HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE. Solfangeren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE. Solfangeren"

Transkript

1 3. Årgang. Nr 2 HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE Solfangeren Kreativiteten blomstrer VISJON Vår visjon angir i hvilken retning vi vil, og skal gi en bedre forståelse for hva vår organisasjon står for. Slagordet bekrefter at vi er stolte av at vi får til mye. Vi kan, vi vil, vi får det til KJERNEVERDIENE VÅRE ER: respekt, romslighet, trygghet, ærlighet, ansvarlighet, medbestemmelse. Vår organisasjon skal tilpasse seg omgivelsene og være i endring, men verdiene våre står fast. SOLFANGEREN Solfangeren har stått utenfor sykehjemmet siden åpningen i Vi har valgt dette som et symbol for vår virksomhet. Solfangeren symboliserer det levde liv hvor vi slipes, formes og tilpasser oss. Den symboliserer også at vi fanger mulighetene. Erna Mathisen er en kreativ dame som bor på 3.avdeling. Hun har alltid likt å lage ting med hendene. Men med et yrke som hjelpepleier på sykehuset har hun ikke hatt tid til å fordype seg i kunstens verden før de senere år. - Jeg jobbet mye før. Tok hjelpepleierutdannelse da jeg var 42 år. Jeg hadde jo jobbet i faget i mange år før det, men da var tiden kommet for å sette seg på skolebenken, forteller Erna. Hun har malt mange av bildene på rommet sitt, og hun lager smykker i vakre farger. - Smykkene er til salgs, det er bare å komme innom, sier Erna. 15.april vil tingene til Erna bli å finne på en mini-messe og loppemarked trivselskoordinator Lisbeth Bjerke arrangerer i første etasje på sykehjemmet. Der kan det kanskje bli mulighet for å finne både morsomme bruksting og små skatter. Ta med venner og bekjente og legg turen innom sykehjemmet. Det starter klokken og holder på utover dagen. Ikke glem at vi har egen nettside. Der kan du for eksempel følge med på litt av de daglige hendelsene på sykehjemmet eller lese Solfangeren. Nå har det blitt enklere å finne fram. Logg deg inn på og til høyre på siden, sammen med Allsang på Grensen, Brygga kultursal og flere andre finner du Halden sykehjem sin logo. Klikk på den og du er inne.

2 Side 2 Dette beklager jeg sterkt fordi vårt største Inger Lund Olsen ønske er å gi trygghet til byens innbyggere, pasienter og pårørende og være stolte av vår arbeidsplass. Vårt overordnede mål er å ha fornøyde pasienter og pårørende og gi et godt faglig tilbud. Det meste av våre tjenester er regulert gjennom lover og forskrifter. For å ivareta dette har vi prosedyrer og systemer på hvordan sykehjemmet skal håndtere de ulike situasjoner og spørsmål som kan eller har oppstått. Dessuten satser vi hele tiden på å utvikle tjenestetilbudet og øke ansattes kompetanse. Det er ønskelig å ha en god dialog med pasienter og pårørende. Deres mulighet for innflytelse og medbestemmelse over egen hverdag er viktig. Pårørende er en ressurs og skal ikke føle at de er til belastning. Systemer og rutiner for å melde avvik er innført og kjent for alle ansatte på sykehjemmet. Utfordringen er å få mennesker og systemer til å virke sammen. Det er derfor viktig at vårt samspill på hvordan avvik blir mottatt og håndtert, har klare Vårt omdømme har vært satt på prøve gjennom avisomtaler kjøreregler. Vi har tro på at melding av avvik utløser refleksjon over egen praksis. Ansatte er flinke til å melde avvik, dette for å unngå nye feil eller si i fra der hvor det kan oppstå svikt. De fleste ankepunktene vi mottar fra pårørende og pasienter er mangelfull informasjon. Det andre som kommer frem er ønske om mer mulighet for å være ute. Det viser rapporten politiker Hveding har utarbeidet etter intervju med pasienter og pårørende. Hvordan kan vi best sikre en god meldekultur fra pårørende/pasienter? Mange pårørende er kanskje tilbakeholdne med å ta opp forhold de mener bør forbedres. Dette kan ha flere årsaker. Eldreomsorgen sliter tungt på mange områder, og de som arbeider der yter ofte en fantastisk innsats med knappe ressurser. Men ingen er tjent med at klandreverdige forhold feies under teppet uansett om årsaken er knyttet til dårlig kommuneøkonomi eller tjenestefeil hos enkeltmennesker. Den beste løsningen finnes nok i de aller fleste tilfeller en god dialog mellom partene. Er du misfornøyd med noe er det viktig å være presis og konkret. Klager bør følge tjenestevei. Det er mest ryddig å ta opp problemene med den det gjelder først. Er det mulig å presentere problemet på en måte som ikke oppleves alt for belastende for den du tar det opp med, kan det være klokt. Hvis det blir for vanskelig ta kontakt med nærmeste avdelingssykepleier Kommer det ikke noe ut av møte med avdelingssykepleier, send en skriftlig klage til enhetsleder eller be om bistand fra enhetsleder om å gjøre det skriftlig. Hvis det heller ikke fører frem er kommunalsjef helse og omsorg neste. Fylkes-mannen er siste innstans Det er sjelden klokt å offentliggjøre en konflikt så lenge det er mulighet for en konstruktiv dialog.men jeg minner på at vi har alle et ansvar for å bidra til å gjøre hverdagen for våre brukere og pårørende bedre ved at negative forhold blir tatt opp. I tillegg til at klageren får prøvd sin sak, kan dette være med å kaste lys over vårt tjenestettilbud og forhåpentligvis fremme kvaliteten. OL-feberen på sykehjemmet OL på 2.avdeling Denne omfattende plakaten har etterhvert som OL skred fram blitt et spennende innslag i hverdagen på 2.avdeling. Her var alle beboerne og ansatte som ville det registrert, og kunne tippe hvor mange gull-, sølv- eller bronse-medaljer Norge fikk. Også 3.avdeling gjorde noe ekstra ut av OL. Hele avdelingen var engasjert rundt Norges innsats i vintersportens tegn og på plakaten ved siden av TVn kunne man følge med på medaljesankingen. Dette har noen skrevet på oppslagstavlen på en av avdelingene på sykehjemmet. Som en balansering til mye negativt i media er det en hyggelig oppmuntring å få i hverdagen. I mange enheter i Halden kommune har de hatt varierende problemer med hvordan ansatte gir beskjed ved sykdom. Slik har det ikke vært her hos oss, sier enhetsleder for Sykehjemsenheten, Inger Lund Olsen. Hun vil presisere at ansatte trygt kan fortsette å gi beskjed på samme måte som tidligere. Ved sykdom er det greit å gi beskjed til nærmeste leder på dagtid og direkte til avdelingen ellers som før, sier hun.

3 Side 3 Vårt springbrett til bedre praksis Undervisningssykehjemmet og Fylkesmannen i Østfold utlyste på nyåret midler til kvalitetsforbedrende tiltak i sykehjem. Av 9 søknader var det 4 som fikk midler. Halden sykehjem søkte, og fikk tilslag på prosjektet Vårt springbrett til bedre praksis. Dette prosjektet går ut på at vi skal lære oss en metode som skal kvalitetssikre den jobben vi gjør, ved å lære oss å bruke databaser og søke etter nasjonal og internasjonal forskning og litteratur på ulike temaer. Dette skal så ta utgangspunkt i fagringer/grupper som kan fordype seg i ulike problemstillinger, f. eks fall hos pasienter på sykehjem. Vi søkte om kroner og fikk Prosjektet er ikke så stort, men kan likevel danne grunnlag for videre satsning og fordypning. Prosjektgruppa er tverrfaglig sammensatt, og består av: Fysioterapeut: Diana Toro I bakgrunnen for søknaden står det bl.a. Vi ønsker å etablere et akademisk miljø på sykehjem, gjennom å heve kompetansen og kunnskapen hos ansatte på en mer systematisk måte. Gjennom fordypning i kunnskapsbasert praksis, tverrfaglig samarbeid, utvikle gode læringsarenaer for studenter/lærlinger/elever og stimulere til økt refleksjon og læring, ønsker vi å satse på høy kompetanse og fagutvikling innenfor vårt felt. Vi har i dag mange pågående fagutviklingsprosjekt, og ønsker å bruke kunnskapsbasert praksis som metode for å kvalitetssikre prosjektene våre, og vurdere aktuell forskning inn mot egen praksis. Intensjonen med dette prosjektet er å lære oss denne metoden, slik at vår fagutvikling og forskning blir forankret i overordnede planer og nasjonal standard. Vi satser på myndiggjorte medarbeidere og synlig lederskap i vår organisasjon, og ønsker å være bidragsyter til å dokumentere aktuell forskning og utvikling. Omdømmebygging står sentralt i vår organisasjon. Ergoterapeut: Benedikte Bakstad Sykepleier: Elisabeth B. Riise Sykepleier: Monica Guldbrandsen Fag og kvalitetutviklingssykepleier: Anette Pettersen Prosjektleder: Heidi Karlsen I løpet av mars kommer vi til å ha vårt første prosjekt -møte, og det skal bli spennende å se hva vi klarer å få til ut i fra de midlene vi har fått. Heidi Karlsen Renholderne fikk faglig påfyll Trine Arntzen møtte renholdsgruppa på sykehjemmet til en gjennomgang av arbeidshverdagen deres og en faglig bevisstgjøring. Dere skal være stolt av jobben dere gjør og stolt av yrkesgruppen deres. Hvordan hadde det gått om renholdet forsvant? Det hadde ikke tatt lang tid før ingen ting fungerte om ikke dere hver dag sørget for å vedlikeholde, forebygge og tar vare på, sa Trine til en lydhør forsamling. Hun har selv jobbet både i kommunen og privat regi i en årrekke. Nå er hun leder for renhold på Moss sykehus. Kvalitet er viktig. Vet dere hva som er det viktigste for at inntrykket skal vise at jobben blir godt gjort, spurte Trine renholderne. Jo, det er at gulvene er rene og ser bra ut, svarte hun seg selv. Det ble mange diskusjoner og forskjellige forslag til forbedring ble luftet. Renholderne på Halden sykehjem var fornøyde med å ha en å gå igjennom rutiner og forbedringer med. Litt påfyll gjør det lettere å gå til oppgavene med økt pågangsmot. En ny gulvpolish skal heretter erstatte boningen og gjøre gulvene på Halden sykehjem penere og fremfor alt lette jobben med vedlikehold for renholdsoperatørene. Trine Arntzen i midten Til venstre kan du se gulvet i trivselsstua som nå er behandlet med den nye polishen kontra gulvet i korridoren som ikke er det - ennå. Renholdsoperatørene kommer til å bruke endel tid og energi på at alle gulvene i bygget skal bli like skinnende og lettstelte.

4 Side 4 Solfangeren Nyansatt kreftsykepleier på lindrende enhet Det er deilig å arbeide så nære hjemmet at en kan gå til jobben, og en ekstra bonus er at mannen min er veldig fornøyd med at jeg nå kan være med på å lage middag. Dermed skjønner vi at det har vært mange lange dager og mye pendling for Ellen Rosseland Hansen de siste årene. Siden januar har hun vært å finne på Lindrende enhet på 4.avdeling. Hun tok utdannelse som sykepleier, en såkalt Røde Kors-søster, i Drammen i 1987 og jobbet mange år ved Aker sykehus. Da hun i 1996 ventet sitt tredje barn valgte familien å flytte til Halden. Her hadde de mulighet for å overta et hus og få bedre plass. Ellen begynte så smått å jobbe i en helgestilling på Halden sykehus i -97 og siden har det bare ballet seg på. Jeg har vært aktiv som tillitsvalgt i mange år og i 2004 til 2006 ledet jeg et prosjekt som het: Felleskap gir styrke. Det var et samarbeidsprosjekt som Frivilligsentralen og Halden kommune sammen satte ut i livet, forteller Ellen. Prosjektets oppgave var å skolere frivillige for å bistå syke og døende pasienter og deres pårørende både hjemme og inne på institusjoner. - Jeg ser at flere av de frivillige som er her på sykehjemmet er de samme som deltok på Fellesskap gir styrke, sier hun. Samtidig som Ellen var leder for prosjektet arbeidet hun på kreft-poliklinikken og senere som koordinator ved Senter for lindrende behandling på SØF. Der har jeg vært helt til jeg begynte her på Halden sykehjem i januar, sier Ellen. Den energiske damen har også tatt mer utdanning og var ferdig som kreftsykepleier sommeren Jeg hadde flere gode jobbtilbud, men valgte å satse på koordinatorstillingen for den lindrende enheten her på sykehjemmet, og nå skal vi bygge opp den opp til å bli den beste i Østfold, sier Ellen med overbevisning. Hun forteller at hun har mange tanker og vyer rundt hvordan enheten skal fungere til beste for pasientene og deres pårørende. I tillegg til jobben direkte med pasientene skal vi lage en kurspakke. Hele avdelingen skal gjennom en kompetanseheving og vi skal også videre ut i kommunen og kurse ansatte i palliasjon, sier Ellen. Privat har hun engasjert seg mye i barnas liv. Jeg har vært med i FAU, gjort mye arbeid i musikken og brukt tiden min til å følge opp ungenes aktiviteter, forteller hun. Denne vinteren har passet fint for sykehjemmets nye kreftsykepleier. Jeg elsker å gå på ski, forteller hun og gleder seg over all snøen som laver ned. Men hun har også stor glede av sol og varme. Jeg er et menneske som liker å være mye ute, avslutter Ellen. Hun har et engasjement og en utstråling av omsorg. Samtidig har hun en klar profil på hvordan systemet rundt det som nå har blitt en egen enhet i avdelingen med lindrende omsorg, skal fungere. Sagt om Ellen

5 3. Årgang. Nr 2 Vel møtt til en nyoppusset trivselsstue Side 5 Slik så det ut før arbeidet med å pusse opp trivselsstua tok til (til venstre) Til høyre kan vi se vaktmester Gunnar Amundsen i samtale med han som stod for malejobben. Litt koseligere blir det når møblene er på plass igjen og vi inntar fellesrommet vårt med alle våre aktiviteter, møter og samlinger. Zareptas krukke skal fylle avdelingene med håpets lysegrønne farge Hva er egentlig Zareptas krukke og hva har den med vårt etiske prosjekt å gjøre? Jo, krukken står som en metafor for det uendelige, et mangfold av løsninger og et evig oppkomme av muligheter. Slik velger vi at vår etiske kompetanse skal bli utømmelig. Hver avdeling har nå utdannet to etikkveiledere på hver avdeling og over 100 ansatte har vært på etikk-kurs. Veilederne skal sørge for kontinuitet og planlegge slik at det settes av tid til etiske refleksjoner til faste tider. Målet er å ha ukentlige møter på avdelingen. Sylvi og Camilla er veiledere på 3.avdeling. De er fornøyd med utviklingen. Det går bra, de ansatte kommer med mange forslag til temaer å ta opp og vi har mye å snakke om og dele med hverandre. Det har vært sånn at vi har måttet ta det sammen temaet to ganger for å få mulighet til å gå til bunns i problematikken rundt det som ble tatt opp, forteller Camilla og Sylvi. På 2.avdeling har det vært litt vanskelig å få gjennomført faste møter. Vi har hatt mye fravær og det har gjort arbeidsforholdene litt for presset til å klare å samle de ansatte og å konsentrere seg om etikkmøtene. Derfor har vi til nå sett at det har vært lite gjennomførbart. Men det blir det helt sikkert en endring på etter hvert. Mange er veldig positive til etikkprosjektet og det har kommet mange lapper med forslag til temaer vi kan ta opp, sier den ene av de to etikkveilederne, Magnus. I tillegg er det Renate som er veileder på 2.avdeling. 4.avdeling er organiserte og strukturerte med sine etikkmøter. Mona og Gina har lagt opp løpet slik at de veksler mellom tirsdag og torsdag annhver uke. Det er litt forskjell på hvor mange fra hver gruppe som møter til den etiske refleksjonen, men vi har brukt verktøyene vi har til rådighet og har god framgang på å løse problemer i avdelingen, forteller Mona og Gina. Å ha mulighet til å sette av nok tid er den største utfordringen for etikk-veilederne. Men etter å ha begynt så smått å praktisere denne luftventilen i en travel arbeidsdag har det kommet mange positive tilbakemeldinger. Alle veilederne har intrykk av at folk er i ferd med å forandre fastlåste hodninger og reflekterer mer over hvordan enkelte ting kan gjøres annerledes. De har inntrykk av at mange små detaljer som tidligere har vokst og blitt til problemer nå løses opp og heller blir Renate Olsen studerer etikkprosjektets lysegrønne perm. til det bedre. Etikk-prosjektet er ennå i en startfase og ved øvelse vil de ansatte etterhvert bli mer bevisste på problemstillinger og se tydligere hva som er viktig å ta opp til diskusjon i det felles foraet i etikkgruppene. Veilederne tror at dette vil bidra til en sterkere følese av felleskap på avdelingene og at de også kan dele dette med de pårørende. I mars skal alle etikkveilederne på sykehjemmet være med på en nasjonal Vårkonferanse på Gardemoen. Der skal de legge fram sine erfaringer og fortelle om hvordan prosessen har vært her hos oss.

6 Side 6 Solfangeren Gro og Mona har begynt på videreutdanning Øker sin kompetanse i takt med avdelingens satsing på palliativ omsorg Det første halvåret som studenter har de to hjelpepleierne fra 4.avdeling vært igjennom mye teori. Etikk, samfunnsfaglige emner, kommunikasjon, sosiologi og psykiatri har stått på timeplanen når de hver mandag og noen lørdager har kjørt ivei for å delta på AOFs vidreutdanning i palliasjon i Fredrikstad. - Jeg gleder meg til at vi nå skal ta fatt på mer matnyttige ting, sier Gro. Hun ser fram imot de neste modulene som vil fokusere mer direkte på de områdene som er relevante for hennes arbeidshverdag. Mona er helt enig. - Det skal bli fint å komme ordentelig i gang med modul to. Samtidig kommer vi til å få veldig god nytte av alt det grunnleggende vi har gått igjennom til nå, sier hun. Gro arbeider kun på natt og opplever at det kan være lettere å komme i kontakt med både pasientene og de pårørende en sen nattetime når det er stille og rolig på avdelingen. Natten er i tillegg en mer utsatt tid for vanskelige tanker. - Da er det godt å ha mer kunnskap om kreftsykdommer og behandlingsformer, sier Gro. Det er temaet på den modulen de har startet opp med etter jul. Senere vil det bli en modul om rehabilitering, en som heter: Lindrende omsorg mot livets slutt og så vil den siste modulen være en fordypnings-periode. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på Mona Stang Gro Horvath modul to, sier Gro. Mona presiserer har det kan være tungt å gå på skole i tillegg til jobben. - Jeg gjør dette for å øke kompetansen. Men det blir stilt høye krav til oss på skolen, og vi stiller ganske høye krav til oss selv også så det tar mye tid, sier Mona. Begge var uvant med å ha prøver og med hvordan besvarelser skulle settes opp og brukte mye tid til å finne ut en mal for arbeidet. - Nå har vi vært igjennom avsluttende prøve på første modul og fått erfaring på det, sier studentene. De skal også ha til sammen 350 timer praksis i løpet av studietiden. Vi kan ta praksisen vår her på Halden sykehjem, og det er en stor fordel, sier Mona. Målet mitt er å bli en mer kvalifisert pleier som kan møte utfordringene i avdelingen. Jeg tror også at studiene vil gjøre meg tryggere i jobben og ha mer ballast i å møte pårørende i en vanskelig fase i livet, mener Gro. Hun vil også vektlegge at innføringen av LCP har vært en kjempegod støtte i behandlingen av døende pasienter. Jeg liker systemet veldig bra men ønsker en mer detaljert gjennomgang av mulighetene som ligger i bruken av det, poengterer Gro som ved å være nattevakt ikke har så mange å støtte seg på. Nattevaktene er ofte alene med ansvar for mange pasienter, samtidig som en skal ta godt vare på pårørende og gi de tid og støtte om de trenger det. Det er et stort ansvar, men veldig givende, mener hun. Når dette kullet er ferdig med sin videreutdannelse blir de det første kullet i Østfold som gjennom AOF har fått en spesialutdannelse i palliasjon. Mange har et ønske om mer informasjon og opplæring i forhold til situasjoner som kan oppstå som følge av at vi nå er samlokalisert med psykiatrien. Noen er engstelige når de går med traller til nabobygget på kvelder og helger. - Dette tar vi på alvor, sier Inger Lund Olsen. Hun har vært i kontakt med ledelsen for psykiatrien for å lage et opplegg. Vi kommer til å sette av en dag for å gå nærmere inn på dette og gjøre oss forberedt på evntuelle situasjoner, sier hun. Det er ikke avgjort når det blir eller hvem som skal stå for innholdet, men vi jobber med det og informasjon vil komme så snart alt er klart.

7 Side 7 Aktivitetsprogram for mars 2010 Mandag 15. mars Bake gruppe. Kjøkkenet i første etasje. Klokken 10,30-12,00. Tirsdag 16. mars 2 avdeling har sittedans klokken 10,30 3 avdeling har erindrings gruppe på utsikten i 3 etasje. Klokken 10,30. 4 avdeling har besøk av tirsdags gruppa fra frivillighetssentralen klokken 10, 30 Onsdag 17. mars Hyggekveld klokken 18,15-20,00 Kaffe og utlodning. Torsdag 18. mars Bingo i trivselsstua i første etasje. Klokken 11 til 12. Søndag 21 mars. Rokke musikk lag synger på 3 avdeling klokken 16,00. Onsdag 22. mars Hyggekveld klokken 18,15-20,00 En times konsert med Frode Moltemyr. Kaffe og utlodning. Torsdag 23. mars Bingo i trivselsstua i første etasje. Klokken 11 til 12. På grunn av at det går Norovirus på Halden sykehjem er alle fellesaktiviteter innstilt inntil videre. Dette for å prøve å unngå at smitten brer seg. Frivillige, prestene og andre som gjør en innsats har fått beskjed om å ikke komme før det blir gitt klarsignal om at smitten er over for denne gang. Følg med på nettsidene våre, der vil vi legge ut opplysninger fortløpende. Mandag 29. mars Bake gruppe. Kjøkkenet i første etasje. Klokken 10,30-12,00 Tirsdag 30. mars 2 avdeling har sittedans klokken 10,30 3 avdeling har erindrings gruppe på utsikten i 3 etasje. Klokken 10,30. 4 avdeling har besøk av tirsdags gruppa fra frivillighetssentralen klokken 10, 30 Gjør dere klare for å være sosiale og aktive folkens! Fredag 7.mai skal vi samles på idrettsbanen i Rokke og utfolde oss på fotballbanen og volleyballbane. Festkomiteen vil ordne med innkjøp av grillmat og stå for det praktiske i den sammenheng. DU må ta med deg drikke og noe å sitte på. Vi håper på fire lag og har delt avdelingene opp i farger. 2.avdeling: ROSA, 3.avdeling: LILLA, 4.avdeling: BLÅ og så ber vi 5.avdeling og om de vil være med er de GULE. Så er det opp til hver avdeling å avgjøre hvordan de vil bruke fargene for å markere sin avdeling. Dette er en turnering som satser sterkt på et sosialt tilsnitt og kan du ikke spille noe ballspill så møt opp likevel. Du kan altids hjelpe til med noe eller bare være publikum og delta i det sosiale livet rundt kampene. For at det ikke skal bli en veldig våt og kald erfaring tar vi værforbehold, men husk at for idrettsutøvere er det viktig med væskeintaket uansett hvordan været er. For å dekke utgiftene til mat og leie av plassen vil det bli en egenandel på 50 kr. Påmeldingsfrist er 23.april og lister vil bli hengt opp på alle avdelingene. Blir dette vår stil?

8 Halden sykehjem Kjærlighetsstien Halden Tekst & foto Lisa Gustavsen Tlf Enhetsleder for sykehjemsenheten Inger Lund Olsen Tlf / Fax E-post: eller Maskoter på sykehjemmet Ofte er den lille yorkshire-terrieren Doris med matmor Patricia når hun er på jobb på 3.avdeling. Beboerne koser seg både med å se den lille krabaten og å kjele med henne når Doris og hun legger seg godt tilrette på et fang eller i en stol. 4.avdeling har også sin egen lille maskot. Eier Mette Hagerup har noen ganger med seg Charlie, av rasen toy Charlie pomeranian, til stor glede for mange. Nye arbeidsrom i bruk Avdelingene har nå fått omorganisert sine arbeidsplasser. Det som tidligere var lager langt nede i korridoren er nå gjort om til arbeidssted med to pcplasser. Her kan de ansatte sitte og jobbe med dokumentering og registrering. Istedenfor et travelt vaktrom har nå alle mulighet til å trekke seg litt tilbake om de skal konsentrere seg om papirarbeidet. Patricia og Rita på 3.avd.

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Rapport fra RO januar 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Forord RO

Detaljer

Skoleutviklingsrapport 2014

Skoleutviklingsrapport 2014 Skoleutviklingsrapport 2014 Tema: Ungdom, Kultur og Tro Hvordan fungerer vår kommunikasjon om tro og verdier? 0 Innhold Forord... 2 Mål og verdier... 3 Formål... 3 Verdigrunnlag... 3 Oppfølging av tidligere

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

1. Bakgrunn for prosjektet. Målsetting. Sluttrapport prosjekt sammen om minnene

1. Bakgrunn for prosjektet. Målsetting. Sluttrapport prosjekt sammen om minnene 1. Bakgrunn for prosjektet. Målsetting. Sluttrapport prosjekt sammen om minnene 2009 2012 1 Livets høst Kirsti Solheim Foto: Lisa Gustavsen Jeg er lik et tre! Lik treet ble jeg også til ved et frø. Lik

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG SOR Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG Sett navn på følelser Om å vokse opp på Nordnes Myndighetenes krav og forventning til tjenestene «Når vi mangler et felles språk!» Slik kan det gjøres» Jeg ønsker at dere

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 1 Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 2 ISBN 978-82-93265-25-2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for undersøkelsen.... 4 Om rapporten... 5

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS)

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) PEDAGOGISK PLATTFORM ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) Oslo, 3. september 2012 1 Innholdsfortegnelse: 0. Forord av

Detaljer

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING SOR Rapport NR. 2 2007 53. ÅRGANG Storebror ser deg! «Mange bekker små» «Jeg kjenner folk rundt meg det gir meg trygghet» Fastlegen, et viktig kort i kabalen Anvendelse av «miljøregler» et eksempel En

Detaljer

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR 1 INNHOLD FORORD Side Innledning 4 Praktisk kunnskap 4 Kloke grep og fortellinger 4 Vi lærer mest av situasjoner vi har lyktes med 4 Allsidig lederkompetanse

Detaljer

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hensikten med prosjektet...

Detaljer

seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7

seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7 nr. 1 - februar 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Bjørg Lorentzen og Bjørg Mossin trives i arbeidet med eldre. (Foto Tora Herud) Jobben kan være slitsom Ved sykefravær gjøres det ved sykehjemmene

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE Velkommen til enda en jubileumsutgave av Nerven! I siste nummer hadde NerVen 10 års jubileum som landsdekkende utgave. Nå er det selve selvhjelpsarbeidet for mennesker med

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer

Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere

Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere ØF-notat nr. 1/2009 Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere Om sjukefravær ved Lillehammer sjukehjem av Rolf Rønning Kari Bjerke Batt-Rawden Liv Solheim ØF-notat nr. 1/2009 Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere

Detaljer

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 SPREK OMSORGS- TJENESTE SIDE 10 HELT SOM BØTELEGGER SIDE 2-3 KROKENS UNGE HJELPER ANDRE SIDE 12-13 GODE TIL Å STREIKE Etter å ha vært tatt ut i samtlige

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer