1. SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon"

Transkript

1 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon Stein Meisingseth Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av datasystemer 1. SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon Resymé: Hensikten med denne leksjonen er å gi en oversikt hva et databasesystem er og hva en har behov for å vite før en kan starte med å installere SQL Server Innhold 1.1. INNLEDNING HVA ER ET DATABASESYSTEM? Filbaserte system DATABASER DATABASESYSTEM (DBMS) Hva inneholder et DBMS Programvare og applikasjoner SQL SYSTEMKRAV FOR SQL SERVER 2012/14 (PÅ ENGELSK)... 7

2 IDRI2001 Drift av datasystemer side 2 av Innledning I denne leksjonen skal vi få en oversikt over hva et databasesystem er og hvilke krav SQL Server 2012 har til datautstyret den skal installeres på. SQL Server 2012 er et skalerbart databasebehandlingssystem som er laget spesielt for distribuert klient-/servermiljø. Ved hjelp av den innebygde datareplikasjonen kan du spre informasjon, slik at den blir tilgjengelig for alle i firmaet. En struktur for distribuert behandling gjør at du kan behandle alle databaseserverne i organisasjonen din sentralt Hva er et databasesystem? Databaser og databasesystem har blitt en viktig del av hverdagen i et moderne samfunn. I løpet av én dag vil mange av oss utføre aktiviteter som involverer en samhandling med en database. Det kan være bruk av kreditt- eller debetkort ved varekjøp på super-markedet eller uttak av kontanter i en minibank, ved bestilling av en fly- eller togreise via et reisebyrå, låne bøker på biblioteket, tegne forsikring på vår nye bil eller ved immatrikulering på universitet. Databaser brukes over alt der det er behov for å lagre en viss mengde data og der det er behov for å hente ut disse dataene til forskjellige formål. Tenk bare på alle registrene som du selv er ført opp i: Folkeregister, førekortregister, register over ansatte, bokklubber, abonnementer på tidsskrifter og aviser, banker, forsikringsselskaper etc. Alle disse registrene er laget ved hjelp av et databasesystem. Mindre bedrifter og enkeltpersoner kan også ha behov for å lage et databasesystem som holder oversikt over personer eller gjenstander. Det kan f.eks. være firmaets produkter eller et idrettslags sine medlemmer. Men det kan også være at det er du som ønsker å lage en oversikt over alle objektene i samlingen din, enten det er grammofonplater eller frimerker. Det å lage en database er ikke noe nytt som kun er knytt til vår elektroniske tidsalder. Det å lagre data systematisk på kartotekkort var en vanlige teknikk lenge før vi fikk datamaskinen. Senere, når den teknologiske utviklingen gjorde det mulig for større organisasjoner å lagre og behandle store datamengder, fikk vi de såkalte filbaserte systemene. Disse systemene overtok for de manuelle kartoteksystemene Filbaserte system Kjennetegnet på filbaserte system er at de består av en samling applikasjons-program som utfører tjenester slik som for eksempel produksjon av rapporter for sluttbrukeren. Hvert program definerer og behandler sine egne data. De var det vi kan kalle for desentraliserte system, hver avdeling hadde sine egne data og sine egne program og system.

3 Kunde-fil Varelager_pris-fil Ordre-fil Varelager-fil Kunde-fil IDRI2001 Drift av datasystemer side 3 av 7 Figururen nedenfor viser en skjematisk beskrivelse av et filbasert system. Ordreavdeling Regnskapsavdeling Progam A Progam B Progam C Progam A Progam B Ordresystem Fakturasystem Fra disse systemene fikk vi begrepene data, felt, post og fil som er beskrevet i tabellen under. Data Felt Post Fil Et tegn, d.v.s. en bokstav, tall 0 til 9 eller et symbol (?,+,-,*,&, o.l.). Inneholder et sett med tegn som gir en viss logisk mening. F.eks. et navn, tall, dato, klokkeslett, kode o.a. Sier noe om tings egenskaper. Et sett med felt som hører sammen. Relaterte poster som naturlig hører sammen. F.eks. alle medlemmene i en sportsklubb, ansatte i en bedrift, alle varene på et lager. En fil er altså en samling poster som inneholder logiske data. Hver post består av et logisk sett tilknyttete felt. Hvert felt representerer karakteristiske egenskaper som tilhører objekter fra den virkelige verden.

4 IDRI2001 Drift av datasystemer side 4 av 7 Filstrukturen for en sportsklubb kan se ut som tabellen under: Navn Adresse Telefon Alder Bet_kont Hagen Nina Grønnergata Holm Grethe Oslogata Larsen Eva Brattgata Nilsen Gunnar Bakkegata Nilsen Per Bakkegata Olsen Ole Grønnegata Problemene ved filbaserte system I et filbasert system er data isolerte i separate filer og det er vanskelig å hente dem fram og kombinere dem. Det kan også oppstå duplisering av data også kalt redundans, dvs at samme data kan være lagret flere plasser. Dette kan igjen lett føre til at data blir inkonsistente.vi endrer data ett sted, men kan glemme å endre de samme data som er lagret på en annen fil. Definisjonen av data ligger inne i applikasjonsprogrammet og er ikke lagret uavhengig og separat. Dermed blir data avhengig av programmet. Ofte er det også slik at disse programmene også inneholder faste spørringer. Og for hver ny spørring må et nytt applikasjonsprogram utvikles. Det er ingen kontroll over tilgang og behandling av data ut over det som er implementert i applikasjonsprogrammet. Ofte kan data ligge på ulike filformat; det kan være brukt ulike programmeringsspråk som oppretter ikke-kompatible filformat Databaser Databasene erstattet de filbaserte systemene. Teknologisk sett er de en langt mer avansert løsning. En database kan defineres som en samling av logiske data som hører sammen og som er en beskrivelse av disse data og er designet for å møte informasjons-kravene i en organisasjon. En database er et enhetlig lager av data som blir definert én gang og blir brukt samtidig av mange avdelinger og brukere. Dataene i databasen er kjente fakta som kan lagres og som kan si noe om en organisasjon, dvs. ha en mening eller rolle i denne. Et ikke-elektronisk eksempel på en database med data er et kartotek over f.eks. medlemmene i en sportsklubb. En kan tenke seg at hvert kort i kartoteket inneholder opplysninger om et medlem. Aktuelle opplysninger kan være navn, adresse, telefon-nummer, medlemsnummer, alder og om vedkommende har betalt medlemskontingent for inneværende år.

5 IDRI2001 Drift av datasystemer side 5 av Databasesystem (DBMS) Et DBMS er en samling programmer som gjør det mulig å lage og bruke en database og som sørger for en kontrollert tilgang til databasen. DBMS holder rede på tabellene for oss, samt databasens struktur. DBMS, som er brukerens grensesnitt til databasen, er en samling av programvare som tar seg av all tilgang til databasen. Framgangsmåten er som følger: 1. En bruker kommer med en forespørsel vha. et spørrespråk (SQL) 2. DBMS oppfanger forespørselen og analyserer den 3. DBMS utfører de nødvendige operasjonene på den lagrede databasen Denne tre-lags arkitekturen som klart og tydelig skiller dataadministrasjon, applikasjonslogikk og brukergrensesnitt fra hverandre er vist framstilt skjematisk nedenfor: Databaseadministrasjons-lag Applikasjons-lag Brukergrensesnitt-lag Applikasjon 1 Databaseadministrasjon 1 Applikasjon 2 Brukergrensesnitt 1 Databaseadministrasjon 2 Brukergrensesnitt 2 Brukergrensesnitt Hva inneholder et DBMS DBMS inneholder et Data Definition Language (DDL). Dette er et språk som brukes til blant annet å spesifisere databaseskjemaet. DDL er et beskrivende språk som gir DBA og superbrukere muligheten til å beskrive og navngi tabeller og sammenhengen mellom tabellene som er nødvendige for applikasjonen. Videre inneholder DBMS et Data Manipulation Language (DML). DML er et språk som inneholder et sett av operasjoner som støtter grunnleggende datamanipulerende operasjoner på dataene i databasen som for eksempel det å legge data inn i databasen, endre data og hente ut data. Et DBMS må også inneholde en datakatalog, dvs en metadatabase som består av definisjoner av andre objekter enn selve rådataene som for eksempel tabellene, skjemaene, og informasjon om adgang. I tillegg må et DBMS inneholde komponenter som ivaretar dataintegritet, datasikkerhet, berging av data og ytelse.

6 IDRI2001 Drift av datasystemer side 6 av Programvare og applikasjoner DBMS gir et grensesnitt mot såkalte applikasjoner. En applikasjon er et program som bruker data lagret i en gitt database. Typisk for en applikasjon er at den har et grafisk brukergrensesnitt tilpasset behov hos én bestemt gruppe sluttbrukere. Brukerne kan via brukergrensesnittet få for eksempel opplysninger de ønsker om en ansatt i bedriften opp på dataskjermen. Tradisjonelt er applikasjoner implementert utenfor selve DBMS ved hjelp av programmeringsspråk som C++, Java eller Visual Basic. Men de fleste DBMS i dag tilbyr muligheter for å lage applikasjoner direkte i selve DBMS. En lager da såkalte skjema hvor brukere kan få ønskete data opp på skjermen ved å klikke på knapper eller velge i nedtrekksmenyer. En annen løsning er bruk av World Wide Web som et grensesnitt mot en database. Selv om WWW i dag gir visse begrensninger i hvor avanserte brukergrensesnitt kan lages, er det mulig å lage relativt fine skjema i WWW-språket HTML. Dersom dette skal fungere mot en database, brukes ofte en bestemt type kobling, et såkalt CGI, mellom Web-tjeneren og DBMS. I dag finnes det CGI-løsninger for alle kjente DBMS. Det finnes en rekke informasjonsdatabaser på WWW, som er mer eller mindre åpne for alle brukere av Internett. Slike løsninger kan også brukes til såkalte elektroniske betalings-tjenester ved at en kan bestille varer fra et sentralt vareregister via WWW. Et problem med CGI-løsninger er sikkerhetsrisikoen. Det kan være vanskelig å kontrollere bruken av en slik åpen tilgang til en database SQL En annen viktig egenskap ved de aller fleste DBMS er på markedet i dag, er at de gir støtte for spørrespråket SQL (Structured Query Language). Det gir muligheten til å få tilgang og endre på data i databasen på en relativt enkel måte. Har man først lært SQL, vil en kunne hente data ut fra databaser i ulike DBMS er. En slik standard finnes ikke blant vanlige programmeringsspråk.

7 IDRI2001 Drift av datasystemer side 7 av Systemkrav for SQL Server 2012/14 (på engelsk) Vi finner systemkravene på denne siden under Microsoft Technet: Her er kravene til Hardware og Software for SQL 2012/14:

Databaser: Introduksjon til databaser og filsystemer

Databaser: Introduksjon til databaser og filsystemer Fjernundervisning fra AITeL - HiST Databaser: Introduksjon til databaser og filsystemer 27. juni 2002, Kjell Toft Hansen, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke

Detaljer

1. Introduksjon til databaser

1. Introduksjon til databaser Institutt for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til databaser Tore Mallaug 8.9.2015 Lærestoffet er utviklet for faget Databaser 1. Introduksjon til databaser Resymé: Denne

Detaljer

Produktdokumentasjon

Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon Presentasjon Tittel Oppgave Teknostorage - Lagersystem Et lagersystem som på enkel måte kan registrere varer inn og ut fra lager. Periode 3. januar 2012 til 11. juni 2012 Gruppemedlemmer

Detaljer

HVA ER PROGRAMMERING?...

HVA ER PROGRAMMERING?... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til programmering i VB.NET Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé:

Detaljer

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk Tilgjengelig JA NEI Referanse Revisjon 2 Dato 09.03.2000 Antall sider 33 + 3 vedlegg Forprosjektdokument Dokument historie

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Del 1: ER-modellering og databaseteori

Del 1: ER-modellering og databaseteori Del 1: ER-modellering og databaseteori (a) ER-modellering Oppgavens del 1a er delt i tre deler. I første del skal det lages et ER-diagram for databasen til firmaet Sjokoladeland. Deretter skal det lages

Detaljer

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Versjon 14.5 MBS.EXT.BIT.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Mamut Enterprise

Detaljer

1. Introduksjon til Ajax og Web 2.0

1. Introduksjon til Ajax og Web 2.0 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til Ajax og Web 2.0 Svend Andreas Horgen, Øyvind Hallsteinsen og Mildrid Ljosland 31.01.2012 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Version 4.30 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørshåndbok for EPiServer 4.30 Rev A Opprettet den 14. september 2004 Sist lagret den

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

2. Intranett tjenester

2. Intranett tjenester Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett tjenester Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim 01.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LV464D Lokale informasjonstjenester

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 Merk!: Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren 2009

Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato:

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato: [1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN Dato: 23.05.2012 [2] SAMMENDRAG Tittel: BoligHandel1 Dato : 23.05.12 Deltaker(e)/ Thomas A. Almenningen

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Introduksjon til nettverksteknologi

Introduksjon til nettverksteknologi Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Introduksjon til nettverksteknologi Olav Skundberg og Boye Holden 23.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi

Detaljer

OM DATABASER DATABASESYSTEMER

OM DATABASER DATABASESYSTEMER OM DATABASER DATABASESYSTEMER Begrepet database brukes på flere måter, og det er ikke uvanlig å bruke det for å angi en total samling av data (i dette tilfellet lagrede opplysninger) uavhengig av hvordan

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer