Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform"

Transkript

1 Lexmark Soutions Patform Programvareøsninger for Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte programvaretjenester for store, distribuerte mijøer. Lexmark Print Reease og Lexmark Document Accounting er utviket på denne nye pattformen for å kunne evere et nytt nivå av feksibiitet og skaerbarhet ti kundene våre. Optimaiser nettverksutskrift og vær i forkant med gode administrasjonsverktøy som også fungerer mot nettskyen. Lexmark Print Reease Praktisk. Skriv ut jobber på ae aktiverte enheter. Sikker. Dokumentene skrives først ut når brukerne har autentisert seg på enheten. Mobi. Send jobber ti køen fra en smartteefon eer nettbrett. Lexmark Document Accounting Omfattende. Spor a aktivitet på tvers av nettverksmijøet. Nøyaktig. Detajerte aktivitetsrapporter gjør det enket å beregne kostnader. Kostnadseffektiv. Administrer kostnader og reduser utskriftsmengden med utskriftskvoter.

2 Løsning for utskriftsadministrering Lexmark Print Reease Med Lexmark Print Reease får du friheten ti å sende dokumenter fra den stasjonære PC-en, nettbrettet, smartteefonen¹ eer Lexmark Soutions Patform-webportaen og skrive dem ut på ae aktiverte² skrivere og mutifunksjonsskrivere. I stedet for å sende dokumentene ti en bestemt utskriftsenhet hvor sidene bir iggende synige for ae ti du henter dem henter du dem ned fra utskriftskøen når du ogger deg på eer bruker ID-kortet ditt på skriveren du veger, og dokumentene skrives ut mens du er ti stede. I stedet for å være knyttet ti en enket enhet kan du skrive ut utskriftsjobbene på den skriveren du er i nærheten av, eer på den som har funksjonene du trenger. Funksjoner Utskrift ved henting og tigangskontro Oppbevarer utskriftsjobbene i en serverkø ti en autorisert bruker veger dokumentene som ska skrives ut, mens vedkommende er ved skriveren. 1 Send fra den stasjonære PC-en... Mobi utskrift Et fustendig, mobit utskriftssystem som gir deg muigheten ti å sende jobber ti utskriftskøen fra ae Android -, ioseer BackBerry -smartteefoner eer -mobienheter. Støtte for ID-kort Kortesere for kort med magnetisk stripe eer kort som ska hodes innti, kan integreres med enheten for rask og enke brukerautentisering. Automatisk brukerregistrering Brukeren registrerer seg, sik at administratorer ikke trenger å angi ID-numre manuet.... eer send fra mobi Øktbasert påogging Utfør fere utskriftsoppgaver uten å måtte autentisere deg på nytt. Støtte for tredjepartsenheter Frigi utskriftsjobber og spor utskriftsaktivitet på enheter som ikke er fra Lexmark. Forhåndsvisning av utskrift Vis hver side av dokumentet, endre utskriftsaternativer, og veg bestemte sider som ska skrives ut. Skriv ut og behod Dokumentet behodes i køen, sik at du kan skrive det ut på nytt senere. Deegering av utskriftsjobber Veg ut en person som kan ogge på og skrive ut dokumenter i køen din. 2 Autentiser Køadministrering på Internett Bruk Lexmark Soutions Patformwebporta ti å dra fier fra dokumentmappen din og egg dem direkte i køen. Du kan også sette dokumenter fra køen eer endre utskriftsinnstiingene. My e-task Angi preferanser for språk, kopiering og e-post, og egg ti snarveiknapper på berøringsskjermen. Tidsinnstiing for tømming Sett dokumenter i køen automatisk etter en forhåndsbestemt tidsperiode. Administrering av innebygde øsninger Gir administratorer muighet ti å ta i bruk og konfigurere Lexmark Embedded Soutionsprogrammer direkte fra webportaen. 3 Forhåndsvis, skriv ut, sett, eer skriv ut og behod

3 Lexmark Print Reease Fire måter å sende fier ti Print Reease-køen på Fi > Skriv ut (med driver) 1. Med Lexmark Universa Print Driver 3 på den stasjonære eer bærbare PC-en kan du skrive ut fra ae programmer ved hjep av kommandoen Fi > Skriv ut (Ctr + P eer Kommando-P). 2. Dokumentet ditt sendes ti Print Reease-køen. 3. Når du ska skrive ut jobbene dine, kan du gå ti en vagfri Print Reease-skriver, angi koden din eer bruke ID-kortet, og deretter vege dokumentene du vi skrive ut. Fi > Last opp (uten driver) 1. Logg på Lexmark Soutions Patform-webporta 3 for å få tigang ti utskriftskøen og egge ti dokumenter. Dokumenter kan egges ti i utskriftskøen ved å dra og egge dem i utskriftskøen Når du ska frigi utskriftsjobbene dine, kan du gå ti en vagfri Print Reease-skriver eer -mutifunksjonsskriver, angi koden din eer bruke ID-kortet, og deretter vege dokumentene du vi skrive ut. 4 Lexmark Mobie Printing-appikasjonen (Android, ios) Hvis du har astet ned Lexmark Mobie Printing-appikasjonen 5 på en Android- eer iossmartteefon eer nettbrett, kan du vege en fi som ska skrives ut, og utskriftsjobben bir sendt direkte ti Print Reease-køen. 1. Bruk sende- eer deefunksjonen, veg Lexmark Mobie Printing, og veg anta kopier, sider per ark, tosidig av/på eer farge av/på. 2. Når du ska frigi utskriftsjobbene dine, kan du gå ti en vagfri Print Reease-skriver på bedriftsnettverket, angi koden din eer bruke ID-kortet, og deretter vege dokumentene du vi skrive ut. 4 Sending via mobi e-post (Android, ios og BackBerry) Lexmark Print Reease-øsningen kan konfigureres 5 sik at du kan skrive ut fra ae mobienheter med e-post, deribant BackBerry -smartteefoner, ved å egge ved dokumentet i en e-postmeding. Du trenger ingen driver eer appikasjon. 1. Send e-postmedingen ti bedrifts-e-postkontoen din for Print Reease. E-posten og eventuee vedegg konverteres og oppbevares i Print Reease-køen. 2. Når du ska frigi utskriftsjobber, kan du gå ti en vagfri Print Reease-skriver, angi koden din eer bruke ID-kortet, og deretter vege dokumentene du vi skrive ut. 4

4 Løsning for utskriftssporing Lexmark Document Accounting Gjør utskriftsmijøet så effektivt som muig med praktisk programvare for sporing og rapportering. Lexmark Document Accounting føger med på aktiviteten på utskriftssenhetene dine gjennom hee dagen, og samer detajert informasjon om individuee brukere, enheter og bruker-/ enhetsgrupper. Organisasjonen din har nå de nødvendige kvaitetsdataene for å kunne endre utskriftsvaner, forbedre administrering av enhetene og redusere kostnader og avfa. Kostnads- og effektivitetsfordeer Utskriftsinfrastrukturen representerer et viktig budsjett for bedriften din. En grundig forståese av ressursbruken kan bidra ti betydeige kostnads- og mijøbespareser, både på kort og ang sikt. 70 % av dagens bedrifter vet ikke hvor mye de bruker på utskrift (IDC). Én av seks sider går rett i søpa uten å bi est (IPSOS*). Og 20 % av dokumenter som er skrevet ut, varer i mindre enn fem minutter! Lexmark Document Accounting gir suttbrukeren og maskinparkadministratoren nøyaktige data. Brukerkvoter kan angis for å begrense bruken av visse funksjoner, eer for å gjøre brukerne oppmerksomme på utskriftsutgifter og dee opp utskriftskostnadene nøyaktig meom kostnadssteder. Med Lexmarks rapporteringsfunksjoner kan du se om enhetene dine brukes for mye eer for ite. Med denne informasjonen kan du forme fremtiden ti maskinparken. Vis aktivitetsogg på Internett. Hvis du er kar over utskrifts-, skanne-, kopierings- eer fakstrendene som utviker seg i bedriften, kan du sammen med Lexmark innføre tids- og kostnadsbesparende øsninger for å automatisere administrative oppgaver som eiminerer fei. *Kide: Ipsos-undersøkese med 1408 administrerende direktører i små og meomstore bedrifter, på vegne av Lexmark i Frankrike, Tyskand, Storbritannia, Spania, Itaia, Nederand og USA. dataene ti CSV-format for videre anayse. Funksjoner Sporing av utskrift, kopiering og skanning Spor a utskrift, kopiering og skanning i virksomheten for å ta bedre besutninger vedrørende utskriftsstrategi. Programsporing Spor utført aktivitet gjennom innebygde programmer. Du kan for eksempe spore kopier som tas med standardkopifunksjonen, og kopier som tas med Mijøkopi eer Kortkopi, sik at du får fustendig oversikt over utskriftsmijøet. Brukerkvoter Anvend brukerkvoter for utskrift og kopiering. Grenser kan angis for totat anta sidetrykk og/eer farge. Brukere kan enket spore sin egen kvotestatus på utskriftsenheten eer gjennom Lexmark Soutions Patform-webporta. Brukervisninger Vis din personige aktivitetsogg via Lexmark Soutions Patformwebporta. Eksporter data ti CSV. Administrativ rapportering Veg bant en rekke forskjeige sammendragsrapporter, og vis etter bruker/brukergruppe eer enhet/ enhetsgruppe og dato. Bruk rapporteringsfitre for å vise aktivitet etter et bestemt interesseområde, for eksempe fargeutskrift eer tosidig utskrift. Vis rapportene på Internett, eer eksporter dataene ti CSV-format for videre anayse. Generer sammendragsrapporter. Rapporteringsaternativer.

5 Lexmark Soutions Patform Impementeringsaternativer: Du veger. Vi everer. Når du ska vege teknoogi for å gjøre organisasjonen din mer effektiv, må du tenke på to ting: feksibiitet og skaerbarhet. Lexmarks bedriftsøsninger er utviket for å kunne tipasses ti så å si ethvert mijø og impementeres raskt bant brukere i hee organisasjonen. Denne feksibe og skaerbare tinærmingen gjeder også måten vi everer øsninger på, for eksempe Lexmark Print Reease og Lexmark Document Accounting. Du kan impementere og administrere programvareøsninger som er utviket på Lexmark Soutions Patform, på en tradisjone måte ved å kjøpe isenser i forkant, samt støtte og administrere programvaren og tiknyttet infrastruktur internt. Aternativt kan du kjøpe øsningen og støtten på abonnementsbasis med programvare som tjeneste. Det er også muig å kombinere disse impementeringsaternativene etter hva som passer bedriften din best. Lexmarks impementeringseksperter hjeper deg med å vege den modeen som oppfyer dine krav og gjør at du får et mest muig effektivt utskriftsmijø. Tradisjone (på stedet) Programvare som tjeneste (SaaS)» Sevstyrt» Kjøp» Kapitakostnad» IT-styrt sikkerhetskopiering» Kontinuerig systemstøtte» Lexmark-styrt» Beta per bruker» Driftskostnad» Redundante servere» Goba skaering er raskt og enket Med den tradisjonee metoden isensierer organisasjonen din øsningen i forkant, og den impementeres på stedet. Organisasjonen er ansvarig for å tiby nødvendig støtte for administrering og drift av den tiknyttede infrastrukturen, for eksempe servermaskinvare og -programvare. Organisasjonen har tigang ti øsningen på abonnementsbasis. Lexmark administrerer og driver systemet og den tiknyttede infrastrukturen i vårt sikre datasenter. Dette aternativet gjør at du kan behode fokus på bedriften mens Lexmark administrerer Print Reease-øsningen din.

6 Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte programvaretjenester for store, distribuerte mijøer. Lexmark Print Reease og Lexmark Document Accounting er utviket på denne nye pattformen for å kunne evere et nytt nivå av feksibiitet og skaerbarhet ti kundene våre. Med disse to øsningene impementering på stedet eer ekstern programvare, eer en kombinasjon kan du skape et sikkert, det mijø for utskrift og bideoverføring med varige fordeer. Reduser utskriftskostnadene, og minimer CO2-utsippet. Få bedre tigangskontroer, sikkerhet og samsvar Gi brukerne muighet ti å skrive ut fra mobienheter Spor aktivitet og øk brukeransvaret Bruk redundante servere, sik at det atid er muig å skrive ut Tiby feksibiitet ti å kunne impementere på stedet eer med programvare som tjeneste Introduser nye funksjoner på en betimeig og kostnadseffektiv måte Tradisjone (på stedet) Programvare som tjeneste (SaaS) Print Reease Automatisk brukerregistrering Send fra utskriftsdriver (Fi > Skriv ut) Send fra Lexmark Mobie Printing-appikasjonen Send fra e-post Send fra Lexmark Soutions Patform-webportaen Forhåndsvisning av utskrift6 Skriv ut og behod Sett / sett ae Deegering av utskriftsjobber Identifikator for utskriftsjobb i farger / sort-hvitt Støtte for tredjepartsenheter Automatisk tømming Angi tosidig som standard Angi individuee preferanser for kopiering og e-post Opprett egendefinerte snarveier Angi individuee språkpreferanser på enhetsskjermen7 Vis jobber i utskriftskøen fra webportaen Legg ti utskriftsjobber med dra og sipp-metoden og endre rekkeføgen på jobbene i køen fra webportaen Document Accounting Netteserbasert Finn og konfigurer enheter Impementer brukerkvoter Spor utskrifts-/kopierings-/skanneaktivitet, inkudert innebygde programmer Vis rapporter Bruk rapporteringsfitre Eksporter data i CSV-format Eksporter data ti PDF Grafisk sammendragsrapport Hvis du ska sende en utskriftsjobb fra Lexmark Mobie Printing-appikasjonen, trenger du iphone 3G eer nyere, enheter med ios 4.2 eer nyere eer Android -enheter med versjon 2.1 eer nyere. 2 Lexmark Embedded Soutions Framework-støttede utskriftsenheter eer PCL-/PostScript-skrivere som ikke er fra Lexmark, med korteser og tikobet via en Lexmark Print Reease-maskin (Lexmark N7020e). 3 Inkudert i prisen for Lexmark Print Reease-øsningen. 4 Utskriftshastigheter, formatering og andre egenskaper kan variere. 5 Ekstra isenskostnad. 6 Ikke inkudert på ae enheter. 7 Støtter 21 språk. 1 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark Internationa, Inc., som er registrert i USA og/eer andre and. Ae andre varemerker tihører de respektive eierne.

Lexmark Veiledning for ESF-programmer Q3 2012

Lexmark Veiledning for ESF-programmer Q3 2012 Lexmark Veiledning for ESF-mer Q3 2012 Lexmark-mer Hjelp kundene dine med å få mest mulig ut av enkeltfunksjonsskriverne og multifunksjonsskriverne med funksjon for Lexmark-løsninger Lexmark-mene er utviklet

Detaljer

Én plattform for administrering av utskrift, kopiering og skanning. you can

Én plattform for administrering av utskrift, kopiering og skanning. you can Én plattform for administrering av utskrift, kopiering og skanning you can Få bedre kontroll og effektivitet i skanningsog utskriftsmiljøet ditt. Hva er uniflow? uniflow er en programplattform utformet

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

FROM YOUR PERSPECTIVE DIFFERENTLY. Skrivere, Projektorer, Skannere. Vi har et annet syn på virksomhetsdrift. Designet for bedrifter

FROM YOUR PERSPECTIVE DIFFERENTLY. Skrivere, Projektorer, Skannere. Vi har et annet syn på virksomhetsdrift. Designet for bedrifter WE SEE EDUCATION Skrivere, Projektorer, Skannere DIFFERENTLY Vi har et annet syn på virksomhetsdrift FROM YOUR FRA DITT PERSPEKTIV PERSPECTIVE Designet for bedrifter Vi forstår virksomhetsdrift Vi forstår

Detaljer

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT FORBEDRET TJENESTEBASERT UTDANNING TJENESTEBASERT UTDANNING Utdanning er en av de viktigste suksessfaktorene i samfunnet, og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

SIKKERHET. Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder SIKKERHET

SIKKERHET. Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder SIKKERHET Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder I vår digitale tidsalder har vi sett at den globale kommunikasjonen gjennomgår en enorm vekst, og potensialet for skadelige sikkerhetsbrudd har økt

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Brukerveileding. EasyCruit 14.10

Brukerveileding. EasyCruit 14.10 Brukerveileding EasyCruit 14.10 Innhold INNLEDNING... 5 Dokumentoversikt... 5 Bruke arbeidsflaten... 5 Administrere EasyCruit... 5 Forberede rekrutteringsobjekter... 5 Rekrutteringsprosjekt... 5 Søknadshåndtering...

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum EFFEKT Enøk / Isoasjon / PÅ BYGGEPLASSEN / SMARTE VALG Nr. 2-2011 ØKT KOMFORT LAVERE UTSLIPP Fungerer energimerkeordningen? ENØK- rehabiitering Tar tid å impementere LOGISTIKK SOM VIRKER Atid med kunden

Detaljer

ios Håndbok for utrulling

ios Håndbok for utrulling ios Håndbok for utrulling KKApple Inc. 2015 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, AirDrop, AirPlay, Apple TV, Bonjour, FaceTime, FileVault, ibooks, ilife, imessage, ipad, ipad Air,

Detaljer

JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med

JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med den høyeste sikkerheten FORBEDRER BANK- PROSESSENE FORBEDRER bankprosessene 2/3 DEN LETTESTE VEIEN TIL OPTIMALISERTE prosesser Selskaper innen finansnæringen

Detaljer

Hvem bryr seg om valgmuligheter?

Hvem bryr seg om valgmuligheter? www.purmo.no Hvem bryr seg om vagmuigheter? Produktkataog Purmo Norge, Bondasåsen 9, 1400 Ski, Norge. Te +47 64 86 86 98, Faks +47 64 86 86 99, www.thewarmsociety.com Produktkataog 05.2007 / NO Vi bryr

Detaljer

Connected business. God kommunikasjon skaper fantastiske arbeidsgrupper /This is Why samarbeidet går bedre med Cloud Portal Office.

Connected business. God kommunikasjon skaper fantastiske arbeidsgrupper /This is Why samarbeidet går bedre med Cloud Portal Office. CLOUD PORTAL OFFICE LAGET I OSLO. GODKJENT I LONDON. LANSERT OVER HELE VERDEN. Connected business God kommunikasjon skaper fantastiske arbeidsgrupper /This is Why samarbeidet går bedre med Cloud Portal

Detaljer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.logitrans.com www. www

BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.logitrans.com www. www BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.ogitrans.com ERGONOMI EU foreskriver, at manue håndtering, som kan innebære risiko for sikkerhet og hese, ska unngås. Hvis dette ikke er muig, ska det iverksettes effektive

Detaljer

Innbyggingsprodukter 2008

Innbyggingsprodukter 2008 Innbyggingsprodukter 2008 Oppev det nye kjøkkenet Bosch åpner en het ny kjøkkenverden med bedre funksjoner, topp moderne teknikk og høy kvaitet som gir deg et mer praktisk og triveig kjøkken. Et kjøkken

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

Detaljer

Norton Security. Produktveiledning

Norton Security. Produktveiledning Norton Security Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Norton. AntiVirus. Produktveiledning

Norton. AntiVirus. Produktveiledning Norton TM AntiVirus Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005 X644e, X646e Brukerhåndbok Oktober 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING

EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING En diskfeil kan gjøre at du mister alle filer, inkludert viktige dokumenter eller uerstattelige bilder. Ved å ta sikkerhetskopier av dine filer unngår du store tap. INNHOLD

Detaljer

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Produktveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaljer