PowerCommand 1.1 kontrollsystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PowerCommand 1.1 kontrollsystem"

Transkript

1 PowerCommand 1.1 kontrollsystem Spesifikasjonsark Our energy working for you. TM Beskrivelse av kontrollsystemet Kontrollsystemet PowerCommand er et mikroprosessorbasert generatorsett som overvåker, måler, og som er konstruert for å møte dagens krav på motordrevne generatorsett. Integrasjonen av alle kontrollfunksjoner til et enkelt kontrollsystem gir økt pålitelighet og ytelse sammenlignet med vanlige kontrollsystemer for generator-anlegg. Kontrollsystemene er konstruert og testet for å møte det tøffe miljøet hvor generatorer brukes. Egenskaper/Funksjoner 128 x 64 piksler grafisk LED med bakgrunnsbelyst LCD Digital spenningsregulerer. 1-fase type regulator kompatibel med enten en shunt eller PMG systemer Digital turtallstyrer (der det er aktuelt) Generatorsettet overvåker og beskytter Avansert overspenningsvern Et Modbus grensesnitt som er koblet sammen med kundens utstyr 12 and 24 VDC batteridrift Garanti og service. Støttet av et omfattende garanti- og verdensomspennende distributørog service nettverk Sertifisering. Egnet for bruk på generatorer som er konstruert, produsert, testet og sertifisert ihht aktuelle standarder: UL, NFPA, ISO, IEC Mil Std., CE og CSA Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, InPower og Our energy working for you. er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkter, eller servicenavn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1566 (9/07) Side 1 av 6

2 PowerCommand digital generator kontroll PCC 1302 Beskrivelse PowerCommand generatorkontroll er egnet for bruk på et bredt spekter av generatorer i ikkeparallelle applikasjoner. PowerCommand kontroll er kompatibel med en omformer shunt eller PMG selvmagnetiserer. Den er egnet for bruk med koblingbare eller ikke-koblingsbare generatorer, og den kan konfigureres for enhver frekvens, spenning og krafttilkobling fra VAC fasetil-fase. Strømmen til kontrollsystemet kommer fra generatoren's startbatterier. Kontrollen fungerer på et spenningsområde fra 8 VDC til 30 VDC. Egenskaper/Funksjoner 12 og 24 VDC batteridrift. Digital spenningsregulerer - 1-fase type regulator kompatibel med enten en omformer shunt eller PMG systemer. Gjenkjenning/sensor er 1-fase. Digital turtallstyrer (der det er nødvendig) - Gir en isokron frekvensregulering. Total autoritær motorkommunikasjon (der det er nødvendig) - Kommuniserer og kontrollerer motorkontroll modulen (ECM-Engine Control Module). Felles utnyttelse - Med høyere funksjoner, kan Cummins Power Generation kontrollere enkle feltoppgraderinger Overvåking av generatoren - Overvåker status for alle kritiske motor- og dynamofunksjoner. Digital måling av generatoren (AC og DC). Generatoren har eget overvåkingssystem av batteriene - med føler, og skal advare mot et svakt batteri. Motorstarter - inkluderer relé startere for oppstart, drivstoff stans (FSO), glødeplugg / tenningsgnist og bryter B+ applikasjoner. Beskyttelse av generatoren- Beskytter motor og dynamo. Utvidet servicetilg jengelighet - Det brukes et PC-basert programvare verktøy, InPower. Miljøverntiltak - Kontrollsystemet er konstruert for pålitelig drift i tøffe miljøer. Det viktigste kontrollpanelet er innkapslet for å beskytte elementene. Modbus grensesnitt - som kobles sammen med kundens grensesnitt. Konfigurerbare innganger og utganger - 4 diskrete innganger og to tørr-kontakter med reléutganger. Garanti og service - Støttet av en omfattende garanti-og verdensomspennende distributør-og servicenettverk. Sertifiseringer - Egnet til bruk på generatoranlegg som er konstruert, produsert, testet og sertifisert i henhold til aktuelle standarder: UL, NFPA, ISO, IEC, Mil Std., CE og CSA. Standardiserte kontrollfunksjoner HMI kapasitet Operatør justeringer - HMI inkluderer bestemmelser for mange oppsett og justeringsfunksjoner. Generatorens maskinvare data - Tilgang til kontrollsystemet og programvarens delenummer, generator rangering i kva og generatorens modellnummer kommer fra HMI eller InPower. Data logger - Inkluderer motorens driftstid, kontrollerer tid og antall startsforsøk. Feil historikk - Gir en oversikt over de siste feilened med en tidsstempel. Opp til 10 hendelser er lagret i kontrollens ikke-flyktig minne. Generator data - Spenning (1 eller 3-fase, fase-til-fase og fase-tilnøytral) - Strøm (1 eller 3-fase) - kva (3-fase og totalt) - Frekvens Motordata - Batterispenning ved oppstart - Motorhastighet - Motor temperatur - Motoroljetrykk - Delvis Full Authority Engine (FAE) data (der det er nødvendig) Servicejusteringer - HMI inkl. bestemmelser for justering og kalibrering av generatorens kontrollfunksjoner. Justeringer er beskyttet av et passord. Funksjonene inkluderer: - Justeringer av motorens turtall - Justerer spenningsregulerer - Startssyklus - Konfigurerbar oppsett av feil - Konfigurerbar oppsett av utganger - Meter kalibrering - Måleenheter Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, InPower og Our energy working for you. er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkter, eller servicenavn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1566 (9/07) Side 2 av 6

3 Motorkontroll SAE-J1939 CAN grensesnitt til hel-autoritære ECMS (hvor g jeldende) - Gir data bytte mellom generator og motorkontrolleren for kontroll, måling og diagnostikk. 12 VDC/24 VDC batteri operasjoner - PowerCommand skal operere enten på 12 VDC eller 24 VDC batterier. Isokrone styrer (hvor g jeldende) - Kan kontrollere motorens hastighet innenfor + / -0,25% for enhver stabil tilstand fra ingen belastning til full belastning. Frekvensomløpet vil ikke overstige + / -0.5% ved en endring i temperatur på 33 C (60 F) i løpet av en 8 timers periode. Temperatur-avhengig styrt dynamikk (med elektronisk styrer) - Endrer motorens kontrollparametere som en funksjon av motortemperatur. Dette g jør at motoren er mer lydhør når den er varm, og mer stabil når den fungerer på lavere temperatur nivåer Start med fjernkontroll - Aksepterer et signal fra fjernkontrollen som automatisk starter generatoren,som dernest øker til nominell hastighet og spenning. Fjernkontrollens startsignal vil også vekke kontrollen opp fra hvilemodus. Kontrollen kan inkl. en tidsforsinkelse ved start og stopp. Fjern- og lokal nødstopp - Kontrollen g jenkjenner et første signal fra en lokal nødstoppbryter (montert på generatoren) eller fjernkontroll (innretning montert) bryter som g jør at generatoren stenges ned. Generatoren forhindres fra å kjøre eller ruse når bryteren er opptatt. Dersom den er i hvilemodus, vil aktivering av begge nødstoppbryterne starte kontrollen ig jen. Hvilemodus - Kontrollen har et konfigurerbart lavt strømforbruk som minsker startbatteriets strømforbruk når generator ikke er i drift. Kontrollen kan også konfigureres til å gå inn i en lav strømtilstand mens hovedprogrammer står i automodus eller ved programmer uten en batterilader. Motorstarter - Kontrollsystemet støtter automatisk motorstart. Primær og backup starter frakobles ved en av tre metoder: magnetisk opphenting, batteriet lader generatorens tilbakemeldinger eller ved hovedgeneratorens utgangsfrekvens. Kontrollpanelet støtter også konfigurerbare kontroll av glødeplugger når dette er aktuelt. Startssyklus - Konfigurerbar for et antall av startsykluser (1 til 7), og varighet av syklus og hviletid. Kontrollen inkl. beskyttelse ved oppstart for å hindre brukeren fra å angi en start-sekvens som kan være skadelig. Tidsforsinkelse ved start og stopp (nedkjøling) - Konfigurerbart for tidsforsinkelse på sekunder før start etter å ha mottatt et eksternt start signal, og for tidsforsinkelse på sekunder før nedstengelse etter signal om å stoppe i normal drift. Standardinnstillinger for begge perioder av tidsforsinkelser er 0 sekunder. Generator kontroll Kontrollen inkl. en integrert fase-til-fase, et følbart spenningsregulert system som er kompatibel med en shunt eller PMG selvmagnetiserings-systemer. Det spenningsregulerte systemet er utbedret, og har en SCR-utgang for god motor oppstart. De viktigste systemfunksjoner inkluderer: Digital regulering av spenningsutganger - Kan regulere utgangsspenningen innenfor + / -1.0% for enhver belastning fra ingen belastning til full belastning. Spenningsnivået vil ikke overstige + / -1.5% ved for en endring i temperatur på 40ºC (104ºF) i løpet av en 8 timers periode. Ved start av motoren eller ved plutselig overbelastning, kontrolleres spenningen til maksimalt 5% overskytende det nominelle nivået. Den automatisk spenningsregulerende funksjonen kan deaktiveres ved å bruke en ekstern spenningsregulator. Dreie-momentet V / Hz overbelastningskontroll - Spenningens rolloff sett punkt og forfallshastighet (dvs. helningen på V / Hz kurve) er justerbar i kontrollen. Beskyttende funksjoner Når aggregatet er i gang vil den beskyttende funksjonskontrollen indikere en feil ved at den aktuelle status LED på HMI lyser, samt vises feilkoden og feilbeskrivelsen på LCD-skjermen. Feilens opprinnelse og tidspunktet for hendelsen blir loggført i kontrollpanelet. Servicehåndboken og hjelpeverktøyet,inpower, gir servicenøkler og prosedyrer basert på hvilke servicekoder som kommer opp. Beskyttende funksjoner inkluderer: Konfigurerbare alarm-og statusinnganger Kontrollen tillater opptil fire alarmer eller statusinnganger (konfigurerbare kontakter lukket til jord eller åpne) for å indikere en konfigurerbar (kundespesifisert) tilstand. Kontrollen er programmert for varsling, nedstenging eller statusindikasjon ved merking av inngangene. Nødstopp Anerkjennes til enhver tid når nødstopp signalet mottas fra ekstern bryter. Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, InPower og Our energy working for you. er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkter, eller servicenavn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1566 (9/07) Side 3 av 6

4 Beskyttelse av hydro-mekanisk drivstoffmotor Stans ved overhastighet - Standardinnstillingen er 115% av nominell. Advarsel/stans ved for lavt smøreoljetrykk - Nivået er forhåndsinnstilt (konfigureres med InPower) for å samsvare med det motoren bruker. Kontroll inkl. tidsforsinkelser for å hindre/unngå plagsomme signaler ved stans. Advarsel/stans ved for høy smøreolje temperatur - Nivået er forhåndsinnstilt (konfigureres med InPower) for å samsvare med det motoren bruker. Kontrollen inkl. tidsforsinkelser for å hindre plagsommer signaler ved stans. Advarsel/stans ved for høy temperatur i motoren - Nivået er forhåndsinnstilt (konfigureres med InPower) for å samsvare med det motoren bruker. Kontrollen inkl. tidsforsinkelser for å hindre plagsomme signaler ved stans. Advarsel ved lav temperatur i kjølevæske Viser at motorens temperatur ikke er høy nok for en start på 10 sekunder eller riktig akseptert nivå/belastning. Feilindikasjon på sensor - Logikk er angitt på basiskontollen for å oppdage analog sensor eller sammenhengende feil på ledningene. Stans ved lav AC spenning (27) - Når spenning på enhver fase har sunket under forhåndsinnstilt verdi. Justerbar over et område på 50-95% av referansespenningen, tidsforsinkelse på 2-20 sekunder. Standardinnstilte verdi er 85% for 10 sekunder. Advarsel/stans ved overspenning - Setter i gang den termiske skadekurven med øyeblikkelig turtellernivå som er basert på dagens transformatorforhold og strøm vurdering. Full autoritær elektronisk motorbeskyttelse Oppdagelse av motorfeil håndteres innvendig i motorens ECM. Feilinformasjon blir kommunisert via datalinken SAE-J1939 for g jenkjennelse i HMI. Generell beskyttelse av motoren Advarsel ved lav eller høy batterispenning - Indikerer nivå på batterilader systemet(feil) ved kontinuerlig å overvåke batterispenningen. Advarsel ved svakt batteri - Kontrollsystemet tester batteriet hver gang generatoren er klar til start og varsler dersom batteriet viser en nær forestående svikt. Nedstenging ved ikke-start (overrotasjon)- Kontrollsystemet viser en feil dersom generatoren ikke starter ved ferdigstillelse av motorens sammenbrudd sekvens/rekkefølge. Stenges ned ved mislykket rotasjon - Kontrollpanelet har signalisert til starter å sveive igang motoren, men motoren vil ikke rotere. Rotasjonslås - Kontrollpanelet tillater ikke at starteren forsøker å involvere eller starte motoren når motoren roterer. Beskyttelse av generatoren Stans ved for høy AC spenning (59) - Når spenningsutgang på hvilken som helst fase overgår innstilte verdier. Turtallet er omvendt proporsjonal av grenseverdimengden. Verdier er justerbare fra % av nominell spenning, med tidsforsinkelse som er justerbar fra 0.1 til 10 sekunder. Standardinnstilte verdi er 110% for 10 sekunder. Stans ved underfrekvens (81 u) - Når generatorens utgangsfrekvens kan ikke vedlikeholdes. Innstillinger kan justeres fra 2-10 Hz under nominell innstililingsverdi, med 5-20 sekunders tidsforskinkelse. Standardinnstillinger: 6 Hz, 10 sekunder. Stans/advarsel ved overfrekvens (81o) - Når generatoren er i gang på et potensielt skadelig frekvensnivå. Innstillinger kan justeres fra 2-10 Hz over nominell innstillingsverdi med sekunders tidsforsinkelse. Standardinnstillinger: 6 Hz, 10 sekunder, aktivert. Stans ved tap av g jenkjennelse/sensorspenning- Stans av generatoren vil oppstå ved tap av spenningsg jenkjennelse/sensor innganger til kontrollpanelet. Stans ved områdebelastning - Områdespenning brukes for å stoppe generatoren når et område blir overbelastet. Feltkontroll grensensitt Inngangssignalene til hovedkontrollen inkl.: - Fjernkontroll - Lokal og nødstopp - Konfigurerbare innganger: Kontrollen inkl. (4) inngangssignaler fra kundens diskrete enheter som er konfigurerbare ved varsling, stans eller statusindikasjoner, samt visning av melding. Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker for Cummins Inc. PowerCommand, InPower og Our energy working for you. er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1566 (9/07) Side 4 av 6

5 Utgangssignaler fra kontrollsystemet PowerCommand inkluderer: - Konfigurerbar relé utganger: Kontrollen inkluderer (2) relé utgangskontakter klassifisert til 2 A. Disse utgangene kan konfigureres slik at de ved enhver kontrolladvarsel eller stans ved feil, samt klare til å laste, ikke i auto, felles alarm, felles advarsel og felles stans. - Signal som viser at det er klar til å laste (generatoren er i gang): Virker når generatoren har nådd 90% av nominell fart og spenning, og kroker/ låser inntil generatoren er byttet/endret til av-eller hvilemodus. Kommunikasjon tilkoblinger inkluderer: - Grensesnitt mot PC verktøy: RS-485 kommunikasjonsportal tillater kontrollen å kommunisere med en PC som kjører InPower eller PowerCommand med Windows -programvare. - Modbus RS-485 portal: Tillater kontrollen å kommunisere med eksterne enheter slik som PLS bruker Modbus-protokoll. Merk - En RS-232 eller USB til RS-485 omformer er påkrevd for at PC og kontrollen skal kommunisere. - Nettverkstilknytning: RS-485 kommunikasjonsportal tillater tilkobling fra kontrollen til andre Cummins Power Generation-produkter. Mekaniske tegninger PowerCommand's maskingrensesnitt HMI211 Beskrivelse Kontrollsystemet inkluderer et intuitivt brukergrensesnitt som tillater full generatorkontroll samt systemmåling, feilkunng jøringer, konfigurering og diagnostikk. Grensesnittet inkl. 5 status LED lamper med både internasjonale aksepterte symboler og engelsk tekst for å etterkomme kundenes behov. Grensensittet inkl. også et LED bakbelyst, LCD skjerm med følbare og myke brytere for enkel betjening og skjermnavigering. Den kan konfigureres for måleenheter og har justerbar skjermkontrast og lysstyrke. 224 (8,82) Kontrollpanelet 149 (5,88) Bryterfunksjonen kjør/av/auto er integrert i grensesnittpanelet. All data på kontrollpanelet kan sees ved å bla g jennom skjermene med navigeringsnøkkelene. Kontrollpanelet viser strømfeilen og en tidsbestilt oversikt som viser de siste fem feil. 100 (3,94) Gjeldende strøm stadie 72 (2,95) 38 (1,50) 65 (2,56) Egenskaper LED indikerende lamper: - fjernkontroll - ikke i auto - nedstengelse - advarsel - auto - igangsetting 128 x 64 piksler grafisk LED bakgrunnslyst LCD. Fire følbare membranbrytere som er definert for LCD bruk. Funksjonene til disse bryterne er dynamisk definert på LCD-skjermen. To følbare membranbrytere dedikert til av-og tilbake funksjonen. Tillater komplett kontrolloppsett av generatoren Sertifiseringer: Egnet for bruk på generatorer som er konstruert, produsert, testet og godkjent ihenhold til aktuelle standarder: UL, NFPA, ISO, IEC, Mil Std., CE and CSA. Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker for Cummins Inc. PowerCommand, InPower og Our energy working for you. er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1566 (9/07) Side 5 av 6

6 Kommunikasjons tilkoblinger inkluderer: - Grensesnitt mot PC verktøy: RS-485 kommunikasjonsportal tillater HMI å kommunisere med en personlig datamaskin som har innstallert InPower. - RS-485 kommunikasjonsportal tillater HMI å kommunisere med hovedkontrollpanelet. Mekanisk tegning 141 (5,56) 33,5 (1,32) Kontrollpanelet er helt innkapslet for å gi bedre motstand mot støv og fuktighet. Skjermpanelet har en enkel membran overflate, som er ug jennomtrengelig for støv, fuktighet, olje og eksos. Dette panelet bruker en forseglet membran som sikrer lang og pålitelig levetid i krevende miljøer. Kontrollsystemet er konstruert og testet for å være motstandsdyktig mot RFI / EMI, og for å motstå virkningene av vibrasjonen som gir en lang pålitelig levetid når det er montert på generatoren. Kontrollen omfatter forbigående beskyttende enheter ved overspenning for å være i overensstemmelse med aktuelle standarder. HMI 111(4,38) Dimensjoner: mm (inches) Programvare InPower (utover 6.0 versjon) er en PC-basert serviceprogramvare som er konstruert for å kunne kommunisere direkte med PowerCommand generatoren og vendebrytere, skal forenkle servicen og overvåker disse produktene. Miljø Kontrollen er konstruert for forsvarlig drift uten rekalibrering ved temperaturer fra -40ºC (104ºF) til +70ºC (158ºF), og ved lagring fra -55ºC (131ºF) til +80ºC (176ºF). Kontrollen fungerer med en luftfuktighet på opptil 95%, ikke-kondenserende. HMI er konstruert for forsvarlig drift i temperaturer fra -20ºC (-4 F) til +70ºC (158ºF), og ved lagring fra -30ºC (-22ºF) til +80ºC (176ºF). Sertifiseringer PowerCommand møter eller overgår kravene av følgende koder og standarder: - NFPA 110 for nivå 2 eller 3 systemer. - ISO : I overensstemmelse med 1993, kontroller og koblingsanlegg. - CE merking: Kontrollsystemet er egnet for bruk på generator som er CE-merket. - EN ,2 bolig/små eller store industrielle utslipp - EN ,2 bolig/små eller store sårbare industrielle - ISO , nivå 2; DC forsyningstest ved økende spenning. - Mil Std 202C, metode 101 og ASTM B117: Salt tåke test. - PowerCommand kontrollsystemer og generatorer er konstruert og produsert ved anlegg som er ISO 9001 godkjente. - UL 508 anerkjent eller oppført, og egnet for bruk på UL 2200 oppførte generatorer. - CSA C282-M1999 overensstemmelse. - CSA 22.2 nr. 14 M91 industrielle kontroller. Garanti Alle komponenter og delsystemer er dekket av et ett års garanti. Andre valgfrie og utvidede fabrikkgarantier og lokale vedlikeholdsavtaler fra distributør er tilg jengelig. Kontakt oss for mer informasjon: SATEMA AS Enebakkveien 127, Pb. 21 Manglerud, 0612 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: NB: Å bruke et annet verktøysystem kan føre til elektrosjokk og / eller skade på eiendom. Skal ikke kobles til byggets elektriske anlegg uten å bruke en godkjent enhet, eller etter at byggets bryter er skrudd på. Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker for Cummins Inc. PowerCommand, InPower og Our energy working for you. er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkter, eller service navn kan være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1566 (9/07) Side 6 av 6

PowerCommand 1.2 kontrollsystem

PowerCommand 1.2 kontrollsystem PowerCommand 1.2 kontrollsystem Spesifikasjonsark Our energy working for you. TM Beskrivelse av kontrollsystemet Kontrollsystemet PowerCommand er et mikroprosessorbasert generatoraggregat som overvåker,

Detaljer

PowerCommand 1.2 kontrollsystem

PowerCommand 1.2 kontrollsystem PowerCommand 1.2 kontrollsystem Spesifikasjonsark Our energy working for you. TM Beskrivelse av kontrollsystemet Kontrollsystemet PowerCommand er et mikroprosessorbasert aggregatstyring og overvåkingssystem

Detaljer

PowerCommand 3.3 kontrollsystem

PowerCommand 3.3 kontrollsystem PowerCommand 3.3 kontrollsystem Spesifikasjonsark Our energy working for you. TM Beskrivelse av kontrollsystemet Kontrollsystemet PowerCommand er et mikroprosessorbasert aggregatstyrings- og overvåkingssystem

Detaljer

GTEC Vendebryter Åpen overgang

GTEC Vendebryter Åpen overgang GTE Vendebryter Åpen overgang Spesifikasjonsark for 40-2000 Our energy working for you. TM eskrivelse GTE vendebrytere kombinerer pålitelighet og fleksibilitet i en liten, økonomisk pakke som overfører

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Bærbar ladecomputer DBL800-M

Bærbar ladecomputer DBL800-M Bærbar ladecomputer Intelligent batterilader til blybatterier (åpne/agm-/gel-) 100% beskyttelse av tilkoblet elekktronikk Kan brukes som bade batterilader og strømforsyning Utvidede selvbeskyttelsesfunksjoner

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

V500C2. strømaggregater. 500kVA @ 50Hz 400-230V Volvo dieselmotor. Beskrivelse av V500C2: V500C2 GENERELLE DATA. Elektronisk regulator

V500C2. strømaggregater. 500kVA @ 50Hz 400-230V Volvo dieselmotor. Beskrivelse av V500C2: V500C2 GENERELLE DATA. Elektronisk regulator Motortype Generator nr. Ytelsesklasse TAD1345GE AT02070T G3 Beskrivelse av : Elektronisk regulator GENERELLE DATA ESP* PRP* Frekvens Spenning Standard kontrollpanel Valgfritt kontrollpanel 500kVA 455kVA

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Videregående kurs. EA6 utestasjon

Videregående kurs. EA6 utestasjon Videregående kurs utestasjon Montert i eget stålplateskap 400x600x200 (bxhxd) 1 prosessor og io-moduler GSM-telefon/analogt modem LAN ethernet TCP/IP Tilkopling 24V, fjærklemmer Sikringer 6x20mm 2AT Strømforsyning

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Marine aggregater 4-16 kw

Marine aggregater 4-16 kw Marine aggregater 4-16 kw Kvalitetssterke aggregater fra Lombardini Marine Marine aggregatet. Lombardini Marine generatorer er resultatet av mange års studier, utviklet etter nøye markedsundersøkelser

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien DC-108 Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien INNHOLD I. SIKKERHETSINFORMASJON II. III. IV. GENERELL BESKRIVELSE SPESIFIKASJON NAVN OG FUNKSJONER V. BRUKE DISPLAYET VI. VII. VIII. KONFIGURERE

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

9000 Series Processors

9000 Series Processors Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processors Drift, Egenskaper og fordeler MAR-MKL-R 1 9000 Series Processors, September 2006 Operation (Section 2-1) Slå strømmen "På" i systemet: Bruker 12

Detaljer

Inngangsmodul Trådløs

Inngangsmodul Trådløs Inngangsmodul Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 2 3.1 Tilkoblinger... 2

Detaljer

Back-UPS RS 550 Installering og bruk

Back-UPS RS 550 Installering og bruk Back-UPS RS 550 Installering og bruk Innhold Sikkerhet Ikke installer UPS-apparatet i direkte sollys, sterk varme, fuktighet eller der det er i kontakt med væske. bu001a Ikke koble en laserskriver eller

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

RTD-HO. realtime. Monteringsinstruksjoner 0V +V. realtime. Norsk. RTD-HO monteringsinstruksjoner. RTD-HO Control Interface 100.00 100.00 22.

RTD-HO. realtime. Monteringsinstruksjoner 0V +V. realtime. Norsk. RTD-HO monteringsinstruksjoner. RTD-HO Control Interface 100.00 100.00 22. LED3 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-HO Monteringsinstruksjoner +V S1 S2 S3 S4 S5 S6 POWER 15-24VDC Norsk RTD-HO monteringsinstruksjoner 100.00 RTD-HO Control Interface realtime Control Systems 24VAC/3DC, 1A REMC

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

NDSL & EATON. Verdensomspennende kunnskap i batteriovervåking

NDSL & EATON. Verdensomspennende kunnskap i batteriovervåking NDSL & EATON Verdensomspennende kunnskap i batteriovervåking 6/21/2012 CELLWATCH Everyday Battery Monitoring 1 Sårbarheten med en streng 36 x 12 volt blokker = 432 volt 6/21/2012 CELLWATCH Everyday Battery

Detaljer

DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP.

DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP. 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika Side 1 av 6 DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP. DEFINISJON/AVGRENSNING: Hvis ikke annet er beskrevet i anbudsbeskrivelsen skal følgende kravspesifikasjon

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

PRESSING. Antall modeller. Kapasitet mm. Type. Side

PRESSING. Antall modeller. Kapasitet mm. Type. Side Pressverktøy Har låseknapp ved syklusfullføring for å sikre samme pålitelige, vanntette skjøt hver gang. Har høy teknisk standard for å levere uovertruffen kvalitet og holdbarhet understøttet av RIDGIDs

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

DIRIS A20. Norsk Manual

DIRIS A20. Norsk Manual DIRIS A20 Norsk Manual DIRIS A20 PRESENTASJON 6 7 4 N 1. Tastatur med 4 Dobbeltfunksjonsknapper (Display eller Programmering) 2. LCD display (bakgrunnsbelyst) 3. Fasespesifisering 4. Måleverdiene 5. Enhetsbenevnelse

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Aktuator Elektrisk, ELQ

Aktuator Elektrisk, ELQ 3852 3852 Eksempler på bruksområder Aktuator for 100% regulering av kule og dreiespjeldsventiler. Beskrivelse Aktuator for ventil, elektrisk, kontinuerlig drift 3852ELQ Elektrisk aktuator for kontinuerlig

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER

BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER OPTIMA YELLOWTOP DYPSYKLUSBATTERI FOR EKSTREME ANVENDELSER LAV INTERN MOTSTAND SØRGER FOR BEDRE LYDKVALITET INGEN GASSUTSLIPP ELLER VOND LUKT, 100 % LEKKASJESIKKERT

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

STRØMAGGREGATER. Pålitelige og effektive strømaggregater fra Cummins Power Generation. The Power of One TM. www.satema.no

STRØMAGGREGATER. Pålitelige og effektive strømaggregater fra Cummins Power Generation. The Power of One TM. www.satema.no STRØMAGGREGATER Pålitelige og effektive strømaggregater fra Cummins Power Generation The Power of One TM 2 3 Informasjon SATEMA representant for Cummins Power Generation Som representant for Cummins Power

Detaljer

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Manual Side 1 Kjære kunde, Denne brukerveiledningen inneholder all informasjon

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

WHEEL WASHER. Innovativ maskin for vask av kjøretøyets dekk. www.satema.no OSLO MOELV TRONDHEIM SMÅLANDSSTENAR

WHEEL WASHER. Innovativ maskin for vask av kjøretøyets dekk. www.satema.no OSLO MOELV TRONDHEIM SMÅLANDSSTENAR WHEEL WASHER Innovativ maskin for vask av kjøretøyets dekk 2 3 Gjørmete dekk er en belastning for miljøet og kan skape alvorlige uhell. Nå er løsningen her 4 5 SATEMA introduserer Wheel washer på det nordiske

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 og EP6500ET/25 VIKTIG Å VITE Før du tar aggregatet i bruk må du lese denne manualen. For at aggregatet skal sikres lang levetid og funksjonere best mulig,

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Vipark Taak. by Ditech. Cash in ticket out

Vipark Taak. by Ditech. Cash in ticket out Vipark Taak by Ditech Cash in ticket out Vipark Taak by Ditech er rett og slett en parkeringsautomat. Ikke mer, ikke mindre. Taak er er en parkeringsautomat. Enkelt og greit. Mynt inn, billett ut. Ikke

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369 Relé Dold Installasjonsrelé 370 Impuls relé 370 Modulær relé 370 Lampetest 371 Tidsrelé 372 Multifunksjon IK 372 Multifunksjon MK 372 Overvåknings relé 373 Isolasjonsovervåkning 373 Spenningsovervåkning

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Produkt informasjon 2009

Produkt informasjon 2009 Produkt informasjon 2009 DMX kontroller DMX signal konverter DALI kontroller DSI kontroller LED dimmere konstant strøm LED dimmere konstant spenning 1..10V kontroller DSI/DALI dimmer http://nortronic.biz

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer