Testing for Nybegynnere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Testing for Nybegynnere"

Transkript

1 Testing for Nybegynnere Hva må alle testere vite? Kort intro i basis test design metoder Hans Schaefer , Hans Schaefer Slide 1

2 Hvem er jeg? Dataingeniør (informatikk, jernbanesignalsystemer, Teknisk universitet Braunschweig, Tyskland, 1979 Fraunhofer Institutt Karlsruhe: Utvikling av styringssystemer, til 1981 Senter for Industriforskning, Oslo, utvikling av IDE, testverktøy, kvalitetssikring, til 1987 Forelesninger i testing på universiteter i Norden (1984 til i dag) Konsulent innen testing siden 1987 Kurs og opplæring innen testing siden 1984, i alle skandinaviske land, Tyskland, India, USA, Canada, Polen Kunder i det siste: AOL, Banverket, Helse Vest + Øst, Lucent, Skandiabanken, Visma Del av programkomiteen i internasjonale konferanser om testing og advisory board til Better Software Magazine. I fritiden: Turleder for Bergen Turlag, aktiv på Gamle Vossebanen med museumstog , Hans Schaefer Slide 2

3 Målet med testing Informasjon Hvor stor risiko er det å sette dette i drift? Destruksjon Finne flest mulig feil Læring Hva kan egentlig systemet? Hvordan virker det? Hva kan det ikke? , Hans Schaefer Slide 3

4 Er Du en god tester? Kritisk sans? Spør heller enn å anta ting? Vil lære mer? Tenker på tvers? Liker åfåting til åfeile? Systematisk? , Hans Schaefer Slide 4

5 Grunnlag for testen Spesifikasjon / endringsoppdrag Bruksanvisning Online hjelp Standarder for grensesnitt Forretningsgang, regler Datamodell, databruksbeskrivelse o.l. Selve systemet / koden (det vi vet om, det vi ser under test) Heuristikk / Erfaring , Hans Schaefer Slide 5

6 Første muligheter - Heuristikk H - Historie (vår) I - Image vs. Id=6 F - Forventninger til brukerne tog til Stockholm eller Narvik, Excel: summer arbeidstid F - Forskrifter, regler og standarder P - Produktet selv WORD: bullet lists, Excel: tekst blir til dato P - Produktets mål og mening P - Påstander (om vårt system) S - Sammenlignbare produkter -> Sjekk mot andre 177-websider! Sjekk mot dette UNDER TESTINGEN! , Hans Schaefer Slide 6

7 Metoder (ikke fullstendig) 1 - Sjekk av forretningsganger (use cases, scenarier) 2 - Sjekk av dataverdier (rette, feile) 3 - Sjekk av forretningslogikk (beslutningstabeller) , Hans Schaefer Slide 7

8 Metoder (ikke fullstendig) 1 - Sjekk av forretningsganger (use cases, scenarier) Vanlig flyt (alt går riktig) Alternative flyt (brukerfeil, utstyrsfeil,...) Avbrudd, gjentakelser evtl. Misbruk 2 - Sjekk av dataverdier (rette, feile) 3 - Sjekk av forretningslogikk (beslutningstabeller) , Hans Schaefer Slide 8

9 Metoder (ikke fullstendig) 1 - Sjekk av forretningsganger (use cases, scenarier) 2 - Sjekk av dataverdier (rette, feile) Input (rett, feil, ekstrem, spesielt, tilstede, ikke, default) Output (ulik format, verdi, relasjoner, ekstrem, feilmeldinger) Mellomverdier (normal, ekstrem, plassproblem) 3 - Sjekk av forretningslogikk (beslutningstabeller) , Hans Schaefer Slide 9

10 Metoder (ikke fullstendig) 1 - Sjekk av forretningsganger (use cases, scenarier) 2 - Sjekk av dataverdier (rette, feile) 3 - Sjekk av forretningslogikk (beslutningstabeller) Betingelser enkeltvis Kombinasjoner Sjekk alle output , Hans Schaefer Slide 10

11 Grunnmetode - Coverage For hver type grafikk: - (C0) Alle bokser - (C1) Alle forbindelser - (Cn) Kombinasjon av forbindelser (Kontroll)Flytdiagram Datastruktur Dataflyt Arkitektur Use case Tilstandsdiagram Forretningsgang , Hans Schaefer Slide 11

12 Et typisk testfall - KKK K - klargjør Sett opp testmiljø. Sjekk at system er i rett tilstand. K - kjør Utfør testen. K - kontrollér Sjekk resultat. Sjekk andre ting (som ligger utenfor og er ikke direkte synlige). evtl: Bring systemet i neste tilstand som behøves , Hans Schaefer Slide 12

13 Hvordan finne Testbetingelser? Nr Hva Forretningsgang Data Logikk 1 Funksjoner x x x 2 Tilstander og overganger x x 3 Datakanaler x 4 Data x 5 Relasjoner x x 6 Annet x x x , Hans Schaefer Slide 13

14 1. Finne funksjoner En funksjon er noe programmet skal gjøre. USE CASE Feilreaksjoner, alarmer, og display av online-hjelp er også med her (underpunkter under en funksjon). USE CASE - ALTERNATIVE FLYT Risikofaktorer i algoritmer en skal bruke. Hva hvis input ikke tilstede? Hva med divisjon med null? Unntak? Brukerfeil Oppsettparametre? , Hans Schaefer Slide 14

15 2. Tilstander og tilstandsoverganger Endrer programmet sin virkningsmåte basert på historien til input? Er der rekkefølger av handlinger som er viktige? Som en mobiltelefon (er det en telefon, kamera eller en SMS maskin?) I så fall Finn hver tilstand Finn hver overgang Også ikke lovlige inputs til tilstandene Lag et tilstandsdiagram! Test alle overganger , Hans Schaefer Slide 15

16 Tilstandsdiagrammer Tistand Hendelse Aksjon Off evpoweron / InitPhone Overgang On Guard evmenuphonebook [SIM Card Is in phone ] / StartPhonebook Phone book Overgang med Guard evcbutton / beep Overgang til samme tilstand , Hans Schaefer Slide 16

17 Tilstander inne i hverandre (state charts) Off On Etter denne overgang blir begge to parallelle tilstandsmaskiner startet Phone Display Light Camera Dark , Hans Schaefer Slide 17

18 Aksjoner (output/effekter) forbundet med tilstander State A Entry / action a1 Exit / action a2 Event x / action a3 Ved inngang og utgang skjer output State B , Hans Schaefer Slide 18

19 Eksempel Vis klokkeslett Hvordan din digitale klokke virker V. øvre knapp V. øvre knapp Klokketid med lys på V. nedre knapp V. øvre knapp Vis vekketid V. nedre knapp Vis stoppeklokke V. nedre knapp V. øvre knapp Timesetting V. øvre knapp Min.setting V. nedre knapp klokkesetting , Hans Schaefer Slide 19

20 Feil i modellen og implementasjonen Feil i modellen REVIEW Startilstand ikke definert Guard koblet til tilstand istedenfor overgang Guards overlapper, feil, mangler, ekstra Tilstander mangler, feil, ekstra Overganger mangler, feil, ekstra Overganger fra samme tilstand med samme aktivering Feil i implementasjonen TEST Extra / manglende / korrupt / feil tilstand Manglende / feil aksjon Sneak paths (som ikke burde finnes) Trap doors , Hans Schaefer Slide 20

21 Test Case Design Definer et sett av inputsekvenser som starter og går tilbake til start-tilstanden (hvis mulig). Testca se no. Input + Guards 1 Betal 100 kr, saldo > OK, forfallsregister Tilstand Logget inn Sjekk av transaksjon v/ bruker Forventet neste tilstand Sjekk av transaksjon v/ bruker Forfallsreg display Forventet output Kopi av transaksjon, Spørsmål om bekreftelse HELE FFR + ny trans... Start med tester som tester det som forekommer mest i praksis (bra for regressionstest), legg til mer komplekse tilfeller. Ikke glem ugyldige / umulige overganger! , Hans Schaefer Slide 21

22 Test Case Design Metoder I forhold til tilstandsdiagram: Branch cover State-event cover Switch cover For guards: Vanlige kriterier som ekvivalensklasser, grenseverdier, kombinasjoner se senere , Hans Schaefer Slide 22

23 Branch Cover Hver tilstandsovergang testes minst en gang. En vil garantert finne at output mangler eller en helt annen output genereres , Hans Schaefer Slide 23

24 Generering av en branch cover test Start i start-tilstanden. Velg overganger og heng de etter hverandre til hver overgang har forekommet minst en gang. Vi antar at tilstandsmaskinen henger sammen , Hans Schaefer Slide 24

25 State-event Cover Utfør hver hendelse i hver tilstand. Dette er det samme som branch cover hvis tilstandsmaskinen er fullstendig definert.(dvs det er definert for hver hendelse i hver tilstand, hva som skal skje). Typisk glemmer en hendelser som skal ignoreres , Hans Schaefer Slide 25

26 Switch Cover En switch (or 1-switch) er et par med etter hverandre følgende overganger. Utfør hver mulig switch. Her kan en finne at feil overgang blir valgt av programmet , Hans Schaefer Slide 26

27 Extra: Process cycle test A test of the combined working of automated and manual procedures. Check that the users can do their job with the information given by the automated system. Check that the users have the information the automated system requires. Check if users have sufficient authorization. Normal workflow and exceptions. No check of the system, just of the manual work /automated work interface. Need for representative real users , Hans Schaefer Slide 27

28 Oppsummering for test av tilstandsoverganger Kjør historier for objekter i systemet Eksempel: Livet til en vare, transaksjon, kunde Hvert testfall tilbake til start (f.eks. Startskjerm) Unntak, feil, angre, avbrutt! Lange historier med (såpeopera) , Hans Schaefer Slide 28

29 Neste testmetode: Mer analyse for data i enkeltfunksjoner: Trinn 3 til 6 Enkeltfunksjoner må testes med ulike input-data. Riktig - feil Stor - liten De neste sidene skal identifisere betingelser som er viktige pr. enkeltfunksjon , Hans Schaefer Slide 29

30 3. Finn datakanaler Hvor kommer input fra, hvor går output hen? Input: Tastatur, mus, filer, databaser, interne globale data, nettverk, apparater, operativsystem, parametere... Output: Skjerm, printer, høyttaler, filer, databaser, interne globale data, nettverk, apparater, operativsystem, parametere... Ikke glem interne data (lagring!) Ikke glem det du ikke ser på et enkelt vis! , Hans Schaefer Slide 30

31 4. Finn datastrukturer og elementer (felter) i hver kanal En datastruktur er alt som består av mer enn ett element / felt. Notér for hele strukturen og dens deler: Format / layout - restriksjoner Antall Betingelser som gjelder Datatype Verdiområde Må eller kan forekomme , Hans Schaefer Slide 31

32 5. Finn relasjoner Kombinasjoner Rekkefølge Syntaks Betingelser på tvers av de enkelte feltene Sjekk alle dataelementer / felter mot hverandre! , Hans Schaefer Slide 32

33 6. Finn annet Tingenes iboende... Betingelser som ligger implisitt i sakens natur Det du vet om problemet Det du vet om restriksjoner i løsningen , Hans Schaefer Slide 33

34 Eksempel på en testtabell Funksjon 1 Inputkanal 1 Datastruktur 1 Dataelement 1 Dataelement 2 Betingelse Dataelement 3 Verdiområde, format,... Datastruktur 2 Inputkanal 2 Outputkanal , Hans Schaefer Slide 34

35 Noen generelle punkter ved skjermbilder TK1:Er bildet i virkeligheten slik det ser ut i spesifikasjonen? Er arvede dataverdier korrekt? TK2:Korrekt lengde, type, farge, format, posisjon på alle felt? Grenseverdier, feilmeldinger, hjelpetekster etc. TK3: Skjermbilde- og dialogstandard fulgt? Standardverdier riktig? TK4:Mulighet til å gå ut eller gjenta registrering. Editering av felt. TK5: Opsjonelle felter kan virkelig hoppes over. Obligatoriske felt MÅ fylles ut. TK6: Feil input provoserer ikke sammenbrudd. Feilhåndtering. Ny sjanse for input. TK7: Cursorstyring i felt og fra felt til felt TK8: Blir databasen riktig behandlet og oppdatert? , Hans Schaefer Slide 35

36 Teknikker for valg av TESTDATA Ekvivalensklasser Grenseverdier Spesialverdier Randomtest , Hans Schaefer Slide 36

37 Ekvivalensklasseinndeling Definisjon: En ekvivalensklasse er en samling verdier der DU TROR at alle behandles likt av programmet. Tre hovedkonsepter: Dekk ALLE MULIGE inputs eller/og outputs Anta: Hver verdi i en klasse håndteres på samme måte av programmet Ingen overlapp mellom klassene , Hans Schaefer Slide 37

38 Hvordan finne klasser Numeriske data med verdiområde: tre klasser (1) for små verdier, (2) alt som er tillatt, (3) alt som er for stort , Hans Schaefer Slide 38

39 Hvordan finne klasser Tidsdata: fire klasser (1) for tidlig, (før) (2) innen forventet tidsrom, (samtidig med) (3) for sent (etter). (4) umulige verdier (f.eks. ikke eksisterende datoer) , Hans Schaefer Slide 39

40 Hvordan finne klasser Diskrete verdier: mange klasser (1)...(n) En klasse for hver tillatt verdi, og (n+1) En for "noe annet" (noe ikke tillatt). Betingelse: to klasser. (1) Betingelse oppfylt (2) Betingelse ikke oppfylt , Hans Schaefer Slide 40

41 Hvordan finne klasser Listeprosessering: mange klasser (1) Null i listen (2) En i listen (3) Flere i listen. (4) Maksimal listelengde (5) For mange i listen. Eventuelt: (6),... Posisjon for funn: Start, innimellom, slutt, funn, ikke funn , Hans Schaefer Slide 41

42 Hvordan finne klasser Mengde: to klasser (1) tilhører (2) tilhører ikke (komplement av mengden) Eksistens av en input: to klasser (1) input finnes (2) input finnes ikke Format / datatype av hver input: To eller flere klasser (1) riktig format og datatype (2) ikke riktig , Hans Schaefer Slide 42

43 Hvordan finne klasser Sortering (1) Oppstigende (2) Nedstigende (3) Ikke ordnet Eventuelt: (4) Duplikater (5) Ikke duplikater , Hans Schaefer Slide 43

44 Noen flere regler Hvis du tror at en klasse må deles opp mer, gjør det! (Pessimistregelen) Gjør dette med alle inputs og outputs. Avmerk alle klasser som fører til feil / avbrutt som "feil" klasser. Hvis data er sjekket før, kan det evtl. bli ingen feil -klasser. Det er en fordel å gjøre inndelingen hierarkisk: Hvis noe bare er interessant under forutsetning av at andre klasser opptrer, før klassifiseringen inn som sub-klasser under den klassen som gir forutsetningen.(classification Tree Method) , Hans Schaefer Slide 44

45 Eksempel på en testtabell Funksjon 1 Inputkanal 1 Datastruktur 1 Dataelement 1 Dataelement 2 Dataelement 3 Datastruktur 2 Klasse 1 OK Klasse 2 Feil Klasse 3 OK Inputkanal 2 Outputkanal , Hans Schaefer Slide 45

46 Datavalg ut fra Klasseinndeling Arbeidstrinn: (1) For hver parameter og betingelse, del opp i klasser (gjort under Testbetingels-analyse). (2) Velg testdata og dekk alle inputklasser. (3) Se hvilke outputklasser er dekket. Prøv å dekke resten. (4) Velg eventuelt kombinasjoner av klasser , Hans Schaefer Slide 46

47 Detaljer for steg 2 Start med globale input. (Fil, database, tabeller,...) Velg global input slik at alle andre klasser har sjanse til å bli dekket. For OK" input klasser: - kombiner Velg data slik at de dekker flest mulig OK" klasser på en gang (tilfeldig valgt, alle inputdata OK). For "feil" input klasser: - ikke kombiner Velg data slik at de til enhver tid bare dekker en "feil" klasse, og alt annet er "OK" (tilfeldige OK" klasser så langt som mulig) , Hans Schaefer Slide 47

48 Sjekkliste for test av feilhåndtering Har vi: Feildeteksjon Recovery Ryddig utgang (dersom recovery ikke mulig) Feilhåndtering lett å teste???? Mulige feil: 1. Feilmeldingen gir ikke nok info til bruker. 2. Feilmeldingen gir feil feilårsak. 3. Systemet finner ikke feilen fordi annen feilhåndtering maskerer den. 4. Feilhåndteringen selv er feil. 5. Feilhåndteringen finnes ikke , Hans Schaefer Slide 48

49 Grenseverdianalyse Grenseverdier avdekker ofte feil. (<, <=, >, >=, off-by-one) (1) Velg grensene til alle inputs og outputs. (2) Bruk testdata på og rundt øvre og nedre grense. Grenser Klasse A Klasse B Test Tilfelle , Hans Schaefer Slide 49

50 Detaljer for grenseverdianalyse Minimum for hardware Like under tillatt minimum tillatt minimum like over tillatt minimum like under tillatt maksimum maksimum like over tillatt maksimum Ved åpne grenser Bare to verdier pr. grense! PÅ, UTENFOR Maksimum for hardware Første, siste, andre, nestsiste element i en liste, buffer eller fil. Mye input, ingen input (tomme filer) Grenseverdier ved flere dimensjoner , Hans Schaefer Slide 50

51 Spesialverditest Lag testdata for verdier der de brukte funksjoner virker spesielt. Null og en for aritmetiske funksjoner Maksimale og minimale verdier tillatt i hardwaren Tom streng, spesielle karakterer (&, $, #, /,., ", ~, ', \, Æ, Ø, Å... ) for tekstfunksjoner Tomt dataområde for bufferhåndtering magiske verdier (misbrukte verdier) Defaultverdier Funksjoner med bare ett argument: Test dem med verdier der output er forskjellig fra input og der output er forskjellig fra output av andre liknende funksjoner som kunne (feilaktig) ha vært brukt her. Forsøk å legge inn kode... ( Cross site scripting ) , Hans Schaefer Slide 51

52 Example from James Whittaker using a default value For example, in Word 2000 the following dialog has an options menu that, when left unchanged, actually makes controls disappear when the dialog is redisplayed. Note the missing heading level controls. Moreover, it changes the display from 3 headings to 9 heading without the user entering any values! Try this: 1) Invoke MS Word 2000, Rev or WORD 98 or later on Macintosh 2) ->File->New->Blank Document 3) ->Insert->Index and Tables 4) -> Table of Contents tab. 5) -> Options 6) -> OK (Changing nothing) 7) Note that everything is normal. There are 3 levels selected and three levels displayed. 8) Repeat steps 5 and 6. 9) Now note that there are 9 levels selected! You see them in the preview display field. 10) Repeat steps 5 and 6. 11) Now note that the levels control has disappeared! (On Mac with WORD 98 this does NOT happen, it remains with 9 levels) The default settings change without warning, forcing the user to reset the values. This odd behavior nicely demonstrates the second attack: force software to display the value of internal data and then change some (but not all) or none of the values. This requires defaults to be set; if no defaults have been coded, then the software may very well fail , Hans Schaefer Slide 52

53 Random test Verdier blir plukket tilfeldig. Helst ved bruk av random-generator. Problem: Testorakel. Finner feil som ikke de andre metodene finner. Spesielle kombinasjoner. Feil for bare noen få verdier. Det en ikke hadde tenkt på , Hans Schaefer Slide 53

54 Feilgjetting Usystematisk metode som brukes etter de systematiske. Lag testdata som vil vise antatte typer feil, basert på skepsis. Misbruk, misforståelser. Vi må vite hvilke feil er vanlige. Derfor: Skriv opp feil som finnes av brukerne! Vi trenger "destruktiv" tenkning , Hans Schaefer Slide 54

55 Detaljer for feilgjetting Spesielle ideer: Generelle ideer: Tomme inputlister Gå rett ut av modulen igjen etter start Database full eller ikke tilgjengelig Input mangler For mye input (repetert for mange ganger) Feil korrelasjon mellom inputs Forbudte situasjoner Umulige situasjoner Reset av timer Norske bokstaver Tall med ledende pluss, null, eller blanke eller punkter imellom Uklarheter Motsigelser Misforståelser Hva hvis... Ønskelige forhold Ikke gjennomtenkt , Hans Schaefer Slide 55

56 Test av forretningslogikk Hver betingelse enkeltvis Ja og Nei Alle kombinasjoner Parvis kombinasjoner Bruk av beslutningstabell Mer om det hvis vi har tid , Hans Schaefer Slide 56

57 Litteratur Glenford Myers, The Art of Software Testing, 1979 på dansk i Borgen forlag, København, 1984: "Kunsten at teste edb-programmer". Boris Beizer, Software Testing Techniques, Van Nostrand Reinhold, En meget detaljert bok om testdatavalgmetoder. For spesialister i testing. Boris Beizer, Black Box Testing, 1995 Introduksjon, noe formell James Whittaker, How to Break Software, Addison-Wesley, Meget praktisk. Linz, Schaefer, Spillner, Software Testing Foundations, 2nd ed. Rocky Nook 2007 Omhandler pensum i internasjonal tester sertifiserings-eksamen (ISTQB) Paul C. Jørgensen, Software Testing - A Craftman s Approach, 3rd ed., CRC Press , Hans Schaefer Slide 57

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesten Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesting Formell testing med hensyn til brukerbehov, krav, og forretningsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller

Detaljer

Python: Løkker. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre

Python: Løkker. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Python: Løkker TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Læringsmål og pensum Mål Forstå hvorfor vi trenger løkker i programmering Ha kjennskap to ulike typer løkker (while-løkke, for-løkke) Og vite

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Øvingsforelesning 5 Python (TDT4110)

Øvingsforelesning 5 Python (TDT4110) Øvingsforelesning 5 Python (TDT4110) Repetisjon av løkker og funksjoner Ole-Magnus Pedersen Oversikt Praktisk Info Gjennomgang av Øving 3 Repetisjon 2 Praktisk info Prosjekter i PyCharm må startes med

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Øvingsforelesning 5 Python (TDT4110)

Øvingsforelesning 5 Python (TDT4110) Øvingsforelesning 5 Python (TDT4110) Repetisjon av løkker og funksjoner Ole-Magnus Pedersen Oversikt Praktisk Info Gjennomgang av Øving 3 Repetisjon 2 Praktisk info Prosjekter i PyCharm må startes med

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Syntax/semantics - I INF 3110/ /29/2005 1

Syntax/semantics - I INF 3110/ /29/2005 1 Syntax/semantics - I Program program execution Compiling/interpretation Syntax Classes of langauges Regular langauges Context-free langauges Scanning/Parsing Meta models INF 3/4-25 8/29/25 Program

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Livsløpstesting av IT-systemer

Livsløpstesting av IT-systemer Livsløpstesting av IT-systemer Testing, validering og evaluering Teste Undersøke ved hjelp av tester om systemet fungerer slik det er beskrevet Validere Bekrefte hvordan systemet virkelig fungerer, om

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen ISTQB Foundation Level Prøveeksamen Svar på følgende spørsmål For hvert spørsmål er der ETT og BARE ETT rett svar! (Unntak er avmerket spesielt). Spørsmål til Kap 1 ("Fundamentals") 1.1. (K2) Hva er betydningen

Detaljer

Python: Løkker. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre

Python: Løkker. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Python: Løkker TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Denne uka Vi trenger å Støttes av Hente data fra bruker Vise data til bruker Lagre data i minnet for bruk videre i programmet Fra tastatur:

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Klask-en-Muldvarp. Steg 1: Gjøre klart spillbrettet. Sjekkliste. Introduksjon

Klask-en-Muldvarp. Steg 1: Gjøre klart spillbrettet. Sjekkliste. Introduksjon Klask-en-Muldvarp Introduksjon App Inventor Introduksjon I denne oppgaven skal vi lage et veldig enkelt spill med litt animasjon. Det som skal skje er at en muldvarp hopper rundt på spillbrettet mens du

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

SAS-feil kavalkade. Viggo Skar Oslo Universitetssykehus HF (OUS)

SAS-feil kavalkade. Viggo Skar Oslo Universitetssykehus HF (OUS) SAS-feil kavalkade Viggo Skar vigska@ous-hf.no Oslo Universitetssykehus HF (OUS) Litt om meg: Født 1973. Jobbet med SAS siden 1999. Begynte i forsikring, har jobbet i helse siden 2009. Kaller meg selv

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

TMA4240 Statistikk 2014

TMA4240 Statistikk 2014 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Øving nummer 6, blokk I Løsningsskisse Oppgave 1 Fremgangsmetode: P X 1 < 6.8 Denne kan finnes ved å sette opp integralet over

Detaljer

Feilmelding Årsak Løsning

Feilmelding Årsak Løsning Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed Feil oppstod i Window.DialogWindow:

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

(MVC - Model, View, Control)

(MVC - Model, View, Control) INF1010 - våren 2008 Modell - Utsyn - Kontroll (MVC - Model, View, Control) Stein Gjessing Inst. for informatikk Et bankprogram Vi skal lage et program som håndterer kontoene i en bank. En konto eies av

Detaljer

Grunnleggende testteori. Etter Hans Schaefer

Grunnleggende testteori. Etter Hans Schaefer Grunnleggende testteori Etter Hans Schaefer Industri- og softwareprodukt Industriprodukt Fysisk produkt Testes under produksjon og til slutt om produktet oppfyller kravene Tilpasses, endres, redesignes,

Detaljer

Use case modellering. Use case modellen. Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design

Use case modellering. Use case modellen. Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design Use case modellering Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design Kirsten Ribu 11.09.2007 Use case modellen beskriver kravene til systemet beskriver systemet sett fra kundens perspektiv beskriver hva

Detaljer

Kapittel 5 - Advanced Hypertext Model Kapittel 6 - Overview of the WebML Development Process

Kapittel 5 - Advanced Hypertext Model Kapittel 6 - Overview of the WebML Development Process INF 329 Web-teknologier Kapittel 5 - Advanced Hypertext Model Kapittel 6 - Overview of the WebML Development Process Navn: Bjørnar Pettersen bjornarp.ii.uib.no Daniel Lundekvam daniell.ii.uib.no Presentasjonsdato:

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN 1 A) Testing viser feil som du oppdager under kjøring av testen. Forklar hvorfor testing ikke kan vise at det ikke er flere gjenstående feil.

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Mål. Pensum. TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Unntak (exceptions) (Kap 6) Dictionaries (Kap. 9) Terje Rydland - IDI/NTNU

Mål. Pensum. TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Unntak (exceptions) (Kap 6) Dictionaries (Kap. 9) Terje Rydland - IDI/NTNU 1 Kunnskap for en bedre verden TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Unntak (exceptions) (Kap 6) Dictionaries (Kap. 9) Terje Rydland - IDI/NTNU 2 Læringsmål og pensum Mål Lære å bruke unntak (Exceptions)

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kirsten Ribu beskriver kravene til systemet,

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python Professor Guttorm Sindre Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Læringsmål og pensum Mål Vite hva et

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

SuperOffice hurtigstart guide

SuperOffice hurtigstart guide SuperOffice hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Innlednig... 2 Instalere SuperOffice konektor... 3 Steg 2 Database driver... 4 Steg 3 Database setting... 5 Steg 4

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Øving 10 Frist: 2014-04-11 Mål for denne øvinga:

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund AlgDat 12 Forelesning 2 Forrige forelesning Følg med på hiof.no/algdat, ikke minst beskjedsida! Algdat: Fundamentalt, klassisk, morsomt,...krevende :) Pensum: Forelesningene, oppgavene (pluss deler av

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

SIE 4005, 8/10 (3. Forelesn.)

SIE 4005, 8/10 (3. Forelesn.) SIE 4005, 8/10 (3. Forelesn.) Andre forelesning: litt repetisjon 7.7 Arithmetic / Logic unit 7.8 The Shifter 7.9 Datapath representation 7.10 The control word 7.11 Pipelined datapath Tredje forelesning:

Detaljer

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Det er to ulike menyer for å programmere / styre sentralen. 1. Bruker SMS Her kan brukeren styre alarmen Av/På samt styre utgangsmoduler og Waveman moduler.

Detaljer

Oppsummering fra sist

Oppsummering fra sist 1 av 34 Kunnskap for en bedre verden TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Løkker/Sløyfer Utgave 3: Kap. 4 Terje Rydland - IDI/NTNU 2 av 34 Oppsummering fra sist Betingelser i Python: ,

Detaljer

INF2810: Funksjonell Programmering. Strømmer og utsatt evaluering

INF2810: Funksjonell Programmering. Strømmer og utsatt evaluering INF2810: Funksjonell Programmering Strømmer og utsatt evaluering Stephan Oepen Universitetet i Oslo 30. mars 2017 Forrige forelesning 2 Mer om (prosedyre)navn, bindinger, og verditilordning Nok en ny abstrakt

Detaljer

Drosjesentralen. I-120: Obligatorisk oppgave 2, 2000

Drosjesentralen. I-120: Obligatorisk oppgave 2, 2000 Drosjesentralen I-120: Obligatorisk oppgave 2, 2000 Frist Mandag 20. November 2000 kl.10:00, i skuff merket I120 på UA. Krav Se seksjon 4 for kravene til innlevering. Merk krav om generisk løsning for

Detaljer

Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test

Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test Av Hans Schaefer Versjon 1.2, 14.9.2005 Dette dokument beskriver krav en bør stille til verifikasjon under utviklingen og test hos en seriøs

Detaljer

Kombinatorikk. MAT1030 Diskret Matematikk. Oppsummering av regneprinsipper

Kombinatorikk. MAT1030 Diskret Matematikk. Oppsummering av regneprinsipper MAT1030 Diskret Matematikk Forelesning 22: Grafteori Dag Normann Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo Kombinatorikk 14. april 2010 (Sist oppdatert: 2010-04-14 12:43) MAT1030 Diskret Matematikk 14.

Detaljer

MAT1030 Diskret Matematikk

MAT1030 Diskret Matematikk MAT1030 Diskret Matematikk Forelesning 22: Grafteori Dag Normann Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 14. april 2010 (Sist oppdatert: 2010-04-14 12:42) Kombinatorikk MAT1030 Diskret Matematikk 14.

Detaljer

SALGSKNAPP 7: GARDEROBE lapper med løpende nummerserie (2-sett) Garderobelappene kan skrives ut med text,logo,vare ikon, tid/dato, pris, bongnr

SALGSKNAPP 7: GARDEROBE lapper med løpende nummerserie (2-sett) Garderobelappene kan skrives ut med text,logo,vare ikon, tid/dato, pris, bongnr BRUKERMANUAL Intro: ID Guestlist Security Complete er et komplett salgs-, adgangs- og registreringsverktøy rettet mot det eventive segment. Med IDG vil du har full kontroll på dine gjester, samt forebygge

Detaljer

INF2810: Funksjonell Programmering. Mengder og lokal tilstand

INF2810: Funksjonell Programmering. Mengder og lokal tilstand INF2810: Funksjonell Programmering Mengder og lokal tilstand Stephan Oepen & Erik Velldal Universitetet i Oslo Kvinnedagen, 2013 Forrige gang 2 Dagens dont 3 Del 1 Litt mer om hierarkisk data. Representasjon

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Alma i betafase. Velkommen til informasjonsmøte! Bergen 2. juni 2015

Alma i betafase. Velkommen til informasjonsmøte! Bergen 2. juni 2015 Velkommen til informasjonsmøte! Alma i betafase Bergen 2. juni 2015 Henning Storhaug, kvalitetsleder/testleder Ingrid Mogset, opplæring og brukerstøtte Agenda og tidspunkt Tid Varighet Tema 10:00 45 Introduksjon

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Hangman. Level. Introduksjon

Hangman. Level. Introduksjon Level 2 Hangman All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduksjon

Detaljer

Med løkke: Læringsmål og pensum. TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Løkker/Sløyfer Utgave 3: Kap. 4 Utgave 2: Kap. 5. Mål.

Med løkke: Læringsmål og pensum. TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Løkker/Sløyfer Utgave 3: Kap. 4 Utgave 2: Kap. 5. Mål. 1 Kunnskap for en bedre verden TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Løkker/Sløyfer Utgave 3: Kap. 4 Utgave 2: Kap. 5 Terje Rydland - IDI/NTNU 2 Læringsmål og pensum Mål Lære om begrepet løkker

Detaljer

Brukertesting i et nøtteskall

Brukertesting i et nøtteskall Brukertesting i et nøtteskall Seniorrådgivere brukervennlighet og design Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Steria Introduksjon av deltakerne Hvor jobber du og hvilken rolle har du? Nevn en ting du

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Grunnleggende testteori

Grunnleggende testteori 1 Grunnleggende testteori Industri - og software produkt Industriprodukt: Fysisk produkt Testes under produksjon og til slutt om produktet oppfyller kravene Tilpasses, endres, redesignes, og justeres så

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Characteristics of a good design

Characteristics of a good design Characteristics of a good design (PPT. side 1) Innledning Høykvalitetsdesign bør ha visse karakteristikker for å oppnå kvalitetsprodukter, dvs.: enkelt å forstå enkelt å implementere enkelt å teste enkelt

Detaljer

INF 5120 Modellering med objekter

INF 5120 Modellering med objekter INF 5120 Modellering med objekter Obligatorisk oppgave nr. 1 Gruppe 4 Problem: Det skal designes en kaffemaskin til bruk blant de ansatte hos en bedrift. Eieren av bedriften ønsker en enkel og billig maskin.

Detaljer

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Agenda Min erfaring med scrum + litt input fra Javazone 2007 Universell Utforming Min erfaring med smidige metoder MT-prosjektet

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

1 8-1: Oversikt. 2 8-2: Grunnleggende hypotesetesting. 3 Section 8-3: Å teste påstander om andeler. 4 Section 8-5: Teste en påstand om gjennomsnittet

1 8-1: Oversikt. 2 8-2: Grunnleggende hypotesetesting. 3 Section 8-3: Å teste påstander om andeler. 4 Section 8-5: Teste en påstand om gjennomsnittet 1 8-1: Oversikt 2 8-2: Grunnleggende hypotesetesting 3 Section 8-3: Å teste påstander om andeler 4 Section 8-5: Teste en påstand om gjennomsnittet Definisjoner Hypotese En hypotese er en påstand om noe

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

Paul Hinsch. MICADO AS Utviklet MapBasic applikasjoner i 10 år. Registreringsknapper og Objektdialog

Paul Hinsch. MICADO AS Utviklet MapBasic applikasjoner i 10 år. Registreringsknapper og Objektdialog Brukerdefinerte registreringsknapper og objektdialog Paul Hinsch MICADO AS Utviklet MapBasic applikasjoner i 10 år Paul Hinsch MICADO AS 2011 Brukere klarer ikke alltid selv å styre hvilket kartlag data

Detaljer

MAT1030 Diskret matematikk

MAT1030 Diskret matematikk Oppgave 1.1 MAT1030 Diskret matematikk Plenumsregning 2: Ukeoppgaver fra kapittel 1 & 2 Roger Antonsen Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 24. januar 2008 Modifiser algoritmen fra 1.2.1 slik at

Detaljer

case forts. Alternativ 1 Alternativer Sammensetning Objekt-interaktor med valg

case forts. Alternativ 1 Alternativer Sammensetning Objekt-interaktor med valg Objekt-interaktor med valg AMS- case forts. Eksemplifisering av modellbasert tilnærming til design av brukergrensesnitt Relatert objekt velges ofte blant mange kandidater Output av kandidat-sett Input

Detaljer

INF2270 Datamaskinarkitektur

INF2270 Datamaskinarkitektur Velkommen Velkommen til INF2270 Datamaskinarkitektur Motto: Datamaskinen på tvers Forelesere Forelesere Omid Mirmotahari (omidmi@ifi.uio.no) fra Studielaben, men opprinnelig fra Nanoelektronikk. Dag Langmyhr

Detaljer

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 Assignment 1 Task 1 : Basic Definitions Explain the main differences between: Information Retrieval vs Data Retrieval En samling av data er en godt strukturert

Detaljer

Oppsummering. Thomas Lohne Aanes Thomas Amble

Oppsummering. Thomas Lohne Aanes Thomas Amble Oppsummering Thomas Lohne Aanes Thomas Amble 14.11.04 Kapittel 2: Data Modell Mål: Data som skal brukes av applikasjonen blir spesifisert på en formell og likevel intuitiv måte. Resultat: Vi får et konseptuelt

Detaljer

AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert. tilnærming til design av brukergrensesnitt

AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert. tilnærming til design av brukergrensesnitt AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert tilnærming til design av brukergrensesnitt Objekt-interaktor med valg Relatert objekt velges ofte blant mange kandidater Output av kandidat-sett Input av

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

9. ASP med databasekopling, del II

9. ASP med databasekopling, del II Else Lervik 23.03.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D Web-programmering med ASP 9. Resymé: I forrige leksjon så vi hvordan ASP kunne brukes til å vise

Detaljer

MAT1030 Diskret matematikk

MAT1030 Diskret matematikk MAT1030 Diskret matematikk Plenumsregning 2: Ukeoppgaver fra kapittel 1 & 2 Roger Antonsen Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 24. januar 2008 Oppgave 1.1 Modifiser algoritmen fra 1.2.1 slik at

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag

STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag HØGSKOLEN I NARVIK Avdeling for teknologi MSc.-studiet EL/RT Side 1 av 3 STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag Tid: Fredag 02.03.2007, kl: 09:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Godkjent programmerbar kalkulator,

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case?

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? 1/15/2004 1 Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kapittel 8 i Gurholt og Hasle Kirsten

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

MAT1030 Forelesning 22

MAT1030 Forelesning 22 MAT1030 Forelesning 22 Grafteori Dag Normann - 14. april 2010 (Sist oppdatert: 2010-04-14 12:45) Kombinatorikk Oppsummering av regneprinsipper Ordnet utvalg med repetisjon: n r Ordnet utvalg uten repetisjon:

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

PSY 1002 Statistikk og metode. Frode Svartdal April 2016

PSY 1002 Statistikk og metode. Frode Svartdal April 2016 PSY 1002 Statistikk og metode Frode Svartdal April 2016 GANGEN I HYPOTESETESTING 1. Formuler en hypotese «Man får bedre karakterer hvis man leser pensum» 2. Formuler motstykket, nullhypotesen H 0 «Man

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

Python: Intro til funksjoner. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre

Python: Intro til funksjoner. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Python: Intro til funksjoner TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Snart referansegruppemøte Viktig mulighet for å gi tilbakemelding på emnet Pensumbøker Forelesninger Øvingsforelesninger Veiledning

Detaljer

Fra krav til objektdesign

Fra krav til objektdesign Fra krav til objektdesign Ansvarsdrevet OO: CRC og UML Sekvensdiagrammer INF1050-ansvar-1 Dagens forelesning o Kort repetisjon av kravspesifikasjon med UML Hva skal systemet gjøre? UML: Bruksmønstermodeller

Detaljer

FluentAutomation. Et automatiserings-rammeverk for regresjonstesting (og mye annet! )

FluentAutomation. Et automatiserings-rammeverk for regresjonstesting (og mye annet! ) FluentAutomation Et automatiserings-rammeverk for regresjonstesting (og mye annet! ) Om meg Thomas Fjelde Krog, thomas.fjelde.krog@bouvet.no Bor på Jørpeland Ansatt i Bouvet siden mars 2012 Utvikler i

Detaljer

Repetisjon og mer motivasjon. MAT1030 Diskret matematikk. Repetisjon og mer motivasjon

Repetisjon og mer motivasjon. MAT1030 Diskret matematikk. Repetisjon og mer motivasjon Repetisjon og mer motivasjon MAT030 Diskret matematikk Forelesning 22: Grafteori Roger Antonsen Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 4. april 2008 Først litt repetisjon En graf består av noder og

Detaljer

Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd , Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup

Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd , Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd 1893-1896, Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup Fram over polhavet [electronic resource] : den norske polarf rd 1893 We wish to

Detaljer

Introduksjon. MAT1030 Diskret Matematikk. Introduksjon. En graf. Forelesning 22: Grafteori. Roger Antonsen

Introduksjon. MAT1030 Diskret Matematikk. Introduksjon. En graf. Forelesning 22: Grafteori. Roger Antonsen MAT1030 Diskret Matematikk Forelesning 22: Grafteori Roger Antonsen Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Introduksjon 21. april 2009 (Sist oppdatert: 2009-04-21 15:13) MAT1030 Diskret Matematikk

Detaljer