I 5 q,g ',r s 4 r. a:.r. q.g g 6 +g P a is 1 b'

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I 5 q,g ',r s 4 r. a:.r. q.g g 6 +g P a is 1 b'"

Transkript

1 I 5 q,g ',r s 4 r. a:.r. q.g g 6 +g P a is 1 b' a.6 q -)id 8 g r~..if:a. a 6:.c ir: 6 r;; 1 - I.,, > - M *i. -

2

3 Innhold DokumentMndteringssystemet Odin ved Byggesaksavdelingen i Bergen Kommune. Øystein Reigem 5... Multimedielaboratorium ved Humanistisk datasenter. Øystein Wgem ICAME Coilection of English Language Corpora on CD-ROM Prosjektet Interaktiv video for norsk som andresprak (IVANA). Kjell Morland Kalkmalenprosjektet og andre multimedieprosjekt. Øystein Reigem INVEI. Statoils interaktive system for sikkerhetsopplæring. Øystein Reigem The Cetedoc Library of Christian Latin Texts (CLCLT) on CD-ROM Øystein Reigem The Louvre. Volumes I-III fra Voyager Company Medlemmene informerer Product Channel a.s Holberg Multimedia Leserbrev Multimedia. plattformer. utstyr og programvare Brikker for multimedia. kompresjon og dekompresjon av levende video Gode produkter Digital levende video Bruk av farger pd dataskjermen Windows og farger. Øystein Reigem DVA-4000 tar steget inn i den digitale Reigem Asymetrix ToolBook 1.5. Vidar Helgds Multimedieplattformer for Windows. Dysfein Reigem MPC og Reigem QuickTime og Movie.filer. Øystein Reigem Sony viser utviklings verkt;^ for CD-ROM XA. Øysfein Reigem Multimedieprodukter for UND(.maskiner. Pdl Espen Reinerfsen Litt om standard grafisk brukergrensesnitt under X-windows Skannere Skannere for dias. negativer og transparenter... 54

4 Videoplate LaserDisc preveplater Micro Vitec PLC Video Time Limited ToolBook multimedieapplikasjoner Nec videoarkiv for TV-reklame Pioneer overskrivbar videoplatespiller CD JVC med halv-heyde write once CD-ROM-stasjon CD-R - innspillbar CD TDK med skrivbar CD-plate Personal RomMaker. et CD-ROM premasteringsystem fra JVC Magnavox/Philips med hyggelig CD-ROM-spiller Portable CD-ROM-spillere God sakeprogramvare for CD-ROM Artikler pi3 CD-ROM Oversikt over CD-ROM-databaser CD-autochanger fra Pioneer. Øystein Reigem PhotoCD Disk Hitachi harddisker med h0y kapasitet GB 5 1/4" overskrivbar? Rask 5 1/4" magnetooptisk Bokanmeldelse The European Multimedia Yearbook Øystein Reigem Konferanser - seminar Innmeldings/Endnngsskjema... 79

5 Kjære OLUFF-medlem! Vi er seint ute med medlemsbladet denne gangen. Det ble mars 92 far vi fikk laget ferdig dette siste nummeret for 91. Men det måtte bare bli slik for at det skulle gå i hop med andre arbeidsoppgaver. Til gjengjeld har vi fått med mye interessant stoff. Siden forrige nummer er NAVFs edb-senter for humanistisk forskning blitt til Humanistisk datasenter. Senteret er ikke lenger underlagt NAVF og mdef for Humanistisk Forskning (RHF), men er blitt en del av UNIFOB, som er Universitetet i Bergen sin stiftelse for eksternt finansiert forskning. RHF vil fortsatt bidra med midler for nasjonale oppgaver, men ellers vil senteret i stor grad utfare prosjekter for Universitetet i Bergen, og da særlig de humanistiske fagene. Med omleggingen er det blitt en del endringer i Humanistisk datasenters virksomhet. B1.a er det bestemt at senterets hovedtidsskrift - Humanistiske Data - skal nedlegges i sin nåværende form og gå over til d bli et meldingsblad for senteret. OLUFF skal imidlertid fortsette i samme form. Dette nummeret av OLUFFs medlemsblad inneholder b1.a en god del stoff om plattformer for multimedia - særlig på maskiner med Intel-prosessor, men også på UNIX-maskiner. Den som er i markedet etter multimedieutstyr, kan også ha interesse av en oversikt over diasskannere som selges i Norge. Vi har derimot ikke fulgt opp temaet dokumenthdndteringssystemer slik vi har sagt tidligere. Redaktaren må tilstå at han tratnet grundig på emnet etter svak respons hos de fleste distributarer han kontaktet. Det var derfor forfriskende med et besak ved Byggesaksavdelingen i Bergen Kommune, som kunne vise fram en meget vellykket installasjon av et dokumenthåndteringssystem. Solskinnshistorien deles med dere lesere. En riktig sensasjon i dette OLUFF-nummeret er foravrig et leserbrev. Noe slikt har vi visst aldri fått far. (Les: Vi ansker mer respons fra og kontakt med medlemmene.) Ut fra tidligere erfaring er det dumt å annonsere hva som kommer av stoff i neste nummer. Vi tar sjansen likevel. Vi har nesten ferdig to kortfattede oversikter over hvem som selger CD-ROM-spillere og digitale optiske disker i Norge. De

6 som ikke finner glede i a lese om Statoils sikkerhetsoppkeringssystem i dette nummeret, kan prme Saga Petroleum ditto i neste nummer. Redaktaren vil og& rapportere fra en konferanse med et spennende tema, nemlig Virtual Reality International 2, som holdes i London i begynnelsen av april. Forhilpentligvis kan han fortsatt skjelne mellom fantasi og virkelighet etterpil. Vennlig hilsen aistein Reigem / /. OLUFF Iiitcressegmppe for optisk lagringsteknologi i undervisning, forskning og formidling Nr. 3, 1991, 4. drgang. ISSN Utgitt av: Humanistisk datasenter. Adresse: Harald Hdrfagresgt. 31. N-5007 Bergen. Tlf: +47 ( /55/56. Fax: +47 ( Nettadresse: (bmker: Oystein Reigem). Portacom (UiO): Espen C. Orc Abonnement: kr for personer med tilknytning ti1 offentlig institusjon. Kr for person ansatt i bedrift. Redaksjon: Oystein Reigem (redaktar), Anne Lindebjerg. Redaksjonen avsluttet 10. mars Ansvarlig for elektronisk distribusjon: Anne Lindebjerg Forsidebilde: Oystein Reigem Sats: Xerox Ventura Publisher Mangfoldiggjering: Dupliseringsseksjonen, HF-bygget, Universitetet i Bergen.

7 OLUFF 3:91 5 Dokumenthåndteringssystemet Odin ved Byggesaksavdelingen i Bergen Kommune Øystein Reigem OLUFF har vært på besak ved Byggesaksavdelingen i Bergen Kommune og sett på deres nye byggesaksarkiv, som er implementert i dokumenthåndteringssystemet Odin. Systemplanlegger Haldor Haldorsen, tekniker Vivian Skaflestad og byggesakssjef August Vold var vertskap ved besaket. Bakgrunn S3 lenge en byggesak er under behandling i kommunen, vandrer den mellom ulike instanser, og nye dokumenter kommer til underveis. Etter at avgjørelsen er falt, blir saken arkivert, men svært ofte dukker det opp behov for 3 ta fram igjen sakspapirene, f.eks i forbindelse med klagesaker, bygging p3 nabotomt, rettsaker, kjøp og salg av eiendom, tilbygg, endringer, osv. Byggesaksavdelingen i Bergen Kommune (en avdeling som som sorterer under Kommunalavdeling Byutvikling) har et arkiv over byggesaker som tilsvarer fem mill A4-sider - lagret i Bergen Radhus' kjeller. En regner med at ca 75% av sakene fortsatt er aktuelle, dvs at det vil bli nødvendig 3 hente fram opplysninger om disse minst &n gang. Arkivet er altcd i høyeste grad et bruksarkiv, og en ville ha stor nytte av et system som kunne bedre tilgangen til dokumenhnassen og gi en mer kompakt lagring. I tillegg ti1 det som har med volum og tilgang 3 gjøre, har Byggesaksavdeiingen et annet, meget viktig problem med det gamle arkivet. Som ved c3 mange andre bruksarkiv er dokumentene utsatt for slitasje. Gamle kart og andre dokumenter i store format taer simpelthen ikke all bretting og handtering de blir utsatt for gjennom Arene. Noe av materialet i arkivet er mikrofilmet. Det mikrofilniete materialet kan lagres kompakt og er p3 mange mater greit 3 handtere og hente fram. Imidlertid er det et par grunnleggende problemer med denne teknologien. Mikrofilm er ikke malfast, dvs at en ikke kan ta utgangspunkt i mikrofilmet materiale dersom en snsker 3 beregne lengder og areal direkte fra tegninger. Mikrofilm gir heller ikke sd god gjengivelseskvalitet en kunne mke. Bergen Kommune hadde ogsd et annet problem i forbindeise med mikrofilming. Et stort plankamera, som var nodvendig for mikrofilming av store format, hadde lenge skrantet, og gikk etter flere reparasjoner omsider i stykker. Et nytt kamera ville kostet nesten 1/2 mill. Disse pengene kunne kanskje brukes bedre i en investering i ny digital teknologi. Løsningen - et dokumenthåndteringssystem I løpet av 1990 ble det bestemt at Byggesaksavdelingen skulle satse p3 et dokumenth3ndteringssystem, dvs et integrert nettverksbasert flerbrukersystem med digital skanning og lagring av dokumentene. Bak denne besiutningen l3 en lang prosess. Systemplanlegger Haldor Haldorsen, som er den mest sentrale personen i forbindelse med anskaffelsen av systemet, sporer inspirasjonen tilbake til deltakelsen p3 et edb-seminar om tekst-arkiver som Den Norske Dataforening arrangerte p3 Lillehammer i 1990.

8 6 OLUFF 3:91 Rundt hsskiftet 90/91 hadde avdeiingen kontakt med en rekke distributmer av dokumenthilndteringssystemer, bade PC-baserte systemer og tyngre utgaver (Unix). En oppdaget imidlertid at de PC-baserte systemene ikke var kraftige nok. PC-systemenes driftssikkerhet var heller ikke helt god. (Red anm: Kan vennligst distributører av PC-baserte systemer ta opp hansken? Er PC-systemer for svake, eiler har det evt skjedd en utvikling de siste 15 milnedene?) En hadde imidlertid ingen tilsvarende institusjoner i3 henvende seg til for i3 fd erfaringer. Sd vidt de ansatte ved Byggesaksavdelingen vet, har ingen andre kommuner i Norge ennd satset pa dokumenthilndteringssystemer basert pd optisk teknologi. Valget falt pd Odin-systemet, som produseres av GN FileTech as i Danmark. Salget gikk gjennom den norske distributøren av systemet - Norsys AS, som er et firma i DataKunnskap-gruppen. Den mdvendige tilpasning av systemet ble ogsd gjort av Norsys, etter spesifikasjoner utarbeidet ved Byggesaksavsdelingen. Avdelingen har selv vært med i utviklingsarbeidet, slik at det var et nøkkelferdig produkt som ble tatt i bruk ved oppstart i august -91. Ndr en legger et manuelt system over pa data, apnes gjerne utallige muligheter for kobling og integrering mot andre systemer og funksjoner, nye brukergrupper og bruksmdter, osv. Byggesaksavdelingen valgte d føre en nøktern linje. I første omgang skulle ikke systemet ha annen bruk enn det gamle, manuelle arkivsystemet. Systemkonfigurasjonen i dag Kommunalavdelingens Odin-system bestar i dag av to HP 9000 Apollo arbeidsstasjoner med Unix. Dette er den maskintypen som GN i utgangspunktet baser sine systemer pa. Maskinene er knyttet sammen med et Ethernet og kommuniserer vha TCPIIP-protokollen. Den ene maskinen stq som en skanningstasjon. I tiilegg er denne maskinen hovedm,askinen i systemet, b1.a med ulike tjeneroppgaver. Den andre maskinen brukes ved kontroll av det innskannede materialet, innlegging av søkekriterier og saking. Apollo-maskinene i systemet har MB RAM. Hver sak er ofte pd flere titails sider, og med de krav til aksesstid brukerne stiller, er det nødvendig med sdpass mye minne pd hver arbeidsstasjon. Skanningen gjøres pd en Fujitsu 3095 M-skanner, som har en oppløsning pd 400 dpi. En bruker den høyeste oppløsningen pd kart med mye koter, men ellers skanner en oftest pd 200 dpi. Skanneren har ogsd en arkmater. Selv om materialet er svært inhomogent, forekommer serier av likt utseende materiale, og da kommer arkmateren til nytte. Da systemet ble bestilt, ble det satt som betingelse at responstiden ved framhenting av et dokument skulle være maksimum 20 sekunder. (Ett dokument kan som sagt bestd av mange sider.) Responstiden har i praksis vist seg d ligge rundt 4-10 sek. De skannete dokumentene blir komprimert ved kilden, dvs pa hovedmaskinen. Det er dermed komprimerte bildefiler som lagres og sendes over nettet. Selv ndr systemet blir utvidet, regner en ikke med d fd problemer med nettkapasiteten, sd lenge det er komprimerte dokumentsider som sendes over nettet. En del dokumenter som skal skannes, er større enn A3. Disse md skannes inn i deler. Systemet har ikke noen funksjoner for sammenliming av delene, men ellers kan skannete dokumentsider manipuleres pd en rekke mdter - rotering 90" (slik at en f.eks kan rette opp liggende sider som er skannet staende), zoom,

9 OLUFF 3:91 7 Dump av skjermbilde i ODIN. Grunnplan av enebolig.

10 8 OLUFF 3:91 panorering, endring av svart-hvitt terskelverdi (gir seg utslag i at streker blir litt slankere eller fetere), m.m. All slik bildehandtering g& svært raskt pd Apollostasjonene, si% systemet er meget behagelig d bruke. I Odin er et dokument et objekt (objekt i tradisjonell forstand, ikke som i «objektorientert system») med flere Sper filer/informasjon. Odin-systemet kan ogsd importere og eksportere mange filtyper, bdde raster, vektor og tekst. Systemet kan ta de fleste kjente grafiiormater, tekstformater, AutoCAD, etc. Odins programmeringssprdk er et script-spr&, dvs at programmeringen gjøres ved smdprogrammer (scripts) spredt utover i systemet. Prinsippet ligner objektorientert programmering. Den nye versjon 4.1 av Odin har forøvrig et nytt, ((ordentlig» objektorientert programmeringsspr&. Nært forestående oppgraderinger av konfigurasjonen Systemet blir nd koblet til kommunens hovednett, slik at det kan n& via PC'er plassert omkring pd avdelingen (og evt andre avdelinger). Vha programvareproduktet PC Odin, kan Odin-systemet kjøres fra PC'er under Windows eller med PC'er som X-teminaler (dvs under X-Windows). En vil da følge OSFII Motif-standarden. Dette er i t~dd med kommunens filosofi og satsing pd standarder. Heiier ikke i kommunikasjonen med PC'ene regner en med noen overbelastning av nettet. En har kjøpt 12 PC-Odin-lisenser, slik at 12 saksbehandlere vil kunne nd systemet fra sine PC'er. Nært forestdende er ogsd en oppgradering av Odin fra versjon 3.5 til 4.1. Innenfor prosjektets ndværende budsjett tar en sikte pd d utvide til fire write-once diskstasjoner. Odin-systemet, slik det er levert Byggesaksavdelingen, har ikke OCR. En vil imidlertid benytte et frittstdende OCR-system, som f.eks Omnipage for Windows. En vil dermed kunne kjare OCR fra PC og mot Odin-data. OCR-installasjonen vil snart bli satt i drift. Framtidige utvidelser au systemet I dag handterer Byggesaksavdelingens system ikke store formater helt tilfredsstillende. Store kart md skannes i biter med maksimal størrelse A3. Ogsd andre avdelinger under Kommunalavdeling Byutvikling har bruk for skanning av store formater. Oppmdlingsavdelingcn (Kommunalavdeling Teknisk utbygging) holder i dag pd d digitalisere kart for hele Bergen og ønsker d styrke AO-delen. For d mote dette feiiesbehovet, satser en pd d utvide systemet med en innskanningsstasjon nr 2, og denne skal ha en AO-skanner. En vil ogsd anskaffe en AO-plotter. Dette vil vaere en fargeplotter, slik at en skal kunne skrive ut igjen bearbeidete kart. Ved d satse pd fellesbruk for flere avdelinger, vil deler av finansieringen kunne tas over andre budsjetter. En tar ogsd sikte pa d etablere enda en skanningsstasjon, slik at en totalt kommer opp i to A3-stasjoner og en AO. Det kan ogsd være aktuelt d utvide antaii PC-lisenser, slik at flere saksbehandlere får tilgang til systemet. En publikumstjeneste med eget utstyr kar. ogsd komme pd tale (se lengre nede).

11 Dump av skjermbilde i ODIN. Utsnitt m reguleringsplan.

12 10 OLUFF 3:91 D~mp av skjermbilde i ODIN. Innzoomet detalj fra forrige bilde.

13 Organisering av dafa i sysfemef Alle de aktuelle dokumentene i en sak blir skannet - ogsil tekstdokumenter produsert ved kommunen, selv om disse i prinsippet kunne vært tatt fra tekstbehandlingsfilene. En ser imidlertid ikke noen gevinst i il gjøre dette i dag. En byggesak best& av fem typer dokumenter (i hvert fall i Bergen Kommune): 1) søknader, 2) uttalelser, 3) avgjørelser (byggetillatelse eller avslag), 4) papirer i forbindelse med bygningskontroll (gjort av bygningsrad eller fylkesmann) og 5) tegninger, kart. Disse fem gruppene med informasjon ligger organisert som fem dokumenter i Odin. Et dokument i Odin kan altsa stamme fra en rekke papirdokumenter, som hvert bestar av opptil flere enkeltsider. En type dokumenter som ikke legges inn i systemet, er protester (selv om disse, som alt det andre materialet, er offentlig tilgjengelig). Om noen msker tilgang til disse, ma de fortsatt hentes fra det manuelle arkivet. Publikum er mest interessert i den siste gruppen opplysninger i systemet - tegninger og kart. I kommunen er en mest interessert i uttalelsene (f.eks i forbindelse med naboer som klager og byggetillatelser og -avslag). Celve databasen som holder rede pa dokumentene, har en meget enkel oppbygning, med bare fire felt: - gards- og bruksnummer (numre) - saksnummer - adresse(r) - andre opplysninger I opplysningsfeltet skriver en b1.a hvilke(n1 type bygning(er) saken gjelder. Det er rikelig plass til data i hvert felt. Dette er nødvendig, da en og samme byggesak kan anga en hel rekke adresser eiier bygninger. Registreringspersonalet passer pa a registrere hver enkeltadresse, slik at det er lett A søke fram aiie byggesaker pa en bestemt adresse, selv om en av sakene gjaldt hele strøket eller byggefel tet. Det kan for en utenforstaende synes som om det er i knappeste laget med opplysninger (felt) i databasen, men brukerne av systemet har tilgang til andre databaser med ytterligere opplysninger (selv om disse ikke er integrert med Odin-systemet). Det er meget enkelt a søke i systemet. Systemet gir parallell søk i aiie feltene, og aiie ord er søkbare. Selv sett alene er denne forbedringen av tilgangen til materialet et stort framskritt for brukerne av arkivet. Innleggingsprosessen Siden september 1991 har en skannet materiale pa skanningstasjonen, og gjort kontroll og klassifisering (dvs databaseregistrering) pa den andre stasjonen. Arbeidet gjøres av sysselsatte. Da artikkelforfatteren besøkte Byggesaksavdelingen, var skannerstasjonen betjent av to operatører. (Umiddelbart virket dette litt rslott, men det kan være vanskelig a fa til en ergonomisk god arbeidssituasjon hvis en person skai betjene bade arbeidstasjonen og skznneren.) Operatøren som kontrollerte og la inn søkebegrep, hadde ikke problemer med 3 holde tritt med innskanningen. Av og til - nar resultatet var for darlig - sendte hun dokumenter tilbake til operatørene ved skanningstasjonen. Byggesaksavdelingen legger parallelt inn nytt og gammelt materiale. Av det

14 gamle materialet har en hittil lagt inn hele Arna, bortsett fra det som er mikrofilmet og det som er i AO-format. Det er i alt lagt inn saker. I papirform fyiler disse dokumentene ti arkivskap av gjennomsnittlig stmelse. Med de planlagte utvidelser av skanningskapasiteten vil det trolig ta minst fem Ar a legge inn alt materialet. En del materiale er vanskelig a lese inn med god kvalitet.!kerlig gammelt materiale (f.eks gulnede kart med bleket tegning og skriit) kan være problematisk. Ogsa nyere materiale kan være vanskelig, som f-eks skjema med svakt gjennomslag og tynne ark med skrift pa baksiden. Siden det skannes uten farger, kommer heiier ikke farger pa byggetegninger med (den aktuelle bygning er gjeme markert med rødt). Alt i alt er en likevel meget fornøyd, og mye av materialet - som falmete, gamle originaler - blir faktisk klart bedre i digital form. En tenker ikke i3 skanne det mikrofilmete materialet, selv om dette er teknisk mulig (med annen type skanner, riktignok). Skanning fra papir gir ogsa bedre resultat enn skanning fra mikrofilm. Annen bruk Siden systemet ogsa med rimelig brukbar kvalitet kan skanne foto og skrive resultatet ut pa papir, har en ogsa brukt systemet (eiler rettere sagt skanner- og printerfunksjonene) nar en har hatt bruk for sakspapirer med bilder. Dette har skjedd i forbindelse med saker i bygningsradet, f.eks klagesaker. Framtidig publikumssystem Ndr systemet er mer etablert, ser en for seg at publikum kan fd svar pd henvendelser raskere enn i dag. Materiale som ligger lagret i Odin, vil kunne gis ut i kopi til publikum i bpet av minutter. Med det manuelle arkivet vil kunden vanligvis mdtte vente til neste dag. 1 neste omgang kan det bli snakk om et selvbetjent publikumssystem. En ser for seg et menybasert system med enkelt tastatur - som i en minibank. Publikum vil da kunne søke fram og ta ut kopier av det de mker - xnot betaling, selvsagt. 1 tilfelle noen av leserne ser betenkeligheter ved at publikum blir gitt direkte tilgang til alt materialet: Praktisk talt alt materiale som ligger i Byggesaksavdelingens arkiv er offentlig tilgjengelig. Bare noen fp bygninger er unndratt offentlighet. Ved avdelingen ser en videre for seg at den digitale bsningen med tiden vil kunne betjene en rekke nye brukergrupper. Aktueiie brukere er brannvesen (tilgang til bygningstegninger), banker (omsetning av eiendommer), poiiti, osv. Driftssikkert system Odin-systemet har vært meget driftssikkert, og det gjelder bade maskinvare og programvare. I den tiden systemet har vært i bruk, har det fungert praktisk talt u ten problemer. Den eneste gangen det har vært nadvendig med personlig kontakt med Norsys, var da systemet ble oppgradert fra versjon 3.4 til 3.5. Eiiers har det vært tilstrekkelig med telefonkontakt. Økonomi Byggesaksavdelingen har brukt ca 1,4 mill kr pa systemet hittil. (Dette inkluderer ikke egen arbeidskraft ved planlegging, etc.) En hadde i alt 1,85 mill pa budsjettet

15 OLUFF 3:91 13 for prosjektet. Differansen vil bli brukt til to nye write-once-stasjoner, men ikke flere arbeidsstasjoner - det vil kreve nye midler. Kontakter: ByggesaksaadPlJngen, Kommunalavdeling Byutvikling, Bergen Kommune, Bergen Rddhus, 5017 Bergen. Tlf.: Norsys AS, Postboks 1230, N-5001 Bergen, Norge. Tif.: Fax GN FileTech as, Tempovej 35, DK-2750 Bailerup, Danmark. Tlf.: Fax: Multimedielaboratorium ved Humanistisk datasenter Øystein Reigem, HDs rnult irnedielab Det er i vinden i3 etablere multimedielaboratorier - lokaler med fint utstyr og programvare, som kan fungere som tverrfaglige smeltedigler for interaktiwideopedagogiske metoder og audiovisuelle teknikker, prøverm for 24 bits bildeprosjekter og rugekasser for digitalt animerte hovedlagsstudenter og doktorander med titler som cand MPC, dr JPEG og mag DVI. Enkelte starter til og med multimedielaboratorier uten prosjekter og personer, og dermed med lite praktiske resultater. Mulfimedielaboratorium og kurslokale Nb vi nil lager multimedielaboratorium ogsil ved Humanistisk datasenter (HD) (for det gjør vi nemlig), kan vi i hvert fall si at vi 'har bilde prosjekter og personer. Signe Marie Sannes L'ltaliano Interattivo er en videreføring av hennes og Espen Ores IV undervisningsopplegg for italiensk. IVANA-prosjektet er omtalt i en egen artikkel i dette bladet. ECUT-prosjektet er et tredje sprakundervisningsprosjekt (i spansk) som vil være lokalisert ved HD. Prosjektet er et samarbeid mellom MIT (Massachusetts Institute of Technology), Universitetet i Bergen og Romansk institutt ved universitetet. Prosjektleder er Ana Beatriz Chiquito ved Romansk institutt. I tillegg til Chiquito vil hovedfagsstudent Sigmund Tveit ved Stord Lærerhøgskole arbeide pa prosjektet. Et rent lokalt prosjekt skal utvikle en hypermedia prototyp rundt Ibsens Peer Gynt. I et prosjekt som HD utfører for NKKM (Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer), skal det utvikles databaseløsninger med digitale bilder, evt andre typer «multimediedata». Blant aktiviteter ellers vil det ogsil være et digitalt kartprosjekt. Ikke alle disse prosjektene vil bli lokalisert fysisk til laboratoriet, men vil i det minste være en del av et samlet miljø. Et nytt kurslokale vegg i vegg med lab'en gjør oss bedre i stand til i3 arrangere kurs og seminar, bilde innen multimedia og andre felt. Humanistisk datasenter holder fra før til i etg i Harald Hilrfagresgt 31 pil Nygilrdshøyden i Bergen sentrum. Laboratoriet og kurslokalet har fatt plass i en

16 14 OLUFF 3:91 nyoppusset 2. etg, som er nyervervet tilleggsareal. Espen Ore og Øystein Reigem har fatt kontorer pa samme plan i strategisk nærhet av laboratoriet. Disse to vil fil hovedansvar for henholdsvis PC- og Macdelen av laboratoriet. Utstyr Utstyret i lab'en er basert rundt to datamaskiner - en Macintosh og en IBM-kompatibel 486maskin. Muligens blir maskinstallen utvidet med en ytterligere IBMkompatibel maskin, og da blir denne gjeme en skannings- og OCR-stasjon (Omni- Page). Macintosh HD har fra fm en del utstyr, b1.a anskaffet i forbindelse med etableringen av senteret som Apple multimediesenter. I laboratoriet vil det likevel i stor grad bli plassert nytt utstyr. Utstyret i lab'en kan f.eks bli: - Mac Quadra - 20 MB RAM MB harddisk - Ekstern harddisk 600 MB - Kort for video overlay, geniock og framegrabbing (ColorSpace IIclFx, DVA-4000 eller kanskje nytt RasterOps) - Ekstern CD-ROM-spiller - MacRecorder - Hayttalere og/eller hodetelefoner - Videoplatespiller - Sony 3600 PAL og NEC - Fargescanner 600 dpi - Mikrotek ScanMaker 6002s - Apple laserskriver Ilg (grdtoneskriver) Windows For den DOSbaserte (dvs Windows) multimediestasjonen har vi valgt a satse pd Microsofts Multimedia PC (MPC) (uten at vi dermed vil si noe om hvilken multimedieplattform som er best pd PC-siden i dag): maskin - Confident MB RAM MB harddisk - Kort for video overlay, geniock og hamegrabbing - DVA Skjermkort med akselerator og 256 farger - trolig VRAM I1 (skal anskaffes) - Intern CD-ROM-spiller - %ny CDU Lydkort (d/a fra CD og filer, a/d ha b1.a mik, MIDI inn/ut og FM-synth) - Pro AudioSpectrum - Mikrofon - Hayttalere og/eller hodeteiefoner - Videoplatespiller - Pioneer :100 PAL og NTSC - Fargescanner 400 dpi - HP canlet Ilc - A3 fargeskriver - HP PaintJet XL (erstattes kanskje av en DeskJet 500C) - Nettverkskort (mot HDs lokalnett, samt nasjonale og internasjonale nettverk) (MPC'en har forresten vært litt problematisk. Da vi skulle teste styring av videoplatespiller, viste det seg at MPC bare har driver for Pioneer-spillere, og vi har bare spillere av merkene Sony og Philips. Sony kan ikke skaffe driver forelapig, og for Philips ser det meget tynt ut. (Se egen artikkel MMPC og videoplatespilleren.) Heldigvis er firmaene Pioneer Electronics Norge AIS og Product Channel kommet

17 oss til redning. Pioneer Mer oss en Pioneer 4300 multistandardspiiler gjennom det nye bergensfirmaet Product Channel a.s. (og litt pa deling med dette firmaet). Product Channel er et firma i DataKunnskapsgruppen som satser pa multimedia, og som ogsa viderefmer CD-ROM Norway's virksomhet. Se egen annonse i dette nummer av OLUFF.) Fellesutstyr Multimedielabora tonet disponerer og& et videokamera som kan brukes til frarnegrabbing via videokortene pa de to stasjonene. Kameraet er et Sony Handycam video Hi8 med en forsats slik at det kan ta 35mm dias. ICAME Collection of English Language Corpora on CD-ROM Humanistisk datasenter (HD) har utgitt sin farste CD-ROM. Platen inneholder ICAME-materialet - engelskspråklige tekster som HD i mange dr har distribuert pd magnetbånd og diskett. Tekstene er dels i ((rå. form, dels indeksert for tre ulike snkeprogram, som fnlger med u tgivelsen. OLUFF's host institution - the Nomegian Computing Centre for the Humanities (NCCH) in Bergen, Norway - has issued a CD-ROM containing the ICAME English language material. Knut Hofland, NCCH, and Stig ]ohansson, University of Oslo, were coordinators for the project. ICAME The International Computer Archive of Modern English (ICAME) is an organization of iinguists and information scientists working with English machine-readable texts. The airn of the organization is to distribute information about English language material available for computer processing and about research - whether completed or in progress - on such iinguistic material. The organization also manages an archive of English text corpora in machine-readable form, and makes this material available to research institutions. NCCH functions as seaetariat and clearing-house for the ICAME archive, and

18 16 OLUFF 3:91 distributes computerized Engiish-language corpora and corpus-related software. Once a year ICAME publishes the ICAME journal with artides and information on English computer corpora. There is also an electronic information service: Send a message with HELP in the Subject line to and you wili receive information on how to access the file server. The server contains information on the ICAME material and «demo» fiies of text material. Confents The CPROM contains five Engiish language corpora: The Brown Corpus The Brown Corpus is made up of 500 text samples of some 2,000 words each and representing 15 categories of American English text printed in The Brown Corpus is available in a number of versions, with and without wordclass tagging, but only the untagged versions are available through ICAME. On the CD-ROM is found the untagged Bergen text versions I and 11, for MSDOC, Macintosh and Unix. Aiso included is a modified Bergen version I1 indexed by WordCruncher 4.4 and TACT for MSDOC and Free Text Browser for Macintosh. The LOB Corpus The LOB Corpus is a British English counterpart of the Brown Corpus and contains 500 samples of text material printed in Great Britain in The LOB Corpus exists in a number of versions, with and without word-dass tagging. The disc contains both tagged and untagged original text versions, for MSDOC, Macintosh and Unix. Included is aiso a tagged horizontal version indexed by WordCruncher 4.4 and TACT for MSDOC and by Free Text Browser for Macintosh. The Kolhapur Corpus The Kolhapur Corpus is an Indian English counterpart to the Brown and LOB corpora. It contains 500 text samples selected from English text printed in India in The Kolhapur Corpus contains the same text categories as the British and American counterparts, but the weighting and the internal structure of some of the text categories are somewhat different. The disc contains text versions for MSDOC, Macintosh and Unix, and a version indexed by WordCruncher 4.4 for MSDOS. The London-Lund Corpus The London-Lund Corpus contains 100 spoken English texts of some 5,000 words. The material is transcribed orthographically but with detailed prosodic markings. It represents a wide range of language categories, such as spontaneous conversation and commentary, spontaneous and prepared oration, etc. All the versions of the corpus on the disc contain the 13 new texts which have been added since the corpus was first made available. The disc contains an original text version for MSDOC, Macintosh and Unix. Also included is an edited version indexed by WordCruncher 4.4 and TACT for MSDOS and Free Text Browser for Macintosh.

19 The Helsinki Corpus of English Texts: Diachronic Part The Helsinki Corpus 4 English Texts, Diachronic Part, consists of a seledion of texts covering the Old, Middle, and Early Modem English periods, totalhg 1.5 million words. The disc contains a text version for MSDOS, Macintosh and Unix. It also containc I-file, 3-file and Il-file versions indexed by WordCruncher 4.4 and TACT for MS-DOS. Software Several software packages for text search and analysis are included. For MSDOS systems there are the WordCruncher search program Vim, and the freeware TACT program for searching, indexing and coding. For Mac users there is the the public domain index and search program Free Text Browser, and there is a C source code version for Unix (command line, no windows) of Browcer (QNDRX Browcer), the predecessor of Free Text Browser. Unix users may also use the HUM concordance and word list programs. Ail software mentioned here is included on the CD-ROM itself, except for Free Text Browser, which is supplied on a floppy disc. (Two of these programs are described in (Norwegian language) articles in Humanistiske Data - Word Cruncher in 3-89 and TACT in 1-91.) Disc material structure Due to differences in file format between the three operating systems involved (i.e. end of line characters), ail texts are stored in three versions on the disc. The disc volurne is divided in three main subdirectories, one for the MS-DOS fiies, one for the Macintosh fiies and one for the Unix files. Each directory contains a subdirectory for general information, and several for texts and programs. The reason for not including Free Text Browser on the disc, was that the company producing the disc was unable to format a disc with a mixture of Macintosh and non-macintosh file formats. (Some other CD-ROM production companies can.) The text fiies for the Macintosh version caused no problem, since they are stored in a Unix-like format handled by the Macintosh CD-ROM system extension. Executable program files (which have a non-empty resource fork) were problematic, however. Executable program files for Macintosh had to be supplied separa tely. Data volume The volume of the raw data on the disc is somewhat less than 100 megabytes. Due to the need for different text versions for the various operating systems and the additional indexed versions, the total amount of data on the disc is 690 megabytes. Preparing the material for the CD-ROM The coiiection of text copora was edited by Knut Hofland, NCCH. The WordCruncher versions of the corpora were prepared by Randall lones, Brigham Young University (Brown Corpus), Knut Hofland (LOB and London-Lund Corpora), Gerhard Leitner, Free University of Berlin and Knut Hofland (Kolhapur Corpus) and Merja Kyto, University of Helsinki (Helsinki Corpus). The files for the CD-ROM were converted to the Unix tar format and written to Exabyte tape.

20 18 OLUFF 3:91 Producf ion Production, i.e. premastering, mastering and replication, was done at PDO (Philips 6 Du Pont Optical). As of July 1991 PDO offered production with a turn-around time of 10 days for GBP 1150 (mastering), plus GBP 70 per working hour for premastering and GBP 2 a copy for orders in excess of 50 discs. The NCCH took advantage of a speciai offer later in the year (through Philips in Stockholm), and had 100 copies pressed at a total of GBP The deai was made through the PDO offices in London, and production carried out at the PDO plant in Germany. Price and condifions for use The ICAME CD-ROM costs NOK There are severai conditions that regulate the use of corpus material distributed through ICAME. Those who wish to buy the CD-ROM or any other version of the tex& must accept that the material is to be used solely for bona fide research of a non-profit nature. There are also restrictions on distribution outside of the researcher's institution and on the reproduction of texts. Commercial publishers and other non-acadernic organizations wishing to make use of the material must obtain permission from each individual copyright holder involved. Furfher plans If the CD-ROM proves saleable, the NCCH will publish an updated CD-ROM when new versions of the software are available. WordCruncher will be issued in a Windows version later this year, and may als0 appear in a Macintosh version. There are plans for a more robust version of TACT. Other programs (LEXA) may also be included in a second issue of the disc. A second issue will probably contain the same data, however. Con facf addresses: (Publisher/distributor:) Norwegian Computing Centre for the Humanities, Harald Hdrfagresgt. 31, N-5007 Bergen, Norway. Tel: Fax: Philips 6 Du Pont Optical Company, Queen Anne House, 11 The Green, Richmond upon Thames, Suney TW9 IPX, UK. Tel: Fax: PDO DEUTSCHLAND GmbH, Klusriede 26, D-3012 Langenhagen 1, Germany. Tel: Fax: Philips Forsaljning AB, Interactive Media Systems, Stockholm, Sweden. Tel: Fax Also: P0 Box 441, Goteborg (fax: ) and 'P0 Box 50506, Malm6 (fax ).

21 OLUFF 3:91 19 Prosjektet Interaktiv video for norsk som andrespråk (WANA) Kjeli Morland, Humanistisk datasenter IVANA er et samarbeidsprosjekt mellom tre institutter /avdelinger ved Universitetet i Bergen. Prosjektet tar sikte pd d utvikle et ovingsopplegg for ungdom og voksne som vil tilegne seg norsk som andrespr& ut over det mest grunnleggende nivd. Prosjektdeltakerne Samarbeidspartmerne i prosjektet er: - Avdeling for norsk som andresprdk, Nordisk Institutt (heretter kalt ANA) - Humanistisk datasenter (HD) (tidligere NAVFs edb-senter for humanistisk forskning) - Universitetets Mediesenter (UMS). De tre institusjonene har høy kompetanse og erfaring innenfor de feltene som i prosjektet skal integreres i et undervisningsopplegg: - ANA ligger langt fremme i produksjon av læremidler for norsk for utenlandske studenter. - HD har gjennom flere iir opparbeidet spesialkompetanse innenfor interaktiv video, og denne kompetansen er ytterligere styrket gjennom samarbeid med førsteamanuensis Signe Marie Sanne, Romansk institutt, som i løpet av (med forskerstipend fra NAVF) har utarbeidet et undervisningsopplegg for italiensk pa interaktiv video. - UMS har bred erfaring fra medieproduksjon knyttet til undervisning, forskning og formidling, med TV og videoproduksjon som sitt viktigste arbeidsfelt. UMS er blant annet engasjert i to store fjernundervisningsserier pa NRK-TV: Tilfellet Tellus og Norsk Historie. Daglig leder og ansvarlig for systemering av pedagogisk programvare er Signe Marie Sanne. Ansvarlig for norsk og pedagogikk ler forsker Reidun Oanæs Andersen og førstekonsulent Gerd Manne, ANA. Edb-ansvarlig er førstekonsulent Espen S. Ore, HD. Video-ansvarlig er fmstekonsulent Arnt Brandseth, LTMS. Bakgrunn for prosjektet - behov og brukere Et stadig stigende antall fremmedspraklige har idag behov for a tilegne seg norsk sprak pa en slik mate at de kan finne seg til rette og fungere i det norske samfunnet: innvandrerbarn i grunnskolen og i den videregaende skolen, utenlanske studenter som fullfører sine studier ved norske læresteder, asylsøkere og flyktninger, voksne innvandrere, utenlandske forskere og fagarbeidere som skal delta i norsk arbeidsliv og forskning. Malgruppen for IVANA-prosjektet er primært utenlandske studenter som tar norsk som andresprak ved universitetet. Det læreprogrammet som skal utarbeides, vil bli benyttet for siste del av niva 1 og niva 2 (av 3) i norsk som andrespr&. Opplegget vil imidlertid være velegnet ogsd for andre grupper av fremmedsprilklige som har behov for intensiv undervisning i norsk sprak og en innføring i norske samfunnsforhold. Interaktiv video kan ogsd benyttes som et helt desentralisert alternativ og supplement til fjernundervisning. Opplegget vil derfor bli markedsført overfor andre brukergrupper, gjennom Sentralorganet for fjernundervisning for universitet og hagskoler, Utlendingsdirektoratet, UD, og Rddet for videregdende opplæring.

22 20 OLUFF 3:91 Ved læresteder i utlandet, der det undervises i norsk som fremmedsprak er det stor etterspmsel etter læremidler som kan gi innsikt i samfunnsliv og kultur. Norge har f.eks. over 20 sendelektorer ved universiteter i Europa. Ved University of Minnesota, University of Washington og St. Olav College, USA, begynner mellom 50 og 100 nye studenter i norsk som fremmedsprak hvert semester. Hvorfor og hvordan W skal brukes i prosjektet Det er naer sammenheng mellom et levende spr&.og det samfunn og den kultur dette spraket er en del av. Det spraklige utsagn, enten det er muntlig elier skriftlig, stk i en sosial og kultureli kontekst og preges av denne. I en muntlig kommunikasjonssituasjon der et budskap skal formidles, vil den spraklige uttrykksmaten (sprakfunksjonen) ta farge av selve situasjonen, samtalepartenes kjonn og alder, status og graden av fortrolighet mellom dem. Man oppforer seg og uttrykker seg ikke pa samme mate nar man snakker til sin sjef som nar man snakker til sin beste venn. Ekstralingvistiske elementer som mimikk og kroppssprak er ogsa viktige faktorer i muntlig kommunikasjon, og vil variere fra land til land. Sprakeleven/studenten rna ha innsikt i disse elementene for a kunne fungere hensiktsmessig i vanlige kommunikcjonssituasjoner. Mange fremmedspraklige i Norge lever pa siden av var kultur, fordi de har vansker med d forsta norsk sprakbruk og væremate, og fordi de ikke kjenner vare tradisjoner og holdninger. Det er derfor viktig at det utvikles læremidler som omfatter bade de kommunikative og de sosio-kulturelle aspekter ved sprakbruken, og som gir eleven/studenten mulighet til a forsta og beherske helheten i kommunikasjonssituasjonen. Interaktiv video gir mulighet for a skape en mer komplett læresituasjon for studentene, ved at de far bade se og hore de spraklig/sosiale situasjonene. 1 lprosje ros jekt et vil det bli laget en LaserDisc med inntil 36 minutter videofilm pr side. Videosekvensene vil bli bygd opp omkring ulike typer sosiale/spraklige situasjoner og med et ordforrad som dekker ulike omrader av norsk virkelighet. Videre vil platen gi rom for a presentere institusjoner og tradisjoner som det vil være nyttig for en fremmedspraklig student a fd innblikk i. Til dette grunnlagsmaterialet kan studenten fd ulike former for hjelp ved tilegnelsen av spraklig ferdighet og informasjon om sosiale forhold og institusjoner ut fra eget behov. Han/hun kan velge d fil gjentatt kortere elier lengre sekvenser av videofilmen, fd frem en norsk tekst til videosekvensen, elier fil frem en oversettelse. Studenten vil ogsa kunne gjenta replikkene fra videosekvensen og hore sin egen stemme i sammenlikning med originalen. 1 tillegg er det mulig d legge inn ulike typer svingsoppgaver slik at studenten kan arbeide videre med det nye ordtilfanget elier med grammatikalske strukturer. Studenten kan spiile av nøyaktig den sekvensen han elier hun onsker a arbeide med. Innholdet p3 platen vil bli oversiktlig presentert, med menyer for ulike typer valg. Malet for prosjektet er ikke d utvikle et komplett læreprogram, men et hjelpemiddel for selvstudium som vil bli integrert i den mer tradisjonelle undervisningen. Mediet vil gi studenten mulighet for 3 arbeide med stoffet i sitt eget tempo og pa sitt eget nivd, og dermed gi ham eller henne en optimalt effektiv læresituasjon. Videoplaten kan ogsa benyttes som en ressursplate - uavhengig av det spesielle læreprogrammet som utvikles i IVANA-prosjektet.

23 Videoplatens innhold Videoplaten vil fa fnrlgende innhold: a) Videofilm (nyinnspilling) som skal inneholde dialoger som illustrerer norsk dagligtale. Nordmenn av forskjellig kjaim, alder og status snakker sammen om ulike emner i naturlige kontekster. Samtalene vil gi eksempler pd ulike sprakfunksjoner: interaksjon, spairrende og personlige samtaler, refererende og regulerende sprakbruk, og forskjellige sprdkregister. Sekvensene skal vise sprakbruk, oppfairsel og kroppssprdk knyttet til det budskap som formidles. Failgende tema vil bli tatt opp: * For eiier imot kabel-tv * Gifte seg, eller bo sammen? * Ferie - hvor og hvordan? * A være alene * Hvem fb jobben? b) Arkivmateriale som skal belyse sider ved dagligliv, institusjoner, geografi og livsmainster, tradisjoner og begivenheter som er viktige deler av norsk virkelighet. Læreprogrammet Et styringsprogram vil gi brukeren mulighet for A velge hvilke sekvenser han/hun vil arbeide med og hvilke oppgaver han/hun vil laise. Studenten kan hente frem en bestemt sekvens eller bilde fra videomaterialet, fil gjentatt hele sekvensen, setninger eller ord, eller hente inn hjelpefunksjonene. Hovedprinsippene ved utforming av styringsprogrammet vil være: - a utnytte kombinasjonen bilde, lyd og tekst i den hensikt 3 motivere for læring og ny innsikt. - a utnytte bildet for a lette forstaelsen av cprak i autentiske situasjoner og gi innsikt i sosio-kultureile aspekter. - 3 tilrettelegge innholdet slik at det kan anvendes av forskjellige brukere p3 ulike nivaer, bade i norsk som andresprak og fremmedsprak. - il tilrettelegge for interaktivitet slik at brukeren kan gj~r egne valg i bildeog lydbanken og blant arbeidsoppgavene. Studenten skal ikke være bundet av en p3 forhdnd fastlagt fremdriftsplan. - 3 gi adgang til hjelpefunksjoner ved de fleste sekvensene i programmet. Styringsprogrammet skal være mest mulig selvforklarende, slik at brukeren har fullt utbytte av opplegget allerede etter kort tids veiledning og bruk. Ikonene som angir de ulike valgene skal være enkelt forstilelige, og studenten skal alltid ha mulighet for il gi3 ut av programmet eller tilbake til hovedmenyen bare ved hjelp av ett tastetrykk. I styringsprogrammet legges ogsil inn de kombinasjonene og de anvendelsesmiltene («vandringene») som en vil at brukeren skal benytte: Eksempel: En student arbeider med sprilkfunksjonen «A hilse pil noen» illustrert gjennom et selskap. Han kan i tillegg fil se samme funksjon illustrert gjennom andre sekvenser pa platen. Han kan f.eks. hente inn: - il hilse pil noen pil et arbeidskontor - il hilse pil noen pil sykehuset

24 22 OLUFF 3:91 - a hilse pa en eldre person - a hilse pa en god venn. Det vil ogsi3 være mulig A gi brukeren i oppdrag A finne fram til et bestemt vokabular gjennom A vise forskjellige stillbilder og filmsekvenser pa platen, som illustrerer de samme ord og uttrykk. En annen læresituasjon kan innebære at brukeren skal lære seg hvordan funksjonen 4 avsla noe», kan uttrykkes i forskjellige sammenhenger. Styringsprogrammet er da slik at studenten fq se og bre dette sagt f.eks. pa en høflig mate til en ukjent, pa en avslappet mate til et famuiemedlem, og pa en awisende mate. Tekniske løsninger Læreprogrammet vil bli utviklet pi3 maskinutstyr som pr idag finnes ved HD, dvs. MS/DOC-baserte maskiner (dvs. under Windows) og Macintosh. Det vil bli benyttet flere programmerings/forfatterverktøy, som Hypercard (Macintosh) og Toolbook (Windows). Plassering og tilgjengelighet I gjennomføringsfasen vil det interaktive video-opplegget være utplassert i ANAs undervisningslokaler, og det vil bli tatt kontakt med de tilsvarende avdelingene ved de øvrige universitetene om en parallell utprøving der. I tiliegg til utstyret ved ANA, vil det ved HD være utstyr som vil bli demonstrert pa introduksjonskurs og seminar. Utprøving utover dette vil være avhengig av tilgjengelig maskinvare. I første omgang vil selvstudietilbudet være tilgjengelig ved ANA ved UiB (evt. ogsd ved tilsvarende avdelinger ved andre universiteter) for evaluering av læresystemet. Gjennomføring Prosjektet er planlagt gjennomført i perioden september august 1993, og vil bli avsluttet med en ekstern evaluering pr ca 15. desember De første mhedene har vært en prosjekteringsperiode, der arbeidet er blitt planlagt i detalj, inkludert innholdet pa videoplaten og spesifikasjonene for styringsprogrammet. En har startet videoopptak, og alle scenene til ett emne er blitt filmet. Ut fra opptakene er det produsert en prøveplate (hos firmaet Video Time, England). Prøveplaten skal b1.a være grunnlagsmateriale for prototyping av brukergrensesnitt. Videoplate og læreprogram vil bli produsert i løpet av perioden september august Styringsprogrammet vil bli utviklet i løpet av 1992, slik at deler av ovingsmaterialet kan prøves ut allerede fra varen Dermed vil det bli mulig i3 fil tilbakemelding fra en del brukere. Deretter vil opplegget bli testet og det vil bli skrevet en rapport. Sluttdato er satt til 1. september Kontakt: Signe Marie Sanne, Humanistisk datasenter, Harald Harfagresgt. 31, N-5007 Bergen. Tlf.: +47 ( Fax: +47 (0)

25 OLUFF 3:91 23 Kalkmaleriprosje ktet og andre multimedieprosje kt Øystein Reigem ble det holdt et multimedieseminar i Rogaland Mediesenter pd Sola nær Stavanger. Tittelen pd seminaret var «Museenes formidlingsansvar og den teknologiske utviklingenu, og primus motor - som ved så mange multimediearrangement i Rogaland - var Dan Dyrli Daatland. Referenten var til stede andre dag, og holdt selv foredrag om optiske lagringsrnedier. Peter O. Looms fra DRNE ved Danmarks Radio figurerte pd programmet flere ganger. Dag 2 hadde han et foredrag med tittelen «Utstyr for utvikler og utstyr for sluttbruker - valgets store kval for det enkelte museum», men dette var bare ett av de mange tema Looms var innom. Som han selv innledet med d si, så ville han gi noen forslag til hvordan man griper an et multimedieprosjekt, f.eks ved et museum. I foredraget brukte han som case et bestemt, pdgdende prosjekt ved DRIVE. Han mente prosjektet hadde en del fellestrekk med andre prosjekter og var et godt eksempel pd hvordan et multimedieprosjekt forlep. Underveis i beskrivelsen av pros 'ektarbeidet kom han med mange gode råd for hvordan slike prosjekter s i ulle gjennomferes, og foredraget kulminerte i en ren orgie av råd. Bakgrunn for kalkmaleriprosjektet 1 Danmark finnes det 550 kirker med kaikmalerier. Til sammen er det ca 4000 malerier, og maleriene er ha perioden 1050 til Disse kalkmaleriene er Danmarks kanskje viktigste bidrag til europeisk kulturarv fra middelalderen. 1 juni 1990 fikk DRIVE en henvendelse ha Aksel Bolvig og Niels Saxtorph ved Historisk Institut, Kebenhavns Universitet. De to onsket a lage en bildedatabase over kaikmalerier. Utgangspunktet var en samling dias og en kortkatalog med opplysninger om bildene. En snsket a bruke materialet til forskning og undervisning. Testplate med alle bildene 1 oktober 1990 tok DRIVE et oppdrag for Universitetet i Cambridge, hvor dias skulle overfmes til skrivbar videoplate. Overfmingen, som ble gjort pil DRIVES innspillbare videoplateutstyr fra Sony (CRV), tok 5 dager. 1 stedet for i3 rigge ned igjen opptaksutstyret besluttet en a lese inn kalkmaleriene direkte etterpa (men pa en annen plate). Diassamlingen var pil i alt dias. Noen dias var gamle, og noen var dilrlige. Før innlesing miltte diasene renses kr ble brukt for a rense og klargjøre materialet. Som vanlig i en fotosamling var noen av bildene i staende format, noen i liggende. Ved overfming til videoplate, hvor bildeformatet i utgangspunktet er liggende, betyr dette en manuell omstilling hver gang en skifter fra staende til liggende. For a omga problemet ble det besluttet a lese alle dias inn to ganger - en gang som om d e var staende, og en gang som om alle var liggende. Problemet med a spesifisere hvilken av de to versjonene som var den korrekte for hvert dias, ble utsatt til senere. For a gjøre alt enklere ble de to seriene plassert pa platen i en avstand av nøyaktig 5000 stillbilder.

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Brukerveiledning til Windows Movie Maker Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Høgskolen i Bodø 2008/2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Introduksjon til programmet... 4 Legge

Detaljer

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Effektiv forretningsinformasjon Administrer arbeidsflyten Slik registrerer, organiserer og deler du forretningsinformasjonen din Sharpdesk er en

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor Søknad til Eastern Connecticut State University (Bachelor) Du som skal søke til Eastern Connecticut State University (ECSU) gjør det på et

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Trio Visit Security Manager

Trio Visit Security Manager Brukermanual Trio Visit Security Manager Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including

Detaljer

Art & Architecture Complete

Art & Architecture Complete Art & Architecture Complete Søkeveiledning Norsk versjon Logg inn via http://www.khib.no/norsk/omkhib/biblioteket/elektroniske-ressurser-og-databaser/ Brukernavn: ns147057main Passord: main Brukernavn

Detaljer

Og hva med brannsikring. Det har vært mange branner i avfallsanlegg i Rogaland.

Og hva med brannsikring. Det har vært mange branner i avfallsanlegg i Rogaland. file://\\fmroephweb03\pdfserverdocprocessing\ephorte\828125_fix.htm Side 1 av 3 23.04.2015 Hei. Da har vi tatt tilbakemeldingene deres til etterretning og gjort følgende. Vi har inngått avtale med Norsk

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

og open source spillutvikling FreeCol

og open source spillutvikling FreeCol og open source spillutvikling FreeCol Colonization FreeCol bygger på Sid Meier s Colonization (1994), som er et rundebasert strategispill (à la Civilization). Handlingen er lagt til Amerika år 1492-1800

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

DV - CODEC. Introduksjon

DV - CODEC. Introduksjon DV - CODEC EN KORT PRESENTASJON I INF 5080 VED RICHARD MAGNOR STENBRO EMAIL: rms@stenbro.net 21. April 2004 Introduksjon Dv-codecen ble utviklet spesielt for bruk i både profesjonelle og konsumer kamera.

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

1. MSI fra Group Policy

1. MSI fra Group Policy Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag MSI fra Group Policy Jostein Lund 25.08.2012 Lærestoffet er utviklet for faget LO470D Programvaredistribusjon og fjerndrifting 1. MSI fra

Detaljer

Jeg er eksklusiv. Den første personlige fosfor plate skanner

Jeg er eksklusiv. Den første personlige fosfor plate skanner Jeg er eksklusiv Den første personlige fosfor plate skanner JEG VIL HA MIN EGEN SKANNER ACTEON HAR UTVIKLET DEN FØRSTE PERSONLIGE FOSFOR PLATE SKANNEREN PÅ MARKEDET NÅ KAN JEG FÅ MINE BILDER ØYEBLIKKELIG

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Byggesaksutvalget 24.09.08 sak 36/08 - vedlegg 5

Byggesaksutvalget 24.09.08 sak 36/08 - vedlegg 5 Fra: Gausel, Odd Reidar Sendt: 24. juni 2008 08:19 Til: 'bet@epost.no' Kopi: Dokumentsenter Emne: SV: Ref. 200801025- gnr/bnr 6/3 - mail av 16.06.2008. Bygningssjefen viser til sitt brev av 30.05.2008.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Operativsystemer: Litt IT-historie

Operativsystemer: Litt IT-historie Operativsystemer: Litt IT-historie Mark I fra 1944 var en en av de første fungerende elektroniske datamaskinene. Den ble brukt til å beregne banene til artillerigranater. Begrepene "bug" og debugging om

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Se vedlagte skisse som viser hvordan det er tenkt. Dette har også grunneier bekreftet til oss vil være ok.

Se vedlagte skisse som viser hvordan det er tenkt. Dette har også grunneier bekreftet til oss vil være ok. Side 1 av 5 Fra: [ROAA@danskebank.no] Dato: 02.09.2015 10:24:20 Til: Mette Hjelmeland[mette.hjelmeland@kvinnherad.kommune.no] Kopi: roar.andreassen@lyse.net[roar.andreassen@lyse.net]; Tittel: Ang oppmåling

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Datamaskinens oppbygning og virkemåte

Datamaskinens oppbygning og virkemåte Datamaskinens oppbygning og virkemåte Laboppgave Sasa Bakija, 08DAT Del 1: Setup BIOS 1. DELL Optiplex GX270 har en Intel Pentium 4 CPU med buss speed på 800 Mhz og klokkefrekvens på 2.80 Ghz. 2. Internminne

Detaljer

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logg deg inn på mytnt 3. Opprett sending 4. Fyll ut opplysninger

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Jeg er eksklusiv. Den første personlige fosfor plate skanner

Jeg er eksklusiv. Den første personlige fosfor plate skanner Jeg er eksklusiv Den første personlige fosfor plate skanner JEG VIL HA MIN EGEN SKANNER ACTEON HAR UTVIKLET DEN FØRSTE PERSONLIGE FOSFOR PLATE SKANNEREN PÅ MARKEDET Den nye PSPIX er så RIMELIG at du nå

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015 Sverre V. Kaarbøe Fra: Sverre V. Kaarbøe Sendt: 30. juni 2015 07:52 Til: Moen, Tom Erling; Frank Jensen; Sara Nærstad; Bård Østby; Stareng; j-olh@online.no; oivind.svendsen@yahoo.no; 'Terje Bryne'; olefinholt@gmail.com;

Detaljer

Kjenn din pc (Windows Vista)

Kjenn din pc (Windows Vista) Kjenn din pc (Windows Vista) Jeg har en Acer Aspire 5739G 1. Hva slags prosessor har maskinen. Min maskin har: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 2. Hvor mye minne har den. RAM-type: DDR3 RAM (MB): 4 096 Minnehastighet

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Fra: Arne Hågensen. Sendt: 30. november 2015 14:59 Åse Saltkjelsvik VS: 15/00055-106 - Gateadresse TusenFryd T.O. Hei,

Fra: Arne Hågensen. Sendt: 30. november 2015 14:59 Åse Saltkjelsvik VS: 15/00055-106 - Gateadresse TusenFryd T.O. Hei, Fra: Arne Hågensen Sendt: 30. november 2015 14:59 Til: Åse Saltkjelsvik Emne: VS: 15/00055-106 - Gateadresse TusenFryd T.O. Fra: Arne Hågensen Sendt: 30. november 2015 14:58 Til: 'Caroline With Bjørnstad'

Detaljer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer MÅL: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Vekeplan 10. klasse Namn:. Veke 7 og 8 Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Tverrfagleg temaarbeid: Ei ulik verd Mål: Klare prøva godt. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Tverrfagleg temaarbeid:

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015

Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015 Eiendomsinformasjon ved boligomsetning Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015 Eiendomsinformasjon ved boligomsetning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP)

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) 1: Hva slags prosessor har maskinen? Maskinen min har en «Pentium 4 CPU 3.00Ghz»prosessor. 2: Hvor mye minne har den. Maskinen min har

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Kjenn din PC(windows7)

Kjenn din PC(windows7) Kjenn din PC(windows7) Asus N53S 1. Hva slags prosessor har maskinen? - Min Bærbare pc har en Intel(R)Core(TM) i7-2630qm CPU @ 2.00GHz 2.00GHz 2. Hvor mye minne har den? - den har 4.00GB RAM 3. Hva er

Detaljer

Testing av øreproppens passform har aldri vært enklere

Testing av øreproppens passform har aldri vært enklere Testing av øreproppens passform har aldri vært enklere DOC2475 NO En personlig opplæring i bruk av ørepropper som hørselsvern inkluderer test av brukerens egne øreproppers passform, samt tilbyr et utvalg

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Velkommen til Linpro Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Kort om Varnish Dag-Erling Smørgrav Senior Programvareutvikler Fagansvarlig C / C++ 2007-04-26 Hva er Varnish? HTTP-akselerator,

Detaljer

Skrankerutine: Låntakerinformasjon

Skrankerutine: Låntakerinformasjon Versjon 1.0 Basert på Alma i betaversjon 13. november 2015 Skrankerutine: Låntakerinformasjon Denne rutinen tar for seg registrering av nye lånere og endring av eksisterende lånere. Innholdsfortegnelse

Detaljer

JONN ARNE VE SENIOR FORRETNINGSRÅDGIVER

JONN ARNE VE SENIOR FORRETNINGSRÅDGIVER www.ifsworld.com JONN ARNE VE SENIOR FORRETNINGSRÅDGIVER Jonn Arne Ve SENIOR BUSINESS CONSULTANT Service & Assets IFS Scandinavia Skysstasjonen 11, P.O Box 3, N-1371 Asker, NORWAY Tel +47 66 90 73 95.

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Oppgave lab. 2. Hvor mye Internminne har den? - Maskinen har 2GB internminne.

Oppgave lab. 2. Hvor mye Internminne har den? - Maskinen har 2GB internminne. Oppgave lab Vi anbefaler at du setter deg litt inn i maskinen på forhånd. Det er en DELL Optiplex 620. Søk etter denne maskinen på nettet. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

IT-ledelse 14.jan - Dagens

IT-ledelse 14.jan - Dagens IT-ledelse 14.jan - Dagens 1. Debriefing av gårsdagens IT-ansvarlig videosnutt 2. Forsmak på enkelttemaer vi tar for oss / fremdriftsplan 3. Grunnleggende begreper Data og Informasjon Informasjonsteknologi

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer