ACCU-CHEK Combo. 10:02 2 Feb 08. BG-måling Bolusråd Pumpe Mine data Innstillinger. Accu-Chek Combo Opplæringshåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ACCU-CHEK Combo. 10:02 2 Feb 08. BG-måling Bolusråd Pumpe Mine data Innstillinger. Accu-Chek Combo Opplæringshåndbok"

Transkript

1 ACCU-CHEK Combo 10:02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger Accu-Chek Combo Opplæringshåndbok

2 2

3 Kjære bruker, Gratulerer med valget av Accu-Chek Combo-systemet! Ditt nye insulinpumpesystem vil hjelpe deg til å leve med diabetes enkelt, raskt og diskret. Det vil hjelpe deg til å leve livet slik du vil. Denne håndboken er en viktig del av opplæringen i Accu-Chek Combo-systemet. Denne manualen vil hjelpe deg til å stille inn din insulinpumpe og fjernkontroll (blodsukkerapparat) slik at de raskt blir en del av din hverdag. Med vennlig hilsen Accu-Chek! Denne manualen er ikke ment å erstatte opplæring gitt av en kvalifisert trener/instruktør, eller brukerhåndboken som medfølger ditt nye system. Før du starter behandlingen med ditt Accu-Chek Combo-system, vennligst se brukerhåndboken for Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe og Accu-Chek Aviva Combo blodsukkerapparat for detaljert informasjon om advarsler og forhåndsregler relatert til bruken av produktene. I denne opplæringsmanualen vil uttrykket fjernkontroll eller blodsukkerapparat alltid referere til Accu-Chek Aviva Combo blodsukkerapparat. Uttrykket pumpe eller insulinpumpe refererer til Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe.

4 Innhold 1 Egenskaper ved Accu-Chek Combo Systemet Forberede oppstart Fylle ampullen Valg av infusjonssett Anbefalte infusjonssteder Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe Tastefunksjoner Sette inn/bytte batteri Meny i STOPP-modus Stille tid og dato Programmere basaldoseprofi l Koble til ampulle, adapter og infusjonssett Dra tilbake stempelstangen Sette inn en ny insulinampulle Fylling av slangesett Starte og stoppe insulintilførsel Starte insulintilførsel Stoppe insulintilførsel Meny i RUN-modus Programere en hurtig bolus Accu-Chek Combo fjernkontroll og blodsukkerapparat Sammendrag og egenskaper Tastenes funksjoner

5 7 Forberedelse og oppstart Innstillingsveiviser Accu-Chek Combo-systemet i bruk Bruke fjernkontrollen for å styre insulinpumpen Betjene insulinpumpen Standard menyfunksjoner Informasjon fra insulinpumpen Programmere en standard bolus Programmere midlertidig basaldose (MBD) Avbryte en midlertidig basaldose innstillinger Advarsler og feilmeldinger Slå Bluetooth Av/På Slå AV Bluetooth på pumpen Slå AV Bluetooth på fjernkontrollen Måle blodsukker...60 Advarsler og feilmeldinger

6 Egenskaper ved Accu-Chek Combo-systemet 1 Egenskaper ved Accu-Chek Combo-systemet 10:02 2 Feb 08 Accu-Chek Combo blodsukkerapparat BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger Accu-Chek Combo insulinpumpe 6

7 Forberede oppstart 2 Forberede oppstart 2.1 Fylle ampullen 1. Gjør klar følgende: et 10 ml hetteglass med insulin, alternativt en pennampulle. Insulinet skal være romtemperert. Accu-Chek Spirit 3,15 ml tom ampulle 2. Vask hendene. 3. Åpne esken som inneholder den tomme ampullen. 7

8 Forberede oppstart 4. Trekk stempelet i ampullen bakover til du føler litt motstand. 5. Trykk ampullen på hetteglasset til det klikker på plass. 6. Trykk stempelet til det stopper og hold i posisjon som vist på bildet. 7. Hold ampullen og hetteglasset forsiktig på plass og snu sakte opp ned. 8

9 Forberede oppstart 8. Slipp sakte opp for stempelet for å la insulinet fl yte over i ampullen. Dersom ampullen ikke fylles helt opp av seg selv, dra forsiktig i stempelet for å trekke helt opp. 9. Fjern eventuelle luftbobler ved å slå lett på ampullen med en fi nger. Trykk om nødvendig på stempelet for å få luften tilbake i hetteglasset. Deretter trekker du hetteglasset av ampullen. 10. Fjern stempelet ved å skru mot klokken. 11. Fjern koplingen for hetteglasset ved å skru mot klokken og trekke samtidig vekk fra ampullen. 9

10 Forberede oppstart 12. For å lagre ampullen i kjøleskap, trykk beskyttelseshetten på ampullen til den klikker på plass. Stempelet og koplingen for hetteglasset kan kastes som husholdningsavfall. 10

11 Preparation Forberede oppstart and start-up 2.2 Valg av infusjonssett Myk kanyle eller stål? Myk kanyle Fleksibel, mer komfortabel når man beveger seg Kanylelengder: 8 mm, 10 mm Diameter 0,5 mm Byttes etter timer Stålkanyle Mindre diameter: 0,36 mm Kanylelengder: 6, 8, 10 og 12 mm Enkel å applisere Flat, diskret kanylehode Bytt etter timer Vertikal applisering Variabel applisering Accu-Chek Rapid-D Link Automatisk applisering Manuell applisering med Accu-Chek LinkAssist er en automatisk innføringsenhet for Accu-Chek FlexLink: tilnærmet smertefri innføring forenkler tilgang til infusjonssteder som er vanskelige å komme til Den blå holderkappen gir et bedre grep når Accu-Chek FlexLink skal appliseres manuelt, og fjernes etter innføring. Velg kort kanyle for lite kroppsfett, lang kanyle for mye kroppsfett Velg slangelengde alt ettersom avstand mellom pumpe og infusjonssted 11

12 Preparation and start-up 2.3 Anbefalte infusjonssteder Eksempler på anbefalte infusjonssteder anbefalt recommended mulig possible Velg et sted i god avstand fra beltested, skjelett, arr, navle og nylige infusjonssteder. 12

13 Your Accu-Chek Accu-Chek Spirit Spirit Combo Combo insulinpumpe pump 3 Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe Detaljer ved insulinpumpen og tilbehør Batterideksel Batteri Batterinøkkel Infrarødt vindu (ved siden av batteridekselet) Adapter Ampullerom Ampulle Stempelstang Bunnplate Ampulle stempel 13

14 Your Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe 3.1 Tastefunksjoner f OK-tast d MENY-tast a OPP-tast s NED-tast Tast Navn Funksjon d Meny Naviger i menyer, funksjonsskjermer og informasjonsskjermer f OK Velg en meny Lagre endringer og avslutt funksjonsog informasjonsskjermer Se Hurtiginfo (Quick-info) 14

15 Your Accu-Chek Accu-Chek Spirit Spirit Combo Combo insulinpumpe pump Tast Navn Funksjon a Opp Naviger fremover i informasjonsskjermer Øk en innstilling Skru på skjermlys Avslutt STOPP-advarsel (trykk og hold i 3 sek. til du hører en melodi) s Ned Naviger bakover i informasjonsskjermer Redusér en innstilling Avslutt STOPP-advarsel (trykk og hold i 3 sek. til du hører en melodi) Kombinasjon Funksjon d + a Gå ut av menyer, funksjonsskjermer og informasjonsskjermer uten å lagre endringer Gå til forrige/tidligere meny d + s Åpne tastelåsen. Trykk og hold begge tastene til skjermen endrer seg. a + s Kopier en times basaldose til neste time. 15

16 Your Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe 3.2 Sette inn/bytte batteriet 1. Fjern batteridekselet ved å bruke batterinøkkelen. Skru mot klokken. 2. Sett inn batteriet. Den negative polen (-) ned, og den positive (+) opp. 3. Plassér batteridekselet tilbake og trykk forsiktig ned mens det vris med klokken. 4. Bruk batterinøkkelen for å stramme batteridekselet til insulinpumpen. 16

17 Your Accu-Chek Accu-Chek Spirit Spirit Combo Combo insulinpumpe pump 3.3 Meny i STOPP-modus I STOPP-modus leverer ikke pumpen insulin. Av sikkerhetshensyn er enkelte menyer som for eksempel BYTT AMPULLE og FYLLE SLANGESETT, kun tilgjengelige i STOPP-modus. STOPP BDP 4 BDP 3 BDP 2 17

18 Your Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe 3.4 Stille tid og dato 1. Trykk d fl ere ganger til menyen STILL TID OG DATO vises. 2. Trykk f for å velge. TIME-skjermen vises. Trykk a eller s for å stille time. 3. Trykk d for å gå til MINUTT-skjermen. Trykk a eller s for å stille minutt. 4. Trykk d for å gå til ÅR-skjermen. Trykk a eller s for å stille år. 18

19 Your Accu-Chek Accu-Chek Spirit Spirit Combo Combo insulinpumpe pump 5. Bruk d, a og s for å stille: MÅNED DAG TIDSFORMAT DATOFORMAT 6. Trykk f for å lagre og avslutte. Når du stiller inn ditt nye Accu-Chek Combo insulinpumpesystem er det en god idé å stille inn pumpens tid og dato først, da den innstillingen automatisk overføres til fjernkontrollen. 19

20 Your Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe 3.5 Programmere basaldoseprofil Insulinpumpen skal være i STOPP-modus og infusjonssettet skal IKKE være tilkoblet kroppen din. 1. Trykk d fl ere ganger til BASALDOSE- PROGRAMMERING 1 (2, 3, 4 eller 5) vises. 2. Trykk f for å velge. BASALDOSE TOTALT vises. 3. Trykk d for å gå til første time. Dette er alltid 00:00 01: Trykk a eller s (hold eventuelt tasten inne for å scrolle) for å stille inn basaldosen for aktuell time. Dette må gjøres i samarbeid med helsepersonell. 20

21 Your Accu-Chek Accu-Chek Spirit Spirit Combo Combo insulinpumpe pump De viste trinnene avhenger av den programmerte basaldosen: det vil være 0.01 U fra 0.05 U til 1.00 U, 0.05 U fra 1.00 U til 10.0 U og 0.1 U fra 10.0 U til 50.0 U 5. Trykk d for å gå til neste time. 6. Fortsett å bruke d og a eller s for å stille timesdosene for det resterende av døgnet. Dette tillatter deg å programmere din individuelle basaldoseprofi l på timesbasis. Fortsett inntil alle 24 timer er programmert. 7. Trykk f for å bekrefte. Den nye daglige BASALDOSE TOTALT vises. Trykk f for å lagre profi len og avslutte. NB! Dersom du ikke trykker f to ganger til slutt, vil endringene ikke lagres. 21

22 Your Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe 3.6 Koble til ampulle, adapter og infusjonssett Gjør klar følgende: En fylt Accu-Chek 3,15 ml ampulle En Accu-Chek Spirit Combo adapter Et nytt Accu-Chek infusjonssett 1. Fjern beskyttelseshetten fra ampullen (dersom den sitter på). 2. Trykk adapteren (med gjengene først) helt ned på ampullen til den stopper. 3. Forbered et nytt Accu-Chek infusjonssett og følg instruksjonene for det aktuelle settet. 4. Hold adapteren og skru slangesettet på luerlåsen (på ampullen) for hånd, med klokken. Ikke skru til for hardt, det kan skade forbindelsen. 22

23 Your Accu-Chek Accu-Chek Spirit Spirit Combo Combo insulinpumpe pump 3.7 Dra tilbake stempelstangen Kontroller at insulinpumpen er i STOPP-modus, og at infusjonssettet er koblet fra kroppen din. 1. Fjern ampullen dersom det sitter en i. 2. Trykk d for å gå til BYTT AMPULLEskjermen. Trykk f for å velge. 3. Trykk og hold f i 3 sekunder, til du hører en melodi. 4. Stempelstangen begynner å dras tilbake. 5. Når stempelstangen er dratt helt tilbake vises AMPULLEVOLUM og skjermen viser maksimalt volum, 315 enheter. 23

24 Your Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe 3.8 Sette inn en ny insulinampulle 1. Se steg 2 Se steg 3 Hold pumpen som vist på bildet. Hold den fylte ampullen slik at adapter og slangesett peker oppover, og den er parallell og nære ampullerommet. 2. Kontroller at toppen av adapteren (hvor gjengene starter) er på nivå med toppen av ampullerommet. 3. Trykk a eller s for å fl ytte stempelstangen oppover til bunnplaten på stempelstangen er på nivå med bunnen av ampullens stempel. 4. AMPULLEVOLUM reduseres tilsvarende på skjermen. Tips: For å hindre at det dannes luftbobler, fl ytt stempelstangen til 310 enheter selv om ampullen er helt full (315U). 24

25 Your Accu-Chek Accu-Chek Spirit Spirit Combo Combo insulinpumpe pump Hvis du er sikker på at ampullen er helt full med insulin og at det ikke er noen luftbobler kan du starte på trinn Hold pumpen som vist på bildet, sett inn ampullen i ampullerommet. 6. Vri (ikke trykk) adapteren med klokken til den er godt festet mot ampullerommet. Vri til du ikke kan få neglen din mellom adapteren og pumpen. 7. Ampullen er korrekt satt i når bunnplaten på stempelstangen er festet mot ampullens stempel, som vist på bildet. 8. Dersom bunnplaten på stempelstangen ikke er korrekt festet mot ampullens stempel (se bilde), fjern ampullen fra ampullerommet og gjenta trinn

26 Your Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe 9. Kontrollér at slangesettets luerlås fortsatt er godt festet til adapteren. Stram til slangesettet med håndkraft (med klokken), til den er godt festet til adapteren. 10. Trykk f etter at ampullen er satt inn. Insulinpumpen foretar en selv-test. 11. Når selv-testen er ferdig vises FYLLING AV SLANGESETT. Trykk f og gå til 3.9 Fylling av slangesett, trinn 2. 26

27 Your Accu-Chek Accu-Chek Spirit Spirit Combo Combo insulinpumpe pump 3.9 Fylling av slangesett Kontrollér at insulinpumpen er i STOPP-modus og at infusjonssettet IKKE er koblet til kroppen din. 1. Trykk d for å gå til FYLLING AV SLANGESETT. Trykk f for å velge. Fyllevolum på 25 enheter vises på skjermen. 2. Trykk og hold f i 3 sekunder, til du hører en melodi. Fyllingen starter. 3. For å være sikker på at alle luftbobler i ampullen fjernes, hold alltid insulinpumpen som vist på bildet. Etter at insulinet har kommet inn i slangesettet, gi insulinpumpens bunn noen lette dunk i håndfl aten din. 4. En opptelling vises på skjermen. Insulinpumpen stopper fyllingen etter 25 enheter. Du kan stoppe prosessen ved å trykke f. 27

28 Starting Starte and og stopping stoppe insulintilførsel delivery 4 Starte og stoppe insulintilførsel Når insulinpumpen ikke leverer insulin, kalles det STOPP-modus. Når den leverer insulin, kalles det RUN-modus. 4.1 Starte insulintilførsel 1. I STOPP-modus, trykk d for å gå til START PUMPEN. 2. Trykk f. Insulinpumpen går til RUN-modus og starter tilførselen av insulin. 28

29 Starting Starte og and stoppe stopping insulintilførsel delivery 4.2 Stoppe insulintilførsel 1. I RUN-modus, trykk d for å gå til STOPP PUMPEN. 2. Trykk f. Insulinpumpen går til STOPPmodus og stopper tilførselen av insulin. Slå av STOPP-advarselen Når insulinpumpen er i STOPP-modus avgir den to korte pip og vibrerer èn gang hvert minutt. Dette er for å minne deg på at det ikke leveres noe insulin. For å slå av denne STOPP-advarselen kan du trykke og holde a eller s i 3 sekunder. Etter 3 sekunder vil du høre en melodi og kjenne en vibrasjon, som bekreftelse på at STOPP-advarselen er slått av. 29

30 RUN Meny mode i RUN-modus at a Glance 5 Meny i RUN-modus I RUN-modus leverer pumpen insulin til kroppen din i henhold til basaldoseinnstillinger og de bolusene du programmerer. Noen funksjoner som for eksempel STANDARD BOLUS og MIDLERTIDIG BASALDOSE er kun tilgjengelig i RUN-modus. RUN BDP 4 BDP 3 BDP 2 30

31 RUN Meny mode i RUN-modus at a Glance 5.1 Programmere en hurtig bolus For diskret og enkel bolusprogrammering uten fjernkontrollen, kan du bruke Hurtigbolus-funksjonen på pumpen: 1. Fra RUN-modus, trykk og hold s til du hører en pipesekvens og kjenner en vibrasjon. Dette aktiverer Hurtigbolus-funksjonen. 2. Trykk a én gang for hvert bolustrinn til ønsket bolusdose vises på skjermen. 3. Hver gang du trykker på tasten vil pumpen pipe og vibrere én gang for hvert bolustrinn du øker sekunder etter siste trykk på s, vil pumpen bekrefte total bolusmengde med ett pip og vibrasjon for hvert bolustrinn som er programmert. 31

32 RUN Meny mode i RUN-modus at a Glance 5. Standard bolus-symbolet blinker i 5 sekunder (programmert start-forsinkelse for insulinleveransen). 6. Etter start-forsinkelsen vil pumpen pipe 3 ganger for deretter å starte leveransen av den programmerte mengden insulin. En nedtelling for resterende mengde vises på skjermen. Insulinpumpen er forhåndsinnstilt med bolustrinn for Hurtigbolus til 0,5 U per tastetrykk. Spør din trener/instruktør eller helsepersonell for å endre bolustrinnet til 0.1, 0.2, 1.0 eller 2.0 U per tastetrykk dersom det er nødvendig, eller se brukermanualen.

33 Meny RUN mode i RUN-modus at a Glance Avbryte en Hurtigbolus Under programmering av Hurtigbolus Trykk a (s) tasten du brukte for å velge bolusmengde. Dette vil nullstille bolusmengden til 0.0 enheter. Du hører en melodi. Dersom det ikke programmeres en ny bolus, vil pumpen returnere til RUN-skjermen og pipe 3 ganger (etter 5 sekunder). Ingen bolus leveres Under bekreftelse og startforsinkelsen Trykk a eller s. Du hører en melodi og pumpen returnerer til RUN-skjermen. En advarsel W8: BOLUS AVBRUTT vises. Trykk f 2 ganger for å slumre og bekrefte advarselen. Ingen bolus leveres Trykk og hold a eller s til du hører en melodi (ca. 3 sekunder). En advarsel W8: BOLUS AVBRUTT vises. Trykk f 2 ganger for å slumre og bekrefte advarselen. Under bolusleveranse Bolusleveransen avbrytes. Kontroller hvor mye insulin som ble levert ved å trykke på f 2 ganger, eller gå inn i menyen MINE DATA

34 Your Accu-Chek Aviva Aviva Combo Combo fjernkontroll Meter or Performa og blodsukkerapparat Combo Meter 6 Accu-Chek Aviva Combo fjernkontroll og blodsukkerapparat 6.1 Sammendrag av funksjoner og egenskaper Egenskaper j Fjernkontroll til din Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe ved hjelp av Bluetooth trådløs teknologi j Brukervennlig blodsukkermåling Svar på 5 sekunder Minimal bloddråpe (0,6µl) som også gjør det mulig å teste på alternative steder (snakk med helsepersonell om dette før du gjør det) Sperrer for bruk av utgåtte eller skadede strimler j Databehandling og rapporter (av insulin- og blodsukkerdata) j Bolusråd/boluskalkulator j Påminnelser (f.eks. påminnelse for bytte av infusjonssett, påminnelse for måling av blodsukker etter høye/lave blodsukker) 34

35 Your Accu-Chek Accu-Chek Aviva Aviva Combo Combo fjernkontroll Meter or og Performa blodsukkerapparat Combo Meter Alle pumpefunksjoner kan kontrolleres fra fjernkontrollen unntatt: BYTTING AV AMPULLE (INKLUDERT Å DRA TILBAKE STEMPELSTANGEN) FYLLING AV SLANGESETT DATAOVERFØRSEL DISPLAYVISNING OG VISNINGSKONTRAST BLUETOOTH INNSTILLINGER LÅSE OPP TASTELÅSEN 35

36 Your Accu-Chek Aviva Aviva Combo Combo fjernkontroll Meter or Performa og blodsukkerapparat Combo Meter 6.2 Tastenes funksjoner Tastenes funksjoner fungerer litt ulikt når du er i -menyen på fjernkontrollen. Se kapittel 8.2 for mer detaljer. = Enter x Opp z Ned > Høyre < Venstre,. Venstre / Høyre programtast * Skjermlys Spor for teststrimmel + På/av-tast 36

37 Preparation Forberedelse and og oppstart up 7 Forberedelse og oppstart 7.1 Innstillingsveiviser Du må fullføre Innstillingsveiviseren før du kan bruke fjernkontrollen. Du må stille inn følgende: Språk (norsk språk skal være forhåndsinnstilt) Tid (din fjernkontroll vil hente over tid og dato fra pumpen så snart du slår på fjernkontrollen) Karbohydratenhet Advarselsgrense for lavt blodsukker (hypoglykemi) Advarselsgrense for høyt blodsukker (hyperglykemi) Én tidsperiode!!! For standard oppsett skal du IKKE stille inn for Bolusråd eller innstillinger for Påminnelser. Disse innstillingene kan settes opp senere, i henhold til prosedyren beskrevet i avansert bruksanvisning for Accu-Chek Aviva Combo. 37

38 Forberedelse Preparation and og oppstart up 1. Trykk + så apparatet slås på. Accu-Chek-skjermen vises i noen sekunder. Advarsel Feil i tidsinnstilling Apparatets tid ble endret mer enn 5 minutter for å tilsvare pumpe OK Det er mulig at du får en advarsel om at tid og dato på apparatet er endret med mer enn fem minutter på grunn av synkronisering med pumpen. Trykk på. for å bekrefte. 2. Språk Språk Norsk Trykk "Enter" for å vise alternativer Neste Nå vises menyen hvor du skal stille inn Språk. Dersom du ønsker å beholde det foreslåtte språket, trykk på. for å gå videre og fortsett på trinn 6 i denne opplæringsmanualen. 3. Språk Språk Norsk Svenska Trykk "Enter" for Norsk å vise alternativer Suomi Dansk Dersom du vil endre språk, trykk = for å vise tilgjengelige språk. Avbryt 38

39 Preparation Forberedelse and og oppstart up 4. Språk Språk Norsk Svenska Trykk "Enter" for Norsk å vise alternativer Suomi Dansk Trykk x eller z for å velge språk. Avbryt 5. Språk Språk Norsk Trykk = for å lagre innstillingen. Trykk. for å gå videre. Neste 6. Klokkeslett/Dato Tidsformat 12 t. Kl.slett am TT MM A/P Dato 2 Feb 08 DD MMM ÅÅ Tilbake Neste Tid/dato-skjermen vises. Dersom du ønsker å beholde den foreslåtte tid, trykk. for å velge Neste og fortsett til trinn 12 i denne opplæringsmanualen. 7. Klokkeslett/Dato Tidsformat 12 hr t. Kl.slett am TT MM A/P Dato 1 Jan 08 DD MMM ÅÅ Dersom du vil endre på tidsformat, trykk = Avbryt 8. Klokkeslett/Dato Tidsformat 12 hr t. Kl.slett am TT MM A/P Dato 1 Jan 08 DD MMM ÅÅ Avbryt Trykk x eller z for å velge 12-timers eller 24-timers tidsformat. Trykk = for å lagre endringene. 39

40 Forberedelse Preparation and og oppstart up 9. Klokkeslett/Dato Tidsformat 24 t. Kl.slett TT MM Dato 1 Jan 08 DD MMM ÅÅ Trykk = for å endre time. Avbryt 10. Klokkeslett/Dato Tidsformat 24 t. Kl.slett TT MM Dato 1 Jan 08 DD MMM ÅÅ Trykk x eller z for å velge riktig time og = for å lagre. Avbryt 11. Klokkeslett/Dato Tidsformat 24 t. Kl.slett TT MM Dato 2 Feb 08 DD MMM ÅÅ Tilbake Neste Fortsett å bruke =, x, z og = for å stille Minutter AM eller PM (ved behov) Dag Måned År Trykk. for å velge neste. 12. Enheter Karbohydrater Tilbake Gram Neste Enheter for karbohydrater vises. Trykk. for å velge Neste dersom du ønsker å beholde forhåndsinnstillingen. 40

41 Preparation Forberedelse and og oppstart up 13. Enheter Karbohydrater Gram Gram BE KE CC Avbryt Dersom du vil gjøre endringer, trykk = for å endre karbohydratenheter og fortsett ved å bruke x, z og = for å velge og lagre. 14. Hyper Hypo Advarselsgrenser 16.5 mmol/l 4.0 mmol/l Velg øvre (hyper) og nedre (hypo) grenser for din BG Trykk. for å velge Neste. Advarselsgrenser vises. Tilbake Neste 15. Advarselsgrenser Hyper 220 mg/dl Hypo 12.5 mmol/l 60 mg/dl Velg øvre (hyper) og nedre (hypo) grenser for din BG Bruk =, x, z og = for å stille inn nivået for hyper (for høyt blodsukker). Avbryt 16. Hyper Hypo Advarselsgrenser 12.5 mmol/l 3.0 mmol/l 60 mg/dl Velg øvre (hyper) og nedre (hypo) grenser for din BG Avbryt Bruk =, x, z og = for å still inn nivået for hypo (for lavt blodsukker). Trykk. for å velge Neste. 17. Innstilling! Nei Vil du ha bolusråd fra apparatet? Ja Skjermen Vil du ha bolusråd fra apparatet? vises. Trykk, for å velge Nei. 41

42 Forberedelse Preparation and og oppstart up 18. Rediger minst én tidsperiode ved å velge periode og trykke enter Tilbake Innstilling Neste Den neste skjermen ber deg redigere minst èn tidsperiode. Hovedformålet med det er å stille inn målområdet for blodsukkeret ditt. Dersom du har ulike målområder for ulike tidspunkt i døgnet, kan du stille inn tidsperiodene og målområdene i henhold til det. Trykk. for å velge neste Avbryt Tidsperioder 0:00 4:00 mmol/l 8.0 mmol/l Trykk = for å gå til første tidsperiode. Trykk 2 = igjen for å lagre forhåndsinnstilte sluttid. Trykk = igjen for å gå til laveste blodsukkergrense for målområdet Tidsperioder 0:00 4:00 mmol/l 8.0 mmol/l Trykk x eller z for å velge laveste blodsukkerverdi for målområdet. Avbryt 21. Tidsperioder 0:00 4:00 Målområde 4.5 mm/dl6.5 mmol/l 140 mg/dl Avbryt Bruk =, x og z for å gå til, og redigere høyeste blodsukkerverdi for målområdet. Trykk = for å bekrefte. 42

43 Preparation Forberedelse and og oppstart up 22. Tidsperioder 0:00 4:00 Målområde 4.5 mmol/l 6.5 mmol/l Avbryt Lagre Trykk. èn gang for å lagre endringene. Trykk. igjen for å gå til Neste. Skjermen Innstillinger kopiert til alle tidsperioder... vises. Trykk. for å velge OK. 23. Innstilling! Nei Vil du stille inn påminnelser for BG-måling? Ja Skjermen Vil du stille inn påminnelser for BG-måling? vises. Trykk, for å velge Nei. 24. Innstilling Innstillingene er fullført Neste Innstillingsveiviseren er nå ferdig. Trykk. for å velge Neste og gå til hovedmenyen :02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger Skru av apparatet. Nå kan du bruke apparatet/fjernkontrollen for å fortsette å gjøre innstillinger på insulinpumpen. Før du kan måle blodsukkeret ditt, må du kode blodsukkerapparatet med sikkerhetsbrikken som følger med strimmelboksen. 43

44 Using Accu-Chek your Accu-Chek Combo-systemet system i bruk 8 Accu-Chek Combo-systemet i bruk 8.1 Bruke fjernkontrollen for å styre insulinpumpen Systemets atferd Dersom du ikke trykker på noen taster i løpet av 20 sekunder, vil pumpeskjermen bli blank for å spare batterilevetiden. I denne tilstanden er insulinpumpen klar for å kommunisere med fjernkontrollen. Du kan reaktivere skjermen ved å trykke på hvilken som helst tast, men av sikkerhetshensyn vil kommunikasjonen med fjernkontrollen brytes. Så snart du slår på fjernkontrollen, mens pumpeskjermen er blank, vil instrumentene starte kommunikasjonen. Tid- og datoinnstillinger synkroniseres i henhold til pumpens tid og dato, og informasjon som for eksempel bolusdoser, oppdateres. Mens insulinpumpen og fjernkontrollen kommuniserer vises et Bluetooth -symbol på skjermen. Insulinpumpen og fjernkontrollen kan ikke kommunisere med hverandre når de er for langt fra hverandre. Avstanden bør ikke være mer enn 2 meter. 44

45 Using Accu-Chek your Accu-Chek Combo-systemet i bruk system 8.2 Betjene insulinpumpen 1. Når insulinpumpens skjerm er blank, trykker du på + for å slå på fjernkontrollen :02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger I hovedmenyen trykker du x eller z for å gå til. Trykk = for å gå til insulinpumpens meny. 3. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Nå kan du se den aktive menyskjermen på insulinpumpen, i fjernkontrollens vindu. I nedre halvdel av skjermen ser du hvordan insulinpumpens taster fungerer på fjernkontrollen: a s d f x z < > Du kan også gjøre følgende prosedyrer direkte på insulinpumpen, ved å bruke insulinpumpens taster. For detaljert informasjon, vennligst se i brukerhåndboken for Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe. 45

46 Standard menyfunksjoner menu functions 9 Standard menyfunksjoner 9.1 Informasjon fra insulinpumpen 1. 10:02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger Insulinpumpens skjerm må være blank. I fjernkontrollens hovedmeny velger du. 2. RUN-skjermen vises. Beenden Avslutt Zurück Tilbake 3. Trykk > for å vise Hurtiginfo-skjermen. Beenden Avslutt Zurück Tilbake 4. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Trykk > for å se BOLUSDATA-skjermen. Trykk z for å se eldre bolusdata. Trykk > for å gå til RUN-skjermen. 46

47 Standard menu menyfunksjoner functions 9.2 Programmere en Standard bolus 1. 10:02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger Velg i fjernkontrollens hovedmeny. 2. Trykk < til STANDARD BOLUS vises. Beenden Avslutt Zurück Tilbake 3. Trykk > for å velge. BOLUSMENGDE vises. Beenden Avslutt Zurück Tilbake 47

48 Standard menyfunksjoner menu functions 4. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Trykk x eller z for å øke eller redusere verdien, til ønsket mengde vises. 5. Beenden Zurück Trykk > for å bekrefte, og bolusen aktiveres. Bolussymbolet blinker i 5 sekunder før bolusdosen starter. Avslutt Tilbake Dersom du ikke bekrefter innen 20 sekunder, vil insulinpumpen automatisk returnere til RUN-modus uten å levere en bolus. 48

49 Standard menu menyfunksjoner functions Avbryte en Standard bolus Under programmering av Standard bolus Trykk. på fjernkontrollen for å returnere til STANDARD BOLUS-skjermen, eller vent i 20 sekunder til pumpen går tilbake til RUN automatisk. Alternativt kan du stille inn bolusen til 0.0 og trykke >. Ingen bolus leveres Under bekreftelse og startforsinkelsen Trykk og hold x eller z Du hører en melodi. En advarsel W8: BOLUS AVBRUTT vises. Trykk > 2 ganger for å slumre og bekrefte advarselen. Ingen bolus leveres Trykk og hold x eller z til du hører en melodi (ca. 3 sekunder). En advarsel W8: BOLUS AVBRUTT vises. Trykk > 2 ganger for å slumre og bekrefte advarselen. Under bolusleveranse Bolusleveransen avbrytes. Kontroller hvor mye insulin som ble levert ved å trykke på > 2 ganger, eller gå inn i insulinpumpens meny MINE DATA. 49

50 Standard menyfunksjoner menu functions 9.3 Programmere midlertidig basaldose (MBD) 1. 10:02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger Insulinpumpen skal være i RUN-modus, og pumpens skjerm blank. Velg fra fjernkontrollens hovedmeny. 2. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Trykk < for å gå til MIDLERTIDIG BASALDOSE (MBD). 3. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Trykk > for å velge. Nå vises MBD-PROSENT på skjermen. 50

51 Standard menu menyfunksjoner functions 4. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Trykk x eller z for å øke eller redusere prosenten. Trykk < for å gå til MBD-VARIGHET. 5. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Trykk x eller z for å stille inn varighet. Trykk > for å lagre og gå tilbake til RUN-skjermen. Når den midlertidige basaldosen er ferdig vil W7: MBD FERDIG vises. Trykk > to ganger for å slumre og bekrefte advarselen. 51

52 Standard menyfunksjoner menu functions 9.4 Avbryte en Midlertidig basaldose Enten: Trykk < for å gå til MIDLERTIDIG BASALDOSE. Trykk > for å velge. Trykk x eller z for å stille prosenten til 100%. Trykk > for å bekrefte. Eller: Trykk < for å gå til STOPP PUMPEN. Trykk > for å bekrefte. En advarsel W6: MBD AVBRUTT oppstår. Trykk > to ganger for å slumre og bekrefte advarselen. Insulinpumpen går til STOPP-modus. Trykk < for å gå til START PUMPEN. Trykk > for å bekrefte. Insulinpumpen går tilbake til RUN-modus. 52

53 Standard menu menyfunksjoner functions 9.5 innstillinger Aktivere tastelås og låse opp tastene 1. 10:02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger Velg i fjernkontrollens hovedmeny. 2. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Trykk < for å gå til PUMPEINNSTILLINGER. Trykk > for å velge. 3. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Nåværende status på tastelåsen vises (AV eller PÅ). 4. Beenden Avslutt Zurück Tilbake Trykk x eller z for å slå tastelåsen PÅ eller AV. Trykk > for å lagre og gå til RUN-skjermen. 53

54 Standard menyfunksjoner menu functions Dersom du trykker på noen av pumpens taster mens tastene er låst og skjermen er blank, vil tastelås-symbolet vises på pumpens skjerm. Bluetooth -kommunikasjonen vil ikke bli avbrutt. For å åpne tastelåsen, trykk d og s samtidig i 3 sekunder. Tre pip indikerer at du trykker riktig på tastene. Mens du holder inne tastene vil Bluetooth -kommunikasjonen avbrytes. Nå kan du benytte tastene på pumpen. Husk at Bluetooth kommunikasjonen mellom fjernkontroll og pumpe avbrytes dersom du trykker på en tast på pumpen mens tastelåsen er deaktivert. 54

55 Warnings Advarsler and og feilmeldinger Errors 10 Advarsler og feilmeldinger Advarsler og feilmeldinger fra pumpen gjør deg oppmerksom på situasjoner som du bør være klar over; for eksempel at batteriet er i ferd med å gå tomt, eller at insulinampullen snart er tom. En advarsel informerer deg om at det er nødvendig at du foretar deg noe om kort tid. (For eksempel: Advarsel W1: AMPULLEVOL. LAVT. Du må snart skifte ampulle). En feilmelding informerer deg om at du må foreta deg noe omgående. (For eksempel: Feilmelding E1: AMPULLE TOM. Du må skifte ampulle omgående). Dersom en feilmelding oppstår vil pumpen automatisk gå til STOPPmodus, og det blir ikke levert insulin! Still pumpen tilbake i RUN-modus når du har utført nødvendig handling i henhold til feilmeldingen. Når pumpen signaliserer en Advarsel eller Feilmelding, kan du bekrefte signalet ved å bruke tastene på pumpen, eller ved å benytte fjernkontrollen. Ønsker du å bruke fjernkontrollen, slår du den bare på så vil du komme direkte til advarselen eller feilmeldingen som vises på pumpen. 55

Kontaktinformasjon. Roche Diagnostics Norge AS PB 6610 Etterstad 0607 Oslo. www.accu-chek.no no.accuchek@roche.com fax 23 37 33 99

Kontaktinformasjon. Roche Diagnostics Norge AS PB 6610 Etterstad 0607 Oslo. www.accu-chek.no no.accuchek@roche.com fax 23 37 33 99 Kortmanual Innhold Kontaktinformasjon 3 Accu-Chek Spirit oversikt 4 Accu-Chek Spirit meny 5 Om kortmanualen 6 Sette i batteri 6 Stille tid og dato 7 Språk 7 Ampulle 8 Infusjonssett 9 Programmere basaldoseprofil

Detaljer

KTJ 5 - AC D-Tron Plus 25-08-05 09:18 Side 1. ACCU-CHEK D-TRONplus. Kortmanual

KTJ 5 - AC D-Tron Plus 25-08-05 09:18 Side 1. ACCU-CHEK D-TRONplus. Kortmanual KTJ 5 - AC D-Tron Plus 25-08-05 09:18 Side 1 ACCU-CHEK D-TRONplus Kortmanual KTJ 5 - AC D-Tron Plus 25-08-05 09:18 Side 2 ACCU-CHEK D-TRONplus Innhold Kontaktinformasjon 3 Accu-Chek D-TRONplus oversikt

Detaljer

Bruksanvisning. Insulinpumpen INSULINPUMPE. d Meny-tast. a Opp-tast. f OK-tast. s Ned-tast. Adapter

Bruksanvisning. Insulinpumpen INSULINPUMPE. d Meny-tast. a Opp-tast. f OK-tast. s Ned-tast. Adapter Insulinpumpen Bluetooth varemerket og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Roche er lisensiert. Andre varemerker og handelsnavn tilhører de

Detaljer

Aviva Combo. Accu-Chek Aviva Combo. Standard bruksanvisning BLODSUKKERAPPARAT

Aviva Combo. Accu-Chek Aviva Combo. Standard bruksanvisning BLODSUKKERAPPARAT Accu-Chek Aviva Combo Roche USA 43536 V6/1 00048009703 Schwarz 10:02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Roche USA 43536 V6/2 00048009703 Cyan Pumpe 2009 Roche Diagnostics. Med enerett. Roche Diagnostics GmbH

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok INSULINPUMPE Brukerhåndbok Forside Ampullerom Adapter Skjerm Infrarød utgang Taster Bakside Alarmer og advarsler Serienummer Produksjonsår PowerPack-rom Kjære bruker av Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe!

Detaljer

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok INSULINPUMPE Brukerhåndbok En oversikt over Accu-Chek Spirit Skjerm Meny-tast Opp-tast Ned-tast OK-tast Slangesett Ampulle Adapter Denne brukerhåndboken gjelder for versjon 2.XX av Accu-Chek Spirit. 2

Detaljer

Bolus. Standardbolus Avbryt bolus Utvidet bolus Flerbølgebolus Midlertidig basaldose

Bolus. Standardbolus Avbryt bolus Utvidet bolus Flerbølgebolus Midlertidig basaldose Slå flymodus på eller av Stille inn dato 1 Gå til statusskjermbildet og trykk på o for å gå til hovedmeny. 1 Gå til hovedmeny og trykk på z for å gå til Innstillinger. Trykk på o for å velge. Trykk på

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1

334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1 334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et av de beste og mest sikre blodsukkerapparater som finnes på markedet. Uansett om Accu-Chek Aviva-apparatet er ditt første blodsukkerapparat

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

BLODSUKKERAPPARAT. Kom i gang-anvisning

BLODSUKKERAPPARAT. Kom i gang-anvisning BLODSUKKERAPPARAT Kom i gang-anvisning Innhold Innledning 3 1 Bli kjent med ditt nye system 5 1.1 Oversikt 6 1.2 Accu-Chek Aviva Combo-apparatet en oversikt 7 1.3 Accu-Chek Aviva Combo-insulinpumpen en

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Din personlige kobling

Din personlige kobling Din personlige kobling 2 Finn din personlige kobling med et Accu-Chek infusjonssett. Å gjøre livet så lett og behagelig som mulig for mennesker med diabetes det er filosofien bak utstyret til Accu-Chek.

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

VetPen Insulinpenn til hund & katt

VetPen Insulinpenn til hund & katt VetPen Insulinpenn til hund & katt En enklere måte å gi insulin til hunder og katter VetPen er den eneste insulinpennen som er produsert og tilpasset til bruk hos hunder og katter. Insulinpennen kan brukes

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Aviva Combo. Aviva Combo. Avansert bruksanvisning BLODSUKKERAPPARAT

Aviva Combo. Aviva Combo. Avansert bruksanvisning BLODSUKKERAPPARAT Aviva Combo 2015 Roche Diabetes Care Roche Diabetes Care GmbH Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim, Germany www.accu-chek.com ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO og ACCU-CHEK SPIRIT COMBO

Detaljer

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et av de beste og mest sikre blodsukkerapparater

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Genotropin Pen 5 er et injeksjonshjelpemiddel som brukes til å blande og injisere Genotropin (somatropin) pulver og væske til injeksjonsvæske. Dette injeksjonshjelpemidlet

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II Produktbeskrivelse Accu-Chek Aviva II 1 Innhold Generelt... 3 Analyseprinsipp... 4 Reagenser... 4 Prøvemateriale... 5 Kalibrering/ koding... 5 Kvalitetskontroll... 5 Analyseprosedyre... 6 Kontroll... 6

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Behandlingshjelpemiddelsentralen. Oslo, 13.oktober 2014

Behandlingshjelpemiddelsentralen. Oslo, 13.oktober 2014 Behandlingshjelpemiddelsentralen Oslo, 13.oktober 2014 Viktig informasjon om Accu-Chek Spirit Combo insulinpumper: Potensielt dato- og tidstap på grunn av kondensatordefekt Kjære distributør Vi ønsker

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NORSK

BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Velkommen... 3 Bluetooth-tilkobling... 4 Produktoversikt... 5 Dette finner du i esken:... 6 Passform... 7 Lading... 8 Kontroller... 10 På/av... 10 Musikk og anrop... 11 Parvis tilkobling...

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 REVISJON: 13 10 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM ERSTATTER:

Detaljer

Farge touchskjerm (berøringsskjerm)

Farge touchskjerm (berøringsskjerm) KITCHEN MINDER 2 System BRUKERMANUAL Kitchen Minder 1 svart-hvitt og farge enheter har gått over til Kitchen Minder 2 Farge touchskjerm (berøringsskjerm) med nytt utseende og noen endringer på interne

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Hurtigveiledning for kliniker og pasient

Hurtigveiledning for kliniker og pasient Hurtigveiledning for kliniker og pasient Dette er en kortfattet versjon av bruksanvisningen for Avance Solo NPWT-systemet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som følger med produktene. Før du

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Bruksanvisning INSULINPUMPE Roche Diabetes Care

Bruksanvisning INSULINPUMPE Roche Diabetes Care 2015 Roche Diabetes Care Bluetooth varemerket og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Roche er lisensiert. Andre varemerker og handelsnavn

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Roche Diagnostics Norge AS Brynsengfaret 6B Pb 6610 Etterstad 0607 Oslo, Norge Telefon: 23 37 33 00 Telefon kundestøtte: 815 00 510 www.accu-chek.

Roche Diagnostics Norge AS Brynsengfaret 6B Pb 6610 Etterstad 0607 Oslo, Norge Telefon: 23 37 33 00 Telefon kundestøtte: 815 00 510 www.accu-chek. Roche Diagnostics A/S Industriholmen 59 2650 Hvidovre, Danmark Tlf. 36 39 99 54 www.accu-chek.dk Roche Diagnostics Scandinavia AB Box 147 161 26 Bromma, Sverige Accu-Chek Kundsupport 020-41 00 42 www.accu-chek.se

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

- 1 - DIGITAL BRANN- SAFE BRANN-SAFE DIGITAL INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - DIGITAL BRANN- SAFE BRANN-SAFE DIGITAL INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - BRANN-SAFE DIGITAL DIGITAL BRANN- SAFE INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister ADVARSEL!... 3 1. Åpne safen med nøkkel... 3 2. Innsetting av batterier... 3 3. Åpne safen etter at batteriene

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte Berema Trådløs fjernstart system som tilleggsutstyr til ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper dette

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.)

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.) VEILEDNING FOR Å STARTE MED APIDRA 10 ml HETTEGLASS Apidra 100 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs, vandig oppløsning uten synlige partikler. Hvert hetteglass inneholder 10 ml oppløsning

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA DRIFTSHÅNDBOK 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Detaljer

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk MYLOQ 1101 Kodecylinder Bruksanvisning NO Viktig informasjon før bruk HUSK Administratørkoden! Utan den kan ikke Kodesylinderen programmeres. Kodesylinderen leveres med en fabrikk-kode: 1-2-3-4-5-6 Denne

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Norsk......................... 93 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Eskens innhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhet med kamera og høyttaler

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Bruksanvisning Blodsukkerapparat

Bruksanvisning Blodsukkerapparat Bruksanvisning Blodsukkerapparat This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Holding Area text, box and rules do not print. Roche USA 53513 V2/1 07656831001 07656831001(01)

Detaljer

SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. Bruksanvisning

SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. Bruksanvisning SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Bruksanvisning Symbolforklaring På emballasjen, på apparatets typeskilt og på blodprøvetakeren, kan du se de følgende symbolene. Disse har følgende betydning: Se bruksanvisningen

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning FORMÅL OG OMFANG Gir en forenklet innføring i bruk av CADD Legacy - PCA smertepumpe modell 6300. For fullstendig informasjon henvises til CADD-Legacy

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Universalsender TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 A2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Universalsender TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 A2 Dato: Tidsstyrt Universalsender TIDS-UNI Varenr. 1515 HMS-nr.: 232764 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2376 A2 Dato: 2017.03.23 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig 4 Baksiden 4 Under

Detaljer