Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 65/15 Orientering om søkertall for UiS 2015 Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Saken gjelder: I denne saken bes styret ta saken om søkertall for UiS 2015 til orientering. UiS har i Samordna opptak (SO) 2,62 primærsøkere per studieplass (PPS). I dette nasjonale opptaket, som omfatter grunnstudiene ved UiS, er søkningen til UiS veldig god med en oppgang på 16 %. UiS er også den institusjon i landet som har tatt mest markedsandeler i 2015, med en økning fra 4,08 % til 4,42 %. Søkertallene i det lokale opptaket viser også en god oppgang på 16 % og en PPS på 4,2. I det Internasjonale opptaket er det en oppgang med 10 % og en PPS på 8,5. Vurdering: Universitetsdirektøren registrerer at søkertallene har hatt en flott oppgang med 16 % både i SO og i det lokale opptaket. UiS holder fortsatt stand som det mest søkte universitetet per studieplass etter NMBU og UiO. Blant universitetene er UiS på en tredjeplass sammen med NTNU med en PPS på 2,6. UiA fortsetter sin årlige framgang og følger tett etter med en PPS på 2,5. Det internasjonale opptaket har fortsatt en solid PPS med over åtte søkere per studieplass. Universitetsdirektør gleder seg spesielt over den store økningen i søkere til HF-fakultetet i SO (opp 40 %), og vil takke fakultetet for et solid kommunikasjonsarbeid. Universitetsdirektøren har også registrert en økt markedsinnsats for universitetet som helhet og ber enhetene fortsette dette gode arbeidet. Universitetsdirektøren mener likevel at det er et potensial for å øke søkertallene, spesielt i SO. Hvert fakultet må gjennomgå de utdanninger som har PPS<2, og i særlig grad de studiene som har PPS<1 med tanke på kvalitetshevende tiltak og omstruktureringer. Universitetsdirektøren vil følge dette arbeidet nøye. Universitetsdirektøren ber også fakultetene vurdere om navn på studier er gode og salgbare i markedet. Sistnevnte gjelder særlig for studier med lave søkertall. Universitetsdirektøren har grunn til å tro at noen studier vil ha ledige studieplasser til høsten. Fakultetene må derfor sørge for at dårlig søkte studier i lokalt opptak umiddelbart legges ut som «Ledige studieplasser» på For SO kan dette gjøres fra 20. juli på Restetorget i SO og på Forslag til vedtak: Styret tar sak om søkertall for UiS 2015 til orientering. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1

2 US 65/15 Orientering om søkertall for UiS 2015 Innledning Det har vært en rekordsøkning til UiS i år. UiS har i Samordna opptak 1 (SO) 2,6 primærsøkere per studieplass (PPS) og primærsøkere til studieplasser. Primærsøkere er søkere som har UiS som førstevalg. I dette nasjonale opptaket, som omfatter grunnstudiene 2 ved UiS, har søkningen til UiS økt med 16 %. Dette tilsvarer 766 flere primærsøkere. I det lokale opptaket ved UiS konkurrerer primærsøkere om studieplasser (oppgang på 16 % fra 2014), mens internasjonale søkere kjemper om 210 studieplasser. Søkerne i det lokale opptaket kan ha søkt flere studieprogram ved UiS eller til andre studieinstitusjoner samtidig. 3 En PPS 2 regnes som solid for et studium. Er PPS<2, kan studieprogrammet få utfordringer med å fylle høstens planlagte studieplasser. Utdanninger ved UiS som har en PPS<1, har problemer. Søkertallene til de ulike studieprogrammene ved de tre fakultetene i SO og lokalt opptak er i vedleggene markert med ulike farger, PPS 2 i grønt og PPS<2 i rødt. Tabellene nedenfor og i vedleggene baserer seg på mai-tall fra SO om ikke annet er anmerket. Denne orienteringssaken tar først for seg søkertall fra SO med vekt på primærsøkere og deretter data fra det lokale opptaket og det internasjonale opptaket. Samordna opptak (SO) Nøkkeltall nasjonalt UiS og konkurrentene De fleste universitetene tilbyr langt flere studier i SO enn UiS, noe som har innvirkning på søkertallene. UiS tilbyr 51 studier og har i de siste årene variert fra 56 studier i 2007 ned til 45 studier i 2011 og NTNU tilbyr flest med 107 studier i SO, UiA har 86 og nederst er NMBU med 31 studier (av universitetene). For alle utdanningsinstitusjoner i SO har antallet studier i perioden økt fra til (9,7 %). Totalt antall universitetsstudier økte med 72 (13,6 %). I samme periode har UiS økt antall studier fra 48 til 51 (6,3 %). Det er kun NMBU (0 %) av universitetene som har hatt en mindre økning enn UiS. Tabell 1: Attraktivitet - Antall primærsøkere per studieplass (PPS) Endring PPS Nasjonalt 2,2 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 0,2 NMBU 1,9 1,9 2,1 2,3 2,4 3,4 3,5 1,6 UiO 3 2,8 2,9 3 2,9 2,9 3,0 0,0 NTNU 2,3 2,3 2,6 2,8 2,7 2,6 2,6 0,3 UiS 2,1 2 2,4 2,5 2,4 2,4 2,6 0,5 UiA 1,8 1,8 1,9 2,1 2,1 2,2 2,5 0,7 UiB 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 2,4 0,2 UiN 1,3 1,2 1,2 1,4 1,6 1,5 1,8 0,5 UiT 1,6 1,6 1,5 1,9 1,7 1,6 1,7 0,1 Alle uni. 2,3 2,2 2,3 2,5 2,4 2,4 2,5 0,2 HSH 1,1 1,1 1,5 1,5 1,4 1,6 1,6 0,5 1 Samordna opptak er et nasjonalt organ for høgskoler og universiteter som samordner opptaket av søkere til grunnutdanninger. Søknader behandles nasjonalt. 2 De fleste grunnstudier ved UiS (årsstudier, bachelorprogrammer, grunnskolelærerutdanninger og 5-årige masterstudier) søkes til via SO (og ikke direkte til UiS som for det lokale og det internasjonale opptaket.) Søknadsbehandlingen i det lokale og internasjonale opptaket gjøres ved UiS. 3 Søkere til utvekslingsstudier, forkurs ved ingeniørutdanning, to European masterprogrammer og EVU (etter- og videreutdanninger) er ikke med i søkertallene som omtales i denne saken. 2

3 PPS i SO blir brukt for måling av institusjonenes attraktivitet i Kunnskapsdepartementets årlige Tilstandsrapport for vår sektor (indikator i Blomsten ). Antall primærsøkere per studieplass i SO er i gjennomsnitt 2,4 (2,2 i 2009). UiS har i 2015 PPS på 2,6 mot 2,1 i NMBU sitt hopp i 2014 har sammenheng med fusjonen mellom UMB og Veterinærhøgskolen til NMBU. UiT fusjonerte i 2013 med HiF. Blant de vitenskapelige høgskolene har AHO (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo), NIH (Norges idrettshøgskole) og NHH høyest PPS på henholdsvis 10,8; 4,9 og 4,8. De to statlige høgskolene som har høyest PPS er HiOA (3,1) og HiB (2,9). Tabell 2: Markedsandeler Endring prosentpoeng UiO 15,8 15,5 15,2 15,0 14,5 14,2 13,9-1,9 NTNU 10,4 10,2 10,7 10,3 10,1 10,0 9,7-0,7 UiB 7,9 8,3 8 7,4 7,8 7,2 7,1-0,8 UiA 4 4,2 4,1 4,6 4,6 5,0 5,2 1,2 UiS 4,4 4,1 4,3 4,4 4,2 4,1 4,4 0,0 UiT 3,5 3,6 3,5 3,9 3,7 4,7 4,3 0,8 NMBU 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 2,3 2,2 1,0 UiN 1,4 1,3 1,4 1,4 1,6 1,7 1,9 0,5 Totalt uni. 48,6 48,4 48,7 48,5 48,0 49,2 48,7 0,1 HSH 0,9 0,8 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,0 Ved UiS er markedsandelen av det totale markedet i SO i ,4 %, den samme som i UiS har hatt den største oppgangen i markedsandeler i 2015 av alle institusjoner, med 766 flere primærsøkere. UiS har i år tre nye studieprogrammer i SO; Grunnskolelærer trinn deltid, førskolelærer deltid og lektorutdanning innen realfag. Disse utgjør 197 nye primærsøkere og ser man bort fra de nye studiene i SO så havner UiS på delt 4.plass i å vinne markedsandeler i år sammenlignet med i fjor. UiA som i år har gått ned med netto 2 studier, har allikevel en oppgang i markedsandeler med 0,29 prosentpoeng og er på andre plass nasjonalt etter UiS. De har siden 2009 hatt den største økningen av universitetene. UiA hadde i år ikke opptak til: Lektorutdanning fysikk, Regnskap og revisjon og Ingeniør flyteknikk Grimstad. Men de tilbyr i år den nye utdanningen Bachelor i spesialpedagogikk og har her fått 89 nye primærsøkere. Den største økningen har de dog til Sykepleierutdanningen i Kristiansand med 117 flere primærsøkere (550 totalt). Den tredje institusjonen som har vunnet flest markedsandeler i 2015 er Politihøgskolen. De har økt med 495 primærsøkere fra til UiS følger i stor grad de nasjonale trendene i utviklingen for utdanningsområder. Det er tre utdanningsområder der UiS har lavere PPS enn landsgjennomsnittet: Estetisk Drama og kunst & håndverk, Helsefag barnevern og Språk. (Se vedlegg 1, tabell 3.) Søkertall i Samordna opptak for UiS Det humanistiske fakultet (HF) 4 Markedsandeler er antall primærsøkere dividert på totalt antall primærsøkere/ markedet. I perioden har flere utdanningsinstitusjoner fusjonert, samt at det har kommet til nye institusjoner i SO. 3

4 HF har 40 % økning av primærsøkere i 2015 med 364 flere primærsøkere enn i fjor. PPS har økt fra 1,6 i 2014 til 1,9 i 2015, men er fortsatt det fakultet med lavest PPS. Av totalt 19 utdanninger har hele 10 utdanninger PPS <2; en av disse har PPS<1 (Årsstudium i drama). Bachelor i engelsk språk og litteratur har hatt den største nedgangen med 44 % (-17 primærsøkere). (Se vedlegg 2 tabell 4.) Generelt har alle lærerutdanningene hatt en positiv utvikling ved UiS i 2015, og nasjonalt sett ligger UiS godt an. Barnehagelærerutdanningene ved UiS har gått fram i SO da deltidsstudiet har flyttet fra lokalt til samordna opptak, men har i realiteten en nedgang. Universitetsdirektøren ser med glede på den store økningen av primærsøkere til HF og til lærerutdanningene spesielt. Universitetsdirektøren har merket seg satsingen og den store innsatsen fra fakultetet i kommunikasjons- og rekrutteringsarbeidet og ber HF fortsette det gode arbeidet med å få alle utdanningene opp på en PPS over 2,0, særlig med tanke på høyt frafall i studiene. Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) SV har i mange år hatt solide søkertall. Universitetsdirektøren ser det som ekstra positivt at fakultetet i år har rekordsøkning med 3150 primærsøkere, en økning med 20 % (530 primærsøkere). Sykepleierutdanningen har en oppgang på hele 40,3 % mot 17,3 % på landsbasis. Av totalt 15 utdanninger i SO er det bare 2 utdanninger som har en PPS<2 (bachelor og årsstudium i sosiologi). Gjennomsnitts-PPS for hele fakultetet er 3,1. (Se vedlegg 3 tabell 5.) Bachelor i sosiologi hadde i år en nedgang med 9 %. En PPS i 2015 på 1,4 er lik landsgjennomsnittet for dette utdanningsområdet og under det som er vurdert som et tilfredsstillende tall ved UiS (PPS 2). Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) TN har en nedgang i søkertallet på 7,5 %. Bygg- og maskiningeniør har hatt størst økning i antall primærsøkere på bekostning av bachelor i petroleumsteknologi og bachelor i petroleumsgeologi som har gått ned med hhv. 57 % og 54 %. Nedgangen i petroleumsrelaterte utdanninger er nasjonal og har sammenheng med oljeprisfall, kostnadskutt og oppsigelser i oljeindustrien. Sivilingeniørutdanningen med petroleumsfag ved NTNU har gått ned med 73 % i år. Tross nedgang i søkningen til disse studiene i SO har universitetsdirektøren merket seg at det er oppgang i søkere til de fleste av de oljerelaterte studiene i lokalt og internasjonalt opptak. TN har totalt 17 studier i SO og en gjennomsnittlig PPS på 2,7. Tre utdanninger har en PPS <2. Dette gjelder BA i petroleumsgeologi (1,6), BA i petroleumsteknologi (1,8) og BA i matematikk og fysikk med 1,8. Sistnevnte har dog hatt en oppgang fra 18 til 35 primærsøkere (94 %) fra i fjor. (Se vedlegg 4 tabell 6.) Søkertall i Samordna opptak for HSH Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) har i år en oppgang med 1,3 % i Samordna opptak med 15 primærsøkere. De har totalt primærsøkere til 720 studieplasser. Gjennomsnittlig PPS er på 1,6. HSH er dermed på fjerde siste plass av alle universitetene og alle de statlige høgskolskolene i landet. Kun Høgskolene i Harstad, Volda og Narvik har dårligere søkertall enn HSH. Av totalt 17 utdanninger ved HSH har hele 12 utdanninger PPS <2. Fire har PPS<1: Maskiningeniør, Faglærerutdanning i musikk, Årsstudium i musikk og Samfunnsfag. (Se vedlegg 5 tabell 7.) Ved en fusjon mellom HSH og UiS i 2015 ville PPS for «det nye universitetet» vært 2,37. I dag har UiS PPS=2,6. 92 % av primærsøkerne til HSH kommer fra Rogaland eller Hordaland. Ved en fusjon mellom HSH og UiS i 2015 ville andelen primærsøkere fra Rogaland eller Hordaland vært 78 %. Lokalt opptak ved UiS søkere (primærsøknader) konkurrerer om studieplasser i det lokale opptaket (internasjonalt opptak tas separat nedenfor). Dette er en oppgang med 15,7 % fra i fjor. 2-årige masterutdanninger i det lokale opptaket viser fortsatt gode gjennomsnittstall, og har en oppgang på 11 %. I 2014 var PPS: 3,6, i 2015 er den 3,7. Selv om det er en god gjennomsnittlig PPS på de 2-årige masterne, er det likevel en del mastere og påbyggings- og videreutdanninger som har dårlig søkning. 4

5 Av totalt 25 tilbudte utdanninger ved Det humanistiske fakultet 5 er det hele 13 utdanninger som har PPS<2. Fire utdanninger har PPS<1; Master i lesevitenskap, Engelsk fordypning, Nordisk fordypning og Master i historiedidaktikk. Videreutdanningene i praktisk-pedagogisk utdanning, heltid og deltid, har hatt en stor framgang med hhv. 76 % og 30 %, totalt 258 flere primærsøkere. Til tross for at barnehagelærer deltid er flyttet til SO i år, så har fakultetet en økning med 3 % (126 flere primærsøkere) i det lokale opptaket. (Se vedlegg 6 tabell 8.) Av totalt ti utdanninger på Det samfunnsvitenskapelige fakultet har to utdanninger PPS<2; Master i dokumentarproduksjon og Master i helsevitenskap. Ingen utdanninger har PPS<1. Fakultetet har totalt en oppgang med 15,3 % i lokalt opptak. Helsesøsterutdanningen har hele 14 primærsøkere per studieplass. Nye hotell ledelse y veien har nær 6 primærsøkere per studieplass. Master i samfunnssikkerhet har en nedgang med 25 % som tilsvarer 81 søkere, men har 6 primærsøkere per studieplass (8 i 2014). (Se vedlegg 7 tabell 9.) Av totalt 18 utdanninger på det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har to utdanninger PPS<2; Master i petroleumsteknologi reservoarteknologi og Master i matematikk og fysikk. Ingen utdanninger har PPS<1. Master i industriell økonomi har fått flest nye primærsøkere (+125), mens Master i konstruksjoner og materialer maskinkonstruksjoner har den største oppgangen i prosent med 153 % (+29 primærsøkere). Det er ikke noen store tilbakeganger. Totalt sett har fakultetet en oppgang med 26,1 % (Se vedlegg 8 tabell 10.) Internasjonalt opptak internasjonale søkere kjemper om 210 studieplasser på UiS, dvs. 8,5 primærsøkere per studieplass. Det er en oppgang med nær 10 % fra i fjor (+160 primærsøkere.) Den største økningen i antall primærsøkere har masterutdanningene i petroleumsteknologi (Well Engineering: +53 primærsøkere, og Reservoir Engineering: +47 primærsøkere.) (Se vedlegg 9 tabell 11.) Forskjellige faktorers innvirkning på søkertall Et læresteds attraktivitet avhenger av mange faktorer og er ikke likt vurdert av alle studiesøkere. Våre undersøkelser viser imidlertid at det først og fremst er studiene som avgjør valg av lærested. God kvalitet på studiene, med høy score på ulike indikatorer, skaper et godt omdømme. NOKUTs årlige studentundersøkelse, Studiebarometeret, vil sannsynligvis bli en stadig viktigere kilde til informasjon for studiesøkere i framtiden. Undersøkelsen er også viktig for vår eier, Kunnskapsdepartementet, som bruker resultatene i oppfølgingen av institusjonene. Studentenes tilfredshet med utdanningen vil påvirke studiesøkeres valg av studiested og utdanning. Det påhviler de respektive lederne i UiS å følge opp Studiebarometeret og andre studentevalueringer med tiltak der det er nødvendig. Utviklingen i arbeidsmarkedet har sannsynligvis hatt et utslag på den store økningen i søkere til høyere utdanning fra Rogaland og Hordaland i 2015, også til UiS. Utviklingen påvirker hvor mange som velger høyere utdanning, og hvor mange som prioriterer utdanning framfor å for eksempel ta et «friår». UiS profilerer sine studier og studentbyen Stavanger på utdanningsmesser og skolebesøk i store deler av landet, på i sosiale medier, ved distribusjon av studiekataloger og andre tiltak som gir nasjonal profilering. Nettet er en viktig kanal for studiesøkere, og studieinformasjonen der må prioriteres. UiS tilbyr 51 studier i SO (48 i 2014). Dette er relativt lite i forhold til andre universiteter. Mange studier i studieoversikten i SO signaliserer bredde og valgmuligheter for søkerne. Bare UiN (48) og NMBU (31) har færre studier enn UiS av universitetene. Navn på studiene påvirker også studienes popularitet og synlighet. Et eksempel ved UiS er da studiet i petroleumsøkonomi skiftet navn til industriell økonomi og søkertallet gikk i været. Dette er et eksempel på en «markedsretting» av studienavnet. 5 Noen utdanninger som tilbys på heltid og deltid er slått sammen. 5

6 Universitetsdirektørens samlede vurdering Universitetsdirektøren registrerer at søkertallene har hatt en flott oppgang med 16 % både i SO og i det lokale opptaket. UiS holder fortsatt stand som det mest søkte universitetet per studieplass etter NMBU og UiO. Blant universitetene ligger UiS på tredjeplass i SO sammen med NTNU med en PPS på 2,6. UiA fortsetter sin årlige framgang og følger tett etter med en PPS på 2,5. Det internasjonale opptaket har fortsatt en solid PPS med over åtte søkere per studieplass. Universitetsdirektør gleder seg spesielt over den store økningen i søkere til HF-fakultetet i SO (opp 40 %), og vil takke fakultetet for et solid kommunikasjonsarbeid. Universitetsdirektøren har også registrert en økt markedsinnsats for universitetet som helhet og ber enhetene fortsette dette gode arbeidet. Universitetsdirektøren mener likevel at det er et potensial for å øke søkertallene, spesielt i SO. Hvert fakultet må gjennomgå de utdanninger som har PPS<2, og i særlig grad de studiene som har PPS<1 med tanke på kvalitetshevende tiltak og omstruktureringer. Universitetsdirektøren vil følge dette arbeidet nøye. Universitetsdirektøren ber også fakultetene vurdere om navn på studier er gode og salgbare i markedet. Sistnevnte gjelder særlig for studier med lave søkertall. Universitetsdirektøren har grunn til å tro at noen studier vil ha ledige studieplasser til høsten. Fakultetene må derfor sørge for at dårlig søkte studier i lokalt opptak umiddelbart legges ut som «Ledige studieplasser» på For SO kan dette gjøres fra 20. juli på Restetorget i SO og på Forslag til vedtak: Styret tar sak om søkertall for UiS 2015 til orientering. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Anne Selnes strategi- og kommunikasjonsdirektør Saksbehandler: Susanna King Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Vedlegg: 1. Tabell 3: Endringer i det totale markedet (Norge) vs. UiS 2. Tabell 4: Samordna opptak søkertall for Det humanistiske fakultet (HF) 3. Tabell 5: Samordna opptak søkertall for Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 4. Tabell 6: Samordna opptak søkertall for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) 5. Tabell 7: Samordna opptak søkertall for HSH 6. Tabell 8: Lokalt opptak søkertall for HF 7. Tabell 9: Lokalt opptak søkertall for SV 8. Tabell 10: Lokalt opptak søkertall for TN 9. Tabell 11: Internasjonalt opptak 6

7 Vedlegg 1 Tabell 3: Endringer i det totale markedet (Norge) vs. UiS Utvalget i tabellen inneholder de utdanningstyper som er aktuelle for UiS. PPS ved UiS er markert med rødt eller grønt avhengig om UiS har høyere eller lavere tall enn landsgjennomsnittet for en utdanningstype. Norge 2014 Norge 2015 UiS 2015 Forskjell PPS Primærsøkere søkere søkere Årlig %- vis Primær- Årlig %- vis Primær- Årlig %- vis Utdanningsområde + type PPS PPS PPS UiS - nasjonalt Estetisk - Drama og kunst & håndverk* 471 4,0 % 2, ,0 % 2,0 42 7,7 % 1,7-0,3 Helsefag - barnevern % 2, ,7 % 2, ,9 % 2,7-0,1 Helsefag - sosionom % 3, ,7 % 4, ,0 % 4,1 0,0 Helsefag - sykepleier % 2, ,5 % 2, ,3 % 2,7-0,1 Historie (inkl. religion) % 1, ,2 % 1, ,8 % 1,7 0,5 Idrett % 2, ,4 % 2, ,8 % 3,8 1,5 Jus** ,3 % 4, ,9 % 4, ,7 % 7,1 2,5 Lærer - 5-årig integrert % ,5 % 2, ,3 % 2,7 0,6 Lærer - barnehagelærer % 1, ,2 % 1, ,7 % 1,4 0,1 Lærer grl % 1, ,3 % 1, ,1 % 2,1 0,4 Lærer grl % 1, ,4 % 1, ,9 % 1,9 0,1 Mediefag % 2, ,1 % 2, ,1 % 3,7 1,7 Realfag % 1, ,9 % 1, ,8 % 2,0 0,3 Reiseliv % 1, ,6 % 1, ,2 % 2,4 0,7 Samfunn - Sosiologi og statsvitenskap*** ,2 % 1, ,8 % 1, ,5 % 1,8 0,2 Språk % 1, ,2 % 1, ,6 % 1,3-0,3 Tekno - ingeniør % ,6 % 1, ,7 % 2,6 0,8 Tekno - sivilingeniør % 3, ,5 % 2, ,6 % 3,3 0,3 Økonomi og administrasjon % 2, ,9 % 2, ,5 % 4,1 1,1 Kilde: Samordna opptak, 2014 (maitall). *utdanningstypen estetisk er her justert til kun utdanninger innen drama og kunst & håndverk. **Politiutdanningen er ikke medregnet. ***utdanningstypen samfunnsfag er her justert til kun utdanninger innen sosiologi og statsvitenskap.

8 Vedlegg 2 Tabell 4: Samordna opptak søkertall for humanistisk fakultet (sortert etter lavest PPS 2015) Det humanistiske fakultet (HF) Opptaksplasser Antall primærsøkere studieplass PPS 2015 PPS %-vis endring primærsøkere Endring antall primærsøkere Drama årsstudium 0,9 0, ,4 % 4 Barnehagelærer BA heltid 1,0 0, ,9 % 1 Nordisk språk og litteratur BA 1,1 0, ,0 % 3 Engelsk språk og litteratur, BA 1,1 1, ,6 % -17 Nordisk årsstudium 1,1 1, ,5 % -4 Grunnskolelærerutdanning trinn deltid 1, Engelsk årsstudium 1,5 1, ,3 % 17 Historie årsstudium 1,5 1, ,1 % 10 Religionsstudier årsstudium 1,6 1, ,7 % 17 Grunnskolelærerutdanning trinn, norsk 1,8 1, ,9 % 12 Grunnskolelærerutdanning trinn, matematikk 2,0 2, ,0 % 0 Barnehagelærer BA deltid 2, Historie BA 2,1 1, ,5 % 5 Lektorutdanning trinn MA i realfag 2, Grunnskolelærerutdanning trinn heltid 2,7 1, ,0 % 27 Lektorutdanning trinn MA i humanistiske fag 2,8 1, ,4 % 25 Kunst og håndverk årsstudium 2,9 3, ,3 % -1 Kroppsøving/idrett BA 3,2 3, ,0 % 16 Kroppsøving/idrett årsstudium 4,4 4, ,8 % 52 Total/gjennomsnittlig PPS 1,9 1, ,0 % 364 Kilde: So45 - Søkertall per studium (maitall), 99 %-tall, Rødt=PPS < 2,0. Grønt=PPS 2,0.

9 Vedlegg 3 Tabell 5: Samordna opptak søkertall for samfunnsvitenskapelig fakultet (sortert etter lavest PPS 2015) Det samfunnsvitenskaplige fakultet (SV) Antall primærsøkere Opptaksplasser studieplass PPS 2015 PPS %-vis endring primærsøkere Endring antall primærsøkere Sosiologi BA 1,5 1, ,2 % -12 Sosiologi årsstudium 1,9 1, ,9 % 15 Restaurantledelse årsstudium 2,0 3, * ,0 % -6 Reiselivsledelse BA 2,1 1, ,9 % 12 Statsvitenskap BA 2,4 1, ,3 % 25 Barnevern BA 2,7 1, ,9 % 88 Sykepleie BA 2,7 2, ,3 % 185 Hotelledelse BA 3,4 1, ,8 % 39 Journalistikk BA 3,6 3, ,3 % -4 Regnskap og revisjon BA 3,7 2, ,0 % 66 Fjernsyns- og multimedieproduksjon BA 3,9 3, ,5 % 12 Økonomi og administrasjon BA 4,0 3, ,8 % 49 Sosialt arbeid BA 4,1 3, ,0 % 59 Økonomi og administrasjon MA 4,8 4, Rettsvitenskap BA(SO fra 2012) 7,1 7, ,7 % -7 Kunst og kulturvitenskap BA* 6** Total/gjennomsnittlig PPS 3,1 2, ,2 % 530 Kilde: So45 - Søkertall per studium (maitall), 99 %-tall, Rødt=PPS < 2,0. Grønt=PPS 2,0.

10 Vedlegg 4 Tabell 6: Samordna opptak søkertall for teknisk- naturvitenskapelig fakultet (sortert etter lavest PPS 2015) Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet (TN) Opptaksplasser Antall primærsøkere studieplass PPS 2015 PPS %-vis endring primærsøkere Endring antall primærsøkere Petroleumsgeologi BA 1,6 4, ,1 % -46 Matematikk og fysikk BA 1,8 0, ,4 % 17 Petroleumsteknologi MA 1,8 4, ,9 % -81 Petroleumsteknologi BA 2,1 4, ,7 % -165 Kjemi og miljø BA 2,2 1, ,6 % 15 Matematikk åsstudium 2,2 2, ,2 % 6 Biologisk kjemi BA 2,2 2, ,0 % -6 Elektro BA 2,2 2, ,7 % -3 Data BA 2,7 2, ,9 % 28 Offshoreteknologi MA 2,7 4, ,3 % -27 Byutvikling og urban design MA 2,7 2, ,6 % 3 Konstruksjoner og materialer MA 2,7 2, ,3 % 10 Bygg BA 3,3 1, ,3 % 64 Maskin BA 3,9 3, ,2 % 32 Informasjonsteknologi MA 4,4 4, ,8 % 2 Industriell økonomi, petroleumsteknologi MA 5,2 6, ,1 % -6 Industriell økonomi, andre linjer MA 6,8 4, ,3 % 29 Total/gjennomsnittlig PPS 2,7 3, ,5 % -128 Sum alle fakultet 2,6 2, ,7 % 766 Kilde: So45 - Søkertall per studium (maitall), 99 %-tall, Rødt=PPS < 2,0. Grønt=PPS 2,0.

11 Vedlegg 5 Tabell 7: Samordna opptak søkertall for HSH (sortert etter lavest PPS 2015) %-vis endring Endring antall Opptaksplasser Antall primærsøkere HSH studieplass primærsøkere primærsøkere PPS 2015 PPS Ingeniør, maskin, Haugesund 0,7 1, ,7 % -27 Faglærerutdanning i musikk, Stord 0,7 0, ,0 % 7 Musikk, Stord 0,9 0, ,2 % 2 Samfunnsfag, Stord 0,9 0, ,4 % 5 Barnehagelærerutdanning, Stord 1,1 1, ,2 % -6 Kunst og håndverk, Stord 1,1 1, ,0 % 3 Idrett/Kroppsøving, Stord 1,2 1, ,3 % -10 Engelsk, Stord 1,3 1, ,0 % 0 Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund 1,3 2, ,4 % -15 Grunnskolelærer 1-7, Stord 1,3 1, ,2 % 11 Ingeniør, HMS, Haugesund 1,5 2, ,8 % -31 Sjukepleierutdanning, Stord 1,5 1, ,5 % 6 Nautikk (Sjøoffiser), Haugesund 2,0 2, ,4 % -13 Økonomi og administrasjon, Haugesund 2,1 2, ,7 % -52 Grunnskolelærer 5-10, Stord 2,2 1, ,4 % 8 Sjukepleierutdanning, Haugesund 2,3 1, ,2 % 65 Økonomi og administrasjon, deltid, Haugesund 6, Barnehagelærerutdanning, deltid* I alt 1,6 1, ,3 % 15 Kilde: So45 - Søkertall per studium (maitall), 99 %-tall, Rødt=PPS < 2,0. Grønt=PPS 2,0.

12 Vedlegg 6 Tabell 8: Lokalt opptak søkertall for humanistisk fakultet %-vis endring Endring antall Opptaksplasser Antall primærsøkere Det humanistiske fakultet (HF) studieplass (PPS) primærsøkere primærsøkerer Lesevitenskap MA, heltid og deltid 0,8 0, ,0 % 3 Engelsk fordypning (30 sp.) 0,8 1, ,9 % -3 Nordisk fordypning (ett semester, 30 sp.) V10 0,8 0, ,0 % 0 Historiedidaktikk MA, heltid og deltid 0,9 0, ,4 % 3 Praktisk pedagogisk utd. musikk og dans 1,0 0, ,0 % 4 Norskdidaktikk MA, heltid og deltid MA (utd.vitensk) 1,0 0, ,1 % 1 Religionsstuder fordypn (30sp) 1, Literacy Studies MA, heltid og deltid 1,2 2, ,2 % -17 Utdanningsvitenskap MA, idrett 1,2 3, ,5 % -15 Historie fordypning (30 studiepoeng) 1,2 0, ,0 % 3 Småbarnspedagogikk, ettårig deltid (30 sp.) 1,3 1, ,0 % 0 Utøvende musikk videreutdanning 1,3 1, ,4 % -2 Matematikkdidaktikk MA, heltid (utd.vitensk) 1,8 2, ,2 % -2 Musikkproduksjon/opptaksteknikk (60 sp.) 2,2 1, ,7 % 7 Matematikkdidaktikk MA, deltid (utd.vitensk) 2,4 2, ,0 % 2 Pedagogikk MA, heltid og deltid (utd.vitenskap) 2, Utøvende musikk MA (120 sp.) 2,8 1, ,9 % 15 Spesialpedagogikk MA,deltid (utd.vitensk) 3,1 3, ,2 % -12 Spesialpedagogikk MA, heltid (utd.vitensk) 3,6 3, ,4 % -1 Postgraduate Diploma, Music Performance (60sp.) 3,6 4, ,0 % -2 Praktisk pedagogisk utd. deltid 4,7 3, ,8 % 64 Dans BA (4-årig) 4,8 5, ,8 % -8 Utøvende musikk BA 5,9 6, ,4 % -12 Utøvende musikk årsstudium 6,3 1, ,0 % 45 Praktisk pedagogisk utd., heltid (60 sp.) 9,0 5, ,8 % 194 Barnehagelærerutdanning, BA, deltid (SO fra 2015) 2, Barnehagevitenskap, deltid MA (120 sp.) 2, Studier som ikke tilbys i 2014 eller Totalt/ gjennomsnittlig PPS 3,4 2, ,0 % 126 Kilde: Opptakskontoret ved UiS. Rødt=PPS < 2,0. Grønt=PPS 2,0.

13 Vedlegg 7 Tabell 9: Lokalt opptak søkertall for samfunnsvitenskapelig fakultet Det samfunnsvitenskaplige fakultet (SV) Opptaksplasser Antall primærsøkere studieplass (PPS) %-vis endring primærsøkere Endring antall primærsøkerer Dokumentarproduksjon MA 1, Helsevitenskap MA 1,8 2, ,8 % -1 Sykepleie MA (alle tidl. videreutdanninger) 2,2 6, Sosialfag MA 2,3 1, ,8 % 12 Internasjonal hotell- og reiselivsledelse MA 2,7 2, ,5 % 1 Økonomi og adm. MA 5,7 5, ,7 % 70 Endringsledelse MA 5,8 4, ,8 % 40 Hotelledelse, y-veien 5, Samfunnssikkerhet MA 6,0 8, ,3 % -81 Helsesøsterutdanning, 2 år deltid (60 sp.) 14, Tverrfaglig veiledning 1, Kreftsykepleie, 2 år deltid 2, Sykepleie BA, deltid 5, ,0 % -151 Anestesisykepleie, MA i sykepleie ,5 % -4 Intensivsykepleie, MA i sykepleie ,4 % -13 Operasjonssykepleie, MA i sykepleie ,8 % 7 Studier som ikke tilbys i LO Totalt /gjennomsnittlig PPS 4,8 4, ,3 % 229 Kilde: Opptakskontoret ved UiS. Rødt=PPS < 2,0. Grønt=PPS 2,0.

14 Vedlegg 8 Tabell 10: Lokalt opptak søkertall for teknisk- naturvitenskapelig fakultet %-vis Endring Opptaksplasser Antall primærsøkere studieplass (PPS) endring antall Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet (TN) primærsøke primærsøke re rer Petrol. Eng.- Resevoarteknologi MA 1,2 1, ,3 % 1 Matematikk og fysikk MA 1,9 1, ,0 % 0 Samfunnssikkerhet MA 2,0 2, ,8 % -1 Petrol. Eng.-Bore og brunntek. MA 2,4 2, ,1 % -2 Byutvikling og urban design MA 2,6 2, ,2 % 4 Petrol. Eng.-Naturgassteknologi MA 2,7 2, ,6 % 6 Environmental Technology MA 3,3 3, ,2 % -5 Petrol. Geosciences Eng. MA 3,3 3, ,5 % -4 Risikostyring MA 3,6 2, ,3 % 18 Biological Chemistry MA 4,0 3, ,3 % 10 Info. teknologi-automatisering og signalbehand. MA 4,6 3, ,1 % 12 Konstruksjoner og materialer maskinkonstr. MA 4,8 1, ,6 % 29 Konstruksjoner og materialer, bygg- og offshorek. MA 5,7 5, ,9 % 7 Computer Science MA 6,0 3, ,8 % 27 Offsh. Techn. - Industrial Asset Management MA 6,1 3, ,0 % 4 Elektro BA Y veien 8,1 7, ,6 % 10 Offsh. Tech. - Subsea Technology MA 8,8 8, ,0 % 8 Industriell økonomi MA 9,3 5, ,2 % 125 Studier som ikke tilbys i 2014 eller Totalt/ gjennomsnittlig PPS 4,8 3, ,1 % 249 Totalt alle fakultet 4,2 3, ,7 % 604 Kilde: Opptakskontoret ved UiS. Rødt=PPS < 2,0. Grønt=PPS 2,0.

15 Vedlegg 9 Tabell 11: Søkertall internasjonalt opptak Antall primærsøkere %-vis endring Endring antall Opptaksplasser Internasjonalt opptak studieplass (PPS) (foruten NOMSA) primærsøkere primærsøkere NOMSA (Norsk språk og kultur for fremmedspråklige)* 3,4 3, ,9 % -16 Offshore tech., Marin and Subsea Technology 18,8 19, ,6 % -3 Computer Science 18,7 17, ,0 % 17 Petroleum Engineering, Well Engineering 16,1 10, ,1 % 53 Petroleum Engineering, Reservoir Engineering 14,7 10, ,0 % 47 International Hotel and Tourism Leadership 9,7 9, ,8 % 4 Petroleum Geoscience 13,3 10, ,0 % 24 Offshore tech., Industrial Asset Management 12,4 15, ,3 % -26 Environmental Technology 9,5 10, ,9 % -7 Biological Chemestry 8,9 7, ,1 % 19 Master in Literacy studies 8,3 13, ,6 % 31 Petroleum Engineering, Natural Gas Engineering 7,1 5, ,5 % 19 Offshore tech., Risk Management 6,3 6, ,0 % 0 Master in Mathematics and Physics 3,5 3, ,4 % -2 Totalt: 8,5 7, ,9 % 160 Søknads- og opptaksrutinene ble endret fra 2014 og tallene kan dermed ikke sammenlignes med tidligere år. Internasjonale søkere kan søke på maks. to programmer og sette opp to prioriteringer. * For opptak til NOMSA brukes ikke primærsøkere, tallene er totalt antall søkere.

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 OPPTAKSRAPPORT 2012 DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 1.1 Søkerutvikling antall søkere til høgere utdanning... 8 1.2 Endring i antall studier... 10 1.3 Kjønnsfordeling,

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN

Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN 2014 Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 3 a. Bakgrunn for mandat og vedtatt mandat... 3 b. Prosess...

Detaljer

Rapport om studentrekruttering. September 2014

Rapport om studentrekruttering. September 2014 Rapport om studentrekruttering September 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Introduksjon... 4 2. Kommunikasjonsplattform for studentrekruttering... 5 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Innhold og varighet...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat

Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat 09.10.2013 Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Innledning... 4 3.0 Rammebetingelser... 8 3.1 Føringer fra Kunnskapsdepartementet... 8 3.2 Føringer fra HiOA-styret...

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Saksnr: 15/02673-1

Detaljer

Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger

Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger Studiekatalogen 2014 2015 HELSE- OG SOSIALFAG / HISTORIE OG RELIGION / HOTELL OG REISELIV / IDRETT/ INGENIØR OG SIVILINGENIØR / LÆRERUTDANNINGER / MEDIEFAG / MUSIKK OG DANS / REALFAG / SAMFUNNSFAG / SPRÅK

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2012

Utdannings- og forskningsmelding 2012 Utdannings- og forskningsmelding 2012 Forsidebildet: Førsteamanuensis Claire Vaugelade Berg og lærerstudenter Kenneth Finnestad og Nina Vidvei Larsen Institutt for matematiske fag, Fakultet for teknologi

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 11.11.2013 Dokumentdato: 6.11.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 72/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

STUDENTBYEN STAVANGER

STUDENTBYEN STAVANGER STUDENTBYEN STAVANGER Best i landet på gatekunst, surfing og god stemning SIDE 4 her starter norges framtid Velg mellom 134 studier SIDE 10-101 Yes, Minister! Grav deg ned i pensum i tide og andre gode

Detaljer

Rapport og plan 2013-2014

Rapport og plan 2013-2014 Rapport og plan 2013-2014 Innhold INNLEDNING 4 HSH sin rolle og egenart 5 HSH og regionen 6 Sektormål 1 10 Universiteter og høyskoler skal gi utdannning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Rapport 8/2014 Utgitt av Adresse

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet Årlig rapport om kvalitetsarbeidet 2011 Vedtatt 20.06.12 (Styresak 34/12) Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 5 2 UTVIKLINGSTREKK OG REKTORS VURDERINGER... 7 2.1 POSITIVE UTVIKLINGSTREKK... 7 2.2 FELT

Detaljer

Studiebarometeret2014: gjennomføringoghovedtendenser

Studiebarometeret2014: gjennomføringoghovedtendenser Studiebarometeret:Rapport1-2015 Studiebarometeret2014: gjennomføringoghovedtendenser PålBakken,Marie-LouiseDamenogLisaDahlKeler NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om opplevd studiekvalitet

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

Rapport og planer 2013 / 2014

Rapport og planer 2013 / 2014 Rapport og planer 2013 / 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 I. Rapport og planer for HBV 2014. II. Forord Fra 31.12.13 opphørte Høgskolen i Buskerud (HiBu)og Høgskolen i Vestfold (HiVe) å eksistere.

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer