Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner"

Transkript

1

2 Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

3 Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner som hjelper deg mens du arbeider, blant annet Hjelp-vinduet du bruker nå. For å få mest mulig nytte av de ulike hjelpekomponentene, er det lurt å gjøre deg kjent med de forskjellige måtene du kan få svar på dine spørsmål på: Hjelpedokumentasjon. Slik-sider. (Se Bruke Slik-vinduet.) Hjelp-knapper i dialogbokser, elektroniske ressurser og veiledninger for plugin-moduler. (Se Bruke andre hjelpefunksjoner.) Obs! Det finnes ingen trykt brukerhåndbok for dette produktet. Innholdet du kanskje vil se etter i en brukerhåndbok - referanselister, oversikter, forklaringer, beskrivelser og fremgangsmåter - er inkludert i hjelpen. Du kan imidlertid skrive ut de enkelte hjelpeemnene. (Se Skrive ut hjelpeemner.) Verktøytips identifiserer de ulike knappene, verktøyene og kontrollene i området etter navn. Disse små vinduene vises når du lar pekeren hvile over elementet du vil identifisere. Verktøytips er også tilgjengelige i enkelte dialogbokser.

4 Bruke Hjelp Adobe Reader 6.0 inneholder innebygd dokumentasjon i et fullstendig tilgjengelig hjelpesystem. Hjelpedokumentasjonen gir utførlige forklaringer om verktøy, kommandoer, begreper, prosesser og hurtigtaster. Obs! Hvis du ikke bruker den fullstendige versjonen av Adobe Reader, kan du ikke få tilgang til det fullstendige hjelpesystemet. Hvis du vil laste ned det fullstendige hjelpesystemet, velger du Hjelp > Hjelp for Adobe Reader, og følger instruksjonene. Slik åpner du Hjelp: Velg Hjelp > Adobe Reader. Adobe Reader 6.0 åpnes i et eget vindu med to ruter: en navigasjonsrute til venstre og en emnerute til høyre. Du kan bruke kategoriene i navigasjonsruten i Hjelp for å finne emnene du vil lese. Når du for eksempel klikker en tittel i Innhold, åpnes dette emnet i emneruten. Hjelp for Adobe Reader 6.0 A. Kategoriene Innhold, Søk og Stikkordregister i navigasjonsruten i Hjelp B. Rute i hjelpeemne Du kan dra det loddrette feltet mellom de to rutene for å endre bredden. Du kan dra det nedre høyre hjørnet for å endre størrelse på hele vinduet. Ved å bruke hurtigmenyen (Windows) kan du flytte, endre størrelse, maksimere eller minimere Hjelp-vinduet etter behov. Hjelp-vinduet er synlig til du lukker det. Slik lukker du Hjelp: Klikk Lukk-knappen. Beslektede delemner: Bruke Hjelp-navigasjonsruten til å finne emner Navigere loggen for hjelpeøkten Skrive ut hjelpeemner

5 Bruke Hjelp-navigasjonsruten til å finne emner Hjelp-vinduet åpnes med kategorien Innhold i navigasjonsruten. Klikk kategoriene for å veksle mellom kategoriene Innhold, Søk og Stikkordregister. Kategorien Innhold Bruk kategorien Innhold for å vise hjelpeemnene ordnet etter emne, for eksempel innholdsfortegnelsen i en bok. Du kan klikke ikonene til venstre for elementer for å skjule eller vise omrisset. Kategorien Søk Bruk kategorien Søk til å finne et bestemt ord i Hjelp. Skriv inn ordet i tekstboksen, og klikk Søk. Resultatlisten viser titlene på alle emner søkeordet finnes i, oppført i den rekkefølgen de vises i kategorien Innhold. Obs! Du kan ikke bruke boolske operatorer (for eksempel AND, OR, NOT, eller spørsmålstegn) for å begrense søket i Hjelp. Hvis du skriver inn mer enn ett ord, inkluderer søkeresultatene hvert emne der minst ett av søkeordene finnes. Kategorien Stikkordregister Bruk kategorien Stikkordregister til å finne hjelpeemner i en koblet, alfabetisk liste over termer for ulike funksjoner og begreper. Du kan bla gjennom stikkordregistret på to måter. Du kan klikke kontrollene (+ eller -) for å vise eller skjule oppføringene under en bokstav i alfabetet, rulle til det ønskede ordet, og klikke en kobling for å åpne det relaterte hjelpeemnet. Du kan også bruke hurtigmenyen Vis for å vise eller skjule listen for bare én bokstav i alfabetet, og deretter rulle og klikke en kobling for å åpne hjelpeemnet.

6 Navigere loggen for hjelpeøkten Hjelpesystemet fører en logg over hjelpeøkten slik at du kan gå raskt fram og tilbake mellom emnene du åpner. Du kan bruke pilknappene på Hjelp-verktøylinjen. Klikk Forrige emne for å gå tilbake til emnene du åpnet tidligere i hjelpeøkten. Klikk Neste emne for å flytte fremover igjen i loggen over hjelpeøkten. Når du lukker Hjelp, avslutter du hjelpeøkten. Da slettes loggen over hjelpen.

7 Skrive ut hjelpeemner Du kan skrive ut et hvilket som helst emne fra hjelpedokumentasjonen. Hvert emne må skrives ut enkeltvis. Du kan ikke skrive ut flere emner samtidig eller hele økter med Hjelp. Slik skriver du ut et hjelpeemne: 1. Åpne hjelpeemnet du vil skrive ut. 2. Klikk Skriv ut emne på Hjelp-verktøylinjen.

8 Bruke Slik-vinduet Slik-vinduet er et supplement til Adobe Reader 6.0, og inneholder trinnvise prosedyrer for et begrenset antall oppgaver. Slik-vinduet vises på høyre side i dokumentvinduet slik at det aldri skjuler visningen av det åpne dokumentet. Obs! Slik-sidene beskriver bare et begrenset antall vanlige oppgaver, og gir bare minimal bakgrunnsinformasjon. Hvis du vil ha fullstendig dokumentasjon, kan du se Bruke Hjelp. Slik åpner eller lukker du Slik-vinduet: Gjør ett av følgende: Velg Hjelp > Slik > Generelle emner. Velg Vis > Slik-vinduet. Klikk Slik-knappen i verktøylinjeområdet. (Bruk dette alternativet hvis Adobe Reader er åpent i webleseren.) Klikk Skjul for å lukke Slik-vinduet. Du kan også forankre Slik-vinduet på høyre eller venstre side i dokumentvinduet. Slik forankrer du Slik-vinduet: Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på Slik-tittellinjen, og velg deretter Forankret til venstre eller Forankret til høyre. Det vannrette målet for Slik-vinduet er fast, og størrelsen kan ikke endres. Det loddrette målet justeres for å tilpasse til eventuelle endringer som gjøres i dokumentruten. Beslektede delemner: Navigere Slik-sider

9 Navigere Slik-sider Koblinger i Slik-emner er kryssreferanser som åpner en annen Slik-side eller et relatert emne i Hjelp. (Se Bruke Hjelp.) Slik-vinduet har Tilbake og Fremover -knapper som du kan bruke til å veksle mellom sidene du har vist i den gjeldende økten.

10 Bruke andre hjelpefunksjoner Det finnes flere ressurser du kan bruke til å finne svar på dine spørsmål: Noen dialogbokser inneholder Hjelp-knapper. Når du klikker disse Hjelp-knappene, åpnes Hjelp-vinduet med det relaterte emnet i emneruten. Hjelp-menyen inneholder kommandoer som kobler til ulike ressurser og referanser, for eksempel Systeminformasjon (bare Windows). Den inneholder også en kobling til Elektronisk kundestøtte, som har andre koblinger til produktinformasjon, kundestøttedokumenter og annet.

11 Se på arbeidsområdet Om arbeidsområdet Åpne dokumenter Lagre Adobe PDF-dokumenter Om oppretting av Adobe PDF-dokumenter Navigere i dokumenter Justere visningen av dokumenter Tilpasse arbeidsområdet Bruke asiatiske skrifter Østeuropeiske språk og språk fra Midt-Østen i Adobe PDF-filer

12 Om arbeidsområdet Adobe Reader-vinduet inneholder en dokumentrute som viser Adobe PDF-dokumenter. På venstre side finner du en navigasjonsrute som hjelper deg å bla gjennom det åpne PDF-dokumentet. Verktøylinjene øverst og statuslinjen nederst i vinduet inneholder andre verktøy du kan bruke når du arbeider med PDF-dokumenter. Den høyre siden inneholder et Slik-vindu med instruksjoner for utføring av vanlige oppgaver. Arbeidsområdet i Adobe Reader A. Verktøylinjer B. Dokumentrute C. Navigasjonsrute (kategorien Bokmerke vises) D. Statuslinjen E. Slik-vinduet Beslektede delemner: Bruke navigasjonskategoriene Bruke kontekstavhengige menyer Om verktøylinjer Velge verktøy Bruke Egenskapsverktøylinjen

13 Bruke navigasjonskategoriene Kategorier viser elementer som bokmerker, miniatyrer og artikler i et dokument. Kategorier vises i navigasjonsruten til venstre i arbeidsområdet eller i fristilte paneler. Slik viser eller skjuler du kategorier i navigasjonsruten: Gjør ett av følgende: Klikk ikonet Vis/skjul nede til venstre i dokumentruten. Velg Vis > Navigasjonskategorier, og velg deretter den ønskede kategorien på menyen. Klikk kategorinavnet til venstre i dokumentruten. Obs! Den som oppretter Adobe PDF-dokumentet, bestemmer innholdet i navigasjonskategoriene. I enkelte tilfeller kan det være at kategorien ikke inneholder noe. Slik velger du en kommando fra Alternativer-menyen i en kategori: Klikk Alternativer øverst i kategorien for å åpne menyen, og velg den ønskede kommandoen. Kommandoene varierer etter hvilken kategori som vises. Hvis du vil lukke menyen uten å velge en kommando, klikker du hvor som helst utenfor menyen. Klikk trekanten ved siden av Alternativer for å åpne menyen Du kan også velge kommandoer fra dokumentrutemenyen. Klikk trekanten rett over rullefeltet for å åpne menyen, og velg deretter Dokumentsammendrag, Dokumentstatus, Filvedlegg eller Innstillinger.

14 Bruke kontekstavhengige menyer Acrobat inneholder kontekstavhengige menyer som viser kommandoer for det bestemte elementet under pekeren. Du kan for eksempel høyreklikke (Windows) eller Ctrl-klikke (Mac OS) på verktøylinjeområdet for å vise en hurtigmeny som inneholder navn og alternativer. Slik velger du en kommando fra en hurtigmeny: 1. Plasser pekeren over et element i arbeidsområdet, for eksempel en kommentar, en verktøylinje, et bokmerke eller en dokumentside. 2. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) for å åpne hurtigmenyen, og velg deretter den ønskede kommandoen.

15 Om verktøylinjer Verktøylinjen i Adobe Reader er egentlig et sett verktøylinjer som enten vises som standard eller er skjult. Verktøylinjer som er åpne som standard A. Filverktøylinjen B. Basisverktøylinjen C. Zoom-verktøylinjen D. Verktøylinjen Roter visning E. Oppgaver-verktøylinjen Hold musepekeren over verktøyet et øyeblikk for å se navnet på verktøyet. Slik viser eller skjuler du verktøylinjer: Gjør ett av følgende: Velg Vis > Verktøylinjer, og velg deretter verktøylinjen du vil vise eller skjule. En hake ved siden av navnet på verktøylinjen angir at den vises. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) i verktøylinjeområdet, og velg deretter verktøylinjen du vil vise eller skjule. (Se Bruke kontekstavhengige menyer.) Hvis du vil skjule alle verktøylinjer, velger du Vis > Verktøylinjer > Skjul verktøylinjer. Velg Vis Verktøylinjer for å vise dem på nytt. Velg Vis > Verktøylinjer > Tilbakestill verktøylinjer for å vise standardsettet med verktøylinjer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer utseende og plassering for verktøylinjer, se Tilpasse arbeidsområdet.

16 Velge verktøy Som en generell regel bør du velge håndverktøyet når du blar gjennom PDFdokumenter. Du kan imidlertid velge en rekke andre nyttige verktøy på verktøylinjene. Obs! Du vil kanskje se at enkelte verktøy, for eksempel kommentarverktøy, er tilgjengelig i noen dokumenter, men ikke i andre. Disse verktøyene er bare tilgjengelig i dokumenter med ekstra bruksrettigheter. (Se Om bruksrettigheter.) Slik velger du et verktøy: Gjør ett av følgende: Velg verktøynavnet på Verktøy-menyen, og velg deretter verktøyet. Hvis du vil velge et synlig verktøy på en verktøylinje, klikker du verktøyet eller trykker den aktuelle tasten. (Se Taster for å velge verktøy.) Hvis du vil velge håndverktøyet midlertidig uten å oppheve valget av gjeldende verktøy, holder du nede mellomromstasten. Hvis du vil velge innzoomingsverktøyet midlertidig, holder du nede mellomromstasten og trykker Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS). Hvis du vil velge et skjult verktøy, holder du nede museknappen enten på det beslektede verktøyet eller på trekanten ved siden av det beslektede verktøyet til de skjulte verktøyene vises. Dra deretter til verktøyet du vil bruke. Hvis du vil plassere skjulte verktøy på verktøylinjen ved siden av de synlige verktøyene, klikker du det beslektede verktøyet eller trekanten ved siden av til de skjulte verktøyene vises. Velg deretter alternativet Vis knappen eller Vis verktøylinje. Hvis du vil skjule verktøyene, klikker du trekanten til høyre for verktøyene. Klikk trekanten ved et verktøy hvis du vil åpne en gruppe skjulte verktøy

17 Bruke Egenskapsverktøylinjen Egenskapsverktøylinjen er særlig nyttig når du åpner et dokument med ekstra bruksrettigheter. Det merkede elementet bestemmer hvilke verktøy som vises på Egenskapsverktøylinjen. Egenskapsverktøylinjen vises som standard som en fristilt verktøylinje. Hvis du vil, kan du forankre den ved siden av de andre verktøylinjene. Slik viser eller skjuler du Egenskapsverktøylinjen: 1. Velg objektet, for eksempel en notatkommentar, som inneholder egenskapene du vil redigere. 2. Gjør ett av følgende: Velg Vis > Verktøylinjer > Egenskapslinje. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) i verktøylinjeområdet, og velg deretter Egenskapslinje på hurtigmenyen. Hvis du vil endre andre egenskaper enn dem som er oppført på Egenskapsverktøylinjen, høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) objektet, og velg Egenskaper.

18 Åpne dokumenter Du kan åpne et Adobe PDF-dokument fra e-postprogrammet, fra filsystemet, fra en webleser (bare Windows), eller ved å velge Fil > Åpne i Adobe Reader. Utseendet på PDF-dokumentet avhenger av hvordan oppretteren konfigurerte det. Et dokument kan for eksempel åpne på en bestemt side eller med en bestemt forstørrelse. Oppretteren av PDFdokumentet kan ha aktivert utvidede bruksrettigheter som lar deg opprette kommentarer, fylle ut skjemaer og signere dokumenter. (Se Om bruksrettigheter). Når du åpner et Adobe PDF-dokument som er opprettet fra websider, kan du navigere gjennom dokumentet, skrive ut sider, zoome inn og ut, og arbeide på samme måte som med andre PDF-dokumenter. Hvis du har en åpen Internett-tilkobling, åpnes målwebsiden i webleseren hvis du klikker en kobling i PDF-dokumentet. Slik åpner du et PDF-dokument fra Adobe Reader: 1. Gjør ett av følgende: Velg Fil > Åpne, eller klikk Åpne-knappen på verktøylinjen. Velg ett eller flere filnavn i Åpne-dialogboksen, og klikk Åpne. PDF-dokumenter har vanligvis filtypen PDF. (Windows) Velg dokumentets filnavn på Fil-menyen. (Mac OS) Velg Fil > Åpne sist brukte fil, og velg deretter dokumentets filnavn. 2. Hvis dialogboksen Dokumentstatus vises, har dokumentet en spesiell status eller spesielle funksjoner. Det kan for eksempel være godkjent, eller det kan ha utvidede bruksrettigheter. Velg Lukk. Nede til venstre i statusfeltet vises ikoner som representerer disse spesielle statusikonene. Du kan klikke alle disse for å vise dokumentstatusen. Hvis et dokument er innstilt til å åpnes i fullskjermsvisning, vises ikke verktøylinjen, kommandolinjen, menylinjen og vinduskontrollene. Du kan avslutte fullskjermvisning ved å trykke ESC-tasten, hvis innstillingene er angitt slik, eller ved å trykke Ctrl+L (Windows) eller Kommando+L (Mac OS). (Se Lese dokumenter i fullskjermsvisning.) Hvis mer enn ett dokument er åpent, kan du bytte mellom dokumenter ved å velge dokumentnavnet på Windows-menyen. Slik åpner du et PDF-dokument fra et annet program enn Adobe Reader: Gjør ett av følgende: Åpne PDF-vedlegget fra et e-postprogram. I de fleste e-postprogrammer kan du dobbeltklikke vedleggsikonet for å åpne dokumentet. Klikk koblingen til PDF-filen i webleseren. PDF-dokumentet åpnes kanskje i webleseren. I så fall bruker Adobe Reader-verktøylinjer til å skrive ut, søke etter og arbeide med PDFdokumenter, siden menykommandoer kan gjelde for webleseren, og ikke for PDFdokumentet. (Se Vise Adobe PDF-dokumenter i en webleser (Windows).) Dobbeltklikk PDF-filikonet i filsystemet. Obs! Det kan hende at du ikke kan åpne et PDF-dokument som er opprettet i Windows, på Mac OS ved å dobbeltklikke ikonet. Hvis dokumentet ikke åpnes i Mac OS når du dobbeltklikker ikonet, bruker du Fil > Åpne i Acrobat Reader.

19 Lagre Adobe PDF-dokumenter Du kan lagre en kopi av et Adobe PDF-dokument, eller hvis den som opprettet dokumentet, har aktivert utvidede bruksrettigheter, kan du lagre kommentarer, oppføringer i skjemafelt, eller digitale signaturer du har lagt til for et dokument. Hvis et dokument inneholder utvidede bruksrettigheter, vises en dialogboks med dokumentstatus når du åpner dokumentet, og angir hvilke rettigheter du er tilordnet. (Se Om bruksrettigheter.) Hvis du har lastet ned den fullstendige versjonen av Adobe Reader, kan du også lagre innholdet i et PDF-dokument i tekstformat. Da kan du enkelt bruke teksten fra et PDFdokument på nytt, og du kan bruke innholdet med skjermlesere som ikke er MSAAkompatible. Slik lagrer du en kopi av et Adobe PDF-dokument: 1. Velg Fil > Lagre en kopi. 2. Angi filnavn og plassering i dialogboksen Lagre en kopi, og klikk Lagre. Du kan bare lagre filen i PDF-format. Lagre kommentarer, skjemafeltoppføringer og digitale signaturer: Gjør ett av følgende: Velg Fil > Lagre for å lagre endringene i filen. Velg Fil > Lagre som for å lagre endringene i en ny fil. Obs! Hvis du viser et dokument med utvidede bruksrettigheter i en webleser, kan du bare bruke kommandoen Lagre en kopi. Slik lagrer du et Adobe PDF-dokument som en tekstfil: 1. Velg Fil > Lagre som tekst. 2. Angi filnavn og plassering i dialogboksen Lagre som tekst, og klikk Lagre. Filen lagres med filtypen.txt.

20 Om oppretting av Adobe PDF-dokumenter Du kan ikke bruke Adobe Reader til å opprette Adobe PDF-dokumenter. Du må i stedet bruke Adobe Acrobat eller et annet program (for eksempel Adobe InDesign eller Adobe FrameMaker ) som lar deg opprette PDF-dokumenter. Hvis du har en Internett-tilkobling, kan du velge Fil > Opprett Adobe PDF Online, og deretter følge trinnene på Adobes webområde for å bruke en abonnementstjeneste for oppretting av PDF-dokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter PDF-dokumenter, se Adobes webområde (www.adobe.no).

21 Navigere i dokumenter Du kan navigere i Adobe PDF-dokumenter ved å bla gjennom dem eller ved å bruke navigasjonsverktøyene, for eksempel bokmerker, miniatyrsider eller koblinger. Du kan også gå tilbake samme vei gjennom dokumenter for å gå tilbake der du startet. Beslektede delemner: Bla gjennom dokumenter Gå tilbake i visningsbanen Navigere med bokmerker Navigere med sideminiatyrer Navigere med koblinger Vise lag Lese artikkeltråder

22 Bla gjennom dokumenter Navigasjonskontrollene på statuslinjen nederst i vinduet gir deg en rask måte å navigere gjennom dokumenter på. I tillegg kan du bruke menykommandoer, navigasjonsverktøylinjen og hurtigtaster til å bla gjennom et PDF-dokument. Navigasjonskontroller A. Første side-knappen B. Forrige side-knappen C. Gjeldende side D. Neste side-knappen E. Siste side-knappen Slik går du til en annen side: Gjør ett av følgende: Hvis du vil gå til første eller siste side, klikker du Første side eller Siste side på statuslinjen, eller velger Vis > Gå til > Første side eller Siste side. Hvis du vil gå til neste eller forrige side, klikker du Neste side eller Forrige side på statuslinjen, eller velger Vis > Gå til > Neste side eller Forrige side. Hvis du bruker visningen Tilpass side og sideoppsettet er angitt til en enkelt side, trykker du tasten Pil opp eller Pil ned for å flytte en side opp eller ned. (Se Angi sideoppsett og - retning.) Hvis du vil ha tips om hurtigtaster for å bla gjennom dokumenter, ser du Hurtigtaster. Slik bruker du navigasjonsverktøylinjen: 1. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) i verktøylinjeområdet, og velg deretter Navigasjon. 2. Klikk knappene for å flytte fremover eller bakover gjennom dokumentet. Slik hopper du til en side etter sidetall: Gjør ett av følgende: Velg Vis > Gå til > Side, skriv inn sidetallet, og velg OK. Dra det loddrette rullefeltet til sidetallet som du vil hoppe til, vises. Velg gjeldende sidetall på statuslinjen, skriv inn sidetallet du vil hoppe til, og trykk Enter eller Retur. Obs! Hvis sidetallene i dokumentet ikke stemmer overens med den virkelige sideplasseringen i PDF-filen, kan sideplasseringen vises i parentes på statuslinjen. Hvis for eksempel den første siden i et kapittel med 18 sider begynner nummereringen på 223, kan nummereringen vises som 223 (1 av 18). Du kan dobbeltklikke inne i parentesene, endre sideplasseringstallet og trykke Enter eller Retur for å gå til den siden. Hvis du vil ha informasjon om aktivering og deaktivering av logiske sidetall, ser du Innstillinger for sidevisning. Slik ruller du automatisk gjennom et dokument: 1. Velg Vis > Rull automatisk. 2. Trykk ESC for å slutte å rulle til slutten.

23 Gå tilbake i visningsbanen Når du har navigert gjennom dokumenter, kan du gå samme veien tilbake til utgangspunktet. Slik går du tilbake i visningsbanen: Gjør ett av følgende: Hvis du vil gå tilbake i banen i et Adobe PDF-dokument, velger du Vis > Gå til > Forrige visning eller Neste visning. Kommandoen Neste visning er bare tilgjengelig hvis du har valgt Forrige visning. Hvis du viser PDF-dokumentet i en webleser, kan du bruke alternativer på navigasjonsverktøylinjen til å flytte mellom visninger. Høyreklikk (Windows) eller Ctrlklikk (Mac OS) i verktøylinjeområdet, og velg deretter Navigasjon. Klikk Gå til forrige visning eller Gå til neste visning. Hvis du vil gå tilbake i visningsbanen i andre Adobe PDF-dokumenter, velger du Vis > Gå til > Forrige dokument eller Neste dokument. Disse kommandoene åpner andre PDFdokumenter hvis dokumentene er lukket.

24 Navigere med bokmerker Bokmerker inneholder en innholdsfortegnelse som vanligvis viser kapitler og underkapitler i et dokument. Bokmerker vises i navigasjonsruten. Den som oppretter Adobe PDF-dokumentet, bestemmer hvilke bokmerker som skal vises. Bokmerker-kategori A. Bokmerker-kategorien B. Utvidet bokmerke C. Klikk her for å vise bokmerker på Alternativer-menyen Slik blar du ved hjelp av et bokmerke: 1. Velg kategorien Bokmerker på venstre side i vinduet, eller velg Vis > Navigasjonskategorier > Bokmerker for å vise bokmerker. 2. Hvis du vil gå til et emne ved hjelp av bokmerket, klikker du bokmerket. Klikk plusstegnet (+) ved siden av et overordnet bokmerke for å utvide det. Klikk minustegnet (-) ved siden av et bokmerke for å skjule det underordnede bokmerket. Obs! Når du klikker et bokmerke, kan det bli utført en handling i stedet for at du føres til en annen plassering. Det avhenger av hvordan bokmerket ble definert. Hvis listen over bokmerker forsvinner når du klikker et bokmerke, velger du kategorien Bokmerker for å vise listen på nytt. Hvis du vil at bokmerkekategorien alltid skal være åpen etter at du har klikket et bokmerke, klikker du Alternativer-menyen øverst i bokmerkepanelet og kontrollerer at det ikke er merket av for Skjul etter bruk. Når du ruller gjennom et dokument, klikker du knappen Viser bokmerke for gjeldende side øverst i bokmerkepanelet for å vise gjeldende plassering. Hvis bokmerket er skjult i et minimert overordnet bokmerke, åpnes dette slik at du kan se det valgte bokmerket.

25 Navigere med sideminiatyrer Sideminiatyrer gir miniatyrforhåndsvisninger av dokumentsider. Du kan bruke miniatyrer i sidepanelet til å endre visningen av sider, og til å gå til andre sider. Den røde sidevisningsboksen i sideminiatyren angir hvilket område på siden som vises. Du kan endre størrelse på denne boksen for å endre zoomeprosenten. (Se Forstørre og forminske visningen.) Slik blar du ved hjelp av sideminiatyrer: 1. Velg kategorien Sider på venstre side i vinduet, eller velg Vis > Navigasjonskategorier > Sider for å vise sidepanelet. 2. Hvis du vil gå til en annen side, klikker du på miniatyren for siden.

26 Navigere med koblinger Å klikke en kobling i et PDF-dokument er det samme som å klikke en kobling på et webområde. Koblinger fører deg til bestemte plasseringer som PDF-dokumentoppretteren har angitt. Med koblingene kan du gå til en annen plassering i samme dokument, til andre PDD-dokumenter eller til webområder. Oppretteren av PDF-dokumentet bestemmer hvordan koblingene skal se ut i PDF-dokumentet. Ved å klikke koblinger kan du også spille av filmer, lydklipp og filvedlegg. For å kunne spille av disse medieklippene må du ha installert den nødvendige maskin- og programvaren. Hvis du vil vite mer om hvordan du endrer multimedieinnstillinger, ser du Angi innstillinger for multimedia. Obs! Hvis du ikke har lastet ned den fullstendige versjonen av Adobe Reader, kan du ikke spille av medieklipp. Velg Hjelp > Oppdateringer for å installere de nødvendige pluginmodulene. Slik følger du en kobling: 1. Velg håndverktøyet. 2. Plasser pekeren over det koblede området på siden til pekeren endres til hånden med en pekefinger (Hånden har en "W" hvis koblingen peker på weben.) Klikk deretter koblingen.

27 Vise lag Informasjon kan lagres på forskjellige lag i Adobe PDF-dokument. Lagene som vises i PDF-dokumentet, er basert på lagene som er opprettet i det opprinnelige programmet. Du kan undersøke lagene og vise eller skjule innholdet som er knyttet til hvert lag, ved hjelp av kategorien Lag i navigasjonsruten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med lag, ser du Om Adobe PDF-lag. Kategorien Lag A. Øyeikonet angir et vist lag B. Skjult lag Slik viser du lag: 1. Velg kategorien Lag på venstre side i vinduet, eller velg Vis > Navigasjonskategorier > Lag. 2. Klikk øyeikonet hvis du vil skjule et lags innhold. Klikk den tomme boksen for å vise et skjult lags innhold. Et lag er synlig når øyeikonet vises, og er skjult når øyeikonet ikke vises.

28 Lese artikkeltråder Artikler er elektroniske tråder som leder deg gjennom et dokument. En artikkel begynner vanligvis på én side og fortsetter på en annen side senere i dokumentet, i likhet med artikler som hopper over sider i tradisjonelle aviser og tidsskrifter. Når du leser en artikkel, zoomes sidevisningen inn eller ut slik at gjeldende del av artikkelen fyller skjermen. Slik leser du en artikkel: 1. Gjør ett av følgende: Velg Vis > Navigasjonskategorier > Artikler for å åpne artikkelpanelet. Dobbeltklikk deretter artikkelikonet for å begynne å lese artikkelen. Obs! Du kan ikke åpne artikkelpanelet hvis du viser PDF-dokumentet i en webleser. Du må åpne dokumentet i Adobe Reader. Velg håndverktøyet, og klikk deretter et sted i artikkelen for å begynne å lese på dette stedet. 2. Pekeren endres til følg artikkel-pekeren. Gjør ett av følgende for å navigere gjennom artikkelen: Hvis du vil gå til neste side i artikkelen, trykker du Enter eller klikker. Hvis du vil gå til forrige side, Skift-klikker du i artikkelen, eller trykker Skift + Enter. Hvis du vil gå til begynnelsen av artikkelen, Ctrl-klikker (Windows) eller Alternativklikker du (Mac OS) i artikkelen. Hvis du vil avslutte artikkelen før du kommer til slutten, trykker du Skift-Ctrl (Windows) eller Skift-Alt (Mac OS) og klikker. 3. Når du kommer til slutten av artikkelen, endres pekeren til slutt på artikkel-pekeren. Trykk Enter, eller klikk for å gå tilbake til visningen som ble vist før du begynte å lese artikkelen.

29 Justere visningen av dokumenter Adobe Reader inneholder et sett verktøy som hjelper deg å justere visningen av Adobe PDF-dokumentene, blant annet enkle verktøy som for eksempel Zoom inn og Zoom ut, og mer avanserte verktøy. Du kan også justere visningen ved å rotere sider og bestemme om du vil se én side om gangen eller flere sider fortløpende. Beslektede delemner: Justere sideplasseringen Forstørre og forminske visningen Angi sideoppsett og -retning Lese dokumenter i fullskjermsvisning

30 Justere sideplasseringen Bruk håndverktøyet til å flytte rundt på siden slik at du kan vise alle områdene på siden. Det å flytte en Adobe PDF-side med håndverktøyet, er som å flytte et stykke papir på skrivebordet med hånden. Slik justerer du sideplasseringen: 1. Velg håndverktøyet. 2. Gjør ett av følgende: Dra siden opp eller ned. Slipp opp museknappen for å avslutte rullingen. Hvis siden zoomes inn til en stor forstørrelse, drar du siden til venstre eller høyre for å vise et annet område.

31 Forstørre og forminske visningen Verktøylinjen og statuslinjen inneholder flere metoder du kan bruke til å forstørre visningen av PDF-dokumenter. Ved hjelp av verktøyene Zoom inn og Zoom ut kan du endre dokumentets forstørrelse. Dynamisk zoom-verktøyet lar deg zoome inn eller ut ved å dra musen opp eller ned. Forstørrelsesalternativer på verktøylinjen A. Zoom-menyen B. Zoom ut-knappen C. Forstørrelsemenyen D. Zoom inn-knappen Slik øker eller reduserer du forstørrelsen: Gjør ett av følgende: Klikk Zoom inn-knappen eller Zoom ut-knappen på verktøylinjen, eller velg en forstørrelsesprosent på verktøylinjemenyen. Velg innzoomingsverktøyet eller utzoomingsverktøyet på Zoom-menyen, og klikk deretter siden. Hvis du vil zoome inn på et bestemt område, bruker du innzoomingsverktøyet til å tegne et rektangel. Når du er ferdig med zoomingen, vil du kanskje velge håndverktøyet. Klikk forstørrelsesprosentområdet på verktøylinjen, angi en ny prosentdel, og trykk Enter eller Retur. Fra Zoom-menyen på verktøylinjen velger du Dynamisk zoom-verktøyet, og deretter drar du opp for å zoome inn til området der du begynner å dra, eller dra ned for å zoome ut fra plasseringen. Hvis musen har et musehjul, kan du rulle det fremover for å zoome inn, eller bakover for å zoome ut. Når innzoomingsverktøyet er valgt, kan du trykke og holde nede Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) mens du klikker eller drar for å zoome ut. Når utzoomingsverktøyet er valgt, holder du nede Ctrl eller Alternativ for å zoome inn. Med begge zoomverktøyene kan du holde nede Skift for å bruke det dynamiske zoomverktøyet. Slik endrer du forstørrelsesnivået ved hjelp av en sideminiatyr: 1. Velg kategorien Sider på venstre side i vinduet for å vise sideminiatyrene. Hver miniatyr representerer en side. 2. Finn miniatyren for gjeldende side, og plasser deretter pekeren over det nedre høyre hjørnet av sidevisningsboksen til pekeren endres til en dobbel pil. 3. Dra hjørnet av boksen for å redusere eller utvide visningen av siden. En sidevisningsboks i en sideminiatyr angir området på siden som vises i dokumentruten. Slik endrer du størrelse på en side slik at den passer i vinduet: Gjør ett av følgende: Hvis du vil endre størrelse på siden slik at den passer helt i vinduet, velger du Vis > Tilpass side, eller du klikker Tilpass side på verktøylinjen. Hvis du vil endre størrelse på siden slik at den passer til bredden på vinduet, velger du Vis > Tilpass til bredde, eller klikk Tilpass til bredde på verktøylinjen. Deler av siden kan være utenfor visningen. Hvis du vil endre størrelse på siden slik at teksten og grafikken er tilpasset til bredden av vinduet, velger du Vis > Tilpass til synlig, eller klikk Tilpass til synlig på verktøylinjen. Deler av siden kan være utenfor visningen. Hvis du vil se hurtigtaster for endring av størrelse på dokumentet, åpner du Vismenyen og merker deg hurtigtastene for hver kommando. Slik får du en side tilbake til faktisk størrelse: Velg Vis > Faktisk størrelse, eller klikk Faktisk størrelse på verktøylinjen. Den faktiske størrelsen for en PDF-side er vanligvis 100 %, men dokumentet kan ha fått angitt et annet forstørrelsesnivå da det ble opprettet.

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Hjelp Offisiell manual 3.2 Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org Hjelp for GeoGebra 3.2 Sist oppdatert: 20.04.2009 Forfattere: Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org Judith

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

infovox4 - Hjelp versjon 4

infovox4 - Hjelp versjon 4 infovox4 - Hjelp versjon 4 Publisert 2015-03-22 Copyright 2013-2015 Acapela Group Alle rettigheter forbeholdt http://www.acapela-group.com Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON TIL INFOVOX4 INFOVOX4: TILGJENGELIGHET

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Outlook 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Outlook 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center Utgitt første gang: December 12, 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

CAS. Komme i gang med TI-Nspire TM CAS. Notater. Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar

CAS. Komme i gang med TI-Nspire TM CAS. Notater. Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar CAS Komme i gang med TI-Nspire TM CAS Notater Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar Forord Med programvaren TI-Nspire CAS kan elevene bruke PC og Mac datamaskiner til å utføre de samme

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Slik bygger du skolens nettside

Slik bygger du skolens nettside Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1 Om brukermanualen... 2 1.2 Roller... 2 2. Komme i gang... 3 2.1 Logge på... 3 2.2 Hvordan navigere i EPiServer... 3 3. Arbeide i redigeringsvisning... 9 3.1

Detaljer

Brukerveiledning for klienten

Brukerveiledning for klienten www.novell.com/documentation Brukerveiledning for klienten Messenger 3.0 Januar 2015 Juridiske merknader Novell, Inc. gir ingen fremstillinger eller garantier som vedrører innholdet i eller bruken av denne

Detaljer

Hva er nytt i 3.2? 1

Hva er nytt i 3.2? 1 Hva er nytt i 3.2? 1 Innføring... 3 Nye funksjoner i 3.2... 3 Ny teksteditor... 3 Nyttige funksjoner i editoren... 4 Meldinger... 5 Handlinger... 6 Meldingsfiltre... 7 Kladdemappe... 7 Favoritter... 8

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: ipad-oversikt 8 Bli kjent med ipad 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Dvale/vekke-knappen 11 Hjem-knappen 12 Volumknappene

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: Oversikt over iphone 8 Bli kjent med iphone 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Knapper 12 Symboler som viser status 13

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer