Protokoll. Vårens Generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15"

Transkript

1 Protokoll Vårens Generalforsamling

2 Dagsorden Generalforsamling Vår :00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og tellekorps - Sak 3: Valg av 2-to representanter til godkjennelse av protokoll - Sak 4: Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden - Sak 5: Årsregnskap 2014 presenteres og tas til orientering - Sak 6: Presentasjon og godkjennelse av revidert Budsjett Sak 7: Presentasjon og godkjennelse av Studentpolitisk plattform - Sak 8: Godkjennelse av søknad om medlemskap i Norsk Studentorganisasjon (NSO) - Sak 9: Godkjennelse av Fagansvarlig NKH-fagskolen - Sak 10: Godkjennelse om innhenting av revisor - Sak 11: Godkjennelse av vedtektsendringer - Sak 12: Eventuelt Ca Generalforsamlingen avsluttes av ordstyrer. Antall i salen: 78 Antall ikke stemmeberettigede: 9 Stemmeberettigede : 69 Sak 1 Forslagsstiller: Forslag til vedtak: Forslagets kjennelse: Godkjennelse av innkalling Kontrollkomiteen v/ SCK Generalforsamlingen godkjenner innkallingen. Godkjent Sak 2 Forslagsstiller: Forslag: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og tellekorps Kontrollkomiteen v/ SCK Ordstyrer: Tom-Eirik Bergholt Bisitter: Jon Stavnsborg Referenter: Lena Olsen, Sara Madsen Tellekorps: Ane Larsson, Nanna Nyquist, Simone Valby Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fremlagte forslag til ordstyrer, bisitter, referenter og tellekorps. 2

3 - Grunnet frafall av Simone Valby stiller Kontrollkomiteen med kun to kandidater til Tellekorps. Det foreslås at det ikke er behov for en tredje person. Forslagets kjennelse: Godkjent Sak 3 Forslagsstiller: Forslag: Forslag til vedtak: Forslagets kjennelse : Valg av 2-to representanter til godkjennelse av protokoll Kontrollkomiteen v/ SCK Amund Hol, Andrea Grøndal Berg Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslaget. Godkjent Det informeres om at det blir pause etter sak 10. Dersom man har noe eventuelt må dette inn før sak 5. Sak 4 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen v/ SCK Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslaget. - Bisitter leser opp forretningsorden Forslagets kjennelse: Godkjent Sak 5 Årsregnskapet 2014 presenteres og tas til Orientering Forslagsstiller: Bastian Snorre Joshua Conrad, Økonomiansvarlig Hovedstyret 2014 & Hovedstyret v/sck Forslag til vedtak: Årsregnskapet 2014 tas til orientering Økonomiansvarlig i Hovedstyret 2014 legger frem årsregnskapet for 2014.Vi har gått kr i overskudd. Viser total oversikt. Driftsbudsjettet: Inneholder alt som ikke går innenfor et spesifikk utvalg. Har høyere utgifter enn forventet, skyldes flere ting, uforutsette utgifter og Hvelvet. Oppstartsseminaret ble dyrere enn forventet, dette var antatt på forhånd. Hovedstyret: Litt over budsjett. Fått kr fra Campus Kristiania og kr mer enn planlagt fra sponsorer. Ellers ingen store endringer. =ego: Fått ekstra støtte, deretter brukt mer penger på dette. Mer på underholdning og catering. Solgte litt færre billetter enn forventet Into campus: Solgte for kr mer enn planlagt. Levert et overskudd på kr totalt. 3

4 Event: Snøballet, eksamensfest og beerfest. Også litt svakere billettsalg enn forventet, gjenganger. Litt under budsjett på mye, noe som er veldig bra. Idretten: mangler detaljer rundt utgiftene, men utvalget har hold seg godt til budsjettet. Karriereuka: Går litt i pluss, ble gjort endringer underveis. Brukt kr mindre enn planlagt Komunnikasjonsavdelingen: Brukt mindre enn planlagt. Spart inn kr i forhold til budsjett Kontrollkomiteen: 4510 kr under budsjett. Punktet om mat er når man drar ut å spiser med det nye styret på høsten. Markedsavdelingen: Står for salg av stand-plasser. Slet med karriereuka, med kommunikasjonen. Utover det har dem holdt seg fint under budsjett. Kurs-posten har ikke blitt rørt. Ikke like mye standplasser på Into Campus som tidligere. Strategisk avdeling: Ny avdeling, vanskelig å forutse kostnader. Oppjustert i løpet av året med tanke på reiseutgifter. Ellers spart inn på seminar, 3000kr mer enn planlagt på reiseutgifter. Økonomiavdelingen: Gått 6436kr under budsjett. Spart på kurs, Kick-Off og overtidsmat. Hvelvet: Var uheldig med vannlekkasje og trengte derfor elektriker osv. Tok del i Into Campus og fikk inn en del der. En del uforutsette utgifter og fikk derfor hjelp av SCK. Underskudd på kr. Det informeres om at Hemsedal og slike arrangementer ikke er tatt med i dette budsjettet. Fordi det finansieres av salg av billetter. Forslagets kjennelse: Godkjent Sak 6 Presentasjon og godkjennelse av revidert budsjett 2015 Forslagsstiller: Forslag til vedtak: Fredrik Tomter Skancke, Økonomiansvarlig Hovedstyret & Hovedstyret v/sck Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslaget. Økonomiansvarlig i hovedstyret 2015 legger frem det reviderte budsjettet. Salgsinntekter hvelvet og hemsedaltur er her inkludert, derfor en større sum. Ønsker å satse på nye arrangementer og poster som vaffeltorsdag og filmkvelder og det er derfor det er et ønske om å revidere budsjettet for noen av utvalgene, samtidig søke penger fra Campus Kristiania og Kulturstyret. Kulturstyret er der vi har mulighet til å søke penger på vegne av våre utvalg. Revidert på eksamensfest og vinterfest, gjort om til de faktiske tallene som det ble. Eksamensfesten er endret fordi man ønsker rimeligere billetter. Hemsedal: budsjettert med de tallene/billettsalg for i år. Ticketco sin provisjonsmodell blir vist frem der vi ser hvor mye de tar per solgte billett. Driftsbudsjett: Redusert utgifter. Hovedpoenget her er at vi øker kontorrekvisita. Skiftet logo og profil så trenger ikke like mye promomateriell. De nye tilbudene gjør at vi øker Hovedstyret sitt budsjett som vil gå til klassekasse, vaffeltorsdag og juleavslutning, sommerseminar, filmkvelder osv. Kontrollkomiteen: Gaver frafaller. Trykksaker går nå gjennom det nye printsenteret og reduserer derfor utgifter. 4

