PowerCommand 1.2 kontrollsystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PowerCommand 1.2 kontrollsystem"

Transkript

1 PowerCommand 1.2 kontrollsystem Spesifikasjonsark Our energy working for you. TM Beskrivelse av kontrollsystemet Kontrollsystemet PowerCommand er et mikroprosessorbasert generatoraggregat som overvåker, måler og kontrollerer systemet, og er konstruert for å møte dagens krav av motordrevne generatorsett. Integrasjonen av alle kontrollfunksjoner til et enkelt kontrollsystem gir økt pålitelighet og ytelse sammenlignet med vanlige kontrollsystemer for generatorsett. Kontrollsystemene er konstruert og testet for å møte det tøffe miljøet hvor generatorer brukes. Egenskaper/Funksjoner 128 x 128 piksler grafisk LED med bakgrunnsbelyst LCD Digital spenningsregulerer. 1-fase regulator kompatibel med enten shunt eller PMG systemer Digital turtallstyrer (der det er aktuelt) Generatorsettet overvåker og beskytter Avansert overspenningsvern Et Modbus grensesnitt som er koblet sammen med kundens utstyr 12 og 24 VDC batteridrift Garanti og service. Støttet av et omfattende garanti og verdensomspennende distributør ogservice nettverk Sertifisering. Egnet for bruk på generatorer som er konstruert, produsert, testet og sertifisert iht aktuelle standarder: UL, NFPA, ISO, IEC Mil Std., CE og CSA Cummins Power Generation Inc. Alle rettigheter reservert Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1567b (4/08) Side 1 av 6

2 PowerCommand digital generator kontroll PCC 1302 Beskrivelse PowerCommand generatorkontroll er egnet for bruk på et bredt spekter av generatorer i ikke-parallelle applikasjoner. PowerCommand kontroll er kompatibel med shunt eller PMG selvmagnetiserer. Den er egnet for bruk med koblingsbare eller ikke-koblingsbare generatorer, og den kan konfigureres til enhver frekvens, spenning og krafttilkobling fra VAC fase-til-fase. Strømmen til dette kontrollsystemet er avledet fra generatoren's startbatterier. Kontrollen fungerer på et spenningsområde fra 8 VDC til 30 VDC. Funksjoner 12 og 24 VDC batteridrift. Digital spenningsregulerer - 1-fase type regulator kompatibel med enten shunt eller PMG systemer. Gjenkjenning/sensor er 1-fase. Digital turtallsstyrer (der det er nødvendig) - Gir isokron frekvensregulering. Total autoritær motorkommunikasjon (der det er nødvendig) - Kommuniserer og kontrollerer motorkontroll modulen (ECM- Engine Control Module). Felles utnyttelse - Med høyere funksjoner kan Cummins Power Generation kontrollere enkle område- oppgraderinger Overvåking av generatoren- Overvåker status for alle kritiske motor- og generatorfunksjoner. Digital måling av generatoren (AC og DC). Generatoren har eget overvåkingssystem av batteriene- med føler, og skal advare mot et svakt batteri. Motorstarter - inkluderer relé startere for oppstart, drivstoff stans (FSO), glødeplugg og bryter B + applikasjoner. Beskyttelse av generatoren - Beskytter motor og generator. Utvidet servicetilg jengelighet - Det brukes et PC-basert programvare verktøy, InPower. Miljøverntiltak - Kontrollsystemet er konstruert for pålitelig drift i tøffe miljøer. Det viktigste kontrollpanelet er innkapslet for å beskytte elementene. Modbus grensesnitt - kobles sammen med kundens grensesnitt Konfigurerbare innganger og utganger - 4 diskrete innganger og to tørr kontakt reléutganger. Garanti og service - Støttet av en omfattende garanti og verdensomspennende distributør-og service nettverk. Sertifiseringer - Egnet til bruk på generatorsett som er konstruert, produsert, testet og sertifisert iht aktuelle standarder: UL, NFPA, ISO, IEC, Mil Std., CE og CSA. Base kontrollfunksjoner HMI kapasitet Operatør justeringer - HMI inkluderer bestemmelser for mange oppsett og justeringsfunksjoner. Generatoren maskinvare data - Tilgang til kontrollsystemet og programvarens delenummer, generator rangering i KVA og generatorens modellnummer fra HMI eller InPower. Data logger - Inkluderer motorens driftstid, kontrollerer i tid og antall startsforsøk. Feil historikk - Gir en oversikt over de nyeste feilene med en tidsstempel. Opp til 10 hendelser er lagret i kontrollens ikke-flyktig minne. Generator data - Spenning (1 eller 3-fase,fase-til fase og fase-tilnøytal) - Strøm (1 eller 3-fase) - kva (3-fase og totalt) - Frekvens Motordata - Batterispenning ved oppstart - Motorhastighet - Motor temperatur - Motoroljetrykk - Delvis Full Authority Engine (FAE) data (der det er nødvendig) Servicejusteringer - HMI inkl. bestemmelser for justering og kalibrering av generatorens kontrollfunksjoner. Justeringer er beskyttet av et passord. Funksjoner inkluderer: - Justeringer av motorens turtall - Justerer spenningsregulerer - Startssyklus - Konfigurerbar oppsett av feil - Konfigurerbar oppsett av utganger - Meter kalibrering - Måleenheter være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1567 (4/08) Side 2 av 6

3 Motorkontroll SAE-J1939 CAN grensesnitt til hel- autoritære ECMS (hvor g jeldende) - Gir databytte mellom generator og motorkontrolleren for kontroll, måling og diagnostikk. 12 VDC/24 VDC batteri operasjoner - PowerCommand skal operere enten på 12 VDC eller 24 VDC batterier. Isokrone styrer (hvor g jeldende) - Kan kontrollere motorens hastighet innenfor + / -0,25% for enhver stabil tilstand fra ingen belastning til full belastning. Frekvensomløpet vil ikke overstige + / -0,5% ved en endring i temperatur på 33 C (60 F) i løpet av en 8 timers periode. Temperatur avhengig styrt dynamikk (med elektronisk styrer) - Endrer motoren om kontroll parametere som en funksjon av motortemperatur. Dette g jør at motoren er mer lydhør når den er varm, og mer stabil når den fungerer på lavere temperatur nivåer Start med fjernkontroll - Aksepterer et signal fra fjernkontrollen som automatisk starter generatoren, som dernest øke til nominell hastighet og spenning. Fjernkontrollens startsignal vil også vekke kontrollen opp fra hvilemodus. Kontrollen kan inkl. en tidsforsinkelse ved start og stopp. Fjern- og lokal nødstopp - Kontrollen g jenkjenner et første signal fra en lokal nødstoppbryter (montert på generatoren) eller fjernkontroll (montert) bryter som g jør at generatoren stenges ned. Generatoren forhindres fra å kjøre eller ruse når bryteren er opptatt. Dersom den er i hvilemodus, vil aktivering av begge nødstoppbryterne starte kontrollen ig jen. Hvilemodus - Kontrollen har et konfigurerbart lavt strømforbruk som minsker startbatteriets strømforbruk når generator ikke er i drift. Kontrollen kan også konfigureres til å gå inn i en lav strømtilstand mens Prime programmer står i automodus eller ved programmer uten batterilader. Motorstarter - Kontrollsystemet støtter automatisk motorstart. Primær og backup starter frakobles ved en av tre metoder: magnetisk opphenting, batteriet lader generatorens tilbakemeldinger eller ved hovedgeneratorens utgangsfrekvens. Kontrollpanelet søtter også konfigurerbare kontroll av glødeplugger når dette er aktuelt. Startssyklus - Konfigurerbar for et antall av startsykluser (1 til 7), og varighet av syklus og hviletid. Kontroll inkl. beskyttelse ved oppstart for å hindre brukeren fra å angi en startsekvens som kan være skadelig. Tidsforsinkelse ved start og stopp (nedkjøling) - Konfigurerbart tidsforsinkelse på sekunder før start etter å ha mottatt et eksternt startsignal, og tidsforsinkelse på sekunder før nedstengelse etter signal om å stoppe i normal drift. Standardinnstillinger for begge perioder er 0 sekunder. Generator kontroll Kontrollen inkl. en integrert fase-til-fase, et følbart spenningsregulert system som er kompatibel med shunt eller PMG selvmagnetiseringssystemer. Det spenningsregulerte systemet er utbedret, og har en SCR-utgang for god motor oppstart De viktigste systemfunksjoner inkluderer: Digital regulering av spenningsutganger - Kan regulere utgangsspenningen innenfor + / -1.0% for enhver belastning fra ingen belastning til full belastning. Spenningsnivået vil ikke overstige + / -1.5% ved en endring i temperaturen på 40ºC (104ºF) i løpet av en 8 timers periode. Ved start av motoren eller ved plutselig overbelastning, kontrolleres spenningen til maksimalt 5% overskytende det nominelle nivået. Den automatisk spenningsregulerende funksjonen kan deaktiveres ved å bruke en ekstern spenningsregulator. Dreiemoment-moment V / Hz overbelastningskontroll - Spenningens rolloff sett punkt og forfallshastighet (dvs. helningen på V / Hz kurve) er justerbar i kontrollen. Beskyttende funksjoner Når aggregatet er i gang vil den beskyttende funksjonskontrolen indikere en feil ved at den aktuelle status LED på HMI lyser, samt vises feilkoden og feilbeskrivelsen på LCD-skjermen. Feilens opprinnelse og tidspunkt for hendelsen blir loggført i kontrollpanelet. Servicehåndboken og hjelpeverktøyet, InPower, gir servicenøkler og prosedyrer basert på hvilke servicekoder som kommer opp. Beskyttende funksjoner inkluderer: Konfigurerbar alarm og statusinnganger Kontrollen tillater opptil fire alarm eller statusinnganger (konfigurerbar kontakter lukket til jord eller åpne) for å indikere en konfigurerbar (kundespesifisert) tilstand. Kontrollen er programmert for varsling, nedstenging eller statusindikasjon ved merking av inngangene. Nødstopp Anerkjennes til enhver tid når nødstoppsignalet mottas fra ekstern bryter. være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1567 (4/08) Side 3 av 6

4 Beskyttelse av hydro-mekanisk drivstoffmotor Stans ved overhastighet - Standardinnstillingen er 115% av pålydende. Advarsel/stans ved for lavt smøreoljetrykk - Nivået er forhåndsinnstilt (kan konfigureres med InPower) til å samsvare med det motoren bruker. Kontroll inkl. tidsforsinkelser for å hindre/unngå plagsomme signaler ved stans. Advarsel/stans ved for høy smøreoljetemperatur- Nivået er forhåndsinnstilt (konfigureres med InPower) for å samsvare med det motoren bruker. Kontrollen inkl. tidsforsinkelser for å hindre plagsommer signaler ved stans. Advarsel/stans ved for høy motortemperatur - Nivået er forhåndsinnstilt (konfigureres med InPower) for å samsvare med det motoren bruker. Kontrollen inkl. tidsforsinkelser for å hindre plagsommer signaler ved stans. Advarsel ved lav kjølevæsketemperatur Viser at motorens temperatur ikke er høy nok for en start på 10 sekunder eller riktig akseptert nivå/ belastning. Feilindikasjon på sensor - Logikk er angitt på basiskontrollen for å oppdage analog sensor eller sammenhengende feil på ledningene. Full autoritær elektronisk motorbeskyttelse Oppdagelse av motorfeil håndteres innvendig i motorens ECM. Feilinformasjon blir kommunisert via datalinken SAE-J1939 link for g jenkjennelse i HMI. Generell beskyttelse av motoren Advarsel ved lav eller høy batterispenning - Indikerer nivå på batterilader systemet(feil) ved kontinuerlig å overvåke batterispenningen. Advarsel ved svakt batteri - Kontrollsystemet tester batteriet hver gang generatoren er klar til start og varsler dersom batteriet viser en nær forestående svikt. Nedstenging ved ikke-start (overrotasjon) - Kontrollsystemet viser en feil dersom generatoren ikke starter ved ferdigstillelse av motorens sammenbrudd sekvens/rekkefølge. Stenges ned ved mislykket rotasjon - Kontrollpanelet har signalisert til starter å sveive i gang motoren men motoren vil ikke rotere. Rotasjonslås - Kontrollpanelet tillater ikke at starteren forsøker å involvere eller starte motoren når motren roterer. Beskyttelse av generatoren Stans ved for høy AC spenning (59) - Når spenningsutgang på hvilken som helst fase overgår innstilte verdier. Turtallet er omvendt proporsjonal med grenseverdimengden. Verdier er justerbare fra % av nominell spenning, med tidsforsinkelse som er justerbar fra 0.1 til 10 sekunder. Standardinnstilte verdi er 110% for 10 sekunder. Stans ved lav AC spenning (27) - Når spenning på enhver fase har sunket under forhåndsinnstilt verdi. Justerbar over et område på 50-95% av referansespenningen, tidsforsinkelse på 2-20 sekunder. Standardinnstilte verdi er 85% for 10 sekunder. Advarsel/stans ved overspenning - Setter i gang den termiske skadekurven med øyeblikkelig turtellernivå som er basert på dagens transformatorforhold og strømvurdering. Stans ved underfrekvens (81 u) - Når generatorens utgangsfrekvens kan ikke vedlikeholdes. Innstillinger kan justeres fra 2-10 Hz under nominell g jeldende innstililingsverdi, med 5-20 sekunders tidsforskinkelse. Standardinnstillinger: 6 Hz, 10 sekunder. Stans/advarsel ved overfrekvens (81o) - Når generatoren er i gang på et potensielt skadelig frekvensnivå. Innstillinger kan justeres fra 2-10 Hz over g jeldende nominell innstillingsverdi børverdi med sekunders tidsforsinkelse. Standardinnstillinger: 6 Hz, 10 sekunder, aktivert. Stans ved tap av g jenkjennelse/ sensorspenning- Stans av generatoren vil oppstå ved tap av spenningsg jenkjennelse/ sensor innganger til kontrollpanelet. Stans ved områdebelastning - Områdespenning brukes for å stoppe generatoren når et område blir overbelastet. Feltkontroll grensensitt Inngangssignalene til hovedkontrollen inkl.: - Fjernkontroll - Lokal og nødstopp - Konfigurerbare innganger: Kontrollen inkl. (4) inngangssignaler fra kundens diskrete enheter som er konfigurerbare ved varsling, stans eller statusindikasjoner, samt visning av melding. være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1567 (4/08) Side 4 av 6

5 Utgangssignaler fra kontrollsystemet PowerCommand inkluderer: - Konfigurerbar rele utganger: Kontrollen inkluderer (2) rele utgangskontakter klassifisert til 2 A. Disse utgangene kan konfigureres slik at de ved enhver kontrolladvarsel eller stans ved feil samt klare til å laste, ikke i auto, felles alarm, felles advarsel og felles stans. - Signal som viser at det er klart til å laste (generatoren er i gang): Virker når generatoren har nådd 90% av nominell fart og spenning og kroker/låser inntil generatoren er byttet/endret til av-eller hvilemodus. Kommunikasjon tilkoblinger inkluderer: - Grensesnitt mot PC verktøy: RS-485 kommunikasjonsportal tillater kontrollen å kommunisere med en PC som kjører InPower eller PowerCommand med Windows -programvare. - Modbus RS-485 portal: Tillater kontrollen å kommunisere med eksterne enheter slik som PLS bruker Modbus-protokoll. Merk - En RS-232 eller USB til RS-485 omformer er påkrevd for at PC og kontrollen skal kommunisere. - Nettverkstilknytning: RS-485 kommunikasjonsportal tillater tilkobling fra kontrollen til de andre Cummins Power Generation-produkter. Mekaniske tegninger 224 (8,82) PowerCommand HMI211 (Human Machine Interface) Beskrivelse Kontrollsystemet inkluderer et intuitivt brukergrensesnitt som tillater full generatorkontroll samt systemmåling, feilkunng jøringer, konfigurering og diagnostikk. Grensesnittet inkl. 5 status LED lamper med både internasjonale aksepterte symboler og engelsk tekst for å etterkomme kundenes behov. Grensensitter inkl også et LED bakbelyst, LCD skjerm med følbare og myke brytere for enkel betjening og skjermnavigering. Den kan konfigureres for måleenheter og har justerbar skjermkontrast og lysstyrke. Bryterfunksjonen kjør/av/auto er integrert i grensesnittpanelet. All data på kontrollpanelet kan sees ved å bla g jennom skjermene med navigeringsnøkkelene. Kontrollpanelet viser strømfeilen og en tidsbestilt oversikt som viser de siste fem feil. Kontrollpanelet 100 (3,94) Gjeldende strøm stadie 72 (2,95) 38 (1,50) 149 (5,88) 65 (2,56) Egenskaper LED indikerende lamper: - Fjernkontroll - Ikke i auto - Stans - Advarsel - Auto - Igangsetting 128 x 128 piksler grafisk LED bakgrunnslyst LCD. 2 følbare membranbrytere som er definert for LCD bruk. Funksjonene til disse bryterne er dynamisk definert på LCD-skjermen. 7 følbare membranbrytere dedikert til av-og tilbake-funksjonen. Tillater komplett kontrolloppsett av generatoren Sertifiseringer: Egnet for bruk på generatorer som er konstruert, produsert, testet og godkjent iht aktuelle standarder: UL, NFPA, ISO, IEC, Mil Std., CE and CSA. være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1567 (4/08) Side 5 av 6

6 Kommunikasjon tilkoblinger inkluderer: - Grensesnitt mot PC verktøy: RS-485 kommunikasjonsportal tillater HMI å kommunisere med en personlig datamaskin med InPower. - TRS-485 kommunikasjonsportal tillater HMI å kommunisere med hovedkontrollpanelet. Mekanisk tegning (11.8) (1.53) Kontrollpanelet er helt innkapslet for å gi bedre motstand mot støv og fuktighet. Skjermpanelet har en enkel membran overflate, som er ug jennomtrengelig for støv, fuktighet, olje og eksos. Dette panelet bruker en forseglet membran som sikrer lang og pålitelig levetid i krevende miljøer. Kontrollsystemet er konstruert og testet for å være motstandsdyktig mot RFI / EMI, og for å motstå virkningene av vibrasjonen som gir en lang pålitelig levetid når det er montert på generator. Kontrollen omfatter forbigående beskyttende enheter ved overspenning for å være i overensstemmelse med aktuelle standarder (9.24) HMI Dimensjoner: mm (inches) Programvare InPower (utover 6.0 versjon) er en PC-basert serviceprogramvare som er konstruert får å kunne kommunisere direkte med PowerCommand generatoren og vendebrytere, skal forenkle servicen og overvåker disse produktene. Miljø Kontrollen er konstruert for forsvarlig drift uten rekalibrering i temperaturer fra -40ºC (104ºF) til +70ºC (158ºF), og ved lagring fra -55ºC (131ºF) til +80ºC (176ºF). Kontrollen fungerer med en luftfuktighet på opptil 95%, ikke-kondenserende. HMI er konstruert for forsvarlig drift i temperaturer fra -20ºC (-4 F) til +70ºC (158ºF), og for lagring fra -30ºC (-22ºF) til +80ºC (176ºF). Sertifiseringer PowerCommand møter eller overgår kravene fra følgende koder og standarder: - NFPA 110 for nivå 2 eller 3 systemer. - ISO : I overensstemmelse med 1993, kontroller og koblingsanlegg. - CE merking: Kontrollsystemet er egnet for bruk på generator som er CE-merket. - EN ,2 bolig/små eller store industrielle utslipp - EN ,2 bolig/små eller store sårbare industrielle - ISO , nivå 2; DC forsyningstest ved økende spenning. - Mil Std 202C, metode 101 og ASTM B117: Salt tåke test. - PowerCommand kontrollsystemer og generatorer er konstruert og produsert ved anlegg som er ISO 9001 godkjente. - UL 508 anerkjent eller oppført, og egnet for bruk på UL 2200 oppførte generatorer. - CSA C282-M1999 overensstemmelse. - CSA 22.2 nr. 14 M91 industrielle kontroller. Garanti Alle komponenter og delsystemer er dekket av et ett års garanti. Andre valgfrie og utvidede fabrikkgarantier og lokale vedlikeholdsavtaler fra distributør er tilg jengelig. Kontakt oss for mer informasjon: SATEMA AS Enebakkveien 127, Pb. 21 Manglerud, 0612 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: være varemerker eller servicemerker tilhørende de. S-1567 (4/08) Side 6 av 6

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

RTD-20 Monteringsinstruksjoner

RTD-20 Monteringsinstruksjoner LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Monteringsinstruksjoner 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 Norsk RTD-20 Monteringsinstruksjoner 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM Merk Før du bruker opplysningene i denne

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Connect-serien Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

2X-serien Installasjonsmanual

2X-serien Installasjonsmanual 2X-serien Installasjonsmanual P/N 00-3250-501-0005-04 ISS 04MAY15 Opphavsrett Varemerker og patenter Produsent Versjon Sertifisering EU-direktiver Kontaktinformasjon 2015 UTC Fire & Security. Alle rettigheter

Detaljer

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014 getek - katalog utgitt juni 2014 GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 Mange er flinke til å snakke - vi kan det vi snakker om! Med 30 års erfaring innen alternativ energiforsyning, og kunder

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Vision 130. Liten, men kraftig PLS. Se side 3 ISO 9001 CERTIFIED ISO 9001 SERTIFISERT ENGELSK NORSK. Moody Int. Certification AS

Vision 130. Liten, men kraftig PLS. Se side 3 ISO 9001 CERTIFIED ISO 9001 SERTIFISERT ENGELSK NORSK. Moody Int. Certification AS Desember 2007 25. årgang, nr. 72. 4 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Vision 130 Liten, men kraftig PLS Vision 130 Se side 3 NYHET Til sirkulasjon Navn Dato

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer