Vedlegg - Tallmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg - Tallmateriale"

Transkript

1 Vedlegg - Tallmateriale Befolkningssammensetning Befolkningsendring Årstall Folketall Årstall Folketall Kilde: SSB, hentet fra ssb.no: Siste oppdatering hos ssb Befolkningsvekst Årstall Nettoinnflyttin g Fødselsoverskud d Årstall Nettoinnflyttin g Fødselsoverskud d

2 Kilde: SSB, hentet fra ssb.no: Siste oppdatering hos SSB Endringene for 2014 er ikke tatt med da opplysningene for siste kvartal ikke er utgitte enda. Flytting Årstall Innflyttinger Utflyttinger Årstall Innflyttinger Utflyttinger

3 Kilde: SSB, hentet fra ssb.no: Siste oppdatering hos SSB Endringene for 2014 er ikke tatt med da opplysningene ikke er utgitte enda. Alders- og kjønnsfordeling Befolkningspyramide Menn Menn Kvinner Kvinner 0-4 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Total

4 Kilde: SSB. Lastet ned ssb.no Sist oppdatert befolkningstall for Sist oppdaterte befolkningsframskrivinger Menn totalt Kvinner totalt MMML Menn Kvinner MMML Kilde: SSB. Lastet ned ssb.no Sist oppdatert tall for Sist oppdaterte befolkningsframskrivinger Befolkningsendringer sammenlignbare kommuner Befolkningsendringer sammenlignbare kommuner År Smøla Aure Halsa Rindal Surnadal Kristiansund Møre og Romsdal Kilde: kommunehelsa statistikkbank. lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbank Forsørgerbyrde år 67 Antall 20-66/Antall 67 * Smøla ,7 Aure ,4 Halsa ,0

5 Rindal ,7 Surnadal ,6 Møre og Romsdal ,2 Norge ,2 MMMM2024 Smøla ,4 Aure ,3 Halsa ,6 Rindal ,0 Surnadal ,8 Møre og Romsdal ,3 Norge ,6 MMML2024 Smøla ,9 Aure ,0 Halsa ,4 Rindal ,2 Surnadal ,1 Møre og Romsdal ,8 Norge ,0 Kilde: SSB. Oppdatert ssb.no Sist oppdatert tall for Sist oppdaterte befolkningsframskrivinger hos SSB Forsørgerbyrden regnes som antall personer i aldersgruppen 67+ per 100 personer i aldersgruppen Framskrivingen gjort med middels forventet befolkningsvekst(mmmm) og middels befolkningsvekst med lav innvandring(mmml). Etnisitet Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Smøla 1,8 1,9 1,4 1,3 1,6 1,9 1,8 2,5 3,1 3,8 Møre og Romsdal 2,8 3,1 3,2 3,5 3,6 3,8 3,9 4,3 5 5,8 Hele landet 6,3 6,6 6,9 7,3 7,6 7,9 8,3 8,9 9,7 10,6 Kilde: kommunehelsa statistikkbank oppdatert Sist oppdatert hos kommunehelsa Andeler i prosenter. Antall og andel personer med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre registrert bosatt i Norge per 1. januar (totalt og fordelt på landbakgrunn), i prosent av befolkningen. Innvandring til Smøla Europa unntatt Tyrkia Asia med Tyrkia Nord-Amerika Sør- og Mellom-Amerika

6 Kilde: kommunehelsa statistikkbank oppdatert Sist oppdatert hos kommunehelsa Kjønnsfordeling, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Menn Kvinn er Kilde: kommunehelsa statistikkbank oppdatert Sist oppdatert hos kommunehelsa Oppvekst- og levekår Arbeid Registrerte arbeidsledige år, Begge kjønn, helt arbeidsledige, prosentandel Smøla 4 3,7 2,7 4,5 3,6 2,9 2,5 1,9 1,8 2,3 2,8 2,2 2,2 1,8 Aure 2,7 1,6 1,6 2,4 2,4 2 1,3 1,2 Halsa 2 2,3 2,6 3 3,6 3,1 2,4 2,1 1,5 1,9 2 2,5 1,8 1,5 Rindal 1,5 1,2 1,9 1,9 1,5 1,2 1,4 1 0,8 1,2 1,2 1,1 0,8 0,8 Surnadal 2,3 2,4 3,8 4 3,4 3,1 2,1 1,5 1,3 1,8 1,9 1,6 1,5 1,5 Møre og 2,4 2,4 2,9 4 3,9 3,3 2,2 1,5 1,4 2,2 2,3 2,1 1,9 2 Romsdal Hele landet 2,7 2,7 3,2 3,9 3,9 3,5 2,6 1,9 1,7 2,7 2,9 2,7 2,5 2,6 Kilde: SSB. Lastet ned , sist oppdatert hos SSB

7 Arbeidsledige månedsvis Smøla Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: SSB. Lastet ned , sist oppdatert hos ssb Arbeidsledige år Gj.snitt Smøla 2 1,2 2,3 3,4 2,9 2,5 2,4 Aure 1,5 1,3 2,5 2,2 2,3 1,4 1,9 Halsa 1,4 1,1 2,3 1,9 2,7 2 1,9 Rindal 1,2 0,9 1,2 0, ,0 Surnadal 1,1 1 1,7 2 1,7 1,8 1,6 Møre og Romsdal 1,3 1,2 2,1 2,2 2 1,9 1,8 Hele landet 1,6 1,5 2,5 2,6 2,3 2,2 2,1 Kilde: Folkehelsa statistikkbank. Lastet ned Sist oppdatert hos folkehelsa statistikkbank Arbeidsledige år Gj.snitt Smøla 1,1 1,2 1,5 1,6 1,2 1,1 1,3 Aure 0,9 0,9 1,5 1,6 1,1 0,7 1,1 Halsa 1,3 1 1,2 1,2 1,4 1,1 1,2 Rindal 0,6 0,6 0,7 0,9 0,7 0,4 0,7 Surnadal 0,9 0,9 1,1 1,1 0,9 0,7 0,9 Møre og Romsdal 1 0,9 1,5 1,6 1,4 1,2 1,3 Hele landet 1,3 1,1 1,8 1,9 1,7 1,6 1,6 Kilde: Folkehelsa statistikkbank. Lastet ned Sist oppdatert hos folkehelsa statistikkbank Sysselsetting Sysselsatte etter arbeidssted og næring per 4. kvartal 2013, Absolutte tall Prosentandel Næring Smøla Møre og Romsdal Norge Smøla Møre og Romsdal Norg Sum alle næringer Jordbruk, skogbruk og fiske ,2 4,0 2,4 Bergverksdrift og utvinning ,1 1,2 2,5 Industri ,3 16,5 8,8 Elektrisitet, vann og renovasjon ,8 1,3 1,1 Bygg- og anleggsvirksomhet ,6 7,8 8,0 Varehandel, motorvognreparasjon ,2 12,9 13,9 Transport og lagring ,7 7,2 5,4

8 Overnattings- og serveringsvirksomhet ,1 2,4 3,3 Informasjon og kommunikasjon ,9 1,5 3,5 Finansiering og forsikring ,5 1,3 1,8 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift ,9 4,5 6,3 Forretningsmessig tjenesteyting ,9 3,7 5,1 Off. adm., forsvar, sosialforsikring ,3 4,5 6,1 Undervisning ,3 7,5 7,9 Helse- og sosialtjenester ,8 20,5 19,8 Personleg tjenesteyting ,6 2,6 3,7 Uoppgitt ,8 0,4 0,5 Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesstatistikk oppdatert Sykefravær Legemeldt sykefravær K1 K2 K3 K4 Gj. snitt 2010 Smøla 6,3 6,8 7,4 5,9 6,6 Aure 5,3 4,9 5,7 5,9 5,5 Halsa 6,6 6,9 6,3 5,6 6,4 Rindal 6 5 5,1 5,4 5,4 Surnadal 5,9 5,1 5,5 5,5 5,5 Møre og Romsdal 6 5,6 6,1 6 5,9 Hele landet 5,8 5,5 6,1 6 5, Smøla 6,9 7 7,1 6,7 6,9 Aure 5,8 5,2 5,2 4,5 5,2 Halsa 5,4 4 5,1 5,8 5,1 Rindal 6,5 6 6,7 5,6 6,2 Surnadal 6,1 5,3 5,4 5,1 5,5 Møre og Romsdal 6,3 5,8 5,8 5,5 5,9 Hele landet 6,1 5,7 5,8 5,4 5, Smøla 6,6 5,5 5,1 4,4 5,4 Aure 5,4 5,3 5,5 5,6 5,5 Halsa 6,2 6,1 5,4 5,1 5,7 Rindal 5,8 6,2 5,5 5,3 5,7 Surnadal 5,4 5,4 5,6 5,6 5,5 Møre og Romsdal 5,7 5,3 5,5 5,5 5,5 Hele landet 5,7 5,2 5,6 5,6 5, Smøla 4,9 5,3 6,6 5,8 5,7 Aure 6,5 5,5 6,3 5,8 6,0 Halsa 5,4 4,4 4,4 5,7 5,0 Rindal 5,9 6 6,2 6,7 6,2 Surnadal 6,4 5,1 5,5 5,4 5,6 Møre og Romsdal 5,8 5,1 5,4 5,4 5,4 Hele landet 5,9 5,1 5,5 5,4 5, Smøla 5,2 4,5 5,3 5,0

9 Aure 5,4 5,2 5,7 5,4 Halsa 5,5 5,4 6 5,6 Rindal 7,2 6,4 5,8 6,5 Surnadal 5,6 4,7 4,9 5,1 Møre og Romsdal 5,6 5,3 5,4 5,4 Hele landet 5,5 5,2 5,5 5,4 Kilde: SSB. Lastet ned Sist oppdatert hos SSB, Tall for 4. kvartal 2014 ikke utgitt per Andel graderte sykemeldinger Smøla 11,5 13, ,1 16 Aure 14,4 14,3 13,4 13,6 14 Halsa 11,9 12,8 12, ,1 Rindal 30,3 28,2 28,1 29,1 32,1 Surnadal 16,1 16,2 17,3 19,6 21,6 Møre og Romsdal 16,2 16,5 17,1 18,2 19,1 Hele landet 16, ,8 18,9 19,8 Kilde: kommunehelsa statistikkbank. Lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Inntekt Lavinntekt (husholdninger) EU60, andel (prosent) Smøla 12,9 13,7 12,7 11,8 10,7 12,1 Aure 13,7 13,6 11,7 11,1 11,1 10,9 Surnadal 11,5 10,2 9,4 9 8,8 8,4 Rindal 13,4 12 9,6 10,3 8,9 7,3 Halsa 13,4 13,8 12,3 12,7 11,6 11,5 Møre og Romsdal 8,6 8,6 8,6 8,1 8,1 8,2 Hele landet 9, ,2 9,5 9,4 9,6 Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Inntektsulikhet P90/P Smøla 2,7 2,6 2,7 Aure 2,5 2,6 2,6 Halsa 2,5 2,5 2,5 Rindal 2,2 2,2 2,1 Surndal 2,2 2,2 2,2 Møre og Romsdal 2,4 2,4 2,5 Hele landet 2,6 2,6 2,7 Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Uføretrygdede 18-44

10 Smøla 2 1,9 2 2,2 2,4 2,6 Aure 1,9 1,9 2 2,1 2,1 2,1 Halsa : : : : : : Rindal 1,7 1,8 1,8 1,8 2,1 2,6 Surnadal 2,6 2,5 2,3 2,2 2,4 2,6 Møre og Romsdal 2,3 2, ,1 Hele landet 2,6 2,5 2,4 2,3 2,4 2,5 Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Tall for Halsa ikke oppgitt. Aure 10,8 10,6 10,3 10,3 10,2 10,2 Halsa 9,9 9,3 9,1 9,3 9,6 9,8 Rindal 9,3 9,4 9 9,1 9,4 9,7 Surnadal 9,1 8,9 8,8 8,8 9,1 9,2 Møre og 8,9 8,6 8,4 8,3 8,3 8,3 Romsdal Hele landet 10 9,7 9,6 9,5 9,4 9,4 Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Barn av eneforsørgere Uføretrygdede år Smøla 11,9 11,7 11,4 11,3 11,2 10, Smøla 15 14,8 13,4 12,7 12,4 Aure 17,4 16,3 16,5 16,9 18 Halsa 10 11,7 13,1 14,1 15,1 Rindal 9,2 9,9 10,5 10 9,9 Surnadal 15, ,7 15 Møre og 14, ,2 14,4 14,5 Romsdal Hele landet 16,1 15,9 15,9 15,9 15,8 Kilde: Folkehelsa statistikkbank. lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Andelen barn 0-17 år som det utbetales utvidet barnetrygd for, i prosent av alle barn 0-17 år som det utbetales barnetrygd for. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). Utdanningsnivå Videregående eller høyere år Smøla

11 Aure Halsa Rindal Surnadal Møre og Romsdal Hele landet Kilde: kommunehelsa statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Videregående eller høyere 45+ år Smøla Aure Halsa Rindal Surnadal Møre og Romsdal Hele landet Kilde: kommunehelsa statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Utdanningsnivå personer 16 år og over (prosent) 2013 Smøla Aure Halsa Rindal Surnadal Møre og Norge Romsdal Grunnskolenivå 35,7 31,8 27,8 29,2 31,5 29,1 27,9 Videregående skole-nivå 48 49,5 52,4 53,7 49, ,7 Universitets- og høgskolenivå kort 14,3 16, ,9 15,9 20,4 22,4 Universitets- og høgskolenivå lang 1,9 2,5 2,7 2,3 3 4,5 8 Kilde: SSB, lastet ned Sist oppdatert hos ssb Miljø Skader og ulykker Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker Innby Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Total 2011 Smøla Aure Halsa Rindal Surnadal Møre og Romsdal Hele landet Smøla Aure Halsa Rindal

12 Surnadal Møre og Romsdal Hele landet Smøla Aure Halsa Rindal Surnadal Møre og Romsdal Hele landet Smøla Aure Halsa Rindal Surnadal Møre og Romsdal Hele landet Kilde: SSB, lastet ned Trafikkulykker sist oppdatert på SSB , befolkningstall sist oppdatert på SSB Helseatferd 2013 Andel dagligrøykere Andel av-og-til-røykere Menn I alt år år år år år år 20 6 Kvinner I alt år år år år år år 19 6 Kilde: SSB, lastet ned Sist oppdatert hos ssb Helseutfall Tannhelse Andel uten karieserfaring åringer 5-åringer 12-åringer 18-åringer Smøla Aure Halsa

13 Rindal Surndal Møre og Romsdal Norge Kilde: Årsrapport den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal. Overvekt Høy fødsel 0- svekt Smøla 4,4 4,7 5,5 5,7 5,5 5,5 5,1 5,1 4,5 3,5 3,5 2,9 2,5 1,7 Aure 3,4 3,4 4 4,3 4,3 4, ,6 4,8 4,8 4,5 4,2 3,9 Rindal 6,7 7 8,4 8,6 9,7 9,1 9,6 10, 3 10, 4 9,8 10, 9 11, 2 10, 6 11, 1 Surna 5,2 6,3 6,1 6,1 6,2 6,3 7,1 6,9 5,9 5,8 5,4 4,4 4,7 4,7 dal Møre 4,7 4,7 5 5,1 5,1 5,3 5,3 5,3 5,2 5,1 4,9 4,8 4,6 4,5 og Roms dal Hele landet 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4 3,8 3,7 3,5 Kilde: kommunehelsas statistikkbank lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbanken Tall for halsa ikke tilgjengelig. Psykiske plager Brukere primærhelsetjenesten Smøla Aure Halsa Rindal Surnadal Møre og Rom Psykiske symptomer og lidelser (P01-29 og P70-99) 109, ,9 113,8 142,5 128,8 Psykiske symptomer (P01-29) 70 69,1 73,2 76,2 89,1 87,1 Psykiske lidelser (P70-99) 53,9 48,3 72,8 52,4 75,5 59,1 Angst og depresjon, symptomer (P01-04, P25 og P28-29) 42, ,7 44,4 53,4 50,1 Affektive og depressive lidelser (P73 og P76) 28 19, ,1 30,3 Angstlidelser (P74, P79 og P82) 15 16,8 17, ,6 15,6 Kilde: Folkehelsa statistikkbank, lastet ned , sist oppdatert hos statistikkbanken år, per 1000 innbyggere, glidende gjennomsnitt. Midler mot psykiske lidelser (N05A,N06A,N05C,N05B) Smøla Aure Halsa Rindal Surnadal Møre og Romsdal Hele landet ,5 87, ,6 107,4 119,6 128, ,8 88,9 114,7 93,5 107,2 120,8 130, ,4 90,3 113,7 94, ,6 131, ,2 90,8 112,9 96,4 113, , ,9 92,4 113,2 97,1 117,1 122,5 131, ,5 92,9 115,2 95,9 118,9 122,4 130,6

14 Kilde: Folkehelsa statistikkbank, lastet ned , sist oppdatert hos statistikkbanken år, kjønn samlet, per 1000 innbyggere, glidende gjennomsnitt. Hjerte- og karsykdom Dødelighet hjerte- og karsykdommer (I00-I99) Smøla 98, ,3 80, ,2 Aure 106,2 101,8 97,5 88,3 73,9 61,8 Halsa 91 81,4 85,7 76,3 80,9 85,6 Rindal 88,5 73,1 65,4 61,6 54,2 54,2 Surnadal 76,1 65, ,9 50,9 49 Møre og Romsdal 69,7 63,8 60,1 58,2 54,9 54 Hele landet 82, ,3 68,7 65,3 62,2 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned , sist oppdatert hos statistikkbanken per , kjønn samlet, 0-74 år. Diabetes Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes(A10) Smøla 28,7 29,2 29,9 31,1 34,9 38,3 Aure 21,9 23,3 23,9 24,2 24,9 25,6 Halsa 22,6 25,5 27,2 29,1 29,4 31,4 Rindal 12,9 14,9 16,1 18,8 20,4 21,6 Surnadal 18,7 20,5 23,8 26,4 28,9 31 Møre og Romsdal 23,2 24,7 26,3 27,5 28,6 29,4 Hele landet 25,5 27,4 29,1 30,7 31,9 32,9 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned , sist oppdatert hos statistikkbanken år, kjønn samlet, per 1000 innbyggere, glidende gjennomsnitt. KOLS KOLS og astma, legemiddelbrukere (R03) Smøla 126,3 128,1 130,5 129,5 129,8 124,1 Aure 85,2 94,6 101,3 106,1 103,2 101,2 Halsa 105,9 110, ,1 108,4 92,9 Rindal 81,7 84,7 80,5 77,5 78,6 78,8 Surnadal 66,6 70,2 72,3 73,3 79,1 82,2 Møre og Romsdal 90,2 90,4 91,7 93,2 94,5 95,4 Hele landet 92,4 92,4 93,3 94,7 96,8 98,6 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned , sist oppdatert hos statistikkbanken år, kjønn samlet, per 1000 innbyggere, glidende gjennomsnitt. Muskel- og skjelettplager Muskel- og skjelettplager (L01-29) Smøla 207,1

15 Aure 187,3 Halsa 209,8 Rindal 197,1 Surnadal 193,1 Møre og Romsdal 186,1 Hele landet 173,6 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned , sist oppdatert hos statistikkbanken Gjennomsnitt Per , kjønn samlet, 0-74 år. Muskel- og skjelettsykdomsdiagnoser (ekskl. brudd og skader (L70-71 og L82-99)) Smøla 156,1 Aure 147 Halsa 122,7 Rindal 149,3 Surnadal 142,1 Møre og Romsdal 141 Hele landet 127,9 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned , sist oppdatert hos statistikkbanken Gjennomsnitt Per , kjønn samlet, 0-74 år. Kreft Dødelighet kreft (C00-C97) Alle typer Smøla 118,4 119,7 109,2 98,9 111,1 128,2 Aure 133,1 141, ,6 128,7 130,8 Halsa 94,8 98,9 98,7 98,7 97,7 92,1 Rindal 84, ,3 67,4 76,5 Surnadal 92, ,7 84,3 77,3 78,1 Møre og Romsdal 108,7 108,4 107,5 107,3 105,7 106,8 Hele landet 118,7 117,5 116,1 115,3 114,4 113,3 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbank Alle typer(c00-96), glidende gjennomsnitt, per standardisert, 0-74 år. Dødelighet lungekreft (C33-C34) Smøla 28,9 29,1 25,6 25,9 25,9 22,3 Aure 24, ,1 22,3 14,9 14,9 Surnadal 14,1 12, ,5 10,9 Møre og Romsdal 23,2 23, ,8 23,9 24 Hele landet 27,2 27,3 27,3 27,4 27,4 27,3 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbank Glidende gjennomsnitt, per standardisert, 0-74 år. Tall for Halsa og Rindal ikke tilgjengelig. Nye tilfeller alle krefttyper samlet(c00-96)

16 Smøla 529,3 521,1 513,3 516,1 515,4 526,9 Aure 513,9 535,2 536,7 521,8 528,3 511,5 Halsa 481,2 477,5 498,3 535,8 546,9 570,2 Rindal 354,6 337,2 378,7 379,2 382,9 382,9 Surnadal 460,1 454,4 453,8 459,6 485,9 482,4 Møre og Romsdal 508,9 518,9 531,7 539,5 548,5 557,2 Hele landet 519,9 528,7 537,4 546,9 554,9 564,9 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbank Alle typer(c00-96), glidende gjennomsnitt, per standardisert, alle aldre. Nye tilfeller kreft i fordøyelsesorganer (C15-26) Smøla 145,1 135,7 142,7 149,8 134,1 147,5 Aure 134, ,6 130,6 131,1 140,2 Halsa 112,4 101,6 106,6 103,2 120,4 120,9 Rindal 85,9 76,9 80,9 75, ,3 Surnadal 105,2 105,8 96, ,4 97,9 Møre og Romsdal 120,6 122,2 122,9 123, ,9 Hele landet 114,4 114,9 115,5 116,4 117,3 117,9 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbank Glidende gjennomsnitt, per standardisert, alle aldre. Nye tilfeller tykk- og endetarmskreft (C18-21) Smøla 103, ,8 85,1 91,8 Aure 84,4 82,9 81,2 83,7 77,6 77,8 Halsa 80,7 77,6 78,2 78,7 95,7 91,9 Rindal 48 48, ,5 49,6 53,4 Surnadal 69,5 75,3 71,6 69,1 70,7 66,8 Møre og Romsdal 77, ,2 80,8 82,5 83,1 Hele landet 73,6 74,1 74,7 75,7 76,4 76,9 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbank Glidende gjennomsnitt, per standardisert, alle aldre. Nye tilfeller lungekreft (C33-34) Smøla 42,4 35,9 42,6 39,5 46,2 36,3 Aure 51,6 49,7 47,8 41,4 32,8 32,8 Halsa 33,4 46,2 46,4 59,3 50,9 55,2 Rindal 19,8 23,3 30,3 27,2 34,3 34,6 Surnadal 25,8 24,6 27,5 27,5 30,3 30,3 Møre og Romsdal 42,7 43,6 45, ,6 49,8

17 Hele landet 48,3 49,4 50,7 51,6 52,8 53,8 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbank Glidende gjennomsnitt, per standardisert, alle aldre. Nye tilfeller kreft i lymfatisk og bloddannende vev (C81-96) Smøla 40,9 44,4 41,2 41,3 38,1 38,2 Aure 41,9 42,2 49,2 44,9 42,8 45,2 Halsa 60,2 47,8 39,4 39,6 39,7 44,3 Rindal 31 27,8 38,5 38,8 42,7 46,6 Surnadal 54,1 51,6 49, ,6 Møre og Romsdal 44,1 44,8 45,5 45,2 45,8 46,6 Hele landet 40,9 41,9 43,1 44,4 45,8 47,1 Kilde: kommunehelsas statistikkbank, lastet ned Sist oppdatert hos statistikkbank Glidende gjennomsnitt, per standardisert, alle aldre.

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland FOLKEHELSEPROFIL 214 Ørland 17 Frafall i videregående skole 29 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 21 22 22 prosent

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Roan 8.9.214 17 Frafall i videregående skole 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst.91 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 18 22 22

Detaljer

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune Oversiktsarbeidet en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 2 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 3 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 4 5. Oversikt over helsetilstand

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Rissa 13.11.214 17 Frafall i videregående skole 18 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst 1,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 22

Detaljer

Folketall Smøla. Kjønnsfordeling Menn totalt Kvinner totalt Menn 20-39 Kvinner 20-39 2014 1118 1099 238 227 MMML 2024 1159 1130 250 266

Folketall Smøla. Kjønnsfordeling Menn totalt Kvinner totalt Menn 20-39 Kvinner 20-39 2014 1118 1099 238 227 MMML 2024 1159 1130 250 266 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Befolkningssammensetning Nettobefolkningsvekst positiv siste

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Bjugn 2.9.214 Økonomiplan 214-17 Visjon Realiser drømmen i Bjugn Overordnet målsetting Livskvalitet Satsingsområder Bo og leve Kultur gir helse Kompetanse og arbeid Tema Indikator

Detaljer

Statistikk for Lommedalen sokn

Statistikk for Lommedalen sokn Statistikk for Lommedalen sokn 6 4 2 Januar 214 1 Innholdsfortegnelse 1. Folk i Bærum kommune 1.1. Befolkningsstruktur 1.2. Arbeid og inntekt 1.3 Utdanning 1.4 Boforhold 1.5 Familier og familietyper 2.

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Tema Befolkningsanalyse Befolkningsutvikling Befolkningsstruktur Næringsanalyse Utviklingstrekk

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014 Buskerudstatistikk 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Kilder i oversiktsarbeidet

Kilder i oversiktsarbeidet Kilder i oversiktsarbeidet Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Folkehelseprofiler, Kommunehelsa og Norgeshelsa er bra, men Kilder med samme

Detaljer

Statistikk. Folkemengde totalt

Statistikk. Folkemengde totalt Statistikk Folkemengde totalt 1 Antall barn og unge 0-19 år 2 Antall eldre, 67 år og eldre 3 Fremskrevet folkemengde totalt 4 Fødselsoverskudd 5 Netto innflytting 6 Folketilvekst 7 Barnehagedekning (1-2

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsdepartementets seminar om sykefravær 12. januar 2010 Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s sykefraværsstatistikk to datakilder Sykefraværsstatistikken

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med?

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? NOKUT-fagkonferanse januar 2013 Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? Helge Næsheim 1 Landbakgrunn EU-land i Øst-Europa PIGS (Portugal, Italia, Hellas, Spania) Utvalgte arabiske land (Tunis, Libya,

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 21.9.2010 // NOTAT Kraftig nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 Buskerudstatistikk 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Leksvik

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Leksvik FOLKEHELSEPROFIL 214 Leksvik 17 Frafall i videregående skole 29 29 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst,11,79 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 22 23 22 prosent

Detaljer

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato:

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato: kommune Kommunediagnose for Utgave: 1 Dato: 212-1-3 Kommunediagnose for 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: kommune Rapporttittel: Kommunediagnose for Utgave/dato: 1 / 212-1-3 Arkivreferanse: 538551 Lagringsnavn

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell 23.3.2010 // NOTAT 12,7 prosent økning i det egenmeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

Folkehelseoversikt Askøy. Sammendrag/kortversjon

Folkehelseoversikt Askøy. Sammendrag/kortversjon Folkehelseoversikt 2016 -Askøy Sammendrag/kortversjon Hva er en folkehelseoversikt? Etter lov om folkehelse, skal alle kommuner ha oversikt over det som påvirker helsen vår, både positivt og negativt.

Detaljer

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Tanker og bidrag til helseovervåking Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Hva er helseovervåking? Løpende oversikt over utbredelse og utvikling av helsetilstanden og forhold som påvirker

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 6 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell, 23.9.2009 // NOTAT 6,0 prosent økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017 Buskerudstatistikk 2016 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 5,5 4,8 4,7 4,4 4,4 1101 Eigersund 6,0 5,4 4,8 4,7 5,0 1102 Sandnes 5,6 5,0 5,0 4,4 4,5 1103 Stavanger 5,1 4,4 4,2 4,2 4,1 1106 Haugesund 6,4 5,5 5,4 4,9 4,8

Detaljer

Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015

Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen desember 2015 Forord I følge Folkehelseloven

Detaljer

Fakta om Norges fylker

Fakta om Norges fylker Fakta om Norges fylker Vest Agder fylke Befolkning og eldrebølgen Næringsliv og arbeidsmarked Videregående skole og samferdsel Fylkeskommunens økonomi Byråkratibarometeret for Vest Agder kommuner NyAnalyse

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, 30.6.2009 // NOTAT 3,9 prosent økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 22.3.2011 // NOTAT Stor nedgang i det egenmeldte sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

Halsa_Hemne Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Halsa_Hemne Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide : Folketal Slide 4: Folketal, barn og ungdom Slide 5: Folketalsvekst etter type Slide 6: Fødselsoverskot Slide

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø og i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013

FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013 FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013 MIDT-BUSKERUD DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning Denne presentasjonen er tenkt som et innspill i forbindelse med fylkeskommunens og kommunenes oversiktsarbeid.

Detaljer

Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid

Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Hvordan forstå statistikk?

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Tapte dagsverk Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret.

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1 Vurdering av fjorårets anslag... 4 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet... 5 2.1 Historikk... 5 2.1.1 Næringer med nedgang i antall

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud. 20.12.2011 // NOTAT Nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene, næringsfordeling prosent, 4. kvartal 2014.

Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene, næringsfordeling prosent, 4. kvartal 2014. Virkes arbeidsmarkedsbarometer viser i tall og fakta hvordan arbeidsmarkedet i handels- og tjenestenæringene ser ut. Hvem jobber der, hvor mye jobber de og hva særpreger disse næringene? Handels- og tjenestenæringene

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø. 20.9.2011 // NOTAT Svak økning i sykefraværet

Detaljer

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013.

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013. 2013 Dataene er hentet fra folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer. De tallene som vises i nyhetsbrevet er basert på siste tilgjengelige

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell, 21.06.2012 Sykefraværet fortsetter å falle 1,2 // NOTAT Det totale sykefraværet

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen finner du statistikk

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell 11.12.2014 (therese.sundell@nav.no) // NOTAT Stabilt sykefravær viser sesongjusterte

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell 21.6.2011 // NOTAT Økning i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 1. Næringsstrategi formål. er regionsenter for Øvre Romerike og vertskommune for hovedflyplassen.

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 VESTVIKEN

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 VESTVIKEN FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 VESTVIKEN OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen finner du statistikk og

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Sør-Norge i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting

Detaljer

Hallingtinget 26.10.2012. Knut Arne Gurigard

Hallingtinget 26.10.2012. Knut Arne Gurigard Hallingtinget 26.10.2012 Hallingdal sentralt i Sør-Norge Fv50 Rv52 Rv7 Flå Transportkorridor 5 Konsetptvalutgreiing (KVU) for Ringeriksbanen er skrinnlagt. Ei vidareføring av KVU-arbeidet for Ringeriksbanen

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell 20.09.2012 // NOTAT Sesongjusterte tall for sykefraværet Sykefraværet gikk

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Trivsel og vekst. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Vikna kommune

Trivsel og vekst. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Vikna kommune Trivsel og vekst Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Vikna kommune 2015 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og lovgrunnlag... 3 1.1 Definisjoner... 4 1.2 Kilder til informasjon... 4 2 Statistikk

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell 2000K2 2000K4 2001K2 2001K4 2002K2 2002K4 2003K2 2003K4 2004K2 2004K4 2005K2 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2

Detaljer

Vennesla kommune. Revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026. Vedleggshefte: STATISTIKK / GRUNNLAGSMATERIALE. Vedtatt plan i kommunestyret

Vennesla kommune. Revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026. Vedleggshefte: STATISTIKK / GRUNNLAGSMATERIALE. Vedtatt plan i kommunestyret Vennesla kommune Revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 Vedleggshefte: STATISTIKK / GRUNNLAGSMATERIALE Vedtatt plan i kommunestyret Sist revidert: 26.06.2014 Dette vedleggshefte til revisjon

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr.7 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Oslo i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 7 2016 Trekk ved sysselsetting

Detaljer

INDEKS 2015 Folkehelseprofiler Finnmark

INDEKS 2015 Folkehelseprofiler Finnmark INDEKS 2015 Folkehelseprofiler Utvalgte indikatorer fra folkehelseprofilene for kommunene i Helse- og sosialavdelingen Fylkesmannen i Kommune Kommune Kommune Kommune Hele landet Kommune Indikatorer 90

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik

Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik Befolkning, innenlands flytting, utdanning og sysselsetting Delrapport fra prosjektet: Inkludering og bolyst blant innvandrere i Oppland Innholdsfortegnelse

Detaljer

3.3 Handel og næringsutvikling

3.3 Handel og næringsutvikling Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 53 3.3 Handel og næringsutvikling Dette kapittelet beskriver markedsmuligheter for utvidelse av handelstilbudet i Åndalsnes. Vurderingene som er gjort

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 TALL FOR NOEN UTVALGTE KOMMUNER I FYLKET

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 TALL FOR NOEN UTVALGTE KOMMUNER I FYLKET FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 TALL FOR NOEN UTVALGTE KOMMUNER I FYLKET OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

STATUSDEL. Vedlegg til strategisk næringsplan

STATUSDEL. Vedlegg til strategisk næringsplan STATUSDEL Vedlegg til strategisk næringsplan 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling... 4 1.1 Befolkningsutvikling 2000-2016... 4 1.2 Befolkningssammensetning...

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell 2000K2 2000K4 2001K2 2001K4 2002K2 2002K4 2003K2 2003K4 2004K2 2004K4 2005K2 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 HALLINGDAL

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 HALLINGDAL FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 HALLINGDAL OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen finner du statistikk

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell 13.12.2012 // NOTAT Sesongjusterte tall for sykefraværet viser en liten

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter

Detaljer

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D s1 I hvor stor grad er din organisasjon opptatt av samfunnsansvar? På en skala fra Liten grad - stor grad TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-,

Detaljer

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Sørum: Status for 2015 Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Innhold 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling... 3 1.1 Befolkningsvekst... 3

Detaljer

Vedlegg 6: Statistikker, folkehelse. Utviklingstrekk og utfordringer. Sel

Vedlegg 6: Statistikker, folkehelse. Utviklingstrekk og utfordringer. Sel Vedlegg 6: Statistikker, folkehelse Utviklingstrekk og utfordringer Folketallet i Sel kommune har vært i gradvis tilbakegang i mange år. Pr. 1. januar 2017 var det 5916 innbyggere i kommunen. Diagram:

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden Kunnskap om fremtidige kompetansebehov Utvalgsleder Steinar Holden Særlig utsatt: Regnskapsførere, maskinoperatører, selgere, butikkansatte, resepsjonister, forsikringsog finansmedarbeidere Minst utsatt:

Detaljer

1. Sammenstilling av mål skisse til tidsplan. Side 2

1. Sammenstilling av mål skisse til tidsplan. Side 2 1. Sammenstilling av mål skisse til tidsplan. Side 2 2. Tallfakta om innbyggere og næringslivet i Røyken. Side 4 3. Røyken sammenlignet med 4 nabokommuner. Side 13 Vedlegg. Røyken kommune. Nærings- og

Detaljer

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland Kartlegging av helsetilstanden i En orientering om kartleggingsprosjektet Ved Sven Haugberg, Asplan Viak Folkehelseloven Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer