Vedlegg - Tallmateriale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg - Tallmateriale"

Transkript

1 Vedlegg - Tallmateriale Befolkningssammensetning Befolkningsendring Årstall Folketall Årstall Folketall Kilde: SSB, hentet fra ssb.no: Siste oppdatering hos ssb Befolkningsvekst Årstall Nettoinnflyttin g Fødselsoverskud d Årstall Nettoinnflyttin g Fødselsoverskud d

2 Kilde: SSB, hentet fra ssb.no: Siste oppdatering hos SSB Endringene for 2014 er ikke tatt med da opplysningene for siste kvartal ikke er utgitte enda. Flytting Årstall Innflyttinger Utflyttinger Årstall Innflyttinger Utflyttinger

3 Kilde: SSB, hentet fra ssb.no: Siste oppdatering hos SSB Endringene for 2014 er ikke tatt med da opplysningene ikke er utgitte enda. Alders- og kjønnsfordeling Befolkningspyramide Menn Menn Kvinner Kvinner 0-4 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Total

4 Kilde: SSB. Lastet ned ssb.no Sist oppdatert befolkningstall for Sist oppdaterte befolkningsframskrivinger Menn totalt Kvinner totalt MMML Menn Kvinner MMML Kilde: SSB. Lastet ned ssb.no Sist oppdatert tall for Sist oppdaterte befolkningsframskrivinger Befolkningsendringer sammenlignbare kommuner Befolkningsendringer sammenlignbare kommuner År Smøla Aure Halsa Rindal Surnadal Kristiansund Møre og Romsdal Kilde: kommunehelsa statistikkbank. lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbank Forsørgerbyrde år 67 Antall 20-66/Antall 67 * Smøla ,7 Aure ,4 Halsa ,0

5 Rindal ,7 Surnadal ,6 Møre og Romsdal ,2 Norge ,2 MMMM2024 Smøla ,4 Aure ,3 Halsa ,6 Rindal ,0 Surnadal ,8 Møre og Romsdal ,3 Norge ,6 MMML2024 Smøla ,9 Aure ,0 Halsa ,4 Rindal ,2 Surnadal ,1 Møre og Romsdal ,8 Norge ,0 Kilde: SSB. Oppdatert ssb.no Sist oppdatert tall for Sist oppdaterte befolkningsframskrivinger hos SSB Forsørgerbyrden regnes som antall personer i aldersgruppen 67+ per 100 personer i aldersgruppen Framskrivingen gjort med middels forventet befolkningsvekst(mmmm) og middels befolkningsvekst med lav innvandring(mmml). Etnisitet Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Smøla 1,8 1,9 1,4 1,3 1,6 1,9 1,8 2,5 3,1 3,8 Møre og Romsdal 2,8 3,1 3,2 3,5 3,6 3,8 3,9 4,3 5 5,8 Hele landet 6,3 6,6 6,9 7,3 7,6 7,9 8,3 8,9 9,7 10,6 Kilde: kommunehelsa statistikkbank oppdatert Sist oppdatert hos kommunehelsa Andeler i prosenter. Antall og andel personer med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre registrert bosatt i Norge per 1. januar (totalt og fordelt på landbakgrunn), i prosent av befolkningen. Innvandring til Smøla Europa unntatt Tyrkia Asia med Tyrkia Nord-Amerika Sør- og Mellom-Amerika

6 Kilde: kommunehelsa statistikkbank oppdatert Sist oppdatert hos kommunehelsa Kjønnsfordeling, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Menn Kvinn er Kilde: kommunehelsa statistikkbank oppdatert Sist oppdatert hos kommunehelsa Oppvekst- og levekår Arbeid Registrerte arbeidsledige år, Begge kjønn, helt arbeidsledige, prosentandel Smøla 4 3,7 2,7 4,5 3,6 2,9 2,5 1,9 1,8 2,3 2,8 2,2 2,2 1,8 Aure 2,7 1,6 1,6 2,4 2,4 2 1,3 1,2 Halsa 2 2,3 2,6 3 3,6 3,1 2,4 2,1 1,5 1,9 2 2,5 1,8 1,5 Rindal 1,5 1,2 1,9 1,9 1,5 1,2 1,4 1 0,8 1,2 1,2 1,1 0,8 0,8 Surnadal 2,3 2,4 3,8 4 3,4 3,1 2,1 1,5 1,3 1,8 1,9 1,6 1,5 1,5 Møre og 2,4 2,4 2,9 4 3,9 3,3 2,2 1,5 1,4 2,2 2,3 2,1 1,9 2 Romsdal Hele landet 2,7 2,7 3,2 3,9 3,9 3,5 2,6 1,9 1,7 2,7 2,9 2,7 2,5 2,6 Kilde: SSB. Lastet ned , sist oppdatert hos SSB

7 Arbeidsledige månedsvis Smøla Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: SSB. Lastet ned , sist oppdatert hos ssb Arbeidsledige år Gj.snitt Smøla 2 1,2 2,3 3,4 2,9 2,5 2,4 Aure 1,5 1,3 2,5 2,2 2,3 1,4 1,9 Halsa 1,4 1,1 2,3 1,9 2,7 2 1,9 Rindal 1,2 0,9 1,2 0, ,0 Surnadal 1,1 1 1,7 2 1,7 1,8 1,6 Møre og Romsdal 1,3 1,2 2,1 2,2 2 1,9 1,8 Hele landet 1,6 1,5 2,5 2,6 2,3 2,2 2,1 Kilde: Folkehelsa statistikkbank. Lastet ned Sist oppdatert hos folkehelsa statistikkbank Arbeidsledige år Gj.snitt Smøla 1,1 1,2 1,5 1,6 1,2 1,1 1,3 Aure 0,9 0,9 1,5 1,6 1,1 0,7 1,1 Halsa 1,3 1 1,2 1,2 1,4 1,1 1,2 Rindal 0,6 0,6 0,7 0,9 0,7 0,4 0,7 Surnadal 0,9 0,9 1,1 1,1 0,9 0,7 0,9 Møre og Romsdal 1 0,9 1,5 1,6 1,4 1,2 1,3 Hele landet 1,3 1,1 1,8 1,9 1,7 1,6 1,6 Kilde: Folkehelsa statistikkbank. Lastet ned Sist oppdatert hos folkehelsa statistikkbank Sysselsetting Sysselsatte etter arbeidssted og næring per 4. kvartal 2013, Absolutte tall Prosentandel Næring Smøla Møre og Romsdal Norge Smøla Møre og Romsdal Norg Sum alle næringer Jordbruk, skogbruk og fiske ,2 4,0 2,4 Bergverksdrift og utvinning ,1 1,2 2,5 Industri ,3 16,5 8,8 Elektrisitet, vann og renovasjon ,8 1,3 1,1 Bygg- og anleggsvirksomhet ,6 7,8 8,0 Varehandel, motorvognreparasjon ,2 12,9 13,9 Transport og lagring ,7 7,2 5,4

8 Overnattings- og serveringsvirksomhet ,1 2,4 3,3 Informasjon og kommunikasjon ,9 1,5 3,5 Finansiering og forsikring ,5 1,3 1,8 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift ,9 4,5 6,3 Forretningsmessig tjenesteyting ,9 3,7 5,1 Off. adm., forsvar, sosialforsikring ,3 4,5 6,1 Undervisning ,3 7,5 7,9 Helse- og sosialtjenester ,8 20,5 19,8 Personleg tjenesteyting ,6 2,6 3,7 Uoppgitt ,8 0,4 0,5 Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesstatistikk oppdatert Sykefravær Legemeldt sykefravær K1 K2 K3 K4 Gj. snitt 2010 Smøla 6,3 6,8 7,4 5,9 6,6 Aure 5,3 4,9 5,7 5,9 5,5 Halsa 6,6 6,9 6,3 5,6 6,4 Rindal 6 5 5,1 5,4 5,4 Surnadal 5,9 5,1 5,5 5,5 5,5 Møre og Romsdal 6 5,6 6,1 6 5,9 Hele landet 5,8 5,5 6,1 6 5, Smøla 6,9 7 7,1 6,7 6,9 Aure 5,8 5,2 5,2 4,5 5,2 Halsa 5,4 4 5,1 5,8 5,1 Rindal 6,5 6 6,7 5,6 6,2 Surnadal 6,1 5,3 5,4 5,1 5,5 Møre og Romsdal 6,3 5,8 5,8 5,5 5,9 Hele landet 6,1 5,7 5,8 5,4 5, Smøla 6,6 5,5 5,1 4,4 5,4 Aure 5,4 5,3 5,5 5,6 5,5 Halsa 6,2 6,1 5,4 5,1 5,7 Rindal 5,8 6,2 5,5 5,3 5,7 Surnadal 5,4 5,4 5,6 5,6 5,5 Møre og Romsdal 5,7 5,3 5,5 5,5 5,5 Hele landet 5,7 5,2 5,6 5,6 5, Smøla 4,9 5,3 6,6 5,8 5,7 Aure 6,5 5,5 6,3 5,8 6,0 Halsa 5,4 4,4 4,4 5,7 5,0 Rindal 5,9 6 6,2 6,7 6,2 Surnadal 6,4 5,1 5,5 5,4 5,6 Møre og Romsdal 5,8 5,1 5,4 5,4 5,4 Hele landet 5,9 5,1 5,5 5,4 5, Smøla 5,2 4,5 5,3 5,0

9 Aure 5,4 5,2 5,7 5,4 Halsa 5,5 5,4 6 5,6 Rindal 7,2 6,4 5,8 6,5 Surnadal 5,6 4,7 4,9 5,1 Møre og Romsdal 5,6 5,3 5,4 5,4 Hele landet 5,5 5,2 5,5 5,4 Kilde: SSB. Lastet ned Sist oppdatert hos SSB, Tall for 4. kvartal 2014 ikke utgitt per Andel graderte sykemeldinger Smøla 11,5 13, ,1 16 Aure 14,4 14,3 13,4 13,6 14 Halsa 11,9 12,8 12, ,1 Rindal 30,3 28,2 28,1 29,1 32,1 Surnadal 16,1 16,2 17,3 19,6 21,6 Møre og Romsdal 16,2 16,5 17,1 18,2 19,1 Hele landet 16, ,8 18,9 19,8 Kilde: kommunehelsa statistikkbank. Lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Inntekt Lavinntekt (husholdninger) EU60, andel (prosent) Smøla 12,9 13,7 12,7 11,8 10,7 12,1 Aure 13,7 13,6 11,7 11,1 11,1 10,9 Surnadal 11,5 10,2 9,4 9 8,8 8,4 Rindal 13,4 12 9,6 10,3 8,9 7,3 Halsa 13,4 13,8 12,3 12,7 11,6 11,5 Møre og Romsdal 8,6 8,6 8,6 8,1 8,1 8,2 Hele landet 9, ,2 9,5 9,4 9,6 Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Inntektsulikhet P90/P Smøla 2,7 2,6 2,7 Aure 2,5 2,6 2,6 Halsa 2,5 2,5 2,5 Rindal 2,2 2,2 2,1 Surndal 2,2 2,2 2,2 Møre og Romsdal 2,4 2,4 2,5 Hele landet 2,6 2,6 2,7 Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Uføretrygdede 18-44

10 Smøla 2 1,9 2 2,2 2,4 2,6 Aure 1,9 1,9 2 2,1 2,1 2,1 Halsa : : : : : : Rindal 1,7 1,8 1,8 1,8 2,1 2,6 Surnadal 2,6 2,5 2,3 2,2 2,4 2,6 Møre og Romsdal 2,3 2, ,1 Hele landet 2,6 2,5 2,4 2,3 2,4 2,5 Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Tall for Halsa ikke oppgitt. Aure 10,8 10,6 10,3 10,3 10,2 10,2 Halsa 9,9 9,3 9,1 9,3 9,6 9,8 Rindal 9,3 9,4 9 9,1 9,4 9,7 Surnadal 9,1 8,9 8,8 8,8 9,1 9,2 Møre og 8,9 8,6 8,4 8,3 8,3 8,3 Romsdal Hele landet 10 9,7 9,6 9,5 9,4 9,4 Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Barn av eneforsørgere Uføretrygdede år Smøla 11,9 11,7 11,4 11,3 11,2 10, Smøla 15 14,8 13,4 12,7 12,4 Aure 17,4 16,3 16,5 16,9 18 Halsa 10 11,7 13,1 14,1 15,1 Rindal 9,2 9,9 10,5 10 9,9 Surnadal 15, ,7 15 Møre og 14, ,2 14,4 14,5 Romsdal Hele landet 16,1 15,9 15,9 15,9 15,8 Kilde: Folkehelsa statistikkbank. lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Andelen barn 0-17 år som det utbetales utvidet barnetrygd for, i prosent av alle barn 0-17 år som det utbetales barnetrygd for. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). Utdanningsnivå Videregående eller høyere år Smøla

11 Aure Halsa Rindal Surnadal Møre og Romsdal Hele landet Kilde: kommunehelsa statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Videregående eller høyere 45+ år Smøla Aure Halsa Rindal Surnadal Møre og Romsdal Hele landet Kilde: kommunehelsa statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Utdanningsnivå personer 16 år og over (prosent) 2013 Smøla Aure Halsa Rindal Surnadal Møre og Norge Romsdal Grunnskolenivå 35,7 31,8 27,8 29,2 31,5 29,1 27,9 Videregående skole-nivå 48 49,5 52,4 53,7 49, ,7 Universitets- og høgskolenivå kort 14,3 16, ,9 15,9 20,4 22,4 Universitets- og høgskolenivå lang 1,9 2,5 2,7 2,3 3 4,5 8 Kilde: SSB, lastet ned Sist oppdatert hos ssb Miljø Skader og ulykker Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker Innby Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Total 2011 Smøla Aure Halsa Rindal Surnadal Møre og Romsdal Hele landet Smøla Aure Halsa Rindal

12 Surnadal Møre og Romsdal Hele landet Smøla Aure Halsa Rindal Surnadal Møre og Romsdal Hele landet Smøla Aure Halsa Rindal Surnadal Møre og Romsdal Hele landet Kilde: SSB, lastet ned Trafikkulykker sist oppdatert på SSB , befolkningstall sist oppdatert på SSB Helseatferd 2013 Andel dagligrøykere Andel av-og-til-røykere Menn I alt år år år år år år 20 6 Kvinner I alt år år år år år år 19 6 Kilde: SSB, lastet ned Sist oppdatert hos ssb Helseutfall Tannhelse Andel uten karieserfaring åringer 5-åringer 12-åringer 18-åringer Smøla Aure Halsa

13 Rindal Surndal Møre og Romsdal Norge Kilde: Årsrapport den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal. Overvekt Høy fødsel 0- svekt Smøla 4,4 4,7 5,5 5,7 5,5 5,5 5,1 5,1 4,5 3,5 3,5 2,9 2,5 1,7 Aure 3,4 3,4 4 4,3 4,3 4, ,6 4,8 4,8 4,5 4,2 3,9 Rindal 6,7 7 8,4 8,6 9,7 9,1 9,6 10, 3 10, 4 9,8 10, 9 11, 2 10, 6 11, 1 Surna 5,2 6,3 6,1 6,1 6,2 6,3 7,1 6,9 5,9 5,8 5,4 4,4 4,7 4,7 dal Møre 4,7 4,7 5 5,1 5,1 5,3 5,3 5,3 5,2 5,1 4,9 4,8 4,6 4,5 og Roms dal Hele landet 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4 3,8 3,7 3,5 Kilde: kommunehelsas statistikkbank lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Tall for halsa ikke tilgjengelig. Psykiske plager Brukere primærhelsetjenesten Smøla Aure Halsa Rindal Surnadal Møre og Rom Psykiske symptomer og lidelser (P01-29 og P70-99) 109, ,9 113,8 142,5 128,8 Psykiske symptomer (P01-29) 70 69,1 73,2 76,2 89,1 87,1 Psykiske lidelser (P70-99) 53,9 48,3 72,8 52,4 75,5 59,1 Angst og depresjon, symptomer (P01-04, P25 og P28-29) 42, ,7 44,4 53,4 50,1 Affektive og depressive lidelser (P73 og P76) 28 19, ,1 30,3 Angstlidelser (P74, P79 og P82) 15 16,8 17, ,6 15,6 Kilde: Folkehelsa statistikkbank, lastet ned , sist oppdatert hos statistikkbanken år, per 1000 innbyggere, glidende gjennomsnitt. Midler mot psykiske lidelser (N05A,N06A,N05C,N05B) Smøla Aure Halsa Rindal Surnadal Møre og Romsdal Hele landet ,5 87, ,6 107,4 119,6 128, ,8 88,9 114,7 93,5 107,2 120,8 130, ,4 90,3 113,7 94, ,6 131, ,2 90,8 112,9 96,4 113, , ,9 92,4 113,2 97,1 117,1 122,5 131, ,5 92,9 115,2 95,9 118,9 122,4 130,6

14 Kilde: Folkehelsa statistikkbank, lastet ned , sist oppdatert hos statistikkbanken år, kjønn samlet, per 1000 innbyggere, glidende gjennomsnitt. Hjerte- og karsykdom Dødelighet hjerte- og karsykdommer (I00-I99) Smøla 98, ,3 80, ,2 Aure 106,2 101,8 97,5 88,3 73,9 61,8 Halsa 91 81,4 85,7 76,3 80,9 85,6 Rindal 88,5 73,1 65,4 61,6 54,2 54,2 Surnadal 76,1 65, ,9 50,9 49 Møre og Romsdal 69,7 63,8 60,1 58,2 54,9 54 Hele landet 82, ,3 68,7 65,3 62,2 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned , sist oppdatert hos statistikkbanken per , kjønn samlet, 0-74 år. Diabetes Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes(A10) Smøla 28,7 29,2 29,9 31,1 34,9 38,3 Aure 21,9 23,3 23,9 24,2 24,9 25,6 Halsa 22,6 25,5 27,2 29,1 29,4 31,4 Rindal 12,9 14,9 16,1 18,8 20,4 21,6 Surnadal 18,7 20,5 23,8 26,4 28,9 31 Møre og Romsdal 23,2 24,7 26,3 27,5 28,6 29,4 Hele landet 25,5 27,4 29,1 30,7 31,9 32,9 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned , sist oppdatert hos statistikkbanken år, kjønn samlet, per 1000 innbyggere, glidende gjennomsnitt. KOLS KOLS og astma, legemiddelbrukere (R03) Smøla 126,3 128,1 130,5 129,5 129,8 124,1 Aure 85,2 94,6 101,3 106,1 103,2 101,2 Halsa 105,9 110, ,1 108,4 92,9 Rindal 81,7 84,7 80,5 77,5 78,6 78,8 Surnadal 66,6 70,2 72,3 73,3 79,1 82,2 Møre og Romsdal 90,2 90,4 91,7 93,2 94,5 95,4 Hele landet 92,4 92,4 93,3 94,7 96,8 98,6 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned , sist oppdatert hos statistikkbanken år, kjønn samlet, per 1000 innbyggere, glidende gjennomsnitt. Muskel- og skjelettplager Muskel- og skjelettplager (L01-29) Smøla 207,1

15 Aure 187,3 Halsa 209,8 Rindal 197,1 Surnadal 193,1 Møre og Romsdal 186,1 Hele landet 173,6 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned , sist oppdatert hos statistikkbanken Gjennomsnitt Per , kjønn samlet, 0-74 år. Muskel- og skjelettsykdomsdiagnoser (ekskl. brudd og skader (L70-71 og L82-99)) Smøla 156,1 Aure 147 Halsa 122,7 Rindal 149,3 Surnadal 142,1 Møre og Romsdal 141 Hele landet 127,9 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned , sist oppdatert hos statistikkbanken Gjennomsnitt Per , kjønn samlet, 0-74 år. Kreft Dødelighet kreft (C00-C97) Alle typer Smøla 118,4 119,7 109,2 98,9 111,1 128,2 Aure 133,1 141, ,6 128,7 130,8 Halsa 94,8 98,9 98,7 98,7 97,7 92,1 Rindal 84, ,3 67,4 76,5 Surnadal 92, ,7 84,3 77,3 78,1 Møre og Romsdal 108,7 108,4 107,5 107,3 105,7 106,8 Hele landet 118,7 117,5 116,1 115,3 114,4 113,3 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbank Alle typer(c00-96), glidende gjennomsnitt, per standardisert, 0-74 år. Dødelighet lungekreft (C33-C34) Smøla 28,9 29,1 25,6 25,9 25,9 22,3 Aure 24, ,1 22,3 14,9 14,9 Surnadal 14,1 12, ,5 10,9 Møre og Romsdal 23,2 23, ,8 23,9 24 Hele landet 27,2 27,3 27,3 27,4 27,4 27,3 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbank Glidende gjennomsnitt, per standardisert, 0-74 år. Tall for Halsa og Rindal ikke tilgjengelig. Nye tilfeller alle krefttyper samlet(c00-96)

16 Smøla 529,3 521,1 513,3 516,1 515,4 526,9 Aure 513,9 535,2 536,7 521,8 528,3 511,5 Halsa 481,2 477,5 498,3 535,8 546,9 570,2 Rindal 354,6 337,2 378,7 379,2 382,9 382,9 Surnadal 460,1 454,4 453,8 459,6 485,9 482,4 Møre og Romsdal 508,9 518,9 531,7 539,5 548,5 557,2 Hele landet 519,9 528,7 537,4 546,9 554,9 564,9 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbank Alle typer(c00-96), glidende gjennomsnitt, per standardisert, alle aldre. Nye tilfeller kreft i fordøyelsesorganer (C15-26) Smøla 145,1 135,7 142,7 149,8 134,1 147,5 Aure 134, ,6 130,6 131,1 140,2 Halsa 112,4 101,6 106,6 103,2 120,4 120,9 Rindal 85,9 76,9 80,9 75, ,3 Surnadal 105,2 105,8 96, ,4 97,9 Møre og Romsdal 120,6 122,2 122,9 123, ,9 Hele landet 114,4 114,9 115,5 116,4 117,3 117,9 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbank Glidende gjennomsnitt, per standardisert, alle aldre. Nye tilfeller tykk- og endetarmskreft (C18-21) Smøla 103, ,8 85,1 91,8 Aure 84,4 82,9 81,2 83,7 77,6 77,8 Halsa 80,7 77,6 78,2 78,7 95,7 91,9 Rindal 48 48, ,5 49,6 53,4 Surnadal 69,5 75,3 71,6 69,1 70,7 66,8 Møre og Romsdal 77, ,2 80,8 82,5 83,1 Hele landet 73,6 74,1 74,7 75,7 76,4 76,9 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbank Glidende gjennomsnitt, per standardisert, alle aldre. Nye tilfeller lungekreft (C33-34) Smøla 42,4 35,9 42,6 39,5 46,2 36,3 Aure 51,6 49,7 47,8 41,4 32,8 32,8 Halsa 33,4 46,2 46,4 59,3 50,9 55,2 Rindal 19,8 23,3 30,3 27,2 34,3 34,6 Surnadal 25,8 24,6 27,5 27,5 30,3 30,3 Møre og Romsdal 42,7 43,6 45, ,6 49,8

17 Hele landet 48,3 49,4 50,7 51,6 52,8 53,8 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbank Glidende gjennomsnitt, per standardisert, alle aldre. Nye tilfeller kreft i lymfatisk og bloddannende vev (C81-96) Smøla 40,9 44,4 41,2 41,3 38,1 38,2 Aure 41,9 42,2 49,2 44,9 42,8 45,2 Halsa 60,2 47,8 39,4 39,6 39,7 44,3 Rindal 31 27,8 38,5 38,8 42,7 46,6 Surnadal 54,1 51,6 49, ,6 Møre og Romsdal 44,1 44,8 45,5 45,2 45,8 46,6 Hele landet 40,9 41,9 43,1 44,4 45,8 47,1 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbank Glidende gjennomsnitt, per standardisert, alle aldre.

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland FOLKEHELSEPROFIL 214 Ørland 17 Frafall i videregående skole 29 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 21 22 22 prosent

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Roan 8.9.214 17 Frafall i videregående skole 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst.91 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 18 22 22

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal. O3 Oslo 4,5 4,5 4,2 4,2 4,2 0,6 Frogner 3,4 3,5 3,2 3,1 3,2 3,7 St. Hanshaugen 3,5 3,5 3,0 3,1 3,2 4,5 Sagene

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Rissa 13.11.214 17 Frafall i videregående skole 18 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst 1,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 22

Detaljer

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune Oversiktsarbeidet en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 2 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 3 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 4 5. Oversikt over helsetilstand

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal Om statistikken Næring Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Avtalte dagsverk Beskriver bedriftens hovedsakelige virksomhet NACE-fordeling. Standardgruppering fra SSB på to siffer SN-2007 innført fra

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal Om statistikken Næring Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Avtalte dagsverk Beskriver bedriftens hovedsakelige virksomhet NACE-fordeling. Standardgruppering fra SSB på to siffer SN-2007 innført fra

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal Om statistikken Næring Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Avtalte dagsverk Beskriver bedriftens hovedsakelige virksomhet NACE-fordeling. Standardgruppering fra SSB på to siffer SN-2007 innført fra

Detaljer

Statistikk for Lommedalen sokn

Statistikk for Lommedalen sokn Statistikk for Lommedalen sokn 6 4 2 Januar 214 1 Innholdsfortegnelse 1. Folk i Bærum kommune 1.1. Befolkningsstruktur 1.2. Arbeid og inntekt 1.3 Utdanning 1.4 Boforhold 1.5 Familier og familietyper 2.

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Bjugn 2.9.214 Økonomiplan 214-17 Visjon Realiser drømmen i Bjugn Overordnet målsetting Livskvalitet Satsingsområder Bo og leve Kultur gir helse Kompetanse og arbeid Tema Indikator

Detaljer

Folketall Smøla. Kjønnsfordeling Menn totalt Kvinner totalt Menn 20-39 Kvinner 20-39 2014 1118 1099 238 227 MMML 2024 1159 1130 250 266

Folketall Smøla. Kjønnsfordeling Menn totalt Kvinner totalt Menn 20-39 Kvinner 20-39 2014 1118 1099 238 227 MMML 2024 1159 1130 250 266 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Befolkningssammensetning Nettobefolkningsvekst positiv siste

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Endrings -prosent 4,5 4,5 4,7 4,8 5,0 4,4 1101 Eigersund 4,9 4,8 5,1 5,1 5,3 2,9 1102 Sandnes 4,6 4,7 4,8 4,8 5,2 7,2 1103 Stavanger 4,1 4,2 4,3 4,5 4,7 5,3 1106

Detaljer

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Tema Befolkningsanalyse Befolkningsutvikling Befolkningsstruktur Næringsanalyse Utviklingstrekk

Detaljer

Statistikk. Folkemengde totalt

Statistikk. Folkemengde totalt Statistikk Folkemengde totalt 1 Antall barn og unge 0-19 år 2 Antall eldre, 67 år og eldre 3 Fremskrevet folkemengde totalt 4 Fødselsoverskudd 5 Netto innflytting 6 Folketilvekst 7 Barnehagedekning (1-2

Detaljer

Kilder i oversiktsarbeidet

Kilder i oversiktsarbeidet Kilder i oversiktsarbeidet Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Folkehelseprofiler, Kommunehelsa og Norgeshelsa er bra, men Kilder med samme

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014 Buskerudstatistikk 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

Hovedtall om sykefraværet. Akershus. Kvartal

Hovedtall om sykefraværet. Akershus. Kvartal Om statistikken Dato for oppdatert per: 20.09.2017 Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Tapte dagsverk Avtalte dagsverk Endringsprosent Sykefraværstilfelle Kommune Alder Yrke Næring Sektor Diagnose

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsdepartementets seminar om sykefravær 12. januar 2010 Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s sykefraværsstatistikk to datakilder Sykefraværsstatistikken

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

Vedlegg 6: Grunnleggende statistikk

Vedlegg 6: Grunnleggende statistikk Kommuneplan for Rennesøy 2018-2030 Samfunnsdelen Vedlegg 6: Grunnleggende statistikk 1. Innbyggere og befolkningsvekst Pr. 2. kvartal 2017 bodde det 4872 mennesker i Rennesøy kommune. Av dem er 2523 menn

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004 Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Uendret

Detaljer

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med?

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? NOKUT-fagkonferanse januar 2013 Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? Helge Næsheim 1 Landbakgrunn EU-land i Øst-Europa PIGS (Portugal, Italia, Hellas, Spania) Utvalgte arabiske land (Tunis, Libya,

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 21.9.2010 // NOTAT Kraftig nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell 22.6.2010 // NOTAT Kraftig nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato:

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato: kommune Kommunediagnose for Utgave: 1 Dato: 212-1-3 Kommunediagnose for 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: kommune Rapporttittel: Kommunediagnose for Utgave/dato: 1 / 212-1-3 Arkivreferanse: 538551 Lagringsnavn

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Leksvik

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Leksvik FOLKEHELSEPROFIL 214 Leksvik 17 Frafall i videregående skole 29 29 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst,11,79 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 22 23 22 prosent

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Statistikk 2016/2017 og Regionale planer

Statistikk 2016/2017 og Regionale planer Statistikk 2016/2017 og Regionale planer Wibeke Børresen Gropen, Teamleder plan og miljø Oppland fylkeskommune Gjennomgang av tema Demografi (befolkningssammensetning og utvikling) Verdiskaping Sysselsetting

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 Buskerudstatistikk 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2018

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2018 Buskerudstatistikk 2017 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2018 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 20.12.2010 // NOTAT Nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var på 7,0 prosent

Detaljer

Folkehelseoversikt Askøy. Sammendrag/kortversjon

Folkehelseoversikt Askøy. Sammendrag/kortversjon Folkehelseoversikt 2016 -Askøy Sammendrag/kortversjon Hva er en folkehelseoversikt? Etter lov om folkehelse, skal alle kommuner ha oversikt over det som påvirker helsen vår, både positivt og negativt.

Detaljer

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Tanker og bidrag til helseovervåking Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Hva er helseovervåking? Løpende oversikt over utbredelse og utvikling av helsetilstanden og forhold som påvirker

Detaljer

Næringstall fra

Næringstall fra Næringstall fra 01.01.2018 Befolkning, sysselsatte, arbeidsplasser og pendling. Bedrifter, handel og verdiskaping ASKER KOMMUNE 2 3 Krabat AS Bedriften startet fordi en av gründerne hadde et funksjonshemmet

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 5,5 4,8 4,7 4,4 4,4 1101 Eigersund 6,0 5,4 4,8 4,7 5,0 1102 Sandnes 5,6 5,0 5,0 4,4 4,5 1103 Stavanger 5,1 4,4 4,2 4,2 4,1 1106 Haugesund 6,4 5,5 5,4 4,9 4,8

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell 23.3.2010 // NOTAT 12,7 prosent økning i det egenmeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell, 23.9.2009 // NOTAT 6,0 prosent økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017 Buskerudstatistikk 2016 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Halsa_Hemne Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Halsa_Hemne Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide : Folketal Slide 4: Folketal, barn og ungdom Slide 5: Folketalsvekst etter type Slide 6: Fødselsoverskot Slide

Detaljer

Fylkesstatistikken 2016/2017 Regionale planer

Fylkesstatistikken 2016/2017 Regionale planer Fylkesstatistikken 2016/2017 Regionale planer Wibeke Børresen Gropen 8.12.17 Gjennomgang av tema Demografi (befolkningssammensetning og utvikling) Verdiskaping Sysselsetting og næringsutvikling Muligheter

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, 30.6.2009 // NOTAT 3,9 prosent økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 22.3.2011 // NOTAT Stor nedgang i det egenmeldte sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 6 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015

Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen desember 2015 Forord I følge Folkehelseloven

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling april 2018

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling april 2018 Buskerudstatistikk 2018 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling april 2018 Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være

Detaljer

Antallet i ordinære arbeidsmarkedstiltak er økt med 11,5 % sammenlignet med i fjor.

Antallet i ordinære arbeidsmarkedstiltak er økt med 11,5 % sammenlignet med i fjor. Prognose for arbeidsmarkedet i Troms 2018 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 1.1 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet... 6 2.1 Historikk... 6 2.1.1 Næringer med nedgang i antall

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell, 18.12.2009 // NOTAT 11 prosent økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

Fakta om Norges fylker

Fakta om Norges fylker Fakta om Norges fylker Vest Agder fylke Befolkning og eldrebølgen Næringsliv og arbeidsmarked Videregående skole og samferdsel Fylkeskommunens økonomi Byråkratibarometeret for Vest Agder kommuner NyAnalyse

Detaljer

Et regionalt arbeidsliv i endring

Et regionalt arbeidsliv i endring Et regionalt arbeidsliv i endring Innspillsmøte om kompetansereformen lære hele livet 10 september 2018 / Truls Nordahl Fylker. Sysselsettingsandel av befolkningen. 15 74 år. 4. kvartal 2017. 72 70 68

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid

Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Hvordan forstå statistikk?

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Tapte dagsverk Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret.

Detaljer

Helsetilstanden i Norge Else Karin Grøholt

Helsetilstanden i Norge Else Karin Grøholt Helsetilstanden i Norge 2018 Else Karin Grøholt 24.9.2018 Folkehelserapporten Nettutgave med enkeltkapitler som oppdateres jevnlig Kortversjon: «Helsetilstanden i Norge 2018» lansert 15.mai Kortversjon:

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2008 Skrevet av Therese Sundell, 23.9.2008. // NOTAT Økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det legemeldte sykefraværet

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø og i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud. 20.12.2011 // NOTAT Nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene, næringsfordeling prosent, 4. kvartal 2014.

Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene, næringsfordeling prosent, 4. kvartal 2014. Virkes arbeidsmarkedsbarometer viser i tall og fakta hvordan arbeidsmarkedet i handels- og tjenestenæringene ser ut. Hvem jobber der, hvor mye jobber de og hva særpreger disse næringene? Handels- og tjenestenæringene

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013

FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013 FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013 MIDT-BUSKERUD DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning Denne presentasjonen er tenkt som et innspill i forbindelse med fylkeskommunens og kommunenes oversiktsarbeid.

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2008 Skrevet av Therese Sundell, 19.12.2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det legemeldte

Detaljer

Folkehelseprofil Helse- og omsorgskomite

Folkehelseprofil Helse- og omsorgskomite Folkehelseprofil 2018 Helse- og omsorgskomite 16.1.19 heidi.rustand@asker.kommune.no Sammen for bedre: LEVEKÅR INKLUDERING NÆRMILJØ PSYKISK HELSE AKTIVE ELDRE Muskel og skjelett (unntatt brudd/skader)

Detaljer

Kvinner og økonomi. PM Økonomi og Styring, mars 2018

Kvinner og økonomi. PM Økonomi og Styring, mars 2018 og økonomi PM Økonomi og Styring, mars 2018 Det er noen forskjeller på kvinner og menn også når det kommer til økonomi. Med denne rapporten bruker vi vår egen kundeinnsikt til å vise hvordan menn og kvinner

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø. 20.9.2011 // NOTAT Svak økning i sykefraværet

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell, 21.06.2012 Sykefraværet fortsetter å falle 1,2 // NOTAT Det totale sykefraværet

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell 11.12.2014 (therese.sundell@nav.no) // NOTAT Stabilt sykefravær viser sesongjusterte

Detaljer

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1 Vurdering av fjorårets anslag... 4 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet... 5 2.1 Historikk... 5 2.1.1 Næringer med nedgang i antall

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen finner du statistikk

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 21. desember 2007.

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 21. desember 2007. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 21. desember 2007. // NOTAT Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell 21.6.2011 // NOTAT Økning i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var

Detaljer

Nye Volda 2019 Volda og Hornindal. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2019

Nye Volda 2019 Volda og Hornindal. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2019 219 Volda og Hornindal Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 219 Innhald Demografi Slide 3: Folketal Slide 4: Folketal, barn og ungdom Slide 5: Folketalsvekst etter type Slide 6: Fødselsoverskot

Detaljer

Nye Volda Volda og Hornindal. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga april 2018

Nye Volda Volda og Hornindal. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga april 2018 218 Volda og Hornindal Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga april 218 Innhald Demografi Slide 3: Folketal Slide 4: Folketal, barn og ungdom Slide 5: Folketalsvekst etter type Slide 6:

Detaljer

Hornindal kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2019

Hornindal kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2019 9 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 9 Innhald Demografi Slide : Folketal Slide 4: Folketal, barn og ungdom Slide 5: Folketalsvekst etter type Slide 6: Fødselsoverskot Slide 7:

Detaljer

Folkehelseoversikten 2019

Folkehelseoversikten 2019 Folkehelseoversikten 2019 Helse skapes der vi bor og lever våre liv Hvordan kan arealplanen bidra: Grønne områder Sosiale møteplasser Medvirkning og samarbeid Sosial kapital Trygghet og tillit Møteplasser

Detaljer

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013.

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013. 2013 Dataene er hentet fra folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer. De tallene som vises i nyhetsbrevet er basert på siste tilgjengelige

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 1. Næringsstrategi formål. er regionsenter for Øvre Romerike og vertskommune for hovedflyplassen.

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 VESTVIKEN

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 VESTVIKEN FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 VESTVIKEN OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen finner du statistikk og

Detaljer

Trivsel og vekst. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Vikna kommune

Trivsel og vekst. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Vikna kommune Trivsel og vekst Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Vikna kommune 2015 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og lovgrunnlag... 3 1.1 Definisjoner... 4 1.2 Kilder til informasjon... 4 2 Statistikk

Detaljer

INDEKS 2015 Folkehelseprofiler Finnmark

INDEKS 2015 Folkehelseprofiler Finnmark INDEKS 2015 Folkehelseprofiler Utvalgte indikatorer fra folkehelseprofilene for kommunene i Helse- og sosialavdelingen Fylkesmannen i Kommune Kommune Kommune Kommune Hele landet Kommune Indikatorer 90

Detaljer

UTFORDRINGSNOTAT FOLKEHELSE BØ OG SAUHERAD KOMMUNER 2018

UTFORDRINGSNOTAT FOLKEHELSE BØ OG SAUHERAD KOMMUNER 2018 UTFORDRINGSNOTAT FOLKEHELSE BØ OG SAUHERAD KOMMUNER 2018 Innhold Voksne... 2 Befolkningssammensetning... 2 Levekår... 2 Helserelatert atferd... 2 Helsetilstand... 2 Barn og unge... 3 Økende sosial ulikhet

Detaljer

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Grunnkurs C. Bodø 24.1.2019 Else Karin Grøholt Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelselov Mål for folkehelsearbeidet

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell 2000K2 2000K4 2001K2 2001K4 2002K2 2002K4 2003K2 2003K4 2004K2 2004K4 2005K2 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2

Detaljer