PSYKISK HELSE, KULTUR OG MIGRASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PSYKISK HELSE, KULTUR OG MIGRASJON"

Transkript

1 PSYKISK HELSE, KULTUR OG MIGRASJON Drammen, 19. april Etterutdanningskurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap Modul 1 og 2 Nasrettin Sønmez, psykologspesialist

2 Innholdet i foredraget Hva er god psykisk helse og hvordan bevare den? Hva er de vanligste psykiske lidelsene? Hvordan kan psykisk helse og psykiske problemer utarte seg ved utvandring? Hvordan fungerer det norske psykisk helsevesenethvordan søke hjelp og hva slags hjelp kan man få?

3 God psykisk helse? God psykisk helse er å være i balanse med seg selv og med sine omgivelser.

4 Balanse med seg selv Være åpen og ærlig mot seg selv og andre Kjenne sine styrker og svakheter Ha realistiske forventninger til seg selv og andre Lære av sine erfaringer Tilegne seg kontekstuell forståelse av sine og andres handlinger Akseptere og respektere sine følelser- å være i god dialog med følelsene sine Ta vare på sin fysiske helse

5 Balanse med sine omgivelser Lære å «desentrere»- sette seg i andres perspektiv, se verden med andres briller Reflektere over sine interesser og behov Sett ting i perspektiv-langsikt vs. kortsikt Få kontroll- forstå og forutsi: se og forstå sammenhengene mellom ting/ fenomener No man is an Island- vi er deler av store sosiale og økologiske helheter, og vi har et avhengighetsforhold til disse

6 God psykisk helse; Balanse og endring- homeostasis vs. morphogenesis Det finnes ikke evig balanse- mennesker og samfunn er i evig dans mellom stabilitet og endring. Begge deler er nødvendig for overlevelse og vekst.

7 God psykisk helse?..men grunnlaget er menneskets basale behov

8 God psykisk helse; menneskets basale behov Fysiologisk behov Mat Hvile/søvn Passe varme Forplantning (sex) Trygghetsbehov Mitt/min families liv er ikke i fare Mine overlevelsesmuligheter (økonomi) er ikke i fare Tilhørighetsbehov Høre til en gruppe/fotballag/ familie/klan/land/nasjon/ religion/sekt Anerkjennelsesbehov Å bli akseptert og respektert som jeg er Mine verdier blir akseptert og respektert Selvrealisering Gjøre ting som gir mening og personlig vekst

9 De vanligste psykiske lidelsene Angst Depresjon Psykoselidelser Personlighetsforstyrrelser Spiseforstyrrelser Kronisk smerte Kronisk utmattelse Spilleavhengighet

10 Psykisk helse- kultur, kontekst og individet Hva er kultur? - mange definisjoner Kulturforståelse i flere nivå; Den globale kulturen Den nasjonale kulturen Den regionale/etniske-religiøse kulturen Den lokale gruppekulturen Familiekulturen Individet som strever med å harmonisere

11 En hierarkisk kulturforståelse Global kultur Nasjonal kultur Regional/etnisk/rel igiøs kultur Lokal/grupp ekultur Familiekultur INDIVIDET

12 Psykiske problemer og Stress- Sårbarhetsmodellen Genetisk sårbarhet (minus) stress= ikke sykdom Genetisk sårbarhet (pluss) stress= sykdom

13 Stress-Sårbarhetsmodellen og migrasjon- stressende faktorer ved migrasjon Fysiske nyheter; klima, geografi, bolig Storbylivet Sosiale nyheter; nytt samfunn, ny kultur, nye verdier Det nye samfunnets holdning Medbrakt kultur, holdninger og verdier- avstanden mellom hjemlandets kultur og vertslandets kultur Medbrakt utseende - hudfargen Medbrakte konflikter, uoppgjorte saker

14 Hvordan forståes psykiske problemer i kollektivistiske samfunn Forbannelse/gudsstraff Hekseri/besettelse (djinn, onde ånder) «Syk i hodet» Ungdomssykdommer (manier?)

15 Holdninger rundt psykiske problemer i kollektivistiske samfunn Dikotomisering mellom et godt bilde (helgen) og et ondt bilde (besatt av djevel) Mer toleranse for avvik? Mer pragmatisk holdning?- felleskapets interesse prioriteres? Fastere og klarere rammer? Felleskapet stiller krav og dette kan være skjerpende?

16 Hvordan manifesterer psykiske problemer seg ved migrasjon? Mange latente psykiske plager blir manifeste ved innvandring (stress-sårbarhetsmodellen) Somatisering? Mangel på skolering- psykologiske ord og begreper, eller et forsøk på å unngå stigma? Er psykologiske plager skambelagte?

17 Psykisk helse og tilgjengelighet i Norge 1. linje- og 2. linjetjenester 1. linjetjenester: kommunale helse og omsorgstjenester 2. linjetjenester: regionale helseforetak

18 Psykisk helse og tilgjengelighet i Norge 1. linjetjenester: kommunale helse og omsorgstjenester Fastlege/legesentrene Legevakt/psyk.legevakt Helsestasjon Fysioterapi Frisklivssentral Kommunale helse- og omsorgsinstitusjon Psykisk helsearbeid Rusomsorg Kommunal bolig og boliger med særlige tilpasninger PP-tjeneste Tannhelsetjeneste

19 Psykisk helse og tilgjengelighet i Norge 2. linjetjenester: regionale helseforetak 4 regionale helseforetak i Norge som gir befolkningen spesialiserte helsetjenester. Eieren er staten. Har ansvar for å drive behandling, forskning, utdanning og opplæring Oppgavene løses enten ved regionale sykehusene eller private

20 De 4 regionale helseforetak i Norge Helse Sør-Øst RHF; Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland Helse Vest RHF; Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordene Helse Midt-Norge; Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Helse Nord; Nordland, Troms og Finnmark

21 Samhandlingsreformen Kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner har hovedansvaret for å gjennomføre samhandlingsreformen Staten sørger for at oppgavene følger de vanlige strukturer og styringslinjer Helse- og omsorgsdepartementet har etablert en koordinering- og nettverksstruktur for å følge gjennomføringen, samordne og understøtte nasjonale, regionale og lokale aktorers arbeid.

22 Psykisk helse og rus: Distriktpsykiatrisk senter (DPS) DPS har hovedansvar for generelle tilbud innen den psykiske spesialisthelsetjenesten; døgntilbud, dagtilbud, poliklinikk og akutt Man blir henvist fra sin fastlege til en DPS for utredning (rettighetsvurdering og diagnostisk utredning) og eventuell behandling eller innleggelse

23 Psykisk helse og rus: Hvem jobber på et DPS? Leger; spesialister/psykiatere og LIS-leger (leger i spesialisering) Psykologer; psykologspesialister og psykologer i spesialisering Spesialsykepleiere Sosionomer/klinisksosionomer Ergoterapeutere Fysioterapeuter Personal med utdanning i musikk og kunst

24 Psykisk helse og rus: Hva slags behandling får man på et DPS? Psykoterapi/samtaleterapi Medisiner Gruppetilbud Aktiviteter Fysioterapi Døgnbehandling Rusbehandling ACT (Assertive Community Treatment- aktiv oppsøkende behandling) og FACT behandling

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Forord. Torunn Janbu President

Forord. Torunn Janbu President Forord Det norske samfunnet og befolkningen er gjennom globalisering og innvandring fra ulike deler av verden og nye ekteskapsmønstre blitt stadig mer sammensatt og mangfoldig. Selv om mye også er likt

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Kronikk. Samhandling er også sambehandling

Kronikk. Samhandling er også sambehandling Kronikk Forfattere: Bjørn Lydersen generalsekretær Mental Helse Tonje Rock Løwer kommunikasjonsleder Mental Helse Samhandling er også sambehandling Det at samhandlingsreformen i så stor grad handler mer

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Hvilke erfaringer har vi med undervisning og veiledning til ungdom?

Hvilke erfaringer har vi med undervisning og veiledning til ungdom? Felles forberedelse før klassebesøket Det er viktig at det er to personer på klassebesøket, en fra skolen (helsesøster, PP- eller skolerådgiver) og en fra psykisk helsetjeneste (kommunal eller DPS.) De

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Du kan hjelpe deg selv.

Du kan hjelpe deg selv. Du kan hjelpe deg selv. Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Disse retningslinjene er skrevet for deg som vil starte en selvorganisert

Detaljer

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Årsrapport 2010 Planer 2011 og 2012 Innledning Høgskolen i Østfold har fått i oppdrag fra NAPHA (Nasjonalt

Detaljer

En skole for alle også for svaksynte og blinde

En skole for alle også for svaksynte og blinde En skole for alle også for svaksynte og blinde Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2010 ISBN 978-82-92998-10-6 Redaktør: Eli Vogt Godager Foto og illustrasjoner: Rakel Hvalsengen, Øystein Hvalsengen,

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4 Innholdsfortegnelse Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3 Se meg og la meg være den jeg er...4 Hva gjør vi og hvordan viser vi det når vi ikke har det bra?...5 Å ruse seg til noe man

Detaljer