5 Økonomiavdelingen: Fjernet kurs og opplæring, dette dekkes av skolen. Strategiskavdeling: Det bemerkes at dette kun gjelder for Oslo Markedsavdelingen: Fjernet overtidsmat, men det er mulig å søke ved behov. Kommunikasjonsavdelingen: Dette kan bidra til at flere ser oss og at det blir attraktivt. Vil øke budsjett med tanke på utstyr. Vil ikke at de skal bruke privat utstyr. Into Campus: Endring med støtte fra Campus Kristiania og Kulturstyret. Revidert for å få mulighet til å kunne søke fra Kulturstyret. Endret promosjon til 5 i stedet for 3 på ticket.co. Pengene fra kulturstyret må legges inn i budsjettet for at man skal kunne søke derifra, derfor ligger det allerede inne. Event: Endret på eksamensfesten og kuttet støtte fra SCK. Allerede funnet lokal til eksamensfest og det er derfor allerede revidert inn. Mangler en faktura. Idretten: Der har vi endret ved at de allerede har fått støtte fra SCK på kr kr. Lagt inn Kulturstyret og Hemsedal. Lagt inn at det nye løpelaget får mulighet til å melde seg på konkurranser og stafetter. Småjusteringer med andre medlemsavgifter og påmeldingsavgifter. Hemsedal er basert på tall fra i fjor. Karriereuka: Revidert ned støtte fra SCK, ønsker mulighet til å søke Kulturstyret og er større sannsynlighet til å få støtte. Hvelvet: Akkurat slik det var. Vannlekkasje osv. har påvirket. Linjeforeningene: Ønske om å få penger til gaver til foredragsholdere. Det er derfor satt inn 1000 kr per linjeforening. Vil søke samme summen fra Kulturstyret. Forslagets kjennelse: Godkjent Sak 7 Forslagstiller: Forslag til vedtak: Presentasjon og godkjennelse av Studentpolitisk plattform Hovedstyret v/sck Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslaget. PR ansvarlig i hovedstyret presenterer. 1) Studenter får lån og stipend for juni 2) Stipend som tar hensyn til semesteravgiften som betales i skolepenger 3) Rimeligere kollektivtransport for studenter 4) Fagskolestudentenes rettigheter (studentboliger, SiO med mer) 5) At studenter burde få penger for praksis arbeid 6) Raskere utbygging av flere studentboliger Forslagene er presentert i prioriteringsrekkefølge. 10% har svart på undersøkelsen, ca 350 studenter. Diskusjon rundt prioriteringene og hva man mener er viktigst. Forslag fra Generalforsamlingen: Vi utsetter saken og tar det videre til et forum. Vi godtar ikke sakene, men SCK skal gå ut med mer informasjon, markedsføre og opprette forum. I dette forumet vil de få mulighet til å bestemme den prioriterte rekkefølgen. 5

6 Forslagets kjennelse: Godkjent Generalforsamlingens forslag. Sak 8 Forslagstiller: Forslag til vedtak: Godkjennelse av søknad om medlemskap i Norsk Studentorganisasjon (NSO) Hovedstyret v/sck Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslaget Leder i SCK fremmer forslag: Det vi i SCK mener bør høres i andre store studentorganisasjoner slik som NSO. Koster noe å være med per student, men dette vil skolen betale fra den potten som CK allerede betaler til SIO. Skolen vil ikke sette opp semesteravgiften, men en mindre andel går til SIO og noe går til NSO. Dette løses internt i SIO om vi betaler de mindre. Forslagets kjennelse: Godkjent Sak 9 Forslagstiller: Kommentar: Forslag til vedtak: Godkjennelse av Fagansvarlig NKH-fagskolen Hovedstyret v/sck Etter at Alan Melby avsluttet sine studier ved NKH, har Regine Evensen fungert som Fagansvarlig. Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslaget. Regine presenterer seg selv og hovedstyret anbefaler henne på det sterkeste. Forslagets kjennelse: Godkjent Sak 10 Forslagstiller: Forslag til vedtak: Godkjennelse om innhenting av revisor Hovedstyret v/sck Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslaget. Leder fremmer forslag om å ta inn en revisor og påpeker at det er forsvarlig og positivt å gjøre dette. Gjør at vi blir tatt mer seriøst. Forslagets kjennelse: Godkjent Etter pause: Antall i salen: 78 Antall ikke stemmeberettigede: 9 Stemmeberettigede : 69 6

7 Sak 11 Forslagstiller: Kommentar: Forslag til vedtak: Godkjennelse av vedtektsendringer Hovedstyret v/sck Hovedstyrets forslag til vedtekter er i stor grad gjennomgående under alle punkter og må ses på som en helhet. Forslaget diskuteres under et før punktene vedtas fortløpende, hver for seg og i den rekkefølge det blir fremstilt. Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslaget. Nestleder presenterer vetektsendringsforslaget og forklarer de endringer av betydning. Oppsummert er de er sentrale endringene som følger: NKS nettstudiene er inkludert. De skal nå ha talerett. 1.6 suspensjon er inkludert i vedtektene, ikke bare i driftshåndboka. 2. nytt punkt for NKS. De har ikke stemmerett på GF, men tale-, og forslagsrett og kan delta på arrangementer i regi av SCK. De betaler 25 kr per påmeldt fag ettersom de har enkeltfag. 3. Kun kortet ned, ingen endringer 4. Driftshåndbok er ikke endret, men punkt om innhold. 5. Stillingsbeskrivelser har blitt flyttet til driftshåndboka. Denne ligger ikke ute per dags dato, men man kan spørre om å få se den. Det anbefales at denne legges ut på nett. 6. Endring i saksprosedyrer og lisens. Utvalgslederne skal ha stemmerett, men Hovedstyret sin mening vil veie mest. Om man er uenig kan Kontrollkomiteen ta dette videre. 7. Tatt bort alle stillingsbeskrivelser og kortet ned. 8. Kontrollkomiteen: Har ikke endret mye, ganske likt som tidligere. 9. NKS er inkludert. 9.2 Fadderansvarlig i NKH er også inkludert. Tar imot saker på vegne av nettstudentene. Nytt punkt: må inkluderes om tillitsutvalget, der skal man sitte for 2 år (ikke ett) Møtepliktige: Tillitsutvalgte her er også møtepliktige ved Generalforsamling NKS avholder ikke møter, men kommunikasjon vil foregå gjennom internett. 10. Rutiner: Forenklet og gjort det mer klart. Endring om at referatet skal sendes ut to dager etter møtet til kontrollkomiteen og Nestleder, men også med innkalling til neste møte. 11. Utvalg: Satt inn intensjonsavtaler. Kun de utvalgene man vil ha dette med. Hovedstyret har også særskilte intensjonsavtaler nå er det slik at alle honorarer skal bli godkjent av Hovedstyret. 12. Profilhåndboken: Tar for seg retningslinjene på hvordan vi håndterer ting innad og utad. Denne har PR ansvarlig i hovedstyret ansvar for. 7

8 13. Linjeforeninger: Fjerne aktive medlemmer. Økonomisk selvstendig med egne vedtekter. Linjeforeninger får benytte seg av SCKs ressurser. 14. Økonomi: Spesifisert om kostnadsførende kontrakter. Inntektsgivende: kan forhandles og utarbeides av markedsavdelingen lagt inn at årsregnskapet skal være ferdigstilt innen 21. Januar. Hvert utvalg har en økonomiarbeider. Diskusjon vedrørende vedtektene Generalforsamlingen fremmet ønske om enkelte endringer av Hovedstyrets forslag. Endringene er som følger: Nye forslag: Definere hva en grov overtredelse er. Godkjent (jf. 1.6.) Definere hva et aktivt medlem er. Godkjent (jf. 1.4.) Godkjenner Generalforsamlingen at punkt tas med i vedtektene? Godkjent (jf ) 5.3. Hovedstyret skal kunne godkjenne tilskudd/endringer opp til en viss grense i budsjettet uten at Generalforsamlingen stemmer over dette. Grensen skal Kontrollkomiteen og Hovedstyret bli enige om i fellesskap. Dersom endringen er til ulempe for studentene vil Kontrollkomiteen ha noe å si, hvis ikke kan Hovedstyret godkjenne dette. Godkjent (jf. 5.3.) 13. Alle linjeforeninger står som en del av SCK, men den daglige driften overlates til det valgte styret ved de respektive linjeforeninger. Linjeforeningene vil ha egne vedtekter som ikke strider med SCK sine vedtekter, som også skal godkjennes av Hovedstyret v/ SCK. De vil stå økonomisk selvstendig. Alle ledere i linjeforeningene vil være i et "faglig utvalg". Godkjent (jf. 13.) 14. Budsjettet som skal godkjennes bør ligge i innkallingen slik at man kan forberede seg til Generalforsamlingen. Godkjent (jf. 13.) Presentasjon og godkjennelse av årsregnskap og eventuelt revidering av budsjett fremstilt av Kontrollkomiteen eller Hovedstyret. Godkjent (jf ) Legge til Linjeforeningene med en stripet linje i organisasjonskartet. Godkjent (jf. 1.7.) Forslagets kjennelse: Godkjent Det komplette settet med vedtekter etter Generalforsamlingens endringer våren 2015 er som følgende: 1.0. Organisasjon 1.1 Navn Organisasjonens fulle navn er Studentunionen ved Campus Kristiania og forkortes SCK. 1.2 Visjon og formål SCK er en partipolitisk og økonomisk uavhengig interesseorganisasjon. SCK drives av, med og for studenter ved Markedshøyskolen (MH), Norges Helsehøyskole (NHCK), Norges Kreative Høyskole (NKH) og NKS nettstudier (NKS). SCK skal arbeide med å ivareta og utvikle studentenes interesser både faglig, velferdsmessig og sosialt. SCK skal videre være et bindeledd mellom studentene, ledelsen, faglig stab og administrasjonen ved Campus Kristiania, næringslivet og andre institusjoner. 8

9 For å ivareta disse interessene skal SCK støtte den studentpolitikken som er best egnet for SCK som helhet. 1.3 Misjon Fremme et inkluderende og sosialt studentmiljø Gjøre studentene mer attraktive for næringslivet Arbeide for å oppnå økt studentpolitisk innflytelse Være synlige og tilgjengelige for medlemmer og eksterne aktører 1.4. Medlemskap Medlemmene av organisasjonen består av alle studenter ved MH, NHCK og NKH som betaler SCKkontingent. Kontingenten kreves inn av administrasjonen i forbindelse med semesteravgiften. Kontingenten er på kr. 250,00 per student per semester. Kontingenten kan endres etter vedtak på generalforsamlingen. Medlemmer som aktivt jobber innenfor organisasjonen i et styre, en stab eller et utvalg nevnt i Organisasjonskartet under, anses som et Aktivt Medlem NKS Nettstudier Studenter ved NKS betaler en SCK-kontingent på kr 25,00 per påmeldt fag. Kontingenten kreves inn av administrasjonen i forbindelse med påmelding av fag Oppløsning SCK kan oppløses dersom minst 50% av medlemmene skriftlig forlanger dette. Dersom dette skjer, skal førstkommende Generalforsamling opprette et midlertidig styre som kan avvikle driften økonomisk. Dersom det da er overskudd i SCK, vil dette bli forvaltet av Campus Kristiania inntil en ny studentorganisasjon opprettes Suspensjon SCK er underlagt norske lover. Grovt plikbrudd og vesentlig mislighold av norske lover, organisasjonens vedtekter, driftshåndbok eller uønsket adferd vil føre til suspensjon. Ved overtredelser flere ganger, kan det føre til utestengelse som et aktivt medlem i SCK. Det vil være Hovedstyret som tar denne avgjørelsen. 9

10 1.7 Organisasjonskart Generalforsamling Kontrollkomiteen Hovedstyret Strategisk Avdeling Økonomiavdelingen Markedsavdelingen Event Idretten Into Campus Kommunikasjonsavdelinge n Hvelvet Karriereuka Linjeforeningene 2.0 Generalforsamling 2.1. Generalforsamlingens formål Generalforsamlingen er SCKs øverste organ. Det påligger Kontrollkomiteen å arrangere og innkalle til Generalforsamling. Det holdes -2- to Generalforsamlinger hvert år. Generalforsamlingen velger Hovedstyre og godkjenner neste års budsjett hver høst, og godkjenner vedtektsendringer, årsregnskap og eventuelt revidert budsjett hver vår. Ethvert medlem av SCK har rett til å fremme saker ved generalforsamlingen under punktet «Eventuelt» Møteberettigde og møtepliktige Alle SCKs medlemmer og øvrige inviterte er møteberettigede. Alle utvalg av organisasjoner er møtepliktige og tillitsvalgte som representerer sin klasse på sitt fakultet er møtepliktig. Gyldig studentbevis skal fremvises for tilgang til Generalforsamlingen. Øvrig kan personer fremme ønske om deltagelse i forkant av Generalforsamlingen, og det foreligger Kontrollkomiteen å avgjøre dette Stemmeberettigede Alle medlemmer av SCK har stemmerett ved Generalforsamlingen ved fremvist gyldig studentbevis. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som stiller. 10

11 NKS nettstudier NKS nettstudier vil ha to representanter som vil være stemmeberettigede under Generalforsamlingen. Dette vil være studiestedets tillitsvalgt og vararepresentant. NKS nettstudier sine studenter vil tale gjennom disse representantene for å fremme sine forslag og innstillinger. Videre vil alle NKS ved påmelding, ha tale- og forslagsrett Innkalling Innkalling til Generalforsamlingen skal foreligge -3- tre uker før Generalforsamlingens møtedato. Innkallingen skal forekomme skriftlig via E-post. Dersom det påvises feil ved Innkallingen, kan ikke Generalforsamlingen fatte gyldige vedtak Frister - Forslag som ønskes behandlet av Generalforsamlingen må være levert Kontrollkomiteen innen -2- to uker før Generalforsamlingen. - Senest -1- én uke før generalforsamlingen skal det legges frem dagsorden samt øvrige dokumenter som skal behandles av Generalforsamlingen, inkludert budsjett og regnskap som skal diskuteres. - Benkeforslag kan stilles før valg av Hovedstyret under debatt, og avstemning kan skje når minst ¼ av de tilstedeværende stemmeberettigede forlanger det. - Vedtektsendringer kan ikke reises som benkeforslag, unntaksvis endring av ordlyd på korrekt fremlagt endring Agenda Følgende punkter skal alltid føres opp: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av -1- en ordstyrer, -1- en bisetter, -2- to referenter og -3- tre personer til tellekorps. Til dette skal Kontrollkomiteen skal stille med forslag til kandidater. Andre kandidater kan stilles som benkeforslag. 3.Valg av -2- to personer til godkjennelse av protokoll. Til dette skal Kontrollkomiteen stille med forslag til kandidater. Andre kandidater kan stilles som benkeforslag. 4. Godkjennelse av Dagsorden og Forretningsorden. 8. Eventuelt Særskilte punkter ved vårens Generalforsamling 5. Presentasjon og godkjennelse av årsregnskap og eventuelt revidering av budsjett fremstilt av Kontrollkomiteen eller Hovedstyret. 6. Godkjennelse av handlingsplan og politisk plattform. 7. Vedtektsendringer Særskilte punkter ved høstens Generalforsamling 5. Årsberetning fra Hovedstyret og Kontrollkomiteen tas til orientering. 6. Godkjennelse av budsjett for påløpende år 7. Valg av Hovedstyret 2.7. Protokoll Protokollen skal oppføre hvert punkt på agenda med, hvem som fikk saken tatt opp, sakens momenter, og dens eventuelle utfall. Videre skal det alltid føres hvor mange stemmeberettigede som var til stede. Protokollen regnes som korrekt når den er signert av, de to referentene som har ført protokoll, de to valgte personene til godkjennelse av protokollen samt leder av Kontrollkomiteen. Ferdig ført protokoll skal foreligge -2- to uker etter Generalforsamlingen ble avholdt Ordstyrer En representant fra Kontrollkomiteen er fungerende ordstyrer frem til og med punkt -3- tre på agenda. Ordstyrer skal ikke være medlem av Hovedstyret eller leder av et utvalg i SCK. Ordstyrer skal sørge for at møteorden blir holdt og at agenda blir fulgt. 11

12 2.9. Votering Votering skjer ved håndsopprekning. Vedtak fattes ved simpelt flertall Valg av Hovedstyret Valget skal foregå skriftlig og anonymt. For at en kandidat skal bli valgt til et verv i Hovedstyret er kandidaten avhengig av ½ av stemmene til de tilstedeværende stemmeberettigede. For å unngå fysisk omvalg dersom ingen kandidater oppnår ½ av stemmene, skal det i tilfelle ved flere enn -2- to kandidater, stemmes på kandidatene i prioritert rekkefølge fra nr Vedtektsendringer Vedtektsendringer skjer ved håndsopprekning. Vedtak fattes ved 2/3 flertall Valgkomite Valgkomiteen skal bestå av -3- tre representanter som velges av sittende kontrollkomité. Av disse skal -1- en representant være medlem av sittende Hovedstyret, dette kan ikke være Leder eller Nestleder av SCK. De -2- to øvrige representantene bør ikke ha verv i SCK, og minst -1- én av dem bør ikke ha gått på skolen de siste to årene. Valgkomiteen skal intervjue kandidatene til verv i Hovedstyret. Valgkomiteen skal redegjøre for stillingsbeskrivelsene og presentere opptil -2- to kandidater som de anser skikket til å holde appell ved generalforsamlingen innen 48 timer før Generalforsamlingen. Det er mulig å stille benkeforslag, men kun før kandidatene presenteres. Alle kandidatene skal forlate Generalforsamlingen før presentasjonen av den første kandidaten begynner. Det er kun kandidaten som presenteres som har mulighet til å oppholde seg i valglokalet. Kandidaten får så maks -3- tre minutter til å presentere hva han/hun ønsker å gjøre i stillingen. Kandidater som ikke selv kan stille på Generalforsamlingen har mulighet til å presentere seg på en annen måte. På generalforsamlingen skal Valgkomiteen komme med sin innstilling før votering gjennomføres. Dersom ett eller flere av vervene i Hovedstyret ikke besettes ved Generalforsamlingen, kan Generalforsamlingen gi det sittende Hovedstyret fullmakt til å konstituere vervet. Valgkomiteen er uavhengig SCK og kan benyttes ved rekruttering innad i organisasjonen dersom HR-ansvarlig, Utvalgsleder eller Hovedstyret er inhabile Forretningsorden for generalforsamlingen Adgang til Generalforsamlingen har alle medlemmene av SCK samt personer innbudt av SCK Hovedstyre. Alle deltakerne har talerett. Kun medlemmene i SCK har stemmerett. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter og tellekorps. Tegning til innlegg skjer ved å rekke opp -1- én finger. Tegning til replikk skjer ved å rekke opp -2- to fingre. Det må også fremvises personlig nummerskilt (utdelt) for taleliste. Innlegg skal ikke vare mer enn -3- tre minutter. Til hvert hovedinnlegg kan det gis inntil -2- to replikker, samt -1- én svarreplikk. Taletid per replikk er maks -2- to minutter. 12

13 Når ordstyrer finner at alle argumenter er fremkommet, foreslår vedkommende at strek settes. Alle forslag må være innkommet før strek settes. Oppheving av strek kan vedtas med absolutt flertall. Eventuell mistillit mot ordstyrer og/eller andre ved hennes/hans bord kan fremsettes, og det kreves 2/3 flertall for å effektuere dette. I så tilfelle overtar Leder i Kontrolkomiteen og utpeker ny ordstyrer. Forslag til dagsorden og forretningsorden gis øyeblikkelig, men likevel ikke slik at pågående innlegg avbrytes. Alle forslag som fremmes for votering skal fremsettes skriftlig og undertegnet, for å kunne bli sitert ordrett fra ordstyrer før votering. Benkeforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. Benkeforslag trenger 2/3 flertall for å kunne bli realitetsbehandlet. Vedtak på eventuelt-saker krever 2/3 flertall. Votering skjer skriftlig ved personvalg, og ved håndsopprekning dersom ikke annet er oppgitt. Ved all votering skal dørene være lukket. Simpelt flertall gjelder der ikke annet er spesifisert. Beregningsgrunnlag for vedtak er stemmeberettigede deltakere. Definisjon av flertall: Absolutt flertall: Minimum halvparten av stemmene Simpelt flertall: Minimum én stemme overvekt Kvalifisert flertall: Det forslag er vedtatt som oppnår en på forhånd fastsatt andel av avgitte stemmer Dørene lukkes -10- ti minutter etter møtestart. Personer som kommer senere enn dette må vente til første pause før de kan entre møtesalen. Personlig angrep og usømmelig ordbruk skal tiltales av ordstyrer og kan eventuelt bortvises. Berusede personer skal bortvises fra generalforsamlingen. Alle medlemmene har stemmerett ved fremlagt studentbevis. 3.0 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling får samme anvendelse som ved ordinær Generalforsamling Formål Ekstraordinær Generalforsamlings formål er avgjøre de saker som grunnet sin karakter ikke kan vedtas på et lavere organisasjonsnivå samt ikke kan utsettes til nærmeste ordinære Generalforsamling Innkalling Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles av Kontrollkomiteen hvis Hovedstyret ønsker det, når minst 10% av SCKs medlemmer forlanger det eller når samtlige utvalgsledere skriftlig forlanger dette. Det skal innkalles til Ekstraordinær Generalforsamling på senest -1- en ukes varsel til samtlige medlemmer av SCK, skriftlig på mail. Sammen med innkallingen skal agenda og samtlige behandlingsdokumenter foreligge Agenda Agendaen ved Ekstraordinær Generalforsamling skal være ført som følgelig i punkt

14 4.0 Driftshåndbok 4.1. Formål Driftshåndboken til SCK er organisasjonen retningslinjer for utøvelse av dens daglige drift. Driftshåndboken skal på ingen måte bryte vedtektene eller gi rom for tvetydigheter av vedtektene Ansvar Det er Nestleder i Hovedstyret som er ansvarlig for at Driftshåndboken følges av hele organisasjonen Innhold Driftshåndboken skal omfatte følgende punkter 1. Utvalgs og stillingsinstrukser 2. Rutiner for utvalg som ikke står spesifisert i vedtektene 4.4. Endringer Alle endringer av driftshåndboken skal gjøres i samarbeid med utvalgsledere. Alt av endringer skal rapporteres til Kontrollkomiteen samt Hovedstyret idet endringen er gjort. 5.0 Hovedstyret Hovedstyret har som formål å sørge for at den daglige driften til SCK fungerer tilfredsstillende og utviklende. Hovedstyret har også det overordnede juridiske og økonomiske ansvaret for organisasjonen som helhet Medlemmer Hovedstyret skal bestå av følgende 10 styremedlem Leder Nestleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig HR-ansvarlig PR- og Kommunikasjonsansvarlig Fagansvarlig Markedshøyskolen Fagansvarlig Norges Kreative Høyskole - bachelor Fagansvarlig Norges Kreative Høyskole fagskole Fagansvarlig Norges Helsehøyskole Hovedstyrets funksjonstid er -1- ett kalenderår Hovedstyrets oppgaver Hovedstyret er ansvarlig for at den daglige driften av SCK fungerer tilfredsstillende i henhold til vedtektene. Hovedstyret er ansvarlig for all økonomisk virksomhet i SCK, og fastlegger all økonomiske forhold. Hovedstyret skal forstå den økonomisk situasjonen ved hver Generalforsamling. Styret plikter til å sende en representant av sine til Høyskole Kollegiet, samt en representant fra Fagskolen og en fra Høyskolen til CK-styret. Det påligger avtroppende Hovedstyre i samarbeid med påtroppende Hovedstyret å utarbeide forslag til mål og strategier for kommende SCK-periode. Disse tas opp til godkjenning ved vårens Generalforsamling Styremøte Som Hovedstyresak regnes enhver sak som ikke kan betegnes som utvalgsledersak, men som: -Får konsekvenser for studenter ved Campus Kristiania -Vil medføre økonomiske forpliktelser for organisasjonen -Involverer strategiske beslutninger som gjelder hele organisasjonen -Saker som ikke kan løses uten formell kontakt med administrasjonen -Vedrører en utvalgsleders utførelse av sitt verv -Anmodning fra utvalg om at Hovedstyret behandler saken -Profilering og markedsføring av organisasjonen 14

15 -Av andre årsaker ikke faller inn under et utvalgs ansvarsområde - Saker som innebærer revidering av budsjett. Hovedstyret skal kunne godkjenne endringer i budsjettet uten at Generalforsamlingen stemmer over dette. Hovedstyret i samarbeid med Kontrollkomiteen kan i enighet bestemme en satt grense for størrelsen på endringer av budsjett som kan godkjennes uten Generalforsamlingen. Dersom endringen anses å være til ulempe for studentene vil Kontrollkomiteen kunne forlange at Generalforsamlingen godkjenner endringen. Er endringen å anses som fordelaktig for organisasjonens medlemsmasse vil Hovedstyret kunne godkjenne endringene Ansvarsfrihet Det avtroppende Hovedstyret gis ansvarsfrihet for sin periode etter at Generalforsamlingen har godkjent deres reviderte årsregnskap på vårens Generalforsamling Oppsigelse Dersom et styremedlem skulle trekke seg fra sitt verv, skal dette informeres til resterende styret som tar dette videre til Kontrollkomiteen. Det vil være Kontrollkomiteen sitt ansvar å finne en passende erstatter. Vedkommende vil fungere som en midlertidig erstatter, frem til personen godkjennes under en generalforsamling. 6.0 Utvalgsledermøte 6.1. Formål Formålet med utvalgsledermøtet er å fremme forslag og innstillinger til Hovedstyret, i tillegg til å forbedre den interne kommunikasjonen i SCK Medlemmer Utvalgsledermøte består av ledere i utvalg, stabsfunksjoner og styrer. Det vil være nestleder i Hovedstyret som vil være møteinnkaller og referent ved disse møtene Oppgaver Fremme den interne kommunikasjonen i SCK, bistå Hovedstyret å ta beslutninger, fatte vedtak og løse eventuelle stridigheter i SCK, samt arbeide med profileringen av SCK Saker for utvalgsledermøte Som utvalgsledermøtesak regnes enhver sak som: -Har sin årsak i stridighet mellom utvalg og/eller Hovedstyret -Diskutere vedtektsendringer -Strategiske planleggingsprosesser -Har betydelig konsekvens for organisasjonen - Intern kommunikasjon - Saker som har en konsekvens for mer enn ett -1- utvalg 6.5. Saksprosedyre og dissens I de tilfeller Hovedstyret får opp saker til vurdering, saker som kommer inn under betegnelsen utvalgsledersak, plikter Hovedstyret å ta denne opp på førstkommende ordinære utvalgsledermøte. Dersom saken er av en slik art at den ikke kan vente til neste møte, skal Hovedstyret vedta å innkalle til ekstraordinær utvalgsledermøte slik som foreskrevet nedenfor. Når det foreligger et gyldig innstilling fra utvalgsledermøtet, skal Hovedstyre behandle saken neste styremøte. Hovedstyret er ikke bundet av utvalgsledermøtets innstilling, men dersom det fattes et vedtak som utvalgsledere er uenige skal det gis en særlig begrunnelse for avgjørelsen. Dersom utvalgsledere vil ta dette videre, skal saken opp i Kontrollkomiteen. 7.0 Stabsfunksjoner 15

16 7.1. Utvalg Markedsavdelingen, Økonomiavdelingen og Strategisk avdeling er SCKs fungerende stabsfunksjoner Organisering, oppgaver og myndighet Markedsavdelingen Markedsavdelingen skal arbeide for å ha full kontroll over kontaktede aktører i næringslivet, samt følge opp eksisterende samarbeidspartnere og skreddersy avtaler etter det enkeltes selskaps behov. Representanter i Markedsavdelingen har myndighet til å kontakte eksterne aktører på vegne av SCK. Representanter i Markedsavdelingen har myndighet til å inngå mindre kortsiktige avtaler med eksterne aktører, såfremt Markedsansvarlig eller Leder av SCK godkjenner dette Økonomiavdelingen Økonomiavdelingens ansvarsområder omfatter bilagsføring, samt kontroll og utarbeidelse av budsjett og regnskap for SCK i samarbeid med Økonomiansvarlig. Økonomiavdelingen skal også påse at det opprettholdes god kommunikasjon innad i SCK i forbindelse med økonomi og budsjett. Økonomiansvarlig har det overordnede ansvaret for avdelingen, og det vil i tillegg bli valgt en nestleder. Hvelvet har sin egen økonomiansvarlig som fungerer som aktivt medlem av Hvelvet. Hvert medlem av Økonomiavdelingen har myndighet til å godkjenne utgifter som er i henhold til budsjett. Utgiftsførende kontrakter skal undertegnes Økonomiansvarlig, eller leder av SCK da det er leder som er juridisk ansvarlig Strategisk avdeling Strategisk avdeling har som oppgave å jobbe med å utforme strategier og løsninger for å utvikle SCK som en helhet. I samarbeid med Hovedstyret Oslo, Bergen, Trondheim og utvalgsledere skal strategisk avdeling lage en strategi som er gjeldende for -3- tre år. Strategisk avdeling skal rapportere til Hovedstyret og Kontrollkomiteen -1- en gang i måneden. Leder for Strategisk avdeling kan delta på møter med Hovedstyret dersom dette er ønskelig. Strategisk avdeling skal være et bindeledd mellom lokalavdelingene Trondheim, Bergen og Oslo. 8.0 Kontrollkomiteen 8.1. Organisering og oppgaver Kontrollkomiteen har det over overordnede ansvaret for å kontrollere at den daglige driften av SCK til enhver tid skjer i henhold til vedtektene. Alle medlemmer i SCK har til enhver tid anledning til å be om å få en sak behandlet av Kontrollkomiteen. Kontrollkomiteens medlemmer skal ha vært et aktivt medlem av SCK i ett -1- år. Kontrollkomiteen er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Generalforsamlingene samt opprettelsen av valgkomité. Kontrollkomiteen skal bestå av maks -5- fem og minst -3- tre komitémedlemmer. Ved endt skolegang skal komitemedlemmer fratre fra sine oppgaver som medlem av Kontrollkomiteen Myndighet Kontrollkomiteen skal ha tilgang til alle utvalgs og Hovedstyrets dokumenter og referat samt dokumenter som anses nødvendige for å utføre sin oppgave i henhold til vedtektene. Dette gjelder også økonomiske oversikter fra utvalgene og styreprotokoller. Kontrollkomiteen kan be om en redegjørelse fra Hovedstyret i enhver sak som omhandler SCK. I tillegg har personer som representerer SCK i ulike råd og styrer møteplikt ved innkallelse av Kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen kan be om en økonomisk redegjørelse fra økonomiansvarlig, dersom de ser at dette er nødvendig. Kontrollkomiteen kan på vegne av medlemmer i SCK utføre 16

17 redaksjonelle endringer i vedtektene, som navn, titler og formelle eller skriftlige feil i vedtektene, med godkjenning av Hovedstyret. Kontrollkomiteen kan ikke være crew i arrangementer i regi av SCK som kan føre til partisk holdning. Kontrollkomiteen har mulighet til å be om å få komme på møter før agenda blir sendt ut. Hvis kontrollkomiteen ønsker å delta på møte etter agenda er sendt ut, må dette klargjøres med leder for det aktuelle utvalget. 9.0 Tillitsutvalget 9.1 Organisering Tillitsutvalget (TU) for Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole og Norges Helsehøyskole ligger under Fagansvarlige i Hovedstyret. Fagansvarlig MH har TU-møter for Markedshøyskolen, Fagansvarlig NHCK har TU-møter for Norges Helsehøyskolen, Fagansvarlig NKH-bachelor har TUmøter for bachelorlinjer ved Norges Kreative Høyskole og Fagansvarlig NKH-fagskole har TU-møter for fagskolelinjer ved Norges Kreative Høyskole. TU er underlagt NOKUT og følger dermed de retningslinjer gitt av NOKUT NKS nettstudier Det er en tillitsvalgt for NKS nettstudier, i tillegg til en vara-representant. Det vil være han eller hennes ansvar å representere alle studentene ved NKS nettstudier, uavhengig av hvilket institutt studentens emne tilhører Representanter i ulike utvalg Fagansvarlig MH er representant i Bibliotekutvalget, Undervisningsutvalget, Høyskolekollegiet og Klagenemda ved MH. Fagansvarlig NHCK er representant i Undervisningsutvalget og Høyskolekollegiet. Fagansvarlig NKH-fagskole og Fagansvarlig NKH-bachelor er representant i Undervisningsutvalget. Tillitsutvalget for NKS er representant i læringsmiljøutvalget Formål Hensikten med Tillitsutvalget er å fremme studentenes faglige rettigheter og velferdsmessige interesser, og formidle dette videre opp i systemet. Fagansvarlige for sin respektive skole har informasjonsplikt til TU angående ordinær informasjon fra skolens administrasjon, SiO og SCK. Fagansvarlige bringer faglige saker opp i de aktuelle organer Markedshøyskolen og Norges Helsehøyskole HR-ansvarlig har informasjonsplikt til TU angående ordinære saker fra skolens administrasjon, SiO og SCK. HR-ansvarlig bringer velferdsmessige saker opp i de aktuelle organer NKS nettstudier Den tillitsvalgte vil ta i mot saker på vegne av studenter på NKS og sende sakene til den respektive fagansvarlige det måtte gjelde, slik at vedkommende kan ta det med videre til administrasjonen. Det skal være en tett dialog mellom den tillitsvalgte og de fagansvarlige Medlemmer Tillitsutvalget består av -2- to representanter, en representant og en vara, fra hver klasse. Representantene sitter for -1- ett år av gangen og følger skoleårskalenderen. Representantene kan stille til gjenvalg Markedshøyskolen Ved Markedshøyskolen er det ett unntak for studenter som går 3. og 4. semester, som da sitter i et semester av gangen. Representantene kan stille til gjenvalg. 17

18 NKS nettstudier Tillitsvalgt består av -2- to representanter, en tillitsvalgt og en vararepresentant. Representantene sitter for -2- to år av gangen. Representantene kan stille til gjenvalg. 9.5 Oppgaver Tillitsutvalget har som oppgave å diskutere aktuelle saker som opptar studentene. De skal til enhver tid handle til studentenes beste. Aktuelle oppgaver for Tillitsutvalget er som følger: - Være et talerør for studentene i saker som griper inn i studiesituasjonen. - Sørge for informasjon til klassene / kommunikasjon med klassene sine. - Være et bindeledd mellom Fagansvarlig, studentene, SIO og administrasjonen - Ha en rådgivende rolle i saker som griper direkte inn i studiesituasjonen overfor Fagansvarlig samt administrasjonen - Arbeide for et samarbeid mellom Tillitsutvalget, administrasjon og faglig stab. - Sørge for at klassemiljøet er godt eller gjøre eventuelle tiltak for å bedre det. 9.6 Saker for tillitsutvalget Som sak for Tillitsutvalget regnes enhver sak som er av faglig eller velferdsmessig art og som bringes opp fra klassene gjennom den enkelte tillitsvalgt eller henvendelse fra enkeltpersoner. 9.7 Møter Møter avholdes minst -3- tre ganger i semesteret. Kan verken tillitsvalgt eller vararepresentanten stille til møte, skal det beskjed gis til Fagansvarlig og representanten skal sende en annen representant fra klassen og informere Fagansvarlig om hvem som stiller Møtepliktige Alle tillitsvalgte har møteplikt og talerett, men kun -1- én stemme kan avgis fra hver klasse. Tillitsvalgte må være tilstede på minst 75% av møtene for å få attest for sitt verv. Alle tillitsvalgte er også møtepliktige ved høstens og vårens Generalforsamling Innkalling Det skal avholdes møter etter behov og når sakene tillater det. Innkalling til agenda skal foreligge -7- syv dager før møtedag. Det påligger Fagansvarlige å foreta innkalling. Dersom personer fra SCK eller administrasjonen skal være tilstede, kaller Fagansvarlig inn de aktuelle personene Ordstyrer Fagansvarlige for sine respektive skoler er ordstyrer. Dersom Fagansvarlig er fraværende, er det Fagansvarlig ansvar å finne en stedfortreder. Dette skal være en representant i fra Hovedstyret. Det skal skilles mellom innlegg, kommentarer og spørsmål til innlegg (såkalt replikk). Det påligger ordstyrer å sørge for at møteorden blir opprettholdt Agenda -Godkjennelse av innkallelse -Dersom det påvises feil ved innkallingsprosedyren, kan tillitsutvalget ikke vedta gyldige vedtak. -Godkjennelse av referat. Det påligger ordstyrer å framlegge det foregående referat. -Referat som ikke blir godkjent skal føres opp på nytt og framlegges på neste ordinære møte. -Informasjon og saker fra administrasjonen -Informasjon fra SCK -Eventuelt faglig -Eventuelt velferd 18

19 Referat På hvert møte skal det føres referat. Referatet skal sendes til tillitsvalgte og Hovedstyret innen 7- syv virkedager Votering Tillitsutvalget er stemmeberettigede når minst 50 % av medlemmene er tilstede. Kun én stemme kan avgis fra hver klasse. Vedtak, valg og avstemninger skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har den Fagansvarlige dobbeltstemme Årsrapport Etter hver periode skal det skrives en rapport om studieåret som har gått. Den Fagansvarlige for sin respektive skole har ansvar for å etablere et arkiv med alle referater NKS Nettstudier NKS avholder ikke møter for studentene. Alt av kommunikasjon vil foregå via intranett eller sosiale medier. 9.8 Valg av tillitsvalgte Valg av tillitsvalgte og vararepresentanter skjer innen -3- tre uker fra ordinær studiestart. Ansvaret for dette blir gjennomført av den Fagansvarlige. Fagansvarlig har ansvaret for å informere nye studenter om oppgavene for utvalget. Resultatet av avstemningene skal skriftlig meddeles i studieavdelingen. Første møte skal finne sted i løpet av september måned. Tillitsvalgte står ansvarlig for å levere statusrapport innen gitt frist av den aktuelle administrative studieleder. Rapporten skal leveres til den aktuelle administrative studieleder NKS Nettstudier Det vil være den administrasjonen ved NKS som vil ha ansvar for å informere om valg av tillitsvalgt og vararepresentant, i tillegg til gjennomføringen av dette Rutiner Alle utvalg, stabsfunksjoner samt Hovedstyret er pålagt å følge de rutiner som nevnt under. Alle rutinemessige dokumenter skal alltid sendes inn til Nestleder i Hovedstyret samt til Kontrollkomiteen Dokumenter Punktene nedenfor omhandler alle utvalg, stabsfunksjoner og Hovedstyret. Der hvor differensiering er nødvendig er dette spesifisert Innkalling Innkalling regnes som korrekt fremlagt når den er distribuert til alle medlemmer av det gjeldende utvalget minst 24 timer før møtestart. Innkallingen skal alltid ha vedlagt agenda, sakspapirer og referat. Det påligger Nestleder for utvalget å sende ut innkalling til møtet. For de utvalg som ikke besitter en Nestleder er det leders oppgave å foreta disse Agenda Agendaen for møtet skal gi en oversikt over hvilke saker som skal tas opp på møtet. Alle aktive medlemmer av SCK kan fremme ønske om å få en sak oppskrevet i et møtes agenda. Agenda skal alltid inneholde følgende punkter: -Godkjenning av Innkalling. -Godkjenning av Referat. -Godkjenning av Statusrapporter. -Orienteringssaker. -Beslutningssak. -Eventuelt 19

20 Sakspapirer Sakspapirer skal i korthet beskrive sakens innhold for å gi mulighet for at møtedeltagere kan forberede seg på saken. En sak som ikke er ført i Sakspapirene skal i Referatet føres på eventuelt. En slik sak kan dermed ikke vedtas på møtet. Sakspapirer skal alltid inneholde følgene saker fra agendaen: - Godkjenning av statusrapporter - Orienteringssaker - Beslutningssak Referat I referatet skal alltid føres hvem som var innkalt samt hvem som var tilstede under møtet. Ferdig ført referat skal sendes til Nestleder i Hovedstyret og Kontrollkomiteen senest -2- to dager etter møtet, og skal ligge vedlagt ved innkalling til neste møtet. Referatet regnes som korrekt fremlagt når det er distribuert til alle referatets interessenter Statusrapporter Statusrapporter skal skrives av alle medlemmer i alle utvalg, stabsfunksjoner og Hovedstyret. Statusrapporter skal følge de retningslinjer satt av driftshåndboken. Statusrapporten skal sendes inn til utsender av møteinnkalling i forkant av et møte slik at rapportene kan føres i sakspapirene Møter - Et utvalg er pliktig til å holde møter hver 14 dag. - Stabsfunksjoner er pliktig til å holde møte -1- en gang hver måned. - Hovedstyret er pliktig til å holde møte -1- en gang i uken. - Komiteer er pliktige til å holde møte dersom -1- ett av medlemmene ønsker dette. - Er det behov for flere møter kan Leder eller Nestleder for utvalget, Leder og Nestleder i Hovedstyret og Kontrollkomiteen vedta dette Ekstraordinære møter Det kan innkalles til Ekstraordinært møte ved akutt behov for møtevirksomhet. Innkallingen kan sendes ut inntil tre timer før møtestart og skal fremlegges på lik linje med ordinære møter Møteberedtigde og møtepliktige Møteberedtigde Ethvert aktivt medlem kan forespørre om å delta på et møte. Kontrollkomiteen, Hovedstyret, Markedsavdelingen og Økonomiavdelingen står fritt til å sende en representant på et møtet dersom dette er ønskelig. En slik handling krever at oppmøtet blir varslet i forkant av møtet Møtepliktige Ethvert medlem av et utvalg, stabsfunksjon, Hovedstyret eller komité er pliktig til å møte på sine respektive møter. Utvalgsledere er også pliktige til å møte på Utvalgsledermøte. Dersom en møtepliktig ikke kan stille på et møtet skal dette skriftlig rapporteres til utsender av møteinnkallingen Votering Alle møtepliktige er stemmeberettigede ved votering. Et utvalg er beslutningsdyktig når minst 50% av møtets møtepliktige er tilstede. Leder eller Nestleder må være tilstede dersom et vedtak skal fattes. Votering skjer ved håndsopprekning og fattes ved simpelt flertall. Hemmelig votering skal gjennomføres dersom -2- to av de møtepliktige ønsker dette. Ved stemmelikhet har Leder dobbeltstemme. 20

21 Observatører, med unntak av KK, kan best forlate møtet før votering dersom -2- to stemmeberettigede ønsker dette Et utvalg kan, dersom det er spørsmål om tid, foreta et vedtak som en sirkulasjonssak såfremt alle medlemmer er inkludert. Sirkulasjonssaken skal oppføres på førstkommende møte Utvalg Valg av utvalgsmedlemmer forekommer i tiden rundt høstens Generalforsamling. Utvalgsledere blir valgt av sittende Hovedstyret. Resterende stillinger velges av sittende utvalgsleder i samarbeid med Hovedstyret. Alle utvalg er underlagt Hovedstyret, og er pliktig til å følge vedtekter og retningslinjer, samt arbeide innenfor de handlingsplaner og den politiske plattformen som er satt av generalforsamlingen. Supplerende, vikarierende eller erstattende tiltredelser av nye stillinger skal utlyses og rekrutteres av HR-ansvarlig og Nestleder i Hovedstyret i samarbeid med Leder for det aktuelle utvalget Intensjonsavtaler Det skal finnes intensjonsavtaler mellom Hovedstyret og alle utvalg og stabsfunksjoner innad i SCK. Hovedstyret har ansvaret for å utarbeide disse. Avtalene skal reforhandles minst -1- en gang i året Hvelvet Det skal skrives særskilt intensjonsavtaler mellom Hvelvet og Hovedstyret som omhandler retningslinjer for salg og distribusjon av alkohol, samt rammeverket rundt den helhetlige driften av Hvelvet Økonomiavdelingen Det skal skrives særskilte intensjonsavtaler mellom Økonomiansvarlig og Økonomiavdelingen som omhandler det økonomiske ansvaret og straffeområdet rundt behandlingen av SCKs midler Markedsavdelingen Det skal skrives særskilte intensjonsavtaler mellom Markedsansvarlig og Markedsavdelingen som omhandler retningslinjene rundt utøvelse av kontakt med eksterne aktører Hovedstyret Det skal skrives særskilte intensjonsavtaler mellom Leder av SCK og samtlige styremedlemmer av Hovedstyret som omhandler de ansvarsområder som styrevervet medbringer Honorarer Arbeid som utføres i SCK skal ikke lønnes individuelt. Individuelle godtgjørelser, honorarer, gaver eller lignende skal godkjennes av Hovedstyret. Hovedstyret skal informere om dette i sin halvårsrapport. Eventuelle honorarer til Hovedstyret skal godkjennes ved høstens Generalforsamling Opprettelse og nedleggelse av utvalg Hovedstyret har myndighet til å opprette eller nedlegge utvalg. Ved en slik handling trengs det 2/3 flertall i Hovedstyret og Hovedstyret er pliktig til å rådføre seg rundt saken med utvalgsledere Profilhåndboken Profilhåndboken tar for seg retningslinjer på hvordan vi profilerer oss utad med henhold til logo, hjemmeside, grafisk utforming og alt materiell som produseres. Det er PR- og kommunikasjonsansvarlig som har ansvar for at denne følges av hele organisasjonen 13.0 Linjeforening Alle linjeforeninger står som en del av SCK, men den daglige driften overlates til det valgte styret ved 21

22 de respektive linjeforeninger. Linjeforeningene vil ha egne vedtekter som ikke strider med SCK sine vedtekter, som også skal godkjennes av Hovedstyret v/ SCK. De vil stå økonomisk selvstendig. Alle ledere i linjeforeningene vil være i et "faglig utvalg" Økonomi 14.1 Kostnadsførende kontrakter Kostnadsførende kontrakter kan forhandles og utarbeides av et utvalg i samråd med utvalgets økonomimedarbeider. Alle kontrakter skal uten unntak undertegnes av enten Leder i Hovedstyret eller Økonomiansvarlig Inntektsgivende kontrakter Inntektsgivende kontrakter kan forhandles og utarbeides av Markedsavdelingen. Alle kontrakter skal uten unntak undertegnes av Leder i Hovedstyret og Markedsansvarlig eller Leder for Markedsavdelingen Budsjett og regnskap Fullstendig budsjett utformes av og legges frem av Økonomiansvarlig ved høstens Generalforsamling for førstkommende periode. Påtroppende Økonomiansvarlig har mulighet til å revidere dette budsjettet ved Vårens Generalforsamling. Årsregnskapet for foregående år skal ferdigstilles av Økonomiansvarlig for gjeldende periode og fremstilles for Hovedstyret innen 21. januar. Årsregnskapet skal bli godkjent av en ekstern revisor, som vedtas på Generalforsamlingen. Det skal i tillegg fremlegges et periodebudsjett og et perioderegnskap som inkluderer de arrangementer satt og planlagt under gjeldende periode. Begge regnskap skal legges frem og godkjennes på vårens Generalforsamling. Sak 12 Kommentar: Eventuelt Generalforsamlingen kan skriftlig fremme saker til diskusjon under dette punktet inntil ordstyrer setter strek. Det var ingen Eventuelt saker fremmet før sak nummer 5. 22

23 23

Innhold 1.0. Organisasjon... 5 1.1 Navn... 5 1.2 Visjon og formål... 5 1.3 Misjon... 5 1.4. Medlemskap... 5 1.4.1. NKS Nettstudier... 5 1.5.

Innhold 1.0. Organisasjon... 5 1.1 Navn... 5 1.2 Visjon og formål... 5 1.3 Misjon... 5 1.4. Medlemskap... 5 1.4.1. NKS Nettstudier... 5 1.5. Vedtekter 1 Innhold 1.0. Organisasjon... 5 1.1 Navn... 5 1.2 Visjon og formål... 5 1.3 Misjon... 5 1.4. Medlemskap... 5 1.4.1. NKS Nettstudier... 5 1.5. Oppløsning... 5 1.6. Suspensjon... 5 1.7 Organisasjonskart...

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

STUDENT UNIONEN. Protokoll. Høstens Generalforsamling

STUDENT UNIONEN. Protokoll. Høstens Generalforsamling STUDENT UNIONEN Protokoll Høstens Generalforsamling 2015 Dagsorden Generalforsamling Høst 2015 17:40 Dørene åpnes 18:00 Generalforsamlingen åpnes av Leder av Studentunionen, Munir Jaber Sak 1: Godkjennelse

Detaljer

Protokoll. Høstens Generalforsamling for Studentunionen ved Campus Kristiania Avd. Trondheim

Protokoll. Høstens Generalforsamling for Studentunionen ved Campus Kristiania Avd. Trondheim ! Protokoll Høstens Generalforsamling for Studentunionen ved Campus Kristiania Avd. Trondheim 2015 Dagsorden Generalforsamling Høst 2015 15.30 Dørene åpnes 16.00 Generalforsamlingen åpnes av Leder v/ Studentunionen,

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2013 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2012 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013.

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 1 Foreningens navn Vedtekter Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 2 Formål Linjeforening for studenter ved avdeling for informatikk og medieteknikk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT

RETNINGSLINJER FOR VSAiT RETNINGSLINJER FOR VSAiT revidert dato: 29. mars 2015 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, herunder VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005 REALISTFORENINGENS LOVER Ajour vårsemesteret 2005 22. november 2005 2 FORMÅL OG ORGANISASJON 1 Realistforeningen er fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter av 28 august 2015 KAPITTEL 1, NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Grosser Münsterländer i Norge (heretter forkortet til GMN), stiftet 28.august 2015. Klubben

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bergen avdeling 1. NAVN Avdelingens navn er: Tekna Bergen avdeling Og er en del av Tekna Teknisk-naturvitenskapelige forenings grunnorganisasjon

Detaljer