Utdrag av referanseliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdrag av referanseliste"

Transkript

1 Fjernvarmeanlegg Ved ønske om å kontakte noen av referansene våre så ta kontakt med markedssjef Audun Haga i Enwa PMI AS for å få korrekt og relevant kontakt Drammen Fjernvarme Fjernvarmeutbygging Landfalløya etappe 1 Totalentreprise fjernvarmerør i grøft 2013 Østfold sykehus Østfold Energi Fjernvarme og fjernkjøling nye sykehuset i Østfold 2013 Herøya varmesentral, Skagerak Varme Mekanisk entreprise ny varmesentral på Yara KS 2013 Sweeperanlegg OSL, ORAS Rørentreprise ifm. bygging av ny sweeperhall på OSL 2012 Prosessmåling, mekaniske arbeider Hafslund Varme Modifiseringsarbeider på 9 varmesentraler 2012 Røranlegg termisk energi Oslo Lufthavn T2 Utvidelse av termisk energi anlegg på Oslo Lufthavn 2012 Solberg sykehus, Fortum Fjernvarme Rørarbeider ifm. installasjon av biokjel 2012 Helse Bergen, Haukeland Sykehus Nytt avgassrør ø1000mm i fjelltunnell 2012 Mølla varmesentral, Fortum Fjernvarme Rørentreprise, ny varmepumpe 2012 Slagenveien varmesentral, Skagerak Varme Rørentreprise, ny varmesentral 2012 Nylende varmesentral, Skien Fjernvarme Rørentreprise, varmesentral 2012 Kilen Brygge, Biovarme Rør og maskinentreprise, varmepumpesentral 2011 Nidarvoll VS, Trondheim Energi Rør og maskinentreprise, ombygging 2011 Vika varmesentral, Hafslund Fjernvarme Utskifting av varmeveksler, div. rørarbeider 2011 Rodeløkka VS, Hafslund Fjernvarme Rør og maskinentreprise 4 MNOK 10 MNOK 1,0 MNOK 1,7 MNOK 12 MNOK 1 MNOK 4 MNOK 4,0 MNOK 3,2 MNOK 0,5 MNOK 19,5 MNOK K:\PMI\04 Markedsføring\Markedsføring\Referanselister\Referanseliste Fjernvarme.doc Side 1 av 6

2 2011 Vika varmesentral, Hafslund Fjernvarme Mekanisk entreprise ifm. installasjon av 40MW el-kjel 2011 Ullevål varmesentral, Hafslund Fjernvarme Utskifting av veksler, div. rørarbeider 2010 Middelthunsgt. Drammen Fjernvarme 2010 Ahlsell sentrallager, Fortum Fjernvarme Mekanisk entreprise varmepumpesentral 2010 Brakerøya Energisentral, Drammen fjernvarme Rør og maskinentreprise 2010 Ullevål varmesentral, Hafslund Fjernvarme Ombygging av rørarrangement 2010 Langemyr Energisentral, Agder Energi Rør og maskinentreprise 2010 Totalentreprise Uranianborg. Ny etappe, Hafslund Fjernvarme i grøft, Montasje, sveising, graving og alle leveranser 2010 Totalentreprise Middelthunsgata, Hafslund Risenga, totalentreprise, Bio Varme AS 2010 Sagene Torshov etappe Totalentreprise Vallehjemmet, Fortum Fjernvarme 2010 Totalentreprise Ammerud, Hafslund Fjernvarme 2010 Totalentreprise Gardermoen, Hafslund Fjernvarme 2010 Totalentreprise Nydalen, Avantor Eiendomsutvikling. Fjernvarme og fjernkjøling. Montasje, sveising, graving og alle leveranser. 2,5MNOK 0,5 MNOK 1,3 MNOK 4,5 MNOK 0,5 MNOK 4,0 MNOK 5,0 MNOK 5,5 MNOK 6 MNOK 7 MNOK 15 MNOK 8 MNOK K:\PMI\04 Markedsføring\Markedsføring\Referanselister\Referanseliste Fjernvarme.doc Side 2 av 6

3 2010 Totalentreprise Uranienborg, Hafslund Fjernvarme. 4 MNOK 2010 BioVarme Sarpsborg Oljekjeler, rør, pumper mm. Rør og maskinentreprise inklusiv kjelleveranse i ny varmepumpesentral i Sarpsborg (pågående prosjekt) 7 MNOK Skagerak Energi AS Rammeavtale Tønsberg, rørtekniske arbeider Skien Fjernvarme AS Rammeavtale Skien, rørtekniske arbeider Skagerak Energi AS Rammeavtale Horten, rørtekniske arbeider Skagerak Energi AS Rammeavtale Porsgrunn, rørleveranse og rørtekniske arbeider Hafslund Fjernvarme AS Fornying av rammeavtale Løpende fra 1984 Fjernvarmeutbygging i Oslo. Prefabrikasjon og montasje av røranlegg, varmesentraler og abonnentsentraler Rammeavtale MNOK pr år Totalentreprise Sogn-Tåsen, Hafslund 11 MNOK 2009 Totalentreprise Blindern, Hafslund 7 MNOK 2009 Hafslund Fjernvarme AS, Klemetsrud Energisentral 7,5 MNOK 2009 Sæter gård, Nærvarme 0,5 MNOK 2008 Kongsberg Næringspark Energisentral Arsenalet, teknisk entreprise 2008 Kongsberg Næringspark Utvendige energirør, varme, kjøling, gass, trykkluft 2008 Bærum Fjernvarme as Hamang VS, Varmepumpesentral basert på avløpsvann Fortum as Teknisk sentral Nye-Ahus. Rør og maskinentreprise 2006 RA-2 Kjøle- og varmerør Nye Ahus. 4,2 MNOK 2,0 MNOK 2,0 MNOK Ca 15 MNOK Ca 10 MNOK K:\PMI\04 Markedsføring\Markedsføring\Referanselister\Referanseliste Fjernvarme.doc Side 3 av 6

4 Trondheim Energi Fjernvarme DN 500 Fjernvarmerør Heimdal Trondheim 2005 Viken Fjernvarme as Skøyen Varmesentral. Varmepumpesentral basert på avløpsvann 2004 Agder Energi Varme as Vesterveien varmesentral Kristiansand 2003 BKK Varme as/helse Bergen Teknisk sentral Haukeland Sykehus Lyse Energi as Bærheim Varmesentral Forus BKK Varme as Rådal Varmesentral, totalentreprise Risør sveis og Montasje as Forbrenningsanlegg Borregaard Risør sveis og Montasje as Forbrenningsanlegg Forus Ringerike sykehus Energisentral BKK Varme AS Fjernvarmenett i Bergen 2000 Bærum Fjernvarme AS Utbygging av fjernvarmenett på Fornebu 2000 Dale Eiendomsutvikling AS Nytt fjernvarmeanlegg på Dale i Sandnes 2000 Hotab AB Kongsvinger, Rørentreprise ny varmesentral Biovarme AS Kongsvinger. Fjernvarmeledninger i gater, totalentreprise 1999 Jæren Fjernvarme Fjernvarmeutbygging på Nærbø, prefabrikasjon og montasje av røranlegg og abonnentsentraler. 13 MNOK 5,0 MNOK 10 MNOK 6 MNOK 23 MNOK 4,6 MNOK 2,2 MNOK 6 MNOK ca 20 MNOK 6,5 MNOK 4,0 MNOK 1,8 MNOK 1,9 MNOK K:\PMI\04 Markedsføring\Markedsføring\Referanselister\Referanseliste Fjernvarme.doc Side 4 av 6

5 1998 Hamarregionen Everk HRE Fjernvarmeutbygging i Hamar, prefabrikasjon og montasje av røranlegg og abonnentsentraler 1999 Viken Energinett Innkobling av eksisterende kjeleanlegg på ullevål sykehus mot fjernvarmenettet 1997 FBT, Forsvaret Fjernvarmeanlegg Sessvollmoen, Forsvarets leir i Ullensaker. Utvidelse av anlegg Gardermoen Fjernvarme AS Gjermå Energiverk. Utvendig fjernvarmeanlegg for driftsområdet på Gardermoen Oslo Lufthavn, Gardermoen Hovedentreprenør for anlegg for fjernvarme og fjernkjøling. Underentrepriser utgjør i tillegg ca 50 MNOK 3 MNOK 25 MNOK 1996 Sjøenergi Myre i Vesterålen. Renovering av fjernvarmeanlegg FBT Forsvaret Fjernvarmeanlegg på Haakonsvern med energisentral, distribusjonsnett og abonnentsentraler FBT Forsvaret Fjernvarmeanlegg Rena Leir, Forsvarets nye leir i Åmodt kommune. Legging av fjernvarmerør i grøfter Svalbard Samfunnsdrift, Longyearbyen. Utvidelse av eksisterende anlegg med rør i grøfter med tilhørende vann og avløpsrør, inkl. grave og elektroarbeider Ås Landbrukshøyskole i Østfold. Renovering av fjernvarmeanlegget. 1 MNOK 9 MNOK 2 MNOK 3 MNOK Tafjord Kraft i Spjelkavikområdet. Prefabrikasjon og montasje av røranlegg inkl. stålkonstruksjoner og maskinmontasje. Bygging av varmesentraler og abonnentsentraler. K:\PMI\04 Markedsføring\Markedsføring\Referanselister\Referanseliste Fjernvarme.doc Side 5 av 6

6 Drammen E-verk Prefabrikasjon og montasje av røranlegg inkl. stålkonstruksjoner og maskinmontasje. 3 MNOK Bygging av varmesentraler og abonnentsentraler. K:\PMI\04 Markedsføring\Markedsføring\Referanselister\Referanseliste Fjernvarme.doc Side 6 av 6

Oslo lufthavn 2017 (T2-prosjektet)

Oslo lufthavn 2017 (T2-prosjektet) Oslo lufthavn 2017 (T2-prosjektet) Per Bjørnar Børresen T2 - Prosjektet Utbyggingstrinn 1: 28 mill pax og 85 flybevegelser i travel time 12,5 milliarder (Komplett med T2U, T2D, reserver, finans og prisstigning)

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Prosjektlisten 2011 28

Prosjektlisten 2011 28 Prosjektlisten 2011 28 SaksID Prosjektbeskrivelse Energiresultat Tildelt støtte Søker Kommune Fylke Område Fornybar varme Program: Biogass 11/1075 Bergen kommune - Etablering av biogassanlegg for 19 600

Detaljer

Fjernvarmeutbygging på Fornebu

Fjernvarmeutbygging på Fornebu Fjernvarmeutbygging på Fornebu Claus Heen 20.11.2008 1 Fortum Nøkkeltall Børsnotert energikonsern innen elektrisitet, gass og varme Omsetning ca 30 milliarder kr/år Ansatte 8 900 Salg av elkraft 60 TWh/år

Detaljer

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2. Strøm- og nett 3. Fjernvarme 4. Tanker om 2030 s.2 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2.

Detaljer

Kola Viken. Mastemyr, 20 oktober 2011. Halvor Western Skogselskapet i Oslo og Akershus

Kola Viken. Mastemyr, 20 oktober 2011. Halvor Western Skogselskapet i Oslo og Akershus Kola Viken Mastemyr, 20 oktober 2011 Halvor Western Skogselskapet i Oslo og Akershus Hva er bioenergi? Sola tilfører jorda så mye energi at det dekker menneskenes energiforbruk 15 000 ganger Sollys + CO2

Detaljer

Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Norges hovedflyplass T2 prosjektet

Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Norges hovedflyplass T2 prosjektet Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Norges hovedflyplass T2 prosjektet Per Bjørnar Børresen Oslo Lufthavn - T2 Prosjektet Utbyggingstrinn 1: 28 mill pax og 85 flybevegelser i travel time Bygningsareal

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Langtids erfaring med varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg

Langtids erfaring med varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Langtids erfaring med varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Claus Heen 05.11.2010 1 Fortum Nøkkeltall Børsnotert energikonsern innen elektrisitet og varme Omsetning ca 48 milliarder kr/år Ansatte

Detaljer

Innhold. Trondheim Energi Fjernvarme AS Eier og forretningsmål. Status fjernvarme i Trondheim

Innhold. Trondheim Energi Fjernvarme AS Eier og forretningsmål. Status fjernvarme i Trondheim Bioenergi i nord muligheter og flaskehalser. - Trondheim Energi Fjernvarmes satsing på bioenergi i nord. Tromsø, 11. november 2008. Teknisk direktør Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS Trondheim

Detaljer

Biobrenselanlegg. Kostnader for

Biobrenselanlegg. Kostnader for Status 2010 Biobrenselanlegg Kostnader for Øksnevad fjernvarmeutbygging vg skole Rapporten Kostnader for fjernvarmeutbygging presenterer kostnader for bygging av fjernvarme primært basert på bioenergi.

Detaljer

Årets Varmepumpekommune 2015 Beskrivelse av prosjektet.

Årets Varmepumpekommune 2015 Beskrivelse av prosjektet. Årets Varmepumpekommune 2015 Beskrivelse av prosjektet. Sogndal kommune - varmepumpe/kjøling basert på Sognekraft Fjorenergi i Sogndal sentrum Statsminister Erna Solberg har takka ja til invitasjonen vår

Detaljer

FJERNVARME. Bli med inn i framtiden. 24 sider fjernvarme

FJERNVARME. Bli med inn i framtiden. 24 sider fjernvarme FJERNVARME November 2008 Bli med inn i framtiden Foto: MORTEN SOLBERG/EUROPOWER Bak en blå dør på Skøyen finner vi Norges største varmepumpe. Koplingen mellom varme pumpe og fjernvarme er framtids teknologi.

Detaljer

Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38

Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38 FJERNVARME MAI 2009 Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38 Foto: ELIN HØYLAND/DN 24 sider fjernvarme Fjernvarme Politikk - Myndighetene tenker for snevert Energi i stort omfang og til store miljøkostnader

Detaljer

FJERNVARME OG NATURGASS

FJERNVARME OG NATURGASS GASS Konferansen i Bergen 23. 24. april 2003 FJERNVARME OG NATURGASS Innhold 1. Fjernvarme Status, rammebetingsler og framtidig potensiale 2. Naturgass i Midt-Norge Status, rammebetingsler og framtidig

Detaljer

Fjernkjøling tekniske aspekter

Fjernkjøling tekniske aspekter Fjernkjøling tekniske aspekter Geir Eggen, COWI AS Innhold Litt historie og status for fjernkjøling Kjølekilder frikjøling/kunstig kjøling Noen eksempler på fjernkjøleanlegg i Norden Utviklingsmuligheter

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Lokal energiutredning for

Lokal energiutredning for Lokal energiutredning for Porsgrunn Kommune 2005 Innhold Skagerak Energi AS Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, engrosomsetning og nettvirksomhet. Skagerak Energi er et konsern med følgende

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal Forprosjekt Eksisterende fyrhus ved Felleskjøpet Øst Vest Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme i

Detaljer

Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Oslo Lufthavn T2 prosjektet

Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Oslo Lufthavn T2 prosjektet Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Oslo Lufthavn T2 prosjektet Per Bjørnar Børresen Oslo Lufthavn - T2 Prosjektet Utbyggingstrinn 1: 28 mill pax og 85 flybevegelser i travel time Bygningsareal

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune Energiutredning Drammen Kommune 2013 Energiutredning Drammen kommune 1 Innhold 1 BAKGRUNN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET...5 4 INFORMASJON OM DRAMMEN KOMMUNE...7 5 BESKRIVELSE

Detaljer

Møte med byutviklingskomiteen Drammen kommune. Tirsdag 1.desember 2009

Møte med byutviklingskomiteen Drammen kommune. Tirsdag 1.desember 2009 Møte med byutviklingskomiteen Drammen kommune Tirsdag 1.desember 2009 Agenda EB i dag Pågående aktiviteter og fokusområder Energiforsyningen i Drammen Energi- og klimamål Naturlige samarbeidsområder mellom

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Dale sentrum. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Dale sentrum. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Dale sentrum Forprosjekt Heradshuset og Kirken i Dale sentrum har vannbåren oppvarming Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig

Detaljer

Kvartal 98 Bodø. Energiutredning Vurdering av energiforsyning til område under planlegging. Bodø Sentrum AS Januar 2010. Utredningen er utført av:

Kvartal 98 Bodø. Energiutredning Vurdering av energiforsyning til område under planlegging. Bodø Sentrum AS Januar 2010. Utredningen er utført av: Kvartal 98 Bodø Energiutredning Vurdering av energiforsyning til område under planlegging Bodø Sentrum AS Januar 21 Utredningen er utført av: Postboks 74 Stormyra NO-888 Bodø Norway Telefon +47 2694 www.cowi.com

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland Forprosjekt Lonevåg Rådhus som er elektrisk oppvarmet Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme

Detaljer

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Større varmepumpeanlegg i Norge En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Forord Interessen for varmepumpeanlegg brer om seg i Norge. Dette skyldes i første rekke at varmepumper er et miljøvennlig

Detaljer

Giganten. fjernvarme. 24 SIDER fjernvarme Side 25 48. Månedsavlesing i Sverige Side 32. Skandinavias mann i Brüssel Side 46

Giganten. fjernvarme. 24 SIDER fjernvarme Side 25 48. Månedsavlesing i Sverige Side 32. Skandinavias mann i Brüssel Side 46 Månedsavlesing i Sverige Side 32 Uforutsigbar eiendomsskatt Side 44 45 Skandinavias mann i Brüssel Side 46 24 SIDER fjernvarme Side 25 48 fjernvarme Utgave 3 august 2010 Giganten Hafslund er Norges desidert

Detaljer