Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 14/ Møteinnkalling Høgskolestyret Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/ Møteinnkalling Høgskolestyret Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/ Møteinnkalling Tilsettingsrådet Tilsettingsrådet Offl ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 14/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Karakterutskrift - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Opprykk - Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Personal

2 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Declaration of commitment to the Recommendation of the European Commission on the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers Charter & Code - Den europeiske erklæring om forskere (Charter) og Regler for rekruttering av forskere (Code) European Commission Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 611 N, 15/ Forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt , pkt. 3 - Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Protokoll fra forhandlingsmøte vedr mulighet for fast tilsetting uten forutgående kunngjøring Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Tilsetting uten kunngjøring - HTV - Hovedtillitsvalgte i HH Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Oppdaterte retningslinjer for kontroll med kunnskapsoverføring til utenlandske borgere - Kopi av brev fra tenriksdepartementet Retningslinjer ved kontroll med kunnskapsoverføring til utenlandske borgere Kunnskapsdepartementet Studie- og utdanningsseksjonen /Stine Grønvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002

3 I,, N, X, S I, 15/ Oppsigelse av stilling Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Invitasjon til HRs lederutviklingsprogram - dekanskole 12 HRs lederutviklingsprogram - dekanskole niversitets- og høgskolerådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Kari Kjærnet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 003 I, 15/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PP Heltid - Vår 2016 Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler Ola Tovmo Studieadministrativ enhet, LNA /Oda Agnethe Fjørtoft Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 15/ Vedtak, , Sak 24/16, tvidelse av midlertidig stilling - Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Vedtak, , Sak 21/16, Rapport fra forskningsetisk utvalg i sak om mulig brudd på forskningsetiske retningslinjer Anmeldelse av Høgskolen i Hedmark til De Nasjonale Forskningsetiske Komiteer Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 619, 15/ Oversendelse av arbeidsavtale PR-team studenter og bloggere - Høgskolen i Hedmark - studieåret Ida Furuhaug Offl ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg

4 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet avtale om sakkyndig vurdering FH - Kunngjøring av 4-årig vikariat i 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen folkehelsefag med hovedvekt på teoretiske og praktiske undervisningsoppgaver innen folkehelsearbeid Elin Kolle Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Melding om at stillingen er besatt FH - kunngjøring av 20 % stilling som prosjektmedarbeider/ressursperson med erfaringskompetanse innen psykisk helse Intervjuede søkere Offl 25 første ledd Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen, 15/ Melding om at stillingen er besatt FH - kunngjøring av 20 % stilling som prosjektmedarbeider/ressursperson med erfaringskompetanse innen psykisk helse Ikke intervjuede søkere Offl 25 første ledd Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen, 15/ Engasjement som hjelpelærer ved studiet Beredskap og krisehåndtering ØLR - timelærere Inst. for organisasjons- og ledelsesfag Ingrid Agnethe Nordhagen Offl 25 første ledd Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ndertegnet avtale om engasjement som hjelpelærer ved studiet Beredskap og krisehåndtering ØLR - timelærere Inst. for organisasjons- og ledelsesfag Ingrid Agnethe Nordhagen Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 16/ Prosjektgodkjenning - Prosjektnr Helse og omsorg M5 Orkdal kommune Helseledelse M1-M Prosjekt 93793, 93794, 93795, 93796, 93797, 93798, 93799, 93600, 93601, 93602, 93603, 93604, 93605, 93606, 93607, 93608, 93609, 93610, 93611, 93612, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Institutt for økonomifag /Kristin Stevik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

5 I,, N, X, S I, 16/ ndertegnet Retningslinjer for bruk av datautstyr Retningslinjer for bruk av datautstyr 2016 Joachim Dalheim IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 091, Tatt til etterretning, 16/ Tilbud om vikariat 50% som høgskolelektor ved kreftsykepleieutdanningen, avdeling for folkehelsefag FH - Kunngjøring av 100% vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor tilknyttet videreutdanningen i kreftsykepleie og bachelorutdanning i sykepleie. Siri Kjellaas Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Lone Grobøl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Kontrakt for gjennomføring av ledertrening og Lederutvikling 2016 Ro-v AS /Rolf Olsen Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Personal- og organisasjonsseksjonen /Kari Kjærnet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 273 I, 16/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser og Lederutvikling 2016 Ro-v AS /Rolf Olsen Personal- og organisasjonsseksjonen /Kari Kjærnet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 273, 16/ Svar på søknad om konferansestipend IFHE XXIII IFHE World Congress 2016 FH Konferanse- og driftsstipend 2016 Lilja Palovaara Søberg Stab, campus Elverum /Bente Marie Giset, 16/ Svar på søknad om konferansestipend SESAM 2016 FH Konferanse- og driftsstipend 2016 Anders Liberg Stab, campus Elverum /Bente Marie Giset

6 I,, N, X, S, 16/ Svar på søknad om konferansestipend International Navigation Conference 2016 FH Konferanse- og driftsstipend 2016 Jon Anders Græsli Stab, campus Elverum /Bente Marie Giset, 16/ Svar på søknad om konferansestipend Neuropsychology: Spanning the World and Disciplines FH Konferanse- og driftsstipend 2016 Knut Hestad Stab, campus Elverum /Bente Marie Giset, 16/ Svar på søknad om konferansestipend ISSA World Congress of Sociology of Sport FH Konferanse- og driftsstipend 2016 Bente Ovèdie Skogvang Stab, campus Elverum /Bente Marie Giset X, 16/ Vedtak, , Sak 22/16, Invitasjon til å gi innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Invitasjon - Innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyre utdanning Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002, 16/ Orientering om vedtak, søknad om støtte til videreutdanning Kompetanseutvikling for ansatte i tekniske og administrative stillinger 2016 Ingeborg Amundrud Personal- og organisasjonsseksjonen /Lone Grobøl, 16/ Orientering om vedtak, søknad om kompetansemidler Kompetanseutvikling for ansatte i tekniske og administrative stillinger 2016 Marius Kjønsberg Personal- og organisasjonsseksjonen /Lone Grobøl

7 I,, N, X, S, 16/ Orientering om vedtak, søknad om kompetansemidler Kompetanseutvikling for ansatte i tekniske og administrative stillinger 2016 Åshild Vassend Holm Personal- og organisasjonsseksjonen /Lone Grobøl, 16/ Orientering om vedtak, søknad om kompetansemidler Kompetanseutvikling for ansatte i tekniske og administrative stillinger 2016 Elin Opheim Personal- og organisasjonsseksjonen /Lone Grobøl, 16/ Melding om vedtak angående videreføring av tilsetting Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal, 16/ Ny sensurering som følge av klage i 3MSV26 Samfunnsvitenskapelige metoder med vitenskapsteori Klage over eksamensresultat - Gustu Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Kristian Aasbrenn Therese Sverdrup Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Gustu Therese Sverdrup Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

8 I,, N, X, S, 16/ Ny sensurering som følge av klage i 3MSV26 Samfunnsvitenskapelige metoder med vitenskapsteori Klage over eksamensresultat - Newbold Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Kristian Aasbrenn Therese Sverdrup Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Newbold Therese Sverdrup Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 16/ Begrunnelse på sensur Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Nedregotten Institutt for økonomifag /Gunnar Alu N, 16/ Begrunnelse for bedømming av besvarelse Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Nedregotten Institutt for økonomifag /Gunnar Alu , Tatt til etterretning, 16/ Begrunnelse på sensur i 3REV100 i Grunnleggende regnskap Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Nedregotten Iren Bjølverud Nedregotten X, 16/ Begrunnelse på sensur Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Nedregotten Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Hanne Marit Haave Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Kristian Aasbrenn

9 I,, N, X, S, 16/ Begrunnelse på sensur i 3MET200 Metode 2 Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Nedregotten Iren Bjølverud Nedregotten N, 16/ MET200-karakterbegrunnelse Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Nedregotten , Tatt til etterretning X, 16/ Begrunnelse på sensur Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Norheim Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Hanne Marit Haave Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Kristian Aasbrenn N, 16/ MET200-karakterbegrunnelse Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Norheim Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Hanne Marit Haave , Tatt til etterretning, 16/ Begrunnelse på sensur i 3MET200 Metode 2 Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Norheim Kine Terese B Norheim X, 16/ Begrunnelse og klage på sensur Klage over eksamensresultat - Jevne Institutt for økonomifag /Gunnar Alu

10 I,, N, X, S, 16/ Begrunnelse på sensur i 3REV100 i Grunnleggende regnskap Klage over eksamensresultat - Jevne Oda Sofie Lien Jevne N, 16/ Begrunnelse for bedømming av besvarelsen i faget 3REV100 Klage over eksamensresultat - Jevne Institutt for økonomifag /Gunnar Alu , Tatt til etterretning, 16/ Ny sensurering som følge av klage i 3REV100 Grunnleggende regnskap Klage over eksamensresultat - Jevne Institutt for økonomifag /Stein Antonsen Jan Åge Gjerstad Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Jevne Institutt for økonomifag /Stein Antonsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 16/ Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3REV100 Grunnleggende regnskap Klage over eksamensresultat - Jevne Oda Sofie Lien Jevne Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Begrunnelse på sensur Institutt for økonomifag /Gunnar Alu

11 I,, N, X, S N, 16/ Begrunnelse for bedømming av besvarelsen i faget 3REV100 Institutt for økonomifag /Gunnar Alu , Tatt til etterretning, 16/ Begrunnelse på sensur i 3REV100 i Grunnleggende regnskap Stefan Alexander Okstad Iversen, 16/ Ny sensurering som følge av klage på sensur i 3REV100 Grunnleggende regnskap Institutt for økonomifag /Stein Antonsen Jan Åge Gjerstad Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Begrunnelse på sensur Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Hanne Marit Haave Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Kristian Aasbrenn I, 16/ MET200-karakterbegrunnelse Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Hanne Marit Haave , Tatt til etterretning, 16/ Begrunnelse på sensur i 3MET200 Metode 2 Stefan Alexander Okstad Iversen

12 I,, N, X, S, 16/ Ny sensurering som følge av klage på sensur i 3MET200 Metode 2 Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Jens Petter Madsbu Sigrun Odden Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om permisjon - Book Permisjon og utvidet studierett - Book Marius Anderberg Book Studieadministrativ enhet, LNA /Heidi Anine Larsen , Besvart med utgående dokument X, 16/ Vedtak, , Sak 19/16, Virksomhetsrapport Årsregnskap 2016 Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131, 16/ Ny sensurering som følge av klage i 3MSV26 Samfunnsvitenskapelige metoder med vitenskapsteori Klage over eksamensresultat - Myhren Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Kristian Aasbrenn Therese Sverdrup Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Myhren Therese Sverdrup Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning N, 16/ Prosjektgodkjenning - Prosjekt Kommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland - Teamledelse Kommunenes sentralforbund (KS) - Avtale om forelesning om teamledelse - Prosjekt Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Institutt for økonomifag /Kristin Stevik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

13 I,, N, X, S X, 16/ Vedtak, , Sak 25/16, Tilsetting i stilling som professor II innen mat, ernæring og helse ved Avdeling for folkehelsefag Stilling som professor II innen mat, ernæring og helse ved Avdeling for folkehelsefag Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Vedtak, , Sak 20/16, Representasjon i studentsamskipnadens (SIH) styre Representasjon i Studentsamskipnadens (SiH) styre Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 16/ Søknad om kopi av karakterprotokoll Karakterprotokoll Per Hauge Studie- og opptakskontoret /Rannveig Haug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 461 I, 16/ Vedr kopi av karakterprotokoll - Statens landbruksmaskinskole, Blæstad - Kopi av svar til Per Hauge Karakterprotokoll Statsarkivet Hamar /Sigrid Jostad Studie- og opptakskontoret /Rannveig Haug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 461 I, 16/ AFB Klage over eksamensresultat i Anatomi, fysiologi og biokjemi - Olsen Klage over eksamensresultat - Olsen Kristina Olsen Stab, campus Elverum /Carina Axelsson Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Tilrettelegging på eksamen Søknad om tilrettelegging ved eksamen Stab, campus Rena /Linda Vibeke Kiønig Dok. dato: Arkivdel: Student 443

14 I,, N, X, S I, 16/ Tilrettelagt eksamen - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Stab, campus Rena /Linda Vibeke Kiønig Dok. dato: Arkivdel: Student 443

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-79 Oppsigelse av praksisplass 3BL LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Bybrua FS barnehage Ingunn Rausand Studieadministrativ

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02308-33 Søknad om konferansestipend 2015-4th European Conference on Mental Health 21.10.2015-23.10.2015 Erik Hoel Dok. dato: 24.03.2015 Arkivdel: Sakarkiv X, 14/02308-34 Oversendelse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-11 - - Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226 Saksfremlegg/innstilling, 14/02154-6 FH - Tilsetting i midlertidig stilling - Dok. dato: 27.10.2016 Arkivdel: Personal, 14/02154-8

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02278-11 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger - Kommunal skolepolitiker studie 2014 Innsamling/behandling av personopplysninger

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-123 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Lene Ådlandsvile Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00037-3 Etterlyser svar - Personvernombudsordningen ved nye Høgskolen i Innlandet Personvernombudsordningen ved Norsk senter for forkningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskningsdata

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-24 Protokoll Høgskolestyret 01.03.2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Saksfremlegg/innstilling, 14/02000-26 Datoer for styrets møter høsten 2016 Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-32 Vedtak, 10032016, Sak 3/16, Datoer for styrets møter høsten 2016 Høgskolestyret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02389-20 Høgskolen i Hedmark, Evenstad - krav om redusert

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/03-6 Prisregulering på avtaler Rammeavtale - IT-relaterte avtaler med ninett 2014 Atea AS IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: 25.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv 042 02.06.2016,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02005-5 Oversendelse av arbeidsavtale Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02005-6 ndertegnet arbeidsavtale for perioden 01.04.2016-30.06.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-7 - - Dok. dato: 08.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-9 - - Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Dok. dato: 22.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-10

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02109-9 Gjensidig undertegnet bilag 5 til leieavtale av 24.08.2008 - Leie av lokaler i Terningen Arena, Elverum Leieavtaler Terningen Arena - Campus Elverum Terningen Næringseiendom AS

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-23 ndertegnet kontrakt - Forelesning innen kardiologisk sykepleie - 04.02.2015 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marianne Jørgensen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal DMS2002 - Software Innovation - ffentlig journal N, 17/00020-1 Bortfall av funksjonstillegg og godtgjørelse for mobiltelefon - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: 22.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02078-3 Endelig tildeling 2015 fra KD og intern fordeling Budsjett 2015 Økonomiseksjonen /Thomas Røinaas Dok. dato: 12.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 113

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-8 Møteinnkalling Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Offl 25 1. ledd Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: 30.01.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-97 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-84 Masteravhandling 2016 - Genetic analyses of functionally conserved residues in the Defective-kernel1 laminin G3-like domain of the moss Physcomitrella patens Masteravhandlinger

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02115-7 FH - Søknad om forlenget permisjon - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 09.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00019-5 Svar på klage på sensur til eksamen i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Lars Erik Holtet Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg 03.02.2017 I, 17/00036-87 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-88 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Musikk og kulturteori 1, Musikk og kulturteori 2 - August - desember 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Ivar Håkon Eikje

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/381-32 ndertegnet arbeidsavtale for perioden 01.05.2016-31.12.2016 HA - Administrativt tilsatte på timebasert lønn Embla-Irene Antmark Offl 26 5. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-31 Møteinnkalling Høgskolestyret 10.03.2016 Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02040-4 Rapportering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-5 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-114 Tillatelse til tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-96 Bekreftelse om tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) - Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-116 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Thomas Haugbro Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/02143-117 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Jørgen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06-75 ndertegnet avtale om leie av lokaler 03.03.2016 inkludert konferansepakke tleie av lokaler - Terningen Arena - 2014, 2015, 2016 CK Elverum Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Ann-Margret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-110 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Susanne Kûker Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00154-5 ndertegnet avtale om leie av lokale 3.4.2017 tleie av lokaler - Hamar - 2017 Tekna distriktskontor Hedmark Oppland Stab, campus Hamar /Gunn Falchenberg Walstad Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-63 Protokoll Tilsettingsrådet 13.04.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-63 Protokoll Tilsettingsutvalget 13.04.2016 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-58 Protokoll Tilsettingsrådet 10.02.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 11.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-55 Protokoll

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-33 Protokoll Høgskolestyret 10.03.2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg 012 X, 14/02001-59 Protokoll Tilsettingsrådet 09.03.2016 Tilsettingsrådet Personal- og

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-92 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget 30.11.2016 Tilsettingsutvalget - Høgskolen i Hedmark Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 25.11.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-44 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 I,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-102 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Marit Vik Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-6 Protokoll Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 28.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02153-5 Vedrørende søknad om opprykk - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 02.05.2016 Arkivdel: Personal, 14/02224-10 Rapport etter gjennomføring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02319-13 Melding om vedtak - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02337-10 ndertegnet kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-61 Møteinnkalling Tilsettingsrådet Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-62 Møteinnkalling

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02157-15 ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør for perioden 2015-2016 AØL - Kontrakter - eksamensinspektør 2014/2015 og 2015/2016 Anna Skjæret Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-177 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Ola Furseth Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-76 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.08.2016 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-79 Protokoll Tilsettingsutvalget 24.08.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-60 Protokoll Tilsettingsrådet 25.02.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-57 Protokoll

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02153-4 Vedrørende søknad om opprykk til stilling som høgskolelektor - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-46 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Ingelin Lersveen I, 17/00028-47 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Jostein N. Lysberg I, 17/00028-48

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00025-2 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2016 - påminning Målbruk i offentlig tjeneste 2016 - Høgskolen i Hedmark Språkrådet Kommunikasjonsseksjonen, HH /Frode Skår Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-55 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 27.01.2016 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg 012 I, 14/02281-34 Gjensidig undertegnet samarbeidsavtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02082-5 HA - Midlertidig tilsetting av førstekonsulent - Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 22.01.2015 Arkivdel: Personal tgående

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00078-17 Bestilling av modul på Lederutdanning - helse og omsorg - Modul 3-Virksomhetens økonomistyring og kvaltetsutvikling - 13.1.2017-14.2.2017 og 5.4.2017-6.4.2017 Helse og omsorg

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-24 Protokoll Tilsettingsrådet 10.06.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-26 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.06.2015 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-178 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Amund Botillen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-61 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 3EDM300 Praktisk eiendomsmegling 3 - Februar 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Rune Fossum Offl 26 femte ledd Stab,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02164-3 Aksept av tilbud - Personalmappe - Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02272-13 Signert faktureringsavtale revidert utgave

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-79 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Mustafa Ytreland Dale Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-29 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Elias Latif Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-57 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 10.02.2016 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 05.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00074-8 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 1.8.2017 mappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum 13.06.2017 I, 17/00150-71 ndertegnet retningslinjer for bruk av datautstyr

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-91 Masteravhandling 2016 - Multimodalitet i blogg Masteravhandlinger avlagt ved Høgskolen i Hedmark, Avd LNA Anne-Lise Brenna Ording Studieadministrativ enhet, LNA /Milli Olsen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/00300-15 SPEED økonomirapport per 31.08.2016 NFR - The function of special education (SPEED) - Prosjektnr 82802 Høgskulen i Volda /Ingunn Welle Offl 26 4. ledd Stab, campus Hamar /Camilla

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-59 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 24.02.2016 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 19.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02095-10 Innvilget søknad om utsettelse, Ny sluttdato 30.11.2016 Norgesuniversitetet- MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering- Prosjektnr 78 Stab, campus

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-94 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) - Mortality in Gaza Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S, 17/00019-3 Ber om ny sensurering som følge av klage i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Institutt for økonomifag /Andreas Galtung Høgskolen i Oslo og Akershus /Jens

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-24 Protokoll Tilsettingsutvalget 27.05.2015 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012 Saksfremlegg/innstilling, 14/02137-8 Tilsetting

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02088-19 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Elverum Stab, campus Elverum /Solveig Sletbakk Dok. dato: 29.08.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02143-164 ndertegnet avtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02101-39 ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLS) - korttidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00041-2 Dokumentasjon til søknad om permisjon fra studiet Permisjon fra studiet - Bakken Tor-Øyvind Paulsrud Bakken Studieadministrasjonen, HIL /Oddny Elisabeth Leirmo Dok. dato: 23.02.2017

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02039-8 110 Høgskolen i Hedmark - Oline Sukkestads hus - Gjensidig undertegnet tilleggskontrakt til leiekontrakt nr 9709 gjeldende for perioden frem til 28.02.2017 Statsbygg - HH / Leieavtale

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal N, 17/00078-82 Prosjektgodkjenning - Helse og omsorg RKK Vefsn M3 7,5 stp - Prosjekt 93672 Helse og omsorg lederutdanning 2017 i samarbeid med Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-14 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 04.12.2014 - Prosjektnr 44101 Kari Hagen Dok. dato: 19.12.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-15 ndertegnet arbeidsavtale i 10% stilling gjeldende fra 01.09.2016 Avskjermet Dok. dato: 15.06.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02131-101 ndertegnet avtale om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-105 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Saron Seni Abraha Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-12 Protokoll Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Arkivkode: 012 Internt notat uten oppfølging, 14/02002-9

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S X, 17/00001-9 Vedtak HS, 10032017, Sak 15/17, Foreløpig årshjul - styrets behandling av saker i 2017 Høgskolestyret - Høgskolen i Innlandet 011 X, 17/00032-9 Vedtak HS, 10032017, Sak 13/17,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-90 Protokoll Tilsettingsrådet 16.11.2016 Tilsettingsrådet - Høgskolen i Hedmark Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Christel Johnsgaard 012 X, 14/02001-91 Møteinnkalling Tilsettingsrådet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02030-1 Prosjektgodkjenning - Innovative and sustainable entrepreneurship and biological resourses - Prosjekt 86024 AØL - Marie Curie Initial Training Networks (ITN) - Mentoring nettverk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02380-4 Forlengelse av studiepermisjon og akademisk status - Rosemary Mramba Doktorgradsstudent - Rosemary Mramba niversity of Dodoma Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-65 ndertegnet kontrakt - Timelærer - 1.1.2017-31.5.2017-3JS300 Jus 3 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Kjell Magne Brobakken Offl 26 femte ledd Stab, campus Rena

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Løpende journal

Høgskolen i Hedmark - Løpende journal X, 14/02001-67 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.05.2016 Tilsettingsrådet - og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg 04.05.2016 012 X, 14/02002-64 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget 27.04.2016 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-75 Oppsigelse av praksisplass LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Knausen FS barnehage Christel W. Jørgensen Studieadministrativ

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00028-81 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Espen Stranger-Johannessen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-56 Protokoll Tilsettingsrådet 27.01.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-52 Innkalling Tilsettingsutvalget 27.01.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02281-28 For signering - Samarbeidsavtale i Pulje 3. Prosjekt nr 62115 Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (SK) Pulje 3 - Prosjektnr. 62115 Os kommune Stab, campus Hamar /Hilde

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-129 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Roger Helmers Karlsen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer