Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp"

Transkript

1 Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system. Hjelpesystemet, som er et PDF-dokument, inneholder informasjon om verktøyene, kommandoene og funksjonene i Microsoft Windows og Mac OS-systemer. Du kan også skrive ut filen og ha den som en nyttig referanse på skrivebordet. A B C Hjelp for Adobe Acrobat Reader A. Klikk et bokmerke for å gå til det aktuelle emnet. B. Bruk navigasjonsverktøyene i topp- og bunnteksten for å bevege deg gjennom filen. C. Klikk en hyperkobling for å gå til det aktuelle avsnittet. Slik lukker du elektronisk Hjelp: Velg Fil > Lukk. Bruke bokmerker Innholdet i Hjelp for Acrobat Reader vises som bokmerker i bokmerkepaletten på venstre side av skjermen. (Hvis bokmerkepaletten ikke er åpen, velger du Vindu > Bokmerker.) Hvis du vil vise delemner, klikker du plusstegnet ved et emne. Emnet utvides slik at du ser hvilke delemner det inneholder. Hvert bokmerke er en hyperkobling til den tilknyttede delen i Hjelp-dokumentet. Hvis du vil vise et emne, klikker du bokmerket. Navigere gjennom Hjelp Topp- og bunntekstene på hver side i det elektroniske Hjelp-dokumentet for Acrobat inneholder nyttige navigasjonskoblinger: Velg Bruke Hjelp når som helst for å gå tilbake til dette avsnittet om bruk av hjelpen. Klikk Innhold for å vise innholdsfortegnelsen. Klikk Stikkordregister for å vise et fullstendig stikkordregister for Hjelp for Acrobat Reader. Klikk sidenumrene ved siden av oppføringene i stikkordregistret for å vise beslektet informasjon. Hvis du vil prøve en annen oppføring i stikkordregistret, klikker du Tilbake for å gå tilbake til stikkordregistret. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1

2 Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 2 Klikk navigasjonspilene Neste side og Forrige side for å bla gjennom dokumentet. Klikk Tilbake-koblingen for å gå tilbake til den sist åpnede siden. Skrive ut hjelpefilen Selv om Hjelp for Acrobat Reader er optimert for visning på skjerm, kan du skrive ut filen eller deler av filen. Hvis du vil skrive den ut, velger du Skriv ut på Fil-menyen. Du kan også klikke skriverikonet på verktøylinjen i Acrobat. Andre hjelperessurser I tillegg til Hjelp for Acrobat Reader finner du også andre hjelperessurser på Hjelp-menyen, for eksempel informasjon om andre Acrobat-produkter. Installere og distribuere Acrobat Reader Hvis du vil forsikre deg om at du bruker siste versjon av Acrobat Reader, kan du se etter oppdateringer automatisk. (Se "Oppdatere Acrobat Reader" på side 52.) Du kan laste ned Adobe Acrobat Reader gratis fra Adobes webområde på På Adobes hjemmeside kan du klikke navnet på et land / en region på hurtigmenyen for Adobe-områder for å velge et språk som området skal vises på. Informasjonen på området kan variere fra én språkversjon til en annen. Hvert eksemplar du lager og distribuerer, må inneholde følgende: Installasjonsprogrammet for Acrobat Reader, nøyaktig som det ble levert av Adobe. Acrobat Reader elektronisk lisensavtale for sluttbrukere. Opphavsrettserklæringer og andre eiendomsbemerkninger i Acrobat Reader. Følgende tilskrivelsesinformasjon på medier eller pakker som inneholder Reader: "Acrobat Reader Copyright Adobe Systems Incorporated. Med enerett. Adobe, Adobe-logoen, Acrobat og Acrobat-logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated." Acrobat Reader elektronisk lisensavtale for sluttbrukere og eiendomsbemerkninger finnes i Reader eller installasjonsprogrammet for Reader. Det er uttrykkelig forbudt å endre eller opprette et eget installasjonsprogram for Acrobat Reader-programvaren. Detaljer om bruksvilkår for Acrobat Reader-produktene finnes i Acrobat Reader elektronisk lisensavtale for sluttbrukere som vises under installasjonen av hvert produkt. En spesiell "Includes Adobe Acrobat"-logo er tilgjengelig fra Adobe og kan brukes når Acrobat Reader distribueres. Hvis du vil ha mer informasjon, se Adobes webområde (www.adobe.com). Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 2

3 Innhold Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 3 Innhold Bruke Hjelp 1 Hva er nytt i Acrobat Reader Oversikt over arbeidsområdet 5 Skrive ut, lagre og arbeide med PDF-dokumenter 15 Søke etter ord i dokumenter 20 Dokumentrettigheter 21 Bruke kommentarer 23 Fylle ut og signere PDF-skjemaer 33 Tilpasse Acrobat Reader 45 Tilgjengelighet 53 Vanlige spørsmål 57 Hurtigtaster 59 Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 3

4 Hva er nytt i Acrobat Reader 5.1 Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 4 Hva er nytt i Acrobat Reader 5.1 Med sine kraftige, nye og forbedrede egenskaper er Acrobat Reader 5.1 et viktig verktøy for alle som trenger å vise, navigere i, bla gjennom og skrive ut Adobe PDF-dokumenter. Dokumentrettigheter. Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder funksjoner som bare er tilgjengelige når du åpner PDF-dokumenter med utvidede bruksrettigheter. Blant disse funksjonene er Lagre dokument, Avanserte skjemafunksjoner, Kommentarer og Digitale signaturer. Oppretteren av PDF-dokumentet bestemmer hvilke utvidede bruksrettigheter som er tilgjengelige. Når du åpner et dokument som har utvidede bruksrettigheter, vises funksjonene som er tilgjengelige, i dialogboksen Dokumentrettigheter sammen med instruksjoner fra oppretteren av PDF-dokumentet. (Se "Dokumentrettigheter" på side 21.) Validering av digital signatur. Hvis noen sender deg et PDF-dokument med en digital signatur, kan du vise, skrive ut og validere signaturen i Acrobat Reader. (Se "Kontrollere signaturer" på side 39.) Vise vedlegg. Hvis forfatteren av PDF-dokumentet la ved filer eller multimedieklipp, kan du åpne disse vedleggene i Acrobat Reader. (Se "Klikke koblinger som åpner filmer, lydfiler og filvedlegg" på side 10.) Sende PDF-filer i e-post. Fra Acrobat kan du sende en e-postmelding som inneholder det åpne PDF-dokumentet som vedlegg. (Se "Sende PDF-dokumenter fra Acrobat Reader" på side 18.) Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 4

5 Oversikt over arbeidsområdet Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 5 Oversikt over arbeidsområdet På høyre side i Acrobat Reader-vinduet finner du en dokumentrute som viser PDF-dokumenter. På venstre side finner du en navigasjonsrute som hjelper deg å bla gjennom det åpne PDF-dokumentet. Verktøylinjene øverst og statuslinjen nederst i vinduet inneholder andre verktøy du kan bruke når du arbeider med PDF-dokumenter. A B C Arbeidsområdet i Adobe Acrobat Reader A. Verktøylinjer B. Dokumentrute C. Navigasjonsrute (bokmerkepaletten vises) D. Statuslinje Bruke paletter og navigasjonsruten Paletter viser bokmerkene, miniatyrene, signaturene og artiklene i et dokument. Paletter vises i navigasjonsruten eller i fristilte vinduer. Slik viser eller skjuler du navigasjonsruten: Klikk knappen Vis/skjul navigasjonsrute dokumentruten. Slik viser eller skjuler du en palett: på verktøylinjen, eller klikk venstre kant av Velg palettnavnet på Vindu-menyen, eller klikk kategorinavnet i navigasjonsruten til venstre i vinduet. Det vises en hake på menyen ved siden av navnene på paletter som er synlige. Paletten vises i navigasjonsruten eller et fristilt vindu, avhengig av hvor paletten var plassert forrige gang den ble vist. (Se "Tilpasse arbeidsområdet" på side 45.) Vær oppmerksom på at oppretteren av PDF-dokumentet bestemmer innholdet i disse palettene. I enkelte tilfeller kan det være at paletten ikke inneholder noe. D Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 5

6 Oversikt over arbeidsområdet Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 6 Slik velger du en kommando fra en palettmeny: Klikk palettnavnet og trekanten i øvre høyre hjørne av paletten for å åpne menyen, og velg deretter den kommandoen du vil bruke. Hvis du vil lukke menyen uten å velge en kommando, klikker du hvor som helst. Klikk trekanten i paletten for å åpne palettmenyen. Du kan også velge kommandoer fra dokumentrutemenyen. Klikk trekanten i øvre høyre hjørne av dokumentruten for å åpne menyen, og velg deretter kommandoen du vil bruke. Velge verktøy Som en generell regel bør du velge håndverktøyet når du blar gjennom PDF-dokumenter. Du kan imidlertid velge en rekke andre verktøy som hjelper deg å arbeide med PDF-dokumenter. Du finner disse verktøyene på verktøylinjen øverst på skjermen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilpasser verktøylinjen, ser du "Tilpasse arbeidsområdet" på side 45. Obs! Enkelte av verktøyene kan du ikke klikke fordi de er nedtonet. Verktøyene for kommentering er for eksempel nedtonet hvis oppretteren av PDF-dokumentet ikke aktiverte kommentarfunksjonen. Hvis du vil ha informasjon om dokumenter med utvidede bruksrettigheter, ser du "Dokumentrettigheter" på side 21. Slik velger du et verktøy på en verktøylinje: Gjør ett av følgende: Hvis du vil velge et synlig verktøy, klikker du verktøyet eller trykker bokstaven som vises i skjermtipset for verktøyet. (Når du plasserer pekeren over et verktøy, vises skjermtipset.) Hvis du vil velge håndverktøyet midlertidig, holder du nede mellomromstasten. Hvis du vil velge zoomeverktøyet midlertidig, holder du nede mellomromstasten og trykker Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS). Hvis du vil velge et skjult verktøy, holder du nede museknappen på det beslektede verktøyet eller på trekanten ved siden av det beslektede verktøyet til de skjulte verktøyene vises. Dra deretter til verktøyet du vil bruke. Klikk trekanten ved et verktøy hvis du vil åpne en gruppe skjulte verktøy. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 6

7 Oversikt over arbeidsområdet Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 7 Hvis du vil plassere skjulte verktøy på verktøylinjen ved siden av de synlige verktøyene, holder du nede museknappen over det beslektede verktøyet eller trekanten ved siden av til de skjulte verktøyene vises. Velg deretter alternativet Vis knappen. Hvis du vil skjule verktøyene igjen, klikker du trekanten til høyre for verktøyene. Hvis du ikke finner verktøyet du ser etter, kan verktøylinjen være skjult. Hvis du vil vise den skjulte verktøylinjen, velger du Vindu > Verktøylinjer, og deretter velger du verktøylinjen. En hake ved siden av navnet på verktøylinjen angir at den vises. Bruke hurtigmenyer I tillegg til menyene som finnes på faste steder i arbeidsområdet, inneholder Acrobat hurtigmenyer som viser kommandoer som gjelder det elementet pekeren hviler over. Slik velger du en kommando fra en hurtigmeny: 1 Plasser pekeren over et element i arbeidsområdet, for eksempel en miniatyr, en kommentar, et bokmerke eller en dokumentside. 2 Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) for å åpne hurtigmenyen. Dra deretter til kommandoen du vil bruke. Åpne PDF-dokumenter Du kan åpne et PDF-dokument fra e-postprogrammet, fra filsystemet eller ved å velge Fil > Åpne i Acrobat Reader. Utseendet på PDF-dokumentet avhenger av hvordan oppretteren konfigurerte det. Et dokument kan for eksempel åpne på en bestemt side eller med en bestemt forstørrelse. Oppretteren av PDF-dokumentet kan ha aktivert utvidede bruksrettigheter som lar deg bruke funksjoner som Kommentarer og Digitale signaturer. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Dokumentrettigheter" på side 21. Slik åpner du et PDF-dokument fra Acrobat Reader: 1 Gjør ett av følgende: Velg Fil > Åpne. Velg ett eller flere filnavn i Åpne-dialogboksen, og klikk Åpne. PDF-dokumenter har vanligvis filtypen PDF. Velg dokumentets filnavn på Fil-menyen. Menyen viser de siste PDF-dokumentene som ble åpnet. 2 Hvis dialogboksen for dokumentrettigheter vises, inneholder PDF-dokumentet utvidede bruksrettigheter, for eksempel Kommentarer og Digitale signaturer. Følg instruksjonene fra oppretteren av PDF-filen og velg OK. Hvis et dokument er innstilt til å åpnes i fullskjermsvisning, vises ikke verktøylinjen, kommandolinjen, menylinjen og vinduskontrollene. Du kan avslutte fullskjermvisning ved å trykke ESC-tasten, hvis innstillingene er angitt slik, eller ved å trykke Ctrl+L (Windows) eller Kommando+L (Mac OS). Hvis du vil ha mer informasjon, ser du "Lese dokumenter i fullskjermsvisning" på side 14. Slik åpner du et PDF-dokument utenfor Acrobat Reader: 1 Gjør ett av følgende: Dobbeltklikk filikonet i filsystemet. Åpne PDF-filen fra et e-postprogram. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 7

8 Oversikt over arbeidsområdet Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 8 Klikk koblingen til PDF-filen i webleseren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Acrobat Reader på Weben, se "Vise PDF-dokumenter på Weben" på side 49. Obs! Det kan hende at du ikke kan åpne et PDF-dokument som er opprettet i Windows, på Mac OS ved å dobbeltklikke ikonet. Hvis dokumentet ikke åpnes i Mac OS når du dobbeltklikker ikonet, bruker du Fil > Åpne i Acrobat Reader til å åpne dokumentet. Om oppretting av PDF-dokumenter Du kan ikke bruke Acrobat Reader til å opprette PDF-dokumenter. Du må i stedet bruke Adobe Acrobat eller et annet program, for eksempel Adobe InDesign eller Adobe FrameMaker, som lar deg opprette PDF-dokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, se Adobes webområde (www.adobe.com). Du kan også velge Verktøy > Opprett Adobe PDF Online for å vise informasjon om oppretting av PDF-dokumenter ved hjelp av et Internett-abonnement. Navigere i PDF-dokumenter Du kan navigere i PDF-dokumenter ved å bla gjennom dem eller ved å bruke navigasjonsverktøyene, for eksempel bokmerker, miniatyrer eller koblinger. Du kan også gå tilbake samme vei gjennom dokumenter for å gå tilbake der du startet. Bla gjennom dokumenter Knappene på verktøylinjen øverst og på statuslinjen nederst i vinduet gjør at du raskt kan navigere gjennom dokumenter. I tillegg har Acrobat Reader menykommandoer og hurtigtaster du kan bruke til å bla gjennom et PDF-dokument. A B C D E Statuslinjen A. Første side-knappen B. Forrige side-knappen C. Gjeldende side D. Neste side-knappen E. Siste side-knappen Slik går du til en annen side: Gjør ett av følgende: Hvis du vil gå til neste side, klikker du Neste side på navigasjonsverktøylinjen eller statuslinjen, eller du velger Dokument > Neste side. Hvis du vil gå til forrige side, klikker du Forrige side eller velger Dokument > Forrige side. Hvis du er i visningen Tilpass til vindu, trykker du tasten Pil opp eller Pil ned for å flytte en side opp eller ned. Obs! Med tastene Pil opp og Pil ned beveger du deg én linje om gangen når du ikke er i visningen Tilpass til vindu. (Se "Forstørre og forminske visningen" på side 11.) Hvis du vil gå til første eller siste side, klikker du Første side eller Siste side på navigasjonverktøylinjen eller statuslinjen eller velger Dokument > Første side eller Siste side. Hvis du vil ha tips om hurtigtaster for navigasjon, ser du "Hurtigtaster" på side 59. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 8

9 Oversikt over arbeidsområdet Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 9 Slik hopper du til en side etter sidetall: Gjør ett av følgende: Velg Dokument > Gå til side, skriv inn sidetallet, og velg OK. Dra det loddrette rullefeltet til sidetallet som du vil hoppe til, vises. Velg gjeldende sidetall på statuslinjen, skriv inn sidetallet du vil hoppe til, og trykk Enter. Obs! Hvis sidetallene i dokumentet ikke stemmer overens med sideplasseringen i PDF-filen, kan sideplasseringen vises i parentes på statuslinjen. Hvis for eksempel første side begynner nummereringen på iii, kan nummereringen vises som iii(1 av 10). Du kan dobbeltklikke parentesene, redigere sideplasseringstallet og trykke Enter for å gå til den siden. Hvis du ikke vil bruke disse tallene i parentes, fjerner du merket for alternativet Bruk logiske sidetall i alternativpanelet i dialogboksen Innstillinger.(Se "Angi innstillinger for alternativer" på side 48). Navigere med bokmerker Bokmerker inneholder en visuell innholdsfortegnelse som vanligvis viser kapitler og underkapitler i et dokument. Hvis oppretteren av PDF-dokumentet la til bokmerker, vises disse i navigasjonsruten til venstre i Acrobat Reader-vinduet. A B C bokmerkepaletten A. Bokmerker-kategorien B. Utvider overordnet bokmerke og viser de underordnede C. Klikk her for å vise palettmenyen i bokmerkepaletten. Slik blar du ved hjelp av et bokmerke: 1 Vis bokmerkepaletten. Det kan være du må velge Vindu > Bokmerker for å åpne paletten, eller du må velge kategorien Bokmerker for å plassere paletten først i gruppen. 2 Hvis du vil gå til et emne ved hjelp av bokmerket, klikker du bokmerket. Obs! Når du klikker et bokmerke, kan det bli utført en handling i stedet for at du føres til en annen plassering. Det avhenger av hvordan bokmerket ble definert. Hvis listen med bokmerker forsvinner når du klikker et bokmerke, klikker du Vis/skjul navigasjonsrute på kommandoverktøylinjen for å vise listen på nytt. Hvis du vil at bokmerkepaletten alltid skal være åpen etter at du har klikket et bokmerke, klikker du menyen øverst i bokmerkepaletten og kontrollerer at det ikke er merket av for Skjul etter bruk. Hvis du vil merke bokmerket for den delen av dokumentet som vises i dokumentruten, klikker du knappen Viser gjeldende bokmerke øverst i bokmerkepaletten. Hvis bokmerket er skjult i et minimert overordnet bokmerke, åpnes dette slik at du kan se det valgte bokmerket. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 9

10 Oversikt over arbeidsområdet Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 10 Navigere med miniatyrer Miniatyrer er små forhåndsvisninger av dokumentsidene. Du kan bruke miniatyrer til å endre visningen av sider, og til å gå til andre sider. Slik blar du ved hjelp av en miniatyr: 1 Vis Miniatyrer-paletten. Det kan være du må velge Vindu > Miniatyrer for å åpne paletten. 2 Hvis du vil gå til en annen side, klikker du på miniatyren for siden. Navigere med koblinger Koblinger fører deg til bestemte plasseringer som dokumentoppretteren har angitt. Med koblingene kan du gå til en annen plassering i samme dokument, til andre elektroniske filer eller til webområder. Du kan også klikke en kobling for å spille av lyd- og videofiler. En kobling peker vanligvis til en inndeling med tittel eller et annet organisatorisk element. Oppretteren av PDF-dokumentet bestemmer hvordan koblingene skal se ut i PDF-dokumentet. Slik følger du en kobling: 1 Velg håndverktøyet. 2 Plasser pekeren over det koblede området på siden til pekeren endres til en hånd med en pekende finger. (Hånden har et plusstegn i seg hvis koblingen peker til Weben.) Klikk deretter koblingen. Klikke koblinger som åpner filmer, lydfiler og filvedlegg Når du klikker en kobling, kan det bli utført en handling i stedet for at du føres til en annen plassering, avhengig av hvordan koblingen ble definert. Når du klikker en kobling, kan det for eksempel åpnes et filvedlegg (hvis du har programmet som ble brukt til å opprette filen, på systemet), eller det kan spilles av en lyd- eller videofil. PDF-dokumenter spiller av alle lyd- og videofiler som er kompatible med Apple QuickTime. Du må ha riktig maskinog programvare installert, blant annet Apple QuickTime 3.0 eller senere, for å kunne spille av disse filene. Lese artikkeltråder Artikler er elektroniske tråder som leder deg gjennom et dokument. En artikkel begynner vanligvis på én side og fortsetter på en annen side senere i dokumentet, i likhet med artikler som hopper over sider i tradisjonelle aviser og tidsskrifter. Når du leser en artikkel, zoomer Acrobat inn eller ut slik at gjeldende del av artikkelen fyller skjermen. Slik leser du en artikkel: 1 Gjør ett av følgende: Velg Vindu > Artikler for å åpne artikkelpaletten. Dobbeltklikk artikkelikonet i paletten for å begynne å lese på begynnelsen av artikkelen. Velg håndverktøyet. Klikk deretter artikkelen for å begynne å lese ved det punktet. 2 Pekeren endres til følg artikkel-pekeren. Gjør ett av følgende for å navigere gjennom artikkelen: Hvis du vil gå til neste side i artikkelen, trykker du Enter eller klikker. Hvis du vil gå til forrige side, trykker du Skift-Enter eller trykker Skift og klikker. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 10

11 Oversikt over arbeidsområdet Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 11 Hvis du vil gå til begynnelsen av artikkelen, trykker du Ctrl (Windows) eller Alt (Mac OS) og klikker. Hvis du vil avslutte artikkelen før du kommer til slutten, trykker du Skift-Ctrl (Windows) eller Skift-Alt (Mac OS) og klikker. 3 Når du kommer til slutten av artikkelen, endres pekeren til slutt på artikkel-pekeren. Trykk Enter, eller klikk for å gå tilbake til visningen som ble vist før du begynte å lese artikkelen. Gå tilbake i visningsbanen Når du har navigert gjennom dokumenter, kan du gå samme veien tilbake til utgangspunktet. Slik går du tilbake i visningsbanen Gjør ett av følgende: Hvis du vil gå tilbake gjennom et PDF-dokument, klikker du knappen Gå til forrige visning på verktøylinjen. Du kan også velge Dokument > Gå til forrige visning for hvert trinn bakover. Klikk knappen Gå til neste visning, eller velg Dokument > Gå til neste visning for hvert trinn fremover. Hvis du vil gå tilbake i visningsbanen gjennom andre PDF-dokumenter, velger du Dokument > Gå til forrige dokument for hvert trinn tilbake, eller Dokument > Gå til neste dokument for hvert trinn frem. Disse kommandoene åpner andre PDF-dokumenter hvis dokumentene er lukket. Justere visningen av PDF-dokumenter Du kan endre forstørrelsesgraden for et PDF-dokument og angi sideoppsett som angir om du skal vise én side om gangen eller flere sider fortløpende. Forstørre og forminske visningen Hvis du må forstørre en side til en størrelse som er større enn vinduet, bruker du håndverktøyet til å flytte siden rundt slik at du kan vise alle områdene på den. Det å flytte en PDF-side med håndverktøyet, er som å flytte et stykke papir på skrivebordet med hånden. Minimum og maksimum zoomenivåer som er tilgjengelig, avhenger av gjeldende sideformat. Slik øker du forstørrelsen: Gjør ett av følgende: Velg innzoomingsverktøyet, og klikk deretter siden. Velg innzoomingsverktøyet, og dra for å tegne en firkant rundt området som skal forstørres. Klikk Zoom inn på visningsverktøylinjen, og klikk deretter siden. Slik reduserer du forstørrelsen: Gjør ett av følgende: Velg utzoomingsverktøyet, og klikk siden. Velg utzoomingsverktøyet, og dra for å tegne et rektangel i den størrelsen du vil ha den reduserte siden. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 11

12 Oversikt over arbeidsområdet Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 12 Klikk Zoom ut på visningsverktøylinjen, og klikk deretter siden. Obs! Når innzoomingsverktøyet er valgt, kan du trykke Ctrl (Windows) eller Alt (Mac OS) mens du klikker eller drar for å zoome ut. Når utzoomingsverktøyet er valgt, trykker du Ctrl eller Alt for å zoome inn. Slik endrer du forstørrelsesnivået ved hjelp av en miniatyr: 1 Velg Vindu > Miniatyrer for å åpne miniatyrpaletten. 2 Finn miniatyren for gjeldende side, og plasser deretter pekeren over det nedre høyre hjørnet av sidevisningsboksen i miniatyren til pekeren endres til en dobbel pil. 3 Dra hjørnet av boksen for å redusere eller utvide visningen av siden. En sidevisningsboks i en miniatyr angir området på siden som vises i dokumentruten. Slik endrer du størrelse på en side slik at den passer i vinduet: Gjør ett av følgende: Hvis du vil endre størrelse på siden til å passe helt i vinduet, klikker du Tilpass til vindu, eller du velger Vis > Tilpass til vindu. Hvis du vil endre størrelse på siden til å passe til bredden på vinduet, klikker du Tilpass til bredde, eller du velger Vis > Tilpass til bredde. Deler av siden kan være utenfor visningen. Hvis du vil endre størrelse på siden slik at teksten og grafikken er tilpasset til bredden av vinduet, velger du Vis > Tilpass til synlig. Deler av siden kan være utenfor visningen. Hvis du vil se hurtigtaster for endring av størrelse på dokumentet, åpner du Vis-menyen og merker deg tastetrykkene for hver kommando. Slik får du en side tilbake til faktisk størrelse: Klikk Faktisk størrelse, eller velg Vis > Faktisk størrelse. Den faktiske størrelsen for en PDF-side er vanligvis 100 %, men dokumentet kan ha fått angitt et annet forstørrelsesnivå da det ble opprettet. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 12

13 Oversikt over arbeidsområdet Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 13 Angi sideoppsett og papirretning Du kan bruke tre sideoppsett ved visning av PDF-dokumenter: Enkeltside. Viser én side om gangen i dokumentruten. Kontinuerlig. Ordner sidene i en kontinuerlig, loddrett kolonne. Kontinuerlig - motstående. Ordner sidene side ved side. Denne konfigurasjonen tilpasser tosiders oppslag og flersidet visning. Hvis et dokument har mer enn to sider, vises den første siden til høyre for å sikre korrekt visning av tosiders oppslag. Sammenligning av oppsettene Enkeltside, Kontinuerlig og Kontinuerlig - motstående Slik angir du sideoppsett: Gjør ett av følgende: Velg Enkeltside, Kontinuerlig eller Kontinuerlig - motstående fra Vis-menyen. Klikk én av knappene Enkeltside, Kontinuerlig eller Kontinuerlig motstående på statuslinjen. I Enkeltside-oppsett brukes kommandoen Rediger > Merk alt til å merke all tekst på gjeldende side. I oppsettene Kontinuerlig og Kontinuerlig motstående brukes denne kommandoen til å merke all tekst i PDF-dokumentet. Slik roterer du en side: Velg Roter visning med klokken eller Roter visning mot klokken fra Vis-menyen. Du kan endre retningen på en side i 90-graders intervaller. Tilpasse flyt av innhold for e-bokenheter Med Acrobat Reader kan du tilpasse flyt av innhold i Adobe PDF-dokumenter slik at innholdet kan leses i e-bokenheter og med annen håndholdt teknologi. Forfattere kan bruke Adobe Acrobat til å opprette strukturerte eller ustrukturerte dokumenter. Strukturerte PDF-dokumenter inneholder koder for å fastsette informasjonshierarkiet i et PDF-dokument, mens ustrukturerte dokumenter ikke inneholder slike koder. Hvis du vil bruke funksjonen for tilpassing av flyt til å tilpasse flyten i et dokument på én side om gangen, må du åpne et strukturert PDF-dokument. Slik tilpasser du flyt i et kodet Adobe PDF-dokument: Klikk Tilpass flyt på verktøylinjen, eller velg Vis > Tilpass flyt. Hvis du vil gå tilbake til visningen av Adobe PDF-dokument uten tilpasset flyt, klikker du Faktisk størrelse, Tilpass til vindu eller Tilpass til bredde på verktøylinjen, eller velger en beslektet kommando fra Vis-menyen. Obs! Hvis Tilpass flyt-knappen på verktøylinjen er nedtonet, er ikke det gjeldende dokumentet et strukturert PDF-dokument. Tilpassing av flyt er dermed ikke tilgjengelig. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 13

14 Oversikt over arbeidsområdet Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 14 Lese dokumenter i fullskjermsvisning I fullskjermsvisning fyller PDF-sidene hele skjermen. Menylinjen, kommandolinjen, verktøylinjen, statuslinjen og vinduskontrollene er skjult. Oppretteren av et dokument kan angi at PDF-dokumentet skal åpnes i fullskjermvisning, eller du kan angi visningen selv. Fullskjermvisningen brukes ofte til presentasjoner, noen ganger med automatiske sideskift og overganger. Pekeren forblir aktiv i fullskjermvisning slik at du kan klikke koblinger og åpne notater. Du kan bruke hurtigtaster for navigasjons- og forstørrelseskommandoer selv om menyene og verktøylinjen ikke er synlige. Slik leser du et dokument i fullskjermvisning: Velg Vis > Full skjerm. Trykk Enter, eller trykk Pil ned eller Pil høyre for å bla gjennom dokumentet. Trykk Skift-Enter, eller trykk Pil opp eller Pil venstre for å bla bakover gjennom dokumentet. Obs! Hvis du har installert to skjermer, vises kanskje fullskjermvisningen av en side på bare den ene skjermen. Hvis du vil bla gjennom dokumentet, klikker du i skjermen som viser siden i fullskjermvisning. Slik avslutter du fullskjermvisning: Trykk Esc hvis innstillingene for fullskjermsvisning er definert slik, eller trykk Ctrl + L (Windows) eller Kommando + L (Mac OS). Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir innstillinger for fullskjermvisning, ser du "Angi innstillinger for fullskjermvisning" på side 47. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 14

15 Skrive ut, lagre og arbeide med PDF-dokumenter Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 15 Skrive ut, lagre og arbeide med PDF-dokumenter Når du åpner et PDF-dokument i Acrobat Reader, kan du gjøre mye mer enn bare å lese innholdet. Du kan skrive ut hele eller en del av PDF-dokumentet, lagre det, sende det med e-post og få informasjon om dokumentet. Skrive ut PDF-dokumenter Du kan angi et område med sider som skal skrives ut, i Skriv ut-dialogboksen. Du kan også angi atskilte sider (for eksempel 1, 3 og 9) eller et bestemt sideområde som skal skrives ut, før du åpner Skriv ut-dialogboksen. Slik skriver du ut et PDF-dokument: 1 Før du åpner Skriv ut-dialogboksen, gjør du ett av følgende for å merke atskilte sider eller angi utskriftsområde: Hvis du vil velge sider som skal skrives ut, klikker du miniatyrene i Miniatyrer-paletten. Du kan Ctrl-klikke (Windows) eller Kommando-klikke (Mac OS) miniatyrer for å merke atskilte sider. Hvis du vil angi en del av en side som du vil skrive ut, bruker du grafikkmerkingsverktøyet til å dra over siden for å merke området du vil skrive ut. 2 Bruk Fil (Windows) / Arkiv (Mac OS) > Utskriftsformat til å angi generelle utskriftsalternativer. De tilgjengelige alternativene vil variere med forskjellige skrivere og drivere. Se dokumentasjonen for skriverdriveren hvis du vil ha mer informasjon. 3 Velg Fil (Windows) / Arkiv (Mac OS) > Skriv ut. 4 Angi skriver, sideområde, antall eksemplarer og andre alternativer (se "Utskriftsalternativer" på side 15), og klikk OK. Utskriftsalternativer De fleste alternativene i utskriftsdialogboksen er de samme som for andre programmer, men legg merke til følgende. Hvis du vil vise utskriftsalternativene i Mac OS, velger du Acrobat Reader fra hurtigmenyen i utskriftsdialogboksen. Valgte sider/grafikk (Windows). Skriver bare ut sidene eller sideområdet du merket før du åpnet utskriftsdialogboksen. Merkede miniatyrer/grafikk (Mac OS). Skriver bare ut sidene eller sideområdet du merket før du åpnet utskriftsdialogboksen. Sider fra/til (Windows). Skriver ut et område med sider. Hvis det er merket av for Bruk logiske sidetall i Innstillinger i Windows, kan du skrive inn sideplasseringstall i parentes for å skrive ut de sidene. Hvis for eksempel den første siden i et dokument har sidetall iii, kan du skrive inn (1) hvis du vil skrive den ut. Kommentarer. Skriver ut kommentargrafikk på sidene. Hvis du vil skrive ut tekst i notatvinduene, velger du Skriv ut hurtigmenykommentar i Kommentarer-ruten i dialogboksen Innstillinger. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 15

16 Skrive ut, lagre og arbeide med PDF-dokumenter Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 16 Forminsk overdimensjonerte sider til papirformatet. Reduserer PDF-filen slik at den passer til papirformatet som er angitt i skriveregenskapene. Utvid små sider til papirformat forstørrer PDF-filen slik at den passer til papirformatet som er angitt i skriveregenskapene. Automatisk rotering og midtstilling av sider (Windows). Justerer retningen på PDF-filen slik at den stemmer overens med den som er angitt i skriveregenskapene. Utskriftsmetode. I Windows angir dette alternativet hvilket PostScript -nivå som skal genereres for sidene. Velg PostScript-nivået som passer for din skriver. I Mac OS angir alternativet om det skal skrives ut med PostScript (uten å velge et nivå), eller om sider skal skrives ut som punktgrafikkbilder. Bruk språknivå 3 (Mac OS). Velg dette alternativet for å optimalisere utskriften til en PostScript 3-skriver. Vær klar over at det kan forårsake feil eller ukorrekte utdata ved utskrift på enheter med PostScript-nivå 1 eller 2 hvis du bruker dette alternativet. Skriv ut som bilde. Skriver ut sidene som punktgrafikkbilder. (I Mac OS angis dette alternativet på hurtigmenyen Utskriftsmetode.) Det kan være du vil skrive ut sider som bilder hvis vanlig utskrift ikke gir ønsket resultat. Optimaliser for hastighet. Laster ned skrifter til skriveren ved behov. Når dette alternativet er valgt, må sidene skrives ut i den rekkefølgen de sendes ut fra Acrobat Reader. Last ned asiatiske skrifter (Windows), Last ned asiatiske fonter (Mac OS). Laster ned asiatiske skrifter til en PostScript-skriver. Se "Laste ned asiatiske skrifter" på side 16. Lagre skriverminne. Laster ned alle skriftene for en bestemt side til skriveren før siden skrives ut. Når dette alternativet ikke er valgt, kan det være at mindre utskriftsjobber krever mer skriverminne. Obs! Enkelte skrifter kan ikke lastes ned til en skriver, enten fordi skriften er punktgrafikk eller fordi skriftinnebygging er begrenset i dokumentet. I disse tilfellene brukes en erstatningsskrift ved utskrift, og det kan være at utskriften ikke er nøyaktig lik visningen på skjermen. Laste ned asiatiske skrifter Velg alternativet for nedlasting av asiatiske skrifter i utskriftsdialogboksen hvis du vil skrive ut et PDF-dokument med asiatiske skrifter, men verken har skriftene installert på skriveren eller innebygd i dokumentet. (Innebygde skrifter lastes ned uansett om det er merket av for dette alternativet eller ikke.) Du kan bruke dette alternativet med en skriver med PostScript-nivå 2 eller høyere, eller en Nivå 1-skriver som støtter Type 0-skrifttillegg. Hvis nedlasting av asiatiske skrifter ikke er valgt, skrives PDF-dokumentet bare ut riktig hvis de refererte skriftene er installert på skriveren. Hvis skriftene ikke er installert på skriveren, men skriveren har lignende skrifter, erstatter skriveren de lignende skriftene. Hvis det ikke finnes passende skrifter på skriveren, brukes Courier til teksten. Hvis du har en PostScript-nivå 1-skriver som ikke støtter Type 0-skrifttillegg, eller hvis Last ned asiatiske skrifter ikke gir ønsket resultat, kan du skrive ut PDF-dokumentet som et punktgrafikkbilde. Det kan ta lenger tid å skrive ut et dokument som et bilde enn å bruke en erstattet skriverskrift. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 16

17 Skrive ut, lagre og arbeide med PDF-dokumenter Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 17 Lagre PDF-dokumenter Du kan lagre en kopi av det opprinnelige PDF-dokumentet med et annet filnavn eller på en annen plassering. Du kan imidlertid ikke lagre data eller kommentarer du har lagt til dokumentet med mindre oppretteren av PDF-dokumentet aktiverte funksjonen Lagre dokument (Windows) / Arkiver dokument (Mac OS). Hvis du vil ha mer informasjon, ser du "Dokumentrettigheter" på side 21. Det kan også være du kan eksportere lagrede data til en komprimert FDF-fil. (Se "Eksportere og importere skjemadata" på side 34.) Slik lagrer du en kopi av det opprinnelige PDF-dokumentet (når Lagre dokument (Windows) / Arkiver dokument (Mac OS) ikke er aktivert): Velg Fil (Windows) / Arkiv (Mac OS) > Lagre som, angi et filnavn og en plassering, og klikk deretter Lagre. Det opprinnelige PDF-dokumentet er lagret. Slik lagrer du endringer i et PDF-dokument (når Lagre dokument (Windows) / Arkiver dokument (Mac OS) er aktivert): Gjør ett av følgende: Hvis du vil lagre endringene i gjeldende dokument, velger du Fil (Windows) / Arkiv (Mac OS) > Lagre. Hvis du vil lagre endringene på en annen plassering eller med et annet filnavn, velger du Fil (Windows) / Arkiv (Mac OS) > Lagre som, angir filnavn og plassering, og klikker deretter Lagre. Slik går du tilbake til siste lagrede versjon av PDF-dokumentet (når Lagre dokument (Windows) / Arkiver dokument (Mac OS) er aktivert): Velg Fil (Windows) / Arkiv (Mac OS) > Tilbake, og klikk deretter Tilbake. Lagre et PDF-dokument som tekst (bare Windows) Hvis du vil bruke teksten fra et PDF-dokument i et annet program, kan du eksportere PDF-dokumentet til tekst. Deretter kan du bruke det andre programmet til å importere tekstfilen som ble opprettet. Før du eksporterer teksten, må du bestemme om PDF-dokumentet skal være et PDF-bildedokument. Et PDF-bildedokument er et dokument som er skannet. Det inneholder ikke tekst som kan gjenkjennes av Acrobat Reader; og er bare et bilde av teksten. Bildefiler kan ikke konverteres til tekst. Slik eksporterer du et PDF-dokument som tekst: 1 Velg Fil (Windows) / Arkiv (Mac OS) > Eksporter dokument til tekst. 2 Angi filnavn og plassering, og klikk deretter Lagre. Merke og kopiere tekst og grafikk Du kan merke tekst eller grafikk i et PDF-dokument, kopiere det til utklippstavlen og lime det inn i et dokument i et annet program, for eksempel et tekstbehandlingsprogram. Hvis PDF-dokumentet ble opprettet fra en skanner, eller hvis teksten er del av et bilde, kan det være at Acrobat Reader tolker teksten som et bilde, og ikke som tegn som du kan merke. Obs! Hvis en skrift som er kopiert fra et PDF-dokument, ikke er tilgjengelig i systemet som viser den kopierte teksten, kan ikke skriften beholdes. En standardskrift erstattes. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 17

18 Skrive ut, lagre og arbeide med PDF-dokumenter Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 18 Slik merker og kopierer du tekst: 1 Gjør ett av følgende: Velg tekstmerkingsverktøyet, og dra deretter over teksten du vil merke. Hvis du vil merke all tekst på siden eller i dokumentet, velger du Rediger > Merk alt. All tekst på gjeldende side merkes i Enkeltside-modus. I Kontinuerlig- eller Kontinuerlig - motstående-modus, merkes all tekst i dokumentet. (Se "Angi sideoppsett og papirretning" på side 13.) Hvis du vil merke et område med tekst, velger du kolonnemerkingsverktøyet fra hurtigmenyen ved siden av tekstmerkingsverktøyet, og deretter drar du markeringsboksen rundt området som inneholder teksten du vil merke. Denne markeringsmetoden er særlig nyttig i ustrukturerte dokumenter med flere kolonner. Hvis du vil merke et område med tekst, kan du også holde nede Ctrl (Windows) eller Alt (Mac OS) og dra med tekstmerkingsverktøyet. 2 Velg Rediger > Kopier for å kopiere den merkede teksten. Deretter kan du lime inn teksten i et annet program. Hvis kommandoene Klipp ut, Kopier og Lim inn er nedtonet når tekst er merket, kan oppretteren av PDF-dokumentet ha angitt begrensninger for kopiering av tekst. (Se "Om dokumentsikkerhet" på side 22.) Slik merker og kopierer du grafikk: 1 Velg grafikkmerkingsverktøyet. Markøren endres til trådkorsikonet. 2 Dra et rektangel rundt grafikken du vil kopiere, og velg deretter Rediger > Kopier. Grafikken kopieres i formatet WMF (Windows) eller PICT (Mac OS). 3 Hvis du vil vise grafikken i Windows, velger du Vindu > Vis utklippstavle. Obs! I enkelte Windows-versjoner installeres ikke utklippstavlen som standard, og du kan ikke bruke Vis utklippstavle-kommandoen før den er installert. Hvis du vil installere utklippstavlen, velger du Start > Innstillinger > Kontrollpanel > Legg til / fjern programmer, og deretter velger du kategorien Installere Windows. Dobbeltklikk Tilbehør, merk av for Utklippstavle, og klikk deretter OK. Sende PDF-dokumenter fra Acrobat Reader Når du velger kommandoen Send e-post, åpnes standard e-postprogram med det åpne PDF-dokumentet inkludert som vedlegg i en ny melding. I Windows bruker Acrobat Reader MAPI (Messaging Application Program Interface) til å kommunisere med e-postprogrammer. Før du begynner, må du kontrollere at e-postprogrammet er konfigurert slik at det bruker MAPI-serveren. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du dokumentasjonen som fulgte med e-postprogrammet. I Mac OS velger du e-postprogram fra menyen for standard e-post program (eller menyen for standard e-postleser i Mac OS X) i kategorien E-post i Internett-kontrollpanelet. Hvis e-postprogrammet ikke finnes i listen her, klikker du Velg fra menyen og blar gjennom for å finne programmet du vil bruke. (Vær klar over at hvis du velger et program som ikke er oppført på denne menyen, kan det være at Acrobat Reader ikke støtter programmet.) Obs! Acrobat Reader støtter ikke Netscape Messenger for Mac OS. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 18

19 Skrive ut, lagre og arbeide med PDF-dokumenter Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 19 Slik sender du et PDF-dokument fra Acrobat Reader: 1 Åpne dokumentet du vil legge ved i en e-postmelding. 2 Velg Fil (Windows) / Arkiv (Mac OS) > Send e-post. 3 Gjør ett av følgende: Hvis du får spørsmål om du vil lagre endringene i filen, klikker du Ja for å lagre filen og sende den, eller du klikker Nei for å sende den opprinnelige versjonen av PDF-dokumentet. Hvis du blir varslet om at dokumentet ikke tillater endringer, klikker du OK for å sende den opprinnelige versjonen av PDF-dokumentet. (Se "Lagre PDF-dokumenter" på side 17.) 4 Hvis e-postprogrammet ikke er åpent, åpnes det automatisk i Acrobat Reader, eller du blir bedt om å åpne det. Skriv e-postmeldingen i det nye meldingsvinduet, og klikk deretter Send. PDF-dokumentet legges ved automatisk i e-posten du sender. Få informasjon om PDF-dokumenter Når du viser et PDF-dokument, kan du få informasjon om filen, for eksempel tittel, skrifter som brukes, og sikkerhetsinnstillinger. Noe av denne informasjonen er angitt av personen som opprettet dokumentet, og noe er generert av Acrobat Reader. Bruk kommandoene Dokumentegenskaper og Dokumentsikkerhet på Fil-menyen (Windows) / Arkiv-menyen (Mac OS) for å finne ut hvilke innstillinger som er brukt i dokumentet. Slik får du informasjon om gjeldende dokument: Velg Fil (Windows) / Arkiv (Mac OS) > Dokumentegenskaper > Sammendrag. Grunnleggende informasjon om dokumentet vises. Det kan være at tittel, emne, forfatter og nøkkelord er angitt av oppretteren av dokumentet. Slik viser du skriftene som er brukt i gjeldende dokument: Velg Fil (Windows) / Arkiv (Mac OS) > Dokumentegenskaper > Skrifter. Dialogboksen for dokumentskrifter viser skriftene og skrifttypene som er brukt i det opprinnelige dokumentet, og skriftene, skrifttypene og kodingen som brukes i Acrobat Reader til å vise de opprinnelige skriftene. Bare skriftene som vises i dokumentet frem til gjeldende side, vises. Hvis du vil se en liste med alle skriftene som brukes i hele dokumentet, klikker du Vis alle skrifter. Obs! Denne dialogboksen viser hvilke skrifter som ble brukt i det opprinnelige dokumentet, og om de samme skriftene brukes i Acrobat Reader. Hvis det brukes erstatningsskrifter, og du ikke er fornøyd med utseendet, kan du installere de opprinnelige skriftene på systemet eller spørre oppretteren av dokumentet om å opprette dokumentet på nytt med de opprinnelige skriftene innebygd i det. Slik viser du informasjon om dokumentsikkerhet: Velg Fil (Windows) / Arkiv (Mac OS) > Dokumentsikkerhet. Dialogboksen Dokumentsikkerhet viser alternativene for sikkerhet som ble angitt av oppretteren av dokumentet. Hvis du vil ha informasjon om utvidede bruksrettigheter som kan aktiveres i Acrobat Reader, ser du "Dokumentrettigheter" på side 21. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 19

20 Søke etter ord i dokumenter Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 20 Søke etter ord i dokumenter Når du vil søke etter ord eller uttrykk i PDF-dokumentet, kan du bruke Søk etterkommandoen til å søke etter tekst. Søke etter ord i PDF-dokumenter Du kan bruke Søk etter-kommandoen til å søke etter hele ord, deler av ord eller et uttrykk i gjeldende PDF-dokument. Acrobat Reader ser etter ordet ved å lese hvert ord på hver side i filen, inkludert tekst i skjemafelt. Obs! Hvis PDF-dokumentet ble skannet som et bilde, eller hvis tekst i dokumentet er del av et bilde, er det ikke sikkert at Acrobat Reader finner teksten du søker etter. Slik søker du etter et ord med Søk etter-kommandoen: 1 Velg Rediger > Søk etter. 2 Skriv inn teksten du vil søke etter, i tekstboksen. 3 Velg søkealternativer, og klikk deretter Søk etter. Acrobat Reader søker etter første forekomst av ordet. Disse søkealternativene er tilgjengelige: Bare hele ord. Søker bare etter forekomster av hele ordet du skriver inn i tekstboksen. Hvis du for eksempel søker etter ordet tikk, vil søket ikke utheve ordene stikk og stikke. Skill mellom store og små bokstaver. Søker bare etter ord som har akkurat samme fordeling av store og små bokstaver som ordet du skriver inn. Søk bakover. Starter søket fra gjeldende side og går bakover gjennom dokumentet. Ignorer bredde på asiatiske tegn. Søker bare etter Kana-tegn som stemmer nøyaktig overens med teksten du skriver inn. Hvis du vil søke etter neste forekomst av ordet, klikker du Søk på nytt i dialogboksen Søk etter. Hvis dialogboksen Søk etter er lukket, velger du Rediger > Søk på nytt, eller du trykker Ctrl+G (Windows) eller Kommando+G (Mac OS). Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 20

21 Dokumentrettigheter Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 21 Dokumentrettigheter Om dokumentrettigheter Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder funksjoner som bare er tilgjengelige når du åpner Adobe PDF-dokumenter med utvidede bruksrettigheter. Hvis du åpner et dokument der én eller flere av disse utvidede bruksrettighetene er aktivert, vises funksjonene som er aktivert, i dialogboksen Dokumentrettigheter sammen med instruksjoner fra oppretteren av PDF-dokumentet. De aktuelle knappene og menykommandoene for hver aktivert funksjon er aktive slik at funksjonene kan brukes. Hvis utvidede bruksrettigheter ikke er aktivert, er enkelte menykommandoer og knapper på verktøylinjen nedtonet. Oppretteren av PDF-doumentet kan ha aktivert følgende utvidede bruksrettigheter: Kommentarer. Hvis denne er aktivert, kan du legge til gule lapper, uthevinger og andre korrekturkommentarer i dokumentet. Du kan også importere og eksportere kommentarer. Hvis Kommentarer ikke er aktivert, kan du bare vise kommentarene. (Se "Om å legge til kommentarer" på side 24.) Avanserte skjemafunksjoner. Hvis denne er aktivert, kan du importere og eksportere skjemadata som FDF-filer. (Se "Eksportere og importere skjemadata" på side 34.) Digitale signaturer. Hvis denne er aktivert, kan du signere PDF-dokumenter digitalt. Hvis Digitale Signaturer ikke er aktivert, kan du bare validere, vise og skrive ut PDF-dokumenter med digitale signaturer. (Se "Bruke digitale signaturer" på side 34.) Lagre dokument (Windows) / Arkiver dokument (Mac OS). Hvis denne er aktivert, kan du lagre skjemadata, kommentarer eller digitale signaturer i PDF-dokumenter. Hvis Lagre dokument / Arkiver dokument ikke er aktivert, kan du bare lagre en kopi av den opprinnelige versjonen av PDF-dokumentet. (Se "Lagre PDF-dokumenter" på side 17.) Obs! Når du åpner et PDF-dokument med utvidede bruksrettigheter, kan det vises en varselsmelding om at rettighetsaktiverte funksjoner er deaktivert. Hvis dette oppstår, bruker du trolig plugin-moduler som ikke er godkjent, i Acrobat Reader. Hvis du vil åpne dokumentet med utvidede bruksrettigheter, bør du kontrollere at alternativet Bare godkjente plugin-moduler er valgt i Alternativer-panelet i dialogboksen Innstillinger, starte Acrobat Reader på nytt, og deretter åpne dokumentet igjen. Slik viser du dokumentrettigheter: Velg Fil (Windows) / Arkiv (Mac OS) > Dokumentegenskaper > Dokumentrettigheter for å vise en liste med aktiverte funksjoner og instruksjoner fra oppretteren av PDF-dokumentet. Hvis kommandoen Dokumentrettigheter er nedtonet, inneholder ikke gjeldende dokument utvidede bruksrettigheter. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 21

22 Dokumentrettigheter Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 22 Slik slår du av meldingen om dokumentrettigheter når du åpner et rettighetsaktivert dokument: 1 Velg Rediger > Innstillinger (Windows og Mac OS 9.x) eller Acrobat Reader > Innstillinger (Mac OS X), og klikk deretter Alternativer på venstre side av dialogboksen. 2 Fjern merket for Vis dialogboksen Dokumentrettigheter, og klikk deretter OK. Om dokumentsikkerhet Når forfattere oppretter PDF-dokumenter i Acrobat, kan de legge til passordbeskyttelse og sikkerhetsbegrensninger og på den måten begrense ikke bare hvem som kan åpne filen, men også hvem som kan kopiere og trekke ut innhold, legge til kommentarer, skrive ut dokumentet med mer. I enkelte tilfeller må du skrive inn et passord for å åpne et PDF-dokument. I andre tilfeller kan det være du ikke kan åpne et PDF-dokument fordi forfatteren har begrenset listen over mottakere. Begrensede dokumenter kan også hindre deg i å skrive ut filene eller kopiere informasjon til andre programmer. Hvis du har problemer med å åpne eller arbeide med et PDF-dokument, kontakter du forfatteren av PDF-dokumentet. Slik viser du innstillinger for dokumentsikkerhet i et åpent dokument: 1 Velg Fil (Windows) / Arkiv (Mac OS) > Dokumentsikkerhet. 2 Noter deg begrensningene, og klikk deretter OK. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 22

23 Bruke kommentarer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 23 Bruke kommentarer I Acrobat Reader kan du vise kommentarer som andre har satt inn. Den vanligste kommentartypen er notatet. Det er som å klistre en gul lapp på et dokument. I enkelte PDF-dokumenter ser det ut som om tekst og grafikk er uthevet med markeringspenn. Disse merkede kommentarene kalles markeringer. Andre kommentarer kan være i form av tekst, lyd, stempler og vedlagte filer. Du kan vise eksisterende kommentarer, åpne vedlagte filer og spille av lydklipp. Du kan imidlertid ikke redigere kommentarene eller sette inn nye i Acrobat Reader med mindre oppretteren av PDF-dokumentet aktiverte kommentarfunksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Dokumentrettigheter" på side 21. Se gjennom kommentarer Når du åpner et PDF-dokument som inneholder kommentarer, bestemmer kommentartypen hvordan du ser gjennom dem. Når du åpner en notatkommentar, vises den i et notatvindu, når du åpner en lydkommentarer, spilles den av, og når du åpner en filvedleggskommentar, åpnes den innebygde filen (hvis programmet som ble brukt til å opprette filen, er installert på systemet). Grafiske kommentarer, tekstmarkeringskommentarer og stempelkommentarer kan ha tilknyttede notatkommentarer. I slike tilfeller åpnes et notatvindu når du dobbeltklikker kommentaren, på samme måte som med notatkommentarer. A B C Kommentarer i PDF-dokumenter A. Notatkommentar B. Stempel C. Tekstmarkering Hvis det er vanskelig å lese kommentarene, kan du endre skriftstørrelsen i dem. (Se "Angi kommentarinnstillinger" på side 30.) Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 23

24 Bruke kommentarer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 24 Slik ser du gjennom notater: Gjør følgende: Hvis du vil åpne et notat, dobbeltklikker du notatikonet. Dra tittellinjen for å flytte et notatvindu. Hvis du vil lukke et notat, klikker du lukkeboksen i øvre, venstre hjørne i notatvinduet, eller du dobbeltklikker notatikonet på nytt. Obs! Fordi kommentarer kan settes inn hvor som helst innenfor dokumentruten, kan det hende at du må zoome ut for å se kommentarer som er plassert utenfor siden. Spille av lydklipp PDF-dokumentet kan inneholde lydklipp som kommentarer. Før du kan spille av lyder, må datamaskinen din ha nødvendig maskinvare og programvare installert. PDF-dokumenter spiller av alle lydfiler som er kompatible med Apple QuickTime. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Klikke koblinger som åpner filmer, lydfiler og filvedlegg" på side 10. Slik spiller du av et lydklipp: 1 Åpne PDF-dokumentet som inneholder lydklippet, og velg deretter håndverktøyet. 2 Dobbeltklikk lydklippikonet. Åpne filvedlegg Hvis oppretteren av PDF-dokumentet la ved en fil, kan du åpne filen så lenge programmet som ble brukt til å opprette filen, finnes på systemet. Slik åpner du filvedlegg: 1 Åpne PDF-dokumentet som inneholder vedlegget, og velg deretter håndverktøyet. 2 Dobbeltklikk filvedleggsikonet. Om å legge til kommentarer Du kan bare legge til kommentarer i Acrobat Reader hvis oppretteren av PDF-dokumentet aktiverte kommentarfunksjonen (se "Dokumentrettigheter" på side 21). I slike dokumenter er kommentar- og markeringsverktøyene tilgjengelige på kommentarverktøylinjen. Du kan klikke nedpilen ved siden av verktøyene for å vise en liste med tilleggsverktøy. A B C Kommentarverktøylinjen A. Kommentarvedleggverktøyet B. Verktøy for grafiske kommentarer C. Tekstmarkeringsverktøyet Med kommentarvedleggverktøyene notater, fritekst, lydvedlegg, stempel og filvedlegg, kan du legge ved kommentarer i et PDF-dokument i mange ulike formater. Hvert verktøy gir en egen måte å vise kommentarinformasjon på. (Se "Bruke kommentarvedleggverktøy" på side 25.) Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 24

25 Bruke kommentarer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 25 Med verktøyene for grafiske kommentarer blyant, kvadrat, sirkel og linje, kan du markere et område i et PDF-dokument visuelt med et grafisk symbol og knytte et notat til markeringen for videre kommentarer. (Se "Markere dokumenter med verktøy for grafiske kommentarer" på side 28.) Med tekstmarkeringsverktøyene, utheving, gjennomstreking og understreking, kan du markere tekst visuelt på en side i et PDF-dokument og knytte et notat til markeringen for videre kommentarer. (Se "Markere dokumenter med tekstmarkeringsverktøy" på side 29.) Hvis du bruker kommentarverktøy ofte, kan du klikke pilen mot høyre ved siden av verktøyet på verktøylinjen og velge Vis knappen for å plassere alle verktøyene på verktøylinjen. Bruke kommentarvedleggverktøy Hvis kommentarfunksjonen er aktivert i gjeldende PDF-dokument, kan du sette inn kommentarer hvor som helst i dokumentet samt angi stil og format for kommentarene. Lange merknader kan legges inn i et notat, spilles inn som lydfil eller bygges inn som en fil som kan åpnes. Bruke notatverktøyet Hvis kommentarfunksjonen er aktivert i gjeldende PDF-dokument, kan du legge til notater på sidene i dokumentet, og du kan plassere dem hvor som helst på sidene. Hvis du skriver inn mer tekst enn det er plass til i notatvinduet, vil teksten rulle. Du kan også endre størrelsen på vinduet hvis du ønsker det. Hvis du vil ha informasjon om endring av kommentarinnstillinger, for eksempel om notatvinduet skal åpnes automatisk når du oppretter en notatkommentar, ser du "Angi kommentarinnstillinger" på side 30. Slik legger du til et notat: 1 Velg notatverktøyet. 2 Klikk der du vil sette inn notatet, eller dra hvis du vil definere størrelsen på vinduet selv. 3 Klikk inne i vinduet, og skriv inn teksten i notatet. Du kan også bruke tekstmerkingsverktøyet til å kopiere tekst fra et PDF-dokument til notatet. 4 Når du vil lukke notatet, klikker du lukkeboksen øverst til venstre i vinduet. Slik angir du egenskaper for notater: 1 Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) notatikonet. Det kan være du må flytte eller lukke notatvinduet for å vise notatikonet. Deretter velger du Egenskaper fra hurtigmenyen. 2 Angi notatikon, notatfarge og navn på forfatter (vises øverst i notatvinduet) og klikk deretter OK. Slik redigerer du en notatkommentar: 1 Med hånd- eller notatverktøyet dobbeltklikker du notatikonet for å åpne notatvinduet. 2 Rediger teksten etter behov. Når du er ferdig, klikker du lukkeboksen i øvre, venstre hjørne av vinduet, eller klikker et sted utenfor notatvinduet. Hvis du vil endre størrelse på et notatvindu, drar du det nedre, høyre hjørnet av vinduet til riktig størrelse. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 25

26 Bruke kommentarer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 26 Bruke fritekstverktøyet Hvis kommentarfunksjonen er aktivert i gjeldende PDF-dokument, kan du opprette tekstkommentarer på sidene i dokumentet, og du kan plassere dem hvor som helst på sidene. En tekstkommentar blir liggende synlig på dokumentsiden. Den lukkes ikke slik som en notatkommentar. Obs! Du kan legge til kommentarer til japansk, kinesisk og koreansk tekst med fritekstverktøyet, men du må ha installert ressursfiler for asiatiske språk. Loddrett tekst støttes ikke. Slik legger du til en fritekstkommentar: 1 Velg fritekstverktøyet fra hurtigmenyen på verktøylinjen. Velge fritekstverktøyet 2 Klikk der du vil sette inn tekstkommentaren, eller dra et rektangel for å definere grensene på tekstboksen. 3 Skriv inn teksten, og fullfør innsettingen ved å klikke utenfor tekstrammen. Du må skrive ferdig teksten før du kan redigere egenskapene. Hvis du vil endre størrelsen på en fritekstkommentar, velger du håndverktøyet, klikker inni fritekstboksen for å merke kommentaren og velger deretter et håndtak i ett av hjørnene for å dra til riktig størrelse. Slik angir du egenskaper for fritekstkommentarer: 1 Velg håndverktøyet og klikk deretter inni fritekstboksen for å merke den. 2 Velg Rediger>Egenskaper. Angi de ønskede alternativene, og klikk deretter OK. Velg en skriftstil og -størrelse. Fra hurtigmenyen Juster angir du om teksten skal være venstrejustert, midtstilt eller høyrejustert i tekstboksen. Velg rammetykkelse for tekstboksen. Rammer kan ha en tykkelse på mellom 0 og 12 punkt. Velg Fyllfarge og klikk deretter ikonet for å velge en farge som skal brukes som bakgrunnsfarge. Hvis du vil ha en gjennomsiktig bakgrunn, fjerner du merket for Fyllfarge. Klikk Rammefarge-ikonet og velg en ny farge for teksten og rammen. Bruke lydvedleggverktøyet Hvis kommentarfunksjonen er aktivert i gjeldende PDF-dokument, kan du bruke lydvedleggverktøyet til å legge til forhåndsinnspilt WAV-lyd som kommentar, eller spille inn og sette inn lydkommentar i et dokument. Vedlagte lydfiler kan spilles av på alle plattformer. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 26

27 Bruke kommentarer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 27 Slik legger du til en forhåndsinnspilt lydkommentar: 1 Velg lydvedleggverktøyet fra hurtigmenyen på verktøylinjen. Klikk der du vil sette inn lydkommentaren. 2 Klikk Velg, bla deg frem til lydfilen du vil legge til, og dobbeltklikk den. Velg deretter OK. 3 I dialogboksen Egenskaper for lyd gjør du følgende før du klikker OK: Angi utseende og farge på lydkommentarikonet. Skriv inn en beskrivelse av kommentaren. Beskrivelsen vises i verktøytipset når du holder pekeren over lydikonet. Dette markerer plasseringen for lydkommentaren. Angi et forfatternavn hvis du ikke vil bruke standardinnstillingen. Hvis du vil endre egenskapene for lydkommentarer, høyreklikker (Windows) eller Ctrl-klikker (Mac OS) du lydikonet og velger Egenskaper. Slik spiller du inn en lydkommentar: 1 Velg lydvedleggverktøyet. 2 Klikk der du vil sette inn lydkommentaren. 3 Gjør ett av følgende: (Windows) Klikk Spill inn i dialogboksen Lydinnspilling, og snakk inn i mikrofonen. Klikk Stopp når du er ferdig, og klikk deretter OK. (Mac OS) Klikk Spill inn, og snakk inn i mikrofonen. Klikk Stopp når du vil avslutte innspillingen, og klikk deretter OK. 4 Velg alternativer i dialogboksen Egenskaper for lyd som beskrevet i forrige handling, og klikk deretter OK. Bruke stempelverktøyet Hvis kommentarfunksjonen er aktivert i gjeldende PDF-dokument, kan du bruke stempelverktøyet til å sette stempel i et dokument på nesten samme måte som du bruker gummistempler i papirdokumenter. Når du har lagt til et stempel, kan du endre utseende på det og velge fra en liste med tilgjengelige stempler i dialogboksen Egenskaper for stempel. Slik stempler du et dokument: 1 Velg stempelverktøyet fra hurtigmenyen på verktøylinjen. 2 Klikk dokumentsiden der du vil sette inn stempelet i standardstørrelse, eller dra et rektangel for å definere størrelsen og plasseringen av stempelet. Du kan flytte et stempel ved å dra det til et annet sted, eller du kan skalere det ved å dra et hjørnehåndtak. Slik endrer du stempelet eller stempelegenskapene: 1 Klikk stempelet for å merke det, eller velg Rediger > Egenskaper. 2 Velg en stempelkategori. Når du velger en kategori, vises listen med stempler i listeboksen. Velg et stempel fra listen i venstre rute, og forhåndsvis den tilknyttede grafikken i høyre rute. 3 Velg en farge for et tilknyttet notat for stempelet. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 27

28 Bruke kommentarer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 28 4 Angi et forfatternavn hvis du ikke vil bruke standardinnstillingen, og klikk deretter OK. Det nyvalgte stempelet brukes til denne og alle påfølgende stempelkommentarer til du endrer valget av stempel igjen. Hvis du vil knytte et notat til stempelet, dobbeltklikker du det. Skriv inn teksten i notatvinduet som vises, og klikk deretter lukkeboksen øverst til venstre i vinduet når du vil lukke det. Bruke filvedleggverktøyet Hvis kommentarfunksjonen er aktivert i gjeldende PDF-dokument, kan du bruke filvedleggverktøyet til å bygge inn en fil på valgt plassering i et PDF-dokument slik at Reader kan åpne og vise den. Den vedlagte filen blir en del av PDF-dokumentet. Dette medfører at hvis du flytter PDF-dokumentet til et annet sted, følger den innebygde filkommentaren automatisk med. Obs! Du kan bruke alle slags filer som filvedlegg. Andre kan imidlertid ikke åpne filen med mindre de har installert opprettelsesprogrammet på systemet. Slik legger du ved en fil: 1 Velg filvedleggverktøyet fra hurtigmenyen på verktøylinjen. 2 Klikk der du vil sette inn filvedlegget. 3 Velg filen som skal bygges inn, og klikk deretter Velg. 4 I dialogboksen Egenskaper for filvedlegg velger du ikon og farge, skriver inn en beskrivelse og et forfatternavn (hvis du vil overskrive standard forfatternavn), og klikker deretter OK. Markere dokumenter med verktøy for grafiske kommentarer Hvis kommentarfunksjonen er aktivert i gjeldende PDF-dokument, kan du bruke verktøyene for grafiske kommentarer til å markere et dokument visuelt. Med disse kan du også knytte et notat til den grafiske kommentaren hvis du ønsker det. Tenk over hvilken effekt du er ute etter, før du velger verktøy: Med blyantverktøyet kan du tegne en frihåndslinje. Med kvadratverktøyet kan du tegne et rektangel som du kan plassere over tekst eller grafikk. Med sirkelverktøyet kan du tegne en sirkel som du kan plassere over tekst eller grafikk. Med linjeverktøyet kan du tegne en rett linje. Slik tegner du med blyantverktøyet: 1 Velg blyantverktøyet på verktøylinjen. 2 Plasser pekeren der du vil begynne å tegne. Du trenger ikke å tegne med én ubrutt linje. Du kan slippe museknappen kort, flytte pekeren til et nytt sted, og fortsette med tegningen. Hvis du vil knytte et notat til blyantkommentaren, velger du håndverktøyet og dobbeltklikker blyanttegningen. Skriv inn teksten i notatvinduet. Når du vil lukke notatet, klikker du lukkeboksen øverst til venstre i vinduet. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 28

29 Bruke kommentarer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 29 Slik bruker du linje-, kvadrat- og sirkelverktøyet: 1 Velg linjeverktøyet, kvadratverktøyet eller sirkelverktøyet fra hurtigmenyen på verktøylinjen. 2 Klikk et startpunkt på dokumentsiden og dra det grafiske elementet til ønsket størrelse. Slipp museknappen når det grafiske elementet er klart. Hvis du vil tegne en rett eller diagonal linje, en firkant eller en sirkel, holder du nede Skift-tasten mens du tegner objektet. Pass på å ikke slippe Skift-tasten før du har sluppet museknappen. Slik redigerer du egenskapene for grafiske kommentarer: 1 Velg håndverktøyet, merk den grafiske kommentaren og velg deretter Rediger > Egenskaper. 2 Angi de ønskede alternativene, og klikk deretter OK. Velg en linjetykkelse mellom 0 og 12 punkt. Hvis du vil legge til bakgrunnsfarger, velger du Fyllfarge og klikker deretter ikonet for å velge en farge. Hvis du vil ha en gjennomsiktig bakgrunn, fjerner du merket for Fyllfarge. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for kommentarer som er opprettet med blyant. Hvis du vil knytte et notat til den grafiske kommentaren, velger du håndverktøyet, dobbeltklikker markeringen og skriver deretter inn teksten i notatvinduet. Markere dokumenter med tekstmarkeringsverktøy Hvis kommentarfunksjonen er aktivert i gjeldende PDF-dokument, kan du bruke tekstmarkeringsverktøyene til å markere tekst i et dokument visuelt. Du kan bruke disse kommentarene alene, eller sammen med notater. Det kan for eksempel hende at du vil utheve et tekstavsnitt, og deretter dobbeltklikke uthevingen og legge til et notat for å forklare hvorfor teksten er markert. Slik uthever, gjennomstreker eller understreker du tekst: 1 Velg uthevingsverktøyet, gjennomstrekingsverktøyet eller understrekingsverktøyet fra hurtigmenyen på verktøylinjen. 2 Plasser markøren på begynnelsen av teksten du vil markere, og dra. Ctrl-dra (Windows) eller Alt-dra (Mac OS) for å markere et rektangulært tekstområde. Dette er spesielt nyttig når du skal markere tekst i en kolonne. 3 Slipp museknappen når du er ferdig. Slik redigerer du egenskaper for tekstmarkering: 1 Velg håndverktøyet, merk tekstmarkeringskommentaren og velg deretter Rediger > Egenskaper. 2 Angi de ønskede alternativene, og klikk deretter OK. Velg en farge for markeringen. Angi et forfatternavn hvis du ikke vil bruke standardinnstillingen. Hvis du vil knytte et notat til tekstmarkeringen, velger du håndverktøyet, dobbeltklikker kommentaren og skriver inn teksten i notatvinduet. Når du vil lukke notatet, klikker du lukkeboksen øverst til venstre i vinduet. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 29

30 Bruke kommentarer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 30 Slette kommentarer Du kan slette alle kommentarer du legger til i PDF-dokumenter. Du kan bare slette andre leseres kommentarer hvis du har de nødvendige sikkerhetstillatelsene. Disse bestemmes av oppretteren av PDF-dokumentet. Slik sletter du en kommentar: Gjør ett av følgende: Velg håndverktøyet, høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) kommentaren og velg deretter Slett. Velg Verktøy > Kommentarer > Slett alle hvis du vil slette alle kommentarene i et dokument. Søke etter kommentarer Acrobat Reader inneholder en søkefunksjon for kommentarer, slik at du kan søke etter bestemte kommentarer på grunnlag av teksten i dem. Du kan søke etter tekst i notater, fritekstkommentarer og notater som er knyttet til tekstkommentarer og grafiske kommentarer. Slik søker du etter en kommentar: 1 Velg Verktøy > Kommentarer > Søk etter. 2 Skriv inn teksten du vil søke etter i en kommentar. 3 Velg søkealternativer hvis nødvendig: Skill mellom store og små bokstaver søker bare etter ord som inneholder nøyaktig samme store og små bokstaver som du skriver inn i tekstboksen. Søk bakover starter søket fra gjeldende side og går bakover gjennom dokumentet. Bare hele ord søker bare etter forekomster av hele ordet som du skriver inn i tekstboksen. Hvis du for eksempel søker etter ordet tikk, vil søket ikke stanse ved ordene stikk og stikke. 4 Klikk Søk etter. Hvis ordet blir funnet, vil siden der kommentaren med ordet er plassert, vises i dokumentruten med kommentaren merket. Angi kommentarinnstillinger Hvis du vil gjøre globale endringer som påvirker alle kommentarene, angir du egenskaper for kommentarer. Du kan for eksempel gjøre kommentarene enklere å lese ved å velge en annen skrift og skriftstørrelse for kommentarene i dialogboksen for egenskaper. Slik angir du innstillinger for kommentarer: 1 Velg Rediger > Innstillinger (Windows og Mac OS 9.x) eller Acrobat Reader > Innstillinger (Mac OS X). 2 Velg Kommentarer på venstre side i dialogboksen for egenskaper, velg fra følgende alternativer, og klikk deretter OK: Skrift og Skriftstørrelse. Skriftstilen og -størrelsen du velger fra hurtigmenyen bestemmer utseendet på teksten i notatvinduene. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 30

31 Bruke kommentarer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 31 Ugjennomsiktighet for hurtigmeny. Verdien (mellom 0 og 100) du angir, angir ugjennomsiktigheten for hurtigmenyvinduene for kommentarer. Når notatvinduet er åpent men ikke merket, gjør en gjennomsiktighetsverdi på 100 vinduet ugjennomsiktig. Lavere verdier gjør vinduet mer gjennomsiktig. Åpne hurtigmenynotat automatisk. Det vises et notatvindu når du oppretter en ny notatkommentar. Åpne hurtigmeny for andre kommentarer automatisk. Det vises et notatvindu når du oppretter en ny grafisk kommentar eller tekstmarkeringskommentar. Åpne hurtigmenyer automatisk når peker er over objektet. Notatvinduet for alle typer kommentarer vises når musepekeren hviler over kommentaren. Vise sekvensnumre for kommentarer. Sekvensnumrene i kommentarene viser rekkefølgen de ble opprettet i. Bruk alltid forfatteridentitet. Dette alternativet bestemmer hvilket navn som vises i notatvinduet når du oppretter notatkommentarer. Hvis alternativet er valgt, brukes påloggingsnavnet i identitetspanelet i dialogboksen for egenskaper. Hvis alternativet ikke er valgt, brukes det siste navnet du angav for Forfatter i en dialogboks for kommentaregenskaper. Skriv ut hurtigmenykommentar. Notatvinduene som er knyttet til kommentarer, skrives ut. Hvis dette alternativet ikke er valgt, skrives bare kommentarikonene ut. Eksportere og importere kommentarer Hvis kommentarfunksjonen er aktivert i gjeldende dokument, kan du importere og eksportere kommentarer. Når du eksporterer kommentarer, oppretter du et FDF-dokument (Form Data Format) som bare inneholder kommentarer. Derfor er FDF-dokumenter mye mindre enn PDF-dokumenter. Du eller en annen leser kan deretter importere kommentarene fra FDF-dokumentet (eller et lagret PDF-dokument) til det opprinnelige PDF-dokumentet. Du kan ikke åpne og vise FDF-dokumenter alene. Du må importere dem til din egen kopi av det opprinnelige PDF-dokumentet. Når du importerer kommentarer, verken overskrives eller påvirkes kommentarene som allerede finnes i dokumentet. Import og eksport kan være spesielt nyttig når du trenger å samle kommentarer fra flere korrekturlesere i ett utkast. Hver korrekturleser eksporterer et sett med kommentarer til egne FDF-dokumenter eller lagrer PDF-dokumentet med kommentarer. Du kan deretter importere kommentarene hver for seg fra FDF- eller PDF-dokumentene til den opprinnelige kladden. Slik eksporterer du alle kommentarer i et dokument: 1 Velg Fil > Eksporter > Kommentarer i filen du vil eksportere kommentarer fra. 2 Gå til mappen du vil eksportere kommentarene til, og skriv inn et filnavn for eksportdokumentet. 3 Klikk Lagre. Det opprettes en FDF-fil. Når de importeres, beholder kommentarene plasseringen de hadde i den opprinnelige filen. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 31

32 Bruke kommentarer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 32 Slik importerer du kommentarer: 1 Velg Fil > Importer > Kommentarer i dokumentet kommentarene skal inn i. 2 Velg Acrobat FDF-filer (*.fdf ), Adobe PDF-filer (*.pdf ) eller Alle filer (*.*) fra hurtigmenyen Objekter av typen (Windows) eller Vis (Mac OS). 3 Dobbeltklikk navnet på dokumentet som inneholder kommentarene. Plasseringen av kommentarene stemmer overens med filen de ble importert fra. Kommentarer som sidene ikke stemmer for, settes ikke inn. Alle eksisterende kommentarer i mottakerfilen forblir uendret. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 32

33 Fylle ut og signere PDF-skjemaer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 33 Fylle ut og signere PDF-skjemaer Med Adobe Acrobat Reader er det enkelt å fylle ut og sende elektroniske PDF-skjemaer. Hvis oppretteren av PDF-dokumentet aktiverte Avanserte skjemafunksjoner, kan du importere og eksportere skjemadata. Du kan også vise, validere og skrive ut digitale signaturer i Acrobat Reader. Hvis funksjonen Digitale signaturer er aktivert, kan du også signere PDF-dokumenter digitalt. Hvis du vil ha mer informasjon om avanserte skjemafunksjoner og digitale signaturer, kan du se "Dokumentrettigheter" på side 21. Fylle ut skjemaer PDF-skjemaer inneholder spesielle felt der du kan skrive inn tekst eller velge alternativer. Oppretteren av PDF-skjemadokumentet må ha konfigurert dokumentet i Adobe Acrobat med riktige skjemafelt for at du skal kunne fylle ut et PDF-skjema. Hvis du ikke kan skrive inn tekst i skjemafeltene eller velge alternativer, kontakter du oppretteren av PDF-skjemaet. Hvis du fyller ut et PDF-skjema i en webleser, kan du kanskje sende skjemaet over weben. Du kan også skrive ut eksemplarer av PDF-skjemaer. Slik fyller du ut et skjema: 1 Velg håndverktøyet. 2 Plasser pekeren innenfor et skjemafelt, og klikk. Tekstmarkøren lar deg skrive inn tekst. Hvis pekeren vises som en pekende finger, kan du velge en knapp, avmerkingsboks, alternativknapp eller et element fra en liste. 3 Etter at du har skrevet inn tekst eller valgt et element, en avmerkingsboks eller alternativknapp, gjør du ett av følgende: Trykk Tab eller Skift+Tab for å godta skjemafeltendringen og gå til neste eller forrige felt. Trykk Enter (Windows) eller Retur (Mac OS) for å godta tekstskjemafeltendringen og fjerne merkingen for gjeldende felt. Hvis gjeldende felt er en avmerkingsboks, merker eller fjerner du merket for avmerkingsboksen når du trykker Enter eller Retur. Hvis du trykker Enter eller Retur i et flerlinjet tekstskjemafelt, opprettes et avsnittsskift i samme skjemafelt. Du kan bruke Enter på det numeriske tastaturet til å godta endringer. Trykk ESC for å forkaste endringen i tekstskjemafeltet og fjerne merkingen for gjeldende skjemafelt. 4 Når du har fylt ut skjemafeltene, gjør du ett av følgende: Klikk Send skjema-knappen, hvis den finnes. Knappen kan hete noe annet avhengig av skjemaoppretteren. Hvis du klikker denne knappen, sendes skjemadataene til en database over Weben eller bedriftsintranettet. Eksporter skjemadataene. (Se "Eksportere og importere skjemadata" på side 34.) Skriv ut skjemaet. (Se "Skrive ut PDF-dokumenter" på side 15.) Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 33

34 Fylle ut og signere PDF-skjemaer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 34 Slik tømmer du et skjema i et leservindu: Gjør ett av følgende: Velg Tilbakestill skjema-knappen hvis den finnes. Du kan ikke angre denne handlingen. Avslutt leseren og start den på nytt. Hvis du klikker Oppdater eller Gå tilbake, eller hvis du følger en hyperkobling i et webleservindu, tømmes ikke nødvendigvis skjemaet. Slik tømmer du et skjema i Acrobat Reader: Velg Fil > Tilbake. Eksportere og importere skjemadata Hvis oppretteren av PDF-dokumentet aktiverte Avanserte skjemafunksjoner, kan du eksportere skjemadataene til en annen fil. Når du eksporterer skjemadata, kan du lagre eksisterende data som du deretter kan sende via e-post eller Internett. Du kan også importere data fra den eksporterte filen til et annet skjema hvis dette skjemaet inneholder felt med samme navn. Du kan lagre skjemadata som FDF (Forms Data Format) eller i XFDF (XML-baserte FDF-filer). Den eksporterte filen er betydelig mindre enn den opprinnelige PDF-filen. Små filer er å foretrekke ved arkivering eller deling av data elektronisk. Fildata kan også importeres fra en tekstfil. Hver rad i tekstfilen må være tabulatordelt for å opprette kolonner som i en tabell. Når en rad med data importeres, får hver celle verdien for skjemafeltet som tilsvarer kolonnenavnet. Slik eksporterer du skjemadata til en fil: 1 Åpne PDF-skjemaet og fyll det ut. 2 Velg Fil > Eksporter > Skjemadata. (Hvis alternativet er nedtonet, har du ikke lov til å eksportere skjemadata.) 3 Angi plassering og filnavn, og klikk deretter Lagre. Slik importerer du skjemadata fra en fil: 1 Åpne PDF-skjemaet. 2 Velg Fil > Importer > Skjemadata. (Hvis alternativet er nedtonet, har du ikke lov til å importere skjemadata.) 3 Velg en fil og klikk deretter Velg. Obs! Hvis du importerer skjemadata fra et skjema som ikke samsvarer med skjemaet du importerer til, oppdateres bare samsvarende skjemafelt, og de som ikke samsvarer, ignoreres. Eksisterende tekst i tekstskjemafelt erstattes hvis du importerer data til disse feltene. Bruke digitale signaturer I likhet med en vanlig håndskrevet signatur, identifiserer en digital signatur en person eller juridisk person som signerer et dokument. I motsetning til tradisjonelle signaturer på papir, lagrer digitale signaturer informasjon "i kulissene" om personen som signerer, og om nøyaktig status for dokumentet når det ble signert. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 34

35 Fylle ut og signere PDF-skjemaer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 35 Hvis oppretteren av PDF-dokumentet aktiverte funksjonen Digitale signaturer, kan du signere PDF-dokumenter digitalt. Hvis funksjonen ikke er aktivert, kan du bare vise, skrive ut og kontrollere digitale signaturer. Velge signaturbehandling. Før du kan signere PDF-dokumenter digitalt, må du bestemme om du vil bruke standard Adobe-signaturbehandling eller velge en annen signaturbehandling du har installert. Hvis du bruker Adobe-signaturbehandlingen, må du deretter opprette en profil. Obs! I avsnittene i dette kapitlet antas det at du bruker Acrobat Sikkerhet for egen signatur. Hvis du velger en annen signaturbehandling, ser du i dokumentasjonen for denne for å få informasjon om hvordan du konfigurerer den, signerer PDF-dokumenter og kontrollerer signaturer. Signere dokumentet. Når du har satt opp profilen for digitale signaturer, kan du logge inn og signere alle dokumenter som har aktivert funksjonen Digitale signaturer. En digital signatur kan ha ett av flere formater, et håndskrevet navn, en logo eller annen grafikk, eller ganske enkelt tekst som forklarer formålet med signeringen. Visningen av en signatur er bare illustrasjonen på siden og ikke den faktiske, elektroniske signaturinformasjonen. A B C Signaturformater A. Tekst-signatur B. Grafikk-signatur C. Håndskrevet navn-signatur Kontrollere andres signatur. Når du mottar et dokument som er signert av en annen person, bør du kontrollere signaturen for å forsikre deg om at dokumentet ble signert av den personen, og ikke er endret etter at det ble signert. Når et dokument er signert, kan du i tillegg kontrollere om det er gjort flere endringer. Hvis dokumentet er signert med et behandlingsprogram fra en tredjepart, trenger du det samme programmet for å kontrollere signaturen. Velge ny standard signaturbehandling Den digitale signaturfunksjonen i Acrobat bruker en plugin-modul for signaturbehandling. Du behandler signaturene i Acrobat Reader, men plugin-modulen for signaturbehandling bestemmer signaturenes egenskaper - visningen på siden, informasjonen som lagres i dem, og metoden som brukes til kontroll. På den måten kan du bruke den signaturbehandlingen firmaet ditt måtte kreve, mens Acrobat Reader gir et praktisk grensesnitt. Acrobat Reader inneholder standardprogrammet for signaturbehandling, Acrobat Sikkerhet for egen signatur, for grunnleggende signeringsformål. Acrobat Sikkerhet for egen signatur er imidlertid ikke beregnet å tjene alle signeringsformål. Se Adobes webområde (www.adobe.com) for å få informasjon om signaturbehandlingsprogrammer med mer avanserte funksjoner. Obs! Når du installerer behandlingsprogram fra en tredjepart, vises en ny menykommando på Verktøy-menyen. Bruk disse kommandoene i stedet for, eller i tillegg til, kommandoene Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 35

36 Fylle ut og signere PDF-skjemaer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 36 for Sikkerhet for egen signatur. Det kan også vises en undermeny for Innstillinger på Rediger-menyen slik at du kan endre innstillingene for behandlingsprogrammet. Slik endrer du standard signaturbehandling: 1 Velg Rediger > Innstillinger eller Acrobat Reader > Innstillinger (Mac OS X), og klikk deretter Digitale signaturer i ruten til venstre i Innstillinger-dialogboksen. 2 Velg en standard signaturbehandling fra menyen der alle behandlingsprogrammene som er installert i mappen Acrobat Plug-ins, vises (standard er Acrobat Sikkerhet for egen signatur). Hvis du vil bli bedt om å velge behandlingsprogram hver gang du signerer, velger du Spør når jeg signerer. Klikk deretter OK. Bruke profiler i Sikkerhet for egen signatur Før du kan signere dokumenter med Sikkerhet for egen signatur, som er standard signaturbehandling, må du sette opp en profil, en passordbeskyttet fil som inneholder navn, passord og andre grunnleggende attributter. Det kan hende du vil opprette mer enn én profil hvis du signerer dokumenter i ulike roller. Sikkerhet for egen signatur er en rask og enkel måte å signere dokumenter på ved hjelp av systemet med privat- og fellesnøkler for å kontrollere autentisiteten for signaturer. Siden andre brukere må ha tilgang til din fellesnøkkel for å kontrollere signaturen din, lagres fellesnøkkelen i et sertifikat som kan deles. (Se "Behandle brukersertifikater" på side 39.) Opprette profiler i Sikkerhet for egen signatur Når du oppretter en profil, lagrer resultatfilen privatnøkkelen (kryptert), fellesnøkkelen (i et sertifikat), listen over klarerte sertifikater (sertifikater for andre brukere) og en tidsavbruddsverdi som vises når det kreves et passord for signering. Navnet på filen er profilnavnet du angir, etterfulgt av filtypen *.apf. Viktig! Ta en sikkerhetskopi av profilfilen. Hvis profilfilen går tapt eller skades, eller hvis du glemmer passordet, kan du ikke bruke den profilen til å legge til eller kontrollere signaturer. Slik oppretter du profiler i Sikkerhet for egen signatur: 1 Velg Verktøy >Sikkerhet for egen signatur > Logg på. Hvis du allerede er logget på, endres dette alternativet til Logg på som en annen bruker. 2 Klikk Ny brukerprofil i dialogboksen Logg på. 3 Skriv inn et navn for brukerprofilen i dialogboksen Opprett ny bruker. Når du legger til en signatur i et dokument, er det dette brukerprofilnavnet du vil se i Signaturer-paletten og i signaturfeltet. 4 Skriv inn et passord som inneholder minst seks tegn. Du må skrive inn samme passord i tekstboksene Velg et passord og Bekreft passord. Passordgjenkjenningen skiller mellom store og små bokstaver. 5 Klikk OK, angi filnavn og plassering, og velg deretter Lagre. 6 Gjør ett av følgende: Klikk OK for å avslutte opprettingen av profilen. Klikk Brukerinnstillinger for å endre innstillingene for profilen. Du kan endre brukerinnstillinger når som helst ved å velge Verktøy > Sikkerhet for egen signatur > Brukerinnstillinger (Se "Endre brukerinnstillinger i Sikkerhet for egen signatur" på side 41.) Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 36

37 Fylle ut og signere PDF-skjemaer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 37 Slik sikkerhetskopierer du profiler: 1 Kontroller at du er logget på profilen din (se "Slik logger du på profiler i Sikkerhet for egen signatur:" på side 37). 2 Velg Verktøy> Sikkerhet for egen signatur > Brukerinnstillinger. 3 Velg Brukerinformasjon i venstre rute i dialogboksen Brukerinnstillinger. 4 Klikk Sikkerhetskopi, bla gjennom for å velge en plassering for sikkerhetskopifilen, og klikk deretter OK (Windows) eller Sikkerhetskopi (Mac OS). Klikk OK og deretter Lukk. Slik logger du på profiler i Sikkerhet for egen signatur: Før du kan signere et dokument eller kontrollere signaturer, blir du bedt om å logge på profilen (hvis du ikke allerede har gjort det). Hvis du bruker et annet behandlingsprogram enn Sikkerhet for egen signatur, logger du på den profilen. (Se "Velge ny standard signaturbehandling" på side 35.) Slik logger du på profiler i Sikkerhet for egen signatur: 1 Velg Verktøy > Sikkerhet for egen signatur > Logg på. (Hvis du allerede er logget på en profil, endres denne kommandoen til Logg på som en annen bruker. Hvis du har flere profiler, kan du bruke denne kommandoen til å logge av gjeldende profil og logge på én av de andre profilene.) 2 Velg en profil. Menyen viser de sist åpnede eller opprettede profilene. Du kan også klikke Søk etter din profilfil, og bla gjennom for å finne en profil. 3 Skriv inn passordet, og klikk Logg på. 4 Hvis det vises en melding som bekrefter at du er logget på, klikker du OK. Slik logger du av profiler i Sikkerhet for egen signatur: Velg Verktøy > Sikkerhet for egen signatur > Logg av <profilnavn>. Legge til signaturer i et dokument Når du signerer et dokument, vises signaturen i skjemafeltet og i Signaturer-paletten som du kan vise ved å velge Vindu > Signaturer. Når du signerer et dokument med Acrobat Sikkerhet for egen signatur som signaturbehandlingsprogram, kontrolleres signaturen automatisk. Hvis du legger til en signatur, påvirkes ikke kontrollstatusen for eksisterende signaturer i dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Kontrollere signaturer" på side 39. Viktig! Før du kan signere et dokument digitalt, bør du kontrollere at du har fylt ut alle feltene. Hvis du endrer skjemaet etter å ha signert det, vises en melding som angir at filen er endret, i Signaturer-paletten. I enkelte tilfeller kan oppretteren av PDF-skjemaet ha valgt et alternativ som låser felt når dokumentet er signert for å forhindre flere endringer. Slik signerer du et dokument: 1 Kontroller at du er logget på profilen. (Se "Slik logger du på profiler i Sikkerhet for egen signatur:" på side 37.) 2 Klikk det usignerte signaturfeltet i PDF-dokumentet. 3 Skriv inn passordet i dialogboksen Signer dokument. (Du bestemmer hvor ofte det er nødvendig med passord i dialogboksen Brukerinnstillinger. Standard er å kreve passord hver gang du signerer.) Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 37

38 Fylle ut og signere PDF-skjemaer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 38 4 Klikk Vis alternativer, og gjør følgende: Skriv inn en årsak eller velg fra menyen for Årsak for signering av dokument. Hvis du vil, legger du til kontaktinformasjon for valideringsformål. Velg utseende på signaturen. Standardtekst viser et valideringsikon med det entydige navnet og andre opplysninger. Hvis du har definert en personlig signatur, velger du den fra menyen. Hvis du vil forhåndsvise signaturutseendet før du signerer dokumentet, klikker du Forhåndsvisning. Hvis du vil opprette et nytt signaturutseende, klikker du Ny og følger trinnene i "Opprette nytt signaturutseende" på side Klikk Lagre. Hvis du vil lagre filen under et annet navn eller på en annen plassering, klikker du Lagre som, skriver inn et filnavn, angir en plassering for filen og klikker Lagre. Behandle digitale signaturer i Signaturer-paletten Signaturer-paletten viser alle signaturfeltene i gjeldende dokument (og status for disse). Du kan minimere en signatur til bare å vise navnet, datoen og statusen, eller du kan utvide den for å vise mer informasjon. Slik viser du Signaturer-paletten: Velg Vindu > Signaturer, eller klikk kategorien Signaturer på venstre side i Reader-vinduet. Du kan høyreklikke (Windows) eller Ctrl-klikke (Mac OS) et signaturfelt i Signaturerpaletten og utføre de fleste signaturrelaterte oppgaver, inkludert signere, fjerne og kontrollere signaturer. I enkelte tilfeller kan imidlertid signaturfeltet låses når du har signert. Slik minimerer eller utvider du en signatur i paletten: Klikk plusstegnet (Windows) eller trekanten (Mac OS) til venstre for signaturen for å vise den. Klikk minustegnet (Windows) eller den roterte trekanten (Mac OS) til venstre for signaturen for å minimere den. Ikoner som viser kontrollstatus Alle signaturer i paletten har et ikon som viser gjeldende kontrollstatus. Ikonet for digitale signaturer sammen med navnet på feltet i Signaturer-paletten viser at det finnes et tomt signaturfelt. Et hakeikon angir at signaturen er gyldig. Et spørsmålstegnikon angir at signaturen ikke er kontrollert. Et advarselsikon angir at dokumentet er endret etter at det ble signert. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 38

39 Fylle ut og signere PDF-skjemaer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 39 Tømme signaturfelt Når du tømmer et signaturfelt, slettes signaturen, men det tomme signaturfeltet forblir der. Slik tømmer du signaturfelt: Gjør ett av følgende: Velg signaturen i Signaturer-paletten, og velg Tøm signaturfelt fra Signaturerpalettmenyen. Signaturen fjernes, og det noteres i Signaturer-paletten at dokumentet ble endret etter siste signering. Hvis du vil fjerne alle signaturfelt i et dokument, velger du Verktøy > Digitale signaturer > Tøm alle signaturfelt. Kontrollere signaturer Når du kontrollerer en signatur, sammenligner Acrobat Reader informasjonen i signaturen med informasjonen i signatarens sertifikat. Du kan vise kontrollstatusen for en signatur på dokumentsiden og i Signaturer-paletten. Hvis signataren brukte et behandlingsprogram fra en tredjepart til å signere dokumentet, må du ha det samme programmet fra tredjeparten for å validere den digitale signaturen. Slik validerer du en signatur: 1 Åpne PDF-dokumentet som inneholder signaturen du vil kontrollere, og logg på profilen din. (Se "Slik logger du på profiler i Sikkerhet for egen signatur:" på side 37.) 2 I Signaturer-paletten kontrollerer du om ikonet for advarselen Dokumentet er endret vises etter signaturen du kontrollerer. Hvis du ser denne advarselen, kan dokumentet være endret uten signatarens samtykke. 3 Klikk signaturen i Signaturer-paletten, og velg deretter Bekreft signatur fra palettmenyen. 4 Hvis statusen er ukjent, klikker du Bekreft identitet. Følg instruksjonene på skjermen for å kontrollere fingeravtrykkinformasjon, i dialogboksen Bekreft identitet. Når du er sikker på at signaturen er gyldig, klikker du Legg til i liste, deretter OK og til slutt Lukk. Slik kontrollerer du signaturer når du åpner et dokument: 1 Velg Rediger > Innstillinger (Windows og Mac OS 9.x) eller Acrobat Reader > Innstillinger (Mac OS X), og klikk deretter Digitale signaturer i ruten til venstre i Innstillinger-dialogboksen. 2 Hvis du vil kontrollere signaturer automatisk når et dokument åpnes, velger du Bekrefte signaturer når dokumentet åpnes, og deretter klikker du OK. Behandle brukersertifikater Brukersertifikatet inneholder en fellesnøkkel som brukes til å kontrollere den digitale signaturen. Før andre brukere kan kontrollere signaturen i dokumenter de mottar, må de ha tilgang til brukersertifikatet. Når du sender signerte PDF-dokumenter til andre brukere, kan de legge til sertifikatet i listene sine over klarerte sertifikater for valideringsformål. Tilsvarende kan du lage en liste med klarerte brukersertifikater slik at du kan validere andres signaturer. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 39

40 Fylle ut og signere PDF-skjemaer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 40 Dele brukersertifikat Selv om du enkelt kan dele brukersertifikatet med andre ved å sende det signerte PDF-dokumentet, kan du også dele brukersertifikatet ved å eksportere sertifikatet som en FDF-fil eller ved å sende sertifikatet direkte med e-post. Slik deler du brukersertifikat: 1 Logg på Acrobat Sikkerhet for egen signatur (se "Slik logger du på profiler i Sikkerhet for egen signatur:" på side 37), og velg Verktøy > Sikkerhet for egen signatur > Brukerinnstillinger. 2 Velg Brukerinformasjon i venstre rute i dialogboksen Brukerinnstillinger for å kontrollere at brukerinformasjonen er riktig. 3 Gjør ett av følgende under Sertifikat: Klikk Eksporter til fil for å lagre brukersertifikatet i FDF- eller i sertifikatmeldingssyntaks PKCS#7-format som er mer kompatibelt med behandlingsprogrammer fra tredjeparter. Bla gjennom for å angi en plassering for nøkkelfilen, klikk Lagre, og klikk deretter OK. Klikk E-post for å sende brukersertifikatet til en annen bruker. 4 Klikk Lukk for å avslutte brukerprofiloppsettet. Lage en liste over klarerte sertifikater Du kan beholde en kopi av sertifikater for andre brukere i listen over klarerte sertifikater, slik at du kan kontrollere signaturen for disse brukerne i dokumenter du mottar. Du legger til sertifikater for andre brukere i listen over klarerte sertifikater ved å importere sertifikatet fra en Acrobat-nøkkelfil eller fra et PDF-dokument som er signert av en annen bruker av Sikkerhet for egen signatur. Viktig! Formatet for Acrobat-nøkkelfilen gjelder bare for Sikkerhet for egen signatur. Du kan ikke importere brukersertifikater fra nøkkelfiler som er opprettet med andre signaturbehandlinger. Slik importerer du et sertifikat fra en signatur til et dokument: 1 Åpne PDF-dokumentet som inneholder signaturen, og logg på profilen din. (Se "Slik logger du på profiler i Sikkerhet for egen signatur:" på side 37.) 2 Klikk signaturen i dokumentet. 3 Hvis en signatur ikke er validert, klikker du Bekreft signatur. Du kan bare importere et sertifikat fra en kontrollert signatur. 4 Noter tallene for MD5-fingeravtrykk og SHA-1-fingeravtrykk i dialogboksen Bekreft identitet. Få bekreftet fra sertifikatets avsender at strengene er riktige. Hvis strengene ikke er riktige, bør ikke sertifikatet klareres. Hvis strengene er riktige, klikker du Legg til i liste, deretter OK og til slutt Lukk. Slik importerer du et sertifikat fra en nøkkelfil: 1 Logg på profilen, og velg deretter Verktøy > Sikkerhet for egen signatur > Brukerinnstillinger. 2 Velg Klarerte sertifikater i venstre rute i dialogboksen Brukerinnstillinger. 3 Klikk Importer fra fil, finn Acrobat-nøkkelfilen med sertifikatet, og velg Åpne. En nøkkelfil har filtypen *.fdf eller *.p7c. 4 Noter tallene for MD5-fingeravtrykk og SHA-1-fingeravtrykk i dialogboksen Bekreft identitet. Få bekreftet fra sertifikatets avsender at informasjonen er riktig. Hvis strengene ikke er riktige, bør ikke sertifikatet klareres. 5 Hvis informasjonen er riktig, klikker du Legg til i liste, deretter OK og til slutt Lukk. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 40

41 Fylle ut og signere PDF-skjemaer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 41 Slik sletter du et sertifikat fra listen over klarerte sertifikater: 1 Logg på profilen, og velg deretter Verktøy > Sikkerhet for egen signatur > Brukerinnstillinger. 2 Velg sertifikatet i Klarerte sertifikater-ruten i dialogboksen Brukerinnstillinger, klikk Slett og deretter OK. Få informasjon om sertifikater Du kan åpne en dialogboks for å vise brukerattributter og annen informasjon om et sertifikat. Du kan ikke endre informasjon i dialogboksen, men du kan kopiere tekst fra den. Slik får du informasjon om et sertifikat: 1 Logg på profilen, og velg deretter Verktøy > Sikkerhet for egen signatur > Brukerinnstillinger. 2 Gjør ett av følgende: Hvis du vil ha informasjon om ditt eget sertifikat, velger du Brukerinformasjon i venstre rute i dialogboksen Brukerinnstillinger. Klikk Detaljer under Sertifikat. Når andre brukere importerer sertifikatet, vil de muligens spørre deg om du kan kontrollere fingeravtrykkinformasjonen mot informasjonen de mottar med sertifikatet. Hvis du vil ha informasjon om et sertifikat i listen over klarerte sertifikater, velger du Klarerte sertifikater i venstre rute i dialogboksen Brukerinnstillinger, velger sertifikatet i listen og klikker Detaljer. 3 Legg merke til følgende i dialogboksen Sertifikatattributter: Serienummeret er et unikt nummer som sikrer at to sertifikater fra samme unike navn ikke kan være identiske. Valideringsperioden angir en tidsperiode som sertifikatet er gyldig i. Det begynner med datoen og klokkeslettet som sertifikatet ble opprettet på. Det entydige navnet er navnet, organisasjonen og landet som brukerene angav da de opprettet profilen. I Acrobat Sikkerhet for egen signatur er det entydige navnet for brukeren og utstederen av sertifikatet det samme, fordi et sertifikat alltid utstedes av brukeren i stedet for en tredjepart. Fingeravtrykksinformasjonen kan brukes til å sammenligne signaturinformasjonen med informasjonen i brukersertifikatet for å sikre at sertifikatet kommer fra brukeren det representerer. 4 Klikk Lukk for å gå ut av dialogboksene. Endre brukerinnstillinger i Sikkerhet for egen signatur Du kan endre passordalternativer og opprette eller redigere signaturutseende for signaturer i Sikkerhet for egen signatur. Endre passordalternativer Du kan endre profilpassordet og hvordan og når Acrobat Sikkerhet for egen signatur skal be om passord. Signaturen endres ikke selv om du endrer passord. Profilen er som standard forhåndsinnstilt til å be om passord hver gang du signerer et dokument. Du kan endre det til å bare spørre etter en bestemt tidsperiode eller til å aldri spørre etter passord. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 41

42 Fylle ut og signere PDF-skjemaer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 42 Slik endrer du passord: 1 Logg på Acrobat Sikkerhet for egen signatur, som beskrevet i "Slik logger du på profiler i Sikkerhet for egen signatur:" på side 37, og velg Verktøy > Sikkerhet for egen signatur > Brukerinnstillinger. 2 Velg Endre passord i venstre rute i dialogboksen Brukerinnstillinger. 3 Skriv inn gjeldende passord i tekstboksen Gammelt passord. 4 Skriv inn nytt passord i tekstboksene Nytt passord og Bekreft passord. Passordet må inneholde minst seks tegn, og kan ikke inneholde følgende # $ % ^ & *, \ ; < > _ eller doble anførselstegn. Du må skrive inn samme passord i begge boksene. 5 Klikk Bruk, og klikk OK i meldingen som vises før du klikker Lukk. Slik endrer du tidsavbruddalternativer for passord: 1 Logg på Acrobat Sikkerhet for egen signatur, og velg Verktøy > Sikkerhet for egen signatur > Brukerinnstillinger. 2 Velg Tidsavbrudd for passord i venstre rute. 3 Hvis du vil endre tidsperioden når det er nødvendig med passord, velger du en verdi fra hurtigmenyen og skriver inn passordet i tekstboksen. Tidsperioden i menyen viser tiden som har gått siden du sist skrev inn et passord mens du var logget på Acrobat Sikkerhet for egen signatur i gjeldende økt. 4 Klikk Bruk, og klikk OK i meldingen som vises før du klikker Lukk. Opprette nytt signaturutseende Du kan angi hvordan signaturen skal vises i signaturfeltet. Du vil for eksempel kanskje ta med firmalogoen eller bruke et bilde av din håndskrevne signatur. Mengden og typen informasjon som kan inkluderes i en digital signatur, innebærer også at juridiske krav møtes. Slik oppretter du nytt signaturutseende: 1 Hvis du vil ha med grafikk (for eksempel en skannet signatur eller logo) i signaturen, oppretter eller importerer du et bilde fra et opprettelsesprogram, plasserer grafikken på en side for seg selv, og konverterer filen til PDF. Når du bruker bildet i en signatur, kopierer Acrobat Sikkerhet for egen signatur bare bildet fra siden, ikke det hvite området rundt det. Sikkerhet for egen signatur beskjærer og skalerer bildet til å passe i signaturfeltet. 2 Logg på Acrobat Sikkerhet for egen signatur, som beskrevet i "Slik logger du på profiler i Sikkerhet for egen signatur:" på side 37, og velg Verktøy > Sikkerhet for egen signatur > Brukerinnstillinger. 3 Velg Utseende på signatur i venstre rute i dialogboksen Brukerinnstillinger, og klikk Ny. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 42

43 Fylle ut og signere PDF-skjemaer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 43 4 Skriv inn en tittel for signaturutseendet i dialogboksen Konfigurer signaturutseende. (Gjeldende signatur vises i forhåndsvisningsboksen.) Når du signerer et dokument, velger du signaturen etter tittel, så bruk en kort tittel som beskriver bildet nøyaktig. 5 Gjør ett av følgende under Konfigurer grafikk: Velg Ingen grafikk hvis du vil at signaturfeltet bare skal inneholde ikonet og annen informasjon som er angitt under Konfigurer tekst. Velg Importert grafikk for å bruke en grafikksignatur, og klikk deretter PDF-fil. I dialogboksen Velg bilde klikker du Bla gjennom for å finne filen. (Bildefilen må være i PDF-format.) Klikk OK (Windows) eller Velg (Mac OS). Obs! Palm Organizer-knappen er nedtonet hvis ikke Acrobat Sikkerhet for egen signatur finner Palm OS Organizer-filer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer grafikk som er opprettet på Palm OS-enheter, ser du Adobes webområde. Velg Navn for å bruke signaturprofilnavnet for utseendet. 6 Velg tekstelementene du vil vise med signaturen på dokumentsider, under Konfigurer tekst: Entydig navn for å vise brukerattributtene som er definert i profilen, som kan være navnet ditt, organisasjon og land. Etiketter for å vise etiketter som Signert av, Dato og Årsak med tekst i signaturutseendet. Navn, Dato, Plassering, Årsak, Gyldighetstekst eller Logo for å vise den informasjonen i signaturen. 7 Klikk OK i dialogboksen Konfigurer signaturutseende, og klikk deretter Lukk. Hvis du vil vise grafikken når du signerer dokumentet, må du velge signaturutseende. Se "Legge til signaturer i et dokument" på side 37. Slik redigerer eller sletter du et signaturutseende: 1 Logg på Acrobat Sikkerhet for egen signatur, som beskrevet i "Slik logger du på profiler i Sikkerhet for egen signatur:" på side 37, og velg Verktøy > Sikkerhet for egen signatur > Brukerinnstillinger. 2 Velg Utseende på signatur i venstre rute i dialogboksen Brukerinnstillinger. 3 Gjør ett av følgende: Hvis du vil redigere signaturutseendet, merker du tittelen på signaturutseendet i høyre rute, og klikker deretter Rediger. Du kan endre tittel, velge annen grafikk eller endre tekstelementene som beskrevet i handlingen for å endre signaturutseendet. Hvis du vil slette signaturutseendet, merker du tittelen på signaturutseendet i høyre rute, og klikker deretter Slett. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 43

44 Fylle ut og signere PDF-skjemaer Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 44 Angi innstillinger for Sikkerhet for egen signatur Du kan velge å bygge inn signaturen din i standardformatet PKCS#7 for å være kompatibel med andre signaturbehandlingsprogrammer. Hvis du vil ha informasjon om endring av innstillingene for Digitale signaturer, kan du se "Velge ny standard signaturbehandling" på side 35. Slik angir du innstillinger for Acrobat Sikkerhet for egen signatur: 1 Velg Rediger > Innstillinger (Windows og Mac OS 9.x) eller Acrobat Reader > Innstillinger (Mac OS X), og klikk deretter Sikkerhet for egen signatur i ruten til venstre i Innstillingerdialogboksen. 2 Velg de ønskede alternativene, og klikk deretter OK. Bruke signatur med sertifikatmeldingssyntaks (PKCS#7-format) for å bygge inn signaturer i standardformatet PKCS#7. Velg dette alternativet hvis du trenger å arbeide med signaturbehandling som støtter PKCS#7-standarden, fra tredjeparter. Det anbefales at du merker av for dette alternativet. Velg Ignorer utløpsdatoer når signaturer bekreftes hvis du ikke vil kontrollere utløpsdatoer. Hvis dette alternativet ikke er valgt, varsles du når en signatur er utløpt. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 44

45 Tilpasse Acrobat Reader Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 45 Tilpasse Acrobat Reader Du kan tilpasse Acrobat Reader etter behov. Du kan endre utseende på menyer og verktøylinjer, redigere innstillinger, bruke Reader i en webleser og endre måten Reader fungerer med asiatiske skrifter. Tilpasse arbeidsområdet Du kan vise eller skjule menyer, verktøylinjer og paletter i Acrobat Reader. Du kan også endre utseende på verktøylinjer og paletter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker verktøylinjer og paletter, ser du "Oversikt over arbeidsområdet" på side 5. Slik viser eller skjuler du menylinjen: Hvis du vil skjule menylinjen, velger du Vindu > Skjul menylinje. Hvis du vil vise den igjen, trykker du F9. Slik viser eller skjuler du en verktøylinje: Gjør ett av følgende: Velg Vindu > Verktøylinjer, og velg deretter et navn på en verktøylinje. Det vises en hake på menyen ved siden av navnene på verktøylinjer som er synlige. Velg Vindu > Verktøylinjer > Skjul verktøylinjer for å skjule alle verktøylinjene. Velg Vindu > Verktøylinjer > Vis verktøylinjer for å vise dem på nytt. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) i verktøylinjeområdet, og velg deretter en verktøylinje. Slik oppretter du en fristilt verktøylinje: Dra verktøylinjen etter skillelinjen mellom to grupper med ikoner. Du kan dra verktøylinjen tilbake til den opprinnelige plasseringen hvis du vil koble den fast igjen. Du kan også dra en annen verktøylinje oppå en separat verktøylinje hvis du vil kombinere de to i ett fristilt vindu. Hvis du vil endre retningen på en fristilt verktøylinje, høyreklikker (Windows) eller Ctrl-klikker (Mac OS) du den fristilte verktøylinjen og velger Horisontal, En kolonne eller To kolonner. Flytte en gruppe med verktøy fra verktøylinjen Slik endrer du visningen av en palett: Gjør ett av følgende: Hvis du vil endre bredden på navigasjonsruten, drar du den høyre kanten. Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 45

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

Bruke Hjelp. Innebygde hjelpefunksjoner Hjelp for syns- og bevegelseshemmede brukere Åpne hjelpedokumentasjonen Bruke Slik-sider

Bruke Hjelp. Innebygde hjelpefunksjoner Hjelp for syns- og bevegelseshemmede brukere Åpne hjelpedokumentasjonen Bruke Slik-sider Bruke Hjelp Innebygde hjelpefunksjoner Hjelp for syns- og bevegelseshemmede brukere Åpne hjelpedokumentasjonen Bruke Slik-sider Innebygde hjelpefunksjoner Adobe Reader 7.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Bytte til Access 2010

Bytte til Access 2010 I denne veiledningen Microsoft Access 2010 ser helt annerledes ut enn Access 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Word 2010 Lange dokumenter

Word 2010 Lange dokumenter Word 2010 Lange dokumenter Mastergradsstudenter Magnus Haug Avdeling for IT Microsoft Word 2010 Officeproduktene har felles utforming grensesnitt Begreper Bånd, kategorier, grupper og dialogboksvelger

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Velkommen til Tech Pubs online CD

Velkommen til Tech Pubs online CD Velkommen til Tech Pubs online CD Bruk av denne CD Se håndbøker Tilbakemelding fra deg Bestill håndbøker Bruk av denne CD Se filer: Filene på denne CD-platen er i Adobes PDF-format (Portable Document Format).

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Publisher 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Legg til favorittkommandoene

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

Hurtigtaster på tastaturet

Hurtigtaster på tastaturet Hurtigtaster på tastaturet Navigering med mus Midtre knapp (hjul) Panorer Midtstill visning Klikk + dra Dobbeltklikk Venstre knapp Høyre knapp Betjen verktøy Klikk på Kontekstmeny Klikk på Panorer Klikk

Detaljer

Word 2007 Store dokumenter

Word 2007 Store dokumenter Word 007 Store dokumenter Agenda Word vinduet Word vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre dokumenter Skrive ut dokumenter Egenskaper for dokumentet Endre attributter for dokumentet Word vinduet Office

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Brother ScanViewer-guide for ios/os X

Brother ScanViewer-guide for ios/os X Brother ScanViewer-guide for ios/os X Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker den følgende merknadsstilen i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Lagre revisjoner i Verktøykasse

Introduksjonsprogram for Revu: Lagre revisjoner i Verktøykasse Introduksjonsprogram for Revu: Lagre revisjoner i Verktøykasse Med Revus Tool Chest kan du raskt og effektivt legge til revisjoner i PDF-filer. Tool Chest lagrer vanlig brukte revisjoner, slik at du lett

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Veiledning Lingspeak

Veiledning Lingspeak Veiledning Lingspeak Innhold Hva er Lingspeak 3?...3 Starte Lingspeak...3 Lese opp tekst...3 Hovedvinduet... 4 Lagre til lydfil... 5 Visualisering... 5 Innstillinger... 5 Stemme... 6 Visualisering... 7

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

HURTIGTASTER PÅ TASTATURET

HURTIGTASTER PÅ TASTATURET BLUEBEAM REVU HURTIGTASTER PÅ TASTATURET Navigering med mus Midtre knapp (hjul) Panorer Midtstill visning Klikk + dra Dobbeltklikk Venstre knapp Høyre knapp Betjen verktøy Klikk på Kontekstmeny Klikk på

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Veiledning Nettbrett Hvordan lese og arbeide med et dokument

Veiledning Nettbrett Hvordan lese og arbeide med et dokument Veiledning Nettbrett Hvordan lese og arbeide med et dokument Sammendrag Denne veiledning gir en innføring i hvordan man leser og arbeider med et dokument i programmet ebok. ebok er en brukervennlig PDF-leser

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Digitale domstoler agenda

Digitale domstoler agenda Digitale domstoler agenda Velkommen Sven-Jørgen Lindsetmo Aktørportalen Kristin Jøingsli fra DA Bruk av digitale utdrag Lars Kirksæther Produksjon av digitale utdrag Morten Værnes - Espen Willas Krokstad

Detaljer

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word?

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word? OK Fasit teorioppgaver Kapittel 1: Bli kjent med Word Oppstart Hva skjer ved oppstart av Word? Det sist brukte dokumentet åpnes automatisk Et nytt tomt dokument åpnes Ingen dokumenter åpnes Maksimering

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Hvordan velge lov eller forskrift

Hvordan velge lov eller forskrift Hvordan velge lov eller forskrift Bokmerker Klikk på tekstene i dette vinduet for å gå tilbake til hovedmeny, forord eller innholdsfortegnelse. Valg av lov eller forskrift Du kan velge alle lovene og forskriftene

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Version F NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merknader forteller hvordan du bør reagere

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

www.kristiansund.no/supportweb

www.kristiansund.no/supportweb Målsetting Dette kursheftet viser de grunnleggende nyhetene i Microsoft Office 2007. Det kan brukes som et grunnkurs, men er ment for deg som allerede har brukt Office fra før. Følgende blir gjennomgått:

Detaljer

Bruk av ez PDF Reader

Bruk av ez PDF Reader Bruk av ez PDF Reader Programmet kan hentes fra Android market på adressen under: https://market.android.com/details?id=udk.android.reader Programmet kan hentes til Iphone og Ipad på denne adressen: http://itunes.apple.com/us/app/ezpdf

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENTER:

POLITISKE SAKSDOKUMENTER: POLITISKE SAKSDOKUMENTER: FRA PAPIR TIL PC Installasjons- og brukerveiledning Sunndal kommune Side 1 of 20 Side 2 of 20 Innholdsfortegnelse 1 Laste ned PDF-XChange Viewer...5 2 Installere PDF-XChange Viewer...6

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold.

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. Tasteveiledning for MovieMaker Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. 2 Innføring i MovieMaker INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Hvor finner jeg

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke "snarveisikonmetoden". Se trinnene nedenfor:

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke snarveisikonmetoden. Se trinnene nedenfor: WinZip, eller et annet program som kan håndtere ZIP-filer, må være installert på systemet. Hvis du ikke har WinZip, kan du laste det ned gratis her: [KLIKK HER for å laste ned WinZip] Du må pakke ut (unzip)

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

Innhold 1 Universelt utformete og tilgjengelige PDF dokumenter... 2 1.1 Hvorfor PDF?... 2 1.2 Gjør det lettere for deg selv... 2 2 Eksporter fra Word

Innhold 1 Universelt utformete og tilgjengelige PDF dokumenter... 2 1.1 Hvorfor PDF?... 2 1.2 Gjør det lettere for deg selv... 2 2 Eksporter fra Word Innhold 1 Universelt utformete og tilgjengelige PDF dokumenter... 2 1.1 Hvorfor PDF?... 2 1.2 Gjør det lettere for deg selv... 2 2 Eksporter fra Word til PDF... 2 3 Gjør tilgjengelighetsverktøyene synlige

Detaljer

ADOBE ACROBAT XI. Hjelp og opplæringsmateriale

ADOBE ACROBAT XI. Hjelp og opplæringsmateriale ADOBE ACROBAT XI Hjelp og opplæringsmateriale Nyheter Se disse anbefalte ressursene på nettet for å finne ut mer. Eksportere PDF-filer til Word, Excel og PowerPoint Adobe TV (14. okt 2012) videoopplæring

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HVA ER TAVLEBOKA?... 2 ÅPNE TAVLEBOKA... 3 VELG VERSJON... 3 OM DENNE BOKA... 3 INTRODUKSJONSVIDEO... 3

HVA ER TAVLEBOKA?... 2 ÅPNE TAVLEBOKA... 3 VELG VERSJON... 3 OM DENNE BOKA... 3 INTRODUKSJONSVIDEO... 3 Innhold HVA ER TAVLEBOKA?... 2 ÅPNE TAVLEBOKA... 3 VELG VERSJON... 3 OM DENNE BOKA... 3 INTRODUKSJONSVIDEO... 3 BRUKE TAVLEBOKA... 4 HOVEDFUNKSJONER... 4 Vis enkeltside... 4 Vis dobbeltside... 4 Bla i

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Nyheter Nyheter (Acrobat 10.1).................................................................................................

Detaljer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer Brukerveiledning Brukerveiledning for Rolltalk Designer Et verktøy for individuell tilpasning av program ut fra brukerens behov Rev A NO Innhold Brukerveiledning for Rolltalk Designer... 1 Innledning...

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer