LX750/LW650/LS+700/LW720

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LX750/LW650/LS+700/LW720"

Transkript

1 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerhåndbok - Nettverksveiledning

2 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av denne prosjektøren. Denne prosjektøren har en nettverksfunksjon med følgende hovedegenskaper. ü Nettkontroll (styring) Prosjektøren kan kontrolleres og overvåkes av en nettsøkerprogramvare på PC-en, som kan hjelpe deg med å sette opp og vedlikeholde prosjektøren. ü MITT BILDE (stillbildeoverføring)-visning Prosjektøren kan vise stillbilder som er overført via nettverket. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner. Du gå til Sikkerhetshåndbok og Brukerhåndbok (konsis og detaljert) når det gjelder spørsmål om sikkerhet,bruk eller andre spørsmål. ADVARSEL Før bruk av dette produktet må du være nøye med å lese alle håndbøkene for produktet. Etter å ha lest dem bør de oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse. MERK Informasjonen i denne håndboken kan endres uten forvarsel. Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som måtte finnes i håndboken. Reproduksjon, overføring eller kopiering av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten forut skriftlig godkjenning. Varemerkebekreftelse Microsoft og Internet Explorer, Windows, Windows Vista er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i U.S. og/eller andre land. JavaScript er et registrert varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc. DVI er et registrert varemerke som tilhører Digital Display Working Group. HDMI, HDMI-logoen og High-Defi nition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker av HDMI Licensing LLC. Varemerket PJLink er et varemerke som anvendes som varemerkerettigheter i Japan, USA og andre land om områder. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 1

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Hovedfunksjoner Konfigurering og kontroll via en nettleser MITT BILDE (stillbildeoverføring)-visning Utstyrskontakter og nettverksinnstillinger Påkrevet utstyrsklargjøring Manuell nettverkinnstilling Utstyrstilkobling Nettverksinnstillinger Innstilling for Alternativer for Internett Sjekk tilkobling Bruk med nettleserprogramvare Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser Logon (Logginn) Network Information (Nettverksinformasjon) Network Settings (Nettverksinnstillinger) Port Settings (Portalinnstillinger) Mail Settings (Postinnstillinger) Alert Settings (Alarminnstillinger) Schedule Settings (Tidsinnstillinger) Date/Time Settings (Dato/Tidsinnstillinger) Security Settings (Sikkerhetsinnstillinger) Projector Control (Prosjektørkontroll) Projector Status (Prosjektørstatus) Network Restart (Omstart av nettverk) Logoff (LoggUt) E-postvarsler Prosjektørbehandling ved bruk av SNMP Hendelsesplanlegging MITT BILDE (stillbildeoverføring)-visning Kommandokontroll via nettverket Kontrollere det eksterne apparatet via projektoren (med NETTVERK BRO-funksjonen) Gruppekontrollere flere projektorer (ved hjelp av KJEDEKOBLING-funksjonen)

4 1. Hovedfunksjoner 1.1 Konfigurering og kontroll via en nettleser 1. Hovedfunksjoner Du kan justere eller kontrollere prosjektøren via et nettverk fra en nettsøker på en PC som er tilknyttet samme nettverket. Logg på nettverket fra nettsøkeren og den viser menyene som vil konfigurere nettverksinnstillingene, styre prosjektøren og så videre. 1.2 MITT BILDE (stillbildeoverføring)-visning Bildefiler kan sendes via netterket, og opptil 4 bildefiler kan bli lagret i prosjektoren og fremvist på skjermen en etter en. (&39) Overfør bildefil Vis bildefil ( 1-4 ) 3

5 2. Utstyrskontakter og nettverksinnstillinger 2. Utstyrskontakter og nettverksinnstillinger 2.1 Påkrevet utstyrsklargjøring Følgende utstyr er nødvendig for å koble prosjektøren til PC-en via nettverket. PC : 1) utstyrt med nettverksfunskjon 2) installert webutforsker programvare (&11) LAN-kabel: CAT-5 eller bedre MERK Systemet for å bruke nettverksfunksjonen til prosjektøren krever kommunikasjonsmiljøet 100Base-TX eller 10Base-T. 4

6 2. Utstyrskontakter og nettverksinnstillinger 2.2 Manuell nettverkinnstilling Utstyrstilkobling Tilkoble prosjektøren og PC med en LAN-kabel. * Før du tilkobler til et eksisterende nettverk, må du kontakte nettverksadministratoren. Så undersøker du PC-innstillingen som forklart nedenfor Nettverksinnstillinger Dette er forklaringen om tilkoblingsinnstillingene til nettverket for Windows XP og Internet Explorer. 1) Logg på Windows XP med myndighet som administrator. (*) 2) Åpne Kontrollpanel fra Start -menyen. 3) Åpne Nettverks- og internett-tilkoblinger i Kontrollpanel. (Fig a) * Administratormyndighet er kontoen som har tilgang på alle funksjoner. Fig a Vindu for Nettverks- og Internett-tilkoblinger 4) Åpne Nettverkstilkoblinger. (Fig b) Fig b Vindu for Nettverkstilkoblinger 5

7 2. Utstyrskontakter og nettverksinnstillinger 2.2 Manuell nettverkinnstilling (fortsetter) 5) Åpne vinduet Egenskaper for Lokal tilkobling som du bruker for nettverksenheten. (Fig c) Fig c Vindu for Egenskaper for Lokal tilkobling 6) Still inn protokoll som TCP/IP og åpne vinduet for Egenskaper for Internettprotokoll (TCP/IP). Fig d Vindu for Egenskaper for Internett-protokoll (TCP/IP) 7) Still inn IP-adresse, subnet mask og standardportal for PC. 6

8 2.2 Manuell nettverkinnstilling (fortsetter) 2. Utstyrskontakter og nettverksinnstillinger [Om IP-adresse] Manuell instilling Nettverksadressen som er inkludert i IP-adressen som er stilt inn på PC-en må være lik prosjektøradressen. Og hele IP-adressen på PC-en må ikke forveksles med annet utstyr på samme nettverket, inkludert prosjektøren. For eksempel Prosjektørens standardinnstillinger er som følger. IP-adresse: Subnet mask: (Nettverksadresse: i dette tilfellet) Spesifiser derfor PC-ens IP- adresse som følger. IP-adresse: xxx (xxx viser desimaltall.) Subnet mask: (Nettverksadresse: i dette tilfellet) Velg et tall fra 1 til 254 for xxx uten å gjenta tallet for noe annet utstyr. I dette tilfellet har prosjektøren som IP-adresse, velg tall fra 1 til 254 unntatt tallet 10 for PC. MERK kan ikke brukes som IP-adresse. Prosjektørens IP-adresse kan endres ved å bruke konfigureringsfunksjonen via en nettsøker. (&11) Hvis prosjektørens PC finnes i samme nettverket (i.e. nettverksadressen er felles), kan standardport (default gateway) stå åpen. Når prosjektøren og PC-en finnes i forskjellige nettverk, er innstillingen for standardport (default gateway) nødvendig. Kontakt nettverksadministratoren med nøyaktig informasjon. Automatisk innstilling Når DHCP-serveren finnes i nettverket er det mulig å anvise IP-adresse til prosjektøren og PC-en automatisk. * DHCP er forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol som har funksjonen å gi de innstillingene som kreves for nettverk, som IP-adresse fra server til klient. En server som har DHCP-funksjon kalles DHCP-server. 7

9 2. Utstyrskontakter og nettverksinnstillinger 2.2 Manuell nettverkinnstilling (fortsetter) Innstilling for Alternativer for Internett 1) Klikk på Alternativer for Internett i vinduet Nettverks- og Internett-tilkoblinger (fig a) for å åpne vinduet Egenskaper for Internett. (Fig b) Klikk Fig a Vindu for Nettverks- og Internett-tilkoblinger Klikk Fig b Vindu for Egenskaper for Internett 2) Klikk på Tilkoblinger fanen klikk deretter [LAN-innstillinger] knappen for å åpne Innstillinger for lokalnett (LAN). (Fig c) 8

10 2. Utstyrskontakter og nettverksinnstillinger 2.2 Manuell nettverkinnstilling (fortsetter) Fig c Vindu for Innstillinger for lokalnett (LAN) 3) Fjern alle avkryssede ruter i vinduet for Innstillinger for lokalnett (LAN) (Fig c) Sjekk tilkobling Sjekk at PC og prosjektør er tilkoblet riktig. Hvis de ikke er tilkoblet, sjekk om kabelkoblinger og innstillinger er riktige eller ikke. 1) Start nettsøker på PC og skriv inn URL, klikk deretter på -knappen. URL: IP address)/ For eksempel, hvis prosjektørens IP-adresse er skriv dette URL: 2) Hvis fig vises, er det riktig. Fig Logg-på-meny 9

11 3. Bruk med nettleserprogramvare Denne projektøren er utstyrt med følgene nettverksfunksjoner ved bruk av en nettsøkerprogramvare. 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser Du kan forandre innstillingene til eller kontrollere prosjektøren via et nettverk ved å bruke nettsøkeren fra PC-en som er tilkoblet det samme nettverket. ( 11) 3.2 E-postvarsler Prosjektøren kan sende en meldingsalarm automatisk til en spesifisert e-postadresse når prosjektøren trenger vedlikehold eller om det har oppstått en feil. ( 33) 3.3 Prosjektørbehandling ved bruk av SNMP Denne projektøren er SNMP (Simple Network Management Protocol) forenlig, og lar deg holde overvåking fra en annen plassering ved bruk av SNMP-programvare. I tillegg kan prosjektøren sende feil &amp: varselmeldinger til en spesifisert PC. ( 35) 3.4 Hendelsesplanlegging Du kan stille inn prosjektøren til å utføre forskjellige funksjoner etter dato og tid. ( 36) 3.5 MITT BILDE (stillbildeoverføring)-visning Prosjektøren kan vise stillbilder som er overført via nettverket. ( 39) 3.6 Kommandokontroll via nettverket Prosjektøren kan kontrolleres ved bruk av RS-232C kommandoer over et nettverk. ( 41) 3.7 Kontrollere det eksterne apparatet via projektoren (med NETTVERK BRO-funksjonen) Ved å bruke funksjonen NETTVERK BRO, kan man kontrollere et eksternt apparat som en nettverksterminal, via denne projektoren fra datamaskinen. ( 46) 3.8 Gruppekontrollere flere projektorer (ved hjelp av KJEDEKOBLING-funksjonen) Ved å bruke funksjonen KJEDEKOBLING, kan man samtidig kontrollere flere projektorer som er tilkoblet til en delt RS-232C buss, fra datamaskinen. ( 50) 10

12 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser Du kan justere eller kontrollere prosjektøren via et nettverk fra en nettsøker på en PC som er tilknyttet samme nettverket. MERK Internet Explorer 5.5 eller senere kreves. Hvis JavaScript ikke er aktivisert i nettsøkerkonfigureringene må du slå på JavaScript for å kunne bruke prosjektørnettsidene ordentlig. Se hjelpefilene på nettleseren for detaljer om hvordan du skal aktivere JavaScript. Du kan kommunisere med bruk av SSL (Secure Socket Layer) hvis du bruker Windows XP Service Pack 2 eller en tidligere versjon av Microsoft Windows. Spesifiser https:// når du oppgir IP-adressen til prosjektoren i nettleseren. Du kan ikke kommunisere med denne prosjektøren via SSL under Windows Vista. Det er anbefalt at alle nettsøkeroppdateringene er installert. Det er spesielt anbefalt at alle brukere som kjører Internet Explorer på Microsoft Windows versjoner før Windows XP service Pack 2 installerer oppdateringen Q (MS04-004) ellers kan nettsøker brukergrensesnittet vises ukorrekt. Ved bruk av en tidligere versjon av Internet Explorer vil nettsøkeren logge av etter 50 sekunders bruk. 11

13 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Når du skal konfigurere eller kontrollere projektøren via en nettsøker trenger du ID og passord. Det er to typer ID, Administrasjons-ID og Bruker-ID. Følgende kart beskriver forskjellene mellom administrasjons-id og bruker-is. Punkt Beskrivelse Administrator Bruker Viser projektorens nettverks og konfig Network Information ureringsinnstillinger. Network Settings Viser og konfigurerer nettverksinnstillinger. N/A Port Settings Viser og konfigurerer kommunikasjons portalinnstillingene. N/A Mail Settings Viser og konfigurerer e-post adresseinnstillinger. N/A Alert Settings Displays and configures failure & warning alerts. N/A Schedule Settings Viser og konfigurerer tidsinnstillinger. N/A Date/Time Settings Viser og konfigurerer dato- og tidsinnstillinger. N/A Security Settings Viser og konfigurerer passord og andre sikkerhetsinnstillinger. N/A Projector Control Kontrollerer prosjektoren. Projector Status Viser projektørstatusen. Network Restart Starter projektorens nettverkstilkobling på nytt. N/A 12

14 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Logon (Logginn) Gå til følgende for konfigurering eller kontroll av projektøren via nettsøkeren. Eksempel: Hvis IP adressen på projektøren er stilt inn på : 1) Skriv inn på adresselinjen på nettsøkeren og trykk Enter -tasten eller klikk -knappen. Skjermen i fig a vises. 2) Skriv inn Id og passord og klikk [Logon]. Fig a logg-inn-meny Under er standardinnstillingene for Administrator ID, Bruker ID og passord. Punkt ID Passord Administrator Administrator <blank> User User <blank> Hvis logg-inn er akseptert, vises enten fig b eller fig c Hovedmeny Hovedmeny Fig b Logg-inn med Administrator ID Fig c Logg-inn med Bruker-ID 3) Klikk på den ønskede operasjonen eller konfigureringen på hovedmenyen plassert på venstresiden på skjermen. 13

15 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Network Information (Nettverksinformasjon) Alle tegninger av skjermen i denne manualen vises når du logger inn med Administrasjons- ID. Alle funksjoner som er tilgjengelige kun for administrator vil ikke vises når du logger på med Bruker-ID. Gå til tabellen. ( 12,13) Viser projektorens nettverks og konfigureringsinnstillinger. Punkt Projector Name DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway MAC Address Firmware Date Firmware Version Beskrivelse Viser projektørens navninnstillinger. Viser DHCP konfigureringsinnstillingene. Viser IP-adressen. Viser subnetmasken. Viser standardportal. Viser eternett MAC-adressen. Viser nettverkets fastvaretidsstempel. Denne informasjonen vises bare når du er logget på med Administrator-ID. Viser nettverkets fastvare versjonsnummer. Denne informasjonen vises bare når du er logget på med Administrator-ID. 14

16 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Network Settings (Nettverksinnstillinger) Viser og konfigurerer nettverksinnstillinger. Punkt IP Configuration DHCP ON DHCP OFF IP Address Subnet Mask Default Gateway Beskrivelse Konfigurerer nettverksinnstillinger. Aktiverer DHCP. Deaktiverer DHCP. Konfigurerer IP adressen når DHCP er slått av. Konfigurerer subnet maske når DHCP er slått av. Konfigurerer standardportalen når DHCP er slått av. Konfigurer navnet på prosjektøren. Lengden på projektørnavnet kan være opp til 64 Projector Name alfanumeriske karakterer. Bare alfabeter, nummer og følgende symboler kan }~ and space Konfigurer posisjonen som det refereres til ved bruk av SNMP. Lengden på syslocation kan være opp til 255 alfanumeriske syslocation (SNMP) karakterer. Bare nummer 0-9 og alfabet a-z, A-Z kan brukes. Konfigurer kontaktinformasjonen som det refereres til ved bruk av SNMP. syscontact (SNMP) Lengden på syscontact kan være opp til 255 alfanumeriske karakterer. Bare nummer 0-9 og alfabet a-z, A-Z kan brukes. DNS Server Address Konfigurerer DNS serveradressen. Klikk [Apply] -knappen for å lagre innstillingene. MERK De nye konfigureringsinnstillingene aktiveres etter at nettverksforbindelsen er startet opp igjen. Når konfigureringsinnstillingene er forandret må du starte nettverksforbindelsen på nytt. Du kan starte nettverksforbindelsen ved å klikke [Network Restart] på hovedmenyen. Hvis du kobler projektøren til et eksisterende nettverk, konsulter med en nettverk administrator før du innstiller serveradressen. 15

17 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Port Settings (Portalinnstillinger) Viser og konfigurerer kommunikasjons portalinnstillingene. Punkt Beskrivelse Network Control Port1 (Port:23) Konfigurerer kommandokontroll portal 1 (Por:23). Port open Klikk på avkrysningsruten [Enable] for å ta I bruk port 23. Authentication Klikk på avkrysningsruten [Enable] dersom autentifisering kreves for denne porten. Network Control Port2 (Port:9715) Konfigurerer kommandokontroll portal 2 (Por:9715). Port open Klikk på avkrysningsruten [Enable] for å ta I bruk port Authentication Klikk på avkrysningsruten [Enable] dersom autentifisering kreves for denne porten. PJLink TM Port (Port:4352) Konfigurerer PJLink TM porten (Port: 4352). Port open Klikk på avkrysningsruten [Enable] for å ta I bruk port Authentication Klikk på avkrysningsruten [Enable] dersom autentifisering kreves for denne porten. Image Transfer Port (Port:9716) Konfigurerer bildeoverføringsporten (Port:9716). Port open Klikk på avkrysningsruten [Enable] for å ta I bruk port Authentication Klikk på avkrysningsruten [Enable] dersom autentifisering kreves for denne porten. 16

18 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Punkt SNMP Port Port open Trap address SMTP Port Port open Network Bridge Port Port Number Daisy Chain Port Port Number Konfigurerer SNMP portalen. Beskrivelse Klikk på avkrysningsruten [Enable] for å ta I bruk port SNMP. Konfigurerer destinasjonen for SNMP lås i IP format. Adressen tillater ikke bare IP-adresser, men også domenenavn dersom den gyldige DNS-serveren er stilt inn i Network Settings (Nettverksinnstillinger). Maksimal lengde på verts- eller domenenavn er 255 karakterer. Konfigurerer SNMP portalen. Klikk [Enable] kryss av i ruten for å bruke e-post funksjonen. Konfigurerer Nettverk bro portnummer. Skriv inn portnummer. Alle tall mellom 1024 og kan settes opp. Standard innstilling er satt til Konfigurerer Kjedekoblingens portnummer. Skriv inn portnummer. Alle tall mellom 1024 og kan settes opp. Standard innstilling er satt til Klikk [Apply] -knappen for å lagre innstillingene. MERK De endrede konfigurasjonsinnstillingene blir aktivert etter at du gjør omstart av nettverksforbindelsen. Når konfigurasjonsinnstillingene endres må nettverksforbindelsen startes om for å tre i kraft. Klikk på [Network Restart] i hovedmenyen for å utføre omstart av nettverksforbindelsen. 17

19 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Mail Settings (Postinnstillinger) Viser og konfigurerer e-post adresseinnstillinger. Punkt Send mail SMTP Server Address Sender address Recipient address Beskrivelse Klikk [Enable] kryss av i ruten for å bruke e-post funksjonen. Konfigurer betingelsene for å sende e-post under Alert Settings. Konfigurerer adressen til postserver i IP-format. Adressen tillater ikke bare IP-adresser, men også domenenavn dersom den gyldige DNS-serveren er stilt inn i Network Settings (Nettverksinnstillinger). Maksimal lengde på verts- eller domenenavn er 255 karakterer. Konfigurerer senderens e-post adresse. Lengden på senderens e-postadresse kan være opp til 255 alfanumerisk karakterer. Konfigurerer e-postadressen til opp til fem mottakere. Du kan også spesifisere [TO] eller [CC] for hver adresse. Lengden på mottakerens e-postadresse kan være opp til 255 alfanumerisk karakterer. Klikk [Apply] -knappen for å lagre innstillingene. MERK Du kan bekrefte om postinnstillingene virker riktig ved å bruke [Send Test Mail] -knappen Vennligst start Send postinnstillingen før du klikker [Send Test Mail]. Hvis du kobler projektøren til et eksisterende nettverk, konsulter med en nettverk administrator før du innstiller serveradressen. 18

20 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Alert Settings (Alarminnstillinger) 3. Bruk med nettleserprogramvare Displays and configures failure & alert settings. Cover Error Fan Error Lamp Error Alarmpunkt Temp Error Air Flow Error Cold Error Filter Error Shutter Error Other Error Schedule Execution Error Lamp Time Alarm Filter Time Alarm Transition Detector Alarm Cold Start Authentication Failure Beskrivelse Lampedekslet er ikke skikkelig festet. Kjøleviften opererer ikke. Lampen lyser ikke og det er muligens interne deler som har blitt oppvarmet. Det er mulig at interne deler har blitt varmet opp. Den interne temperaturen stiger. Det er mulig at den indre delen er overnedkjølt. Filtertid slutt. Lukkeren fungerer ikke riktig. Andre feil. Dersom denne feilmeldingen vises, vennligst kontakt din forhandler. Startinnstillingsfeil. ( 21) Innstilling for lampetid-alarm Innstilling for filtertid-alarm Bevegelse-detektoralarm ( VALG - menyen i Brukerhåndbok (detaljert) Bruksanvisning) Strømbryteren er skrudd på.. (AV standby modus) SNMP-tilgangen detekteres fra det invalide SNMP-området. Se Feilsøking i Brukerhåndbok (detaljert) Bruksanvisning for mer detaljerte feilforklaringer, bortsett fra på Andre feil og Startinnstillingsfeil. 19

21 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Alarmenhetene er vist nedenfor. Innstillingsenhet Alarm Time SNMP Trap Send Mail Mail Subject Mail Text Beskrivelse Stiller inn tid for alarmen. (Kun Lamp Time Alarm og Filter Time Alarm) Klikk [Enable] Hak av i boksen for å aktivere alarm for SNMP-trap. Klikk [Enable] Hak av i boksen for å aktivere alarm for e-post. (Bortsett fra Cold Start og Authentication Failure.) Konfigurerer emnelinjen i e-posten som skal sendes. Emnelinjen kan inneholde opp til 100 alfanumeriske karakterer. (Bortsett fra Cold Start og Authentication Failure.) Konfigurerer teksten i e-posten som skal sendes. Teksten kan inneholde opp til 1024 alfanumeriske karakterer. (Bortsett fra Cold Start og Authentication Failure.) Klikk [Apply] -knappen for å lagre innstillingene. MERK Utløsningen av Filter Error ie-post avhenger av innstillingen i FILTERMELDING i enheten SERVICE i VALG-menyen som definerer tidsperioden før filtermeldingenvises på prosjektørskjermen. E-posten sendes når filtertiden overstiger 2000, 5000, eller timer, basert på konfigurasjonen. Dersom FILTERMELDING er satt til SKRU AV, vil ingen varslings-e-post sendes. ( VALG-menyen i Brukerhåndbok (detaljert) Bruksanvisning) Lamp Time Alarm er definert som en grense for når varslingse-post (påminnelse) for lampetimeren. Når lampetiden overstiger grensen som er satt via nettsiden, sendes e-posten. Filter Time Alarm er definert som en grense for når varslingse-post (påminnelse) for filtertimeren. Når filtertiden overstiger denne grensen, sendes e-posten. 20

22 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Schedule Settings (Tidsinnstillinger) 3. Bruk med nettleserprogramvare Viser og konfigurerer tidsinnstillinger. Punkt Beskrivelse Daily Konfigurerer daglig innstilling. Sunday Konfigurerer innstilling for søndag. Monday Konfigurerer innstilling for mandag. Tuesday Konfigurerer innstilling for tirsdag. Wednesday Konfigurerer innstilling for onsdag. Thursday Konfigurerer innstilling for torsdag. Friday Konfigurerer innstilling for fredag. Saturday Konfigurerer innstilling for lørdag. Specific date No.1 Konfigurerer spesifikk innstilling på dato (Nr. 1). Specific date No.2 Konfigurerer spesifikk innstilling på dato (Nr. 2). Specific date No.3 Konfigurerer spesifikk innstilling på dato (Nr. 3). Specific date No.4 Konfigurerer spesifikk innstilling på dato (Nr. 4). Specific date No.5 Konfigurerer spesifikk innstilling på dato (Nr. 5). 21

23 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Tidsinnstillingene er vist under. Schedule Punkt Date (Month/Day) Klikk [Apply] -knappen for å lagre innstillingene. Daily & Weekly Description Klikk [Enable] Hak av i boksen for å aktivere tidsinnstillingen. Stiller inn måned og dag. Dette valget vises kun når Specific date (No. 1-5) er valgt. Gjeldende hendelser vises på tidsinnstillingslisten. For å legge til ytterligere funksjoner og hendelser, still inn følgende valg. Punkt Time Command [Parameter] Power Input Source Display Image Beskrivelse Stiller inn tiden der kommandoer skal utføres. Stiller inn kommandoer som skal utføres. Stiller inn parametere for strømkontroll. Stiller inn parametere for signalbytte. Stiller inn parameterne for visning av overførte bildedata ( 39). Klikk [Register] knappen for 0legge nye kommandoer p 0listen for tidsinnstilling. Klikk [Delete] knappen for å slette kommandoer fra listen over tidsinnstillinger. Klikk [Reset] knappen for å slette alle kommandoer og nullstille tidsinnstillingene fra tidsinnstillingslisten. MERK Etter at prosjektøren har vært flyttet, bør tid og dato som er innstilt i prosjektøren kontrolleres før timeplan konfigureres. Kraftig støt kan føre til at innstillingene for dato og tid ( 23) forstyrres. 22

24 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Date/Time Settings (Dato/Tidsinnstillinger) Viser og konfigurerer dato- og tidsinnstillinger. Punkt Current Date Current Time Beskrivelse Stiller inn gjeldende dato i formatet År/måned/dag. Stiller inn gjeldende dato i formatet Time:minutt:sekund. Daylight Savings Time Klikk [ON] Hak av i boksen for å aktivere Sommer/vintertid og stille inn følgende punkter. Start Stiller inn dato og tid for start av sommer/vintertid. Month Stiller inn den måned sommer/vintertid starter (1~12). Week Stiller inn den uken av måneden der sommer/vintertid starter (First, 2, 3, 4, Last). Day Stiller inn den ukedagen sommer/vintertid starter (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat). Time hour Stiller inn den timen der sommer/vintertid starter (0 ~ 23). minute Stiller inn det minuttet der sommer/vintertid starter (0 ~ 59). End Stiller inn dato og tid for stans av sommer/vintertid. Month Stiller inn det minuttet der sommer/vintertid stanser (1 ~ 12). Week Stiller inn den uken av måneden der sommer/vintertid stanser (First, 2, 3, 4, Last). Day Stiller inn den ukedagen sommer/vintertid stanser (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat). Time hour Stiller inn den timen der sommer/vintertid stanser (0 ~ 23). minute Stiller inn det minuttet der sommer/vintertid stanser (0 ~ 59). 23

25 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Punkt Time difference SNTP SNTP Server Address Cycle Beskrivelse Stiller inn tidsforskjell Stiller inn samme tidsforskjell som er stilt inn på datamaskinen din. Hvis du er usikker, bør du rådføre deg med din IT-sjef. Klikk på [ON] -avkrysningsboksen for å hente informasjon om dato og tid fra SNTP-serveren, og stille inn følgende punkter. Stiller inn SNTP-serverens adresse i IP-format.. Adressen tillater ikke bare IP-adresser, men også domenenavn dersom den gyldige DNS-serveren er stilt inn i Network Settings (Nettverksinnstillinger). Maksimal lengde på verts- eller domenenavn er 255 karakterer. Stiller inn intervall for innhenting av informasjon om dato og tid fra SNTP-serveren (Time:minutt). Klikk [Apply] -knappen for å lagre innstillingene. MERK De endrede konfigurasjonsinnstillingene blir aktivert etter at du gjør omstart av nettverksforbindelsen. Når konfigurasjonsinnstillingene endres må nettverksforbindelsen startes om for å tre i kraft. Klikk på [Network Restart] i hovedmenyen for å utføre omstart av nettverksforbindelsen. Hvis du kobler prosjektøren til et allerede eksisterende nettverk bør du rådføre deg med nettverksadministrator før server-adressene endres. Innstilling av tidsforskjell må utføres for å iverksette SNTP-funksjonalitet. Når SNTP er aktivert vil prosjektøren innhente informasjon om dato og tid fra en Timeserver og se bort fra prosjektørens innstilte tid. Den innebygde klokken vil muligvis ikke opprettholde helt nøyaktig tid. Vi anbefaler bruk av funksjonen SNTP for å opprettholde nøyaktig tid. 24

26 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Security Settings (Sikkerhetsinnstillinger) Viser og konfigurerer passord og andre sikkerhetsinnstillinger. Punkt Administrator authority Administrator ID Administrator Password Re-enter Administrator Password User authority User ID User Password Re-enter User Password Beskrivelse Stiller inn Administratorens ID og passord. Stiller inn Administratorens ID. Teksten kan inneholde opp til 32 alfanumeriske karakterer. Stiller inn Administratorpassord. Teksten kan inneholde opp til 255 alfanumeriske karakterer. Skriv inn passordet ovenfor på nytt for verifisering. Stiller inn Bruker-ID og passord. Stiller inn Bruker-ID. Teksten kan inneholde opp til 32 alfanumeriske karakterer. Stiller inn Brukerpassord. Teksten kan inneholde opp til 255 alfanumeriske karakterer. Skriv inn passordet ovenfor på nytt for verifisering. 25

27 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Punkt Network Control Authentication Password Re-enter Authentication Password SNMP Community name Beskrivelse Stiller inn autentiseringspassordet for kommandokontrollen. Stiller inn autentiseringspassord Teksten kan inneholde opp til 32 alfanumeriske karakterer. Skriv inn passordet ovenfor på nytt for verifisering. Stiller inn områdenavnet dersom SNTP brukes. Stiller inn områdenavn Teksten kan inneholde opp til 64 alfanumeriske karakterer. Klikk [Apply] -knappen for å lagre innstillingene. MERK De endrede konfigurasjonsinnstillingene blir aktivert etter at du gjør omstart av nettverksforbindelsen. Når konfigurasjonsinnstillingene endres må nettverksforbindelsen startes om for å tre i kraft. Klikk på [Network Restart] i hovedmenyen for å utføre omstart av nettverksforbindelsen. Kun tallene 0-9 and og bokstavene a-z, A-Z kan benyttes. 26

28 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Projector Control (Prosjektørkontroll) Punktene vist i tabellen nedenfor kan utføres ved å bruke menyen Projector Control. Velg et punkt ved å bruke opp/ned piltastene på datamaskinen PC. De fleste punktene har også en undermeny. Se tabellen nedenfor for detaljer. MERK Den innstilte verdien stemmer kanskje ikke helt med den faktiske verdien dersom bruker verdien manuelt. I så fall, oppdater siden ved å trykke på [Refresh] -knappen. Kontrollerer prosjektoren. Punkt Main Power Input Source Picture Mode Blank On/Off Freeze Magnify Template Shutter Zoom Focus Lens Shift V Lens Shift H Lens Memory P by P P by P Left Source P by P Right Source P by P Main Area MY Image MY Image Delete Picture Brightness Contrast Beskrivelse Slår strømmen av/på. Velger signalkilde. Velger innstillingen bildemodus. Slår Blank på/av. Slår Frys på/av. Kontrollerer innstilling for forstørring. Noen signalkilder kan stanse Magnify(Forstørr), selv om ikke maksimalverdien er nådd. Slår mal av/på. Åpner/lukker lukkeren. Justerer zoominnstillingen. Justerer fokusinnstillingen. Justerer vertikal linseovergang. Justerer horisontal linseovergang. Lagrer/laster linseminnedata. Slår P by P av/på. Velger P by P venstre kildeinnstilling. Velger P by P høyre kildeinnstilling. Velger P by P kildeinnstilling for hovedområdet. Velg MITT BILDE data. Slett MITT BILDE data. Stiller inn lysstyrken. Stiller inn kontrasten. 27

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Forskriftsmessig modell: T06G Forskriftmessig type: T06G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Modellnummer VS14826 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. Copyright 2005. Den opphavsrettslige beskyttelsen omfatter alle former og typer opphavsrettslig

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner XE3024NO0-2 I denne veiledningen finner du instruksjoner for følgende: Sette opp Skann til e-post på side 1 Sette opp Skann til postboks på side 6 Sette

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

My Passport for Mac My Passport SE for Mac

My Passport for Mac My Passport SE for Mac My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok Ekstern bærbar placeholder Brukerveiledning for My Passport og Passport SE for Mac WD service og kundestøtte Dersom det

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering Bruk av

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer