Logistikk NETTVERK. Kvalitetsarbeid lønner seg, mener Karsten Vidén og Elin Renberg, Schenker AB (side 24)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Logistikk NETTVERK. Kvalitetsarbeid lønner seg, mener Karsten Vidén og Elin Renberg, Schenker AB (side 24)"

Transkript

1 Logistikk NETTVERK Nr 2 Juni 2007 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Kvalitetsarbeid lønner seg, mener Karsten Vidén og Elin Renberg, Schenker AB (side 24) Eksport Utland (side 6) Laber miljøinteresse (side 10) Look to the Nordics (side 18)

2 Innspill Effektiv logistikk er en konkurransefordel Kjære kunde, Kunsten å styre og kontrollere flyten av gods og informasjon har blitt en alt mer forretningskritisk funksjon hos de fleste bedrifter. De bakenforliggende grunnene er flere: En eksplosjonslignende økning av distansehandelen, og da fremst e-handelen både B2B og B2C, har høynet kravene til økt service mot sluttkunde. Også en økt miljøbevissthet blant enkelte bedrifter har satt ytterligere press på effektivitet i alle materialbevegelser, og derved også godsbevegelser. Uavhengig av våre kunders individuelle behov er kravet til logistikkløsninger det samme; det skal fungere, alltid og hele veien i Norge og jorden rundt, 52 uker i året. Schenker AS er klar over dette kravet. Vårt selskap er en viktig del i våre kunders logistikkflyt. Kvalitet og leveringspresisjon i forhold til våre Michael Holmstrøm Adm. direktør, Schenker Norge AS. løfter er derfor meget høyt prioriterte fokusområder hos oss. Fjorårets ekstreme godsvekst ga oss, slik som resten av bransjen, kvalitetsproblemer i landtransport i forhold til transporttider, grunnet den kapasitetsmangel på lasteenheter, sjåfører og godsterminalarealer som oppsto. Vi har derfor brukt 2007 så langt til å utvide vårt selskaps kapasitet på disse områder for å kunne møte de forventninger du som kunde har til oss. Vår kvalitet i dag, målt i levering til dine kunder og ut fra våre transportplaner, ligger på henholdsvis 95 % (sendingsnivå) og 98 % (kollinivå). Vi håper derfor at du som kunde er fornøyd med oss. Vi skal gjøre alt vi kan for å opprettholde dine forventninger i forhold til våre løfter! Jeg ønsker deg en riktig flott sommer! Av Michael Holmstrøm Adm. direktør i Schenker AS Med en årlig omsetning på 3,5 mrd. kr., 1400 ansatte og 30 terminaler er Schenker AS Norges største transport- og logistikkselskap. Vi tilbyr både land-, sjø- og flytransporter, i tillegg til omfattende logistikkløsninger nasjonalt og internasjonalt. Schenkerkonsernet er en global aktør med sterk lokal forankring i over 150 land. Konsernet har en årlig omsetning på 13,2 mrd. euro, ansatte og ca kontorer. Konsernet er en del av DB Logistics, transport- og logistikkdivisjonen i Deutsche Bahn AG. 2 LogistikkNETTVERK 2/2007

3 Innhold 2 Effektiv logistikk er en konkurransefordel 4 Meta-arbeidets nødvendighet s. 6 s. 8 s. 10 s Bør aldri ta fri på en fredag Eksportavdelingen Utland, Alnabru, kan ikke ta fri før ukens trafikker er avviklet. 8 Skal øke til 700 utleveringssteder for pakker til private mottakere i Norge Økende netthandel og postordre skaper behov for flere pakkeutleveringssteder. 10 Laber miljøinteresse blant politikerne Transport 2007 arrangerte miljøseminar for «menigheten». 16 Fattig infrastruktur etter mange års forsømmelser Næringspolitisk kommentar. 18 Ny kampanje skal gi bedre transporttilbud til og fra Europa Look to the Nordics. 20 Dokumentasjon gir færre skader på gods Schenker AB har utviklet et omfattende kvalitetssystem. s Her ruller produksjonen av Volvos C70-karosserier 24 Kvalitetsarbeid lønner seg, men krever engasjement s Mer gods fra Fjerne Østen 26 Veibrukerne må betale I USA er det en gryende forståelse for at den som ønsker å bruke veiene også må betale for bruken. s. 26 LogistikkNETTVERK 2/2007 UTGIVER: Schenker AS Erling Sæther Postboks 223 Økern 0510 Oslo Telefon: ANSVARLIG REDAKTØR: Einar Spurkeland Telefon: Mobiltelefon: E-post: REDAKSJONSRÅD: Nils-Petter Buer Tone Kjeldset Frigg Mosseros Einar Spurkeland May-Kristin S. Willoch ABONNEMENT OG ADRESSERING: Laila Olsen E-post: ANNONSERING: Lars-Kristian Berg Telefon: Mobiltelefon: Faks: E-post: OPPLAG: 7550 GRAFISK PRODUKSJON OG TRYKKING: PDC Tangen UTGIVELSESPLAN 2007: NR MATERIELLFRIST UTGIVELSE februar mars mai juni august september oktober november Artikler uttrykker skribentenes mening. Ettertrykk etter avtale med redaktøren. Redaksjonen foretar språklig bearbeidning av innsendte tekster. Vi tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Manus kan sendes pr e-post. Bladet utgis elektronisk på våre nettsider i tillegg til distribusjon i papirformat. Redaksjonen arbeider etter reglene for god presseskikk. LogistikkNETTVERK 2/2007 3

4 På nett Meta-arbeidets nødvendighet I dagens heseblesende tid der alt du gjør skal dokumenteres, måles og evalueres, kan få noen hver til å lure på når vi skal få tid til å gjøre den egentlige jobben. Sjåføren bruker håndterminal for å dokumentere sin håndtering av godset i verdikjeden. Kundene kan dermed spore via internett hvor godset befinner seg. Transportplanleggere lager rapporter som forteller hvordan leveringskvaliteten er over tid dag for dag eller uke for uke. Vi dokumenterer, måler og leser rapporter i stadig raskere tempo. Gårdagens resultater er historie i morgen. Ingen reiser tvil om dette meta-arbeidet er nødvendig. Vi har gjort oss totalt avhengig av elektroniske informasjons- og kommunikasjonsløsninger. I stedet for å snakke sammen, sender vi en e-post eller sms. Det utvikler seg to elektroniske systemer det formelle systemet med ordrestyring og kundeservice og det uformelle systemet med e-post og sms som viktige verktøy. Ofte er det i det uformelle systemet at viktige beslutninger og føringer blir gjort, mens det formelle systemet bekrefter i neste omgang disse beslutningene. Standardisering av kunnskapen fører til at den blir tilgjengelig i store systemer der mange har adgang, der det tidligere bare var et fåtall som hadde informasjonen tilgjengelig. De store datamengdene skaper også nye problemer. Søketeknologi blir en kritisk faktor for gjenfinning. Den organisasjon som henger etter her kan tape markedskampen. Samtidig er det behov for en kritisk evaluering av alle de ønsker om nye løsninger som hele tiden melder seg. Det er noe som heter at veldig mye er «kjekt å ha» mens det du må ha er viktigere. Det krever at man spør hva skal systemet brukes til og hvilken nytte det gir. Blant annet kan man lese av statistikken for leveringskvalitet at eksempelvis 96 % av pakkene er levert i henhold til leveringsplanen. For mottakeren er kanskje det viktigste at pakken blir levert innenfor den tidsluken han forventer. Og skulle det være forsinkelser så er kanskje det viktigste at man får informasjon om nytt leveringstidspunkt. Denne utgaven av Logistikk Nettverk har tatt frem noen eksempler på betydningen av kvalitet, som vi håper vil gi deg inspirasjon, men også refleksjon over meta-arbeidets nødvendighet. Vegtrafikklovgivningen Lovsamlingen gir en ryddig oversikt over norske lover og forskrifter samt de viktigste EU-reglene for vegtransport. Årets utgave er nr 47 i rekken og har fått med seg aktuelle endringer pr 1. mars I lovsamlingen finner du lovregler for alt som har med vegtrafikk å gjøre enten det er forsikring, krav til kjøretøy, kontroll, førerkort, sikkerhet, promillekjøring, bompenger, parkering, skilt, gebyrer, avgifter, motorsport og yrkestransport. Utrolig nok kan man kjøre trial, Gokart, motorcross, speedway, roadracing, dragracing etc. uten førerkort eller krav til minstealder. I stedet er det regler utformet av Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsykkelforbund som gjelder. Her er det også unntak for tekniske krav og krav om registrering. I motsatt ende av skalaen for detaljregulering finner vi Yrkestransportloven. Her er det krav om løyve, som igjen har krav til god vandel, økonomisk evne og faglig kompetanse. For den som vil drive transportvirksomhet mot betaling må følge et strengt regime. Posten Norge AS er fritatt for løyve for transport av postsendinger innenfor postkonsesjonen. Men det gjelder bare for de kjøretøyer Posten Norge eier selv eller har bruksrett til, for eksempel ved å lease eller leie inn til virksomheten. På dette punktet kan en hevde at loven diskriminerer andre transportselskaper. Lovsamlingen inneholder i det hele tatt store og små ting fra trafikken. Visste du at når du blir forbikjørt, skal du holde til høyre og ikke øke farten, men vise smidighet. Vegtrafikklovgivningen 2007 er med andre ord et nyttig oppslagsverk for alle som er i trafikken. Cappelen Akademisk Forlag har med god bistand fra Gunnar Løvland i Statens vegvesen gjort en god jobb med å formidle tørr jus på en forståelig måte. Men den kan nok ikke oppfattes som løssluppen eller tabloid. Her er det faglige innholdet i fokus. Av Einar Spurkeland, redaktør 4 LogistikkNETTVERK 2/2007

5

6 Logistikk Iren Hofseth: Bør aldri ta fri på en fredag Eksportavdelingen Utland holder i trådene til nye sendingsoppdrag. Vi må holde kontakt med kundene, våre agenter ute, Tollvesenet og våre folk som skal planlegge trafikkoppleggene, sier avdelingsleder Iren Hofseth. Fredag er den store eksportdagen. Da skal alt ut og ingen bør gå hjem før jobben er gjort! Det kan bli langt ut på fredagskvelden før Iren Hofseth kan slenge beina på sofaen og slappe av med familien. I nesten 20 år har Iren Hofseth arbeidet på forskjellige fagområder i Schenker. Hun jobbet de første 10 årene i eksportavdelingen, deretter ble det opplæring av kolleger i eksportrutiner, importrutiner, brukerstøtte i datasystemer og controllerarbeid. De siste to årene har hun ledet eksportavdelingen Utland. Skal vi ha avdelingsmøte må vi prøve å få det til på onsdager mellom kl 10:00 og 12:00. Resten av uken går det i et rasende tempo, sier Iren Hofseth. Uken på kontinent-trafikkene er slik: Mandag rydder vi opp etter helgen, tirsdag er en stor eksportdag, onsdag bruker vi til fakturering og booking, torsdag forbereder vi det store eksportrushet på fredager. På trafikken til Norden er det mer jevn trafikk hver dag. Jeg bør aldri ta meg fri på en fredag. Ofte blir det også veldig sent før jeg er hjemme på fredager. Hva gjør egentlig eksportavdeling utland? Vi har et helhetlig ansvar for sendingene på eksport. Vi er ordrekontor, booking, fakturerer og følger sendingene helt til de er levert til mottaker. Vi har tett kontakt med kundene slik at alle detaljer blir registrert og klargjør sendingenes dokumentasjon for trafikk. Vi har ansvar for utfortolling i Norge og klargjøring for EU-fortolling dersom det er mulig. Hvordan starter dagen din? Jeg leverer ungene på skolen kl 07:30 og fra da av begynner jeg å ringe om saker vi har gående. I bilen på vei til jobb løser jeg mange oppgaver før jeg lander på kontoret en gang etter 08:00, avhengig av trafikken fra Jessheim til Alnabru. Oppgavene endrer seg fra dag til dag, selv om man skulle tro at frakt er enkelt og standardisert i disse IT-tider. Man blir aldri utlært og vi møter stadig nye utfordringer. Det kan være etterarbeid med Tollvesenet for en sjåfør som glemte å stoppe på grensen ut av landet, det kan være forsinkelser, feil innlevert gods, feil i dokumenter osv. Vi har heldigvis en fin gjeng mennesker som kaster seg over slike problemstillinger og rydder opp ofte uten at kundene merker det. Rekker du å levere ungene hver dag med den jobben du har? Jeg har heldigvis en fin svigerfar som nærmeste nabo. Han stepper inn når tiden ikke strekker til, hovedsakelig med henting. Ellers må jeg kunne takle det å ha flere baller i luften samtidig. Med en mann som kjører tankbil og skal være på Sjursøya i Oslo et par timer før jeg er på jobb, så sier det seg selv at det å få i gang ungene om morgenen må bli min jobb. Kompetansen på toll i utlandet blir mindre og mindre etter hvert som tollmurer bygges ned, noe som gir utfordringer for oss i Norge, sier Iren Hofseth. Hva må til for å lykkes i den jobben du har? Alle de 14 medarbeiderne i avdelingen min er hver på sin måte en suksesshistorie. De representerer en god blanding av ungt pågangsmot og erfaring. Vi trives sammen og har det gøy. Snittalderen er 35 år, den yngste er 25 år og den eldste er 55 år. De har varierende bakgrunn fra arbeidslivet. Noen kommer nesten rett fra skolebenken, som meg selv, mens andre har prøvd seg på flere steder i arbeidslivet. Felles for alle er at de tåler stress, takler flere oppgaver samtidig og ikke er redd for å prøve seg på nye utfordringer. Vi har en prøvetid på 6 måneder, men det tar minst ett år før man har lært seg 6 LogistikkNETTVERK 2/2007

7 de grunnleggende kunnskapene gjennom praktiske oppgaver. Eksport er et komplisert puslespill der alle deler må være på plass. Hvordan ser et typisk sendingsoppdrag ut? De ansatte sitter med sine dedikerte destinasjoner. Noen kunder sender daglig eller med bestemte intervaller. Alle kunder må ta kontakt med oss slik at vi kan registrere sendingen, bestille henting, lage dokumentasjon til Tollvesenet og bestille transportløsning. Innenfor disse momentene er det et stort antall muligheter og varianter. Den typiske sending finnes således ikke på utland. Vi merker at strengere kjøre- og hviletidsregler gjør det vanskeligere å lage effektive transportopplegg på grunn av ferjetider, terminalforhold osv. Stivbeinte regler fører til høyere kostnader hos oss og våre kunder. At Norge står utenfor EU lager også utfordringer i forhold til transporten. Kompetansen om toll i utlandet blir bare mindre og mindre! Hvordan definerer du din lederrolle? Jeg mener det er viktig å skape et godt arbeidsmiljø der alle kan føle at de er trygge på hverandre. Det er viktig at alle medarbeidere blir sett og får tilbakemelding, også når de gjør ting bra. Jeg er jo en arbeidende sjef, som er en integrert del av avdelingen. Det gjør det jo også lettere å være sjef. Det å være tett på oppgavene og medarbeiderne er viktig. Jeg har også selv lært opp flere av medarbeiderne i avdelingen. Min jobb er jo også å arbeide for å effektivisere rutinene våre. Selv om vi er et integrert selskap med innland og utland, så er det jo stadig ting som dukker opp. Jeg pleier å si til meg selv at vi har et sømløst globalt system våre kunder kan dra utrolig nytte av, men det er samtidig krevende å gjennomføre i praksis også for oss. Heldigvis blir vi flinkere for hver dag, og etter hvert som IT-løsningene forhåpentligvis blir 100 % integrert, vil kundene merke at de får bedre kvalitet for pengene. Tar du med deg jobben hjem? Jobben min er egentlig umulig å legge fra seg. Internasjonal transport skjer døgnet rundt 7 dager i uken. Vi må være beredt når ting skjer. Når jeg er hjemme på ettermiddagen en gang etter 17, så er det å lage felles middag og hjelpe ungene med lekser. Deretter tar jeg ofte en runde på PC-en med ting fra jobben. Både mannen min og jeg lever jo et hektisk liv han som tankbilsjåfør vet jo aldri når dagen er slutt, og stuper som regel tidlig til sengs. Jeg er litt B-menneske og kan nok sitte litt utover kvelden før jeg slokner. Vi traff hverandre for 17 år siden på et utested på Jessheim. Siden har vi holdt sammen og det har vi bestemt oss for skal fortsette. Blir det tid til engasjere deg i andre ting enn familie og jobb? Spør du mannen min, så sier han at jeg er gift med jobben. Nå er dette en mild overdrivelse. Familien kommer først for meg, men man kan jo ikke bare utsette jobben når det er ting som må ordnes. Jeg har i perioder engasjert meg i FAU på skolen, men har måttet si nei til flere runder med dette fordi tiden ikke strekker til. Jeg har også gått i demonstrasjonstog for «Bedre skole» lokalt. Jeg brenner for å fjerne urett enten det er i det offentlige rom, privat eller på jobben. Politisk står jeg nok godt plantet i sosialdemokratiet og mener samfunnet må bruke mer penger på helse, skole og eldre. Jeg kan også slappe av og da er god musikk og en bok tingen. Gi meg en gitar og du skal få høre gode gamle skillingsviser resten av kvelden. Jeg elsker å synge og spille gitar. Mannen min pleier å si at jeg har lakenskrekk når jeg har tatt frem gitaren. Da synger og spiller jeg til siste mann har gått hjem! Mine venner sier jeg er lett å dra med på fest der det er sang og musikk. En pianobar eller trubadur med gitar og allsang er en flott kveld for meg! Jeg skulle også gjerne hatt mer tid til å svømme. Det er en nydelig sport. Inntil de siste 2 3 årene svømte jeg ca meter hver uke. Nå blir det mindre, men jeg håper jeg får tid og overskudd til å ta det opp igjen etter hvert. Jeg blir gjerne med på en svømmetur og har alltid med meg badedrakt og håndkle, avslutter hun. Iren Hofseth Stilling: Avdelingsleder Eksportavdelingen Utland Region Oslo Født: 23. juni 1967 Oppvekst: Fetsund Bosted. Jessheim Familie: Gift og har 2 gutter 11 år og 7 år har 2 søstre, far og mor, som igjen har 7 barnebarn Utdanning: Videregående skole Handel og kontor (1986) Jobb: Michelin, Lillestrøm ( ) Schenker AS (Autotransit) (1988 d.d.) Interesser: Familie, musikk, friluftsliv og svømming Musikksmak: Populærmusikk og skillingsviser Instrumenter: Spiller gitar og synger det meste, syngedame i band (1980) Svømming: Aktiv svømmer som yngre driver mosjonssvømming regelmessig Sist leste bok: «Djevelens tårer» av Rick Mofina Ønsker: Å få sluttet å røyke og begynne å trene mer. Favorittprogram TV: Criminal Minds, 24 og CSI Nytelser: Ost, kjeks og et glass rødvin Ferie og fritid: Hytte i Hemsedal eller sommerhus på Vega på Helgeland Drømmer: Få bedre tid til meg selv og ungene har lyst til å synge i kor Bil: Audi A4 kjører km i året Tekst og foto: Einar Spurkeland LogistikkNETTVERK 2/2007 7

8 Netthandel Vi leverer pakkene til dine kunder: Skal øke til 700 utleveringssteder i Norge Vårt nåværende pakkeutleveringsnettverk på 132 steder dekker 30 % av landet, mens målet selvsagt er å bygge opp et landsdekkende nett med utleveringssteder, sier daglig leder May-Kristin S. Willoch, Schenker Privpak AS. Vårt nettverk av utleveringssteder er best utbygd på Østlandet og har god dekning i Oslo og omegn. Ellers er de fleste byer og tettsteder fra Bergen i vest til Tromsø og Kirkenes i nord dekket. Vi må etablere ca. 700 kommisjonærer for å kunne dekke hele landet. I tillegg har vi 30 terminaler over hele landet som skal distribuere pakkene ut til kommisjonærene. Opplegget gjelder for eksisterende og nye kunder, sier hun. I Sverige er det ca kommisjonærer over hele landet. I Norge tror jeg vi klarer oss med halvparten når nettet er fullt utbygd. Vårt nett vil være et alternativ til postkontorene. Tilbudet vårt er enklere, fordi mottakeren kun skal hente pakken sin og ikke få utført andre posttjenester. Dermed mener vi vårt konsept er bedre tilpasset travle mennesker som henter pakken sin samtidig som de handler i nærbutikken. De får utført begge deler på ett sted. Enkelhet Vårt konsept bygger på enkelthet. Med det mener vi at det skal være enkelt både for våre kunder og for våre kommisjonærer, fortsetter Willoch. For kundene er det enkelt fordi konseptet er velprøvd gjennom Sverige i flere år, og Schenker brukes som transportør. Våre kommisjonærer opplever at det er enkelt og raskt å utlevere pakker, og det krever ikke ekstra ressurser i butikken. Det er heller tvert i mot. Det sikrer at flere kunder kommer inn i butikken til kommisjonæren. Schenker Privpak har utviklet et eget butikk-konsept som sikrer rask ekspedering bestående av hylle nær kasse, skanning med håndterminal som sikrer sporbarhet for avsender og enkelt betalingsopplegg. Schenker Privpak AS leverer nødvendig utstyr og kommunikasjonsløsning til butikkene. Butikkansatte får en innføring i bruk av håndterminal og informasjon om konseptet. Vi har et omfattende apparat med underleverandører og konsepttilretteleggere, og jobber tett med konkrete butikker for utvikle et landsdekkende pakkeutleveringsnettverk Privpak ønsker velkommen stadig flere butikker som kan være utleveringssteder. Paola Farfan, Alnabru, tar gjerne i mot flere pakker. 8 LogistikkNETTVERK 2/2007

9 Norsk organisasjon I forbindelse med satsning i Norge har vi etablert egen organisasjon med daglig leder, og fire årsverk med spesialressurser og konseptkompetanse fra den svenske organisasjonen, som har hatt suksess med konseptet helt siden Schenker Privpak Norge er eget datterselskap, som altså er spesialister på løsninger for postordre og e-handelsforetak, sier Willoch. Gir merverdi Willoch viser til den gode erfaringen med kommisjonærer. Ved å bruke hentelappen kundene får hjem vil butikken til egen reklame, viser erfaring at 98 % av kundene som får hentelapp vil komme til butikken i løpet av kort tid. Kommisjonærer som har inngått avtale med Schenker Privpak opplever at kundekretsen øker, salg av andre produkter øker og man får større aktivitet i butikken. Dersom du ønsker flere kunder i butikken og du har gunstig åpningstid, så er kanskje du den butikkeieren vi ser etter. Tre leveringsmåter Schenker tilbyr tre former for pakkelevering til privatpersoner: hjem på døren, på jobben eller pakkeutlevering via kommisjonær, gjennom Schenker Privpak. Pakkekommisjonærene kan være nærbutikker, bensinstasjoner, kiosker og servicebedrifter. Vi ønsker utleveringssteder nær der folk bor, avslutter Willoch. Tekst: Einar Spurkeland Foto: Petra Petroff Utleveringssteder i hele Norge Gjøvik, Raufoss, Oslo (12), Sandvika, Stabekk, Asker, Nittedal, Nesodden, Ski, Høvik, Kolbotn, Nittedal, Drøbak, Rakkestad, Moss, Kråkerøy, Gamle Fredrikstad, Fredrikstad, Ås, Askim, Mysen, Sarpsborg, Halden, Tistedal, Sørumsand, Blystadlia, Lillestrøm, Strømmen, Lena, Dokka, Brandbu, Hamar, Moelv, Kongsvinger, Lillehammer, Eidsvoll, Elverum, Rena, Tynset, Drammen, Ål, Nesbyen, Jevnaker, Geilo, Horten, Krokstadelva, Borgheim, Hokksund, Mjøndalen, Notodden, Holmestrand, Larvik, Kongsberg, Porsgrunn, Tønsberg, Sandefjord, Skien, Rjukan, Kragerø, Sande, Tolvsrød, Stavanger, Hommersåk, Sandnes, Nærbø, Egersund, Randaberg, Kristiansand, Ålgård, Arendal, Lyngdal, Vennesla, Lillesand, Grimstad, Tvedestrand, Risør, Mandal, Jørpeland, Stathelle, Fevik, Klepp, Fyllingsdalen, Bergen, Haugesund, Ålesund, Ulsteinvik, Ørsta, Molde, Trondheim, Heimdal, Namsos, Levanger, Stjørdal, Steinkjer, Røros, Verdal, Oppdal, Brekstad, Orkanger, Narvik, Mosjøen, Bodø, Sortland, Mo i Rana, Tromsø, Kvaløysletta, Storslett, Finnsnes, Borkenes og Kirkenes. Enkelte steder kan det være flere utleveringssteder. I Oslo er det hele 12 steder. LogistikkNETTVERK 2/2007 9

10 Miljøseminar for «menigheten» Laber miljøinteresse blant politikerne Skal en dømme etter den svake interessen fra våre politikere for den store miljødagen på arrangementet Transport 2007 i mai, kan vi konkludere med at klima- og miljøsatsing hører til festtalene. Klimaendringer, matvaremangel i U-land, fattigdom, luftkvalitet, helse, sur nedbør, ulykker, støy og kø fenger ikke uten TV-eksponering. Oppvarmingen til konferansen kunne knapt være mer aktuell. Over storskjermen rullet klimafilmen til Al Gore. Stoltenberg hadde nylig lagt fram sin bekjennelse som nyfrelst miljøtilhenger. Regjeringspartiene har i flere sammenhenger utropt klima og miljø som den store saken foran høstens valg. I salen var det heller ingen store industrieiere eller industriledere. Her var «menigheten» innen lastebil og buss samlet for å få enda en miljøoppdatering. På gangen sier Arne Nymo i Team Trafikk at en kan jo lure på hvordan man tenker når kollektivfelt i Trondheim fjernes og bomstasjonene legges ned. Da må man jo regne med at biltrafikken vokser og kollektivtrafikken sliter med å få nye passasjerer. Det blir jo ikke bedre miljø av en slik politikk. Hvem er det som lytter til miljøkunnskapen som serveres i salen? Jo, det er ledere i lokale selskaper, som selvfølgelig kan mye om dette fra før av. Her finner du Sørlandsruta, Aukra Auto, Tide, Oslo Sporveier, Døhlen Transport, Frydenlund Transport osv. Politikere som skal lage rammebetingelser og sette krav til miljø glimrer med sitt fravær, med unntak av en politiker fra Sogn og Fjordane og en politiker fra Rogaland. I tillegg fikk vi innlegg ved politisk rådgiver Erik Lahnstein (SP) i Samferdselsdepartementet, Børge Brende (H) og Hallgeir Langeland (SV). Langeland, som eneste politiker i den avsluttende debatten, sa at han er opptatt av veier som president i Løvebakken (Stortingets) MC-klubb. Hvor er røykerommet, spurte Langeland. Du må nok ta den utenfor, fikk han som svar. Røykfri klimadebatt er jo en begynnelse. Da var Brende allerede på vei tilbake til Stortinget etter en kort innledning. Også Lahnstein forsvant ganske kjapt, mens Langeland altså var med helt til siste replikk i klimadebatten. Ikke mitt ansvar Aktørene som var i ilden var enig om at det er noen andre som må gjøre noe før jeg kan gjøre noe. Kollektivtrafikken må bygges ut før folk vil bytte fra bil til buss, sa Christian Aubert fra Transportbedriftenes Landsforening. Veiprising må ikke komme på toppen av bomavgifter. Jeg vil ha Veiprising nå, sa Langeland. Selv om jeg i prinsippet er i mot slike avgifter, så ser jeg ingen annen måte å begrense biltrafikken på enn å avgiftslegge bilbruken hardere. Vi har foreløpig ikke fått krav fra kundene om å ta spesielle miljøhensyn, sa Erling Sæther. Våre kunder søker mest mulig effektiv transport til lavest mulig pris. Dersom vi skal få en dreining i mer miljøvennlig retning må myndighetene sette Nesten mennesker besøkte utstillingen. Gunnar Apeland, Børge Brende og Erik Lahnstein diskuterer «miljøresepten» for transportnæringen. 10 LogistikkNETTVERK 2/2007

11 strengere miljøkrav til kjøretøyene, drivstoffet og infrastrukturen. Faktisk er jo det dårlige vei- og banenettet i Norge den største miljøutfordringen vi har i dag. Nordlandsbanen og Rørosbanen går med dieseldrift og store deler av banenettet er i så dårlig forfatning at det ikke kan ta unna behovet for godstransport. Det gjelder mangelfulle kryssningsspor, umoderne terminaler og en lite fleksibel jernbanedrift. Veinettet mangler utbedringer og det er jo skandaløst at vi i dag ikke har døgnåpne veier hele året mellom de fire største byene i Norge. Politisk journalist Aslak Bonde, som ledet seminaret og debatten, fikk fram gode spørsmål fra foredragsholdere, panelet og salen. Staten som transportkjøper kunne jo stille strengere miljøkrav til kjøretøyer som skal utføre tjenester for staten. Sæther viste til Stockholm, der kommunen har valgt å overlate varetransporten til Schenker AB i stedet for å drive godstransport selv. Resultatet har blitt et komplett system for kollektiv varedistribusjon og langt færre lastebiler i bytrafikken. Samtidig har de lastebilene som benyttes fått de strengeste miljøkrav. Erik Engelien, Volvo Norge AS, pekte på at teknologisk utvikling tar tid og at vi nå er inne i en tid med et skifte i teknologi. Denne utviklingen vil skje i samarbeid med myndigheter som fastsetter krav til transportmidlene. Leverandører og produsenter ønsker langsiktige holdninger og krav som gjør at utviklingen og fornyelsen kan skje i takt med industriens muligheter. Et viktig moment i forhold til miljø er også utskiftningstakten i kjøretøyparken. I Norge går det mer enn 5000 lastebiler over 16 tonn, som er over 20 år gamle. Raskere utskiftning av bilparken er i seg selv et miljøtiltak. Erling Sæther understreket at det viktigste tiltaket for varedistribusjonen i byene er å få endret transportmiddelfordelingen, slik at flere som i dag kjører egen bil bytter til kollektivtrafikk og sykkel. Tid for bekjennelser Jeg er omvendt klima- og miljøproblemene er vår tids største utfordring, sa Erling Sæther. Samtidig er kravene fra Spennende lastebilnyheter. kundene at varedistribusjonen skal skje på samme måte som buss i rute. Kundene krever å få vite når bilen går, hvor mange stopp det er før den er hos meg og når den kommer innenfor en time. Schenkerkonsernet har utviklet en egen miljøpolicy, som vi i Norge tilpasser norske forhold. Et eksempel er vår miljøkalkulator, hvor kundene via våre nettsider kan beregne hvor mye utslipp som er forbundet med deres egne sendinger. Samtidig er det nødvendig at myndighetene innfører strengere krav til utslipp fra alle typer transportmidler. Dette gjelder like mye skip og fly som biler og tog. Min bekjennelse er at dersom vi ikke gjør noe med utslippene og den globale oppvarmingen, vil Bangladesh om noen år stå under vann, fortsatte Langeland. Dette har vi sagt i over 20 år. Nå ser det ut til at også andre partier og grupper forstår at noe må gjøres. Jeg er egentlig ikke så glad i nyfrelste i klima, men bedre sent enn aldri. Jeg er tilhenger av at folk tar ansvar og gjør noe selv, og ikke venter til alle andre er ferdig med sin del av jobben. Regjeringen ønsker å fjerne personbilene fra veiene i byene. Støtt oss i denne kampen, sa Langeland. Dere vil få det bedre når vi har fjernet bilene. Da kommer dere fram med lastebiler og busser. Glad for bransjens initiativ Erik Lahnstein uttrykte glede over bransjens bidrag til å sette miljøspørsmål i fokus. Regjeringen har pekt ut en rekke områder som kan bidra til å få ned utslippene fra trafikken. Vi har tro på at modulvogntog skal kunne gi færre lastebiler i fjerntrafikk og føre til at mer gods blir sortert på de store nasjonale terminalene og distribuert videre med jernbane på lengre avstander og på biler i kollektiv nærdistribusjon lokalt. Biodrivstoff vil bli mer vanlig og etter hvert lettere tilgjengelig. Det vil bidra til nedgang i utslippene. Vi vil også satse mer på IKT, økte investeringer i bane og bedre veier. Opplæring av sjåfører vil også få et miljøelement, da det viser seg at mer miljøvennlig kjøring kan redusere drivstofforbruket med %. Et eget prosjekt «Klimaveien» skal, med støtte fra organisasjonene, bidra til økt fokus på miljø og trafikk. Vi ønsker å bygge ut transportnettet slik at hele transportkjeden kan bli forutsigbar. I byene vil veiprising i en eller annen form bidra til bedre fremkommelighet for godsbiler og busser. Med bompenger vil vi styrke kollektivtrafikken i byene, slik at den blir et bedre alternativ enn å kjøre egen bil i rushtiden. Energiforbruket vil øke Børge Brende (H) sa at når 1,4 milliarder mennesker på jorden, som i dag er uten strøm, skal få elektrisk kraft, betyr det en dramatisk økning i energiforbruket enten vi liker det eller ikke. Heldigvis har vi mange energikilder som ikke er utnyttet i dag, eksempelvis sol, vind og bølgekraft. Problemstillingen blir hva slags energi vi ønsker og hva vi er villig til å betale for den. Innen transportområdet spesielt tror jeg det er mye å hente, men det vil ta tid. Det er i praksis på følgende områder man kan gjøre noe: Redusere energiforbruket pr kjøretøy Øke kapasitetsutnyttelsen i transportapparatet LogistikkNETTVERK 2/

12 Miljøseminar for «menigheten» Redusere reiseavstandene Redusere antall reiser Det første punktet vil endres i takt med internasjonale avtaler og krav. Det neste punktet vil avhenge av den tekniske utvikling og kravene om bedre samordning av transportoppleggene. De to siste punktene er teoretisk mulige, men når en ser bakover i tid, så har begge faktorene økt. Seniorforsker Tore Knudsen, Sintef, bekreftet at forbruksveksten er den store driveren for økt transportarbeid. Så lenge vi har forbruksvekst, så må nødvendigvis transportomfanget øke. Økonomisk vekst fører også med seg at flere oppgaver sentraliseres og verdikjedene integreres horisontalt og vertikalt. I Norge har vi dessuten en stor retningsubalanse, som påfører oss mye tomkjøring. Samtidig har vi liten konkurranse mellom transportmidlene fordi de betjener ulike markeder. Det er ikke noe alternativ til å benytte bil i nærdistribusjon. Jernbanenettet er meget begrenset og vil følgelig ikke by på konkurranse over alt. Konkurransen i markedet er rettet mot pris, tidsluker, kvalitet, fleksibilitet og logistikkløsning. Miljø er egentlig ikke noe tema. Når en ser på miljøegenskaper, så dukker det også opp overraskelser. Hvem skulle trodd at sjøveien er miljøverstingen langs kysten? Skipene er gamle og forurenser mye. Det at jernbanen bare har dieseltog nord for Trondheim og på Rørosbanen, og bare 12 godsterminaler, gjør at jernbanen ikke er den miljøvinneren en kanskje skulle tro. Lastebilen er bedre enn sitt rykte i hvert fall når den brukes til samlasting og nærdistribusjon. I perioden vil nye lastebiler redusere NO X -utslipp med 75 %, partikler 94 %, HC 58 % og CO 67 %. Det er en miljøbragd ingen av de andre transportmidlene kan vise til, hevdet Knudsen. Transport står for 14 % av klimautslippene globalt, sa Konrad Pütz, Bellona. Norge har forpliktet seg til å redusere de totale utslippene. Transport må ta sin del av dette, mente Pütz. Bellona sitt forslag til løsning er å redusere etterspørselen etter utslippsintensive varer og tjenester, forbedre energieffektiviteten, unngå avskoging og overgang til mer energivennlige transportmidler. Økt bruk av biodrivstoff vil være eksempel på energivennlig tiltak fordi det baseres på fornybar energi, men biodrivstoff har høyere NO X -utslipp enn diesel. CO 2 -effekten er også usikker. Samtidig krever produksjon av biodrivstoff store arealer. Pütz oppsummerte Bellonas forslag til å forbedre transporteffektiviteten slik: Bedre utnyttelse og organisering av transportene Utskifting av gamle kjøretøy Innføring av hybridkjøretøy Bruk av brenselsceller som hjelpekraft Bruk av gassmotorer Endre avgiftssystemet i miljøvennlig retning Innføring av lavutslippssoner i byene Reduksjon av tillatt hastighet Økt forsking på fornybar energi Valgets kvaler? Et hjertesukk i pausen fra en lastebilmann: Jeg må tenke på businessen. Miljøet får jeg ta når jeg får tid! Det kan jo virke som at det blir for vanskelig å forholde seg til miljø i den daglige kampen for livets brød. Tenk bare på alt du kan velge mht til drivstoff: DME, metanol, etanol, diesel, gass og mange varianter innenfor disse og noen utenfor disse. En miljøvennlig transportpolitikk for den enkelte bedrift handler også om riktig kjøretøy til rett oppdrag, riktig antall kjøretøy, vedlikehold av kjøretøyene og ikke minst valg av riktig drivstoff, men det siste er det jo andre som bestemmer. Eller gjør som samlasterne: Send mest mulig med toget! Så får bilene ta resten. Statene må gjennom internasjonale avtaler fastsette miljøkravene og så blir det transportkjøpernes oppgave å se til at disse kravene følges. Kollektiv godstransport gjennom bedre samordning og samlasting er jo den enkleste miljøgevinsten å ta ut i dag. Tekst: Einar Spurkeland Foto: Norges Varemesse «Rekordbesøk» Arrangørene er svært godt fornøyd med hele interesserte besøkende på Transport Transport 2007 er den største utstillingen i Norges Varemesses historie. Årets transportutstilling satset stort på rekruttering. Totalt 1200 niende klassinger med lærere inntok messeområdet. De ble traktert med «full pakke» av Norsk Scania AS, Opplæringskontoret for Logistikk og Transport, Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Pakken omfattet bussing til og fra messen, seminar, bespisning og oppgaveløype innom flere stands. Både elever og lærere var godt fornøyd. Det blir ny transportutstilling i Informasjon: Volumax til Veøy Veøy AS har bestilt nye vogntog med Schenkerprofilering. Den første lastebilen i en serie på 14 enheter ble vist fram på Transport 2007 i mai. Påbygget på den første bilen hadde sideåpning og er fra Bussbygg AS. Markedssjef Roar Berg, Bussbygg AS, sier at Veøy har valgt en billøsning som er tilpasset den trafikken selskapet utfører for Schenker. 12 LogistikkNETTVERK 2/2007

13 LogistikkNETTVERK 1/

14

15 660 hester VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS

16 Næringspolitisk kommentar Norske samferdselsutfordringer: Fattig infrastruktur etter mange års forsømmelser Forleden dag fikk vi ytterligere et eksempel på hvor fattig vår infrastruktur er. Det er nemlig ikke selvsagt at vi kan sende gods med jernbanen fra Bergen til Oslo slik som vi sender gods fra Oslo til Bergen. Det fikk vår regionledelse i vestlandsbyen erfare, da de endelig oppnådde kundeavtaler som gjorde at vi kan utjevne retningsubalansen. Det er nemlig slik at jernbanetraséen er brattere fra Bergen enn fra Oslo. Derfor kan ikke toget ta full last. Det er til og med slik at det er plass til meget lite last etter at toget er lastet med tomme containere som skal i retur fra Oslo. Hva det skyldes vet ikke vi eksakt, men det er rimelig å anta at det er mangel på trekkraft som er forklaringen. Lokomotivene er rett og slett ikke sterke nok til å ta med last. De kan bare ta med tara! Stortingsflertallet kan sikkert toe sine hender ved å hevde at CargoNet AS, som driver godstrafikken, er et uavhengig selskap. CargoNet AS ble dannet 1. januar 2002 på basis av det som tidligere var NSB Gods. Samtidig overtok CargoNet AS det svenske selskapet Railcombi AB. CargoNet-konsernet eies i dag 55 % av NSB AS og 45 % av GreenCargo AB. Staten er via NSB største eier i CargoNet og kan ikke løpe fra ansvaret. Samme hvordan en ser på saken, er jernbanen en del av den offentlige infrastruktur. Det virker i alle fall slik når en hører og leser om ønsket om å overføre gods fra vei til bane. Det nytter bare ikke når terminaler, spor, krysninger og til og med trekkraften er mangelfull. Ovenstående er bare ett eksempel av mange som viser de mange års forsømmelser i investeringsvilje. Men samferdselsministeren viser vilje. Hun inviterer til dialog, og hennes første samferdselsbudsjett i 2007 var en god start. Det er likevel bare som en dråpe i havet i forhold til behovet. Om fire måneder kjenner vi samferdselsbudsjettets profil for For at budsjettet skal avbøte noe av forsømmelsene, bør det ha en profil noenlunde slik: På vegsiden må riksveginvesteringene og vedlikeholdsbudsjettet økes med 2 mrd. kroner i forhold til inneværende års budsjett. Dette bevilgningsnivået må vedvare i de neste ti årene. Først da kan vi øyne en mulighet til at gapet mellom behov og utbygging blir redusert fra 50 år til ned mot 20 år. Pengene må brukes der det trengs mest, på de høytrafikkerte veiene der det er mest trengsel, dvs. på Østlandet og på NTPkorridorene for øvrig. 80 % av all vareforsyning skjer på Østlandet, mens støyen i distriktene er størst. For å avbøte på dette bør en definere nærmere noen eksportstrekninger slik at en kan ta høyde for de viktigste eksportstrømmene fra distriktene. Tar jeg ikke feil, stemmer dette ganske godt med korridorene i NTP, med mulig unntak av de siste lenkene fram til de største eksportbedriftene i kystnære strøk. På jernbanesiden må budsjettene økes med det samme nivået, ca. 2 mrd. kroner, og det er krysningsspor, terminaler og ruteplanarbeid som rydder plass til flere kveldsavganger som gjelder. Til forskjell fra vegsiden har vi en fornemmelse av at Jernbaneverket ikke i tilstrekkelig grad er ladet med planer til å fylle opp den pengesekken som politisk står til disposisjon for jernbanesatsing. Plankapasiteten må derfor opp. Dette kan gjøres blant annet ved å legge bort de høytflyvende planene om «høgfartsbanar» i den grad dette tar plankapasitet. Oslo-pakke 3 bør omtales i budsjettet slik at Stortinget inviteres til å ta positivt stilling til prinsippene, selv om konsekvensutredninger må komme i etterkant. Det er gledelig at samferdselsdepartementet nå har fremmet forslag om bruk av bompenger både til veginfrastruktur, kollektivinfrastruktur samt drift av kollektivtrafikken. Det er nemlig en viktig del av Oslo-pakken. Som kjent skal pakken til over 50 mrd. kroner 16 LogistikkNETTVERK 2/2007

17 over 20 år i hovedsak finansieres av brukerne gjennom bompenger. Bare 20 % er forutsatt bevilget over statsbudsjettet. Finansieringen er alltid et problem. En sterk satsing på samferdsel skaper hodebry i Finansdepartementet fordi der i gården er det stort sett inflasjonsjusterte historiske bevilgningsnivåer som gjelder, bortsett fra de lovpålagte sterkt økende nivåene i omsorgs- og helsesektoren. Derfor er det viktigere enn noen gang å få gjennomslag for synet om at vi er inne i et viktig tidsvindu akkurat nå for å oppnå investeringer som gir varig verdi. Om år er kilden i det svarte gullet over, og hvis vi bruker pengene bare til forbruk, vil oljen være «brent opp». Sikkert til god nytte, men til liten nytte for senere generasjoner og til styrking av landets konkurransekraft. En vanlig motforestilling er at høyere investering i samferdsel gir press i økonomien med derav fare for prispress og inflasjon. Bygg- og anleggsbransjen derimot hevder at en må skille mellom bygg på den ene siden, hvor presset er stort, og anleggsbransjen, hvor det er mye ledig kapasitet. I anleggskretser er det atskillig ledig kapasitet, i følge bygg- og anleggsbransjen (BNL). Miljødimensjonen er krevende. Her må vi alle yte bidrag for å redusere CO 2 -utslippene. Dette kan ikke løses ved at staten ensidig øker avgiftene på fossilt brensel, noe vi frykter for at finansministeren brenner for. Varene finner sin vei uansett. Siden jernbanen er sprengt og banetilbudet bare er til deler av landet, vil en ensidig økning av dieselavgiftene bare føre til økte kostnader uten av utslippene blir lavere av den grunn. Derimot bør staten dels stille krav til, og dels hjelpe drivstoffleverandørene med å bygge ut distribusjonsnettet for biodiesel, som er mer karbonnøytralt enn ordinær diesel. Hvis så skjer, skal vi gjerne samarbeide med våre transportleverandører med tilpasning av motorer som tåler biodrivstoff. Det er det mest virkningsfulle miljøtiltaket staten kan bidra med på neste års stasbudsjett. Det blir spennende å se hva samferdselsministeren leverer til høsten. Av Erling Sæther LogistikkNETTVERK 2/

18 Look to the Nordics Ny kampanje kan gi bedre transporttilbud til og fra Europa Schenkerkonsernet har som ledd i å kunne tilby bedre løsninger mellom de nordiske land og Europa, lansert en stor kampanje mot Europa. Oppe på scenen ser vi de som er prosjektansvarlig for kampanjen og kontaktpersoner i hvert sitt land. Fra venstre: Bent Friis, Schenker Danmark, Torbjörn Hagberg, Schenker Sverige, Mihael Hagström, Schenker Finland, Maike Krueger, Hangartner, Tommy Halen, Railog, Chris Randall, Schenker Norge. Bjõrn Schramm, PM Land, Tyskland, var «dirigenten». For Norge skal fokus være på import og eksport til og fra Tyskland, Frankrike, Italia og Spania. Kampanjen fikk et pangstart med en offisiell lansering i Gøteborg den 18. og 19. april. Over 100 ledere fra hele Europa var tilstede for å høre om de nordiske land og hva de har å tilby. Kampanjen skal fokusere på trafikk mellom Norden og Europa. Målet er å øke volumet på landbasert gods, både import og eksport. I løpet av de neste 12 måneder regner vi med store aktiviteter fra Schenker sine salgsorganisasjoner i hele Europa. For norske kunder vil det bety bedre og flere muligheter med tanke på transportløsninger til flere destinasjoner. Kampanjen berører hele Schenker Europa, mens vi i Norge vil ha fokus på land der vi mener det er størst potensiale for vekst. Disse landene er altså Tyskland, Frankrike, Spania og Italia. Fra juni til august skal det holdes salgskonferanser i de fire landene. Schenker i Norge vil presentere sine produkter og tjenester ovenfor vår partner i utlandet. Vi glemmer selvfølgelig ikke våre nordiske naboer der vi i dag er meget store på landtransport. Sverige er fremdeles det viktigste landet med 18 LogistikkNETTVERK 2/2007

19 Ingvar Nilsson, sjef for Schenker Region North og Schenker Sverige ønsket forsamlingen velkommen. Sverige bidrar med betydelig volum. Tyskland er Sveriges viktigste handelspartner. Adm. dir. Michael Holmstrøm presenterte Schenker i Norge og overrasket mange i salen når han viste et Norgeskart med over 30 egne terminaler spredt over hele Norge fra Kristiansand til Kirkenes. tanken på godsmengde. Kampanjen har full støtte fra vår europeiske ledelse som koordinerer og tilrettelegger en del markedsaktiviteter. Schenker Norge skal bruke kampanjen til å utnytte de muligheter og fordeler man har som en del av en stor og internasjonal aktør. Det er laget en rekke markedsføringsverktøy, som nå skal taes i bruk overfor markedene i Europa. Tekst: Chris Randall LogistikkNETTVERK 2/

20 Kvalitet Dokumentasjonen gir færre skader på gods Dersom vi kan dokumentere en skade som rapporteres er det lettere for oss å utrede årsaken og forhåpentligvis sørge for at det ikke skjer igjen, sier Anders Harlin, besiktigelsestekniker hos Schenker AB. Lagersjef Carmen Sonderwall hos Selga AS i samtale med Anders Harlin, som dokumenterer skader hos Schenker AB. I tillegg kan saken avgjøres mye raskere, noe veldig mange kunder ønsker. Anders Harlin inngår i Schenkers pågående prosjekt i Mälardalen der han reiser rundt og dokumenterer skader på gods. Anders Harlin er nøye med ikke å ha noen oppfatning om hvem som har forårsaket skaden når han møter mottakerne. Det er saksbehandler på skade som skal avgjøre hvordan erstatningen skal skje. Jeg fotograferer alt som kan gi et bilde av hva som har skjedd, og er så objektiv som mulig. Jeg skal bare dokumentere, og det inngår ikke i min rolle å ta stilling til noe, sier Anders Harlin. En viktig oppgave for Anders Harlin er å snakke med mottakerne for å finne ut hvorvidt skadene gjentar seg, for på den måten å forebygge lignende skader i fremtiden. Finn ut hvor og hvordan skaden har skjedd. Det kan være snakk om tiltak som å utdanne sjåfører og terminalpersonale noe som har hatt store effekter på visse varegrupper, som for eksempel hvitevarer. 20 LogistikkNETTVERK 2/2007

21 Skadet sending fotograferes som ledd i dokumentasjonen. Skadedokumentasjon på byggeplass. Når han har gitt dokumentasjonen videre er det saksbehandler på skade som skal kartlegge hendelsesforløpet langs transportkjeden, for på den måten å finne ut hvordan og hvor skaden har skjedd. I og med at saksbehandler får fotografier av skaden går det som regel mye raskere å avgjøre hva som har skjedd. Den vanligste grunnen til at en sak tar unødvendig lang tid er faktisk at kunden ikke har reklamert med en oversikt over hvilket erstatningskrav de har eller at det mangler dokumentasjon som viser verdien på det skadde godset, sier Jeanette Ciucci, sjef for skadeavdeling Nord. Skader kan oppstå når forpakninger ikke beskytter godset fra normale transportpåkjenninger. Dersom det er gjentagende skader tar vår skadeforebygger kontakt med avsenderen for å diskutere emballasjen, sier Jeanette Ciucci. Dårlig tilpasset emballasje Mye emballasje er for dårlig tilpasset til godset. Her er det ofte snakk om ukyndighet i forhold til hvordan en transportkjede ser ut. Det er ikke uvanlig at en sending håndteres seks til åtte ganger før den når sluttmottaker. Godset skal håndteres av Jeanette Cuicci leder skadeavdeling Nord i Schenker AB. Tekst: Pierre Olsson Oversettelse: Tone Kjeldset trucker, lastes om og samlastes med annet gods, noe som er normale transportpåkjenninger. Avsenderne tenker ikke alltid på at vi i henhold til loven er forpliktet til å sikre godset på bilen. Derfor må alle forpakninger beskytte godset ved lastesikring med konvensjonelle midler, som for eksempel lastestropper, avstenging med annet gods eller lignende, sier Jeanette Cuicci. Hun presiserer at skadeforebyggende arbeid er noe som avsenderen og Schenker har et felles ansvar for. Vi har flere eksempler der vi sammen med avsender virkelig har kunnet minske skadefrekvensen, sier Jeanette Cuicci. LogistikkNETTVERK 2/

22 Billogistikk Her ruller produksjonen av Volvo C70-karosserier Med spesialkonstruert trailer kjører Schenker prestisjekarosserier mellom fabrikk og lakkerer. Men C70 ene forlater aldri produksjonslinjen. Schenker frakter karosseriene til Volvo C70 mellom Uddevalla og Gøteborg. Klokken er fem på to en vanlig torsdag og Ludwig «Ludde» Källqvist ankommer det italienske bildesignselskapet Pininfarina i Uddevalla. Som vanlig rygger han bilen inntil porten og går ut for å losse. Der stopper det vanlige. For når Ludde kobler traileren til fabrikkens datasystem blir den en del av Pininfarinas produksjonssystem. Traileren begynner automatisk å losse sine åtte Volvo C70 karosserier, som har blitt rustbehandlet hos Volvo Personvagnars Måleri i Gøteborg. Nå skal de inn til Pininfarinas for håndmaling. Så snart de er losset lastes åtte nye ubehandlede karosserier inn i den spesialbygde traileren for transport til Gøteborg. Ludde rekker en rask kopp kaffe mens han venter på at automatikken skal gjøre sitt. Det tar en halvtime, og så er han igjen på veien. Hvorfor kjører man totalt 18 mil for å foreta en rustbeskyttelse? Spørsmålet krever et raskt blikk på svensk historie. Løsningen ble transporter I 1987 startet Volvo produksjon i en monteringsfabrikk på det gamle industriområdet i Uddevalla. Her skulle man teste ut nye arbeidsmåter. Det fantes ikke noen lakkeringsfabrikk, og monteringsfabrikken ble lagt ned i To år senere gjenopptok Autonova produksjonen i lokalene for å lage C70 modeller for 22 LogistikkNETTVERK 2/2007

23 Vogntogene er spesialtilpasset kundens krav. Volvo (som også hadde eierandeler i selskapet). Da ble det også startet en lakkeringsfabrikk og man var avhengig av å løse problemet med rustbeskyttelse. Rustbeskyttelsesbehandlingen er en veldig dyr investering det er kanskje snakk om rundt 300 millioner kroner. Samtidig fantes det kun kapasitet i Torslanda-fabrikken, sier Walter Fortgens, distriktssjef hos Pininfarina i Uddevalla. Løsningen ble transporter mellom Uddevalla og Gøteborg. Pininfarina tok over produksjonen da Volvo byttet til sin nye C70 modell. I dag produserer fabrikken cirka 80 biler pr. dag. Det er ikke bare bilen som har fått en ansiktsløftning i forbindelse med modellbyttet. Også produksjonen, og dermed også transportene av karosseriene, har blitt forbedret. Våre krav er en leveringspresisjon på sekundet. Tomkjøring fungerer ikke lenger, verken innen transportbransjen eller industrien. Våre leverandører av transport må ha gode produkter og være både kvalitets- og miljøbevisste. For å bli en troverdig partner hos oss er det viktig at transportselskapet forstår vår strategi, sier Walter Fortgens. På Uddevalla-broen har Ludde kommet opp i marsjfart. Han holder sine 80 kilometer i timen, og vet at han har cirka 1 ½ time på seg ned til Gøteborg. Tre biler i konstant trafikk Han kjører tur/retur to ganger på en arbeidsdag. Til sammen er det syv sjåfører som alltid kjører for Pininfarina. Tre biler er i konstant trafikk for at produksjonen av Volvo C70 skal flyte som vanlig. Ludde og hans seks kollegaer kalles internt for «Volvo-gjengen», og det er også slik de føler seg. Det fungerer veldig bra. Vi har en kontaktperson på Pininfarina som kontakter oss direkte dersom det er noe som skal endres i kjøreplanen. Man føler seg faktisk som del av produksjonen, og det er nesten slik at de burde invitere oss på neste personalfest, ler Ludde. Han er veldig tydelig på hva den største fordelen er. Lossing og lasting blir jo rene barneleken, i og med at alt er automatisert. Jeg trykker på et par knapper og så er alt klart. Den store ulempen er like lett å finne. Jeg begynner å bli litt lei av å kjøre denne strekningen, sier han og peker på E6 på Hisinge rett etter Kungälv. Schenker har totalt fem spesialbygde trailere, hvorav en er reserve, for transportene. De er 2,60 meter brede og 19,9 meter lange. Standard for trailere er 13,9 meter, men da ville kun fire karosserier fått plass av gangen. De ulike målene skyldes det faktum at vi fikk en utfordring fra Volvo og Pininfarina. Målene på karosseriene og det som karosseriene står på var allerede klare når vi kom inn i bildet, og da var vi nødt til å tilpasse trailerne deretter. Normalt sett arbeider vi på en helt annen måte ved at vi forteller kunden at de må tilpasse lasteenhetene etter de maksimumslengder og andre bestemmelser som finnes, sier Leif Ohlsson, sjef for Schenkers forretningsområde Automotive. Trailerne er laget i Nederland, og har en rekke spesialfunksjoner, blant annet det at de kan kobles direkte til Pininfarinas og Volvos produksjonssystem via egen datamaskin. De har doble dører bak, de vanlige som må åpnes innen traileren legger inntil porten samt en nedfellbar port som holdes stengt inntil bilen ligger inntil porten. På den måten kommer det ikke regn, snø eller møkk inn i traileren. Det er ekstreme renslighetskrav ettersom karosseriene er midt i en malingsprosess. Vi har også to avfuktningsaggregat for å kunne holde rett luftfuktighet, sier Leif Ohlsson. Schenker har hatt spesialtrailere i lignende lengder siden begynnelsen av 1990-tallet. Men ingen er så spesielle som de nye for Pininfarina. Nei, det er nok unikt å være en del av produksjonen på denne måten, sier Leif Ohlsson. Pininfarina Det italienske bilfirmaet Pininfarina er historisk, først og fremst for sin design av flere Ferrari-modeller. Selskapet startet opp i 1930, og arbeider i dag med design, produksjonsprosesser og produksjon av nisjebiler. Foruten Volvo C70 produserer de biler som Ferrari F430 Coupé, Bentley Azure, Maserati Quattroporte og Peugeot Selskapet har med enn 3000 ansatte, og finnes i Italia, Frankrike, Tyskland, Sverige, Marokko og Kina. Pininfarina Sverige AB er et datterselskap som er 60 % eiet av Pininfarina i Italia. De resterende 40 % eies av Volvo Personvagnar. Tekst: Niklas Jendeby Oversettelse: Tone Kjeldset LogistikkNETTVERK 2/

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Schenker AS Det enestående førstevalg

Schenker AS Det enestående førstevalg Schenker AS Det enestående førstevalg Slik vi transportører vil ha banetransport og bylogistikk Firmapresentasjon Jon Austrheim, Head of Multimodal Solutions Logistikk for næringslivet over hele verden!

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport?

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Via Nordica 11. juni Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør, Tollpost Globe Disposisjon

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden

Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Tore K. Nilsen, konserndirektør Logistikk Norge Transport & Logistikk, 20.oktober 2014 Den tradisjonelle Posten har gått igjennom betydelig omstilling.

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Kan godstransport være miljøvennlig?

Kan godstransport være miljøvennlig? Kan godstransport være miljøvennlig? Erling Sæther Viseadm. Direktør Oslo, 2.4.08 1 2 Schenker AS, i Norge 32 Terminaler, 1400 ansatte 1300 sjåfører og lastebiler 1100 containere Schenker AS 1 01.2007

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Steinar Karlsen Adm.direktør Litra Gass AS / AB

Steinar Karlsen Adm.direktør Litra Gass AS / AB Steinar Karlsen Adm.direktør Litra Gass AS / AB 100 års erfaring (1917-2017) Med 100 års erfaring og en sterk vilje fortsetter Litra å strekke seg mot det ytterste av kvalitet og sikkerhet innen transporttjenester.

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten?

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Internasjonalisering av godstransporten i Norge Q5 20.10. kl. 10:50. Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Av Einar Spurkeland Schenker AS 2 Logistikk- og transportkjeden vår

Detaljer

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist 1 Kombinerte transporter og Systemtog kollektivtransport for gods på offentlig infrastruktur

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 20182029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi ElseMarie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet-konsernet 1.500 MNOK i omsetning 2006 Resultat konsern 27 MNOK Ca 900 ansatte Vekst 11% i 2006. 26 terminaler i Norge og Sverige Frakter containere

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer

Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene

Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene Sjefingeniør Helge Jensen/Utviklingsdivisjonen i Bymiljøetaten Bidrag fra SINTEF, TØI, Samarbeidsgruppen for Varelevering

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker Firmapresentasjon Globalt: Nasjonalt: Nordkapp 130 land/2000 locations 64.000 ansatte i rail/logistics Tromsø Alta Vadsø Kirkenes Sortland Narvik Bodø Ålesund

Detaljer

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Statens Vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep Oslo Vår dato: 20.12.2012 Vår ref: ÅK 2012/00011 Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Norsk Landbrukssamvirke vil her komme med innspill til

Detaljer

Om miljø og biogass. Litra`s miljøfokus og vår forpliktelse er forankret i konsernets oppfatning av verdens behov for et renere miljø.

Om miljø og biogass. Litra`s miljøfokus og vår forpliktelse er forankret i konsernets oppfatning av verdens behov for et renere miljø. Om miljø og biogass Litra`s miljøfokus og vår forpliktelse er forankret i konsernets oppfatning av verdens behov for et renere miljø. Med 100 års erfaring og en sterk vilje fortsetter Litra å strekke seg

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen Kongsvingerbanen - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen Jernbaneforum Kongsvingerbanen Små investeringer PÅ Kongsvingerbanen vil raskt bidra til å dempe presset i Oslo Høy vekst av

Detaljer

ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE

ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE 27. november 2013 ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE Geir Isaksen NORGES BEFOLKNING VOKSER RASKT OG VEIENE ER FULLE Norges befolkning øker raskt, spesielt i storbyregionene

Detaljer

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN FARLIG AVSPORING Infrastrukturen er sprengt og togene gamle. Kan Krf og Venstre svare på hvordan 22. mai 2015 GRETHE THORSEN (f. 1973) Grethe Thorsen er lokomotivfører og forbundstyremedlem i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te Mobilitetsuka 2012 Program for 31. mai Vi går i riktig retning! 10.00 Velkommen kaffe og te 10.10 Europeisk mobilitetsuke og miljøvennlig transport Anne Ogner, Vegdirektoratet 10.20 Statens innsats for

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt

Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt Prisforedrag DB Schenker Forskningspris 2014: Er det transportpolitikk eller markedskrefter som avgjør transportvalget? Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt Transport og Logistikk 2014 20/10-2014

Detaljer

Logistikk Center Gardermoen

Logistikk Center Gardermoen Logistikk Center Gardermoen Ahlsells effektive logistikksystem med sentrallager på strategiske plasser i Norden er navet i konsernets virksomhet. Sentrallageret navet i vår virksomhet Skaper stordriftsfordeler

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Nor Lines det unike transportsystem.

Nor Lines det unike transportsystem. Nor Lines det unike transportsystem. Kollektiv godstransport på sjø og land. Fullt integrerte løsninger dør/dør. Grenland 04.10.2012, Pål Berg 100% det unike transportsystem. Hurtigruten Godsskip Landtransport

Detaljer

HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG

HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG "Hvordan styrke godstogets konkurransekraft? Tiltak og strategi for godstransport på jernbane - et samarbeid mellom CargoNet, NHO Logistikk og Transport, Spekter og Norsk Industri HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft?

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Byutvikling for bedre luft og klima, Trondheim 8. oktober 2012 Harald Aas, Kommunikasjonsleder TØI Bergen 14.januar 2010 Side NO2-verdier Danmarksplass,

Detaljer

Fra nå og frem til sommeren vil det bli mulig for lastebilfolk i hele Norge å få

Fra nå og frem til sommeren vil det bli mulig for lastebilfolk i hele Norge å få Lørenskog 16.04.2013 Norge rundt med MAN MAN Truck & Bus Norge AS Kloppaveien 20, 1472 Fjellhamar Postboks 157, 1471 Lørenskog Denne våren arrangerer MAN sitt største roadshow i Norge noen gang. Tre karavaner

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

3. kvartal og hittil 2017

3. kvartal og hittil 2017 1 3. kvartal og hittil 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 3. kvartal og hittil 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil 2017 Positiv utvikling

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Bergen, 15. februar 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) Regjeringens samferdselssatsing på veg og bane 2007-budsjettet Oppfylling av NTP-ramma på veg og bane i

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl Godspotensial på eksisterende jernbaner Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Grønn godstransport Transport, Miljø og Forskning Bjørvika 2. april Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør

Grønn godstransport Transport, Miljø og Forskning Bjørvika 2. april Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør Grønn godstransport Transport, Miljø og Forskning Bjørvika 2. april Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør Disposisjon Et lite eksempel Motivasjon og bakgrunn Målsetting Organisering Finansiering

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

Bakgrunn Tour of Norway

Bakgrunn Tour of Norway Bakgrunn Tour of Norway Rittet arrangeres på nest øverste nivå på den internasjonale kalenderen, rett under Tour de France og de andre store tre-ukers-rittene. Rittet har over 40 års historie, og har siden

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012 HH utredning og NTP høring Alf S. Johansen 10.02.2012 BAKGRUNN FOR NTP 2014-2023 Nasjonale mål for transportsektoren Perspektivanalyser trender og drivkrefter Konkurranseflater og grunnprognoser for person-

Detaljer

trainee Lyst til å bli leder i prosjekt?

trainee Lyst til å bli leder i prosjekt? trainee Lyst til å bli leder i prosjekt? Kort om Jernbaneverket Jernbaneverket tilbyr togselskapene i Norge et sikkert og effektivt trafikksystem. Vi planlegger, bygger ut og vedlikeholder jernbanenettet,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN

ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN Kan logistikkløsninger bidra til næringslivets lønnsomhet? Hvordan kan vareeiere og transportører gjøre hverandre gode, og hva kreves av det offentlige? ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN 2015 Nordisk Logistikkbarometer

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket

Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket 14. april 2016 Et strategisk løft er nødvendig! En svært krevende konkurransesituasjon gods flyttes fra bane til

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 Spørsmål nr. 59 Strekninger som ikke er med i NTP Svar: I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan har det kommet frem en rekke strekninger

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

MILJØSTRATEGI SOM DRIVER. Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

MILJØSTRATEGI SOM DRIVER. Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt MILJØSTRATEGI SOM DRIVER Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt To hoveddrivere i økonomien Skal vi lykkes å nå klimamålene - må myndighetene og næringslivet bidra sammen.

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Framtidsrettet banetilbud for IC-området

Framtidsrettet banetilbud for IC-området Framtidsrettet banetilbud for IC-området Bystrategisamling Drammen 26. mars 2009 Lars Erik Nybø Jernbaneverket Visjoner NTP 2010-2019 Plangrep VISJON Moderne togtransport mellom byene på Østlandet, høyfrekvent,

Detaljer

Logistikk et lederansvar

Logistikk et lederansvar Logistikk et lederansvar Kapittel 8 (6) Godstransport SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Hvorfor godstransport? Godstransporten skaper tid og stednytte Transport påvirker Varenes kvalitet

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem NOR LINES AS - et unikt transportsystem Hva er et knutepunkt? Et knutepunkt kan i transportsammenheng defineres som et punkt eller en node som binder sammen transportårer som veier, jernbanelinjer og farleder

Detaljer