HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE. Solfangeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE. Solfangeren"

Transkript

1 3. Årgang. Nr 2 HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE Solfangeren Kreativiteten blomstrer VISJON Vår visjon angir i hvilken retning vi vil, og skal gi en bedre forståelse for hva vår organisasjon står for. Slagordet bekrefter at vi er stolte av at vi får til mye. Vi kan, vi vil, vi får det til KJERNEVERDIENE VÅRE ER: respekt, romslighet, trygghet, ærlighet, ansvarlighet, medbestemmelse. Vår organisasjon skal tilpasse seg omgivelsene og være i endring, men verdiene våre står fast. SOLFANGEREN Solfangeren har stått utenfor sykehjemmet siden åpningen i Vi har valgt dette som et symbol for vår virksomhet. Solfangeren symboliserer det levde liv hvor vi slipes, formes og tilpasser oss. Den symboliserer også at vi fanger mulighetene. Erna Mathisen er en kreativ dame som bor på 3.avdeling. Hun har alltid likt å lage ting med hendene. Men med et yrke som hjelpepleier på sykehuset har hun ikke hatt tid til å fordype seg i kunstens verden før de senere år. - Jeg jobbet mye før. Tok hjelpepleierutdannelse da jeg var 42 år. Jeg hadde jo jobbet i faget i mange år før det, men da var tiden kommet for å sette seg på skolebenken, forteller Erna. Hun har malt mange av bildene på rommet sitt, og hun lager smykker i vakre farger. - Smykkene er til salgs, det er bare å komme innom, sier Erna. 15.april vil tingene til Erna bli å finne på en mini-messe og loppemarked trivselskoordinator Lisbeth Bjerke arrangerer i første etasje på sykehjemmet. Der kan det kanskje bli mulighet for å finne både morsomme bruksting og små skatter. Ta med venner og bekjente og legg turen innom sykehjemmet. Det starter klokken og holder på utover dagen. Ikke glem at vi har egen nettside. Der kan du for eksempel følge med på litt av de daglige hendelsene på sykehjemmet eller lese Solfangeren. Nå har det blitt enklere å finne fram. Logg deg inn på og til høyre på siden, sammen med Allsang på Grensen, Brygga kultursal og flere andre finner du Halden sykehjem sin logo. Klikk på den og du er inne.

2 Side 2 Dette beklager jeg sterkt fordi vårt største Inger Lund Olsen ønske er å gi trygghet til byens innbyggere, pasienter og pårørende og være stolte av vår arbeidsplass. Vårt overordnede mål er å ha fornøyde pasienter og pårørende og gi et godt faglig tilbud. Det meste av våre tjenester er regulert gjennom lover og forskrifter. For å ivareta dette har vi prosedyrer og systemer på hvordan sykehjemmet skal håndtere de ulike situasjoner og spørsmål som kan eller har oppstått. Dessuten satser vi hele tiden på å utvikle tjenestetilbudet og øke ansattes kompetanse. Det er ønskelig å ha en god dialog med pasienter og pårørende. Deres mulighet for innflytelse og medbestemmelse over egen hverdag er viktig. Pårørende er en ressurs og skal ikke føle at de er til belastning. Systemer og rutiner for å melde avvik er innført og kjent for alle ansatte på sykehjemmet. Utfordringen er å få mennesker og systemer til å virke sammen. Det er derfor viktig at vårt samspill på hvordan avvik blir mottatt og håndtert, har klare Vårt omdømme har vært satt på prøve gjennom avisomtaler kjøreregler. Vi har tro på at melding av avvik utløser refleksjon over egen praksis. Ansatte er flinke til å melde avvik, dette for å unngå nye feil eller si i fra der hvor det kan oppstå svikt. De fleste ankepunktene vi mottar fra pårørende og pasienter er mangelfull informasjon. Det andre som kommer frem er ønske om mer mulighet for å være ute. Det viser rapporten politiker Hveding har utarbeidet etter intervju med pasienter og pårørende. Hvordan kan vi best sikre en god meldekultur fra pårørende/pasienter? Mange pårørende er kanskje tilbakeholdne med å ta opp forhold de mener bør forbedres. Dette kan ha flere årsaker. Eldreomsorgen sliter tungt på mange områder, og de som arbeider der yter ofte en fantastisk innsats med knappe ressurser. Men ingen er tjent med at klandreverdige forhold feies under teppet uansett om årsaken er knyttet til dårlig kommuneøkonomi eller tjenestefeil hos enkeltmennesker. Den beste løsningen finnes nok i de aller fleste tilfeller en god dialog mellom partene. Er du misfornøyd med noe er det viktig å være presis og konkret. Klager bør følge tjenestevei. Det er mest ryddig å ta opp problemene med den det gjelder først. Er det mulig å presentere problemet på en måte som ikke oppleves alt for belastende for den du tar det opp med, kan det være klokt. Hvis det blir for vanskelig ta kontakt med nærmeste avdelingssykepleier Kommer det ikke noe ut av møte med avdelingssykepleier, send en skriftlig klage til enhetsleder eller be om bistand fra enhetsleder om å gjøre det skriftlig. Hvis det heller ikke fører frem er kommunalsjef helse og omsorg neste. Fylkes-mannen er siste innstans Det er sjelden klokt å offentliggjøre en konflikt så lenge det er mulighet for en konstruktiv dialog.men jeg minner på at vi har alle et ansvar for å bidra til å gjøre hverdagen for våre brukere og pårørende bedre ved at negative forhold blir tatt opp. I tillegg til at klageren får prøvd sin sak, kan dette være med å kaste lys over vårt tjenestettilbud og forhåpentligvis fremme kvaliteten. OL-feberen på sykehjemmet OL på 2.avdeling Denne omfattende plakaten har etterhvert som OL skred fram blitt et spennende innslag i hverdagen på 2.avdeling. Her var alle beboerne og ansatte som ville det registrert, og kunne tippe hvor mange gull-, sølv- eller bronse-medaljer Norge fikk. Også 3.avdeling gjorde noe ekstra ut av OL. Hele avdelingen var engasjert rundt Norges innsats i vintersportens tegn og på plakaten ved siden av TVn kunne man følge med på medaljesankingen. Dette har noen skrevet på oppslagstavlen på en av avdelingene på sykehjemmet. Som en balansering til mye negativt i media er det en hyggelig oppmuntring å få i hverdagen. I mange enheter i Halden kommune har de hatt varierende problemer med hvordan ansatte gir beskjed ved sykdom. Slik har det ikke vært her hos oss, sier enhetsleder for Sykehjemsenheten, Inger Lund Olsen. Hun vil presisere at ansatte trygt kan fortsette å gi beskjed på samme måte som tidligere. Ved sykdom er det greit å gi beskjed til nærmeste leder på dagtid og direkte til avdelingen ellers som før, sier hun.

3 Side 3 Vårt springbrett til bedre praksis Undervisningssykehjemmet og Fylkesmannen i Østfold utlyste på nyåret midler til kvalitetsforbedrende tiltak i sykehjem. Av 9 søknader var det 4 som fikk midler. Halden sykehjem søkte, og fikk tilslag på prosjektet Vårt springbrett til bedre praksis. Dette prosjektet går ut på at vi skal lære oss en metode som skal kvalitetssikre den jobben vi gjør, ved å lære oss å bruke databaser og søke etter nasjonal og internasjonal forskning og litteratur på ulike temaer. Dette skal så ta utgangspunkt i fagringer/grupper som kan fordype seg i ulike problemstillinger, f. eks fall hos pasienter på sykehjem. Vi søkte om kroner og fikk Prosjektet er ikke så stort, men kan likevel danne grunnlag for videre satsning og fordypning. Prosjektgruppa er tverrfaglig sammensatt, og består av: Fysioterapeut: Diana Toro I bakgrunnen for søknaden står det bl.a. Vi ønsker å etablere et akademisk miljø på sykehjem, gjennom å heve kompetansen og kunnskapen hos ansatte på en mer systematisk måte. Gjennom fordypning i kunnskapsbasert praksis, tverrfaglig samarbeid, utvikle gode læringsarenaer for studenter/lærlinger/elever og stimulere til økt refleksjon og læring, ønsker vi å satse på høy kompetanse og fagutvikling innenfor vårt felt. Vi har i dag mange pågående fagutviklingsprosjekt, og ønsker å bruke kunnskapsbasert praksis som metode for å kvalitetssikre prosjektene våre, og vurdere aktuell forskning inn mot egen praksis. Intensjonen med dette prosjektet er å lære oss denne metoden, slik at vår fagutvikling og forskning blir forankret i overordnede planer og nasjonal standard. Vi satser på myndiggjorte medarbeidere og synlig lederskap i vår organisasjon, og ønsker å være bidragsyter til å dokumentere aktuell forskning og utvikling. Omdømmebygging står sentralt i vår organisasjon. Ergoterapeut: Benedikte Bakstad Sykepleier: Elisabeth B. Riise Sykepleier: Monica Guldbrandsen Fag og kvalitetutviklingssykepleier: Anette Pettersen Prosjektleder: Heidi Karlsen I løpet av mars kommer vi til å ha vårt første prosjekt -møte, og det skal bli spennende å se hva vi klarer å få til ut i fra de midlene vi har fått. Heidi Karlsen Renholderne fikk faglig påfyll Trine Arntzen møtte renholdsgruppa på sykehjemmet til en gjennomgang av arbeidshverdagen deres og en faglig bevisstgjøring. Dere skal være stolt av jobben dere gjør og stolt av yrkesgruppen deres. Hvordan hadde det gått om renholdet forsvant? Det hadde ikke tatt lang tid før ingen ting fungerte om ikke dere hver dag sørget for å vedlikeholde, forebygge og tar vare på, sa Trine til en lydhør forsamling. Hun har selv jobbet både i kommunen og privat regi i en årrekke. Nå er hun leder for renhold på Moss sykehus. Kvalitet er viktig. Vet dere hva som er det viktigste for at inntrykket skal vise at jobben blir godt gjort, spurte Trine renholderne. Jo, det er at gulvene er rene og ser bra ut, svarte hun seg selv. Det ble mange diskusjoner og forskjellige forslag til forbedring ble luftet. Renholderne på Halden sykehjem var fornøyde med å ha en å gå igjennom rutiner og forbedringer med. Litt påfyll gjør det lettere å gå til oppgavene med økt pågangsmot. En ny gulvpolish skal heretter erstatte boningen og gjøre gulvene på Halden sykehjem penere og fremfor alt lette jobben med vedlikehold for renholdsoperatørene. Trine Arntzen i midten Til venstre kan du se gulvet i trivselsstua som nå er behandlet med den nye polishen kontra gulvet i korridoren som ikke er det - ennå. Renholdsoperatørene kommer til å bruke endel tid og energi på at alle gulvene i bygget skal bli like skinnende og lettstelte.

4 Side 4 Solfangeren Nyansatt kreftsykepleier på lindrende enhet Det er deilig å arbeide så nære hjemmet at en kan gå til jobben, og en ekstra bonus er at mannen min er veldig fornøyd med at jeg nå kan være med på å lage middag. Dermed skjønner vi at det har vært mange lange dager og mye pendling for Ellen Rosseland Hansen de siste årene. Siden januar har hun vært å finne på Lindrende enhet på 4.avdeling. Hun tok utdannelse som sykepleier, en såkalt Røde Kors-søster, i Drammen i 1987 og jobbet mange år ved Aker sykehus. Da hun i 1996 ventet sitt tredje barn valgte familien å flytte til Halden. Her hadde de mulighet for å overta et hus og få bedre plass. Ellen begynte så smått å jobbe i en helgestilling på Halden sykehus i -97 og siden har det bare ballet seg på. Jeg har vært aktiv som tillitsvalgt i mange år og i 2004 til 2006 ledet jeg et prosjekt som het: Felleskap gir styrke. Det var et samarbeidsprosjekt som Frivilligsentralen og Halden kommune sammen satte ut i livet, forteller Ellen. Prosjektets oppgave var å skolere frivillige for å bistå syke og døende pasienter og deres pårørende både hjemme og inne på institusjoner. - Jeg ser at flere av de frivillige som er her på sykehjemmet er de samme som deltok på Fellesskap gir styrke, sier hun. Samtidig som Ellen var leder for prosjektet arbeidet hun på kreft-poliklinikken og senere som koordinator ved Senter for lindrende behandling på SØF. Der har jeg vært helt til jeg begynte her på Halden sykehjem i januar, sier Ellen. Den energiske damen har også tatt mer utdanning og var ferdig som kreftsykepleier sommeren Jeg hadde flere gode jobbtilbud, men valgte å satse på koordinatorstillingen for den lindrende enheten her på sykehjemmet, og nå skal vi bygge opp den opp til å bli den beste i Østfold, sier Ellen med overbevisning. Hun forteller at hun har mange tanker og vyer rundt hvordan enheten skal fungere til beste for pasientene og deres pårørende. I tillegg til jobben direkte med pasientene skal vi lage en kurspakke. Hele avdelingen skal gjennom en kompetanseheving og vi skal også videre ut i kommunen og kurse ansatte i palliasjon, sier Ellen. Privat har hun engasjert seg mye i barnas liv. Jeg har vært med i FAU, gjort mye arbeid i musikken og brukt tiden min til å følge opp ungenes aktiviteter, forteller hun. Denne vinteren har passet fint for sykehjemmets nye kreftsykepleier. Jeg elsker å gå på ski, forteller hun og gleder seg over all snøen som laver ned. Men hun har også stor glede av sol og varme. Jeg er et menneske som liker å være mye ute, avslutter Ellen. Hun har et engasjement og en utstråling av omsorg. Samtidig har hun en klar profil på hvordan systemet rundt det som nå har blitt en egen enhet i avdelingen med lindrende omsorg, skal fungere. Sagt om Ellen

5 3. Årgang. Nr 2 Vel møtt til en nyoppusset trivselsstue Side 5 Slik så det ut før arbeidet med å pusse opp trivselsstua tok til (til venstre) Til høyre kan vi se vaktmester Gunnar Amundsen i samtale med han som stod for malejobben. Litt koseligere blir det når møblene er på plass igjen og vi inntar fellesrommet vårt med alle våre aktiviteter, møter og samlinger. Zareptas krukke skal fylle avdelingene med håpets lysegrønne farge Hva er egentlig Zareptas krukke og hva har den med vårt etiske prosjekt å gjøre? Jo, krukken står som en metafor for det uendelige, et mangfold av løsninger og et evig oppkomme av muligheter. Slik velger vi at vår etiske kompetanse skal bli utømmelig. Hver avdeling har nå utdannet to etikkveiledere på hver avdeling og over 100 ansatte har vært på etikk-kurs. Veilederne skal sørge for kontinuitet og planlegge slik at det settes av tid til etiske refleksjoner til faste tider. Målet er å ha ukentlige møter på avdelingen. Sylvi og Camilla er veiledere på 3.avdeling. De er fornøyd med utviklingen. Det går bra, de ansatte kommer med mange forslag til temaer å ta opp og vi har mye å snakke om og dele med hverandre. Det har vært sånn at vi har måttet ta det sammen temaet to ganger for å få mulighet til å gå til bunns i problematikken rundt det som ble tatt opp, forteller Camilla og Sylvi. På 2.avdeling har det vært litt vanskelig å få gjennomført faste møter. Vi har hatt mye fravær og det har gjort arbeidsforholdene litt for presset til å klare å samle de ansatte og å konsentrere seg om etikkmøtene. Derfor har vi til nå sett at det har vært lite gjennomførbart. Men det blir det helt sikkert en endring på etter hvert. Mange er veldig positive til etikkprosjektet og det har kommet mange lapper med forslag til temaer vi kan ta opp, sier den ene av de to etikkveilederne, Magnus. I tillegg er det Renate som er veileder på 2.avdeling. 4.avdeling er organiserte og strukturerte med sine etikkmøter. Mona og Gina har lagt opp løpet slik at de veksler mellom tirsdag og torsdag annhver uke. Det er litt forskjell på hvor mange fra hver gruppe som møter til den etiske refleksjonen, men vi har brukt verktøyene vi har til rådighet og har god framgang på å løse problemer i avdelingen, forteller Mona og Gina. Å ha mulighet til å sette av nok tid er den største utfordringen for etikk-veilederne. Men etter å ha begynt så smått å praktisere denne luftventilen i en travel arbeidsdag har det kommet mange positive tilbakemeldinger. Alle veilederne har intrykk av at folk er i ferd med å forandre fastlåste hodninger og reflekterer mer over hvordan enkelte ting kan gjøres annerledes. De har inntrykk av at mange små detaljer som tidligere har vokst og blitt til problemer nå løses opp og heller blir Renate Olsen studerer etikkprosjektets lysegrønne perm. til det bedre. Etikk-prosjektet er ennå i en startfase og ved øvelse vil de ansatte etterhvert bli mer bevisste på problemstillinger og se tydligere hva som er viktig å ta opp til diskusjon i det felles foraet i etikkgruppene. Veilederne tror at dette vil bidra til en sterkere følese av felleskap på avdelingene og at de også kan dele dette med de pårørende. I mars skal alle etikkveilederne på sykehjemmet være med på en nasjonal Vårkonferanse på Gardemoen. Der skal de legge fram sine erfaringer og fortelle om hvordan prosessen har vært her hos oss.

6 Side 6 Solfangeren Gro og Mona har begynt på videreutdanning Øker sin kompetanse i takt med avdelingens satsing på palliativ omsorg Det første halvåret som studenter har de to hjelpepleierne fra 4.avdeling vært igjennom mye teori. Etikk, samfunnsfaglige emner, kommunikasjon, sosiologi og psykiatri har stått på timeplanen når de hver mandag og noen lørdager har kjørt ivei for å delta på AOFs vidreutdanning i palliasjon i Fredrikstad. - Jeg gleder meg til at vi nå skal ta fatt på mer matnyttige ting, sier Gro. Hun ser fram imot de neste modulene som vil fokusere mer direkte på de områdene som er relevante for hennes arbeidshverdag. Mona er helt enig. - Det skal bli fint å komme ordentelig i gang med modul to. Samtidig kommer vi til å få veldig god nytte av alt det grunnleggende vi har gått igjennom til nå, sier hun. Gro arbeider kun på natt og opplever at det kan være lettere å komme i kontakt med både pasientene og de pårørende en sen nattetime når det er stille og rolig på avdelingen. Natten er i tillegg en mer utsatt tid for vanskelige tanker. - Da er det godt å ha mer kunnskap om kreftsykdommer og behandlingsformer, sier Gro. Det er temaet på den modulen de har startet opp med etter jul. Senere vil det bli en modul om rehabilitering, en som heter: Lindrende omsorg mot livets slutt og så vil den siste modulen være en fordypnings-periode. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på Mona Stang Gro Horvath modul to, sier Gro. Mona presiserer har det kan være tungt å gå på skole i tillegg til jobben. - Jeg gjør dette for å øke kompetansen. Men det blir stilt høye krav til oss på skolen, og vi stiller ganske høye krav til oss selv også så det tar mye tid, sier Mona. Begge var uvant med å ha prøver og med hvordan besvarelser skulle settes opp og brukte mye tid til å finne ut en mal for arbeidet. - Nå har vi vært igjennom avsluttende prøve på første modul og fått erfaring på det, sier studentene. De skal også ha til sammen 350 timer praksis i løpet av studietiden. Vi kan ta praksisen vår her på Halden sykehjem, og det er en stor fordel, sier Mona. Målet mitt er å bli en mer kvalifisert pleier som kan møte utfordringene i avdelingen. Jeg tror også at studiene vil gjøre meg tryggere i jobben og ha mer ballast i å møte pårørende i en vanskelig fase i livet, mener Gro. Hun vil også vektlegge at innføringen av LCP har vært en kjempegod støtte i behandlingen av døende pasienter. Jeg liker systemet veldig bra men ønsker en mer detaljert gjennomgang av mulighetene som ligger i bruken av det, poengterer Gro som ved å være nattevakt ikke har så mange å støtte seg på. Nattevaktene er ofte alene med ansvar for mange pasienter, samtidig som en skal ta godt vare på pårørende og gi de tid og støtte om de trenger det. Det er et stort ansvar, men veldig givende, mener hun. Når dette kullet er ferdig med sin videreutdannelse blir de det første kullet i Østfold som gjennom AOF har fått en spesialutdannelse i palliasjon. Mange har et ønske om mer informasjon og opplæring i forhold til situasjoner som kan oppstå som følge av at vi nå er samlokalisert med psykiatrien. Noen er engstelige når de går med traller til nabobygget på kvelder og helger. - Dette tar vi på alvor, sier Inger Lund Olsen. Hun har vært i kontakt med ledelsen for psykiatrien for å lage et opplegg. Vi kommer til å sette av en dag for å gå nærmere inn på dette og gjøre oss forberedt på evntuelle situasjoner, sier hun. Det er ikke avgjort når det blir eller hvem som skal stå for innholdet, men vi jobber med det og informasjon vil komme så snart alt er klart.

7 Side 7 Aktivitetsprogram for mars 2010 Mandag 15. mars Bake gruppe. Kjøkkenet i første etasje. Klokken 10,30-12,00. Tirsdag 16. mars 2 avdeling har sittedans klokken 10,30 3 avdeling har erindrings gruppe på utsikten i 3 etasje. Klokken 10,30. 4 avdeling har besøk av tirsdags gruppa fra frivillighetssentralen klokken 10, 30 Onsdag 17. mars Hyggekveld klokken 18,15-20,00 Kaffe og utlodning. Torsdag 18. mars Bingo i trivselsstua i første etasje. Klokken 11 til 12. Søndag 21 mars. Rokke musikk lag synger på 3 avdeling klokken 16,00. Onsdag 22. mars Hyggekveld klokken 18,15-20,00 En times konsert med Frode Moltemyr. Kaffe og utlodning. Torsdag 23. mars Bingo i trivselsstua i første etasje. Klokken 11 til 12. På grunn av at det går Norovirus på Halden sykehjem er alle fellesaktiviteter innstilt inntil videre. Dette for å prøve å unngå at smitten brer seg. Frivillige, prestene og andre som gjør en innsats har fått beskjed om å ikke komme før det blir gitt klarsignal om at smitten er over for denne gang. Følg med på nettsidene våre, der vil vi legge ut opplysninger fortløpende. Mandag 29. mars Bake gruppe. Kjøkkenet i første etasje. Klokken 10,30-12,00 Tirsdag 30. mars 2 avdeling har sittedans klokken 10,30 3 avdeling har erindrings gruppe på utsikten i 3 etasje. Klokken 10,30. 4 avdeling har besøk av tirsdags gruppa fra frivillighetssentralen klokken 10, 30 Gjør dere klare for å være sosiale og aktive folkens! Fredag 7.mai skal vi samles på idrettsbanen i Rokke og utfolde oss på fotballbanen og volleyballbane. Festkomiteen vil ordne med innkjøp av grillmat og stå for det praktiske i den sammenheng. DU må ta med deg drikke og noe å sitte på. Vi håper på fire lag og har delt avdelingene opp i farger. 2.avdeling: ROSA, 3.avdeling: LILLA, 4.avdeling: BLÅ og så ber vi 5.avdeling og om de vil være med er de GULE. Så er det opp til hver avdeling å avgjøre hvordan de vil bruke fargene for å markere sin avdeling. Dette er en turnering som satser sterkt på et sosialt tilsnitt og kan du ikke spille noe ballspill så møt opp likevel. Du kan altids hjelpe til med noe eller bare være publikum og delta i det sosiale livet rundt kampene. For at det ikke skal bli en veldig våt og kald erfaring tar vi værforbehold, men husk at for idrettsutøvere er det viktig med væskeintaket uansett hvordan været er. For å dekke utgiftene til mat og leie av plassen vil det bli en egenandel på 50 kr. Påmeldingsfrist er 23.april og lister vil bli hengt opp på alle avdelingene. Blir dette vår stil?

8 Halden sykehjem Kjærlighetsstien Halden Tekst & foto Lisa Gustavsen Tlf Enhetsleder for sykehjemsenheten Inger Lund Olsen Tlf / Fax E-post: eller Maskoter på sykehjemmet Ofte er den lille yorkshire-terrieren Doris med matmor Patricia når hun er på jobb på 3.avdeling. Beboerne koser seg både med å se den lille krabaten og å kjele med henne når Doris og hun legger seg godt tilrette på et fang eller i en stol. 4.avdeling har også sin egen lille maskot. Eier Mette Hagerup har noen ganger med seg Charlie, av rasen toy Charlie pomeranian, til stor glede for mange. Nye arbeidsrom i bruk Avdelingene har nå fått omorganisert sine arbeidsplasser. Det som tidligere var lager langt nede i korridoren er nå gjort om til arbeidssted med to pcplasser. Her kan de ansatte sitte og jobbe med dokumentering og registrering. Istedenfor et travelt vaktrom har nå alle mulighet til å trekke seg litt tilbake om de skal konsentrere seg om papirarbeidet. Patricia og Rita på 3.avd.

ZAREPTAS KRUKKE. - Etikk satsning ved Halden sykehjem. Sykehjemsnettverk 9. september Prosjektleder Heidi Karlsen

ZAREPTAS KRUKKE. - Etikk satsning ved Halden sykehjem. Sykehjemsnettverk 9. september Prosjektleder Heidi Karlsen ZAREPTAS KRUKKE - Etikk satsning ved Halden sykehjem Bakgrunn for prosjektet Halden sykehjem har deltatt i det nasjonale kvalitetskommuneprogrammet, som har som mål å øke kvaliteten på tjenestene til våre

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Avisa vår. Banjo Kari på besøk på Iddebo Musikeren Frode Moltemyr

Avisa vår. Banjo Kari på besøk på Iddebo Musikeren Frode Moltemyr Avisa vår 4 utgave november 2013 Banjo Kari på besøk på Iddebo Musikeren Frode Moltemyr Formiddags kino fredag 25 oktober var det satt opp kinoforestillingen: optimistene alle sykehjem og bofellesskap

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer

Solfangeren. har eget sangkor. Stangeløkka barnehage. 3.årgang Nr.8 2010

Solfangeren. har eget sangkor. Stangeløkka barnehage. 3.årgang Nr.8 2010 HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE Solfangeren Når barn kommer på besøk til Halden sykehjem sprer de mye glede rundt seg. Denne gangen var det Stangeløkka barnehage som fylte

Detaljer

Vage Vera: SITAT: «På den ene siden og på den andre siden» MÅL: At alle skal ha et positivt utbytte av refleksjonsgruppen.

Vage Vera: SITAT: «På den ene siden og på den andre siden» MÅL: At alle skal ha et positivt utbytte av refleksjonsgruppen. Vage Vera Vage Vera: Vera er avdelingsleder ved sykehjemmet og leder for den etiske refleksjonsgruppen. Hun har «gått gradene» og jobbet seg opp fra assistent til sykepleier til leder. Vera synes det er

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Hvordan bruke de ulike metodene til å finne riktig miljøbehandling for den enkelte pasient.

Hvordan bruke de ulike metodene til å finne riktig miljøbehandling for den enkelte pasient. Hvordan bruke de ulike metodene til å finne riktig miljøbehandling for den enkelte pasient. Erfaringer fra skjermet enhet på Tasta sykehjem i Stavanger v/ingebjørg Jordbrekk avd.spl. Tasta sykehjem Privat

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP)

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Elisabeth Østensvik - 6. mai 2010 Innhold: Prosjektet Far Vel den siste tiden Hva er Liverpool Care Pathway (LCP)? Implementering av LCP: - 2 prosjekter

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom Februar I februar skjer det litt av hvert og vi starter opp med et nytt prosjekt! Dette kommer vi nærmere inn på etter vi forteller om hvordan vi har hatt det i januar. Januar har vært en oppstartsmåned

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form Aktivitetsdagbok for deg som vil komme i bedre form Vil du komme i bedre form og være mer fysisk aktiv enn du er nå? Da kan denne dagboken være en hjelp til planlegging og gjennomføring. Her kan du skrive

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Larvik kommune er her beskrevet todelt. En del omhandler

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Aksjon Ungdom. Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune

Aksjon Ungdom. Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune Aksjon Ungdom Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune Tromsø kommune gir sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år på sykehjem, hjemmetjeneste og på dagsenter Sammen for

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Velkommen til Skinnarberga Helsehus

Velkommen til Skinnarberga Helsehus Velkommen til Skinnarberga Helsehus Juni 2017 Vår hovedmålsetting Definisjon: «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Idébank i aktiv omsorg Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Høst 2011 Idébank i aktiv omsorg Elektronisk fagressurs om aktiv omsorg til kompetanseheving og til inspirasjon: Gode eksempler Verktøy og metoder

Detaljer

Begrense tvang kort og godt

Begrense tvang kort og godt GLEMMEN SYKEHJEM Prosjektrapport juli 2011 Begrense tvang kort og godt - UTVIKLING AV EN MODELL FOR REFLEKSJON I HVERDAGEN OMSORG KVALITET GLEDE Av FoU-leder Elisabeth Østensvik BEGRENSE TVANG - KORT OG

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Foto: Connie Slettan Olsen FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 Hva er Frisklivsdosetten? Det er kjent at meningsfull aktivitet, som i størst mulig

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

Velkommen til ULSET SYKEHJEM. Informasjonsbrosjyre for beboere og pårørende

Velkommen til ULSET SYKEHJEM. Informasjonsbrosjyre for beboere og pårørende Velkommen til ULSET SYKEHJEM Informasjonsbrosjyre for beboere og pårørende Hjertelig velkommen til oss! Vi ønsker deg og dine pårørende hjertelig velkommen til Ulset sykehjem. Vi ønsker å gjøre vårt beste

Detaljer

Solfangeren. Kulturskolen underholdt. Julemesse

Solfangeren. Kulturskolen underholdt. Julemesse HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE 3.årgang Nr.10 2010 Solfangeren Kulturskolen underholdt En mørk hustrig høstkveld i slutten av november deltok elever fra Kulturskolen på

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Skjoldtunet sykehjem

Skjoldtunet sykehjem REDUKSJON AV FALL I SYKEHJEM Skjoldtunet sykehjem Kjersti Øpstad Sønneve Teigen SKJOLDTUNET PILOT Skjoldtunet pilot fra Bergen kommune i Pasientsikkerhetskampanjen i TRYGGE HENDER Hordaland: Os kommune,

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving. www.ks.no/etikk-kommune

Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving. www.ks.no/etikk-kommune Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving www.ks.no/etikk-kommune Omorganisering Brukermedvirkning Retningslinjer Eldrebølge Kvalitetsforskrifter Avviksmeldinger Prioriteringer

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Aktivitetsvenn i Oppdal kommune. Demensforum 2017 Trondheim Jarbjørg Gunnes Sykepleier i Demensteam/Hjemmetjenesten

Aktivitetsvenn i Oppdal kommune. Demensforum 2017 Trondheim Jarbjørg Gunnes Sykepleier i Demensteam/Hjemmetjenesten Aktivitetsvenn i Oppdal kommune Demensforum 2017 Trondheim 31.05.2017 Jarbjørg Gunnes Sykepleier i Demensteam/Hjemmetjenesten Prosjektgruppa hadde oppstart i 2015 her med Siri Rosvold Brustad som er Regional

Detaljer

Lill- Karin Aanes. Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg. 18. september 2012

Lill- Karin Aanes. Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg. 18. september 2012 Lill- Karin Aanes Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg Åpen dør Villige hender Varme hjerter Formål: Å bruke frivillige til avlasting og støtte for alvorlig

Detaljer

Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden. Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009

Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden. Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009 Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009 Den døende pasient/beboer Hvordan kan vi sikre kontinuitet, oppfølging, behandling

Detaljer

Banurens periodeplan for Oktober, November og Desember- 2015.

Banurens periodeplan for Oktober, November og Desember- 2015. Banurens periodeplan for Oktober, November og Desember- 2015. Nå er vi allerede godt i gang med oktober måned, og høsten er her. Foran oss ligger nye muligheter, opplevelser og spennende erfaringer. Denne

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Så ta da mine hender og før meg frem

Så ta da mine hender og før meg frem Så ta da mine hender og før meg frem Tro og liv hos eldre mennesker med demens Sykehjemsprest Anne Jørstad Fagdag 24.11.16 Anne Jørstad! Prest i Den norske kirke! Menighetsprest i 9 år! Sykehjemsprest

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Årets andre høstmåned har kommet og gått med mildvær og vakre

Detaljer

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Åndelig/ eksistensiell omsorg Vi derfinerer det åndelige området som helheten av de eksistensielle spørsmålene

Detaljer

Avisa vår. Godt Nyttår. Er det noen som har nyttårs forsetter i år tro? Jeg tenkte jeg skulle bli flinkere til å trene i 2014

Avisa vår. Godt Nyttår. Er det noen som har nyttårs forsetter i år tro? Jeg tenkte jeg skulle bli flinkere til å trene i 2014 Januar og februar2014 Året 2013 ligger bak oss. Det har vært et år med mye aktivitet i enhet sykehjem. Enhet sykehjem omfatter: Solheim senter, Iddebo sykehjem, Karrestad sykehjem, Karrestad eldresenter

Detaljer

Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011

Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011 Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011 Glemmen sykehjem USH Østfold Fredrikstad kommune ca 70 000 innbyggere Glemmen sykehjem

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Solfangeren. Toner egnet til å vekker minner. Les om en vellykket trivselskveld på. Fagstoff. Side 6. Etikken blomstrer. Ny gruppe

Solfangeren. Toner egnet til å vekker minner. Les om en vellykket trivselskveld på. Fagstoff. Side 6. Etikken blomstrer. Ny gruppe HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE 3.årgang Nr.3 2010 Solfangeren Toner egnet til å vekker minner Les om en vellykket trivselskveld på Side 6 Ny gruppe Kreative pasienter kan

Detaljer

Systematisk opplæring i bruk av medikamenter til døende pasienter i sykehjem. Trysil 22 november Kreftsykepleier Eva Markset Lia

Systematisk opplæring i bruk av medikamenter til døende pasienter i sykehjem. Trysil 22 november Kreftsykepleier Eva Markset Lia Systematisk opplæring i bruk av medikamenter til døende pasienter i sykehjem Trysil 22 november 2009- Kreftsykepleier Eva Markset Lia 1 St. Hansåsen sykehjem Undervisningssykehjemmet i Telemark Frednes

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Åshild Berg Kaldestad Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende Det er en omsorg der en støtter

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 LADEGÅRDEN SYKEHJEM Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 Direkte telefoner: Post 2: 53 03 11 40 Post 3: 53 03 11 60 Post 4: 53 03 11 80 Post 5: 53 03 12 00 Rosegrenden 53

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune. Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund

Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune. Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund Agenda Hva er hverdagsrehabilitering? Status for prosjektet - pasienteksempler Sarpsborg kommune

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Solfangeren. Aktiviteter gir hverdagen mening. Et løft for førsteinntrykket

Solfangeren. Aktiviteter gir hverdagen mening. Et løft for førsteinntrykket Newsletter Solfangeren HALDEN SYKEHJEMS Date INTERNAVIS Newsletter FOR PASIENTER, Title PÅRØRENDE OG ANSATTE 3.årgang Nr.7 2010 Aktiviteter gir hverdagen mening Aktivitetsnivået på Halden sykehjem er i

Detaljer

Mars 2015. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole. 6. Vi repeterer formen sirkel. 4. Vi går på tur

Mars 2015. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole. 6. Vi repeterer formen sirkel. 4. Vi går på tur Mars 2015 Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole 3. 4. 5. 6. Vi repeterer formen sirkel 9. Lekegrupper på avdeling 10. 11. 12. 13. Vi jobber med formen «trekant» 16. Kulturskole 17. 18. 19. 20. Vi jobber

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer