OM DATABASER DATABASESYSTEMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OM DATABASER DATABASESYSTEMER"

Transkript

1 OM DATABASER DATABASESYSTEMER Begrepet database brukes på flere måter, og det er ikke uvanlig å bruke det for å angi en total samling av data (i dette tilfellet lagrede opplysninger) uavhengig av hvordan den er lagret eller finnes; for eksempel en bedrifts database. Likevel brukes begrepet oftest mer begrenset, for eksempel knyttet til data som fra eierens eller brukerens perspektiv har en viss logisk sammenheng med hverandre og behandles som en helhet i bruk. Vi snakker derfor om regnskapsdatabasen, personaldatabasen, kundedatabasen, studentdatabasen osv. Begrepet er generelt og skjelner ikke mellom hvordan opplysningene er lagret. Noe kan finnes i bøker, noe på kartotekkort og noe i elektronisk form. På den annen side vil vi konsentrere oss om data som er lagret elektronisk, i filer, og når vi bruker begrepet til daglig er det samlinger av slike data vi omtaler. Hvorvidt databasen fremstår som en eller flere filer på et lagringsmedium (disk/diskett) vil vanligvis være avhengig av edbsystemet (databasesystemet) som brukes for databasen. Microsoft Access lagrer alle data knyttet til en database i en fil med tillegget.mdb. Denne filen har da en komplisert indre struktur av en rekke filer, som programsystemet holder orden på. Tilsvarende gjelder Sybase SQL Adaptive Server, der alle data for en database er samlet i en fil (ytre sett) med tillegget.dba, og Microsoft SQL Server som bruker.mdf. Slike filer har en omfattende indre struktur, som vi skal se etter hvert. Andre databasesystemer lagrer hver fil, enten den gjelder brukerdata, indekser eller systemdata, som en selvstendig fil synlig for enhver, og med forskjellige tilleggsnavn, slik som i DataEase (og Enterprise Developer) kunder.dbm for kundedata; kunder, dba for skjemabeskrivelsen, kunder.i01 for indeks nr 1, og repo.dbr for oversikt over lagrede rapporter osv. Siden en slik edbbasert samling av data i mange tilfeller samles i en fil, knyttes gjerne databasebegrepet i praksis til denne. En snakker derfor også om å kople data sammen fra flere databaser, når en oppretter elektroniske forbindelser mellom dem som gjør at en får tilgang til data fra alle basene. Siden faget konsentrerer seg om det edb-baserte, vil vi i hovedsak bruke begrepet databaser som synonymt med edbdatabaser. Husk likevel at databasebegrepet egentlig er 1. generelt, dvs gjelder uavhengig av hvordan / hvor dataene er lagret 2. avgrensningen av hvilke data som inngår er relativ, og bestemmes av hva som er praktisk database, en samling data som anses og behandles som en helhelt I forbindelse med edb-baserte databaser, bruker vi begrepet databasesystem eller databasehåndteringssystem (DataBase Management System, DBMS) om den totale samling av programmer og støttedata som brukes for å behandle og administrere databasen, slik som Sybase Adaptive Server, Oracle, Microsoft SQL Server, Informix, DB2 etc. Hvordan en database eller et databasesystem oppfattes, dvs. hva de regnes å omfatte, vil i tillegg ofte være avhengig av betrakterens perspektiv. Hva en studentadministrativ database omfatter vil trolig oppfattes forskjellig av en student, av en konsulent i studieadministrasjonen, og av vedkommende som er edb-teknisk ansvarlig for systemet. Det samme gjelder hvordan en database beskrives. Det er særlig to hovedhensyn som ligger til grunn for den historiske utviklingen av database systemer.

2 For det første er det en rekke fordeler med å samle data i en sentral base (sted og struktur) og så gjøre den tilgjengelig for alle som har legitime behov for dataene. Redundans (dobbeltlagring) reduseres eller om mulig unngås Inkonsistens (manglende samsvar) reduseres eller om mulig unngås Dataintegritet (gyldigheten av dataene) kan sikres Helhetlig sikkerhetskontroll kan etableres og påtvinges systemet Motstridende hensyn kan søkes avveid (balanseres) på en helhetlig måte Standarder kan implementeres og overholdes bedre For det andre er det viktig å skille datastrukturen og lagringen fra tilgangen til og behandlingen av dataene (sikre datauavhengighet) ivaretar fleksibiliteten i bruken og tillater endringer i strukturen. Hierarkisk - og nettverksdatabase To typer av databasestrukturer, som kan ses som historiske forløpere til relasjonsdatabaser, er hierarkisk og nettverk. Slike er basert på faste, forhåndsdefinerte strukturer og som etableres og vedlikeholdes når nye data registreres og registrerte data endres. Når vi så skal bruke dataene (søke og finne igjen), vil vi raskt og effektivt kunne gjøre det hvis våre behov/ønsker passer med den lagrede strukturen. Har vi behov for å søke etter eller samle data på andre måter, kan det være både vanskelig og en omfattende, tidkrevende oppgave. Vi trenger et eller flere eksempler på databaser med oversikt over hva slags data de kan eller bør inneholde. Relasjonsdatabase En kunne derfor ønske seg et databasekonsept, som: ikke favoriserer eller forutsetter bestemte søke- og gjenfinningsbehov (strukturer) ikke forutsetter at dataene må lagres i noen bestemt rekkefølge, eller holdes ordnet på bestemte måter (dvs. ikke må flyttes for å opprettholde en bestemt orden/rekkefølge) er basert på en enkel struktur, der alle data er selvstendige, udelelige (atomistiske) og direkte (eksplisitte). Direkte i betydningen at de virkelig representerer den opplysningen vi ønsker å lagre, ikke bare en peker til den. Løsningen på dette ble i sin tid: relasjonsdatabaser Relasjonsdatabaser - kjennetegn Oppfattes som bestående av tabeller og bare tabeller Radene i en tabell er usorterte, ingen krav til ordnet rekkefølge nye rader settes inn til slutt eller en skriver over rader som skal slettes. Alle data i tabellene er atomiske ("udelelige"); dvs. hver rad/kolonne (felt) har kun 1 verdi repeterende r tillates ikke Alle data i en kolonne er av samme type; når datatypen er bestemt for en kolonne gjelder den for alle radene i tabellen Alle data i tabellene er eksplisitte og representerer virkelige data om entiteter (ikke bare pekere eller lignende)

3 NB: En tabell som tilfredsstiller disse kravene kalles relasjon; og en database som består av slike tabeller er da en relasjonsdatabase og det systemet som brukes for å lage og arbeide med databasen, er et relasjonsdatabase(håndterings)system. Operasjoner alltid på mengder (sett) av data, dvs tabeller eller deler av dem få operasjoner operasjoner på tabeller gir tabeller tilbake - (operasjonene er "lukket") Struktur/skranker oppnås ved: innen tabellen: Primærnøkkel (evt. andre unike i tillegg) mellom tabeller: Fremmednøkler (tilsvarer relasjonstyper i en datamodell) evt. andre, brukerdefinerte skranker Evt. indekser o.l. er bare til hjelp for hastighet, ikke nødvendige for bruk av dataene. Hoveduttrykk i forbindelse med en relasjon (skisse av Edgar Bostrøm, MetodeData As, 1997) Domene Relasjon Avdelingskode Avdelingsnavn Etasje AVDELING attributter avdkode avdnavn gammelt_avdnav etasjenr 1 Parfymeri Bijouteri 1 4 Herreklær Herreekvipering 1 3 Skotøy Skotøy og sokker 5 2 Kjøkkensaker Kjøkken 8 5 Sengetøy Tepper og sengetøy 5 her = 5 grad (aritet), her = 4 attributtverdi (for en rad/kolonnekobling) Tupler kardi- nalitet Relasjonshode (entitetstype, tabellhode) Relasjonskropp (entitet, forekomst)

4 Attributt: Kolonne i en relasjon (felt, field); og doméne (domain) er samlingen (settet) av alle gyldige verdier i en kolonne. Tuppel (tuple): Rad i en relasjon (post, record).

5 Transparent 1 Databasesystem deltakende personr og perspektiver Desktop System Sun SPARC Monitor Multimedia PC Laptop computer (Brukere - brukerr) Applikasjonsutviklere DBMS Systemadministrator Database (strukturbeskrivelser egentlige data applikasjonsprogrammer systemdata)

6 Transparent 2 En databases struktur - hovednivåer Eksternt nivå Konseptuelt nivå Felles/total (logisk totalstruktur) Internt nivå System/lagring (systemavhengig 'fysisk' struktur)

Eksempel på en dårlig struktur:

Eksempel på en dårlig struktur: 18 Normalisering - t.o.m. BCNF. 18. Normalisering - t.o.m. BCNF. 18.1. Hva er normalisering? Enkelt sagt: regler som kan brukes for å oppdage enkelte former for uheldig struktur i en database eller en

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Lenkeanalysemetoder og Rangering av Dokumenter i Domener med få Lenker

Lenkeanalysemetoder og Rangering av Dokumenter i Domener med få Lenker Konfidensielt Sammendrag og Forord Lenkeanalysemetoder og Rangering av Dokumenter i Domener med få Lenker Sammendrag For å rangere dokumenter ved søking har det blitt investert store ressurser i å finne

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

CommVault Simpana 10. En teknisk beskrivelse CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt...

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer