Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner"

Transkript

1

2 Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

3 Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner som hjelper deg mens du arbeider, blant annet Hjelp-vinduet du bruker nå. For å få mest mulig nytte av de ulike hjelpekomponentene, er det lurt å gjøre deg kjent med de forskjellige måtene du kan få svar på dine spørsmål på: Hjelpedokumentasjon. Slik-sider. (Se Bruke Slik-vinduet.) Hjelp-knapper i dialogbokser, elektroniske ressurser og veiledninger for plugin-moduler. (Se Bruke andre hjelpefunksjoner.) Obs! Det finnes ingen trykt brukerhåndbok for dette produktet. Innholdet du kanskje vil se etter i en brukerhåndbok - referanselister, oversikter, forklaringer, beskrivelser og fremgangsmåter - er inkludert i hjelpen. Du kan imidlertid skrive ut de enkelte hjelpeemnene. (Se Skrive ut hjelpeemner.) Verktøytips identifiserer de ulike knappene, verktøyene og kontrollene i området etter navn. Disse små vinduene vises når du lar pekeren hvile over elementet du vil identifisere. Verktøytips er også tilgjengelige i enkelte dialogbokser.

4 Bruke Hjelp Adobe Reader 6.0 inneholder innebygd dokumentasjon i et fullstendig tilgjengelig hjelpesystem. Hjelpedokumentasjonen gir utførlige forklaringer om verktøy, kommandoer, begreper, prosesser og hurtigtaster. Obs! Hvis du ikke bruker den fullstendige versjonen av Adobe Reader, kan du ikke få tilgang til det fullstendige hjelpesystemet. Hvis du vil laste ned det fullstendige hjelpesystemet, velger du Hjelp > Hjelp for Adobe Reader, og følger instruksjonene. Slik åpner du Hjelp: Velg Hjelp > Adobe Reader. Adobe Reader 6.0 åpnes i et eget vindu med to ruter: en navigasjonsrute til venstre og en emnerute til høyre. Du kan bruke kategoriene i navigasjonsruten i Hjelp for å finne emnene du vil lese. Når du for eksempel klikker en tittel i Innhold, åpnes dette emnet i emneruten. Hjelp for Adobe Reader 6.0 A. Kategoriene Innhold, Søk og Stikkordregister i navigasjonsruten i Hjelp B. Rute i hjelpeemne Du kan dra det loddrette feltet mellom de to rutene for å endre bredden. Du kan dra det nedre høyre hjørnet for å endre størrelse på hele vinduet. Ved å bruke hurtigmenyen (Windows) kan du flytte, endre størrelse, maksimere eller minimere Hjelp-vinduet etter behov. Hjelp-vinduet er synlig til du lukker det. Slik lukker du Hjelp: Klikk Lukk-knappen. Beslektede delemner: Bruke Hjelp-navigasjonsruten til å finne emner Navigere loggen for hjelpeøkten Skrive ut hjelpeemner

5 Bruke Hjelp-navigasjonsruten til å finne emner Hjelp-vinduet åpnes med kategorien Innhold i navigasjonsruten. Klikk kategoriene for å veksle mellom kategoriene Innhold, Søk og Stikkordregister. Kategorien Innhold Bruk kategorien Innhold for å vise hjelpeemnene ordnet etter emne, for eksempel innholdsfortegnelsen i en bok. Du kan klikke ikonene til venstre for elementer for å skjule eller vise omrisset. Kategorien Søk Bruk kategorien Søk til å finne et bestemt ord i Hjelp. Skriv inn ordet i tekstboksen, og klikk Søk. Resultatlisten viser titlene på alle emner søkeordet finnes i, oppført i den rekkefølgen de vises i kategorien Innhold. Obs! Du kan ikke bruke boolske operatorer (for eksempel AND, OR, NOT, eller spørsmålstegn) for å begrense søket i Hjelp. Hvis du skriver inn mer enn ett ord, inkluderer søkeresultatene hvert emne der minst ett av søkeordene finnes. Kategorien Stikkordregister Bruk kategorien Stikkordregister til å finne hjelpeemner i en koblet, alfabetisk liste over termer for ulike funksjoner og begreper. Du kan bla gjennom stikkordregistret på to måter. Du kan klikke kontrollene (+ eller -) for å vise eller skjule oppføringene under en bokstav i alfabetet, rulle til det ønskede ordet, og klikke en kobling for å åpne det relaterte hjelpeemnet. Du kan også bruke hurtigmenyen Vis for å vise eller skjule listen for bare én bokstav i alfabetet, og deretter rulle og klikke en kobling for å åpne hjelpeemnet.

6 Navigere loggen for hjelpeøkten Hjelpesystemet fører en logg over hjelpeøkten slik at du kan gå raskt fram og tilbake mellom emnene du åpner. Du kan bruke pilknappene på Hjelp-verktøylinjen. Klikk Forrige emne for å gå tilbake til emnene du åpnet tidligere i hjelpeøkten. Klikk Neste emne for å flytte fremover igjen i loggen over hjelpeøkten. Når du lukker Hjelp, avslutter du hjelpeøkten. Da slettes loggen over hjelpen.

7 Skrive ut hjelpeemner Du kan skrive ut et hvilket som helst emne fra hjelpedokumentasjonen. Hvert emne må skrives ut enkeltvis. Du kan ikke skrive ut flere emner samtidig eller hele økter med Hjelp. Slik skriver du ut et hjelpeemne: 1. Åpne hjelpeemnet du vil skrive ut. 2. Klikk Skriv ut emne på Hjelp-verktøylinjen.

8 Bruke Slik-vinduet Slik-vinduet er et supplement til Adobe Reader 6.0, og inneholder trinnvise prosedyrer for et begrenset antall oppgaver. Slik-vinduet vises på høyre side i dokumentvinduet slik at det aldri skjuler visningen av det åpne dokumentet. Obs! Slik-sidene beskriver bare et begrenset antall vanlige oppgaver, og gir bare minimal bakgrunnsinformasjon. Hvis du vil ha fullstendig dokumentasjon, kan du se Bruke Hjelp. Slik åpner eller lukker du Slik-vinduet: Gjør ett av følgende: Velg Hjelp > Slik > Generelle emner. Velg Vis > Slik-vinduet. Klikk Slik-knappen i verktøylinjeområdet. (Bruk dette alternativet hvis Adobe Reader er åpent i webleseren.) Klikk Skjul for å lukke Slik-vinduet. Du kan også forankre Slik-vinduet på høyre eller venstre side i dokumentvinduet. Slik forankrer du Slik-vinduet: Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på Slik-tittellinjen, og velg deretter Forankret til venstre eller Forankret til høyre. Det vannrette målet for Slik-vinduet er fast, og størrelsen kan ikke endres. Det loddrette målet justeres for å tilpasse til eventuelle endringer som gjøres i dokumentruten. Beslektede delemner: Navigere Slik-sider

9 Navigere Slik-sider Koblinger i Slik-emner er kryssreferanser som åpner en annen Slik-side eller et relatert emne i Hjelp. (Se Bruke Hjelp.) Slik-vinduet har Tilbake og Fremover -knapper som du kan bruke til å veksle mellom sidene du har vist i den gjeldende økten.

10 Bruke andre hjelpefunksjoner Det finnes flere ressurser du kan bruke til å finne svar på dine spørsmål: Noen dialogbokser inneholder Hjelp-knapper. Når du klikker disse Hjelp-knappene, åpnes Hjelp-vinduet med det relaterte emnet i emneruten. Hjelp-menyen inneholder kommandoer som kobler til ulike ressurser og referanser, for eksempel Systeminformasjon (bare Windows). Den inneholder også en kobling til Elektronisk kundestøtte, som har andre koblinger til produktinformasjon, kundestøttedokumenter og annet.

11 Se på arbeidsområdet Om arbeidsområdet Åpne dokumenter Lagre Adobe PDF-dokumenter Om oppretting av Adobe PDF-dokumenter Navigere i dokumenter Justere visningen av dokumenter Tilpasse arbeidsområdet Bruke asiatiske skrifter Østeuropeiske språk og språk fra Midt-Østen i Adobe PDF-filer

12 Om arbeidsområdet Adobe Reader-vinduet inneholder en dokumentrute som viser Adobe PDF-dokumenter. På venstre side finner du en navigasjonsrute som hjelper deg å bla gjennom det åpne PDF-dokumentet. Verktøylinjene øverst og statuslinjen nederst i vinduet inneholder andre verktøy du kan bruke når du arbeider med PDF-dokumenter. Den høyre siden inneholder et Slik-vindu med instruksjoner for utføring av vanlige oppgaver. Arbeidsområdet i Adobe Reader A. Verktøylinjer B. Dokumentrute C. Navigasjonsrute (kategorien Bokmerke vises) D. Statuslinjen E. Slik-vinduet Beslektede delemner: Bruke navigasjonskategoriene Bruke kontekstavhengige menyer Om verktøylinjer Velge verktøy Bruke Egenskapsverktøylinjen

13 Bruke navigasjonskategoriene Kategorier viser elementer som bokmerker, miniatyrer og artikler i et dokument. Kategorier vises i navigasjonsruten til venstre i arbeidsområdet eller i fristilte paneler. Slik viser eller skjuler du kategorier i navigasjonsruten: Gjør ett av følgende: Klikk ikonet Vis/skjul nede til venstre i dokumentruten. Velg Vis > Navigasjonskategorier, og velg deretter den ønskede kategorien på menyen. Klikk kategorinavnet til venstre i dokumentruten. Obs! Den som oppretter Adobe PDF-dokumentet, bestemmer innholdet i navigasjonskategoriene. I enkelte tilfeller kan det være at kategorien ikke inneholder noe. Slik velger du en kommando fra Alternativer-menyen i en kategori: Klikk Alternativer øverst i kategorien for å åpne menyen, og velg den ønskede kommandoen. Kommandoene varierer etter hvilken kategori som vises. Hvis du vil lukke menyen uten å velge en kommando, klikker du hvor som helst utenfor menyen. Klikk trekanten ved siden av Alternativer for å åpne menyen Du kan også velge kommandoer fra dokumentrutemenyen. Klikk trekanten rett over rullefeltet for å åpne menyen, og velg deretter Dokumentsammendrag, Dokumentstatus, Filvedlegg eller Innstillinger.

14 Bruke kontekstavhengige menyer Acrobat inneholder kontekstavhengige menyer som viser kommandoer for det bestemte elementet under pekeren. Du kan for eksempel høyreklikke (Windows) eller Ctrl-klikke (Mac OS) på verktøylinjeområdet for å vise en hurtigmeny som inneholder navn og alternativer. Slik velger du en kommando fra en hurtigmeny: 1. Plasser pekeren over et element i arbeidsområdet, for eksempel en kommentar, en verktøylinje, et bokmerke eller en dokumentside. 2. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) for å åpne hurtigmenyen, og velg deretter den ønskede kommandoen.

15 Om verktøylinjer Verktøylinjen i Adobe Reader er egentlig et sett verktøylinjer som enten vises som standard eller er skjult. Verktøylinjer som er åpne som standard A. Filverktøylinjen B. Basisverktøylinjen C. Zoom-verktøylinjen D. Verktøylinjen Roter visning E. Oppgaver-verktøylinjen Hold musepekeren over verktøyet et øyeblikk for å se navnet på verktøyet. Slik viser eller skjuler du verktøylinjer: Gjør ett av følgende: Velg Vis > Verktøylinjer, og velg deretter verktøylinjen du vil vise eller skjule. En hake ved siden av navnet på verktøylinjen angir at den vises. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) i verktøylinjeområdet, og velg deretter verktøylinjen du vil vise eller skjule. (Se Bruke kontekstavhengige menyer.) Hvis du vil skjule alle verktøylinjer, velger du Vis > Verktøylinjer > Skjul verktøylinjer. Velg Vis Verktøylinjer for å vise dem på nytt. Velg Vis > Verktøylinjer > Tilbakestill verktøylinjer for å vise standardsettet med verktøylinjer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer utseende og plassering for verktøylinjer, se Tilpasse arbeidsområdet.

16 Velge verktøy Som en generell regel bør du velge håndverktøyet når du blar gjennom PDFdokumenter. Du kan imidlertid velge en rekke andre nyttige verktøy på verktøylinjene. Obs! Du vil kanskje se at enkelte verktøy, for eksempel kommentarverktøy, er tilgjengelig i noen dokumenter, men ikke i andre. Disse verktøyene er bare tilgjengelig i dokumenter med ekstra bruksrettigheter. (Se Om bruksrettigheter.) Slik velger du et verktøy: Gjør ett av følgende: Velg verktøynavnet på Verktøy-menyen, og velg deretter verktøyet. Hvis du vil velge et synlig verktøy på en verktøylinje, klikker du verktøyet eller trykker den aktuelle tasten. (Se Taster for å velge verktøy.) Hvis du vil velge håndverktøyet midlertidig uten å oppheve valget av gjeldende verktøy, holder du nede mellomromstasten. Hvis du vil velge innzoomingsverktøyet midlertidig, holder du nede mellomromstasten og trykker Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS). Hvis du vil velge et skjult verktøy, holder du nede museknappen enten på det beslektede verktøyet eller på trekanten ved siden av det beslektede verktøyet til de skjulte verktøyene vises. Dra deretter til verktøyet du vil bruke. Hvis du vil plassere skjulte verktøy på verktøylinjen ved siden av de synlige verktøyene, klikker du det beslektede verktøyet eller trekanten ved siden av til de skjulte verktøyene vises. Velg deretter alternativet Vis knappen eller Vis verktøylinje. Hvis du vil skjule verktøyene, klikker du trekanten til høyre for verktøyene. Klikk trekanten ved et verktøy hvis du vil åpne en gruppe skjulte verktøy

17 Bruke Egenskapsverktøylinjen Egenskapsverktøylinjen er særlig nyttig når du åpner et dokument med ekstra bruksrettigheter. Det merkede elementet bestemmer hvilke verktøy som vises på Egenskapsverktøylinjen. Egenskapsverktøylinjen vises som standard som en fristilt verktøylinje. Hvis du vil, kan du forankre den ved siden av de andre verktøylinjene. Slik viser eller skjuler du Egenskapsverktøylinjen: 1. Velg objektet, for eksempel en notatkommentar, som inneholder egenskapene du vil redigere. 2. Gjør ett av følgende: Velg Vis > Verktøylinjer > Egenskapslinje. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) i verktøylinjeområdet, og velg deretter Egenskapslinje på hurtigmenyen. Hvis du vil endre andre egenskaper enn dem som er oppført på Egenskapsverktøylinjen, høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) objektet, og velg Egenskaper.

18 Åpne dokumenter Du kan åpne et Adobe PDF-dokument fra e-postprogrammet, fra filsystemet, fra en webleser (bare Windows), eller ved å velge Fil > Åpne i Adobe Reader. Utseendet på PDF-dokumentet avhenger av hvordan oppretteren konfigurerte det. Et dokument kan for eksempel åpne på en bestemt side eller med en bestemt forstørrelse. Oppretteren av PDFdokumentet kan ha aktivert utvidede bruksrettigheter som lar deg opprette kommentarer, fylle ut skjemaer og signere dokumenter. (Se Om bruksrettigheter). Når du åpner et Adobe PDF-dokument som er opprettet fra websider, kan du navigere gjennom dokumentet, skrive ut sider, zoome inn og ut, og arbeide på samme måte som med andre PDF-dokumenter. Hvis du har en åpen Internett-tilkobling, åpnes målwebsiden i webleseren hvis du klikker en kobling i PDF-dokumentet. Slik åpner du et PDF-dokument fra Adobe Reader: 1. Gjør ett av følgende: Velg Fil > Åpne, eller klikk Åpne-knappen på verktøylinjen. Velg ett eller flere filnavn i Åpne-dialogboksen, og klikk Åpne. PDF-dokumenter har vanligvis filtypen PDF. (Windows) Velg dokumentets filnavn på Fil-menyen. (Mac OS) Velg Fil > Åpne sist brukte fil, og velg deretter dokumentets filnavn. 2. Hvis dialogboksen Dokumentstatus vises, har dokumentet en spesiell status eller spesielle funksjoner. Det kan for eksempel være godkjent, eller det kan ha utvidede bruksrettigheter. Velg Lukk. Nede til venstre i statusfeltet vises ikoner som representerer disse spesielle statusikonene. Du kan klikke alle disse for å vise dokumentstatusen. Hvis et dokument er innstilt til å åpnes i fullskjermsvisning, vises ikke verktøylinjen, kommandolinjen, menylinjen og vinduskontrollene. Du kan avslutte fullskjermvisning ved å trykke ESC-tasten, hvis innstillingene er angitt slik, eller ved å trykke Ctrl+L (Windows) eller Kommando+L (Mac OS). (Se Lese dokumenter i fullskjermsvisning.) Hvis mer enn ett dokument er åpent, kan du bytte mellom dokumenter ved å velge dokumentnavnet på Windows-menyen. Slik åpner du et PDF-dokument fra et annet program enn Adobe Reader: Gjør ett av følgende: Åpne PDF-vedlegget fra et e-postprogram. I de fleste e-postprogrammer kan du dobbeltklikke vedleggsikonet for å åpne dokumentet. Klikk koblingen til PDF-filen i webleseren. PDF-dokumentet åpnes kanskje i webleseren. I så fall bruker Adobe Reader-verktøylinjer til å skrive ut, søke etter og arbeide med PDFdokumenter, siden menykommandoer kan gjelde for webleseren, og ikke for PDFdokumentet. (Se Vise Adobe PDF-dokumenter i en webleser (Windows).) Dobbeltklikk PDF-filikonet i filsystemet. Obs! Det kan hende at du ikke kan åpne et PDF-dokument som er opprettet i Windows, på Mac OS ved å dobbeltklikke ikonet. Hvis dokumentet ikke åpnes i Mac OS når du dobbeltklikker ikonet, bruker du Fil > Åpne i Acrobat Reader.

19 Lagre Adobe PDF-dokumenter Du kan lagre en kopi av et Adobe PDF-dokument, eller hvis den som opprettet dokumentet, har aktivert utvidede bruksrettigheter, kan du lagre kommentarer, oppføringer i skjemafelt, eller digitale signaturer du har lagt til for et dokument. Hvis et dokument inneholder utvidede bruksrettigheter, vises en dialogboks med dokumentstatus når du åpner dokumentet, og angir hvilke rettigheter du er tilordnet. (Se Om bruksrettigheter.) Hvis du har lastet ned den fullstendige versjonen av Adobe Reader, kan du også lagre innholdet i et PDF-dokument i tekstformat. Da kan du enkelt bruke teksten fra et PDFdokument på nytt, og du kan bruke innholdet med skjermlesere som ikke er MSAAkompatible. Slik lagrer du en kopi av et Adobe PDF-dokument: 1. Velg Fil > Lagre en kopi. 2. Angi filnavn og plassering i dialogboksen Lagre en kopi, og klikk Lagre. Du kan bare lagre filen i PDF-format. Lagre kommentarer, skjemafeltoppføringer og digitale signaturer: Gjør ett av følgende: Velg Fil > Lagre for å lagre endringene i filen. Velg Fil > Lagre som for å lagre endringene i en ny fil. Obs! Hvis du viser et dokument med utvidede bruksrettigheter i en webleser, kan du bare bruke kommandoen Lagre en kopi. Slik lagrer du et Adobe PDF-dokument som en tekstfil: 1. Velg Fil > Lagre som tekst. 2. Angi filnavn og plassering i dialogboksen Lagre som tekst, og klikk Lagre. Filen lagres med filtypen.txt.

20 Om oppretting av Adobe PDF-dokumenter Du kan ikke bruke Adobe Reader til å opprette Adobe PDF-dokumenter. Du må i stedet bruke Adobe Acrobat eller et annet program (for eksempel Adobe InDesign eller Adobe FrameMaker ) som lar deg opprette PDF-dokumenter. Hvis du har en Internett-tilkobling, kan du velge Fil > Opprett Adobe PDF Online, og deretter følge trinnene på Adobes webområde for å bruke en abonnementstjeneste for oppretting av PDF-dokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter PDF-dokumenter, se Adobes webområde (

21 Navigere i dokumenter Du kan navigere i Adobe PDF-dokumenter ved å bla gjennom dem eller ved å bruke navigasjonsverktøyene, for eksempel bokmerker, miniatyrsider eller koblinger. Du kan også gå tilbake samme vei gjennom dokumenter for å gå tilbake der du startet. Beslektede delemner: Bla gjennom dokumenter Gå tilbake i visningsbanen Navigere med bokmerker Navigere med sideminiatyrer Navigere med koblinger Vise lag Lese artikkeltråder

22 Bla gjennom dokumenter Navigasjonskontrollene på statuslinjen nederst i vinduet gir deg en rask måte å navigere gjennom dokumenter på. I tillegg kan du bruke menykommandoer, navigasjonsverktøylinjen og hurtigtaster til å bla gjennom et PDF-dokument. Navigasjonskontroller A. Første side-knappen B. Forrige side-knappen C. Gjeldende side D. Neste side-knappen E. Siste side-knappen Slik går du til en annen side: Gjør ett av følgende: Hvis du vil gå til første eller siste side, klikker du Første side eller Siste side på statuslinjen, eller velger Vis > Gå til > Første side eller Siste side. Hvis du vil gå til neste eller forrige side, klikker du Neste side eller Forrige side på statuslinjen, eller velger Vis > Gå til > Neste side eller Forrige side. Hvis du bruker visningen Tilpass side og sideoppsettet er angitt til en enkelt side, trykker du tasten Pil opp eller Pil ned for å flytte en side opp eller ned. (Se Angi sideoppsett og - retning.) Hvis du vil ha tips om hurtigtaster for å bla gjennom dokumenter, ser du Hurtigtaster. Slik bruker du navigasjonsverktøylinjen: 1. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) i verktøylinjeområdet, og velg deretter Navigasjon. 2. Klikk knappene for å flytte fremover eller bakover gjennom dokumentet. Slik hopper du til en side etter sidetall: Gjør ett av følgende: Velg Vis > Gå til > Side, skriv inn sidetallet, og velg OK. Dra det loddrette rullefeltet til sidetallet som du vil hoppe til, vises. Velg gjeldende sidetall på statuslinjen, skriv inn sidetallet du vil hoppe til, og trykk Enter eller Retur. Obs! Hvis sidetallene i dokumentet ikke stemmer overens med den virkelige sideplasseringen i PDF-filen, kan sideplasseringen vises i parentes på statuslinjen. Hvis for eksempel den første siden i et kapittel med 18 sider begynner nummereringen på 223, kan nummereringen vises som 223 (1 av 18). Du kan dobbeltklikke inne i parentesene, endre sideplasseringstallet og trykke Enter eller Retur for å gå til den siden. Hvis du vil ha informasjon om aktivering og deaktivering av logiske sidetall, ser du Innstillinger for sidevisning. Slik ruller du automatisk gjennom et dokument: 1. Velg Vis > Rull automatisk. 2. Trykk ESC for å slutte å rulle til slutten.

23 Gå tilbake i visningsbanen Når du har navigert gjennom dokumenter, kan du gå samme veien tilbake til utgangspunktet. Slik går du tilbake i visningsbanen: Gjør ett av følgende: Hvis du vil gå tilbake i banen i et Adobe PDF-dokument, velger du Vis > Gå til > Forrige visning eller Neste visning. Kommandoen Neste visning er bare tilgjengelig hvis du har valgt Forrige visning. Hvis du viser PDF-dokumentet i en webleser, kan du bruke alternativer på navigasjonsverktøylinjen til å flytte mellom visninger. Høyreklikk (Windows) eller Ctrlklikk (Mac OS) i verktøylinjeområdet, og velg deretter Navigasjon. Klikk Gå til forrige visning eller Gå til neste visning. Hvis du vil gå tilbake i visningsbanen i andre Adobe PDF-dokumenter, velger du Vis > Gå til > Forrige dokument eller Neste dokument. Disse kommandoene åpner andre PDFdokumenter hvis dokumentene er lukket.

24 Navigere med bokmerker Bokmerker inneholder en innholdsfortegnelse som vanligvis viser kapitler og underkapitler i et dokument. Bokmerker vises i navigasjonsruten. Den som oppretter Adobe PDF-dokumentet, bestemmer hvilke bokmerker som skal vises. Bokmerker-kategori A. Bokmerker-kategorien B. Utvidet bokmerke C. Klikk her for å vise bokmerker på Alternativer-menyen Slik blar du ved hjelp av et bokmerke: 1. Velg kategorien Bokmerker på venstre side i vinduet, eller velg Vis > Navigasjonskategorier > Bokmerker for å vise bokmerker. 2. Hvis du vil gå til et emne ved hjelp av bokmerket, klikker du bokmerket. Klikk plusstegnet (+) ved siden av et overordnet bokmerke for å utvide det. Klikk minustegnet (-) ved siden av et bokmerke for å skjule det underordnede bokmerket. Obs! Når du klikker et bokmerke, kan det bli utført en handling i stedet for at du føres til en annen plassering. Det avhenger av hvordan bokmerket ble definert. Hvis listen over bokmerker forsvinner når du klikker et bokmerke, velger du kategorien Bokmerker for å vise listen på nytt. Hvis du vil at bokmerkekategorien alltid skal være åpen etter at du har klikket et bokmerke, klikker du Alternativer-menyen øverst i bokmerkepanelet og kontrollerer at det ikke er merket av for Skjul etter bruk. Når du ruller gjennom et dokument, klikker du knappen Viser bokmerke for gjeldende side øverst i bokmerkepanelet for å vise gjeldende plassering. Hvis bokmerket er skjult i et minimert overordnet bokmerke, åpnes dette slik at du kan se det valgte bokmerket.

25 Navigere med sideminiatyrer Sideminiatyrer gir miniatyrforhåndsvisninger av dokumentsider. Du kan bruke miniatyrer i sidepanelet til å endre visningen av sider, og til å gå til andre sider. Den røde sidevisningsboksen i sideminiatyren angir hvilket område på siden som vises. Du kan endre størrelse på denne boksen for å endre zoomeprosenten. (Se Forstørre og forminske visningen.) Slik blar du ved hjelp av sideminiatyrer: 1. Velg kategorien Sider på venstre side i vinduet, eller velg Vis > Navigasjonskategorier > Sider for å vise sidepanelet. 2. Hvis du vil gå til en annen side, klikker du på miniatyren for siden.

26 Navigere med koblinger Å klikke en kobling i et PDF-dokument er det samme som å klikke en kobling på et webområde. Koblinger fører deg til bestemte plasseringer som PDF-dokumentoppretteren har angitt. Med koblingene kan du gå til en annen plassering i samme dokument, til andre PDD-dokumenter eller til webområder. Oppretteren av PDF-dokumentet bestemmer hvordan koblingene skal se ut i PDF-dokumentet. Ved å klikke koblinger kan du også spille av filmer, lydklipp og filvedlegg. For å kunne spille av disse medieklippene må du ha installert den nødvendige maskin- og programvaren. Hvis du vil vite mer om hvordan du endrer multimedieinnstillinger, ser du Angi innstillinger for multimedia. Obs! Hvis du ikke har lastet ned den fullstendige versjonen av Adobe Reader, kan du ikke spille av medieklipp. Velg Hjelp > Oppdateringer for å installere de nødvendige pluginmodulene. Slik følger du en kobling: 1. Velg håndverktøyet. 2. Plasser pekeren over det koblede området på siden til pekeren endres til hånden med en pekefinger (Hånden har en "W" hvis koblingen peker på weben.) Klikk deretter koblingen.

27 Vise lag Informasjon kan lagres på forskjellige lag i Adobe PDF-dokument. Lagene som vises i PDF-dokumentet, er basert på lagene som er opprettet i det opprinnelige programmet. Du kan undersøke lagene og vise eller skjule innholdet som er knyttet til hvert lag, ved hjelp av kategorien Lag i navigasjonsruten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med lag, ser du Om Adobe PDF-lag. Kategorien Lag A. Øyeikonet angir et vist lag B. Skjult lag Slik viser du lag: 1. Velg kategorien Lag på venstre side i vinduet, eller velg Vis > Navigasjonskategorier > Lag. 2. Klikk øyeikonet hvis du vil skjule et lags innhold. Klikk den tomme boksen for å vise et skjult lags innhold. Et lag er synlig når øyeikonet vises, og er skjult når øyeikonet ikke vises.

28 Lese artikkeltråder Artikler er elektroniske tråder som leder deg gjennom et dokument. En artikkel begynner vanligvis på én side og fortsetter på en annen side senere i dokumentet, i likhet med artikler som hopper over sider i tradisjonelle aviser og tidsskrifter. Når du leser en artikkel, zoomes sidevisningen inn eller ut slik at gjeldende del av artikkelen fyller skjermen. Slik leser du en artikkel: 1. Gjør ett av følgende: Velg Vis > Navigasjonskategorier > Artikler for å åpne artikkelpanelet. Dobbeltklikk deretter artikkelikonet for å begynne å lese artikkelen. Obs! Du kan ikke åpne artikkelpanelet hvis du viser PDF-dokumentet i en webleser. Du må åpne dokumentet i Adobe Reader. Velg håndverktøyet, og klikk deretter et sted i artikkelen for å begynne å lese på dette stedet. 2. Pekeren endres til følg artikkel-pekeren. Gjør ett av følgende for å navigere gjennom artikkelen: Hvis du vil gå til neste side i artikkelen, trykker du Enter eller klikker. Hvis du vil gå til forrige side, Skift-klikker du i artikkelen, eller trykker Skift + Enter. Hvis du vil gå til begynnelsen av artikkelen, Ctrl-klikker (Windows) eller Alternativklikker du (Mac OS) i artikkelen. Hvis du vil avslutte artikkelen før du kommer til slutten, trykker du Skift-Ctrl (Windows) eller Skift-Alt (Mac OS) og klikker. 3. Når du kommer til slutten av artikkelen, endres pekeren til slutt på artikkel-pekeren. Trykk Enter, eller klikk for å gå tilbake til visningen som ble vist før du begynte å lese artikkelen.

29 Justere visningen av dokumenter Adobe Reader inneholder et sett verktøy som hjelper deg å justere visningen av Adobe PDF-dokumentene, blant annet enkle verktøy som for eksempel Zoom inn og Zoom ut, og mer avanserte verktøy. Du kan også justere visningen ved å rotere sider og bestemme om du vil se én side om gangen eller flere sider fortløpende. Beslektede delemner: Justere sideplasseringen Forstørre og forminske visningen Angi sideoppsett og -retning Lese dokumenter i fullskjermsvisning

30 Justere sideplasseringen Bruk håndverktøyet til å flytte rundt på siden slik at du kan vise alle områdene på siden. Det å flytte en Adobe PDF-side med håndverktøyet, er som å flytte et stykke papir på skrivebordet med hånden. Slik justerer du sideplasseringen: 1. Velg håndverktøyet. 2. Gjør ett av følgende: Dra siden opp eller ned. Slipp opp museknappen for å avslutte rullingen. Hvis siden zoomes inn til en stor forstørrelse, drar du siden til venstre eller høyre for å vise et annet område.

31 Forstørre og forminske visningen Verktøylinjen og statuslinjen inneholder flere metoder du kan bruke til å forstørre visningen av PDF-dokumenter. Ved hjelp av verktøyene Zoom inn og Zoom ut kan du endre dokumentets forstørrelse. Dynamisk zoom-verktøyet lar deg zoome inn eller ut ved å dra musen opp eller ned. Forstørrelsesalternativer på verktøylinjen A. Zoom-menyen B. Zoom ut-knappen C. Forstørrelsemenyen D. Zoom inn-knappen Slik øker eller reduserer du forstørrelsen: Gjør ett av følgende: Klikk Zoom inn-knappen eller Zoom ut-knappen på verktøylinjen, eller velg en forstørrelsesprosent på verktøylinjemenyen. Velg innzoomingsverktøyet eller utzoomingsverktøyet på Zoom-menyen, og klikk deretter siden. Hvis du vil zoome inn på et bestemt område, bruker du innzoomingsverktøyet til å tegne et rektangel. Når du er ferdig med zoomingen, vil du kanskje velge håndverktøyet. Klikk forstørrelsesprosentområdet på verktøylinjen, angi en ny prosentdel, og trykk Enter eller Retur. Fra Zoom-menyen på verktøylinjen velger du Dynamisk zoom-verktøyet, og deretter drar du opp for å zoome inn til området der du begynner å dra, eller dra ned for å zoome ut fra plasseringen. Hvis musen har et musehjul, kan du rulle det fremover for å zoome inn, eller bakover for å zoome ut. Når innzoomingsverktøyet er valgt, kan du trykke og holde nede Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) mens du klikker eller drar for å zoome ut. Når utzoomingsverktøyet er valgt, holder du nede Ctrl eller Alternativ for å zoome inn. Med begge zoomverktøyene kan du holde nede Skift for å bruke det dynamiske zoomverktøyet. Slik endrer du forstørrelsesnivået ved hjelp av en sideminiatyr: 1. Velg kategorien Sider på venstre side i vinduet for å vise sideminiatyrene. Hver miniatyr representerer en side. 2. Finn miniatyren for gjeldende side, og plasser deretter pekeren over det nedre høyre hjørnet av sidevisningsboksen til pekeren endres til en dobbel pil. 3. Dra hjørnet av boksen for å redusere eller utvide visningen av siden. En sidevisningsboks i en sideminiatyr angir området på siden som vises i dokumentruten. Slik endrer du størrelse på en side slik at den passer i vinduet: Gjør ett av følgende: Hvis du vil endre størrelse på siden slik at den passer helt i vinduet, velger du Vis > Tilpass side, eller du klikker Tilpass side på verktøylinjen. Hvis du vil endre størrelse på siden slik at den passer til bredden på vinduet, velger du Vis > Tilpass til bredde, eller klikk Tilpass til bredde på verktøylinjen. Deler av siden kan være utenfor visningen. Hvis du vil endre størrelse på siden slik at teksten og grafikken er tilpasset til bredden av vinduet, velger du Vis > Tilpass til synlig, eller klikk Tilpass til synlig på verktøylinjen. Deler av siden kan være utenfor visningen. Hvis du vil se hurtigtaster for endring av størrelse på dokumentet, åpner du Vismenyen og merker deg hurtigtastene for hver kommando. Slik får du en side tilbake til faktisk størrelse: Velg Vis > Faktisk størrelse, eller klikk Faktisk størrelse på verktøylinjen. Den faktiske størrelsen for en PDF-side er vanligvis 100 %, men dokumentet kan ha fått angitt et annet forstørrelsesnivå da det ble opprettet.

Bruke Hjelp. Innebygde hjelpefunksjoner Hjelp for syns- og bevegelseshemmede brukere Åpne hjelpedokumentasjonen Bruke Slik-sider

Bruke Hjelp. Innebygde hjelpefunksjoner Hjelp for syns- og bevegelseshemmede brukere Åpne hjelpedokumentasjonen Bruke Slik-sider Bruke Hjelp Innebygde hjelpefunksjoner Hjelp for syns- og bevegelseshemmede brukere Åpne hjelpedokumentasjonen Bruke Slik-sider Innebygde hjelpefunksjoner Adobe Reader 7.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Hurtigtaster på tastaturet

Hurtigtaster på tastaturet Hurtigtaster på tastaturet Navigering med mus Midtre knapp (hjul) Panorer Midtstill visning Klikk + dra Dobbeltklikk Venstre knapp Høyre knapp Betjen verktøy Klikk på Kontekstmeny Klikk på Panorer Klikk

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Publisher 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Legg til favorittkommandoene

Detaljer

Hvordan velge lov eller forskrift

Hvordan velge lov eller forskrift Hvordan velge lov eller forskrift Bokmerker Klikk på tekstene i dette vinduet for å gå tilbake til hovedmeny, forord eller innholdsfortegnelse. Valg av lov eller forskrift Du kan velge alle lovene og forskriftene

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Hurtigtaster MS Excel

Hurtigtaster MS Excel Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten TAST CTRL+SKIFT+( CTRL+SKIFT+) CTRL+SKIFT+& CTRL+SKIFT_ CTRL+SKIFT+~ CTRL+SKIFT+$ CTRL+SKIFT+% CTRL+SKIFT+^ CTRL+SKIFT+# CTRL+SKIFT+@ CTRL+SKIFT+!

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Lagre revisjoner i Verktøykasse

Introduksjonsprogram for Revu: Lagre revisjoner i Verktøykasse Introduksjonsprogram for Revu: Lagre revisjoner i Verktøykasse Med Revus Tool Chest kan du raskt og effektivt legge til revisjoner i PDF-filer. Tool Chest lagrer vanlig brukte revisjoner, slik at du lett

Detaljer

Word 2010 Lange dokumenter

Word 2010 Lange dokumenter Word 2010 Lange dokumenter Mastergradsstudenter Magnus Haug Avdeling for IT Microsoft Word 2010 Officeproduktene har felles utforming grensesnitt Begreper Bånd, kategorier, grupper og dialogboksvelger

Detaljer

ADOBE ACROBAT XI. Hjelp og opplæringsmateriale

ADOBE ACROBAT XI. Hjelp og opplæringsmateriale ADOBE ACROBAT XI Hjelp og opplæringsmateriale Nyheter Se disse anbefalte ressursene på nettet for å finne ut mer. Eksportere PDF-filer til Word, Excel og PowerPoint Adobe TV (14. okt 2012) videoopplæring

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6

PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6 PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6 Interaktivt arbeide mellom applikasjoner, operativ systemets kommunikasjonsmetodikk, samt informasjon fra datamaskinen. 1. Informasjon fra maskinen. a. Systemet kalt OS eller

Detaljer

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Nyheter Nyheter (Acrobat 10.1).................................................................................................

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Skrive inn data ved hjelp av hurtigtaster Fullføre innskrivingen av data i en celle Avbryte innskrivingen av data i en celle Gjenta den siste handlingen Starte en ny linje

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word?

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word? OK Fasit teorioppgaver Kapittel 1: Bli kjent med Word Oppstart Hva skjer ved oppstart av Word? Det sist brukte dokumentet åpnes automatisk Et nytt tomt dokument åpnes Ingen dokumenter åpnes Maksimering

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1 for Windows 8.

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Introduksjon til Office 2007

Introduksjon til Office 2007 Introduksjon til Office 2007 Av Kjetil Berglund 2009 Bidragsytere: Kjetil Hammershaug og Håkon Mælum for Læringsteamet i Oppland Fylkeskommune 1 Innhold Introduksjon til Office 2007... 1 Brukergrensesnitt...

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Brukermanual for TPB Reader 1.0 Norsk

Brukermanual for TPB Reader 1.0 Norsk Brukermanual for TPB Reader 1.0 Norsk Her følger en beskrivelse over hvordan man bruker programmet TPB Reader. Alle funksjoner i programmet samt bruk av hurtigtaster beskrives. Du kan også bruke mus og

Detaljer

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

Velkommen til Tech Pubs online CD

Velkommen til Tech Pubs online CD Velkommen til Tech Pubs online CD Bruk av denne CD Se håndbøker Tilbakemelding fra deg Bestill håndbøker Bruk av denne CD Se filer: Filene på denne CD-platen er i Adobes PDF-format (Portable Document Format).

Detaljer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer Brukerveiledning Brukerveiledning for Rolltalk Designer Et verktøy for individuell tilpasning av program ut fra brukerens behov Rev A NO Innhold Brukerveiledning for Rolltalk Designer... 1 Innledning...

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Generelle hurtigtaster (Norsk og engelsk) Klippe ut Slette CTRL+X DEL Slett det valgte elementet permanent, uten å gå veien om papirkurven

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh )

TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh ) TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh ) Denne guideboken gjelder for TI-SmartView -programvareversjon 1.1. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7

Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7 Håndbok for Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Håndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 Oslo Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold.

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. Tasteveiledning for MovieMaker Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. 2 Innføring i MovieMaker INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Hvor finner jeg

Detaljer

Brother ScanViewer-guide for ios/os X

Brother ScanViewer-guide for ios/os X Brother ScanViewer-guide for ios/os X Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker den følgende merknadsstilen i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Access 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det enklere for deg å bli kjent med Access. Endre skjermstørrelsen,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ClaroRead for Mac. User Guide!

ClaroRead for Mac. User Guide! ClaroRead for Mac User Guide! Velkommen til ClaroRead Velkommen til ClaroRead for Mac. ClaroRead er designet for å hjelpe til slik at datamaskinen din blir enklere å bruke. Den er nært integrert med Pages

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

Programinnstillinger. KAPITTEL 5 Innstillinger

Programinnstillinger. KAPITTEL 5 Innstillinger KAPITTEL 5 Innstillinger Innstillingene lar deg kontrollere hvordan ZoomText starter, avslutter og oppfører seg på skrivebordet I Windows under kjøring. Du kan også aktivere automatisk oppdatering, slik

Detaljer

Datakortet a.s 14.11.2006

Datakortet a.s 14.11.2006 Introduksjon Kunnskapsløftet har definert bruk av elektroniske hjelpemidler i de fleste fag i løpet av den 10 årige grunnskolen og i den videregående utdanningen. I tillegg er mer og mer informasjon tilgjengelig

Detaljer

Perspektivtegning med Paint

Perspektivtegning med Paint Perspektivtegning med Paint Hvis du bruker Microsoft Windows, har du tilgang til programmet Paint. Paint finner du som regel ved å velge Start, Alle programmer og Tilbehør. Med Paint kan du bl.a. lage

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh )

TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh ) TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh ) Denne guideboken gjelder for TI-SmartView -programvareversjon 1.0. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

www.kristiansund.no/supportweb

www.kristiansund.no/supportweb Målsetting Dette kursheftet viser de grunnleggende nyhetene i Microsoft Office 2007. Det kan brukes som et grunnkurs, men er ment for deg som allerede har brukt Office fra før. Følgende blir gjennomgått:

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Utvikling av PDF-skjema med OOo

Utvikling av PDF-skjema med OOo Utvikling av PDF-skjema med OOo med OpenOffice.org 2.0 Brukerveiledning laget av www.kursing.no i samarbeid med Møre og Romsdal fylke. Illustrasjon 1: PDF-skjema laget med OpenOffice.org Writer OpenOffice.org

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Lange dokumenter

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Lange dokumenter UiS-IKT Kompetanse 2010 Lange dokumenter Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du arbeider med lange dokumenter. Forklaringene er gjort korte og konsise og

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Brukerveiledning til Windows Movie Maker Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Høgskolen i Bodø 2008/2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Introduksjon til programmet... 4 Legge

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Det finnes en metode som gjør det mulig å få importert referanser til EndNote fra en referanseliste i et Word- eller PDF-dokument.

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer