Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 65/15 Orientering om søkertall for UiS 2015 Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Saken gjelder: I denne saken bes styret ta saken om søkertall for UiS 2015 til orientering. UiS har i Samordna opptak (SO) 2,62 primærsøkere per studieplass (PPS). I dette nasjonale opptaket, som omfatter grunnstudiene ved UiS, er søkningen til UiS veldig god med en oppgang på 16 %. UiS er også den institusjon i landet som har tatt mest markedsandeler i 2015, med en økning fra 4,08 % til 4,42 %. Søkertallene i det lokale opptaket viser også en god oppgang på 16 % og en PPS på 4,2. I det Internasjonale opptaket er det en oppgang med 10 % og en PPS på 8,5. Vurdering: Universitetsdirektøren registrerer at søkertallene har hatt en flott oppgang med 16 % både i SO og i det lokale opptaket. UiS holder fortsatt stand som det mest søkte universitetet per studieplass etter NMBU og UiO. Blant universitetene er UiS på en tredjeplass sammen med NTNU med en PPS på 2,6. UiA fortsetter sin årlige framgang og følger tett etter med en PPS på 2,5. Det internasjonale opptaket har fortsatt en solid PPS med over åtte søkere per studieplass. Universitetsdirektør gleder seg spesielt over den store økningen i søkere til HF-fakultetet i SO (opp 40 %), og vil takke fakultetet for et solid kommunikasjonsarbeid. Universitetsdirektøren har også registrert en økt markedsinnsats for universitetet som helhet og ber enhetene fortsette dette gode arbeidet. Universitetsdirektøren mener likevel at det er et potensial for å øke søkertallene, spesielt i SO. Hvert fakultet må gjennomgå de utdanninger som har PPS<2, og i særlig grad de studiene som har PPS<1 med tanke på kvalitetshevende tiltak og omstruktureringer. Universitetsdirektøren vil følge dette arbeidet nøye. Universitetsdirektøren ber også fakultetene vurdere om navn på studier er gode og salgbare i markedet. Sistnevnte gjelder særlig for studier med lave søkertall. Universitetsdirektøren har grunn til å tro at noen studier vil ha ledige studieplasser til høsten. Fakultetene må derfor sørge for at dårlig søkte studier i lokalt opptak umiddelbart legges ut som «Ledige studieplasser» på For SO kan dette gjøres fra 20. juli på Restetorget i SO og på Forslag til vedtak: Styret tar sak om søkertall for UiS 2015 til orientering. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1

2 US 65/15 Orientering om søkertall for UiS 2015 Innledning Det har vært en rekordsøkning til UiS i år. UiS har i Samordna opptak 1 (SO) 2,6 primærsøkere per studieplass (PPS) og primærsøkere til studieplasser. Primærsøkere er søkere som har UiS som førstevalg. I dette nasjonale opptaket, som omfatter grunnstudiene 2 ved UiS, har søkningen til UiS økt med 16 %. Dette tilsvarer 766 flere primærsøkere. I det lokale opptaket ved UiS konkurrerer primærsøkere om studieplasser (oppgang på 16 % fra 2014), mens internasjonale søkere kjemper om 210 studieplasser. Søkerne i det lokale opptaket kan ha søkt flere studieprogram ved UiS eller til andre studieinstitusjoner samtidig. 3 En PPS 2 regnes som solid for et studium. Er PPS<2, kan studieprogrammet få utfordringer med å fylle høstens planlagte studieplasser. Utdanninger ved UiS som har en PPS<1, har problemer. Søkertallene til de ulike studieprogrammene ved de tre fakultetene i SO og lokalt opptak er i vedleggene markert med ulike farger, PPS 2 i grønt og PPS<2 i rødt. Tabellene nedenfor og i vedleggene baserer seg på mai-tall fra SO om ikke annet er anmerket. Denne orienteringssaken tar først for seg søkertall fra SO med vekt på primærsøkere og deretter data fra det lokale opptaket og det internasjonale opptaket. Samordna opptak (SO) Nøkkeltall nasjonalt UiS og konkurrentene De fleste universitetene tilbyr langt flere studier i SO enn UiS, noe som har innvirkning på søkertallene. UiS tilbyr 51 studier og har i de siste årene variert fra 56 studier i 2007 ned til 45 studier i 2011 og NTNU tilbyr flest med 107 studier i SO, UiA har 86 og nederst er NMBU med 31 studier (av universitetene). For alle utdanningsinstitusjoner i SO har antallet studier i perioden økt fra til (9,7 %). Totalt antall universitetsstudier økte med 72 (13,6 %). I samme periode har UiS økt antall studier fra 48 til 51 (6,3 %). Det er kun NMBU (0 %) av universitetene som har hatt en mindre økning enn UiS. Tabell 1: Attraktivitet - Antall primærsøkere per studieplass (PPS) Endring PPS Nasjonalt 2,2 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 0,2 NMBU 1,9 1,9 2,1 2,3 2,4 3,4 3,5 1,6 UiO 3 2,8 2,9 3 2,9 2,9 3,0 0,0 NTNU 2,3 2,3 2,6 2,8 2,7 2,6 2,6 0,3 UiS 2,1 2 2,4 2,5 2,4 2,4 2,6 0,5 UiA 1,8 1,8 1,9 2,1 2,1 2,2 2,5 0,7 UiB 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 2,4 0,2 UiN 1,3 1,2 1,2 1,4 1,6 1,5 1,8 0,5 UiT 1,6 1,6 1,5 1,9 1,7 1,6 1,7 0,1 Alle uni. 2,3 2,2 2,3 2,5 2,4 2,4 2,5 0,2 HSH 1,1 1,1 1,5 1,5 1,4 1,6 1,6 0,5 1 Samordna opptak er et nasjonalt organ for høgskoler og universiteter som samordner opptaket av søkere til grunnutdanninger. Søknader behandles nasjonalt. 2 De fleste grunnstudier ved UiS (årsstudier, bachelorprogrammer, grunnskolelærerutdanninger og 5-årige masterstudier) søkes til via SO (og ikke direkte til UiS som for det lokale og det internasjonale opptaket.) Søknadsbehandlingen i det lokale og internasjonale opptaket gjøres ved UiS. 3 Søkere til utvekslingsstudier, forkurs ved ingeniørutdanning, to European masterprogrammer og EVU (etter- og videreutdanninger) er ikke med i søkertallene som omtales i denne saken. 2

3 PPS i SO blir brukt for måling av institusjonenes attraktivitet i Kunnskapsdepartementets årlige Tilstandsrapport for vår sektor (indikator i Blomsten ). Antall primærsøkere per studieplass i SO er i gjennomsnitt 2,4 (2,2 i 2009). UiS har i 2015 PPS på 2,6 mot 2,1 i NMBU sitt hopp i 2014 har sammenheng med fusjonen mellom UMB og Veterinærhøgskolen til NMBU. UiT fusjonerte i 2013 med HiF. Blant de vitenskapelige høgskolene har AHO (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo), NIH (Norges idrettshøgskole) og NHH høyest PPS på henholdsvis 10,8; 4,9 og 4,8. De to statlige høgskolene som har høyest PPS er HiOA (3,1) og HiB (2,9). Tabell 2: Markedsandeler Endring prosentpoeng UiO 15,8 15,5 15,2 15,0 14,5 14,2 13,9-1,9 NTNU 10,4 10,2 10,7 10,3 10,1 10,0 9,7-0,7 UiB 7,9 8,3 8 7,4 7,8 7,2 7,1-0,8 UiA 4 4,2 4,1 4,6 4,6 5,0 5,2 1,2 UiS 4,4 4,1 4,3 4,4 4,2 4,1 4,4 0,0 UiT 3,5 3,6 3,5 3,9 3,7 4,7 4,3 0,8 NMBU 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 2,3 2,2 1,0 UiN 1,4 1,3 1,4 1,4 1,6 1,7 1,9 0,5 Totalt uni. 48,6 48,4 48,7 48,5 48,0 49,2 48,7 0,1 HSH 0,9 0,8 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,0 Ved UiS er markedsandelen av det totale markedet i SO i ,4 %, den samme som i UiS har hatt den største oppgangen i markedsandeler i 2015 av alle institusjoner, med 766 flere primærsøkere. UiS har i år tre nye studieprogrammer i SO; Grunnskolelærer trinn deltid, førskolelærer deltid og lektorutdanning innen realfag. Disse utgjør 197 nye primærsøkere og ser man bort fra de nye studiene i SO så havner UiS på delt 4.plass i å vinne markedsandeler i år sammenlignet med i fjor. UiA som i år har gått ned med netto 2 studier, har allikevel en oppgang i markedsandeler med 0,29 prosentpoeng og er på andre plass nasjonalt etter UiS. De har siden 2009 hatt den største økningen av universitetene. UiA hadde i år ikke opptak til: Lektorutdanning fysikk, Regnskap og revisjon og Ingeniør flyteknikk Grimstad. Men de tilbyr i år den nye utdanningen Bachelor i spesialpedagogikk og har her fått 89 nye primærsøkere. Den største økningen har de dog til Sykepleierutdanningen i Kristiansand med 117 flere primærsøkere (550 totalt). Den tredje institusjonen som har vunnet flest markedsandeler i 2015 er Politihøgskolen. De har økt med 495 primærsøkere fra til UiS følger i stor grad de nasjonale trendene i utviklingen for utdanningsområder. Det er tre utdanningsområder der UiS har lavere PPS enn landsgjennomsnittet: Estetisk Drama og kunst & håndverk, Helsefag barnevern og Språk. (Se vedlegg 1, tabell 3.) Søkertall i Samordna opptak for UiS Det humanistiske fakultet (HF) 4 Markedsandeler er antall primærsøkere dividert på totalt antall primærsøkere/ markedet. I perioden har flere utdanningsinstitusjoner fusjonert, samt at det har kommet til nye institusjoner i SO. 3

4 HF har 40 % økning av primærsøkere i 2015 med 364 flere primærsøkere enn i fjor. PPS har økt fra 1,6 i 2014 til 1,9 i 2015, men er fortsatt det fakultet med lavest PPS. Av totalt 19 utdanninger har hele 10 utdanninger PPS <2; en av disse har PPS<1 (Årsstudium i drama). Bachelor i engelsk språk og litteratur har hatt den største nedgangen med 44 % (-17 primærsøkere). (Se vedlegg 2 tabell 4.) Generelt har alle lærerutdanningene hatt en positiv utvikling ved UiS i 2015, og nasjonalt sett ligger UiS godt an. Barnehagelærerutdanningene ved UiS har gått fram i SO da deltidsstudiet har flyttet fra lokalt til samordna opptak, men har i realiteten en nedgang. Universitetsdirektøren ser med glede på den store økningen av primærsøkere til HF og til lærerutdanningene spesielt. Universitetsdirektøren har merket seg satsingen og den store innsatsen fra fakultetet i kommunikasjons- og rekrutteringsarbeidet og ber HF fortsette det gode arbeidet med å få alle utdanningene opp på en PPS over 2,0, særlig med tanke på høyt frafall i studiene. Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) SV har i mange år hatt solide søkertall. Universitetsdirektøren ser det som ekstra positivt at fakultetet i år har rekordsøkning med 3150 primærsøkere, en økning med 20 % (530 primærsøkere). Sykepleierutdanningen har en oppgang på hele 40,3 % mot 17,3 % på landsbasis. Av totalt 15 utdanninger i SO er det bare 2 utdanninger som har en PPS<2 (bachelor og årsstudium i sosiologi). Gjennomsnitts-PPS for hele fakultetet er 3,1. (Se vedlegg 3 tabell 5.) Bachelor i sosiologi hadde i år en nedgang med 9 %. En PPS i 2015 på 1,4 er lik landsgjennomsnittet for dette utdanningsområdet og under det som er vurdert som et tilfredsstillende tall ved UiS (PPS 2). Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) TN har en nedgang i søkertallet på 7,5 %. Bygg- og maskiningeniør har hatt størst økning i antall primærsøkere på bekostning av bachelor i petroleumsteknologi og bachelor i petroleumsgeologi som har gått ned med hhv. 57 % og 54 %. Nedgangen i petroleumsrelaterte utdanninger er nasjonal og har sammenheng med oljeprisfall, kostnadskutt og oppsigelser i oljeindustrien. Sivilingeniørutdanningen med petroleumsfag ved NTNU har gått ned med 73 % i år. Tross nedgang i søkningen til disse studiene i SO har universitetsdirektøren merket seg at det er oppgang i søkere til de fleste av de oljerelaterte studiene i lokalt og internasjonalt opptak. TN har totalt 17 studier i SO og en gjennomsnittlig PPS på 2,7. Tre utdanninger har en PPS <2. Dette gjelder BA i petroleumsgeologi (1,6), BA i petroleumsteknologi (1,8) og BA i matematikk og fysikk med 1,8. Sistnevnte har dog hatt en oppgang fra 18 til 35 primærsøkere (94 %) fra i fjor. (Se vedlegg 4 tabell 6.) Søkertall i Samordna opptak for HSH Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) har i år en oppgang med 1,3 % i Samordna opptak med 15 primærsøkere. De har totalt primærsøkere til 720 studieplasser. Gjennomsnittlig PPS er på 1,6. HSH er dermed på fjerde siste plass av alle universitetene og alle de statlige høgskolskolene i landet. Kun Høgskolene i Harstad, Volda og Narvik har dårligere søkertall enn HSH. Av totalt 17 utdanninger ved HSH har hele 12 utdanninger PPS <2. Fire har PPS<1: Maskiningeniør, Faglærerutdanning i musikk, Årsstudium i musikk og Samfunnsfag. (Se vedlegg 5 tabell 7.) Ved en fusjon mellom HSH og UiS i 2015 ville PPS for «det nye universitetet» vært 2,37. I dag har UiS PPS=2,6. 92 % av primærsøkerne til HSH kommer fra Rogaland eller Hordaland. Ved en fusjon mellom HSH og UiS i 2015 ville andelen primærsøkere fra Rogaland eller Hordaland vært 78 %. Lokalt opptak ved UiS søkere (primærsøknader) konkurrerer om studieplasser i det lokale opptaket (internasjonalt opptak tas separat nedenfor). Dette er en oppgang med 15,7 % fra i fjor. 2-årige masterutdanninger i det lokale opptaket viser fortsatt gode gjennomsnittstall, og har en oppgang på 11 %. I 2014 var PPS: 3,6, i 2015 er den 3,7. Selv om det er en god gjennomsnittlig PPS på de 2-årige masterne, er det likevel en del mastere og påbyggings- og videreutdanninger som har dårlig søkning. 4

5 Av totalt 25 tilbudte utdanninger ved Det humanistiske fakultet 5 er det hele 13 utdanninger som har PPS<2. Fire utdanninger har PPS<1; Master i lesevitenskap, Engelsk fordypning, Nordisk fordypning og Master i historiedidaktikk. Videreutdanningene i praktisk-pedagogisk utdanning, heltid og deltid, har hatt en stor framgang med hhv. 76 % og 30 %, totalt 258 flere primærsøkere. Til tross for at barnehagelærer deltid er flyttet til SO i år, så har fakultetet en økning med 3 % (126 flere primærsøkere) i det lokale opptaket. (Se vedlegg 6 tabell 8.) Av totalt ti utdanninger på Det samfunnsvitenskapelige fakultet har to utdanninger PPS<2; Master i dokumentarproduksjon og Master i helsevitenskap. Ingen utdanninger har PPS<1. Fakultetet har totalt en oppgang med 15,3 % i lokalt opptak. Helsesøsterutdanningen har hele 14 primærsøkere per studieplass. Nye hotell ledelse y veien har nær 6 primærsøkere per studieplass. Master i samfunnssikkerhet har en nedgang med 25 % som tilsvarer 81 søkere, men har 6 primærsøkere per studieplass (8 i 2014). (Se vedlegg 7 tabell 9.) Av totalt 18 utdanninger på det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har to utdanninger PPS<2; Master i petroleumsteknologi reservoarteknologi og Master i matematikk og fysikk. Ingen utdanninger har PPS<1. Master i industriell økonomi har fått flest nye primærsøkere (+125), mens Master i konstruksjoner og materialer maskinkonstruksjoner har den største oppgangen i prosent med 153 % (+29 primærsøkere). Det er ikke noen store tilbakeganger. Totalt sett har fakultetet en oppgang med 26,1 % (Se vedlegg 8 tabell 10.) Internasjonalt opptak internasjonale søkere kjemper om 210 studieplasser på UiS, dvs. 8,5 primærsøkere per studieplass. Det er en oppgang med nær 10 % fra i fjor (+160 primærsøkere.) Den største økningen i antall primærsøkere har masterutdanningene i petroleumsteknologi (Well Engineering: +53 primærsøkere, og Reservoir Engineering: +47 primærsøkere.) (Se vedlegg 9 tabell 11.) Forskjellige faktorers innvirkning på søkertall Et læresteds attraktivitet avhenger av mange faktorer og er ikke likt vurdert av alle studiesøkere. Våre undersøkelser viser imidlertid at det først og fremst er studiene som avgjør valg av lærested. God kvalitet på studiene, med høy score på ulike indikatorer, skaper et godt omdømme. NOKUTs årlige studentundersøkelse, Studiebarometeret, vil sannsynligvis bli en stadig viktigere kilde til informasjon for studiesøkere i framtiden. Undersøkelsen er også viktig for vår eier, Kunnskapsdepartementet, som bruker resultatene i oppfølgingen av institusjonene. Studentenes tilfredshet med utdanningen vil påvirke studiesøkeres valg av studiested og utdanning. Det påhviler de respektive lederne i UiS å følge opp Studiebarometeret og andre studentevalueringer med tiltak der det er nødvendig. Utviklingen i arbeidsmarkedet har sannsynligvis hatt et utslag på den store økningen i søkere til høyere utdanning fra Rogaland og Hordaland i 2015, også til UiS. Utviklingen påvirker hvor mange som velger høyere utdanning, og hvor mange som prioriterer utdanning framfor å for eksempel ta et «friår». UiS profilerer sine studier og studentbyen Stavanger på utdanningsmesser og skolebesøk i store deler av landet, på i sosiale medier, ved distribusjon av studiekataloger og andre tiltak som gir nasjonal profilering. Nettet er en viktig kanal for studiesøkere, og studieinformasjonen der må prioriteres. UiS tilbyr 51 studier i SO (48 i 2014). Dette er relativt lite i forhold til andre universiteter. Mange studier i studieoversikten i SO signaliserer bredde og valgmuligheter for søkerne. Bare UiN (48) og NMBU (31) har færre studier enn UiS av universitetene. Navn på studiene påvirker også studienes popularitet og synlighet. Et eksempel ved UiS er da studiet i petroleumsøkonomi skiftet navn til industriell økonomi og søkertallet gikk i været. Dette er et eksempel på en «markedsretting» av studienavnet. 5 Noen utdanninger som tilbys på heltid og deltid er slått sammen. 5

6 Universitetsdirektørens samlede vurdering Universitetsdirektøren registrerer at søkertallene har hatt en flott oppgang med 16 % både i SO og i det lokale opptaket. UiS holder fortsatt stand som det mest søkte universitetet per studieplass etter NMBU og UiO. Blant universitetene ligger UiS på tredjeplass i SO sammen med NTNU med en PPS på 2,6. UiA fortsetter sin årlige framgang og følger tett etter med en PPS på 2,5. Det internasjonale opptaket har fortsatt en solid PPS med over åtte søkere per studieplass. Universitetsdirektør gleder seg spesielt over den store økningen i søkere til HF-fakultetet i SO (opp 40 %), og vil takke fakultetet for et solid kommunikasjonsarbeid. Universitetsdirektøren har også registrert en økt markedsinnsats for universitetet som helhet og ber enhetene fortsette dette gode arbeidet. Universitetsdirektøren mener likevel at det er et potensial for å øke søkertallene, spesielt i SO. Hvert fakultet må gjennomgå de utdanninger som har PPS<2, og i særlig grad de studiene som har PPS<1 med tanke på kvalitetshevende tiltak og omstruktureringer. Universitetsdirektøren vil følge dette arbeidet nøye. Universitetsdirektøren ber også fakultetene vurdere om navn på studier er gode og salgbare i markedet. Sistnevnte gjelder særlig for studier med lave søkertall. Universitetsdirektøren har grunn til å tro at noen studier vil ha ledige studieplasser til høsten. Fakultetene må derfor sørge for at dårlig søkte studier i lokalt opptak umiddelbart legges ut som «Ledige studieplasser» på For SO kan dette gjøres fra 20. juli på Restetorget i SO og på Forslag til vedtak: Styret tar sak om søkertall for UiS 2015 til orientering. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Anne Selnes strategi- og kommunikasjonsdirektør Saksbehandler: Susanna King Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Vedlegg: 1. Tabell 3: Endringer i det totale markedet (Norge) vs. UiS 2. Tabell 4: Samordna opptak søkertall for Det humanistiske fakultet (HF) 3. Tabell 5: Samordna opptak søkertall for Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 4. Tabell 6: Samordna opptak søkertall for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) 5. Tabell 7: Samordna opptak søkertall for HSH 6. Tabell 8: Lokalt opptak søkertall for HF 7. Tabell 9: Lokalt opptak søkertall for SV 8. Tabell 10: Lokalt opptak søkertall for TN 9. Tabell 11: Internasjonalt opptak 6

7 Vedlegg 1 Tabell 3: Endringer i det totale markedet (Norge) vs. UiS Utvalget i tabellen inneholder de utdanningstyper som er aktuelle for UiS. PPS ved UiS er markert med rødt eller grønt avhengig om UiS har høyere eller lavere tall enn landsgjennomsnittet for en utdanningstype. Norge 2014 Norge 2015 UiS 2015 Forskjell PPS Primærsøkere søkere søkere Årlig %- vis Primær- Årlig %- vis Primær- Årlig %- vis Utdanningsområde + type PPS PPS PPS UiS - nasjonalt Estetisk - Drama og kunst & håndverk* 471 4,0 % 2, ,0 % 2,0 42 7,7 % 1,7-0,3 Helsefag - barnevern % 2, ,7 % 2, ,9 % 2,7-0,1 Helsefag - sosionom % 3, ,7 % 4, ,0 % 4,1 0,0 Helsefag - sykepleier % 2, ,5 % 2, ,3 % 2,7-0,1 Historie (inkl. religion) % 1, ,2 % 1, ,8 % 1,7 0,5 Idrett % 2, ,4 % 2, ,8 % 3,8 1,5 Jus** ,3 % 4, ,9 % 4, ,7 % 7,1 2,5 Lærer - 5-årig integrert % ,5 % 2, ,3 % 2,7 0,6 Lærer - barnehagelærer % 1, ,2 % 1, ,7 % 1,4 0,1 Lærer grl % 1, ,3 % 1, ,1 % 2,1 0,4 Lærer grl % 1, ,4 % 1, ,9 % 1,9 0,1 Mediefag % 2, ,1 % 2, ,1 % 3,7 1,7 Realfag % 1, ,9 % 1, ,8 % 2,0 0,3 Reiseliv % 1, ,6 % 1, ,2 % 2,4 0,7 Samfunn - Sosiologi og statsvitenskap*** ,2 % 1, ,8 % 1, ,5 % 1,8 0,2 Språk % 1, ,2 % 1, ,6 % 1,3-0,3 Tekno - ingeniør % ,6 % 1, ,7 % 2,6 0,8 Tekno - sivilingeniør % 3, ,5 % 2, ,6 % 3,3 0,3 Økonomi og administrasjon % 2, ,9 % 2, ,5 % 4,1 1,1 Kilde: Samordna opptak, 2014 (maitall). *utdanningstypen estetisk er her justert til kun utdanninger innen drama og kunst & håndverk. **Politiutdanningen er ikke medregnet. ***utdanningstypen samfunnsfag er her justert til kun utdanninger innen sosiologi og statsvitenskap.

8 Vedlegg 2 Tabell 4: Samordna opptak søkertall for humanistisk fakultet (sortert etter lavest PPS 2015) Det humanistiske fakultet (HF) Opptaksplasser Antall primærsøkere studieplass PPS 2015 PPS %-vis endring primærsøkere Endring antall primærsøkere Drama årsstudium 0,9 0, ,4 % 4 Barnehagelærer BA heltid 1,0 0, ,9 % 1 Nordisk språk og litteratur BA 1,1 0, ,0 % 3 Engelsk språk og litteratur, BA 1,1 1, ,6 % -17 Nordisk årsstudium 1,1 1, ,5 % -4 Grunnskolelærerutdanning trinn deltid 1, Engelsk årsstudium 1,5 1, ,3 % 17 Historie årsstudium 1,5 1, ,1 % 10 Religionsstudier årsstudium 1,6 1, ,7 % 17 Grunnskolelærerutdanning trinn, norsk 1,8 1, ,9 % 12 Grunnskolelærerutdanning trinn, matematikk 2,0 2, ,0 % 0 Barnehagelærer BA deltid 2, Historie BA 2,1 1, ,5 % 5 Lektorutdanning trinn MA i realfag 2, Grunnskolelærerutdanning trinn heltid 2,7 1, ,0 % 27 Lektorutdanning trinn MA i humanistiske fag 2,8 1, ,4 % 25 Kunst og håndverk årsstudium 2,9 3, ,3 % -1 Kroppsøving/idrett BA 3,2 3, ,0 % 16 Kroppsøving/idrett årsstudium 4,4 4, ,8 % 52 Total/gjennomsnittlig PPS 1,9 1, ,0 % 364 Kilde: So45 - Søkertall per studium (maitall), 99 %-tall, Rødt=PPS < 2,0. Grønt=PPS 2,0.

9 Vedlegg 3 Tabell 5: Samordna opptak søkertall for samfunnsvitenskapelig fakultet (sortert etter lavest PPS 2015) Det samfunnsvitenskaplige fakultet (SV) Antall primærsøkere Opptaksplasser studieplass PPS 2015 PPS %-vis endring primærsøkere Endring antall primærsøkere Sosiologi BA 1,5 1, ,2 % -12 Sosiologi årsstudium 1,9 1, ,9 % 15 Restaurantledelse årsstudium 2,0 3, * ,0 % -6 Reiselivsledelse BA 2,1 1, ,9 % 12 Statsvitenskap BA 2,4 1, ,3 % 25 Barnevern BA 2,7 1, ,9 % 88 Sykepleie BA 2,7 2, ,3 % 185 Hotelledelse BA 3,4 1, ,8 % 39 Journalistikk BA 3,6 3, ,3 % -4 Regnskap og revisjon BA 3,7 2, ,0 % 66 Fjernsyns- og multimedieproduksjon BA 3,9 3, ,5 % 12 Økonomi og administrasjon BA 4,0 3, ,8 % 49 Sosialt arbeid BA 4,1 3, ,0 % 59 Økonomi og administrasjon MA 4,8 4, Rettsvitenskap BA(SO fra 2012) 7,1 7, ,7 % -7 Kunst og kulturvitenskap BA* 6** Total/gjennomsnittlig PPS 3,1 2, ,2 % 530 Kilde: So45 - Søkertall per studium (maitall), 99 %-tall, Rødt=PPS < 2,0. Grønt=PPS 2,0.

10 Vedlegg 4 Tabell 6: Samordna opptak søkertall for teknisk- naturvitenskapelig fakultet (sortert etter lavest PPS 2015) Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet (TN) Opptaksplasser Antall primærsøkere studieplass PPS 2015 PPS %-vis endring primærsøkere Endring antall primærsøkere Petroleumsgeologi BA 1,6 4, ,1 % -46 Matematikk og fysikk BA 1,8 0, ,4 % 17 Petroleumsteknologi MA 1,8 4, ,9 % -81 Petroleumsteknologi BA 2,1 4, ,7 % -165 Kjemi og miljø BA 2,2 1, ,6 % 15 Matematikk åsstudium 2,2 2, ,2 % 6 Biologisk kjemi BA 2,2 2, ,0 % -6 Elektro BA 2,2 2, ,7 % -3 Data BA 2,7 2, ,9 % 28 Offshoreteknologi MA 2,7 4, ,3 % -27 Byutvikling og urban design MA 2,7 2, ,6 % 3 Konstruksjoner og materialer MA 2,7 2, ,3 % 10 Bygg BA 3,3 1, ,3 % 64 Maskin BA 3,9 3, ,2 % 32 Informasjonsteknologi MA 4,4 4, ,8 % 2 Industriell økonomi, petroleumsteknologi MA 5,2 6, ,1 % -6 Industriell økonomi, andre linjer MA 6,8 4, ,3 % 29 Total/gjennomsnittlig PPS 2,7 3, ,5 % -128 Sum alle fakultet 2,6 2, ,7 % 766 Kilde: So45 - Søkertall per studium (maitall), 99 %-tall, Rødt=PPS < 2,0. Grønt=PPS 2,0.

11 Vedlegg 5 Tabell 7: Samordna opptak søkertall for HSH (sortert etter lavest PPS 2015) %-vis endring Endring antall Opptaksplasser Antall primærsøkere HSH studieplass primærsøkere primærsøkere PPS 2015 PPS Ingeniør, maskin, Haugesund 0,7 1, ,7 % -27 Faglærerutdanning i musikk, Stord 0,7 0, ,0 % 7 Musikk, Stord 0,9 0, ,2 % 2 Samfunnsfag, Stord 0,9 0, ,4 % 5 Barnehagelærerutdanning, Stord 1,1 1, ,2 % -6 Kunst og håndverk, Stord 1,1 1, ,0 % 3 Idrett/Kroppsøving, Stord 1,2 1, ,3 % -10 Engelsk, Stord 1,3 1, ,0 % 0 Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund 1,3 2, ,4 % -15 Grunnskolelærer 1-7, Stord 1,3 1, ,2 % 11 Ingeniør, HMS, Haugesund 1,5 2, ,8 % -31 Sjukepleierutdanning, Stord 1,5 1, ,5 % 6 Nautikk (Sjøoffiser), Haugesund 2,0 2, ,4 % -13 Økonomi og administrasjon, Haugesund 2,1 2, ,7 % -52 Grunnskolelærer 5-10, Stord 2,2 1, ,4 % 8 Sjukepleierutdanning, Haugesund 2,3 1, ,2 % 65 Økonomi og administrasjon, deltid, Haugesund 6, Barnehagelærerutdanning, deltid* I alt 1,6 1, ,3 % 15 Kilde: So45 - Søkertall per studium (maitall), 99 %-tall, Rødt=PPS < 2,0. Grønt=PPS 2,0.

12 Vedlegg 6 Tabell 8: Lokalt opptak søkertall for humanistisk fakultet %-vis endring Endring antall Opptaksplasser Antall primærsøkere Det humanistiske fakultet (HF) studieplass (PPS) primærsøkere primærsøkerer Lesevitenskap MA, heltid og deltid 0,8 0, ,0 % 3 Engelsk fordypning (30 sp.) 0,8 1, ,9 % -3 Nordisk fordypning (ett semester, 30 sp.) V10 0,8 0, ,0 % 0 Historiedidaktikk MA, heltid og deltid 0,9 0, ,4 % 3 Praktisk pedagogisk utd. musikk og dans 1,0 0, ,0 % 4 Norskdidaktikk MA, heltid og deltid MA (utd.vitensk) 1,0 0, ,1 % 1 Religionsstuder fordypn (30sp) 1, Literacy Studies MA, heltid og deltid 1,2 2, ,2 % -17 Utdanningsvitenskap MA, idrett 1,2 3, ,5 % -15 Historie fordypning (30 studiepoeng) 1,2 0, ,0 % 3 Småbarnspedagogikk, ettårig deltid (30 sp.) 1,3 1, ,0 % 0 Utøvende musikk videreutdanning 1,3 1, ,4 % -2 Matematikkdidaktikk MA, heltid (utd.vitensk) 1,8 2, ,2 % -2 Musikkproduksjon/opptaksteknikk (60 sp.) 2,2 1, ,7 % 7 Matematikkdidaktikk MA, deltid (utd.vitensk) 2,4 2, ,0 % 2 Pedagogikk MA, heltid og deltid (utd.vitenskap) 2, Utøvende musikk MA (120 sp.) 2,8 1, ,9 % 15 Spesialpedagogikk MA,deltid (utd.vitensk) 3,1 3, ,2 % -12 Spesialpedagogikk MA, heltid (utd.vitensk) 3,6 3, ,4 % -1 Postgraduate Diploma, Music Performance (60sp.) 3,6 4, ,0 % -2 Praktisk pedagogisk utd. deltid 4,7 3, ,8 % 64 Dans BA (4-årig) 4,8 5, ,8 % -8 Utøvende musikk BA 5,9 6, ,4 % -12 Utøvende musikk årsstudium 6,3 1, ,0 % 45 Praktisk pedagogisk utd., heltid (60 sp.) 9,0 5, ,8 % 194 Barnehagelærerutdanning, BA, deltid (SO fra 2015) 2, Barnehagevitenskap, deltid MA (120 sp.) 2, Studier som ikke tilbys i 2014 eller Totalt/ gjennomsnittlig PPS 3,4 2, ,0 % 126 Kilde: Opptakskontoret ved UiS. Rødt=PPS < 2,0. Grønt=PPS 2,0.

13 Vedlegg 7 Tabell 9: Lokalt opptak søkertall for samfunnsvitenskapelig fakultet Det samfunnsvitenskaplige fakultet (SV) Opptaksplasser Antall primærsøkere studieplass (PPS) %-vis endring primærsøkere Endring antall primærsøkerer Dokumentarproduksjon MA 1, Helsevitenskap MA 1,8 2, ,8 % -1 Sykepleie MA (alle tidl. videreutdanninger) 2,2 6, Sosialfag MA 2,3 1, ,8 % 12 Internasjonal hotell- og reiselivsledelse MA 2,7 2, ,5 % 1 Økonomi og adm. MA 5,7 5, ,7 % 70 Endringsledelse MA 5,8 4, ,8 % 40 Hotelledelse, y-veien 5, Samfunnssikkerhet MA 6,0 8, ,3 % -81 Helsesøsterutdanning, 2 år deltid (60 sp.) 14, Tverrfaglig veiledning 1, Kreftsykepleie, 2 år deltid 2, Sykepleie BA, deltid 5, ,0 % -151 Anestesisykepleie, MA i sykepleie ,5 % -4 Intensivsykepleie, MA i sykepleie ,4 % -13 Operasjonssykepleie, MA i sykepleie ,8 % 7 Studier som ikke tilbys i LO Totalt /gjennomsnittlig PPS 4,8 4, ,3 % 229 Kilde: Opptakskontoret ved UiS. Rødt=PPS < 2,0. Grønt=PPS 2,0.

14 Vedlegg 8 Tabell 10: Lokalt opptak søkertall for teknisk- naturvitenskapelig fakultet %-vis Endring Opptaksplasser Antall primærsøkere studieplass (PPS) endring antall Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet (TN) primærsøke primærsøke re rer Petrol. Eng.- Resevoarteknologi MA 1,2 1, ,3 % 1 Matematikk og fysikk MA 1,9 1, ,0 % 0 Samfunnssikkerhet MA 2,0 2, ,8 % -1 Petrol. Eng.-Bore og brunntek. MA 2,4 2, ,1 % -2 Byutvikling og urban design MA 2,6 2, ,2 % 4 Petrol. Eng.-Naturgassteknologi MA 2,7 2, ,6 % 6 Environmental Technology MA 3,3 3, ,2 % -5 Petrol. Geosciences Eng. MA 3,3 3, ,5 % -4 Risikostyring MA 3,6 2, ,3 % 18 Biological Chemistry MA 4,0 3, ,3 % 10 Info. teknologi-automatisering og signalbehand. MA 4,6 3, ,1 % 12 Konstruksjoner og materialer maskinkonstr. MA 4,8 1, ,6 % 29 Konstruksjoner og materialer, bygg- og offshorek. MA 5,7 5, ,9 % 7 Computer Science MA 6,0 3, ,8 % 27 Offsh. Techn. - Industrial Asset Management MA 6,1 3, ,0 % 4 Elektro BA Y veien 8,1 7, ,6 % 10 Offsh. Tech. - Subsea Technology MA 8,8 8, ,0 % 8 Industriell økonomi MA 9,3 5, ,2 % 125 Studier som ikke tilbys i 2014 eller Totalt/ gjennomsnittlig PPS 4,8 3, ,1 % 249 Totalt alle fakultet 4,2 3, ,7 % 604 Kilde: Opptakskontoret ved UiS. Rødt=PPS < 2,0. Grønt=PPS 2,0.

15 Vedlegg 9 Tabell 11: Søkertall internasjonalt opptak Antall primærsøkere %-vis endring Endring antall Opptaksplasser Internasjonalt opptak studieplass (PPS) (foruten NOMSA) primærsøkere primærsøkere NOMSA (Norsk språk og kultur for fremmedspråklige)* 3,4 3, ,9 % -16 Offshore tech., Marin and Subsea Technology 18,8 19, ,6 % -3 Computer Science 18,7 17, ,0 % 17 Petroleum Engineering, Well Engineering 16,1 10, ,1 % 53 Petroleum Engineering, Reservoir Engineering 14,7 10, ,0 % 47 International Hotel and Tourism Leadership 9,7 9, ,8 % 4 Petroleum Geoscience 13,3 10, ,0 % 24 Offshore tech., Industrial Asset Management 12,4 15, ,3 % -26 Environmental Technology 9,5 10, ,9 % -7 Biological Chemestry 8,9 7, ,1 % 19 Master in Literacy studies 8,3 13, ,6 % 31 Petroleum Engineering, Natural Gas Engineering 7,1 5, ,5 % 19 Offshore tech., Risk Management 6,3 6, ,0 % 0 Master in Mathematics and Physics 3,5 3, ,4 % -2 Totalt: 8,5 7, ,9 % 160 Søknads- og opptaksrutinene ble endret fra 2014 og tallene kan dermed ikke sammenlignes med tidligere år. Internasjonale søkere kan søke på maks. to programmer og sette opp to prioriteringer. * For opptak til NOMSA brukes ikke primærsøkere, tallene er totalt antall søkere.

Søkerstatistikk Alle studier

Søkerstatistikk Alle studier Søkerstatistikk -2017 Alle studier oppdatert 15.09. STUDIEPROGRAM: Opptaks- Søknader Søknader Tilbud Jasvar RegistrerRegistrert Registrert Registrert HUMANISTISK FAKULTET Bachelor i historie 20 277 30

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 43/14 Orientering om søkertall 2014 ephortesak: 2011/3095 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/17 Orientering om søkertall for UiS 2017 Saksnr: 15/03781-4 Saksansvarlig: Anne Selnes, Strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag:

Detaljer

Søkerstatistikk Alle studier

Søkerstatistikk Alle studier Søkerstatistikk -2016 Alle studier Oppdatert 15.09.15 STUDIEPROGRAM: Opptaks- Søknader Søknader Tilbud Jasvar Reg. Reg. Reg. Reg. Reg plasser totalt 1.prio 18.aug. 20.aug. 26.aug 02.sep 15.sep HUMANISTISK

Detaljer

Info-ansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes

Info-ansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes Universitetet i Stavanger Styret US 38/13 Orientering om søkertall for UiS 2013 ephortesak: 2011/3095 Møtedag: 13.06.2013 Saksansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes Info-ansvarlig:

Detaljer

PPS Opptaksplasser Antall primærsøkere

PPS Opptaksplasser Antall primærsøkere Del 3 Vedlegg 1 SAMORDNA OPPTAK (april-/maitall) - Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) Tabell 1: PPS Opptaksplasser Antall primærsøkere 2006 2010 Det samfunnsvitenskaplige fakultet (SV) 2009 2010

Detaljer

Søkerstatistikk Alle studier -sluttstatistikk

Søkerstatistikk Alle studier -sluttstatistikk Søkerstatistikk 2009-2010 Alle studier -sluttstatistikk 01.10.2009 STUDIEPROGRAM: Møtt Opptaks- Søknader Søknader pr. Frafall Frafall Møtt HUMANISTISK FAKULTET plasser 1.prio studieplass fra % 2008 2009

Detaljer

Søkerstatistikk 2010-2011 Alle studier

Søkerstatistikk 2010-2011 Alle studier Søkerstatistikk 2010-2011 Alle studier 15.09.2010 STUDIEPROGRAM: Møtt Opptaks- Søknader Søknader pr. Møtt HUMANISTISK FAKULTET Bachelor i religionsstudier 19 0 2009 plasser 1.prio studieplass 2010 2010

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 39/13 Studieportefølje - opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger 2014-2015 ephortesak: 2013/781 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 68/14 Orientering om studentopptaket ephortesak: 2013/2830 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/17 Studentopptaket /2018 Saksnr: 17/05970-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 05.10. Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 90/15 Studentopptaket 2015/2016 Saksnr: 15/05996-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 114/15 Studieportefølje ved UiS, justering av opptak og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-13 Saksansvarlig: Bjarte Hoem,

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 71/10 Orientering om søkertall for UiS 2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 71/10 Orientering om søkertall for UiS 2010 Universitetet i Stavanger Styret US 71/10 Orientering om søkertall for UiS 2010 ephortesak: 10/1459 Møtedag: 10.juni 2010 Saksansvarlig: Hege Skjelbred-Knudsen Informasjonsansvarlig: Hege Skjelbred-Knudsen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 82/16 Studentopptaket 2016/2017 Saksnr: 15/05996-2 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør Møtedag: 04.10.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 55/16 Orientering om søkertall for UiS 2016 Saksnr: 15/03781-3 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 68/17 Studieplasser 2018 Saksnr: 17/05967-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 05.10.2017 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger - Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger 1200 ansatte 8500 studenter 31 bachelorprogram 30 toårige masterprogram 7 femårige masterprogram 8 doktorgradsprogram Fire fakulteter

Detaljer

4.3.7 Samfunnssikkerhet, master Dokumentarproduksjon, master INSTITUTT FOR SOSIALFAG Barnevern, bachelor...

4.3.7 Samfunnssikkerhet, master Dokumentarproduksjon, master INSTITUTT FOR SOSIALFAG Barnevern, bachelor... Det samfunnsvitenskapelige fakultet Opptaksrapport 213/214 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 OPPTAKSTALL 213 UiS... 6 2.1 Oversikt over studieprogram, høsten 213... 6 2.2 Prosentvis fordeling mellom fakultetene...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 66/15 Studieportefølje ved UiS: opptak og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-6 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 44/14 Studieportefølje - opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger 2015-2016 ephortesak: 2013/3673 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 48/09 Orientering om søkertall for UiS 2009 (ephortesak 2009/1480)

Universitetet i Stavanger Styret. US 48/09 Orientering om søkertall for UiS 2009 (ephortesak 2009/1480) Universitetet i Stavanger Styret US 48/09 Orientering om søkertall for UiS 2009 (ephortesak 2009/1480) Saken gjelder: I denne saken bes styret ta søkertall for UiS 2009 til orientering. I det lokale opptaket

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 67/13 Studieporteføljen ved UiS: Orientering om studentopptaket 2013/2014 ephortesak: 2013/2830 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 03.10.2013

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Sak 31/07 Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved UiS studieåret (2007/1567)

Sak 31/07 Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved UiS studieåret (2007/1567) Universitetet i Stavanger Rektor/direktør Sak 31/07 Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved UiS studieåret 2007-2008 (2007/1567) Saken gjelder: Opptaksrammer og regulering av adgang til studier

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Generelt Fakultetet har i 2015 en liten reduksjon i søkertallet på 3 %. Fortsatt er imidlertid det samlede søkertall på

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25.

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Fra: Avdeling for utdanning Arkivref.: 2012/2637 JJO010/508 Opptakstallene høsten 2012 Universitetsstyret

Detaljer

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Universitetet i Stavanger Styret US 103/09 (ephortesak 2009/3386) Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Utgreiing. Styret selv må, etter Lov

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER. Det samfunnsvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I STAVANGER. Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det samfunnsvitenskapelige fakultet Opptaksrapport 214/215 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 OPPTAKSTALL 214 UiS... 5 2.1 Oversikt over studieprogram, høsten 214... 5 2.2 Prosentvis

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 30/17 Studieportefølje ved UiS: Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved UiS 2018-2019 Saksnr: 17/02487-1 Saksansvarlig: Veslemøy

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 92/13 Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier 2013 ephortesak: 2013/3293 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 27.11.2013

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Fadderfestivalen 2017 Romoversikt Studie Sted Romnummer Tidspunkt Fadderledere

Fadderfestivalen 2017 Romoversikt Studie Sted Romnummer Tidspunkt Fadderledere Studie Sted Romnummer Tidspunkt Fadderledere Petroleum Toårig- Petroleumsteknolo gi Petroleumsgeologi Endringsledelse Starthuset 09.00 Andreas Holme 41207040 Charlotte Andreassen 97972702 A-202 08.15-12.00

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 83/16 Studieportefølje ved UiS, opptak og dimensjonering av studier -2018 Saksnr: 16/02776-6 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 6/2011 (10.5.2011) v/ Gerard Doetjes Bakgrunn for notatet Samordna opptak

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

Uhl. 4-9, første ledd, etter politiregisterl. 39 (barneomsorgsattest) som beskrevet i hol 5-4

Uhl. 4-9, første ledd, etter politiregisterl. 39 (barneomsorgsattest) som beskrevet i hol 5-4 POLITIATTESTER 2017-2018 (Hjemmelsoversikt og mottakssted) Det humanistiske fakultet Studieprogram Hjemmel m/merknad u/merknad Bachelor i drama og teater Det humanistiske fakultet v/vegard Fuglaas Andersen

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017 Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 217 Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier).

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2013

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2013 Avdeling for utdanning Arkivref.: /2651 Dato: 15.10. ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 24.10. Fra: Udir/Avdeling for utdanning Opptakstallene høsten Universitetsdirektøren gir to ganger

Detaljer

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen.

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen. Pressemelding Nr.: 47 Dato: 19.04. Søkertall i høyere utdanning: Flere velger helsefag Søkningen til helse- og sosialfag øker med over 13 prosent sammenliknet med i fjor. Det viser søkertallene fra Samordna

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 S-sak 43/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Søkertall april 2009 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre

Søkertall april 2009 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Søkertall april 2009 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Generelt... 1 Søkertallsutviklingen ved fakultetet... 1 De enkelte fagene... 2 Betydning for høsten 2009 og seinere oppfølging...

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no.

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no. Samordna opptak 2015: Spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2015 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

OPPTAKSRAMMER 2009: SV-FAKULTETET

OPPTAKSRAMMER 2009: SV-FAKULTETET Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsdirektøren OPPTAKSRAMMER 2009: SV-FAKULTETET Vedlagt følger Det samfunnsvitenskapelige fakultet sitt forslag til opptaksrammer for 2009. Bakgrunn og prosess

Detaljer

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 Innhold Nøkkeltall:... 3 1. Kommentarer til tallene... 4 2. Utvalgte utdanninger - utsendte

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

Søkerstatistikk 2012

Søkerstatistikk 2012 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden GRAFER Kunnskap for en bedre verden 1 Det humanistiske fakultet Det medisinske fakultet Fakultet for arkitektur og billedkunst Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Nøkkeltall

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10 Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksr for studieåret 2011/12 30.11.10 Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram. Fakultet for arkitektur og bildekunst Bildekunststudiet

Detaljer

Søkerstatistikk 2015

Søkerstatistikk 2015 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 Tilbuds- og møttstatus for søkernes... 8 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Søkertall SO. Søkertall LOK

Søkertall SO. Søkertall LOK Søkertall SO pr april 2017 Sperrefrist torsdag 20. april kl. 11.00 6 148 personer har søkt studium ved HINN som sitt førstevalg i år via samordna opptak Høgskole i Innlandet har 198 flere primærsøkere

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Endring av navn på to masterprogram Saksnr: 15/05228-2 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.10.11 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet for

Detaljer

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF)

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) 5388 Økologi og naturressurser, 2. året 3 17 9410 Trenerstudium fordypning, 60 stp 30 21 22 30 30 32 5448 Forurensning og miljø, 2. året 1 1 50P Spansk, Porsgrunn

Detaljer

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene:

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene: Sakstype: Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr. 3/11 Orienteringssak Møtedato: 12.05.2011 Notatdato: 04.05.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren Opptaksleder Camilla

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Søkerstatistikk 2014

Søkerstatistikk 2014 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 fordelt på prioritet... 8 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer