MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG TIRSDAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG TIRSDAG 23.04.2013"

Transkript

1 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG TIRSDAG Klubbhuset, Idrettsplassen kl Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Knut Hagemoen, Andreas Holen, Unn Kristin Haupberg, Jesper Ødegård, Guri Øien, Stine Thallaug Dalane, Renate Segtnan, Erik Øihaugen, Jenny Synnøve Hagemoen, Leif Marius Hagemoen, Annvei Sjurrud, Bjørn Ødegård, Torger Fenstad, Øyvind Solberg, Stig Ottesen, Thea Øihaugen, Eirik Skarderud Jensen. Ola Idar Løkken ønsket velkommen. Innkalling og sakliste ble godkjent. Ola Idar Løkken var møteleder, Lene Johanssen var referent. Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjent, ingen merknader. Sak 2. Årsmeldinger fra styret og utvalgene Årsmelding for styret ble gjennomgått av Ola Idar Løkken Merknad: - Gausdal turn er med på felles nettside. - Vi har hatt 4 utøvere i år som har deltatt internasjonalt. - Vi har hatt utvalgsledere på aktivitetslederkurs. Årsmelding for langrennsutvalget ble referert av Stine Thallaug Dalane. Merknad: - Presiserer at vi har betalt for en andel i skumgropa. Skal vi bruke den, må vi leie en banehalvdel. Årsmelding for alpint ble referert av Ola Idar Løkken. Merknad:

2 - Neste år prøver vi å rekruttere utøvere til jibbing i parken, istedenfor å kjøre porter. Det er der de fleste vil være, og da må vi møte dem der de er. Eirik Skarderud Jensen jobber videre med opplegg, aktuelle trenere og samarbeid med turngruppa. Årsmelding fra hopp/kombinert ble referert av Ola Idar Løkken. Merknad : - Kremmerlibakken v/ivar Fyksen fikk Årets tulipan fra Lions. - Øyvind Sæterbø og Thea Øihaugen har også deltatt i Lillehammer Hopprekrutt denne sesongen. - Stor takk til Erik Øihaugen og Stig Ottesen for stor dugnadsinnsats i bakken i vinter. - Det var 72 deltakere totalt i Telenorkarusellen i vinter, 27 av dem fra Gausdal skilag. Årsmelding for turløpere ble referert av Ola Idar Løkken. Merknad: - Kan være lurt å synliggjøre/kartlegge bruken av løypenettet i kommunen. Hadde vært interessant å tallfeste hvor mange som benytter seg av det gode tilbudet vi har, sett i lys av et folkehelseperspektiv. Kan bli et viktig argument hvis det skulle bli snakk om innsparinger i framtiden. Nå er det et samarbeid mellom kommunen, Gausdal skilag, Follebu skiklubb, Vestringen og Turløypekomiteen. Årsmeldingene ble enstemmig godkjent og vedtatt med de merknader som ble gitt i møtet. Ola Idar Løkken og Bjørn Ødegård delte ut påskjønnelser til Jenny Synnøve Hagemoen, Leif Marius Hagemoen, Jesper Ødegård, Thea Øihaugen og Emil Ottesen for utmerkede resultater denne sesongen.

3 Sak 3. Regnskap Jon Fjeldet gikk gjennom regnskapet for ,81 kr. I underskudd. - Kontrollert og funnet i orden. Sak 4. Innkomne forslag - Dugnadsinnsats. Hvor mye kan vi stille opp på? Viktig og ikke forbruke folk. Samtidig er det mye å lære av å være med å arrangere mesterskap. Samarbeidende skilag bør også kunne brukes på Skei, ikke bare i Olympiaparken. Styret får i oppgave å få en oversikt over mannskap, organisere og informere i god tid. - SFO.Gausdal skilag har vært i kontakt med folkehelsekoordinatoren i kommunen, Marit Finstad, om etablering av en utvidelse av idrettskolen, og implementere den i SFO. Vi håper å kunne starte et pilotprosjekt høsten Dette vil gjelde elever ved Engjom og Fjerdum. Det skal foregå i tett samarbeid med VGS, og det blir et bredt spekter av aktiviteter. Det er tenkt at tilbudet i første omgang skal gis en dag i uken, fra Viktig at dette ses i sammenheng med Gausdalsmodellen også, hvor det kan vises til meget gode resultater. Idrett i skolen, med Inger Øverli som leder, er også interessert i å bidra. Aktivitetene skal foregå i hallen/linflåa. Et spennende prosjekt. Vi fører det inn i arbeidsprogrammet. - Sammenslåing av skiklubber/lag i Gausdal forslag til årsmøtet fra Ola I Løkken. Framlagt et ønske om å jobbe for en sammenslåing av de tre skiklubbene vi har i Gausdal. Det vil frigjøre mange ressurser til trenere, dugnadsarbeid, effektivisere organisering og administrasjon. Et enstemmig årsmøte gir styret fullmakt til å jobbe med dette og å ta kontakt med Follebu skiklubb og Vestringen Il. Vedtatt.

4 Sak 5. Erstatning for lysløypa, bruk av midler - Skileikanlegg på Linflåa: Vi må vente på kommunestyrevedtak den 20. juni, før vi vet hva som vil skje videre. - Kremmerlia: Det er gjort undersøkelser angående snøproduksjonsanlegg. Pr i dag regner man med at det kan komme på ca. 1,5 mill. Det vil være investeringen som koster, drift vil koste lite. Med en tredeling av utgiftene tippemideler-klubben-egeninnsats, vil det koste skilaget om lag ,- Det fortsettes arbeidet med å innhente informasjon. Vi ser mange fordeler med et snøproduksjonsanlegg i Kremmerlia; bedre såle, lengre sesong, lettere å rekruttere og lettere å holde bakkene i stand. - Skei: Kristian Nordlunde la fram en meget interessant presentasjon av prosjektet - en viktig satsing for Skei og Gausdal. Han redegjorde for hva som har skjedd og hva som står igjen. Løypenettet vil få en total lengde på 11 km, som tilfredsstiller alle mål i FIS-renn. I tillegg legges det opp til en rulleskiløype med totallengde på 4,5 km. Et foreløpig kostnadsoverslag er på 30 millioner inkludert moms. Sak 6. Medlemskontingent sesongen Styret har forslag om at medlemskontingenten økes med kr. 50,- Kr. 200,00 Støttemedlemsskap Kr. 300,00 Medlemmer født 1998 og yngre Kr. 4000,00 Medlemmer født 1998 og eldre + turløpere Kr. 500,00 Familiemedlemsskap, foreldre og barn født 1998 og yngre Vedtatt. Sak 7. Budsjett - Årets resultat overskudd på ,- - Inntekter , Rammetilskudd (LAM). Skei golf ønsker å gå ut av LAM, og da vil vår andel til idrettskonsulent øke. Ordningen med idrettskonsulent fortsetter i halv stilling fra 1. mai. Hva ønsker vi videre med en idrettskonsulent?

5 Møter/kurs med mer. Kan dukke opp interessante kurs. Vi øker med på denne posten Medlemskontingenten. Økes til Støtte hopp/kombinert. Vi øker posten til Samarbeidende skilag. Økes til Dugnadsinnsats. Økes til Lurt om skilaget undersøker med ulike banker om hvor vi kan få mest i renteinntekter. For 2013: ,- i overskudd. Vedtatt. Sak 8. Arbeidsprogram Styret har følgende forslag: 1. Gi et best mulig tilbud til våre medlemmer ved; a. Godt preparerte anlegg b. Trening/lek som er tilpasset ulike aldersgrupper, høst og vinter c. Tilby et godt sportslig tilbud til de som vil satse på ski d. Tilrettelegge for at flere medlemmer i skilaget kan ta kurs i idrettens regi 2. Arrangere krets- og landsrenn på en prikkfri måte 3. Treningssamarbeid med andre klubber 4. Diverse vedlikehold og oppgradering av skilagets anlegg, samt ferdigstille opprydding i Fjerdumsbakken og heisen i Engjom. 5. Økonomi delegert til økonomiutvalget: a. Skaffe reklame og sponsormidler. 6. Samarbeid med Gausdal friidrettsklubb. 7. Fortsette samarbeidet i Samarbeidende skilag. 8. Styret fortsetter å jobbe med løsninger for anlegg som erstatning for lysløypa ved Seg. Bru. a. Skileik/rekrutteringsanlegg i Linflåa idrettspark.

6 b. Utbedring av anlegg/bygningsmasse og snøproduksjon i Kremmerlibakken. c. Nytt langrennsanlegg på Skei. 9. Styret i skilaget jobber med å videreutvikle og forbedre hjemmesiden for tilrettelegging av mer informasjon. 10. Gausdal skilag jobber med etablering av idrettsskole for barn i SFO-alder. 11. Gausdal skilag jobber for en sammenslåing av skilagene i Gausdal. Arbeidsprogrammet ble enstemmig vedtatt med tilføyelser gitt i møtet. Sak 9. Valg Andreas Holen gikk gjennom valgkomiteens forslag og ledet valget. Valgliste for Gausdal skilag Verv Navn Valgperiode Leder Linda Svendsrud Ny 1 år Styremedlem Ola Idar Løkken (Gjenvalg) Styremedlem Unn kristin Haupberg Styremedlem Lene Johanssen Gjenvalg 1 år Styremedlem Stig Ottesen Ny varamedlem Annvei Sjurrud Gjenvalg varamedlem Svanhild Pålhaugen Ny Økonomiutvalg Frode Sæterbø Økonomiutvalg Svanhils Pålhaugen Økonomiutvalg Ann Monica Blihovde Hopp-komb.utvalg, leder Langrennsutvalgleder Bjørn Ødegaard Gjenvalg Stine Thallaug Dalane Langrennsutvalg.medl Øyvind Junek Solberg

7 Langrennsutvalg.medl Renate Segtnan Gjenvalg Alpint utvalg, leder Eirik Skarderud Jensen Ny Turløper utvalg, leder Jon Hanestad Ansvarlig EMIT utstyr Frode Sæterbø Ny Rep. Samarbeidende skilag Rep. Årsmøte Gausdal Idrettsråd Velges av styret Styret Ansvarlig anlegg: Kremmerlibakken Leder hopp/komb.utv Lysløpe Engjom Tonny Segtnan Ny Driftstyret Linflåa idrettspark Alpinbakke Fjerdum Lysløype Seg.bru Velges av styret Anlegg nedlagt Anlegg nedlagt Rekrutteringsutvalg Erik Øihaugen Valgkomite Vegard Hagehaugen Valgkomite Knut Hagemoen Valgkomite Robert Selbekk- Hansen Ny Revisor Jostein M. Eide Gjenvalg Revisor Berit Thallaug Gjenvalg Regnskapsfører Jon Fjeldet Gjenvalg

8 Sak 10. Godtgjørelser Leder: kr. 4000,- Sekretær: kr. 4000,- Kasserer: kr. 4000,- Regnskapsfører: kr. 4000,- Leder og kasserer kan få dekket inntil kr. 3000,- i kjøregodtgjørelse. Uendret. Enstemmig godkjent. Ref. Lene Johanssen Referat sendes:

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Referat: Ordstyrer: John Berg Referenter: Maria Martinsen Bahramfarsi og Marthe Løkken Hoel Godkjenne stemmeberettigede og Innkallingen

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2008 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag 27.01.2009 kl 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3.

Detaljer

Skiguiden. Felles for: Sesongen 2008/2009. Gausdal Skilag side 32-36. Follebu Skiklubb side19-21. Vestringen I.L. side 38-40

Skiguiden. Felles for: Sesongen 2008/2009. Gausdal Skilag side 32-36. Follebu Skiklubb side19-21. Vestringen I.L. side 38-40 Skiguiden Sesongen 2008/2009 Felles for: Follebu Skiklubb side19-21 Gausdal Skilag side 32-36 Vestringen I.L. side 38-40 2 3 Heimstadjordet 15-2656 Follebu Heimstadjordet 15-2656 Follebu 2656 FOLLEBU Tlf.

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 STYRET. ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 Hovedstyret har bestått av arbeidsutvalget og ledere i alle grupper. Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Varamedlem: Tone Nordli Bjørn

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG 1 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG FREMLAGT PÅ ÅRSMØTE TORSDAG 20. MARS 2014 MELDINGSÅR 2013 2 SAKSLISTE: 1. Åpning Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, Sakslisten forretningsorden

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012

Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012 Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012 Tid: Torsdag 26. januar 2012 Sted: Brumunddal ungdomsskole 1. Åpning Leder Jon Anders Bordal ønsket velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av de

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Felles for: Gausdal Skilag side 32-36. Follebu Skiklubb side19-21. Vestringen I.L. side 38-40

Felles for: Gausdal Skilag side 32-36. Follebu Skiklubb side19-21. Vestringen I.L. side 38-40 Skiguiden Felles for: Follebu Skiklubb side19-21 Gausdal Skilag side 32-36 Vestringen I.L. side 38-40 2 Heimstadjordet 15-2656 Follebu 2656 FOLLEBU Tlf. 61 22 46 10 Faks 61 22 46 15 Hytter - Entreprenør

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Årsmøte Svolvær Idrettslag - 2013 Torsdag 20. Mars 2014. Klubbhuset, Stranda stadion

Årsmøte Svolvær Idrettslag - 2013 Torsdag 20. Mars 2014. Klubbhuset, Stranda stadion Velkommen ved Edd. Saksliste: Årsmøte Svolvær Idrettslag - 2013 Torsdag 20. Mars 2014. Klubbhuset, Stranda stadion 1. Møteinnkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 1. Møteleder: Marit Gjelle

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer