Lexmarks utskriftsadministrasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lexmarks utskriftsadministrasjon"

Transkript

1 Lexmarks utskriftsadministrasjon Optimaiser nettverksutskrift og opprett det nyeste innen informasjon med en øsning for utskriftsadministrasjon som du kan distribuere okat eer via nettskyen. Sikker og praktisk frigjøring av utskrifter Feksibe. Frigjør utskriftsjobber fra hviken som hest enhet. Trygt. Dokumenter skrives bare ut etter at brukerne er autorisert for enheten. Mobi. Send jobber ti køen din fra en smartteefon eer nettbrett. Kraftig sporing, kontering og rapportering Omfattende. Spor a aktivitet i nettverkmijøet ditt. Nøyaktig. Med detajerte aktivitetsrapporter er det enket å kakuere kostnader. Kostnadseffektiv. Kontro over kostnader og redusert avfa med utskriftskvoter.

2 Sikker og praktisk frigjøring av utskrifter Frigi utskrifter Med Lexmarks utskriftsadministrasjon kan du sende dokumenter fra datamaskinen, nettbrettet, smartteefonen¹ eer en nettporta* og skrive dem ut på en hviken som hest aktivert skriver eer MFP. I stedet for å skrive ut dokumenter via en bestemt skriver hvor de utskrevne sidene bir iggende åpenyst ti du henter dem kan du hente dem fra utskriftskøen når du ogger på eer drar ID-kortet på skriveren. I stedet for å være bundet ti en enket enhet, kan du frigi utskriftsjobben fra den skriveren som er mest praktisk eer fra en som har de funksjonene eer den kapasiteten som du trenger. 1 Sende fra datamaskin... Funksjoner Pu Printing og tigangskontro Hoder utskriftsjobber i en serverkø innti en autorisert bruker veger hvike dokumenter som ska skrives ut mens han/ hun er ved skriveren....eer sende fra mobi enhet Mobi utskrift Med dette kompette mobie utskriftssystemet kan du sende jobber ti utskriftskøen din fra hviken som hest Android eer ios smartteefon eer mobi enhet. Støtte for ID-kort Magnetstripe- eer kortesere kan integreres med enhetene dine for rask og enke brukergodkjenning. Automatisk brukerregistrering Sevregistrering av brukere, avaster administratorer med å egge inn kortnumre manuet. 2 Godkjenne Øktbasert påogging Utfør fere oppgaver uten å måtte autoriseres på nytt. Forhåndsvisning* Vis hver enket side i dokumentet, endre utskriftsaternativer og veg hvike sider som ska skrives ut. Skriv ut og behod Behoder dokumentet i køen sik at du kan skrive det ut på nytt senere. Deegering av utskriftsjobb Autoriser en person som kan ogge på og skrive ut dokumenter som er i køen din. 3 Forhåndsvisning*, Utskrift, Sette eer Skriv ut og Behod Tikobet køadministrasjon* Gir tigang ti nettportaen sik at du kan dra fier fra dokumentmappene dine og sippe dem direkte i køen din, eer sette dokumenter fra køen eer endre utskriftsinnstiinger. Rydd ved tidsavbrudd Automatisk setting av dokumenter i køen etter en forhåndsbestemt tidsperiode. *For øyebikket bare tigjengeig via SaaS-distribusjon

3 Sik fungerer det Fire måter å sende fier ti utskriftskøen din Fi > utskrift (med driver) 1. Med Lexmark Universa Print Driver(3) instaert på datamaskinen, kan du skrive ut fra ae programmer via Fie > Print-kommandoen (Ctr +P eer Kommando-P) sik du vanigvis gjør. 2. Dokumentet bi sendt ti køen for frigjorte utskrifter. 3. Du kan frigjøre utskriftsjobbene dine ved å angi brukernavn og passord eer dra ID-kortet ditt på en hviken som hest aktivert skriver, og vege hvike dokumenter du vi skrive ut. Fi > ast opp (uten driver)* 1. Logg på nettportaen(3) for å få tigang ti utskriftskøen og egg ti dokumenter. Du kan enket egge ti dokumenter ved å dra og sippe dem i utskriftskøen. 2. Du kan frigjøre utskriftsjobbene dine ved å angi brukernavn og passord eer dra ID-kortet ditt på en hviken som hest aktivert skriver eer MFP, og deretter vege hvike dokumenter du vi skrive ut.(4) *For øyebikket bare tigjengeig via SaaS-distribusjon Lexmark Mobie Printing-app (Android, ios) Hvis du har astet ned Lexmark Mobie Printing App(5) på en Android eer ios-smartteefon eer et nettbrett, kan du vege en fi som ska skrives ut. Utskriftsjobben sendes deretter direkte ti utskriftskøen din. 1. Du kan bruke sende- eer deefunksjonen i Lexmark Mobie Printing og vege anta kopier, sider per ark, tosidig av/på eer farger av/på. 2. Du kan frigjøre utskriftsjobbene dine ved å angi passord eer dra ID-kortet ditt på en hviken som hest øsningsaktivert skriver i bedriftens nettverk, og vege hvike dokumenter du vi skrive ut.(4) Sende mobi e-post Lexmark Print Management kan konfigureres(5) sik at du enket kan skrive ut fra ae typer mobie enheter som har aktivert e-post ved å vedegge dokumentet ti en e-post. Det er ikke nødvendig med en driver eer et program. 1. Send e-posten ti bedriftens Lexmark Print Management e- post-konto. E-posten og eventuee vedegg bir konvertert og hodt i køen din for frigjorte utskrifter. 2. Du kan frigjøre utskriftsjobbene dine ved å angi brukernavn og passord eer dra ID-kortet ditt på en hviken som hest øsningsaktivert skriver, og deretter vege hvike dokumenter du vi skrive ut.(4)

4 Kraftige sporings- og rapporteringsverktøy Dokumentregnskap Optimise the efficiency of your output environment with powerfu tracking and reporting software. Throughout the day, Lexmark Print Management monitors output activity on your printing and imaging devices and coects detaied information on individua users, devices or user/device groups. Your organisation now has the high-quaity data it needs to modify printing habits, better manage assets, and reduce costs and waste. Funksjoner Sporing av utskrift, kopiering og skanning. Overvåk a utskrift, kopiering og skanning i virksomheten din for å gjennomføre datadrevede besutningsprosesser og proaktiv edese. Vis aktivitetshistorikk på nettet. Appikasjonssporing Spor aktiviteter som utføres via innebygde programmer. Du kan for eksempe spore både kopier som er aget med standard-kopifunksjonen og de som er produsert via Mijøkopi og Kortkopi, sik at du får en kompett regnskapsmessig oversikt over utskriftsmijøet. Brukerkvoter Innfør brukerkvoter for utskrift og kopiering Du kan sette grenser for totat anta utskrifter og/eer farge. Brukerne kan enket føge med på kvotestatusen sin på utskriftsenheten eer via nettportaen (bare SaaS-distribusjon). Eksporter data ti CSV. Administrativ rapportering Veg fra en rekke sammendragsrapporter og vis dem per bruker/ brukergrupper eer enhet/enhetsgruppe og datointerva. Bruk rapportfitre for å vise aktivitet fordet på spesiee interesseområder sik som farge eer tosidig. Vis rapporter på nettet eer eksporter dataene ti.csv-format for nærmere anayse. Generer sammendragsrapporter.

5 Distribusjonsaternativer Distribusjonsaternativer: Du veger. Vi everer. Når du ska vege teknoogi for å effektivisere organisasjonen din, er det to kvaiteter som er viktige: Feksibiitet og skaerbarhet. Lexmarks bedriftsøsninger er utviket for å tipasse seg bokstaveig tat ae mijøer og for å utvides raskt ti brukere i hee bedriften din. Denne feksibe og skaerbare tinærmingen gjeder også for måten vi everer øsninger som for eksempe Lexmark Print Management. Du kan distribuere og administrere Lexmark Print Management på den tradisjonee måten ved først å kjøpe isenser og deretter støtte og administrere programvaren samt tiknyttet infrastruktur internt, eer du kan kjøpe både øsning og støtte på en abonnementsbasis som programvare som en tjeneste. Kanskje vi en kombinasjon fungere best. Distribusjonseksperter fra Lexmark vi bistå deg med å vege en mode som oppfyer kravene dine og gir optima effektivitet ti utskriftsmijøet ditt. Tradisjone (på stedet) >> Sev-administrert >> Kjøpe og eie >> Kapitautgifter >> IT-administrert sikkerhetskopi >> Støtte for eksisterende systemer Programvare som en tjeneste (SaaS) >> Lexmark-administrert >> Beta per bruker >> Driftsutgifter >> Overfødige servere >> Hurtig og enket å skaere gobat Med den tradisjonee tinærmingen kjøper bedriften din en isens og distribuerer øsningen okat. Organisasjonen din har ansvaret for å gi nødvendig støtte for å administrere og drifte den tihørende infrastrukturen, som for eksempe servermaskinvare og -programvare. Organisasjonen din får tigang ti øsningen på en abonnementsbasis. Lexmark administrerer og drifter systemet og den tihørende infrastrukturen i vårt sikre datasenter. Med dette aternativet kan du fokusere på bedriften, mens Lexmark administrerer øsningen for frigjøring av utskrifter

6 Oversikt over funksjoner Lexmark Print Management everer et nytt nivå av feksibiitet ti bedriften din. Med denne øsningen distribuert okat, eer som programvare på en vertsmaskin kan organisasjonen din skape et sikkert og det utskrifts- og bidemijø med varige fordeer. Innfør redundans som sikrer at skriveren er tigjengeig Gir feksibiitet ti å rue ut okat eer som programvare som en tjeneste Innfør ny funksjonaitet på en tidsmessig og kostnadseffektiv måte Reduser utskriftskostnader og CO2-utsipp Forsterk tigangskontroer, sikkerhet og samsvar med ovpåagte krav Gi brukerne muighet ti å skrive ut fra mobie enheter Spore aktivitet og øke brukeransvarighet Tradisjone (på stedet) Programvare som en tjeneste (SaaS) Frigi utskrifter Automatisk brukerregistrering Send inn fra utskriftsdriver (Fie>Print) Send inn fra Lexmark Mobie Printing-app Send inn fra e-post Send inn fra nettportaen ti Lexmark Print Management Skriv ut og behod Sett / sett at Deegering av utskriftsjobb Utskriftsjobb-ID for farge / sort/hvitt Automatisk rydding Sett tosidig standard Vise jobber i utskriftskø fra nettportaen Legg ti utskriftjobber via dra og sipp, endre rekkeføge ti jobber i køen fra nettportaen Dokumentregnskap Netteserbasert Impementer brukekvoter Spor utskrifts-/kopierings-/skanneaktivitet, inkudert innebygde apper Vis rapporter Eksporter data Grafisk sammendragsrapport 1 Hvis du ska sende en utskriftsjobb fra Lexmark Mobie Printing-appen, må du ha iphone( ) 3G eer nyere, enheter som kjører ios 4.2 eer senere, eer Android( )-enheter som kjører versjon 2.1 eer nyere. som støttes av Lexmark Embedded Soutions Framework eer PCL/PostScript-skrivere som ikke kommer fra Lexmark og som er utstyrt med en korteser og tikobet via en Lexmark Print Reease Appiance (Lexmark N7020e). 3 Inkudert i prisen for Lexmarks øsning for frigjøring av utskrifter. 4 Utskriftshastigheter, formatering og andre egenskaper kan variere. 5 Ekstra isensgebyr. 2 Utskriftsenheter Lexmark og Lexmark med diamantmerket er varemerker for Lexmark Internationa, Inc., som er registrert i USA og/eer andre and. Ae andre varemerker tihører deres respektive eiere Lexmark Internationa, Inc. 740 W. New Circe Rd. Lexington, KY

Lexmark Veiledning for ESF-programmer Q3 2012

Lexmark Veiledning for ESF-programmer Q3 2012 Lexmark Veiledning for ESF-mer Q3 2012 Lexmark-mer Hjelp kundene dine med å få mest mulig ut av enkeltfunksjonsskriverne og multifunksjonsskriverne med funksjon for Lexmark-løsninger Lexmark-mene er utviklet

Detaljer

Én plattform for administrering av utskrift, kopiering og skanning. you can

Én plattform for administrering av utskrift, kopiering og skanning. you can Én plattform for administrering av utskrift, kopiering og skanning you can Få bedre kontroll og effektivitet i skanningsog utskriftsmiljøet ditt. Hva er uniflow? uniflow er en programplattform utformet

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT FORBEDRET TJENESTEBASERT UTDANNING TJENESTEBASERT UTDANNING Utdanning er en av de viktigste suksessfaktorene i samfunnet, og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

Connected business. God kommunikasjon skaper fantastiske arbeidsgrupper /This is Why samarbeidet går bedre med Cloud Portal Office.

Connected business. God kommunikasjon skaper fantastiske arbeidsgrupper /This is Why samarbeidet går bedre med Cloud Portal Office. CLOUD PORTAL OFFICE LAGET I OSLO. GODKJENT I LONDON. LANSERT OVER HELE VERDEN. Connected business God kommunikasjon skaper fantastiske arbeidsgrupper /This is Why samarbeidet går bedre med Cloud Portal

Detaljer

Kontakter kalender e-post filer

Kontakter kalender e-post filer Toveis synkronisering av all din informasjon mellom alle enheter Kontakter kalender e-post filer Her viser Google hvordan du setter opp din smartmobil og lesebrett slik at kontakter, kalender, e-post og

Detaljer

SIKKERHET. Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder SIKKERHET

SIKKERHET. Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder SIKKERHET Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder I vår digitale tidsalder har vi sett at den globale kommunikasjonen gjennomgår en enorm vekst, og potensialet for skadelige sikkerhetsbrudd har økt

Detaljer

ios Håndbok for utrulling

ios Håndbok for utrulling ios Håndbok for utrulling KKApple Inc. 2015 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, AirDrop, AirPlay, Apple TV, Bonjour, FaceTime, FileVault, ibooks, ilife, imessage, ipad, ipad Air,

Detaljer

Håndbok for skriver- og faksdrivere

Håndbok for skriver- og faksdrivere Håndbok for skriver- og faksdrivere for Macintosh Versjon 5.58 18. mai 2004 Utarbeidet av: Xerox Corporation Global Knowledge & Language Services 800 Phillips Rd., Building 845-17S Webster, New York 14580-9791

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brukerhåndbok 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhetsbehandling 4 Adressebehandlingsverktøy 5 Administrasjon

Detaljer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

FROM YOUR PERSPECTIVE DIFFERENTLY. Skrivere, Projektorer, Skannere. Vi har et annet syn på virksomhetsdrift. Designet for bedrifter

FROM YOUR PERSPECTIVE DIFFERENTLY. Skrivere, Projektorer, Skannere. Vi har et annet syn på virksomhetsdrift. Designet for bedrifter WE SEE EDUCATION Skrivere, Projektorer, Skannere DIFFERENTLY Vi har et annet syn på virksomhetsdrift FROM YOUR FRA DITT PERSPEKTIV PERSPECTIVE Designet for bedrifter Vi forstår virksomhetsdrift Vi forstår

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Alarmmannen AS. Brukerveiledning. ios App Brukerveiledning. Alarmmannen AS 2013.10.22.

Alarmmannen AS. Brukerveiledning. ios App Brukerveiledning. Alarmmannen AS 2013.10.22. Alarmmannen AS Brukerveiledning ios App Brukerveiledning Alarmmannen AS 2013.10.22. Innledning Takk for at du har valgt Alarmmannen! Alarmmannen er et av de mest kraftfulle og høyteknologiske sikkerhetssystemene

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB + Apple-logo hentet fra http://www.thelogomix.com/ Innhold Ny Mac-klient fra UiB... 2 Innlogging... 2 Hvordan endre visningsspråket/display Language...

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Innbyggingsprodukter 2008

Innbyggingsprodukter 2008 Innbyggingsprodukter 2008 Oppev det nye kjøkkenet Bosch åpner en het ny kjøkkenverden med bedre funksjoner, topp moderne teknikk og høy kvaitet som gir deg et mer praktisk og triveig kjøkken. Et kjøkken

Detaljer

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum EFFEKT Enøk / Isoasjon / PÅ BYGGEPLASSEN / SMARTE VALG Nr. 2-2011 ØKT KOMFORT LAVERE UTSLIPP Fungerer energimerkeordningen? ENØK- rehabiitering Tar tid å impementere LOGISTIKK SOM VIRKER Atid med kunden

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer