Virksomhetsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport 2013"

Transkript

1 Virksomhetsrapport 01 kompetanse tillit handlekraft innovasjon

2 Lars Andresen på befaring ved Zelazny Most i Polen (se prosjektomtale side 6). Velkommen NGI kunne i 01 se tilbake på 60 års stolt historie og fremragende resultater. Men vi er mer opptatt av å se fremover. Dette ble blant annet vist gjennom markedsdagene NGI arrangerte innen våre fire markedsområder Offshore energi Bygg, anlegg og samferdsel Naturfare Miljteknologi, for kunder og samarbeidspartnere. NGI lever opp til sin visjon om å være et internasjonalt ledende kompetansesenter. Dette er bærebjelken i strategien NGI utarbeidet i 01 for de neste fire årene. Spennende utfordringer ligger foran oss, med sterk befolkningsvekst, spesielt i byregionene, store etterslep i bygging av infrastruktur, klimaendringer og ekstremvær, økt etterspørsel etter mineraler, fortsatt høy aktivitet i offshoreaktiviteter og europeisk satsning på fornybar energi. Disse utfordringene er drivere som forventes å gi stor etterspørsel etter NGIs kompetanse og løsninger de kommende årene. Også på det internasjonale markedet er det gode og uutnyttede muligheter for NGIs ekspertise. Som en næringsdrivende stiftelse har NGI følgende samfunnsoppgaver: Nasjonalt senter for geoteknisk forskning og utvikling NGI skal drive forskning og utvikling innen geoteknikk og tilhørende fag som skaper resultater i form av ny kompetanse, nye metoder og ny teknologi Utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk Våre resultater skal være relevante for markedet og komme til anvendelse Sørge for faglig utvikling av medarbeidere og bistå med utdanning Kontinuerlig kompetanseheving hos egne medarbeider og samspill med de viktigste norske utdanningsmiljøene innen våre fagområder er en vesentlig del av vår virksomhet Vi takker våre oppdragsgivere, partnere og Norges forskningsråd for tilliten dere viser oss gjennom utfordrende oppgaver. Denne Virksomhetsrapporten gir et innblikk i NGIs virke i 01. Lars Andresen Administrerende direktør Virksomhetsrapport 01

3 Innhold Velkommen Strategi Offshore energi 4 - Omfattende grunnundersøkelser for Johan Castberg - Forskning på offshore vindturbin-fundamentering - NGI-laboratorium tiltrekker internasjonale forskere Bygg, anlegg og samferdsel 6 - Krevende prosjektering for Nasjonalmuseet - Hvor stabil er dammen Zelazny Most? - AEM undersøkelser for vannkrafttunnel i Zambia Naturfare 8 - En tredel av norsk vei og bane skredutsatt - Fonnbu skredforskningstasjon 40 år - Jordskredvarsling i Bangladesh Strategi NGI utarbeidet i løpet av 01 en strategi for virksomheten for de neste fire år. Strategien er et resultat av en prosess som har involvert hele NGIs organisasjon, og er forankret i NGIs samfunnsoppdrag, forventet markedsutvikling og våre verdier. Strategien vil bli implementert gjennom årlige handlingsplaner, budsjetter og daglige prioriteringer. Miljøteknologi 9 - Renere jord og vann rundt Hakavik kraftverk - Arch - Mange belastninger for Europas laguner - Avdekker tungmetaller og krittpiper for HAV Eiendom Styrets beretning 01 1 Regnskap 14 Nøkkeltall 15 Hovedprioriteringene for strategien har vært økt relevant kompetanse av internasjonal kvalitet, og fokus på lønnsomhet i NGIs drift. NGI skal levere ny kompetanse, nye metoder og teknologi som kommer til anvendelse i næringsliv og forvaltning. Norges Geotekniske Institutt (NGI) er en uavhengig privat næringsdrivende stiftelse som utfører forskning, utvikling og avansert rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag, både for landbasert og offshore virksomhet. NGI er også en aktiv samarbeidspartner for universiteter, og deltar sammen med dem i undervisning, veiledning av studenter og forskningsprosjekter. NGIs virksomhet er rettet mot både nasjonale og internasjonale markeder. NGI ble formelt opprettet pr 1. januar 195, som et institutt under Norges Teknisk Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF), og ble i 1986 omgjort til selvstendig stiftelse. NGI har i dag hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, snøskredforskningsstasjon i Strynefjellet og datterselskap i Houston, Texas, USA. Virksomhetsrapport 01

4 Offshore energi NGI er internasjonalt ledende på flere områder innen offshore geoteknikk relatert til utbygging av olje- og gassfelt og vindkraft. Et tegn på dette er at NGI ble utnevnt som vert-skap for rd International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics (ISFOG) i 015. Ca. prosent av NGIs aktivitet i 01 er relatert til markedsområdet Offshore energi. Les mer på Read more on NGI-lab tiltrekker internasjonale forskere Gjesteforskere på SRL i 01, Hongfen Zhao fra Kina og Santiago Quinteros fra Ecuador. Forskere innen jordmekanikk fra forskjellige deler av verden er kommet til Schmertmann Research Laboratory (SRL) på NGI i løpet av det første hele året etter at forsøkslaboratoriet for jord, sand og leire ble innviet i mai 01. Innen utgangen av 01 har forskere fra Kina, Ecuador og Brasil oppholdt seg ved SRL i lengre perioder for å benytte de avanserte laboratoriefasilitenene. Hovedideen med etableringen av SRL er å tilby et åpent geoteknisk laboratorium med avansert testutstyr for å utforske grunnleggende oppførsel til løsmasser som leire og sand, forteller Rune Dyvik, som er fagansvarlig for geotekniske laboratorietjenester ved NGI. Professor John H. Schmertmann donerte midler til anskaffelse av avansert testutstyr for å stimulere til uavhengig forskning som kan komme til nytte og anvendelse for hele det internasjonale geotekniske miljøet. Studenter, post-doktorkandidater og internasjonale forskere oppfordres derfor til å ta utstyret og NGIs støttefunksjoner i bruk. FoU på fundamentering for offshore vindturbiner NGI har gjennomført et tre års forskningsprogram med fokus på geotekniske utfordringer ved etablering av offshore vindturbin-parker. Et avslutningsseminar på NGI høsten 01 samlet mer enn 70 internasjonale eksperter innen dette fagområdet. Forskningsprogrammet Offshore wind turbine foundations (011-01) ble initiert av NGI og er finansiert med midler via Norges forskningsråd. Forskningen har fokusert på tre hovedområder: Grunnundersøkelser Geoteknisk prosjektering (design) Monitorering (instrumentert overvåking) av vindturbininstallasjoner. Hensikten har vært å forbedre eksisterende metoder og å utvikle nye teknikker ifm. planlegging, prosjektering og installasjon av fundamenter for vindturbiner offshore. Arbeidet er utført i nært samarbeid med aktørene i offshorenæringen. Avslutningsseminaret samlet mer enn 70 internasjonale eksperter Karl Henrik Mokkelbost Områdeleder Thomas Langford Offshore geoteknikk Dag Tollefsrud Instrumentering og overvåkning Karin M. Norén-Cosgriff Computational Geomechanics (CGM) Morten Andreas Sjursen Laboratorium og modellforsøk Lars Grande Petroleumsgeomekanikk og -geofysikk (PGG) John H. Schmertmann (til venstre) og Rune Dyvik på SRL i 01 4 Virksomhetsrapport 01

5 Omfattende grunnundersøkelser for Johan Castberg Mer enn 50 NGI-ansatte var involvert i grunnundersøkelsen på Johan Castberg feltet i 01. Oppdragsgiver var Statoil. Grunnundersøkelsene bestod i et stort antall av offshore og onshore laboratorieundsøkelser. Formålet er å gi jordparametre som danner grunnlaget for design av en rekke ulike installasjoner på havbunnen. Dette inkluderer sugeankre og flere strukturer på havbunnen, som templates, risere m.m. I tillegg blir det prosjektert mange rørledninger internt på feltet og rørledningstraseer til land. Johan Castberg-feltet ligger 40 km nordvest for Hammerfest. Eksperter fra forskjellige fagdisipliner hos NGI var i løpet av første halvår 78 dager i felten ifm. grunnundersøkelser av sjøbunnssedimenter i aktuelle områder for eventuell utbygging eller traseer for rørledninger. Deretter fulgte et omfattende arbeid hos NGI i Oslo med laboratorietesting på opptatte jordprøver, vurdering av sonderinger i felt samt sammenstilling av resultater til en omfattende rapportering. Mer enn 50 NGI-ansatte var involvert i grunnundersøkelser på Johan Castberg feltet i 01 Rapportene fra NGI bidrar til å gi Statoil grunnlag for å vurdere optimal plassering av ulike strukturer på havbunnen. De vil også gi grunnlag for senere prosjektering av disse strukturene. Dette har vært et meget krevende oppdrag i et stort område med varierende forhold, og den største offshoreleveransen for NGI innenfor grunnundersøkelser siden undersøkelsene for Ormen Lange-feltet og Storegga-skredet, som pågikk over flere år. Undersøkelsen er Statoils største noen gang innenfor et kalenderår. Historie og veien videre NGIs aktivitet innen offshoremarkedet startet med Norges offshore-eventyr på begynnelsen av 1970-tallet med grunnundersøkelser og vurdering og prosjektering av fundamentering for de store gravitasjonsplattformene. Forskning på syklisk oppførsel av sjøbunnsmaterialer (på grunn av bølgelast) og beregningsmetoder for design av fundamenter og forankring av offshorekonstruksjoner, har gjort NGI ledende innen offshore geoteknikk. Fremtidig satsing: Offshore geohazards - koordinere arbeid med utbyggere og komplementær fagekspertise Videre forskning på bøttefundamenter for offshore vindturbiner - styrke bånd med utvalgte internasjonale aktører Lagring av CO - laboratorieundersøkelser og samarbeid med universiteter FoU på materialoppførsel av løsmasser via Schmertmann Research Laboratory, SRL Fortsatt forskning på peler - tidseffekter og probabilistiske metoder for beregning av kapasitet Samarbeid med firmaer for kommersialisering av NGIs tekniske løsninger Etablering av datterselskap i Australia, NGI Perth Grunnundersøkelser av sjøbunnsedimenter Virksomhetsrapport 01 5

6 Bygg, anlegg og samferdsel NGI er Norges største geotekniske kompetansesenter. Forskning kombinert med rådgivning gir et unikt utgangspunkt for å levere banebrytende og optimale løsninger. NGI er en naturlig samarbeidspartner for byggherrer, myndigheter, rådgivere, entreprenører og industri. Av NGIs aktivitet i 01 er 9 prosent relatert til Bygg, anlegg og samferdsel. Les mer på Read more on AEM undersøkelser for vannkrafttunnel i Zambia Hva skjuler seg i berget av sprekker og mulige løsmasser? I forberedelsene til et tunnelprosjekt kan det være helt avgjørende å finne ut av dette. I Zambia er det planer om å bygge en vannkrafttunnel på totalt km i regi av SN Power. NGI ble leid inn for å gjennomføre elektromagnetiske målinger (resistivitetsundersøkelser) fra luften, basert på AEM, Airborne Electro- Magnetic system. Målingene inngår i et forskningsprosjekt, der målene var å kartlegge dybdeforvitring og finne svakhetssoner. Boringsprogrammet ble justert ut fra funnene i undersøkelsene. Hvor stabil er dammen Zelazny Most? Zelazny Most er en dam for deponering av avfallsmasser fra koppergruvene nær Lubin i det sydvestlige hjørnet av Polen. Dammen er dannet av en ringformet voll som er blitt bygget opp siden det nasjonale gruveselskapet KGHM startet driften tidlig på 1970-tallet. I dag er dammen 60 meter på det høyeste, og den øker med over 1 meter i året. De siste 0 årene har det blitt målt økte deformasjoner enkelte steder rundt dammen. Dette har reist tvil om dammens stabilitet. En internasjonal ekspertgruppe er koblet inn. Zelazny Most - oversiktsbilde Ørjan Nerland Områdeleder Elin Katrine Morgan Ingeniørgeologi og bergteknikk Magnus Rømoen Landfundamentering Kristoffer Kåsin Avdeligsleder Feltundersøkelser Vidar Gjelsvik Avdeligsleder Geoteknikk og Naturfare NGI Trondheim NGI har gjennom flere år hatt oppdrag fra gruveselskapet. Finite element analyser har i perioden vært en stor aktivitet. Målet med beregningene er å forstå årsakssammenhengene bak deformasjonene, evaluere ulike tiltak for å bremse utviklingen og bedre dammens stabilitet. En viktig del av jobben har vært å sammenlikne beregningsresultatene med målingene som utføres ute i felt. AEM - Grunnundersøkelser i Zambia NGI har også vært sterkt involvert som rådgiver under installasjon av måleinstrumenter og i forbindelse med tolking av måleresultater. Beregningene og sammenlikningen med målinger har gjort det mulig å øke nøyaktigheten i beregningene av fremtidig deformasjonsutvikling og hvor høy dammen kan bygges. NGI er også engasjert i risikovurderinger av samfunnsmessige konsekvenser knyttet til et eventuelt dambrudd. Vollen sett fra utsiden Dammen er i dag 60 meter på det høyeste, og den øker med over 1 meter i året 6 Virksomhetsrapport 01

7 Foto: arkitekt Kleihues + Schuwerk, illustratør MIR as / Statsbygg Krevende prosjektering for Nasjonalmuseet Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo skal stå klart i 019. NGI er geoteknisk rådgiver for Rambøll AS, Statsbyggs hovedkonsulent på prosjektet. Byggearbeidet ble påbegynt i mars 014, da kulturminister Torhild Widvey offisielt åpnet byggeplassen. NGI har siden 011 bidratt med geoteknisk, ingeniørgeologisk og miljøteknisk prosjektering. Leveransene i 01 besto hovedsakelig av innledende arbeider med omlegging av infrastruktur og etablering av hovedbyggegrop. Byggegropen blir omsluttet av en vanntett spuntvegg og blir omtrent 9 m dyp. Den skal etableres i både løsmasser og berg. Ekstra utfordrende er det at det under tomta er flere bergtunneler. Vestbanetomtens sentrale beliggenhet, med bygninger, gater og annen infrastruktur tett innpå, gir utfordringer med tanke på skaderisiko i naboområdet og logistikkmessig utførelse av byggearbeidene. Det er derfor fokus på tiltak for å forebygge skader på naboeiendommene. NGIs leveranse i 01 besto hovedsakelig av innledende arbeider med omlegging av infrastruktur og etablering av hovedbyggegrop Museumsbygningen vil få en alabasthall med utsiktsplattform som visuelt blikkfang. NGIs arbeid med Nasjonalmuseet fortsetter utover i 014 og 015, med videre detaljprosjektering og utarbeidelse av arbeidstegninger. Arkitekter er Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbh. Total kostnadsramme for bygget er på ca 5 milliarder kroner. Historie og veien videre NGIs sentrale rolle innen geoteknisk forskning og rådgivning er resultat av en bevisst strategi. Allerede fra starten i 195 var kombinasjonen av FoU og rådgivning et sentralt tema, i tillegg til bevisstheten på å tiltrekke seg gode medarbeidere, og holde god kontakt med oppdragsgivere og deres utfordringer, samt å samarbeide med internasjonale fagmiljøer. Dette står fremdeles sentralt i NGIs strategi for NGI vil være kundenes og studentenes førstevalg. Vi arbeider aktivt for å øke NGIs andel av FoU- og innovasjonsaktiviteter, også innen Bygg- anlegg- og samferdselssektoren. Eksempler på pågående FoU-prosjekter med oppdragsgivere og samarbeidspartnere er Begrensskade - som har til formål å begrense skader innen bygg og anlegg på grunn av grunnforhold og fundamenteringsarbeid. Et annet er GeoFuture som bidrar med oppdaterte og nyutviklede geotekniske beregningsmetoder og integrasjon av data om grunnforhold og -dimensjonale visualiseringer. Et annet aspekt som vil prioriteres fremover er forståelse av risikovurdering og anvendelse kunnskap om risiko i prosjektarbeid og prosjekt-utvikling. Nasjonalmuseet - Første spadetak onsdag 6. mars 014 Virksomhetsrapport 01 7

8 Naturfare NGI har internasjonalt anerkjent ekspertise for å vurdere fare for naturskader forårsaket av snøskred, løsmasseskred, fjellskred, flom eller jordskjelv. Vi gir råd til næringsliv, myndigheter, grunneiere og andre med ansvar for sikkerhet. Ca. 15 prosent av NGIs aktivitet i 01 er relatert til Naturskade-området. Les mer på Read more on Anders Solheim Områdeleder Ulrik Domaas Snø- og steinskred Andi A. Pfaffhuber Geokartlegging Guro Grøneng Avdeligsleder Løsmasseskred og risiko Fonnbu skredforskningsstasjon 40 år På Strynefjellet har NGI Norges mest omfattende infrastruktur for forskning på snøskred. Forskningsstasjonen Fonnbu feiret 40 år i 01, noe som blant annet ble markert med et todagers snøskredseminar med deltakere fra inn- og utland. Like ved Fonnbu driver NGI det ene av to operative anlegg for fullskala snøskredforsøk i verden. I 01 leverte NGI snøskredvarsler til bl.a. Jernbaneverket, Mesta, Statens vegvesen og 16 kommuner i Nord-Norge. Skredeksperter fra NGI blir ofte tilkalt ved alvorlige hendelser. De holder skredkurs og bidrar med informasjon på ulike arenaer se alt basert på 40 år med sammenhengende forskningsinnsats. NGI samarbeider med NVE, som nå står for den offisielle varslingstjenesten i Norge se Jordskredvarsling i Bangladesh Et automatisert system for tidlig varsling av jordskredfare i Bangladesh ble satt i drift i februar 01. NGI samarbeidet med Geological Survey of Bangladesh (GSB) om å utarbeide dette systemet, som kan forutsi og varsle fare for jordskred forårsaket av store nedbørsmengder. Mange ser for seg Bangladesh som et flatt land, siden elvedeltaet ofte blir oversvømmet. Men dette er et land med variert og kupert natur, fjell i innlandet og åser og høydedrag øst for Bengalbukten, i områdene som grenser mot Myanmar, forklarer Rajinder Kumar Bhasin, ingeniørgeolog i NGI. Grunnen her består stort sett av sandstein og løse bergarter, som lett smuldrer opp og utløser skred når det kommer mye nedbør. Hvert år omkommer mange mennesker i disse skredulykkene. Bangladesh rammes i ekstrem grad av naturkatstrofer, som flom, sykloner, jordskjelv, jordskred og tsunamier Bangladesh rammes i ekstrem grad av naturkatstrofer, som flom, sykloner, jordskjelv, jordskred og tsunamier. Myndighetene har derfor satt mye inn på tiltak som kan redusere farenivået. NGI har bistått med undersøkelser og beregninger. I tillegg ble det satt opp fire autmoatiske værstasjoner i områdene som har vært særlig utsatt for jordskred. Fonnbu skredforskningsstasjon Montering av system for varsling av jordskredfare i samarbeid med Geological Survey of Bangladesh 8 Virksomhetsrapport 01

9 En tredel av norsk vei og bane skredutsatt Minst 7 prosent av norske veistrekninger og 1 prosent av jernbanenettet er i risikosonen for å bli rammet av snøskred eller steinsprang. Stengte veier som følge av skred koster samfunnet minst 100 millioner kroner i året. Dette var noen av konklusjonene som fremgikk av sluttrapporten fra InfraRiskprosjektet, som ble offentliggjort i desember 01 av NGI, Meteorologisk institutt, CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI). For første gang er det her gjort en samlet gjennomgang og vurdering av hvilken trussel ekstremvær utgjør for norsk infrastruktur. Rapporten indikerer at dagens ekstremvær kan bli fremtidens normalvær, og at dagens infrastruktur vil bli utsatt for større belastning enn den er konstruert for, sier Anders Solheim, som leder området naturfare hos NGI. InfraRisk var et treårig forskningsprosjekt, finansiert av Forskningsrådets NORKLIMA program, sammen med Jernbaneverket og Statens vegvesen, og med NGI som prosjektleder. Blant hovedmålene var å forstå hvordan klimaendringer påvirker ekstremvær, samle kunnskap om hvordan ekstremvær påvirker transportinfrastrukturen samt å utvikle metodikk for å vurdere og kvantifisere sårbarhet og risiko. Studiene ble basert både på historiske data og tilgjengelige fremtidsscenarier. Noen hovedkonklusjoner: Kraftig regnvær forekommer oftere og er blitt mer intense de siste 50 årene. Vinternedbøren har samlet sett økt. I områder av landet med kalde vintre har det vært en økning i største årlige snødybde de siste 50 år, mens den har avtatt i lavlandet og kystnære områder. Steinsprang er den skredtypen som oftest rammer norske veier, og står for størst ødeleggelser. Snøskred er den skredtypen som oftest fører til stengte veier, som er mest kostbart. En konsekvens av problemer på jernbanenettet er at mer godstrafikk flyttes fra bane til vei, noe som igjen bidrar til økt slitasje på veinettet, i tillegg til en negativ klimaeffekt. Kraftig regnvær forekommer oftere og er blitt mer intense de siste 50 årene Historie og veien videre Behovet for grunnleggende forståelse av kvikkleire for å hindre og begrense skader ifm. kvikkleireskred var en av hovedaktivitetene ved opprettelsen av NGI. Kompetansen for vurdering av skredfare i løsmasser og fjell ble etter hvert høyt anerkjent, og Stortinget bestemte i 197 at snøskredforskning skulle tilligges NGI. Med faren for betydelige klimaendringer og konsekvenser for naturskader i form av flom og skred, har risikovurdering av skred og skredfare blitt et sentralt tema. NVE ble i 009 ble tillagt det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av skredulykker. NGI er en viktig kompetansekilde for NVEs forvaltningsoppgaver, og NVE er en viktig oppdragsgiver og samarbeidspartner for NGI innen naturfareområdet. Fremtidig satsing: FoU knyttet til varsling av jordskredfare Videreutvikle aktiviteten ved Fonnbu/Ryggfonn, forsknings-stasjonen for snøskred i Strynefjellet, med aktiv deltakelse fra sentrale aktører FoU knyttet til risikovurdering FoU på kostnadseffektive sikringstiltak. Virksomhetsrapport 01 9

10 Miljøteknologi NGI står sentralt i arbeidet med opprydding av forurenset jord, grunnvann, sedimenter og berg. Vi utvikler metoder for undersøkelse, evaluering av risiko samt gjennomføring av tiltak. Ca. 1 prosent av NGIs aktivitet i 01 er relatert til Miljøteknologi, i tillegg er det mange miljørelaterte oppgaver innen bygg og anlegg. Les mer på Read more on Anne Kibsgaard Områdeleder Arne Pettersen Vann og ressurser Paul Sverdrup Cappelen Forurensning og arealutvikling Marianne Kvennås Avdeligsleder Miljø Trondheim Renere jord og vann rundt Hakavik kraftverk Hakavik kraftverk i Øvre Eiker, Buskerud, ble satt i drift i 19 for å gi strøm til jernbanen. Det eies av Statkraft. Rørgaten som leder vann til turbinene har et fall på 89 meter. Ved sandblåsing av rørene ble det tidligere brukt blåsesand bestående av kullslagg som inneholder PAH/tjærestoffer. I forbindelse med slik rengjøring, gjennomført i 1980, ble deler av blåsesanden sluppet ut i innsjøen Eikeren. NGI ble i 011 kontaktet av Statkraft for å undersøke omfang og risiko knyttet til forurensning på sjøbunnen rett utenfor kraftverket. For å avklare hvor forurensningen stammet fra, hvordan den fant veien ut i innsjøen og om det fortsatt skjer en transport av forurensning til Eikeren, gjorde NGI i 01 i samarbeid med Statkraft en feltkartlegging av forholdene langs hele rørgaten. Kartlegging av jorden i rørgaten viste at det flere steder fremdeles var høye konsentrasjoner av PAH/tjærestoffer. I grunnvannet nedstrøms rørgaten ble det ikke funnet spor av tjærestoffer. NGIs risikovurdering, utført for Statkraft, konkluderte bl.a. med at forurensende partikler til en viss grad fortsatt transporteres med bekker og overflatevann til resipienten Eikeren. Dette vil ha en dobbel positiv effekt Høsten 01 ble det laget en tiltaksplan i to deler. Den første delen handler om håndtering av forurensede masser rundt Hakavik kraftverk i forbindelse med planlagt ombygging av kraftstasjonen. Den andre delen tar for seg hva som bør gjøres langs rørgaten. Her anbefaler NGI bl.a. å fjerne de massene som er mest forurenset. Det viktigste tiltaket er å avskjære småbekker og overflatevann, slik at vannet ikke kommer inn i forurensede områder. Dette vil ha en dobbel positiv effekt, siden fundamentene i rørgaten utsettes for mindre erosjon samtidig som spredning av miljøgifter til Eikeren reduseres. Arch - Mange belastninger for Europas laguner Laguner er grunne bukter avstengt fra havet av smale landtunger eller ved elvedeltaer. De representerer dynamiske og komplekse økosystemer i overgangen mellom ferskvann og saltvann. ARCH - Architecture and roadmap to manage multiple pressures on lagoons, er et FoU-prosjekt som skal utvikle metoder for å håndtere de mange problemene som berører europeiske laguner og våtmarksområder. ARCH er finansiert av EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, tema 6 Miljø (inkludert klimaendringer). NGI koordinerer prosjektet, som har elleve deltakere fra ni land i Europa. De samarbeidende institusjonene utvikler praktiske retningslinjer og metoder sammen med lokale myndigheter og berørte parter. Prosjektet omfatter ti områder: Vistula-lagunen i Østersjøen, Göta älv-utløpet ved Göteborg, Byfjorden i Bergen, Elben-utløpet i Tyskland, Rhinen-utløpet i Nederland, Broads våtmarksområde i Øst-England, Òbidoslagunen i Portugal, Lesina-lagunen i Italia, Ambrakiske gulf i vestre Hellas og Razelm- Sinoe laguneområde ved Donau-utløpet i Svartehavet. Prosjektperioden er Hakavik kraftverk i Øvre Eiker, Buskerud 10 Virksomhetsrapport 01

11 Avdekker tungmetaller og krittpiper for HAV Eiendom I 01 ble NGI tildelt oppdraget med prosjektledelse og gjennomføring av undersøkelser av forurensning og kulturminner i Bjørvika, Oslo, hvor HAV Eiendom har forpliktelser. Avtalen omfatter også opsjon om geotekniske undersøkelser. HAV Eiendom er et heleid datterselskap av Oslo Havn KF, som forvalter en rekke eiendommer i de sentrale havneområdene. NGI har utført undersøkelser på flere av byggetomtene, som nye Deichmanske bibliotek. NGIs engasjement omfatter utarbeidelse av tiltaksplaner for forsvarlig håndtering av forurensning, innhenting av utgravingstillatelse fra Riksantikvaren og oppfølging i anleggsperioden knytttet til grunnarbeider. NGI har utført miljøteknisk kartlegging på ni byggetomter, koordinert med representanter for Norsk Maritimt Museum, som har vært til stede for å sjekke mulige funn av kulturminner. På flere tomter har NGI også anvendt ERT- teknologi (elektrisk resistivitetstomografi), en geofysisk metode som sammen med tradisjonell boring og sjakting har bidratt til å avdekke arkeologiske funn. Avdekket forurensningsnivå er typisk for hva man kan regne med i urbane strøk, der det har pågått mange ulike aktiviteter og masseforflytning i lang tid. Tungmetaller, olje og tjærestoffer/pah er de vanligste forurensningene. Av kulturminnene er det funnet krittpiper og keramikkfragmenter, samt flintstein brukt som skipsballast. I grunnen under nytt bibliotek har man funnet store avsetninger med flis fra sagbruk samt eksportkaier for tømmer og trelast. Forurensningsnivået er typisk for hva man kan forvente i urbane strøk Historie og veien videre NGIs arbeid med forurenset grunn og miljøteknologi skjøt fart på slutten av 1980-tallet, med omfattende kartlegging og tiltak for Norsk Hydro på det forurensede industriområdet Herøya. NGIs forskning og rådgivning innen miljøteknolgi dreier seg i all hovedsak om reduksjon av forurens-ningsrisiko. Vårt arbeid omfatter både forurenset jord, grunnvann og sedimenter, samt deponering og nyttiggjøring av avfall. Vår styrke og kjernekompetanse ligger i forståelsen av miljøgifters mobilitet og skjebne i geomiljøet. Fremtidig satsing: Bærekraftig grunn utvikle ekspertise på sprednings-og risikovurderinger, og nyttiggjøring som geomateriale av forurenset grunn, restprodukter og avfall, og implementere livssykelanalyse for å finne de mest bærekraftige løsningene Innovativ overvåkning utvikling av nye metoder for overvåking av miljøgifter (passive prøvetakere) Internasjonal aktivitet - øke FoU-oppgaver med internasjonale spesialister Kunnskap om nye miljøgifter Undersøkelser av forurensning og kulturminner i Bjørvika, Oslo Virksomhetsrapport 01 11

12 NGIs styre (fra venstre): 1 Vibecke Hverven, Regional Manager Scandinavia, DNV KEMA, Energy & Sustainability, Høvik (fra mai 014: daglig leder, OBOS Prosjekt AS) Observatør: Steinar Nordal, Professor, NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport, Trondheim Herdis Toftner, Webansvarlig, NGI Elin K. Morgan,, NGI Styreleder: Bente Nyland, Oljedirektør, Oljedirektoratet, Stavanger Lars andresen, Adm.dir., NGI Nestleder: Klaus J. Hansen, Direktør Spesialprosjekt, Veidekke Entreprenør AS, Oslo Arnd Wilhelms, Senior Vice President Petroleum Technology, Statoil ASA, TPD Technical Excellence, Bergen Per Are Hellebust, Regionsdirektør, Statkraft Energi AS, Oslo Virksomhetsrapport 01 Styrets beretning 01 NGI er et teknisk-industrielt forskningsinstitutt som driver med forskning, utvikling og avansert rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag, både for landbasert og offshore virksomhet. NGI er også en aktiv samarbeidspartner for universiteter og deltar i undervisning, veiledning og forskningsprosjekter. NGIs virksomhet retter seg mot nasjonale og internasjonale markeder. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med hovedkontor i Oslo, kontor i Trondheim og en forskningsstasjon i Stryn. NGI Inc. er et heleid datterselskap, registrert i Houston, Texas, USA. NGI er også strategisk medeier i NGI G&P (50 %) registrert i Kuala Lumpur, Malaysia og i XG GeoTools (45 %) registrert i Delft, Nederland. Økonomisk resultat i 01 Regnskapet resulterte i et driftsresultat på -1, mill. kr. Nettoresultatet ble på -0, mill. kr. NGI har de siste fire år utført betydelig oppgradering av lokalene i Oslo, med 9,4 mill. kr. i byggekostnader i 01. Omsetningen i 01 utgjorde 68 mill. kr, en økning på 11 mill. kr i forhold til 01. Nettoomsetningen i 01 var på 06 mill. kr, en økning på 11 mill. Basisbevilgning fra Norges forskningsråd var på mill. kr eller 6 % av totalomsetningen. I tillegg fikk NGI,0 mill. kr fra NVE for å utøve sitt nasjonale ansvar innenfor snøskredforskning. De resterende 9 % av NGIs omsetning kommer fra oppdragsvirksomhet for næringslivet og offentlige etater i Norge og i utlandet. Eksportoppgaver representerer 1 % av NGIs omsetning. Dette er en økning fra 17,5 % i 01. NGI har en solid egenkapital, og likviditeten er meget god. Personale og arbeidsmiljø Det var ved årets utgang 14 fast ansatte, og det ble utført 15 årsverk. Over 86 % av medarbeiderne har universitets- eller høgskoleutdanning. Over 1 % av fast ansatte er av ikke-norsk opprinnelse og vi har ansatte fra over 0 land. I tillegg mottar NGI hvert år ca. 0 gjesteforskere og postdoc stipendiater fra utlandet. Samlede utgifter til lønn og annen godtgjørelse, inklusivt feriepenger, overtid, pensjons- og trygdekostnader beløp seg til 6 mill. kr i 01. NGI har en ytelsesbasert pensjonsordning for sine ansatte. I perioden benyttet 6 ansatte stipend fra NGIs FoU-stipendfond. Fondet finansierer blant annet forskningsopphold

13 for fast ansatte etter søknad. NGI fortsatte å støtte doktorgradstudier for flere av sine ansatte. og prioriterte i tillegg flere kompetanseutviklingstiltak. I 01 har det totale sykefraværet vært på,77 %, hvorav 0,9 % var langtids sykdom hos et fåtall ansatte. Korttids sykefravær (1 dager) var på 1,10 %, og fravær fra 4 til 10 dager var på 0,75 %. Årets fravær utgjorde en lønnskostnad for NGI på 1,6 mill. kr, som tilsvarer 5 % av stiftelsens totale personalkostnader. I 01 har det vært to skader i forbindelse med NGIs aktiviteter som førte til fravær. Det er styrets oppfatning at NGI har et godt arbeidsmiljø og arbeider bevisst for å ta vare på dette. Det er også stort arbeidspress, og arbeidet gjøres i høyt tempo. Stor arbeidsglede og engasjement, god trivsel med kollegaer, jobb og arbeidsplass, sterk fag- og kundeorientering, gode sosiale relasjoner og gode rammebetingelser er mål for NGI. Konkrete handlinger setter fokus på personal- og kompetanseutvikling, frihet under ansvar, mestring og åpenhet. En fysisk miljøundersøkelse ble gjennomført i 01 og forbedringstiltak utført i 01. En arbeidsmiljøundersøkelse ble gjennomført i 01, og forbedringstiltak utføres i 01 og 014. Verne- og miljøarbeidet drives etter arbeidsmiljølovens forutsetninger. NGI prioriterer økt bevisstgjøring om sikkerhet i arbeidet og med forebyggende helsetiltak for de ansatte. Likestilling NGI er en høykompetansebedrift med hovedsakelig høyt utdannede medarbeidere. NGI driver virksomhet innen bygg og anlegg og olje og gass markedene hvor det tradisjonelt er færre kvinner enn menn. Blant NGIs 14 fast ansatte pr er det 9 % kvinner. Kvinner og menn lønnes likt og gis samme muligheter til utvikling. Det er 5 kvinner i NGIs linjeledelse på personer og kvinner blant de 7 som utgjør øvre ledergruppe. Blant styrets 5 eksterne medlemmer er det kvinner. Ytre miljø NGI arbeider aktivt med å redusere negativ påvirkning av det ytre miljøet. NGI har besluttet å innføre et miljøstyringssystem med sertifisering i henhold til ISO Vi ønsker å arbeide systematisk og målrettet for å minimere negativ påvirkning av det ytre miljøet som en følge av vår virksomhet. Vi har som mål å bli sertifisert i løpet av 014. Kvalitetssikring NGIs kvalitetssikringssystem er sertifisert etter ISO 9001 av The British Standards Institution (BSI) for samtlige fagområder, og systemet tilrettelegger for kontinuerlig forbedring. Prosedyrene i NGIs miljø- og løsmasselaboratorier er akkreditert av Norsk Akkreditering (NA). Strategi NGIs strategi er å levere fremragende geofaglig forskning, utvikling og bidrag til innovasjon innen våre markeder: Offshore energi, Bygg, anlegg og samferdsel, Miljøteknologi og Naturfare. Vår FoU skal være anvendt og vi søker å utvikle kunnskap og løsninger sammen med kunder, samarbeidspartnere, høgskoler og universiteter. Vi arbeider aktivt med å utnytte samspillet og synergiene mellom FoU og rådgivning. Arbeidet med ny hovedstrategi ble ferdigstilt i 01. Framtidsutsikter Markedssituasjonen innen NGIs virksomhetsområder i 014 er gode, med en god ordrereserve ved inngangen til 014. NGI står godt rustet til å takle nødvendige markedstilpasninger. NGI forventer et godt faglig og økonomisk år også i 014. Oslo, 19 Mars 014 Overtid er likt fordelt mellom kvinner og menn. Ved årets slutt var det 40 fast ansatte med deltidsengasjement, hvorav 1 var kvinner. Fleksible arbeidstidsordninger eksisterer for både kvinner og menn. Mennene benytter seg i økende grad av permisjonsrettigheter i forbindelse med fødsel. Virksomhetsrapport 01 1

14 Regnskap 01 RESULTATREGNSKAP (Tall i 1000 kroner) Mimoun Bouhmidi Økonomisjef DRIFTSINNTEKTER Olje- gass og energi Miljø Bygg, anlegg og samferdsel Naturskade SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Direkte prosjektkostnader Andre driftskostnader (inkl. byggoppgraderingskostn.) Avskrivninger Netto tap på fordringer 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER AVSATT SKATT, IKKE LIGNET 0 0 EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER 0 0 BETALBAR SKATT RESULTAT OVERFØRT TIL ANNEN EGENKAPITAL BALANSE PR. 1. DESEMBER (1000 kroner) (%) (1000 kroner) (%) EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger/driftsmidler Abonnementslån Aksjer Utlån Obligasjoner SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Prosjekter i arbeid Kundefordringer Andre fordringer Bank- og postgiroinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Grunnkapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser KORTSIKTIG GJELD Leverandører Avsatt skatt, ikke lignet Offentlige trekk og avgifter Påløpt lønn og ferielønn Forskudd fra kunder SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Virksomhetsrapport 01

15 Netherlands 5 South-Korea Canada Denmark Iran China USA France Nøkkeltall 01 Iceland Switzerland Turkey Austria Inntekter Other 1 (Mill. NOK) Total 14 Omsetning 15 og ansatte Inger Kristine Tovslid HR-sjef Norge Sverige Storbitannia Tyskland Nederland kole c.) Sør-Korea Canada anning Danmark Iran Kina USA Frankrike Island Sveits Tyrkia ge (BSc.) Østerrike Andre 1 tional ning Totalt Næringsliv og offentlige kunder 1, Clients from industry and public organizations 1, Ansatte Utdanningsbakgrunn Norway Sweden Great Britain Germany 5 Netherlands Basisbevilgning (NFR) Snøskredforskning South-Korea Andre NFR-prosjekter Canada Senter for fremragende Denmark forskning (ICG) Iran China USA France Iceland Switzerland Basic funding (RCN) Avalanche research Other RCN projects 15 Turkey Austria Centre of Excellence, ICG 14 Total 10,9 0,8 10,9 0,8 MNOK Antall ansatte MNOK Antall ansatte MNOK Eksport Other Antall 1 kvinner/menn Omsetning Antall ansatte (Mill. NOK) Internasjonalt miljø 14 Universitet 16 (MSc. /PhD) 16 Høgskole (Bsc.) 11 Fagutdanning 7 Annet Universitet (MSc. /PhD) (16 stk, hvorav 60 har PhD) University 16 Bygg (Sivilingeniør) (MSc. /PhD) Geofag 81 Kjemi 8 16 College (BSc.) Elektro 4 Miljø 11 1 Tekn-Fysikk-Matem. Vocational 11 Informatikk 7 training 7 Maskin Other Økonomi/Ledelse/Adm. Høgskole Økonomi/Ledelse/Adm. Ingeniør/Tekniker 1 Fagutdanning IT/datateknikk 8 Verktøymaker Annet 5 Næringsliv og offentlige kunder Menn: 15 (71%) 1, Norge No Basisbevilgning (NFR) Sverige 11 Sw Storbitannia 5 Great B 6 Snøskredforskning 10,9 Tyskland 5 Germ 0,8 Andre NFR-prosjekter 5 Kvinner: 6 (9%) Nederland 5 Nether Senter for fremragende 4 forskning (ICG) Sør-Korea South-K Canada Can Danmark Den 1 Iran Kina C 0 Clients from industry USA and public organizations 1, Frankrike Fr Alderssammensetning Island Ice Male: 15 (71%) Basic funding (RCN) Sveits Switze 10,9 Avalanche research Tyrkia T 150 0,8 Other RCN projects Østerrike A Centre of Excellence, ICG Andre 1 15 O MNOK Driftsresultat Antall Vitenskapelig artikler Female: 6 (9%) 0 1 nasjonaliteter representert blant de ansatte Over 0040 % av 006 de ansatte 008 er av ikke-norsk 010 opprinnelse år: år: år: 55 Totalt 1 Andre nasjonaliteter (1 fra hver) Australia, Bangladesh, Belgia, El Salvador, Universitet 16 Etiopia, Italia, Kurdistan, Marokko, New (MSc. /PhD) Zealand, Palestina, Polen, Spania, Sri Lanka, Uganda, Vietnam Høgskole (Bsc.) 11 Fagutdanning 7 Annet years: 54 University 16 (MSc. /PhD) Virksomhetsrapport College (BSc.) 15 a

16 På sikker grunn På sikker grunn pionér fundament forskning og rådgivning Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet, og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi Bygg, anlegg og samferdsel Naturfare Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og dattersel-skap i Houston, Texas, USA, og i løpet av 014 etableres et daterselskap i Peth, Australia. Postadresse: Postboks 90 Ullevål Stadion 0806 Oslo Gateadresse: Sognsveien 7, 0855 Oslo T: , e-post:

Norges Geotekniske Institutt. En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag

Norges Geotekniske Institutt. En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag Norges Geotekniske Institutt En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag Dette er NGI NGI er Norges største geotekniske fagmiljø og er et ledende senter for forskning,

Detaljer

Norges Geotekniske Institutt. En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag

Norges Geotekniske Institutt. En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag Norges Geotekniske Institutt En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag Dette er NGI NGI er Norges største geotekniske fagmiljø og er et ledende senter for forskning,

Detaljer

Norges Geotekniske Institutt - Miljøteknologi. Presentasjon for NMBU Tarjei R. Liland

Norges Geotekniske Institutt - Miljøteknologi. Presentasjon for NMBU Tarjei R. Liland Norges Geotekniske Institutt - Miljøteknologi Presentasjon for NMBU Tarjei R. Liland 2016-04-20 Hvem er NGI? Internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. NGI

Detaljer

Virksomhetsrapport 2014

Virksomhetsrapport 2014 Virksomhetsrapport 014 kompetanse tillit handlekraft innovasjon PÅ SIKKER GRUNN NGI.NO Velkommen Vår strategi 014-017 tar utgangspunkt i vår samfunnsoppgave. Vi leverer bærekraftig ny kunnskap og FoU-resultater

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012

Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 www.ngi.no Innhold Velkommen 3 Offshore energi 4 - Utvikling av utstyr for gassovervåking på sjøbunn - DolWin 2 geoteknisk prosjektering Bygg, anlegg og samferdsel 5 - Nytt Østfoldsykehus

Detaljer

Foto: Aker Solutions. Virksomhetsrapport 2010. www.ngi.no/vp

Foto: Aker Solutions. Virksomhetsrapport 2010. www.ngi.no/vp Foto: Aker Solutions Virksomhetsrapport 2010 www.ngi.no/vp Velkommen til årets virksomhetsrapport 2010 ble igjen et godt år for NGI. Våre ansatte kan vise til et rekordår med gode faglige og økonomiske

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Foto: Alpha ventus. Virksomhetsrapport 2009. www.ngi.no/vp

Foto: Alpha ventus. Virksomhetsrapport 2009. www.ngi.no/vp Foto: Alpha ventus Virksomhetsrapport 2009 www.ngi.no/vp Velkommen 2009 ble et utfordrende år med tanke på verdensøkonomien. Allikevel et godt år for NGI! Vi beholdt roen og våre ansatte leverte et resultat

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

BegrensSkade Begrensning av skader som følge av grunnarbeider Innledning

BegrensSkade Begrensning av skader som følge av grunnarbeider Innledning BegrensSkade Begrensning av skader som følge av grunnarbeider Innledning Arne Engen, Norconsult AS 1 Bakgrunn Det oppstår ofte uønskede (uventede) skader på naboeiendommer som følge av grunn- og fundamenteringsarbeider.

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Geotekniske vurderinger i forbindelse med bekymringsmelding om grunnforhold - Esval Miljøpark

Geotekniske vurderinger i forbindelse med bekymringsmelding om grunnforhold - Esval Miljøpark Nes kommune v/ Elisabet Frøyland 20170809/EJL Postboks 114 2151 Årnes 2017-10-13 Norge Geotekniske vurderinger i forbindelse med bekymringsmelding om grunnforhold - Esval Miljøpark Situasjon NGI fikk den

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Konklusjoner fra prosjektet INFRARISK "Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway"

Konklusjoner fra prosjektet INFRARISK Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway Konklusjoner fra prosjektet INFRARISK "Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway" På vegne av hele prosjektteamet: Regula Frauenfelder, NGI InfraRisk «Impacts of extreme weather events

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

- kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen?

- kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen? Ja, tenke det; ønske det; ville det men gjøre det... Ubrukte muligheter og utfordringer - kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen? Lerchendal konferansen januar 2011 Vibecke Hverven

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

CIENS strategi

CIENS strategi CIENS strategi 2013 17 CIENS strategi 2013 17 Vedtatt av CIENS-styret 15. mai 2013 Forskningsbasert kunnskap blir stadig viktigere i møtet med miljøutfordringer som befolkningsvekst, urbanisering, mobilitet,

Detaljer

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport April - Juni 2016 Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Loomis Foreign Exchange AS er et finansieringsforetak med konsesjon fra det norske Finanstilsynet til å

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

7 minutter om geoteknikk

7 minutter om geoteknikk 1 Mars 2014 2 Emner Sem 10 9 8 7 TBA 4110 Geoteknikk felt/lab TBA5155 Foundations and slopes 6 TBA4105 Geoteknikk beregningsmetoder 5 4 Prosjektering av konstruksjoner Marin byggteknikk TBA4100 Geoteknikk

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q3/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, TREDJE KVARTAL 2017 Oslo, 15. November 2017 02 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. November 2017 Loomis Foreign Exchange AS Tredje kvartal inkluderer

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Informasjonsbrev til beboere og grunneiere

Informasjonsbrev til beboere og grunneiere Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/06218-2 15.10.2015 Informasjonsbrev til beboere og grunneiere Du mottar dette brevet som beboer/grunneier på adressen over. Hvis du mener at du ikke er riktig mottaker av

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

SKREDTYPER I NORGE, MED FOKUS PÅ KVIKKLEIRESKRED

SKREDTYPER I NORGE, MED FOKUS PÅ KVIKKLEIRESKRED SKREDTYPER I NORGE, MED FOKUS PÅ KVIKKLEIRESKRED Inger-Lise Solberg Inger-lise.solberg@ngu.no NTNU Realfagkonferansen 2017 Innhold Skredtyper i Norge Kvikkleireskred Litt om leire Avsetning av leire og

Detaljer

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 Oppdatert versjon november 2016 4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 NIFES har gjennomgått og oppdatert sine tall for årsverk. Det er endringer i følgende seks tabeller: 1, 8, 11, 12, 14 og 24. Nøkkeltall

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Rema Vinterbro - Geoteknikk Rema Eiendomsutvikling Øst AS G-not-001 Petter Tiltnes Fra Kopi Morten Tveit SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN 1. Innledning

Detaljer

Eiermøte 10.09.2013. Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser

Eiermøte 10.09.2013. Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 1 Eiermøte 10.09.2013 Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 2 Eiermøte 10.09.2013 Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 3 Hovedmål Indikator

Detaljer

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM Næringslivsringen Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet og dugnad 53 medlemmer. Formål: Rekruttering av studenter Bidra

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen AF Gruppen 1. 3. kvartal 2010 2009 11. 13. mai november 2010 2009 Helsfyr Atrium T-forbindelsen 1 Høydepunkter God start på året Svært godt resultat før skatt 1. kvartal: MNOK 91 (50) Høyt aktivitetsnivå

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

AREALBRUK I FLOM- OG SKREDUTSATTE OMRÅDER NVE - RETNINGSLINJER 2/2011 STABILITET I STRANDSONEN

AREALBRUK I FLOM- OG SKREDUTSATTE OMRÅDER NVE - RETNINGSLINJER 2/2011 STABILITET I STRANDSONEN NVE - RETNINGSLINJER 2/2011 STABILITET I STRANDSONEN Sivilingeniør Rolf H. Røsand Rambøll Norge AS, avd. Geo og Miljø HVEM ER RAMBØLL? Rambøll er Nordens ledende rådgiver innen plan, design og teknikk.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

Etatsprogrammet NATURFARE. infrastruktur, flom og skred (NIFS)

Etatsprogrammet NATURFARE. infrastruktur, flom og skred (NIFS) Etatsprogrammet NATURFARE infrastruktur, flom og skred (NIFS) NATURFARE, infrastruktur, flom og Bakgrunn skred Planlagt program i regi av NVE, Jernbaneverket og Statens vegvesen Forutsetter tett samarbeid

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

NTNU. Kunnskap for en bedre verden

NTNU. Kunnskap for en bedre verden NTNU NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk, kulturelt og sosialt Utnytte teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, faglig bredde og tverrfaglig kompetanse til å

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Motivasjon Naturfarer Dårlig grunnforhold Krevende å bygge robust infrastruktur

Motivasjon Naturfarer Dårlig grunnforhold Krevende å bygge robust infrastruktur Vikas Thakur Professor, Geotechnical Engineering Group Department of Civil and Environmental Engineering Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Alt som skal fundamenteres i eller over grunn

Detaljer