ACCU-CHEK Combo. 10:02 2 Feb 08. BG-måling Bolusråd Pumpe Mine data Innstillinger. Accu-Chek Combo Opplæringshåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ACCU-CHEK Combo. 10:02 2 Feb 08. BG-måling Bolusråd Pumpe Mine data Innstillinger. Accu-Chek Combo Opplæringshåndbok"

Transkript

1 ACCU-CHEK Combo 10:02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger Accu-Chek Combo Opplæringshåndbok

2 2

3 Kjære bruker, Gratulerer med valget av Accu-Chek Combo-systemet! Ditt nye insulinpumpesystem vil hjelpe deg til å leve med diabetes enkelt, raskt og diskret. Det vil hjelpe deg til å leve livet slik du vil. Denne håndboken er en viktig del av opplæringen i Accu-Chek Combo-systemet. Denne manualen vil hjelpe deg til å stille inn din insulinpumpe og fjernkontroll (blodsukkerapparat) slik at de raskt blir en del av din hverdag. Med vennlig hilsen Accu-Chek! Denne manualen er ikke ment å erstatte opplæring gitt av en kvalifisert trener/instruktør, eller brukerhåndboken som medfølger ditt nye system. Før du starter behandlingen med ditt Accu-Chek Combo-system, vennligst se brukerhåndboken for Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe og Accu-Chek Aviva Combo blodsukkerapparat for detaljert informasjon om advarsler og forhåndsregler relatert til bruken av produktene. I denne opplæringsmanualen vil uttrykket fjernkontroll eller blodsukkerapparat alltid referere til Accu-Chek Aviva Combo blodsukkerapparat. Uttrykket pumpe eller insulinpumpe refererer til Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe.

4 Innhold 1 Egenskaper ved Accu-Chek Combo Systemet Forberede oppstart Fylle ampullen Valg av infusjonssett Anbefalte infusjonssteder Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe Tastefunksjoner Sette inn/bytte batteri Meny i STOPP-modus Stille tid og dato Programmere basaldoseprofi l Koble til ampulle, adapter og infusjonssett Dra tilbake stempelstangen Sette inn en ny insulinampulle Fylling av slangesett Starte og stoppe insulintilførsel Starte insulintilførsel Stoppe insulintilførsel Meny i RUN-modus Programere en hurtig bolus Accu-Chek Combo fjernkontroll og blodsukkerapparat Sammendrag og egenskaper Tastenes funksjoner

5 7 Forberedelse og oppstart Innstillingsveiviser Accu-Chek Combo-systemet i bruk Bruke fjernkontrollen for å styre insulinpumpen Betjene insulinpumpen Standard menyfunksjoner Informasjon fra insulinpumpen Programmere en standard bolus Programmere midlertidig basaldose (MBD) Avbryte en midlertidig basaldose innstillinger Advarsler og feilmeldinger Slå Bluetooth Av/På Slå AV Bluetooth på pumpen Slå AV Bluetooth på fjernkontrollen Måle blodsukker...60 Advarsler og feilmeldinger

6 Egenskaper ved Accu-Chek Combo-systemet 1 Egenskaper ved Accu-Chek Combo-systemet 10:02 2 Feb 08 Accu-Chek Combo blodsukkerapparat BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger Accu-Chek Combo insulinpumpe 6

7 Forberede oppstart 2 Forberede oppstart 2.1 Fylle ampullen 1. Gjør klar følgende: et 10 ml hetteglass med insulin, alternativt en pennampulle. Insulinet skal være romtemperert. Accu-Chek Spirit 3,15 ml tom ampulle 2. Vask hendene. 3. Åpne esken som inneholder den tomme ampullen. 7

8 Forberede oppstart 4. Trekk stempelet i ampullen bakover til du føler litt motstand. 5. Trykk ampullen på hetteglasset til det klikker på plass. 6. Trykk stempelet til det stopper og hold i posisjon som vist på bildet. 7. Hold ampullen og hetteglasset forsiktig på plass og snu sakte opp ned. 8

9 Forberede oppstart 8. Slipp sakte opp for stempelet for å la insulinet fl yte over i ampullen. Dersom ampullen ikke fylles helt opp av seg selv, dra forsiktig i stempelet for å trekke helt opp. 9. Fjern eventuelle luftbobler ved å slå lett på ampullen med en fi nger. Trykk om nødvendig på stempelet for å få luften tilbake i hetteglasset. Deretter trekker du hetteglasset av ampullen. 10. Fjern stempelet ved å skru mot klokken. 11. Fjern koplingen for hetteglasset ved å skru mot klokken og trekke samtidig vekk fra ampullen. 9

10 Forberede oppstart 12. For å lagre ampullen i kjøleskap, trykk beskyttelseshetten på ampullen til den klikker på plass. Stempelet og koplingen for hetteglasset kan kastes som husholdningsavfall. 10

11 Preparation Forberede oppstart and start-up 2.2 Valg av infusjonssett Myk kanyle eller stål? Myk kanyle Fleksibel, mer komfortabel når man beveger seg Kanylelengder: 8 mm, 10 mm Diameter 0,5 mm Byttes etter timer Stålkanyle Mindre diameter: 0,36 mm Kanylelengder: 6, 8, 10 og 12 mm Enkel å applisere Flat, diskret kanylehode Bytt etter timer Vertikal applisering Variabel applisering Accu-Chek Rapid-D Link Automatisk applisering Manuell applisering med Accu-Chek LinkAssist er en automatisk innføringsenhet for Accu-Chek FlexLink: tilnærmet smertefri innføring forenkler tilgang til infusjonssteder som er vanskelige å komme til Den blå holderkappen gir et bedre grep når Accu-Chek FlexLink skal appliseres manuelt, og fjernes etter innføring. Velg kort kanyle for lite kroppsfett, lang kanyle for mye kroppsfett Velg slangelengde alt ettersom avstand mellom pumpe og infusjonssted 11

12 Preparation and start-up 2.3 Anbefalte infusjonssteder Eksempler på anbefalte infusjonssteder anbefalt recommended mulig possible Velg et sted i god avstand fra beltested, skjelett, arr, navle og nylige infusjonssteder. 12

13 Your Accu-Chek Accu-Chek Spirit Spirit Combo Combo insulinpumpe pump 3 Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe Detaljer ved insulinpumpen og tilbehør Batterideksel Batteri Batterinøkkel Infrarødt vindu (ved siden av batteridekselet) Adapter Ampullerom Ampulle Stempelstang Bunnplate Ampulle stempel 13

14 Your Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe 3.1 Tastefunksjoner f OK-tast d MENY-tast a OPP-tast s NED-tast Tast Navn Funksjon d Meny Naviger i menyer, funksjonsskjermer og informasjonsskjermer f OK Velg en meny Lagre endringer og avslutt funksjonsog informasjonsskjermer Se Hurtiginfo (Quick-info) 14

15 Your Accu-Chek Accu-Chek Spirit Spirit Combo Combo insulinpumpe pump Tast Navn Funksjon a Opp Naviger fremover i informasjonsskjermer Øk en innstilling Skru på skjermlys Avslutt STOPP-advarsel (trykk og hold i 3 sek. til du hører en melodi) s Ned Naviger bakover i informasjonsskjermer Redusér en innstilling Avslutt STOPP-advarsel (trykk og hold i 3 sek. til du hører en melodi) Kombinasjon Funksjon d + a Gå ut av menyer, funksjonsskjermer og informasjonsskjermer uten å lagre endringer Gå til forrige/tidligere meny d + s Åpne tastelåsen. Trykk og hold begge tastene til skjermen endrer seg. a + s Kopier en times basaldose til neste time. 15

16 Your Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe 3.2 Sette inn/bytte batteriet 1. Fjern batteridekselet ved å bruke batterinøkkelen. Skru mot klokken. 2. Sett inn batteriet. Den negative polen (-) ned, og den positive (+) opp. 3. Plassér batteridekselet tilbake og trykk forsiktig ned mens det vris med klokken. 4. Bruk batterinøkkelen for å stramme batteridekselet til insulinpumpen. 16

17 Your Accu-Chek Accu-Chek Spirit Spirit Combo Combo insulinpumpe pump 3.3 Meny i STOPP-modus I STOPP-modus leverer ikke pumpen insulin. Av sikkerhetshensyn er enkelte menyer som for eksempel BYTT AMPULLE og FYLLE SLANGESETT, kun tilgjengelige i STOPP-modus. STOPP BDP 4 BDP 3 BDP 2 17

18 Your Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe 3.4 Stille tid og dato 1. Trykk d fl ere ganger til menyen STILL TID OG DATO vises. 2. Trykk f for å velge. TIME-skjermen vises. Trykk a eller s for å stille time. 3. Trykk d for å gå til MINUTT-skjermen. Trykk a eller s for å stille minutt. 4. Trykk d for å gå til ÅR-skjermen. Trykk a eller s for å stille år. 18

19 Your Accu-Chek Accu-Chek Spirit Spirit Combo Combo insulinpumpe pump 5. Bruk d, a og s for å stille: MÅNED DAG TIDSFORMAT DATOFORMAT 6. Trykk f for å lagre og avslutte. Når du stiller inn ditt nye Accu-Chek Combo insulinpumpesystem er det en god idé å stille inn pumpens tid og dato først, da den innstillingen automatisk overføres til fjernkontrollen. 19

20 Your Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe 3.5 Programmere basaldoseprofil Insulinpumpen skal være i STOPP-modus og infusjonssettet skal IKKE være tilkoblet kroppen din. 1. Trykk d fl ere ganger til BASALDOSE- PROGRAMMERING 1 (2, 3, 4 eller 5) vises. 2. Trykk f for å velge. BASALDOSE TOTALT vises. 3. Trykk d for å gå til første time. Dette er alltid 00:00 01: Trykk a eller s (hold eventuelt tasten inne for å scrolle) for å stille inn basaldosen for aktuell time. Dette må gjøres i samarbeid med helsepersonell. 20

21 Your Accu-Chek Accu-Chek Spirit Spirit Combo Combo insulinpumpe pump De viste trinnene avhenger av den programmerte basaldosen: det vil være 0.01 U fra 0.05 U til 1.00 U, 0.05 U fra 1.00 U til 10.0 U og 0.1 U fra 10.0 U til 50.0 U 5. Trykk d for å gå til neste time. 6. Fortsett å bruke d og a eller s for å stille timesdosene for det resterende av døgnet. Dette tillatter deg å programmere din individuelle basaldoseprofi l på timesbasis. Fortsett inntil alle 24 timer er programmert. 7. Trykk f for å bekrefte. Den nye daglige BASALDOSE TOTALT vises. Trykk f for å lagre profi len og avslutte. NB! Dersom du ikke trykker f to ganger til slutt, vil endringene ikke lagres. 21

22 Your Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe 3.6 Koble til ampulle, adapter og infusjonssett Gjør klar følgende: En fylt Accu-Chek 3,15 ml ampulle En Accu-Chek Spirit Combo adapter Et nytt Accu-Chek infusjonssett 1. Fjern beskyttelseshetten fra ampullen (dersom den sitter på). 2. Trykk adapteren (med gjengene først) helt ned på ampullen til den stopper. 3. Forbered et nytt Accu-Chek infusjonssett og følg instruksjonene for det aktuelle settet. 4. Hold adapteren og skru slangesettet på luerlåsen (på ampullen) for hånd, med klokken. Ikke skru til for hardt, det kan skade forbindelsen. 22

23 Your Accu-Chek Accu-Chek Spirit Spirit Combo Combo insulinpumpe pump 3.7 Dra tilbake stempelstangen Kontroller at insulinpumpen er i STOPP-modus, og at infusjonssettet er koblet fra kroppen din. 1. Fjern ampullen dersom det sitter en i. 2. Trykk d for å gå til BYTT AMPULLEskjermen. Trykk f for å velge. 3. Trykk og hold f i 3 sekunder, til du hører en melodi. 4. Stempelstangen begynner å dras tilbake. 5. Når stempelstangen er dratt helt tilbake vises AMPULLEVOLUM og skjermen viser maksimalt volum, 315 enheter. 23

24 Your Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe 3.8 Sette inn en ny insulinampulle 1. Se steg 2 Se steg 3 Hold pumpen som vist på bildet. Hold den fylte ampullen slik at adapter og slangesett peker oppover, og den er parallell og nære ampullerommet. 2. Kontroller at toppen av adapteren (hvor gjengene starter) er på nivå med toppen av ampullerommet. 3. Trykk a eller s for å fl ytte stempelstangen oppover til bunnplaten på stempelstangen er på nivå med bunnen av ampullens stempel. 4. AMPULLEVOLUM reduseres tilsvarende på skjermen. Tips: For å hindre at det dannes luftbobler, fl ytt stempelstangen til 310 enheter selv om ampullen er helt full (315U). 24

25 Your Accu-Chek Accu-Chek Spirit Spirit Combo Combo insulinpumpe pump Hvis du er sikker på at ampullen er helt full med insulin og at det ikke er noen luftbobler kan du starte på trinn Hold pumpen som vist på bildet, sett inn ampullen i ampullerommet. 6. Vri (ikke trykk) adapteren med klokken til den er godt festet mot ampullerommet. Vri til du ikke kan få neglen din mellom adapteren og pumpen. 7. Ampullen er korrekt satt i når bunnplaten på stempelstangen er festet mot ampullens stempel, som vist på bildet. 8. Dersom bunnplaten på stempelstangen ikke er korrekt festet mot ampullens stempel (se bilde), fjern ampullen fra ampullerommet og gjenta trinn

26 Your Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe 9. Kontrollér at slangesettets luerlås fortsatt er godt festet til adapteren. Stram til slangesettet med håndkraft (med klokken), til den er godt festet til adapteren. 10. Trykk f etter at ampullen er satt inn. Insulinpumpen foretar en selv-test. 11. Når selv-testen er ferdig vises FYLLING AV SLANGESETT. Trykk f og gå til 3.9 Fylling av slangesett, trinn 2. 26

27 Your Accu-Chek Accu-Chek Spirit Spirit Combo Combo insulinpumpe pump 3.9 Fylling av slangesett Kontrollér at insulinpumpen er i STOPP-modus og at infusjonssettet IKKE er koblet til kroppen din. 1. Trykk d for å gå til FYLLING AV SLANGESETT. Trykk f for å velge. Fyllevolum på 25 enheter vises på skjermen. 2. Trykk og hold f i 3 sekunder, til du hører en melodi. Fyllingen starter. 3. For å være sikker på at alle luftbobler i ampullen fjernes, hold alltid insulinpumpen som vist på bildet. Etter at insulinet har kommet inn i slangesettet, gi insulinpumpens bunn noen lette dunk i håndfl aten din. 4. En opptelling vises på skjermen. Insulinpumpen stopper fyllingen etter 25 enheter. Du kan stoppe prosessen ved å trykke f. 27

28 Starting Starte and og stopping stoppe insulintilførsel delivery 4 Starte og stoppe insulintilførsel Når insulinpumpen ikke leverer insulin, kalles det STOPP-modus. Når den leverer insulin, kalles det RUN-modus. 4.1 Starte insulintilførsel 1. I STOPP-modus, trykk d for å gå til START PUMPEN. 2. Trykk f. Insulinpumpen går til RUN-modus og starter tilførselen av insulin. 28

29 Starting Starte og and stoppe stopping insulintilførsel delivery 4.2 Stoppe insulintilførsel 1. I RUN-modus, trykk d for å gå til STOPP PUMPEN. 2. Trykk f. Insulinpumpen går til STOPPmodus og stopper tilførselen av insulin. Slå av STOPP-advarselen Når insulinpumpen er i STOPP-modus avgir den to korte pip og vibrerer èn gang hvert minutt. Dette er for å minne deg på at det ikke leveres noe insulin. For å slå av denne STOPP-advarselen kan du trykke og holde a eller s i 3 sekunder. Etter 3 sekunder vil du høre en melodi og kjenne en vibrasjon, som bekreftelse på at STOPP-advarselen er slått av. 29

30 RUN Meny mode i RUN-modus at a Glance 5 Meny i RUN-modus I RUN-modus leverer pumpen insulin til kroppen din i henhold til basaldoseinnstillinger og de bolusene du programmerer. Noen funksjoner som for eksempel STANDARD BOLUS og MIDLERTIDIG BASALDOSE er kun tilgjengelig i RUN-modus. RUN BDP 4 BDP 3 BDP 2 30

31 RUN Meny mode i RUN-modus at a Glance 5.1 Programmere en hurtig bolus For diskret og enkel bolusprogrammering uten fjernkontrollen, kan du bruke Hurtigbolus-funksjonen på pumpen: 1. Fra RUN-modus, trykk og hold s til du hører en pipesekvens og kjenner en vibrasjon. Dette aktiverer Hurtigbolus-funksjonen. 2. Trykk a én gang for hvert bolustrinn til ønsket bolusdose vises på skjermen. 3. Hver gang du trykker på tasten vil pumpen pipe og vibrere én gang for hvert bolustrinn du øker sekunder etter siste trykk på s, vil pumpen bekrefte total bolusmengde med ett pip og vibrasjon for hvert bolustrinn som er programmert. 31

32 RUN Meny mode i RUN-modus at a Glance 5. Standard bolus-symbolet blinker i 5 sekunder (programmert start-forsinkelse for insulinleveransen). 6. Etter start-forsinkelsen vil pumpen pipe 3 ganger for deretter å starte leveransen av den programmerte mengden insulin. En nedtelling for resterende mengde vises på skjermen. Insulinpumpen er forhåndsinnstilt med bolustrinn for Hurtigbolus til 0,5 U per tastetrykk. Spør din trener/instruktør eller helsepersonell for å endre bolustrinnet til 0.1, 0.2, 1.0 eller 2.0 U per tastetrykk dersom det er nødvendig, eller se brukermanualen.

33 Meny RUN mode i RUN-modus at a Glance Avbryte en Hurtigbolus Under programmering av Hurtigbolus Trykk a (s) tasten du brukte for å velge bolusmengde. Dette vil nullstille bolusmengden til 0.0 enheter. Du hører en melodi. Dersom det ikke programmeres en ny bolus, vil pumpen returnere til RUN-skjermen og pipe 3 ganger (etter 5 sekunder). Ingen bolus leveres Under bekreftelse og startforsinkelsen Trykk a eller s. Du hører en melodi og pumpen returnerer til RUN-skjermen. En advarsel W8: BOLUS AVBRUTT vises. Trykk f 2 ganger for å slumre og bekrefte advarselen. Ingen bolus leveres Trykk og hold a eller s til du hører en melodi (ca. 3 sekunder). En advarsel W8: BOLUS AVBRUTT vises. Trykk f 2 ganger for å slumre og bekrefte advarselen. Under bolusleveranse Bolusleveransen avbrytes. Kontroller hvor mye insulin som ble levert ved å trykke på f 2 ganger, eller gå inn i menyen MINE DATA

34 Your Accu-Chek Aviva Aviva Combo Combo fjernkontroll Meter or Performa og blodsukkerapparat Combo Meter 6 Accu-Chek Aviva Combo fjernkontroll og blodsukkerapparat 6.1 Sammendrag av funksjoner og egenskaper Egenskaper j Fjernkontroll til din Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe ved hjelp av Bluetooth trådløs teknologi j Brukervennlig blodsukkermåling Svar på 5 sekunder Minimal bloddråpe (0,6µl) som også gjør det mulig å teste på alternative steder (snakk med helsepersonell om dette før du gjør det) Sperrer for bruk av utgåtte eller skadede strimler j Databehandling og rapporter (av insulin- og blodsukkerdata) j Bolusråd/boluskalkulator j Påminnelser (f.eks. påminnelse for bytte av infusjonssett, påminnelse for måling av blodsukker etter høye/lave blodsukker) 34

35 Your Accu-Chek Accu-Chek Aviva Aviva Combo Combo fjernkontroll Meter or og Performa blodsukkerapparat Combo Meter Alle pumpefunksjoner kan kontrolleres fra fjernkontrollen unntatt: BYTTING AV AMPULLE (INKLUDERT Å DRA TILBAKE STEMPELSTANGEN) FYLLING AV SLANGESETT DATAOVERFØRSEL DISPLAYVISNING OG VISNINGSKONTRAST BLUETOOTH INNSTILLINGER LÅSE OPP TASTELÅSEN 35

36 Your Accu-Chek Aviva Aviva Combo Combo fjernkontroll Meter or Performa og blodsukkerapparat Combo Meter 6.2 Tastenes funksjoner Tastenes funksjoner fungerer litt ulikt når du er i -menyen på fjernkontrollen. Se kapittel 8.2 for mer detaljer. = Enter x Opp z Ned > Høyre < Venstre,. Venstre / Høyre programtast * Skjermlys Spor for teststrimmel + På/av-tast 36

37 Preparation Forberedelse and og oppstart up 7 Forberedelse og oppstart 7.1 Innstillingsveiviser Du må fullføre Innstillingsveiviseren før du kan bruke fjernkontrollen. Du må stille inn følgende: Språk (norsk språk skal være forhåndsinnstilt) Tid (din fjernkontroll vil hente over tid og dato fra pumpen så snart du slår på fjernkontrollen) Karbohydratenhet Advarselsgrense for lavt blodsukker (hypoglykemi) Advarselsgrense for høyt blodsukker (hyperglykemi) Én tidsperiode!!! For standard oppsett skal du IKKE stille inn for Bolusråd eller innstillinger for Påminnelser. Disse innstillingene kan settes opp senere, i henhold til prosedyren beskrevet i avansert bruksanvisning for Accu-Chek Aviva Combo. 37

38 Forberedelse Preparation and og oppstart up 1. Trykk + så apparatet slås på. Accu-Chek-skjermen vises i noen sekunder. Advarsel Feil i tidsinnstilling Apparatets tid ble endret mer enn 5 minutter for å tilsvare pumpe OK Det er mulig at du får en advarsel om at tid og dato på apparatet er endret med mer enn fem minutter på grunn av synkronisering med pumpen. Trykk på. for å bekrefte. 2. Språk Språk Norsk Trykk "Enter" for å vise alternativer Neste Nå vises menyen hvor du skal stille inn Språk. Dersom du ønsker å beholde det foreslåtte språket, trykk på. for å gå videre og fortsett på trinn 6 i denne opplæringsmanualen. 3. Språk Språk Norsk Svenska Trykk "Enter" for Norsk å vise alternativer Suomi Dansk Dersom du vil endre språk, trykk = for å vise tilgjengelige språk. Avbryt 38

39 Preparation Forberedelse and og oppstart up 4. Språk Språk Norsk Svenska Trykk "Enter" for Norsk å vise alternativer Suomi Dansk Trykk x eller z for å velge språk. Avbryt 5. Språk Språk Norsk Trykk = for å lagre innstillingen. Trykk. for å gå videre. Neste 6. Klokkeslett/Dato Tidsformat 12 t. Kl.slett am TT MM A/P Dato 2 Feb 08 DD MMM ÅÅ Tilbake Neste Tid/dato-skjermen vises. Dersom du ønsker å beholde den foreslåtte tid, trykk. for å velge Neste og fortsett til trinn 12 i denne opplæringsmanualen. 7. Klokkeslett/Dato Tidsformat 12 hr t. Kl.slett am TT MM A/P Dato 1 Jan 08 DD MMM ÅÅ Dersom du vil endre på tidsformat, trykk = Avbryt 8. Klokkeslett/Dato Tidsformat 12 hr t. Kl.slett am TT MM A/P Dato 1 Jan 08 DD MMM ÅÅ Avbryt Trykk x eller z for å velge 12-timers eller 24-timers tidsformat. Trykk = for å lagre endringene. 39

40 Forberedelse Preparation and og oppstart up 9. Klokkeslett/Dato Tidsformat 24 t. Kl.slett TT MM Dato 1 Jan 08 DD MMM ÅÅ Trykk = for å endre time. Avbryt 10. Klokkeslett/Dato Tidsformat 24 t. Kl.slett TT MM Dato 1 Jan 08 DD MMM ÅÅ Trykk x eller z for å velge riktig time og = for å lagre. Avbryt 11. Klokkeslett/Dato Tidsformat 24 t. Kl.slett TT MM Dato 2 Feb 08 DD MMM ÅÅ Tilbake Neste Fortsett å bruke =, x, z og = for å stille Minutter AM eller PM (ved behov) Dag Måned År Trykk. for å velge neste. 12. Enheter Karbohydrater Tilbake Gram Neste Enheter for karbohydrater vises. Trykk. for å velge Neste dersom du ønsker å beholde forhåndsinnstillingen. 40

41 Preparation Forberedelse and og oppstart up 13. Enheter Karbohydrater Gram Gram BE KE CC Avbryt Dersom du vil gjøre endringer, trykk = for å endre karbohydratenheter og fortsett ved å bruke x, z og = for å velge og lagre. 14. Hyper Hypo Advarselsgrenser 16.5 mmol/l 4.0 mmol/l Velg øvre (hyper) og nedre (hypo) grenser for din BG Trykk. for å velge Neste. Advarselsgrenser vises. Tilbake Neste 15. Advarselsgrenser Hyper 220 mg/dl Hypo 12.5 mmol/l 60 mg/dl Velg øvre (hyper) og nedre (hypo) grenser for din BG Bruk =, x, z og = for å stille inn nivået for hyper (for høyt blodsukker). Avbryt 16. Hyper Hypo Advarselsgrenser 12.5 mmol/l 3.0 mmol/l 60 mg/dl Velg øvre (hyper) og nedre (hypo) grenser for din BG Avbryt Bruk =, x, z og = for å still inn nivået for hypo (for lavt blodsukker). Trykk. for å velge Neste. 17. Innstilling! Nei Vil du ha bolusråd fra apparatet? Ja Skjermen Vil du ha bolusråd fra apparatet? vises. Trykk, for å velge Nei. 41

42 Forberedelse Preparation and og oppstart up 18. Rediger minst én tidsperiode ved å velge periode og trykke enter Tilbake Innstilling Neste Den neste skjermen ber deg redigere minst èn tidsperiode. Hovedformålet med det er å stille inn målområdet for blodsukkeret ditt. Dersom du har ulike målområder for ulike tidspunkt i døgnet, kan du stille inn tidsperiodene og målområdene i henhold til det. Trykk. for å velge neste Avbryt Tidsperioder 0:00 4:00 mmol/l 8.0 mmol/l Trykk = for å gå til første tidsperiode. Trykk 2 = igjen for å lagre forhåndsinnstilte sluttid. Trykk = igjen for å gå til laveste blodsukkergrense for målområdet Tidsperioder 0:00 4:00 mmol/l 8.0 mmol/l Trykk x eller z for å velge laveste blodsukkerverdi for målområdet. Avbryt 21. Tidsperioder 0:00 4:00 Målområde 4.5 mm/dl6.5 mmol/l 140 mg/dl Avbryt Bruk =, x og z for å gå til, og redigere høyeste blodsukkerverdi for målområdet. Trykk = for å bekrefte. 42

43 Preparation Forberedelse and og oppstart up 22. Tidsperioder 0:00 4:00 Målområde 4.5 mmol/l 6.5 mmol/l Avbryt Lagre Trykk. èn gang for å lagre endringene. Trykk. igjen for å gå til Neste. Skjermen Innstillinger kopiert til alle tidsperioder... vises. Trykk. for å velge OK. 23. Innstilling! Nei Vil du stille inn påminnelser for BG-måling? Ja Skjermen Vil du stille inn påminnelser for BG-måling? vises. Trykk, for å velge Nei. 24. Innstilling Innstillingene er fullført Neste Innstillingsveiviseren er nå ferdig. Trykk. for å velge Neste og gå til hovedmenyen :02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger Skru av apparatet. Nå kan du bruke apparatet/fjernkontrollen for å fortsette å gjøre innstillinger på insulinpumpen. Før du kan måle blodsukkeret ditt, må du kode blodsukkerapparatet med sikkerhetsbrikken som følger med strimmelboksen. 43

44 Using Accu-Chek your Accu-Chek Combo-systemet system i bruk 8 Accu-Chek Combo-systemet i bruk 8.1 Bruke fjernkontrollen for å styre insulinpumpen Systemets atferd Dersom du ikke trykker på noen taster i løpet av 20 sekunder, vil pumpeskjermen bli blank for å spare batterilevetiden. I denne tilstanden er insulinpumpen klar for å kommunisere med fjernkontrollen. Du kan reaktivere skjermen ved å trykke på hvilken som helst tast, men av sikkerhetshensyn vil kommunikasjonen med fjernkontrollen brytes. Så snart du slår på fjernkontrollen, mens pumpeskjermen er blank, vil instrumentene starte kommunikasjonen. Tid- og datoinnstillinger synkroniseres i henhold til pumpens tid og dato, og informasjon som for eksempel bolusdoser, oppdateres. Mens insulinpumpen og fjernkontrollen kommuniserer vises et Bluetooth -symbol på skjermen. Insulinpumpen og fjernkontrollen kan ikke kommunisere med hverandre når de er for langt fra hverandre. Avstanden bør ikke være mer enn 2 meter. 44

45 Using Accu-Chek your Accu-Chek Combo-systemet i bruk system 8.2 Betjene insulinpumpen 1. Når insulinpumpens skjerm er blank, trykker du på + for å slå på fjernkontrollen :02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger I hovedmenyen trykker du x eller z for å gå til. Trykk = for å gå til insulinpumpens meny. 3. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Nå kan du se den aktive menyskjermen på insulinpumpen, i fjernkontrollens vindu. I nedre halvdel av skjermen ser du hvordan insulinpumpens taster fungerer på fjernkontrollen: a s d f x z < > Du kan også gjøre følgende prosedyrer direkte på insulinpumpen, ved å bruke insulinpumpens taster. For detaljert informasjon, vennligst se i brukerhåndboken for Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe. 45

46 Standard menyfunksjoner menu functions 9 Standard menyfunksjoner 9.1 Informasjon fra insulinpumpen 1. 10:02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger Insulinpumpens skjerm må være blank. I fjernkontrollens hovedmeny velger du. 2. RUN-skjermen vises. Beenden Avslutt Zurück Tilbake 3. Trykk > for å vise Hurtiginfo-skjermen. Beenden Avslutt Zurück Tilbake 4. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Trykk > for å se BOLUSDATA-skjermen. Trykk z for å se eldre bolusdata. Trykk > for å gå til RUN-skjermen. 46

47 Standard menu menyfunksjoner functions 9.2 Programmere en Standard bolus 1. 10:02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger Velg i fjernkontrollens hovedmeny. 2. Trykk < til STANDARD BOLUS vises. Beenden Avslutt Zurück Tilbake 3. Trykk > for å velge. BOLUSMENGDE vises. Beenden Avslutt Zurück Tilbake 47

48 Standard menyfunksjoner menu functions 4. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Trykk x eller z for å øke eller redusere verdien, til ønsket mengde vises. 5. Beenden Zurück Trykk > for å bekrefte, og bolusen aktiveres. Bolussymbolet blinker i 5 sekunder før bolusdosen starter. Avslutt Tilbake Dersom du ikke bekrefter innen 20 sekunder, vil insulinpumpen automatisk returnere til RUN-modus uten å levere en bolus. 48

49 Standard menu menyfunksjoner functions Avbryte en Standard bolus Under programmering av Standard bolus Trykk. på fjernkontrollen for å returnere til STANDARD BOLUS-skjermen, eller vent i 20 sekunder til pumpen går tilbake til RUN automatisk. Alternativt kan du stille inn bolusen til 0.0 og trykke >. Ingen bolus leveres Under bekreftelse og startforsinkelsen Trykk og hold x eller z Du hører en melodi. En advarsel W8: BOLUS AVBRUTT vises. Trykk > 2 ganger for å slumre og bekrefte advarselen. Ingen bolus leveres Trykk og hold x eller z til du hører en melodi (ca. 3 sekunder). En advarsel W8: BOLUS AVBRUTT vises. Trykk > 2 ganger for å slumre og bekrefte advarselen. Under bolusleveranse Bolusleveransen avbrytes. Kontroller hvor mye insulin som ble levert ved å trykke på > 2 ganger, eller gå inn i insulinpumpens meny MINE DATA. 49

50 Standard menyfunksjoner menu functions 9.3 Programmere midlertidig basaldose (MBD) 1. 10:02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger Insulinpumpen skal være i RUN-modus, og pumpens skjerm blank. Velg fra fjernkontrollens hovedmeny. 2. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Trykk < for å gå til MIDLERTIDIG BASALDOSE (MBD). 3. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Trykk > for å velge. Nå vises MBD-PROSENT på skjermen. 50

51 Standard menu menyfunksjoner functions 4. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Trykk x eller z for å øke eller redusere prosenten. Trykk < for å gå til MBD-VARIGHET. 5. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Trykk x eller z for å stille inn varighet. Trykk > for å lagre og gå tilbake til RUN-skjermen. Når den midlertidige basaldosen er ferdig vil W7: MBD FERDIG vises. Trykk > to ganger for å slumre og bekrefte advarselen. 51

52 Standard menyfunksjoner menu functions 9.4 Avbryte en Midlertidig basaldose Enten: Trykk < for å gå til MIDLERTIDIG BASALDOSE. Trykk > for å velge. Trykk x eller z for å stille prosenten til 100%. Trykk > for å bekrefte. Eller: Trykk < for å gå til STOPP PUMPEN. Trykk > for å bekrefte. En advarsel W6: MBD AVBRUTT oppstår. Trykk > to ganger for å slumre og bekrefte advarselen. Insulinpumpen går til STOPP-modus. Trykk < for å gå til START PUMPEN. Trykk > for å bekrefte. Insulinpumpen går tilbake til RUN-modus. 52

53 Standard menu menyfunksjoner functions 9.5 innstillinger Aktivere tastelås og låse opp tastene 1. 10:02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger Velg i fjernkontrollens hovedmeny. 2. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Trykk < for å gå til PUMPEINNSTILLINGER. Trykk > for å velge. 3. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Nåværende status på tastelåsen vises (AV eller PÅ). 4. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Trykk x eller z for å slå tastelåsen PÅ eller AV. Trykk > for å lagre og gå til RUN-skjermen. 53

54 Standard menyfunksjoner menu functions Dersom du trykker på noen av pumpens taster mens tastene er låst og skjermen er blank, vil tastelås-symbolet vises på pumpens skjerm. Bluetooth -kommunikasjonen vil ikke bli avbrutt. For å åpne tastelåsen, trykk d og s samtidig i 3 sekunder. Tre pip indikerer at du trykker riktig på tastene. Mens du holder inne tastene vil Bluetooth -kommunikasjonen avbrytes. Nå kan du benytte tastene på pumpen. Husk at Bluetooth kommunikasjonen mellom fjernkontroll og pumpe avbrytes dersom du trykker på en tast på pumpen mens tastelåsen er deaktivert. 54

55 Warnings Advarsler and og feilmeldinger Errors 10 Advarsler og feilmeldinger Advarsler og feilmeldinger fra pumpen gjør deg oppmerksom på situasjoner som du bør være klar over; for eksempel at batteriet er i ferd med å gå tomt, eller at insulinampullen snart er tom. En advarsel informerer deg om at det er nødvendig at du foretar deg noe om kort tid. (For eksempel: Advarsel W1: AMPULLEVOL. LAVT. Du må snart skifte ampulle). En feilmelding informerer deg om at du må foreta deg noe omgående. (For eksempel: Feilmelding E1: AMPULLE TOM. Du må skifte ampulle omgående). Dersom en feilmelding oppstår vil pumpen automatisk gå til STOPPmodus, og det blir ikke levert insulin! Still pumpen tilbake i RUN-modus når du har utført nødvendig handling i henhold til feilmeldingen. Når pumpen signaliserer en Advarsel eller Feilmelding, kan du bekrefte signalet ved å bruke tastene på pumpen, eller ved å benytte fjernkontrollen. Ønsker du å bruke fjernkontrollen, slår du den bare på så vil du komme direkte til advarselen eller feilmeldingen som vises på pumpen. 55

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Bruksanvisning. Innhold

Bruksanvisning. Innhold DiabetesDagboken 1 2 Bruksanvisning Innhold Introduksjon... 5 Hurtigveiledning... 7 Aktivitet... 8 Blod... 10 Mat... 11 Mål... 12 Info... 14 Detaljert bruksanvisning... 16 Hovedmeny... 16 Sikkerhetskopi...

Detaljer

Miniguide. HomeChoice Pro. med SmartCare. programversjon 10.4

Miniguide. HomeChoice Pro. med SmartCare. programversjon 10.4 START TRYKK Miniguide HomeChoice Pro med SmartCare programversjon 10.4 2 Introduksjon Oppsett (fortsetter) Oppsettet for HomeChoice Pro er svært enkelt og logisk. Kontrollpanelet gjør det enkelt å bruke

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brukerveiledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en bruksanvisning for Lightwriter SL40 Connect. OppDateringer og tillegg finner du på nettsiden vår: http://www.toby-churchill.com

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 10 M400 10 H7 pulssensor 11 USB-kabel 11 Polar Flow-appen 11 Polar FlowSync-programvare 11 Polar Flow-nettjenesten 11 Kom i gang 12 Lad batteriet 12

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 12 V800 12 H7 pulssensor* 13 USB-kabel 13 Polar Flow-appen 13 Polar FlowSync-programvare 13 Polar Flow-nettjenesten 13 Kom i gang

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk.

Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk. Bruksanvisning Digital mobiltelefon EB-GD93 Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk. Forenklet bruksanvisning Den forenklete bruksanvisningen skal hjelpe brukeren til å benytte de mest grunnleggende

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 11 V800 11 H7 pulssensor* 12 USB-kabel 12 Polar Flow-appen 12 Polar FlowSync-programvare 12 Polar Flow-nettjenesten 12 Kom i gang

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok 2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok VARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensinger med hensyn til bruk og funksjoner, og informasjon om ansvarsbegrensingene til produsenten.

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer