Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Ola Furseth Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 14/ ndertegnet avtale om praksisopplæring ved partnerskoler studieåret Partnerskoleavtaler (grunnskole) Årlige avtaler Løten ungdomsskole Offl ledd Studieadministrativ enhet, LNA /Liv Oddny Røragen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Svar på brev angående påminnelse om fristen for innsendelse av refusjonskrav på tilsagn 2015/ NAV Arbeidslivssenter Hedmark Personal- og organisasjonsseksjonen /Kari Kjærnet Dok. dato: Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 14/ AØL- utvidelse av fast stilling - Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Tilbud om økning av fast stilling - Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Personal

2 I,, N, X, S X, 15/ Skjema for avslutning av prosjekt Forsvaret - Rammeavtale FRAM ( ) - Emner i risikohåndtering - prosjektnr 93334, 93397, 93398, 93344, 93360, 93364, 93372, 93373, 93374, 93384, 93383, 93403, 93404, 93405, 93406, 93421, 93422, 93423, Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud Halvorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 X, 15/ Skjema for avslutning av prosjekt Forsvaret - Rammeavtale FRAM ( ) - Emner i risikohåndtering - prosjektnr 93334, 93397, 93398, 93344, 93360, 93364, 93372, 93373, 93374, 93384, 93383, 93403, 93404, 93405, 93406, 93421, 93422, 93423, Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud Halvorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 15/ Vitnemål, attester og CV Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om permisjon - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Kontrakt om sakkyndig vurdering Liv Torunn Grindheim Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Informasjon om pensumliste-anbud Digitalt pensumsystem - fellesløsning for universiteter og høyskoler BIBSYS Studie- og opptakskontoret /Astrid Sandvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044

3 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale som prosjektleder for perioden Terningen Nettverk - Administrasjon Ingrid Olstad Busterud Stab, campus Elverum /Marit Aralt Skaug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081 I, 15/ Varsel om avskilting av HB Mitsubishi L200 - Manglende E-godkjenning AØL - Leasing av motorvogner / kjøretøy Statens vegvesen Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 057 I, 15/ Tillatelse til landing med helikopter i utmark i perioden Skandinavisk ulveprosjekt - SKANDLV - Søknad om landingstillatelse for helikopter i utmark - vintrene 2015/ /2018 Stor-Elvdal kommune Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 652, 15/ Nasjonal Deleksamen for sykepleie i anatomi og fysiologi - Antall oppmeldte studenter Nasjonal deleksamen i sykepleieutdanningen NOKT /Maja Søgård Stab, campus Elverum /Carina Axelsson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 003 I, 15/ Brev til institusjonene om gjennomføring av nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi, høsten 2016 Nasjonal deleksamen i sykepleieutdanningen NOKT /Karl Johan Skeidsvoll Stab, campus Elverum /Carina Axelsson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 003 I, 15/ Til studenter som skal ta nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi, 16. desember 2016 Nasjonal deleksamen i sykepleieutdanningen NOKT Stab, campus Elverum /Carina Axelsson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 003

4 I,, N, X, S I, 15/ Orientering - sak om inndragning av studierett - Klage på vedtak om opphør av studierett - Sivilombudsmannen Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/07-24 Søknad om midler til samarbeidsprosjekt FH - Prosjektmidler/praksismidler 2016 til styrking av sykepleiekvalitet og sykepleiestudenters praksisstudier Kongsvinger kommune /Anne-Christine Ringstad-Nerli Stab, campus Elverum /Hilde Evensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 I, 15/ Trekker søknad på stilling ØLR - Kunngjøring av fast 100% stilling som professor i ledelse ved Avd. for økonomi- og ledelsesfag Jan Merok Paulsen Offl 25 første ledd Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 16/ Bestilling av modul på Lederutdanning - helse og omsorg - Modul 2 Helseledelse M1-M Prosjekt , , , 93624, 93626, 93627, 93729, 93628, Nittedal kommune Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Stab, campus Rena /Marte Tøndel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 16/ Bestilling av modul på Lederutdanning - helse og omsorg - Modul 5 Helseledelse M1-M Prosjekt , , , 93624, 93626, 93627, 93729, 93628, Studiesenteret RKK Vefsn Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Stab, campus Rena /Marte Tøndel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 N, 16/ Prosjektgodkjenning - Prosjektnr Helse og omsorg Nittedal M2 Helseledelse M1-M Prosjekt , , , 93624, 93626, 93627, 93729, 93628, Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud Halvorsen Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

5 I,, N, X, S N, 16/ Prosjektgodkjenning - Prosjektnr Helse og omsorg M5 RKK Vefsn kommune Helseledelse M1-M Prosjekt , , , 93624, 93626, 93627, 93729, 93628, Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud Halvorsen Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Kristin Stevik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 16/ tdanning i forbrukeremner Tilsagn om bevilgning over statsbudsjettet kap. 865 post 21. Tiltaksnummer BLD - Forbrukerundervisning Prosjekt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Institutt for samfunnsvitenskap /Victoria W. Thoresen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 016, 16/ Oversendelse av arbeidsavtale Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Advokatfirmaet Sverdrup DA Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ ndertegnet kontrakt om sensurering - Global English LNA - sensorkontrakter - studieåret Maja Jensvoll Studieadministrativ enhet, LNA /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Vitnemål, attester og CV Dok. dato: Arkivdel: Personal

6 I,, N, X, S I, 16/ Vitnemål, attester og CV Dok. dato: Arkivdel: Personal, 16/ Videreføring av tilsetting - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Søknad om endring av "call" for bruk av PES midler PES midler til CO-design of HPC systems and applications - prosjekt 83 Seksjon for forskning, bibliotek og internasjonalisering /Jørgen Klein Seksjon for forskning, bibliotek og internasjonalisering /Stian Sundell Torjussen Offl 14 første ledd Institutt for naturvitenskap og teknologi /Rafi Ahmad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 16/ Nytt budsjett etter endring av call PES midler til CO-design of HPC systems and applications - prosjekt 83 Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Offl 14 første ledd Institutt for naturvitenskap og teknologi /Rafi Ahmad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 16/ Søknad om opprykk til professor Dok. dato: Arkivdel: Personal

7 I,, N, X, S I, 16/ CV Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Klage på sensur Klage over eksamensresultat - Rushfeldt Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Rune Johannessen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen - årlige avtaler Solkroken barnehage Studieadministrativ enhet, LNA /Linda Sonefeldt Ballo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen - årlige avtaler Mælumslykkja barnehage Studieadministrativ enhet, LNA /Linda Sonefeldt Ballo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen - årlige avtaler Midtbyda barnehage Studieadministrativ enhet, LNA /Linda Sonefeldt Ballo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ ndertegnet kontrakt - Skoleleder - Grunnskolelærerutdanning trinn, samlingsbasert - 2. studieår - Høst 2016 og vår 2017 Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler Hilde Myrvang Solvang Studieadministrativ enhet, LNA /Liv Oddny Røragen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 I,, N, X, S I, 16/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Grunnskolelærerutdanning trinn, samlingsbasert - 1. studieår - Høst 2016 og vår 2017 Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler Anne-Berit Gulbrandsen Studieadministrativ enhet, LNA /Liv Oddny Røragen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ ndertegnet kontrakt - Skoleleder - Grunnskolelærerutdanning trinn, samlingsbasert - 1. studieår - Høst 2016 og vår 2017 Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler Marianne Otterlei Blomqvist Studieadministrativ enhet, LNA /Liv Oddny Røragen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Grunnskolelærerutdanning trinn, samlingsbasert - 2. studieår - Høst 2016 og vår 2017 Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler Laila Elise Lauritsen Studieadministrativ enhet, LNA /Liv Oddny Røragen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Begrunnelse og klage på sensur Klage over eksamensresultat - Bekkevold Bjørn Ove Grønseth Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Begrunnelse Klage over eksamensresultat - Bekkevold Bjørn Ove Grønseth Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 16/ Begrunnelse på sensur i 3MAR200 Salg og salgsledelse Klage over eksamensresultat - Bekkevold Heidi Therese Bekkevold Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Student

9 I,, N, X, S, 16/ Ny sensurering som følge av klage i 3MAR200 Salg og salgsledelse Klage over eksamensresultat - Bekkevold Institutt for økonomifag /Daniela D Lundesgaard Birger Opstad Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Bekkevold Institutt for økonomifag /Daniela D Lundesgaard Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 16/ Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3MAR200 Salg og salgsledelse Klage over eksamensresultat - Bekkevold Heidi Therese Bekkevold Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Avslag på krav om begrunnelse i 3MØS220 Strategisk økonomistyring Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Strand Lasse Strand Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Begrunnelse på sensur Klage over eksamensresultat - Olsen Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Hans Christian Høyer Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Klage på sensur Klage over eksamensresultat - Stuan, Engebakken Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Hanne Marit Haave Dok. dato: Arkivdel: Student

10 I,, N, X, S I, 16/ Vitnemål og cv Dok. dato: Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 16/ HA - godkjenning av kunngjøringstekst for fast, 100 % stilling som juridisk rådgiver i Studie- og utdanningsseksjonen, Høgskoleadministrasjonen HA - Kunngjøring av fast, 100 % stilling som juridisk rådgiver i Studie- og utdanningsseksjonen, Høgskoleladministrasjonen Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 16/ Søknad om bruk av PC ved eksamen Søknad om eksamen under særlige vilkår Stab, campus Rena /Linda Vibeke Kiønig Dok. dato: Arkivdel: Student 443 Besvart med utgående dokument I, 16/ ndertegnet kontrakt - gjesteforeleser studieåret ndervisningsoppgaver BL LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for samfunnsvitenskap - studieåret Jens W. Lindstad Institutt for samfunnsvitenskap /Dordy Wilson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 16/ ndertegnet kontrakt - gjesteforeleser høst PP LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for samfunnsvitenskap - studieåret Bjørn Ivar Lien Institutt for samfunnsvitenskap /Dordy Wilson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Saksfremlegg/innstilling, 16/ FH - Tilsetting i midlertidig 50% stilling som høgskolelektor i idrett og kroppsøving FH - Tilsetting i midlertidig 50% stilling som høgskolelektor i idrett og kroppsøving Offl 25 første ledd Stab, campus Elverum /Marianne Slåtten-Vestheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

11 I,, N, X, S, 16/ Tilbud om 50% midlertidig stilling som høgskolelektor innen idrett og kroppsøving FH - Tilsetting i midlertidig 50% stilling som høgskolelektor i idrett og kroppsøving Ola Furseth Offl 25 første ledd Stab, campus Elverum /Marianne Slåtten-Vestheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 N, 16/ Anmodning om tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som førsteamanuensis i statsvitenskap Tilsetting uten forutgående tilsetting i stilling som førsteamanuensis i statsvitenskap Personal- og organisasjonsseksjonen /Heidi Schütt Østby Offl 25 første ledd Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 16/ Invitasjon til samarbeid om utstillinger Samarbeid om utstillinger Anno museum Glomdalsmuseet Institutt for samfunnsvitenskap /Dordy Wilson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081 X, 16/ Referat fra AM-møte LNA AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Referat fra møte i AM LNA AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Referat fra møte i AM LNA AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N, X, S X, 16/ Referat fra møte i AM LNA AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Referat fra felles AM- og medbestemmelsesmøte LNA AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Referat fra møte i AM LNA AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Referat fra møte i AM LNA AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Referat fra felles AM- og medbestemmelsesmøte LNA AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Referat fra møte i AM LNA AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I,, N, X, S X, 16/ Referat fra møte i AM LNA AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Referat fra møte i AM LNA AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Referat fra møte i AM LNA AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen Stab, campus Elverum /Marianne Slåtten-Vestheim Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ ndertegnet Melding om prøvetidsreglene Stab, campus Elverum /Marianne Slåtten-Vestheim Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning - Ramsøy Innpassing av tidligere fullført utdanning - Ramsøy Nils Michael Nilsson Ramsøy Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Berit Grindal Lutnæs Dok. dato: Arkivdel: Student 513

