8. ASP med databasekopling, del I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8. ASP med databasekopling, del I"

Transkript

1 Else Lervik Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D Web-programmering med ASP 8. Resymé: Leksjonen begynner med en generell introduksjon til databaser og databasesystemer. Vi lager en enkel ASP der vi viser fram innholdet i en databasetabell. Vi bruker både Recordset-objektet og SQL. Innhold 8.1. INNLEDNING HVA ER EN DATABASE? Å BRUKE ET DATABASESYSTEM Å SETTE OPP EN ODBC-KOPLING MOT EN DATABASE DEN FØRSTE DATABASE-ASP BRUK AV SQL FOR Å TILPASSE INNHOLDET I RECORDSET-OBJEKTET... 7 Referanse til læreboka Leksjonen dekker kapittel 15 og 16 i boka. I tillegg tar vi med litt om SQL Innledning Dette er den første leksjonen om databaser. Resten av dette kurset handler om hvordan vi kan bruke ASP til å gjøre det mulig for web-klienter å kommunisere med databaser på tjenersiden. Dette er et stort tema, og det forutsetter at mesteparten av det vi har gjennomgått hittil er på plass. Dette kurset forutsetter ikke at du kan noe om databaser fra før. Du vil kun jobbe med ferdige databaser, og i den grad du trenger å bruke spørrespråket SQL, blir setningene oppgitt. Når det er sagt, må jeg skynde meg å føye til, at du, for å kunne lage database-applikasjoner i ASP trenger å kunne en del om databaser. Databaser som fag består i hovedsak av to emner: Hvordan bygge opp en database ( datamodellering ), og hvordan kommunisere med databasen via SQL. Nettfaget LO323D Databaser dekker begge disse emnene (http://aitel.hist.no/fag/dbs/). Vi forutsetter at du bruker Microsoft Access som databasesystem. Via ODBC kan vi imidlertid bruke ASP mot nesten et hvilket som helst databasesystem. Vi vil, så langt det er mulig, lage ASP ene vår uavhengig av databasesystem.

2 8.2. Hva er en database? I forrige leksjon lagret vi data på filer. Dette gjorde det mulig å oppbevare data også dersom web-tjeneren gikk ned. Tenk på store datamengder, for eksempel opplysninger om kunder og poliser i et forsikringsselskap. Disse kan lagres på tekstfiler, men det er ikke videre praktisk. Data av denne typen skal ikke bare lagres og hentes ut fortløpende, man trenger å endre på allerede innlagte data (Kari Vik har skiftet adresse), man trenger å hente ut data som er satt sammen på bestemte måter ( Finn alle polisene til Ole Hansen. ), og det er også viktig at man ikke mister store datamengder dersom disken ødelegges. Funksjonalitet av denne typen (og mye, mye mer) er det vi finner i databasesystemer. Et databasesystem er programvare som lar oss håndtere data (lagre, finne igjen, endre og slette) og som også tilbyr mekanismer for sikkerhetskopiering, adgangskontroll, transaksjonskontroll 1, med mer. Selve dataene finner vi i databaser. Med database mener vi en logisk samling med data satt sammen etter bestemte krav. Eksempler på databasesystemer er Oracle, samt SQLServer og Access fra Microsoft. Eksempeldatabasene i dette kurset er laget i Access, men som vi skal se, ASPprogrammeringen er, iallfall i teorien, uavhengig av databasesystem. Vi skal i hovedsak bruke den delen av databasesystemet som hjelper oss å håndtere data. Vi skal i denne leksjonen lage ASP er som viser fram dataene, mens vi i neste leksjon skal se på hvordan vi kan forandre på innholdet i en database. En database kan være stor, for eksempel alle kundene og polisene i forsikringsselskapet, eller den kan være liten, den kan inneholde medlemsregister for det lokale idrettslaget. Når vi skal jobbe med en database, forholder vi oss til dataene på tabellform. Medlemsregisteret kan bestå av en eneste tabell: Medlemmer Medlemsnummer Fornavn Etternavn Adresse Fødselsår 1 Kari Jensen Storgt Andreas Høyvik Kongens gt Trine Høgset Linerleveien Petter Svendsen Påfuglveien 45a 1983.osv. Men hva om vi ønsker å legge inn opplysninger om aktiviteter og trenere. Trenerne er selv medlemmer av laget. Vi kan utvide tabellen med to kolonner, en for aktivitet og en for trener. Men hva om en og samme person deltar i flere aktiviteter? Vi kan sette opp mer enn én aktivitet i en rute, da må vi også sette opp en verdi til for trener: MedlemmerMedAktiviteter Medl. nr. Fornavn Etternavn Adresse Fødselsår Aktivitet Trener (medl.nr) 1 Kari Jensen Storgt Fotball, junior herrer 10 1 Begrepet transaksjon er svært sentralt i databasesammenheng. det vil behandles i leksjon 11. side 2 av 8

3 2 Andreas Høyvik Kongens gt Trine Høgset Linerleveien Håndball, junior damer 4 Petter Svendsen Påfuglveien 45a 1983 Fotball, junior herrer.osv. Lagrenn, junior herrer Vi ser at dette blir mindre elegant. En databasetabell bygger faktisk på det prinsippet at vi kun har en verdi (som kan være en tekststreng) i hver rute. Kanskje Petter Svendsen deltar i en tredje aktivitet, også. Og en ting til: Mange av medlemmene deltar i samme aktivitet, de har derfor samme trener. Vi vil få mange rader der mer enn en verdi er like. Følger du tankegangen her? Det mest ryddige er å lage to tabeller til, en for aktiviteter og en for deltakelse i aktivitetene: Aktiviteter Aktivitetsnr Navn på aktivitet Trener (medlemsnr) 1 Fotball, junior herrer 10 2 Håndball, junior damer 8 osv. Her ser vi at vi har valgt å nummerere aktivitetene på tilsvarende måte som vi nummererer medlemmene. Dette gjør det langt enklere å referere til en aktivitet. Deltakelse Aktivitetsnr Medlemnr osv Den øverste tabellen bruker medlemsnummeret for å referere til treneren. For å finne navn og adresse til treneren må man slå opp i medlemstabellen. Dette kan umiddelbart virke tungvindt, men fordelen er at personopplysningene er lagret kun ett sted. Dersom adressen endres, er det nok å forandre i medlemstabellen. Den nederste av de to tabellene er kanskje den vanskeligste av alle tre. Første kolonne inneholder nummeret på aktiviteten, andre kolonne nummeret på medlemmet. For å finne alle aktivitetene som Andreas Høyvik er med på, må man først finne medlemsnummeret hans (det er 2), deretter må man slå opp i Deltakelse-tabellen og se på alle linjene med medlemsnummer 2. Det finnes altså en rad i denne tabellen for hver aktivitet Andreas er med på. Vi legger merke til tre viktige ting når det gjelder disse tabellene: Hver rute i tabellen inneholder kun en verdi. Denne verdien kan for eksempel være et tall, en dato eller en tekst side 3 av 8

4 Ingen rader i en tabell er like. Den eller de kolonnene (færrest mulig!) som må ha verdi for å identifisere en rad i en tabell, kaller vi primærnøkkelen. Alle tabeller må ha en primærnøkkel, og denne eller disse kolonnene må alltid gis verdi når vi legger inn data i tabellen. (Andre kolonner kan vi tillate at er blanke, eller NULL som det heter i databasespråket.) Databasesystemet skal gi en feilmelding dersom vi prøver å legge inn flere rader med samme primærnøkkel. I tabellene over gjelder følgende: Medlemsnummer er primærnøkkel i tabellen Deltakere, mens aktivitetsnummer er primærnøkkel i tabellen Aktiviteter. I tabellen Deltakelse utgjør de to kolonnene til sammen primærnøkkelen. Dersom vi vet primærnøkkelen til en rad i tabellen, kan vi finne raden. De samme dataene lagres ikke flere ganger enn nødvendig. Vi bruker heller primærnøkkelen i en annen tabell som referanse, slik at en kan slå opp der for å finne mer data. I tabellene over har vi flere eksempler på dette. I tabellen Aktiviteter har vi brukt medlemsnummeret for å si hvem som er trener. Medlemsnummeret er primærnøkkel i medlemstabellen og gjør det mulig å slå opp der for å finne navn og adresse til treneren. I tabellen Deltakelse har vi to primærnøkler fra andre tabeller. Databasesystemet skal gi en feilmelding dersom vi for eksempel prøver å legge inn en trener som ikke er registrert som medlem. Alle database-tabeller bygges opp etter disse prinsippene. Når vi registrerer nye tabeller i databasen, må vi huske på å fortelle om primærnøklene. Det kan godt hende databasesystemet godtar at vi lager tabeller uten primærnøkkel, men det er ikke videre lurt å lage slike tabeller. Vi ser at selv noe så enkelt som et medlemsregister for et idrettslag krever (minst) tre tabeller. Det skal ikke så store organisasjonen til før antall tabeller og sammenhengen mellom disse blir kompleks. Å konstruere de tabellene som trengs i en database er som sagt et eget fag, og vi skal ikke bruke mer tid på det her. I dette kurset antar vi tabell-strukturen for gitt. Her avslutter vi en meget kort introduksjon til databaser. Se også side i boka. Merk spesielt oversikten side 492, den viser når vi bør bruke de ulike lagringsmåtene vi har gjennomgått i dette kurset (cookies, sesjonsvariabler, applikasjonsvariabler, tekstfiler, og til slutt databaser) Å bruke et databasesystem I dette kurset bruker vi Microsoft Access. I tilknytning til denne leksjonen finner du filen personer.mbd. Den inneholder følgende knøttlille database (kun én tabell): Figur 1: Eksempeldatabase, leksjon 8 side 4 av 8

5 Lagre filen på harddisken. Klikk på den i Utforsker, da blir den åpnet i Access. Dobbeltklikk på person. Da skal du få fram vinduet vist Error! Reference source not found.. Her er ID definert som primærnøkkel. Prøv å legge inn nye data i den tomme linjen. Prøv også å endre og slette data. Hva skjer dersom du prøver å legge inn et ID-nr som er registrert fra før? Opplysninger om hvert enkelt datafelt (synonym for kolonne) finner du ved å velge Vis/Utformingsvisning. Undersøk dette. 2 Se boka side for mer om Access Å sette opp en ODBC-kopling mot en database Det er mulig for ASP en vår å kommunisere med en Access-database uten å gå veien om ODBC (se side 499 i boka), men vi anbefaler å bruke ODBC. Dersom vi lager en ODBC-kopling vil vi kunne referere til databasen med et enkelt navn. Vi kan flytte databasen til en annen katalog, eller til og med til et annet databasesystem og fremdeles bruke det samme navnet. Det siste er absolutt aktuelt. Vi kan bruke Access ved utvikling av databasen med ASP er og det hele. Når vi mener oss ferdige kan vi flytte den over til SQLServer eller Oracle ved kun å forandre på ODBC-koplingen. ASP ene våre forblir uforandret (vel, vi kan iallfall håpe ) Følg oppskriften side 511 for å lage en ODBC-kopling til personer-databasen. I kildekoden nedenfor har jeg kalt datakilden personer. Dersom du vil kjøre eksempelprogrammet uten å forandre på noe, må du også bruke dette navnet Den første database-asp Figur 2: Data hentet fra en database Figur 2 viser innholdet i person-tabellen. Du finner filen i tilknytning til denne leksjonen (Filnavnet er personer1.asp). Last den ned og lagre den der du har de øvrige ASP ene dine. 2 Access (og også mange andre databasesystem) tilbyr en mekanisme for økning av for eksempel ID-nr med 1 for hver ny rad som legges inn. Dette er en meget anvendelig funksjon, men den blir ikke brukt i dette kurset på grunn av at den ikke er standardisert på tvers av databasesystemene. Vi vil i stedet se hvordan vi kan få til det samme ved å bruke en metode som er noe mer arbeidsom, men som vil fungere for alle ulike databasesystemer. side 5 av 8

6 Prøvekjør! Og dette må du få til å virke før du går videre! Hvis problemer oppstår, nøl ikke med å legge ut spørsmål på news. Husk at det forutsetter at du har definert en ODBC-kopling til databasen, og at denne koplingen har (DSN-)navnet personer, se forrige kapittel Alle radene er hentet ut, men som du ser, du får dem fram i en annen rekkefølge enn i Access. Denne rekkefølgen er tilfeldig. Vi skal i innleveringsøvingen se hvordan vi kan få ut dataene sortert. Først skal vi gjennomgå kildekoden som laget utskriften over: <% ' ' Personer1.asp E.L ' Option Explicit %> <HTML><HEAD><TITLE>Min første database-asp</title></head> <BODY BGCOLOR="wheat" TEXT="darkgreen" LINK="brown" VLINK="steelblue" ALINK="darkblue"> <H1>Personer</H1> <% Dim objdbforbindelse, objresultat ' Oppretter forbindelse til databasen Set objdbforbindelse = Server.CreateObject("ADODB.Connection") objdbforbindelse.open "dsn=personer" 'Kopierer innholdet i tabellen person til "recordsettet" objresultat Set objresultat = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") objresultat.open "person", objdbforbindelse 'Går gjennom "recordsettet" linje for linje, og skriver linjen i nettleservinduet Do While Not objresultat.eof Response.Write objresultat("id") & " " & _ objresultat("fornavn") & " " & objresultat("etternavn") & "<BR>" objresultat.movenext() Loop 'Lukker "recordsettet" og databaseforbindelsen objresultat.close() objdbforbindelse.close() Set objresultat = Nothing Set objdbforbindelse = Nothing %> </BODY></HTML> Hva gjør vi her? Det ligner på det vi gjorde da vi skulle kommunisere med en datafil. Først må vi opprette en forbindelse til databasen, så leser vi dataene, og til slutt lukker vi forbindelsen. Litt flere detaljer: Objektene som vi bruker til å kommunisere med databasen ligger i en komponent som heter ActiveX Data Objects (ADO). Komponenten finner vi på en fil som heter msado15.dll, og den ligger i katalogen \Program Files\Common Files\System\Ado. Vi får tilgang til de ønskede data i databasen i to trinn: 1. Vi oppretter en forbindelse mellom programmet og databasen: Set objdbforbindelse = Server.CreateObject( ADODB.Connection ) objdbforbindelse.open dsn=personer side 6 av 8

7 Vi bruker Server-objektet til å instansiere et objekt i komponenten ADODB. Connectionobjektet har mange egenskaper og metoder, foreløpig nøyer vi oss med metoden Open. Første argument er lik dsn=personer. Dette er det navnet (DSN) vi har gitt databasen vår i ODBC-oppkoplingen. Metoden kan i tillegg ta brukernavn og passord som argument, eksempel: objdbforbindelse.open "dsn=personer", "brukernavn", "passord" 2. Vi oppretter så et Recordset-objekt for å lagre dataene i: Set objresultat = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") objresultat.open "person", objdbforbindelse Etter å ha opprettet objektet åpner vi det og forteller hvilke data vi skal hente fra databasen. Her sier vi at vi skal hente alle dataene i tabellen person. I et praktisk tilfelle vil vi ofte begrense oss til for eksempel alle personer med etternavn som begynner på A eller med id-nr mellom 100 og 200. Hvordan vi setter slike begrensninger skal vi se senere i denne leksjonen. Open-metoden kan ta mange argumenter, se side 516 i boka. Recordset-objektet er et meget sentralt objekt i forbindelse med databaser, ja, det er så sentralt at et helt kapittel i boka er viet til dette objektet (kap. 18). Så dette kommer vi tilbake til! Nå ser vi imidlertid på den aller enkleste anvendelsen av dette objektet. Vi har kommet så langt at vi har objektet fylt med data fra databasen, og vi skal vise disse dataene fram i vinduet hos klienten. Vi forholder oss fremdeles til dataene på tabellform, og da er det en grei sak å løpe gjennom tabellen linje for linje: Do While Not objresultat.eof Response.Write objresultat("id") & " " & _ objresultat("fornavn") & " " & objresultat("etternavn") & "<BR>" objresultat.movenext() Loop På samme måte som ved lesing fra datafiler, blir det også her vedlikeholdt en intern peker som holder styr på hvor langt vi har kommet i tabellen. Egenskapen EOF settes lik True i det øyeblikket pekeren er kommet forbi siste linje i tabellen. Metoden som vi anvender på Recordset-objektet refererer direkte til denne pekeren, den sier at vi skal flytte pekeren en posisjon (en linje) fram: objresultat.movenext() Dataene er jo allerede hentet inn i minnet; de ligger som en Collection i Recordset-objektet. Vi henter dem direkte derfra på følgende måte (eksempel): objresultat( fornavn ) Til slutt frigjør vi alle ressurser og minne: objresultat.close() objdbforbindelse.close() Set objresultat = Nothing Set objdbforbindelse = Nothing Flere eksempler, se kapittel 16 i boka Bruk av SQL for å tilpasse innholdet i Recordset-objektet SQL (Standard Query Language) er et standardisert språk for å jobbe mot relasjonsdatabaser. Det er ikke et programmeringsspråk i vanlig forstand, det er et språk der du setter opp kravene til det resultatet du vil ha ut, så tar databaseprogramvaren seg av resten for deg. side 7 av 8

8 SQL inneholder kommandoer for å generere tabellene, for å hente ut, endre, lagre og slette data. Vi vil i dette kurset se eksempler på enkel bruk av språket. Det er et meget kraftig språk, og med gode kunnskaper i SQL er det nesten ingen grenser for hva du kan få til av spørringer mot en database. La oss se på et par eksempler på spørringer mot vår enkle person-database: select * from person // gir ut hele person-tabellen, ikke spesielt spennende select distinct etternavn from person // gir oss alle forskjellige etternavn select * from person where etternavn like 'P%' // alle personer med etternavn på P For å få ut resultatet fra en SQL-setning i stedet for hele tabellen må vi gjøre to ting i programmet foran: 1. Vi setter opp SQL-setningen når vi åpner Recordset-objektet, eksempel: objresultat.open "select * from person where etternavn like 'P%'", _ objdbforbindelse,,, adcmdtext Vi ser at vi bruker flere argumenter i Open-kallet: Første argument er SQL-setningen. Det er en vanlig streng-konstant, som gjerne kunne vært lagret i en streng-variabel. Andre argument er databaseforbindelsen. Tredje og fjerde argument trenger vi ikke bry oss om. Men siste argument må vi ha med: adcmdtext. Det forteller at vi sender inn en SQL-setning. adcmttext er en navngitt konstant med verdi Vi kan enten deklarere adcmttext-konstanten selv, eller vi kan inkludere en fil som inneholder en mengde navngitte konstanter til bruk i forbindelse med ADO. Jeg anbefaler at du gjør det siste, vi vil i tiden framover bruke mange av disse konstantene. Filen heter adovbs.inc. Du finner den i katalogen \Program Files\Common Files\System\Ado. Kopier den til rotkatalogen for ASP ene (wwwroot). Du kan da inkludere den (se side 404 i boka) i ASP en ved å skrive følgende: <!-- #include virtual = "/adovbs.inc" --> Vi kommer til å gjennomgå mer om SQL i leksjon 10. side 8 av 8

9. ASP med databasekopling, del II

9. ASP med databasekopling, del II Else Lervik 23.03.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D Web-programmering med ASP 9. Resymé: I forrige leksjon så vi hvordan ASP kunne brukes til å vise

Detaljer

10. ASP og SQL Innledning Recordset-objektet. Innhold. Referanse til læreboka Kapittel Se detaljer nedenfor.

10. ASP og SQL Innledning Recordset-objektet. Innhold. Referanse til læreboka Kapittel Se detaljer nedenfor. Else Lervik 29.03.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D Web-programmering med ASP 10. Resymé: Vi begynner med å inspisere Recordset-objektet. Deretter

Detaljer

12. Et større ASP-eksempel. 12.1. Innledning. 12.2. Beskrivelse av nett-butikken. Innhold

12. Et større ASP-eksempel. 12.1. Innledning. 12.2. Beskrivelse av nett-butikken. Innhold Else Lervik 20.04.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D Web-programmering med ASP 12. Resymé: Vi skali denne leksjonen se litt på hva vi må ta hensyn

Detaljer

Introduksjon til fagfeltet

Introduksjon til fagfeltet LC238D http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ Introduksjon til fagfeltet Datafiler side 2 Databasesystemer side 3-5 Databasearkitektur ANSI/SPARC side 6-7 Datamodeller side 8 Flerbruker databasesystem side

Detaljer

Å bruke Java API-et til å sortere tabeller/arraylister der elementene er (referanser til) objekter

Å bruke Java API-et til å sortere tabeller/arraylister der elementene er (referanser til) objekter Sortering og søking i Java-API-et Tabeller og Arraylister Comaparable Comparator equals() LC9D Videregående programmering Semesterplan: http://aitel.hist.no/fag/vprg/index_lc9d.php Høgskolen i Sør-Trøndelag,

Detaljer

1. Relasjonsmodellen. 1.1. Kommentarer til læreboka

1. Relasjonsmodellen. 1.1. Kommentarer til læreboka Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Relasjonsmodellen Tore Mallaug 2.9.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Databaser 1. Relasjonsmodellen Resymé: Denne leksjonen gir en kort

Detaljer

1. SQL datadefinisjon og manipulering

1. SQL datadefinisjon og manipulering Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag SQL datadefinisjon og manipulering Tore Mallaug 7.10.2008 Lærestoffet er utviklet for faget Databaser 1. SQL datadefinisjon og manipulering

Detaljer

Transaksjonshåndtering. Skalerbarhet.

Transaksjonshåndtering. Skalerbarhet. Else Lervik 13.04.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D Web-programmering med ASP 11. Resymé: Vi skali denne leksjonen se litt på hva vi må ta hensyn

Detaljer

Datamodellering og databaser http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ SQL, del 2

Datamodellering og databaser http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ SQL, del 2 http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ SQL, del 2 Eksempelbase side 2 Virtuelle tabeller (views) side 3-6 NULL-verdier side 7-14 UPDATE-setningen side 15-16 INSERT-setningen side 17 DELETE-setningen side

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 19. mai 2003 Varighet: 0900-1300 Fagnummer: Fagnavn: Klasser: LV193D Web-programmering med JSP NETT Studiepoeng:

Detaljer

Datamodellering og databaser SQL, del 2

Datamodellering og databaser  SQL, del 2 http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ SQL, del 2 Eksempelbase side 2 Virtuelle tabeller (views) side 3-6 NULL-verdier side 7-14 UPDATE-setningen side 15-16 INSERT-setningen side 17 DELETE-setningen side

Detaljer

Datamodellering og databaser SQL, del 2

Datamodellering og databaser  SQL, del 2 http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ SQL, del 2 Eksempelbase side 2 Virtuelle tabeller (views) side 3-6 NULL-verdier side 7-14 UPDATE-setningen side 15-16 INSERT-setningen side 17 DELETE-setningen side

Detaljer

1. Innføring i bruk av MySQL Query Browser

1. Innføring i bruk av MySQL Query Browser Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Innføring i bruk av MySQL Query Browser Kjell Toft Hansen 28.02.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV338D Databaseadministrasjon 1. Innføring

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

Oppgaver Oppgave a: Sett opp mulige relasjoner

Oppgaver Oppgave a: Sett opp mulige relasjoner Løsningsforslag til øving 4: Relasjonsmodellen Kjell Toft Hansen 18.09.2008 Opphavsrett: Forfatter og AITeL Lærestoffet er utviklet for faget LO151D Informatikk 1: databaser Oppgaver Oppgave a: Sett opp

Detaljer

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny Dette er et dokument som flere av de øvrige dokumentene refererer til. Ved referansen beskrives eksakt hvordan du kommer til navneinnleggingen. Mange regnskapsprogrammer fokuserer på parnummer når navnene

Detaljer

Tabeller og enkle spørringer

Tabeller og enkle spørringer Tabeller og enkle spørringer Database, relasjonsdatabase Databasehåndteringssystem (DBHS) Databasesystem Tabell, kolonne, rad, datatype, verdi, primærnøkkel Utvalgsspørringer i SQL Velge ut rader Velge

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00

EKSAMEN. Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00 EKSAMEN Emnekode: ITM20606 ITF10208 Dato: Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00 05/06-2009 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater

Detaljer

Høgskolen i Telemark EKSAMEN 6102 DATABASER 10.12.2015. Tid: 10-14. Hjelpemidler: Vedlegg: Eksempeldata til oppgave 1

Høgskolen i Telemark EKSAMEN 6102 DATABASER 10.12.2015. Tid: 10-14. Hjelpemidler: Vedlegg: Eksempeldata til oppgave 1 Høgskolen i Telemark EKSAMEN 6102 DATABASER 10.12.2015 Tid: 10-14 Målform: Sidetall: Hjelpemidler: Merknader: Bokmål/nynorsk 13 med forside Ingen Ingen Vedlegg: Eksempeldata til oppgave 1 Eksamensresultater

Detaljer

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03. Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 17.desember 2001 Varighet: 0900-1300 Fagnummer: LV192D Fagnavn: Web-programmering med ASP Klasser: 1hsf Vekttall:

Detaljer

MySQL-database, php. Innhold. 8 MySQL-database, php. 8.1 Databasen MySQL

MySQL-database, php. Innhold. 8 MySQL-database, php. 8.1 Databasen MySQL Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Helge Hafting 16.10.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV476D/LN476D Linux systemdrift Innhold 8 1 8.1 Databasen MySQL.............................

Detaljer

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Det forutsettes at tillatelse til oppdatering av FS mot folkeregisteret er innhentet og at man er registrert som kunde hos EVRY. Mal for

Detaljer

Databaser: Relasjonsmodellen, del I

Databaser: Relasjonsmodellen, del I LC238D http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ Databaser: Relasjonsmodellen, del I En relasjon er en matematisk mengde side 2 Egenskaper ved relasjoner side 3 Entitetsintegritet side 4-5 Referanseintegritet

Detaljer

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse.

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Inf109 Programmering for realister Uke 5 I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Før du starter må du kopiere filen graphics.py fra http://www.ii.uib.no/~matthew/inf1092014

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 4.mai 2011 Varighet: 0900-1300 Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): LO191D / LC191D Campus: LC191D Videregående

Detaljer

7. Datafiler på tjenersiden

7. Datafiler på tjenersiden Else Lervik 09.03.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D Web-programmering med ASP 7. Resymé: I denne leksjonen er kommunikasjon med datafiler sentralt.

Detaljer

En lett innføring i foreninger (JOINs) i SQL

En lett innføring i foreninger (JOINs) i SQL En lett innføring i foreninger (JOINs) i SQL Noen ord om forening (JOIN)! 2 JOINs til gjennomgang! 3 1. INNER JOIN! 3 Eksempel på [INNER] JOIN! 4 NATURAL JOIN! 5 Eksempel på NATURAL JOIN! 5 2. LEFT [OUTER]

Detaljer

INF1300 Introduksjon til databaser

INF1300 Introduksjon til databaser INF1300 Introduksjon til databaser Data (transiente, persistente) DBMS databser informasjon interesseområdet informasjonsmodeller informasjonssystemer Transiente og persistente data Når vi programmerer,

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Videregående programmering 6

Videregående programmering 6 Videregående programmering 6 1. Feilkontroll i klasser uten unntaksobjekter Klasser skal lages sikre. Argumentverdier skal kontrolleres, og eventuelle feil skal rapporteres til klienten. I praksis har

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

INF1300 Introduksjon til databaser

INF1300 Introduksjon til databaser INF1300 Introduksjon til databaser INF1300 Introduksjon til databaser INF1300 Introduksjon til databaser INF1300 Introduksjon til databaser databaser data (transiente, persistente) informasjon interesseområdet

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006

Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006 Page 1 Page 2 [Kurssidene] [ JBI] [ ] Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006 Et program som er installert på en tjenermaskin, og som tillater eksterne programmer å utføre spørringer

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Databaser kort intro. Tom Heine Nätt

Databaser kort intro. Tom Heine Nätt Databaser kort intro Tom Heine Nätt Agenda Hva er en database? Hva er SQL? Hente ut data fra en database SELECT Behandle data i en database (kort) CREATE TABLE, INSERT, UPDATE, DELETE Databaser med flere

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

1. Å lage programmer i C++

1. Å lage programmer i C++ Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Å lage programmer i C++ Tore Berg Hansen og Else Lervik Rividert siste gang 24. august 2006 1. Å lage programmer i C++ Resymé: Dette notatet

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - Kandidatnr: AITeL Eksamensdato: 2.desember 2009 Varighet: 0900-1300 Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): LO191D / LC191D LO191D Videregående programmering

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 12. desember 2002 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic FU

Detaljer

Datamodellering 101 En tenkt høgskoledatabase

Datamodellering 101 En tenkt høgskoledatabase Datamodellering 101 En tenkt høgskoledatabase Spesifikasjoner for databasen vi skal modellere: Oversikt over studenter med: Fullt navn Klasse Studium Avdeling Brukernavn Fødselsdag Adresse Telefonnummer

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 11. mai 2004 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LV197D Webprogrammering med PHP FU Studiepoeng:

Detaljer

1. Å lage programmer i C++

1. Å lage programmer i C++ Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Å lage programmer i C++ Tore Berg Hansen og Else Lervik Rividert siste gang 29. august 2005 1. Å lage programmer i C++ Resymé: Dette notatet

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

HTML og relasjonsdatabaser med PHP

HTML og relasjonsdatabaser med PHP HTML og relasjonsdatabaser med PHP Oppgaveveiledning Kent Dahl Informasjonsbehandling Brukersystemer Orkdal videregående skole (7. mars 2004) Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon...2 1.1.

Detaljer

1. Tilstandsinformasjon på klientsiden

1. Tilstandsinformasjon på klientsiden Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tomas Holt 24.02.2004 Opphavsrett: Tomas Holt og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Tid: Torsdag 15.06.06, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 1 oppgave

Detaljer

1. SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon

1. SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon Stein Meisingseth 15.10.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Oppgave 3 - normalisering

Oppgave 3 - normalisering Oppgave 3 - normalisering Løsningsforslag Oppgave 3 - løsning 22.10.2014 Øvelsesoppgave 3 1. Normaliser logisk skjema fra oppgave 1 og 2 (Læringssenter) 2. Normaliser logisk skjema fra seminarøvelsen (Nøsteelskere)

Detaljer

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale.

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale. Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag IRC Geir Maribu (revidert av Stein Meisingseth og Lene Hoff) 1.9.2008 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver Avanserte databaser (øving 9, 10, 11 & 12) Tore Mallaug 25.01.2008 Opphavsrett:Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO326D Avanserte Databaser INNLEVERINGSFRISTER (Obligatorisk

Detaljer

EKSAMEN 6102 / 6102N DATABASER

EKSAMEN 6102 / 6102N DATABASER EKSAMEN 6102 / 6102N DATABASER 06.12.2016 Tid: 4 timer (10-14) Målform: Sidetall: Hjelpemidler: Merknader: Vedlegg: Bokmål / nynorsk 13 (inkludert denne) Ingen Ingen Eksempeltabeller Sensuren finner du

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Database security. Kapittel 14 Building Secure Software. Inf329, Høst 2005 Isabel Maldonado st10900@student.uib.no

Database security. Kapittel 14 Building Secure Software. Inf329, Høst 2005 Isabel Maldonado st10900@student.uib.no Database security Kapittel 14 Building Secure Software Inf329, Høst 2005 Isabel Maldonado st10900@student.uib.no Kort introduksjon Database er en organisert samling av data. SQL(Structured Query Language)

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven

Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven lørdag 19. okt 2013 Arne Maus Obligatorisk oppgave 4 Gulbrand Grås husleiesystem I denne oppgaven skal vi se på hans studenthus Utsyn. Utsyn består av 3 etasjer,

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Eloptel (Elektronisk Opptelling) Brukerdokumentasjon Ver.:

Eloptel (Elektronisk Opptelling) Brukerdokumentasjon Ver.: ELOPTE L 2009 - GODKJENNING STEMMETAL L BRUKERHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Generell beskrivelse av valgsystemet... 3 Brukeradgang...3 Pålogging...3 Sikkerhet og adgangskontroll...3 Feilmeldinger...3 Driftsrutiner

Detaljer

Oversikt. Introduksjon Kildekode Kompilering Hello world Hello world med argumenter. 1 C programmering. 2 Funksjoner. 3 Datatyper. 4 Pekere og arrays

Oversikt. Introduksjon Kildekode Kompilering Hello world Hello world med argumenter. 1 C programmering. 2 Funksjoner. 3 Datatyper. 4 Pekere og arrays Oversikt C programmering 1 C programmering Introduksjon Kildekode Kompilering Hello world Hello world med argumenter 2 Funksjoner 3 Datatyper 4 Pekere og arrays 5 Kontrollstrukturer Lars Vidar Magnusson

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : INF3100/INF4100 Databasesystemer Eksamensdag : Tirsdag 8. juni 2004 Tid for eksamen : 09.00-12.00 Oppgavesettet er på : 5 sider

Detaljer

Kjøre Wordpress på OSX

Kjøre Wordpress på OSX Kjøre Wordpress på OSX Alt etter hva du ønsker å bruke Webserveren til er det flere måter å gjøre dette på. Ønsker du kun en side som skal dele sider du lager manuelt, med PHP, GD etc eller med server

Detaljer

Aditro AS. Produktnotat Huldt & Lillevik Ansattportal Ansattportal. Versjon (286) Copyright 2014 Aditro Side 1

Aditro AS. Produktnotat Huldt & Lillevik Ansattportal Ansattportal. Versjon (286) Copyright 2014 Aditro Side 1 Ansattportal Versjon 2014.2 (286) Copyright 2014 Aditro Side 1 Innhold 1 Oppdatere til 2014.2 build 286... 3 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 6 3 Ny funksjonalitet... 8 Timer Registrere per uke

Detaljer

Høgskolen i Telemark EKSAMEN 6102 DATABASER Tid: Hjelpemidler: Vedlegg: Eksempeldata til oppgave 1

Høgskolen i Telemark EKSAMEN 6102 DATABASER Tid: Hjelpemidler: Vedlegg: Eksempeldata til oppgave 1 Høgskolen i Telemark EKSAMEN 6102 DATABASER 02.12.2014 Tid: 10-14 Målform: Sidetall: Hjelpemidler: Merknader: Bokmål/nynorsk 13 med forside Ingen Ingen Vedlegg: Eksempeldata til oppgave 1 Eksamensresultater

Detaljer

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.11

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.11 FRC-Feeder-E Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.11 Installasjon FRC-feeder skal installeres på den computeren hvor dataene ligger. Les mer om dette under

Detaljer

1. Normalisering Kommentarer til læreboka

1. Normalisering Kommentarer til læreboka Tore Mallaug 6.11.2007 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for fagene LN323D Databaser 1. Resymé: Denne leksjonen viser et eksempel på normalisering av en liten database.

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Tre på rad mot datamaskinen. Steg 1: Vi fortsetter fra forrige gang. Sjekkliste. Introduksjon

Tre på rad mot datamaskinen. Steg 1: Vi fortsetter fra forrige gang. Sjekkliste. Introduksjon Tre på rad mot datamaskinen Erfaren Python Introduksjon I dag skal vi prøve å skrive kode slik at datamaskinen kan spille tre på rad mot oss. Datamaskinen vil ikke spille så bra i begynnelsen, men etterhvert

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Databaser. Relasjonsmodellen 1 Læreboka: Kap. 2 Relasjonsmodellen Faglærere: Tore Mallaug, Kjell Toft Hansen

Databaser. Relasjonsmodellen 1 Læreboka: Kap. 2 Relasjonsmodellen Faglærere: Tore Mallaug, Kjell Toft Hansen Databaser Relasjonsmodellen 1 Læreboka: Kap. 2 Relasjonsmodellen Faglærere: Tore Mallaug, Kjell Toft Hansen Tema for dagen Relasjonsmodellen Hvorfor relasjoner? Fra ER diagram til relasjoner 22.09.2008

Detaljer

1. Finn klassene (hvilke objekter er det i problemet) 1. Dataene som beskriver problemet (hvilke objekter har vi og hvor mange klasser er det?

1. Finn klassene (hvilke objekter er det i problemet) 1. Dataene som beskriver problemet (hvilke objekter har vi og hvor mange klasser er det? Obligatorisk oppgave 3 Gulbrand Grås husleiesystem Oblig 3hus litt mer tips enn i oppgaven I denne oppgaven skal vi se på hans studenthus Utsyn. Utsyn består av 3 etasjer, nummerert fra -3. I hver etasje

Detaljer

OPPRETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV ÅRSKLASSENES HJEMMESIDER

OPPRETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV ÅRSKLASSENES HJEMMESIDER OPPRETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV ÅRSKLASSENES HJEMMESIDER 1 Generelt Hver årsklasse i Haslum IL skal ha en egen side på hjemmesidene våre. Dette fordi de er en del av klubben og skal synes som det, samt at

Detaljer

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING ojf-produkt Innhold 1 Database og databasekobling... 3 1.1 TAIME Treningsplanlegger... 3 1.2 Databasekobling... 3 1.2.1 SQL SERVER EXPRESS... 4 1.2.2 Lage database

Detaljer

1. Profiler og variabler

1. Profiler og variabler Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Profiler og variabler Stein Meisingseth 26.05.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI3005 PowerShell 1. Profiler og variabler Resymé:

Detaljer

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 FRC-Feeder-E Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 Installasjon FRC-feeder skal installeres på den computeren hvor dataene ligger. Les mer om dette under

Detaljer

EKSAMEN. Les gjennom alle oppgavene før du begynner. Husk at det ikke er gitt at oppgavene står sortert etter økende vanskelighetsgrad.

EKSAMEN. Les gjennom alle oppgavene før du begynner. Husk at det ikke er gitt at oppgavene står sortert etter økende vanskelighetsgrad. EKSAMEN Emnekode: Emne: ITF10208 Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: 09/12-2008 09.00-13.00 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne) Faglærer: Tom Heine

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

Mattespill Nybegynner Python PDF

Mattespill Nybegynner Python PDF Mattespill Nybegynner Python PDF Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt nærmere på hvordan Python jobber med tall, og vi vil lage et enkelt mattespill. Vi vil også se hvordan vi kan gjøre ting tilfeldige.

Detaljer

the web Introduksjon Lesson

the web Introduksjon Lesson Lesson 1 the web All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Introduksjon

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

versjon 1.1 Brukermanual

versjon 1.1 Brukermanual Side 1 05.11.2004 versjon 1.1 Brukermanual Side 2 05.11.2004 Beskrivelse av IKT-verktøy for strukturering og organisering av referanser til store mengder informasjon. GrandView er et program for strukturering

Detaljer

Filterprogrammer og redirigering av I/O

Filterprogrammer og redirigering av I/O Filterprogrammer og redirigering av I/O Linux filterprogrammer Mange kommandoer i Linux er tekstbaserte filtre Leser en strøm av tekst / tegn, linje for linje Gjør noe med ( filtrerer ) tekstlinjene Skriver

Detaljer

Betinget eksekvering og logiske tester i shell

Betinget eksekvering og logiske tester i shell Betinget eksekvering og logiske tester i shell Betinget eksekvering *? Programmet utfører operasjon(er) bare hvis en logisk betingelse er sann Bash tilbyr to kontrollstrukturer for å kunne gjøre betinget

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det 1 2 3 4 I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det dukker opp tall i oversikter eller man får meldingen

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Introduksjon Vi begynner med å bygge en enkel datamaskin. Etter å ha brukt litt tid på å bli kjent med hvordan datamaskinen virker, bruker vi den

Detaljer

INF 329: Web-Teknologier. Dataimplementasjon. Fra Kapittel 11 i «Designing Data-Intensive Web Applications» Presentasjonsdato: 17/10/2004

INF 329: Web-Teknologier. Dataimplementasjon. Fra Kapittel 11 i «Designing Data-Intensive Web Applications» Presentasjonsdato: 17/10/2004 INF 329: Web-Teknologier Dataimplementasjon Fra Kapittel 11 i «Designing Data-Intensive Web Applications» Presentasjonsdato: 17/10/2004 av: Dag Viggo Lokøen (dagvl@ii.uib.no) Kent Inge F. Simonsen (kentis@ii.uib.no)

Detaljer