Kommuner trenger vegtekniske råd for å spare penger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuner trenger vegtekniske råd for å spare penger"

Transkript

1 Kommuner trenger vegtekniske råd for å spare penger Asfaltteknisk Institutt, ATI, er en medlemsforening for byggherrer, entreprenører, råvareleverandører, oljeselskaper og konsulenter. Vi er et møtested for å dele erfaringer og kunnskap med medlemmene innen asfalt og drift/vedlikehold av veger.

2 HVA ER ATI? ASFALTTEKNISK INSTITUTT, ATI, er en medlemsforening for byggherrer, entreprenører, råvareleverandører, oljeselskaper og konsulenter. Instituttet er et kompetansesenter for forskning og utvikling, kvalitetskontroll og dokumentasjon av asfalt. I tillegg skal instituttet bidra til generell utvikling av fagområdet drift og vedlikehold av veger. ATI skal tilby kompetanse gjennom tre delstrategier: Utviklingsprosjekter Kunnskapsformidling Oppdrag Dette kan oppnås ved bruk av kompetansen til de ansatte på ATI eller ved bruk av kompetansen blant medlemmene. Sammensetningen og størrelsen på medlemsmassen besitter en samlet unik kompetanse. Denne kompetansen kan nyttiggjøres etter avtale, og er spesielt aktuelt på kurs- og opplæringssiden. Virksomheten nedfelles i en årsplan ut fra en vurdering av de ønsker og behov som medlemmene har uttrykt. Virksomheten skal være selvfinansierende, og inntektene er både medlemskontingent og honorar for utførte oppdrag. Virksomheten skal ikke gå med overskudd. Et oppdrag og dets resultater forblir konfidensielt mellom ATI og oppdragsgiver(e), og tilflytes ikke øvrige medlemmer uten særskilt avtale. Eirik: Tlf Paul: Tlf Heidi: Tlf Bjørn: Tlf Henning: Tlf Ragnar: Tlf Per: Tlf Vibeke: Tlf

3 PRODUKTER OG TJENESTER ATIs laboratorium kan utføre enkle tester som hulromsbestemmelse på tilsendte borkjerner. Dersom noen ønsker andre tester av masseprøver eller borkjerner av asfalt kan vi få prøvene analysert anonymt ved laboratoriene til noen av våre medlemsbedrifter. I tillegg kan vi foreta testing av deformasjonsegenskaper på dekker med wheel-track. ATI har to biler for fotografering av vegnettet. Vegen fotograferes med digitale still-bilder for hver 20. meter i vegens lengdeprofil. Bildene gjengir vegens og omgivelesenes tilstand og kan anvendes til mange ulike formål. Den ene bilen kan i tillegg benyttes for å registrere dekktilstanden på faste dekker, makrotekstur og tverrfall. Spor og jevnhet kartlegges og resultatene presenteres i et lengdeprofil langs den aktuelle vegparsellen. ATI besitter kompetanse knyttet til regelverk for offentlig anskaffelse, aktuelle norske standarder, ulike kontraktsformer og erfaringer knyttet til utforming av konkurransegrunnlag. VI har også erfaring mht utforming av vedlikeholdsstandarder og styringssystem samt erfaring som tidligere byggherrer i gjennomføringen av drifts- og vedlikeholdskontrakter. Vi kan, etter ønske fra medlemmer, medvirke til utforming og gjennomføring av kurs av ulik art. Dette kan f.eks. være kurs i utforming av kontrakter, planlegging og gjennomføring av asfaltarbeider for entreprenørmedlemmer. Kurstilbudet kan være øremerket et enkeltmedlem, en målrettet medlemskategori eller tilbys som et felles kurs. Kvaliteten på kursene heves ofte når medlemmene selv medvirker med innlegg. Kursene tilbys normalt både medlemmer og ikke-medlemmer; med reduserte priser for medlemmene. Asfaltprodusentene er pålagt av miljømyndighetene ved fylkesmann å overholde fastsatte miljøkrav. Asfaltprodusentene må derfor normalt gjennomføre støvmålinger av utslipp fra asfaltverkene en gang pr. 1 3 år. ATI har lang erfaring og god kompetanse i gjennomføring av slike målinger.

4 GJØR SOM ATI S KOMMUNEMEDLEMMER Oslo kommune Trondheim kommune Bærum kommune Porsgrunn kommune Sandefjord kommune Moss kommune Fredrikstad kommune Skien kommune Kongsvinger kommune Eidsberg kommune Bardu kommune Lillehammer kommune Bergen kommune Rygge kommune Nedre Eiker kommune Sørum kommune Sarpsborg kommune Ås kommune Asker kommune Modum kommune Hamar kommune Narvik kommune Stjørdal kommune Vågan kommune Gjøvik kommune Molde kommune Trysil kommune Ålesund kommune Lenvik kommune Sandnes kommune Lørenskog kommune Nes kommune Skedsmo kommune Lier kommune Askim kommune Halden kommune Larvik kommune Kristiansund kommune Tysnes kommune Fjell kommune Hitra kommune Orkdal kommune Bodø kommune Alta kommune Vennesla kommune Hå kommune Hemnes kommune Iveland kommune Vestby kommune Hammerfest kommune Kristiansand kommune Drammen kommune Mandal kommune Lindesnes kommune Eidsvoll kommune Kyrre Halvorsen, leder for Avdeling kommunalteknikk, Bardu kommune: «I forbindelse med planlegging av omfattende oppgradering og reasfaltering hadde Bardu kommune behov for en samlet oversikt over tilstanden på de kommunale veiene. Asfaltteknisk Institutt kjørte over alle veiene med målevogna si i Dermed hadde vi kontrollert både lengde og bredde, og ut fra bildene kunne vi gjøre en enkel sammenligning av standard. Disse bildene har vært et godt og rimelig verktøy for administrasjon og politikere i arbeidet med å prioritere investeringer.» Jan Ulvund, overingeniør, Molde kommune: «Det er vanskelig å holde seg oppdatert på alt som skjer på asfaltfronten. Det er derfor viktig å være tilsluttet en medlemsforening innen bransjeområdet. ATI gir støtte og gode råd både vedrørende løsninger, kravspesifikasjoner og holder oss oppdaterte på nye metoder. ATI arrangerer også kurs som er spesielt rettet mot kommunesektoren. Gjennom et medlemskap i ATI vil vi få tilgang til asfalttekniske emner og føler at en tilhørighet her er naturlig for oss i vårt daglige arbeid.» Tom Kristoffersen, seksjonssjef, Oslo kommune: «Fotografering av de kommunale veiene gir en besparelse for kommunen. Her kan vi få oversikt over tilstand på veioppmerking, fartshumper, plassering av søppelkasser, tilstand på skilt, tilstand på vegdekkene og behov for kvisting og siktrydding. Dette er med på å gjøre den daglige saksbehandling enklere, samtidig reduseres behovet for befaringer. I tillegg får vi dokumentert spor- og jevnhetstilstanden på hovedveiene våre. Dette er til stor hjelp i oppfølging og planlegging av dekketiltak. Bilde-databasen er enkel å bruke og all dokumentasjon er angitt med sted og dato.»

5

6 5 GODE GRUNNER FOR MEDLEMSSKAP I ASFALTTEKNISK INSTITUTT: ATI tilbyr deltakelse i et vegteknisk miljø med representanter fra hele verdi-kjeden innen vegsektoren (byggherrer, entreprenører, råvareleverandører, maskinleverandøre og konsulenter). ATI gir råd om asfalt, samt drift og vedlikehold av veger. De fleste asfaltrelaterte laboratorietjenester kan utføres enten ved vårt eget laboratorium eller anonymisert hos en av våre medlemsbedrifter. ATI har tilbud om kurs og annen opplæring til lave medlemspriser. Kurs kan tilbys et sett av medlemmer eller vi kan medvirke til utforming av egne kurs som tilbys enkeltmedlem. Vi ønsker din kommune velkommen! Ta kontakt, bli medlem! ATI kan registrere og fotografere tilstanden på vegen. Denne informasjonen kan anvendes for eksempel ved utforming av konkurransegrunnlag for drifts- og vedlikeholdskontrakter, inventering av et vegnett, samt oppfølging og dokumentasjon i kontraktssammenheng. Vi kan være behjelpelig med å tilrettelegge dataene i lokalt vegregister eller Nasjonal Vegdatabank (NVDB). I tillegg lager vi hovedplaner for veg for dokumentasjon av vedlikeholdsbehov. Vi utfører oppdrag for medlemmene til konkurransedyktige priser. Sandviksveien 22 Postboks 239, 1322 Høvik Telefon Telefaks

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. 2 Kontroll REPORT: av 50 kommuners redegjørelse for For likestilling equality

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Har deres ansatte gjennomført kurs i arbeidsvarsling?

Har deres ansatte gjennomført kurs i arbeidsvarsling? Har deres ansatte gjennomført kurs i arbeidsvarsling? Trafikkeksperten AS tilbyr lovpålagte kurs i arbeidsvarsling. Vårt fagområde er kursvirksomhet og andre tjenester rettet mot arbeidsvarsling etter

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Rett til utdanning? Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere Æ Ø Anne Britt

Detaljer

E-post sikkerhet i Norge

E-post sikkerhet i Norge Bare 15 % av norske domener på Internett støtter bruk av en standard for kryptering av e-post. Blant norske kommuner er det mindre enn 4 % som støtter slik kryptering. Manglende sikring av e- post i Norge

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom

Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom Nr. 2 2011 www.ledernett.no Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar Konferansene du bør få med deg Effektiv opplæring bruk PCen som klasserom INNHOLD 16 16 Å lede uten personalansvar Autoritet og innflytelse

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 68 UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 Rusfag nr. 1 2011 Av: Inger Eide Robertson, KoRus-Stavanger Ungdata er et standardisert spørreskjemakonsept som tilbys

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner

Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner NIBR-rapport 2015:2 Kristian Rose Tronstad Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning? Introduksjonsprogram for flyktninger i

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer