BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN"

Transkript

1 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon på seminar i Kommunal- og regionaldepartementet, 6. desember

2 HOVEDINNHOLDET I RAPPORTEN: KARTLEGGER: Bosettings- og flyttemønster hos innvandrerbefolkningen i Norge 1. HVOR og HVOR LENGE BOR INNVANDRERNE I NORGE? Tar utgangspunkt i innvandringsgrunn og botid, Regionalt etter lav, middels og høy sentralitet, og etter fylker 2. HVORDAN FLYTTER DE? De samme grupper og regionalt etter gjennomsnittlig sentralitet, og fylker 3. HVORFOR FLYTTER DE? Tentative analyser av innenlandske flyttinger med hensyn på: regionale folketall i hver innvandrergruppe og regional sysselsettingsutvikling 2

3 Datagrunnlag og definisjoner DATA: Individbaserte befolknings- og flytteregistre etter Innvandrerbefolkningen: 1. Innvandrere: som er født i utlandet av to utenlandske foreldre 2. Innvandreres norskfødte barn: født i Norge av to innvandrerforeldre Innvandringsgrunn (innført i statistikken fra 1990) Arbeid flukt - familie utdanning ukjent grunn - (personer født i nordiske land gis ikke innvandringsgrunn) - I tillegg opererer vi med: Innvandrere født i andre nordiske land, - barn av innvandrere født i Norge - og den øvrige befolkningen Innvandrerkohort: Alle innvandrere som har innvandret for første gang i samme år Botid: Antall år registrert bosatt i Norge etter første ankomstår 3

4 BOSETTING I HELE LANDET HVOR MANGE bor her? og HVOR LENGE bor de her? 4

5 Personer REGISTRERT BOSATTE INNVANDRERE OG DERES NORSKFØDTE BARN: Alle innvandrere Innvandrere Menn Innvandrere Kvinner Barn av innvandrere

6 Personer ÅRLIG NETTOENDRING I ANTALL INNVANDRERE OG BARN AV INNVANDRERE Nettoendringer i antall innvandrere totalt og etter kjønn og for norskfødte barn av innvandrere i hvert av årene Antall personer Alle innvandrere Innvandrere Menn Innvandrere Kvinner Barn av innvandrere 6

7 Prosent REGISTRERT BOSETTING ETTER INNVANDRINGSGRUNN: HELE LANDET Figur 4.2a. Bosatte innvandrere etter innvandringsgrunn og deres barn født i Norge i Prosent av total befolkning. Hele landet 14 Barn av innvandrere Nordisk 12 Familie Flukt 10 8 Utdanning Arbeid Ukjent grunn

8 Prosent Hvor stor andel av innvandrergruppene blir boende i Norge i årene etter innvandring? Innvandrerkohort = 2001 (dvs. ankommet landet i 2001) Figur 4.6a. Andelene av innvandrerkohorter i 2001 (=100) som fortsatt bor i Norge i Innvandrerkohorter etter innvandringsgrunn. Prosent 110 Flukt Familie Uoppgitt Arbeid Nordisk Utdanning

9 Prosent Prosent Innvandrerkohort = 2004 Innvandrerkohort = 2006 Figur 4.6b. Andelen av innvandrerkohorter 2004 (=100) som fortsatt bor i Norge i Etter innvandringsgrunn. Prosent. Figur 4.6c. Andeler av innvandrerkohorter i 2006 (=100) som forstatt bor i Norge i Etter innvandrigsgrunn. Prosent 110 Flukt 110 Flukt Familie 90 Familie Uoppgitt 70 Arbeid Arbeid 50 Uoppgitt Nordisk 30 Nordisk Utdanning 10 Utdanning

10 REGIONAL BOSETTING HVOR BOR DE? PÅ LAV, MIDDELS eller HØY SENTRALITET? og i hvilke FYLKER? 10

11 Prosent Bosetting og sentralitet for innvandrerkohorter etter innvandringsgrunn Andelen FLYKTNINGER bosatte i kommuner med lav sentralitet (1) Andelen av innvandrerkohorter med FLUKT som innvandringsgrunn bosatt i kommuner med lav sentralitet (1) Prosent 35 K K2009 K K K2003 K K K2005 K K K

12 Prosent Prosent Andel flyktninger - middels sentralitet (2) Andel flyktninger høy sentralitet (3) 24 Andelen av innvandrerkohorter med flukt som innvandringsgrunn bosatte i kommuner med middels sentralitet (2) i Prosent K Andelen av innvandrerkohorter med flukt som innvandringsgrunn bosatte i kommuner med høy sentralitet (3) i Prosent K K K K K K2008 K K2004 K K2007 K K K2006 K K K K K K K K

13 Prosent Bosetting og sentralitet for innvandrerkohorter etter innvandringsgrunn Andelen arbeidsinnvandrere bosatte i kommuner med lav sentralitet (1) 16 Andelen av innvandrerkohorter med arbeid som innvandringsgrunn bosatte i kommuner med lav sentralitet (1) i Prosent K K K2010 K K K K2008 K K K2005 K

14 Prosent Prosent Andel arbeidsinnvandrere middels sentralitet (2) Andel arbeidsinnvandrere høy sentralitet (3) 14 Andelen av innvandrerkohorter med arbeid som innvandringsgrunn bosatte i kommuner med middels sentralitet (2) i Prosent K Andelen av innvandrerkohorter med arbeid som innvandringsgrunn bosatte i kommuner med høy sentralitet (3) i Prosent K2008 K K2007 K2009 K K2006 K K2002 K2006 K2000 K2005 K2001 K K2001 K2007 K2002 K K K K2010 K År År 14

15 Endringen i antall innvandrere og norskfødte barn av innvandrere fordelt på fylker. Indeks: 2000= Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet

16 Tabell 4.2 Andelen av innvandrere og norskfødte barn av innvandrere i fordelt på fylker. Prosent Østfold 5,1 5,2 5,3 5,3 5,5 5,6 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 Akershus 11,7 11,8 12,1 12,2 12,2 12,3 12,5 12,7 12,8 12,7 12,7 12,7 12,9 Oslo 33,5 33,2 33,1 33,0 32,7 32,4 32,0 31,5 30,4 29,9 29,1 28,3 27,7 Hedmark 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 Oppland 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 Buskerud 5,6 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Vestfold 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Telemark 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 Aust-Agder 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 Vest-Agder 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 Rogaland 7,9 7,6 7,6 7,4 7,4 7,5 7,5 8,0 8,4 8,7 8,9 9,1 9,1 Hordaland 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 6,8 6,9 7,0 7,2 7,4 7,7 7,9 7,9 Sogn og Fjordane 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 Møre og Romsdal 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2 3,4 Sør- Trøndelag 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 Nord- Trøndelag 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Nordland 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 Troms 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Finnmark 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 Hele landet

17 Fylker ANDEL BOSATTE INNVANDRERE AV TOTAL BEFOLKNING FYLKER: Figur 4.3a. Bosatte innvandrere etter innvandringsgrunn og deres barn født i Norge. Etter fylke. Prosent av total befolkning per Østfold Akershus Oslo Prosent av total befolkning Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet Ukjent grunn Arbeid Utdanning Flukt Familie Nordisk Barn av innvandrere 17

18 Fylke FYLKER: STRUKTUR Innvandrere og barn av innvandrere=100 i hvert fylke Figur 4.3b. Fordeling av bosatte innvandrere etter innvandringsgrunn og deres barn født i Norge i hvert fylke per Totalt med innvandringsbakgrunn = 100 Prosent Østfold Akershus Oslo Hedmark 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet Ukjent grunn Arbeid Utdanning Flukt Familie Nordisk Barn av innvandrere 18

19 INN- og UTVANDRING og INNENLANDSK FLYTTING HVOR INNVANDRER DE? OG HVORDAN FLYTTER DE? 19

20 Personer BRUTTO INNVANDRING AV PERSONER UTENFOR NORDEN ETTER INNVANDRINGSGRUNN: Arbeid Familie Flukt Utdanning

21 Sentralitet Sentralitet INN- og UTVANDRING ETTER INNVANDRINGSGRUNN: GJENNOMSNITTLIG SENTRALITET PÅ INN- OG UTVANDRINGSKOMMUNER FLUKT FAMILIE Figur 5.3b Gjennomsnittlig sentralitet på inn- og utvandringskommune for innvandrere med FLUKT som innvandringsgrunn Figur 5.3c Gjennomsnittlig sentralitet på inn- og utvandringskommune for innvandrere med FAMILIE som innvandringsgrunn , ,5 8 7,5 7,5 7 Innvandring 7 6,5 Utvandring 6,5 Innvandring 6 6 Utvandring 5,5 5,

22 Sentralitet Sentralitet ARBEID Figur 5.3a Gjennomsnittlig sentralitet på inn- og utvandringskommune for innvandrere med ARBEID som innvandringsgrunn NORDISK Figur 5.3d Gjennomsnittlig sentralitet på inn- og utvandringskommune for innvandrere fra NORDISKE land ,5 8 7,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 Innvandring Utvandring 7 6,5 Innvandring 6 6 Utvandring 5,5 5,

23 Sentralitet Sentralitet INNENLANDS FLYTTING: GJENNOMSNITTLIG SENTRALITETSNIVÅ PÅ FRA- OG TILFLYTTINGSKOMMUNER FLUKT FAMILIE 8 Gjennomsnittlig sentralitet på fra- og tilflyttingskommune for flyttere med FLUKT som innvandringsbakgrunn Gjennomsnittlig sentralitetsnivå på fra- og tilflyttingskommune for flyttere med FAMILIE som innvandringsbakgrunn ,5 7,5 7 Til kommune Fra kommune 7 6,5 6,5 Til kommune 6 6 Fra kommune 5,5 5,

24 Sentralitet Sentralitet ARBEID NORDISK 8 Gjennomsnittlig sentralitetsnivå på fra- og tilflyttingskommune for flyttere med ARBEID som innvandringsbakgrunn Gjennomsnittlig sentralitetsnivå på fra- og tilflyttingskommuner for flyttere med NORDEN som innvandringsbakgrunn ,5 7, ,5 6,5 Til kommune 6 Til kommune 6 Fra kommune 5,5 Fra kommune 5,

25 Sentralitet Gjennomsnittlig sentralitetsnivå (1-9) på fra- og tilflyttingskommune etter BOTID. FLYKTNINGER 8 Sentralitet på fra- og tilflyttingskommune for innvandrere med FLUKT som innvandringsbakgrunn. Veid gjennomsnitt etter botid. 7,5 7 6,5 6 5,5 5 Til kommune Fra kommune 4, Botid 25

26 Gjennomsnittlig sentralitetsnivå (1-9) på fra- og tilflyttingskommune etter BOTID. ARBEIDSINNVANDRERE 26

27 Antall personer 9000 ing og nettoinnvandring gj. snitt Fylker Østlandet. Personer Øvrige bef. Barn av inv. Nordisk Familie Flukt Utdanning Arbeid Ukjent Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Fylker 27

28 Antall personer 2500 ing og nettoinnvandring gj. snitt Fylker Østlandet (minus Oslo og Akershus). Personer Øvrige bef. Barn av inv. Nordisk Familie Flukt Utdanning Arbeid Ukjent Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Fylker 28

29 Antall personer ing og nettoinnvandring. gj. snitt Fylker Sør- og Vestlandet. Personer Øvrige bef. Barn av inv. Nordisk Familie Flukt Utdanning Arbeid Ukjent Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Fylker 29

30 Antall personer ing og nettoinnvandring gj. snitt Fylker Trøndelag og Nord-Norge. Personer Øvrige bef. Barn av inv. Nordisk Familie Flukt Utdanning Arbeid Ukjent Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Fylker 30

31 INNENLANDSKE FLYTTINGER TENTATIVE ANALYSER AV ET HVORFOR 31

32 FLYTTINGER OPPOVER OG NEDOVER ETTER BEFOLKNINGSSTØRRELSER Flyttinger mellom kommuner i prosent av antall personer i hver gruppe i hele landet. Gjennomsnitt Innvandringsbakgrunn: Total flytting Til høyere folketall i samme gruppe Til lavere folketall i samme gruppe Arbeid Utdanning Flukt Familie Nordisk Barn av to innvandrere Innvandre med ukjent grunn Befolkningen for øvrig 8,3 3,7 4,6 7,9 3,9 4,0 7,0 4,6 2,4 5,2 2,8 2,4 4,2 2,0 2,3 4,1 2,1 2,0 2,8 1,4 1,4 3,4 1,7 1,7 32

33 Prosent FLYKTNINGER 13 Figur 6.2b Flytting fra og til kommuner med høyere og lavere folketall for personer med samme innvandringsgrunn. Gjennomsnitt for personer med FLUKT som innvandringsgrunn. Prosent av befolkningen etter alder Alle flyttinger Til høyere folketall Til lavere folketall Alder 33

34 Prosent ARBEIDSINNVANDRERE 10 Figur 6.2a Flyttinger fra og til kommuner med høyere og lavere folketall med samme innvandringsgrunn. Gjennomsnitt for innvandrere med ARBEID som innvandringsgrunn. Prosent av befolkningen etter alder Alle flyttinger Til høyere folketall Til lavere folketall Alder 34

35 Estimater gitt ved signifikans SAMMENHENG: INNVANDRING OG REGIONAL SYSSELSETTINGSUTVIKLING 5 Sammenhengen mellom BRUTTO INNVANDRING og NETTO SYSSELSETTINGSENDRING. 89 økonomiske regioner Arbeid 4 Flukt 3 Nordisk

36 Estimater gitt ved signifikans SAMMENHENG: INNENLANDS NETTOFLYTTING OG REGIONAL SYSSELSETTINGSUTVIKLING Sammenhengen mellom netto innenlansk flytting og netto sysselsettingsendring. 89 økonomiske regioner Arbeid Flukt Nordisk Uten innvandrerbakgrunn

37 Oppsummering Innvandringen har: - Økt betydelig siden Gått fra kjønnsbalanse til mannsdominans - Gått fra flukt til arbeidsinnvandring - Flyktninger og deres familier blir boende i Norge - Utdanningsinnvandrere og nordiske innvandrere er mest tilbøyelige til å utvandre - Arbeidsinnvandrere viser gjennomsnittlig utvandring blant innvandrere - Innvandringen har blitt mer regionalt spredt - Arbeidsinnvandringen sprer seg til hele landet, men spesielt til vestlandsfylkene - Flyktninger flytter etter hvert til sentrale strøk og til andre flyktninger - Arbeidsinnvandrere og nordiske innvandrere flytter til lavere befolkningskonsentrasjoner av sine egne - Flyktninger viser positiv sammenheng mellom innenlandsk flytting og regional sysselsettingsutvikling - Arbeidsinnvandrere og nordiske innvandrere viser svak og til dels negativ sammenheng mellom innenlandsk flytting og regional sysselsettingsutvikling 37

Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk

Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk Personer med innvandrerbakgrunn flytter i større grad enn andre fra utkantstrøk til sentrale områder. Store deler av flyttetapet til Vestlandet

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Bosted. Regional analyse Vestfold

Bosted. Regional analyse Vestfold Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vestfold KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 61/2012 Tittel: Regional analyse Vestfold Undertittel: TF-notat nr: 61/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Norges befolkning i 2040. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå

Norges befolkning i 2040. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå Norges befolkning i 2040 Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå 1 Befolkningsutviklingen hittil fire tunge trender Befolkningsvekst Sentralisering Innvandring Aldring 2 Befolkningsveksten Folkemengde

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009

Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009 Rapporter 30/2011 Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent.

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent. Gunnlaug Daugstad 3. I 2007 gikk nær 9 000 barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene i Norge. Andelen har økt fra nær 5 prosent i 2000 til nesten 8 prosent i 2007. 43 prosent av de minoritetsspråklige

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve

Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve 2004/31 Notater 2004 Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve Barn og unge med innvandrerbakgrunn Avdeling for personstatistikk/seksjon for befolkningsstatistikk Innhold 1. Innledning... 1 2. Demografi: Barn

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Finnmarksstatistikken 2010

Finnmarksstatistikken 2010 Finnmarksstatistikken 2010 Flytting Antall 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Innflytting + innvandring Fraflytting + utvandring 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Notatnr Forfattere SAMBA/12/11 Hanne Rognebakke

Detaljer

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/3 HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 AV TOR SKOGLUND, ERIK STORDAHL OG KNUT Ø. SØRENSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer