GL BAL NYTT. Nummer 1/2012. Ungt lederskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GL BAL NYTT. Nummer 1/2012. Ungt lederskap"

Transkript

1 GL BAL NYTT Nummer 1/2012 Ungt lederskap

2 Leder Ungt lederskap forandrer verden KFUK-KFUM Global satser tungt på skolering av unge ledere verden rundt. De enorme utfordringene som verden står overfor kan kun løses dersom ungdom, unge voksne og eldre jobber sammen. Årsakene til fattigdom, miljøkrise, diktaturer og konflikter er så omfattende og dyptgripende at nasjonale parlamenter rundt om i verden ikke har mulighet til å løse disse problemene alene. Vi trenger en mobilisering av unge ledere som kan bygge en global bevegelse for fred og rettferdighet. Dette skal vi i KFUK- og KFUMnettverket verden rundt ta ledelsen på. Vi er blant verdens største frivillige organisasjoner. Vi skal ta ledelse i jobben med å avskaffe fattigdom, redde skaperverket, bygge demokrati og fred. Våre organisasjoner skal være av og med unge mennesker. I mange land er det et prekært behov for å senke gjennomsnittsalderen på lederne i våre organisasjoner. Skal vi klare det må vi fortsatt styrke arbeidet med ledertrening for ungdom. Nylig har vi hentet inspirasjon fra den arabiske våren der unge mennesker ved hjelp av tradisjonell ikkevolds-aktivisme og sosiale medier klarte å tvinge diktaturer til å gå av. I etterkant har det vært tydelig at ungdommen ikke var godt nok forberedt på hvordan å videreutvikle demokratiet. Over hele verden er dette et vakuum som KFUK-KFUM-nettverket kan og skal fylle. Afrika-alliansen av KFUM har utviklet et fantastisk ledertreningsprogram med navnet «From Subject to Citizen» (fra undersått til borger). Slike program blir nå en del av alle KFUK-KFUM Globals landprogrammer. Ungdom skal lære 1) hva som er deres rettigheter, 2) hva som hindrer dem i å få rettigheter oppfylt og 3) hva de kan gjøre for å sikre sine rettigheter. Samtidig får de opplæring i sine plikter og hvilke metoder som er akseptable og effektive. Opplæring i tradisjonelle og moderne ikkevolds-metoder er svært viktig. Når vi skaper globale handlingsfellesskap kan slike metoder legge stort press på beslutningstakere. Boikotten mot Apartheidstaten er et eksempel. Nelson Mandela har flere ganger sagt at «en sak som støttes av ungdom kan ikke feile». Vi tror at ungt lederskap vil forandre verden dramatisk i løpet av kort tid. Globalisering av frivillige organisasjoner og bygging av en global sosial KFUK- og KFUM-bevegelse for fred og rettferdighet er en nøkkel for å få det til å skje. En global KFUK- og KFUM-bevegelse ledet av ungdom, fokusert på interreligiøst og inter-generasjonelt samarbeid kan ikke feile. Unge mennesker med tro på seg selv, tro på fellesskapet og tro på Gud har grenseløse muligheter til å forandre verden til et bedre sted for alle. Sammen bygger vi global rettferdighet og fred. Takk for din støtte og forbønn. Fredrik Glad-Gjernes Utenlandssjef i KFUK-KFUM Global GLOBALNYTT 1/2012 Postadresse: Postboks 6814 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavsgt. 25, 0166 Oslo Tlf.: Faks: Web: E-post: Organisasjonsnr.: Kontonummer: Styreleder: Atle Aas Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Redaktør: Ellen Hestnes Ribeiro Margit Aas Onstein Ansvarlig redaktør: Fredrik Glad-Gjernes Grafisk formgiving: Østfold Trykkeri Forsidebilde: Chittagong Ten-Sing, Bangladesh KFUK Foto: Anja Elise Ø. Husebø 241 MILJØMERKET Trykksak GLOBALNYTT 1/2012

3 4 6 8 Leder og innholdsfortegnelse Kenya: Fra jente til kvinne uten omskjæring! Madagaskar: Jeg er en leder hver dag. 6-7 Bangladesh: Rom til å være seg selv Andakt...10 Med Stop Poverty til Rio og Gjøvik...11 Et år som forandrer Giverportrett: Helene og Lars Breivik Hellerdal Unge kvinner i Midtausten klare for å leie Smått om stort GLOBALNYTT 1/2012 3

4 Fra jente til kvinne uten omskjæring! Tekst: Ane Aamodt Aadland Foto: Kenya KFUK En fargerik feiring med dans og musikk, hvor jentene blir overstrødd med gaver fra familie og slektninger. Dette markerer overgangen fra jente til kvinne i Kenya. I tillegg til feiringen kommer for mange jenter også en vond opplevelse omskjæringen. De fleste samfunn i verden markerer og feirer overgangen fra barn til voksen. Etter å ha vært igjennom en overgangsrite blir barn eller ungdom klare til å ta del i det voksne samfunnet. De kan få anledning eller forpliktelse til å gifte seg, og rett til eiendom. Det handler også om å bli respektert som et moralsk individ som fortjener respekt. Selv om omskjæring av jenter (Female Genital Mutilation/ FGM) er regnet som en krenkelse av menneskerettighetene og en trussel mot kvinners evne til å få barn, utsettes fortsatt en stor andel kvinner for kjønnslemlestelse. Lemlestingen skjer for å markere at jenter er blitt til kvinner, og for å kontrollere deres seksualitet og forvaltningen av denne. Kenya KFUK vil bidra til at jenter blir ansett som voksne, skikkelige kvinner uten å måtte sette liv og helse på spill. Derfor legger de til rette for nye måter å markere overgangen til voksenlivet på uten vold. I disse alternative ritene er den store feiringen med dans og musikk sentral, men selve omskjæringen gjennomføres ikke. Slik holdes tradisjoner ved like uten fare for liv og helse. Historien til Rose En av de ansatte ved KFUK i Kisii, vest i Kenya, forteller om Rose. Takket være en modig mor og far, et nettverk gjennom KFUK og gode lokale myndigheter, unngikk hun lemlestelsen. Illustrasjonsfoto Kenya KFUK - Rose er ei jente på 8 år, forteller KFUK. - Hun bor ikke så langt fra kontoret vårt. I desember, i tiden for omskjæring i Kisii, sa faren til Rose at hun skulle omskjæres. Moren til Rose har deltatt på motivasjonsprogrammet vårt her i Kisii. Hun sa til mannen sin: Datteren vår skal ikke 4 GLOBALNYTT 1/2012

5 Illustrasjonsfoto Kenya KFUK omskjæres! Hun sa også fra til kontoret vårt, og vi meldte saken til de lokale myndighetene. Faren tenkte seg grundig om, og sto sammen med moren om at Rose ikke skulle omskjæres. - Faren til Rose er blitt en nøkkelperson i lokalsamfunnet vårt, forteller KFUK. - Han ble kjent med at FGM kan gi omfattende og langvarige fysiske og psykiske skader, og at det finnes gode alternativ for å markere Roses overgang fra barn til kvinne. Det kan ha vært viktig for ham å forsvare at familien unngår omskjæring, og å vise at det er flere som gjør det samme. Han har vært med oss i flere kampanjer mot FGM. Rose går på skolen hvor hun forteller de andre jentene om at kjønnslemlestelse er et brudd på deres rettigheter. Å få slutt på kjønnslemestelse er vanskelig, men det nytter. Historien om Rose forteller at det er mulig å utfordre praksis også i lokalkulturer hvor tradisjoner er viktig. KFUK i Kisii jobber med å endre holdninger hos menn så vel som hos kvinner. OM PROSJEKTET Prosjektet som Kenya KFUK driver er støttet av FOKUS og KFUK-KFUM Global siden Det sikter mot å redusere forekomsten av FGM i tre områder i Kenya: Kisii, Meru og Kajiado. I Kenya blir trolig 50-60% av alle jenter offer for kjønnslemlesting. I Kisii og Kajiado gjelder dette hele 95-97% av jentene, i Meru ca. 50%. Den kenyanske regjering har ratifisert ulike internasjonale konvensjoner angående rettigheter for kvinner og barn. Ny nasjonal lovgivning i Kenya (2011) forbyr også det å ta med jenter til utlandet for å få gjennomført inngrepet. KFUK driver blant annet informasjonsarbeid, bygger krisesentre, gjennomfører alternative overgangsriter, og har satt i gang inntektsgivende tiltak for tidligere omskjærere. Kenya KFUKs kristne verdier og forholdet til kirkesamfunnene er et fortrinn i forhold til mange sivilsamfunns- og menneskerettighetsorganisasjoner som mangler forankring i grasrota og en lokal medlemsbase. KFUKs medlemmer i alle aldersgrupper fungerer som viktige rollemodeller i kampen mot kjønnslemlestelse. GLOBALNYTT 1/2012 5

6 Jeg er en leder hver dag Tekst og foto: Anja Elise Ø. Husebø I Antananarivo, Madagaskar, finnes det basketlag som lærer gutta mye mer enn bare å treffe kurva. Her siktes det mot et større mål; målet om å bli aktive deltakere i sitt eget samfunn. Gutta skal være med og forme sine egne liv. De skal forme sin egen framtid. Heriniaina Randriamalala (25 år) er medlem i Madagaskar KFUM. Der har han fått opplæring i S2C programmet Subject to Citizen. Det handler om å bryte med rollen som passive tilskuere i samfunnet. Deltakerne lærer om rettigheter og plikter. Heriniaina har ansvaret for to ungdomsgrupper organisert som basketlag. De møtes hver uke for å spille basket, men minst like mye tid går med til prat. Han har valgt å bare ha gutter i gruppene. På spørsmål om Heriniaina ser noen endring i kompisene svarer han, JA! Ja, veldig. De hjelper til hjemme. Der hvor de tidligere ville satt seg ned og ventet på middag, hjelper de nå til med både med forberedelser og oppvask. Og så har de lært seg å prate om det som er vanskelig. Alle her er mot vold. På banen skapes menn som sikter mot målet, et bedre samfunn både for kvinner og menn. Heriniaina Randriamalala I juni 2011 deltok Heriniaina på lederkurset Global Week på Ringsaker. Han forteller om fantastiske dager i Norge med spennende kurs og morsomme nye venner fra hele verden. Jeg spør om han har forandret seg 6 GLOBALNYTT 1/2012

7 Subject to Citizen etter at han kom hjem. Ja, svarer han. Etter at jeg hadde møtt alle disse lederne fra hele verden, skjønte jeg at jeg er en leder - hver dag. I alt jeg gjør, er jeg en leder. Jeg er en leder som gutta her ser på som et eksempel. Jeg er et forbilde. Jeg ser at jeg kan være med og forandre mitt samfunn og sammen kan vi forandre verden. African Alliance of YMCAs program From Subject to Citizen (S2C) har som hovedambisjon å sette ungdom i stand til å ta ansvar og påvirke på alle samfunnsnivåer. KFUK-KFUM Global har støttet programmet med prosjekter på Madagaskar og i Zimbabwe siden S2C-arbeidet startet i afrikansk KFUM i 2008 som et svar på voldsutbruddet i Kenya. Det implementeres nå i 10 afrikanske land og skaper ringvirkninger i mange KFUM-organisasjoner også andre steder. Aktivitetene består av kapasitetsbygging og opplæring som er relevant og mobiliserende for ungdom. Ungdommene deltar selv i samfunnsanalysen som legges til grunn for prioritering av innsatsområder. På Madagaskar har dette skapt et sterkt fokus på jobbskaping, i Zimbabwe er kjønn og likestilling svært sentralt. Ungdom og unge voksne får økt kunnskap om mulighetene for å delta på ulike nivå i samfunnet, og styrket engasjement som samfunnsborgere. Likestillingsperspektiver er en viktig og integrert del av dette programområdet, og likeverdig deltakelse av jenter sikres i alle prosjekter. GLOBALNYTT 1/2012 7

8 Bangladesh: Rom til å være seg selv Åtte jenter står midt på gulvet i en ring og ler. Ungdommene prater i munnen på hverandre. Hilser velkommen en til. Kommenterer håret. Vi er i Bangladesh, men det kunne like gjerne vært i hvilken som helst Ten-Sing gruppe i Norge. Tekst og foto: Anja Elise Ø. Husebø I Bangladesh finnes det tre Ten-Sing grupper. Alle gruppene er knyttet til KFUK og har til nå bare latt jenter bli medlemmer. 65 jenter møtes i Chittagong annenhver uke. De synger, danser, forbereder show og opptredener. Og de prater sammen. Vennskap formes. Gruppa i Chittagong har hatt et samarbeid med Lier Ten-Sing i Buskerud krets av Norges KFUK- KFUM og fem av de ni jentene vi møter har vært i Norge. De fem er ledere i gruppa. Alle er rundt 21 år og holder på med en universitetsgrad. Dette er jenter som vet hva de vil og som jobber hardt for å oppnå det. Ungdommene skravler og ler og det slår oss at Ten-Sing er Ten-Sing uavhengig av land. Jentene snakker engelsk og praten flyter lett om opplevelser i Norge. Hilsener skal overbringes. Og så begynner vi å snakke om framtida. Hvilke planer og drømmer jentene har. Høyere utdannelse. En god jobb. Familie. Jo, dette likner også på en norsk ungdoms plan. Er der noen utfordringer eller hinder på veien, spør vi. Jentene diskuterer litt seg i mellom. Jo, man må jobbe hardt. De blir også enige om at penger kan være en utfordring. Dersom man ønsker å reise til utlandet for å studere, er 8 GLOBALNYTT 1/2012

9 det dyrt. En av de yngste jentene som til nå har vært litt stille svarer på spørsmålet; Dersom jeg møter noen utfordringer og hinder, må jeg bare jobbe enda hardere. Jeg har lært her at jeg kan. Om jeg jobber hardt og leter etter muligheter, vet jeg at jeg kan få til det jeg vil. Det har jeg lært her i Ten-Sing. Vi fortsetter å diskutere forskjeller mellom våre to land. Det er ikke like enkelt å være jente i Bangladesh som i Norge. Det er ikke selvsagt at man blir hørt i valget av ektemann. Jentene forteller også om flere som har måttet flytte etter at de giftet seg. Chittagong Ten-Sing har mistet mange gode ledere til ekteskapet. Kvinner skal ta seg av sin svigerfamilie. Kan hende de ikke får fortsette å jobbe om de får barn. Noen må passe barn og hus. Framtiden er litt uviss. Vi spør hva Ten-Sing har betydd for jentene. De ler, og alle er enige om at det er veldig bra å møtes. En av dem ser rett på oss og sier, jeg har forandret meg veldig. Før sa jeg ingenting. Jeg satt stille og var aldri en del av sånne samtaler som dette. Jeg var veldig sjenert. Men nå, nå prater jeg i vei. Nå er jeg en leder i Ten-Sing og skal være med og få andre til å tro på seg selv. Ja, du har virkelig forandret deg, bekrefter Juliate som er ansatt på nasjonalkontoret til KFUK i Dhaka. Jeg husker da du skulle til Norge første gangen. Jeg lurte litt på hvordan det skulle gå. Du som ikke snakket noen ting. Hun som sitter her nå er en helt annen. Ja, tenker vi. Ten-Sing er Ten- Sing i Norge og Bangladesh. Her får ungdommen plass til å være seg selv. Her får de prate uten at noen korrigerer dem. Her skapes ledere som forandrer samfunnet. Ny aksjon Nært samarbeid om ledertrening Buskerud KFUK-KFUM og Bangladesh KFUK har samarbeidet om ledertrening siden Tidligere samme år var Turid Werrum, kretssekretær i Buskerud krets av Norges kfuk-kfum, på besøk i Bangladesh for tredje gang. Hun kom i prat med Maya Hilton, som i flere perioder har jobbet som president i Bangladesh KFUK på nasjonalt plan, og i Dhaka KFUK. Turid forklarer: «Jeg vet ikke helt, sa Maya, jeg tror vi trenger et opplegg for jentene her, de vet ingenting om hva som skjer i puberteten, i kjæresteforhold, eller om prevensjon. Det er ingen som snakker med dem om slike ting. Kanskje vi kunne gjøre noe på dette sammen?» Allerede på flyet hjem søkte Turid om støtte til et jenteprosjekt, og samme år dro den aller første ungdomsdelegasjonen fra Buskerud krets til jenteseminar i Bangladesh KFUK. «Inkludert Ten-Sing gruppene, har vi i alt sendt 20 delegasjoner til Bangladesh de siste 11 årene», sier Turid. Fokuset har i stor grad vært ledertrening både for norske og lokale deltakere. Jenteseminarene i Bangladesh KFUK har nådd svært mange unge jenter. Sang, dans, leker og drama har vært sentralt. Målet har vært sosial selvutvikling, utvidet kunnskap om muligheter og rettigheter, og nytt mot til å heve stemmen og ta ledelse i egne liv og i ungdomsarbeid. I høst går KFUK-KFUMbevegelsen i gang med ny Globalaksjon. Nå rettes fokuset mot Bangladesh hvor fattigdom fortsatt er en kjempeutfordring. Vi støtter blant annet etablering av KFUK-grupper for unge jenter i Chittagong og Khulna. Gruppene gir jentene større muligheter til å kjempe for sin rett til skolegang og god helse, rettferdig behandling og motstand mot misbruk og barneekteskap. Globalaksjonen 2012/2013 støtter bangladeshisk ungdom i deres kamp mot urettferdighet og fattigdom. Blir du med? Oppdatert informasjon om prosjektene, inkludert prosjektfilm om Sharmin fra Chittagong, kommer i løpet av sommeren på globalaksjon.no. Filmen kan også bestilles fra KFUK-KFUM Global. GLOBALNYTT 1/2012 9

10 Andakt NÅDE DEG! Av Sunniva Gylver, nestleder KFUK-KFUM Globals styre Sunniva gylver Der dine talenter og verdens behov krysser hverandre, finner du ditt kall sa Aristoteles. Bibelen har flere fortellinger om talenter, hvor vi utfordres på å bruke talentene og få dem til å kaste av seg ikke grave dem ned i frykt eller misforstått fromhet. Våge å by på oss selv, våge å satse, våge å ta ansvar og gi både oss selv og andre tabbekvote. Spørre meg selv (eller utfordre ungdommene rundt meg på å spørre seg selv!): Hva er jeg god på? Hva har jeg lyst til å bidra med? Og: Hva trenger fellesskapet og de andre av meg? Uansett hva vi svarer på dette, tror jeg på tre forutsetninger for å være en god leder; ung som gammel: Selvinnsikt, mot, og nåde. En leder med selvinnsikt kjenner seg selv og skjønner hvorfor hun føler, tenker og gjør som hun føler, tenker og gjør - og forstår hvordan hun virker på andre. En god leder ser egne styrker og svakheter, og vedkjenner seg begge deler. En modig leder er ikke en fryktløs og usårbar leder. Vi er ikke modige hvis vi ikke også er redde. Å være modig er å gjøre noe jeg er redd for - enten det er å vise meg sårbar, ta ansvar for en oppgave, stupe fra 10-metern, drive ungdomskoret på en ny måte, eller forplikte meg overfor et annet menneske. Nåde kommer egentlig før de to andre; før alt. Akkurat som i gudstjenesten og i alle kirkelige handlinger; som starter med: Nåde være med dere Nåden er Guds kjærlighet og uimotståelige godhet. Nåden er Jesu liv og død, som beseiret ondskapen og ga oss tilgivelsens gave. Nåden er livet, hverdagene, alltid nye muligheter når alt virker tapt. Nåden er grenseløs. Men jeg må vite at jeg trenger den, øve meg i å ta imot den, og dele den med andre. Da kan jeg også våge å se meg selv på godt og vondt, og ha mot til å lede. 10 GLOBALNYTT 1/2012

11 Med Stop Poverty til Rio og Gjøvik Tekst: Ellen Hestnes Ribeiro I 2011 innledet KFUK-KFUM Global arbeidet med kampanjen Stop Poverty. Kampanjen er bredt og langsiktig tenkt og fikk stort gjennomslag ved lansering på TT-festivalen i Stop Poverty-kampanjen har utviklet politiske krav på tre områder: overordnet mål for utviklingspolitikk, klima- og økonomisk rettferdighet. Våren 2012 har det meste av kampanjeaktiviteten handlet om kampen for klima. Både Ten Sing Norway og Communication for Change har reist Norge på langs med tydelige meldinger om klimarettferdighet. «How Can We Sleep When our Beds are Burning» har vært Ten Sing Norway sin gjennomgangslåt. Kasper Landmark I sommer flytter vi fokus til verdenssamfunnets målsettinger med hensyn til fattigdom. I juni reiser en norsk KFUK-KFUMdelegasjon til FNs konferanse for bærekraftig utvikling i Rio de Janeiro. Her møter de andre unge representanter fra YMCA til møter før selve konferansen. Kasper Landmark er en av de seks norske deltakerne. «Jeg er veldig spent på resultatet av konferansen», forteller han. «Jeg håper det blir enighet om en felles uttalelse om veien videre». Han påpeker viktigheten av unge stemmer i arbeidet for bærekraftig utvikling. «På en slik konferanse er det utrolig viktig at ungdom er representert. YMCA-bevegelsen er til stede med engasjert ungdom fra hele verden. Vi er en del av et stort, verdensomspennende nettverk, og dette er en mulighet til å bli sett og hørt. Det er også en mulighet for oss unge i organisasjonen til å bedre kjent, knytte kontakter, lære av hverandre og jobbe sammen om felles mål». Den norske gruppen reiser til Rio med en intensjon om å få flest mulig til å støtte ambisjonen om en verden fri for fattigdom. «Etter 2015 trenger verden nye mål. Ambisjonene må være å få støtte for at verden sammen må sikte mot utryddelse av fattigdom, ikke bare reduksjon», sier utenlandssjef Fredrik Glad- Gjernes. Gjøvik kommer også til å merke Stop Poverty i sommer. Torsdag 28. juni arrangerer Norges KFUK-KFUM, KFUK- KFUM Global i samarbeid med Norad og lokale krefter, «Stop Poverty Party» på Gjøvik. Hit kommer utviklingsminister Heikki Holmås, Norads direktør Villa Kulild, programleder Erik Solbakken, MadCon, Envy, The Lionheads og fler. Målet for Stop Poverty Party er å skape tro blant deltakerne på at det er mulig å avskaffe fattigdom. Stop Poverty Party er gratis og rusfritt og skjer kl i Jernbaneparken på Gjøvik. GLOBALNYTT 1/

12 Et år som forandrer Tekst: Ellen Hestnes Ribeiro Folk som har vært på utveksling opplever verden annerledes enn de som ikke har vært det, hevder Kristoffer Bakken Erichsen. Han var med på KFUK-KFUM Global sitt utvekslingsprogram forrige skoleår. Etter forberedelseskurs, et langt opphold i Kenya og etterarbeid i Norge sitter Kristoffer igjen med mange nye erfaringer og en opplevelse av at det han gjorde har skapt endring både for sin egen del og for KFUK i Mombasa der han brukte det meste av sin tid. Jeg kjenner meg hjemme i verden, ikke bare i Norge, forteller han. I løpet av året måtte han håndtere mange ulike utfordringer både profesjonelt og personlig. Han mener han har et mer åpent sinn og mer tålmodighet enn før. I løpet av året fikk han mange ulike erfaringer. Blant annet underviste han barn, drev med akrobatikk, etablerte en dramagruppe på ungdomsskole og brukte sine førstehjelpskunnskaper til å lære opp frivillige i KFUK, blant annet i livreddende førstehjelp i forbindelse med drukningsulykker. Jeg var tilbake i høst for å møte folk igjen. Dramagruppen hadde allerede satt opp to forestillinger om HIV-AIDS og stoffmisbruk, det er veldig flott å se at det jeg har gjort har inspirert folk til å jobbe videre med viktige ting! Det siste halvåret har Kristoffer Bakken Erichsen jobbet i KFUK- KFUM Global. Året på utveksling har resultert i både sosialt engasjement og jobb! 12 GLOBALNYTT 1/2012

13 Young Peace Performers (YPP) KFUK-KFUM Global lanserer et nytt utvekslingsprogram i 2012/2013 under navnet YPP. Programmet er støttet av Fredskorpset Ung. Programmet starter i Kenya med forberedelseskurs i august, fortsetter med fem måneders turné i Kenya og Tanzania før gruppen kommer til Norge i januar for mer kurs og turné i Norge vinter- og vårhalvåret. I Afrika kommer man i hovedsak til å oppholde seg tre uker på hvert sted. Deltakerne som kommer fra Sri Lanka, Palestina, Kenya, Tanzania, Norge og Sør-Sudan får intensiv opplæring i grunnleggende årsaker til fattigdom, og settes i stand til å jobbe kreativt både med å presentere dette gjennom Stop Poverty - kampanjen og gjennom å holde workshops og sette ungdomsgrupper i stand til å ta dette arbeidet videre. Afrikaalliansen av KFUM er en viktig samarbeidspartner i prosjektet, det samme er KFUK i Tanzania og KFUK og KFUM i Kenya. ÅRETS GAVEIDÉ Speiderhåndboka er en kunnskapsbank og inspirasjonskilde for alle med interesse for friluftsliv, trosopplæring, praktiske ferdigheter og opplevelser i naturen. Og den er uunnværlig for friluftsinteresserte! Speiderhåndboka og andre gaveideer finner du i: Speiderbutikken / Action, YMCA, YWCA, Justice Performance, Africa, Peace, Exchange, Young leader Bli en Young Peace Performer! GLOBALNYTT 1/

14 Fakta Lars Breivik Hellerdal Gav bryllaupspengar til KFUK-KFUM Global Diakon i Grorud og Romsås kyrkjelydar Frå Søndeled i Risør 27 år Helene Breivik Hellerdal Trosopplæringsleiar/ kyrkjelydspedagog i Røa og Sørkedalen Tekst og foto: Margit Aas Onstein Då Lars og Helene Breivik Hellerdal byrja planlegginga av bryllupet sitt vart dei tidleg klar over at dei ville gi noko vidare. «Då me skulle skrive ønskjeliste kom me fort inn på tanken om å ønskje oss ei gåve til ein organisasjon,» fortel Helene. «Me har mange ting og ingen store behov. Me bestemte oss difor før me satte opp ei materiell ønskjeliste at me ville ønskje oss pengar til bryllupsreise og så la ein prosentdel gå til ein organisasjon». «På bryllupsdagen får me så mykje uansett, så det er fint å kunne bruke dagen til å gi noko vidare og», skyt Lars inn. Frå Haugesund 28 år Kvifor valde de å gi pengane til KFUK-KFUM Global? «Kven ellers skulle me gi til?» spør Lars. «Me møttes gjennom KFUK-KFUM Global.» Helene føyer til: «Det er vår måte å takke KFUK-KFUM Global for at me møtte kvarandre» Dei fortel vidare at dei begge 14 GLOBALNYTT 1/2012

15 har engasjert seg som frivillige i organisasjonen. Det har og vore viktig i valet av KFUK- KFUM Global som mottakar av pengegåver. «Gjennom det å engasjere seg frivillig får me lært om organisasjonen og partnerane. Det har vore verdifullt.» forklarer Helene. «Det gir og eit bedre grunnlag for å kunne gi penger. Det gir tryggleik.» For Lars byrja engasjementet for KFUK-KFUM då han var solidaritetsettåring (CFC) i Etter det var han med på å starte opp att ICY, KFUK-KFUM Global sitt ungdomsnettverk. Det var og då han bestemte seg for å bli fastgivar og gi ein sum kvar månad til KFUK-KFUM Global. «Eg tenkte at sjølv om eg er student kan eg gi litt nå. Det var ein øvelse for meg sjølv i å dele på det eg har» fortel han. Helene og Lars møttest på ei ICY-samling, men vart først godt kjent på Olivenplukking i regi av Joint Advocacy Intitative (JAI) i Palestina i Dei har begge eit engasjement for Palestina og har både planta trær, plukka oliven og gitt pengar til Oliventrekampanjen. «Først planta eg, så plukka eg, så gav eg pengar» seier Helene. Intill nylig var Helene og medlem i Global sin Midausten-komité. «Eg har vore fastgivar i 6,5 år allereie. Det tyder at eg har potensiale til å bli fastgivar i fryktelig mange år. Eg kan jo gjera eit nytt givarintervju om 50 år,» seier Lars med eit smil. Gåver til KFUK-KFUM Global i 2011 I 2011 fekk KFUK-KFUM Global kr i inntekter frå private givarar. Dette er ein svak auke samanlikna med Organisasjonen har hatt ein auke i totale inntekter frå kr i 2010 til kr i KFUK-KFUM Global sitt resultat i 2011 var på kr i underskot. Underskotet var mindre enn budsjettert. Inntektene til KFUK-KFUM Global i 2011 fordeler seg på denne måten: KFUK-KFUM Global er medlem i Innsamlingskontrollen. Detaljer i vårt rekneskap vert og gjort tilgjengeleg på deira heimesider, GLOBALNYTT 1/

16 Unge kvinner i Midtausten klare for å leie Tekst og foto: Margit Aas Onstein Den 14. til 18. juni samlast unge kvinner frå KFUK i fire land i Midtausten til møte i Amman i Jordan. Temaet er er «Unge som endringsskaperar» (youth as agents of change). «Me skal få kunnskap og dele erfaringar med kvarandre» fortel Mayadah Tarazi frå KFUK i Palestina. «Me håpar å få til eit felles prosjekt i heile regionen etter møtet». Palestina KFUK Palestina KFUK vart starta i 1918 og har i dag avdelingar i Aust-Jerusalem, Ramallah og Jeriko. KFUK-KFUM Global har hatt eit langt samarbeid med Palestina KFUK. Dei siste 3 åra har samarbeidet vore knytt til to prosjekt. Det eine er eit kvinneprosjekt støtta av Fokus (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål) knytt til FN sin resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Her arbeider ein lokalt i Palestina, men samarbeider og med Sri Lanka KFUK, Sudan KFUK og Verdens KFUK om for eksempel deltaking på CSW (FNs Kvinnekommisjon). Det andre prosjektet arbeider for å styrke KFUK i Aust-Jerusalem og bygge kapasi teten til Palestina KFUK som organisasjon. Mayadah Tarazi planlegg møtet 16 GLOBALNYTT 1/2012

17 Amman Midtausten er inne i ein veldig interessant periode. Det som starta i Tunisia og Egypt i fjor, med demonstrasjonar og protestar har sidan spreidd seg til mange land i Midausten. Det er nå uklart kva som vert resultatet av denne prosessen, men unge har spela og kan spele ei viktig rolle. Unge menneske og deira framtid har stått sentralt i den arabiske våren. Den oppvakninga som skjer er viktig, men vil berre skape ei demokratisk utvikling i regionen om unge leiarar vert styrka til å ta leiaroller og får posisjonar der dei kan ta avgjersler. Eit viktig initiativ til møtet i Amman kom frå unge delegatar på Verdas KFUK sitt verdsrådsmøte i Dei såg behovet for ei samling for unge kvinner, så dei kunne bli utfordra til å ta leiarroller. «Eg har vore i kontakt med delegatar frå forskjellige land som skal delta på møtet i juni. Dei har masse energi og er klare til å gi alt på møtet», fortel Mayadah. Delegatane har førebudd seg godt, diskutert saker og planlagt program. Både innanfor KFUK i regionen, og ikkje minst i samfunnet som heilhet, er det behov for å arbeide for at unge kvinner sine stemmer skal bli høyrt. I Egypt er det stor bekymring for diskriminering av kvinner og økt spenning mellom religionane. I Palestina utgjer ungdom 27% av befolkninga, men dei unge føler at dei er ekskluderte og at deira stemme ikkje vert høyrt. «For meg personlig har arbeidet med førebuing av møtet gitt ei kjensle av at eg har fått eit stort ansvar. Det er mykje som skal komme på plass.», seier Mayadah. Ho ser det som ei viktig rolle for KFUK å vera pådrivar for at unge kvinner skal ta ansvar og delta i avgjerdsler. «Eg ser og fram til å få ny kunnskap, møte nye folk og på den måten få ei betre forståing. Dette vil eg så ta med tilbake til mitt eige land og min eigen organisasjon». Styresmaktene i mange arabiske land er ustabile, korrupte eller av andre grunnar ikkje i stand til å tilfredstille behova til innbyggjarane. Dette gjer det vanskeleg for mange å sjå positivt på framtida. Konfliktar både internt og eksternt og aukande fattigdom i regionen, spesielt blant unge, bidreg og til dette. Når unge ikkje ser ei positiv framtid for seg sjølv er det lett å bli frustrert. Dette ønskjer KFUK å gjera noko med ved å skape rom for at unge sine stemmer vert høyrt. GLOBALNYTT 1/

18 Smått om Stort Advisory Council Advisory Council ble avholdt i London mars. Representanter fra partnere, medlemsorganisasjoner og sentrale frivillige var representert. Møtet gikk i hovedsak ut på å få innspill til strategi, nytt prinsippdokument og ny visjon. Det ble også jobbet med Y Program, som er en utdyping av strategien og som sier noe om hvilke områder og arbeidsmetoder KFUK-KFUM Global og partnerne skal satse på innenfor de ulike temaområdene i strategien. Det ble et verdifullt og givende møte. Advisory Council er en av de viktigste arenaene til KFUK-KFUM Global i forhold til samarbeid, med særlig fokus på strategi. Det var ekstra hyggelig at en representant fra Gaza YMCA, prosjektansvarlig Hani Farah, fikk deltatt på møtet. Det å reise fra Gaza er vanskelig, og det var uklart om han ville komme ut helt til han var gjennom grensepasseringen. Evaluering Bangladesh KFUK Etter ønske fra Bangladesh KFUK ble det i desember ferdiggjort en evaluering av arbeidet deres, og av organisasjonen, foretatt av tre eksterne konsulenter i Bangladesh. Målet var å vurdere virkningene av Bangladesh KFUK sine programmer i forhold til relevans, effektivitet og bærekraft, og å identifisere fremtidige muligheter. En av de viktigste konklusjonene var at driften av Bangladesh KFUK har vært omfattende, relevant og effektiv i forhold til å endre levekår til tusenvis av vanskeligstilte kvinner og barn, samt deres familier. Rapporten presenterer også anbefalinger til organisasjonen. Effekten av arbeidet med de aller mest fattige er mindre offentliggjort, men mer betydelig, mener konsulentene. Derfor kan Bangladesh KFUK i større grad fokusere på de mest fattige og marginaliserte i samfunnet. Konsulentene mener også at en sterkere rettighetsbasert orientering i arbeidet kan være nyttig. Bangladesh KFUK gjør nytte av både skryt og gode råd i det viktige arbeidet de gjør fremover. Visjon og prinsippdokument F.v. Malin Skredlund fra Norges KFUK-KFUMspeidere, Jeanneline Fara Rasoamanajara fra Madagaskar KFUK og Arnhild Rake fra KFUKhjemmet. Foto: Ellen Hestnes Ribeiro På representantskapsmøtet 5. juni i år ble det vedtatt nytt prinsippdokument for KFUK-KFUM Global. Den inneholder en ny visjon: «Sammen bygger vi global rettferdighet og fred». Prinsippdokumentet presenterer også fire verdier som skal veilede KFUK-KFUM Globals virksomhet. Disse er: rettferdig, nestekjærlig, modig og åpen. Hele prinsippdokumentet kan leses på 18 GLOBALNYTT 1/2012

19 Sudan: Barnehagen i Maridi Barnehagen i Maridi i Sør-Sudan, som KFUK-KFUM-speiderne samlet inn til i , er i full drift. Magnus Hamrin, som var GoCY-er i Sør-Sudan i år, besøkte barnehagen i mars. Da var det 4 lærere i arbeid der og stor aktivitet. Mange barn får dermed mulighet til å være i barnehage. Oliventreplanting for fred BARNEHAGEN I MARIDI Foto: Magnus Hamrin Samarbeid med folkehøyskoler KFUK-KFUM Globals program innrettes nå på skolering av unge ledere. Som et ledd i denne strategien bygger vi, sammen med våre partnere, sentre for skolering av ungdom (Youth Empowerment Centres) i flere av våre partnerland. KFUK-KFUM Global har startet samarbeid med flere folkehøyskoler om innsamling og skolering. Sunnfjord folkehøyskole mobiliserer ressurser for en folkehøyskole på Sri Lanka. I Sør-Afrika går Rønningen folkehøyskole og Sør-Afrika KFUM sammen om å utvikle en folkehøyskole med fokus på ungt lederskap. Sunnmøre folkehøyskole og Valdres folkehøyskole har fokus på Tanzania og skolering av ungdom der. I mars ble en gruppe elever fra Rønningen folkehøgskole verbalt angrepet mens de plantet oliventrær sammen med eieren av jordområdet på Vestbredden. Plantingen er fredsarbeid - men den provoserer. TV2 og flere aviser omtalte saken. På TV2 nettavisen fikk vi se hvordan elevene ble skjelt ut og beskylt blant annet for å bidra til at arabere stjeler jødenes land. Hendelsen var svært ubehagelig for elevene og ga også seerne en guffen følelse av konflikt og aggresjon. KFUK-KFUM Global fasiliterer og støtter Oliventreplantingen som elevene var engasjert i. Vi mener den bidrar til fred. Nye ansatte i KFUK-KFUM Global KFUK-KFUM Global fornyer seg videre. Vår prosjektkoordinator utveksling, Live Synnevåg Sydness, takket av ved nyttår. KFUK-KFUM Global har ansatt et team på tre personer til å fylle denne stillingen. Jennifer Fretheim har gått inn som ansvarlig for utvekslingsprogrammet, i tillegg til Global Week og TT (Norges KFUK-KFUMs Tenåringstreff). Margit Aas Onstein har medansvar, i tillegg til arbeid knyttet til prosjektforvaltning og informasjon. Begge disse har vært ansatt i KFUK-KFUM Global en periode allerede. Kristoffer Bakken Erichsen, som var GoCY Intern i fjor, har vært den tredje personen i teamet. Han jobber også med TT. KFUK-KFUM Global ønsker på ulike måter å legge til rette for at engasjementet som skapes gjennom relasjonen til trærne og delaktighet i plantingen, bidrar til å styrke kampen for rettferdighet og fred i Palestina og Israel. Fred må baseres på at fundamentale menneskerettigheter oppfylles og skapes innenfor et rammeverk av internasjonal rett. GLOBALNYTT 1/

20 B-PostAbonnement Returadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global 2011 2 Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima-

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2012 KFUK-KFUM GLOBAL 2012 INNHOLD Styreleder: Atle Aas Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate

Detaljer

Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT. Nummer 1/2008. Nord-Sør Samarbeid

Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT. Nummer 1/2008. Nord-Sør Samarbeid Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT Nummer 1/2008 Nord-Sør Samarbeid Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 2 Leder Likeverdig partnerskap er en forutsetning for at Global

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 KFUK-KFUM GLOBAL 2014 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver (01.01. 13.06.), Gunvor Meling (14.06. 31.12.) Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St.

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2010 Sekretariat Utenlandssjef: Kjetil Østnor Ass. Utenlandssjef og rådgiver Midtøsten: Kjersti Lindøe Prosjektrådgiver Asia og Afrika: Tor Kjetil Edland Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks

Detaljer

GL BAL NYTT. Organisasjonsutvikling. Tema: Nummer 2/2009

GL BAL NYTT. Organisasjonsutvikling. Tema: Nummer 2/2009 GL BAL NYTT Nummer 2/2009 Tema: Organisasjonsutvikling Leder Til neste år er det 155 års jubileum for våre to verdensbevegelser KFUK og KFUM. Historien bak KFUK og KFUM består av enkeltmennesker som ønsket

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2008 Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25, Oslo Web: www.kfuk-kfum-global.no E-post: global@kfuk-kfum.no Organisasjonsnr.: 971

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 2/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 2/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 2/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 Hva motiverer deg? Leder Opplevelser for livet Søndre Slagen bruker leirer og turer som motivasjon

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller -nytt NYTT FRA PARTNER SIERRA LEONE GAMBIA PARTNER Nr 2-2009 FORUT 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Det er ikke tanken som teller www.forut.no

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere misjon s tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere 4 7 34 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp ÅRSMELDING 2012 Innhold Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurderinger I Fem strategiske prioriteringer 4 II Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter 10 III Interne forhold i Kirkens

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

LEDER FORUM FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 3 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 3 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 3 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (30) er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 3 2008 6. årgang

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

-nytt. Menn kan. Menn må. FORUT vil. NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller

-nytt. Menn kan. Menn må. FORUT vil. NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Nr 1-2009 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Menn kan. Menn må. FORUT vil. Det er ikke tanken som teller www.forut.no Denne utgaven

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Jakten på et bedre liv

Jakten på et bedre liv www.folkehjelp.no Nr. 1, 2013 Jakten på et bedre liv Ulikhet i Guatemala Profilen: Jorge Dahl Norsk Folkehjelp Mosjøen 40 år Utgiver: Norsk Folkehjelp Nr. 1, 2013. Årgang 73 Tidligere Melding, Helsa, Helse

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer