Testing for Nybegynnere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Testing for Nybegynnere"

Transkript

1 Testing for Nybegynnere Hva må alle testere vite? Kort intro i basis test design metoder Hans Schaefer , Hans Schaefer Slide 1

2 Hvem er jeg? Dataingeniør (informatikk, jernbanesignalsystemer, Teknisk universitet Braunschweig, Tyskland, 1979 Fraunhofer Institutt Karlsruhe: Utvikling av styringssystemer, til 1981 Senter for Industriforskning, Oslo, utvikling av IDE, testverktøy, kvalitetssikring, til 1987 Forelesninger i testing på universiteter i Norden (1984 til i dag) Konsulent innen testing siden 1987 Kurs og opplæring innen testing siden 1984, i alle skandinaviske land, Tyskland, India, USA, Canada, Polen Kunder i det siste: AOL, Banverket, Helse Vest + Øst, Lucent, Skandiabanken, Visma Del av programkomiteen i internasjonale konferanser om testing og advisory board til Better Software Magazine. I fritiden: Turleder for Bergen Turlag, aktiv på Gamle Vossebanen med museumstog , Hans Schaefer Slide 2

3 Målet med testing Informasjon Hvor stor risiko er det å sette dette i drift? Destruksjon Finne flest mulig feil Læring Hva kan egentlig systemet? Hvordan virker det? Hva kan det ikke? , Hans Schaefer Slide 3

4 Er Du en god tester? Kritisk sans? Spør heller enn å anta ting? Vil lære mer? Tenker på tvers? Liker åfåting til åfeile? Systematisk? , Hans Schaefer Slide 4

5 Grunnlag for testen Spesifikasjon / endringsoppdrag Bruksanvisning Online hjelp Standarder for grensesnitt Forretningsgang, regler Datamodell, databruksbeskrivelse o.l. Selve systemet / koden (det vi vet om, det vi ser under test) Heuristikk / Erfaring , Hans Schaefer Slide 5

6 Første muligheter - Heuristikk H - Historie (vår) I - Image vs. Id=6 F - Forventninger til brukerne tog til Stockholm eller Narvik, Excel: summer arbeidstid F - Forskrifter, regler og standarder P - Produktet selv WORD: bullet lists, Excel: tekst blir til dato P - Produktets mål og mening P - Påstander (om vårt system) S - Sammenlignbare produkter -> Sjekk mot andre 177-websider! Sjekk mot dette UNDER TESTINGEN! , Hans Schaefer Slide 6

7 Metoder (ikke fullstendig) 1 - Sjekk av forretningsganger (use cases, scenarier) 2 - Sjekk av dataverdier (rette, feile) 3 - Sjekk av forretningslogikk (beslutningstabeller) , Hans Schaefer Slide 7

8 Metoder (ikke fullstendig) 1 - Sjekk av forretningsganger (use cases, scenarier) Vanlig flyt (alt går riktig) Alternative flyt (brukerfeil, utstyrsfeil,...) Avbrudd, gjentakelser evtl. Misbruk 2 - Sjekk av dataverdier (rette, feile) 3 - Sjekk av forretningslogikk (beslutningstabeller) , Hans Schaefer Slide 8

9 Metoder (ikke fullstendig) 1 - Sjekk av forretningsganger (use cases, scenarier) 2 - Sjekk av dataverdier (rette, feile) Input (rett, feil, ekstrem, spesielt, tilstede, ikke, default) Output (ulik format, verdi, relasjoner, ekstrem, feilmeldinger) Mellomverdier (normal, ekstrem, plassproblem) 3 - Sjekk av forretningslogikk (beslutningstabeller) , Hans Schaefer Slide 9

10 Metoder (ikke fullstendig) 1 - Sjekk av forretningsganger (use cases, scenarier) 2 - Sjekk av dataverdier (rette, feile) 3 - Sjekk av forretningslogikk (beslutningstabeller) Betingelser enkeltvis Kombinasjoner Sjekk alle output , Hans Schaefer Slide 10

11 Grunnmetode - Coverage For hver type grafikk: - (C0) Alle bokser - (C1) Alle forbindelser - (Cn) Kombinasjon av forbindelser (Kontroll)Flytdiagram Datastruktur Dataflyt Arkitektur Use case Tilstandsdiagram Forretningsgang , Hans Schaefer Slide 11

12 Et typisk testfall - KKK K - klargjør Sett opp testmiljø. Sjekk at system er i rett tilstand. K - kjør Utfør testen. K - kontrollér Sjekk resultat. Sjekk andre ting (som ligger utenfor og er ikke direkte synlige). evtl: Bring systemet i neste tilstand som behøves , Hans Schaefer Slide 12

13 Hvordan finne Testbetingelser? Nr Hva Forretningsgang Data Logikk 1 Funksjoner x x x 2 Tilstander og overganger x x 3 Datakanaler x 4 Data x 5 Relasjoner x x 6 Annet x x x , Hans Schaefer Slide 13

14 1. Finne funksjoner En funksjon er noe programmet skal gjøre. USE CASE Feilreaksjoner, alarmer, og display av online-hjelp er også med her (underpunkter under en funksjon). USE CASE - ALTERNATIVE FLYT Risikofaktorer i algoritmer en skal bruke. Hva hvis input ikke tilstede? Hva med divisjon med null? Unntak? Brukerfeil Oppsettparametre? , Hans Schaefer Slide 14

15 2. Tilstander og tilstandsoverganger Endrer programmet sin virkningsmåte basert på historien til input? Er der rekkefølger av handlinger som er viktige? Som en mobiltelefon (er det en telefon, kamera eller en SMS maskin?) I så fall Finn hver tilstand Finn hver overgang Også ikke lovlige inputs til tilstandene Lag et tilstandsdiagram! Test alle overganger , Hans Schaefer Slide 15

16 Tilstandsdiagrammer Tistand Hendelse Aksjon Off evpoweron / InitPhone Overgang On Guard evmenuphonebook [SIM Card Is in phone ] / StartPhonebook Phone book Overgang med Guard evcbutton / beep Overgang til samme tilstand , Hans Schaefer Slide 16

17 Tilstander inne i hverandre (state charts) Off On Etter denne overgang blir begge to parallelle tilstandsmaskiner startet Phone Display Light Camera Dark , Hans Schaefer Slide 17

18 Aksjoner (output/effekter) forbundet med tilstander State A Entry / action a1 Exit / action a2 Event x / action a3 Ved inngang og utgang skjer output State B , Hans Schaefer Slide 18

19 Eksempel Vis klokkeslett Hvordan din digitale klokke virker V. øvre knapp V. øvre knapp Klokketid med lys på V. nedre knapp V. øvre knapp Vis vekketid V. nedre knapp Vis stoppeklokke V. nedre knapp V. øvre knapp Timesetting V. øvre knapp Min.setting V. nedre knapp klokkesetting , Hans Schaefer Slide 19

20 Feil i modellen og implementasjonen Feil i modellen REVIEW Startilstand ikke definert Guard koblet til tilstand istedenfor overgang Guards overlapper, feil, mangler, ekstra Tilstander mangler, feil, ekstra Overganger mangler, feil, ekstra Overganger fra samme tilstand med samme aktivering Feil i implementasjonen TEST Extra / manglende / korrupt / feil tilstand Manglende / feil aksjon Sneak paths (som ikke burde finnes) Trap doors , Hans Schaefer Slide 20

21 Test Case Design Definer et sett av inputsekvenser som starter og går tilbake til start-tilstanden (hvis mulig). Testca se no. Input + Guards 1 Betal 100 kr, saldo > OK, forfallsregister Tilstand Logget inn Sjekk av transaksjon v/ bruker Forventet neste tilstand Sjekk av transaksjon v/ bruker Forfallsreg display Forventet output Kopi av transaksjon, Spørsmål om bekreftelse HELE FFR + ny trans... Start med tester som tester det som forekommer mest i praksis (bra for regressionstest), legg til mer komplekse tilfeller. Ikke glem ugyldige / umulige overganger! , Hans Schaefer Slide 21

22 Test Case Design Metoder I forhold til tilstandsdiagram: Branch cover State-event cover Switch cover For guards: Vanlige kriterier som ekvivalensklasser, grenseverdier, kombinasjoner se senere , Hans Schaefer Slide 22

23 Branch Cover Hver tilstandsovergang testes minst en gang. En vil garantert finne at output mangler eller en helt annen output genereres , Hans Schaefer Slide 23

24 Generering av en branch cover test Start i start-tilstanden. Velg overganger og heng de etter hverandre til hver overgang har forekommet minst en gang. Vi antar at tilstandsmaskinen henger sammen , Hans Schaefer Slide 24

25 State-event Cover Utfør hver hendelse i hver tilstand. Dette er det samme som branch cover hvis tilstandsmaskinen er fullstendig definert.(dvs det er definert for hver hendelse i hver tilstand, hva som skal skje). Typisk glemmer en hendelser som skal ignoreres , Hans Schaefer Slide 25

26 Switch Cover En switch (or 1-switch) er et par med etter hverandre følgende overganger. Utfør hver mulig switch. Her kan en finne at feil overgang blir valgt av programmet , Hans Schaefer Slide 26

27 Extra: Process cycle test A test of the combined working of automated and manual procedures. Check that the users can do their job with the information given by the automated system. Check that the users have the information the automated system requires. Check if users have sufficient authorization. Normal workflow and exceptions. No check of the system, just of the manual work /automated work interface. Need for representative real users , Hans Schaefer Slide 27

28 Oppsummering for test av tilstandsoverganger Kjør historier for objekter i systemet Eksempel: Livet til en vare, transaksjon, kunde Hvert testfall tilbake til start (f.eks. Startskjerm) Unntak, feil, angre, avbrutt! Lange historier med (såpeopera) , Hans Schaefer Slide 28

29 Neste testmetode: Mer analyse for data i enkeltfunksjoner: Trinn 3 til 6 Enkeltfunksjoner må testes med ulike input-data. Riktig - feil Stor - liten De neste sidene skal identifisere betingelser som er viktige pr. enkeltfunksjon , Hans Schaefer Slide 29

30 3. Finn datakanaler Hvor kommer input fra, hvor går output hen? Input: Tastatur, mus, filer, databaser, interne globale data, nettverk, apparater, operativsystem, parametere... Output: Skjerm, printer, høyttaler, filer, databaser, interne globale data, nettverk, apparater, operativsystem, parametere... Ikke glem interne data (lagring!) Ikke glem det du ikke ser på et enkelt vis! , Hans Schaefer Slide 30

31 4. Finn datastrukturer og elementer (felter) i hver kanal En datastruktur er alt som består av mer enn ett element / felt. Notér for hele strukturen og dens deler: Format / layout - restriksjoner Antall Betingelser som gjelder Datatype Verdiområde Må eller kan forekomme , Hans Schaefer Slide 31

32 5. Finn relasjoner Kombinasjoner Rekkefølge Syntaks Betingelser på tvers av de enkelte feltene Sjekk alle dataelementer / felter mot hverandre! , Hans Schaefer Slide 32

33 6. Finn annet Tingenes iboende... Betingelser som ligger implisitt i sakens natur Det du vet om problemet Det du vet om restriksjoner i løsningen , Hans Schaefer Slide 33

34 Eksempel på en testtabell Funksjon 1 Inputkanal 1 Datastruktur 1 Dataelement 1 Dataelement 2 Betingelse Dataelement 3 Verdiområde, format,... Datastruktur 2 Inputkanal 2 Outputkanal , Hans Schaefer Slide 34

35 Noen generelle punkter ved skjermbilder TK1:Er bildet i virkeligheten slik det ser ut i spesifikasjonen? Er arvede dataverdier korrekt? TK2:Korrekt lengde, type, farge, format, posisjon på alle felt? Grenseverdier, feilmeldinger, hjelpetekster etc. TK3: Skjermbilde- og dialogstandard fulgt? Standardverdier riktig? TK4:Mulighet til å gå ut eller gjenta registrering. Editering av felt. TK5: Opsjonelle felter kan virkelig hoppes over. Obligatoriske felt MÅ fylles ut. TK6: Feil input provoserer ikke sammenbrudd. Feilhåndtering. Ny sjanse for input. TK7: Cursorstyring i felt og fra felt til felt TK8: Blir databasen riktig behandlet og oppdatert? , Hans Schaefer Slide 35

36 Teknikker for valg av TESTDATA Ekvivalensklasser Grenseverdier Spesialverdier Randomtest , Hans Schaefer Slide 36

37 Ekvivalensklasseinndeling Definisjon: En ekvivalensklasse er en samling verdier der DU TROR at alle behandles likt av programmet. Tre hovedkonsepter: Dekk ALLE MULIGE inputs eller/og outputs Anta: Hver verdi i en klasse håndteres på samme måte av programmet Ingen overlapp mellom klassene , Hans Schaefer Slide 37

38 Hvordan finne klasser Numeriske data med verdiområde: tre klasser (1) for små verdier, (2) alt som er tillatt, (3) alt som er for stort , Hans Schaefer Slide 38

39 Hvordan finne klasser Tidsdata: fire klasser (1) for tidlig, (før) (2) innen forventet tidsrom, (samtidig med) (3) for sent (etter). (4) umulige verdier (f.eks. ikke eksisterende datoer) , Hans Schaefer Slide 39

40 Hvordan finne klasser Diskrete verdier: mange klasser (1)...(n) En klasse for hver tillatt verdi, og (n+1) En for "noe annet" (noe ikke tillatt). Betingelse: to klasser. (1) Betingelse oppfylt (2) Betingelse ikke oppfylt , Hans Schaefer Slide 40

41 Hvordan finne klasser Listeprosessering: mange klasser (1) Null i listen (2) En i listen (3) Flere i listen. (4) Maksimal listelengde (5) For mange i listen. Eventuelt: (6),... Posisjon for funn: Start, innimellom, slutt, funn, ikke funn , Hans Schaefer Slide 41

42 Hvordan finne klasser Mengde: to klasser (1) tilhører (2) tilhører ikke (komplement av mengden) Eksistens av en input: to klasser (1) input finnes (2) input finnes ikke Format / datatype av hver input: To eller flere klasser (1) riktig format og datatype (2) ikke riktig , Hans Schaefer Slide 42

43 Hvordan finne klasser Sortering (1) Oppstigende (2) Nedstigende (3) Ikke ordnet Eventuelt: (4) Duplikater (5) Ikke duplikater , Hans Schaefer Slide 43

44 Noen flere regler Hvis du tror at en klasse må deles opp mer, gjør det! (Pessimistregelen) Gjør dette med alle inputs og outputs. Avmerk alle klasser som fører til feil / avbrutt som "feil" klasser. Hvis data er sjekket før, kan det evtl. bli ingen feil -klasser. Det er en fordel å gjøre inndelingen hierarkisk: Hvis noe bare er interessant under forutsetning av at andre klasser opptrer, før klassifiseringen inn som sub-klasser under den klassen som gir forutsetningen.(classification Tree Method) , Hans Schaefer Slide 44

45 Eksempel på en testtabell Funksjon 1 Inputkanal 1 Datastruktur 1 Dataelement 1 Dataelement 2 Dataelement 3 Datastruktur 2 Klasse 1 OK Klasse 2 Feil Klasse 3 OK Inputkanal 2 Outputkanal , Hans Schaefer Slide 45

46 Datavalg ut fra Klasseinndeling Arbeidstrinn: (1) For hver parameter og betingelse, del opp i klasser (gjort under Testbetingels-analyse). (2) Velg testdata og dekk alle inputklasser. (3) Se hvilke outputklasser er dekket. Prøv å dekke resten. (4) Velg eventuelt kombinasjoner av klasser , Hans Schaefer Slide 46

47 Detaljer for steg 2 Start med globale input. (Fil, database, tabeller,...) Velg global input slik at alle andre klasser har sjanse til å bli dekket. For OK" input klasser: - kombiner Velg data slik at de dekker flest mulig OK" klasser på en gang (tilfeldig valgt, alle inputdata OK). For "feil" input klasser: - ikke kombiner Velg data slik at de til enhver tid bare dekker en "feil" klasse, og alt annet er "OK" (tilfeldige OK" klasser så langt som mulig) , Hans Schaefer Slide 47

48 Sjekkliste for test av feilhåndtering Har vi: Feildeteksjon Recovery Ryddig utgang (dersom recovery ikke mulig) Feilhåndtering lett å teste???? Mulige feil: 1. Feilmeldingen gir ikke nok info til bruker. 2. Feilmeldingen gir feil feilårsak. 3. Systemet finner ikke feilen fordi annen feilhåndtering maskerer den. 4. Feilhåndteringen selv er feil. 5. Feilhåndteringen finnes ikke , Hans Schaefer Slide 48

49 Grenseverdianalyse Grenseverdier avdekker ofte feil. (<, <=, >, >=, off-by-one) (1) Velg grensene til alle inputs og outputs. (2) Bruk testdata på og rundt øvre og nedre grense. Grenser Klasse A Klasse B Test Tilfelle , Hans Schaefer Slide 49

50 Detaljer for grenseverdianalyse Minimum for hardware Like under tillatt minimum tillatt minimum like over tillatt minimum like under tillatt maksimum maksimum like over tillatt maksimum Ved åpne grenser Bare to verdier pr. grense! PÅ, UTENFOR Maksimum for hardware Første, siste, andre, nestsiste element i en liste, buffer eller fil. Mye input, ingen input (tomme filer) Grenseverdier ved flere dimensjoner , Hans Schaefer Slide 50

51 Spesialverditest Lag testdata for verdier der de brukte funksjoner virker spesielt. Null og en for aritmetiske funksjoner Maksimale og minimale verdier tillatt i hardwaren Tom streng, spesielle karakterer (&, $, #, /,., ", ~, ', \, Æ, Ø, Å... ) for tekstfunksjoner Tomt dataområde for bufferhåndtering magiske verdier (misbrukte verdier) Defaultverdier Funksjoner med bare ett argument: Test dem med verdier der output er forskjellig fra input og der output er forskjellig fra output av andre liknende funksjoner som kunne (feilaktig) ha vært brukt her. Forsøk å legge inn kode... ( Cross site scripting ) , Hans Schaefer Slide 51

52 Example from James Whittaker using a default value For example, in Word 2000 the following dialog has an options menu that, when left unchanged, actually makes controls disappear when the dialog is redisplayed. Note the missing heading level controls. Moreover, it changes the display from 3 headings to 9 heading without the user entering any values! Try this: 1) Invoke MS Word 2000, Rev or WORD 98 or later on Macintosh 2) ->File->New->Blank Document 3) ->Insert->Index and Tables 4) -> Table of Contents tab. 5) -> Options 6) -> OK (Changing nothing) 7) Note that everything is normal. There are 3 levels selected and three levels displayed. 8) Repeat steps 5 and 6. 9) Now note that there are 9 levels selected! You see them in the preview display field. 10) Repeat steps 5 and 6. 11) Now note that the levels control has disappeared! (On Mac with WORD 98 this does NOT happen, it remains with 9 levels) The default settings change without warning, forcing the user to reset the values. This odd behavior nicely demonstrates the second attack: force software to display the value of internal data and then change some (but not all) or none of the values. This requires defaults to be set; if no defaults have been coded, then the software may very well fail , Hans Schaefer Slide 52

53 Random test Verdier blir plukket tilfeldig. Helst ved bruk av random-generator. Problem: Testorakel. Finner feil som ikke de andre metodene finner. Spesielle kombinasjoner. Feil for bare noen få verdier. Det en ikke hadde tenkt på , Hans Schaefer Slide 53

54 Feilgjetting Usystematisk metode som brukes etter de systematiske. Lag testdata som vil vise antatte typer feil, basert på skepsis. Misbruk, misforståelser. Vi må vite hvilke feil er vanlige. Derfor: Skriv opp feil som finnes av brukerne! Vi trenger "destruktiv" tenkning , Hans Schaefer Slide 54

55 Detaljer for feilgjetting Spesielle ideer: Generelle ideer: Tomme inputlister Gå rett ut av modulen igjen etter start Database full eller ikke tilgjengelig Input mangler For mye input (repetert for mange ganger) Feil korrelasjon mellom inputs Forbudte situasjoner Umulige situasjoner Reset av timer Norske bokstaver Tall med ledende pluss, null, eller blanke eller punkter imellom Uklarheter Motsigelser Misforståelser Hva hvis... Ønskelige forhold Ikke gjennomtenkt , Hans Schaefer Slide 55

56 Test av forretningslogikk Hver betingelse enkeltvis Ja og Nei Alle kombinasjoner Parvis kombinasjoner Bruk av beslutningstabell Mer om det hvis vi har tid , Hans Schaefer Slide 56

57 Litteratur Glenford Myers, The Art of Software Testing, 1979 på dansk i Borgen forlag, København, 1984: "Kunsten at teste edb-programmer". Boris Beizer, Software Testing Techniques, Van Nostrand Reinhold, En meget detaljert bok om testdatavalgmetoder. For spesialister i testing. Boris Beizer, Black Box Testing, 1995 Introduksjon, noe formell James Whittaker, How to Break Software, Addison-Wesley, Meget praktisk. Linz, Schaefer, Spillner, Software Testing Foundations, 2nd ed. Rocky Nook 2007 Omhandler pensum i internasjonal tester sertifiserings-eksamen (ISTQB) Paul C. Jørgensen, Software Testing - A Craftman s Approach, 3rd ed., CRC Press , Hans Schaefer Slide 57

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Python: Løkker. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre

Python: Løkker. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Python: Løkker TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Læringsmål og pensum Mål Forstå hvorfor vi trenger løkker i programmering Ha kjennskap to ulike typer løkker (while-løkke, for-løkke) Og vite

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesten Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesting Formell testing med hensyn til brukerbehov, krav, og forretningsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen ISTQB Foundation Level Prøveeksamen Svar på følgende spørsmål For hvert spørsmål er der ETT og BARE ETT rett svar! (Unntak er avmerket spesielt). Spørsmål til Kap 1 ("Fundamentals") 1.1. (K2) Hva er betydningen

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Livsløpstesting av IT-systemer

Livsløpstesting av IT-systemer Livsløpstesting av IT-systemer Testing, validering og evaluering Teste Undersøke ved hjelp av tester om systemet fungerer slik det er beskrevet Validere Bekrefte hvordan systemet virkelig fungerer, om

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Klask-en-Muldvarp. Steg 1: Gjøre klart spillbrettet. Sjekkliste. Introduksjon

Klask-en-Muldvarp. Steg 1: Gjøre klart spillbrettet. Sjekkliste. Introduksjon Klask-en-Muldvarp Introduksjon App Inventor Introduksjon I denne oppgaven skal vi lage et veldig enkelt spill med litt animasjon. Det som skal skje er at en muldvarp hopper rundt på spillbrettet mens du

Detaljer

Use case modellering. Use case modellen. Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design

Use case modellering. Use case modellen. Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design Use case modellering Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design Kirsten Ribu 11.09.2007 Use case modellen beskriver kravene til systemet beskriver systemet sett fra kundens perspektiv beskriver hva

Detaljer

Feilmelding Årsak Løsning

Feilmelding Årsak Løsning Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed Feil oppstod i Window.DialogWindow:

Detaljer

(MVC - Model, View, Control)

(MVC - Model, View, Control) INF1010 - våren 2008 Modell - Utsyn - Kontroll (MVC - Model, View, Control) Stein Gjessing Inst. for informatikk Et bankprogram Vi skal lage et program som håndterer kontoene i en bank. En konto eies av

Detaljer

Grunnleggende testteori. Etter Hans Schaefer

Grunnleggende testteori. Etter Hans Schaefer Grunnleggende testteori Etter Hans Schaefer Industri- og softwareprodukt Industriprodukt Fysisk produkt Testes under produksjon og til slutt om produktet oppfyller kravene Tilpasses, endres, redesignes,

Detaljer

Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test

Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test Av Hans Schaefer Versjon 1.2, 14.9.2005 Dette dokument beskriver krav en bør stille til verifikasjon under utviklingen og test hos en seriøs

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

9. ASP med databasekopling, del II

9. ASP med databasekopling, del II Else Lervik 23.03.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D Web-programmering med ASP 9. Resymé: I forrige leksjon så vi hvordan ASP kunne brukes til å vise

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund AlgDat 12 Forelesning 2 Forrige forelesning Følg med på hiof.no/algdat, ikke minst beskjedsida! Algdat: Fundamentalt, klassisk, morsomt,...krevende :) Pensum: Forelesningene, oppgavene (pluss deler av

Detaljer

SALGSKNAPP 7: GARDEROBE lapper med løpende nummerserie (2-sett) Garderobelappene kan skrives ut med text,logo,vare ikon, tid/dato, pris, bongnr

SALGSKNAPP 7: GARDEROBE lapper med løpende nummerserie (2-sett) Garderobelappene kan skrives ut med text,logo,vare ikon, tid/dato, pris, bongnr BRUKERMANUAL Intro: ID Guestlist Security Complete er et komplett salgs-, adgangs- og registreringsverktøy rettet mot det eventive segment. Med IDG vil du har full kontroll på dine gjester, samt forebygge

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Alma i betafase. Velkommen til informasjonsmøte! Bergen 2. juni 2015

Alma i betafase. Velkommen til informasjonsmøte! Bergen 2. juni 2015 Velkommen til informasjonsmøte! Alma i betafase Bergen 2. juni 2015 Henning Storhaug, kvalitetsleder/testleder Ingrid Mogset, opplæring og brukerstøtte Agenda og tidspunkt Tid Varighet Tema 10:00 45 Introduksjon

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kirsten Ribu beskriver kravene til systemet,

Detaljer

Drosjesentralen. I-120: Obligatorisk oppgave 2, 2000

Drosjesentralen. I-120: Obligatorisk oppgave 2, 2000 Drosjesentralen I-120: Obligatorisk oppgave 2, 2000 Frist Mandag 20. November 2000 kl.10:00, i skuff merket I120 på UA. Krav Se seksjon 4 for kravene til innlevering. Merk krav om generisk løsning for

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python Professor Guttorm Sindre Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Læringsmål og pensum Mål Vite hva et

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Øving 10 Frist: 2014-04-11 Mål for denne øvinga:

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

SuperOffice hurtigstart guide

SuperOffice hurtigstart guide SuperOffice hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Innlednig... 2 Instalere SuperOffice konektor... 3 Steg 2 Database driver... 4 Steg 3 Database setting... 5 Steg 4

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Brukertesting i et nøtteskall

Brukertesting i et nøtteskall Brukertesting i et nøtteskall Seniorrådgivere brukervennlighet og design Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Steria Introduksjon av deltakerne Hvor jobber du og hvilken rolle har du? Nevn en ting du

Detaljer

STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag

STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag HØGSKOLEN I NARVIK Avdeling for teknologi MSc.-studiet EL/RT Side 1 av 3 STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag Tid: Fredag 02.03.2007, kl: 09:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Godkjent programmerbar kalkulator,

Detaljer

case forts. Alternativ 1 Alternativer Sammensetning Objekt-interaktor med valg

case forts. Alternativ 1 Alternativer Sammensetning Objekt-interaktor med valg Objekt-interaktor med valg AMS- case forts. Eksemplifisering av modellbasert tilnærming til design av brukergrensesnitt Relatert objekt velges ofte blant mange kandidater Output av kandidat-sett Input

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 Assignment 1 Task 1 : Basic Definitions Explain the main differences between: Information Retrieval vs Data Retrieval En samling av data er en godt strukturert

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Hangman. Level. Introduksjon

Hangman. Level. Introduksjon Level 2 Hangman All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduksjon

Detaljer

MAT1030 Diskret matematikk

MAT1030 Diskret matematikk Oppgave 1.1 MAT1030 Diskret matematikk Plenumsregning 2: Ukeoppgaver fra kapittel 1 & 2 Roger Antonsen Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 24. januar 2008 Modifiser algoritmen fra 1.2.1 slik at

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

1 8-1: Oversikt. 2 8-2: Grunnleggende hypotesetesting. 3 Section 8-3: Å teste påstander om andeler. 4 Section 8-5: Teste en påstand om gjennomsnittet

1 8-1: Oversikt. 2 8-2: Grunnleggende hypotesetesting. 3 Section 8-3: Å teste påstander om andeler. 4 Section 8-5: Teste en påstand om gjennomsnittet 1 8-1: Oversikt 2 8-2: Grunnleggende hypotesetesting 3 Section 8-3: Å teste påstander om andeler 4 Section 8-5: Teste en påstand om gjennomsnittet Definisjoner Hypotese En hypotese er en påstand om noe

Detaljer

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Agenda Min erfaring med scrum + litt input fra Javazone 2007 Universell Utforming Min erfaring med smidige metoder MT-prosjektet

Detaljer

INF 5120 Modellering med objekter

INF 5120 Modellering med objekter INF 5120 Modellering med objekter Obligatorisk oppgave nr. 1 Gruppe 4 Problem: Det skal designes en kaffemaskin til bruk blant de ansatte hos en bedrift. Eieren av bedriften ønsker en enkel og billig maskin.

Detaljer

Python: Intro til funksjoner. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre

Python: Intro til funksjoner. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Python: Intro til funksjoner TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Snart referansegruppemøte Viktig mulighet for å gi tilbakemelding på emnet Pensumbøker Forelesninger Øvingsforelesninger Veiledning

Detaljer

Lykke til! Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling. 20 mai, 2003 kl 0900-1400. Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk

Lykke til! Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling. 20 mai, 2003 kl 0900-1400. Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: XX Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling

Detaljer

Repetisjon og mer motivasjon. MAT1030 Diskret matematikk. Repetisjon og mer motivasjon

Repetisjon og mer motivasjon. MAT1030 Diskret matematikk. Repetisjon og mer motivasjon Repetisjon og mer motivasjon MAT030 Diskret matematikk Forelesning 22: Grafteori Roger Antonsen Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 4. april 2008 Først litt repetisjon En graf består av noder og

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Tilkobling og Triggere

Tilkobling og Triggere Tilkobling og Triggere Lars Vidar Magnusson October 12, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS 11.10.2011 October 12, 2011 1 / 25 Tilkobling med PHP PHP bruker databasespesifike moduler til å koble

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Litt mer om Arduino. Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011

Litt mer om Arduino. Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011 Litt mer om Arduino Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011 ARDUINO Input (Data) Prosessering Output Arduino Man kan bruke de 3 elementene i varierende grad, og også kutte noen helt ut. Det finnes

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case?

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? 1/15/2004 1 Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kapittel 8 i Gurholt og Hasle Kirsten

Detaljer

Tyrannosaurus Test Adapt or Die!

Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Testdagen Odin 2014 Remi Hansen & Christian Brødsjø 26.09.2014 Promis Qualify AS 1 Om oss og tema Dinosaurer og evolusjon Context-driven testing filosofi og prinsipper

Detaljer

AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert. tilnærming til design av brukergrensesnitt

AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert. tilnærming til design av brukergrensesnitt AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert tilnærming til design av brukergrensesnitt Objekt-interaktor med valg Relatert objekt velges ofte blant mange kandidater Output av kandidat-sett Input av

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

PSY 1002 Statistikk og metode. Frode Svartdal April 2016

PSY 1002 Statistikk og metode. Frode Svartdal April 2016 PSY 1002 Statistikk og metode Frode Svartdal April 2016 GANGEN I HYPOTESETESTING 1. Formuler en hypotese «Man får bedre karakterer hvis man leser pensum» 2. Formuler motstykket, nullhypotesen H 0 «Man

Detaljer

Effektive metoder for å finne funksjonelle feil

Effektive metoder for å finne funksjonelle feil Effektive metoder for å finne funksjonelle feil av Hans Schaefer hans.schaefer@ieee.org http://home.c2i.net/schaefer/testing.html 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 1 Tre testmetoder Black box test Konstruer

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

Paul Hinsch. MICADO AS Utviklet MapBasic applikasjoner i 10 år. Registreringsknapper og Objektdialog

Paul Hinsch. MICADO AS Utviklet MapBasic applikasjoner i 10 år. Registreringsknapper og Objektdialog Brukerdefinerte registreringsknapper og objektdialog Paul Hinsch MICADO AS Utviklet MapBasic applikasjoner i 10 år Paul Hinsch MICADO AS 2011 Brukere klarer ikke alltid selv å styre hvilket kartlag data

Detaljer

GC4AXWG [WHERE DO YOU WANT TO GO TODAY?] av thomfre. En introduksjon til Wherigo og Wherigo-cacher

GC4AXWG [WHERE DO YOU WANT TO GO TODAY?] av thomfre. En introduksjon til Wherigo og Wherigo-cacher GC4AXWG av thomfre [WHERE DO YOU WANT TO GO TODAY?] En introduksjon til Wherigo og Wherigo-cacher [EN INTRODUKSJON TIL WHERIGO].--.....-... --. --- Innholdsfortegnelse Hva er Wherigo?... 2 Wherigo-moduler...

Detaljer

Kapittel 5: Mengdelære

Kapittel 5: Mengdelære MAT1030 Diskret Matematikk Forelesning 10: Mengdelære Roger Antonsen Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Kapittel 5: Mengdelære 24. februar 2009 (Sist oppdatert: 2009-02-25 08:27) MAT1030 Diskret

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Et lite oppdrag i bakgrunnen

Et lite oppdrag i bakgrunnen Et lite oppdrag i bakgrunnen Under pultene på bakerste rad er det klistret post-it lapper med to tall skrevet på Regn ut summen av to nederste tall, skriv denne summen under de andre tallene, og send lappen

Detaljer

Flowcharts and State-Machines. IEC Ladder Logic Statement Lists Function Block Diagrams. G. Hovland /10

Flowcharts and State-Machines. IEC Ladder Logic Statement Lists Function Block Diagrams. G. Hovland /10 MAS113 Digital Control Day 2 Flowcharts and State-Machines MAS1 1 3 Dig it al Con t rol, Sem est er 1, 2 0 0 9. Pag e: 1 IEC 61131-3 Ladder Logic Statement Lists Function Block Diagrams G. Hovland - 2009/10

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

1. Profiler og variabler

1. Profiler og variabler Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Profiler og variabler Stein Meisingseth 26.05.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI3005 PowerShell 1. Profiler og variabler Resymé:

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Web Accessibility Toolbar. Struktur. Funksjonene. Headinger. Mer om tilgjengelighet og Flash.

Web Accessibility Toolbar. Struktur. Funksjonene. Headinger. Mer om tilgjengelighet og Flash. Web Accessibility Toolbar Mer om tilgjengelighet og Flash. Kirsten Ribu 16.10.2007 HiO Virker bare i Internet Explorer for Windows Alternativ: Web Developer Toolbar for Firefox har lignende funksjonalitet

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Algoritmeanalyse. (og litt om datastrukturer)

Algoritmeanalyse. (og litt om datastrukturer) Algoritmeanalyse (og litt om datastrukturer) Datastrukturer definisjon En datastruktur er den måten en samling data er organisert på. Datastrukturen kan være ordnet (sortert på en eller annen måte) eller

Detaljer

Prosedyrer. Lars Vidar Magnusson. October 26, Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS October 26, / 19

Prosedyrer. Lars Vidar Magnusson. October 26, Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS October 26, / 19 Prosedyrer Lars Vidar Magnusson October 26, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS 11.10.2011 October 26, 2011 1 / 19 Repetisjon om triggere og prosedyrer Triggere og prosedyrer ligner på hverandre

Detaljer

Systematisk Testing av Software

Systematisk Testing av Software En kort oversikt over et vanskelig fagfelt. Av Hans Schaefer hans.schaefer@istqb-norge.no www.istqb-norge.no Thomas Borchsenius, Monika Stöcklein-Olsen og Skule Johansen fra Norwegian Testing Board har

Detaljer

Quotes (forespørsler)

Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 2 Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 3 Quotes, forespørsler uten vedlegg Benyttes til forespørsler

Detaljer

Vedlegg 1 - Grensesnitt mot sluttbruker. 1 Forside for forsikringer 1.1 1.2

Vedlegg 1 - Grensesnitt mot sluttbruker. 1 Forside for forsikringer 1.1 1.2 Vedlegg 1 - Grensesnitt mot sluttbruker 1 Forside for forsikringer 1.1 1.2 Ref Interaksjonsbeskrivelse 1 OnClick: Open Reise - informasjon om forsikringstager in Current Window 2 OnClick: Open Reise -

Detaljer

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Bernt Johnsen, Ski videregående skole Ragnar Wisløff, LinuxLabs AS November 2004 Innholdsliste Innledning...2 Ansvarsfraskrivelse...2 Endringer

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg... 2 Hvordan

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Læringsmål for forelesningen

Læringsmål for forelesningen Læringsmål for forelesningen Objektorientering Håndtering av unntak (eng: exceptions) Java-programmering Håndtering av unntak Exception-objekter og klasser try, catch og finally throw og throws Eclipse

Detaljer

Digitalstyring sammendrag

Digitalstyring sammendrag Digitalstyring sammendrag Boolsk algebra A + A = 1 AA = 0 A + A = A AA = A A + 0 = A A 1 = A A + 1 = 1 A 0 = 0 (A ) = A A + B = B + A AB = BA A + (B + C) = (A + B) + C A(BC) = (AB)C A(B + C) = AB + AC

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Test Manager at Lånekasse

A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Test Manager at Lånekasse A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Manager at Lånekasse 21.mars.2013 Heza Wasfy Hvem er Sogeti? Sogeti Norge er et heleid datterselskap

Detaljer

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester... 1 Testrapport Wireframe... 2 1. INTRODUKSJON... 2 1.1 Systemoversikt... 2 1.2 Meningen med testen... 2 2 TESTPLAN... 2 2.1 Funksjoner som

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet?

1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet? 1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet? a) Funksjonelle b) Ikke-funksjonelle Svar: b), IS side 88, lærebok s.96 2. Verdien av etnografi er at den hjelper til å oppdage som reflekterer hvordan

Detaljer

Systemutvikling (Software Engineering) TDT 4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre

Systemutvikling (Software Engineering) TDT 4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Systemutvikling (Software Engineering) TDT 4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Læringsmål og pensum Mål Lære å lage større og sammensatte programmer Pensum Pythonboka kap. 1-9, 12 Teorikapitlet

Detaljer

D2 - Papirprototyping av design

D2 - Papirprototyping av design D2 - Papirprototyping av design nnledning Under designprosessen av brukergrensesnitt for systemet WATCH har vi gjennomført en brukbarhetstest med papirprototyp. denne rapporten vil vi beskrive modellen

Detaljer

HowToUse TTIME. http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf. Thierry Matthey matthey@ii.uib.no. http://www.matthey.org/ttime/ 9.

HowToUse TTIME. http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf. Thierry Matthey matthey@ii.uib.no. http://www.matthey.org/ttime/ 9. HowToUse TTIME http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf Thierry Matthey matthey@ii.uib.no http://www.matthey.org/ttime/ 9. februar 2005 1 Introduksjon Dette er en manual til bruk av tidtakingsprogrammet

Detaljer

Nytt prosjekt og programlogikk

Nytt prosjekt og programlogikk Hima myexample steg for steg 1 Generelt Denne steg for steg oppskriften for myexample prosjektet er et supplement til Create Projekt.pdf filen. I Create Project.pdf står det ytterligere informasjon av

Detaljer

EKSAMEN I FAG TDT4180 - MMI Lørdag 11. august 2012 Tid: kl. 0900-1300

EKSAMEN I FAG TDT4180 - MMI Lørdag 11. august 2012 Tid: kl. 0900-1300 Side 1 av 8 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Dag Svanæs, Tlf: 73 59 18 42 EKSAMEN I FAG TDT4180 - MMI Lørdag

Detaljer