PowerCommand 1.1 kontrollsystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PowerCommand 1.1 kontrollsystem"

Transkript

1 PowerCommand 1.1 kontrollsystem Spesifikasjonsark Our energy working for you. TM Beskrivelse av kontrollsystemet Kontrollsystemet PowerCommand er et mikroprosessorbasert generatorsett som overvåker, måler, og som er konstruert for å møte dagens krav på motordrevne generatorsett. Integrasjonen av alle kontrollfunksjoner til et enkelt kontrollsystem gir økt pålitelighet og ytelse sammenlignet med vanlige kontrollsystemer for generator-anlegg. Kontrollsystemene er konstruert og testet for å møte det tøffe miljøet hvor generatorer brukes. Egenskaper/Funksjoner 128 x 64 piksler grafisk LED med bakgrunnsbelyst LCD Digital spenningsregulerer. 1-fase type regulator kompatibel med enten en shunt eller PMG systemer Digital turtallstyrer (der det er aktuelt) Generatorsettet overvåker og beskytter Avansert overspenningsvern Et Modbus grensesnitt som er koblet sammen med kundens utstyr 12 and 24 VDC batteridrift Garanti og service. Støttet av et omfattende garanti- og verdensomspennende distributørog service nettverk Sertifisering. Egnet for bruk på generatorer som er konstruert, produsert, testet og sertifisert ihht aktuelle standarder: UL, NFPA, ISO, IEC Mil Std., CE og CSA Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, InPower og Our energy working for you. er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkter, eller servicenavn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1566 (9/07) Side 1 av 6

2 PowerCommand digital generator kontroll PCC 1302 Beskrivelse PowerCommand generatorkontroll er egnet for bruk på et bredt spekter av generatorer i ikkeparallelle applikasjoner. PowerCommand kontroll er kompatibel med en omformer shunt eller PMG selvmagnetiserer. Den er egnet for bruk med koblingbare eller ikke-koblingsbare generatorer, og den kan konfigureres for enhver frekvens, spenning og krafttilkobling fra VAC fasetil-fase. Strømmen til kontrollsystemet kommer fra generatoren's startbatterier. Kontrollen fungerer på et spenningsområde fra 8 VDC til 30 VDC. Egenskaper/Funksjoner 12 og 24 VDC batteridrift. Digital spenningsregulerer - 1-fase type regulator kompatibel med enten en omformer shunt eller PMG systemer. Gjenkjenning/sensor er 1-fase. Digital turtallstyrer (der det er nødvendig) - Gir en isokron frekvensregulering. Total autoritær motorkommunikasjon (der det er nødvendig) - Kommuniserer og kontrollerer motorkontroll modulen (ECM-Engine Control Module). Felles utnyttelse - Med høyere funksjoner, kan Cummins Power Generation kontrollere enkle feltoppgraderinger Overvåking av generatoren - Overvåker status for alle kritiske motor- og dynamofunksjoner. Digital måling av generatoren (AC og DC). Generatoren har eget overvåkingssystem av batteriene - med føler, og skal advare mot et svakt batteri. Motorstarter - inkluderer relé startere for oppstart, drivstoff stans (FSO), glødeplugg / tenningsgnist og bryter B+ applikasjoner. Beskyttelse av generatoren- Beskytter motor og dynamo. Utvidet servicetilg jengelighet - Det brukes et PC-basert programvare verktøy, InPower. Miljøverntiltak - Kontrollsystemet er konstruert for pålitelig drift i tøffe miljøer. Det viktigste kontrollpanelet er innkapslet for å beskytte elementene. Modbus grensesnitt - som kobles sammen med kundens grensesnitt. Konfigurerbare innganger og utganger - 4 diskrete innganger og to tørr-kontakter med reléutganger. Garanti og service - Støttet av en omfattende garanti-og verdensomspennende distributør-og servicenettverk. Sertifiseringer - Egnet til bruk på generatoranlegg som er konstruert, produsert, testet og sertifisert i henhold til aktuelle standarder: UL, NFPA, ISO, IEC, Mil Std., CE og CSA. Standardiserte kontrollfunksjoner HMI kapasitet Operatør justeringer - HMI inkluderer bestemmelser for mange oppsett og justeringsfunksjoner. Generatorens maskinvare data - Tilgang til kontrollsystemet og programvarens delenummer, generator rangering i kva og generatorens modellnummer kommer fra HMI eller InPower. Data logger - Inkluderer motorens driftstid, kontrollerer tid og antall startsforsøk. Feil historikk - Gir en oversikt over de siste feilened med en tidsstempel. Opp til 10 hendelser er lagret i kontrollens ikke-flyktig minne. Generator data - Spenning (1 eller 3-fase, fase-til-fase og fase-tilnøytral) - Strøm (1 eller 3-fase) - kva (3-fase og totalt) - Frekvens Motordata - Batterispenning ved oppstart - Motorhastighet - Motor temperatur - Motoroljetrykk - Delvis Full Authority Engine (FAE) data (der det er nødvendig) Servicejusteringer - HMI inkl. bestemmelser for justering og kalibrering av generatorens kontrollfunksjoner. Justeringer er beskyttet av et passord. Funksjonene inkluderer: - Justeringer av motorens turtall - Justerer spenningsregulerer - Startssyklus - Konfigurerbar oppsett av feil - Konfigurerbar oppsett av utganger - Meter kalibrering - Måleenheter Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, InPower og Our energy working for you. er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkter, eller servicenavn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1566 (9/07) Side 2 av 6

3 Motorkontroll SAE-J1939 CAN grensesnitt til hel-autoritære ECMS (hvor g jeldende) - Gir data bytte mellom generator og motorkontrolleren for kontroll, måling og diagnostikk. 12 VDC/24 VDC batteri operasjoner - PowerCommand skal operere enten på 12 VDC eller 24 VDC batterier. Isokrone styrer (hvor g jeldende) - Kan kontrollere motorens hastighet innenfor + / -0,25% for enhver stabil tilstand fra ingen belastning til full belastning. Frekvensomløpet vil ikke overstige + / -0.5% ved en endring i temperatur på 33 C (60 F) i løpet av en 8 timers periode. Temperatur-avhengig styrt dynamikk (med elektronisk styrer) - Endrer motorens kontrollparametere som en funksjon av motortemperatur. Dette g jør at motoren er mer lydhør når den er varm, og mer stabil når den fungerer på lavere temperatur nivåer Start med fjernkontroll - Aksepterer et signal fra fjernkontrollen som automatisk starter generatoren,som dernest øker til nominell hastighet og spenning. Fjernkontrollens startsignal vil også vekke kontrollen opp fra hvilemodus. Kontrollen kan inkl. en tidsforsinkelse ved start og stopp. Fjern- og lokal nødstopp - Kontrollen g jenkjenner et første signal fra en lokal nødstoppbryter (montert på generatoren) eller fjernkontroll (innretning montert) bryter som g jør at generatoren stenges ned. Generatoren forhindres fra å kjøre eller ruse når bryteren er opptatt. Dersom den er i hvilemodus, vil aktivering av begge nødstoppbryterne starte kontrollen ig jen. Hvilemodus - Kontrollen har et konfigurerbart lavt strømforbruk som minsker startbatteriets strømforbruk når generator ikke er i drift. Kontrollen kan også konfigureres til å gå inn i en lav strømtilstand mens hovedprogrammer står i automodus eller ved programmer uten en batterilader. Motorstarter - Kontrollsystemet støtter automatisk motorstart. Primær og backup starter frakobles ved en av tre metoder: magnetisk opphenting, batteriet lader generatorens tilbakemeldinger eller ved hovedgeneratorens utgangsfrekvens. Kontrollpanelet støtter også konfigurerbare kontroll av glødeplugger når dette er aktuelt. Startssyklus - Konfigurerbar for et antall av startsykluser (1 til 7), og varighet av syklus og hviletid. Kontrollen inkl. beskyttelse ved oppstart for å hindre brukeren fra å angi en start-sekvens som kan være skadelig. Tidsforsinkelse ved start og stopp (nedkjøling) - Konfigurerbart for tidsforsinkelse på sekunder før start etter å ha mottatt et eksternt start signal, og for tidsforsinkelse på sekunder før nedstengelse etter signal om å stoppe i normal drift. Standardinnstillinger for begge perioder av tidsforsinkelser er 0 sekunder. Generator kontroll Kontrollen inkl. en integrert fase-til-fase, et følbart spenningsregulert system som er kompatibel med en shunt eller PMG selvmagnetiserings-systemer. Det spenningsregulerte systemet er utbedret, og har en SCR-utgang for god motor oppstart. De viktigste systemfunksjoner inkluderer: Digital regulering av spenningsutganger - Kan regulere utgangsspenningen innenfor + / -1.0% for enhver belastning fra ingen belastning til full belastning. Spenningsnivået vil ikke overstige + / -1.5% ved for en endring i temperatur på 40ºC (104ºF) i løpet av en 8 timers periode. Ved start av motoren eller ved plutselig overbelastning, kontrolleres spenningen til maksimalt 5% overskytende det nominelle nivået. Den automatisk spenningsregulerende funksjonen kan deaktiveres ved å bruke en ekstern spenningsregulator. Dreie-momentet V / Hz overbelastningskontroll - Spenningens rolloff sett punkt og forfallshastighet (dvs. helningen på V / Hz kurve) er justerbar i kontrollen. Beskyttende funksjoner Når aggregatet er i gang vil den beskyttende funksjonskontrollen indikere en feil ved at den aktuelle status LED på HMI lyser, samt vises feilkoden og feilbeskrivelsen på LCD-skjermen. Feilens opprinnelse og tidspunktet for hendelsen blir loggført i kontrollpanelet. Servicehåndboken og hjelpeverktøyet,inpower, gir servicenøkler og prosedyrer basert på hvilke servicekoder som kommer opp. Beskyttende funksjoner inkluderer: Konfigurerbare alarm-og statusinnganger Kontrollen tillater opptil fire alarmer eller statusinnganger (konfigurerbare kontakter lukket til jord eller åpne) for å indikere en konfigurerbar (kundespesifisert) tilstand. Kontrollen er programmert for varsling, nedstenging eller statusindikasjon ved merking av inngangene. Nødstopp Anerkjennes til enhver tid når nødstopp signalet mottas fra ekstern bryter. Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, InPower og Our energy working for you. er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkter, eller servicenavn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1566 (9/07) Side 3 av 6

4 Beskyttelse av hydro-mekanisk drivstoffmotor Stans ved overhastighet - Standardinnstillingen er 115% av nominell. Advarsel/stans ved for lavt smøreoljetrykk - Nivået er forhåndsinnstilt (konfigureres med InPower) for å samsvare med det motoren bruker. Kontroll inkl. tidsforsinkelser for å hindre/unngå plagsomme signaler ved stans. Advarsel/stans ved for høy smøreolje temperatur - Nivået er forhåndsinnstilt (konfigureres med InPower) for å samsvare med det motoren bruker. Kontrollen inkl. tidsforsinkelser for å hindre plagsommer signaler ved stans. Advarsel/stans ved for høy temperatur i motoren - Nivået er forhåndsinnstilt (konfigureres med InPower) for å samsvare med det motoren bruker. Kontrollen inkl. tidsforsinkelser for å hindre plagsomme signaler ved stans. Advarsel ved lav temperatur i kjølevæske Viser at motorens temperatur ikke er høy nok for en start på 10 sekunder eller riktig akseptert nivå/belastning. Feilindikasjon på sensor - Logikk er angitt på basiskontollen for å oppdage analog sensor eller sammenhengende feil på ledningene. Stans ved lav AC spenning (27) - Når spenning på enhver fase har sunket under forhåndsinnstilt verdi. Justerbar over et område på 50-95% av referansespenningen, tidsforsinkelse på 2-20 sekunder. Standardinnstilte verdi er 85% for 10 sekunder. Advarsel/stans ved overspenning - Setter i gang den termiske skadekurven med øyeblikkelig turtellernivå som er basert på dagens transformatorforhold og strøm vurdering. Full autoritær elektronisk motorbeskyttelse Oppdagelse av motorfeil håndteres innvendig i motorens ECM. Feilinformasjon blir kommunisert via datalinken SAE-J1939 for g jenkjennelse i HMI. Generell beskyttelse av motoren Advarsel ved lav eller høy batterispenning - Indikerer nivå på batterilader systemet(feil) ved kontinuerlig å overvåke batterispenningen. Advarsel ved svakt batteri - Kontrollsystemet tester batteriet hver gang generatoren er klar til start og varsler dersom batteriet viser en nær forestående svikt. Nedstenging ved ikke-start (overrotasjon)- Kontrollsystemet viser en feil dersom generatoren ikke starter ved ferdigstillelse av motorens sammenbrudd sekvens/rekkefølge. Stenges ned ved mislykket rotasjon - Kontrollpanelet har signalisert til starter å sveive igang motoren, men motoren vil ikke rotere. Rotasjonslås - Kontrollpanelet tillater ikke at starteren forsøker å involvere eller starte motoren når motoren roterer. Beskyttelse av generatoren Stans ved for høy AC spenning (59) - Når spenningsutgang på hvilken som helst fase overgår innstilte verdier. Turtallet er omvendt proporsjonal av grenseverdimengden. Verdier er justerbare fra % av nominell spenning, med tidsforsinkelse som er justerbar fra 0.1 til 10 sekunder. Standardinnstilte verdi er 110% for 10 sekunder. Stans ved underfrekvens (81 u) - Når generatorens utgangsfrekvens kan ikke vedlikeholdes. Innstillinger kan justeres fra 2-10 Hz under nominell innstililingsverdi, med 5-20 sekunders tidsforskinkelse. Standardinnstillinger: 6 Hz, 10 sekunder. Stans/advarsel ved overfrekvens (81o) - Når generatoren er i gang på et potensielt skadelig frekvensnivå. Innstillinger kan justeres fra 2-10 Hz over nominell innstillingsverdi med sekunders tidsforsinkelse. Standardinnstillinger: 6 Hz, 10 sekunder, aktivert. Stans ved tap av g jenkjennelse/sensorspenning- Stans av generatoren vil oppstå ved tap av spenningsg jenkjennelse/sensor innganger til kontrollpanelet. Stans ved områdebelastning - Områdespenning brukes for å stoppe generatoren når et område blir overbelastet. Feltkontroll grensensitt Inngangssignalene til hovedkontrollen inkl.: - Fjernkontroll - Lokal og nødstopp - Konfigurerbare innganger: Kontrollen inkl. (4) inngangssignaler fra kundens diskrete enheter som er konfigurerbare ved varsling, stans eller statusindikasjoner, samt visning av melding. Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker for Cummins Inc. PowerCommand, InPower og Our energy working for you. er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1566 (9/07) Side 4 av 6

5 Utgangssignaler fra kontrollsystemet PowerCommand inkluderer: - Konfigurerbar relé utganger: Kontrollen inkluderer (2) relé utgangskontakter klassifisert til 2 A. Disse utgangene kan konfigureres slik at de ved enhver kontrolladvarsel eller stans ved feil, samt klare til å laste, ikke i auto, felles alarm, felles advarsel og felles stans. - Signal som viser at det er klar til å laste (generatoren er i gang): Virker når generatoren har nådd 90% av nominell fart og spenning, og kroker/ låser inntil generatoren er byttet/endret til av-eller hvilemodus. Kommunikasjon tilkoblinger inkluderer: - Grensesnitt mot PC verktøy: RS-485 kommunikasjonsportal tillater kontrollen å kommunisere med en PC som kjører InPower eller PowerCommand med Windows -programvare. - Modbus RS-485 portal: Tillater kontrollen å kommunisere med eksterne enheter slik som PLS bruker Modbus-protokoll. Merk - En RS-232 eller USB til RS-485 omformer er påkrevd for at PC og kontrollen skal kommunisere. - Nettverkstilknytning: RS-485 kommunikasjonsportal tillater tilkobling fra kontrollen til andre Cummins Power Generation-produkter. Mekaniske tegninger PowerCommand's maskingrensesnitt HMI211 Beskrivelse Kontrollsystemet inkluderer et intuitivt brukergrensesnitt som tillater full generatorkontroll samt systemmåling, feilkunng jøringer, konfigurering og diagnostikk. Grensesnittet inkl. 5 status LED lamper med både internasjonale aksepterte symboler og engelsk tekst for å etterkomme kundenes behov. Grensensittet inkl. også et LED bakbelyst, LCD skjerm med følbare og myke brytere for enkel betjening og skjermnavigering. Den kan konfigureres for måleenheter og har justerbar skjermkontrast og lysstyrke. 224 (8,82) Kontrollpanelet 149 (5,88) Bryterfunksjonen kjør/av/auto er integrert i grensesnittpanelet. All data på kontrollpanelet kan sees ved å bla g jennom skjermene med navigeringsnøkkelene. Kontrollpanelet viser strømfeilen og en tidsbestilt oversikt som viser de siste fem feil. 100 (3,94) Gjeldende strøm stadie 72 (2,95) 38 (1,50) 65 (2,56) Egenskaper LED indikerende lamper: - fjernkontroll - ikke i auto - nedstengelse - advarsel - auto - igangsetting 128 x 64 piksler grafisk LED bakgrunnslyst LCD. Fire følbare membranbrytere som er definert for LCD bruk. Funksjonene til disse bryterne er dynamisk definert på LCD-skjermen. To følbare membranbrytere dedikert til av-og tilbake funksjonen. Tillater komplett kontrolloppsett av generatoren Sertifiseringer: Egnet for bruk på generatorer som er konstruert, produsert, testet og godkjent ihenhold til aktuelle standarder: UL, NFPA, ISO, IEC, Mil Std., CE and CSA. Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker for Cummins Inc. PowerCommand, InPower og Our energy working for you. er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1566 (9/07) Side 5 av 6

6 Kommunikasjons tilkoblinger inkluderer: - Grensesnitt mot PC verktøy: RS-485 kommunikasjonsportal tillater HMI å kommunisere med en personlig datamaskin som har innstallert InPower. - RS-485 kommunikasjonsportal tillater HMI å kommunisere med hovedkontrollpanelet. Mekanisk tegning 141 (5,56) 33,5 (1,32) Kontrollpanelet er helt innkapslet for å gi bedre motstand mot støv og fuktighet. Skjermpanelet har en enkel membran overflate, som er ug jennomtrengelig for støv, fuktighet, olje og eksos. Dette panelet bruker en forseglet membran som sikrer lang og pålitelig levetid i krevende miljøer. Kontrollsystemet er konstruert og testet for å være motstandsdyktig mot RFI / EMI, og for å motstå virkningene av vibrasjonen som gir en lang pålitelig levetid når det er montert på generatoren. Kontrollen omfatter forbigående beskyttende enheter ved overspenning for å være i overensstemmelse med aktuelle standarder. HMI 111(4,38) Dimensjoner: mm (inches) Programvare InPower (utover 6.0 versjon) er en PC-basert serviceprogramvare som er konstruert for å kunne kommunisere direkte med PowerCommand generatoren og vendebrytere, skal forenkle servicen og overvåker disse produktene. Miljø Kontrollen er konstruert for forsvarlig drift uten rekalibrering ved temperaturer fra -40ºC (104ºF) til +70ºC (158ºF), og ved lagring fra -55ºC (131ºF) til +80ºC (176ºF). Kontrollen fungerer med en luftfuktighet på opptil 95%, ikke-kondenserende. HMI er konstruert for forsvarlig drift i temperaturer fra -20ºC (-4 F) til +70ºC (158ºF), og ved lagring fra -30ºC (-22ºF) til +80ºC (176ºF). Sertifiseringer PowerCommand møter eller overgår kravene av følgende koder og standarder: - NFPA 110 for nivå 2 eller 3 systemer. - ISO : I overensstemmelse med 1993, kontroller og koblingsanlegg. - CE merking: Kontrollsystemet er egnet for bruk på generator som er CE-merket. - EN ,2 bolig/små eller store industrielle utslipp - EN ,2 bolig/små eller store sårbare industrielle - ISO , nivå 2; DC forsyningstest ved økende spenning. - Mil Std 202C, metode 101 og ASTM B117: Salt tåke test. - PowerCommand kontrollsystemer og generatorer er konstruert og produsert ved anlegg som er ISO 9001 godkjente. - UL 508 anerkjent eller oppført, og egnet for bruk på UL 2200 oppførte generatorer. - CSA C282-M1999 overensstemmelse. - CSA 22.2 nr. 14 M91 industrielle kontroller. Garanti Alle komponenter og delsystemer er dekket av et ett års garanti. Andre valgfrie og utvidede fabrikkgarantier og lokale vedlikeholdsavtaler fra distributør er tilg jengelig. Kontakt oss for mer informasjon: SATEMA AS Enebakkveien 127, Pb. 21 Manglerud, 0612 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: NB: Å bruke et annet verktøysystem kan føre til elektrosjokk og / eller skade på eiendom. Skal ikke kobles til byggets elektriske anlegg uten å bruke en godkjent enhet, eller etter at byggets bryter er skrudd på. Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker for Cummins Inc. PowerCommand, InPower og Our energy working for you. er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1566 (9/07) Side 6 av 6

PowerCommand 1.2 kontrollsystem

PowerCommand 1.2 kontrollsystem PowerCommand 1.2 kontrollsystem Spesifikasjonsark Our energy working for you. TM Beskrivelse av kontrollsystemet Kontrollsystemet PowerCommand er et mikroprosessorbasert generatoraggregat som overvåker,

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem Delta OP Brukerhåndbok Betjeningspanel Brannalarmsystem 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Novar AS. Uten skriftlig tillatelse fra Novar AS er det ulovlig

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Euromap67 Versjon 3.0 (rev. 15965) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR10:

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER E X C E L L E N C E I N E L E C T R I C Scandinavian Electric AS Janaflaten 10 N 5179 Bergen Tlf.: 55 50 60 70 Faks: 55 50 60 99 www.scel.no se.mail@scel.no

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK FOR KONTROLLPANEL VANNKJØLT KJØLER MED SKRUEKOMPRESSOR MICROTECH III KONTROLLENHET D EOMWC00310-12NO

DRIFTSHÅNDBOK FOR KONTROLLPANEL VANNKJØLT KJØLER MED SKRUEKOMPRESSOR MICROTECH III KONTROLLENHET D EOMWC00310-12NO - 1 - DRIFTSHÅNDBOK FOR KONTROLLPANEL VANNKJØLT KJØLER MED SKRUEKOMPRESSOR MICROTECH III KONTROLLENHET D EOMWC00310-12NO - 2 - Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 KONTROLLENHETENS DRIFTSGRENSER 3 KONTROLLENHETENS

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

RTD-20 Monteringsinstruksjoner

RTD-20 Monteringsinstruksjoner LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Monteringsinstruksjoner 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 Norsk RTD-20 Monteringsinstruksjoner 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0

VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0 Bruker Manual Norsk V1.0 Vitacon AS Side 1 VitaScan Portable Vitacon AS Side 2 Informasjonen i denne brukermanualen eies av Vitacon AS. Den er laget til bruk for våre kunder. Den kan endres helt eller

Detaljer

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a Installering og bruk Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tårn su0835a Smart-UPS TM SR1 Avbruddssikker strømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 Vac Tårn Norsk

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer