GL BAL NYTT. Nummer 1/2012. Ungt lederskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GL BAL NYTT. Nummer 1/2012. Ungt lederskap"

Transkript

1 GL BAL NYTT Nummer 1/2012 Ungt lederskap

2 Leder Ungt lederskap forandrer verden KFUK-KFUM Global satser tungt på skolering av unge ledere verden rundt. De enorme utfordringene som verden står overfor kan kun løses dersom ungdom, unge voksne og eldre jobber sammen. Årsakene til fattigdom, miljøkrise, diktaturer og konflikter er så omfattende og dyptgripende at nasjonale parlamenter rundt om i verden ikke har mulighet til å løse disse problemene alene. Vi trenger en mobilisering av unge ledere som kan bygge en global bevegelse for fred og rettferdighet. Dette skal vi i KFUK- og KFUMnettverket verden rundt ta ledelsen på. Vi er blant verdens største frivillige organisasjoner. Vi skal ta ledelse i jobben med å avskaffe fattigdom, redde skaperverket, bygge demokrati og fred. Våre organisasjoner skal være av og med unge mennesker. I mange land er det et prekært behov for å senke gjennomsnittsalderen på lederne i våre organisasjoner. Skal vi klare det må vi fortsatt styrke arbeidet med ledertrening for ungdom. Nylig har vi hentet inspirasjon fra den arabiske våren der unge mennesker ved hjelp av tradisjonell ikkevolds-aktivisme og sosiale medier klarte å tvinge diktaturer til å gå av. I etterkant har det vært tydelig at ungdommen ikke var godt nok forberedt på hvordan å videreutvikle demokratiet. Over hele verden er dette et vakuum som KFUK-KFUM-nettverket kan og skal fylle. Afrika-alliansen av KFUM har utviklet et fantastisk ledertreningsprogram med navnet «From Subject to Citizen» (fra undersått til borger). Slike program blir nå en del av alle KFUK-KFUM Globals landprogrammer. Ungdom skal lære 1) hva som er deres rettigheter, 2) hva som hindrer dem i å få rettigheter oppfylt og 3) hva de kan gjøre for å sikre sine rettigheter. Samtidig får de opplæring i sine plikter og hvilke metoder som er akseptable og effektive. Opplæring i tradisjonelle og moderne ikkevolds-metoder er svært viktig. Når vi skaper globale handlingsfellesskap kan slike metoder legge stort press på beslutningstakere. Boikotten mot Apartheidstaten er et eksempel. Nelson Mandela har flere ganger sagt at «en sak som støttes av ungdom kan ikke feile». Vi tror at ungt lederskap vil forandre verden dramatisk i løpet av kort tid. Globalisering av frivillige organisasjoner og bygging av en global sosial KFUK- og KFUM-bevegelse for fred og rettferdighet er en nøkkel for å få det til å skje. En global KFUK- og KFUM-bevegelse ledet av ungdom, fokusert på interreligiøst og inter-generasjonelt samarbeid kan ikke feile. Unge mennesker med tro på seg selv, tro på fellesskapet og tro på Gud har grenseløse muligheter til å forandre verden til et bedre sted for alle. Sammen bygger vi global rettferdighet og fred. Takk for din støtte og forbønn. Fredrik Glad-Gjernes Utenlandssjef i KFUK-KFUM Global GLOBALNYTT 1/2012 Postadresse: Postboks 6814 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavsgt. 25, 0166 Oslo Tlf.: Faks: Web: E-post: Organisasjonsnr.: Kontonummer: Styreleder: Atle Aas Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Redaktør: Ellen Hestnes Ribeiro Margit Aas Onstein Ansvarlig redaktør: Fredrik Glad-Gjernes Grafisk formgiving: Østfold Trykkeri Forsidebilde: Chittagong Ten-Sing, Bangladesh KFUK Foto: Anja Elise Ø. Husebø 241 MILJØMERKET Trykksak GLOBALNYTT 1/2012

3 4 6 8 Leder og innholdsfortegnelse Kenya: Fra jente til kvinne uten omskjæring! Madagaskar: Jeg er en leder hver dag. 6-7 Bangladesh: Rom til å være seg selv Andakt...10 Med Stop Poverty til Rio og Gjøvik...11 Et år som forandrer Giverportrett: Helene og Lars Breivik Hellerdal Unge kvinner i Midtausten klare for å leie Smått om stort GLOBALNYTT 1/2012 3

4 Fra jente til kvinne uten omskjæring! Tekst: Ane Aamodt Aadland Foto: Kenya KFUK En fargerik feiring med dans og musikk, hvor jentene blir overstrødd med gaver fra familie og slektninger. Dette markerer overgangen fra jente til kvinne i Kenya. I tillegg til feiringen kommer for mange jenter også en vond opplevelse omskjæringen. De fleste samfunn i verden markerer og feirer overgangen fra barn til voksen. Etter å ha vært igjennom en overgangsrite blir barn eller ungdom klare til å ta del i det voksne samfunnet. De kan få anledning eller forpliktelse til å gifte seg, og rett til eiendom. Det handler også om å bli respektert som et moralsk individ som fortjener respekt. Selv om omskjæring av jenter (Female Genital Mutilation/ FGM) er regnet som en krenkelse av menneskerettighetene og en trussel mot kvinners evne til å få barn, utsettes fortsatt en stor andel kvinner for kjønnslemlestelse. Lemlestingen skjer for å markere at jenter er blitt til kvinner, og for å kontrollere deres seksualitet og forvaltningen av denne. Kenya KFUK vil bidra til at jenter blir ansett som voksne, skikkelige kvinner uten å måtte sette liv og helse på spill. Derfor legger de til rette for nye måter å markere overgangen til voksenlivet på uten vold. I disse alternative ritene er den store feiringen med dans og musikk sentral, men selve omskjæringen gjennomføres ikke. Slik holdes tradisjoner ved like uten fare for liv og helse. Historien til Rose En av de ansatte ved KFUK i Kisii, vest i Kenya, forteller om Rose. Takket være en modig mor og far, et nettverk gjennom KFUK og gode lokale myndigheter, unngikk hun lemlestelsen. Illustrasjonsfoto Kenya KFUK - Rose er ei jente på 8 år, forteller KFUK. - Hun bor ikke så langt fra kontoret vårt. I desember, i tiden for omskjæring i Kisii, sa faren til Rose at hun skulle omskjæres. Moren til Rose har deltatt på motivasjonsprogrammet vårt her i Kisii. Hun sa til mannen sin: Datteren vår skal ikke 4 GLOBALNYTT 1/2012

5 Illustrasjonsfoto Kenya KFUK omskjæres! Hun sa også fra til kontoret vårt, og vi meldte saken til de lokale myndighetene. Faren tenkte seg grundig om, og sto sammen med moren om at Rose ikke skulle omskjæres. - Faren til Rose er blitt en nøkkelperson i lokalsamfunnet vårt, forteller KFUK. - Han ble kjent med at FGM kan gi omfattende og langvarige fysiske og psykiske skader, og at det finnes gode alternativ for å markere Roses overgang fra barn til kvinne. Det kan ha vært viktig for ham å forsvare at familien unngår omskjæring, og å vise at det er flere som gjør det samme. Han har vært med oss i flere kampanjer mot FGM. Rose går på skolen hvor hun forteller de andre jentene om at kjønnslemlestelse er et brudd på deres rettigheter. Å få slutt på kjønnslemestelse er vanskelig, men det nytter. Historien om Rose forteller at det er mulig å utfordre praksis også i lokalkulturer hvor tradisjoner er viktig. KFUK i Kisii jobber med å endre holdninger hos menn så vel som hos kvinner. OM PROSJEKTET Prosjektet som Kenya KFUK driver er støttet av FOKUS og KFUK-KFUM Global siden Det sikter mot å redusere forekomsten av FGM i tre områder i Kenya: Kisii, Meru og Kajiado. I Kenya blir trolig 50-60% av alle jenter offer for kjønnslemlesting. I Kisii og Kajiado gjelder dette hele 95-97% av jentene, i Meru ca. 50%. Den kenyanske regjering har ratifisert ulike internasjonale konvensjoner angående rettigheter for kvinner og barn. Ny nasjonal lovgivning i Kenya (2011) forbyr også det å ta med jenter til utlandet for å få gjennomført inngrepet. KFUK driver blant annet informasjonsarbeid, bygger krisesentre, gjennomfører alternative overgangsriter, og har satt i gang inntektsgivende tiltak for tidligere omskjærere. Kenya KFUKs kristne verdier og forholdet til kirkesamfunnene er et fortrinn i forhold til mange sivilsamfunns- og menneskerettighetsorganisasjoner som mangler forankring i grasrota og en lokal medlemsbase. KFUKs medlemmer i alle aldersgrupper fungerer som viktige rollemodeller i kampen mot kjønnslemlestelse. GLOBALNYTT 1/2012 5

6 Jeg er en leder hver dag Tekst og foto: Anja Elise Ø. Husebø I Antananarivo, Madagaskar, finnes det basketlag som lærer gutta mye mer enn bare å treffe kurva. Her siktes det mot et større mål; målet om å bli aktive deltakere i sitt eget samfunn. Gutta skal være med og forme sine egne liv. De skal forme sin egen framtid. Heriniaina Randriamalala (25 år) er medlem i Madagaskar KFUM. Der har han fått opplæring i S2C programmet Subject to Citizen. Det handler om å bryte med rollen som passive tilskuere i samfunnet. Deltakerne lærer om rettigheter og plikter. Heriniaina har ansvaret for to ungdomsgrupper organisert som basketlag. De møtes hver uke for å spille basket, men minst like mye tid går med til prat. Han har valgt å bare ha gutter i gruppene. På spørsmål om Heriniaina ser noen endring i kompisene svarer han, JA! Ja, veldig. De hjelper til hjemme. Der hvor de tidligere ville satt seg ned og ventet på middag, hjelper de nå til med både med forberedelser og oppvask. Og så har de lært seg å prate om det som er vanskelig. Alle her er mot vold. På banen skapes menn som sikter mot målet, et bedre samfunn både for kvinner og menn. Heriniaina Randriamalala I juni 2011 deltok Heriniaina på lederkurset Global Week på Ringsaker. Han forteller om fantastiske dager i Norge med spennende kurs og morsomme nye venner fra hele verden. Jeg spør om han har forandret seg 6 GLOBALNYTT 1/2012

7 Subject to Citizen etter at han kom hjem. Ja, svarer han. Etter at jeg hadde møtt alle disse lederne fra hele verden, skjønte jeg at jeg er en leder - hver dag. I alt jeg gjør, er jeg en leder. Jeg er en leder som gutta her ser på som et eksempel. Jeg er et forbilde. Jeg ser at jeg kan være med og forandre mitt samfunn og sammen kan vi forandre verden. African Alliance of YMCAs program From Subject to Citizen (S2C) har som hovedambisjon å sette ungdom i stand til å ta ansvar og påvirke på alle samfunnsnivåer. KFUK-KFUM Global har støttet programmet med prosjekter på Madagaskar og i Zimbabwe siden S2C-arbeidet startet i afrikansk KFUM i 2008 som et svar på voldsutbruddet i Kenya. Det implementeres nå i 10 afrikanske land og skaper ringvirkninger i mange KFUM-organisasjoner også andre steder. Aktivitetene består av kapasitetsbygging og opplæring som er relevant og mobiliserende for ungdom. Ungdommene deltar selv i samfunnsanalysen som legges til grunn for prioritering av innsatsområder. På Madagaskar har dette skapt et sterkt fokus på jobbskaping, i Zimbabwe er kjønn og likestilling svært sentralt. Ungdom og unge voksne får økt kunnskap om mulighetene for å delta på ulike nivå i samfunnet, og styrket engasjement som samfunnsborgere. Likestillingsperspektiver er en viktig og integrert del av dette programområdet, og likeverdig deltakelse av jenter sikres i alle prosjekter. GLOBALNYTT 1/2012 7

8 Bangladesh: Rom til å være seg selv Åtte jenter står midt på gulvet i en ring og ler. Ungdommene prater i munnen på hverandre. Hilser velkommen en til. Kommenterer håret. Vi er i Bangladesh, men det kunne like gjerne vært i hvilken som helst Ten-Sing gruppe i Norge. Tekst og foto: Anja Elise Ø. Husebø I Bangladesh finnes det tre Ten-Sing grupper. Alle gruppene er knyttet til KFUK og har til nå bare latt jenter bli medlemmer. 65 jenter møtes i Chittagong annenhver uke. De synger, danser, forbereder show og opptredener. Og de prater sammen. Vennskap formes. Gruppa i Chittagong har hatt et samarbeid med Lier Ten-Sing i Buskerud krets av Norges KFUK- KFUM og fem av de ni jentene vi møter har vært i Norge. De fem er ledere i gruppa. Alle er rundt 21 år og holder på med en universitetsgrad. Dette er jenter som vet hva de vil og som jobber hardt for å oppnå det. Ungdommene skravler og ler og det slår oss at Ten-Sing er Ten-Sing uavhengig av land. Jentene snakker engelsk og praten flyter lett om opplevelser i Norge. Hilsener skal overbringes. Og så begynner vi å snakke om framtida. Hvilke planer og drømmer jentene har. Høyere utdannelse. En god jobb. Familie. Jo, dette likner også på en norsk ungdoms plan. Er der noen utfordringer eller hinder på veien, spør vi. Jentene diskuterer litt seg i mellom. Jo, man må jobbe hardt. De blir også enige om at penger kan være en utfordring. Dersom man ønsker å reise til utlandet for å studere, er 8 GLOBALNYTT 1/2012

9 det dyrt. En av de yngste jentene som til nå har vært litt stille svarer på spørsmålet; Dersom jeg møter noen utfordringer og hinder, må jeg bare jobbe enda hardere. Jeg har lært her at jeg kan. Om jeg jobber hardt og leter etter muligheter, vet jeg at jeg kan få til det jeg vil. Det har jeg lært her i Ten-Sing. Vi fortsetter å diskutere forskjeller mellom våre to land. Det er ikke like enkelt å være jente i Bangladesh som i Norge. Det er ikke selvsagt at man blir hørt i valget av ektemann. Jentene forteller også om flere som har måttet flytte etter at de giftet seg. Chittagong Ten-Sing har mistet mange gode ledere til ekteskapet. Kvinner skal ta seg av sin svigerfamilie. Kan hende de ikke får fortsette å jobbe om de får barn. Noen må passe barn og hus. Framtiden er litt uviss. Vi spør hva Ten-Sing har betydd for jentene. De ler, og alle er enige om at det er veldig bra å møtes. En av dem ser rett på oss og sier, jeg har forandret meg veldig. Før sa jeg ingenting. Jeg satt stille og var aldri en del av sånne samtaler som dette. Jeg var veldig sjenert. Men nå, nå prater jeg i vei. Nå er jeg en leder i Ten-Sing og skal være med og få andre til å tro på seg selv. Ja, du har virkelig forandret deg, bekrefter Juliate som er ansatt på nasjonalkontoret til KFUK i Dhaka. Jeg husker da du skulle til Norge første gangen. Jeg lurte litt på hvordan det skulle gå. Du som ikke snakket noen ting. Hun som sitter her nå er en helt annen. Ja, tenker vi. Ten-Sing er Ten- Sing i Norge og Bangladesh. Her får ungdommen plass til å være seg selv. Her får de prate uten at noen korrigerer dem. Her skapes ledere som forandrer samfunnet. Ny aksjon Nært samarbeid om ledertrening Buskerud KFUK-KFUM og Bangladesh KFUK har samarbeidet om ledertrening siden Tidligere samme år var Turid Werrum, kretssekretær i Buskerud krets av Norges kfuk-kfum, på besøk i Bangladesh for tredje gang. Hun kom i prat med Maya Hilton, som i flere perioder har jobbet som president i Bangladesh KFUK på nasjonalt plan, og i Dhaka KFUK. Turid forklarer: «Jeg vet ikke helt, sa Maya, jeg tror vi trenger et opplegg for jentene her, de vet ingenting om hva som skjer i puberteten, i kjæresteforhold, eller om prevensjon. Det er ingen som snakker med dem om slike ting. Kanskje vi kunne gjøre noe på dette sammen?» Allerede på flyet hjem søkte Turid om støtte til et jenteprosjekt, og samme år dro den aller første ungdomsdelegasjonen fra Buskerud krets til jenteseminar i Bangladesh KFUK. «Inkludert Ten-Sing gruppene, har vi i alt sendt 20 delegasjoner til Bangladesh de siste 11 årene», sier Turid. Fokuset har i stor grad vært ledertrening både for norske og lokale deltakere. Jenteseminarene i Bangladesh KFUK har nådd svært mange unge jenter. Sang, dans, leker og drama har vært sentralt. Målet har vært sosial selvutvikling, utvidet kunnskap om muligheter og rettigheter, og nytt mot til å heve stemmen og ta ledelse i egne liv og i ungdomsarbeid. I høst går KFUK-KFUMbevegelsen i gang med ny Globalaksjon. Nå rettes fokuset mot Bangladesh hvor fattigdom fortsatt er en kjempeutfordring. Vi støtter blant annet etablering av KFUK-grupper for unge jenter i Chittagong og Khulna. Gruppene gir jentene større muligheter til å kjempe for sin rett til skolegang og god helse, rettferdig behandling og motstand mot misbruk og barneekteskap. Globalaksjonen 2012/2013 støtter bangladeshisk ungdom i deres kamp mot urettferdighet og fattigdom. Blir du med? Oppdatert informasjon om prosjektene, inkludert prosjektfilm om Sharmin fra Chittagong, kommer i løpet av sommeren på globalaksjon.no. Filmen kan også bestilles fra KFUK-KFUM Global. GLOBALNYTT 1/2012 9

10 Andakt NÅDE DEG! Av Sunniva Gylver, nestleder KFUK-KFUM Globals styre Sunniva gylver Der dine talenter og verdens behov krysser hverandre, finner du ditt kall sa Aristoteles. Bibelen har flere fortellinger om talenter, hvor vi utfordres på å bruke talentene og få dem til å kaste av seg ikke grave dem ned i frykt eller misforstått fromhet. Våge å by på oss selv, våge å satse, våge å ta ansvar og gi både oss selv og andre tabbekvote. Spørre meg selv (eller utfordre ungdommene rundt meg på å spørre seg selv!): Hva er jeg god på? Hva har jeg lyst til å bidra med? Og: Hva trenger fellesskapet og de andre av meg? Uansett hva vi svarer på dette, tror jeg på tre forutsetninger for å være en god leder; ung som gammel: Selvinnsikt, mot, og nåde. En leder med selvinnsikt kjenner seg selv og skjønner hvorfor hun føler, tenker og gjør som hun føler, tenker og gjør - og forstår hvordan hun virker på andre. En god leder ser egne styrker og svakheter, og vedkjenner seg begge deler. En modig leder er ikke en fryktløs og usårbar leder. Vi er ikke modige hvis vi ikke også er redde. Å være modig er å gjøre noe jeg er redd for - enten det er å vise meg sårbar, ta ansvar for en oppgave, stupe fra 10-metern, drive ungdomskoret på en ny måte, eller forplikte meg overfor et annet menneske. Nåde kommer egentlig før de to andre; før alt. Akkurat som i gudstjenesten og i alle kirkelige handlinger; som starter med: Nåde være med dere Nåden er Guds kjærlighet og uimotståelige godhet. Nåden er Jesu liv og død, som beseiret ondskapen og ga oss tilgivelsens gave. Nåden er livet, hverdagene, alltid nye muligheter når alt virker tapt. Nåden er grenseløs. Men jeg må vite at jeg trenger den, øve meg i å ta imot den, og dele den med andre. Da kan jeg også våge å se meg selv på godt og vondt, og ha mot til å lede. 10 GLOBALNYTT 1/2012

11 Med Stop Poverty til Rio og Gjøvik Tekst: Ellen Hestnes Ribeiro I 2011 innledet KFUK-KFUM Global arbeidet med kampanjen Stop Poverty. Kampanjen er bredt og langsiktig tenkt og fikk stort gjennomslag ved lansering på TT-festivalen i Stop Poverty-kampanjen har utviklet politiske krav på tre områder: overordnet mål for utviklingspolitikk, klima- og økonomisk rettferdighet. Våren 2012 har det meste av kampanjeaktiviteten handlet om kampen for klima. Både Ten Sing Norway og Communication for Change har reist Norge på langs med tydelige meldinger om klimarettferdighet. «How Can We Sleep When our Beds are Burning» har vært Ten Sing Norway sin gjennomgangslåt. Kasper Landmark I sommer flytter vi fokus til verdenssamfunnets målsettinger med hensyn til fattigdom. I juni reiser en norsk KFUK-KFUMdelegasjon til FNs konferanse for bærekraftig utvikling i Rio de Janeiro. Her møter de andre unge representanter fra YMCA til møter før selve konferansen. Kasper Landmark er en av de seks norske deltakerne. «Jeg er veldig spent på resultatet av konferansen», forteller han. «Jeg håper det blir enighet om en felles uttalelse om veien videre». Han påpeker viktigheten av unge stemmer i arbeidet for bærekraftig utvikling. «På en slik konferanse er det utrolig viktig at ungdom er representert. YMCA-bevegelsen er til stede med engasjert ungdom fra hele verden. Vi er en del av et stort, verdensomspennende nettverk, og dette er en mulighet til å bli sett og hørt. Det er også en mulighet for oss unge i organisasjonen til å bedre kjent, knytte kontakter, lære av hverandre og jobbe sammen om felles mål». Den norske gruppen reiser til Rio med en intensjon om å få flest mulig til å støtte ambisjonen om en verden fri for fattigdom. «Etter 2015 trenger verden nye mål. Ambisjonene må være å få støtte for at verden sammen må sikte mot utryddelse av fattigdom, ikke bare reduksjon», sier utenlandssjef Fredrik Glad- Gjernes. Gjøvik kommer også til å merke Stop Poverty i sommer. Torsdag 28. juni arrangerer Norges KFUK-KFUM, KFUK- KFUM Global i samarbeid med Norad og lokale krefter, «Stop Poverty Party» på Gjøvik. Hit kommer utviklingsminister Heikki Holmås, Norads direktør Villa Kulild, programleder Erik Solbakken, MadCon, Envy, The Lionheads og fler. Målet for Stop Poverty Party er å skape tro blant deltakerne på at det er mulig å avskaffe fattigdom. Stop Poverty Party er gratis og rusfritt og skjer kl i Jernbaneparken på Gjøvik. GLOBALNYTT 1/

12 Et år som forandrer Tekst: Ellen Hestnes Ribeiro Folk som har vært på utveksling opplever verden annerledes enn de som ikke har vært det, hevder Kristoffer Bakken Erichsen. Han var med på KFUK-KFUM Global sitt utvekslingsprogram forrige skoleår. Etter forberedelseskurs, et langt opphold i Kenya og etterarbeid i Norge sitter Kristoffer igjen med mange nye erfaringer og en opplevelse av at det han gjorde har skapt endring både for sin egen del og for KFUK i Mombasa der han brukte det meste av sin tid. Jeg kjenner meg hjemme i verden, ikke bare i Norge, forteller han. I løpet av året måtte han håndtere mange ulike utfordringer både profesjonelt og personlig. Han mener han har et mer åpent sinn og mer tålmodighet enn før. I løpet av året fikk han mange ulike erfaringer. Blant annet underviste han barn, drev med akrobatikk, etablerte en dramagruppe på ungdomsskole og brukte sine førstehjelpskunnskaper til å lære opp frivillige i KFUK, blant annet i livreddende førstehjelp i forbindelse med drukningsulykker. Jeg var tilbake i høst for å møte folk igjen. Dramagruppen hadde allerede satt opp to forestillinger om HIV-AIDS og stoffmisbruk, det er veldig flott å se at det jeg har gjort har inspirert folk til å jobbe videre med viktige ting! Det siste halvåret har Kristoffer Bakken Erichsen jobbet i KFUK- KFUM Global. Året på utveksling har resultert i både sosialt engasjement og jobb! 12 GLOBALNYTT 1/2012

13 Young Peace Performers (YPP) KFUK-KFUM Global lanserer et nytt utvekslingsprogram i 2012/2013 under navnet YPP. Programmet er støttet av Fredskorpset Ung. Programmet starter i Kenya med forberedelseskurs i august, fortsetter med fem måneders turné i Kenya og Tanzania før gruppen kommer til Norge i januar for mer kurs og turné i Norge vinter- og vårhalvåret. I Afrika kommer man i hovedsak til å oppholde seg tre uker på hvert sted. Deltakerne som kommer fra Sri Lanka, Palestina, Kenya, Tanzania, Norge og Sør-Sudan får intensiv opplæring i grunnleggende årsaker til fattigdom, og settes i stand til å jobbe kreativt både med å presentere dette gjennom Stop Poverty - kampanjen og gjennom å holde workshops og sette ungdomsgrupper i stand til å ta dette arbeidet videre. Afrikaalliansen av KFUM er en viktig samarbeidspartner i prosjektet, det samme er KFUK i Tanzania og KFUK og KFUM i Kenya. ÅRETS GAVEIDÉ Speiderhåndboka er en kunnskapsbank og inspirasjonskilde for alle med interesse for friluftsliv, trosopplæring, praktiske ferdigheter og opplevelser i naturen. Og den er uunnværlig for friluftsinteresserte! Speiderhåndboka og andre gaveideer finner du i: Speiderbutikken / Action, YMCA, YWCA, Justice Performance, Africa, Peace, Exchange, Young leader Bli en Young Peace Performer! GLOBALNYTT 1/

14 Fakta Lars Breivik Hellerdal Gav bryllaupspengar til KFUK-KFUM Global Diakon i Grorud og Romsås kyrkjelydar Frå Søndeled i Risør 27 år Helene Breivik Hellerdal Trosopplæringsleiar/ kyrkjelydspedagog i Røa og Sørkedalen Tekst og foto: Margit Aas Onstein Då Lars og Helene Breivik Hellerdal byrja planlegginga av bryllupet sitt vart dei tidleg klar over at dei ville gi noko vidare. «Då me skulle skrive ønskjeliste kom me fort inn på tanken om å ønskje oss ei gåve til ein organisasjon,» fortel Helene. «Me har mange ting og ingen store behov. Me bestemte oss difor før me satte opp ei materiell ønskjeliste at me ville ønskje oss pengar til bryllupsreise og så la ein prosentdel gå til ein organisasjon». «På bryllupsdagen får me så mykje uansett, så det er fint å kunne bruke dagen til å gi noko vidare og», skyt Lars inn. Frå Haugesund 28 år Kvifor valde de å gi pengane til KFUK-KFUM Global? «Kven ellers skulle me gi til?» spør Lars. «Me møttes gjennom KFUK-KFUM Global.» Helene føyer til: «Det er vår måte å takke KFUK-KFUM Global for at me møtte kvarandre» Dei fortel vidare at dei begge 14 GLOBALNYTT 1/2012

15 har engasjert seg som frivillige i organisasjonen. Det har og vore viktig i valet av KFUK- KFUM Global som mottakar av pengegåver. «Gjennom det å engasjere seg frivillig får me lært om organisasjonen og partnerane. Det har vore verdifullt.» forklarer Helene. «Det gir og eit bedre grunnlag for å kunne gi penger. Det gir tryggleik.» For Lars byrja engasjementet for KFUK-KFUM då han var solidaritetsettåring (CFC) i Etter det var han med på å starte opp att ICY, KFUK-KFUM Global sitt ungdomsnettverk. Det var og då han bestemte seg for å bli fastgivar og gi ein sum kvar månad til KFUK-KFUM Global. «Eg tenkte at sjølv om eg er student kan eg gi litt nå. Det var ein øvelse for meg sjølv i å dele på det eg har» fortel han. Helene og Lars møttest på ei ICY-samling, men vart først godt kjent på Olivenplukking i regi av Joint Advocacy Intitative (JAI) i Palestina i Dei har begge eit engasjement for Palestina og har både planta trær, plukka oliven og gitt pengar til Oliventrekampanjen. «Først planta eg, så plukka eg, så gav eg pengar» seier Helene. Intill nylig var Helene og medlem i Global sin Midausten-komité. «Eg har vore fastgivar i 6,5 år allereie. Det tyder at eg har potensiale til å bli fastgivar i fryktelig mange år. Eg kan jo gjera eit nytt givarintervju om 50 år,» seier Lars med eit smil. Gåver til KFUK-KFUM Global i 2011 I 2011 fekk KFUK-KFUM Global kr i inntekter frå private givarar. Dette er ein svak auke samanlikna med Organisasjonen har hatt ein auke i totale inntekter frå kr i 2010 til kr i KFUK-KFUM Global sitt resultat i 2011 var på kr i underskot. Underskotet var mindre enn budsjettert. Inntektene til KFUK-KFUM Global i 2011 fordeler seg på denne måten: KFUK-KFUM Global er medlem i Innsamlingskontrollen. Detaljer i vårt rekneskap vert og gjort tilgjengeleg på deira heimesider, GLOBALNYTT 1/

16 Unge kvinner i Midtausten klare for å leie Tekst og foto: Margit Aas Onstein Den 14. til 18. juni samlast unge kvinner frå KFUK i fire land i Midtausten til møte i Amman i Jordan. Temaet er er «Unge som endringsskaperar» (youth as agents of change). «Me skal få kunnskap og dele erfaringar med kvarandre» fortel Mayadah Tarazi frå KFUK i Palestina. «Me håpar å få til eit felles prosjekt i heile regionen etter møtet». Palestina KFUK Palestina KFUK vart starta i 1918 og har i dag avdelingar i Aust-Jerusalem, Ramallah og Jeriko. KFUK-KFUM Global har hatt eit langt samarbeid med Palestina KFUK. Dei siste 3 åra har samarbeidet vore knytt til to prosjekt. Det eine er eit kvinneprosjekt støtta av Fokus (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål) knytt til FN sin resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Her arbeider ein lokalt i Palestina, men samarbeider og med Sri Lanka KFUK, Sudan KFUK og Verdens KFUK om for eksempel deltaking på CSW (FNs Kvinnekommisjon). Det andre prosjektet arbeider for å styrke KFUK i Aust-Jerusalem og bygge kapasi teten til Palestina KFUK som organisasjon. Mayadah Tarazi planlegg møtet 16 GLOBALNYTT 1/2012

17 Amman Midtausten er inne i ein veldig interessant periode. Det som starta i Tunisia og Egypt i fjor, med demonstrasjonar og protestar har sidan spreidd seg til mange land i Midausten. Det er nå uklart kva som vert resultatet av denne prosessen, men unge har spela og kan spele ei viktig rolle. Unge menneske og deira framtid har stått sentralt i den arabiske våren. Den oppvakninga som skjer er viktig, men vil berre skape ei demokratisk utvikling i regionen om unge leiarar vert styrka til å ta leiaroller og får posisjonar der dei kan ta avgjersler. Eit viktig initiativ til møtet i Amman kom frå unge delegatar på Verdas KFUK sitt verdsrådsmøte i Dei såg behovet for ei samling for unge kvinner, så dei kunne bli utfordra til å ta leiarroller. «Eg har vore i kontakt med delegatar frå forskjellige land som skal delta på møtet i juni. Dei har masse energi og er klare til å gi alt på møtet», fortel Mayadah. Delegatane har førebudd seg godt, diskutert saker og planlagt program. Både innanfor KFUK i regionen, og ikkje minst i samfunnet som heilhet, er det behov for å arbeide for at unge kvinner sine stemmer skal bli høyrt. I Egypt er det stor bekymring for diskriminering av kvinner og økt spenning mellom religionane. I Palestina utgjer ungdom 27% av befolkninga, men dei unge føler at dei er ekskluderte og at deira stemme ikkje vert høyrt. «For meg personlig har arbeidet med førebuing av møtet gitt ei kjensle av at eg har fått eit stort ansvar. Det er mykje som skal komme på plass.», seier Mayadah. Ho ser det som ei viktig rolle for KFUK å vera pådrivar for at unge kvinner skal ta ansvar og delta i avgjerdsler. «Eg ser og fram til å få ny kunnskap, møte nye folk og på den måten få ei betre forståing. Dette vil eg så ta med tilbake til mitt eige land og min eigen organisasjon». Styresmaktene i mange arabiske land er ustabile, korrupte eller av andre grunnar ikkje i stand til å tilfredstille behova til innbyggjarane. Dette gjer det vanskeleg for mange å sjå positivt på framtida. Konfliktar både internt og eksternt og aukande fattigdom i regionen, spesielt blant unge, bidreg og til dette. Når unge ikkje ser ei positiv framtid for seg sjølv er det lett å bli frustrert. Dette ønskjer KFUK å gjera noko med ved å skape rom for at unge sine stemmer vert høyrt. GLOBALNYTT 1/

18 Smått om Stort Advisory Council Advisory Council ble avholdt i London mars. Representanter fra partnere, medlemsorganisasjoner og sentrale frivillige var representert. Møtet gikk i hovedsak ut på å få innspill til strategi, nytt prinsippdokument og ny visjon. Det ble også jobbet med Y Program, som er en utdyping av strategien og som sier noe om hvilke områder og arbeidsmetoder KFUK-KFUM Global og partnerne skal satse på innenfor de ulike temaområdene i strategien. Det ble et verdifullt og givende møte. Advisory Council er en av de viktigste arenaene til KFUK-KFUM Global i forhold til samarbeid, med særlig fokus på strategi. Det var ekstra hyggelig at en representant fra Gaza YMCA, prosjektansvarlig Hani Farah, fikk deltatt på møtet. Det å reise fra Gaza er vanskelig, og det var uklart om han ville komme ut helt til han var gjennom grensepasseringen. Evaluering Bangladesh KFUK Etter ønske fra Bangladesh KFUK ble det i desember ferdiggjort en evaluering av arbeidet deres, og av organisasjonen, foretatt av tre eksterne konsulenter i Bangladesh. Målet var å vurdere virkningene av Bangladesh KFUK sine programmer i forhold til relevans, effektivitet og bærekraft, og å identifisere fremtidige muligheter. En av de viktigste konklusjonene var at driften av Bangladesh KFUK har vært omfattende, relevant og effektiv i forhold til å endre levekår til tusenvis av vanskeligstilte kvinner og barn, samt deres familier. Rapporten presenterer også anbefalinger til organisasjonen. Effekten av arbeidet med de aller mest fattige er mindre offentliggjort, men mer betydelig, mener konsulentene. Derfor kan Bangladesh KFUK i større grad fokusere på de mest fattige og marginaliserte i samfunnet. Konsulentene mener også at en sterkere rettighetsbasert orientering i arbeidet kan være nyttig. Bangladesh KFUK gjør nytte av både skryt og gode råd i det viktige arbeidet de gjør fremover. Visjon og prinsippdokument F.v. Malin Skredlund fra Norges KFUK-KFUMspeidere, Jeanneline Fara Rasoamanajara fra Madagaskar KFUK og Arnhild Rake fra KFUKhjemmet. Foto: Ellen Hestnes Ribeiro På representantskapsmøtet 5. juni i år ble det vedtatt nytt prinsippdokument for KFUK-KFUM Global. Den inneholder en ny visjon: «Sammen bygger vi global rettferdighet og fred». Prinsippdokumentet presenterer også fire verdier som skal veilede KFUK-KFUM Globals virksomhet. Disse er: rettferdig, nestekjærlig, modig og åpen. Hele prinsippdokumentet kan leses på 18 GLOBALNYTT 1/2012

19 Sudan: Barnehagen i Maridi Barnehagen i Maridi i Sør-Sudan, som KFUK-KFUM-speiderne samlet inn til i , er i full drift. Magnus Hamrin, som var GoCY-er i Sør-Sudan i år, besøkte barnehagen i mars. Da var det 4 lærere i arbeid der og stor aktivitet. Mange barn får dermed mulighet til å være i barnehage. Oliventreplanting for fred BARNEHAGEN I MARIDI Foto: Magnus Hamrin Samarbeid med folkehøyskoler KFUK-KFUM Globals program innrettes nå på skolering av unge ledere. Som et ledd i denne strategien bygger vi, sammen med våre partnere, sentre for skolering av ungdom (Youth Empowerment Centres) i flere av våre partnerland. KFUK-KFUM Global har startet samarbeid med flere folkehøyskoler om innsamling og skolering. Sunnfjord folkehøyskole mobiliserer ressurser for en folkehøyskole på Sri Lanka. I Sør-Afrika går Rønningen folkehøyskole og Sør-Afrika KFUM sammen om å utvikle en folkehøyskole med fokus på ungt lederskap. Sunnmøre folkehøyskole og Valdres folkehøyskole har fokus på Tanzania og skolering av ungdom der. I mars ble en gruppe elever fra Rønningen folkehøgskole verbalt angrepet mens de plantet oliventrær sammen med eieren av jordområdet på Vestbredden. Plantingen er fredsarbeid - men den provoserer. TV2 og flere aviser omtalte saken. På TV2 nettavisen fikk vi se hvordan elevene ble skjelt ut og beskylt blant annet for å bidra til at arabere stjeler jødenes land. Hendelsen var svært ubehagelig for elevene og ga også seerne en guffen følelse av konflikt og aggresjon. KFUK-KFUM Global fasiliterer og støtter Oliventreplantingen som elevene var engasjert i. Vi mener den bidrar til fred. Nye ansatte i KFUK-KFUM Global KFUK-KFUM Global fornyer seg videre. Vår prosjektkoordinator utveksling, Live Synnevåg Sydness, takket av ved nyttår. KFUK-KFUM Global har ansatt et team på tre personer til å fylle denne stillingen. Jennifer Fretheim har gått inn som ansvarlig for utvekslingsprogrammet, i tillegg til Global Week og TT (Norges KFUK-KFUMs Tenåringstreff). Margit Aas Onstein har medansvar, i tillegg til arbeid knyttet til prosjektforvaltning og informasjon. Begge disse har vært ansatt i KFUK-KFUM Global en periode allerede. Kristoffer Bakken Erichsen, som var GoCY Intern i fjor, har vært den tredje personen i teamet. Han jobber også med TT. KFUK-KFUM Global ønsker på ulike måter å legge til rette for at engasjementet som skapes gjennom relasjonen til trærne og delaktighet i plantingen, bidrar til å styrke kampen for rettferdighet og fred i Palestina og Israel. Fred må baseres på at fundamentale menneskerettigheter oppfylles og skapes innenfor et rammeverk av internasjonal rett. GLOBALNYTT 1/

20 B-PostAbonnement Returadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2012 KFUK-KFUM GLOBAL 2012 INNHOLD Styreleder: Atle Aas Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global 2011 2 Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima-

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013 KFUK-KFUM GLOBAL 2013 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Grubbegata

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 KFUK-KFUM GLOBAL 2014 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver (01.01. 13.06.), Gunvor Meling (14.06. 31.12.) Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St.

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Rahmat - en overlever

Rahmat - en overlever Rahmat - en overlever Rahmat kom alene til Norge som 13 åring etter å ha vært innom 12 land og mange utfordringer på veien. Han vet mye om hvordan voksne må være for å bygge tillit og styrke de enslig

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014

Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014 Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014 GODT NYTT ÅR! Håper alle har hatt en fredelig og god julefeiring og er klare for hverdagen og et nytt halv-år i barnehagen! VIKTIGE DATOER I JANUAR : 4.1 EMILIE

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Den som har øre, han høre.. Brevene til de syv kirkene i Johannes Åpenbaring Prosess Manual Menigheten i Tyatira Utviklet av Anders Michael Hansen Oversatt fra engelsk av Ann Kristin Tosterud og Vegard

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Fotball og misjon i Ecuador

Fotball og misjon i Ecuador Fotball og misjon i Ecuador I og omkring storbyen Guayaquil, i Ecuador, er det mange, store slumområder. De som bor her mangler mye av det som er selvfølgelig for oss i Norge; reint vann, tett hus, skolegang

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Janicke Sæther Olsen Vestfold 2. juni 2017

Janicke Sæther Olsen Vestfold 2. juni 2017 Janicke Sæther Olsen Vestfold 2. juni 2017 MENNESKERETTIGHETER OG OPPLÆRING «The mankind owes to the child the best it has to give» Declaration of the rights of the Child (the 1924 Declaration of Geneva)

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker

Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker INTRO Mål: Innblikk i skolehverdagen Skolehistorier/eksempler/praktiske verktøy - Hvordan få med

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

GLOBALAKSJONEN SAMMEN ER VI STERKE. Lederhefte

GLOBALAKSJONEN SAMMEN ER VI STERKE. Lederhefte GLOBALAKSJONEN 2017-2018 SAMMEN ER VI STERKE Lederhefte ALT DU TRENGER VITE OM GLOBALAKSJONEN I dette heftet finner du det meste av det du trenger, eller informasjon om hvor du finner det du trenger, for

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

Læring utanfor skulen

Læring utanfor skulen Læring utanfor skulen Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet HFK Internasjonale tenester Barbara Harterink og volontørane Bjørnar Brakstad og Julie Tvilde Erasmus+: Aktiv Ungdom EU-støtte til: Prosjekt for

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

GL BALNYTT. M ED KV INN ER lokalt, nasjonalt og globalt. Våre ungdommers virkelighet TEMA: ØST-J ERUSAL EM K FUM:

GL BALNYTT. M ED KV INN ER lokalt, nasjonalt og globalt. Våre ungdommers virkelighet TEMA: ØST-J ERUSAL EM K FUM: GL BALNYTT M AGA S I N FOR K F U K-K F UM G L O B A L N R 2/ 2013 K M G L O B A L. NO TEMA: R ET T FER DI G FR E D M ED KV INN ER lokalt, nasjonalt og globalt Våre ungdommers virkelighet ØST-J ERUSAL EM

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Aina Jeg tror han er snill og bryr seg om alle. Han klarer å se noe godt i alle. Bjørnar Jeg tror Gud er en veldig snill mann, men jeg tror

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

BJØRNENYTT JANUAR 2014

BJØRNENYTT JANUAR 2014 BJØRNENYTT JANUAR 2014 Nytt år, nye muligheter! Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis hyggelig og avslappende ferie! Her følger en liten evaluering av jula her på Bjørnehula: Målet for våre juleforberedelser

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Sammen kan vi utgjøre en forskjell! Her er en instruksjonsguide for å hjelpe deg i gang!

Sammen kan vi utgjøre en forskjell! Her er en instruksjonsguide for å hjelpe deg i gang! Sammen kan vi utgjøre en forskjell! Her er en instruksjonsguide for å hjelpe deg i gang! HVA ER HVEM ER HVA ER NICKELODEONS SAMMEN FOR GODT? HVEM ER UNICEF? Nickelodeon har tro på effekten av å samle folk

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

BALNYTT FATTIGDOM ØVER PÅ DEMOKRATI UNGDOM MOT TEMA: GAZA KFUM: MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement

BALNYTT FATTIGDOM ØVER PÅ DEMOKRATI UNGDOM MOT TEMA: GAZA KFUM: MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2014 KMGLOBAL.NO TEMA: UNGDOM MOT FATTIGDOM GAZA KFUM: ØVER PÅ DEMOKRATI MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement Leder ungdom mot fattigdom GLOBALNYTT 1/2014

Detaljer