Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning"

Transkript

1 Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner. For riktig bruk av dette produktet, vennligst se denne brukermanualen og de andre manualene for dette produktet. ADVARSEL Før bruk av dette produktet må du være nøye med å lese alle håndbøkene for produktet. Etter å ha lest dem bør de oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse. Muligheter Denne projektoren har en nettverksfunksjon med følgende hovedegenskaper. ü Nettverkspresentasjon: lar projektoren vise bilder fra din Datamaskin gjennom et nettverk. (&15) ü Webkontroll: lar deg overvåke og kontrollere projektoren fra en Datamaskin gjennom et nettverk. (&16) ü Mitt bilde: lar projektoren lagre opp til fire stillbilder og vise dem. (&52) ü Messenger: lar projektoren vise tekst som er sendt fra en Datamaskin gjennom et nettverk. (&53) ü Nettverk bro: lar deg kontrollere en ekstern enhet gjennom fra en Datamaskin gjennom projektoren. (&54) MERK Informasjonen i denne håndboken kan endres uten forvarsel. Illustrasjonene i denne håndboken er ment som illustrasjoner. De kan avvike noe fra projektoren din. Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som måtte finnes i håndboken. Reproduksjon, overføring eller kopiering av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten forut skriftlig godkjenning. Varemerkebekreftelse Microsoft, Internet Explorer, Windows, Windows Vista og Aero er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i U.S. og/eller andre land. Adobe og Flash er registrerte varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated. Pentium er et registrert varemerke som tilhører Intel Corporation. JavaScript er et registrert varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc. HDMI TM, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. Crestron, Crestron e-control, e-control, Crestron RoomView og RoomView TM er varemerker eller registrerte varemerker for Crestron Electronics, Inc. i USA og andre land. Varemerket PJLink er et varemerke som anvendes som varemerkerettigheter i Japan, USA og andre land om områder. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 1

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forsiktig Tilkobling til nettverket Systemkrav Påkrevet utstyrsklargjøring Maskinvare og programvarekrav for datamaskin Hurtigtilkobling Manuell innstilling av nettverkstilkobling - Fast LAN Utstyrstilkobling Nettverksinnstillinger Innstilling for Internettalternativer Manuell innstilling av nettverkstilkobling -Trådløs LAN Forberedelse for trådløs LAN- tilkobling Oppsett av trådløs LAN- tilkobling Nettverkspresentasjon Webkontroll Webkontroll projektor Logginn Nettverksinformasjon Nettverksinnstillinger Portinnstillinger Postinnstillinger Alarminnstillinger Planinnstillinger Dato/tid-innstillinger Sikkerhetsinnstillinger Projektorkontroll Fjernkontroll Projektorstatus Nettverksomstart Crestron e-control Main-vindu Tools-vindu Info-vindu Help Desk-vindu Nødmelding Funksjoner for Mitt bilde Budbringerfunksjon

3 Innholdsfortegnelse 6. Funksjon for nettverksbro Koble til apparater Oppsett av kommunikasjon Kommunikasjonsport Overførings metodo HALV DUPLEKS FULL-DUPLEKS Andre funksjoner E-postvarsler Projektorbehandling ved bruk av SNMP Hendelsesplanlegging Kommandokontroll via nettverket Crestron RoomView Feilsøking Garanti og etter-salg-service

4 Forsiktig Forsiktig Den spesifiserte trådløs USB-adapter, som selges som valgfritt tilbehør, er nødvendig for å bruke denne projektorens trådløse nettverksfunksjon. For forholdsregler i henhold til standarder og lover henvises det til dokumentene som følger med adapteren. [Forholdsregler når trådløs USB-adapter plugges inn og ut] Før du plugger inn eller tar ut trådløs USB-adapter fra projektoren, skru av projektoren og trekk strømledningen ut av stikkontakten. Ikke rør trådløs USB-adapter som er koblet til projektoren mens projektoren mottar strøm. Bruk ikke skjøteledning eller forlengingsenhet når adapteren kobles til projektoren. [Sikringstiltak ved bruk av trådløst LAN] Det anbefales at sikkerhetsinnstillinger, slik som SSID og KRYPTERING, spesifiseres ved bruk av kommunikasjon over trådløst LAN. Hvis sikkerhetsinnstillinger ikke spesifiseres kan uvedkommende få adgang til innholdet, eller det kan forekomme uautorisert tilgang til systemet. For nærmere informasjon om sikkerhetsinnstillinger for trådløst LAN henvises det til 3.1 Webkontroll projektor eller &NETTVERKmenyen i Bruksveiledning. FORSIKTIG IEEE802.11b/g/n trådløs USB-adapter, som er valgfritt tilbehør, bruker radiofrekvensbåndet 2,4 GHz. Du trenger ikke en radiolisens for å bruke adapteren, men du bør være klar over følgende: MÅ IKKE BRUKE I NÆRHETEN AV FØLGENDE! Mikrobølgeovner Industrielle, vitenskapelige eller medisinske apparater Angitte laveffekts radiostasjoner Interne radiostasjoner Bruk av trådløs USB-adapter nær det ovennevnte kan forårsake radiointerferens, noe som kan føre til senket overføringshastighet eller avbrudd, og til og med funksjonsfeil i apparater som pacemakere. Avhengig av stedet der trådløs USB-adapter brukes kan det forekomme interferens med radiobølger, noe som kan føre til senket overføringshastighet eller kommunikasjonsbrudd. Vær spesielt oppmerksom på at bruk av trådløs USB-adapter på steder der det er brukt stål, andre metaller eller sement innebærer sannsynlighet for interferens med radiobølger. Tilgjengelige kanaler trådløs USB-adapter bruker radiofrekvensbåndet 2,4 GHz, men avhengig av hvilket land eller region du befinner deg i kan det være begrenset hvilke kanaler du kan bruke. Ta kontakt med forhandleren din for å få informasjon om hvilke kanaler som kan brukes. Å ta med trådløs USB-adapter (valgfritt tilbehør) ut av landet eller regionen du bor i og bruke det der, kan medføre brudd på radiolovene i det aktuelle landet eller regionen. 4

5 1. Tilkobling til nettverket 1.1 Systemkrav 1. Tilkobling til nettverket Påkrevet utstyrsklargjøring Følgende utstyr er nødvendig for å koble projektoren til datamaskinen via nettverket. Standard Projektor: 1 enhet, Datamaskin: minimum 1 stk Avhengig av hvordan du ønsker og tilkobles 1) For fast tilkobling *1 LAN ledning (CAT-5 eller bedre): 1 del 2) For trådløs tilkobling *2 - Projektorside IEEE802.11b/g/n Trådløs USB-adapter (alternativ: USB-WL-11N): 1 enhet - Datamaskinside IEEE802.11b/g/n trådløst LAN-utstyr: 1 enhet for hver *3 *1: Systemet for å bruke nettverksfunksjonen til projektoren krever kommunikasjonsmiljøet 100Base-TX eller 10Base-T. *2: Et tilknytningspunkt kreves når den trådløse LAN tilkoblingen brukes som Infrastruktur-modus. *3: Avhengig av hvilken type enhet for trådløst nettverk og datamaskin du bruker, kan det være at projektoren ikke er i stand til å kommunisere skikkelig med datamaskinen din, selv om datamaskinen er utstyrt med innebygd trådløs LAN-funksjon. For å eliminere kommunikasjonsproblemer vær vennlig og bruk en Wi-Fi godkjent trådløs nettverksenhet Maskinvare og programvarekrav for datamaskin For å koble datamaskinen din til projektoren og bruke projektorens nettverksfunksjoner, må datamaskinen din oppfylle følgende krav. ü OS: En av de følgende. Windows XP Home Edition /Professional Edition Windows Vista Home Basic /Home Premium /Business /Ultimate /Enterprise Windows 7 Starter /Home Basic /Home Premium /Professional /Ultimate / Enterprise Windows 8 Windows 8 Pro/Enterprise ü CPU: Pentium 4 (2.8 GHz eller høyere) ü Grafikkort: 16 bit, XGA eler høyere * Når du bruker LiveVewer er det anbefalt at skjermoppløsningen på din Datamaskin settes til 1024 x 768. ü Minne: 512 MB eller høyere ü Plass på harddisken: 100 MB eller høyere ü Nettsøker: Internet Explorer 6.0 eller høyere ü CD-ROM/DVD-ROM driver 5

6 1. Tilkobling til nettverket 1.1 Systemkrav (fortsatt) MERK Nettverkskommunikasjonskontrollen er utkoblet mens projektoren er i standbymodus, om STANDBYMODUS-valget er satt til SPARING. Vennligst kobl nettverkskommunikasjon til projektoren etter å ha satt STANDBYMODUS til NORMAL. (&OPPSETT-meny i Bruksveiledning) Du kan få siste versjon av programvaren for projektorens nettverksfunksjoner og oppdatert informasjon om produktet fra nettstedet til Hitachi. ( eller Hurtigtilkobling Live Viewer støtter hurtig og enkel tilknytning til nettverket. Når du bruker nettverksfunksjonene anbefales det at du installerer LiveViewer på datamaskinen din. For nærmere informasjon henvises det til bruksanvisningen for LiveViewer. ei tilfellet du ikke ønsker å bruke Live Viewer eller du ikke kan bruke den av en eller annen grunn, fortsett til manuell innstilling, punkt 1.3 for fast LAN (&7) og punkt 1.4 for trådløs LAN. (&11) 6

7 1. Tilkobling til nettverket 1.3 Manuell innstilling av nettverkstilkobling - Fast LAN - Denne seksjonen forklarer hvordan du setter den opp manuelt Utstyrstilkobling Koble sammen projektoren og datamaskinen med en LAN-kabel. * Før du tilkobler til et eksisterende nettverk, må du kontakte nettverksadministratoren. Sjekk deretter følgende innstillinger på datamaskinen Nettverksinnstillinger Dette er forklaringen om tilkoblingsinnstillingene til nettverket for Windows 7 og Internet Explorer. 1) Logg på Windows 7 med myndighet som administrator. Administratormyndighet er kontoen som har tilgang på alle funksjoner. 2) Åpne Kontrollpanel fra Start -menyen. 3) Åpne Vis nettverksstatus og -oppgaver i Nettverk og Internett. Når ikonene i vinduet Kontrollpanel vises, klikk Nettverks- og delingssenter. 4) Klikk Endre innstillinger for nettverkskort i menyen på venstre side av vinduet Nettverksog delingssenter. (fortsetter på neste side) 7

8 1. Tilkobling til nettverket 1.3 Manuell innstilling av nettverkstilkobling - Fast LAN - (fortsatt) 5) Høyreklikk på Lokal tilkobling for å åpne menyen, og velg Egenskaper. 6) Velg Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4) og klikk [Egenskaper]. 7) Velg Bruk følgende IP-adresse og konfigurer IP-adresse, Nettverksmaske og Standard gateway for datamaskinen i henhold til dette. Hvis det finnes en DHCP-tjener i nettverket, kan du velge Motta IP-adresse automatisk slik at IP-adresse settes automatisk. Når du er ferdig med innstillingene, klikk [OK] for å lukke vinduet. (fortsetter på neste side) 8

9 1. Tilkobling til nettverket 1.3 Manuell innstilling av nettverkstilkobling - Fast LAN - (fortsatt) [Om IP-adresse] Manuell instilling Nettverksadressedelen av IP-adressen i innstillingene på datamaskinen din må være den samme som i innstillingene på projektoren. Dessuten kan ikke IPadressen til datamaskinen overlappe med IP-adressene til andre enheter i samme nettverk, inkludert projektoren. For eksempel Projektorens innstillinger er som følger. IP-adresse: Subnet mask: (Nettverksadresse: i dette tilfellet) Angi derfor datamaskinens IP-adresse som følger. IP-adresse: xxx (xxx viser desimaltall.) Subnet mask: (Nettverksadresse: i dette tilfellet) Velg et tall fra 1 til 254 for xxx uten å gjenta tallet for noe annet utstyr. I dette tilfelle, siden IP-adressen til projektoren er , angi en innstilling mellom 1 og 253 for datamaskinen. MERK kan ikke brukes som IP-adresse. Projektorens IP-adresse kan endres ved å bruke konfigureringsfunksjonen via en nettsøker. (&22) Hvis projektoren og datamaskinen er i samme nettverk (dvs samme nettverksadresse), kan du la feltet for standard gateway stå tomt. Når projektoren og datamaskinen er i forskjellige nettverk, må standard gateway angis. Kontakt nettverksadministratoren med nøyaktig informasjon. Automatisk innstilling Når det finnes en DHCP-tjener i det tilkoblede nettverket, er det mulig å angi en IP-adresse for projektoren og datamaskinen automatisk. * DHCP er forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol som har funksjonen å gi de innstillingene som kreves for nettverk, som IP-adresse fra server til klient. En server som har DHCP-funksjon kalles DHCP-server. (fortsetter på neste side) 9

10 1. Tilkobling til nettverket 1.3 Manuell innstilling av nettverkstilkobling - Fast LAN - (fortsatt) Innstilling for Internettalternativer 1) Klikk på Alternativer for Internett i vinduet Nettverks- og delingssenter for å åpne vinduet Egenskaper for Internett. 2) Klikk på Tilkoblinger fanen klikk deretter [LAN-innstillinger] knappen for å åpne Innstillinger for lokalnett (LAN). 3) Fjern alle avkryssede ruter i vinduet for Innstillinger for lokalnett (LAN). Når du er ferdig med innstillingene, klikk [OK] for å lukke vinduet. 10

11 1. Tilkobling til nettverket 1.4 Manuell innstilling av nettverkstilkobling -Trådløs LAN- Ved å bruke den spesifiserte trådløs USB-adapter (valgfritt tilbehør) på projektoren kan projektoren og datamaskinen kommunisere både i Ad-Hoc- og Infrastrukturmodus. Denne seksjonen skal forklare hvordan du setter opp trådløse LAN-koblinger manuelt Forberedelse for trådløs LAN- tilkobling Fig a Uten tilknytningspunkt for kommunikasjon (Ad-Hoc) Fig b Med et tilknytningspunkt for kommunikasjon (Infrastruktur) * Ad-Hoc er en av de trådløse LAN kommunikasjonsmetodene som er uten et tilknytningspunkt for kommunikasjon. * Infrastruktur er en av de trådløse LAN kommunikasjonsmetodene som har et tilknytningspunkt for kommunikasjon. Hvis bestemte mengder med utstyr brukes er denne modusen effektiv. Hvi du kommuniserer med det eksisterende nettverket, kontakt nettverksadministratoren. Først plugges den trådløse USB-adapteren inn i en av USB TYPE A-portene. (& Tilkopling av utstyr i Bruksveiledning) Deretter settes datamaskinen opp for trådløs kommunikasjon. Når datamaskinen har innebygd IEEE802.11b/g/n trådløs LAN-enhet, aktiver denne og deaktiver andre nettverkskoblinger. Hvis det ikke finnes en innebygd trådløs LAN-enhet i datamaskinen, koble til en IEEE802.11b/g/n trådløst LANenhet og installer enhetens driver. (For nærmere informasjon henvises det til bruksanvisningen for datamaskinen og trådløst LAN-enheten.) 11

12 1. Tilkobling til nettverket 1.4 Manuell innstilling av nettverkstilkobling -Trådløs LAN- (fortsatt) Oppsett av trådløs LAN- tilkobling Bruk av trådløs LAN-funksjon for standard Windows 7. Trådløs LAN- standardinnstillinger for projektoren er som følger. Tilkoblingskontroll : Ad-Hoc SSID : wireless Kanal : 1 Koderingsnivå : Ingen IP-adresse : * Du kan endre disse innstillingene gjennom en nettleser på datamaskinen din eller fra menyen på projektoren. Gå til punktet Nettverksinnstillinger (&21) eller NETTVERK-meny i Bruksveiledning. 1) Velg Endre innstillinger for nettverkskort fra menyen i venstre kant av vinduet Nettverksog delingssenter. 2) Høyreklikk på Trådløs nettverkstilkobling for å åpne menyen, og velg Egenskaper. 3) Velg Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4) og klikk [Egenskaper]. (fortsetter på neste side) 12

13 1. Tilkobling til nettverket 1.4 Manuell innstilling av nettverkstilkobling -Trådløs LAN- (fortsatt) 4) Velg Bruk følgende IP-adresse og konfigurer IP-adresse, Nettverksmaske og Standard gateway for datamaskinen i henhold til dette. Når du er ferdig med innstillingene, klikk [OK] for å lukke vinduet. [Om IP-adresse] Nettverksadressedelen av IP-adressen i innstillingene på datamaskinen din må være den samme som i innstillingene på projektoren. Dessuten kan ikke IPadressen til datamaskinen overlappe med IP-adressene til andre enheter i samme nettverk, inkludert projektoren. For eksempel Projektorens innstillinger er som følger. IP-adresse: Subnet mask: (Nettverksadresse: i dette tilfellet) Angi derfor datamaskinens IP-adresse som følger. IP-adresse: xxx (xxx viser desimaltall.) Subnet mask: (Nettverksadresse: i dette tilfellet) Velg et tall fra 1 til 254 for xxx uten å gjenta tallet for noe annet utstyr. I dette tilfelle, siden IP-adressen til projektoren er , angi en innstilling mellom 1 og 253 for datamaskinen. MERK kan ikke brukes som IP-adresse. Projektorens IP-adresse kan endres ved å bruke konfigureringsfunksjonen via en nettsøker. (&21) Hvis projektoren og datamaskinen er i samme nettverk (dvs samme nettverksadresse), kan du la feltet for standard gateway stå tomt. Når projektoren og datamaskinen er i forskjellige nettverk, må standard gateway angis. Kontakt nettverksadministratoren med nøyaktig informasjon. (fortsetter på neste side) 13

14 1. Tilkobling til nettverket 1.4 Manuell innstilling av nettverkstilkobling -Trådløs LAN- (fortsatt) 5) Høyreklikk på Trådløs nettverkstilkobling for å åpne menyen, og velg Koble til/fra. 6) I listen over tilgjengelige trådløse nettverk velger du projektorens SSID (standardverdi wireless ), og klikker [Koble til]. Hvis du har aktivert kryptering vil det vises et vindu der du bes om å oppgi krypteringsnøkkelen. Angi den forhåndsinnstilte nøkkelen. 7) Når koblingen er opprettet vil det stå Tilkoblet til høyre for SSID. 14

15 2. Nettverkspresentasjon 2. Nettverkspresentasjon Projektoren kan vise eller spille av skjermbilder fra datamaskinen og lyddata som sendes gjennom nettverket. Denne funksjonen med presentasjon over nettverk hjelper deg med å gjennomføre presentasjoner og konferanser på en smidig måte. Trådløs LAN Fast LAN For å bruke Nettverkspresentasjon trengs det en egen applikasjon kalt LiveViewer. Denne kan installeres fra CD-en med programvare som følger med produktet. Du kan også laste ned nyeste versjon og relevant informasjon fra Hitachi-nettstedet ( eller For nærmere informasjon om Nettverkspresentasjon og instrukser for installering av LiveViewer henvises det til bruksanvisningen for LiveViewer. For å starte nettverkspresentasjonen, velg LAN-port som inngangskilde på projektoren og klikker på Starter fangstknappen på LiveVewer. "LiveViewer" -funksjonsbruk er avhengig av modellen du bruker. Hvis du ønsker å bruke den siste nedlastede "LiveViewer" vennligst henvis til riktig gruppegjenstand I brukerhåndboken for "LiveViewer". Denne modellen vil være i gruppe G. 15

16 3. Webkontroll Du kan justere eller kontrollere projektoren via et nettverk fra en nettsøker på en Datamaskin som er tilknyttet samme nettverket. MERK Internet Explorer 6.0 eller senere kreves. Hvis JavaScript ikke er aktivisert i nettsøkerkonfigureringene må du slå på JavaScript for å kunne bruke projektornettsidene ordentlig. Det er anbefalt at alle nettsøkeroppdateringene er installert. Hvis data overføres over trådløst og kablet LAN samtidig, vil projektoren kanskje ikke være i stand til å behandle dataene korrekt. Gå til følgende for konfigurering eller kontroll av projektoren via nettsøkeren. Sørg for at datamaskinen og projektoren er tilkoblet via nettverk, og start deretter nettleseren. Angi projektorens IP-adresse i nettleserens inntastingsfelt for URL som i eksempelet nedenfor, og trykk deretter på Enter-tasten eller -knappen. Eksempel: Hvis IP adressen på projektoren er stilt inn på : Skriv inn på adresselinjen på nettsøkeren og trykk Enter-tasten eller klikk -knappen. Hvis korrekt URL angis og projektoren og datamaskinen din er korrekt koblet til samme nettverk, vil vinduet med valgmuligheter illustrert til høyre vises. Du kan velge mellom Webkontroll projektor eller Crestron e-control som redskap for kontroll av projektoren. Klikk på én av dem. For nærmere informasjon henvises det til 3.1 Webkontroll projektor (&18) eller 3.2 Crestron e-control. (&43) (fortsetter på neste side) 16

17 MERK Ikke prøv å kontrollere projektoren med projektorens meny eller fjernkontroll og via webkontroll samtidig. Det kan føre til operasjonelle feil i projektoren. Hvis Crestron e-control i Nettverksinnstillinger (&22) er stilt til Skru av, vil vinduet med valgmuligheter over ikke vises, men Innloggingsvindu for Webkontroll projektor vises. Crestron e-control er laget med Flash. Du må ha Adobe Flash Player installert på datamaskinen din for å bruke Crestron e-control. 17

18 3.1 Webkontroll projektor Logginn For å bruke funksjonen Webkontroll projektor må du logge inn med navn og passord. Under er standardinnstilingene fra fabrikken for brukernavn og passord. Brukernavn Passord Administrator <blank> Innloggingsvindu Skriv inn brukernavn og passord og klikk så på [OK]. Hvis du logger deg på, vil skjermen under bli vist. Hovedmeny Klikk på den ønskede bruken eller konfigurasjonen i hovedmenyen. MERK Språket som brukes på skjermen til Web Control er det samme som det på OSD på projektoren. Hvis du ønsker å endre det, må du endre språket til OSD på projektoren. (&SKJERM-meny i Bruksveiledning) 18

19 3.1 Webkontroll projektor (fortsatt) Nettverksinformasjon Viser projektorens nettverks og konfigureringsinnstillinger. Punkt Generell informasjon Projektornavn Informasjon om trådløst nettverk Modus DHCP IP-adresse Subnettmaske Standard gateway DNS-serveradresse MAC-adresse Kanal Kryptering SSID Hastighet Informasjon om kablet nettverk DHCP IP-adresse Subnettmaske Standard gateway DNS-serveradresse MAC-adresse Viser informasjon som er felles for trådløst og kablet LAN. Viser projektorens navninnstillinger. Viser gjeldende innstillinger for trådløst LAN. Viser modus for kommunikasjon over trådløst LAN. Viser DHCP-innstillinger. Viser IP-adressen. Viser subnetmasken. Viser standardportal. Viser DNS-serverens adresse. Viser MAC-adresse. Viser hvilken kanal som brukes for trådløst LAN. Viser innstillinger for datakryptering. Viser SSID som brukes av projektoren. Viser gjeldende overføringshastighet for trådløst LAN. Viser gjeldende innstillinger for kablet LAN. Viser DHCP-innstillinger. Viser IP-adressen. Viser subnetmasken. Viser standardportal. Viser DNS-serverens adresse. Viser MAC-adresse. 19

20 3.1 Webkontroll projektor (fortsatt) Nettverksinnstillinger Viser og konfigurerer nettverksinnstillinger. Punkt Generell konfigurasjon Projektornavn syslocation (SNMP) syscontact (SNMP) AMX D.D. (AMX Device Discovery) Konfigurerer innstillinger som er felles for trådløst og kablet LAN. Konfigurer navnet på projektoren. Lengden på projektornavnet kan være opp til 64 alfanumeriske karakterer. Bare alfabeter, nummer og følgende symboler kan }~ og mellomrom Et bestemt projektornavn er forhåndstilordnet som standard. Konfigurer posisjonen som det refereres til ved bruk av SNMP. Lengden på syslocation kan være opp til 255 alfanumeriske karakterer. Bare nummer 0-9 og alfabet a-z, A-Z kan brukes. Konfigurer kontaktinformasjonen som det refereres til ved bruk av SNMP. Lengden på syscontact kan være opp til 255 alfanumeriske karakterer. Bare nummer 0-9 og alfabet a-z, A-Z kan brukes. Konfigurer AMX Device Discovery-innstillingen fra kontrollere av AMX koblet til det samme nettverket. For detaljer om AMX Device Discovery, besøk AMX websiden. URL: (fortsetter på neste side) 20

21 3.1 Webkontroll projektor - Nettverksinnstillinger (fortsatt) Punkt Konfigurasjon trådløst nettverk Modus IP-konfigurasjon DHCP PÅ DHCP AV IP-adresse Subnettmaske Standard gateway DNS-serveradresse Kanal Kryptering WEP-nøkkel WPA-passfrase SSID (fortsetter på neste side) Konfigurerer innstillinger for trådløst LAN. Velg Ad-Hoc eller Infrastruktur. Konfigurerer nettverksinnstillinger. Aktiverer DHCP. Deaktiverer DHCP. Konfigurerer IP adressen når DHCP er slått av. Konfigurerer subnettmaske når DHCP er slått av. Konfigurerer standardportalen når DHCP er slått av. Konfigurerer DNS serveradressen. Velg fra en kanal fra 1 til 11 som skal brukes i Ad-Hocmodus. MERK Avhengig av landet du er i kan kanalene variere. I tillegg, og avhengig av landet eller området du er i kan du måtte bruke et trådløst nettverkskort som svarer til standardene i det respektive landet eller området. Velg koderingsmetode. Angi WEP-nøkkel. Det kan enten bruke ASCII-tegn eller heksadesimale tall når du angir WEP-nøkkel. Lengden av nøkkelen er definert som følger i henhold til WEP og tegnformater. Kryptering ASCII-tegn HEX-tall WEP 64bit 5 tegn 10 tegn WEP 128bit 13 tegn 26 tegn Inngang WPA-passfrase. Tilgjengelig antall karakterer er 8 til 63. Kun alfabet, nummer og følgene symboler kan [\]^_`{ }~ og mellomrom Velg en SSID fra listen. Hvis du trenger å stille inn din unike SSID,velg [Tilpass], og still så inn din egen SSID ved å følge reglene nedenfor. Maksimalt antall karakterer som kan settes inn er 32. Bare alfabeter, nummer og følgende symboler kan }~ og mellomrom 21

22 3.1 Webkontroll projektor - Nettverksinnstillinger (fortsatt) Punkt Konfigurasjon kablet nettverk IP-konfigurasjon DHCP PÅ DHCP AV IP-adresse Subnettmaske Standard gateway DNS-serveradresse Annen konfigurasjon Crestron e-control Konfigurerer innstillinger for kablet LAN. Konfigurerer nettverksinnstillinger. Aktiverer DHCP. Deaktiverer DHCP. Konfigurerer IP adressen når DHCP er slått av. Konfigurerer subnettmaske når DHCP er slått av. Konfigurerer standardportalen når DHCP er slått av. Konfigurerer DNS serveradressen. Konfigurerer andre nettverksinnstillinger. Angi om Crestron e-control skal brukes eller ikke. Hvis du velger Skru av, vil Innloggingsvindu for Webkontroll projektor vises, og det vil ikke vises et vindu med valgmuligheter ved starten av Webkontroll. Klikk [Bruk] -knappen for å lagre innstillingene. MERK De nye konfigureringsinnstillingene aktiveres etter at nettverksforbindelsen er startet opp igjen. Når konfigureringsinnstillingene er forandret må du starte nettverksforbindelsen på nytt. Du kan omstarte nettverksforbindelsen fra Nettverksomstart på hovedmenyen (&42). Hvis du kobler projektoren til et eksisterende nettverk, konsulter med en nettverk administrator før du innstiller serveradressen. WEP-nøkkel, WPA-passfrase og SSID innstillingene vil ikke stilles inn hvis det brukes ugyldige karakterer. Projektoren tillater ikke tilkobling til samme nettverk over både trådløst og kablet LAN. Angi ikke samme nettverksaddresse for både trådløst og kablet LAN. 22

23 3.1 Webkontroll projektor (fortsatt) Portinnstillinger Viser og konfigurerer kommunikasjons portalinnstillingene. Punkt Nettverkskontroll-port1 (Port:23) Konfigurerer kommandokontroll portal 1 (Por:23). Port åpen Klikk [Aktiver] kryss av i boksen for å bruke portal 23. Autentisering Klikk [Aktiver] kryss av i ruten når autentisitet kreves for denne portalen. Nettverkskontroll-port2 (Port:9715) Konfigurerer kommandokontroll portal 2 (Por:9715). Port åpen Klikk [Aktiver] kryss av i boksen for å bruke portal Autentisering Klikk [Aktiver] kryss av i ruten når autentisitet kreves for denne portalen. PJLink TM -port (Port:4352) Konfigurerer PJLink TM porten (Port:4352). Port åpen Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] for å ta I bruk port Autentisering Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] dersom autentifisering kreves for denne porten. Mitt bilde-port (Port:9716) Konfigurerer Mitt bilde-porten (Port:9716). Port åpen Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] for å ta I bruk port Autentisering Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] dersom autentifisering kreves for denne porten. Messenger-port (Port:9719) Konfigurerer Messenger-porten (Port:9719). Port åpen Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] for å ta I bruk port Autentisering Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] dersom autentifisering kreves for denne porten. (fortsetter på neste side) 23

24 3.1 Webkontroll projektor - Portinnstillinger (fortsatt) Punkt SNMP Port Port åpen Trap-adresse Last ned MIB-fil Nettverksbro-port Portnummer Konfigurerer SNMP portalen. Klikk [Aktiver] kryss av i boksen for å bruke portal SNMP. Konfigurerer destinasjonen for SNMP lås i IP format. Adressen tillater ikke bare IP-adresser, men også domenenavn dersom den gyldige DNS-serveren er stilt inn i Nettverksinnstillinger. Maksimal lengde på verts- eller domenenavn er 255 karakterer. Laster ned en MIB-fil fra projektoren. Konfigurerer Nettverk bro portnummer. Skriv inn portnummer. Untatt 41794, 9715, 9716, 9719, 9720, 5900, 5500, 4352, kan imellom 1024 of innstilles. Standard innstilling er satt til Klikk [Bruk] -knappen for å lagre innstillingene. MERK De endrede konfigurasjonsinnstillingene blir aktivert etter at du gjør omstart av nettverksforbindelsen. Når konfigurasjonsinnstillingene endres må nettverksforbindelsen startes om for å tre i kraft. Du kan omstarte nettverksforbindelsen fra Nettverksomstart på hovedmenyen (&42). 24

25 3.1 Webkontroll projektor (fortsatt) Postinnstillinger Viser og konfigurerer e-post adresseinnstillinger. Send post Punkt SMTP-serveradresse Avsenders e-postadresse Mottakers e-postadresse Klikk [Aktiver] kryss av i ruten for å bruke e-post funksjonen. Konfigurer betingelsene for å sende e-post under Alarminnstillinger. Konfigurerer adressen til postserver i IP-format. Adressen tillater ikke bare IP-adresser, men også domenenavn dersom den gyldige DNS-serveren er stilt inn i Nettverksinnstillinger. Maksimal lengde på verts- eller domenenavn er 255 karakterer. Konfigurerer senderens e-post adresse. Lengden på senderens e-postadresse kan være opp til 255 alfanumerisk karakterer. Konfigurerer e-postadressen til opp til fem mottakere. Du kan også spesifisere [til] eller [kopi] for hver adresse. Lengden på mottakerens e-postadresse kan være opp til 255 alfanumerisk karakterer. Klikk [Bruk]-knappen for å lagre innstillingene. MERK Du kan bekrefte om postinnstillingene virker riktig ved å bruke [Send testpost] -knappen Vennligst start Send postinnstillingen før du klikker [Send testpost]. Hvis du kobler projektoren til et eksisterende nettverk, konsulter med en nettverk administrator før du innstiller serveradressen. 25

CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN (Typenummer CP-A222WN, CP-A222WNM, CP-A302WN, CP-A302WNM, CP-AW252WN, CP-AW252WNM)

CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN (Typenummer CP-A222WN, CP-A222WNM, CP-A302WN, CP-A302WNM, CP-AW252WN, CP-AW252WNM) Prosjektør CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN (Typenummer CP-A222WN, CP-A222WNM, CP-A302WN, CP-A302WNM, CP-AW252WN, CP-AW252WNM) Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet.

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Projektor IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare

Detaljer

CP-CX301WN/CP-CW251WN/CP-CW301WN

CP-CX301WN/CP-CW251WN/CP-CW301WN Prosjektør CP-CX301WN/CP-CW251WN/CP-CW301WN Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner. For

Detaljer

CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505/ CP-AW2505/CP-AW3005

CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505/ CP-AW2505/CP-AW3005 Projektor CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505/ CP-AW2505/CP-AW3005 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner.

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Veiledning for hurtigstabling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Veiledning for hurtigstabling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Veiledning for hurtigstabling 020-000494-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) Veiledning

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerhåndbok - Nettverksveiledning 020-000608-01 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av denne prosjektøren. Denne

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 HVA ER ISH WEB SERVER...3 2 KONFIGURERING...4 2.1 IP-INNSTILLING...5 2.2 TILKOBLING

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Hurtigstart AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN NO Nettverksfunksjonsguide Sørg for at du leser Forsiktighetsregler og Forholdsregler under drift i Oppsettsguide -dokumentet som følger med dataprojektoren, og sørg for at du

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Har du mistet tilgangen til internett, kan du følge dette dokumentet for å prøve å løse problemet. Dette dokumentet forutsetter at du har norsk versjon av Windows

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret

Detaljer

Nettverkshåndbok NPD 5284-00 NO

Nettverkshåndbok NPD 5284-00 NO NPD 5284-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

604 wifi. WIFI- og internettfunksjoner

604 wifi. WIFI- og internettfunksjoner 604 wifi WIFI- og internettfunksjoner Tillegg til ARCHOS 504/604 Brukermanual Versjon 1.2 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen inneholder informasjon

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning Kamera Dome-nettverkskamera Hurtigveiledning Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD412F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD412FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD424F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD42FWD-(I)(Z)(H)(S) UD.6L0201B118A01EU

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Hvis leverandøren ikke kan konfigureres med oppsettsveiviseren, kontakt leverandøren din for riktige innstillinger

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning.

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning. Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1004A Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON EMP-1810 http://no.yourpdfguides.com/dref/1121475

Din bruksanvisning EPSON EMP-1810 http://no.yourpdfguides.com/dref/1121475 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer