Programoversikt Nordiske impulser 2007 Festspillene i Bergen 23. mai 5. juni

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programoversikt Nordiske impulser 2007 Festspillene i Bergen 23. mai 5. juni"

Transkript

1 Festspillprogrammet 2007

2 Programoversikt Nordiske impulser 2007 Festspillene i Bergen 23. mai 5. juni Programme Bergen International Festival 23 May 5. June UTGIVER / PUBLISHER Festspillene i Bergen ANSVARLIG REDAKTØR / EDITOR- IN- CHIEF Per Boye Hansen REDAKSJON / ED. STAFF Marit Eikemo Øystein Vidnes Hans Henrik Rowe Erling Dahl Jr. Hjørdis Losnedahl ENGLISH TEXT: Roger Martin FORSIDEFOTO / COVER PHOTO Helge Skodvin FOTO FRA BERGEN / PHOTOS FROM BERGEN Helge Skodvin BILDETEKSTER i samarbeid med Jan Arild Breistein LAYOUT Øystein Vidnes TRYKK / PRINT Havel Trykkeri AS

3 Nordiske impulser 2007 / Nordic Impulses 2007 Innhold / Contents Leder / Editorial 4 Den høytidelige åpningen / Opening 8 UNGE TALENTER II / YOUNG TALENT II Ragnhild og Eldbjørg Hemsing 55 VALESTRAND II «Kappleik» på Valestrand 78 DEBATT: Framtidens musikkteater? / DEBATE: The Music Theatre of the Future? 116 MUSIKK / MUSIC FESTSPILLKOMPONIST / FESTIVAL COMPOSER Bent Sørensen 10 Åpningskonsert / Opening Concert Nordiske impulser I / Nordic Impulses I 12 Nordiske impulser II / Nordic Impulses II 14 Danske impulser I / Danish Impulses I 18 Danske impulser II / Danish Impulses II 20 Komponistportrett / Portrait of a Composer Bent Sørensen 22 Bryn Terfel 26 FESTSPILLMUSIKERE / FESTIVAL MUSICIANS Trio Mediæval 30 Middelalder møter jazz 32 Trio Mediæval & Signe Klejs 33 Trio Mediæval & The Hilliard Ensemble 34 The Hilliard Ensemble: Arkhangelos 35 EPCC: Baltiske stemmer etter Grieg / 100 Years After Grieg 38 På sporet av Grieg I / In Search of Grieg I 40 På sporet av Grieg II In Search of Grieg II 42 Grieg-galla / Grieg Gala 44 Avslutningskonsert / Closing Concert 46 Julian Rachlin & venner / Julian Rachlin & Friends 47 Trompetvirtuos: Tine Thing Helseth / Trumpet Virtuoso: Tine Thing Helseth 50 Mischa Maisky spiller Haydn / Mischa Maisky Plays Haydn 52 UNGE TALENTER I / YOUNG TALENT I Christian Ihle Hadland 54 UNGE TALENTER III / YOUNG TALENT III Den Danske Horntrio 56 UNGE TALENTER IV / YOUNG TALENT IV Brantelid & Forsberg 57 UNGE TALENTER V / YOUNG TALENT V Alina Pogostkina 58 UNGE TALENTER VI / YOUNG TALENT IV INTRO-vinner Berit N. Solset 62 UNGE TALENTER VII / YOUNG TALENT VII Den unge danske strykekvartett 63 UNGE TALENTER VIII / YOUNG TALENT VIII Skasei Trio 64 UNGE TALENTER IX / YOUNG TALENT IX Gabriel Suovanen 65 KOMPONISTHJEMMENE / COMPOSER S HOMES GRIEGS VILLA I & II Capuçon & Angelich 68 GRIEGS VILLA III Gericke & Bjelland 68 GRIEGS VILLA IV Kraggerud & Kjekshus 69 LYSØEN I & II Hemsing-søstrene & Kjekshus 69 LYSØEN III & IV Sponberg & Engegård 70 LYSØEN V & VI Follesø & Hadland 70 LYSØEN VII & VIII Barratt-Due & Chung 72 SILJUSTØL I Røttingen & Smith 72 SILJUSTØL II Røttingen & Stewart 76 SILJUSTØL III INTRO-vinner Kristian Lindberg 76 SILJUSTØL IV Follesø & Hadland 77 Valestrand I: Maurseth, Hamre, Apeland & Opheim 77 Oliver Latry: Midnattstoner fra Notre Dame / Midnight Music from Notre Dame 79 Late Night Logen 80 Ung Symfoni 81 Stikk innom / Drop In 81 SATELLITT BOREALIS: Slettmark, Manheim og Marhaug 82 Utstilling & konsert / Exhibition & Concert: Athelas 86 SCENEKUNST / STAGE ART KRÉTAKÖR 88 Tsjekhov: Måken / Chekhov: The Seagull 90 Henrik Ibsen: Peer Gynt 92 William Shakespeare: Hamlet 94 Workshop 95 Brecht/Eisler: Die Maßnahme / The Measures Taken 98 Jon Fosse: Eg er vinden / I Am the Wind 100 DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE: Blåmannen 101 Tsjekhov: Kirsebærhaven / Chekhov: The Cherry Garden 104 JO STRØMGREN KOMPANI: Orkesteret / The Orchestra 105 CARTE BLANCHE & BIT20: Festspillforestilling Wolfgang Amadeus Mozart: Bortførelsen fra Seraillet / The Abduction from the Seraglio 108 CULBERGBALLETTEN: Walking Mad / End 112 SEMINARER, DEBATTER, UTSTILLINGER, LITTERATUR / SEMINARS, DEBATES, EXHIBITIONS, LITERATURE Ord i sentrum / Focus on Words 115 Lunsj i Logen / Lunch in Logen 115 Radioteateret / Radio Plays 115 Kritkerhjørnet / Critic s Corner 117 Norsk Kritikerlags Festspillseminar / The Norwegian Critic s Association Seminar 117 FESTSPILLKUNSTNER / FESTIVAL ARTIST Børre Sæthre: Festspillutstilling 118 FESTSPILLDIKTER / FESTIVAL POET Tone Hødnebø 119 FESTSPILLENE FOR BARN OG UNGE / FOR THE YOUNG Barnas Festspilldag 2007 / The Children s Festival Day 125 Barnas festspillutstilling: Smått er godt / Children s festival exhibition 125 CIRKUS XANTI: Trollringen 126 Nystemt 127 FESTSPILLENES UTEPROGRAM / OUTDOORS PROGRAMME OiOi-festivalen 128 INTRO-konkurransens finaleknsert 129 Gratis transport til komponisthjemmene / Free transport to composer s homes 132 Billetter / Tickets 133 Transport og overnatting / Transport and accommodation 135 Organisasjon / Organisation 138 Sponsorer / Sponsors 140 Festspillenes frivillige / Festival volunteers 144 Helge Skodvin: Den fotograferte byen / The Photographed City 145 Kart over arenaer / Map of venues 142 Kalender / Calendar BAKERST / ENCLOSED

4 Det du aldri kan miste / What you can never lose KUNST KAN IKKE MÅLES eller veies. Det finnes ingen sikre kriterier på hva som er stor kunst, og hva som ikke er det. Vi som har jobbet med årets festspill i mange måneder, vet likevel at du har grunn til å glede deg. Vi vet at mange vil gå ut av en forestilling eller en konsert med en sterk følelse av at livet har forandret seg. Møtet med den store kunstopplevelsen er en helt konkret erfaring. Alle som har opplevd dette, vet hva vi snakker om. Dag Solstad ble nylig spurt om hva som er vitsen med kunst. Han svarte: «Man vil vel ikke være foruten. Hvis man er grepet av et kunstverk en gang, så vet man at det er umistelig. Noe mer kan jeg nesten ikke si.» ART CANNOT BE WEIGHED or measured. There are no specific criteria as to what constitutes great art and what does not. In spite of this fact, we who have worked on this year s Festival for many months know that you have good reason to look forward to every single artistic experience. We know that many people will leave a performance or a concert with a strong feeling of their lives having changed. An encounter with great art is a concrete experience. If this has happened to you, you know what we mean. Norwegian author Dag Solstad was once asked, What is the point of art? He replied, You can t really do without it. Once you have been moved by a work of art, you know you have it for ever. I can t really say any more than that. for akkurat deg, noe du aldri kan miste. Det er dette som er vårt mål, vår motivasjon og inspirasjon: Å presentere kunst på et slikt nivå at publikum ikke kan være foruten. Og ikke minst: Vi gjør vårt ytterste for at flest mulig finner veien til disse opplevelsene som kan forandre deres liv. something that will remain with you for ever. This is our aim, our motivation and our inspiration: to present art at such a level that audiences cannot do without it. And, not least, we do our utmost to ensure that as many as possible find their way to experiences that may change their lives. DET BEHØVES IKKE. Gå heller i Grieghallen, eller på Logen en sen kveld. Gå på Teatergarasjen, DNS, eller reis ut til en av våre store komponisters hjem. Besøk en av våre vakre kirker, eller vær ganske enkelt ute der folk ferdes. Vi garanterer deg Festspill hvor enn du går. En av disse erfaringene kan være skjelsettende YOU DO NOT NEED TO. Go to Grieghallen instead, or to Logen late one evening. Go to the Theatre Garage, the DNS Theatre or make the journey out to one of our great composers homes. Visit one of our beautiful churches, or just spend time outdoors when there are people about. We guarantee you an International Festival experience wherever you go. One of these experiences may be your epiphany, Per Boye Hansen FESTSPILLDIREKTØR / FESTIVAL DIRECTOR 4 FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL

5 BRYGGEN er på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder. Storbrannen i 1955 var paradoksalt nok den indirekte årsaken til at de historiske bygningene ble fredet. Halvparten av de gamle bygningene med et område på 7000 kvadratmeter brant ned. Branntomta muliggjorde arkeologiske utgravninger, og dette, sammen med innsatsen til Bryggens Venner, medførte at det historiske området ble spart for hissige utbyggere. BRYGGEN (The wharf) is included in UNESCO s national heritage list. The fire of 1955 was paradoxically an indirect cause of the historic buildings being listed. Half of the ancient buildings, covering an area of 7000 square metres, burnt to the ground. Archaeological excavations on the site and the persistent efforts of the Friends of Bryggen have ensured that this historic area was kept from the hands of developers. FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL

6 Nordiske impulser / Nordic Impulses Den høytidelige åpning / The Official Opening PROGRAM OG FESTSPILLTALER annonseres senere / PROGRAMME AND FESTIVAL SPEAKER to be announced later Festspillmusikere: Trio Mediæval, se side / Festival musicians: Trio Mediæval, see page (FOTO: CF- Musikk / Music (FOTO: THOR BRØDRESKIFT) GRIEGHALLEN l Onsdag 23. mai / Wednesday 23 May uten pause / no interval 250,- + avgift / fee ÅPNING / OPENING 8 FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL

7 Festspillkomponist / Festival Composer Bent Sørensen Bent Sørensen (f. 1958) har vært lovprist for sin klangfantasi og sine tekniske evner siden han for alvor brøt gjennom på midten av 80-tallet med en rekke anmelderroste strykekvartetter. Utover de mindre emsembleverkene rommer verklista hans, samt operaen Under himlen, som ble oppført i Det Kgl. Teaters Operahus i Bent Sørensen roses for å ha et tonespråk som er helt og holdent nåtidig, både estetisk og teknisk. Hans musikk inneholder noe fortidig, som klinger i nåtiden: kirkeklokker, fugler, vindblåste kirkegårder, engler, døden. Musikken hans handler alltid om noe. Her er ildfulle elskende, sørgmodige opptog på vei til kirkegården, stumme kvinner med himmelvendte helgenøyne, gustne nonnedrakter, englebilder, utviskede bilder, konturer av en svunnen tids detaljrikdom, mørk mold i tidlig vår. Forfallets estetikk. Musikk på kanten av stillhet. Bent Sørensen mottok Nordisk Råds Musikkpris i 1995 for fiolinkonserten Sterbende Gärten, og i 1999 mottok han Wilhelm Hansens komponistpris. The Danish composer Bent Sørensen s (1958) timbral imagination and technical skill have been praised since he made a major breakthrough in the mid-1980s with a number of critically acclaimed string quartets. His opus list, in addition to works for smaller ensembles, includes orchestral works and the opera Under the Sky, which was performed by the Royal Danish Opera in He is acknowledged for using a tonal language that is completely contemporary, from both aesthetic and technical points of view. His music contains something from the past that sounds in the present: church bells, birds, windswept churchyards, angels, death. His music is always about something. Here we find passionate lovers, grieving processions on their way to the graveyard, mute women with saintly eyes raised towards heaven, pale-habited nuns, images of angels, faded pictures, contours of the wealth of detail of a bygone era, dark soil early in the spring. The aesthetics of decay. Music on the edge of silence. Bent Sørensen was awarded the Nordic Council s Music Prize in 1995 for his Violin Concerto Sterbende Gärten, and in 1999 he received the Wilhelm Hansen Composer Prize. Bent Sørensen (FOTO: MARIANNE GRØNDAHL) 10 FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 2007

8 Åpningskonsert / Opening concert Nordiske impulser I / Nordic Impulses I BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER / BERGEN PHILHARMONIC ORCHESTRA ANDREW LITTON dirigent / conductor LEIF OVE ANDSNES klaver / piano BENT SØRENSEN Exit Music (urframføring / premiere ) WITOLD LUTOSLAWSKI Konsert for klaver og orkester / Piano Concerto SERGEJ PROKOFJEV Symfoni nr. 5 i B-dur / Symphony No 5 in B flat major, op. 100 Det er sagt om den danske samtidskomponisten Bent Sørensens musikk at den «ofte synes gjennomstrømmet av minner, av levet liv og gamle drømmer, av forgjengelighetens og avskjedens uunngåelighet». Han er representert med flere komposisjoner i ulike sjangere, og har på bestilling skrevet et verk som blir urframført under åpningskonserten. Leif Ove Andsnes har i flere intervjuer gitt uttrykk for at Witold Lutoslawskis klaverkonsert fra 1988 er den viktigste i sin sjanger som er komponert i siste halvdel av 1900-tallet. Kvelden avsluttes med symfonien Sergej Prokofjev skrev i 1944, da en ny optimisme rådet på grunn av de russiske seierne over tyskerne og de allierte troppenes framrykninger i Normandie. Urframførelsen av symfonien representerte høydepunktet i Prokofjevs karriere «en hymne til det frie og lykkelige menneske, og dets rene og edle ånd», som han selv uttrykte det. Innføringsforedrag av Eyvind Solås i Foajeen i Grieghallen kl The Danish contemporary composer Bent Sørensen s music is said to appear to be pervaded with memories, wisdom of experience and old dreams, of the inevitability of transitoriness and parting. Amongst a variety of compositions on the programme of the Bergen International Festival is the Opening Concert premiere of a commissioned work. Leif Ove Andsnes has on several occasions expressed the opinion that no piano concerto composed in the latter half of the twentieth century is more significant than Witold Lutolawski s (1988). The concert concludes with the symphony which Sergei Prokofiev wrote in 1944, when new optimism was arising from Russian victories over the Nazis and the advance of allied troops in Normandy. Its premiere was a highlight of his career in his words, a hymn to the free and happy Man, to his mighty powers, his pure and noble spirit. Leif Ove Andsnes (FOTO: ODDLEIV APNESETH) GRIEGHALLEN l Onsdag 23. mai / Wednesday 23 May inkl. pause / including interval 350,- / 300,- / 200,- + avgift / fee STUDENT: 30%, HONNØR/OAP: 20% SYMFONIKONSERT / SYMPHONIC CONCERT FESTSPILLKOMPONIST / FESTIVAL COMPOSER URFRAMF. / PREMIERE 12 FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL

9 Nordheim, Dvořak & Lindberg Nordiske impulser II / Nordic Impulses II BERGEN FILHARMONISKE KOR OG ORKESTER / BERGEN PHILHARMONIC CHOIR AND ORCHESTRA ANDREW LITTON dirigent / conductor TRULS MØRK cello HILDE HARALDSEN SVEEN sopran / soprano SAMMENSATT BARNEKOR / MASSED CHILDREN S CHOIR ARNE NORDHEIM Eco for sopran, to kor og orkester / for soprano, two choirs and orchestra ANTON DVOŘ AK Cellokonsert i h-moll / Cello Concerto in B minor, op. 104 (1895) MAGNUS LINDBERG Aura in memoriam Witold Lutoslawski En god nyhet til alle som så fram til åpningskonserten på Festspillene i 2006: Møtet mellom de nordiske komponistkjempene Magnus Lindberg og Arne Nordheim som i fjor ble avlyst på grunn av streik, blir nå satt opp på nytt. Under denne konserten blir Lindbergs store symfoniske verk, Aura in memoriam Witold Lutoslawski, framført av Bergen Filharmoniske Orkester under Andrew Littons ledelse. Verket er et vendepunkt i Lindbergs utvikling der det harmoniske elementet er mer framtredende enn i hans tidligere verker. I 1968 ble Arne Nordheim tildelt Nordisk Råds Musikkpris for Eco for sopran, to kor og orkester. Også dette verket er et musikalsk vendepunkt. Her viser Nordheim hvordan man kan få elektrofonisk klingende lyder ut av vanlige instrumenter. Samtidig legger han de krasse klangene bak seg. Truls Mørk er en av verdens mest ettertraktede cellosolister. Han har vært en meget populær gjest ved Festspillene gjennom mer en 20 år. På denne konserten skal han spille Anton Dvoraks friske og kontrastfylte cellokonsert i h-moll. Innføringsforedrag av Eyvind Solås i Foajeen i Grieghallen kl Truls Mørk (FOTO: MORTEN KROGVOLD) Good news for everyone who was disappointed when last year s Opening Concert was cancelled because of a musicians strike: the meeting of the Nordic composers Magnus Lindberg and Arne Nordheim will be presented in the 2007 Bergen International Festival. Lindberg s major symphonic work Aura in memoriam Witold Lutoslawski will be performed by Bergen Philharmonic Orchestra conducted by Andrew Litton. It is a turningpoint for Lindberg, as the harmonic element is more prominent than in his earlier works. In 1968 Arne Nordheim was awarded the Nordic Council s Music Prize for Eco for soprano, two choirs and orchestra, also a pivotal work. Nordheim illudes electrophonic sound with orchestral instruments, while leaving behind the harsher sounds of his earlier works. GRIEGHALLEN l Lørdag 26. mai / Saturday 26 May inkl. pause/including interval 350,- / 300,- / 200,- + avgift / fee STUDENT: 30%, HONNØR/OAP: 20% SYMFONIKONSERT / SYMPHONIC CONCERT 14 FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL

10 MÅLT I AREAL er Bergen en rimelig stor kommune. Lilleputtstaten Monaco kunne fått plass her uten at vi merket det. Bergen er nemlig 230 ganger større. Til gjengjeld ville det vært god plass til Bergen i Kautokeino, Norges største kommune, som er over 20 ganger større. IN AREA Bergen is a fairly large city. There would be room for the principality of Monaco without it getting in the way Bergen is 230 times its size. But there would be plenty of room for Bergen in Kautokeino, the largest municipality in Norway, which is twenty times the size of Bergen. FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL

11 Det danske radiosymfoniorkesteret Danske impulser I / Danish Impulses I DET DANSKE RADIOSYMFONIORKESTERET / DANISH RADIO SYMPHONY ORCHESTRA THOMAS DAUSGAARD dirigent / conductor LEONIDAS KAVAKOS fiolin / violin BENT SØRENSEN: Symfoni / Symphony CARL NIELSEN: Fiolinkonsert / Violin Concerto, op. 33 (FS 61); Symfoni nr. 5 / Symphony No 5, op. 50 (FS 97) Når det danske radiosymfoniorkesteret gjester Festspillene, er det naturlig at Carl Nielsens musikk vies stor oppmerksomhet. I løpet av to dager skal orkesteret spille to av hans symfonier og to av hans konserter. Nielsen skisserte sin fiolinkonsert en av 1900-tallets mest inntagende ved Nordåsvannet da han i 1911 var Nina Griegs gjest på Troldhaugen, og det ferdige verket er blitt betegnet som en vellykket symbiose av soloinstrumentets «barokke energi» og orkesterets «folkelige klassikk». Hans femte symfoni fra 1922, skrevet med den første verdenskrigens redsler som bakteppe, uttrykker det konstruktive menneskets konflikt med destruktive elementer. Om sin symfoni fra 1996 sier Bent Sørensen at betegnelsen symfoni i dette tilfelle er mer en tittel enn en sjangerbetegnelse, og at det utvikler seg fra «skrik via myldrende formasjoner til enkle melodiske fragmenter». Innføringsforedrag av Eyvind Solås i Foajeen i Grieghallen kl The Danish Radio Symphony Orchestra performs two symphonies and two concertos by Carl Nielsen in the course of two days. Carl Nielsen was a guest of Nina Grieg in Bergen in 1911 when he first sketched out his Violin Concerto, and the finished work has been described as a successful symbiosis of the Baroque energy of the solo instrument and the popular classicism of the orchestra. His fifth symphony, written in the aftermath of WWI, expresses the conflict between constructive mankind and destructive forces. Bent Sørensen says that Symphony is used as a title rather than a description of his work, which develops from screams via teeming formations to simple melodic fragments. Leonidas Kavakos (FOTO: YANNIS BOURNIAS) GRIEGHALLEN l Torsdag 31. mai / Thursday 31 May inkl. pause / including interval 350,- / 300,- / 200,- + avgift / fee STUDENT: 30 %, HONNØR/OAP: 20 % SYMFONIKONSERT / SYMPHONIC CONCERT FESTSPILLKOMPONIST / FESTIVAL COMPOSER BENT SØRENSEN 18 FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL

12 Det danske radiosymfoniorkesteret Danske impulser II / Danish Impulses II DET DANSKE RADIOSYMFONIORKESTERET / DANISH RADIO SYMPHONY ORCHESTRA THOMAS DAUSGAARD dirigent / conductor INGER DAM-JENSEN sopran / soprano GERT HENNING-JENSEN tenor MARTIN FRÖST klarinett / clarinet DANMARK RADIOS PIGEKOR / DANISH RADIO GIRLS CHOIR BENT SØRENSEN: Den Lille Havfrue / The Little Mermaid CARL NIELSEN: Klarinettkonsert / Clarinet Concerto, FS 129; Symfoni nr. 4 Det Uutslukkelige / Symphony No 4 The Inextinguishable, op. 29 (FS 76) Festspillmusikeren 2005, den svenske klarinettisten Martin Fröst, er solist i Carl Nielsens siste verk for orkester den humørfylte klarinettkonserten fra Det er sagt om denne komposisjonen at den er skrevet for en skuespiller som tilfeldigvis også er en fremragende klarinettist, og det passer jo godt på Fröst. Nielsens fjerde symfoni fra 1916 er en hyllest til den elementære livsviljen, som kommer til uttrykk selv etter ødeleggende katastrofer. Konserten innledes med Den Lille Havfrue for sopran, tenor, kor og orkester, skrevet til H.C. Andersen-jubileet i 2006 og urframført av det gjestende orkesteret under Thomas Dausgaard. Innføringsforedrag av Eyvind Solås i Foajeen i Grieghallen kl The Swedish clarinettist Martin Fröst, who was Musician in Residence at the Bergen International Festival in 2005, is the soloist in Carl Nielsen s final work, his light-hearted Clarinet Concerto from It is said to have been written for an actor who happens to be a superb clarinettist, a decription that fits Martin Fröst like a glove. Nielsen s Fourth Symphony from 1916 is a tribute to the force of life that is rises undaunted even after cataclysmic destruction. The concert opens with The Little Mermaid for soprano, tenor, choir and orchestra, composed for the Hans Christian Andersen anniversary in 2006 and premiered by the Danish Radio Symphony Orchestra under the baton of Thomas Dausgaard. Martin Fröst ( FOTO: MATS BÄCKER) GRIEGHALLEN l Fredag 1. juni / Friday 1 June inkl. pause / including interval 350,- / 300,- / 200,- + avgift / fee STUDENT: 30%, HONNØR/OAP: 20% SYMFONIKONSERT / SYMPHONIC CONCERT FESTSPILLKOMPONIST / FESTIVAL COMPOSER KOR / CHOIR 20 FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL

13 Bent Sørensen Komponistportrett / Portrait of a Composer Sange i ringe af klokker / Songs in rings of bells ATHELAS SINFONIETA COPENHAGEN kammerorkester / chamber orchestra BENT SØRENSEN «The Bells of Vineta» for trombone «Vuggeviser 1» for klaver / piano «Minnelieder zweites Minnewater» for ensemble «Angelus Waltz» for gitar / guitar «Ständchen» for ensemble «Shadow Siciliano» for gitar / guitar «This Night of No Moon» for ensemble «Midnight Mazurka» for guitar «Vuggeviser 2» for klaver (urframføring / first performance) «Birds and Bells» for trombone & ensemble Sange i ringe af klokker er et forløp, en sekvens, hvor enkeltstående verk går helt over i hverandre smelter sammen og danner et nytt sammenhengende verk på ca. en times varighet. Å skape en slik sekvens er både som å skape en sammenhengende maleriutstilling og som å lese sin egen dagbok; finne den sammenhengen som på tross av store forskjeller i tid finnes; finne inngangen til de felles tema som ubevisst alltid har bundet verkene sammen, og så samtidig skape en helt ny historie og forstå den. Det er sanger overalt i forløpet. Sanger som innimellom synges eller nynnes som den syngende basunisten i tromboneverkene som i de passasjer hvor instrumentenes verden gir plass til nynnende musikere. Her er også sanger som ikke synges. Sanger som ligger skjult. Sanger som legger seg over det mørke vannet i «Minnelieder Zweites Minnewater» kjærlighetssanger i kjærlighetssjøen. Her er melodier som opprinnelig var sanger, men der sangstemmene senere er oppløst av musikken omkring dem. Både «This Night of No Moon» og «Ständchen» bygger på skjulte sanger. De to verkene ligger før og like etter mitt arbeid på operaen «Under Himlen», og bruken av de retusjerte sangstemmene uttrykker kanskje min dype lengsel etter å skrive for sangstemmer. (Stemmen har alltid vært mitt yndlingsinstrument!) Vuggevisene blir nynnet av et klaver i de to små klaverstykkene og av solisten i siste sats av «Birds and Bells», hvor den uspolerede roen i den nynnede vuggevisen avløser fuglenes heftige sangbevegelser i verkets to første satser. Omkring alle disse små sangene er det ringer av klokker. Kirkeklokker, Angelus-klokker, klokker i det åpne landskapet. Klokkene legger seg i sirkler omkring sangene, som ringer i vannet. Det er klokker som synker i vann i «The Bells of Vineta» var inspirasjonen lyden av en bys klokker, en by der det hele synker ned i havet. Rent bokstavelig senkes klokkene i vann i slutten av «Minnelieder zweites Minnewater». Sanger og klokker! Hvis man skulle sette andre ord på klangen i dette forløpet, kunne det vært: lyden av vann, fugler, vind, stein, natt. Lyden av noe av alt det som var der før vi begynte å røre ved lyden. Bent Sørensen Songs in Rings of Bells is a sequence in which individual works run into one another fuse and create a new continuous work lasting about an hour. Creating a sequence like this is both like creating a coherent exhibition of paintings and like reading your own diary: finding the connection that is there despite great differences in time; finding the entry point to common ground, which subconsciously has always connected the works; and yet at the same time create a completely new story and understand it. There are songs all through the sequence. Sometimes sung or hummed as in the case of the singing trombone player as in the passages in which instrumental sound yields to humming musicians. There are also unsung songs. Concealed songs. Songs over the dark waters of Minnelieder Zweites Minnewater love songs in the lake of love. There are tunes that were originally songs, where voices have been dissolved by the music surrounding them. Both This Night of No Moon and Ständchen (Serenade) are based on concealed songs. I wrote the two works before and immediately after the opera Under The Sky, and the use of retouched voices possibly expresses my deep yearning to write for voices. (The human voice has always been my favourite instrument!) The lullabies are hummed by a piano in the two small piano pieces, and by the soloist in the last movement of Birds and Bells, in which unsullied calm in the hummed lullaby takes over from the birds frantic singing in the the first two movements of the work. Around all of these small songs is the ringing of bells. Church bells, Angelus bells, bells in the open landscape. The bells describe circles around the songs, which ring in the water. There are bells that sink into water in The Bells of Vineta my inspiration was the sound of the bells of a whole town which sinks into the sea. At the end of Minnelieder zweites Minnewater, the bells are literally lowered into water. Songs and bells! If one were to describe the sound of this sequence in other words, the result might be: the sound of water, birds, wind, stone, night. The sound of everything that was there before we started to pick at the sound. Bent Sørensen LOGEN l Lørdag 2. juni / Saturday 2 June uten pause / no interval 300,- + avgift / fee STUDENT: 30 %, HONNØR/OAP: 20 % KAMMERKONSERT / CHAMBER CONCERT FESTSPILLKOMPONIST / FESTIVAL COMPOSER URFRAMFØRING / PREMIERE 22 FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL

14 DA GRIEGHALLEN BLE INNVIET i 1978, var striden om et konserthus over, en strid som hadde pågått siden 1800-tallet. Edvard Grieg syslet selv med planer om et konserthus i byen. På 30-tallet var man blitt enig om plasseringen. Først 30 år senere, i 1965, ble det utlyst en arkitektkonkurranse. Den ble vunnet av den 28 år gamle danske arkitekten Knud Munk. I hans utkast var Grieghallen formet som et flygel. Det ble møtt med kommentarer som: «et monstrum av betong, en gigantisk bunker». Grieghallen ble endelig åpnet i mai 1978 og rommer en konsertsal med 1500 sitteplasser og Nord-Europas beste akustikk. WHEN GRIEGHALLEN WAS OPENED In 1978 the controversy about a concert hall was finally over a controversy that had been raging since the 19th century. Edvard Grieg himself had worked on plans for a concert hall for the city. In the 1930s agreement was reached on its location, but it was not until 30 years later, in 1965, that architects were invited to submit plans. The competition was won by the 28-year-old Danish architect Knud Munck. The response to his design, with Grieghallen in the shape of a grand piano, included such comments as a concrete monster, a gigantic bunker. It was finally opened in 1978, with a concert hall seating over 1500 and some of the best acoustics in Europe.

15 Bryn Terfel BRYN TERFEL bassbaryton / bass-baritone MALCOLM MARTINEAU klaver / piano Sanger av FRANZ SCHUBERT, ROBERT SCHUMANN, JACQUES IBERT og GERALD FINZI, og walisiske folkeviser (arr. Bryan Davies) Festspillpublikummet kan glede seg til et møte med en av de allsidigste og mest karismatiske sangere i vår tid når den walisiske sangeren Bryn Terfel kommer til Bergen for første gang. Repertoaret hans spenner fra Monteverdi til Broadway-hits. Terfel ble utdannet ved Guildhall School of Music, hvor han fikk skolens gullmedalje da han tok eksamen. I 1990 debuterte han i Mozarts Cosi fan tutte og Figaros bryllup ved Welsh National Opera, og det store internasjonale gjennombruddet kom i 1992, da han ved festspillene i Salzburg sang Jochanaans parti i Richard Strauss «Salome» og ble utnevnt til Young Singer of the Year av tidsskriftet Gramophone. Siden har karrieren hans brakt ham en serie med triumfer på scenen og en rekke priser for innspillinger av et variert repertoar. I 2006 ble han tildelt Shakespeare-prisen for fremragende bidrag til den europeiske kulturarven. Innføringsforedrag av Eyvind Solås i Foajeen i Grieghallen kl The Bergen International Festival audience can look forward to meeting one of the most versatile and charismatic singers of our time when the Welsh bass-baritone Bryn Terfel visits Bergen for the first time. Bryn Terfel graduated with a gold medal from the Guildhall School of Music, and made his debut in 1990 in Cosi fan tutte and The Marriage of Figaro at the Welsh National Opera. His international breakthrough came in 1992 with his rendering of Jochanaan in Richard Strauss s Salome at the Salzburg Festival. In the same year Gramophone named him Singer of the Year. In 2006 he received the Shakespeare Prize for his outstanding contribution to European cultural heritage in English-speaking countries in Europe. Bryn Terfel (FOTO: SHEILA ROCK / DB) GRIEGHALLEN l Torsdag 24. mai / Thursday 24 May inkl. pause / including interval 350,- / 300,- / 200,- + avgift / fee STUDENT: 30 %, HONNØR/OAP: 20 % SANGRECITAL / SONG RECITAL 26 FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL

16 HER FALT NILS KLIM NED i et hull i 1741 og ble borte i ti år, ifølge Ludvig Holbergs Nils Klims reise til den underjordiske verden. Bergenhus har vært et litterært sentrum helt tilbake til middelalderen. Dannelsesboka Kongsspeilet, som har klare internasjonale litterære forbilder, ble til her. Man har også funnet en forseggjort sko med runer fra 1200-tallet i en kjøpmannsgård på Bryggen. På skoen står det på latin: «Kjærligheten overvinner alt», som er et kjent sitat fra den romerske forfatteren Vergil. ACCORDING TO LUDVIG HOLBERG in Niels Klim s Subterranean Journey, Niels (Nicolas) Klim fell into a hole in 1741 and disappeared for ten years. The area of the city known as Bergenhus has been a literary centre ever since the Middle Ages. The King s Mirror, a manual of wisdom, information and guidance for the King, which shows international literary influence, was written here. A shoe decorated with 13th-century runes has been discovered on a merchant s premises on Bryggen, the wharf. The runes state (in Latin) Love conquers everything, quoting the Roman poet Vergil. FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL

17 Festspillmusikere: Trio Mediæval / Musicians in Residence: Trio Mediæval Trio Mediæval består av sopranene Anna Maria Friman, Linn Andrea Fuglseth og Torunn Østrem Ossum. Siden oppstart for ti år siden har trioen oppnådd stadig større suksess, særlig i USA. De har høstet strålende kritikker for sine konserter og plateutgivelser verden over. De har utviklet et repertoar med tre ulike retninger: polyfonisk middelaldermusikk fra England og Frankrike, samtidsmusikk og norske middelalderballader og -sanger. Trio Mediæval har hatt konserter og radioopptredener over hele Europa, i USA og Canada. Den første cd-en Words of the Angel (2001) kom raskt inn på amerikanske Billboards topp 10, og ble kåret til «Recording of the Month» i Stereophile i april Den tredje cd-en, Stella Maris (2005), der de framfører musikk i et tidsspenn på 800 år, fikk strålende kritikker i nasjonal og internasjonal presse. Trio Mediæval consists of the three sopranos Anna Maria Friman, Linn Andrea Fuglseth and Torunn Østrem Ossum. Founded in Oslo in 1997, Trio Mediaeval has developed three distinct strands of repertoire: polyphonic mediaeval music from England and France, contemporary vocal works and Norwegian mediaeval ballads and songs. Trio Mediaeval has given concerts and radio broadcasts throughout Europe, in the USA and Canada. Their first CD, Words of the Angel (2001) immediately went to The Billboard Top 10 Bestsellers list and was the April 2002 Stereophile Recording of the Month. Their third CD, Stella Maris, was released in Trio Mediæval & Birger Mistereggen Langt nord i heia / Far North in the Hills TRIO MEDIÆVAL vokalensemble / vocal ensemble BIRGER MISTEREGGEN slagverk / percussion Gjennom ti år har Trio Mediæval opparbeidet et repertoar med egne og andres arrangement av norske folketoner og middelalderballader. Trioen har med seg Birger Mistereggen, som til daglig spiller slagverk i Kringkastingsorkesteret, men som har norske trommeslåtter som sitt spesialfelt. In the ten years of its existence the vocal ensemble Trio Mediaeval has built up a repertoire of Norwegian folk tunes and mediaeval ballads, sung in arrangements by the ensemble itself and by others. The trio is joined by Birger Mistereggen, percussionist with the Norwegian Radio Orchestra and a specialist in traditional Norwegian drum playing. Trio Mediæval (FOTO: HÅKONSHALLEN l Lørdag 26. mai / Saturday 26 May inkl. pause / interval 300,- + avgift / fee STUDENT: 30 %, HONNØR/OAP: 20 % UNUMMERERTE SETER / UNNUMBERED SEATS VOKALKONSERT / VOCAL CONCERT FESTSPILLMUSIKERE / FESTIVAL MUSICIANS TRIO MEDIÆVAL 30 FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL

18 Trio Mediæval & Tord Gustavsen Middelalder møter Jazz TRIO MEDIÆVAL TORD GUSTAVSEN TRIO (TORD GUSTAVSEN klaver / piano JARLE VESPESTAD perkusjon / percussion HARALD JOHNSEN kontrabass) Med plata The Ground (2005) havnet Tord Gustavsen Trio på Billboard Traditional Jazz Chart i selskap med internasjonale storheter som Michael Bublé og Diana Krall. Også i Norge er trioen svært populær, og toppet VG-lista med samme utgivelse. De fremfører instrumental, rolig melankolsk jazz. På Festspillene spiller de sammen med årets Festspill-musiker i et møte mellom middelalder og jazz. Tord Gustavsen Trio s CD The Ground found its way to Billboard s Traditional Jazz Chart in the company of such international names as Michael Bublé and Diana Krall. The trio s popularity in Norway took it to the top of the VG list too. The style is laid-back, melancholy instrumental jazz, which they perform at the Bergen International Festival in a musical encounter with the Musicians in Residence. Trio Mediæval & Signe Klejs Messe de Tournai TRIO MEDIÆVAL vokalensemble / vocal ensemble SIGNE KLEJS videokunstner / video artist TRAD. Messe de Tournai IVAN MOODY, ANDREW SMITH Verk spesialskrevet for / Songs written especially for Trio Mediæval Middelaldermessen fra 1300-tallet framført med videoprojeksjoner av den danske designeren Signe Klejs. En verdenspremiere for et prosjekt som vil gi en helt ny opplevelse av gammel musikk! Trio Mediæval vil i tillegg synge verk som er skrevet spesielt for dem av komponistene Ivan Moody (UK) og Andrew Smith (UK/N). A 14th century mediaeval mass performed with video projections by the Danish designer Signe Klejs a world premiere of a project presenting early music in a completely new way! Konserten arrangeres i samarbeid med Nattjazz i Bergen / arranged in association with Nattjazz. Trio Mediæval & Tord Gustavsen Trio (FOTO: WERNER ANDERSON) GRIEGHALLEN l Tirsdag 29. mai / Tuesday 29 May uten pause / no interval 350,- / 300,- / 200,- + avgift / fee STUDENT: 30 %, HONNØR/OAP: 20 % JAZZKONSERT / JAZZ CONCERT FESTSPILLMUSIKERE / FESTIVAL MUSICIANS TRIO MEDIÆVAL Signe Klejs JOHANNESKIRKEN l Torsdag 31. mai / Thursday 31 May uten pause / no interval 300,- + avgift / fee STUDENT: 30 %, HONNØR/OAP: 20 % UNUMMERERTE SETER / UNNUMBERED SEATS VOKALKONSERT / VOCAL CONCERT FESTSPILLMUSIKERE / FESTIVAL MUSICIANS TRIO MEDIÆVAL 32 FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL

19 Trio Mediæval & The Hilliard Ensemble TRIO MEDIÆVAL vokalensemble / vocal ensemble THE HILLIARD ENSEMBLE vokalkvartett / vocal quartet JOHN POTTER tenor TRAD (FRANKRIKE, 1100-TALLET / 12TH CENTURY) O Maria, Stella maris ORLANDO DI LASSO In convertendo dominus (Psalm 125) VELJO TORMIS Helletused PEROTIN (FRANKRIKE, 1100-TALLET / 12TH CENTURY) Beata viscera TRAD (england, 1200-tallet / 13th century) Flos Regalis Beata Viscera Dou way Robyn / Sancta Mater Quem Trina Polluit ORLANDO DI LASSO Edite Caesareo Boiorum ANDREW SMITH Laudes creaturarum (ur framf. / premiere) The Hilliard Ensemble er en av verdens fineste vokalensembler, og trolig uten sidestykke når det gjelder dets formidable omdømme innen både tidlig og ny musikk. Gruppens distinkte stil og høyt utviklede musikalitet engasjerer lytterne like mye i middelalder- og renessanserepertoar som i spesialskrevne verk av levende komponister. The Hilliard Ensemble is one of the world s finest vocal chamber groups, with a formidable reputation in the fields of both early and new music. Its distinctive style and highly developed musicianship engage the listener as much in mediaeval and renaissance repertoire as in works specially written for the group by living composers. The Hilliard Ensemble Arkhangelos THE HILLIARD ENSEMBLE vokalkvartett / vocal quartet JAMES MACMILLIAN...here in hiding... CHANT NONANTOLA MANUSCRIPT Ote to stauron SHERYNGHAM Ah! Gentle Jesus JONATHAN WILD Two pieces from The Cloud of Unknowing SHARAKANS (TRAD., ARMENIA) Ov Zarmanali Hays hark nviranc ukhti Amen hayr surp Surp, Ter zorutheanc IVAN MOODY Arkhangelos ARVO PÄRT Most Holy Mother of God SHARAKANS (TRAD., ARMENIA) Ayzor dzaynn hayrakan Sirt in sasani Bazmutyunq ALEXANDER RASKATOV Praise HÅKONSHALLEN l Mandag 4. juni / Monday 4 June inkl. pause / including interval 300,- + avgift / fee STUDENT: 30 %, HONNØR/OAP: 20 % UNUMMERERTE SETER / UNNUMBERED SEATS VOKALKONSERT / VOCAL CONCERT EPCC Baltiske stemmer / Baltic Voices DET ESTISKE FILHARMONISKE KAMMERKOR / ESTONIAN PHILHARMONIC CHAMBER CHOIR (EPCC) PAUL HILLIER dirigent / conductor CYRILLUS KREEK Tre David-salmer / Three Psalms of David VELJO TORMIS The Bishop and the Pagan ARVO PÄRT Da pacem PER NÖRGÅRD Vinterhymne / Winter Hymn ERIK BERGMAN Vier Galgenlieder / Four Gallows Songs JAN SIBELIUS Rakastava VELJO TORMIS Jannilaulud (St John s Day Songs for Midsummer Eve) The Hilliard Ensemble DOMKIRKEN l Søndag 3. juni / Sunday 3. June inkl. kort pause / including short interval 300,- + avgift / fee STUDENT: 30 %, HONNØR/OAP: 20 % UNUMMERERTE SETER / UNNUMBERED SEATS VOKALKONSERT / VOCAL CONCERT FESTSPILLMUSIKERE / FESTIVAL MUSICIANS TRIO MEDIÆVAL DOMKIRKEN l Mandag 28. mai / Monday 28. May inkl. pause / including interval 300,- + avgift / fee STUDENT: 30 %, HONNØR/OAP: 20 % UNUMMERERTE SETER / UNNUMBERED SEATS VOKALKONSERT / VOCAL CONCERT 34 FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL

20 I 1191 FIKK BERGEN BESØK av danske og norske korsfarere. De gav følgende beskrivelse fra Bergen: «Tørrfisk, som kalles skrei, er det så mye av at den verken kan måles eller telles. Skip og menn kommer seilende fra alle kanter, islendinger, grønlendinger, engelskmenn, tyskere, dansker, svensker, gotlendinger og andre nasjoner som det vil føre for langt å nevne.» I dag er det turistskipene som dominerer med over 200 internasjonale cruiseskip og passasjerer som besøker Bergen fra mai til september. IN 1191 BERGEN WAS VISITED by Danish and Norwegian crusaders. They described the city thus: There is so much dried fish, known as skrei, that it can neither be measured nor counted. Ships and men come sailing from all corners of the world: Icelanders, Greenlanders, Englishmen, Germans, Danes, Swedes, Gothlanders and other nationalities too numerous to mention. Nowadays tourist ships dominate: over 200 international cruise ships with passengers visit Bergen between May and September

21 100 år etter Grieg / 100 Years After Grieg VI MINNES EDVARD GRIEG ved å fremheve hans innsats for den nye kunsten. Han sa at det han var mest redd for var å sakke akterut og ikke være i stand til å følge med på det nye som sk jedde i kunsten. Dette sto for ham som uhyggelig som å bli liggende igjen i en grøftekant mens verden dro forbi. Ved den første musikkfesten i Bergen i 1898 hadde Grieg en rekke helt nye verk på programmet. Dette skapte debatt før festen, men det ble furore da Concertgebauw fra Amsterdam framførte den nye musikken på en mesterlig måte. Festspillene vil synliggjøre denne holdning ved fortsatt å bringe ny musikk inn i våre programmer. Dette skjer både på orkesterkonserter og kammerkonserter. På to av kammerkonsertene har vi satt sammen verk av Grieg med helt nyskrevne verk og med verk som Grieg var inspirert av eller som er inspirert av Grieg. I komponisthjemmene vil hans musikk også stå sentralt. Hele Edvard Griegs liv er et vitnesbyrd om at musikk ikke bare består av noter og WE COMMEMORATE EDVARD GRIEG by emphasising his efforts for the new art. He said what he was most afraid of, was of falling behind and being unable to keep track of new developments in art. This was an unpleasant thought for him; he likened it to lying in a gutter as the world passes by. At the first Music Festival in Bergen in 1898 Grieg had put several entirely new works on the programme. The debate that this caused before the festival was nothing compared with the furore when the Amsterdam Concertgebauw gave its masterful performance of the new music. The Bergen International Festival aims to present the same attitude by introducing new music into the Grieg programmes. In two chamber music recitals we combine recent works by prominent Nordic composers with central chamber music by Grieg and works by great composers who inspired Grieg or were inspired by him. All of Edvard Grieg s life is a testimonial to the fact that music does not consist toner, men at det å leve et skapende liv også er å sette navn på de rystelser i ens eget indre, rystelser som kanskje best oppfanges av den som har fått spenningene mellom poesi og katastrofe i fødselsgave. Fra Arne Nordheims forord til den stor Grieg-utstillingens katalog i Edvard Grieg of notation and sounds alone; living a creative life also involves putting a name to the tremors inside the individual, tremors that may best be registered by those who have received as a gift at birth the tensions between poetry and catastrophe. From Arne Nordheim s foreword to the catalogue of the Grieg Exhibition in FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL

22 På sporet av Grieg I / In Search of Grieg I LEIF OVE ANDSNES klaver / piano RENAUD CAPUÇON fiolin / violin NICHOLAS ANGELICH klaver / piano ENGEGÅRDKVARTETTEN / THE ENGEGÅRD QUARTET (ARVID ENGEGÅRD fiolin / violin, ATLE SPONBERG fiolin / violin, JULIET JOPLING bratsj / viola, JAN-ERIK GUSTAFSSON, cello) BENT SØRENSEN: Shadows of Silence EDVARD GRIEG Sonate for fiolin og klaver nr. 2 i G-dur / Violin Sonata No 2 in G major, op. 13 LUDWIG VAN BEETHOVEN Strykekvartett nr. 8 i e-moll, op. 59 nr. 2 / String Quartet No 8 in E minor, op. 59 No 2 Leif Ove Andsnes innleder denne konserten med Shadows of Silence, som årets Festspill-komponist Bent Sørensen har tilegnet ham, en komposisjon betegnet som «nattmusikk av betagende skjønnhet». Edvard Grieg skrev sin andre fiolinsonate i 1867, kort etter at han hadde giftet seg med sin kusine Nina. Den gnistrer av talent, og hverken før eller siden lot han den norske folkemusikkens egenart slippe til i kammermusikalsk sammenheng slik som i denne komposisjonen. Verket kan derfor trygt kalles Griegs nasjonale sonate. En av Griegs viktigste inspirasjonskilder var Ludwig van Beethovens musikk. I studietiden fikk han studere og spille alle Beethovens klaversonater med Ignaz Moscheles og han fordypet seg også i strykekvartettene. Beethovens op. 59 er tilegnet hans venn grev Andrei Razumovsky, Russisk ambassadør og amatørmusiker i Wien. Den andre kvartetten går i e-moll, og også her finner vi russiske motiver. Innføringsforedrag av Eyvind Solås i Foajeen i Grieghallen kl Leif Ove Andsnes opens with Bent Sørensen s The Shadows of Silence, commissioned by the Carnegie Hall Corporation and dedicated to Andsnes. It has been described as night music of moving beauty. Edvard Grieg composed his second violin sonata in 1867, shortly after marrying his cousin Nina. It expresses the soul of Norwegian folk music to a far higher degree than any of his other chamber music works, and may safely be called Grieg s national sonata. One of Grieg s greatest sources of inspiration was the music of Ludwig van Beethoven. In Leipzig he played all of Beethoven s piano sonatas under the guidance of Ignaz Moscheles and studied the string quartets in depth. Beethoven dedicated his three string quartets opus 59 to his friend the Russian ambassador to Vienna, Count Andrei Razumovsky, a keen amateur musician, and included a Russian theme in all three. Renaud Capuçon LOGEN l Fredag 25. mai / Friday 25 May / inkl. pause / including interval 300,- + avgift / fee STUDENT: 30 %, HONNØR/OAP: 20 % KAMMERKONSERT / CHAMBER CONCERT GRIEG FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL

23 På sporet av Grieg II / In Search of Grieg II DET ESTISKE FILHARMONISKE KAMMERKOR/ESTONIAN PHILHARMONIC CHAMBER CHOIR PAUL HILLIER dirigent / conductor SOLVEIG KRINGLEBOTN sopran / soprano MALCOLM MARTINEAU klaver / piano FREDERICK DELIUS To be sung of a summer night on the water (kor / choir) PERCY GRAINGER Ye banks and braes (kor / choir) EDVARD GRIEG Haugtussa, sangsyklus / song cycle, op. 67; Fire salmer for kor / Four Hymns for Choir, op. 74 PERCY GRAINGER, FREDERICK DELIUS Utvalgte sanger / Selected songs (solo) Det Estiske Filharmoniske Kammerkor turnerer over hele verden. Det ledes av Paul Hillier, som var en av grunnleggerne av The Hilliard Ensemble. Koret framfører de fire salmene for blandet kor med barytonsolo fra 1906 Edvard Griegs siste komposisjon, betegnet som et av senromantikkens betydeligste vokale kirkemusikkverker. Komponisten ble grepet av de vakre folkemelodiene som omkranset den religiøse poesien, og skrev til dels radikale arrangementer som gjør de fire salmene til noe av det friskeste og mest ukonvensjonelle i norsk musikkhistorie. Koret synger også verk av Griegs samtidige venner Delius og Grainger. Edvard Grieg ble betatt av Arne Garborgs diktsamling Haugtussa, som er full av naturopplevelse, ung kjærlighet og folkeliv, og han valgte ut åtte dikt til en syklus han ordnet i «en bueform». Solveig Kringlebotn er en av vårt lands fremste utøvere på den internasjonale scenen. Hun har gjestet ved alle store operahus, men er samtidig en trofast gjest i Norge på festivaler, i konsertsammenheng og også på operaen. Hun kommer tilbake til Festspillene med Griegs mesterlige kvinneportrett Haugtussa. Innføringsforedrag av Eyvind Solås kl The Estonian Philharmonic Chamber Choir, conducted by Paul Hillier, one of the founders of the world-renowned Hilliard Ensemble, will perform Edvard Grieg s last composition, his four hymns for mixed choir with baritone solo. Moved by the combination of beautiful folk melodies and religious poetry, he wrote radical settings, producing some of the most unconventional church music in Norwegian music history. The choir also sings works by Grieg s contemporaries Delius and Grainger. Edvard Grieg was impressed with Arne Garborg s Haugtussa poems, steeped in the countryside, young love and everyday life, and he selected eight poems for a cycle in arch form. Solveig Kringlebotn is one of the most prominent Norwegian singers on the international scene. She has appeared at major opera houses worldwide, but still takes time to perform at festivals and concerts and in operas in her home country. She last sang at the Bergen International Festival in Solveig Kringlebotn (FOTO: SIGBJØRN SIGBJØRNSEN) HÅKONSHALLEN l Søndag 27. mai / Sunday 27 May inkl. pause / including interval 300,- + avgift / fee STUDENT: 30 %, HONNØR/OAP: 20 % UNUMMERERTE SETER / UNNUMBERED SEATS KAMMERKONSERT / CHAMBER CONCERT GRIEG FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL FESTSPILLENE I BERGEN / BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL

1 l a m our de l oin

1 l a m our de l oin 1 L AMOUR DE LOIN en opera av an opera by Kaija Saariaho til libretto av to a libretto by Amin Maalouf innhold content Kjære publikum! 8 Dear friends! 9 av by Per Boye Hansen & Stein Olav Henrichsen Synopsis

Detaljer

NIDAROS DOMKOR. Nidaros Cathedral Choir String Quartet from the Trondheim Soloists Torbjørn Dyrud, organ. Vivianne Sydnes.

NIDAROS DOMKOR. Nidaros Cathedral Choir String Quartet from the Trondheim Soloists Torbjørn Dyrud, organ. Vivianne Sydnes. NIDAROS DOMKOR Vivianne Sydnes Nidaros Cathedral Choir invites you to enjoy the wonderful ambience of the Nidaros Cathedral. This is the first ever surround sound recording of music performed in the cathedral,

Detaljer

Grønne glimt. Green Glimpses FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI

Grønne glimt. Green Glimpses FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI Grønne glimt Green Glimpses BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 3 4 4 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-,

Detaljer

1 «Den vande låtten» lydarlått i form etter Trygve Bolstad / The tricky tune listening tune after the playing of Trygve Bolstad 04:32

1 «Den vande låtten» lydarlått i form etter Trygve Bolstad / The tricky tune listening tune after the playing of Trygve Bolstad 04:32 RAGNHILD HEMSING VIOLIN & HARDANGER FIDDLE YR GRIEG THORESEN SPARRE OLSEN TRADITIONAL TUNES TOR ESPEN ASPAAS, PIANO 1 «Den vande låtten» lydarlått i form etter Trygve Bolstad / The tricky tune listening

Detaljer

LERA AUERBACH MULTIKUNSTNER OG FESTIVALKOMPONIST

LERA AUERBACH MULTIKUNSTNER OG FESTIVALKOMPONIST 23. 29. 2013 LERA AUERBACH MULTIKUNSTNER OG FESTIVALKOMPONIST 7 DAGER. 30 KONSERTER. INGEN GRENSER. FARGESPILL 2 MUSIKKEVENTYRET UTEN GRENSER EL SISTEMA SENSASJONEN FRA VENEZUELA BILLETTER PÅ KAMFEST.NO

Detaljer

Overrasker. Utfordrer. 21.-27. sept/09

Overrasker. Utfordrer. 21.-27. sept/09 Overrasker. Utfordrer. 21.-27. sept/09 Årets festivalkomponist osvaldo golijov Den argentinske komponisten osvaldo golijov har det siste tiåret etablert seg som en av nåtidens mest ettertraktede komponister.

Detaljer

KAIJA SAARIAHO ÅRETS FESTIVALKOMPONIST DANIEL HOPE FORNYER VIVALDI OLA KVERNBERG RIVER AV SEG MERKELAPPENE 22. 28. SEPTEMBER 2014

KAIJA SAARIAHO ÅRETS FESTIVALKOMPONIST DANIEL HOPE FORNYER VIVALDI OLA KVERNBERG RIVER AV SEG MERKELAPPENE 22. 28. SEPTEMBER 2014 22. 28. 2014 FESTIVALMAGASIN // KONSERTPROGRAM // BILLETTER DANIEL HOPE FORNYER VIVALDI KAIJA SAARIAHO ÅRETS FESTIVALKOMPONIST OLA KVERNBERG RIVER AV SEG MERKELAPPENE INNHOLD Oversikt årets festivalartister

Detaljer

e q S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Hybrid + 5.0 surround + STEREO

e q S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Hybrid + 5.0 surround + STEREO S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Sondre Bratland Kirsten Bråten Berg Liv Ulvik Helga Gunnes Bjørn Sigurd Glorvigen Gjennom 25 år har Oslo Kammerkor fordypet seg i den solistiske norske

Detaljer

KIRKEMUSIKKFESTIVAL OSLO INTERNASJONALE. 1. 10. mars 2013 PROGRAM. / Kåre Nordstoga foto: Tomas Carlstrøm / Geir Inge Lotsberg foto: Håvard Lotsberg

KIRKEMUSIKKFESTIVAL OSLO INTERNASJONALE. 1. 10. mars 2013 PROGRAM. / Kåre Nordstoga foto: Tomas Carlstrøm / Geir Inge Lotsberg foto: Håvard Lotsberg OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL 1. 10. mars 2013 PROGRAM / Kåre Nordstoga foto: Tomas Carlstrøm / Geir Inge Lotsberg foto: Håvard Lotsberg H.K.H. KRONPRINSESSE METTE-MARIT Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals

Detaljer

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL. 21. 30. mars PROGRAM

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL. 21. 30. mars PROGRAM OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL 21. 30. mars 2014 PROGRAM H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals høye beskytter Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige Hoff 2 3

Detaljer

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL. 21. 30. mars PROGRAM

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL. 21. 30. mars PROGRAM OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL 21. 30. mars 2014 PROGRAM H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals høye beskytter Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff 2 3

Detaljer

FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR

FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR Symfoni, op. 5 On 26 April 1954 Finn Mortensen made his public début as a composer

Detaljer

PROGRAM. 25. mars - 3. april

PROGRAM. 25. mars - 3. april PROGRAM 25. mars - 3. april H.K.H. KRONPRINSESSE METTE-MARIT Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals høye beskytter www.kirkemusikkfestivalen.no KJÆRE PUBLIKUM Velkommen til ti dager med kirkemusikk i

Detaljer

Avslutningskonserten

Avslutningskonserten PROGRAM KR 30 FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL Avslutningskonserten Closing Concert GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 04. JUNI KL. 18:00 K U LT U R H OT E L L E T DITT NATURLIGE

Detaljer

22.-28.sept/08. Høyspent. Lavstemt.

22.-28.sept/08. Høyspent. Lavstemt. 22.-28.sept/08 Høyspent. Lavstemt. Årets festivalkomponist Rolf Wallin I krysningspunktet mellom det gjenkjennelige og det utfordrende Rolf Wallin (født i Oslo i 1957) er en usedvanlig allsidig musiker.

Detaljer

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni INNHOLD 5: Informasjon / Information 7: Introduksjon / Introduction Cumulus Olympia 9: Anssi Kasitonni 23: Pink Twins 29: Finnish video art 57: SLAGG 65: Støttespillere og partnere / Sponsors and partners

Detaljer

PROGRAM KR 30 BERGEN NASJONALE OPERA FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI 2014. Stemmer. Voices & Votes GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 21. OG 22.

PROGRAM KR 30 BERGEN NASJONALE OPERA FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI 2014. Stemmer. Voices & Votes GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 21. OG 22. PROGRAM KR 30 FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI 2014 BERGEN NASJONALE OPERA Stemmer Voices & Votes GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 21. OG 22. MAI STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-,

Detaljer

hellstenius sera Henrik Hellstenius Sera a Chamber Opera

hellstenius sera Henrik Hellstenius Sera a Chamber Opera hellstenius sera Henrik Hellstenius Sera a Chamber Opera Sera A Chamber Opera about Noise, Silence, Chaos and an Angel Music: Henrik Hellstenius Libretto: Axel Hellstenius The work was commisioned and

Detaljer

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012 The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 1 Storgaten 12 Storgaten Kirkegaten 1 Storgaten 2 4 Kirkegaten Nygaten Skolegaten

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

the view was all in lines

the view was all in lines PIANO Pianist Kenneth Karlsson invites Rolf Wallin and Asbjørn Schaatun, two Norwegian composers of truly European format, to join in close combat with one the major works of expressionism, the revolutionary

Detaljer

Peter Sheppard Skærved

Peter Sheppard Skærved FESTSPILLENE I BERGEN 3 LYSØEN 31. MAI Peter Sheppard Skærved m/roderick Chadwick BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 3 4 4 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-,

Detaljer

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN K L Æ R S O M K U N S T KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

Takk for i år/thanks Årsrapport 2013

Takk for i år/thanks Årsrapport 2013 Takk for i år/thanks Årsrapport 2013 Takk for i år/thanks Innholdsfortegnelse/Contents 4 Takk for i år/thank you! 5 Stab/Staff 6 Bevegelse/Movement 8 Årets Festival/This Years Festival 10 Profil 2013/Profile

Detaljer

The 34th Norwegian Short Film Festival

The 34th Norwegian Short Film Festival The 34th Norwegian Short Film Festival Kortfilmfestivalen 2011 Katalog for den 34. Kortfilmfestivalen, Grimstad 15. 20. juni 2011 Design: Eriksen / Brown Med Mari Hovden Basert på en profil av Yokoland

Detaljer

INNHOLD. velkommen ved mary miller om Bergen nasjonale opera. praktisk info: Billetter OG rabatter kjøp billetter

INNHOLD. velkommen ved mary miller om Bergen nasjonale opera. praktisk info: Billetter OG rabatter kjøp billetter Foto fra En midtsommernattsdrøm: Antoni Bofill 4 8 12 16 20 24 28 32 38 40 42 velkommen ved mary miller om Bergen nasjonale opera program: mimì goes glamping en midtsommernattsdrøm madama butterfly Senza

Detaljer

DECOR. Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett. STORT TEMA Dyr og fugler GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99

DECOR. Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett. STORT TEMA Dyr og fugler GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 DECOR NO 4 M A G A S I N E T 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett STORT TEMA Dyr og fugler 04/2013 LØSSALGSPRIS KR.99 INTERPRESS

Detaljer

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KORTFILMFESTIVALEN GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KATALOG FOR DEN 31. KORTFILMFESTIVALEN, Grimstad 12.-17. juni 2008 ISSN 0804-0958 Design og repro: Motorfinger.no Trykk: Zoom-Grafisk AS Opplag: 1250

Detaljer

Foto: Magnus Skrede INNHOLD

Foto: Magnus Skrede INNHOLD Foto: Magnus Skrede INNHOLD 4 8 12 16 20 24 28 30 36 38 40 42 velkommen ved mary miller om Bergen nasjonale opera program: aida Folie À deux don giovanni markuspasjonen MIMÌ GOES GLAMPING EN MIDtSOMMERNATTSDRØM

Detaljer