14 I,, N, X, S I, 16/ ndersøkelse av ekvivalens mellom opptakskrav til høyere utdanning ndersøkelse av ekvivalens mellom opptakskrav til høyere utdanning VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk /Lisbeth Salomonsen von Mehren Studie- og opptakskontoret /Elisabeth Nikolaisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 519 I, 16/ Purring på svar - Studieveiledning vedrørende master Studieveiledning Veronica Hagen Studieadministrativ enhet, LNA /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02278-11 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger - Kommunal skolepolitiker studie 2014 Innsamling/behandling av personopplysninger

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-178 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Amund Botillen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-123 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Lene Ådlandsvile Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/03-6 Prisregulering på avtaler Rammeavtale - IT-relaterte avtaler med ninett 2014 Atea AS IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: 25.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv 042 02.06.2016,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02109-9 Gjensidig undertegnet bilag 5 til leieavtale av 24.08.2008 - Leie av lokaler i Terningen Arena, Elverum Leieavtaler Terningen Arena - Campus Elverum Terningen Næringseiendom AS

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-102 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Marit Vik Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-11 - - Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226 Saksfremlegg/innstilling, 14/02154-6 FH - Tilsetting i midlertidig stilling - Dok. dato: 27.10.2016 Arkivdel: Personal, 14/02154-8

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/00300-15 SPEED økonomirapport per 31.08.2016 NFR - The function of special education (SPEED) - Prosjektnr 82802 Høgskulen i Volda /Ingunn Welle Offl 26 4. ledd Stab, campus Hamar /Camilla

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-92 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget 30.11.2016 Tilsettingsutvalget - Høgskolen i Hedmark Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 25.11.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-97 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06-75 ndertegnet avtale om leie av lokaler 03.03.2016 inkludert konferansepakke tleie av lokaler - Terningen Arena - 2014, 2015, 2016 CK Elverum Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Ann-Margret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-114 Tillatelse til tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02005-5 Oversendelse av arbeidsavtale Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02005-6 ndertegnet arbeidsavtale for perioden 01.04.2016-30.06.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-113 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Janca Molthe van Doorn Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-91 Masteravhandling 2016 - Multimodalitet i blogg Masteravhandlinger avlagt ved Høgskolen i Hedmark, Avd LNA Anne-Lise Brenna Ording Studieadministrativ enhet, LNA /Milli Olsen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02078-3 Endelig tildeling 2015 fra KD og intern fordeling Budsjett 2015 Økonomiseksjonen /Thomas Røinaas Dok. dato: 12.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 113

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-76 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.08.2016 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-79 Protokoll Tilsettingsutvalget 24.08.2016

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-79 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Mustafa Ytreland Dale Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02308-33 Søknad om konferansestipend 2015-4th European Conference on Mental Health 21.10.2015-23.10.2015 Erik Hoel Dok. dato: 24.03.2015 Arkivdel: Sakarkiv X, 14/02308-34 Oversendelse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-96 Bekreftelse om tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) - Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02088-19 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Elverum Stab, campus Elverum /Solveig Sletbakk Dok. dato: 29.08.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02143-164 ndertegnet avtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-125 Tillatelse til tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage - Motivasjon i et Ledelsesperspektiv Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-112 Tillatelse til å tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage - Høgskolen i Hedmark - Hvordan kan elevmedvirkning bli en integrert del av skolehverdagen? Enkeltavtaler

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-88 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Musikk og kulturteori 1, Musikk og kulturteori 2 - August - desember 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Ivar Håkon Eikje

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02164-3 Aksept av tilbud - Personalmappe - Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02272-13 Signert faktureringsavtale revidert utgave

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-7 - - Dok. dato: 08.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-9 - - Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Dok. dato: 22.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-10

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-79 Oppsigelse av praksisplass 3BL LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Bybrua FS barnehage Ingunn Rausand Studieadministrativ

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-44 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 I,

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00078-17 Bestilling av modul på Lederutdanning - helse og omsorg - Modul 3-Virksomhetens økonomistyring og kvaltetsutvikling - 13.1.2017-14.2.2017 og 5.4.2017-6.4.2017 Helse og omsorg

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-116 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Thomas Haugbro Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/02143-117 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Jørgen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-112 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-8 Møteinnkalling Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Offl 25 1. ledd Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: 30.01.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-35 Møteinnkalling Høgskolestyret Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 20.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02000-36 Møteinnkalling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02043-4 Restansekontroll med frist 10.06.2016 Restansekontroll 2015-2016 Journaldato: Tilg. kode: Arkivseksjonen /Marit Hellum Dok. dato: 23.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv 041 I, 14/02131-126

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal DMS2002 - Software Innovation - ffentlig journal N, 17/00020-1 Bortfall av funksjonstillegg og godtgjørelse for mobiltelefon - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: 22.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02157-15 ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør for perioden 2015-2016 AØL - Kontrakter - eksamensinspektør 2014/2015 og 2015/2016 Anna Skjæret Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02153-4 Vedrørende søknad om opprykk til stilling som høgskolelektor - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-24 Protokoll Høgskolestyret 01.03.2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Saksfremlegg/innstilling, 14/02000-26 Datoer for styrets møter høsten 2016 Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00028-81 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Espen Stranger-Johannessen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044,

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-46 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Ingelin Lersveen I, 17/00028-47 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Jostein N. Lysberg I, 17/00028-48

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02281-28 For signering - Samarbeidsavtale i Pulje 3. Prosjekt nr 62115 Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (SK) Pulje 3 - Prosjektnr. 62115 Os kommune Stab, campus Hamar /Hilde

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal N, 17/00078-82 Prosjektgodkjenning - Helse og omsorg RKK Vefsn M3 7,5 stp - Prosjekt 93672 Helse og omsorg lederutdanning 2017 i samarbeid med Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-28 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Asbjørn Olav Pedersen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00154-5 ndertegnet avtale om leie av lokale 3.4.2017 tleie av lokaler - Hamar - 2017 Tekna distriktskontor Hedmark Oppland Stab, campus Hamar /Gunn Falchenberg Walstad Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00074-8 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 1.8.2017 mappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum 13.06.2017 I, 17/00150-71 ndertegnet retningslinjer for bruk av datautstyr

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-82 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket David Ruiz Baños Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 18.07.2017

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00041-2 Dokumentasjon til søknad om permisjon fra studiet Permisjon fra studiet - Bakken Tor-Øyvind Paulsrud Bakken Studieadministrasjonen, HIL /Oddny Elisabeth Leirmo Dok. dato: 23.02.2017

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02115-7 FH - Søknad om forlenget permisjon - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 09.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-114 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/00289-1 Referat 1-2015 Bibliotekledermøte Bibliotekledermøter 2015 Avdelingsbibliotek, campus Elverum /Anne-Cathrine Børke Overskott Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv 02 X, 15/00317-7

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-186 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Maya Liljan Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-78 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Geir Kirkerud Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 02.07.2017

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-75 Møteinnkalling - Tilsettingsutvalget 10.08.2016 Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 08.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-32 Vedtak, 10032016, Sak 3/16, Datoer for styrets møter høsten 2016 Høgskolestyret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02389-20 Høgskolen i Hedmark, Evenstad - krav om redusert

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00019-5 Svar på klage på sensur til eksamen i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Lars Erik Holtet Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg 03.02.2017 I, 17/00036-87 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00202-9 Tilsagnsbrev om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak Skogsjerv Skogsjerv - Bestand og konfliktreduksjon - Prosjektnr 66067 Fylkesmannen i Hedmark Stab, campus Evenstad

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02094-3 Endringer i bestemmelsene om økonomistyring i staten Reglement for økonomistyring i staten (delegasjonsreglement) Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02101-39 ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLS) - korttidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-84 Masteravhandling 2016 - Genetic analyses of functionally conserved residues in the Defective-kernel1 laminin G3-like domain of the moss Physcomitrella patens Masteravhandlinger

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00037-3 Etterlyser svar - Personvernombudsordningen ved nye Høgskolen i Innlandet Personvernombudsordningen ved Norsk senter for forkningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskningsdata

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-57 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 10.02.2016 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 05.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-23 ndertegnet kontrakt - Forelesning innen kardiologisk sykepleie - 04.02.2015 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marianne Jørgensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-27 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 01.07.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-29

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-110 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Susanne Kûker Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-90 Protokoll Tilsettingsrådet 16.11.2016 Tilsettingsrådet - Høgskolen i Hedmark Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Christel Johnsgaard 012 X, 14/02001-91 Møteinnkalling Tilsettingsrådet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02095-10 Innvilget søknad om utsettelse, Ny sluttdato 30.11.2016 Norgesuniversitetet- MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering- Prosjektnr 78 Stab, campus

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-193 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Bradley Jønnum Brunelle Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-65 ndertegnet kontrakt - Timelærer - 1.1.2017-31.5.2017-3JS300 Jus 3 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Kjell Magne Brobakken Offl 26 femte ledd Stab, campus Rena

Detaljer

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok.

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 09.10.2014 FH - Videreføring av tilsetting og tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/07-4 Påminnelse - KIL-midler 2016 - søknadsfrist 31.12.2015 Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) Matmerk Institutt for jordbruksfag /Fred Håkon Johnsen Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-26 Protokoll Tilsettingsrådet 24.06.2015 Tilsettingsrådet Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-31 Møteinnkalling Høgskolestyret 10.03.2016 Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02040-4 Rapportering

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-62 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget 13.04.2016 Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 08.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/381-32 ndertegnet arbeidsavtale for perioden 01.05.2016-31.12.2016 HA - Administrativt tilsatte på timebasert lønn Embla-Irene Antmark Offl 26 5. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02319-13 Melding om vedtak - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02337-10 ndertegnet kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-24 Protokoll Tilsettingsrådet 10.06.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-26 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.06.2015 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-61 Møteinnkalling Tilsettingsrådet Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-62 Møteinnkalling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02104-13 Svar på spørsmål om permisjon - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: 25.09.2016 Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 14/02244-5 LNA - Videreføring av

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-87 Protokoll Tilsettingsutvalget 19.10.2016 Tilsettingsutvalget - Høgskolen i Hedmark Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Christel Johnsgaard Dok. dato: 19.10.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-29 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Elias Latif Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-25 Møteinnkalling Høgskolestyret 01.03.2016 Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 15/00299-7 Gjensidig

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02298-5 157/15 ØLR - Søknad om permisjon Personalmappe Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: 10.12.2015 Arkivdel: Personal 221, 14/02316-37 Letter of approval:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-58 Protokoll Tilsettingsrådet 10.02.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 11.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-55 Protokoll

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-28 Møteinnkalling Høgskolestyret 12.11.2015 Høgskolestyret Offl 14 første ledd Arkivseksjonen /Katrine Lystad Bakaas 012 X, 14/02246-7 Arbeid med Kopinors Bolk Kopinor - Kopieringsavtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02139-7 Søknad om permisjon Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: 07.10.2016 Arkivdel: Personal 12.12.2016, Tatt til etterretning I, 14/02147-85 ndertegnet Årlig avtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-5 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02210-15 Innkalling til møte 29 i programutvalget for ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag Programutvalget for PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, campus Hamar Stab, campus

Detaljer