Bok om Vefsna, Vaapstenjeanoe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bok om Vefsna, Vaapstenjeanoe"

Transkript

1 Bok om Vefsna, Vaapstenjeanoe Søknadens innhold: - Motivasjon/prosjektbeskrivelse - Hva boka bør inneholde - Økonomi - Søker CV - Anbefaling

2 Motivasjon og prosjektbeskrivelse Jeg vokste opp på elvebakken ved Vefsnas utløp i Mosjøen, og fikk nærhet til elvas lunefulle personlighet mektig og flomstor, andre ganger speilblank og idyllisk der den lokket til bading eller fiske. Utenfor gutterommet drev tømmeret forbi og ble fanget opp i lenser og fløtet til sagbruk lengre ned. I voksen alder bygde jeg hus og bosatte meg på Kvalfors hvor jeg fortsatt har nærhet til Vefsna. Dette har gitt meg muligheter, ikke bare til filosofiske stunder, fiske og kanopadling, men like viktig etter å ha bodd her i tretti år, har jeg knyttet viktige kontakter som har gitt meg mange historier knyttet til elva. Men la nå min personlige motivasjon til å skrive denne boka fare, Vefsna er ei elv med regional, nasjonal og internasjonal betydning: Vefsnavassdraget er Nordlands mektigste, nedbørsfeltet er over 3000 kvadratkilometer og berører flere kommuner, samt Børgefjell nasjonalpark. Det finnes ingen andre vassdrag i Norge av en slik størrelse som er uten tekniske inngrep. Vefsna har vært regjeringens viktigste bevaringsobjekt. Nasjonale konfrontasjoner mellom utbyggings og vernetanker. Vefsna regionalpark. Noen mener den er Norges største ørretelv, med gjentatte fangstrekorder. VM i fluefiske. VM i ørretfiske. Tidligere ei av landets største lakseelver, før Gyrodactylus. Landets største og mest inngripende Rotenonbehandling. Kulturminnefunn fra steinalder og jernalder, men også interessante eieforhold med Brodtkorb, engelskmenn og svenske Volvo. Samisk kjerneområde. Ei elv og et vassdrag med slike åpenbare spenninger bør få fortalt sin historie i bokform. Det er dette arbeidet jeg nå påtar meg. Det vil være naivt og en tanke respektløst å tro at ei slik bok skal være en enmannsjobb. Jeg har innledet et samarbeid med fotograf Bjørnar Pedersen ved Helgeland Museum. Sammen går vi gjennom et billedmateriale på flere tusen fotos av eldre og nyere tid. Jeg intervjuer kompetansefolk og oppretter ei nettside der de som besitter kunnskap får mulighet til å legge inn fakta. Jeg påtar meg en redaksjonell rolle og lar sentrale personer fortelle. David Erichsen og firmaet Daesign tar på seg det viktige arbeidet med å gi boka et flott og egnet grafisk design. Jeg ønsker at boka skal kombinere kvaliteter; estetisk, lettlest og trivelige å blad i, men samtidig skal den ha dybde og troverdighet. Vi ser for oss at den får formatet 22x27, et sideantall på ca 400 og et førsteopplag på Utgiver blir forlaget Jerv (org nr ). Jeg har et tidsperspektiv på tre år, startet funderingene ved årsskiftet 12/13, men selve arbeidet tar til når jeg ser at det er økonomisk gjennomførbart. Jeg håper at boka ferdigstilles senest 2016 slik at den finner sin plass hos bokhandlerne til friskmeldingen av Vefsna.

3 Temaer som boka vil inneholde (presentert i et foreløpig grafisk oppsett) Vefsna Tørre fakta, opprinnelse, geologi, utbredelse, vannmengde Eierforhold; Brodtkorp, engelske/skotske lorder, svensker Sagn, barn og lek Om Øybruene og andre bruer Fosser, stryk (Laksfors, Fellingfossen,Forsjordfossen, Fallan) Bosetting langs elva, hvordan folket brukte elva/ samferdsel Industri/næring knyttet til elva; fangst, tønnefabrikk, Vefsna tømmerfløting, roer, sagbruk, aluminiumverk Samisk bosetting Sjøgato, historie og nåtid Fiskeplasser. Tyvfisking, rettferdiggjøring Fangstmetoder, redskaper og båtbygging Historiske bilder, nyere bilder Personer/originaler (Gudolf på Skjæret, Paven osv) Padling, rafting Dramatikk/druknede personer Fangststatistikk, bilder av fangster. Gyrodactilus/rotenonbehandling/reetablering Musikk/poesi Framtid; Vefsna regionalpark, VM i fluefiske, VM i ørretfiske, marina langs sjøgato, hvite strender osv. Verne kontra utbyggingstanker QR koder med historier og filmer

4 Finansieringsplan: Jeg søker Hattfjelldal kommune ved Vefsnafondet om til produksjon og utgivelse av boka om Vefsna. Utgifter: Forarbeid: Kjøring, telefoner, leie av opptaksutstyr Rettigheter fotos/filmer Korrekturlesning Grafisk design, anbud fra Daesign Trykkekostnader, anbud fra AIT Otta Lønn fotograf Markedsføring; annonsering, plakater, flyers Organisering ved Jerv forlag Totale Kostnader Støttemuligheter: Grane kommune ved Vefsnafondet Hattfjelldal kommune ved Vefsnafondet Vefsn kommune ved Vefsnafondet Nordland Fylkeskommune Sametinget Helgelandsfondet HelgelandsKraft MON (Mosjøen og omegn næringsselskap) Egne midler Total støtte Kommentarer: Tidligere bokprosjekt har vist at det kommer prisøkninger på innhentet anbud i perioden fra planlegging til realisering. I tillegg kommer det gjerne uforutsette utgifter. Dette er samlet beregnet til 6%, og er tatt plass for i regnskapet.

5 Forfatter lønnes av salget: Utsalgspris pr bok på kr 400 minus 30% til Mosjøen Libris (selger). Dette gir inntekt på 280 kroner pr solgte bok som etter skatt for annen næring gir forfatter en nettofortjeneste på 140 pr solgte bok. Selges alle bøkene, blir lønn til forfatter 140 X 1000 = Arbeidsmengden fordelt over 3,5 år er stipulert til 1200 timer (erfaring fra tidligere bokprosjekt) som gir ei netto timelønn på 117. I tillegg må det trekkes fra i egne midler (se finansieringsplan). Prosjektet innebærer en viss risiko for forfatter svikter salget, svikter inntekten. Likevel har jeg troen på prosjektet og gleder meg til fortsettelsen. Vennlig hilsen Bjørn Johnsen Vestersideveien 1131, 8658 Mosjøen, tlf Prosjektets konto: Jeg håper på et samarbeid mellom Nordland Fylkeskommune og Sametinget. Jeg legger derfor ved den søknaden jeg vil sende til dem: Vaapstenjeanoe (Vefsna) Som innfødt vefsning, som bruker av elva og bosatt kloss inntil, kan jeg ikke unngå å få et ekte engasjement. Elva blir en del av min oppvekst og en del av min identitet. Når jeg kjenner på denne følelsen, er det enkelt å forstå hvilken betydning Vaapstenjeano har for andre mennesker, spesielt for de som har levd av naturgrunnlaget knyttet til vassdraget. Jeg tenker på samene. Ei elv som kraftfullt snor seg gjennom samisk kjerneområde, blir en like kraftfull identitetsmarkør for sørsamene i et vidt område. Flytting av reinflokker fra øst til vest og tilbake, innebærer kryssing av ei elv som renner fra sør mot nord. Ei flomstor elv er ingen spøk, heller ikke vannmasser skjult under is derfor er kjennskap til krysningspunkter viktig. Vaapstenjeanoe må betraktes i et slags venn/fiende forhold. Elva gir også muligheter for fløtningstransport, og ikke minst gir den viktige bidrag til kostholdet. Ørret og laks har vært sikre matkilder. Området rundt Vaapstenjeano er rikt på samiske navn på elver, sjøer og fjell. Med kjennskap til sørsamisk språk kan ordene avtolkes slik at norskspråklige får forståelsen av den presise beskrivelsen som finnes i navnene. Det er gjort et viktig arbeid i å notere ned samiske stedsnavn både i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Dette er navn som må brukes. Spesielt interessant er det å lete opp selve betydningen av ordene ved å bruke sydsamisk norsk ordbok; Åarjelsaemien daaroen baakoegærja. Selvsagt har også samer tatt sitt standpunkt i den hete debatten om bevaringen av Vefsnavassdraget. Etter kampen rundt Altavassdraget, er det ingen annen kampsak som har vært mer engasjerende. Vaapstenjeanoe med sideelver er Norges største vassdrag uten tekniske inngrep ikke rart at interessekonflikter oppstår når noen vil bevare mens andre vil bygge ut. Her der det viktig at også sørsamer når fram med sine synspunkt. Selv om vassdraget er beskyttet av

6 Stortingets beslutning, er det ikke slik at et bevaringsvedtak er endelig. Kampen fortsetter. Ei bok om Vefsna må ta mål av seg til å være reflektert. I dette ligger at samisk kultur knyttet til elva og vassdraget, skal ha sin plass blant sidene. Jeg vil innhente kompetanse fra Samisk kultursenter i Hattfjelldal og fra privatpersoner som sitter inne med relevant kunnskap og levende historier. I tillegg til min naturlige motivasjon til å skrive om elva, tror jeg at bakgrunnen min fra samfunnsvitenskaplig studie ved Universitetet i Tromsø, med vekt på den Samiske nasjon, kan komme godt med. I tillegg har jeg tatt en mastergrad i musikkvitenskap fra Høgskolen i Nesna, her med hovedvekt på Nordkalottens kultur. Jeg har tidligere mottatt støtte fra Sametinget: 1) Romanen Menneskejerven. Denne boka ble kriterievurdert av Norsk Kulturråd, fikk gode tilbakemeldinger og ble innlemmet i innkjøpsordningen. Jeg mottok også Norsk Kulturråds kunstnerstipend gjennom dette arbeidet. 2) Multiforestillingen Menneskejerven, Urpremiere i Beiarn (Groove Valley). Søknaden om støtte ble presentert ved Rune Paulsen i Groove Valley. Mitt ansvar var som komponist, tekstforfatter og regissør. Forestillingen fikk kun gode tilbakemeldinger, den ble anmeldt i avisa Saltenposten og journalist Frank Øwrevall ga den terningkast seks. Uten støtte fra dere ville disse kunstneriske ideene ikke vært gjennomførbare, og jeg er ennå takknemlig. Det har vært viktig å forholde meg seriøst til de som har gitt meg støtte. Det vil jeg også gjøre i kommende prosjekt. Jeg søker Sametinget om for å realisere boka om Vaapstenjeanoe (Vefsna). Jeg håper på et samarbeid mellom Sametinget og Nordland Fylkeskommune der begge parter vektlegger prosjektets lokale, regionale og nasjonale betydning. Generell søknad med prosjektbeskrivelse, finansieringsplan og CV legges ved. Bjørn Johnsen

7 CV, Curriculum Vitae: Navn: Bjørn Johnsen Tlf Org nr: Født og bosatt i Mosjøen Jobber som lektor Utdannelse: - Mastergrad musikkvitenskap, Nesna - Samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø - Studentlinja, Høgskolen i Nesna - Musikk, Høgskolen i Nesna - Pedagogisk veiledning, Høgskolen i Nesna Kunstnerisk virksomhet: - Gir ut lærebok i musikk for høgskolene, Musikkfaget på ungdomstrinnet, Gir ut historieboka Mosjøens pophistorie Forfatter, komponist og regissør bak urframføring av Menneskejerven på scenen i Jazzfestivalen Groove Valley Gir ut romanen Han som kom tilbake Komponerer musikken til romanen Han som kom tilbake Samarbeidsprosjekt med Musikki Skolen Filmselskapet Maipo vurderer Menneskejerven som filmmanus (2006) - Samarbeid med billedkunstner Elisabeth Bjørnsen Werp - NRK1, komponerer musikk til film av Arne Nævra, Svalbardminner (2006) - Komponerer musikken til Menneskejerven, CD (2005) - Debuterer skjønnlitterært med romanen Menneskejerven (kjøpt inn av norsk kulturråd 2005) - Prosjektleder for Energy, Olavshallen (2000) - Prosjektleder for New Game (1999) - Prosjektleder for Forestillingen New Fame (1998) Foredragvirksomhet:

8 Norges musikkhøgskole, HINT, HINE, Musikk i skolen, Norske forskningsdager Medlemskap: - Norsk Forfattersentrum - Nordnorsk Forfatterlag Mottatt støtte fra: - Norsk Kulturråd, kunstnerstipend - Fond for Lyd og Bilde - Sametinget - Nordland Fylke - Nordnorsk Jazzsenter - Helgeland Sparebank, Helgeland Kraft, Elkem Annet: - Tildelt kulturprisen for Vefsn kommune, Årets Helgelending, 2000

9 Anbefaling Bjørn Johnsen BOK OM VEFSNA Ordføreren i Vefsn ønsker ei bok om Vefsna velkommen. Vefsna har opp gjennom historien gitt grunnlag for både bosetting og sysselsetting, og har således vært en vesentlig faktor for å skape det moderne samfunnet vi i dag ser i Vefsnaregionen. Vefsna har i tillegg vært viktig for framveksten av Mosjøen som by gjennom starten av Engelsk-bruket og tømmerfløtingen i Vefsna. I dag ser vi fortsatt restene av Pålgården. Den står som et minne om tømmerfløtningen på Vefsna. Vefsna har også ei fantastisk historie å fortelle som en av landets beste lakse- og ørretelver, ei historie som også inneholder infisering av Gyrodactylus og bekjempelse av denne i det største Rotenonforsøket vi har hatt i landet. Ordføreren ser det som viktig at Vefsnas rike historie dokumenteres med tekst og bilder i bokform og har store forventninger til Bjørn Johnsens bokprosjekt. Med hilsen Jann-Arne Løvdahl ordfører

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 Moderne og nær HelgelandsKraft har skapt en helhetlig profil som er moderne og nær 3 På sporet på Helgeland 6 Suksess for syklistene7

Detaljer

Rapport om dokumentasjonsprosjektet Fotspor Somalia - Norge

Rapport om dokumentasjonsprosjektet Fotspor Somalia - Norge Fotspor Somalia Norge Rapport om dokumentasjonsprosjektet Fotspor Somalia - Norge - Intervjuarbeid - Utstilling Hedmark fylkeskommune, Glomdalsmuseet desember 2006 1 Forord Denne rapporten vil presentere

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer

Lokalbanken 02-2014. På plass i Storgata 35 side 6. Sikteskive på Spåtind side 4. En alliansebank i

Lokalbanken 02-2014. På plass i Storgata 35 side 6. Sikteskive på Spåtind side 4. En alliansebank i 02-2014 Lokalbanken På plass i Storgata 35 side 6 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Besøk av konsernsjef... side 3 Til topps.. side 5 Forsikring gir trygghet. side 8 Verdens beste idé.. side 10 Gave til Etnedal

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Å være eller ikke være førskolelærer

Å være eller ikke være førskolelærer Å være eller ikke være førskolelærer Pedagogikk-3900 Monica Jenssen Mastergradsoppgave i pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø Våren 2013 Forord

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE

TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE Rapport fra arbeidet Trondheim, juni 2013 Førstelektor Anne-Mari Larsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 1 2 Barnehage og skole til tatere... 6

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Møtetid: 05.03.2013 Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.05.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.05.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.05.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Helgeland Historie III. www.helgeland-historielag.no. Årgang 30 Nr. 2 2011

Helgeland Historie III. www.helgeland-historielag.no. Årgang 30 Nr. 2 2011 www.helgeland-historielag.no Årgang 30 Nr. 2 2011 Tirsdag den 28. juni er en historisk dag angående Helgeland historie III. Da ringte Torolv Forfang fra Prinfo Rønnes i Mosjøen at Helgeland Historie III

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE INNHOLD 1 side 03 INNLEDNING 2 side 09 OPPSUMMERING 3 side 12 DOKUMENTASJON 4 side 15 FORSKNING 5 side

Detaljer

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO Sluttrapport Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO 1 Innhold 1. Innledning 2. Bakgrunn for prosjektet 3. Oppdragsgiver og organisering 3.1 Mandat for arbeidsgruppen

Detaljer

Bruk av lokal kunnskap i skolen

Bruk av lokal kunnskap i skolen Bruk av lokal kunnskap i skolen Av Morten Mediå Foredrag til Lån en forsker ved Jektvik skole 29.09.11 1 Innledning Ingen steder nødvendigheter, men over alt muligheter (Febvre 1922 i Holt-Jensen 2007)

Detaljer

REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr.

REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2009 Undervisningsfilm om klima Side 4 Ny tråkk i løypa Side 8 Ny trafo på Bjørn Side 3 Arild Markussen, Markedssjef Finanskrisen påvirker

Detaljer

Nytt bygg til det samiske nasjonalteater

Nytt bygg til det samiske nasjonalteater Nytt bygg til det samiske nasjonalteater Søknad fra Det Samisk Nasjonalteatret Beaivváš til Sametinget og Kulturdepartementet. På vegne av Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš oversendes søknad til Sametinget

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer