20.02.2017 Sak 5. Regnskap På neste sider følger balanse og samlet resultat før regnskapet er revidert. Revisors beretning blir framlagt på årsmøtet. Spesifikke tall

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10 16 medlemmer frammøtt Formann Einar Hansen åpnet møtet, og foreslo Carl Åke Karlsson til ordstyrer.

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

Varteig Historielag 30 år

Varteig Historielag 30 år Varteig Historielag 30 år 1982-2012 Varteig Historielag 1982 2012 Identitetsbærer og verdiskaper Historielaget spiller en viktig rolle i Varteig i form av sitt verdivedlikehold og sin verdiskapning. Det

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

Amazonklubben i Midt-Norge ÅRSBERETNING FOR 2016

Amazonklubben i Midt-Norge ÅRSBERETNING FOR 2016 Amazonklubben i Midt-Norge ÅRSBERETNING FOR 2016 Innhold: Styrets sammensetning og arbeid Økonomi Lokalavdelingen på nett Aktiviteter Midt-Norsk treff 2016 Sluttord Styrets sammensetning: Årsmøtet for

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte 2012 Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 KALLVATNET HYTTEFORENING. Kantina Helgeland Kraft 1. mars 2016 kl. 19:00

ÅRSMØTE 2016 KALLVATNET HYTTEFORENING. Kantina Helgeland Kraft 1. mars 2016 kl. 19:00 ÅRSMØTE 2016 KALLVATNET HYTTEFORENING Kantina Helgeland Kraft 1. mars 2016 kl. 19:00 Kallvatnet hytteforening Postboks 116 Selfors 8604 Mo i Rana kallvatnethytteforening.com SAKSLISTE 1. Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEN NORSKE MUSTACH-CLUB AV -91.

VEDTEKTER FOR DEN NORSKE MUSTACH-CLUB AV -91. Vedtekter for VEDTEKTER FOR DEN NORSKE MUSTACH-CLUB AV -91. 1 Klubbens navn er: «Den Norske Mustach-club av -91». Klubben ble bestemt stiftet i desember 1991, stiftet 9 okt 1992 og er en selvstendig seksjon

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte

Protokoll fra Årsmøte Protokoll fra Årsmøte I Askim Historielag tirsdag den 19. mars 2013 kl. 19.00 i Randulfstua. Dagsorden: Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling og

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den

Detaljer

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Referat Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Sak 30/08 Godkjenning av innkalling. Kommentar: Teigen og Karlsen vil ha sakslisten tilsendt pr. post. Når intranett blir

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Årsmøte Protokoll. Sakliste

Årsmøte Protokoll. Sakliste Årsmøte 2012 - Protokoll Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll 3. Godkjenning av årsmelding 4. Godkjenning av regnskap

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver i Rotary Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte Innkalling til klubb-, komité- og styremøter

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Tid: Onsdag 12. april kl. 16.30 Sted: Gautestad kurs- og misjonssenter Saker til behandling: 1. Styrets årsberetning for 2016 2. Regnskap for 2016 3.

Detaljer

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert,

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert, Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer