PowerCommand 3.3 kontrollsystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PowerCommand 3.3 kontrollsystem"

Transkript

1 PowerCommand 3.3 kontrollsystem Spesifikasjonsark Our energy working for you. TM Beskrivelse av kontrollsystemet Kontrollsystemet PowerCommand er et mikroprosessorbasert aggregatstyrings- og overvåkingssystem som er konstruert for å møte dagens krav til motordrevne generatorsett. Integrasjonen av alle styringsfunksjoner i et enkelt kontrollsystem gir økt pålitelighet og ytelse sammenlignet med vanlige kontrollsystemer for aggregater. Kontrollsystemene er konstruert og testet for å tåle de tøffe omgivelsene hvor generatorer brukes. Funksjoner 320 x 240 piksler grafisk LCD-display med LED bakgrunnsbelysning Støtte for flere språk AmpSentry TM beskyttelse-viser generatorens overspenningsvern i sanntid Digital kraftoverføringskontroll(amf) som gir lastoverføring ved åpen overgang, lukket overgang, eller myk (gradvis) overføring Utvidet parallellkoblinger (peak shave/base load) som regulerer aggregatets aktive og reaktive kraftproduksjon i parallellkobling med nettet. Krafteffekten kan reguleres ved aggregatets eller nettverkets overvåkingspunkt Digital frekvens synkronisering spenningstilpasning Isokron lastfordeling Droop kw og kvar kontroll Sanntidsklokke for tidsstempling av feil og hendelsesforløp Klokke som viser tidspunktet for start/stopp, initierer prøvekjøring med eller uten belastning, eller en Base Load/Peak Shave økt Digital spenningsregulator. 3-fase FET type regulator kompatibel med enten shunt eller PM systemer Overvåking og beskyttelse av aggregatet 12 og 24 VDC batteridrift Forsyning/AC buss måling og beskyttelse Modbus grensesnitt for tilkobling til kundens utstyr aranti og service. Støttet av en omfattende garanti, og et verdensomspennende distributør og servicenettverk Sertifisering. Egnet for bruk på aggregater som er konstruert, produsert, testet og sertifisert iht aktuelle standarder: UL, NFPA, ISO, IEC Mil Std., CE og CSA. you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 1 av 10

2 PowerCommand digital aggregatkontroll Beskrivelse Kontrollpanelet PowerCommand er egnet for bruk på et bredt spekter av aggregater i parallelle applikasjoner. PowerCommand kontroll er kompatibel med shunt eller PM selvmagnetiserer. Den er egnet for bruk med koblingsbare eller ikke-koblingsbare generatorer, og den kan konfigureres til enhver frekvens, spenning og krafttilkobling fra VAC fase-til-fase eller fra VAC med ekstern transformator. Strømmen til kontrollsystemet kommer fra generatorens startbatterier. Kontrollen fungerer på et spenningsområde fra 8 VDC til 30 VDC. Egenskaper/Funksjoner 12 og 24 VDC batteridrift. Digital spenningsregulator - 3 fase FET type regulator kompatibel med enten shunt eller PM systemer. Følespenning er 3-fase. Full elektronisk motorkommunikasjon (der det er aktuelt) - Kommuniserer med og kontrollerer motorkontrollen (ECM-Engine Control Module). Beskyttelse med AmpSentry TM - ir riktig overspenningsbeskyttelse av generatoren Overvåkning av generatoren - Overvåker status for alle kritiske motor- og generatorfunksjoner. Digital måling av aggregatet (AC og DC). Aggregatet har eget overvåkingssystem av batteriene - med føler, og varsler om et svakt batteri. Konfigurerbar for 1-fase eller 3-fase AC måling Motorstarter - inkluderer relé startere for oppstart, drivstoff stans (FSO), glødeplugg og bryter B +-applikasjoner. Beskyttelse av aggregatet - Beskytter motor og generator. Sanntidsklokke for tidsstempling av feil og hendelsesforløp Klokke for prøvekjøring og når på dagen aggregatet starter/stopper Digital kraftoverføringskontroll(amf) som gir lastoverføring ved åpen overgang,lukket overgang, eller myk (gradvis) overføring Utvidet parallellkoblinger (peak shave/base load) som regulerer aggregatets aktive og reaktive kraftproduksjon i parallellkopling med nettet. Krafteffekten kan reguleres ved aggregatets eller nettverkets overvåkingspunkt Digital frekvenssynkronisering spenningstilpasning Isokron lastfordeling Droop kw og kvar kontroll Synkroniseringssjekk- denne funksjonen kan justeres for vindu-fasevinkelen,spenningsvindu, frekvensvindu og tidsforsinkelse Forsyning/AC buss måler og beskyttelse Utvidet servicetilg jengelighet - Ved hjelp av et PC-basert programvare verktøy, InPower. Beskyttelse i miljøet- Kontrollsystemet er konstruert for pålitelig drift i tøffe miljøer. Det viktigste hovedkontrollkortet er fullstendig innkapslet som beskytter mot elementene. Modbus grensesnitt - kan kobles sammen med kundens utstyr. Konfigurerbare innganger og utganger - 4 digitale innganger og 4 tørr kontakt potensialefrie rele utganger. aranti og service - Støttet av en omfattende garanti, og verdensomspennende distributør-og servicenettverk. Sertifiseringer - Egnet til bruk på aggregatt som er konstruert, produsert, testet og sertifisert iht aktuelle standarder: UL, NFPA, ISO, IEC, Mil Std., CE og CSA. Standardiserte kontrollfunksjoner Muligheter i brukergrensesnittet Operatør justeringer - Brukegrensesnittet inkluderer muligheter for mange oppsett og justeringsfunksjoner. Aggregatets maskinvaredata - Tilgang til kontrollsystemets og programvarens delenummer, aggregatets rangering i kva og modellnummer fra brukergrensesnittet eller InPower. Data logg - Inkluderer motorens driftstid, kontrollpanelets driftstid og antall startsforsøk, total kilowatt timer og belastningsprofil. (Kontrollpanelet logger data i prosent driftstid av rangert kw belastning, i intervaller på 5%. Dataen vises på brukerpanelet og er basert på generatorens totale driftstid. Feil historikk - ir en oversikt over de siste feilene med et tidsstempel. Opp til 32 hendelser lagres i kontrollens ikke-flyktig minne. enerator data - Spenning (1 eller 3-fase-til-fase og fase-tilnøytral) - Strøm (1 eller 3-fase) - kw, strømfaktor, KVA (3-fase og total) - Frekvens Verktøy/AV buss data - Spenning (3 fase-til-fase og fase-til-nøytral) - Strøm (3-fase og total) - kw, KVAR, effektfaktor, KVA (3-fase og total) - Frekvens Motordata - Startbatterispenning - Motorturtall - Motortemperatur - Motoroljetrykk - Temperatur på inntaksmangfold - Omfattende Full Authority Engine (FAE) data (der det er aktuelt) you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 2 av 10

3 Service justeringer - brukergrensesnittet har muligheter for justering og kalibrering av aggregatets kontrollfunksjoner. Justeringer er passordbeskyttet. Funksjoner inkluderer: - Justeringer av motorens turtallsregulator - Justering av spenningsregulator - Startssyklus - Oppsett av konfigurerbare feilmeldinger - Oppsett av konfigurerbare innganger og utganger - Målerkalibrering - Språk og måleenheter Motorkontroll SAE-J1939 CAN grensesnitt til hel-autoritære motorstyringsmoduler (hvor g jeldende) - ir datakommunikasjonbytte mellom aggregat og motorkontrolleren for styring, måling og diagnostikk. 12 VDC/24 VDC batteri - PowerCommand fungerer på enten 12 VDC eller 24 VDC batterier. Temperatur-avhengig styrt dynamikk (med elektronisk styrer) - Endrer motorens kontroll- parametere som en funksjon av motortemperatur. Dette g jør at motoren er mer lydhør når den er varm, og mer stabil når generatoren fungerer på lavere temperaturnivåer. Isokron turtallsregulering (hvor g jeldende) - Kan kontrollere turtall innenfor + / -0.25% for enhver stabil last fra ingen belastning til full belastning. Frekvensavviket vil ikke overstige + / -0.5% når omgivelsestemperaturen endres med 33 C i løpet av en 8 timers periode. Droop elektronisk turtallsregulering - Kontrollen kan justeres til et droop fra 0 til 10% fra ingen belastning til full belastning. Fjernstart - Aksepterer et signal som automatisk starter aggregatet, og som dernest øker til nominell hastighet og spenning. Fjernstartsignalet vil også vekke opp kontrollen fra hvile-modus. Kontrollen kan legge inn en tidsforsinkelse ved start og stopp. Fjern- og lokal nødstopp - Kontrollen g jenkjenner et signal fra en lokal nødstoppbryter (montert på aggregatet) eller fjernmontert bryter som g jør at aggregatet stenges ned. Aggregatet forhindres fra å kjøre eller ruse når bryteren er aktivert. Dersom den er i hvilemodus, vil aktiveringen av en av nødstoppbryterne vekke kontrollen ig jen. Hvilemodus - Kontrollen har en konfigurerbar strømsparingstilstand som minsker startbatteriets strømforbruk når aggregatet ikke er i drift. Kontrollen kan også konfigureres til å gå inn i en strømsparingstilstand i auto-modus eller ved prime oppsett uten en batterilader. Motorstarter - Kontrollsystemet støtter automatisk motorstart. Primær og backup starter frakobles ved en av to metoder: magnetisk opphenting, batteriet lader generatorens tilbakemeldinger eller ved hoved-generatorens utgangsfrekvens. Kontrollpanelet støtter også konfigurerbare glødeplugg når dette er aktuelt. Startssyklus - Konfigurerbar for antall startsykluser (1 til 7), og varighet av syklus og hviletid. Kontrollen inkl. beskyttelse ved oppstart for å hindre brukeren fra å angi en startsekvens som kan være skadelig.. Tidsforsinkelse ved start og stopp (nedkjøling) - Konfigurerbart for tidsforsinkelse på sekunder før start etter å ha mottatt et eksternt start signal, og for tidsforsinkelse på sekunder før nedstengelse etter signal om å stoppe i normal drift. Standardinnstillinger for begge tidsforsinkelser er 0 sekunder. enerator kontroll Kontrollen inkl. en integrert 3-fase-til-fase, følende spenningsregulert system som er kompatibelt med shunt eller PM selvmagnetiseringssystemer. Det spenningsregulerte systemet er 3-fase fullbølgelikerettet, og har en FET-utgang som gir god motorstart. De viktigste systemfunksjonene: Digital regulering av spenningsutganger - Kan regulere utgangsspenningen innenfor + / -1.0% for enhver belastning fra ingen belastning og til full belastning. Spenningsnivået vil ikke overstige + / -1.5% ved en endring i temperaturen på 40ºC i løpet av en åtte timers periode. Ved start av motoren eller ved plutselig lastovertakelse, kontrolleres spenningen til maksimalt 5% overskytende det nominelle nivået. Den automatiske spenningsregulerende funksjonen kan deaktiveres for å kunne bruke en ekstern spenningsregulator. Droop spenningsregulering - Kontroll kan justeres til et droop fra 0-10% fra ingen belastning til full belastning. Dreiemoment-matchet V / Hz overbelastningskontroll - Spenningens rolloff sett punkt og forfallshastighet (dvs. helningen på V / Hz kurve) er justerbar i kontrollen. Feilstrømsregulering - PowerCommand regulerer utgangsstrømmen på alle faser til maks. 3 ganger strømspenning ifm feilindikasjoner for både 1 og 3-fase feil. I forbindelse med en permanent magnet, vil denne gi 3 ganger nominell strøm på alle faser for motorstart-og kortslutningskoordineringsformål you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 3 av 10

4 Funksjoner for parallelloppsett Sensor system ved oppstart TM PowerCommand gir en unik kontrollfunksjon som positivt forhindrer flere aggregat fra samtidig å koble til en isolert buss under mørke oppstartforhold. Sensor systemet ved oppstart er et kommunikasjonssystem mellom aggregatene som tillater de å arbeide sammen for å avg jøre hvilket aggregat som bør være den første til å koble til bussen. Systemet inkluderer en uavhengig backupfunksjon, slik at dersom det primære systemet deaktiveres, utføres fortsatt de nødvendige funksjoner. Synkronisering Kontrollen omfatter en digital synkroniseringsfunksjon som tvinger aggregatet å matche frekvensen, fasen og spenningen av en annen kilde, for eksempel et forsyningsnett. Synkroniseringen har muligheter for å gi riktig drift selv med svært forvrengt buss spenning bølgeform. Synkroniseringen kan matche andre kilder over et spekter av % av nominell spenning og -24 til 6 hertz. Synkroniseringsfunksjonen er konfigurerbar for slip frekvenssynkronisering for bruksområder som krever kjent retning av kraftflyten i øyeblikk av breaker nedleggelse eller for bruksområder der fasesynkroniseringsytelsen ellers er utilstrekkelig. Belastningsdeling kontroll - Aggregatets kontroll omfatter et integrert kontrollsystem ved belastningsdeling, både for aktive (kw) og reaktive (kvar) belastninger når aggregatet opererer på en isolert buss. Kontrollsystemet bestemmer kw belastningen på motoren og kvar belastningen på generatoren som en prosent av aggregatets kapasitet, og regulerer deretter drivstoff og eksitasjonssystemer for å opprettholde systemet og aggregatet på samme prosent av belastning uten at det påvirker spenning eller frekvensreguleringen. Kontrollen kan også konfigureres for drift i droop modus for kw eller kvar belastningsdeling. Belastningsstyrer kontroll - Når PowerCommand mottar et signal som indikerer at aggregatet opererer parallelt med en uendelig kilde, for eksempel et forsyningsnett, vil aggregatet operere i laststryingsmodus. I denne modusen vil aggregatet synkronisere og slutte seg til buss, rampe til et forhåndsprogrammert kw og kvar belastningsnivå, og deretter operere på det punktet. Kontrollen er justerbar for kw verdier fra 0-100% av ventemodus, og 0,7 til 1,0 effektfaktor (lagging). Standardinnstilling er 80% av hvilemodus og 1.0 strømfaktor. Kontrollen inkl. innganger som tillater uavhengig kontroll av kw og kvar belastningsnivå av en ekstern enhet mens den står i belastningsstyrer modus. Frekvensen av belastningsøkning og nedgang kan også justeres i kontrollen. Kontroll av belastningsetterspørsel - Kontrollsystemet inkl. evnen til å svare på et eksternt signal får å innlede belastningsetterspørsel drift. På kommando, vil aggregatet bakke til ingen belastning, åpne parallellbryteren, kjøle ned, og stenge ned. Ved fjerning av kommandoen, vil aggregatet umiddelbart starte, synkronisere, koble til og ta over sin andel av den totale belastningen på systemet. Synk sjekk - Synk sjekkfunksjon bestemmer når ettergivende vilkår er oppfylt for å tillate stenging av breaker. Justerbare kriterier er: faseforskjell fra 0,1-20deg, frekvensforskjell fra Hz, spenningsforskjell fra 0,5 til 10%, og en holdetid fra 0,5-5.0 sek. Internt blir synkroniseringssjekken brukt til å utføre stenging av overgangs operasjoner. En ekstern synk sjekk utgang er også tilg jengelig. Aggregatet og forsyningsnett / AC bus kilde AC måling Kontrollen gir omfattende trefase AC målingsfunksjoner for begge overvåkede kilder, inkludert: 3-fase spenning (F-F og F-N) og strøm, frekvens, faserotasjon, individuell fase og totaliserte verdier kw, kvar, kva og strømfaktor; totaliserte positive og negative kw-timer, kvar-timer, og kva-timer. Tre eller fire lednings spenningforbindelse med direkte g jenkjenning/sensor av spenninger til 600V, og opp til 45kV med eksterne transformatorer. Strøm g jenkjennelse/sensor oppnås enten med 5 amp eller 1 CT sekundære og med opp til amp primære. Maksimale effekt avlesninger er kw / kvar / kva. Kraftoverføringskontroll - gir integrert automatisk kraftoverføringsfunksjoner inkludert kilde tilg jengelig g jenkjennelse, start / stopp av aggregatet og overvåking og styring av overføringspar. Overføringen / re-overføringen er konfigurerbar for åpen overgang, rask stengt overgang (mindre enn 100m/sek sammenkoblingstid), eller myk lukket overgang (bakke belastning). Forsyningsnettsvikt vil automatisk starte aggregatet og overføre belastningen, re-overføre når forsyningsnettet er tilbake. En prøvekjøring vil starte aggregatet og overføre belastning dersom prøvekjøringen med belastning er aktivert. Sensorer og timere inkluderer: Underspenningssensor: 3-fase F-N eller F-F underspenningssensor justeres for henting fra % av nominell. Dropout justeres fra 75-98% av pickup. En dropout forsinkelse justeres fra 0,1 til 30 sek. you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 4 av 10

5 Overspenningssensor: 3-fase F-N og F-F overspenningssensor justeres for henting fra 95-99% av frafall. Dropout justeres fra % av nominell. Dropout forsinkelse justeres fra 0,5 til 120 sek. Standard konfigurasjon er deaktivert, og kan konfigureres til å aktiveres i feltet ved hjelp av brukergrensesnittet eller InPower. Over/underfrekvens sensor: Senter frekvens justeres fra Hz. Dropout båndbredde justeres fra 0,3 til 5% av senterfrekvensen utover pickup båndbredden. Pickup båndbredde justeres fra 0,3 til 20% av senterfrekvens. Kan aktiveres i felt. Tap av fase sensor: Oppdager fasevinkel som er utenfor rekkevidde. Kan aktiveres i felt. Fase rotasjon sensor: Sjekker etter gyldige fase rotasjon av kilde. Kan aktiveres i felt. Breaker tripped: Hvis breaker utløses vil inngangen være aktiv, og assosiert kilde vil bli betraktet som utilg jengelig. Timer: Kontrollen gir justerbar startforsinkelse fra sek, stoppforsinkelse fra sek, overføringsforsinkelse fra sek, re-overføringsforsinkelse fra sek, programmert overgangsforsinkelse fra 0-60 sek, og maksimal parallell tid fra sek. Brreaker kontroll - Forsyningsnettets og aggregatets breakergrensesnitt har separate reléer for åpning og lukking breaker, samt innganger for både 'a' og 'b' breaker posisjonskontakter og utløst status. Breaker diagnostikk omfatter kontakt svikt, feil ved lukking, vil ikke åpnes, vil ikke kobles fra, og ved utløsning. Ved breaker svikt, blir hensiktsmessige kontroll tiltak tatt i bruk for å opprettholde systemets integritet. Utvidet parallellkobling- I utvidet parallellkoblet modus (når aktivert) vil kontrollen starte aggregatet og kjøre parallelt med forsyningsnettet, og deretter styre den aktive og reaktive strømeffekten av aggregatet basert på ønsket kontrollpunkt. Kontrollpunktet for reell effekt (kw) kan være konfigurert for enten aggregatets målepunkt ("Base Load ") eller forsyningsnettets målepunkt (" Peak Shave "). Kontrollpunktet for reaktiv effekt (kvar eller strømfaktor) kan også være uavhengig konfigurert for enten aggregatets målepunkt eller forsyningsnettets målepunkt. Denne fleksibiliteten vil tillate basisk kw belastning fra aggregatet mens strømforsyningsfaktoren opprettholdes på en rimelig verdi for å unngå straff på grunn av lav strømfaktor. Systemet opererer alltid innenfor aggregatets rangering. Kontrollpunktet kan endres når systemet er i drift. Set punkter kan justeres via en analog kabel inngang, eller justeres g jennom et brukerpanel eller serviceverktøy. Prøvekjøringsklokke-Prøvekjøringsklokken (når aktivert) tillater at systemet kan brukes ved forhåndsdefinerte tider enten med prøvekjøring uten belastning, med last, eller i utvidet parallelkoblet modus. En sanntidsklokke er bygget inn. Opp til 12 forskjellige programmer kan defineres for ukedag, tid på dagen, varighet, g jentagende intervaller og modus. For eksempel, prøvekjøring med belastning i 1 time hver tirsdag kl 02:00 kan forhånd programmeres. Opp til 6 forskjellige unntak kan også stilles inn for å blokkere et program fra å kjøre på en bestemt dato og tidsperiode. Applikasjonstyper - Kontroller er konfigurert til å fungere ved en av seks mulige applikasjonstyper. Disse topologier brukes ofte i kombinasjoner i større systemer, med koordinering av kontrollerne i systemet enten ved ekstern enhet eller ved interlocks gitt i kontrollen. Topologier som kan velges i kontrollen er: Frittstående: Kontroll gir overvåking, beskyttelse og kontroll i ikke-parallelle oppsett. Kun synkronisering: Kontrollen vil synkronisere aggregatet til annen kilde når det blir kommandert enten via en fastkoblet eller Modbus drevet inngang. Kilde X Aktivere Synk Synk sjekk Isolerte Bus: Tillater aggregatet å utføre en død bus stans eller synkronisere til bus og isokron dele kw og kvar belastninger med andre aggregater. Belastningsdeling 3xxx 3xxx ) ) ) you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 5 av 10

6 Forsyning og ett aggregat: Kontrollen overvåker et aggregat og forsyning. Kontrollen vil automatisk starte og levere strøm til en belastning hvis forsyningen svikter. Kontrollen vil også synkronisere aggregatet tilbake til forsyningen og gir utvidede parallelle evner. Forsyning og flere aggregat: Støtter alle funksjonene på isolert buss og gir utvidet parallellkobling til forsyningen. Utvidet parallellkoblet belastning punkter følger en konstant setting; dynamisk følge en analog inngang, Modbus registrere eller brukergrensesnitt. ) ) ) Aktivert forsyningsparallell & Kun posisjon 3xxx Kontroll av strømoverføring: Kontrollen bruker et enkelt aggregat / enkel forsyningoverføring par i åpen overgang, rask lukket overgang, eller myk lukket overgang. Utvidet parallell funksjonalitet gir også basis belastning og peak shave alternativer. Delt belastning 3xxx ) ) ) ) ) Beskyttende funksjoner Når den beskyttende funksjon er i bruk vil kontrollen indikere en feil ved å lyse opp den aktuelle status LED-lampen på brukergrensesnittet, samt vise feilkode og feil beskrivelse på LCD-skjermen. Feilens opprinnelse og tidspunkt for hendelsen loggføres i kontrollen. Servicehåndboken og InPower serviceverktøyet, gir servicenøkler og framgangsmåter basert på servicekodene som følger med. Beskyttende funksjoner inkluderer: Battle short-modus Når aktivert og battle short bryteren er aktiv, vil kontrollen tillate at noe feil ved stans blir oversett. Dersom det forekommer en oversett stans, vil feilkoden og beskrivelsen fortsatt være ig jenkjent, men aggregatet vil ikke stanse. Dette vil bli etterfulgt av umulig å stanse-feilindikering. Nødstopp stanser og annet som er kritisk for forsvarlig drift er ikke forbikoplet. Vennligst refererer til Kontrollapplikasjonsguiden eller manualen som lister opp alle feilene. Effektreduksjon Funksjonen effektreduksjon reduserer aggregatets utgangsstrøm som en respons på feilforhold. Hvis en effektreduksjon kommando oppstår mens den opererer på en isolert buss, vil kontrollen utstede kommandoer for å redusere belastningen på aggregatet via kontakt nedleggelser eller Modbus. Hvis en effektreduksjon kommando oppstår mens den står i forsyningsparallell modus, vil kontrollen aktivt redusere strømforbruket ved å senke basis belastningen kw til effektmålet kw. Konfigurerbare alarm og status innganger Kontrollen godtar opptil fire alarm eller status innganger (konfigurerbare kontakter er lukket til jord eller åpen) for å indikere en konfigurerbar (kunde-spesifisert) tilstand. Kontrollen kan programmeres for advarsel, effektreduksjon, nedleggelse med nedkjøling eller status indikasjon, og for merking av input. Nødstopp jenkjennes når nødstoppsignal er mottatt fra ekstern bryter. Full autoritær elektronisk motorbeskyttelse Oppdagelse av motorfeil håndteres inne i motoren ECM. Feil informasjon kommuniseres via SAE-J1939 datakobling for g jenkjennelse i brukergrensesnitt. you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 6 av 10

7 enerell motor beskyttelse Advarsel ved lav og høy batterispenning - Indikerer status på batterilader systemet (svikt) ved å kontinuerlig overvåke batterispenningen. Advarsel ved svakt batteri - Kontrollsystemet tester batteriet hver gang aggregatet signaliser start og varsler dersom batteriet viser en nær forestående svikt. Nedstenging ved ikke-start (overcrank) - Kontrollsystemet viser en feil dersom aggregatet ikke starter ved ferdigstillelse av motorens sammenbrudd sekvens/rekkefølge. Stenges ned ved mislykket rotasjon - Kontrollpanelet har signalisert til starter å sveive i gang motoren, men motoren vil ikke rotere. Rotasjonslås - Kontrollpanelet tillater ikke at starteren forsøker å koble inn eller starte motoren når den roterer. Feil simulering-kontrollen i forbindelse med InPower programvare, vil akseptere kommandoer for å tillate en tekniker å verifisere riktig drift av kontrollen og grensesnittet ved å simulere svikt eller ved å tvinge kontrollen til fungere utenfor sitt normale driftsområde. InPower gir også en fullstendig liste over feil og innstillinger for de beskyttende funksjonene som kontrollpanelet gir. Stans/advarsel ved overfrekvens (81o) - Når generatoren er oppe på et potensielt skadelig frekvensnivå. Innstillinger kan justeres fra 2-10 Hz over nominell innstillingsverdi med 1-20 sekunders tidsforsinkelse. Standardinnstillinger: 6 Hz, 10 sekunder, deaktivert. eneratorbeskyttelse AmpSentry beskyttende relé - Et omfattende UL-listet overvåknings- og kontrollsystem som er integrert i kontrollsystemet PowerCommand. Dette vokter generatorens elektriske integritet og strømsystem ved å beskytte mot et bredt spekter av feilforhold i aggregatet eller i belastningen. Det viser også feil ved 1 og 3 fase strømregulering slik at beskyttende nedstrømsenheter har maksimal strøm tilg jengelig for raskt å kunne klarere feilene uten å utsette generatoren for potensielle katastrofale feil. Se dokument R1053 for en fullstendig tidsaspekt på strømkurven. Kontrollen inkluderer ikke beskyttelse av sammenkobling til et forsyningsnett. Stans ved for høy AC spenning (59) - Når spenningsutgangen på hvilken som helst fase overgår innstilte verdier. Turtallet er omvendt proporsjonal av grenseverdimengden. Verdier er justerbare fra % av nominell spenning, med tidsforsinkelse som er justerbar fra 0.1 til 10 sekunder. Standardinnstilte verdi er 110% for 10 sekunder. Stans ved lav AC spenning (27) - Når spenning på enhver fase har sunket under forhåndsinnstilt verdi. Justerbar over et område på 50-95% av referansespenningen, tidsforsinkelse på 2-20 sekunder. Standardinnstilte verdi er 85% for 10 sekunder. Funksjonen følger referansespenning. Kontroll g jør ikke ordensforstyrrelser når spenningen varierer på grunn av at kontrollen er styrt for å slippe spenning, for eksempel under en avlesning av spenningen under synkronisering Stans ved underfrekvens (81 u) - Når aggregatets frekvens ikke kan opprettholdes. Innstillinger kan justeres fra 2-10 Hz under nominell innstililingsverdi, med 5-20 sekunders tidsforskinkelse. Standardinnstillinger: 6 Hz, 10 sekunder. Beskyttelse ved underfrekvens er deaktivert når magnetiseringen er slått av, for eksempel når motoren kjøres på tomgangsturtall eller synkroniseringen er aktivert Advarsel/stans ved for høy strøm - Implementering av den termiske skadekurven med øyeblikkelig utløsningsnivå er kalkulert basert på dagens strømtransformatorforhold og oppgitt effekt. Stans ved tap av følespenning- Stans av aggregatet vil oppstå ved tap av følespenning innganger til kontrollpanelet. Stans ved områdebelastning - Områdespenning brukes til å stoppe aggregatet når et område blir overbelastet. Advarsel ved overbelastning (kw) - ir en indikerende advarsel når motoren er i drift på et belastningsnivå over ett visst punkt. Justeringsmuligheter: % av kw verdi, sekunders forsinkelse. Standardinnstilinger: 105%, 60 sekunder. Stans ved omvendt effekt (32) - Justeringsmuligheter: 5-20% av standby kw verdi, forsinkelse 1-15 sekunder. Standardinnstilling: 10%, 3 sekunder. Stans ved omvendt VAr - Nivået for stans er justerbar: 15-50% av VAr utgangsverdi,forsinkelse sekunder. Standardinnstilling: 20%, 10 sek. Kortslutningsvern: Når utgangsstrøm på en fase er mer enn 175% av oppgitt verdi og det nærmer seg termisk skadepunkt på generatoren. Kontrollen inkl. algoritmer som beskytter generatoren fra g jentatte forhold med overstrøm over kort tid. you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 7 av 10

8 Parallellkoblet beskyttelse Advarsel når bryter ikke klarer å lukke: Når kontrollen signaliserer at en effektbryter skal lukkes, vil kontrollen overvåke effektbryterens hjelpekontakter og bekrefte at effektbryteren er lukket. Dersom kontrollen ikke føler at effektbryteren lukkes innen en kort tidsperiode etter lukkesignalet, så vil varsling bli igangsatt. Advarsel når bryter ikke klarer å åpnes: Kontrollsystemet overvåker driften av bryterne som har blitt signalisert til å åpne. Dersom bryteren ikke åpnes i løpet av en kort tidsperiode, vil det komme et varsel om: ''Breaker Fail to Open''. Advarsel ved bryterens kontaktsstilling: Kontrolleren vil overvåke bryterens posisjonskontakter 'a' og 'b'. Dersom kontaktene ikke samsvarer med bryterens posisjon, vil en advarsel om bryterens posisjonskontakt starte. Advarsel ved utløst bryter: Kontrollen overvåker bryterens klokkealarm kontakt, og vil utløse en advarsel hvis denne aktiveres. Advarsel ved utkoblingsfeil: Når kontrollen ikke er i stand til å åpne noen av bryterne, vil en advarsel initieres. Dette kan konfigureres til en utgang, slik at en ekstern enhet kan utløses av alarmen. Advarsel ved synkroniseringsfeil: Dette indikerer at aggregatet ikke kan synkroniseres med buss. Kan konfigureres for å justere tidsforsinkelsen på sekunder, 120 standard. Registrering av faserekkefølgen: Bekrefter at aggregatets faserekkefølge samsvarer med buss før den tillater parallellkoblingsbryteren å lukke seg. Advarsel ved maksimal parallellkoblingstid (kun i strømoverføringskontroll modus): Ved lukket lastoverføring vil kontrollen uavhengig overvåke parallkoblet tid. Dersom tiden overskrider, vil en advarsel initieres og aggregatet frakobles. Advarsel ved buss eller transformator input kalibrering: Kontrollsystemet overvåker spenningen fra buss og aggregatets utspenning potensialomformere. Når parallellkoblingsbryteren er lukket, vil en advarsel indikere dersom de oppgitte verdiene er forskjellige. Feltkontroll grensesnitt Input signaler til PowerCommand kontroll inkluderer: - Kjølevæske nivå (hvor g jeldende) - Drivstoff nivå (hvor g jeldende) - Fjernkontrollert nødstopp - Fjernkontrollert g jenopprettelse etter feil - Fjernkontrollert start - Bristoppsamlingsbalje - Oppstartssignal - Battle short - Belastningsetterspørsel stopp - Synkronisering tilg jengelig - Hindring av generatorsettet effektbryter - Hindring av forsyningsnettets effektbryter - Bekreftelse av enkel modus - Hindring av overføring- forhindrer overføring til forsyningsnett (når står i strømoverføringskontroll modus) - Hindring av re-overføring - forhindrer re-overføring til aggregatet (når i strømoverføringskontroll modus) - KW og kvar skala belastningsverdier - Konfigurerbare innganger - Kontrollen inkluderer (4) inngangssignaler fra kunde diskrete enheter som kan konfigureres for advarsel, nedleggelse eller status indikasjon, samt at melding vises Utgangssignaler fra PowerCommand kontroll inkluderer: - Belastningsdel signal: Aktiv når aggregatet er i en overbelastet tilstand. - Forsinket av- signal: Forsinkelse ved utgang som vil fortsette å være aktiv etter at kontrollen har fjernet kjør-kommandoen. Justeringsområde: sekunder. Standard: 0 sekunder. - Konfigurerbar rele utganger: Kontrollen inkluderer (4) rele utgangskontakter (3 A, 30 VDC). Disse utgangene kan konfigureres til å aktiveres ved enhver kontrollvarsling eller nedstengingsfeil samt signal ved klar til belastning, ikke i auto, felles alarm, felles varsling og felles stans. - Signal ved klar til belastning (når aggregatet er i gang): Aktiveres når aggregatet har nådd 90% av nominell fart og spenning. Holdes i gang til aggregatet er slått av eller går i hvilemodus. - Parallellkoblet effektbryter rele utganger: Kontrollen inkluderer (4) rele utgangskontakter (3.5A, 30 VDC) for åpning og stenging av effektbryterne til aggregatet og forsyningsnettet. you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 8 av 10

9 - Kommunikasjonstilkoblinger omfatter: PC-grensesnitt: RS-485 kommunikasjonsportal tillater brukergrensesnittet på aggregatet å kommunisere med en PC som har installert InPower. - Modbus RS-485 port: Tillater kontrollen å kommunisere med eksterne enheter slik som PLS er som bruker Modbus-protokoll. Merk - En RS-232 eller USB til RS-485 omformer er påkrevd for at PC og kontrollen skal kommunisere. - Nettverkstilknytning: RS-485 kommunikasjonsportal tillater tilkobling fra kontrollen til andre Cummins Power eneration produkter. Mekanisk tegning (10.06) Beskrivelse Kontrollsystemet inkluderer et intuitivt brukergrensesnitt som tillater full aggregatstyring samt systemmåling, feilmeldinger, konfigurering og diagnostikk. rensesnittet inkl. 5 status LED lamper med både internasjonalt aksepterte symboler og engelsk tekst for å etterkomme kundenes behov. rensensittet inkl. også et LED bakbelyst LCD skjerm med følbare og myke brytere for enkel betjening og skjermnavigering. Den kan konfigureres for måleenheter og har justerbar skjermkontrast og lysstyrke. Bryterfunksjonen kjør/av/auto er integrert i grensesnittpanelet. All data på kontrollen kan sees ved å bla g jennom skjermene med navigeringstastene. Kontrollpanelet viser g jeldende feilmelding og en kronologisk oversikt over de siste fem feil (2.74) Styringsenhetens kretskort PowerCommand brukergrensesnitt HMI (7.85) Egenskaper LED indikator lamper: - Når aggregatet er i gang - Fjernstart - Når ikke i auto - Ved stans - Ved advarsel - Ved auto - Ved manuell og stopp - Åpen effektbryter (hvis montert) - Lukket effektbryter (hvis montert) 320 x 240 piksler grafisk LED bakgrunnslyst LCD. 4 taktile membranbrytere som er definert for LCD bruk. Funksjonene til disse bryterne er dynamisk definert på LCD-skjermen. 7 taktile membranbrytere dedikert som skjermnavigasjon for funksjonene; opp, ned, venstre, høyre, ok, hjem og avbryt. 6 taktile membranbrytere dedikert til å kontrollere auto, stopp, manuell start, tilbakestill og test av panellamper. 2 taktile membranbrytere dedikert til kontroll av effektbryter (der det er nødvendig) Tillater komplett kontrolloppsett av aggregatet Sertifiseringer: Egnet for bruk på aggregatet som er konstruert, produsert, testet og godkjent iht aktuelle standarder: UL, NFPA, ISO, IEC, Mil Std., CE og CSA. LCD språk som støttes: engelsk, spansk, fransk, Tysk, italiensk, gresk, nederlandsk, portugisisk, finsk, Norsk, dansk, russisk, tsjekkisk og kinesisk tegn. Kommunikasjon tilkoblinger omfatter: - PC-grensesnitt: RS-485 kommunikasjonsport tillater aggregatets brukergrensesnitt å kommunisere med en PC som har installert InPower. - RS-485 kommunikasjonsporten tillater aggregatets brukergrensesnitt å kommunisere med hovedkontroll panelet. you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 9 av 10

10 Mekanisk tegning Brukergrensesnitt Dimensjoner : mm Programvare InPower (fra 6.5 versjon) er en PC-basert serviceprogramvare som er konstruert for å kunne kommunisere direkte med PowerCommandaggregatet og vendebrytere, for å forenkle service og overvåker disse produktene. Miljø Kontrollen er konstruert for forsvarlig drift uten rekalibrering i temperaturer fra -40ºC til +70ºC, og for lagring fra -55ºC til +80ºC. Kontrollen fungerer med en luftfuktighet på opptil 95%, ikkekondenserende. Brukergrensesnitt er konstruert for forsvarlig drift i temperaturer fra -20ºC til +70ºC, og ved lagring fra -30ºC til +80ºC. Kontrollkortet er helt innkapslet for å gi bedre motstand mot støv og fuktighet. Skjermpanelet har en enkel sammenhengende membranoverflate, som er ug jennomtrengelig for støv, fuktighet, olje og eksos. Dette panelet bruker en forseglet membran for å sikre lang og pålitelig levetid i krevende miljøer. Kontrollsystemet er konstruert og testet for å være motstandsdyktig mot RFI / EMI, og å motstå virkningene av vibrasjon for å gi en lang pålitelig levetid når det er montert på et aggregat. Kontrollen demper transiente overspenninger for å være i overensstemmelse med aktuelle standarder. Sertifiseringer PowerCommand møter eller overgår kravene av følgende koder og standarder: - NFPA 110 for nivå 1 eller 2 systemer. - ISO : I overensstemmelse med 1993, kontroller og koblingsanlegg. - CE merking: Kontrollsystemet er egnet for bruk på aggregat som er CE-merket. - EN ,2 Elektronisk støy, bolig/småindustri og industri - EN ,2 Støyimmunitet, bolig/småindustri og industri - ISO , nivå 2; DC forsyningsspenningsurge - Mil Std 202C, metode 101 og ASTM B117: Salt tåke test. - PowerCommand kontrollsystemer og aggregat er konstruert og produsert ved anlegg som er ISO 9001 godkjente. - UL 508 anerkjent eller oppført og egnet bruk på UL 2200 oppførte aggregat. - CSA C282- M1999 overensstemmelse. - CSA 22.2 nr. 14 M91 industrielle kontroller. aranti Alle komponenter og delsystemer er dekket av ett års garanti. Andre valgfrie og utvidede fabrikkgarantier og lokale vedlikeholdsavtaler fra distributør er tilg jengelig. Kontakt oss for mer informasjon: SATEMA AS Enebakkveien 127, Pb. 21 Manglerud, 0612 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 10 av 10

PowerCommand 1.1 kontrollsystem

PowerCommand 1.1 kontrollsystem PowerCommand 1.1 kontrollsystem Spesifikasjonsark Our energy working for you. TM Beskrivelse av kontrollsystemet Kontrollsystemet PowerCommand er et mikroprosessorbasert generatorsett som overvåker, måler,

Detaljer

PowerCommand 1.2 kontrollsystem

PowerCommand 1.2 kontrollsystem PowerCommand 1.2 kontrollsystem Spesifikasjonsark Our energy working for you. TM Beskrivelse av kontrollsystemet Kontrollsystemet PowerCommand er et mikroprosessorbasert generatoraggregat som overvåker,

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Applikasjonshåndbok

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Applikasjonshåndbok Fluke 43B Power Quality Analyzer Applikasjonshåndbok Fluke 43B Applikasjons-håndbok Innholdsfortegnelse Kapittel Tittel Side Sikre arbeidsmetoder... 1 Slik bruker du denne håndboken... 2 Konvensjoner...

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER E X C E L L E N C E I N E L E C T R I C Scandinavian Electric AS Janaflaten 10 N 5179 Bergen Tlf.: 55 50 60 70 Faks: 55 50 60 99 www.scel.no se.mail@scel.no

Detaljer

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Versjon 3.1 (rev. 17782) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR3: Serienummer

Detaljer

STRØMAGGREGATER. Pålitelige og effektive strømaggregater fra Cummins Power Generation. The Power of One TM. www.satema.no

STRØMAGGREGATER. Pålitelige og effektive strømaggregater fra Cummins Power Generation. The Power of One TM. www.satema.no STRØMAGGREGATER Pålitelige og effektive strømaggregater fra Cummins Power Generation The Power of One TM 2 3 Informasjon SATEMA representant for Cummins Power Generation Som representant for Cummins Power

Detaljer

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Euromap67 Versjon 3.0 (rev. 15965) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR10:

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1 AUTOMATISERINGSFAGET Programmerbare systemer 1 Sist revidert: 24.07.2014 KURSMODUL "PROGRAMMERBARE SYSTEMER 1" Kursmodulen inngår i følgende av Industriskolens kurs: Automatiseringsfaget Kursmodulen har

Detaljer

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a Installering og bruk Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tårn su0835a Smart-UPS TM SR1 Avbruddssikker strømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 Vac Tårn Norsk

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual

Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual Dokument tittel: Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual Prosjekt: Prosjekt No: Småkraftverk kontrollsystem 8009 Dokument No: Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent 1.0 23.01.09 Første

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem Delta OP Brukerhåndbok Betjeningspanel Brannalarmsystem 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Novar AS. Uten skriftlig tillatelse fra Novar AS er det ulovlig

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0

VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0 Bruker Manual Norsk V1.0 Vitacon AS Side 1 VitaScan Portable Vitacon AS Side 2 Informasjonen i denne brukermanualen eies av Vitacon AS. Den er laget til bruk for våre kunder. Den kan endres helt eller

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte

Detaljer

Din bruksanvisning OMRON V1000 http://no.yourpdfguides.com/dref/2890248

Din bruksanvisning OMRON V1000 http://no.yourpdfguides.com/dref/2890248 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer