INSULINPUMPE. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSULINPUMPE. Brukerhåndbok"

Transkript

1 INSULINPUMPE Brukerhåndbok

2 Forside Ampullerom Adapter Skjerm Infrarød utgang Taster Bakside Alarmer og advarsler Serienummer Produksjonsår PowerPack-rom

3 Kjære bruker av Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe! Gratulerer med ny insulinpumpe. Du og insulinpumpen din er unike. Derfor er det viktig at du selv eller diabetes-teamet ditt fyller inn følgende opplysninger. Accu-Chek D-TRONplus Insulinpumpe Serienummer Insulin (navn/type) Insulin Opplæring Nyttige adresser Sted Dato(er) Instruktør Kontaktperson ved medisinske nødstilfeller og/eller informasjon om pumpebehandling (lege/diabetes-team) U100 Adresser bakside Telefon Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 1

4 2 Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

5 Forklaring av symboler og merking Merking IPX7 Symboler Rx only Les instruksene før bruk. Info Merking for samsvar med Det europeiske direktivet for medisinsk utstyr (European Medical Device Directive MDD) 93/42/EEC med nummer fra gjeldende instans (0123). Forholdsregler Symbol for beskyttelse mot virkningene av midlertidig nedsenking i vann, i henhold til EN I henhold til amerikansk lov kan dette apparatet bare selges av lege eller etter anvisning fra lege. Elektronisk apparat av BF-typen i henhold til standard EN Beskyttet mot elektrisk støt. Advarsler Advarsel: Hvis du ikke tar hensyn til denne advarselen, kan det føre til at du får alvorlige eller livstruende skader. Sikkerhet: Hvis du ikke følger denne sikkerhetsinstruksen, kan det føre til at du blir skadet eller at insulinpumpen og/eller tilbehøret ikke virker som det skal. Info: Denne informasjonen hjelper deg til å bruke insulinpumpen på en bedre måte. Les også kapittel 12 «Liste over symboler» for forklaringer på flere symboler som blir brukt for insulinpumpen og tilbehøret. Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 3

6 4 Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

7 Innholdsfortegnelse Innledning: sikker og effektiv bruk Advarsler og forsiktighetsregler Advarsler Forsiktighetsregler Beskrivelse og funksjoner Sikkerhet og advarsler Håndtering, skjerm og lys i skjermen Driftsmodus (STOPP/RUN) Bruk av pumpen og oversikt over funksjonene til Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe Standardkonfigurasjon Tilbehør og engangsutstyr Klargjøre Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe Sette inn og bytte PowerPack Sette inn PowerPack Bytte PowerPack Vise eller stille inn dato og tid Programmere basaldoseprofiler Programmere alle timebaserte basaldoser Kopiere en timebasert basaldose Endre valgte timebaserte basaldoser Vise basaldoseprogrammeringen Klargjøre ampullen og koble sammen adapteren Fylle ampullen Klargjøre 3.15 ml plastampullen (punkt 1 til 6) Fylle 3.15 ml plastampullen (punkt 7 til 15) Fylle insulinpumpens 3.0 ml glassampulle (punkt 16 til 24) Ta ut ampullene fra CombiFill (punkt 25 til 28) Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 5

8 4.2 Dra tilbake stempelstangen Sette inn ampullen Koble sammen adapteren og slangesettet Fylle slangesettet Velge og klargjøre innstikksted Bruke Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe Starte og stoppe insulintilførselen Programmere en bolus Standardbolus Scroll-bolus Utvidet bolus Bytte ampulle, adapter og slangesett Bytte adapter og slangesett Bytte bare slangesett Programmere andre funksjoner (spesialfunksjoner) Vise dataminnet Vise bolusloggen Vise loggen over den totale døgnmengden Vise loggen over advarsler og alarmer Velge basaldoseprofil Programmere en midlertidig basaldose Automatisk av Justere volum for pipetoner Justere bolustrinn Sperre eller oppheve sperring av basaldoseprogrammering og profilvalg Tastelås Aktivere eller deaktivere tastelåsen Oppheve sperringen av tastene Vise gjenværende tid Dataoverføring Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

9 7 Advarsler og alarmer Oversikt over advarsler Advarsel A1: Varsel om tom ampulle Advarsel A2: PowerPack svakt Advarsel A3: Still inn dato og tid Advarsel A4: Varsel om Ampulle/adapter problem Advarsel A5: Advarsel slutt på funksjonstid Advarsel A6: Midlertidig basaldose avbrutt Advarsel A7: Midlertidig basaldose slutt Advarsel A8: Bolusdose avbrutt Oversikt over alarmer Alarm E1: Ampullen tom Alarm E2: PowerPack slutt Alarm E3: Automatisk til stopp Alarm E4: Stopp i kateter/kanyle Alarm E5: Funksjonstid slutt Alarm E6: Mekanisk feil Alarm E7: Elektronisk feil Feilsøking Behandlingssituasjoner Feilsøking ved høye blodsukkerverdier (hyperglykemi) Feilsøking ved lave blodsukkerverdier (hypoglykemi) Spesielle situasjoner Anbefalinger for daglig bruk Avbrudd i insulinpumpebehandlingen Insulinpumpen i forhold til vann Elektromagnetiske felt og farlige områder Sportsaktiviteter På reise Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 7

10 10 Vedlikehold av D-TRONplus insulinpumpe Reparasjoner Vedlikehold og rengjøring Systemsjekk Insulinpumpen Hvis du mister insulinpumpen i gulvet eller bakken Adapteren Ampulle og slangesett Tastebeskyttere Oppbevaring av insulinpumpen PowerPack-informasjon Sjekkliste for insulinpumpen Pakking og retur av insulinpumpen Håndtering av brukt utstyr Tekniske data Symbolforklaringer Ordliste Adresser Register Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

11 Innledning: sikker og effektiv bruk av Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe Innledning Les denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk insulinpumpen. Se alltid i denne brukerhåndboken når du har spørsmål om hvordan du bruker og finner ut av feil på insulinpumpen. Hvis du har andre spørsmål, kan du kontakte ditt Accu-Chek kundesenter for insulinpumper eller legen din og/eller diabetesteamet ditt. Brukerhåndbok Denne brukerhåndboken er skrevet både for deg og diabetes-teamet ditt. Den skal gi deg all informasjon som er nødvendig for en sikker og effektiv bruk av insulinpumpen. Les også bruksanvisningene for tilbehøret og engangsutstyret som er nødvendig for å bruke insulinpumpen. Tilsiktet bruk Tilsiktet bruk av insulinpumpen Insulin Insulinpumpen er reseptpliktig utstyr som er utviklet spesielt for kontinuerlig subkutan tilførsel av hurtigvirkende U100-insulin for behandling av insulinavhengig diabetes mellitus. Ikke bruk insulinpumpen for tilførsel av andre medikamenter enn hurtigvirkende U100-insulin. Ikke forsøk å gjøre noen som helst endringer på pumpen. Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 9

12 Kontinuerlig subkutan insulinbehandling (CSII) ved bruk av insulinpumpen Insulin Du må få opplæring av legen og/eller diabetes-teamet i pumpebehandlingen og hvordan du skal bruke insulinpumpen. Les kapittel 1.2 «Forholdsregler» om kontraindikasjonene ved bruk av Accu- Chek D-TRONplus insulinpumpe. Ikke bruk insulinpumpen dersom du ikke kjenner til de personlige innstillingene dine. Programmering; feil Pumpebehandling 10 Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

13 1 Advarsler og forsiktighetsregler Dette kapitlet omfatter: 1.1 Advarsler 1.2 Forsiktighetsregler Sikkerhet: Rx only. Dette apparatet kan bare selges av lege eller etter anvisning fra lege. Før du begynner å bruke Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe, er det viktig at du er klar over følgende generelle advarsler og forholdsregler. Spesielle advarsler og sikkerhetsopplysninger finnes i hvert enkelt kapittel. Insulin Advarsler 1.1 Advarsler Advarsel: Feil programmering av insulinpumpen kan føre til feil insulintilførsel. Insulinpumpen må programmeres med dine personlige innstillinger før du starter pumpebehandlingen. Ikke bruk insulinpumpen dersom du ikke kjenner til de personlige innstillingene dine. Hvis du ikke er sikker på hva dine personlige innstillinger er eller du ikke er så erfaren, ber du legen og/eller diabetes-teamet sjekke de personlige innstillingene for deg. Sammen med legen og/eller diabetes-teamet finner du frem til tidspunkter, mengde og den bolusdosen du trenger. Sørg for at du kjenner til ditt personlige insulin/karbohydrat-forhold og ditt korrigeringsbolus-forhold. Advarsel: Ikke bruk Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe hvis du ikke kan lese skjermen, høre pipetonene eller kjenne vibreringen. Skjermen, pipetonene og vibreringen indikerer kritisk informasjon som insulinpumpebrukeren umiddelbart må forholde seg til. Hvis du ikke kan se, høre eller kjenne advarslene fra insulinpumpen, kan det føre til at brukeren blir alvorlig eller livstruende skadet. Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 11

14 Advarsel: Bytt aldri ampulle og fyll aldri slangesettet med slangesettet koblet til kroppen. Du risikerer å få en ukontrollert insulintilførsel. Hvis du bruker avtakbare slangesett, må du passe på at slangen er koblet fra innstikkstedet før du bytter eller fyller. Følg alltid bruksanvisningen til det slangesettet du bruker. Advarsel: Ikke bruk insulinpumpen i trykkammer eller farlige områder av noe slag (f.eks. områder der det kan finnes eksplosiv eller brennbar gass eller damp) ettersom dette kan forstyrre insulintilførselen og/eller føre til skadelige situasjoner. Ta alltid av deg insulinpumpen før du går inn i slike områder. Insulinpumpen er ikke testet for bruk i risikosoner av noen klassifikasjon. Ta alltid av deg insulinpumpen før du går inn i slike områder. Advarsel:Ta kontakt med legen og/eller diabetes-teamet for å få en alternativ behandlingsplan når du avbryter insulinpumpebehandlingen over lang tid. Farlige områder Advarsel: Før du tar i bruk en annen insulinpumpe, må du alltid kontrollere de personlige innstillingene dine slik at du unngår feil insulintilførsel. Noter de personlige innstillingene dine i den pumpen du bruker nå, og sørg for at de programmeres korrekt i den nye pumpen. Kontroller at klokkeslett og dato er stilt inn korrekt. Hvis du ikke er sikker på hva dine personlige innstillinger er eller du ikke er så erfaren, tar du kontakt med legen og/eller diabetes-teamet slik at de kan sjekke de personlige innstillingene for deg. Advarsel: Insulinpumpen er utviklet for bruk med Accu-Chek-slangesett. Andre slangesett er ikke nødvendigvis testet med hensyn til kompatibilitet med Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe og kan derfor medføre helsefare hvis du bruker dem. Slangesett er sterile produkter som bare skal brukes én gang. Steriliteten for uåpnede pakninger garanteres inntil den angitte utløpsdatoen. Må ikke brukes hvis pakningen er skadet. Ikke bruk engangsutstyr på nytt. Hvis du bruker engangsutstyret på nytt, 12 Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

15 kan det føre til at insulinpumpen ikke virker som den skal, samt feil insulintilførsel og/eller infeksjon. Vask deg alltid på hendene før du håndterer utstyret. Advarsel: Sett aldri insulinpumpen i RUN med mindre den er utstyrt med alle nødvendige og korrekte komponenter (deriblant ampulle, adapter og slangesett) og programmert med dine personlige innstillinger godkjent av legen og/eller diabetes-teamet. Advarsel: Insulinmengden som tilføres i løpet av et visst tidsrom, er ikke begrenset av insulinpumpen. Dette betyr at flere boluser kan programmeres etter at siste bolus er tilført. Advarsel: Kontroller begge programmerte basaldoseprofiler nøye når du bytter fra den ene basaldoseprofilen til den andre. Hvis du ikke er sikker på hva dine personlige innstillinger er eller du ikke er så erfaren, ber du legen og/eller diabetes-teamet sjekke de personlige innstillingene for deg. Sammen med legen og/eller diabetes-teamet finner du frem til tidspunkter, mengde og den bolusdosen du trenger. Sørg for at du kjenner til ditt personlige insulin/karbohydrat-forhold og ditt korrigeringsbolus-forhold. Advarsel: Du må øve deg i å bruke Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe sammen med en erfaren lege og/eller diabetes-teamet. Du må også gå til jevnlig kontroll hos legen og/eller diabetes-teamet når du bruker insulinpumpe. De personlige innstillingene dine må bare endres i samarbeid med legen og/eller diabetes-teamet. Følg alltid instruksjonene du har fått av legen og/eller diabetes-teamet. En vellykket pumpebehandling forutsetter at du kontrollerer blodsukkerverdiene dine jevnlig, minst fire ganger om dagen eller slik diabetes-teamet har bestemt. Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 13

16 Advarsel: Endringer eller modifiseringer i utstyret som ikke uttrykkelig er godkjent av Disetronic Medical Systems AG, kan gjøre det vanskelig å bruke Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe. 1.2 Forsiktighetsregler Forholdsregler Sikkerhet: Hvis insulinpumpen automatisk går tilbake til RUN (timeout) før du er ferdig med å programmere en bolus,blir det ingen tilførsel av bolus. Kontroller tilført bolusmengde, dato og klokkeslett i bolusloggen i insulinpumpen, og programmer eventuelt en ny bolus. Du finner mer informasjon i kapittel «Vise bolusloggen». Sikkerhet: Når insulinpumpen står i STOPP, blir det ikke tilført noe insulin. Sikkerhet: Vær oppmerksom på at hvis insulintilførselen blir avbrutt (f.eks. på grunn av lekkasje, tilstopping eller manglende insulinvirkning) eller insulinpumpen ikke virker ordentlig, kan det føre til at blodsukkerverdiene dine stiger raskt. Selv om insulinpumpen er utstyrt med et internt sikkerhetskontrollsystem, får ikke pumpen advart deg hvis det er lekkasje i slangesettet eller hvis insulinen du bruker, ikke lenger virker. Stadig testing av blodsukkerverdiene dine vil hjelpe deg med å finne de personlige innstillingene raskere og oppdage ukorrekte doser tidlig. En vellykket pumpebehandling krever minst fire blodsukkertester daglig, eller så mange som diabetes-teamet ditt har bestemt. 14 Sikkerhet: Siden man bare bruker direktevirkende eller hurtigvirkende insulin i pumpebehandling, er det bare et lite insulinlager i kroppen. Hvis insulintilførselen blir avbrutt av en eller annen grunn (f.eks. tekniske problemer med insulinpumpen, lekkasje i ampullerommet, tilstopping av slangesettet eller infusjonsnålen, eller infusjonsnålen har glidd ut av innstikkstedet), må du være forberedt på å erstatte det manglende insulinet umiddelbart. Ha alltid med deg ekstra tilbehør og engangsutstyr (adapter, slangesett, insulinampulle, PowerPack) samt en ekstra pumpe eller en Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

17 insulinpenn/-sprøyte og insulin. Uten insulin kan det utvikles diabetisk ketoacidose, og det kan bli nødvendig med behandling på sykehus. Sikkerhet: Hvis «Alarm E4: Stopp i kateter/kanyle» vises, må du straks kontrollere blodsukkerverdiene dine, fordi insulintilførselen da kan ha blitt avbrutt. Hvis blodsukkerverdiene er høye, følger du de instruksene som diabetes-teamet har gitt deg for slike tilfeller. Lekkasje; slangesett Sikkerhet: Etter at en alarm er vist, går insulinpumpen tilbake til STOPP og insulintilførselen avbrytes. For å opprettholde insulintilførselen må du umiddelbart følge instruksene for den aktuelle alarmkoden og sette insulinpumpen i RUN for å fortsette insulintilførselen. Luftbobler «Alarm E4: Stopp i kateter/kanyle» kan forårsakes av tilstopping i slangesettet, i adapteren eller i selve ampullen (f.eks. hvis ampullen er brukt flere ganger). Du finner mer informasjon i kapittel «Alarm E4: Stopp i kateter/kanyle». Diabetisk ketoacidose Sikkerhet: Fest slangesettet godt til adapteren for å unngå lekkasje. Vri luerlåsekoblingen bare så langt som til der det stopper. Ikke vri den mer og ikke bruk verktøy, ettersom dette kan lage sprekker i luerlåsekoblingen og føre til lekkasje. Insulinpumpen kan ikke oppdage lekkasje i slangesettet. Du må derfor inspisere alle delene i slangesettet minst hver tredje time hele dagen og før du legger deg til å sove. Hvis du oppdager at det lekker insulin og alle deler er korrekt satt sammen, må du umiddelbart bytte ut den komponenten som lekker. Sjekk umiddelbart blodsukkerverdiene dine ettersom insulintilførselen har blitt avbrutt. Sjekk blodsukkerverdiene og følg de instruksene du har fått av legen og/eller diabetes-teamet for slike tilfeller. E4: Occlusion Sikkerhet: Luftbobler i ampullen, adapteren og i slangesettet fører til tilførsel av luft i stedet for insulin. Kroppen din får da ikke den insulinmengden den trenger. «Alarm E4: Stopp i kateter/kanyle» kan bli forsinket. Fjern boblene mens du fyller ampullen og/eller fyller slangesettet. Kontroller at slangesettet ikke er koblet til kroppen. Kald insulin kan avgi luft når det blir varmet opp. Derfor må du bare bruke romtemperert insulin når du fyller ampullen og slangesettet. Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 15

18 Kontroller at det ikke er luftbobler i ampullen, adapteren og slangesettet minst hver tredje time hele dagen og før du legger deg til å sove. Fjern eventuelle luftbobler og bytt eventuelt ut systemkomponenter. Du finner mer informasjon i kapittel 4 «Gjøre klar ampullen og koble sammen adapteren og slangesettet», 5.3 «Bytte ut ampulle, adapter og slangesett», 5.4 «Bytte ut adapter og slangesett» og 5.5 «Bytte ut bare slangesettet». Sikkerhet: Hvis det ikke er noen ampulle i insulinpumpen, må du aldri trykke mot kanten med et fremmedlegeme. Dette kan ødelegge insulinpumpen og føre til at den ikke virker korrekt. Sikkerhet: Kontroller at insulinpumpen er fri for sprekker og skrammer minst én gang om dagen, og spesielt hvis du har mistet den i gulvet eller bakken. Ikke bruk insulinpumpen hvis den har sprekker og skrammer. Hvis den har sprekker eller skrammer, er det mulig at det kan komme vann eller annen væske, støv, insulin eller andre fremmedlegemer inn i insulinpumpen, som kan føre til at den ikke virker som den skal. Unngå sprekker og skrammer ved å passe på at insulinpumpen er godt festet til kroppen eller klærne. Sprekker eller skrammer Du kan drive med sportsaktiviteter mens du har på deg insulinpumpen, så lenge du unngår kontaktsport. Elektromagnetiske felt Sikkerhet: Unngå elektromagnetiske felt fra radar- eller antenneinstallasjoner, høyspenningskilder, røntgenkilder, MRI, CT eller andre kilder for elektrisk strøm. Ikke bruk insulinpumpen i slike områder. Elektromagnetiske felt kan gjøre at insulinpumpen ikke virker som den skal. Hvis pumpen ikke stoppes i slike situasjoner, kan insulintilførselen bli avbrutt øyeblikkelig og det kan hende at «Alarm E7: Elektronisk feil» vises. Hvis slike situasjoner ikke er til å unngå, må du koble fra insulinpumpen på forhånd. Hvis ikke, kan sterke elektromagnetiske felt føre til feil i pumpeelektronikken, og det kan hende at «Alarm E7: Elektronisk feil» vises. 16 Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

19 På grunn av den store variasjonen i utstyr med elektromagnetisk stråling, som f.eks. mobiltelefoner, kan du ikke se helt bort fra at de kan innvirke på insulinpumpen. Vi anbefaler at du holder insulinpumpen minst 20 cm fra mobiltelefonen når mobiltelefonen er i bruk. Sikkerhetskontrollsystemer på flyplasser og tyverisikringsystemer i varehus, forretninger o.l. er ikke skadelige og har ingen innvirkning på funksjonene til insulinpumpen. Dataminne Sikkerhet: Hvis det likevel skulle oppstå en feil, avbrytes insulintilførselen øyeblikkelig og «Alarm E7: Elektronisk feil» vises. Tilbehør Du finner mer informasjon i kapittel «Alarm E7: Elektronisk feil». Flyplassikkerhet Sikkerhet: Pass alltid på at du ikke bruker andre insulinkonsentrasjoner i ampullen enn insulinkonsentrasjonen U100 som må brukes med Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe. Bruk av feil insulinkonsentrasjon i insulinpumpen fører til ukorrekt insulintilførsel. Hvis du ikke tar hensyn til denne advarselen, kan det føre til at du får alvorlige eller livstruende skader. Bytte; pumpe Sikkerhet: Feil innstilling av klokkeslett og dato kan føre til feil insulintilførsel. Kontroller at dato og klokkeslett i insulinpumpen er programmert riktig slik at insulintilførselen blir korrekt og det lagres pålitelige data i dataminnet. Hvis du, legen og/eller diabetes-teamet går gjennom behandlingsdataene elektronisk, er det viktig at klokkeslettet og datoen er stilt inn likt i insulinpumpen (husk også ekstrapumpen), blodsukkermålingssystemet (f.eks. Accu-Chek blodsukkermåler), datamaskinen og annet utstyr som brukes. Hvis ikke, kan dataene som samles inn, være ukorrekte. Kontroller med jevne mellomrom at klokkeslettet og datoen på insulinpumpen, blodsukkermålingssystemet, datamaskinen og annet utstyr som brukes, er like. Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 17

20 Kontraindikasjoner Sikkerhet: Pasienter som ikke samsvarer med indikasjoner for behandling med insulinpumpe, er: Pasienter som har hatt klare psykiske eller intellektuelle forstyrrelser. Pasienter med utilstrekkelig grad av mentale og fysiske evner. Pasienter med begrenset synsevne, nedsatt hørsel eller nedsatt evne til å føle vibreringer. Upålitelige pasienter. Pasienter som ikke er motivert for pumpebehandling. Pasienter som ikke er villig til eller som ikke har muligheten til å utføre minst fire daglige målinger av blodsukkeret. Suicidale pasienter. Pasienter med alkohol- og stoffmisbruk. Isolerte pasienter med nedsatt oppfatning av hypoglykemi. Tilbehør og engangsutstyr Sikkerhet: Du må bare bruke tilbehør og engangsutstyr som er beregnet for bruk med Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe. Ikke kast PowerPackog ampulleromhettene som finnes i den nye insulinpumpen. Du trenger disse til å beskytte rommene hvis du i en kort eller lang periode ikke bruker insulinpumpen. Det kan bare garanteres at insulinpumpen virker som den skal, hvis den brukes sammen med slikt tilbehør og engangsutstyr. Alt tilbehør og engangsutstyr som er utviklet for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe, er testet og godkjent for bruk med insulinpumpen din. Annet tilbehør og engangsutstyr er ikke nødvendigvis testet med hensyn til kompatibilitet og kan derfor medføre helsefare dersom du bruker det. Du må alltid ha ekstra tilbehør og engangsutstyr med deg som reserve. Da kan du bytte ut komponenter dersom det blir nødvendig. Materiell som er designet for engangsbruk (f.eks. ampuller, adaptere, slangesett osv.) bør ikke brukes på nytt, fordi det øker risikoen for infeksjoner, feil på pumpen og/eller gal insulintilførsel. 18 Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

21 Insulinpumpen, sterile produkter og tilbehør bør brukes første gang i nærvær av legen og/eller diabetes-teamet. Regelmessige legekontroller er nødvendig. Følg alltid instruksene du får av legen og/eller diabetes-teamet samt bruksanvisningene for de sterile produktene og tilbehøret du bruker. Trykke på taster Sikkerhet: Trykk aldri på tastene med noe som er skarpt eller spisst eller med neglene. Bruk fingertuppen i stedet, slik at du ikke ødelegger noen av tastene. FEIL KORREKT Når du har Accu-Chek D-TRONplus-insulinpumpen i lommen, må du passe på at den ikke kommer i kontakt med skarpe ting (nøkler,lommekniver,mynter og lignende). PowerPack Power Pack Sikkerhet: Du må alltid ha ekstra PowerPacks tilgjengelig, og du må passe på følgende: PowerPacks skal ikke lagres i kjøleskapet eller fryseren. Høy fuktighet og lave temperaturer innvirker på levetiden til PowerPacks. Oppbevar alltid PowerPacks i originalpakningen til de skal brukes. Sørg for at de ikke lades ut for tidlig, ved å unngå kontakt mellom flere Power- Packs og mellom PowerPacks og andre metallgjenstander (mynter, nøkler osv.). Temperaturen til PowerPack må være mellom +5 C og +40 C for å kunne gi strøm til Accu-Chek D-TRONplus-insulinpumpen. Bytt alltid PowerPack i tørre omgivelser, ikke fuktige. Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 19

22 Når du skal feste eller løsne PowerPack, må du bare bruke batteriverktøyet som fulgte med Accu-Chek D-TRONplus-insulinpumpen (bruk aldri kniver, mynter, skrutrekkere eller lignende). PowerPack er satt inn og festet korrekt når sporet er parallelt med ampullerommet (bajonettlås). Ikke skru til for hardt. Hvis du skrur til for hardt, kan det bli skader på batteridekslet og på pumpedekslet. Ikke bruk en PowerPack som har falt i bakken. Bruk bare originale PowerPacks for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpen. Bruk av andre PowerPacks enn dem som er levert eller anbefalt, kan forkorte levetiden til PowerPack betraktelig og kan føre til lekkasje og rust på PowerPack-kontaktene inne i insulinpumpen. Bruk av PowerPacks som ikke er levert eller anbefalt, kan gjøre garantien ugyldig. Levetiden til et PowerPack påvirkes av hvor mye insulinpumpen brukes, tilførselsdoser, temperatur og andre faktorer. En PowerPack varer i omtrent 6 8 uker. Sol, UV-stråling og varme Sikkerhet: Ikke plasser insulinpumpen i direkte sollys. Overoppheting av insulinet og insulinpumpen må unngås. Beskytt insulinpumpen mot direkte kald vind. Temperaturer over 40 C og under 5 C kan skade insulinet. Informasjon om akseptable temperaturer for det insulinet du bruker, finner du i bruksanvisningen for insulinet. Se avsnitt 11, «Tekniske data», for nærmere opplysninger om temperaturer. Når det er kaldt ute, må du ha insulinpumpen under klærne eller rett på kroppen. Du må bare bruke insulinpumpen innenfor de tillatte temperaturgrensene for pumpen. Unngå hurtig, stor temperaturøkning ettersom dette kan føre til at insulinpumpen ikke virker som den skal. 20 Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

23 Kulde Sikkerhet: Bruk av insulinpumpen ved temperaturer under 5 C kan føre til at PowerPack ikke virker ordentlig og dermed til en for tidlig «Advarsel A2: PowerPack svakt» eller «Alarm E2: PowerPack slutt». Når det er kaldt ute, må du ha insulinpumpen under klærne eller rett på kroppen. Du må bare bruke insulinpumpen innenfor de tillatte temperaturgrensene for pumpen. Unngå hurtig, stor temperatursenking ettersom dette kan føre til at insulinpumpen ikke virker som den skal. Lufttrykk Variasjoner i lufttrykket Sikkerhet: PowerPack har en integrert membran som sikrer trykkutjevning inne i insulinpumpen. Variasjoner i lufttrykket, f.eks. i fly eller på fjellet, påvirker hverken insulinpumpen eller insulintilførselen. Du må bare bruke insulinpumpen innenfor det tillatte bruksområdet for pumpen. Slå av pipetonene (spesialfunksjon) Pipetoner; slå av Sikkerhet: Du kan slå av pipetoner for varsler, bekreftelser og tastetrykk. Pipetoner ved advarsler eller alarmer kan ikke slås av. Vibreringen kan ikke slås av. Kontroller skjermen på insulinpumpen minst hver tredje time om dagen og før du legger deg for å sove, særlig hvis du av en eller annen grunn ikke er i stand til å høre pipetonene eller føle vibreringen. Dette er den eneste måten du kan få vite om mulige endringer i insulinpumpen på i tide. Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 21

24 Rengjøring Rengjøring Sikkerhet: Ikke bruk flytende rengjøringsmidler, sterk såpe, syrebaserte eller alkaliske stoffer, blekemidler, skrubbesvamper eller skarpe instrumenter for rengjøring ettersom det vil skade insulinpumpen. Bruk bare en myk, tørr klut. Du finner mer informasjon i kapittel «Insulinpumpen». Unngå tilsiktet nedsenking i vann Sikkerhet: Insulinpumpen er vanntett, men du må likevel unngå tilsiktet nedsenking i vann, f.eks. ved bading, dusjing, svømming og lignende vannaktiviteter. Du må kontrollere insulinpumpen øyeblikkelig dersom den ved et uhell har blitt senket ned i vann. Vi anbefaler å koble fra insulinpumpen før aktiviteter i vann. Kontroller insulinpumpen regelmessig for sprekker og skrammer. Hvis du mister insulinpumpen i bakken eller gulvet, kan den bli skadet slik at den ikke lenger er vanntett. Hvis insulinpumpen har sprekker eller skrammer, kan det komme inn vann, slik at pumpen ikke fungerer som den skal. Kontakt med gjenstander Sikkerhet: Når du har på deg insulinpumpen, må du passe på at den ikke kommer i kontakt med ting som kan skade pumpen eller komme til å trykke på tastene til pumpen (f.eks. nøkkelknippe, knapper, lommekniver, mynter). Du finner mer informasjon i kapittel 9 «Spesielle situasjoner». 22 Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

25 2 Beskrivelse og funksjoner av Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe Dette kapitlet omfatter: 2.1 Sikkerhet og advarsler 2.2 Håndtering og skjerm 2.3 Driftsmodus (STOPP / RUN) 2.4 Bruk av pumpen og oversikt over funksjonene til Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 2.5 Standardkonfigurasjon 2.6 Tilbehør og engangsutstyr Sikkerhet Insulinpumpen er en batteridrevet, mikroprosessorstyrt insulinpumpe. Den er beregnet på kontinuerlig subkutan infusjon av hurtigvirkende U100-insulin. Du finner mer informasjon i kapittel 11 «Tekniske data». Advarsler 2.1 Sikkerhet og advarsler Forsikring Pipetoner, vibrering og meldinger på skjermen gir deg informasjon om status for og/eller feil ved Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe og/eller systemet. Pipetoner; slå av Sikkerhet: Du kan slå av pipetoner for STOPP-advarsler, bekreftelser og tastetrykk. Pipetoner ved advarsler eller alarmer kan ikke slås av. Vibreringen kan ikke slås av. Kontroller skjermen på insulinpumpen minst hver tredje time om dagen og før du legger deg for å sove, særlig hvis du av en eller annen grunn ikke er i stand til å høre pipetonene eller føle vibreringen. Dette er den eneste måten du kan få vite om mulige endringer i insulinpumpen på i tide. Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 23

26 Pipetoner Pipetone Vibrering Vibrering Skjerm OBS: Tastetrykk a Kort pipetone med høy tonehøyde bekrefter hvert trykk på a. Ingen (unntatt for standardbolus) Hvert gyldig tastetrykk endrer informasjonen på skjermen. Pipetoner forekommer bare hvis de ikke er slått av. Tastetrykk s Kort pipetone med lav tonehøyde bekrefter hvert trykk på s. Ingen (unntatt for standardbolus) Hvert gyldig tastetrykk endrer informasjonen på skjermen. Pipetoner forekommer bare hvis de ikke er slått av. Tastetrykk d Kort pipetone med middels tonehøyde bekrefter hvert trykk på d. Ingen Hvert gyldig tastetrykk endrer informasjonen på skjermen. Pipetoner forekommer bare hvis de ikke er slått av. Tastetrykk f En sekvens med fire pipetoner i økende tonehøyde (melodi) bekrefter hvert trykk på f. Ingen Hvert gyldig tastetrykk endrer informasjonen på skjermen. Pipetoner forekommer bare hvis de ikke er slått av. Insulinpumpen går tilbake til eller settes til RUN Tre korte pipetoner identifiserer driftsmodusen RUN. Ingen RUN-informasjon på skjermen. Pipetoner forekommer bare hvis de ikke er slått av. Insulinpumpen går tilbake til eller settes til STOPP En lang pipetone identifiserer driftsmodusen STOPP. Ingen STOPPinformasjon på skjermen. Pipetoner forekommer bare hvis de ikke er slått av. 24 Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

27 Pipetone Vibrering Skjerm OBS: STOPPadvarsel En lang pipetone én gang i minuttet minner deg på at insulinpumpen står i STOPP og at det ikke er noen insulintilførsel. Middels vibrering ved hver pipetone STOPPinformasjon på skjermen. STOPP-pipetoner og vibrering ved meldinger kan slås av. De aktiveres igjen hver gang insulinpumpen settes i RUN. Advarsler og alarmer Gjentakelse av tre korte pipetoner etterfulgt av to korte pipetoner identifiserer advarsler og alarmer. Samtidig vibrering Viser A1 A8 eller E1 E7 Pipetoner og vibreringer som signaliserer advarsler og alarmer kan ikke slås av. Sperring av taster opphevet En sekvens med fire pipetoner i økende tonehøyde (melodi) bekrefter at tastene er midlertidig ulåst. Ingen STOPP- eller RUN-informasjon på skjermen (avhengig av driftsmodus). Pipetoner forekommer bare hvis de ikke er slått av. Scrolling En kort første pipetone identifiserer scrollingfunksjonen. Ingen Hvert gyldig tastetrykk endrer informasjonen på skjermen. Pipetoner forekommer bare hvis de ikke er slått av. Midlertidig basaldose To korte pipetoner én gang hver hele time minner deg på at en midlertidig basaldose er aktivert. Ingen Informasjon om midlertidig basaldose ved RUN-modus. Pipetoner forekommer bare hvis de ikke er slått av. Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 25

28 Volum Pipetoner; volum Sikkerhet: Volumet på pipetonene kan justeres til forskjellige nivåer i SETUP-menyen, eller kan slås av hvis du ønsker det. Vi anbefaler imidlertid av sikkerhetsgrunner at du aldri slår pipetonene helt av. Info: Av hensyn til din egen sikkerhet bruker insulinpumpen alltid det høyeste lydvolumet for pipetoner for alarmer og advarsler samt STOPP-advarselen, selv om du har slått av pipetonene. 2.2 Håndtering, skjerm og lys i skjermen Sikkerhet: Trykk aldri på tastene med noe som er skarpt, spisst eller med neglene. Bruk fingertuppen i stedet, slik at du ikke ødelegger noen av tastene. FEIL KORREKT Når du har insulinpumpen i lommen, må du passe på at den ikke kommer i kontakt med skarpe ting (nøkler, lommekniver, mynter og lignende). Taster; trykke på Håndtering Ved programmering av Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe bruker du fire taster eller tastekombinasjoner. Hver tast eller tastekombinasjon har en egen funksjon og bekreftes av en egen pipetone. Du finner mer informasjon i kapittel 2.1 «Sikkerhet og advarsler». 26 Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

29 d Meny Meny-tast Denne tasten brukes til å velge eller flytte til en funksjon eller verdi. Taster; Meny f OK Denne tasten brukes til å bekrefte funksjonen eller verdien du har valgt, og til å aktivere den. OK-tasten brukes også til å bekrefte og lagre innstillinger, og for å vise det resterende ampulleinnholdet. Taster; OK a Opp Denne tasten brukes til å øke en verdi eller flytte fremover i dataminnet. Opp-pilen brukes også til å aktivere lyset i skjermen, aktivere standardbolus, avbryte tilførselen av en standardbolus eller scroll-bolus og til å slå av lyden til STOPP-advarselen. Taster; Opp OK-tast s Ned Denne tasten brukes til å senke en verdi eller flytte bakover i dataminnet. Ned-pilen brukes også til å aktivere standardbolus, avbryte tilførselen av en standardbolus eller scroll-bolus og til å slå av lyden til STOPP-advarselen. Taster; Ned d Meny og s Ned trykket samtidig Denne tastekombinasjonen brukes til å oppheve sperringen av tastene og til å kopiere ønsket timebasert basaldose. Ned-tast All programmering vises på skjermen og etterfølges av én eller flere korte og/eller lange pipetoner og vibreringer. Se alltid på skjermen for å kontrollere at du har programmert inn de verdiene du ønsker. Opp-tast Scroll-funksjon Scroll (bla) For å taste inn større verdier må du vanligvis trykke på én tast flere ganger. Men i enkelte situasjoner kan du holde tasten nede (scrolling) helt til ønsket verdi vises på skjermen. Du kan korrigere verdien ved å trykke på tasten én og én gang dersom det er nødvendig. Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 27

30 Sikkerhet: Hvis du bruker scroll-funksjonen, må du kontrollere at de valgte verdiene er korrekte. Insulinpumpen avgir bare en enkelt pipetone når du begynner å bruke scroll-funksjonen. Ordet «scroll» brukes i denne håndboken der det er mulig å bruke scroll-funksjonen. Skjerm Skjerm Skjermen på insulinpumpen viser deg alle funksjonene til pumpen og gir viktige opplysninger. Dette kapitlet forklarer hvordan skjermen fungerer og hvilke symboler og tall den bruker. Sikkerhet: Hvis du oppdager ufullstendige tegn eller tall på skjermen, må du utføre en systemsjekk av insulinpumpen ved å ta ut PowerPack i noen få sekunder. Sett deretter PowerPack inn igjen. Hvis insulinpumpen ikke piper som beskrevet, eller enkelte tall, bokstaver, symboler eller streker vises ufullstendig eller ikke i det hele tatt, må insulinpumpen returneres ettersom den da ikke klarer å gjøre deg oppmerksom på eventuelle endringer i insulinpumpen i tide. Kontakt Accu-Chek kundesenter for insulinpumper for assistanse. 28 Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

31 Beskrivelse av skjermsymboler Skjerm; symboler Insulinpumpen er i funksjon (blinkende symbol) Standardbolus / Scroll-bolus (rask tilførsel) Utvidet bolus (tilførsel i en programmert tidsperiode) Basaldoseprogrammering profil A Basaldoseprogrammering profil B Aktuell (Nåværende) basaldose i basaldoseprofil A Aktuell (Nåværende) basaldose i basaldoseprofil B Midlertidig økning av basaldosen Midlertidig reduksjon av basaldosen Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 29

32 Resterende ampulleinnhold Varsel om tom ampulle Ampulle tom Fyll slangesett Klokkeslett Dato Dra tilbake stempelstangen Informasjon Advarsel eller Alarm Varighet/Gjenværende tid Bytt PowerPack Basaldosen i enheter per time (unit per hour) Amerikansk tidsformat (12h) 30 Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

33 Datoformat (europeisk eller amerikansk) STOPP ingen insulintilførsel Pipetone-volum Tastelåsen er aktivert eller deaktivert / Basaldoseprogrammering og profilvalg er slått på eller av SETUP-meny Prosent (brukt for midlertidig basaldose) Tidsmåler t1 Tidsmåler t2 Skjerm; lys Lys i skjermen Lys i skjermen Trykk på a for å slå på lyset i skjermen. Insulinpumpen avgir en kort pipetone. Du kan slå på lyset i skjermen ved RUN eller STOPP, selv om det vises en advarsel eller alarm eller tastelåsen er aktivert. Lyset i skjermen hjelper deg når du skal betjene insulinpumpen eller lese informasjonen i mørket (f.eks. når du har lagt deg, på kino osv.). Skjermlyset slås av automatisk etter 30 sekunder dersom du ikke trykker på flere taster. Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 31

34 2.3 Driftsmodus (STOPP/RUN) Driftsmodus; STOP/RUN Driftsmodusen til Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe er enten STOPP eller RUN. RUN Ved normal bruk står insulinpumpen i RUN og insulin tilføres kontinuerlig (basaldose). En bolus kan programmeres etter behov. Klokkeslettet, symbolet for gjeldende basaldoseprofil og mengden av gjeldende basaldose, eller (dersom de er aktivert) informasjon om spesialfunksjoner (f.eks. utvidet bolus, midlertidig basaldose eller tastelås) vises på skjermen når insulinpumpen står i RUN. RUN STOPP I STOPP-modus tilfører insulinpumpen ikke insulin. Når du f.eks. drar tilbake stempelstangen, bytter ampulle, kobler til adapteren og/eller slangesettet eller fyller slangesettet, må insulinpumpen stå i STOPP. Klokkeslett, STOPP-symbol og -S-- vises på skjermen når insulinpumpen står i STOPP (hvis tastelåsen er aktivert, vises også tastelåssymbolet). STOPP Både i STOPP- og RUN-modus viser et blinkende kolon i klokkeslettfeltet at insulinpumpen er i drift. 32 Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

35 2.4 Bruk av pumpen og oversikt over funksjonene til Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe Taster; Opp Det er enkelt og logisk å bruke Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe. De fleste funksjonene kan utføres med følgende fire trinn: Meny-tast 1. Velg en funksjon ved å trykke på d til det tilhørende symbolet vises på skjermen. Ned-tast 2. Bekreft valget ved å trykke på f. OK-tast Info: Hvis du ikke trykker på f innen 20 sekunder*, går insulinpumpen automatisk tilbake til STOPP eller RUN (timeout). Bruk 3. Angi/scroll til valgt verdi (blinker) ved å trykke på a og/eller s. Info: Hvis du ikke trykker på noen tast innen 20 sekunder*, går insulinpumpen automatisk tilbake til STOPP eller RUN (timeout). Endringene du nettopp gjorde, blir ikke lagret. 4. Bekreft endringene ved å trykke på f. Info: Hvis du ikke trykker på f innen 20 sekunder*, går insulinpumpen automatisk tilbake til STOPP eller RUN (timeout). Endringene du nettopp gjorde, blir ikke lagret. * Denne parameteren kan variere i henhold til standardkonfigurasjonen til din insulinpumpe og endringer som gjøres ved hjelp Accu-Chek DiaLog pumpeprogrammeringsverktøy. Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 33

36 Oversikt over bruk av insulinpumpen driftsmodus STOPP eller I GANG timeout 1. funksjon 1. velg 2. bekreft 1. verdi 3. instill/ scroll 4. bekreft timeout timeout 2. funksjon 2. verdi timeout n verdi timeout timeout n funksjon Tastelås Tastelås Insulinpumpen har en tastelåsfunksjon som kan aktiveres og deaktiveres. Med denne tastelåsfunksjonen kan du sperre de fire Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe-tastene. Tastelåsen er også en ekstra sikkerhet mot at funksjonene til Accu- Chek D-TRONplus insulinpumpe aktiveres ved et uhell (f.eks. av barn, mens du sover, under sportsaktiviteter osv.). 34 Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

37 Sikkerhet: Hvis tastelåsen er aktivert, må tastene midlertidig låses opp før tastelåsen kan deaktiveres eller før du kan programmere insulinpumpen på noen måte. Du finner mer informasjon i kapittel 6.8 «Tastelås». Automatisk tilbake (Timeout) Automatisk tilbake (Timeout) Hvis du er usikker ved valg av en funksjon eller endring av en verdi, kan du vente i 20 sekunder* og insulinpumpen går automatisk tilbake til STOPP eller RUN (timeout). Endringene du nettopp gjorde, blir ikke lagret. Resterende ampulleinnhold Resterende ampulleinnhold Det er enkelt å kontrollere hvor mye insulin det er igjen i ampullen i insulinpumpen (resterende insulin i ampullen i enheter) både når insulinpumpen står i STOPP eller RUN. Slik kontrollerer du hvor mye insulin som er igjen i ampullen 1. Kontroller at PowerPack er satt inn, at funksjonen «fylle slangesettet» er programmert og at tastelåsen er deaktivert eller at tastene ikke er sperret. 2. Trykk på f én gang. Insulinpumpen piper alt etter driftsmodus én lang eller tre korte pipetoner, og det resterende ampulleinnholdet i enheter vises på skjermen. Etter 4 sekunder går insulinpumpen automatisk tilbake til STOPP eller RUN, og piper alt etter driftsmodus én lang eller tre korte pipetoner. * Denne parameteren kan variere i henhold til standardkonfigurasjonen til din insulinpumpe og endringer som gjøres ved hjelp Accu-Chek DiaLog pumpeprogrammeringsverktøy. Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 35

38 Oversikt over funksjoner i Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe RUN Figuren nedenfor viser en oversikt over funksjonene og hvordan de er ordnet: Tastelåsen er aktivert og tastene låst resterende ampulleinnhold display-lys STOPP-modus RUN-modus standardbolus resterende ampulleinnhold display-lys scroll-bolus utvidet bolus start insulintilførsel bolus-meny/dataminne dra tilbake stempelstang avbryt insulintilførsel fyll infusjonssett velg basaldoseprofil dataoverføring programmer basaldoseprofil A programmer basaldoseprofil B programmer en midlertidig basaldose dataminne for totale mengder per dag dataminne for advarsler og alarmer SETUP-meny se gjennom eller still inn dato og tid automatisk AV juster volum for pipelyd juster bolus-skritt lås eller lås opp basaldoseprogrammering og profilvalg aktiver eller deaktiver tastelåsen se gjennom gjenværende tid (t1) se gjennom gjenværende tid (t2) avslutt Info: Funksjonene for daglig bruk er tilgjengelige i driftsmodusen RUN, mens funksjoner for å dra tilbake stempelstangen, fylle slangesettet og for dataoverføring osv. er tilgjengelige i driftsmodusen STOPP. 36 Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

39 2.5 Standardkonfigurasjon Programmering; feil Advarsel: Feil programmering av insulinpumpen kan føre til feil insulintilførsel. Insulinpumpen må programmeres med dine personlige innstillinger før du starter pumpebehandlingen. Ikke bruk insulinpumpen dersom du ikke kjenner til de personlige innstillingene dine. Hvis du ikke er sikker på hva dine personlige innstillinger er eller du ikke er så erfaren, ber du legen og/eller diabetes-teamet sjekke de personlige innstillingene for deg. Sammen med legen og/eller diabetes-teamet finner du frem til tidspunkter, mengde og den bolustypen du trenger. Sørg for at du kjenner til ditt personlige insulin/karbohydrat-forhold og ditt korrigeringsbolus-forhold. Advarsel:Ta kontakt med legen og/eller diabetes-teamet for å få en alternativ behandlingsplan når du avbryter insulinpumpebehandlingen over lang tid. Advarsel: Før du tar i bruk en annen insulinpumpe, må du alltid kontrollere de personlige innstillingene dine slik at du unngår feil insulintilførsel. Noter de personlige innstillingene dine i den pumpen du bruker nå, og sørg for at de programmeres korrekt i en ny pumpe. Kontroller at klokkeslett og dato er stilt inn korrekt. Hvis du ikke er sikker på hva dine personlige innstillinger er eller du ikke er så erfaren, tar du kontakt med legen og/eller diabetes-teamet slik at de kan sjekke de personlige innstillingene for deg. Insulinpumpen leveres med standard konfigurasjon (fabrikkinnstillinger). Det er mulig at du må tilpasse disse standardparametrene slik at de passer til dine personlige behov. Ta alltid kontakt med legen eller diabetes-teamet før du endrer noen parametre. DiaLog Alle endringer som kan gjøres i insulinpumpen (bortsett fra tastelåsfunksjonen), kan også gjøres på en datamaskin (PC) ved bruk av Accu-Chek DiaLog programmeringsverktøy for insulinpumper. Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 37

40 Parameter Tilpass via Innstilling Standard konfigurasjon Aktiv basaldoseprofil DiaLog* 1 og D-TRONplus* 2 Profil A / Profil B Profil A Velg basaldoseprofil DiaLog* 1 og D-TRONplus* 2 Låst/Ulåst Ulåst Basaldoseprofilprogrammering DiaLog* 1 og D-TRONplus* 2 Låst/Ulåst Ulåst Programmere basaldoseprofil A DiaLog*1 Låst/Ulåst Ulåst Programmere basaldoseprofil B DiaLog*1 Låst/Ulåst Ulåst Maksimal basaldose DiaLog*1 01 til 25 enheter/time 01 enhet/time-trinn 10 enheter/time Advarsel ved slutten av midlertidig basaldose DiaLog*1 Advarsel Ingen advarsel Advarsel Bolustrinn per tastetrykk (standardbolus) DiaLog* 1 og D-TRONplus* enheter 0.2 enheter 0.5 enheter 1.0 enheter 0.5 enheter Juster bolustrinn DiaLog*1 Låst/Ulåst Ulåst Maksimal bolusmengde per tilførsel DiaLog*1 1 til 25 enheter 1 enhets trinn 25 enheter Pipetone-volum DiaLog* 1 og D-TRONplus* 2 0 til 4 2 Datoformat DiaLog* 1 og D-TRONplus* 2 Amerikansk (mm/dd/åååå) Europeisk (dd/mm/åååå) Landavhengig * 1 Accu-Chek DiaLog pumpeprogrammeringsverktøy * 2 Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 38 Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

41 Parameter Tilpass via Innstilling Standard konfigurasjon Tidsformat DiaLog* 1 og D-TRONplus* 2 Amerikansk (AM/PM) Europeisk (24 timer) Landavhengig Automatisk av DiaLog* 1 og D-TRONplus* 2 1 til 24 timer 1 times intervall AV AV Timeout (varighet) DiaLog*1 5 til 120 sek 0.5 sekunders intervaller 20 sek Tastelås D-TRONplus* 2 Aktivert/Deaktivert Deaktivert Resterende ampulleinnhold for «Advarsel A1: Varsel om tom ampulle» DiaLog*1 0 til 20 enheter 0.1 enhets trinn 20 enheter Oppfyllingsmengde DiaLog*1 0 til 25 enheter 1 enhets trinn 25 enheter Disse parametrene kan variere i henhold til standardkonfigurasjonen til din insulinpumpe og endringer som er gjort via DiaLog-programmet. * 1 Accu-Chek DiaLog pumpeprogrammeringsverktøy * 2 Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe Hvis parameterne som er angitt i insulinpumpen, ikke passer dine behov, kan du gjøre endringer via Accu-Chek DiaLog pumpeprogrammeringsverktøy.ta kontakt med legen og/eller diabetes-teamet for å få hjelp med dine personlige innstillinger. Hvis du er usikker, kan du kontakte nærmeste Accu-Chek kundesenter for insulinpumper for å få informasjon om hvordan du skal gå frem. Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe 39

42 2.6 Tilbehør og engangsutstyr Tilbehør Sikkerhet: Du må bare bruke tilbehør og engangsutstyr som er beregnet for bruk med Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe. Det kan bare garanteres at insulinpumpen virker som den skal, hvis den brukes sammen med slikt tilbehør og engangsutstyr. Alt tilbehør og engangsutstyr som er utviklet for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe, er testet og godkjent for bruk med insulinpumpen din. Annet tilbehør og engangsutstyr er nødvendigvis ikke testet med hensyn til kompatibilitet og kan medføre helsefare dersom du bruker det. Du må alltid ha ekstra tilbehør og engangsutstyr med deg som reserve. Da kan du bytte ut komponenter dersom det blir nødvendig. Materiell som er utformet for engangsbruk (f.eks. ampuller, adaptere, slangesett osv.) bør ikke brukes på nytt, ettersom det øker risikoen for infeksjoner, feil på pumpen og/eller feil insulintilførsel. Du finner en liste over tilbehøret og engangsutstyret som er beregnet for bruk med Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe, i tilbehørkatalogen eller i heftene til slangesettene. Kontakt Accu-Chek kundesenter for insulinpumper for nærmere opplysninger. Engangsutstyr PowerPack PowerPack Insulinpumpen får strøm fra et 3V litiumbatteri (PowerPack). Dette PowerPack-batteriet er spesielt utviklet for insulinpumpen og utgjør en viktig del for helheten til pumpen. En membran i PowerPack-dekslet utlikner trykket mellom utsiden og innsiden av pumpedekslet. Den innebygde tetningsringen gjør at Power- Pack-rommet er godt beskyttet i insulinpumpen. Advarsel A2: PowerPack svakt Når PowerPack har lite strøm, vises «Advarsel A2: PowerPack svakt». Hvis PowerPack er tomt, vises «Alarm E2: PowerPack slutt» på skjermen. Etter at du har tatt ut PowerPack, tar insulinpumpen vare på informasjon om tid, dato og resterende ampulleinnhold i bare omtrent 1 time. Error; E2: PowerPack slutt 40 Brukerhåndbok for Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok INSULINPUMPE Brukerhåndbok En oversikt over Accu-Chek Spirit Skjerm Meny-tast Opp-tast Ned-tast OK-tast Slangesett Ampulle Adapter Denne brukerhåndboken gjelder for versjon 2.XX av Accu-Chek Spirit. 2

Detaljer

Bruksanvisning. Insulinpumpen INSULINPUMPE. d Meny-tast. a Opp-tast. f OK-tast. s Ned-tast. Adapter

Bruksanvisning. Insulinpumpen INSULINPUMPE. d Meny-tast. a Opp-tast. f OK-tast. s Ned-tast. Adapter Insulinpumpen Bluetooth varemerket og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Roche er lisensiert. Andre varemerker og handelsnavn tilhører de

Detaljer

KTJ 5 - AC D-Tron Plus 25-08-05 09:18 Side 1. ACCU-CHEK D-TRONplus. Kortmanual

KTJ 5 - AC D-Tron Plus 25-08-05 09:18 Side 1. ACCU-CHEK D-TRONplus. Kortmanual KTJ 5 - AC D-Tron Plus 25-08-05 09:18 Side 1 ACCU-CHEK D-TRONplus Kortmanual KTJ 5 - AC D-Tron Plus 25-08-05 09:18 Side 2 ACCU-CHEK D-TRONplus Innhold Kontaktinformasjon 3 Accu-Chek D-TRONplus oversikt

Detaljer

Kontaktinformasjon. Roche Diagnostics Norge AS PB 6610 Etterstad 0607 Oslo. www.accu-chek.no no.accuchek@roche.com fax 23 37 33 99

Kontaktinformasjon. Roche Diagnostics Norge AS PB 6610 Etterstad 0607 Oslo. www.accu-chek.no no.accuchek@roche.com fax 23 37 33 99 Kortmanual Innhold Kontaktinformasjon 3 Accu-Chek Spirit oversikt 4 Accu-Chek Spirit meny 5 Om kortmanualen 6 Sette i batteri 6 Stille tid og dato 7 Språk 7 Ampulle 8 Infusjonssett 9 Programmere basaldoseprofil

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Bolus. Standardbolus Avbryt bolus Utvidet bolus Flerbølgebolus Midlertidig basaldose

Bolus. Standardbolus Avbryt bolus Utvidet bolus Flerbølgebolus Midlertidig basaldose Slå flymodus på eller av Stille inn dato 1 Gå til statusskjermbildet og trykk på o for å gå til hovedmeny. 1 Gå til hovedmeny og trykk på z for å gå til Innstillinger. Trykk på o for å velge. Trykk på

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

ACCU-CHEK Combo. 10:02 2 Feb 08. BG-måling Bolusråd Pumpe Mine data Innstillinger. Accu-Chek Combo Opplæringshåndbok

ACCU-CHEK Combo. 10:02 2 Feb 08. BG-måling Bolusråd Pumpe Mine data Innstillinger. Accu-Chek Combo Opplæringshåndbok ACCU-CHEK Combo 10:02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger Accu-Chek Combo Opplæringshåndbok 2 Kjære bruker, Gratulerer med valget av Accu-Chek Combo-systemet! Ditt nye insulinpumpesystem

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Genotropin Pen 5 er et injeksjonshjelpemiddel som brukes til å blande og injisere Genotropin (somatropin) pulver og væske til injeksjonsvæske. Dette injeksjonshjelpemidlet

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning FORMÅL OG OMFANG Gir en forenklet innføring i bruk av CADD Legacy - PCA smertepumpe modell 6300. For fullstendig informasjon henvises til CADD-Legacy

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

VetPen Insulinpenn til hund & katt

VetPen Insulinpenn til hund & katt VetPen Insulinpenn til hund & katt En enklere måte å gi insulin til hunder og katter VetPen er den eneste insulinpennen som er produsert og tilpasset til bruk hos hunder og katter. Insulinpennen kan brukes

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK A B C D E F 2 NORSK 56-60 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å forhindre skade

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Innhold. Stanley TLM99 1

Innhold. Stanley TLM99 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 REVISJON: 13 10 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM ERSTATTER:

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Bruksanvisning INSULINPUMPE Roche Diabetes Care

Bruksanvisning INSULINPUMPE Roche Diabetes Care 2015 Roche Diabetes Care Bluetooth varemerket og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Roche er lisensiert. Andre varemerker og handelsnavn

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA DRIFTSHÅNDBOK 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer