Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen"

Transkript

1 Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: Tidspunkt: 09: Saker: 8/14 11/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen Medlem Leif Bergland Medlem Lidvart A Jakobsen Nestleder NOAP Hilde Anita Nyvoll Medlem NOAP Halvar Wahlgren Leder NOH Trond Hallen Medlem NOFRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hugo Bjørnnes MEDL NOSP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Elise Blixgård Hugo Bjørnnes NOSP Andre som møtte: Håkon Kristiansen ungdomsrådsrepresentant Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Beate Brostrøm Næringskonsulent

2 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Halvar Wahlgren Beate Brostrøm Leder møtesekretær Eirik Kristiansen (NNF) Hilde Anita Nyvoll (Ap) Saksliste Kommentarer før møtet: Det er fint om de faste medlemmene kan gi beskjed så snart de vet at de ikke blir å møte, slik at vararepresentant får tid til å lese sakspapirene. Til vararepresentanter; Linker til sakspapirer ligger tilgjengelige på nett og vedlegges innkallingen. Vara oppfordres til å sette seg inn i sakene. Kommentarer til neste møte: Det er ønskelig med kort gjennomgang av følgende: - Kultur; Hvordan ligger det an med opprettelse av kulturråd? - Forslag til høringsinnspill til Regional plan for landbruk i Troms. - Kan vi legge inn et gårdsbesøk for å sette fokus på landbruksutfordringer? Neste møte er satt opp 28. august. Møtesekretær er opptatt i annet møte, mulig møtet må utsettes. Arbeid til administrasjonen og ordfører: Sametinget må få en henvendelse fra kommunen om nærmere samarbeid, samarbeidsavtale eller mulig kontor/ kontordager. Nærings- og kulturutvalget ber om at Marine Harvest inviteres til en befaring i Nordreisa kommune. Oppdraget bør utføres av ordfører i samarbeid med næringsutvikler.

3 Orienteringer: Konjunkturbarometret for Nord-Norge Landbruk Næring v/ Beate Brostrøm Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 8/14 RS 7/14 Referat saker Tilsagn om tilskudd over næringsrettede utviklingsmidler (RDA) til prosjektet fiberutbygging i utkanter 2010/3938 RS 8/14 Samarbeidsavtale /4919 RS 9/14 Tildeling av tilskudd til store arrangementer /632 RS 10/14 RS 11/14 RS 12/14 RS 13/14 RS 14/14 RS 15/14 RS 16/14 RS 17/14 Oppdatert informasjon om bredbåndsstøtteordningen Arbeidsplan for økt kulturminnekompetanse i Nordreisa og Skjervøy Tilskudd til tjenester, rådgivning og veiledning for bønder i Nordreisa kommune 2014 Høring - vedtekter til kommunalt næringsfond i Storfjord kommune Tilskudd til drift av mottaksstasjoner i Nord- Troms 2014 v/kommunene i Nord-Troms Revisoruttalelse og signert regnskap fiberutbygging Invitasjon til deltakelse i konkurransen om statens bymiljøpris 2014 Regional Transportstøtte for 2013, behandles i 2014 RS 18/14 Svar på søknad om tilskudd til Paaskiviikko Kopi av brev 2010/ / / / / / / / /1308 RS 19/14 Svar på søknad om støtte til kjøp av ***** ***** X 2014/530 RS 20/14 Tilskudd fra kommunalt utviklingsfond - ***** ***** ***** ***** RS 21/14 Svar på søknad om støtte til ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2013/4094 X 2014/771 RS 22/14 Støtte fra næringsfondet - ***** ***** X 2014/189 RS 23/14 Svar på søknad om støtte ***** ***** ***** ***** RS 24/14 Tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk 2013 X 2014/377 X 2014/1429

4 PS 9/14 Årsmelding kommunens næringsarbeid 2012/330 PS 10/14 Strategisk næringsplan for Nordreisa kommune PS 11/14 Boligpolitisk strategi Nordreisa kommune / /2068 PS 8/14 Referat saker Behandling: Referatsaker tas til orientering. Enstemmig vedtatt Referatsaker tas til orientering. RS 7/14 Tilsagn om tilskudd over næringsrettede utviklingsmidler (RDA) til prosjektet fiberutbygging i utkanter RS 8/14 Samarbeidsavtale 2014 RS 9/14 Tildeling av tilskudd til store arrangementer 2014 RS 10/14 Oppdatert informasjon om bredbåndsstøtteordningen RS 11/14 Arbeidsplan for økt kulturminnekompetanse i Nordreisa og Skjervøy RS 12/14 Tilskudd til tjenester, rådgivning og veiledning for bønder i Nordreisa kommune 2014 RS 13/14 Høring - vedtekter til kommunalt næringsfond i Storfjord kommune RS 14/14 Tilskudd til drift av mottaksstasjoner i Nord-Troms 2014 v/kommunene i Nord-Troms RS 15/14 Revisoruttalelse og signert regnskap fiberutbygging RS 16/14 Invitasjon til deltakelse i konkurransen om statens bymiljøpris 2014 RS 17/14 Regional Transportstøtte for 2013, behandles i 2014 RS 18/14 Svar på søknad om tilskudd til Paaskiviikko Kopi av brev RS 19/14 Svar på søknad om støtte til kjøp av ***** ***** RS 20/14 Tilskudd fra kommunalt utviklingsfond - ***** ***** ***** ***** RS 21/14 Svar på søknad om støtte til ***** ***** ***** ***** ***** ***** RS 22/14 Støtte fra næringsfondet - ***** ***** RS 23/14 Svar på søknad om støtte ***** ***** ***** ***** RS 24/14 Tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk 2013 PS 9/14 Årsmelding kommunens næringsarbeid Rådmannens innstilling Årsmeldingen tas til orientering.

5 Behandling: Rådmannens innstilling ble tatt til avstemming. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Årsmeldingen tas til orientering. PS 10/14 Strategisk næringsplan for Nordreisa kommune Rådmannens innstilling 1. Nordreisa Nærings og kulturutvalg vedtar forslag til strategisk næringsplan for Nordreisa kommune Strategisk næringsplan sendes til kommunestyret for endelig vedtak og kunngjøring. Behandling: Rådmannens innstilling ble tatt til behandling. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Nordreisa Nærings og -kulturutvalg vedtar forslag til strategisk næringsplan for Nordreisa kommune Strategisk næringsplan sendes til kommunestyret for endelig vedtak og kunngjøring. PS 11/14 Boligpolitisk strategi Nordreisa kommune Rådmannens innstilling Nordreisa kommunestyre vedtar «Boligpolitisk strategi, Nordreisa kommune » slik den foreligger. Behandling: Eirik Kristiansen (NNF) fremmet følgende endringsforslag:

6 Endring pkt i Boligpolitisk plan: Nordreisa kommune skal intensivere samarbeidet med private utbyggere for å legge til rette for at boliger for vanskeligstilte, som førstegangsetablerere, unge voksne, midlertidige boliger for arbeidsinnvandring og annen rekruttering, barnefamilier og enslige, blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte. Forslaget ble tatt opp til votering. Enstemmig vedtatt. Så ble planforslaget med endringsforslag tatt opp til behandling. Enstemmig vedtatt. Nordreisa Nærings og kulturutvalg vedtar «Boligpolitisk strategi, Nordreisa kommune », med endringsforslag: Endring pkt i Boligpolitisk plan: Nordreisa kommune skal intensivere samarbeidet med private utbyggere for å legge til rette for at boliger for vanskeligstilte, som førstegangsetablerere, unge voksne, midlertidige boliger for arbeidsinnvandring og annen rekruttering, barnefamilier og enslige, blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte.

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:10 Saker: 14 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder NOFRP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Medlem KVH Tryggve Enoksen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Halvar Wahlgren NESTL NOH Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Halvar Wahlgren NESTL NOH Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.04.2014 Tidspunkt: 12:10-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Tryggve

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13 Møteprotokoll Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kvænangstunet Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem H Irene

Detaljer

Rådmann Enhetsleder personal

Rådmann Enhetsleder personal Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 08:30 13:45 Møteprotokoll Nordreisa barn og unges kommunestyre Storslett skole 10A: Thea Sellevoll 10B: Håkon Hovrud 9A: Inga Karoline

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 09:00 15:05 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen Leder

Detaljer

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.04.2011 Tidspunkt: 10:20-13.25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Jan

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 15:45 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Medlem Hanne Braathen

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer