Verdi- og lånetakst over

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdi- og lånetakst over"

Transkript

1 Postboks Andenes , fax Verdi- og lånetakst over Prinsensgt ANDENES Gårdsnr. 54 Bruksnr. 29 ANDØY KOMMUNE Utført av: Jarle Bergheim Oppdrag 499 Befaringsdato:

2 Verdi- og lånetakst over Prinsensgt ANDENES Gårdsnr. 54 Bruksnr. 29 ANDØY KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Ordinær verditakst hvor formål med taksten opplyses å være salg. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og NS Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretningsog næringsbygg. Sammenfattet beskrivelse Ligger midt i Andenes sentrum med kort vei til alle sentrumsfunksjoner og havneområdet. Busstasjon like ved siden av. Lite gjennomgangstrafikk i Prinsensgt. Flat tomt. Opparbeidet med plen og beplantet med store trær og prydbusker. Stakittgjerde som kan være litt råteskadet. Bebyggelsen består av enebolig og uthus med garasje. Umoderne etter dagens krav. Markeds- og låneverdi Særegen boligeiendom midt i sentrum, men samtidig skjermet for den meste trafikken. Så langt takstmannen kjenner til ble boligen bygget av en privat person i 1876 og er dermed en av de eldste boligeiendommer på Andenes. I ca ble den kjøpt privat av lensmann Amundsen og uthuset ble bygget som fengsel og lensmannskontor ca Etter 1959 har det vært 2 eiere. Ved oppussing og restaureringer har man prøvd å beholde den gamle stilen, både hva angår eksteriør og interiør. Dette gjør bygningen spesiell og verdifull for de som er opptatt av gamle byggeskikker og lokalhistorie. Tilbygget og det meste av restaureringsarbeid ble utørt for år siden. I ettertid er det utført nødvendig vedlikehold og noe oppgradering. De siste årene har vedlikeholdet utvendig vært litt mangelfullt. Nye eierene må derfor belage seg på en del utvendige kostnader. Taktekke og deler av bordkle begynner å bli dårlig. Bygningen vil ellers være en utfordring for alle entusiaster. Uthuset er enkelt å sette i stand, men kommunen har vurdert å ekspropiere den delen av tomta med tanke på gjennomføring av sentrumsplanen. Verdien vil uansett bli i forhold til normal omsetningsverdi. Det generelle marked for omsetning av boligeiendommer på Andenes har tatt seg opp noe de siste 2 årene. Programmet kan kun brukes av NTF's medlemmer. Ettertrykk forbudt av 8

3 Dette har sammenheng med at forsvaret har solgt unna de mest attraktive boenhetene og det er skapt mange nye arbeidsplasser i hamneområdet. Samtidig er forsvaret i ferd med å gjøre nye investeringer i bygninger og anlegg. I verdimessig sammenheng må det generelle marked vurderes, men i dette tilfelle kan også bygningens alder og orginalitet tillegges betydning. Nye eiere bør se på andre verdier enn selve bovedien. Rekvirenten kjenner ikke til mangler utenom hva som fremkommer av taksten og hva som kan betegnes som naturlig slit og elde. Det er ingen offentlige påbud om utbedringer, men det anbefales kontroll når det gjelder ildsted og pipe. Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Jarle Bergheim Programmet kan kun brukes av NTF's medlemmer. Ettertrykk forbudt av 8

4 Rekvirent Rekvirert av: Leif Petter Iversen Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: Jarle Bergheim Takstmann Tlf.: Leif Petter Iversen sønn - Solveig Iversen datter Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Andre dok./kilder: EDR Rekvirent Vedlegg Nr Dokument/beskrivelse Fra Ant. sider 1 Bilder 2 Utskrift norsk eiendomsinformasjon Eiendomsdata Hjemmelshaver: Ruth Judit Iversen Tomt: Eiet tomt. Areal 733 m² Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Kommuneplan: Offentl. avg. pr. år: Forsikringsforhold nei ja ja, kommunal ja, kommunal ja (sentrumsplan) ja Premiebeløp: Kr Kommentar: Kr Avgift beregnet av takstmannen inkl. renovasjon. Polisen ble ikke fremlagt. Bygninger på eiendommen Byggeår: Byggeår opplyst av eier. Anvendelse: Står ledig i påvente av salg. Tilbygd: Tilbygg ca Programmet kan kun brukes av NTF's medlemmer. Ettertrykk forbudt av 8

5 Uthus m/garasje Byggeår: Anvendelse: Byggeår er antatt. Ledig i påvente av salg. Tilbygd: Garasje er bygget omkring Arealer og anvendelse Boligarealet er angitt i henhold til målereglene i NS 3940 og Retningslinjer for arealmåling utarbeidet av NTF og NEF, uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS Bruttoareal Bruksareal Boligareal Etasje BTA m² BRA m² BOA m² Anvendelse 1. etasje stuer, spisestue, kjøkken, bad, vaskerom m/dusj, grovkjøkken, spiskammers og inngang med trapperom. 2. etasje soverom, bad og diverse klesboder ved knevegg. Sum bygning Uthus m/garasje Bruttoareal Bruksareal Boligareal Etasje BTA m² BRA m² BOA m² Anvendelse 1. etasje tidligere arrester med 2 kontorer og garasje. Kjeller rom, uinnredet. Sum bygning KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse 210 Grunn og fundamenter Betongmur med gråstein på faste masser. Grunnen består av såkalt "koppmoll" som er drenerende sand og steinmasser. Det er neppe drenering rundt muren i form av rør, og det vil heller ikke ha noen misjon. 230 Yttervegger Opprinnelig bygget i tømmer og plank (røysverk). Tømmermannsbordkle. Mot øst og nord er for det meste originalt bordkle på huset uten tradisjonell isolering. Innvendige planke- og tømmervegger er utlektret med papp og porøse plater. Mot sør og vest er bordkle skiftet og veggene tilleggsisolerte utvendig. Tilbygg med vaskerom og grovkjøkken er bygget rundt 1970 med tradisjonelt bindingsverk og 10 cm. isolering. I peisestue er ytterveggene isolerte innvendig. Programmet kan kun brukes av NTF's medlemmer. Ettertrykk forbudt av 8

6 Tilleggsisolering og skifte bordkle ble gjort tidlig på 70-tallet. Det er antydninger til råteskader både på gammelt og "nytt" bordkle. Bordene kan skiftes ut enkeltvis. Gammel maling må uansett skrapes bort og huset må males. 233 Vinduer og dører i yttervegg Vinduer med furu karm. De fleste vinduer er skiftet på 70-tallet med doble glass i koblet ramme. Isolerglass i karnapp og mot gate. Mot gata er glassene buet for å hindre innsyn. Vindu i trapperom på loft er originalt med enkelt glass. De fleste innvendige dører er malte originale furudører, noen er ådret. Homogen furu ytterdør. Uisolert "gammel" dør til vaskerom. Originale skyvedører i spisestue. Selve vinduene med karmer ser ut til å være i bra stand i forhold til alder. Utvendig ble det registrert råteskader på gerikt/omramming mot sør. Det kan også være råtedannelse andre steder. 240 Innervegger Tømmer/plank og bindingsverk. I 1. etg. Mest malte og tapetserte (malerpapp) overflater, mye utført i gamle malingsteknikker. Respatex på dusj på vaskerommet. Tømmerpanel i peisestue. Peis forblendet med tegl og vegg bak peis påmontert spesiell type skifer. Malt geyfus og malerpapp på loftet. Vinylbelegg og tapet på badet Veggplatene i dusjen i 1. etg. er vannskadet. 254 Gulv og overflate Hele huset har opprinnelig hatt uisolert trebjelkelag i 1. etg. I kjøkken, spisestue og peisestue er det støpt gulv direkte på grunn med isolering og varmekabler. Det samme gjelder tilbygget. Resten av 1. etg. er originalt med stokker som gulvbjelker, papp, tykke gulvbord, vinylbelegg og tepper. Klinkerflis med varmekabler i peisestue. Vinylflis på vaskerom. Gulv på vaskerom kan ikke betegnes som tett. Noen fliser har løsnet. Vinylbelegg og tepper av varierende kvalitet og alder. Gulvbelegg på bad er ikke tett, men det ser ikke ut til å være fuktskade. 255 Himling og overflate Uisolert bjelkelag mot loft. Horisontal himling mot yttertak er isolert med steinullmatter. Åpne takåser(bjelker) mot 2. etg. i gammel del. Vanlige malte takplater i tilbygg. På loftet malt og lakket geyfus og malerpapp. 260 Yttertak Såkalt åstak. Trobord, papp og bølgeeternitt. Papp på takterasse over sanitæravdeling. Heldekkende beslag på pipe. Både eternittplatene og pappen begynner å bli noe dårlig. Takene ser ut til å være tette i dag. Råteskader på gesims (parapet) på takterasse. Takrenne mot sør er opprustet. Programmet kan kun brukes av NTF's medlemmer. Ettertrykk forbudt av 8

7 Råteskader på vannbord, kan også være noe på vindskier. 270 Fast inventar Lakket furu kjøkkeninredning. Baderomsinnredning på loftet med benk, skap og speil. Plassbygde garderobeskap. 281 Trapper Malt trapp til loftet av god, gammel utførelse. 315 Sanitærutstyr 1 dusjkabinett, 1 dusjnisje, 1 badekar, 2 WC og 2 servanter. Dessuten 1 servant på et soverom. Skyllekar. 110 l. berder under benk. Berederen er a. 10 år. Avløpsrør er skiftet helt frem til kommunal ledning. Vann- og avløp fungerer helt normalt. 320 Varme Gedigen peis m/teglomramming og koksovn i stuene. Ovn for fast brensel på kjøkken. Dessuten elektrisk oppvarming med væskefylte veggmonterte ovner og løse varmeovner. 2 stk. støpte piper. (uisolerte) Elektriske fastmontere ovner i 1. etg. er nye. 400 Elkraft Oppgradert elektrisk anlegg, men ikke i hht,. dagens forskrifter. Automatsikringer. Inntakskabel er skiftet. 50 A hovedsikring i fordelingsskap. Ved ombygging eller restaurering kan det komme pålegg om oppgradering av elektrsik anlegg med bl.a jordfeilbryter-/varsling. VERDIBEREGNING Utleievurdering Areal Totalt Faktisk Faktisk Årsleie Ansatt Bygg/etasje BTA utleibart utleid Årsleie pr. m² Årsleie Anmerkning 1. etasje Beregnet leiepris for hele eiendommen. 2. etasje Sum Uthus m/garasje 1. etasje Kjeller 25 Sum Totalt Takstmannens ansatte årsleie tilsvarer Kr pr. mnd. Programmet kan kun brukes av NTF's medlemmer. Ettertrykk forbudt av 8

8 Årlige utgifter Årlige utgifter Off. utg../ev. eiend.skatt: Forsikring: Ansatte vedlikeholdskostn.: Sum fradrag Kr: Ansatt årsleie: Netto ansatt årsleie Kr: Kapitalisert verdi Kapitaliseringrente: Valgt kapitaliseringsrente: 8,0 % Kapitalisert verdi: Etter kapitalisering av netto årsinntekter (avrundet) Kr: Kommentar: Kapitalisert verdi er beregnet på basis av takstmannens anslag for normal leie oppnåelig i dagens utleiemarked for boliger med fradrag for utgifter. Teknisk verdiberegning Normale byggekostn.: Normale byggek. (utregnet for hvert bygg som for nybygg): Uthus m/garasje Sum normale byggekostnader: Fradrag for gjenst. arbeider, alder, utidsmessighet el.l Teknisk verdi uten tomtekostnader Kr: Tillegg for normale tomtekostnader: Teknisk verdi: Teknisk verdi av takstobjektet Kr: Markeds- og låneverdi Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Programmet kan kun brukes av NTF's medlemmer. Ettertrykk forbudt av 8

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Sørkedalsveien 242C 0754 OSLO Gårdsnr. 27 Bruksnr. 250 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 195/625 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Rekvirenten har bedt om å få vurdert boligens markedsverdi

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 Rabben 18 2611 Lillehammer Org.nr. 970 435 204 Telefon 61255774-91377702 Verdi- og lånetakst over Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 LILLEHAMMER KOMMUNE Utført av: Morten M. Haugom

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Steineveien 294 8340 STAMSUND. Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Steineveien 294 8340 STAMSUND. Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE Fygleheia 1 8370 Leknes NO 955 797 299 epost: a-odjo@online.no Bank: 4631 05 00 100 Mob. 907 26333 Telef: 760 82 833 Verdi- og lånetakst over Steineveien 294 8340 STAMSUND Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Grønnegata 109 9008 TROMSØ. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 1578 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 12/100 TROMSØ KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Grønnegata 109 9008 TROMSØ. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 1578 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 12/100 TROMSØ KOMMUNE Sertifisert foretak - MNTF Sjøgata 33, 9008 Tromsø Tlf: 77 65 81 72 Mob: 90 91 66 12 Fax: 77 65 81 73 E-post: javollen@online.no Foretaksnr: 961372380 Bankkonto: 8245.0203552 Verdi- og lånetakst over Grønnegata

Detaljer

BRYN. Enebolig med næringsdel

BRYN. Enebolig med næringsdel BRYN Enebolig med næringsdel ADRESSE: Østensjøveien 64, 0667 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 144, bnr. 642 BTA: 458 m 2 BRA(PRIMÆR-ROM): 374 m 2 TAKSTVERDIER: VT: Kr. 8.800.000,- /LT: Kr. 8.000.000,- PRISANTYDNING:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing.

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing. Nordahlveien 3 B, 2312 Ottestad 47 64 97 17 marius@oustad.as Org.nr: 984 868 316 Verdi- og lånetakst over Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN Gnr. 656 Bnr. 5 RINGSAKER KOMMUNE Utført av: Marius

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendom Kitdalen 9046 OTEREN. Gnr. 52 Bnr. 131 STORFJORD KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendom Kitdalen 9046 OTEREN. Gnr. 52 Bnr. 131 STORFJORD KOMMUNE Org.nr: 969 723 220 Verdi- og lånetakst over Boligeiendom Kitdalen 9046 OTEREN Gnr. 52 Bnr. 131 STORFJORD KOMMUNE Utført av: Bjørnar Elvemo Aut. Takstmann/tømrermester Oppdrag 402 Befaringsdato: 21.04.2015

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen Nordre Toppe 79 5136 Mjølkeråen Tlf.: 55188666 - Fax.: 55188666 - Mob.: 90076791 E-post: ke-nilsen@broadpark.no Org.nr: 981263324 Verdi- og lånetakst over Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS Gnr. 19 Bnr. 116

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41 Jenny Linds vei 16 5146 Fyllingsdalen Telefon- 55179800 - Mobil - 977 01 401 E-post: rune@bergen-boligtaksering.no Org.nr. 979 457 103 Verdi- og lånetakst over andel i Fløentoppen Borettslag Fløenbakken

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Tuftadalen 41 5265 Ytre arna Gnr. 307 307 Bnr. 287 288 BERGEN KOMMUNE Utført av: Takstmann Indre Arna veien 90, 5261 Indre Arna E-post: aron.skaalevik@takstmann.as Tlf.: 975 13

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst "Svenskerud" Vestre Hvindenvegen 41 Gårdsnr. 61 Bruksnr. 24 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 2007000801

Detaljer

RØA. Enebolig- under renovering gnr. 27, bnr. 250, snr. 3. Sørkedalsveien 242 C, 0754 Oslo. 198/170 m2 ADRESSE: BTA/BOA:

RØA. Enebolig- under renovering gnr. 27, bnr. 250, snr. 3. Sørkedalsveien 242 C, 0754 Oslo. 198/170 m2 ADRESSE: BTA/BOA: RØA Enebolig- under renovering gnr. 27, bnr. 250, snr. 3 ADRESSE: BTA/BOA: Sørkedalsveien 242 C, 0754 Oslo 198/170 m2 TAKST: Vt: kr 5.100.000,-/Lt: kr 4.300.000,- PRISANTYDNING: Kr 5.100.000,- MEGLER:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 000 000. Kr 1 800 000. Firmannsbolig m/næringsdel 68,0 m² 68,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 000 000. Kr 1 800 000. Firmannsbolig m/næringsdel 68,0 m² 68,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 83 Bnr. 5 Kommune: 1224 KVINNHERAD Adresse: Leilighet 4a- 1. etasje, Baronivegen 4a 5470 Rosendal MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 000 000 LÅNEVERDI: Kr 1 800 000

Detaljer

BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads. Tlf: 4000 2204 VÅR REF:

BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads. Tlf: 4000 2204 VÅR REF: BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR ADRESSE: Østensjøveien 64, 0667 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 144, Bnr. 642 BTA: 458 m 2 BRA(PRIMÆR-ROM): 374 m 2 TAKSTVERDIER: VT: Kr. 8.800.000,- /LT: Kr. 8.000.000,- PRISANTYDNING:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Lislebyveien 206 1617 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 2 Sameiebrøk: 131/262 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Eitrheimsvegen 103 Gnr. 61 Bnr. 124 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1641 31.08.2012 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob. 905 16 615 jangravd@online.no www.takstpartneroslo.no Org.nr: 990 477 558 Verdi- og lånetakst over Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer