Møteprotokoll. Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: Tidspunkt: -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: -"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: Tidspunkt: -

2 Til stede: Navn Roald Danielsen Kirsten Limstrand Bodil Helmersen Kirsti H.R. Pettersen Birger Hals Funksjon Medlem Medlem Medlem Vara Vara Godkjenning av innkalling, saksliste og mangler møteprotokoll fra TEMATIME TRAFIKKSIKKERHET Leif Hogestad fra Bodø kommune kulturkontoret. Bodø kommune handlingsplan for trafikksikkerhet Generelt: Første plan ble laget for å siden Bakgrunn for planen: Instruks fra stortinget om at alle som søker om midler ifm trafikksikkerhetsmidler må ha en operativ trafikksikkerhetsplan. Også krav om at planen er målbar Nasjonal trafikksikkerhetsplan som utgangspunkt. Henrik Brækkan er eier av plan på vegne av bystyret Prosjektledere: Kristin Aspelund (Byplankontoret) et skal være klart i løpet av medio mars Skal behandles i bystyret i juni. Nullvisjonen: Ligger til grunn for planen. Visjon om null ulykker, men aksepterer 380 ift nullvisjonen Vi aksepterer at mennesker kan feile, men forebygger for å redusere risikoen maksimalt eks midtdelere, tiltak veier etc. Ulykker i Bodø: Hovedsakelig lett skadde 2008 toppår ifm dødsulykker og alvorlige ulykker Nullvisjonen uttalt i ord er at det skal ikke være noen tilfeller av drepte/hardt skadde i trafikken

3 Riksvei og kommunal vei er mest utsatt for ulykker. Diskusjon med vegvesenet som justerer fartsgrenser etter normer. Det brukes i liten grad skjønn. En del diskusjoner ift dette da det ikke er alltid normen er forenlig med realiteten. Eks. norm om fartsgrense ift antall avkjørsler Spørsmål fra lokalutvalget: mulighet for redusert fartsgrense på Ilstad etter omgjøring til kommunalvei fra riksvei. Svar: det er lettere for kommunen å fatte vedtak ved kommunal veg! Personskader: positiv tendens,- færre skader Samme kjøreretning gjerne ved forbikjøring, kryssulykker er vanligste ulykker i Bodø kommune år er er mest representert gruppe. Ser også en tendens til økning eldre. Satningsområder: Øke antall gående og syklende i Bodø kommune Det arbeides med en handlingsplan for sykkel Kommunen kan få tilskudd på inntill 1,2mill per tiltak. Resten må kommunen dekke selv Gjøre det attraktivt å gå og sykle Etablere snarveier, belysning, vindskjerming etc Flere gang og sykkelstier Gjennomføre frafikkopplæring i skolen. Nye krav som samsvarer med kravene i Kunnskapsløftet. Trafikksikkerhet rundt skolene trygge soner Utarbeide konkrete planer og kartlegging forskolene Øke antall gående og syklende skoleelever Redusere biltrafikken innenfor trygge soner NB! Vil ikke dekke kravene for trygg skolevei. ER et eget prosjekt. Fokusert på nærområdet rundt skolen Allle kommunale ansatte som har barn i 1klasse skal få fri 15 minutter for å følge de på skolen. Kommunen dekker kostnadene fra lokalutvalget: bevilge til alle førsteklasseforeldre Poeng med trygg skole. Parkere et stykke unna og følge elevene et stykke. Trafikksikkerhet som en del av kommunens HMS arbeid Påvirke kommunens ansatte til frafikksikker atferd 3

4 Transportpolicy for kjøp av tjenester HMSkurs Innføre reisepolicy System for varsling og oppfølging av frafikkfarlige punkter i kommunen Sikre at alle frafikkfarlige forhold blir registrert og fulgt opp. Sikker sone: innenfor 1 km radius rundt skolene som prinsipp!! Saksliste: Saksnr PS 09/13 PS 09/14 PS 09/15 PS 09/16 PS 09/17 PS 09/18 RS 09/6 RS 09/7 Innhold Trafikksikkerhetsplan Samarbeid i forhold til næringsutvikling/friluftsliv Vannkvaliteten for bastboende på Vatnvatnet Årbok - redaksjonskomite Eventuelt Referatsaker Busselever - Løding skole - Hopen Tiltakspakke for kommunen. Bystyrets behandling Bodø, 2. april 2009 Roald Danielsen Nestleder Torill Kristiansen sekretær PS 09/13 Trafikksikkerhetsplan Tiltaksliste Vi har mottatt papirutgave Plassert inn kostnad og ansvar på liste over ulike tiltak i planperioden

5 Hva med områder utenfor de sentrumsnære områdene Kan ikke sette inn tiltak ifm riksvei. Det er statens vegvesenet sitt ansvar Kommentar fra lokalutvalget: Avkjørsel Rema 1000 til ICA,- tiltak ifm dette bør sendes inn. Både med tanke på fortau og belysning. Særlig da det er skolevei er dette svært aktuelt. Også et trafikkproblem ift krysning. Innspill fra lokalutvalget er gitt i denne saken Anbefaler oss å komme med innspill til kommunen! Spille på lag med skolene. Gjør innspillet slik at hele lokalsamfunnet står sammen!! Handlingsplan for sykkel -ønsker strekning Reitan med i denne planen. Ta kontakt med byplankontoret. TLU kommer med innspill til kommunen, samt spille på lag med skolen. Gjør innspill slik at hele lokalsamfunnet står sammen. Dette stiles til kommunaldirekøren med kopi til Faglig trafikkforum - HASTER Ansvar: Bodil kontakter skolene for uttalelse. PS 09/14 Samarbeid i forhold til næringsutvikling/friluftsliv Lokalutvalget tar det til orientering. Invitere til ideverksted. Invitere personer til å fortelle om sine planer. Kan lokalutvalget være med å videreutvikle dette og være en pådriver. Aktuelt å ta med på hjemmeside Hva skjer på Tverlandet. Hjemmesiden med linker Hva skjer på Tverlandet. Vi følger dette opp mtp utvikling av årskalender. Aktuelt å ta med på hjemmeside Hva skjer på Tverlandet. Hjemmesiden med linker Hva skjer på Tverlandet. Vi følger dette opp mtp utvikling av årskalender PS 09/15 Vannkvaliteten for bastboende på Vatnvatnet Lokalutvalget har fått brev fra velforeningen på Tverlandet. 5

6 Vi støtter opp om forespørselen fra velforeningen. Henstiller til teknisk etat om påkobling, -og hvilket tidsperspektiv dette kan gjennomføres. Er dette en sak for avisen? Lokalutvalget forspør teknisk etat om mulighet for tilkobling til Heggmoen. PS 09/16 Årbok - redaksjonskomite fra Svein Olsen, Birger Hals ønsker å være med i komiteen for dette. Få flere fra ulike deler av Tverlandet. Aktuelt å få med folk fra Bo og Servicesentret. Ønsker historier ikke bare for 50 år siden, - også aktuelt med tema og emner som er fra 10 og 20 år siden. Arbeider strategisk: vi må definere mål. Har kjøpt skanner og vi tar imot bilder og historier. til vedtak: Svein og Birger tar initiativ i forhold til dette og utnevner deltagerne til komiteen. Eget regnskap for årboken, starter med kalender i år. Videreutvikler. Lokalutvalget innhenter også sponsorer. Tar imot og samle i kassetter. Noe kan brukes senere og vi bestemmer tema for hver årbok. Svein og Birger tar initiativ i forhold til dette og utnevner deltagerne til komiteen. Eget regnskap for årboken, starter med kalender i år. Videreutvikler. Lokalutvalget innhenter også sponsorer. Tar imot og samle i kassetter. Noe kan brukes senere og vi bestemmer tema for hver årbok. PS 09/17 Eventuelt. PS 09/17 Eventuelt Orientering: Lokalutvalget må få en erstatning for fravær av sekretær. TLU skriver brev til Fygle med kopi til administrasjonen at vår sekretærfunksjon ikke er tilfredsstillende. Sekretærfunksjonen fungerer ikke ved sekretærs fravær, ordne snarest en ordning slik at vi har en person å forholde oss til. Det er vanskelig å holde seg ajourført, uoversiktlig. 6

7 Orientering: Vi ønsker at det lages en oversiktkart over alle sakene med henvisning til dokumenter/sakskart.nr, hvem som har oppfølgingsansvar og status på saken. Denne oppdateres før hvert møte. Ansette deltidsansatt her på Tverlandet som sekretærfunksjon. Svein har ikke mottatt møteinnkallingen etter siste møte - Orientering: Fra åpen kontor onsdag 11. mars: Vi burde kåre årets Tverlending med utdeling på 17 mai. Dette er for kort tid. Vi kan godt være med som ryggdekning, men 17mai komiteen må stå for dette. 17. mai komiteen vil få avslag på utdeling til årets Tverlending. Må i så fall være i form av støtte til korpset etc. Lokalutvalget ber Steinar Johansen følge dette opp - aktuelt til 2010 Orientering: REITAN: Vi ønsker tilbakemelding vedrørende om Tverlandet er aktuell som bosetning for Forsvaret. Invitere ordfører og Team Bodø i denne saken. Hvorfor er det bare markedsført med Valnesfjord og sentrum og ikke tatt med Tverlandet. TLU har gjort fremstøt i tidligere møter, men det foreligger ikke respons. TLU sender åpent brev til ordfører med invitasjon for å fortelle oss om kommunens planer vedrørende boligmasse med kopi til AN. Vi må forberede oss før møte. Boligfelt, kloakk, skole. 20 hus klar i Kjerran, Oddan og Godøynes. Skolestrukturprosjekt ny løsning til skole skal være klar. PS 09/18 Referatsaker RS 09/6 Busselever - Løding skole - Hopen Tverlandet lokalutvalgs behandling i møte den : Buss til elever på Lødingen skole Hopen. Svar på tidligere henvendelse. Lokalutvalget tar saken til orientering. 7

8 8

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 "VI HAR INGEN Å MISTE" TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 14.3.2013 - sak 007/13 Side 1 Innhold: 1 Innledning Bakgrunn Hva slags plan? 2 Visjon og hovedmål 3 Organisering

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 Opprinnelig plan Vedtatt av Sørreisa kommunestyre 25. april 2002, sak 20/02 Revidert 22.april 2008, sak 18/08 21.mars 2013, sak 10/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Utgitt av Vellenes Fellesorganisasjon basert på et tilsvarende dokument fra Norges Velforbund ( Versjon juni 2013) FORMELT SAMARBEID MELLOM VELFORENINGER I EN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemndas arbeidsutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Fellesnemndas arbeidsutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 08:00 Fellesnemndas arbeidsutvalg Inderøyheimen, møterom: Lysgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Omdømme og omdømmebygging. Agdenes kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Omdømme og omdømmebygging. Agdenes kommune FORVALTNINGSREVISJON Omdømme og omdømmebygging Agdenes kommune April 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg i perioden juni 2011 - april

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg.

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 10:00-15.35 Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 14/90 Møtedato/tid: 10.06.2014, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Lillemøterom Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEREFERAT FAU MØTE I FORELDREUTVALGET (FAU) VED TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE. Odd Valvatne Leder Odd Valvatnet Leder SU.

MØTEREFERAT FAU MØTE I FORELDREUTVALGET (FAU) VED TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE. Odd Valvatne Leder Odd Valvatnet Leder SU. TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE Vedrørende MØTEREFERAT MØTE I FORELDREUTVALGET () VED TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE Møte dato: 14.10.2013 Utskrift: 19.10.2013 Sted: Styrehuset Tilstede Distribusjon Name Rolle Navn Rolle

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: Torsdag 12. desember 2013, klokken 19.00 til 21.00 Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1b Kristin Holstad 2b Trond Wingård 4c Trine

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011 Referatsaker Kommunestyret 15.12.2011 Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Jørn Aslaksen Sissel Marie Saua Referanse 2011/2288-3 22.11.2011 Dato Status evaluering av økonomiavdelingen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer