LEDER INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.kirkegaardskultur.no LEDER INNHOLD"

Transkript

1

2 INNHOLD Redaksjonsutvalg 2014: Åse Skrøvset Synnøve Haugstad Sira Arne Eggen Bjarne Kjeldsen Inghild Hareide Hansen Ansvarlig redaktør: Alf Bergin Berre, 7870 Grong Tel.: Mobil: E-post: Design: Svart på Kvitt SA (Foto: Synnøve Haugstad Sira Trykk: Molvik Grafisk, Bergen Opplag: 1300 OPPLAGSKONTROLLERT Tidsskriftet «Kirkegården» arbeider etter Vær-Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonsutvalget. Pressens Faglige Utvalg (PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. HØRINGSFRIST 1. OKTOBER: Gravferdsavgiftsutvalget ved sin leder Erling Lae overleverte i begynnelsen av mars NOUen til kulturminister Torhild Widvey. Nå er den sendt til høring, og fristen er satt til 1. oktober. Side 10 QR-KODE: Skann denne koden på din mobiltelefon,og du finner den digitale utgaven av Kirkegården. Bjørkelunden på Værnes kirkegård. (Foto: Alf Bergin (Foto: Åse Skrøvset (Foto: Helge Klingberg DESIGN FOR ALLE: Vi retter søkelyset på universell utforming. Målet er et mer inkluderende samfunn. Derfor er det laget klare anbefalinger, slik at også gravplassen blir inkluderende for de behov som eksisterer. Side 16 JARLSBERG HOVEDGÅRD: Her finner vi en av landets mest veholdte private gravplasser. Den er en liten del av en stor park og en parkskog som i dag utgjør et naturreservat. Side 12 Innhold Leder Spør gravplassrådgiveren Styrets hjørne Fagdager i Kristiansand I anledning grunnlovsjubiléet Høringsrunde NOU 2014: 2 Der fuglesangen dominerer Design for alle Lønnsomme fagfolk Gravplasskunst FAGUS spørsmålsbank Kursprogram 2014 LEDER Norsk forening for kirkegårdskultur er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme kirkegårdskulturen i Norge. Dette gjøres blant annet gjennom utgivelse av bladet «Kirkegården» og andre trykksaker til praktisk hjelp. Norsk forening for kirkegårdskultur driver også med utstrakt etterutdanning gjennom kurs og konferanser. Kommuner, kirkelige fellesråd, menighetsråd, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner kan være medlem. Fagbladet Kirkegården utgis av: Norsk forening for kirkegårdskultur. Årgang: 45 Redaktør: Alf Bergin Tlf.: E-post: Abonnement og medlemsskap: Norsk forening for kirkegårdskultur, Sagodden, 3760 Neslandsvatn. Tlf: Epost: Om likskap: La deg høre! 1. oktober er en dato det er verdt å merke seg for gravplassforvaltningene. Da skal alle innspill vedrørende NOUen «Lik og likskap» være kulturdepartementet i hende. Gravferdsavgiftsutvalget ble satt ned av kulturdepartementet for litt over ett år siden. De har arbeidet i ekspressfart. Det har også departementet gjort, når de trengte i underkant av to måneder før NOUen ble sendt til høring. Enkelte ganger blir man overrasket over handlekraften innenfor det offentlige. Her har det gått raskt. Nå gjelder det at de enkelte høringsinstansene kjenner sin besøkelsestid. På den måten kan departementet få viktige innspill fra de som kjenner hvor skoen trykker. Nemlig forvaltningene av norske gravplasser. Snart er det fagdager i Kirkegårdsforeningen. Her vil utvalgets leder, Erling Lae, delta. Han skal i sitt innlegg stake ut «Veien videre» for deltakerne. Det store spørsmålet vil naturlig nok være de økonomiske forholdene. Utvalgets forslag vil, hvis Annonser: Bjarne Kjeldsen Tlf: E-post: Medlemskontingent 2014: Personlige medlemmer kr 285,- (inkl. 1 abb. Kirkegården Sokneråd kr 410,- (Inkl. 1 abb. Kirkegården Firma kr 875,- (inkl. 2 abb. Kirkegården Fellesråd/kommune: inntil innbyggere kr 1.375,- (inkl. 3 abb. Kirkegården innbyggere kr 2.875,- (inkl. 5 abb. Kirkegården innbyggere kr 5.735,- (inkl. 10 abb. Kirkegården over innbyggere kr ,- inkl. 20 abb. Kirkegården Ekstra-abonnement utover antall inkludert i kontingent kr 230,- pr stk. Bruk av Kirkegårdens redaksjonelle stoff, er ikke tillatt uten særskilt avtale. ALF BERGIN Ansvarlig redaktør det blir fulgt, føre til en kostnadsøkning innenfor sektoren på 104 millioner kroner. Økonomisk er dette mange penger, sa kulturministeren under fremleggelsen av NOUen. 104 millioner er ikke det som velter handlingsregelen, sa Erling Lae. Så spørs det om politikerne finner det nødvendig å likestille behandlingen av våre døde, enten de skal kremeres eller kistegravlegges? Og det spørsmålet kan våre forvaltninger være med å påvirke svaret på. En samlet forvaltning bør stå sterkt i denne sammenhengen, der vår lille lekegrind i Norge er tuftet på likestilling og rettferdighet. Utgivelser tidsskriftet Kirkegården 2014/2015: Tidsskriftet Kirkegården utgis av Norsk forening for kirkegårdskultur, med fire nummer per år. Redaksjonen tar gjerne i mot ytringer som ønskes presentert i bladet. Disse kan sendes til redaktøren: Følgende tidsfrister gjelder for de tre neste utgavene av Kirkegården: Nr : Frist for annonser: Tirsdag 19. august Frist for artikler/bilder: Tirsdag 26. august Utgivelse: Uke : Frist for annonser: Tirsdag 14. oktober Frist for artikler/bilder: Tirsdag 21. oktober Utgivelse: Uke 48 Nr : Frist for annonser: Tirsdag 27. januar Frist for artikler/bilder: Tirsdag 03. februar Utgivelse: Uke 13 Med forbehold om mulige endringer! God sommer! 2 3

3 36, 48 eller 72 volt Mange utstyrsvarianter Lastekapasitet inntil 1100 kg Hydraulisk eller manuelltipp Lukket hytte eller åpen førerplass MELEX ELBILER SPØR gravplassrådgiveren Gravplassrådgiver, Åse Skrøvset Dette er Kirkegårdens nye spalte, der gravplassrådgiver belyser spørsmål hun har mottatt fra forvaltninger rundt om kring i landet. Har du spørsmål som angår lovverk, forskrifter eller andre praktiske ting som du lurer på, kan disse henvendelsene sendes direkte via e-post til Åse Skrøvset Norsk Emperi, Søndre Allè 7, 3122 Tønsberg Ypperlig hjelpemiddel for kirkegårder og parker FAGDAGER FOR KIRKETJENERE november 2014 Sted: Gardermoen Fagdagene er en god arena for faglig påfyll og et nyttig møtested for kirketjenere. Be om spesialbrosjyre og referanser Tlf: e-post: NAVNET MINNELUND: Dette er løsningen de har valgt på Bekkelaget kirkegård på Ekeberg utenfor Oslo. (Foto: Åse Skrøvset NAVNET MINNELUND Et fellesråd ønsker å etablere en navnet minnelund og har følgende spørsmål: Kan du hjelpe meg med informasjon om hvordan dette kan gjøres? Er det mest vanlig at dette omfatter urnegraver? Hva med festeavgift? Bestemmelsen om navnet minnelund står i gravferdsforskriften 15a. Det er ikke opparbeidet noen egen informasjonsbrosjyre om dette etter det jeg kjenner til. Jeg vil anbefale å bruke fagfolk til å utarbeide planmaterialet, for eksempel en landskapsarkitekt. Det må utarbeides en plantegning for minnelunden og gravkart for gravfeltet. Hva det er behov for av detaljtegninger som snitt osv. vil være avhengig av løsningen. Selve minnesmerket skal godkjennes av bispedømmerådet. Hvis det er snakk om en liten minnelund med plass til plasser så kan minnesmerket være tilsvarende som et stort gravminne. Navnene settes gjerne opp i form av plater av messing, børstet stål eller med navn og dato for fødsel og død. Minnesmerket kan utformes av en kunster eller en annen person med formkompetanse, eller det kan også være et gammelt staslig gravminne som kan gjenbrukes om dere har noe slikt på lager. I minnelunden bør det være en form for beplanting som gravplassen tar ansvar for. De etterlatte bør imidlertid få anledning til å legge fra seg blomster og gravlys og det bør legges til rette for dette på en god måte. Det bør også være en benk i minnelunden. Hennes e-post adresse er: De fleste anlegger minnelund bare for urner, men det kan også være for kister, evt en kombinasjon. Bestemmelser om feste fastsettes i de lokale gravplassvedtektene. Jeg tenker at det bør gis anledning til å feste graven ut over fredningstiden som vanligvis er 20 år. De etterlatte bør få beholde grav og navneplate i minst 40 år. De fleste kaller det feste selv om det ikke er feste i ordinær forstand. Det vil ikke være anledning til å sette ned en ny urne i graven for eksempel. Gravene som tilknyttes et minnesmerke er enkeltgraver og antall navneplater er tilsvarende som antall graver. Det må også tas stilling til om det skal være anledning til å feste en grav ved siden av. Jeg tenker at det kan være riktig fordi mange ektefeller/samboere ønsker nettopp det. Det bør da settes av plass for navneplate ved siden av også. Når det gjelder kostnaden som den som sørger for gravferden må betale ved gravlegging i navnet minnelund, så er dette en engangssum som skal dekke følgende: Andel av minnesmerke og selve navneplaten Gravstell i en periode på 20 år Det er stor variasjon i hva de ulike fellesrådene tar i betaling. Det bør settes opp et budsjett som viser kostnader med planlegging og etablering, pris for navneplater inklusive gravering, kostnader ved gravstell osv. Deler av disse utgiftene vil dere få dekket ved at de som skal gravlegges i minnelunden må betale for plassen og gravstellet. Dagene i november har et bredt og godt program, med både plenumsforedrag og parallelle seminarer. Konferansen er åpen for alle kirketjenere. Mer informasjon og påmelding finner du på Husbygging på Erikstad Ønsket var et seremonirom til 30 millioner på Erikstad gravlund i Fauske i Nordland. Det sa kommunestyret nei til. Nå blir det likevel bygging av et mindre hus på gravlunden. Men dette vil bli et lenge etterlengtet hus der folk kan gå inn og varme seg, gå på toalettet eller sitte ned når de er på kirkegårdsbesøk, sier kirkeverge Terje Skogvoll. Halvparten av huset på 110 m2 blir offentlig med oppholdsrom, toalett og kjøkken. De ansatte skal disponere resten med garderobe, dusj og pauserom. Kilde: Avisa Nordland Må en gravstein bestå av stein? Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation utlyste i vinter en designkonkurranse for å fornye et av de viktigste symbolene på sine kirkegårder. Kunstnere og designere i hele Sverige ble invitert til å delta. Vi søker idéer som kan utvikle og fornye våre kirkegårder. På flere steder har arbeidet allerede startet, med idéer både fra kunstnere og produsenter. Vi ønsker på denne måten å medvirke til at nye tanker spres og at alternativer når innbyggerne, slik at også andre materialer etterspørres mer, sier Eva Grönwall som er enhetssjef i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kilde: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 4 5

4 Styrets hjørne Det er sommer, det er sol, og det er søppel Vi er inne i de lyse månedene da aktiviteten på gravplassene er størst. Driftsoppgavene står i kø, fuglene synger, gravferdene går sin gang og gravansvarlige dukker opp med ugresshakke, planter og virketrang. BEVARINGSPLANER: Seksjonsleder i Oslo, Jan Tharaldsen, kommer til Kristiansand for å prate om bevaringsplaner. (Foto: Alf Bergin Aldri er verdiskapningen som finner sted på gravplassene tydeligere. Men med økt aktivitet og vekst aktualiseres et stadig tilbakevendende tema: Avfallshåndtering og miljøhensyn i driften. Sørgebinderiets oasis, fiskesener og annen plast har fått en viss oppmerksomhet de siste årene. Slikt skaper praktiske problemer for håndtering og god kildesortering. Med gravferder blir det totalt sett også et betydelig volum. Mye av avfallet fra en gravplass kan bli en ressurs gjennom gjenbruk eller kompostering. Dette krever praktiske tiltak, god informasjon til besøkende, leverandører og samarbeidspartnere. Kanskje kan det synes uoverkommelig i en hverdag preget av mange nok arbeidsoppgaver og Etterlyser folkeskikk Elisabeth Kristiansen har vært prest i Lørenskog i Akershus i 17 år. Hun mener folk oppfører seg stadig dårligere på kirkegården. På kirkegården her ser vi ofte at når et gravfølge går forbi så holder folk på med å stelle graven. De stikker bare rumpa i været og fortsetter med å grave og stelle med blomstene med ryggen til når gravfølget går forbi. Det er litt respektløst, sier hun. Hun mener folk trenger påminnelse knappe ressurser. Utfordringen blir å finne gode løsninger som ikke bare lar seg forsvare utfra et miljøperspektiv, men som også bidrar til en effektiv drift og anleggskvalitet. Skal sektoren lykkes med dette på bred basis må det løftes i flokk. En side av saken handler om kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. Men vel så «Utfordringen blir å finne gode løsninger som ikke bare lar seg forsvare ut fra et miljøperspektiv, men som også bidrar til en effektiv drift og anleggskvalitet. Skal sektoren lykkes med dette på bred basis, må det løftes i flokk.» Hans Jakob Nes om å vise såpass respekt for gravfølgene at de stopper opp med det de holder på med i det minuttet gravfølget passerer. Hun tror mange ikke tenker over hvordan oppførselen deres framstår overfor mennesker i sorg. Jeg har faktisk opplevd at gravfølget står utenfor kirken, så kommer det noen for å tappe vann i ei kanne fra kranen rett ved siden av. Det er nesten litt sånn surrealistisk, sier hun. Kristiansen misliker at noen «bare skal» PENGESPØRSMÅL: Jeg håper at pengespørsmålene denne gangen kan bidra til at sektoren vår får fortjent oppmerksomhet, sier Hans Jakob Nes. (Foto: Alf Bergin viktig blir den holdningsskapende biten. Vi må bli enig om at dette er vel verdt å satse på! For noen år siden arrangerte Norsk forening for kirkegårdskultur kurs i miljøvennlig kirkegårdsdrift. Responsen tilsa at dette var en tematikk det er stor interesse for. Mange har gode intensjoner, men hvordan gripe det an på en hensiktsmessig måte? Som i så mange andre sammenhenger byr utvikling på gravplassene på sammensatte utfordringer. Bevisste valg må gjøres når det gjelder forte seg for å hente vann, eller forte seg for å kjøre rett inn foran med bilen. Det oppleves ufint, og jeg synes det er pinlig noen ganger, sier hun. Kilde: Romerikes blad gjødsling, kalking og stell av plener eller grusganger. Mange har kommet langt på mange av disse områdene. Men for sektoren som helhet er det kanskje kildesortering og kompostering som gir det største potensialet på kort sikt. Nfk ønsker at foreningens kanaler skal brukes som ressurser for lokalt arbeid, formidling av gode erfaringer og spørsmål. Med ønske om en riktig god sommer! Beste morbide tittel Hans Jakob Nes Morgenbladet ba sakprosaprofessor Johan Tønnesson kåre NOU-historiens beste titler fra det 21. århundre. Den aktuelle NOU 2014:2 «Lik og likskap» fikk førsteplass i klassen for «Morbiditet». (NOU står forøvrig for «Norges offentlige utredninger». Kilde: Morgenbladet BEFARING: Tradisjonen tro vil det under fagdagene bli befaring. Denne gang til Voie og Oddernes kirkegård. Samt besøk i Kristiansand krematorium. Dette bildet er hentet fra Oddernes kirkegård. (Foto: Alf Bergin NOUen i søkelyset under fagdagene i Kristiansand Årets fagdager arrangeres i Kristiansand september møtes gravplassforvaltninger fra hele landet i Sørlandsbyen. Og det er innstillingen fra gravferdsavgiftsutvalget som får størst oppmerksomhet den første dagen. Utredningen fikk det spissfindige navnet «Lik og likskap». Utvalgsleder Erling Lae har meldt sin ankomst, og vil ta med forsamlingen på «Veien videre». Kulturdepartementet sendte i vår ut NOUen til høring, og fristen er satt til 1. oktober. Etter årets fagdager vil deltakerne ha en bedre ballast når de etter fagdagene reiser tilbake til sine respektive forvaltninger, og i løpet av ettersommeren skal arbeide med uttalelsene til det foreliggende dokumentet. Ikke bare Erling Lae skal i aksjon når det gjelder NOUen. Forskningsleder Anne Line Bretteville-Jensen vil ta for seg det samfunnsøkonomiske perspektivet. Og vi husker at innstillingen fra utvalget ønsker full likestilling på våre gravplasser. En konsekvens av disse tankene er at kremasjonsavgiften fjernes, slik at våre to begravelsesformer likestilles. Til slutt skal sekretæren for utvalget, Martin Hill Oppegaard, ta for seg de seks prinsippene som vil ha direkte innvirkning for lovgivningen. Fagdager i Kirkegårdsforeningen er ikke bare teori og foredrag. Det er også behov for konkrete eksempler, og da legges det opp til befaringer ved to kirkegårder (Voie og Oddernes og besøk i Kristiansand krematorium. I forkant vil vi få en prosjektpresentasjon av nyanlegget ved Voie kirkegård og Lommedalen gravlund i Bærum. Bevaringsplaner Bevaring av gravminner og bevaringsplaner er også to tema som forsamlingen kan ha stor nytte av. Seksjonslederne Jan Tharaldsen og Anne-Gurin Garvik i Oslo, samt Arnt Magne Haugen fra Riksantikvaren vil dele av sine erfaringer og kunnskap på dette området. Siste dagen av årets arrangement er satt av til emnene jordkvalitet, bruk av georadar til å vurdere jordmasser, og smart planting som gir lettstelte grøntanlegg. De som skal bruke gravplassen er heller ikke uteglemt under årets fagdager. Dialog mellom forvaltning og brukerne er et naturlig tema for de som arbeider ved våre gravplasser. Alt i alt mange spennende og interessante foredrag under årets fagdager i Kristiansand. Tekst og foto: ALF BERGIN Årsmøte i foreningen Kirkegårdsforeningens årsmøte skal gjennomføres under årets fagdager i Kristiansand. Det skjer tirsdag ettermiddag. Styret foreslår en revidering av foreningens vedtekter der de ønsker å inkludere både faglig råd og krematorienettverket under foreningens «Virksomhet». Som et direkte resultat av dette utvides styrets oppgaver med en ny setning om at styret utnevner underutvalg. Når det gjelder spørsmålet om nytt navn på foreningen, vil dagens navn bli beholdt til en eventuell endring på årsmøtet Inghild Hareide Hansen foreslås av valgkomitéen som ny leder av foreningen. Hun etterfølger i så fall Hans Jakob Nes som har vært leder de siste årene. 6 7

5 FØR å ETTER å Yanmar minigraver: Gravemaskiner fra 0,8 10 tonn. H&H Maskin A/S Årvollskogen 40, 1529 Moss Tel.: , mob.: E-post: KramerAllrad: Hjullaster/redskapsbærer til allsidige oppgaver: Snørydding Jordskuffe Pallegaffel Feiing Lasting/lossing Tilhenger Grasshopper midt- og frontmontertemaskiner med bensin eller dieselmotorer cm klippebredde. Grasshopper 721 DT 22hk Kubota diesel. Grasshopper 124/ 24hk Briggs&Stratton bensin. Wright lager robuste, lønnsomme og kompakte maskiner fra cm klippebredde. Green-Flame 650E Effektiv bekjempelse av ugresset med Green Flame.Dette er den mest solgte modellen i Danmark. Den er lettkjørt og karakteristisk ved at gassflasken benyttes som kontravekt med balansepunkt over hjulene. Postboks 4086, Gulskogen, 3005 Drammen Tel.: Steinkunstner Gunvor Sannerholt i Aurskog i Akershus har gjort et omfattende restau-reringsarbeide av gravmonumentet etter Eidsvoldmannen Christian Christensen Kollerud. På selveste grunnlovsdagen 17. mai ble monumentet avduket på Hemnes gamle kirkegård i Høland i Akershus. I anledning grunnlovsjubiléet... Se hele våres sortiment på 8 PAPIRSDISPENSER 399,- Normalpris: 1.932,- FRITT VALG 256,- FELCO 2 / 6 TEKSTSKILT fra 13,- TERMO HANSKER 44,- STR. 7/8/9/10/11 LIGHTER 7,- STENVOGN 6.950,- STEINKUNSTNER: Gunvor Sannerholt har restaurert gravmonumentet etter Eidsvoldmannan Christian Christensen. Arbeidet har vært både omfattende og spennende, sier Sannerholt som driver sitt eget firma «Steinkunst Sannerholt». Hun formidler sine tjenester blant annet via internett. Jeg brukte om lag seks uker på prosjektet, sier hun, og gjorde også en del undersøkelser når det gjaldt symbolbruken på gravminnet. Det viste seg at det var en del spesielle symboler fra antikken som preget dette monumentet. Greske tårevaser, sommerfuglen og slangen som biter seg selv i halen har sin egen symbolikk. Det var ekstra spennende å finne ut av betydningen av disse, forteller Sannerholt. UDØDELIG: Sommerfuglen finnes på flere gravminner i støpejern. Allerede i antikken var den et bilde på den udødelige sjelen som forlater den livløse kroppen. Lampen representerer ofte det hellige, guddommelige. Tårevasene er et kjent symbol for sorg. Steinkunstneren har restaurert flere verneverdige gravmonumenter i Tyskland, men også på Aurskog kirkegård og Løken gamle kirkegård. Jeg lager også egne gravsteiner, og hugger skrifter og symboler på tradisjonell måte med hammer og meisel. Dermed får gravminnet et levende og genuint uttrykk. Jeg synes det er veldig fascinerende med symboler, og kanskje kunne vi la oss inspirere av gamle gravminner for å skape mer innhold i dagens kirkegårdskultur, avslutter Gunvor Sannerholt. Jeg hadde ikke vært borti støpejern tidligere, derfor tok jeg kontakt med Næs Jernverksmuseum, og gjennomførte oppussingen i samsvar med de rådene jeg fikk derfra. Blad- UENDELIGHET: Slangen som biter seg selv i halen er kjent fra oldtiden og symboliserer uendelighet, den evige gjentakelsen av livets syklus. Fødsel og død. gullet fikk jeg tak i fra en liten tysk håndverksbedrift. I Tyskland anbefales det ikke å benytte lavere karat enn 23,75 utendørs, ellers ville gullet bli blasst og gråaktig med tiden, avslutter Gunvor Sannerholt. Tekst: ALF BERGIN 8 9

6 Gravferdsavgiftsutvalget overleverte i mars sin NOU «Lik og likskap». De har satt hensynet til brukerne i sentrum for sitt arbeide. I høringsbrevet skriver departementet: «Utvalget mener at en rekke avgifter på gravferdsområdet i dag skaper ulikhet, og utvalget foreslår regelendringer og andre tiltak som skal gi mer forutsigbare løsninger for brukerne av gravferdstjenestene.» I sitt høringsbrev har kulturdepartementet oppsummert utvalgets forslag på denne måten: Kistegravlegging og kremasjon likestilles økonomisk og juridisk som gravferdsform Utvalget mener at gravferdsformene kremasjon med urnenedsettelse og kistegravlegging bør likestilles. Derfor bør blant annet adgangen til å kreve kremasjonsavgift oppheves. Ansvaret for båretransporten til krematoriet foreslås flyttet fra NAV til gravplassforvaltningen. Tanken er at et lokalt ansvar for å sørge for transporten kan skape et insentiv til å ta ansvar for SIVILARKITEKT MNAL NPA ESPEN ESKELAND I SAMARBEID MED INGENIØR OG ARKITEKT SAR JENS BREDAL-HANSEN, STOCKHOLM KREMATORIETEKNIKK etablering og vedlikehold av en effektiv krematoriestruktur. Kommunene skal være pliktige til å ta i mot utenbygds gravlegging. Brukerbetaling for gravlegging i en annen kommune enn avdødes bostedskommune oppheves Utvalget går inn for en økonomisk likestilling mellom innenbygds- og utenbygds gravlegging. Det anslås at ca. 8 prosent av gravleggingene skjer i annen kommune enn der avdøde var folkeregistrert ved dødsfallet, og at utenbygds gravlegging Utredning, prosjektering og kontrahering av kremasjonsanlegg og krematorier utvikling av eksisterende krematorier og etablering av nye anlegg tekniske løsninger av ovner, renseanlegg og periferutstyr, anleggs- og driftsøkonomi verdige og hensiktsmessige rammer for driftspersonalet og for pårørende tilrettelegging av det indre og ytre arbeidsmiljøet, bårehåndtering og logistikk rådgivning og saksbehandling i forhold til myndighetskrav er dyrere for de etterlatte. Oppgjøret mellom de involverte kommunene bør skje gjennom en fastsatt oppgjørsordning mellom gravplassforvaltningene, fremfor at de etterlatte må betale. Endring av avgiften for feste av grav slik at innbyggerne behandles likt Utvalget foreslår at alle gravlegginger skal utløse 20 betalingsfrie år uansett hvilken type grav (tilvist eller festet som velges. Den betalingsfrie perioden skal ikke ha sammenheng med KRISTIANSUND 2011 Espen Eskeland, Bogstadveien 7a Oslo, tlf , fredningstiden, som kan variere ut fra lokale forhold. Det skal være samme festeavgift for alle graver i kommunen, uavhengig av om det er gravlegging av innenbygds eller utenbygds beboere. Satsen på festeavgiften skal fortsatt fastsettes lokalt. Tiltak for å få bedre statistikk og mer forskning på gravferdsområdet Utvalget foreslår at kommunene skal rapportere utvalgte resultater og tall fra gravplassforvaltningen i KOSTRA hvert år. En utvidet statistikk i KOSTRA vil, etter utvalgets oppfatning, være et redskap i planleggingen for å møte økningen i tallet på døde i de neste tiårene. Endringer i forvaltningsoppgaver Utvalget foreslår at oppgavene som bispedømmerådene har etter gravferdsloven og gravferdsforskriften, overføres til Fylkesmennene. Økonomiske og administrative konsekvenser Som følge av utvalgets forslag om å oppheve hjemler for brukerbetaling anslår utvalget et samlet inntektsbortfall for gravferdsforvaltningen på 104,3 mill. kroner. Dette foreslås kompensert gjennom økte rammeoverføringer til kommunene etter den generelle kostnadsnøkkelen. Utvalget legger til grunn at kommunene da vil øke overføringene til de kirkelige fellesrådenes gravplassforvaltning i tråd med de lokale behovene. Forslag som utvalget vurderer til å være på siden av mandatet Utvalget foreslår at de nærmere vilkårene for askespredning skal framgå mer direkte av gravferdsloven, og at behandlingen av søknader om askespredning legges til den lokale gravplassforvaltningen, TEMATIKK: Det er dette det handler om: Fra åpning av grav på Fyllingsdalen gravplass i Bergen. med Fylkesmannen som klageinstans. Utvalget foreslår også at det åpnes for askespredning på gravplass, og at det gis adgang til gravlegging i kolumbarium på gravplass. I høringsbrevet fremgår også kostnadene på landsbasis beregnet ut fra oppgitte tall for Se høringsbrev for disse opplysningene. Hovedoppgaven for de som skal svare på høringen vil imidlertid være å veie prinsippene og forslagene opp mot egne verdier, normer og lokal kunnskap. NOUen er i seg selv også en kilde til kunnskap og kan være med på å øke bevisstheten om gravferd og at vi går fra myte til fakta på fagområdet. Til oppvarming kan det derfor være nyttig å slå opp på side 198 der vedlegg 3 med Anne Line Bretteville- Jensens samfunnsøkonomiske kostnadsberegning av kistegravlegging og kremasjon med urnegravlegging starter og videre til vedlegg 4 med SSBundersøkelsen om holdninger til gravferd. Da er du klar for mange av vurderingene som er gjort i NOUen. Hva skal du mene? Ta utgangspunkt i spørsmålene i høringen og bruk den systematikken. Forslagene er tydeliggjort i regelendringene i kapittel 12. Her har utvalgets sekretær Martin Hill Oppegård gjort en ekstra innsats for at du lett kan få oversikt. Ved forslaget om regelendringen står det hvor i NOUen temaet er omhandlet. Kom gjerne med forslag på områder som du er mest opptatt av og som etter din mening er (Foto: Tor Kristiansen rett vurdert og foreslått. Er du uenig, så si det og gi en begrunnelse. Kjenn ditt ansvar. Om du ikke svarer på hver en detalj, svar på punkter som er viktige for deg og der din kunnskap er best. Fristen er 1. oktober og kommer brått midt på høsten. La «Lik og likskap» være tema for de første møtene i høst. Både fellesråd og kommuner er høringsinstans og samarbeid om høringen kan kanskje være en god idè....jeg vil trekke fram Den grunnleggende bestemmelse i 1: Gravlegging skal skje med respekt for avdøde. Nå får regelen frem at det er den avdøde det handler om og ikke livssynet i seg selv. Regelverket gir de øvrige rammer. Den grunnleggende bestemmelsen setter ikke lovverket til side. Den viser vei i vurderingen forvaltningene skal gjøre. Videre er det en endring som vil anses som vesentlig, og som det nok vil være mange meninger om. Den finner vi i 14 Leie av grav. Her er det valgt et nytt begrep, «leie» av grav i stedet for feste. Tekst og foto: INGHILD HAREIDE HANSEN QR-KODE: Ved å følge denne QR-koden, vil du finne flere momenter fra Inghild Hareide Hansen. Her ligger det også link til NOUen i sin helhet

7 KULTUR Der fuglesangen dominerer Det finnes mange private gravplasser i Norge. Ingen er så stor og antagelig ikke så velholdt som gravplassen på Jarlsberg Hovedgård. Stedet ligger et par kilometer utenfor Tønsberg sentrum og er godt synlig hvis en ankommer byen med tog eller bil. Gravplassen er en liten del av en stor park og en parkskog som i dag utgjør et naturreservat. Eiendommen er for øvrig arealmessig landets største gårdsbruk og hovedgården er plassert sentralt i åkerlandskapet med skogspartiene Store og Lille Gullkronen som nabo i vest. Stedet Hovedgården ligger der sagatidens Sæheim (Sem kongsgård lå. Det eldste bevarte minnesmerke på stedet er en stor gravhaug som kalles Farmannshaugen. Den skal være reist over en sønn av Harald Hårfagre, vestfoldkongen Bjørn Farmann. Før slekten Wedel overtok eiendommen, var den i middelalderen avlsgård og seinere sete for lensherren. Fra 1683 har familien Wedel vært eiere av stedet. Jarlsberg var sammen med Laurvig to grevskap i Vestfold, for øvrig de to eneste i Norge. Jarlsberg grevskap ble etablert i 1673 og opphørte i Fra 1842 har eiendommen hatt formen stamhus, og eieren betegnes som stamhusbesitter. Kirken, gravkapellet og kirkegården Sem kirke er en steinkirke fra middelalderen og er en del av bygningsmassen på stedet. Den tilhørte hovedgården fram til Da ble den vederlagsfritt overlatt til Sem menighet. Fra gammelt av var det kirkegård ved kirken, men den ble nedlagt i 1844 og samtidig ble en ny tatt i bruk litt lenger nord, på den andre siden av Jarlsberggata. Det er påvist knokkeldeler og kisterester fra tidlige gravlegginger under kirken. Men i stedet for gravlegging der, ble det i 1683 bygd et gravkapell umiddelbart øst for kirken, det wedelske gravkapell. Seinere er det bygd helt sammen med kirken. En av de siste som er gravlagt der i 1840 er grev Herman Wedel Jarlsberg, den velkjente eidsvollsmann og politiker i årene etter Parken Arbeidet med anlegg av parken ble påbegynt omkring 1720 da barokken var toneangivende innen hagekunsten. Barokkanlegg kjenner vi fra Mellom-Europa, antagelig med Versaillesparken som den mest kjente. De barokke hager og parker kjennetegnes ved lange akser som regel i form av alleer og gjerne med et blikkfang i enden. Videre var dette parterrenes og buskettenes tid. Det er kvadratiske eller rektangulære felt. Parterrene var ofte kantet med lave hekker eller blomsterbed og buskettene med busker og små trær som er plassert symmetrisk ved siden av hverandre og i et strengt forhold til aksene. Den østvestgående alléen (Feltmarskalkens allé bandt skogspartiene Store og Lille Gullkronen sammen med parken for øvrig og den å nord-sydgående allèen (Den store allé gikk i retning Tønsbergfjorden. Slik var det i parken på Jarlsberg

8 BEBYGD DEL: Skissen viser den bebygde delen av Jarlsberg hovedgård og parken. 1. Sem kirkegård 2. Sem kirke med det wedelske kapell 3. Jarlsberggata 4. Hovedbygningen på Jarlsberg Hovedgård 5. Driftsbygninger 6. Hovedgårdens gravplass 7. og 8. Store og Lille Gullkronen 9. Farmannshaugen 10. Jernbanen 11. Semslinna Rehabilitering av kirkegårder og gravlunder - en miljøvennlig og kostnadsbesparende prosess I nært samarbeid med norske myndigheter og forskningsmiljøer har vi utviklet en metode for å løse problemet med plastgraver og adipocere i leirholdig jord. Vi har utviklet en skånsom prosess, med høye krav til sikkerhet og miljø. Metoden er patentert i en rekke europeiske land. - Metoden kan være til nytte for kommuner som ønsker å gjenbruke kirkegårder og gravlunder. Aksene finnes fortsatt, til tross for at parkens sentrale deler ble lagt om til landskapsstil omkring Det var tidens stil som hadde sitt opphav i England. Dermed forsvant parterrer og busketter, og veier og stier fikk en myk linjeføring. Parkens sentrale parti ble liggende som en stor plen. Slik er det fortsatt. Gullkronene Dette er to skogteiger på til sammen 274 daa. I 1980 ble de opprettet som naturreservat. Alle de norske edelløvtrærne finnes i området og i alle generasjoner. Over 400 sopparter er observert, mange meget sjeldne. Stedet er også kjent for sin rike fugle- og insektfauna. Det er foretatt skjøtsel av skogen, slik det har vært i flere hundre år. Gravplassen Det ble som kjent etter hvert forbudt å foreta begravelser innendørs, under kirkegulv eller i spesielle bygninger. Derfor ble ikke gravlegginger i det wedelske kapell videreført. I 1868 anla grev Peder Wedel Jarlsberg en privat gravplass i Store Gullkronen. Den er vel ett dekar stor og er omgitt av et vakkert gjerde av støpejern, nærmest et hellebardformet gjerde. Anlegget er delt i to av en kantsteinsatt midtgang som strekker seg i nord-sydlig retning fra porten og fram til en marmorbyste på sokkel. Bysten viser en kvinneskikkelse. Blant de eldste gravminnene er det store, tunge obelisker. Men ellers viser gravplassen mange ulike former: Liggende, flate og buede plater, store bautasteiner og enklere gravminner, slik vi kan finne dem på andre kirkegårder. Det er to bergarter som dominerer blant gravminnene, den rødbrune grorudgranitten og den gråblå larvikitten. Gravplassen i Store Gullkronen er i all sin enkelhet meget vakker og er omgitt av store trær, bestående av en rekke arter. Og fuglesangen dominerer! Tekst og foto: HELGE KLINGBERG STORE GULLKRONEN: Gravplassen i Store Gullkronen. En byste av en kvinneskikkelse sees sentralt i bakgrunnen. (Øverst til venstre. STØPEJERNSGJERDE: Gravplassen er omgitt av støpejernsgjerde. (Nederst til venstre. MARMOR: Kvinneskikkelse med ankeret, håpets symbol, på et høyt og utkraget postament. Gravminnet består i sin helhet av marmor, antagelig av utenlandsk opprinnelse. (Øverst til høyre. KAPELL: Det wedelske kapell, et tilbygg til Sem kirke. (Nederst til høyre. Kontakt oss for nærmere informasjon Telefon: Vi muliggjør gjenbruk 14 15

9 AKTUELT Olsen Nauen Klokkestøperi AS I tillegg til klokker og automatikk leverer vi: Støpte skilt, minnetavler og gravskilt i bronse. Norges eneste klokkestøperi Postboks 2035, NO-3103 Tønsberg Tlf.: Fax: E-post: Stemplingskasse Sandwich og Aluminium I løpet av de siste årene har universell utforming vært i søkelyset, også ved våre gravplasser. Universell utforming er synonymt med design for alle, og målet er å få til et mer inkluderende samfunn. Dette krever en helhetlig tankegang fra planlegging, til bygging og ikke minst gjennom drift og vedlikehold. Det er flere definisjon på universell utforming og en av dem er denne: «Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming.» (The Centre for Universal Design ved North Carolina State University, USA Det kom inn en ny bestemmelse i gravferdsforskriften 7 i 2012: «Gravplassen skal tilrettelegges etter gjeldende regler for universell utforming.» Kravet om universell utforming vil slå inn ved nyanlegg, utvidelser og vesentlig endring av gravplasser. Eksisterende gravplasser bør også gjennomgås med tanke på å øke tilgjengeligheten og brukbarheten. Det er viktig å være klar over at selv små tiltak kan ha stor effekt! Universell utforming skal ivareta forhold relatert til variasjon i alder, funksjonsevne eller bruk av ulike hjelpemidler. Det er forskjellige typer funksjonsnedsettelser knyttet til bevegelse, syn, hørsel og forståelsesevne i tillegg til ulike miljøhemninger. Dette gir ulike behov med hensyn til utforming av gravplassen. Lovgrunnlaget Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er sentral i arbeidet med universell utforming. Lovens formål er blant annet å fremme likestilling og likeverd og sikre like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne. Plan- og bygningsloven og Byggeteknisk forskrift (TEK10 har mer detaljerte bestemmelser med krav som må ivaretas for at et anlegg skal kunne betegnes som universell utformet. Det er også utarbeidet en norsk standard, NS11005, med krav og anbefalinger for universell utforming av opparbeidete uteområder. Standarden dekker flere områder og tema enn TEK10 og har egne krav og anbefalinger for gravplasser. I tillegg til lover, forskrifter og standarder er det mange nettsider med mye nyttig informasjon om universell utforming, herunder Deltasenteret og Astma- og allergiforbundet sine nettsider. Design for alle EKSEMPEL: Blomreina gravplass ved Førde er et av flere eksempler på hvordan man har løst utfordringene slik at gravplassen er greit tilgjengelig. De har unngått trappetrinn ved å bygge «terskler» slik at tilkgjengeligheten blir bedre. (Foto: Alf Bergin UNIVERSELL UTFORMING: Viktige behov og hensyn ved utforming av gravplasser er: Trinnfrie løsninger. Jevnt og fast underlag. Minst mulig stigning. Håndlister. Tilstrekkelig bredde for rullestol. Bevegelige deler som er enkle å betjene. Synlige kontraster og farger. Lettfattelige virkemidler. Minst mulig bakgrunnsstøy. Omgivelser, elementer og informasjon bør være mest mulig entydig, enkel og klar. Bevisst holdning til materialbruk og bruk av planter uten allergifremkallende pollen. 60 cm, 90 cm, 120 cm, 140 cm Innvendig bredde: 86 cm Innvendig lengde: 225 cm Våre populære Selvvanningskasser Mobilplant selvanningskasser, klassens største vanntank Kan også leveres etter ønsket mål Be om referanseliste Tlf: e-post: Vannpostene Vannposter skal utformes slik at de kan brukes av alle. Vannkanne bør plasseres 0,4m over bakken og tappekranen 0,8m over bakken. Videre bør innbyrdes avstand mellom vannpostene ikke være mer enn 60m slik at ingen har mer enn 30m å gå for å hente vann til vanning. Tilgjengelige vannkanner bør være i nærheten av vannposten og vannkranen bør utformes slik at vannsprut unngås. Avfallsbeholderne Beholdere for kompost og avfall anbefales plassert ved vannpostene fordi det gir størst brukervennlighet. De bør utformes slik at de kan brukes av alle. Dette innebærer at betjeningshøyden bør være mellom 0,8 og 1,1m. Avfallsbeholderne bør ha en egnet åpning uten tunge lokk. Tekst og foto: Åse Skrøvset aase GODE IDÉER: Denne vannposten, som for øvrig er tegnet av Helge Klingberg, ivaretar kravene til universell utforming. (Foto: Åse Skrøvset 16 17

10 Lønnsomme fagfolk Det er vanskelig å kombinere inne- og utefunksjoner på gravplassen. Da vi skulle ansette nye gravplassarbeidere, valgte vi derfor utdanna anleggsgartnere, sier Johan Hofstad, arbeidsleder for gravplassene i Stjørdal. Han angrer ikke på at arbeidsoppgavene inne i kirkene og ute på gravplassene ble skilt ad. Nå jobber kirketjenerne deltid i helgene, mens tre anleggsgartnerne tar seg av utearbeidet. Leif Arvid Fremstad og Anniken Hansen (i svangerskapspermisjon ble ansatt i oktober 2009, mens Solrun Øfsti, som nettopp har tatt eksamen som anleggsgartner, ble del av staben i april Bygger selv Hofstad ser flere fordeler med sine nye medarbeidere. Med en utdanning som gir kunnskap om bygg og anlegg, kan anleggsgartnerne ta mindre anleggsarbeid på gravplassen selv, uten at det må leies inn eksterne fagfolk. De nye vannpostene på Værnes kirkegård er et resultat av det. De er laget av trappesteiner. Vi har støpt fundamentet og montert vannpostene selv, sier Leif Arvid Framstad. Det eneste de trengte hjelp til, var å få en rørlegger til å koble til vannet. Værnes kirkegård fikk ni slike vannposter. Tilsvarende vannposter er også montert på gravplassene på Skatval, Hegra og Lånke. Planen er at de tre resterende gravplassene i Stjørdal også skal få nye vannposter. Hofstad sparer ikke på rosen: Vannpostene er både rimelige og vedlikeholdsfrie. Vi kunne ikke fått til dette uten anleggsgartnerne. De tenker innovativt, sier en tydelig fornøyd arbeidsleder. Gjennomtenkt plantevalg Logikken bak de nye vannpostene var at de skulle være enkle å bruke for alle. Det stemmer overens med universell utforming av gravplasser. Plantevalget styres av samme tanke. Et eksempel er en liten lund med nyplanta trær i randsonen av Værnes kirkegårds nye del. Her har vi brukt Ornäsbjørk (Betula pendula Dalecalica. Den er gunstig for allergikere siden den ikke har pollen, sier Solrun Øfsti. Hun legger til at de vil ha variasjon av busker og trær på gravlunden. Derfor planter de ut både aronia, alperips, blåleddved, skjermleddved og junisøtmispel. Hver på sin måte forskjønner de gravlunden med blomster, bær og høstfarger. Dessuten trekker de fugler inn på gravlunden. Det tror jeg de besøkende setter pris på, sier hun. Hofstad ser at vedlikeholdet av det grønne på gravplassene er blitt bedre. Nå får busker og trær det stellet hver enkelt planteart krever. Det er også bra for økonomien. Anleggsgartnere vet hvilke planter som passer inn hvor. Det reduserer behovet for å erstatte planter som dør eller mistrives, sier han. Tekst: KJETIL S. GRØNNESTAD VANNPOSTER: Leif Arvid Fremstad og Solrun Øfsti er fornøyd med de nye vannpostene på Værnes. De skulle imidlertid gjerne hatt en annen farge på vannslangen, men har så langt ikke funnet en annen som passer bedre. (Foto: Alf Bergin KOBBERRØR: Vannrøret ligger tett inntil steinen. (Foto: Alf Bergin VANNKANNER: De rimelige opphengene til vannkannene kom fra Plantasjen. (Foto: Alf Bergin Firma som påtar seg planlegging og prosjektering av kirkegårder. C Landskapsarkitekt MNLA Nina Wang Bjørsvik Erling Skakkes gate 49B 7012 Trondheim Tlf.: Fax: E-post: annonse01.pdf :55:38 M landskap arkitektur drammensveien 130, 0227 OslO Tlf En del av dark-gruppen Vi har lang erfaring i å planlegge kirkegårder Ta gjerne kontakt tel fax e-post Damsgårdsveien Bergen Arendal Bergen Kongsberg Molde Oslo Sandvika Skien Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ål Kirkegårdsplanlegging Nyanlegg og utvidelser Behovsanalyser Reguleringsplaner Historiske anlegg Skiltprogram Vi har lang og bred erfaring med planlegging av kirkegårder Norconsult AS, Valkendorfsgt. 6, PB 1199, 5811 Bergen, tlf Y CM MY CY CMY K Grindaker as Landskapsarkitekter tel. ( fax. ( år i Bodø 14 år i Molde Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS Grandfjæra 24D, 6415 MOLDE Vi har lang erfaring m legging av 18 Kirkegården nr. 2 Norconsult AS, Val PB 1199, 5811 Ber

11 Ny daglig leder i FAGUS Maria Fall (bildet er ansatt som ny daglig leder i FAGUS. Hun har 20 års fartstid som sykepleier, men i 2012 ble hun ferdig med sin mastergrad i plantevitenskap. Hun begynte i sitt (Foto: Ole Billing arbeid som daglig Hansen, park og anlegg leder 1. april, etter å ha arbeidet en periode i Statens Vegvesen og som park- og friområdeforvalter i Bymiljøetaten. Så langt synes jeg det er en inspirerende og kreativ jobb. Jeg har allerede lært mange personer å kjenne, og gleder meg til å bli kjent med enda flere. Mitt mål er i første omgang å fylle de store skoene til Hege Abrahamsen, og fortsette det gode arbeid som hun har gjort. Så får vi se hva fremtiden vil bringe, avslutter hun. Kirkegårdssprekk Ny daglig leder i FAGUS, Maria Fall. Budsjettet for utvidelsen av kirkegården i Brumunddal i Hedmark, har sprukket med drøye 1,2 millioner kroner. Den viktigste årsaken til det er at behovet for å kjøre på ny masse er større enn opprinnelig antatt. Det må fylles på med kubikk masse for at den prosjekterte høyden skal matche den gamle kirkegården, og heller ikke ligge lavere enn gangveien nedenfor. Påfylling av masse var ikke med i anbudet fordi det ble brukt feil høyder i beregningen. Årsaken til det var unøyaktige kommunale kart. Det ble funnet nedgravd søppel som sykler, oljefat og rundballer i området da man begynte å grave. Det måtte fjernes. Kirkevergen antyder at budsjettet kanskje bør ligge enda høyere, siden prosjektet ikke er over og at flere ting kan dukke opp. Kilde: Ringsaker blad Gravplasskunst Kunstnere med sommerjobb på Oslos gravplasser undret seg over hvorfor så mange av dem jobbet der. Skyldtes det kun økonomi, eller lå det noe mer bak. Undringen resulterte både i det nystarta Galleri Gravsted, og teaterforestilinger på Gamlebyen gravlund. De tre sesongarbeiderne Oliwia Beszczynska, Francine Amezquita og Bettina Sky på Nordre og Gamlebyen gravlunder, startet Galleri Gravsted i Rathkes gate 9. Passende nok ligger lokalet like om hjørnet for Kirkegårdsgata på Grünerløkka. Mer enn 100 gjester besøkte galleriet åpningsdagen 30. mai. Inspirert av gravplasser Galleri Gravsted drives av gravplasskunstnere. Målet er også å vise fram arbeider fra kunstnere som jobber på gravplassene. Kunstnerne oppmuntres til å stille ut gravstedsrelaterte arbeider, enten inspirert av arbeidet på gravplassen, eller med gravsteder som et mer generelt tema. Galleriets sesong sammenfaller med sesongen som kunstnerne jobber på gravplassene. Det legges opp til utstillinger en helg i måneden fra mai til oktober. I tillegg til utstillinger, ønsker galleriet på Grünerløkka å tilby filmkvelder, konserter, workshops og poesikvelder. Teater Litt lenger sør, på Gamlebyen gravlund, ble det teater. Her fikk publikum sjansen til å se den stedsspesifikke teaterforestillingen «Svale, røyk og sørgepil». Gruppa «Blood for Roses» stod bak, mens Gravferdsetaten i Oslo var med som en av flere co-produsenter. I forestillingen ledet biolog Jens Haga publikum gjennom gravlunden. Gigantiske insekter og pattedyr dukket opp mellom UTSTILLING: Illustratør og tegneserietegner Anders Kvammen fikk æren av å være første utstiller på Galleri Gravferd. TEATER: Karen Røise Kielland var en av to regissører til teaterforestillingen «Svale, røyk og sørgepil» på Gamlebyen gravlund. Gravlundsmedarbeider Zlatko Djulkic medvirket i forestillingen. Foto: Bettina Sky gravene som tablåer i stumfilm. Målet med «Svale, røyk og sørgepil» var å komme tettere på døden gjennom livet. Tekst: KJETIL S. GRØNNESTAD FAKTA: Galleri Gravferd: «Svale, røyk og sørgepil» ble spilt 16 ganger i perioden juni: «Blood for Roses» består av Anne Rooschüz og Karen Røise Kielland. Fra FAGUS Spørsmålsbank Etablering av trær med lokalt genetisk opphav Spørsmål: I et kulturlandskap på Vestlandet er det et ønske om å flytte planter av lokalt, genetisk opphav som kan vokse på området. Det gjelder i hovedsak ask og hassel. Hvordan er prosessen for et best mulig resultat? Eksempelvis tidspunkt på året? Hvor store kan/ bør plantene være? Mellomlagring? Er det spesielle hensyn som det bør legges særlig vekt på? Svar: Best resultat får du om du utfører flytting i to omganger. Første høst etter lauvfelling rotskjæres trærne. Da kappes røttene utenfor rotklumpen, så treet kan danne nye smårøtter. Neste høst flyttes trærne. Både rotskjæring og oppgraving for flytting er antagelig lettest å sette ut til en planteskole, som har både utstyr og kunnskap. Andre ting som er viktige for å få vellykket resultat: Jo yngre eksemplar, jo lettere etablering. Arbeid enten på sein høst (etter lauvfall eller tidlig vår (før lauvsprett. Opptak og planting så nært innpå hverandre som mulig, helst i én operasjon. Unngå for dyp planting. Pass på at ikke jorda i plantehullet setter seg og får plantene til å synke. Følg opp med vanning de første vekstsesongene, selv i kystklima. Vær nøye for å unngå mekaniske skader og tørkeskader ved opptak, handtering og planting. Sørg for at plantene ikke har for store endringer i eksponering ved omplantingen (for Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren Ved å abonnere på FAGUS Rådgivning får du direkte tilgang til våre fremste forskere og fagfolk på utemiljø. De hjelper deg å løse konkrete og praktiske utfordringer i ditt daglige arbeid. Rådgivningstjenesten er enkel og du kan bruke tjenesten så ofte du vil. Les mer på. eksempel bør de ikke gå fra skyggefullt til solåpent eller fra full sol til skygge. Besvart av FAGUS-Rådgiver Tanaquil Enzensberger Innplanting av trær i gammel allé Spørsmål: Vi forvalter en allé fra sent 1700-tall på Sørlandet, bestående av hovedsakelig lind. Alléen består av over 80 trær. Det foretas i disse dager vedlikeholdbeskjæring av trærne, dvs. fjerning av tørt i krona. I alleen er det noen hull i dag, og flere vil det med tiden bli. Vi lurer på om vi kanskje bør starte med innplanting av nye trær. Problemet er å få etablert nye trær innimellom de store. Har du noen erfaringer eller forslag mottas dette med takk. Svar: Dette er et interessant spørsmål som vedrører mange gamle alleer, men et som det jo heller ikke er noe klart svar på. I mange tilfeller kan det være en god strategi å la det være noen hull i alleen, det skal være en relativt stor andel av manglende trær før romligheten, følelsen av en allé, forsvinner. Om alleen er svært regelmessig blir det feil å måtte kompromisse på plassering av nye trær pga ulik kronestørrelse på eksisterende tilstøtende trær. Da er det bedre å ikke plante på nytt om det er manglende lysforhold på det «rette» stedet. Om det er en mer uformell allé, kanskje med flere treslag, så er det lettere å putte inn nye trær. Det kan da være nyttig å vurdere store trær med høy stammehøyde så de ikke forstyrrer alleevirkningen inne i alleen. Jeg regner med Tangenalleen er regelmessig plantet ut fra alderen. Hvilken klon av lind som skal velges om det skal plantes inn noe nytt er også et viktig spørsmål. Det var gjerne import fra Holland på den tiden, og det var frøformerte trær som ofte ble brukt. Dermed er alle litt forskjellige og det gir jo et helt annet inntrykk enn om det er bare en sort. Besvart av FAGUS-Rådgiver Bjørn Anders Fredriksen Kostnader og ressurser for vedlikehold og skjøtsel Spørsmål: Det finnes mye god dokumentasjon på viktigheten av et grønt anlegg for brukere. Utfordringen ligger i å belyse og dokumentere kostnadene og tiltrengte ressurser ved vedlikehold og skjøtsel. Jeg mener å ha lest noe om estimerte timer som er beregnet på bruk av drift ved gravlunder som en gang i tiden var utredet av Ås landbrukshøyskole. Kjenner du til dette og kan hjelpe meg videre i mitt arbeide for å belyse dette? Svar: Rapporten du etterspør er fra Drift og vedlikehold av kirkegårder arbeidsforbruk og kostnader. Utarbeidet av Egil Gabrielsen, Institutt for landskapsplanlegging ved Norges landbrukshøyskole (i dag Norges miljø og biovitenskapelige universitet NMBU. Du kan forespørre biblioteket her på NMBU om de har et eksemplar til utlån. Ellers ble rapporten distribuert gjennom Norsk forening for Kirkegårdskultur og det kan være at de fortsatt har eksemplarer igjen. Besvart av FAGUS-Rådgiver Kirsten Lunde 20 21

12 volvo kirkegårdsgravere PLANLAGTE KURS I 2014 Norsk forening for kirkegårdskultur Påmeldingsfrist: 6 uker før kursstart. Påmeldingsskjema: Norsk forening for kirkegårdskultur Sagodden, 3760 Neslandsvatn Tlf.: E-post: Medlemsrabatt kurs og fagdager: 25% for alle medlemsgrupper. Maks 30 deltakere på kursene. På våre nettsider finner du oppdatert kursinfo, påmeldingsskjema og vilkår. FAGDAGER 2014 Påm.frist: 27. juni. Etter den datoen øker møteavgiften med kr 500,-. Målgruppe: Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen. Tema: En tid i endring Tid: september 2014 Sted: Quality Hotel & Resort, Kristiansand Møteavgift: Kr for medlemmer, kr for ikke-medlemmer NB: Etter 27. juni er møteavgiften kr 2.445/3.260 Hotell: Dagpakke: Kr for lunsj og kaffe i fire dager, eller overnatting i enkeltrom m/full pensjon kr 3.345,-. Hovedtema: Første dagen blir hovedtema NOU-en Lik og likskap. Andre tema blir bevaringsplaner og bevaring av gravminner, det nye SOSI-systemet som skal innføres pr og hvilke konsekvenser det vil få, praktiske utfordringer i driften, smart planting som gir et lettstelt grøntanlegg, presentasjon av Voie kirkegård og Lommedalen gravlund, dialog med brukerne av gravplassen mm. I tillegg blir det som vanlig befaring til gravplasser og krematorium. KURS I PRAKTISK GRAVPLASSDRIFT Påm.frist: 1. september Målgruppe: Gravplassarbeidere, arbeidsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, som passer både de som jobber i administrasjonen og ute. Modul i Gravplasskolen. Tid: oktober 2014 Sted: Quality Panorama Hotel, Trondheim Møteavgift: Kr for medlemmer, kr for ikke-medlemmer Hotell: Dagpakke, kr for fire dager, eller overnatting i enkeltrom m/full pensjon kr 5.990,-. Tema: Sektorens oppbygging og ansvarfordeling * Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Innføring i lover og regler, relatert til praktiske eksempler * Universell utforming * Grunnforhold og drenering * Grunnleggende om omregulering (endring av gravplass * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravfeste * Gravregister * Åpning og lukking av grav * Håndtering av gravminner, graveiers og forvalters ansvar * Gravstellavtaler * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender * Befaring KURS I ADMINISTRASJON AV GRAVPLASSER Påm.frist: NB: 31. juli for kurset, og 30. april for å være sikret flybillett. Målgruppe: Kirkeverger/daglige ledere og annet administrativt personale. Tid: november 2014 (endret tid. Sted: Sjømannskirkens anlegg El Campanario, Spania. Kursavgift: Kr for medlemmer, kr for ikke-medlemmer. Hotell: Kr for enkeltrom og kr for dobbeltrom (endret pris Prisen inkluderer buss t/r flyplass, frokost og lunsj alle dager, tre middager, en heldagstur til Malaga og en ettermiddagstur til Mijas. Flybillett: Kr t/r Oslo/Malaga. Tilslutningbillett kan bestilles Tema: Gravplassenes plass i forvaltningen * Rammene for virksomheten: regelverk og økonomi * Arealbehov * Gravplassplan og regulering * Oppdatering av kartverk * Driftsplan, ressursbehov og personalbehandling * Saksbehandlingsrutiner * Døden i Spania: Rutiner når nordmenn dør i utlandet * Møte med tros- og livssynssamfunnene * Gravplassforvaltningen som livsynsåpen forvaltning * Gravferdsrutiner og gravferdbyråenes plass * Gravregister * Feste av grav * Gravminner * Gravstellavtaler * Bevaring på gravplassen * Befaring til Malaga der vi ser på kirkegårder og krematorium, og får en innføring i hvordan kremasjon, begravelse og gravplasstell foregår der. FAGDAGER FOR KREMATORIER Påm.frist: 31. august Tid: Nov/des 2014 Sted: Vi tar sikte på Gardermoen. KURS I PRAKTISK GRAV- PLASSDRIFT: På kurset i april i Egersund gikk befaringen blant annet til Samfundets kirkegård. Den er eid og driftet av trossamfunnet, etter 18 i «Lov om trudomssamfunn og ymist anna». Kirkegården er i bruk, drift og vedlikehold gjøres på dugnad. En vakker og velstelt kirkegård. (Foto: Synnøve Haugstad Sira Volvo Maskin AS Telefon: Telefaks: Volvo kirkegårdsgravere leveres i flere størrelser fra 1,6 til 3,6 tonn. Driftssikkerhet, presis hydraulikk, godt førermiljø og enkel service har gjort Volvo til en bestselger blant kirkegårdsgravere. Den nye modellen Volvo ECR25D er spesielt godt egnet til formålet: Maskinens vekt gjør at den kan fraktes på en 3,5 tonns biltilhenger, og gravedybde, rekkevidde og krefter er det beste som kan oppnås i denne klassen. Maskinen har kort bakre svingradius, som gjør den velegnet der det er trangt mellom gravene. Et landsdekkende serviceapparat med 21 serviceverksteder, 250 mekanikere og 170 godt utrustede servicebiler gir trygghet for at maskinene er driftsklare til enhver tid

13 Avsender Norsk forening for kirkegårdskultur, Sagodden 3760 Neslandsvatn Fagforbundet for deg som jobber på kirkegård Fagforbundet er ledende arbeidstakerorganisasjon i KA-området og i kommunal sektor. Vi deltar aktivt i ulike fora der gravferdssektorens utfordringer blir drøftet og avgjørelser blir tatt. Som landets største fagforbund, med nærmere medlemmer, har vi politisk innflytelse. En solid kommuneøkonomi er grunnlaget for offentlige tjenester og arbeidsplasser av god kvalitet innenfor gravferdssektoren. Vi ønsker å styrke det offentlige forvaltningsansvar for gravferds sektoren. Fagforbundet mener: Det er nødvendig å sikre at alle får de tjenestene de har behov for, på en likeverdig måte. Tilgang på tjenester må ikke avhenge av den enkeltes evne til å betale for seg. Enhver har rett til fri grav der de bor og alle skal være sikret en verdig gravferd ved livets slutt. Det fysiske arbeidsmiljøet må bli bedre for de som jobber på kirkegårdene Arbeidsgiver skal legge til rette for å ta relevant fagbrev. Fagforbundet jobber for at ingen skal diskrimineres ved ansettelse eller ved utøvelse av jobb på grunn av kjønn, seksuell legning, politisk, sosial, eller etnisk tilhørighet. Vi har fagforeninger i alle landets kommuner og tillitsvalgte. Flere gode grunner til å velge Fagforbundet: Egen faglig arbeidsgruppe (FAG Kirke- og gravferd som blant annet har utarbeidet en håndbok for arbeidsmiljø Medlemsfordeler gjennom LO-favør, deriblant Norges beste innboforsikring Stipendordning for etter- og videreutdanning Fagbladet i posten åtte ganger i året Foto: Jan Lillehamre Spørsmål? Kontakt Fagforbundets Servicetorg tlf , eller e-post: Du kan også melde deg inn per SMS: Send kodeord Fagforbundet medlem til 1980

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV Saksframlegg Arkivsak: 14/972-2 Sakstittel: HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV K-kode: C84 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd behandlet i møte 18.september d.å. BKF sak 22/2014 NOU2014:2 "Lik og likskap" og vedtok å avgi slik høringsuttalese:

Bodø kirkelige fellesråd behandlet i møte 18.september d.å. BKF sak 22/2014 NOU2014:2 Lik og likskap og vedtok å avgi slik høringsuttalese: DEN NORSKE KIRKE Bodø kirkelige fellesråd Det kongelige Kulturdepartement Dato: 29.09.2014 postboks 8030 Dep Saksbehandler: Jan Stavrum 0030 OSLO Deres ref.: 14/1686- Journalnr.: 2014/277 Saksnr./vår ref.:

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov - høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov - høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 46/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov - høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 46.1/14 Høring NOU 2014: 2 Lik

Detaljer

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift.

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtekter for gravplassene i Haugesund Side 1 Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtatt av Haugesund kirkelig fellesråd

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.09.2014 N-401 14/14698 14/168572 Saksbehandler: Naomi Wilde Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg frivillighet

Detaljer

ENDRINGER NØKKELTALL INNLEDENDE DEL VELKOMMEN gravplasser

ENDRINGER NØKKELTALL INNLEDENDE DEL VELKOMMEN gravplasser VELKOMMEN INNLEDENDE DEL Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Trondheim, 13.-16. oktober 2014 2 NØKKELTALL ENDRINGER 2200 gravplasser Økt kulturelt mangfold 45 000 døde i året 35 % blir kremert 1050 årsverk

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering -

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Kirkekontoret Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Telefon 56 15 71 00 KIRKEGÅRDENE I ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden. Etter vedtektene

Detaljer

INNLEDENDE DEL. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

INNLEDENDE DEL. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 INNLEDENDE DEL Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 VELKOMMEN 2 NØKKELTALL 2200 gravplasser ca 40 000 døde i året 40 % blir kremert 1050 årsverk knyttet til praktisk drift Kurs-

Detaljer

Vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum kommune

Vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum kommune Dato: 15.09.2016 Ikrafttredelse: 13.10.2016 Opphever: Gjelder for: Hjemmel: Tittel: 08.10.2008,Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Bærum kommune, Akershus LOV-1996-06-07-32- 21 Vedtekter for gravplassene

Detaljer

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering -

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Lyngneset 26, 5302 Strusshamn tlf. 56157100 - post@kirken-askoy.no www.kirken-askoy.no GRAVPLASSENE PÅ ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd Det kongelige kulturdepartement Postboks 8030, Dep 0030 OSLO Dato: 29.09.2014 Vår ref: 14/1725-20 TSO (14/26023) Deres ref: Svar på høring - NOU 2014:2 Lik

Detaljer

Veiledning ved dødsfall

Veiledning ved dødsfall Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å

Detaljer

Informasjon om gravferd i. Lund og Heskestad. Lund kirkelige fellesråd

Informasjon om gravferd i. Lund og Heskestad. Lund kirkelige fellesråd Informasjon om gravferd i Lund og Heskestad Lund kirkelige fellesråd Mai 2016 Når livet tar slutt - - - Lund kirkelig fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet for Lund kommune sine innbyggere, uavhengig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder Kirkegårder i Hamar kommune - Øvre Vang kirkegård - Hamar kirkegård - Vang kirkegård - Hol gravlund

Detaljer

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene GRAVFERDSLOV OG LOKALE FORSKRIFTER 1 2 I dette heftet presenteres et utdrag av Gravferdsloven av 1996, med tilhørende forskrifter,

Detaljer

Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen

Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen Deres ref.: Vår ref.: 14/3-32 Det kgl kulturdepartement Saksbehandler: RKHLN P.B. 8030 Dep. Direkte innvalgtlf:: 61 15 33 14 Arkivkode: 009 0030 OSLO Dato:

Detaljer

Vedtekter for gravplassene i Bergen

Vedtekter for gravplassene i Bergen Vedtekter for gravplassene i Bergen Godkjent av Bjørgvin bispedømmeråd 13.06.2015 med ikrafttredelse 01.07.2015 1 Innhold: 1 Forvaltning 2 Definisjoner 3 Ferdsel på gravplassene 4 Tilvisning av grav 5

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET Informasjon om Urnegraver 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging i Bærum kommune Hvem har ansvar? Gravplassmyndigheten har ansvar for å tilvise grav,

Detaljer

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

Gravferd. en verdig avskjed med livet

Gravferd. en verdig avskjed med livet Gravferd en verdig avskjed med livet Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet i kommunen og forvalter 9 gravlunder og krematorium. Vi yter tjenester for hele kommunens befolkning uavhengig

Detaljer

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 Gravplasser og krematorium Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 08.06.2016 Hensikt 1. Gi komiteen faktagrunnlag om dette politikkområdet 2. Introdusere noen tema

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd Kulturdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 14/00171-4 Dag Landmark, 61 14 64 82 000 18.09.2014 Høringssvar

Detaljer

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE.

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. FESTING AV GRAVPLASS Ordet feste tilsvarer reservere eller bygsle. Man reserverer gravplassen slik at den ikke kan gjenbrukes før man selv vil. Den som er oppført som fester

Detaljer

GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER

GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER DEN NORSKE KIRKE Hobøl Kirkelig Fellesråd GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER 1.1.2017 1. Forvaltning 1.1 Gravplassene i Hobøl kommune er underlagt administrasjons og myndighetsområde til Hobøl kirkelige

Detaljer

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten Prinsipielle utgangspunkt: 1. Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 13/ TT 000 Sola,

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 13/ TT 000 Sola, Kulturdepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8004 Dep. 0030 OSLO E-post: postmottak@kud.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 13/00018-002 TT 000 Sola, 30.09.2014 HØRINGER NOU 2014

Detaljer

Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård. Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård

Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård. Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NOME KOMMUNE gitt i medhold av

Detaljer

VEDTEKTER. for gravplassene i Gjerdrum kommune. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21

VEDTEKTER. for gravplassene i Gjerdrum kommune. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 VEDTEKTER for gravplassene i Gjerdrum kommune Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 Vedtatt av Gjerdrum og Heni menighetsråd 24. april 2008. Endret i

Detaljer

Lommedalen gravlund PRAKTISK INFORMASJON

Lommedalen gravlund PRAKTISK INFORMASJON BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN Lommedalen gravlund PRAKTISK INFORMASJON 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging på Lommedalen gravlund Hvem har ansvar? Gravplassforvaltningen har

Detaljer

NORSK FORENING FOR GRAVPLASSKULTUR FAGDAGER, FOR 13. og KREMATORIER

NORSK FORENING FOR GRAVPLASSKULTUR FAGDAGER, FOR 13. og KREMATORIER NORSK FORENING FOR GRAVPLASSKULTUR FAGDAGER, FOR 13. og KREMATORIER 14. juni 2017, Trondheim NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Nordre kirkegård, Herning Kirsten G. Lunde, landskapsarkitekt og dosent

Detaljer

GRAVPLASSENES PLASS I

GRAVPLASSENES PLASS I GRAVPLASSENES PLASS I FORVALTNINGEN Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG Molde, 25.- 28. oktober 2017 VELKOMMEN 2 NØKKELTALL 2200 gravplasser i Norge 40 000 døde i året 40 % blir kremert 3 Kvitsøy, Rogaland

Detaljer

En orientering. fra gravplassrådgiveren. Fagdager for Gravplassforeningen i Trondheim juni 2017 Gravplassrådgiver Åse Skrøvset

En orientering. fra gravplassrådgiveren. Fagdager for Gravplassforeningen i Trondheim juni 2017 Gravplassrådgiver Åse Skrøvset En orientering fra gravplassrådgiveren Fagdager for Gravplassforeningen i Trondheim juni 2017 Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Askespredning Gravferdsloven 20 Personer over 15 år Etterlatte kan søke etter

Detaljer

GRAVPLASSPLAN. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016

GRAVPLASSPLAN. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016 GRAVPLASSPLAN Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016 GRAVPLASSPLAN Forskrift til gravferdsloven 3 Ved anlegg og utvidelse Oversiktsdel Teknisk del Geoteknisk vurdering

Detaljer

Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd

Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd Møte med tros- og livssynssamfunn Forslag til foiler for kontaktmøte med tros- og livssynssamfunn om gravferd, jf 23 i gravferdsloven. Utarbeidet av

Detaljer

GRAVFESTE. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

GRAVFESTE. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 GRAVFESTE Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 FRIGRAV Rett til fri grav er knyttet opp mot bostedskommune Fredningstid= frigravsperiode Ansvarlig for graven. Tilsvarende rettigheter

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging i Bærum kommune Hvem har ansvar? Gravplassforvaltningen har ansvar for å

Detaljer

Gitt i medhold av lov av 7.juni om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd

Gitt i medhold av lov av 7.juni om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd Gitt i medhold av lov av 7.juni 1996 om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd 23.08.2016. Godkjent av Borg bispedømmeråd 27.10.2016 1 GRAVPLASSTILHØRIGHET

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I DRAMMEN Vedtektene gjelder fra 1. januar 2015. Vedtektene er vedtatt av Drammen Kirkelige Fellesråd 15.12.2014 og godkjent av Tunsberg

Detaljer

GRAVPLASSENES PLASS I

GRAVPLASSENES PLASS I GRAVPLASSENES PLASS I FORVALTNINGEN Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016 VELKOMMEN 2 NØKKELTALL 2200 gravplasser i Norge 40 000 døde i året 40 % blir kremert

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI FROSTA, LEVANGER OG VERDAL Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Vedtatt av Sør-Innherad Kirkelig

Detaljer

VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD

VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD Vedtatt av Randaberg kirkelige fellesråd 15.12.2014 og 10.02.2015, med hjemmel i gravferdsloven 21, 1. ledd. Godkjent av Stavanger bispedømmeråd 07.01.2015.

Detaljer

NOU 2014: 2 Lik og likskap Høringssvar fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

NOU 2014: 2 Lik og likskap Høringssvar fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Vår dato: Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: 30.09.2014 22.04.2014 14/1686- Bjarne Kjeldsen NOU 2014: 2 Lik og likskap Høringssvar fra KA

Detaljer

Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse /TG

Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse /TG Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse 1.3..2016 /TG Forvaltning av gravferd er forskjellig i de tre fellesrådsområdene. I Stokke har fellesrådet ansvaret for hele området, Andebu

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE Jfr.lov av 7 juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd ( Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Leirfjord kirkelige fellesråd den 12.04.2016 Godkjent

Detaljer

Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning. Norsk forening for gravplasskultur

Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning. Norsk forening for gravplasskultur Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning Norsk forening for gravplasskultur GFL 1. Grunnleggende bestemmelser Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Nytt forslag

Detaljer

Behandling av metallrester

Behandling av metallrester Noen fakta: Våre medarbeidere: Sikkerhet i ovn og feil å grave ned noe som ikke ble til jord. Etikk: Vi spilte inn problemstillingen om eiendomsrett til metallene. Tilsynelatende er det løst enkelt og

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

Fagdager for krematorier 1. desember Askespredning Fylkesmannen i Vestfold v/pernille Moss og Per Arne Andreassen

Fagdager for krematorier 1. desember Askespredning Fylkesmannen i Vestfold v/pernille Moss og Per Arne Andreassen Spre no den asken! Fagdager for krematorier 1. desember 2015 Askespredning Fylkesmannen i Vestfold v/pernille Moss og Per Arne Andreassen Spre no den asken! I 2013 fikk 354 personer 0,9% av alle som døde

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

Fra et samfunnsøkonomisk ståsted: er kremasjon med urnenedsettelse å foretrekke framfor kistegravlegging?

Fra et samfunnsøkonomisk ståsted: er kremasjon med urnenedsettelse å foretrekke framfor kistegravlegging? Fra et samfunnsøkonomisk ståsted: er kremasjon med urnenedsettelse å foretrekke framfor kistegravlegging? Anne Line Bretteville Jensen, Forskningsleder, SIRUS Fra mandatet: «Plassmangel ved gravplasser

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

Vedtatt i fellesråd smøte ak 8/15

Vedtatt i fellesråd smøte ak 8/15 Vedtatt i fellesråd smøte 8.9.2015 ak 8/15 VERNEPLAN FOR GRAVER I DRAMMEN 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 5 1.1 Hjemmel for vern av gravplass eller deler av denne... 5 1.2 Festeavtaler for vernede

Detaljer

Gravplassforvaltning og gravplasspolitikk

Gravplassforvaltning og gravplasspolitikk Kirkebygg Gravplassforvaltning og gravplasspolitikk Møte mellom Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv og Drammen kirkelige fellesråd 7.juni 2015 1 Kirkebygg 1. Rapporten om Drammen krematorium 2.

Detaljer

2. Parkanlegg med mange elementer

2. Parkanlegg med mange elementer Tromsø 2016 Gravplassen er et 2-delt anlegg: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen, busket, trær

Detaljer

Behandling av metallrester

Behandling av metallrester Noen fakta: Våre medarbeidere: Sikkerhet i ovn og feil å grave ned noe som ikke ble til jord. Etikk: Vi spilte inn problemstillingen om eiendomsrett til metallene. Tilsynelatende er det løst enkelt og

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kirkeavdelingen, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kirkeavdelingen, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo Dato: mandag, 29. oktober 2012 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kirkeavdelingen, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 12/1719 HØRINGSUTTALELSE Forslag til endringer i gravferdsforskriften

Detaljer

Sak 1/2017 Godkjenning av referat fra styremøte Referatet er sendt ut 25.10, samt lagt ut på våre nettsider her.

Sak 1/2017 Godkjenning av referat fra styremøte Referatet er sendt ut 25.10, samt lagt ut på våre nettsider her. TIL STYRET Det blir med dette innkalt til styremøte tirsdag 7. februar kl. 10.30 15.00 i Kirkens Hus, Rådhusgata 1 3, Oslo. Første varamedlem møter fast i styret. Sak 1/2017 Godkjenning av referat fra

Detaljer

KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring

KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Per Tanggaard Saksdokumenter: Endringer i forskrifter til

Detaljer

Gravstellavtaler - Salg av gravminner - Eksterne tjenesteleverandører på gravplass. Norsk forening for gravplasskultur

Gravstellavtaler - Salg av gravminner - Eksterne tjenesteleverandører på gravplass. Norsk forening for gravplasskultur Gravstellavtaler - Salg av gravminner - Eksterne tjenesteleverandører på gravplass Norsk forening for gravplasskultur Privat beplanting viktig for kulturen Norsk forening for gravplasskultur 2 Salg av

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE Gravferdsloven av 07.06.96. nr.32. Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd 21 Vedtatt av Sola kirkelige fellesråd sak 040/99, 1. desember 1999 Godkjent av Stavanger

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Særbestemmelser FOR GRAVFELT OG GRAVMINNER JFR. VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE OG KREMATORIET I BÆRUM KOMMUNE 14.

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Særbestemmelser FOR GRAVFELT OG GRAVMINNER JFR. VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE OG KREMATORIET I BÆRUM KOMMUNE 14. BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN Særbestemmelser FOR GRAVFELT OG GRAVMINNER JFR. VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE OG KREMATORIET I BÆRUM KOMMUNE 14. Revidert.. 2016, iverksatt.. 2016 De alminnelige reglene

Detaljer

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Tromsø 2016

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Tromsø 2016 GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING Tromsø 2016 VED ÅPNING OG LUKKING AV GRAV Vi må følge gjeldende lover og regler Tenk sikkerhet Tenk verdighet Alt vi gjør skal kunne skje åpenlyst KISTEGRAVLEGGING

Detaljer

00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur

00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur 00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur I,'" < ( S.J 1iliY r, -- Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ;,....1aG(o 6....&... Gb......,»w...... _._......._,å Høring-

Detaljer

Notat Til : Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Fra : Rådmannen

Notat Til : Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Fra : Rådmannen 1 Notat Til : Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/3766-1 DRAMMEN 24.03.2014 RAVFERDSFORVALTNIN - PRISER Innledning Dette notatet er utarbeidet

Detaljer

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Stavanger 2017

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Stavanger 2017 GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING Stavanger 2017 VED ÅPNING OG LUKKING AV GRAV Vi må følge gjeldende lover og regler Tenk sikkerhet Tenk verdighet Alt vi gjør skal kunne skje åpenlyst KISTEGRAVLEGGING

Detaljer

KULTURMINNER PÅ GRAVPLASS NAVNET MINNELUND GRAVPLASSRÅDGIVER ÅSE SKRØVSET PRAKTISK DRIFT AV GRAVPLASS, NFG STAVANGER

KULTURMINNER PÅ GRAVPLASS NAVNET MINNELUND GRAVPLASSRÅDGIVER ÅSE SKRØVSET PRAKTISK DRIFT AV GRAVPLASS, NFG STAVANGER KULTURMINNER PÅ GRAVPLASS NAVNET MINNELUND GRAVPLASSRÅDGIVER ÅSE SKRØVSET PRAKTISK DRIFT AV GRAVPLASS, NFG STAVANGER 24.- 27. APRIL 2017 Bevaringsarbeid Fiskum gamle kirke og kirkegård 2 Gravplassen som

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I DRAMMEN Vedtektene gjelder fra 20. februar 2017. Vedtektene er vedtatt av Drammen Kirkelige Fellesråd 20.2.2017 og godkjent av

Detaljer

INNFØRING I LOVER OG REGLER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

INNFØRING I LOVER OG REGLER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 INNFØRING I LOVER OG REGLER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 HISTORIKK Landskapslovene fra middelalderen Kirkeloven fra 1851 omtaler kirkegården 1897 Lov om kirke og kirkegård.

Detaljer

HISTORIKK AKTUELLE LOVER

HISTORIKK AKTUELLE LOVER HISTORIKK Landskapslovene fra middelalderen Kirkeloven fra 1851 omtaler kirkegården 1897 Lov om kirke og kirkegård. Knapp lovtekst. Stod seg i 100 år. 1913 Lov om likbrænding. Åpnet opp for kremasjon i

Detaljer

Før du velger gravminne

Før du velger gravminne Før du velger gravminne Det er flere viktige momenter du bør vurdere før du velger gravminne. Vi hjelper deg gjerne med råd og veiledning med hensyn til dette. Nedenfor finner du en oversikt over hva du

Detaljer

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lovens tittel endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). Jf. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding

Detaljer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer Hønefoss 2017 Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen,

Detaljer

Minnestener Utdrag fra vår hovedkatalog

Minnestener Utdrag fra vår hovedkatalog Varige Minnestener Utdrag fra vår hovedkatalog Gravens mening Ritualer og symboler får mennesker til å stanse opp og tenke. Særlig dersom bare minnene er igjen. Graven er det stedet der minnene er mest

Detaljer

Prisliste pr. 15. jan. 2016

Prisliste pr. 15. jan. 2016 Prisliste pr. 15. jan. 2016 Priser for vår sorgkatalog. Denne katalogen er ment som en hjelp i samtale med pårørende. Oppgitte priser gjelder for produkter slik det vises i katalogen, hvis ikke annet fremgår.

Detaljer

Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune

Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Vedtektene er gitt med hjemmel i lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 7. juni 1996 nr. 32 21 (gravferdsloven). Vedtektene utfyller gravferdsloven og forskrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer Stavanger 2017 Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen,

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE Med hjemmel i lov av 7. Juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Sist endret 2001. Revidert utgave vedtatt av Kirkelig

Detaljer

Grav og feste av grav. Norsk forening for gravplasskultur

Grav og feste av grav. Norsk forening for gravplasskultur Grav og feste av grav Norsk forening for gravplasskultur GFL 7.Åpning av grav og flytting av begravet Gravplassforvaltningen tilviser og gir tillatelse til åpning av grav på gravplass. Avdødes legeme eller

Detaljer

HÅNDTERING AV GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

HÅNDTERING AV GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 HÅNDTERING AV GRAVMINNER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for frigrav har tilsvarende

Detaljer

Kirkeavdelingen, Postboks 8004, Dep, 0030 Oslo. Fra Bergen kirkelige fellesråd (BKF) TIL KULTURDEPARTEMENTET,

Kirkeavdelingen, Postboks 8004, Dep, 0030 Oslo. Fra Bergen kirkelige fellesråd (BKF) TIL KULTURDEPARTEMENTET, TIL KULTURDEPARTEMENTET, Kirkeavdelingen, Postboks 8004, Dep, 0030 Oslo HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2014:2 LIK OG LIKSKAP Fra Bergen kirkelige fellesråd (BKF) Bergen kirkelige fellesråd (BKF) har i møte 24.09.2014

Detaljer

De alminnelige reglene om gravminner i gravferdslovens forskrifter kapittel III gjelder, med mindre graven er omfattet av særbestemmelsene.

De alminnelige reglene om gravminner i gravferdslovens forskrifter kapittel III gjelder, med mindre graven er omfattet av særbestemmelsene. Særbestemmelser for og minner jfr. Vedtekter for plassene og krematoriet i Bærum kommune 14. revidert. 15.09.2016, iverksatt. 13.10.2016 De alminnelige reglene om minner i ferdslovens forskrifter kapittel

Detaljer

send e-)ost til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

send e-)ost til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail) MOTTATT 2 2 AUG2014 Side 1 av 7 Formannskap 13.08.14 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Dato: 13.08.2014 Tid: kl. 13:00-14:55 9. Sakliste som PDF - Protokoll som PDF : s := -leg.ner... Si DIN menine

Detaljer

Lover og regler. Etiske utfordringer og praktisk gjennomføring

Lover og regler. Etiske utfordringer og praktisk gjennomføring Lover og regler Etiske utfordringer og praktisk gjennomføring Trondheim. Seminar. 29.10.2015. Effektiv gravplassutnyttelse og gjenbruk av kistegraver. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Grunnleggende bestemmelser

Detaljer

Sak 11/2017 Godkjenning av referat fra styremøte Referatet er lagt ut på nettsidene og i Jottacloud mappa «Gravplassforeningen Styret».

Sak 11/2017 Godkjenning av referat fra styremøte Referatet er lagt ut på nettsidene og i Jottacloud mappa «Gravplassforeningen Styret». TIL STYRET Det blir med dette innkalt til styremøte torsdag 20. april kl. 10.00 15.00 i Kirkens Hus, Rådhusgata 1 3, Oslo. Første varamedlem møter fast i styret. Sak 11/2017 Godkjenning av referat fra

Detaljer

UTVIDELSE AV EIDEBAKKEN OG LENANGSØYRA KIRKEGÅRD

UTVIDELSE AV EIDEBAKKEN OG LENANGSØYRA KIRKEGÅRD repo001.docx 2012-03-2914 509710 UTVIDELSE AV EIDEBAKKEN OG LENANGSØYRA KIRKEGÅRD Sweco Norge AS Sweco repo001.docx 2012-03-2914 Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 2 Bakgrunnen for prosjektet 2 3 Generelt

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

Hva tillater etikken oss å gjøre på kirkegården og krematoriet? ved Administrerende direktør Frank Grimstad NORDISK KIRKEGÅRDSKONFERANSE, GØTEBORG

Hva tillater etikken oss å gjøre på kirkegården og krematoriet? ved Administrerende direktør Frank Grimstad NORDISK KIRKEGÅRDSKONFERANSE, GØTEBORG Hva tillater etikken oss å gjøre på kirkegården og krematoriet? ved Administrerende direktør Frank Grimstad NORDISK KIRKEGÅRDSKONFERANSE, GØTEBORG Temaer Gjenbruk av gamle graver Flytting av lik Varmegjenvinning

Detaljer

Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark

Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Mandal kirkelige fellesråd 18. mai 1999, med

Detaljer

www.kirkegaardskultur.no LEDER INNHOLD

www.kirkegaardskultur.no LEDER INNHOLD INNHOLD Redaksjonsutvalg 2014: Åse Skrøvset aase.skroevset@kirken.no Synnøve Haugstad Sira shs@kirkegaardskultur.no Arne Eggen kirkesjefen@asker.kirken.no Bjarne Kjeldsen bjarne@kirkegaardskultur.no Inghild

Detaljer

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016 GRAVMINNER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016 HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for fri grav har

Detaljer

Gravferd i Nome kommune

Gravferd i Nome kommune Gravferd i Nome kommune - Holla & Helgen sokn - - Lunde & Flåbygd sokn - Informasjon om gravferd i Nome kommune Det er vondt å miste en som står oss nær. Tiden etterpå er preget av mange følelser og reaksjoner.

Detaljer

3. Vil vi skape endring sammen

3. Vil vi skape endring sammen Driftsplan, ressursbruk og personalbehandling 1. Driftsplan 2. Vedlikehold / ressursbruk 3. Vil vi skape endring sammen Trygve Jensen Leder Gravplassforvaltningen i Trondheim 1 Stikkord Hvorfor en driftsplan?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret 17.11.2015. Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/3813. Utvalg: EVENTUELT KOMMUNESTYRET 17.11.

SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret 17.11.2015. Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/3813. Utvalg: EVENTUELT KOMMUNESTYRET 17.11. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/3813 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 17.11.2015 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 17.11.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT KOMMUNESTYRET 17.11.2015

Detaljer

Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass. Norsk forening for gravplasskultur

Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass. Norsk forening for gravplasskultur Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass Norsk forening for gravplasskultur Gravferdsrutiner Gravplassforvaltningen får først ansvar når det foreligger krav om gravlegging (begjæring) Ansvaret avgrenses

Detaljer

Høringsuttalelse. Uttalelsen gjelder høringsdokumentets kapittel 18, Gravferdsforvaltning.

Høringsuttalelse. Uttalelsen gjelder høringsdokumentets kapittel 18, Gravferdsforvaltning. Høringsuttalelse Uttalelse fra Vestfold krematorium til NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn En helhetlig tros- og livssynspolitikk av Kulturdepartementet. Uttalelsen gjelder høringsdokumentets kapittel

Detaljer

HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? KRAV TIL GRAVMINNER

HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? KRAV TIL GRAVMINNER HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for frigrav har tilsvarende rett Fester av grav eller ansvarlig for frigrav er eier av gravminne HÅNDTERING

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd Protokoll Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Oddvar Kjøren Orkanger menighet: Orkdal menighet: Ivar Nerhoel Åse-Liljan Berg Orkland menighet:

Detaljer

Nordnorsk krematorium

Nordnorsk krematorium Fylkesmannen januar 2017 Nordnorsk krematorium oppstart drift - muligheter Nils H. Opsahl ... KREMASJONSPROSENT TROMSØ 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2013 2014 2015 2016 10 mnd 2017 2018

Detaljer

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Dato: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som

Detaljer