Protokoll. Vårens Generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15"

Transkript

1 Protokoll Vårens Generalforsamling

2 Dagsorden Generalforsamling Vår :00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og tellekorps - Sak 3: Valg av 2-to representanter til godkjennelse av protokoll - Sak 4: Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden - Sak 5: Årsregnskap 2014 presenteres og tas til orientering - Sak 6: Presentasjon og godkjennelse av revidert Budsjett Sak 7: Presentasjon og godkjennelse av Studentpolitisk plattform - Sak 8: Godkjennelse av søknad om medlemskap i Norsk Studentorganisasjon (NSO) - Sak 9: Godkjennelse av Fagansvarlig NKH-fagskolen - Sak 10: Godkjennelse om innhenting av revisor - Sak 11: Godkjennelse av vedtektsendringer - Sak 12: Eventuelt Ca Generalforsamlingen avsluttes av ordstyrer. Antall i salen: 78 Antall ikke stemmeberettigede: 9 Stemmeberettigede : 69 Sak 1 Forslagsstiller: Forslag til vedtak: Forslagets kjennelse: Godkjennelse av innkalling Kontrollkomiteen v/ SCK Generalforsamlingen godkjenner innkallingen. Godkjent Sak 2 Forslagsstiller: Forslag: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og tellekorps Kontrollkomiteen v/ SCK Ordstyrer: Tom-Eirik Bergholt Bisitter: Jon Stavnsborg Referenter: Lena Olsen, Sara Madsen Tellekorps: Ane Larsson, Nanna Nyquist, Simone Valby Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fremlagte forslag til ordstyrer, bisitter, referenter og tellekorps. 2

3 - Grunnet frafall av Simone Valby stiller Kontrollkomiteen med kun to kandidater til Tellekorps. Det foreslås at det ikke er behov for en tredje person. Forslagets kjennelse: Godkjent Sak 3 Forslagsstiller: Forslag: Forslag til vedtak: Forslagets kjennelse : Valg av 2-to representanter til godkjennelse av protokoll Kontrollkomiteen v/ SCK Amund Hol, Andrea Grøndal Berg Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslaget. Godkjent Det informeres om at det blir pause etter sak 10. Dersom man har noe eventuelt må dette inn før sak 5. Sak 4 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen v/ SCK Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslaget. - Bisitter leser opp forretningsorden Forslagets kjennelse: Godkjent Sak 5 Årsregnskapet 2014 presenteres og tas til Orientering Forslagsstiller: Bastian Snorre Joshua Conrad, Økonomiansvarlig Hovedstyret 2014 & Hovedstyret v/sck Forslag til vedtak: Årsregnskapet 2014 tas til orientering Økonomiansvarlig i Hovedstyret 2014 legger frem årsregnskapet for 2014.Vi har gått kr i overskudd. Viser total oversikt. Driftsbudsjettet: Inneholder alt som ikke går innenfor et spesifikk utvalg. Har høyere utgifter enn forventet, skyldes flere ting, uforutsette utgifter og Hvelvet. Oppstartsseminaret ble dyrere enn forventet, dette var antatt på forhånd. Hovedstyret: Litt over budsjett. Fått kr fra Campus Kristiania og kr mer enn planlagt fra sponsorer. Ellers ingen store endringer. =ego: Fått ekstra støtte, deretter brukt mer penger på dette. Mer på underholdning og catering. Solgte litt færre billetter enn forventet Into campus: Solgte for kr mer enn planlagt. Levert et overskudd på kr totalt. 3

4 Event: Snøballet, eksamensfest og beerfest. Også litt svakere billettsalg enn forventet, gjenganger. Litt under budsjett på mye, noe som er veldig bra. Idretten: mangler detaljer rundt utgiftene, men utvalget har hold seg godt til budsjettet. Karriereuka: Går litt i pluss, ble gjort endringer underveis. Brukt kr mindre enn planlagt Komunnikasjonsavdelingen: Brukt mindre enn planlagt. Spart inn kr i forhold til budsjett Kontrollkomiteen: 4510 kr under budsjett. Punktet om mat er når man drar ut å spiser med det nye styret på høsten. Markedsavdelingen: Står for salg av stand-plasser. Slet med karriereuka, med kommunikasjonen. Utover det har dem holdt seg fint under budsjett. Kurs-posten har ikke blitt rørt. Ikke like mye standplasser på Into Campus som tidligere. Strategisk avdeling: Ny avdeling, vanskelig å forutse kostnader. Oppjustert i løpet av året med tanke på reiseutgifter. Ellers spart inn på seminar, 3000kr mer enn planlagt på reiseutgifter. Økonomiavdelingen: Gått 6436kr under budsjett. Spart på kurs, Kick-Off og overtidsmat. Hvelvet: Var uheldig med vannlekkasje og trengte derfor elektriker osv. Tok del i Into Campus og fikk inn en del der. En del uforutsette utgifter og fikk derfor hjelp av SCK. Underskudd på kr. Det informeres om at Hemsedal og slike arrangementer ikke er tatt med i dette budsjettet. Fordi det finansieres av salg av billetter. Forslagets kjennelse: Godkjent Sak 6 Presentasjon og godkjennelse av revidert budsjett 2015 Forslagsstiller: Forslag til vedtak: Fredrik Tomter Skancke, Økonomiansvarlig Hovedstyret & Hovedstyret v/sck Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslaget. Økonomiansvarlig i hovedstyret 2015 legger frem det reviderte budsjettet. Salgsinntekter hvelvet og hemsedaltur er her inkludert, derfor en større sum. Ønsker å satse på nye arrangementer og poster som vaffeltorsdag og filmkvelder og det er derfor det er et ønske om å revidere budsjettet for noen av utvalgene, samtidig søke penger fra Campus Kristiania og Kulturstyret. Kulturstyret er der vi har mulighet til å søke penger på vegne av våre utvalg. Revidert på eksamensfest og vinterfest, gjort om til de faktiske tallene som det ble. Eksamensfesten er endret fordi man ønsker rimeligere billetter. Hemsedal: budsjettert med de tallene/billettsalg for i år. Ticketco sin provisjonsmodell blir vist frem der vi ser hvor mye de tar per solgte billett. Driftsbudsjett: Redusert utgifter. Hovedpoenget her er at vi øker kontorrekvisita. Skiftet logo og profil så trenger ikke like mye promomateriell. De nye tilbudene gjør at vi øker Hovedstyret sitt budsjett som vil gå til klassekasse, vaffeltorsdag og juleavslutning, sommerseminar, filmkvelder osv. Kontrollkomiteen: Gaver frafaller. Trykksaker går nå gjennom det nye printsenteret og reduserer derfor utgifter. 4

5 Økonomiavdelingen: Fjernet kurs og opplæring, dette dekkes av skolen. Strategiskavdeling: Det bemerkes at dette kun gjelder for Oslo Markedsavdelingen: Fjernet overtidsmat, men det er mulig å søke ved behov. Kommunikasjonsavdelingen: Dette kan bidra til at flere ser oss og at det blir attraktivt. Vil øke budsjett med tanke på utstyr. Vil ikke at de skal bruke privat utstyr. Into Campus: Endring med støtte fra Campus Kristiania og Kulturstyret. Revidert for å få mulighet til å kunne søke fra Kulturstyret. Endret promosjon til 5 i stedet for 3 på ticket.co. Pengene fra kulturstyret må legges inn i budsjettet for at man skal kunne søke derifra, derfor ligger det allerede inne. Event: Endret på eksamensfesten og kuttet støtte fra SCK. Allerede funnet lokal til eksamensfest og det er derfor allerede revidert inn. Mangler en faktura. Idretten: Der har vi endret ved at de allerede har fått støtte fra SCK på kr kr. Lagt inn Kulturstyret og Hemsedal. Lagt inn at det nye løpelaget får mulighet til å melde seg på konkurranser og stafetter. Småjusteringer med andre medlemsavgifter og påmeldingsavgifter. Hemsedal er basert på tall fra i fjor. Karriereuka: Revidert ned støtte fra SCK, ønsker mulighet til å søke Kulturstyret og er større sannsynlighet til å få støtte. Hvelvet: Akkurat slik det var. Vannlekkasje osv. har påvirket. Linjeforeningene: Ønske om å få penger til gaver til foredragsholdere. Det er derfor satt inn 1000 kr per linjeforening. Vil søke samme summen fra Kulturstyret. Forslagets kjennelse: Godkjent Sak 7 Forslagstiller: Forslag til vedtak: Presentasjon og godkjennelse av Studentpolitisk plattform Hovedstyret v/sck Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslaget. PR ansvarlig i hovedstyret presenterer. 1) Studenter får lån og stipend for juni 2) Stipend som tar hensyn til semesteravgiften som betales i skolepenger 3) Rimeligere kollektivtransport for studenter 4) Fagskolestudentenes rettigheter (studentboliger, SiO med mer) 5) At studenter burde få penger for praksis arbeid 6) Raskere utbygging av flere studentboliger Forslagene er presentert i prioriteringsrekkefølge. 10% har svart på undersøkelsen, ca 350 studenter. Diskusjon rundt prioriteringene og hva man mener er viktigst. Forslag fra Generalforsamlingen: Vi utsetter saken og tar det videre til et forum. Vi godtar ikke sakene, men SCK skal gå ut med mer informasjon, markedsføre og opprette forum. I dette forumet vil de få mulighet til å bestemme den prioriterte rekkefølgen. 5

6 Forslagets kjennelse: Godkjent Generalforsamlingens forslag. Sak 8 Forslagstiller: Forslag til vedtak: Godkjennelse av søknad om medlemskap i Norsk Studentorganisasjon (NSO) Hovedstyret v/sck Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslaget Leder i SCK fremmer forslag: Det vi i SCK mener bør høres i andre store studentorganisasjoner slik som NSO. Koster noe å være med per student, men dette vil skolen betale fra den potten som CK allerede betaler til SIO. Skolen vil ikke sette opp semesteravgiften, men en mindre andel går til SIO og noe går til NSO. Dette løses internt i SIO om vi betaler de mindre. Forslagets kjennelse: Godkjent Sak 9 Forslagstiller: Kommentar: Forslag til vedtak: Godkjennelse av Fagansvarlig NKH-fagskolen Hovedstyret v/sck Etter at Alan Melby avsluttet sine studier ved NKH, har Regine Evensen fungert som Fagansvarlig. Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslaget. Regine presenterer seg selv og hovedstyret anbefaler henne på det sterkeste. Forslagets kjennelse: Godkjent Sak 10 Forslagstiller: Forslag til vedtak: Godkjennelse om innhenting av revisor Hovedstyret v/sck Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslaget. Leder fremmer forslag om å ta inn en revisor og påpeker at det er forsvarlig og positivt å gjøre dette. Gjør at vi blir tatt mer seriøst. Forslagets kjennelse: Godkjent Etter pause: Antall i salen: 78 Antall ikke stemmeberettigede: 9 Stemmeberettigede : 69 6

7 Sak 11 Forslagstiller: Kommentar: Forslag til vedtak: Godkjennelse av vedtektsendringer Hovedstyret v/sck Hovedstyrets forslag til vedtekter er i stor grad gjennomgående under alle punkter og må ses på som en helhet. Forslaget diskuteres under et før punktene vedtas fortløpende, hver for seg og i den rekkefølge det blir fremstilt. Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslaget. Nestleder presenterer vetektsendringsforslaget og forklarer de endringer av betydning. Oppsummert er de er sentrale endringene som følger: NKS nettstudiene er inkludert. De skal nå ha talerett. 1.6 suspensjon er inkludert i vedtektene, ikke bare i driftshåndboka. 2. nytt punkt for NKS. De har ikke stemmerett på GF, men tale-, og forslagsrett og kan delta på arrangementer i regi av SCK. De betaler 25 kr per påmeldt fag ettersom de har enkeltfag. 3. Kun kortet ned, ingen endringer 4. Driftshåndbok er ikke endret, men punkt om innhold. 5. Stillingsbeskrivelser har blitt flyttet til driftshåndboka. Denne ligger ikke ute per dags dato, men man kan spørre om å få se den. Det anbefales at denne legges ut på nett. 6. Endring i saksprosedyrer og lisens. Utvalgslederne skal ha stemmerett, men Hovedstyret sin mening vil veie mest. Om man er uenig kan Kontrollkomiteen ta dette videre. 7. Tatt bort alle stillingsbeskrivelser og kortet ned. 8. Kontrollkomiteen: Har ikke endret mye, ganske likt som tidligere. 9. NKS er inkludert. 9.2 Fadderansvarlig i NKH er også inkludert. Tar imot saker på vegne av nettstudentene. Nytt punkt: må inkluderes om tillitsutvalget, der skal man sitte for 2 år (ikke ett) Møtepliktige: Tillitsutvalgte her er også møtepliktige ved Generalforsamling NKS avholder ikke møter, men kommunikasjon vil foregå gjennom internett. 10. Rutiner: Forenklet og gjort det mer klart. Endring om at referatet skal sendes ut to dager etter møtet til kontrollkomiteen og Nestleder, men også med innkalling til neste møte. 11. Utvalg: Satt inn intensjonsavtaler. Kun de utvalgene man vil ha dette med. Hovedstyret har også særskilte intensjonsavtaler nå er det slik at alle honorarer skal bli godkjent av Hovedstyret. 12. Profilhåndboken: Tar for seg retningslinjene på hvordan vi håndterer ting innad og utad. Denne har PR ansvarlig i hovedstyret ansvar for. 7

8 13. Linjeforeninger: Fjerne aktive medlemmer. Økonomisk selvstendig med egne vedtekter. Linjeforeninger får benytte seg av SCKs ressurser. 14. Økonomi: Spesifisert om kostnadsførende kontrakter. Inntektsgivende: kan forhandles og utarbeides av markedsavdelingen lagt inn at årsregnskapet skal være ferdigstilt innen 21. Januar. Hvert utvalg har en økonomiarbeider. Diskusjon vedrørende vedtektene Generalforsamlingen fremmet ønske om enkelte endringer av Hovedstyrets forslag. Endringene er som følger: Nye forslag: Definere hva en grov overtredelse er. Godkjent (jf. 1.6.) Definere hva et aktivt medlem er. Godkjent (jf. 1.4.) Godkjenner Generalforsamlingen at punkt tas med i vedtektene? Godkjent (jf ) 5.3. Hovedstyret skal kunne godkjenne tilskudd/endringer opp til en viss grense i budsjettet uten at Generalforsamlingen stemmer over dette. Grensen skal Kontrollkomiteen og Hovedstyret bli enige om i fellesskap. Dersom endringen er til ulempe for studentene vil Kontrollkomiteen ha noe å si, hvis ikke kan Hovedstyret godkjenne dette. Godkjent (jf. 5.3.) 13. Alle linjeforeninger står som en del av SCK, men den daglige driften overlates til det valgte styret ved de respektive linjeforeninger. Linjeforeningene vil ha egne vedtekter som ikke strider med SCK sine vedtekter, som også skal godkjennes av Hovedstyret v/ SCK. De vil stå økonomisk selvstendig. Alle ledere i linjeforeningene vil være i et "faglig utvalg". Godkjent (jf. 13.) 14. Budsjettet som skal godkjennes bør ligge i innkallingen slik at man kan forberede seg til Generalforsamlingen. Godkjent (jf. 13.) Presentasjon og godkjennelse av årsregnskap og eventuelt revidering av budsjett fremstilt av Kontrollkomiteen eller Hovedstyret. Godkjent (jf ) Legge til Linjeforeningene med en stripet linje i organisasjonskartet. Godkjent (jf. 1.7.) Forslagets kjennelse: Godkjent Det komplette settet med vedtekter etter Generalforsamlingens endringer våren 2015 er som følgende: 1.0. Organisasjon 1.1 Navn Organisasjonens fulle navn er Studentunionen ved Campus Kristiania og forkortes SCK. 1.2 Visjon og formål SCK er en partipolitisk og økonomisk uavhengig interesseorganisasjon. SCK drives av, med og for studenter ved Markedshøyskolen (MH), Norges Helsehøyskole (NHCK), Norges Kreative Høyskole (NKH) og NKS nettstudier (NKS). SCK skal arbeide med å ivareta og utvikle studentenes interesser både faglig, velferdsmessig og sosialt. SCK skal videre være et bindeledd mellom studentene, ledelsen, faglig stab og administrasjonen ved Campus Kristiania, næringslivet og andre institusjoner. 8

9 For å ivareta disse interessene skal SCK støtte den studentpolitikken som er best egnet for SCK som helhet. 1.3 Misjon Fremme et inkluderende og sosialt studentmiljø Gjøre studentene mer attraktive for næringslivet Arbeide for å oppnå økt studentpolitisk innflytelse Være synlige og tilgjengelige for medlemmer og eksterne aktører 1.4. Medlemskap Medlemmene av organisasjonen består av alle studenter ved MH, NHCK og NKH som betaler SCKkontingent. Kontingenten kreves inn av administrasjonen i forbindelse med semesteravgiften. Kontingenten er på kr. 250,00 per student per semester. Kontingenten kan endres etter vedtak på generalforsamlingen. Medlemmer som aktivt jobber innenfor organisasjonen i et styre, en stab eller et utvalg nevnt i Organisasjonskartet under, anses som et Aktivt Medlem NKS Nettstudier Studenter ved NKS betaler en SCK-kontingent på kr 25,00 per påmeldt fag. Kontingenten kreves inn av administrasjonen i forbindelse med påmelding av fag Oppløsning SCK kan oppløses dersom minst 50% av medlemmene skriftlig forlanger dette. Dersom dette skjer, skal førstkommende Generalforsamling opprette et midlertidig styre som kan avvikle driften økonomisk. Dersom det da er overskudd i SCK, vil dette bli forvaltet av Campus Kristiania inntil en ny studentorganisasjon opprettes Suspensjon SCK er underlagt norske lover. Grovt plikbrudd og vesentlig mislighold av norske lover, organisasjonens vedtekter, driftshåndbok eller uønsket adferd vil føre til suspensjon. Ved overtredelser flere ganger, kan det føre til utestengelse som et aktivt medlem i SCK. Det vil være Hovedstyret som tar denne avgjørelsen. 9

10 1.7 Organisasjonskart Generalforsamling Kontrollkomiteen Hovedstyret Strategisk Avdeling Økonomiavdelingen Markedsavdelingen Event Idretten Into Campus Kommunikasjonsavdelinge n Hvelvet Karriereuka Linjeforeningene 2.0 Generalforsamling 2.1. Generalforsamlingens formål Generalforsamlingen er SCKs øverste organ. Det påligger Kontrollkomiteen å arrangere og innkalle til Generalforsamling. Det holdes -2- to Generalforsamlinger hvert år. Generalforsamlingen velger Hovedstyre og godkjenner neste års budsjett hver høst, og godkjenner vedtektsendringer, årsregnskap og eventuelt revidert budsjett hver vår. Ethvert medlem av SCK har rett til å fremme saker ved generalforsamlingen under punktet «Eventuelt» Møteberettigde og møtepliktige Alle SCKs medlemmer og øvrige inviterte er møteberettigede. Alle utvalg av organisasjoner er møtepliktige og tillitsvalgte som representerer sin klasse på sitt fakultet er møtepliktig. Gyldig studentbevis skal fremvises for tilgang til Generalforsamlingen. Øvrig kan personer fremme ønske om deltagelse i forkant av Generalforsamlingen, og det foreligger Kontrollkomiteen å avgjøre dette Stemmeberettigede Alle medlemmer av SCK har stemmerett ved Generalforsamlingen ved fremvist gyldig studentbevis. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som stiller. 10

11 NKS nettstudier NKS nettstudier vil ha to representanter som vil være stemmeberettigede under Generalforsamlingen. Dette vil være studiestedets tillitsvalgt og vararepresentant. NKS nettstudier sine studenter vil tale gjennom disse representantene for å fremme sine forslag og innstillinger. Videre vil alle NKS ved påmelding, ha tale- og forslagsrett Innkalling Innkalling til Generalforsamlingen skal foreligge -3- tre uker før Generalforsamlingens møtedato. Innkallingen skal forekomme skriftlig via E-post. Dersom det påvises feil ved Innkallingen, kan ikke Generalforsamlingen fatte gyldige vedtak Frister - Forslag som ønskes behandlet av Generalforsamlingen må være levert Kontrollkomiteen innen -2- to uker før Generalforsamlingen. - Senest -1- én uke før generalforsamlingen skal det legges frem dagsorden samt øvrige dokumenter som skal behandles av Generalforsamlingen, inkludert budsjett og regnskap som skal diskuteres. - Benkeforslag kan stilles før valg av Hovedstyret under debatt, og avstemning kan skje når minst ¼ av de tilstedeværende stemmeberettigede forlanger det. - Vedtektsendringer kan ikke reises som benkeforslag, unntaksvis endring av ordlyd på korrekt fremlagt endring Agenda Følgende punkter skal alltid føres opp: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av -1- en ordstyrer, -1- en bisetter, -2- to referenter og -3- tre personer til tellekorps. Til dette skal Kontrollkomiteen skal stille med forslag til kandidater. Andre kandidater kan stilles som benkeforslag. 3.Valg av -2- to personer til godkjennelse av protokoll. Til dette skal Kontrollkomiteen stille med forslag til kandidater. Andre kandidater kan stilles som benkeforslag. 4. Godkjennelse av Dagsorden og Forretningsorden. 8. Eventuelt Særskilte punkter ved vårens Generalforsamling 5. Presentasjon og godkjennelse av årsregnskap og eventuelt revidering av budsjett fremstilt av Kontrollkomiteen eller Hovedstyret. 6. Godkjennelse av handlingsplan og politisk plattform. 7. Vedtektsendringer Særskilte punkter ved høstens Generalforsamling 5. Årsberetning fra Hovedstyret og Kontrollkomiteen tas til orientering. 6. Godkjennelse av budsjett for påløpende år 7. Valg av Hovedstyret 2.7. Protokoll Protokollen skal oppføre hvert punkt på agenda med, hvem som fikk saken tatt opp, sakens momenter, og dens eventuelle utfall. Videre skal det alltid føres hvor mange stemmeberettigede som var til stede. Protokollen regnes som korrekt når den er signert av, de to referentene som har ført protokoll, de to valgte personene til godkjennelse av protokollen samt leder av Kontrollkomiteen. Ferdig ført protokoll skal foreligge -2- to uker etter Generalforsamlingen ble avholdt Ordstyrer En representant fra Kontrollkomiteen er fungerende ordstyrer frem til og med punkt -3- tre på agenda. Ordstyrer skal ikke være medlem av Hovedstyret eller leder av et utvalg i SCK. Ordstyrer skal sørge for at møteorden blir holdt og at agenda blir fulgt. 11

12 2.9. Votering Votering skjer ved håndsopprekning. Vedtak fattes ved simpelt flertall Valg av Hovedstyret Valget skal foregå skriftlig og anonymt. For at en kandidat skal bli valgt til et verv i Hovedstyret er kandidaten avhengig av ½ av stemmene til de tilstedeværende stemmeberettigede. For å unngå fysisk omvalg dersom ingen kandidater oppnår ½ av stemmene, skal det i tilfelle ved flere enn -2- to kandidater, stemmes på kandidatene i prioritert rekkefølge fra nr Vedtektsendringer Vedtektsendringer skjer ved håndsopprekning. Vedtak fattes ved 2/3 flertall Valgkomite Valgkomiteen skal bestå av -3- tre representanter som velges av sittende kontrollkomité. Av disse skal -1- en representant være medlem av sittende Hovedstyret, dette kan ikke være Leder eller Nestleder av SCK. De -2- to øvrige representantene bør ikke ha verv i SCK, og minst -1- én av dem bør ikke ha gått på skolen de siste to årene. Valgkomiteen skal intervjue kandidatene til verv i Hovedstyret. Valgkomiteen skal redegjøre for stillingsbeskrivelsene og presentere opptil -2- to kandidater som de anser skikket til å holde appell ved generalforsamlingen innen 48 timer før Generalforsamlingen. Det er mulig å stille benkeforslag, men kun før kandidatene presenteres. Alle kandidatene skal forlate Generalforsamlingen før presentasjonen av den første kandidaten begynner. Det er kun kandidaten som presenteres som har mulighet til å oppholde seg i valglokalet. Kandidaten får så maks -3- tre minutter til å presentere hva han/hun ønsker å gjøre i stillingen. Kandidater som ikke selv kan stille på Generalforsamlingen har mulighet til å presentere seg på en annen måte. På generalforsamlingen skal Valgkomiteen komme med sin innstilling før votering gjennomføres. Dersom ett eller flere av vervene i Hovedstyret ikke besettes ved Generalforsamlingen, kan Generalforsamlingen gi det sittende Hovedstyret fullmakt til å konstituere vervet. Valgkomiteen er uavhengig SCK og kan benyttes ved rekruttering innad i organisasjonen dersom HR-ansvarlig, Utvalgsleder eller Hovedstyret er inhabile Forretningsorden for generalforsamlingen Adgang til Generalforsamlingen har alle medlemmene av SCK samt personer innbudt av SCK Hovedstyre. Alle deltakerne har talerett. Kun medlemmene i SCK har stemmerett. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter og tellekorps. Tegning til innlegg skjer ved å rekke opp -1- én finger. Tegning til replikk skjer ved å rekke opp -2- to fingre. Det må også fremvises personlig nummerskilt (utdelt) for taleliste. Innlegg skal ikke vare mer enn -3- tre minutter. Til hvert hovedinnlegg kan det gis inntil -2- to replikker, samt -1- én svarreplikk. Taletid per replikk er maks -2- to minutter. 12

13 Når ordstyrer finner at alle argumenter er fremkommet, foreslår vedkommende at strek settes. Alle forslag må være innkommet før strek settes. Oppheving av strek kan vedtas med absolutt flertall. Eventuell mistillit mot ordstyrer og/eller andre ved hennes/hans bord kan fremsettes, og det kreves 2/3 flertall for å effektuere dette. I så tilfelle overtar Leder i Kontrolkomiteen og utpeker ny ordstyrer. Forslag til dagsorden og forretningsorden gis øyeblikkelig, men likevel ikke slik at pågående innlegg avbrytes. Alle forslag som fremmes for votering skal fremsettes skriftlig og undertegnet, for å kunne bli sitert ordrett fra ordstyrer før votering. Benkeforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. Benkeforslag trenger 2/3 flertall for å kunne bli realitetsbehandlet. Vedtak på eventuelt-saker krever 2/3 flertall. Votering skjer skriftlig ved personvalg, og ved håndsopprekning dersom ikke annet er oppgitt. Ved all votering skal dørene være lukket. Simpelt flertall gjelder der ikke annet er spesifisert. Beregningsgrunnlag for vedtak er stemmeberettigede deltakere. Definisjon av flertall: Absolutt flertall: Minimum halvparten av stemmene Simpelt flertall: Minimum én stemme overvekt Kvalifisert flertall: Det forslag er vedtatt som oppnår en på forhånd fastsatt andel av avgitte stemmer Dørene lukkes -10- ti minutter etter møtestart. Personer som kommer senere enn dette må vente til første pause før de kan entre møtesalen. Personlig angrep og usømmelig ordbruk skal tiltales av ordstyrer og kan eventuelt bortvises. Berusede personer skal bortvises fra generalforsamlingen. Alle medlemmene har stemmerett ved fremlagt studentbevis. 3.0 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling får samme anvendelse som ved ordinær Generalforsamling Formål Ekstraordinær Generalforsamlings formål er avgjøre de saker som grunnet sin karakter ikke kan vedtas på et lavere organisasjonsnivå samt ikke kan utsettes til nærmeste ordinære Generalforsamling Innkalling Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles av Kontrollkomiteen hvis Hovedstyret ønsker det, når minst 10% av SCKs medlemmer forlanger det eller når samtlige utvalgsledere skriftlig forlanger dette. Det skal innkalles til Ekstraordinær Generalforsamling på senest -1- en ukes varsel til samtlige medlemmer av SCK, skriftlig på mail. Sammen med innkallingen skal agenda og samtlige behandlingsdokumenter foreligge Agenda Agendaen ved Ekstraordinær Generalforsamling skal være ført som følgelig i punkt

14 4.0 Driftshåndbok 4.1. Formål Driftshåndboken til SCK er organisasjonen retningslinjer for utøvelse av dens daglige drift. Driftshåndboken skal på ingen måte bryte vedtektene eller gi rom for tvetydigheter av vedtektene Ansvar Det er Nestleder i Hovedstyret som er ansvarlig for at Driftshåndboken følges av hele organisasjonen Innhold Driftshåndboken skal omfatte følgende punkter 1. Utvalgs og stillingsinstrukser 2. Rutiner for utvalg som ikke står spesifisert i vedtektene 4.4. Endringer Alle endringer av driftshåndboken skal gjøres i samarbeid med utvalgsledere. Alt av endringer skal rapporteres til Kontrollkomiteen samt Hovedstyret idet endringen er gjort. 5.0 Hovedstyret Hovedstyret har som formål å sørge for at den daglige driften til SCK fungerer tilfredsstillende og utviklende. Hovedstyret har også det overordnede juridiske og økonomiske ansvaret for organisasjonen som helhet Medlemmer Hovedstyret skal bestå av følgende 10 styremedlem Leder Nestleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig HR-ansvarlig PR- og Kommunikasjonsansvarlig Fagansvarlig Markedshøyskolen Fagansvarlig Norges Kreative Høyskole - bachelor Fagansvarlig Norges Kreative Høyskole fagskole Fagansvarlig Norges Helsehøyskole Hovedstyrets funksjonstid er -1- ett kalenderår Hovedstyrets oppgaver Hovedstyret er ansvarlig for at den daglige driften av SCK fungerer tilfredsstillende i henhold til vedtektene. Hovedstyret er ansvarlig for all økonomisk virksomhet i SCK, og fastlegger all økonomiske forhold. Hovedstyret skal forstå den økonomisk situasjonen ved hver Generalforsamling. Styret plikter til å sende en representant av sine til Høyskole Kollegiet, samt en representant fra Fagskolen og en fra Høyskolen til CK-styret. Det påligger avtroppende Hovedstyre i samarbeid med påtroppende Hovedstyret å utarbeide forslag til mål og strategier for kommende SCK-periode. Disse tas opp til godkjenning ved vårens Generalforsamling Styremøte Som Hovedstyresak regnes enhver sak som ikke kan betegnes som utvalgsledersak, men som: -Får konsekvenser for studenter ved Campus Kristiania -Vil medføre økonomiske forpliktelser for organisasjonen -Involverer strategiske beslutninger som gjelder hele organisasjonen -Saker som ikke kan løses uten formell kontakt med administrasjonen -Vedrører en utvalgsleders utførelse av sitt verv -Anmodning fra utvalg om at Hovedstyret behandler saken -Profilering og markedsføring av organisasjonen 14

15 -Av andre årsaker ikke faller inn under et utvalgs ansvarsområde - Saker som innebærer revidering av budsjett. Hovedstyret skal kunne godkjenne endringer i budsjettet uten at Generalforsamlingen stemmer over dette. Hovedstyret i samarbeid med Kontrollkomiteen kan i enighet bestemme en satt grense for størrelsen på endringer av budsjett som kan godkjennes uten Generalforsamlingen. Dersom endringen anses å være til ulempe for studentene vil Kontrollkomiteen kunne forlange at Generalforsamlingen godkjenner endringen. Er endringen å anses som fordelaktig for organisasjonens medlemsmasse vil Hovedstyret kunne godkjenne endringene Ansvarsfrihet Det avtroppende Hovedstyret gis ansvarsfrihet for sin periode etter at Generalforsamlingen har godkjent deres reviderte årsregnskap på vårens Generalforsamling Oppsigelse Dersom et styremedlem skulle trekke seg fra sitt verv, skal dette informeres til resterende styret som tar dette videre til Kontrollkomiteen. Det vil være Kontrollkomiteen sitt ansvar å finne en passende erstatter. Vedkommende vil fungere som en midlertidig erstatter, frem til personen godkjennes under en generalforsamling. 6.0 Utvalgsledermøte 6.1. Formål Formålet med utvalgsledermøtet er å fremme forslag og innstillinger til Hovedstyret, i tillegg til å forbedre den interne kommunikasjonen i SCK Medlemmer Utvalgsledermøte består av ledere i utvalg, stabsfunksjoner og styrer. Det vil være nestleder i Hovedstyret som vil være møteinnkaller og referent ved disse møtene Oppgaver Fremme den interne kommunikasjonen i SCK, bistå Hovedstyret å ta beslutninger, fatte vedtak og løse eventuelle stridigheter i SCK, samt arbeide med profileringen av SCK Saker for utvalgsledermøte Som utvalgsledermøtesak regnes enhver sak som: -Har sin årsak i stridighet mellom utvalg og/eller Hovedstyret -Diskutere vedtektsendringer -Strategiske planleggingsprosesser -Har betydelig konsekvens for organisasjonen - Intern kommunikasjon - Saker som har en konsekvens for mer enn ett -1- utvalg 6.5. Saksprosedyre og dissens I de tilfeller Hovedstyret får opp saker til vurdering, saker som kommer inn under betegnelsen utvalgsledersak, plikter Hovedstyret å ta denne opp på førstkommende ordinære utvalgsledermøte. Dersom saken er av en slik art at den ikke kan vente til neste møte, skal Hovedstyret vedta å innkalle til ekstraordinær utvalgsledermøte slik som foreskrevet nedenfor. Når det foreligger et gyldig innstilling fra utvalgsledermøtet, skal Hovedstyre behandle saken neste styremøte. Hovedstyret er ikke bundet av utvalgsledermøtets innstilling, men dersom det fattes et vedtak som utvalgsledere er uenige skal det gis en særlig begrunnelse for avgjørelsen. Dersom utvalgsledere vil ta dette videre, skal saken opp i Kontrollkomiteen. 7.0 Stabsfunksjoner 15

16 7.1. Utvalg Markedsavdelingen, Økonomiavdelingen og Strategisk avdeling er SCKs fungerende stabsfunksjoner Organisering, oppgaver og myndighet Markedsavdelingen Markedsavdelingen skal arbeide for å ha full kontroll over kontaktede aktører i næringslivet, samt følge opp eksisterende samarbeidspartnere og skreddersy avtaler etter det enkeltes selskaps behov. Representanter i Markedsavdelingen har myndighet til å kontakte eksterne aktører på vegne av SCK. Representanter i Markedsavdelingen har myndighet til å inngå mindre kortsiktige avtaler med eksterne aktører, såfremt Markedsansvarlig eller Leder av SCK godkjenner dette Økonomiavdelingen Økonomiavdelingens ansvarsområder omfatter bilagsføring, samt kontroll og utarbeidelse av budsjett og regnskap for SCK i samarbeid med Økonomiansvarlig. Økonomiavdelingen skal også påse at det opprettholdes god kommunikasjon innad i SCK i forbindelse med økonomi og budsjett. Økonomiansvarlig har det overordnede ansvaret for avdelingen, og det vil i tillegg bli valgt en nestleder. Hvelvet har sin egen økonomiansvarlig som fungerer som aktivt medlem av Hvelvet. Hvert medlem av Økonomiavdelingen har myndighet til å godkjenne utgifter som er i henhold til budsjett. Utgiftsførende kontrakter skal undertegnes Økonomiansvarlig, eller leder av SCK da det er leder som er juridisk ansvarlig Strategisk avdeling Strategisk avdeling har som oppgave å jobbe med å utforme strategier og løsninger for å utvikle SCK som en helhet. I samarbeid med Hovedstyret Oslo, Bergen, Trondheim og utvalgsledere skal strategisk avdeling lage en strategi som er gjeldende for -3- tre år. Strategisk avdeling skal rapportere til Hovedstyret og Kontrollkomiteen -1- en gang i måneden. Leder for Strategisk avdeling kan delta på møter med Hovedstyret dersom dette er ønskelig. Strategisk avdeling skal være et bindeledd mellom lokalavdelingene Trondheim, Bergen og Oslo. 8.0 Kontrollkomiteen 8.1. Organisering og oppgaver Kontrollkomiteen har det over overordnede ansvaret for å kontrollere at den daglige driften av SCK til enhver tid skjer i henhold til vedtektene. Alle medlemmer i SCK har til enhver tid anledning til å be om å få en sak behandlet av Kontrollkomiteen. Kontrollkomiteens medlemmer skal ha vært et aktivt medlem av SCK i ett -1- år. Kontrollkomiteen er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Generalforsamlingene samt opprettelsen av valgkomité. Kontrollkomiteen skal bestå av maks -5- fem og minst -3- tre komitémedlemmer. Ved endt skolegang skal komitemedlemmer fratre fra sine oppgaver som medlem av Kontrollkomiteen Myndighet Kontrollkomiteen skal ha tilgang til alle utvalgs og Hovedstyrets dokumenter og referat samt dokumenter som anses nødvendige for å utføre sin oppgave i henhold til vedtektene. Dette gjelder også økonomiske oversikter fra utvalgene og styreprotokoller. Kontrollkomiteen kan be om en redegjørelse fra Hovedstyret i enhver sak som omhandler SCK. I tillegg har personer som representerer SCK i ulike råd og styrer møteplikt ved innkallelse av Kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen kan be om en økonomisk redegjørelse fra økonomiansvarlig, dersom de ser at dette er nødvendig. Kontrollkomiteen kan på vegne av medlemmer i SCK utføre 16

17 redaksjonelle endringer i vedtektene, som navn, titler og formelle eller skriftlige feil i vedtektene, med godkjenning av Hovedstyret. Kontrollkomiteen kan ikke være crew i arrangementer i regi av SCK som kan føre til partisk holdning. Kontrollkomiteen har mulighet til å be om å få komme på møter før agenda blir sendt ut. Hvis kontrollkomiteen ønsker å delta på møte etter agenda er sendt ut, må dette klargjøres med leder for det aktuelle utvalget. 9.0 Tillitsutvalget 9.1 Organisering Tillitsutvalget (TU) for Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole og Norges Helsehøyskole ligger under Fagansvarlige i Hovedstyret. Fagansvarlig MH har TU-møter for Markedshøyskolen, Fagansvarlig NHCK har TU-møter for Norges Helsehøyskolen, Fagansvarlig NKH-bachelor har TUmøter for bachelorlinjer ved Norges Kreative Høyskole og Fagansvarlig NKH-fagskole har TU-møter for fagskolelinjer ved Norges Kreative Høyskole. TU er underlagt NOKUT og følger dermed de retningslinjer gitt av NOKUT NKS nettstudier Det er en tillitsvalgt for NKS nettstudier, i tillegg til en vara-representant. Det vil være han eller hennes ansvar å representere alle studentene ved NKS nettstudier, uavhengig av hvilket institutt studentens emne tilhører Representanter i ulike utvalg Fagansvarlig MH er representant i Bibliotekutvalget, Undervisningsutvalget, Høyskolekollegiet og Klagenemda ved MH. Fagansvarlig NHCK er representant i Undervisningsutvalget og Høyskolekollegiet. Fagansvarlig NKH-fagskole og Fagansvarlig NKH-bachelor er representant i Undervisningsutvalget. Tillitsutvalget for NKS er representant i læringsmiljøutvalget Formål Hensikten med Tillitsutvalget er å fremme studentenes faglige rettigheter og velferdsmessige interesser, og formidle dette videre opp i systemet. Fagansvarlige for sin respektive skole har informasjonsplikt til TU angående ordinær informasjon fra skolens administrasjon, SiO og SCK. Fagansvarlige bringer faglige saker opp i de aktuelle organer Markedshøyskolen og Norges Helsehøyskole HR-ansvarlig har informasjonsplikt til TU angående ordinære saker fra skolens administrasjon, SiO og SCK. HR-ansvarlig bringer velferdsmessige saker opp i de aktuelle organer NKS nettstudier Den tillitsvalgte vil ta i mot saker på vegne av studenter på NKS og sende sakene til den respektive fagansvarlige det måtte gjelde, slik at vedkommende kan ta det med videre til administrasjonen. Det skal være en tett dialog mellom den tillitsvalgte og de fagansvarlige Medlemmer Tillitsutvalget består av -2- to representanter, en representant og en vara, fra hver klasse. Representantene sitter for -1- ett år av gangen og følger skoleårskalenderen. Representantene kan stille til gjenvalg Markedshøyskolen Ved Markedshøyskolen er det ett unntak for studenter som går 3. og 4. semester, som da sitter i et semester av gangen. Representantene kan stille til gjenvalg. 17

18 NKS nettstudier Tillitsvalgt består av -2- to representanter, en tillitsvalgt og en vararepresentant. Representantene sitter for -2- to år av gangen. Representantene kan stille til gjenvalg. 9.5 Oppgaver Tillitsutvalget har som oppgave å diskutere aktuelle saker som opptar studentene. De skal til enhver tid handle til studentenes beste. Aktuelle oppgaver for Tillitsutvalget er som følger: - Være et talerør for studentene i saker som griper inn i studiesituasjonen. - Sørge for informasjon til klassene / kommunikasjon med klassene sine. - Være et bindeledd mellom Fagansvarlig, studentene, SIO og administrasjonen - Ha en rådgivende rolle i saker som griper direkte inn i studiesituasjonen overfor Fagansvarlig samt administrasjonen - Arbeide for et samarbeid mellom Tillitsutvalget, administrasjon og faglig stab. - Sørge for at klassemiljøet er godt eller gjøre eventuelle tiltak for å bedre det. 9.6 Saker for tillitsutvalget Som sak for Tillitsutvalget regnes enhver sak som er av faglig eller velferdsmessig art og som bringes opp fra klassene gjennom den enkelte tillitsvalgt eller henvendelse fra enkeltpersoner. 9.7 Møter Møter avholdes minst -3- tre ganger i semesteret. Kan verken tillitsvalgt eller vararepresentanten stille til møte, skal det beskjed gis til Fagansvarlig og representanten skal sende en annen representant fra klassen og informere Fagansvarlig om hvem som stiller Møtepliktige Alle tillitsvalgte har møteplikt og talerett, men kun -1- én stemme kan avgis fra hver klasse. Tillitsvalgte må være tilstede på minst 75% av møtene for å få attest for sitt verv. Alle tillitsvalgte er også møtepliktige ved høstens og vårens Generalforsamling Innkalling Det skal avholdes møter etter behov og når sakene tillater det. Innkalling til agenda skal foreligge -7- syv dager før møtedag. Det påligger Fagansvarlige å foreta innkalling. Dersom personer fra SCK eller administrasjonen skal være tilstede, kaller Fagansvarlig inn de aktuelle personene Ordstyrer Fagansvarlige for sine respektive skoler er ordstyrer. Dersom Fagansvarlig er fraværende, er det Fagansvarlig ansvar å finne en stedfortreder. Dette skal være en representant i fra Hovedstyret. Det skal skilles mellom innlegg, kommentarer og spørsmål til innlegg (såkalt replikk). Det påligger ordstyrer å sørge for at møteorden blir opprettholdt Agenda -Godkjennelse av innkallelse -Dersom det påvises feil ved innkallingsprosedyren, kan tillitsutvalget ikke vedta gyldige vedtak. -Godkjennelse av referat. Det påligger ordstyrer å framlegge det foregående referat. -Referat som ikke blir godkjent skal føres opp på nytt og framlegges på neste ordinære møte. -Informasjon og saker fra administrasjonen -Informasjon fra SCK -Eventuelt faglig -Eventuelt velferd 18

19 Referat På hvert møte skal det føres referat. Referatet skal sendes til tillitsvalgte og Hovedstyret innen 7- syv virkedager Votering Tillitsutvalget er stemmeberettigede når minst 50 % av medlemmene er tilstede. Kun én stemme kan avgis fra hver klasse. Vedtak, valg og avstemninger skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har den Fagansvarlige dobbeltstemme Årsrapport Etter hver periode skal det skrives en rapport om studieåret som har gått. Den Fagansvarlige for sin respektive skole har ansvar for å etablere et arkiv med alle referater NKS Nettstudier NKS avholder ikke møter for studentene. Alt av kommunikasjon vil foregå via intranett eller sosiale medier. 9.8 Valg av tillitsvalgte Valg av tillitsvalgte og vararepresentanter skjer innen -3- tre uker fra ordinær studiestart. Ansvaret for dette blir gjennomført av den Fagansvarlige. Fagansvarlig har ansvaret for å informere nye studenter om oppgavene for utvalget. Resultatet av avstemningene skal skriftlig meddeles i studieavdelingen. Første møte skal finne sted i løpet av september måned. Tillitsvalgte står ansvarlig for å levere statusrapport innen gitt frist av den aktuelle administrative studieleder. Rapporten skal leveres til den aktuelle administrative studieleder NKS Nettstudier Det vil være den administrasjonen ved NKS som vil ha ansvar for å informere om valg av tillitsvalgt og vararepresentant, i tillegg til gjennomføringen av dette Rutiner Alle utvalg, stabsfunksjoner samt Hovedstyret er pålagt å følge de rutiner som nevnt under. Alle rutinemessige dokumenter skal alltid sendes inn til Nestleder i Hovedstyret samt til Kontrollkomiteen Dokumenter Punktene nedenfor omhandler alle utvalg, stabsfunksjoner og Hovedstyret. Der hvor differensiering er nødvendig er dette spesifisert Innkalling Innkalling regnes som korrekt fremlagt når den er distribuert til alle medlemmer av det gjeldende utvalget minst 24 timer før møtestart. Innkallingen skal alltid ha vedlagt agenda, sakspapirer og referat. Det påligger Nestleder for utvalget å sende ut innkalling til møtet. For de utvalg som ikke besitter en Nestleder er det leders oppgave å foreta disse Agenda Agendaen for møtet skal gi en oversikt over hvilke saker som skal tas opp på møtet. Alle aktive medlemmer av SCK kan fremme ønske om å få en sak oppskrevet i et møtes agenda. Agenda skal alltid inneholde følgende punkter: -Godkjenning av Innkalling. -Godkjenning av Referat. -Godkjenning av Statusrapporter. -Orienteringssaker. -Beslutningssak. -Eventuelt 19

20 Sakspapirer Sakspapirer skal i korthet beskrive sakens innhold for å gi mulighet for at møtedeltagere kan forberede seg på saken. En sak som ikke er ført i Sakspapirene skal i Referatet føres på eventuelt. En slik sak kan dermed ikke vedtas på møtet. Sakspapirer skal alltid inneholde følgene saker fra agendaen: - Godkjenning av statusrapporter - Orienteringssaker - Beslutningssak Referat I referatet skal alltid føres hvem som var innkalt samt hvem som var tilstede under møtet. Ferdig ført referat skal sendes til Nestleder i Hovedstyret og Kontrollkomiteen senest -2- to dager etter møtet, og skal ligge vedlagt ved innkalling til neste møtet. Referatet regnes som korrekt fremlagt når det er distribuert til alle referatets interessenter Statusrapporter Statusrapporter skal skrives av alle medlemmer i alle utvalg, stabsfunksjoner og Hovedstyret. Statusrapporter skal følge de retningslinjer satt av driftshåndboken. Statusrapporten skal sendes inn til utsender av møteinnkalling i forkant av et møte slik at rapportene kan føres i sakspapirene Møter - Et utvalg er pliktig til å holde møter hver 14 dag. - Stabsfunksjoner er pliktig til å holde møte -1- en gang hver måned. - Hovedstyret er pliktig til å holde møte -1- en gang i uken. - Komiteer er pliktige til å holde møte dersom -1- ett av medlemmene ønsker dette. - Er det behov for flere møter kan Leder eller Nestleder for utvalget, Leder og Nestleder i Hovedstyret og Kontrollkomiteen vedta dette Ekstraordinære møter Det kan innkalles til Ekstraordinært møte ved akutt behov for møtevirksomhet. Innkallingen kan sendes ut inntil tre timer før møtestart og skal fremlegges på lik linje med ordinære møter Møteberedtigde og møtepliktige Møteberedtigde Ethvert aktivt medlem kan forespørre om å delta på et møte. Kontrollkomiteen, Hovedstyret, Markedsavdelingen og Økonomiavdelingen står fritt til å sende en representant på et møtet dersom dette er ønskelig. En slik handling krever at oppmøtet blir varslet i forkant av møtet Møtepliktige Ethvert medlem av et utvalg, stabsfunksjon, Hovedstyret eller komité er pliktig til å møte på sine respektive møter. Utvalgsledere er også pliktige til å møte på Utvalgsledermøte. Dersom en møtepliktig ikke kan stille på et møtet skal dette skriftlig rapporteres til utsender av møteinnkallingen Votering Alle møtepliktige er stemmeberettigede ved votering. Et utvalg er beslutningsdyktig når minst 50% av møtets møtepliktige er tilstede. Leder eller Nestleder må være tilstede dersom et vedtak skal fattes. Votering skjer ved håndsopprekning og fattes ved simpelt flertall. Hemmelig votering skal gjennomføres dersom -2- to av de møtepliktige ønsker dette. Ved stemmelikhet har Leder dobbeltstemme. 20

21 Observatører, med unntak av KK, kan best forlate møtet før votering dersom -2- to stemmeberettigede ønsker dette Et utvalg kan, dersom det er spørsmål om tid, foreta et vedtak som en sirkulasjonssak såfremt alle medlemmer er inkludert. Sirkulasjonssaken skal oppføres på førstkommende møte Utvalg Valg av utvalgsmedlemmer forekommer i tiden rundt høstens Generalforsamling. Utvalgsledere blir valgt av sittende Hovedstyret. Resterende stillinger velges av sittende utvalgsleder i samarbeid med Hovedstyret. Alle utvalg er underlagt Hovedstyret, og er pliktig til å følge vedtekter og retningslinjer, samt arbeide innenfor de handlingsplaner og den politiske plattformen som er satt av generalforsamlingen. Supplerende, vikarierende eller erstattende tiltredelser av nye stillinger skal utlyses og rekrutteres av HR-ansvarlig og Nestleder i Hovedstyret i samarbeid med Leder for det aktuelle utvalget Intensjonsavtaler Det skal finnes intensjonsavtaler mellom Hovedstyret og alle utvalg og stabsfunksjoner innad i SCK. Hovedstyret har ansvaret for å utarbeide disse. Avtalene skal reforhandles minst -1- en gang i året Hvelvet Det skal skrives særskilt intensjonsavtaler mellom Hvelvet og Hovedstyret som omhandler retningslinjer for salg og distribusjon av alkohol, samt rammeverket rundt den helhetlige driften av Hvelvet Økonomiavdelingen Det skal skrives særskilte intensjonsavtaler mellom Økonomiansvarlig og Økonomiavdelingen som omhandler det økonomiske ansvaret og straffeområdet rundt behandlingen av SCKs midler Markedsavdelingen Det skal skrives særskilte intensjonsavtaler mellom Markedsansvarlig og Markedsavdelingen som omhandler retningslinjene rundt utøvelse av kontakt med eksterne aktører Hovedstyret Det skal skrives særskilte intensjonsavtaler mellom Leder av SCK og samtlige styremedlemmer av Hovedstyret som omhandler de ansvarsområder som styrevervet medbringer Honorarer Arbeid som utføres i SCK skal ikke lønnes individuelt. Individuelle godtgjørelser, honorarer, gaver eller lignende skal godkjennes av Hovedstyret. Hovedstyret skal informere om dette i sin halvårsrapport. Eventuelle honorarer til Hovedstyret skal godkjennes ved høstens Generalforsamling Opprettelse og nedleggelse av utvalg Hovedstyret har myndighet til å opprette eller nedlegge utvalg. Ved en slik handling trengs det 2/3 flertall i Hovedstyret og Hovedstyret er pliktig til å rådføre seg rundt saken med utvalgsledere Profilhåndboken Profilhåndboken tar for seg retningslinjer på hvordan vi profilerer oss utad med henhold til logo, hjemmeside, grafisk utforming og alt materiell som produseres. Det er PR- og kommunikasjonsansvarlig som har ansvar for at denne følges av hele organisasjonen 13.0 Linjeforening Alle linjeforeninger står som en del av SCK, men den daglige driften overlates til det valgte styret ved 21

22 de respektive linjeforeninger. Linjeforeningene vil ha egne vedtekter som ikke strider med SCK sine vedtekter, som også skal godkjennes av Hovedstyret v/ SCK. De vil stå økonomisk selvstendig. Alle ledere i linjeforeningene vil være i et "faglig utvalg" Økonomi 14.1 Kostnadsførende kontrakter Kostnadsførende kontrakter kan forhandles og utarbeides av et utvalg i samråd med utvalgets økonomimedarbeider. Alle kontrakter skal uten unntak undertegnes av enten Leder i Hovedstyret eller Økonomiansvarlig Inntektsgivende kontrakter Inntektsgivende kontrakter kan forhandles og utarbeides av Markedsavdelingen. Alle kontrakter skal uten unntak undertegnes av Leder i Hovedstyret og Markedsansvarlig eller Leder for Markedsavdelingen Budsjett og regnskap Fullstendig budsjett utformes av og legges frem av Økonomiansvarlig ved høstens Generalforsamling for førstkommende periode. Påtroppende Økonomiansvarlig har mulighet til å revidere dette budsjettet ved Vårens Generalforsamling. Årsregnskapet for foregående år skal ferdigstilles av Økonomiansvarlig for gjeldende periode og fremstilles for Hovedstyret innen 21. januar. Årsregnskapet skal bli godkjent av en ekstern revisor, som vedtas på Generalforsamlingen. Det skal i tillegg fremlegges et periodebudsjett og et perioderegnskap som inkluderer de arrangementer satt og planlagt under gjeldende periode. Begge regnskap skal legges frem og godkjennes på vårens Generalforsamling. Sak 12 Kommentar: Eventuelt Generalforsamlingen kan skriftlig fremme saker til diskusjon under dette punktet inntil ordstyrer setter strek. Det var ingen Eventuelt saker fremmet før sak nummer 5. 22

23 23

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer