PowerCommand 3.3 kontrollsystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PowerCommand 3.3 kontrollsystem"

Transkript

1 PowerCommand 3.3 kontrollsystem Spesifikasjonsark Our energy working for you. TM Beskrivelse av kontrollsystemet Kontrollsystemet PowerCommand er et mikroprosessorbasert aggregatstyrings- og overvåkingssystem som er konstruert for å møte dagens krav til motordrevne generatorsett. Integrasjonen av alle styringsfunksjoner i et enkelt kontrollsystem gir økt pålitelighet og ytelse sammenlignet med vanlige kontrollsystemer for aggregater. Kontrollsystemene er konstruert og testet for å tåle de tøffe omgivelsene hvor generatorer brukes. Funksjoner 320 x 240 piksler grafisk LCD-display med LED bakgrunnsbelysning Støtte for flere språk AmpSentry TM beskyttelse-viser generatorens overspenningsvern i sanntid Digital kraftoverføringskontroll(amf) som gir lastoverføring ved åpen overgang, lukket overgang, eller myk (gradvis) overføring Utvidet parallellkoblinger (peak shave/base load) som regulerer aggregatets aktive og reaktive kraftproduksjon i parallellkobling med nettet. Krafteffekten kan reguleres ved aggregatets eller nettverkets overvåkingspunkt Digital frekvens synkronisering spenningstilpasning Isokron lastfordeling Droop kw og kvar kontroll Sanntidsklokke for tidsstempling av feil og hendelsesforløp Klokke som viser tidspunktet for start/stopp, initierer prøvekjøring med eller uten belastning, eller en Base Load/Peak Shave økt Digital spenningsregulator. 3-fase FET type regulator kompatibel med enten shunt eller PM systemer Overvåking og beskyttelse av aggregatet 12 og 24 VDC batteridrift Forsyning/AC buss måling og beskyttelse Modbus grensesnitt for tilkobling til kundens utstyr aranti og service. Støttet av en omfattende garanti, og et verdensomspennende distributør og servicenettverk Sertifisering. Egnet for bruk på aggregater som er konstruert, produsert, testet og sertifisert iht aktuelle standarder: UL, NFPA, ISO, IEC Mil Std., CE og CSA. you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 1 av 10

2 PowerCommand digital aggregatkontroll Beskrivelse Kontrollpanelet PowerCommand er egnet for bruk på et bredt spekter av aggregater i parallelle applikasjoner. PowerCommand kontroll er kompatibel med shunt eller PM selvmagnetiserer. Den er egnet for bruk med koblingsbare eller ikke-koblingsbare generatorer, og den kan konfigureres til enhver frekvens, spenning og krafttilkobling fra VAC fase-til-fase eller fra VAC med ekstern transformator. Strømmen til kontrollsystemet kommer fra generatorens startbatterier. Kontrollen fungerer på et spenningsområde fra 8 VDC til 30 VDC. Egenskaper/Funksjoner 12 og 24 VDC batteridrift. Digital spenningsregulator - 3 fase FET type regulator kompatibel med enten shunt eller PM systemer. Følespenning er 3-fase. Full elektronisk motorkommunikasjon (der det er aktuelt) - Kommuniserer med og kontrollerer motorkontrollen (ECM-Engine Control Module). Beskyttelse med AmpSentry TM - ir riktig overspenningsbeskyttelse av generatoren Overvåkning av generatoren - Overvåker status for alle kritiske motor- og generatorfunksjoner. Digital måling av aggregatet (AC og DC). Aggregatet har eget overvåkingssystem av batteriene - med føler, og varsler om et svakt batteri. Konfigurerbar for 1-fase eller 3-fase AC måling Motorstarter - inkluderer relé startere for oppstart, drivstoff stans (FSO), glødeplugg og bryter B +-applikasjoner. Beskyttelse av aggregatet - Beskytter motor og generator. Sanntidsklokke for tidsstempling av feil og hendelsesforløp Klokke for prøvekjøring og når på dagen aggregatet starter/stopper Digital kraftoverføringskontroll(amf) som gir lastoverføring ved åpen overgang,lukket overgang, eller myk (gradvis) overføring Utvidet parallellkoblinger (peak shave/base load) som regulerer aggregatets aktive og reaktive kraftproduksjon i parallellkopling med nettet. Krafteffekten kan reguleres ved aggregatets eller nettverkets overvåkingspunkt Digital frekvenssynkronisering spenningstilpasning Isokron lastfordeling Droop kw og kvar kontroll Synkroniseringssjekk- denne funksjonen kan justeres for vindu-fasevinkelen,spenningsvindu, frekvensvindu og tidsforsinkelse Forsyning/AC buss måler og beskyttelse Utvidet servicetilg jengelighet - Ved hjelp av et PC-basert programvare verktøy, InPower. Beskyttelse i miljøet- Kontrollsystemet er konstruert for pålitelig drift i tøffe miljøer. Det viktigste hovedkontrollkortet er fullstendig innkapslet som beskytter mot elementene. Modbus grensesnitt - kan kobles sammen med kundens utstyr. Konfigurerbare innganger og utganger - 4 digitale innganger og 4 tørr kontakt potensialefrie rele utganger. aranti og service - Støttet av en omfattende garanti, og verdensomspennende distributør-og servicenettverk. Sertifiseringer - Egnet til bruk på aggregatt som er konstruert, produsert, testet og sertifisert iht aktuelle standarder: UL, NFPA, ISO, IEC, Mil Std., CE og CSA. Standardiserte kontrollfunksjoner Muligheter i brukergrensesnittet Operatør justeringer - Brukegrensesnittet inkluderer muligheter for mange oppsett og justeringsfunksjoner. Aggregatets maskinvaredata - Tilgang til kontrollsystemets og programvarens delenummer, aggregatets rangering i kva og modellnummer fra brukergrensesnittet eller InPower. Data logg - Inkluderer motorens driftstid, kontrollpanelets driftstid og antall startsforsøk, total kilowatt timer og belastningsprofil. (Kontrollpanelet logger data i prosent driftstid av rangert kw belastning, i intervaller på 5%. Dataen vises på brukerpanelet og er basert på generatorens totale driftstid. Feil historikk - ir en oversikt over de siste feilene med et tidsstempel. Opp til 32 hendelser lagres i kontrollens ikke-flyktig minne. enerator data - Spenning (1 eller 3-fase-til-fase og fase-tilnøytral) - Strøm (1 eller 3-fase) - kw, strømfaktor, KVA (3-fase og total) - Frekvens Verktøy/AV buss data - Spenning (3 fase-til-fase og fase-til-nøytral) - Strøm (3-fase og total) - kw, KVAR, effektfaktor, KVA (3-fase og total) - Frekvens Motordata - Startbatterispenning - Motorturtall - Motortemperatur - Motoroljetrykk - Temperatur på inntaksmangfold - Omfattende Full Authority Engine (FAE) data (der det er aktuelt) you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 2 av 10

3 Service justeringer - brukergrensesnittet har muligheter for justering og kalibrering av aggregatets kontrollfunksjoner. Justeringer er passordbeskyttet. Funksjoner inkluderer: - Justeringer av motorens turtallsregulator - Justering av spenningsregulator - Startssyklus - Oppsett av konfigurerbare feilmeldinger - Oppsett av konfigurerbare innganger og utganger - Målerkalibrering - Språk og måleenheter Motorkontroll SAE-J1939 CAN grensesnitt til hel-autoritære motorstyringsmoduler (hvor g jeldende) - ir datakommunikasjonbytte mellom aggregat og motorkontrolleren for styring, måling og diagnostikk. 12 VDC/24 VDC batteri - PowerCommand fungerer på enten 12 VDC eller 24 VDC batterier. Temperatur-avhengig styrt dynamikk (med elektronisk styrer) - Endrer motorens kontroll- parametere som en funksjon av motortemperatur. Dette g jør at motoren er mer lydhør når den er varm, og mer stabil når generatoren fungerer på lavere temperaturnivåer. Isokron turtallsregulering (hvor g jeldende) - Kan kontrollere turtall innenfor + / -0.25% for enhver stabil last fra ingen belastning til full belastning. Frekvensavviket vil ikke overstige + / -0.5% når omgivelsestemperaturen endres med 33 C i løpet av en 8 timers periode. Droop elektronisk turtallsregulering - Kontrollen kan justeres til et droop fra 0 til 10% fra ingen belastning til full belastning. Fjernstart - Aksepterer et signal som automatisk starter aggregatet, og som dernest øker til nominell hastighet og spenning. Fjernstartsignalet vil også vekke opp kontrollen fra hvile-modus. Kontrollen kan legge inn en tidsforsinkelse ved start og stopp. Fjern- og lokal nødstopp - Kontrollen g jenkjenner et signal fra en lokal nødstoppbryter (montert på aggregatet) eller fjernmontert bryter som g jør at aggregatet stenges ned. Aggregatet forhindres fra å kjøre eller ruse når bryteren er aktivert. Dersom den er i hvilemodus, vil aktiveringen av en av nødstoppbryterne vekke kontrollen ig jen. Hvilemodus - Kontrollen har en konfigurerbar strømsparingstilstand som minsker startbatteriets strømforbruk når aggregatet ikke er i drift. Kontrollen kan også konfigureres til å gå inn i en strømsparingstilstand i auto-modus eller ved prime oppsett uten en batterilader. Motorstarter - Kontrollsystemet støtter automatisk motorstart. Primær og backup starter frakobles ved en av to metoder: magnetisk opphenting, batteriet lader generatorens tilbakemeldinger eller ved hoved-generatorens utgangsfrekvens. Kontrollpanelet støtter også konfigurerbare glødeplugg når dette er aktuelt. Startssyklus - Konfigurerbar for antall startsykluser (1 til 7), og varighet av syklus og hviletid. Kontrollen inkl. beskyttelse ved oppstart for å hindre brukeren fra å angi en startsekvens som kan være skadelig.. Tidsforsinkelse ved start og stopp (nedkjøling) - Konfigurerbart for tidsforsinkelse på sekunder før start etter å ha mottatt et eksternt start signal, og for tidsforsinkelse på sekunder før nedstengelse etter signal om å stoppe i normal drift. Standardinnstillinger for begge tidsforsinkelser er 0 sekunder. enerator kontroll Kontrollen inkl. en integrert 3-fase-til-fase, følende spenningsregulert system som er kompatibelt med shunt eller PM selvmagnetiseringssystemer. Det spenningsregulerte systemet er 3-fase fullbølgelikerettet, og har en FET-utgang som gir god motorstart. De viktigste systemfunksjonene: Digital regulering av spenningsutganger - Kan regulere utgangsspenningen innenfor + / -1.0% for enhver belastning fra ingen belastning og til full belastning. Spenningsnivået vil ikke overstige + / -1.5% ved en endring i temperaturen på 40ºC i løpet av en åtte timers periode. Ved start av motoren eller ved plutselig lastovertakelse, kontrolleres spenningen til maksimalt 5% overskytende det nominelle nivået. Den automatiske spenningsregulerende funksjonen kan deaktiveres for å kunne bruke en ekstern spenningsregulator. Droop spenningsregulering - Kontroll kan justeres til et droop fra 0-10% fra ingen belastning til full belastning. Dreiemoment-matchet V / Hz overbelastningskontroll - Spenningens rolloff sett punkt og forfallshastighet (dvs. helningen på V / Hz kurve) er justerbar i kontrollen. Feilstrømsregulering - PowerCommand regulerer utgangsstrømmen på alle faser til maks. 3 ganger strømspenning ifm feilindikasjoner for både 1 og 3-fase feil. I forbindelse med en permanent magnet, vil denne gi 3 ganger nominell strøm på alle faser for motorstart-og kortslutningskoordineringsformål you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 3 av 10

4 Funksjoner for parallelloppsett Sensor system ved oppstart TM PowerCommand gir en unik kontrollfunksjon som positivt forhindrer flere aggregat fra samtidig å koble til en isolert buss under mørke oppstartforhold. Sensor systemet ved oppstart er et kommunikasjonssystem mellom aggregatene som tillater de å arbeide sammen for å avg jøre hvilket aggregat som bør være den første til å koble til bussen. Systemet inkluderer en uavhengig backupfunksjon, slik at dersom det primære systemet deaktiveres, utføres fortsatt de nødvendige funksjoner. Synkronisering Kontrollen omfatter en digital synkroniseringsfunksjon som tvinger aggregatet å matche frekvensen, fasen og spenningen av en annen kilde, for eksempel et forsyningsnett. Synkroniseringen har muligheter for å gi riktig drift selv med svært forvrengt buss spenning bølgeform. Synkroniseringen kan matche andre kilder over et spekter av % av nominell spenning og -24 til 6 hertz. Synkroniseringsfunksjonen er konfigurerbar for slip frekvenssynkronisering for bruksområder som krever kjent retning av kraftflyten i øyeblikk av breaker nedleggelse eller for bruksområder der fasesynkroniseringsytelsen ellers er utilstrekkelig. Belastningsdeling kontroll - Aggregatets kontroll omfatter et integrert kontrollsystem ved belastningsdeling, både for aktive (kw) og reaktive (kvar) belastninger når aggregatet opererer på en isolert buss. Kontrollsystemet bestemmer kw belastningen på motoren og kvar belastningen på generatoren som en prosent av aggregatets kapasitet, og regulerer deretter drivstoff og eksitasjonssystemer for å opprettholde systemet og aggregatet på samme prosent av belastning uten at det påvirker spenning eller frekvensreguleringen. Kontrollen kan også konfigureres for drift i droop modus for kw eller kvar belastningsdeling. Belastningsstyrer kontroll - Når PowerCommand mottar et signal som indikerer at aggregatet opererer parallelt med en uendelig kilde, for eksempel et forsyningsnett, vil aggregatet operere i laststryingsmodus. I denne modusen vil aggregatet synkronisere og slutte seg til buss, rampe til et forhåndsprogrammert kw og kvar belastningsnivå, og deretter operere på det punktet. Kontrollen er justerbar for kw verdier fra 0-100% av ventemodus, og 0,7 til 1,0 effektfaktor (lagging). Standardinnstilling er 80% av hvilemodus og 1.0 strømfaktor. Kontrollen inkl. innganger som tillater uavhengig kontroll av kw og kvar belastningsnivå av en ekstern enhet mens den står i belastningsstyrer modus. Frekvensen av belastningsøkning og nedgang kan også justeres i kontrollen. Kontroll av belastningsetterspørsel - Kontrollsystemet inkl. evnen til å svare på et eksternt signal får å innlede belastningsetterspørsel drift. På kommando, vil aggregatet bakke til ingen belastning, åpne parallellbryteren, kjøle ned, og stenge ned. Ved fjerning av kommandoen, vil aggregatet umiddelbart starte, synkronisere, koble til og ta over sin andel av den totale belastningen på systemet. Synk sjekk - Synk sjekkfunksjon bestemmer når ettergivende vilkår er oppfylt for å tillate stenging av breaker. Justerbare kriterier er: faseforskjell fra 0,1-20deg, frekvensforskjell fra Hz, spenningsforskjell fra 0,5 til 10%, og en holdetid fra 0,5-5.0 sek. Internt blir synkroniseringssjekken brukt til å utføre stenging av overgangs operasjoner. En ekstern synk sjekk utgang er også tilg jengelig. Aggregatet og forsyningsnett / AC bus kilde AC måling Kontrollen gir omfattende trefase AC målingsfunksjoner for begge overvåkede kilder, inkludert: 3-fase spenning (F-F og F-N) og strøm, frekvens, faserotasjon, individuell fase og totaliserte verdier kw, kvar, kva og strømfaktor; totaliserte positive og negative kw-timer, kvar-timer, og kva-timer. Tre eller fire lednings spenningforbindelse med direkte g jenkjenning/sensor av spenninger til 600V, og opp til 45kV med eksterne transformatorer. Strøm g jenkjennelse/sensor oppnås enten med 5 amp eller 1 CT sekundære og med opp til amp primære. Maksimale effekt avlesninger er kw / kvar / kva. Kraftoverføringskontroll - gir integrert automatisk kraftoverføringsfunksjoner inkludert kilde tilg jengelig g jenkjennelse, start / stopp av aggregatet og overvåking og styring av overføringspar. Overføringen / re-overføringen er konfigurerbar for åpen overgang, rask stengt overgang (mindre enn 100m/sek sammenkoblingstid), eller myk lukket overgang (bakke belastning). Forsyningsnettsvikt vil automatisk starte aggregatet og overføre belastningen, re-overføre når forsyningsnettet er tilbake. En prøvekjøring vil starte aggregatet og overføre belastning dersom prøvekjøringen med belastning er aktivert. Sensorer og timere inkluderer: Underspenningssensor: 3-fase F-N eller F-F underspenningssensor justeres for henting fra % av nominell. Dropout justeres fra 75-98% av pickup. En dropout forsinkelse justeres fra 0,1 til 30 sek. you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 4 av 10

5 Overspenningssensor: 3-fase F-N og F-F overspenningssensor justeres for henting fra 95-99% av frafall. Dropout justeres fra % av nominell. Dropout forsinkelse justeres fra 0,5 til 120 sek. Standard konfigurasjon er deaktivert, og kan konfigureres til å aktiveres i feltet ved hjelp av brukergrensesnittet eller InPower. Over/underfrekvens sensor: Senter frekvens justeres fra Hz. Dropout båndbredde justeres fra 0,3 til 5% av senterfrekvensen utover pickup båndbredden. Pickup båndbredde justeres fra 0,3 til 20% av senterfrekvens. Kan aktiveres i felt. Tap av fase sensor: Oppdager fasevinkel som er utenfor rekkevidde. Kan aktiveres i felt. Fase rotasjon sensor: Sjekker etter gyldige fase rotasjon av kilde. Kan aktiveres i felt. Breaker tripped: Hvis breaker utløses vil inngangen være aktiv, og assosiert kilde vil bli betraktet som utilg jengelig. Timer: Kontrollen gir justerbar startforsinkelse fra sek, stoppforsinkelse fra sek, overføringsforsinkelse fra sek, re-overføringsforsinkelse fra sek, programmert overgangsforsinkelse fra 0-60 sek, og maksimal parallell tid fra sek. Brreaker kontroll - Forsyningsnettets og aggregatets breakergrensesnitt har separate reléer for åpning og lukking breaker, samt innganger for både 'a' og 'b' breaker posisjonskontakter og utløst status. Breaker diagnostikk omfatter kontakt svikt, feil ved lukking, vil ikke åpnes, vil ikke kobles fra, og ved utløsning. Ved breaker svikt, blir hensiktsmessige kontroll tiltak tatt i bruk for å opprettholde systemets integritet. Utvidet parallellkobling- I utvidet parallellkoblet modus (når aktivert) vil kontrollen starte aggregatet og kjøre parallelt med forsyningsnettet, og deretter styre den aktive og reaktive strømeffekten av aggregatet basert på ønsket kontrollpunkt. Kontrollpunktet for reell effekt (kw) kan være konfigurert for enten aggregatets målepunkt ("Base Load ") eller forsyningsnettets målepunkt (" Peak Shave "). Kontrollpunktet for reaktiv effekt (kvar eller strømfaktor) kan også være uavhengig konfigurert for enten aggregatets målepunkt eller forsyningsnettets målepunkt. Denne fleksibiliteten vil tillate basisk kw belastning fra aggregatet mens strømforsyningsfaktoren opprettholdes på en rimelig verdi for å unngå straff på grunn av lav strømfaktor. Systemet opererer alltid innenfor aggregatets rangering. Kontrollpunktet kan endres når systemet er i drift. Set punkter kan justeres via en analog kabel inngang, eller justeres g jennom et brukerpanel eller serviceverktøy. Prøvekjøringsklokke-Prøvekjøringsklokken (når aktivert) tillater at systemet kan brukes ved forhåndsdefinerte tider enten med prøvekjøring uten belastning, med last, eller i utvidet parallelkoblet modus. En sanntidsklokke er bygget inn. Opp til 12 forskjellige programmer kan defineres for ukedag, tid på dagen, varighet, g jentagende intervaller og modus. For eksempel, prøvekjøring med belastning i 1 time hver tirsdag kl 02:00 kan forhånd programmeres. Opp til 6 forskjellige unntak kan også stilles inn for å blokkere et program fra å kjøre på en bestemt dato og tidsperiode. Applikasjonstyper - Kontroller er konfigurert til å fungere ved en av seks mulige applikasjonstyper. Disse topologier brukes ofte i kombinasjoner i større systemer, med koordinering av kontrollerne i systemet enten ved ekstern enhet eller ved interlocks gitt i kontrollen. Topologier som kan velges i kontrollen er: Frittstående: Kontroll gir overvåking, beskyttelse og kontroll i ikke-parallelle oppsett. Kun synkronisering: Kontrollen vil synkronisere aggregatet til annen kilde når det blir kommandert enten via en fastkoblet eller Modbus drevet inngang. Kilde X Aktivere Synk Synk sjekk Isolerte Bus: Tillater aggregatet å utføre en død bus stans eller synkronisere til bus og isokron dele kw og kvar belastninger med andre aggregater. Belastningsdeling 3xxx 3xxx ) ) ) you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 5 av 10

6 Forsyning og ett aggregat: Kontrollen overvåker et aggregat og forsyning. Kontrollen vil automatisk starte og levere strøm til en belastning hvis forsyningen svikter. Kontrollen vil også synkronisere aggregatet tilbake til forsyningen og gir utvidede parallelle evner. Forsyning og flere aggregat: Støtter alle funksjonene på isolert buss og gir utvidet parallellkobling til forsyningen. Utvidet parallellkoblet belastning punkter følger en konstant setting; dynamisk følge en analog inngang, Modbus registrere eller brukergrensesnitt. ) ) ) Aktivert forsyningsparallell & Kun posisjon 3xxx Kontroll av strømoverføring: Kontrollen bruker et enkelt aggregat / enkel forsyningoverføring par i åpen overgang, rask lukket overgang, eller myk lukket overgang. Utvidet parallell funksjonalitet gir også basis belastning og peak shave alternativer. Delt belastning 3xxx ) ) ) ) ) Beskyttende funksjoner Når den beskyttende funksjon er i bruk vil kontrollen indikere en feil ved å lyse opp den aktuelle status LED-lampen på brukergrensesnittet, samt vise feilkode og feil beskrivelse på LCD-skjermen. Feilens opprinnelse og tidspunkt for hendelsen loggføres i kontrollen. Servicehåndboken og InPower serviceverktøyet, gir servicenøkler og framgangsmåter basert på servicekodene som følger med. Beskyttende funksjoner inkluderer: Battle short-modus Når aktivert og battle short bryteren er aktiv, vil kontrollen tillate at noe feil ved stans blir oversett. Dersom det forekommer en oversett stans, vil feilkoden og beskrivelsen fortsatt være ig jenkjent, men aggregatet vil ikke stanse. Dette vil bli etterfulgt av umulig å stanse-feilindikering. Nødstopp stanser og annet som er kritisk for forsvarlig drift er ikke forbikoplet. Vennligst refererer til Kontrollapplikasjonsguiden eller manualen som lister opp alle feilene. Effektreduksjon Funksjonen effektreduksjon reduserer aggregatets utgangsstrøm som en respons på feilforhold. Hvis en effektreduksjon kommando oppstår mens den opererer på en isolert buss, vil kontrollen utstede kommandoer for å redusere belastningen på aggregatet via kontakt nedleggelser eller Modbus. Hvis en effektreduksjon kommando oppstår mens den står i forsyningsparallell modus, vil kontrollen aktivt redusere strømforbruket ved å senke basis belastningen kw til effektmålet kw. Konfigurerbare alarm og status innganger Kontrollen godtar opptil fire alarm eller status innganger (konfigurerbare kontakter er lukket til jord eller åpen) for å indikere en konfigurerbar (kunde-spesifisert) tilstand. Kontrollen kan programmeres for advarsel, effektreduksjon, nedleggelse med nedkjøling eller status indikasjon, og for merking av input. Nødstopp jenkjennes når nødstoppsignal er mottatt fra ekstern bryter. Full autoritær elektronisk motorbeskyttelse Oppdagelse av motorfeil håndteres inne i motoren ECM. Feil informasjon kommuniseres via SAE-J1939 datakobling for g jenkjennelse i brukergrensesnitt. you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 6 av 10

7 enerell motor beskyttelse Advarsel ved lav og høy batterispenning - Indikerer status på batterilader systemet (svikt) ved å kontinuerlig overvåke batterispenningen. Advarsel ved svakt batteri - Kontrollsystemet tester batteriet hver gang aggregatet signaliser start og varsler dersom batteriet viser en nær forestående svikt. Nedstenging ved ikke-start (overcrank) - Kontrollsystemet viser en feil dersom aggregatet ikke starter ved ferdigstillelse av motorens sammenbrudd sekvens/rekkefølge. Stenges ned ved mislykket rotasjon - Kontrollpanelet har signalisert til starter å sveive i gang motoren, men motoren vil ikke rotere. Rotasjonslås - Kontrollpanelet tillater ikke at starteren forsøker å koble inn eller starte motoren når den roterer. Feil simulering-kontrollen i forbindelse med InPower programvare, vil akseptere kommandoer for å tillate en tekniker å verifisere riktig drift av kontrollen og grensesnittet ved å simulere svikt eller ved å tvinge kontrollen til fungere utenfor sitt normale driftsområde. InPower gir også en fullstendig liste over feil og innstillinger for de beskyttende funksjonene som kontrollpanelet gir. Stans/advarsel ved overfrekvens (81o) - Når generatoren er oppe på et potensielt skadelig frekvensnivå. Innstillinger kan justeres fra 2-10 Hz over nominell innstillingsverdi med 1-20 sekunders tidsforsinkelse. Standardinnstillinger: 6 Hz, 10 sekunder, deaktivert. eneratorbeskyttelse AmpSentry beskyttende relé - Et omfattende UL-listet overvåknings- og kontrollsystem som er integrert i kontrollsystemet PowerCommand. Dette vokter generatorens elektriske integritet og strømsystem ved å beskytte mot et bredt spekter av feilforhold i aggregatet eller i belastningen. Det viser også feil ved 1 og 3 fase strømregulering slik at beskyttende nedstrømsenheter har maksimal strøm tilg jengelig for raskt å kunne klarere feilene uten å utsette generatoren for potensielle katastrofale feil. Se dokument R1053 for en fullstendig tidsaspekt på strømkurven. Kontrollen inkluderer ikke beskyttelse av sammenkobling til et forsyningsnett. Stans ved for høy AC spenning (59) - Når spenningsutgangen på hvilken som helst fase overgår innstilte verdier. Turtallet er omvendt proporsjonal av grenseverdimengden. Verdier er justerbare fra % av nominell spenning, med tidsforsinkelse som er justerbar fra 0.1 til 10 sekunder. Standardinnstilte verdi er 110% for 10 sekunder. Stans ved lav AC spenning (27) - Når spenning på enhver fase har sunket under forhåndsinnstilt verdi. Justerbar over et område på 50-95% av referansespenningen, tidsforsinkelse på 2-20 sekunder. Standardinnstilte verdi er 85% for 10 sekunder. Funksjonen følger referansespenning. Kontroll g jør ikke ordensforstyrrelser når spenningen varierer på grunn av at kontrollen er styrt for å slippe spenning, for eksempel under en avlesning av spenningen under synkronisering Stans ved underfrekvens (81 u) - Når aggregatets frekvens ikke kan opprettholdes. Innstillinger kan justeres fra 2-10 Hz under nominell innstililingsverdi, med 5-20 sekunders tidsforskinkelse. Standardinnstillinger: 6 Hz, 10 sekunder. Beskyttelse ved underfrekvens er deaktivert når magnetiseringen er slått av, for eksempel når motoren kjøres på tomgangsturtall eller synkroniseringen er aktivert Advarsel/stans ved for høy strøm - Implementering av den termiske skadekurven med øyeblikkelig utløsningsnivå er kalkulert basert på dagens strømtransformatorforhold og oppgitt effekt. Stans ved tap av følespenning- Stans av aggregatet vil oppstå ved tap av følespenning innganger til kontrollpanelet. Stans ved områdebelastning - Områdespenning brukes til å stoppe aggregatet når et område blir overbelastet. Advarsel ved overbelastning (kw) - ir en indikerende advarsel når motoren er i drift på et belastningsnivå over ett visst punkt. Justeringsmuligheter: % av kw verdi, sekunders forsinkelse. Standardinnstilinger: 105%, 60 sekunder. Stans ved omvendt effekt (32) - Justeringsmuligheter: 5-20% av standby kw verdi, forsinkelse 1-15 sekunder. Standardinnstilling: 10%, 3 sekunder. Stans ved omvendt VAr - Nivået for stans er justerbar: 15-50% av VAr utgangsverdi,forsinkelse sekunder. Standardinnstilling: 20%, 10 sek. Kortslutningsvern: Når utgangsstrøm på en fase er mer enn 175% av oppgitt verdi og det nærmer seg termisk skadepunkt på generatoren. Kontrollen inkl. algoritmer som beskytter generatoren fra g jentatte forhold med overstrøm over kort tid. you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 7 av 10

8 Parallellkoblet beskyttelse Advarsel når bryter ikke klarer å lukke: Når kontrollen signaliserer at en effektbryter skal lukkes, vil kontrollen overvåke effektbryterens hjelpekontakter og bekrefte at effektbryteren er lukket. Dersom kontrollen ikke føler at effektbryteren lukkes innen en kort tidsperiode etter lukkesignalet, så vil varsling bli igangsatt. Advarsel når bryter ikke klarer å åpnes: Kontrollsystemet overvåker driften av bryterne som har blitt signalisert til å åpne. Dersom bryteren ikke åpnes i løpet av en kort tidsperiode, vil det komme et varsel om: ''Breaker Fail to Open''. Advarsel ved bryterens kontaktsstilling: Kontrolleren vil overvåke bryterens posisjonskontakter 'a' og 'b'. Dersom kontaktene ikke samsvarer med bryterens posisjon, vil en advarsel om bryterens posisjonskontakt starte. Advarsel ved utløst bryter: Kontrollen overvåker bryterens klokkealarm kontakt, og vil utløse en advarsel hvis denne aktiveres. Advarsel ved utkoblingsfeil: Når kontrollen ikke er i stand til å åpne noen av bryterne, vil en advarsel initieres. Dette kan konfigureres til en utgang, slik at en ekstern enhet kan utløses av alarmen. Advarsel ved synkroniseringsfeil: Dette indikerer at aggregatet ikke kan synkroniseres med buss. Kan konfigureres for å justere tidsforsinkelsen på sekunder, 120 standard. Registrering av faserekkefølgen: Bekrefter at aggregatets faserekkefølge samsvarer med buss før den tillater parallellkoblingsbryteren å lukke seg. Advarsel ved maksimal parallellkoblingstid (kun i strømoverføringskontroll modus): Ved lukket lastoverføring vil kontrollen uavhengig overvåke parallkoblet tid. Dersom tiden overskrider, vil en advarsel initieres og aggregatet frakobles. Advarsel ved buss eller transformator input kalibrering: Kontrollsystemet overvåker spenningen fra buss og aggregatets utspenning potensialomformere. Når parallellkoblingsbryteren er lukket, vil en advarsel indikere dersom de oppgitte verdiene er forskjellige. Feltkontroll grensesnitt Input signaler til PowerCommand kontroll inkluderer: - Kjølevæske nivå (hvor g jeldende) - Drivstoff nivå (hvor g jeldende) - Fjernkontrollert nødstopp - Fjernkontrollert g jenopprettelse etter feil - Fjernkontrollert start - Bristoppsamlingsbalje - Oppstartssignal - Battle short - Belastningsetterspørsel stopp - Synkronisering tilg jengelig - Hindring av generatorsettet effektbryter - Hindring av forsyningsnettets effektbryter - Bekreftelse av enkel modus - Hindring av overføring- forhindrer overføring til forsyningsnett (når står i strømoverføringskontroll modus) - Hindring av re-overføring - forhindrer re-overføring til aggregatet (når i strømoverføringskontroll modus) - KW og kvar skala belastningsverdier - Konfigurerbare innganger - Kontrollen inkluderer (4) inngangssignaler fra kunde diskrete enheter som kan konfigureres for advarsel, nedleggelse eller status indikasjon, samt at melding vises Utgangssignaler fra PowerCommand kontroll inkluderer: - Belastningsdel signal: Aktiv når aggregatet er i en overbelastet tilstand. - Forsinket av- signal: Forsinkelse ved utgang som vil fortsette å være aktiv etter at kontrollen har fjernet kjør-kommandoen. Justeringsområde: sekunder. Standard: 0 sekunder. - Konfigurerbar rele utganger: Kontrollen inkluderer (4) rele utgangskontakter (3 A, 30 VDC). Disse utgangene kan konfigureres til å aktiveres ved enhver kontrollvarsling eller nedstengingsfeil samt signal ved klar til belastning, ikke i auto, felles alarm, felles varsling og felles stans. - Signal ved klar til belastning (når aggregatet er i gang): Aktiveres når aggregatet har nådd 90% av nominell fart og spenning. Holdes i gang til aggregatet er slått av eller går i hvilemodus. - Parallellkoblet effektbryter rele utganger: Kontrollen inkluderer (4) rele utgangskontakter (3.5A, 30 VDC) for åpning og stenging av effektbryterne til aggregatet og forsyningsnettet. you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 8 av 10

9 - Kommunikasjonstilkoblinger omfatter: PC-grensesnitt: RS-485 kommunikasjonsportal tillater brukergrensesnittet på aggregatet å kommunisere med en PC som har installert InPower. - Modbus RS-485 port: Tillater kontrollen å kommunisere med eksterne enheter slik som PLS er som bruker Modbus-protokoll. Merk - En RS-232 eller USB til RS-485 omformer er påkrevd for at PC og kontrollen skal kommunisere. - Nettverkstilknytning: RS-485 kommunikasjonsportal tillater tilkobling fra kontrollen til andre Cummins Power eneration produkter. Mekanisk tegning (10.06) Beskrivelse Kontrollsystemet inkluderer et intuitivt brukergrensesnitt som tillater full aggregatstyring samt systemmåling, feilmeldinger, konfigurering og diagnostikk. rensesnittet inkl. 5 status LED lamper med både internasjonalt aksepterte symboler og engelsk tekst for å etterkomme kundenes behov. rensensittet inkl. også et LED bakbelyst LCD skjerm med følbare og myke brytere for enkel betjening og skjermnavigering. Den kan konfigureres for måleenheter og har justerbar skjermkontrast og lysstyrke. Bryterfunksjonen kjør/av/auto er integrert i grensesnittpanelet. All data på kontrollen kan sees ved å bla g jennom skjermene med navigeringstastene. Kontrollpanelet viser g jeldende feilmelding og en kronologisk oversikt over de siste fem feil (2.74) Styringsenhetens kretskort PowerCommand brukergrensesnitt HMI (7.85) Egenskaper LED indikator lamper: - Når aggregatet er i gang - Fjernstart - Når ikke i auto - Ved stans - Ved advarsel - Ved auto - Ved manuell og stopp - Åpen effektbryter (hvis montert) - Lukket effektbryter (hvis montert) 320 x 240 piksler grafisk LED bakgrunnslyst LCD. 4 taktile membranbrytere som er definert for LCD bruk. Funksjonene til disse bryterne er dynamisk definert på LCD-skjermen. 7 taktile membranbrytere dedikert som skjermnavigasjon for funksjonene; opp, ned, venstre, høyre, ok, hjem og avbryt. 6 taktile membranbrytere dedikert til å kontrollere auto, stopp, manuell start, tilbakestill og test av panellamper. 2 taktile membranbrytere dedikert til kontroll av effektbryter (der det er nødvendig) Tillater komplett kontrolloppsett av aggregatet Sertifiseringer: Egnet for bruk på aggregatet som er konstruert, produsert, testet og godkjent iht aktuelle standarder: UL, NFPA, ISO, IEC, Mil Std., CE og CSA. LCD språk som støttes: engelsk, spansk, fransk, Tysk, italiensk, gresk, nederlandsk, portugisisk, finsk, Norsk, dansk, russisk, tsjekkisk og kinesisk tegn. Kommunikasjon tilkoblinger omfatter: - PC-grensesnitt: RS-485 kommunikasjonsport tillater aggregatets brukergrensesnitt å kommunisere med en PC som har installert InPower. - RS-485 kommunikasjonsporten tillater aggregatets brukergrensesnitt å kommunisere med hovedkontroll panelet. you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 9 av 10

10 Mekanisk tegning Brukergrensesnitt Dimensjoner : mm Programvare InPower (fra 6.5 versjon) er en PC-basert serviceprogramvare som er konstruert for å kunne kommunisere direkte med PowerCommandaggregatet og vendebrytere, for å forenkle service og overvåker disse produktene. Miljø Kontrollen er konstruert for forsvarlig drift uten rekalibrering i temperaturer fra -40ºC til +70ºC, og for lagring fra -55ºC til +80ºC. Kontrollen fungerer med en luftfuktighet på opptil 95%, ikkekondenserende. Brukergrensesnitt er konstruert for forsvarlig drift i temperaturer fra -20ºC til +70ºC, og ved lagring fra -30ºC til +80ºC. Kontrollkortet er helt innkapslet for å gi bedre motstand mot støv og fuktighet. Skjermpanelet har en enkel sammenhengende membranoverflate, som er ug jennomtrengelig for støv, fuktighet, olje og eksos. Dette panelet bruker en forseglet membran for å sikre lang og pålitelig levetid i krevende miljøer. Kontrollsystemet er konstruert og testet for å være motstandsdyktig mot RFI / EMI, og å motstå virkningene av vibrasjon for å gi en lang pålitelig levetid når det er montert på et aggregat. Kontrollen demper transiente overspenninger for å være i overensstemmelse med aktuelle standarder. Sertifiseringer PowerCommand møter eller overgår kravene av følgende koder og standarder: - NFPA 110 for nivå 1 eller 2 systemer. - ISO : I overensstemmelse med 1993, kontroller og koblingsanlegg. - CE merking: Kontrollsystemet er egnet for bruk på aggregat som er CE-merket. - EN ,2 Elektronisk støy, bolig/småindustri og industri - EN ,2 Støyimmunitet, bolig/småindustri og industri - ISO , nivå 2; DC forsyningsspenningsurge - Mil Std 202C, metode 101 og ASTM B117: Salt tåke test. - PowerCommand kontrollsystemer og aggregat er konstruert og produsert ved anlegg som er ISO 9001 godkjente. - UL 508 anerkjent eller oppført og egnet bruk på UL 2200 oppførte aggregat. - CSA C282- M1999 overensstemmelse. - CSA 22.2 nr. 14 M91 industrielle kontroller. aranti Alle komponenter og delsystemer er dekket av ett års garanti. Andre valgfrie og utvidede fabrikkgarantier og lokale vedlikeholdsavtaler fra distributør er tilg jengelig. Kontakt oss for mer informasjon: SATEMA AS Enebakkveien 127, Pb. 21 Manglerud, 0612 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: you'' er varemerker av Cummins Power eneration. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1570 (4/08) Side 10 av 10

PowerCommand 1.2 kontrollsystem

PowerCommand 1.2 kontrollsystem PowerCommand 1.2 kontrollsystem Spesifikasjonsark Our energy working for you. TM Beskrivelse av kontrollsystemet Kontrollsystemet PowerCommand er et mikroprosessorbasert generatoraggregat som overvåker,

Detaljer

PowerCommand 1.1 kontrollsystem

PowerCommand 1.1 kontrollsystem PowerCommand 1.1 kontrollsystem Spesifikasjonsark Our energy working for you. TM Beskrivelse av kontrollsystemet Kontrollsystemet PowerCommand er et mikroprosessorbasert generatorsett som overvåker, måler,

Detaljer

PowerCommand 1.2 kontrollsystem

PowerCommand 1.2 kontrollsystem PowerCommand 1.2 kontrollsystem Spesifikasjonsark Our energy working for you. TM Beskrivelse av kontrollsystemet Kontrollsystemet PowerCommand er et mikroprosessorbasert aggregatstyring og overvåkingssystem

Detaljer

GTEC Vendebryter Åpen overgang

GTEC Vendebryter Åpen overgang GTE Vendebryter Åpen overgang Spesifikasjonsark for 40-2000 Our energy working for you. TM eskrivelse GTE vendebrytere kombinerer pålitelighet og fleksibilitet i en liten, økonomisk pakke som overfører

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Bærbar ladecomputer DBL800-M

Bærbar ladecomputer DBL800-M Bærbar ladecomputer Intelligent batterilader til blybatterier (åpne/agm-/gel-) 100% beskyttelse av tilkoblet elekktronikk Kan brukes som bade batterilader og strømforsyning Utvidede selvbeskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Produkt informasjon 2009

Produkt informasjon 2009 Produkt informasjon 2009 DMX kontroller DMX signal konverter DALI kontroller DSI kontroller LED dimmere konstant strøm LED dimmere konstant spenning 1..10V kontroller DSI/DALI dimmer http://nortronic.biz

Detaljer

V500C2. strømaggregater. 500kVA @ 50Hz 400-230V Volvo dieselmotor. Beskrivelse av V500C2: V500C2 GENERELLE DATA. Elektronisk regulator

V500C2. strømaggregater. 500kVA @ 50Hz 400-230V Volvo dieselmotor. Beskrivelse av V500C2: V500C2 GENERELLE DATA. Elektronisk regulator Motortype Generator nr. Ytelsesklasse TAD1345GE AT02070T G3 Beskrivelse av : Elektronisk regulator GENERELLE DATA ESP* PRP* Frekvens Spenning Standard kontrollpanel Valgfritt kontrollpanel 500kVA 455kVA

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien DC-108 Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien INNHOLD I. SIKKERHETSINFORMASJON II. III. IV. GENERELL BESKRIVELSE SPESIFIKASJON NAVN OG FUNKSJONER V. BRUKE DISPLAYET VI. VII. VIII. KONFIGURERE

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

9000 Series Processors

9000 Series Processors Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processors Drift, Egenskaper og fordeler MAR-MKL-R 1 9000 Series Processors, September 2006 Operation (Section 2-1) Slå strømmen "På" i systemet: Bruker 12

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1.

Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1. Bergen 7. juli 2011 Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1. Innkomne spørsmål og tilleggsspørsmål. Innkomne spørsmål: Er det planlagt noen felles befaring vedrørende anbudskonkurransen?

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

Back-UPS RS 550 Installering og bruk

Back-UPS RS 550 Installering og bruk Back-UPS RS 550 Installering og bruk Innhold Sikkerhet Ikke installer UPS-apparatet i direkte sollys, sterk varme, fuktighet eller der det er i kontakt med væske. bu001a Ikke koble en laserskriver eller

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Inngangsmodul Trådløs

Inngangsmodul Trådløs Inngangsmodul Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 2 3.1 Tilkoblinger... 2

Detaljer

Videregående kurs. EA6 utestasjon

Videregående kurs. EA6 utestasjon Videregående kurs utestasjon Montert i eget stålplateskap 400x600x200 (bxhxd) 1 prosessor og io-moduler GSM-telefon/analogt modem LAN ethernet TCP/IP Tilkopling 24V, fjærklemmer Sikringer 6x20mm 2AT Strømforsyning

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369 Relé Dold Installasjonsrelé 370 Impuls relé 370 Modulær relé 370 Lampetest 371 Tidsrelé 372 Multifunksjon IK 372 Multifunksjon MK 372 Overvåknings relé 373 Isolasjonsovervåkning 373 Spenningsovervåkning

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems. 9000 Series. Funksjonskoder. ZF Marine Electronics, LLC

Marine Propulsion Control Systems. 9000 Series. Funksjonskoder. ZF Marine Electronics, LLC Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Funksjonskoder Function Code A0 (Section 5-6.1.1) Processor Identifikasjon: Standardverdi er 00. Verdi 00-05 er tilgjengelige. Avgjør prosessorens Identitet

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

DIRIS A20. Norsk Manual

DIRIS A20. Norsk Manual DIRIS A20 Norsk Manual DIRIS A20 PRESENTASJON 6 7 4 N 1. Tastatur med 4 Dobbeltfunksjonsknapper (Display eller Programmering) 2. LCD display (bakgrunnsbelyst) 3. Fasespesifisering 4. Måleverdiene 5. Enhetsbenevnelse

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg :

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg : 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet kontakt med føler 7 Ny tilkoblet føler 7 Feil på

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

Brukermanual. Flatpack Likerettermodul FP1500, 24V748V/60V FP700&1800, 48V 351400.011

Brukermanual. Flatpack Likerettermodul FP1500, 24V748V/60V FP700&1800, 48V 351400.011 Brukermanual Flatpack Likerettermodul FP1500, 24V748V/60V FP700&1800, 48V 351400.011 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for ELTEK Energy. Uten skriftlig tillatelse fra

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer