LX750/LW650/LS+700/LW720

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LX750/LW650/LS+700/LW720"

Transkript

1 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerhåndbok - Nettverksveiledning

2 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av denne prosjektøren. Denne prosjektøren har en nettverksfunksjon med følgende hovedegenskaper. ü Nettkontroll (styring) Prosjektøren kan kontrolleres og overvåkes av en nettsøkerprogramvare på PC-en, som kan hjelpe deg med å sette opp og vedlikeholde prosjektøren. ü MITT BILDE (stillbildeoverføring)-visning Prosjektøren kan vise stillbilder som er overført via nettverket. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner. Du gå til Sikkerhetshåndbok og Brukerhåndbok (konsis og detaljert) når det gjelder spørsmål om sikkerhet,bruk eller andre spørsmål. ADVARSEL Før bruk av dette produktet må du være nøye med å lese alle håndbøkene for produktet. Etter å ha lest dem bør de oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse. MERK Informasjonen i denne håndboken kan endres uten forvarsel. Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som måtte finnes i håndboken. Reproduksjon, overføring eller kopiering av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten forut skriftlig godkjenning. Varemerkebekreftelse Microsoft og Internet Explorer, Windows, Windows Vista er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i U.S. og/eller andre land. JavaScript er et registrert varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc. DVI er et registrert varemerke som tilhører Digital Display Working Group. HDMI, HDMI-logoen og High-Defi nition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker av HDMI Licensing LLC. Varemerket PJLink er et varemerke som anvendes som varemerkerettigheter i Japan, USA og andre land om områder. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 1

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Hovedfunksjoner Konfigurering og kontroll via en nettleser MITT BILDE (stillbildeoverføring)-visning Utstyrskontakter og nettverksinnstillinger Påkrevet utstyrsklargjøring Manuell nettverkinnstilling Utstyrstilkobling Nettverksinnstillinger Innstilling for Alternativer for Internett Sjekk tilkobling Bruk med nettleserprogramvare Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser Logon (Logginn) Network Information (Nettverksinformasjon) Network Settings (Nettverksinnstillinger) Port Settings (Portalinnstillinger) Mail Settings (Postinnstillinger) Alert Settings (Alarminnstillinger) Schedule Settings (Tidsinnstillinger) Date/Time Settings (Dato/Tidsinnstillinger) Security Settings (Sikkerhetsinnstillinger) Projector Control (Prosjektørkontroll) Projector Status (Prosjektørstatus) Network Restart (Omstart av nettverk) Logoff (LoggUt) E-postvarsler Prosjektørbehandling ved bruk av SNMP Hendelsesplanlegging MITT BILDE (stillbildeoverføring)-visning Kommandokontroll via nettverket Kontrollere det eksterne apparatet via projektoren (med NETTVERK BRO-funksjonen) Gruppekontrollere flere projektorer (ved hjelp av KJEDEKOBLING-funksjonen)

4 1. Hovedfunksjoner 1.1 Konfigurering og kontroll via en nettleser 1. Hovedfunksjoner Du kan justere eller kontrollere prosjektøren via et nettverk fra en nettsøker på en PC som er tilknyttet samme nettverket. Logg på nettverket fra nettsøkeren og den viser menyene som vil konfigurere nettverksinnstillingene, styre prosjektøren og så videre. 1.2 MITT BILDE (stillbildeoverføring)-visning Bildefiler kan sendes via netterket, og opptil 4 bildefiler kan bli lagret i prosjektoren og fremvist på skjermen en etter en. (&39) Overfør bildefil Vis bildefil ( 1-4 ) 3

5 2. Utstyrskontakter og nettverksinnstillinger 2. Utstyrskontakter og nettverksinnstillinger 2.1 Påkrevet utstyrsklargjøring Følgende utstyr er nødvendig for å koble prosjektøren til PC-en via nettverket. PC : 1) utstyrt med nettverksfunskjon 2) installert webutforsker programvare (&11) LAN-kabel: CAT-5 eller bedre MERK Systemet for å bruke nettverksfunksjonen til prosjektøren krever kommunikasjonsmiljøet 100Base-TX eller 10Base-T. 4

6 2. Utstyrskontakter og nettverksinnstillinger 2.2 Manuell nettverkinnstilling Utstyrstilkobling Tilkoble prosjektøren og PC med en LAN-kabel. * Før du tilkobler til et eksisterende nettverk, må du kontakte nettverksadministratoren. Så undersøker du PC-innstillingen som forklart nedenfor Nettverksinnstillinger Dette er forklaringen om tilkoblingsinnstillingene til nettverket for Windows XP og Internet Explorer. 1) Logg på Windows XP med myndighet som administrator. (*) 2) Åpne Kontrollpanel fra Start -menyen. 3) Åpne Nettverks- og internett-tilkoblinger i Kontrollpanel. (Fig a) * Administratormyndighet er kontoen som har tilgang på alle funksjoner. Fig a Vindu for Nettverks- og Internett-tilkoblinger 4) Åpne Nettverkstilkoblinger. (Fig b) Fig b Vindu for Nettverkstilkoblinger 5

7 2. Utstyrskontakter og nettverksinnstillinger 2.2 Manuell nettverkinnstilling (fortsetter) 5) Åpne vinduet Egenskaper for Lokal tilkobling som du bruker for nettverksenheten. (Fig c) Fig c Vindu for Egenskaper for Lokal tilkobling 6) Still inn protokoll som TCP/IP og åpne vinduet for Egenskaper for Internettprotokoll (TCP/IP). Fig d Vindu for Egenskaper for Internett-protokoll (TCP/IP) 7) Still inn IP-adresse, subnet mask og standardportal for PC. 6

8 2.2 Manuell nettverkinnstilling (fortsetter) 2. Utstyrskontakter og nettverksinnstillinger [Om IP-adresse] Manuell instilling Nettverksadressen som er inkludert i IP-adressen som er stilt inn på PC-en må være lik prosjektøradressen. Og hele IP-adressen på PC-en må ikke forveksles med annet utstyr på samme nettverket, inkludert prosjektøren. For eksempel Prosjektørens standardinnstillinger er som følger. IP-adresse: Subnet mask: (Nettverksadresse: i dette tilfellet) Spesifiser derfor PC-ens IP- adresse som følger. IP-adresse: xxx (xxx viser desimaltall.) Subnet mask: (Nettverksadresse: i dette tilfellet) Velg et tall fra 1 til 254 for xxx uten å gjenta tallet for noe annet utstyr. I dette tilfellet har prosjektøren som IP-adresse, velg tall fra 1 til 254 unntatt tallet 10 for PC. MERK kan ikke brukes som IP-adresse. Prosjektørens IP-adresse kan endres ved å bruke konfigureringsfunksjonen via en nettsøker. (&11) Hvis prosjektørens PC finnes i samme nettverket (i.e. nettverksadressen er felles), kan standardport (default gateway) stå åpen. Når prosjektøren og PC-en finnes i forskjellige nettverk, er innstillingen for standardport (default gateway) nødvendig. Kontakt nettverksadministratoren med nøyaktig informasjon. Automatisk innstilling Når DHCP-serveren finnes i nettverket er det mulig å anvise IP-adresse til prosjektøren og PC-en automatisk. * DHCP er forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol som har funksjonen å gi de innstillingene som kreves for nettverk, som IP-adresse fra server til klient. En server som har DHCP-funksjon kalles DHCP-server. 7

9 2. Utstyrskontakter og nettverksinnstillinger 2.2 Manuell nettverkinnstilling (fortsetter) Innstilling for Alternativer for Internett 1) Klikk på Alternativer for Internett i vinduet Nettverks- og Internett-tilkoblinger (fig a) for å åpne vinduet Egenskaper for Internett. (Fig b) Klikk Fig a Vindu for Nettverks- og Internett-tilkoblinger Klikk Fig b Vindu for Egenskaper for Internett 2) Klikk på Tilkoblinger fanen klikk deretter [LAN-innstillinger] knappen for å åpne Innstillinger for lokalnett (LAN). (Fig c) 8

10 2. Utstyrskontakter og nettverksinnstillinger 2.2 Manuell nettverkinnstilling (fortsetter) Fig c Vindu for Innstillinger for lokalnett (LAN) 3) Fjern alle avkryssede ruter i vinduet for Innstillinger for lokalnett (LAN) (Fig c) Sjekk tilkobling Sjekk at PC og prosjektør er tilkoblet riktig. Hvis de ikke er tilkoblet, sjekk om kabelkoblinger og innstillinger er riktige eller ikke. 1) Start nettsøker på PC og skriv inn URL, klikk deretter på -knappen. URL: IP address)/ For eksempel, hvis prosjektørens IP-adresse er skriv dette URL: 2) Hvis fig vises, er det riktig. Fig Logg-på-meny 9

11 3. Bruk med nettleserprogramvare Denne projektøren er utstyrt med følgene nettverksfunksjoner ved bruk av en nettsøkerprogramvare. 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser Du kan forandre innstillingene til eller kontrollere prosjektøren via et nettverk ved å bruke nettsøkeren fra PC-en som er tilkoblet det samme nettverket. ( 11) 3.2 E-postvarsler Prosjektøren kan sende en meldingsalarm automatisk til en spesifisert e-postadresse når prosjektøren trenger vedlikehold eller om det har oppstått en feil. ( 33) 3.3 Prosjektørbehandling ved bruk av SNMP Denne projektøren er SNMP (Simple Network Management Protocol) forenlig, og lar deg holde overvåking fra en annen plassering ved bruk av SNMP-programvare. I tillegg kan prosjektøren sende feil &amp: varselmeldinger til en spesifisert PC. ( 35) 3.4 Hendelsesplanlegging Du kan stille inn prosjektøren til å utføre forskjellige funksjoner etter dato og tid. ( 36) 3.5 MITT BILDE (stillbildeoverføring)-visning Prosjektøren kan vise stillbilder som er overført via nettverket. ( 39) 3.6 Kommandokontroll via nettverket Prosjektøren kan kontrolleres ved bruk av RS-232C kommandoer over et nettverk. ( 41) 3.7 Kontrollere det eksterne apparatet via projektoren (med NETTVERK BRO-funksjonen) Ved å bruke funksjonen NETTVERK BRO, kan man kontrollere et eksternt apparat som en nettverksterminal, via denne projektoren fra datamaskinen. ( 46) 3.8 Gruppekontrollere flere projektorer (ved hjelp av KJEDEKOBLING-funksjonen) Ved å bruke funksjonen KJEDEKOBLING, kan man samtidig kontrollere flere projektorer som er tilkoblet til en delt RS-232C buss, fra datamaskinen. ( 50) 10

12 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser Du kan justere eller kontrollere prosjektøren via et nettverk fra en nettsøker på en PC som er tilknyttet samme nettverket. MERK Internet Explorer 5.5 eller senere kreves. Hvis JavaScript ikke er aktivisert i nettsøkerkonfigureringene må du slå på JavaScript for å kunne bruke prosjektørnettsidene ordentlig. Se hjelpefilene på nettleseren for detaljer om hvordan du skal aktivere JavaScript. Du kan kommunisere med bruk av SSL (Secure Socket Layer) hvis du bruker Windows XP Service Pack 2 eller en tidligere versjon av Microsoft Windows. Spesifiser https:// når du oppgir IP-adressen til prosjektoren i nettleseren. Du kan ikke kommunisere med denne prosjektøren via SSL under Windows Vista. Det er anbefalt at alle nettsøkeroppdateringene er installert. Det er spesielt anbefalt at alle brukere som kjører Internet Explorer på Microsoft Windows versjoner før Windows XP service Pack 2 installerer oppdateringen Q (MS04-004) ellers kan nettsøker brukergrensesnittet vises ukorrekt. Ved bruk av en tidligere versjon av Internet Explorer vil nettsøkeren logge av etter 50 sekunders bruk. 11

13 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Når du skal konfigurere eller kontrollere projektøren via en nettsøker trenger du ID og passord. Det er to typer ID, Administrasjons-ID og Bruker-ID. Følgende kart beskriver forskjellene mellom administrasjons-id og bruker-is. Punkt Beskrivelse Administrator Bruker Viser projektorens nettverks og konfig Network Information ureringsinnstillinger. Network Settings Viser og konfigurerer nettverksinnstillinger. N/A Port Settings Viser og konfigurerer kommunikasjons portalinnstillingene. N/A Mail Settings Viser og konfigurerer e-post adresseinnstillinger. N/A Alert Settings Displays and configures failure & warning alerts. N/A Schedule Settings Viser og konfigurerer tidsinnstillinger. N/A Date/Time Settings Viser og konfigurerer dato- og tidsinnstillinger. N/A Security Settings Viser og konfigurerer passord og andre sikkerhetsinnstillinger. N/A Projector Control Kontrollerer prosjektoren. Projector Status Viser projektørstatusen. Network Restart Starter projektorens nettverkstilkobling på nytt. N/A 12

14 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Logon (Logginn) Gå til følgende for konfigurering eller kontroll av projektøren via nettsøkeren. Eksempel: Hvis IP adressen på projektøren er stilt inn på : 1) Skriv inn på adresselinjen på nettsøkeren og trykk Enter -tasten eller klikk -knappen. Skjermen i fig a vises. 2) Skriv inn Id og passord og klikk [Logon]. Fig a logg-inn-meny Under er standardinnstillingene for Administrator ID, Bruker ID og passord. Punkt ID Passord Administrator Administrator <blank> User User <blank> Hvis logg-inn er akseptert, vises enten fig b eller fig c Hovedmeny Hovedmeny Fig b Logg-inn med Administrator ID Fig c Logg-inn med Bruker-ID 3) Klikk på den ønskede operasjonen eller konfigureringen på hovedmenyen plassert på venstresiden på skjermen. 13

15 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Network Information (Nettverksinformasjon) Alle tegninger av skjermen i denne manualen vises når du logger inn med Administrasjons- ID. Alle funksjoner som er tilgjengelige kun for administrator vil ikke vises når du logger på med Bruker-ID. Gå til tabellen. ( 12,13) Viser projektorens nettverks og konfigureringsinnstillinger. Punkt Projector Name DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway MAC Address Firmware Date Firmware Version Beskrivelse Viser projektørens navninnstillinger. Viser DHCP konfigureringsinnstillingene. Viser IP-adressen. Viser subnetmasken. Viser standardportal. Viser eternett MAC-adressen. Viser nettverkets fastvaretidsstempel. Denne informasjonen vises bare når du er logget på med Administrator-ID. Viser nettverkets fastvare versjonsnummer. Denne informasjonen vises bare når du er logget på med Administrator-ID. 14

16 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Network Settings (Nettverksinnstillinger) Viser og konfigurerer nettverksinnstillinger. Punkt IP Configuration DHCP ON DHCP OFF IP Address Subnet Mask Default Gateway Beskrivelse Konfigurerer nettverksinnstillinger. Aktiverer DHCP. Deaktiverer DHCP. Konfigurerer IP adressen når DHCP er slått av. Konfigurerer subnet maske når DHCP er slått av. Konfigurerer standardportalen når DHCP er slått av. Konfigurer navnet på prosjektøren. Lengden på projektørnavnet kan være opp til 64 Projector Name alfanumeriske karakterer. Bare alfabeter, nummer og følgende symboler kan }~ and space Konfigurer posisjonen som det refereres til ved bruk av SNMP. Lengden på syslocation kan være opp til 255 alfanumeriske syslocation (SNMP) karakterer. Bare nummer 0-9 og alfabet a-z, A-Z kan brukes. Konfigurer kontaktinformasjonen som det refereres til ved bruk av SNMP. syscontact (SNMP) Lengden på syscontact kan være opp til 255 alfanumeriske karakterer. Bare nummer 0-9 og alfabet a-z, A-Z kan brukes. DNS Server Address Konfigurerer DNS serveradressen. Klikk [Apply] -knappen for å lagre innstillingene. MERK De nye konfigureringsinnstillingene aktiveres etter at nettverksforbindelsen er startet opp igjen. Når konfigureringsinnstillingene er forandret må du starte nettverksforbindelsen på nytt. Du kan starte nettverksforbindelsen ved å klikke [Network Restart] på hovedmenyen. Hvis du kobler projektøren til et eksisterende nettverk, konsulter med en nettverk administrator før du innstiller serveradressen. 15

17 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Port Settings (Portalinnstillinger) Viser og konfigurerer kommunikasjons portalinnstillingene. Punkt Beskrivelse Network Control Port1 (Port:23) Konfigurerer kommandokontroll portal 1 (Por:23). Port open Klikk på avkrysningsruten [Enable] for å ta I bruk port 23. Authentication Klikk på avkrysningsruten [Enable] dersom autentifisering kreves for denne porten. Network Control Port2 (Port:9715) Konfigurerer kommandokontroll portal 2 (Por:9715). Port open Klikk på avkrysningsruten [Enable] for å ta I bruk port Authentication Klikk på avkrysningsruten [Enable] dersom autentifisering kreves for denne porten. PJLink TM Port (Port:4352) Konfigurerer PJLink TM porten (Port: 4352). Port open Klikk på avkrysningsruten [Enable] for å ta I bruk port Authentication Klikk på avkrysningsruten [Enable] dersom autentifisering kreves for denne porten. Image Transfer Port (Port:9716) Konfigurerer bildeoverføringsporten (Port:9716). Port open Klikk på avkrysningsruten [Enable] for å ta I bruk port Authentication Klikk på avkrysningsruten [Enable] dersom autentifisering kreves for denne porten. 16

18 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Punkt SNMP Port Port open Trap address SMTP Port Port open Network Bridge Port Port Number Daisy Chain Port Port Number Konfigurerer SNMP portalen. Beskrivelse Klikk på avkrysningsruten [Enable] for å ta I bruk port SNMP. Konfigurerer destinasjonen for SNMP lås i IP format. Adressen tillater ikke bare IP-adresser, men også domenenavn dersom den gyldige DNS-serveren er stilt inn i Network Settings (Nettverksinnstillinger). Maksimal lengde på verts- eller domenenavn er 255 karakterer. Konfigurerer SNMP portalen. Klikk [Enable] kryss av i ruten for å bruke e-post funksjonen. Konfigurerer Nettverk bro portnummer. Skriv inn portnummer. Alle tall mellom 1024 og kan settes opp. Standard innstilling er satt til Konfigurerer Kjedekoblingens portnummer. Skriv inn portnummer. Alle tall mellom 1024 og kan settes opp. Standard innstilling er satt til Klikk [Apply] -knappen for å lagre innstillingene. MERK De endrede konfigurasjonsinnstillingene blir aktivert etter at du gjør omstart av nettverksforbindelsen. Når konfigurasjonsinnstillingene endres må nettverksforbindelsen startes om for å tre i kraft. Klikk på [Network Restart] i hovedmenyen for å utføre omstart av nettverksforbindelsen. 17

19 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Mail Settings (Postinnstillinger) Viser og konfigurerer e-post adresseinnstillinger. Punkt Send mail SMTP Server Address Sender address Recipient address Beskrivelse Klikk [Enable] kryss av i ruten for å bruke e-post funksjonen. Konfigurer betingelsene for å sende e-post under Alert Settings. Konfigurerer adressen til postserver i IP-format. Adressen tillater ikke bare IP-adresser, men også domenenavn dersom den gyldige DNS-serveren er stilt inn i Network Settings (Nettverksinnstillinger). Maksimal lengde på verts- eller domenenavn er 255 karakterer. Konfigurerer senderens e-post adresse. Lengden på senderens e-postadresse kan være opp til 255 alfanumerisk karakterer. Konfigurerer e-postadressen til opp til fem mottakere. Du kan også spesifisere [TO] eller [CC] for hver adresse. Lengden på mottakerens e-postadresse kan være opp til 255 alfanumerisk karakterer. Klikk [Apply] -knappen for å lagre innstillingene. MERK Du kan bekrefte om postinnstillingene virker riktig ved å bruke [Send Test Mail] -knappen Vennligst start Send postinnstillingen før du klikker [Send Test Mail]. Hvis du kobler projektøren til et eksisterende nettverk, konsulter med en nettverk administrator før du innstiller serveradressen. 18

20 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Alert Settings (Alarminnstillinger) 3. Bruk med nettleserprogramvare Displays and configures failure & alert settings. Cover Error Fan Error Lamp Error Alarmpunkt Temp Error Air Flow Error Cold Error Filter Error Shutter Error Other Error Schedule Execution Error Lamp Time Alarm Filter Time Alarm Transition Detector Alarm Cold Start Authentication Failure Beskrivelse Lampedekslet er ikke skikkelig festet. Kjøleviften opererer ikke. Lampen lyser ikke og det er muligens interne deler som har blitt oppvarmet. Det er mulig at interne deler har blitt varmet opp. Den interne temperaturen stiger. Det er mulig at den indre delen er overnedkjølt. Filtertid slutt. Lukkeren fungerer ikke riktig. Andre feil. Dersom denne feilmeldingen vises, vennligst kontakt din forhandler. Startinnstillingsfeil. ( 21) Innstilling for lampetid-alarm Innstilling for filtertid-alarm Bevegelse-detektoralarm ( VALG - menyen i Brukerhåndbok (detaljert) Bruksanvisning) Strømbryteren er skrudd på.. (AV standby modus) SNMP-tilgangen detekteres fra det invalide SNMP-området. Se Feilsøking i Brukerhåndbok (detaljert) Bruksanvisning for mer detaljerte feilforklaringer, bortsett fra på Andre feil og Startinnstillingsfeil. 19

21 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Alarmenhetene er vist nedenfor. Innstillingsenhet Alarm Time SNMP Trap Send Mail Mail Subject Mail Text Beskrivelse Stiller inn tid for alarmen. (Kun Lamp Time Alarm og Filter Time Alarm) Klikk [Enable] Hak av i boksen for å aktivere alarm for SNMP-trap. Klikk [Enable] Hak av i boksen for å aktivere alarm for e-post. (Bortsett fra Cold Start og Authentication Failure.) Konfigurerer emnelinjen i e-posten som skal sendes. Emnelinjen kan inneholde opp til 100 alfanumeriske karakterer. (Bortsett fra Cold Start og Authentication Failure.) Konfigurerer teksten i e-posten som skal sendes. Teksten kan inneholde opp til 1024 alfanumeriske karakterer. (Bortsett fra Cold Start og Authentication Failure.) Klikk [Apply] -knappen for å lagre innstillingene. MERK Utløsningen av Filter Error ie-post avhenger av innstillingen i FILTERMELDING i enheten SERVICE i VALG-menyen som definerer tidsperioden før filtermeldingenvises på prosjektørskjermen. E-posten sendes når filtertiden overstiger 2000, 5000, eller timer, basert på konfigurasjonen. Dersom FILTERMELDING er satt til SKRU AV, vil ingen varslings-e-post sendes. ( VALG-menyen i Brukerhåndbok (detaljert) Bruksanvisning) Lamp Time Alarm er definert som en grense for når varslingse-post (påminnelse) for lampetimeren. Når lampetiden overstiger grensen som er satt via nettsiden, sendes e-posten. Filter Time Alarm er definert som en grense for når varslingse-post (påminnelse) for filtertimeren. Når filtertiden overstiger denne grensen, sendes e-posten. 20

22 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Schedule Settings (Tidsinnstillinger) 3. Bruk med nettleserprogramvare Viser og konfigurerer tidsinnstillinger. Punkt Beskrivelse Daily Konfigurerer daglig innstilling. Sunday Konfigurerer innstilling for søndag. Monday Konfigurerer innstilling for mandag. Tuesday Konfigurerer innstilling for tirsdag. Wednesday Konfigurerer innstilling for onsdag. Thursday Konfigurerer innstilling for torsdag. Friday Konfigurerer innstilling for fredag. Saturday Konfigurerer innstilling for lørdag. Specific date No.1 Konfigurerer spesifikk innstilling på dato (Nr. 1). Specific date No.2 Konfigurerer spesifikk innstilling på dato (Nr. 2). Specific date No.3 Konfigurerer spesifikk innstilling på dato (Nr. 3). Specific date No.4 Konfigurerer spesifikk innstilling på dato (Nr. 4). Specific date No.5 Konfigurerer spesifikk innstilling på dato (Nr. 5). 21

23 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Tidsinnstillingene er vist under. Schedule Punkt Date (Month/Day) Klikk [Apply] -knappen for å lagre innstillingene. Daily & Weekly Description Klikk [Enable] Hak av i boksen for å aktivere tidsinnstillingen. Stiller inn måned og dag. Dette valget vises kun når Specific date (No. 1-5) er valgt. Gjeldende hendelser vises på tidsinnstillingslisten. For å legge til ytterligere funksjoner og hendelser, still inn følgende valg. Punkt Time Command [Parameter] Power Input Source Display Image Beskrivelse Stiller inn tiden der kommandoer skal utføres. Stiller inn kommandoer som skal utføres. Stiller inn parametere for strømkontroll. Stiller inn parametere for signalbytte. Stiller inn parameterne for visning av overførte bildedata ( 39). Klikk [Register] knappen for 0legge nye kommandoer p 0listen for tidsinnstilling. Klikk [Delete] knappen for å slette kommandoer fra listen over tidsinnstillinger. Klikk [Reset] knappen for å slette alle kommandoer og nullstille tidsinnstillingene fra tidsinnstillingslisten. MERK Etter at prosjektøren har vært flyttet, bør tid og dato som er innstilt i prosjektøren kontrolleres før timeplan konfigureres. Kraftig støt kan føre til at innstillingene for dato og tid ( 23) forstyrres. 22

24 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Date/Time Settings (Dato/Tidsinnstillinger) Viser og konfigurerer dato- og tidsinnstillinger. Punkt Current Date Current Time Beskrivelse Stiller inn gjeldende dato i formatet År/måned/dag. Stiller inn gjeldende dato i formatet Time:minutt:sekund. Daylight Savings Time Klikk [ON] Hak av i boksen for å aktivere Sommer/vintertid og stille inn følgende punkter. Start Stiller inn dato og tid for start av sommer/vintertid. Month Stiller inn den måned sommer/vintertid starter (1~12). Week Stiller inn den uken av måneden der sommer/vintertid starter (First, 2, 3, 4, Last). Day Stiller inn den ukedagen sommer/vintertid starter (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat). Time hour Stiller inn den timen der sommer/vintertid starter (0 ~ 23). minute Stiller inn det minuttet der sommer/vintertid starter (0 ~ 59). End Stiller inn dato og tid for stans av sommer/vintertid. Month Stiller inn det minuttet der sommer/vintertid stanser (1 ~ 12). Week Stiller inn den uken av måneden der sommer/vintertid stanser (First, 2, 3, 4, Last). Day Stiller inn den ukedagen sommer/vintertid stanser (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat). Time hour Stiller inn den timen der sommer/vintertid stanser (0 ~ 23). minute Stiller inn det minuttet der sommer/vintertid stanser (0 ~ 59). 23

25 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Punkt Time difference SNTP SNTP Server Address Cycle Beskrivelse Stiller inn tidsforskjell Stiller inn samme tidsforskjell som er stilt inn på datamaskinen din. Hvis du er usikker, bør du rådføre deg med din IT-sjef. Klikk på [ON] -avkrysningsboksen for å hente informasjon om dato og tid fra SNTP-serveren, og stille inn følgende punkter. Stiller inn SNTP-serverens adresse i IP-format.. Adressen tillater ikke bare IP-adresser, men også domenenavn dersom den gyldige DNS-serveren er stilt inn i Network Settings (Nettverksinnstillinger). Maksimal lengde på verts- eller domenenavn er 255 karakterer. Stiller inn intervall for innhenting av informasjon om dato og tid fra SNTP-serveren (Time:minutt). Klikk [Apply] -knappen for å lagre innstillingene. MERK De endrede konfigurasjonsinnstillingene blir aktivert etter at du gjør omstart av nettverksforbindelsen. Når konfigurasjonsinnstillingene endres må nettverksforbindelsen startes om for å tre i kraft. Klikk på [Network Restart] i hovedmenyen for å utføre omstart av nettverksforbindelsen. Hvis du kobler prosjektøren til et allerede eksisterende nettverk bør du rådføre deg med nettverksadministrator før server-adressene endres. Innstilling av tidsforskjell må utføres for å iverksette SNTP-funksjonalitet. Når SNTP er aktivert vil prosjektøren innhente informasjon om dato og tid fra en Timeserver og se bort fra prosjektørens innstilte tid. Den innebygde klokken vil muligvis ikke opprettholde helt nøyaktig tid. Vi anbefaler bruk av funksjonen SNTP for å opprettholde nøyaktig tid. 24

26 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Security Settings (Sikkerhetsinnstillinger) Viser og konfigurerer passord og andre sikkerhetsinnstillinger. Punkt Administrator authority Administrator ID Administrator Password Re-enter Administrator Password User authority User ID User Password Re-enter User Password Beskrivelse Stiller inn Administratorens ID og passord. Stiller inn Administratorens ID. Teksten kan inneholde opp til 32 alfanumeriske karakterer. Stiller inn Administratorpassord. Teksten kan inneholde opp til 255 alfanumeriske karakterer. Skriv inn passordet ovenfor på nytt for verifisering. Stiller inn Bruker-ID og passord. Stiller inn Bruker-ID. Teksten kan inneholde opp til 32 alfanumeriske karakterer. Stiller inn Brukerpassord. Teksten kan inneholde opp til 255 alfanumeriske karakterer. Skriv inn passordet ovenfor på nytt for verifisering. 25

27 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Punkt Network Control Authentication Password Re-enter Authentication Password SNMP Community name Beskrivelse Stiller inn autentiseringspassordet for kommandokontrollen. Stiller inn autentiseringspassord Teksten kan inneholde opp til 32 alfanumeriske karakterer. Skriv inn passordet ovenfor på nytt for verifisering. Stiller inn områdenavnet dersom SNTP brukes. Stiller inn områdenavn Teksten kan inneholde opp til 64 alfanumeriske karakterer. Klikk [Apply] -knappen for å lagre innstillingene. MERK De endrede konfigurasjonsinnstillingene blir aktivert etter at du gjør omstart av nettverksforbindelsen. Når konfigurasjonsinnstillingene endres må nettverksforbindelsen startes om for å tre i kraft. Klikk på [Network Restart] i hovedmenyen for å utføre omstart av nettverksforbindelsen. Kun tallene 0-9 and og bokstavene a-z, A-Z kan benyttes. 26

28 3.1 Konfigurering og kontroll av prosjektøren via en nettleser (fortsetter) Projector Control (Prosjektørkontroll) Punktene vist i tabellen nedenfor kan utføres ved å bruke menyen Projector Control. Velg et punkt ved å bruke opp/ned piltastene på datamaskinen PC. De fleste punktene har også en undermeny. Se tabellen nedenfor for detaljer. MERK Den innstilte verdien stemmer kanskje ikke helt med den faktiske verdien dersom bruker verdien manuelt. I så fall, oppdater siden ved å trykke på [Refresh] -knappen. Kontrollerer prosjektoren. Punkt Main Power Input Source Picture Mode Blank On/Off Freeze Magnify Template Shutter Zoom Focus Lens Shift V Lens Shift H Lens Memory P by P P by P Left Source P by P Right Source P by P Main Area MY Image MY Image Delete Picture Brightness Contrast Beskrivelse Slår strømmen av/på. Velger signalkilde. Velger innstillingen bildemodus. Slår Blank på/av. Slår Frys på/av. Kontrollerer innstilling for forstørring. Noen signalkilder kan stanse Magnify(Forstørr), selv om ikke maksimalverdien er nådd. Slår mal av/på. Åpner/lukker lukkeren. Justerer zoominnstillingen. Justerer fokusinnstillingen. Justerer vertikal linseovergang. Justerer horisontal linseovergang. Lagrer/laster linseminnedata. Slår P by P av/på. Velger P by P venstre kildeinnstilling. Velger P by P høyre kildeinnstilling. Velger P by P kildeinnstilling for hovedområdet. Velg MITT BILDE data. Slett MITT BILDE data. Stiller inn lysstyrken. Stiller inn kontrasten. 27

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN (Typenummer CP-A222WN, CP-A222WNM, CP-A302WN, CP-A302WNM, CP-AW252WN, CP-AW252WNM)

CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN (Typenummer CP-A222WN, CP-A222WNM, CP-A302WN, CP-A302WNM, CP-AW252WN, CP-AW252WNM) Prosjektør CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN (Typenummer CP-A222WN, CP-A222WNM, CP-A302WN, CP-A302WNM, CP-AW252WN, CP-AW252WNM) Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet.

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter Hurtigstartguide Billion BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP ADSL-modem/ruter, vennligst gå til

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Projektor IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner. For riktig

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

CP-CX301WN/CP-CW251WN/CP-CW301WN

CP-CX301WN/CP-CW251WN/CP-CW301WN Prosjektør CP-CX301WN/CP-CW251WN/CP-CW301WN Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner. For

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505/ CP-AW2505/CP-AW3005

CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505/ CP-AW2505/CP-AW3005 Projektor CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505/ CP-AW2505/CP-AW3005 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner.

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Projektor CP-EX250N/CP-EX300N CP-EW250N/CP-EW300N Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner.

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Ethernet (krysset kabel eller via Switch) EGX300 Modbus 24VDC Power Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Meny Opprette lokalt nettverk Endre IP addresse på PC (Windows XP) Tilkoblinger

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Denne veiledningen forklarer hvordan

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

BIPAC 5100/5100W (Trådløs) ADSL Router

BIPAC 5100/5100W (Trådløs) ADSL Router BIPAC 5100/5100W (Trådløs) ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 5100(W) ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Brukeradministrasjon i AD Oppgave a: Endre lokal logon-policy på domenekontroller En Windows domenekontroller setter begrensninger for hvilke brukerkontoer som

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Hvis leverandøren ikke kan konfigureres med oppsettsveiviseren, kontakt leverandøren din for riktige innstillinger

Detaljer

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Har du mistet tilgangen til internett, kan du følge dette dokumentet for å prøve å løse problemet. Dette dokumentet forutsetter at du har norsk versjon av Windows

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3 Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

CP-EX252N/CP-EX302N/CP-EW302N

CP-EX252N/CP-EX302N/CP-EW302N LCD-projektor CP-EX252N/CP-EX302N/CP-EW302N Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner. For

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Brukeradministrasjon i AD Oppgave a: Endre lokal logon-policy på domenekontroller En Windows domenekontroller setter begrensninger for hvilke brukerkontoer som

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukermanualen: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

Nettverksnavn og nettverkspassord (SSID og WPA)

Nettverksnavn og nettverkspassord (SSID og WPA) Routeren du har fått fra oss skal være ferdig konfigurert. Du kan gjøre endringer ved å følge denne brukerveiledningen. Alle endringer gjøres på eget ansvar. Vi anbefaler at du kobler en PC direkte i routeren

Detaljer

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 HVA ER ISH WEB SERVER...3 2 KONFIGURERING...4 2.1 IP-INNSTILLING...5 2.2 TILKOBLING

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Tekniske detaljer: Prosessor: 1x Intel Xeon 5120 (LGA771, 1.86GHz, dual core, 1x4MB L2, 1066MHz FSB) RAM: 3GB - Skal oppgraderes til 11GB HD: 2x 72GB SFF (

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Hurtigstartguide

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Hurtigstartguide BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router Hurtigstartguide Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL2+ VPN Firewall Router, vennligst

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer