Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning"

Transkript

1 Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner. For riktig bruk av dette produktet, vennligst se denne brukermanualen og de andre manualene for dette produktet. ADVARSEL Før bruk av dette produktet må du være nøye med å lese alle håndbøkene for produktet. Etter å ha lest dem bør de oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse. Muligheter Denne projektoren har en nettverksfunksjon med følgende hovedegenskaper. ü Nettverkspresentasjon: lar projektoren vise bilder fra din Datamaskin gjennom et nettverk. (&15) ü Webkontroll: lar deg overvåke og kontrollere projektoren fra en Datamaskin gjennom et nettverk. (&16) ü Mitt bilde: lar projektoren lagre opp til fire stillbilder og vise dem. (&52) ü Messenger: lar projektoren vise tekst som er sendt fra en Datamaskin gjennom et nettverk. (&53) ü Nettverk bro: lar deg kontrollere en ekstern enhet gjennom fra en Datamaskin gjennom projektoren. (&54) MERK Informasjonen i denne håndboken kan endres uten forvarsel. Illustrasjonene i denne håndboken er ment som illustrasjoner. De kan avvike noe fra projektoren din. Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som måtte finnes i håndboken. Reproduksjon, overføring eller kopiering av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten forut skriftlig godkjenning. Varemerkebekreftelse Microsoft, Internet Explorer, Windows, Windows Vista og Aero er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i U.S. og/eller andre land. Adobe og Flash er registrerte varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated. Pentium er et registrert varemerke som tilhører Intel Corporation. JavaScript er et registrert varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc. HDMI TM, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. Crestron, Crestron e-control, e-control, Crestron RoomView og RoomView TM er varemerker eller registrerte varemerker for Crestron Electronics, Inc. i USA og andre land. Varemerket PJLink er et varemerke som anvendes som varemerkerettigheter i Japan, USA og andre land om områder. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 1

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forsiktig Tilkobling til nettverket Systemkrav Påkrevet utstyrsklargjøring Maskinvare og programvarekrav for datamaskin Hurtigtilkobling Manuell innstilling av nettverkstilkobling - Fast LAN Utstyrstilkobling Nettverksinnstillinger Innstilling for Internettalternativer Manuell innstilling av nettverkstilkobling -Trådløs LAN Forberedelse for trådløs LAN- tilkobling Oppsett av trådløs LAN- tilkobling Nettverkspresentasjon Webkontroll Webkontroll projektor Logginn Nettverksinformasjon Nettverksinnstillinger Portinnstillinger Postinnstillinger Alarminnstillinger Planinnstillinger Dato/tid-innstillinger Sikkerhetsinnstillinger Projektorkontroll Fjernkontroll Projektorstatus Nettverksomstart Crestron e-control Main-vindu Tools-vindu Info-vindu Help Desk-vindu Nødmelding Funksjoner for Mitt bilde Budbringerfunksjon

3 Innholdsfortegnelse 6. Funksjon for nettverksbro Koble til apparater Oppsett av kommunikasjon Kommunikasjonsport Overførings metodo HALV DUPLEKS FULL-DUPLEKS Andre funksjoner E-postvarsler Projektorbehandling ved bruk av SNMP Hendelsesplanlegging Kommandokontroll via nettverket Crestron RoomView Feilsøking Garanti og etter-salg-service

4 Forsiktig Forsiktig Den spesifiserte trådløs USB-adapter, som selges som valgfritt tilbehør, er nødvendig for å bruke denne projektorens trådløse nettverksfunksjon. For forholdsregler i henhold til standarder og lover henvises det til dokumentene som følger med adapteren. [Forholdsregler når trådløs USB-adapter plugges inn og ut] Før du plugger inn eller tar ut trådløs USB-adapter fra projektoren, skru av projektoren og trekk strømledningen ut av stikkontakten. Ikke rør trådløs USB-adapter som er koblet til projektoren mens projektoren mottar strøm. Bruk ikke skjøteledning eller forlengingsenhet når adapteren kobles til projektoren. [Sikringstiltak ved bruk av trådløst LAN] Det anbefales at sikkerhetsinnstillinger, slik som SSID og KRYPTERING, spesifiseres ved bruk av kommunikasjon over trådløst LAN. Hvis sikkerhetsinnstillinger ikke spesifiseres kan uvedkommende få adgang til innholdet, eller det kan forekomme uautorisert tilgang til systemet. For nærmere informasjon om sikkerhetsinnstillinger for trådløst LAN henvises det til 3.1 Webkontroll projektor eller &NETTVERKmenyen i Bruksveiledning. FORSIKTIG IEEE802.11b/g/n trådløs USB-adapter, som er valgfritt tilbehør, bruker radiofrekvensbåndet 2,4 GHz. Du trenger ikke en radiolisens for å bruke adapteren, men du bør være klar over følgende: MÅ IKKE BRUKE I NÆRHETEN AV FØLGENDE! Mikrobølgeovner Industrielle, vitenskapelige eller medisinske apparater Angitte laveffekts radiostasjoner Interne radiostasjoner Bruk av trådløs USB-adapter nær det ovennevnte kan forårsake radiointerferens, noe som kan føre til senket overføringshastighet eller avbrudd, og til og med funksjonsfeil i apparater som pacemakere. Avhengig av stedet der trådløs USB-adapter brukes kan det forekomme interferens med radiobølger, noe som kan føre til senket overføringshastighet eller kommunikasjonsbrudd. Vær spesielt oppmerksom på at bruk av trådløs USB-adapter på steder der det er brukt stål, andre metaller eller sement innebærer sannsynlighet for interferens med radiobølger. Tilgjengelige kanaler trådløs USB-adapter bruker radiofrekvensbåndet 2,4 GHz, men avhengig av hvilket land eller region du befinner deg i kan det være begrenset hvilke kanaler du kan bruke. Ta kontakt med forhandleren din for å få informasjon om hvilke kanaler som kan brukes. Å ta med trådløs USB-adapter (valgfritt tilbehør) ut av landet eller regionen du bor i og bruke det der, kan medføre brudd på radiolovene i det aktuelle landet eller regionen. 4

5 1. Tilkobling til nettverket 1.1 Systemkrav 1. Tilkobling til nettverket Påkrevet utstyrsklargjøring Følgende utstyr er nødvendig for å koble projektoren til datamaskinen via nettverket. Standard Projektor: 1 enhet, Datamaskin: minimum 1 stk Avhengig av hvordan du ønsker og tilkobles 1) For fast tilkobling *1 LAN ledning (CAT-5 eller bedre): 1 del 2) For trådløs tilkobling *2 - Projektorside IEEE802.11b/g/n Trådløs USB-adapter (alternativ: USB-WL-11N): 1 enhet - Datamaskinside IEEE802.11b/g/n trådløst LAN-utstyr: 1 enhet for hver *3 *1: Systemet for å bruke nettverksfunksjonen til projektoren krever kommunikasjonsmiljøet 100Base-TX eller 10Base-T. *2: Et tilknytningspunkt kreves når den trådløse LAN tilkoblingen brukes som Infrastruktur-modus. *3: Avhengig av hvilken type enhet for trådløst nettverk og datamaskin du bruker, kan det være at projektoren ikke er i stand til å kommunisere skikkelig med datamaskinen din, selv om datamaskinen er utstyrt med innebygd trådløs LAN-funksjon. For å eliminere kommunikasjonsproblemer vær vennlig og bruk en Wi-Fi godkjent trådløs nettverksenhet Maskinvare og programvarekrav for datamaskin For å koble datamaskinen din til projektoren og bruke projektorens nettverksfunksjoner, må datamaskinen din oppfylle følgende krav. ü OS: En av de følgende. Windows XP Home Edition /Professional Edition Windows Vista Home Basic /Home Premium /Business /Ultimate /Enterprise Windows 7 Starter /Home Basic /Home Premium /Professional /Ultimate / Enterprise Windows 8 Windows 8 Pro/Enterprise ü CPU: Pentium 4 (2.8 GHz eller høyere) ü Grafikkort: 16 bit, XGA eler høyere * Når du bruker LiveVewer er det anbefalt at skjermoppløsningen på din Datamaskin settes til 1024 x 768. ü Minne: 512 MB eller høyere ü Plass på harddisken: 100 MB eller høyere ü Nettsøker: Internet Explorer 6.0 eller høyere ü CD-ROM/DVD-ROM driver 5

6 1. Tilkobling til nettverket 1.1 Systemkrav (fortsatt) MERK Nettverkskommunikasjonskontrollen er utkoblet mens projektoren er i standbymodus, om STANDBYMODUS-valget er satt til SPARING. Vennligst kobl nettverkskommunikasjon til projektoren etter å ha satt STANDBYMODUS til NORMAL. (&OPPSETT-meny i Bruksveiledning) Du kan få siste versjon av programvaren for projektorens nettverksfunksjoner og oppdatert informasjon om produktet fra nettstedet til Hitachi. (http://www.hitachiamerica.us/projectors eller 1.2 Hurtigtilkobling Live Viewer støtter hurtig og enkel tilknytning til nettverket. Når du bruker nettverksfunksjonene anbefales det at du installerer LiveViewer på datamaskinen din. For nærmere informasjon henvises det til bruksanvisningen for LiveViewer. ei tilfellet du ikke ønsker å bruke Live Viewer eller du ikke kan bruke den av en eller annen grunn, fortsett til manuell innstilling, punkt 1.3 for fast LAN (&7) og punkt 1.4 for trådløs LAN. (&11) 6

7 1. Tilkobling til nettverket 1.3 Manuell innstilling av nettverkstilkobling - Fast LAN - Denne seksjonen forklarer hvordan du setter den opp manuelt Utstyrstilkobling Koble sammen projektoren og datamaskinen med en LAN-kabel. * Før du tilkobler til et eksisterende nettverk, må du kontakte nettverksadministratoren. Sjekk deretter følgende innstillinger på datamaskinen Nettverksinnstillinger Dette er forklaringen om tilkoblingsinnstillingene til nettverket for Windows 7 og Internet Explorer. 1) Logg på Windows 7 med myndighet som administrator. Administratormyndighet er kontoen som har tilgang på alle funksjoner. 2) Åpne Kontrollpanel fra Start -menyen. 3) Åpne Vis nettverksstatus og -oppgaver i Nettverk og Internett. Når ikonene i vinduet Kontrollpanel vises, klikk Nettverks- og delingssenter. 4) Klikk Endre innstillinger for nettverkskort i menyen på venstre side av vinduet Nettverksog delingssenter. (fortsetter på neste side) 7

8 1. Tilkobling til nettverket 1.3 Manuell innstilling av nettverkstilkobling - Fast LAN - (fortsatt) 5) Høyreklikk på Lokal tilkobling for å åpne menyen, og velg Egenskaper. 6) Velg Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4) og klikk [Egenskaper]. 7) Velg Bruk følgende IP-adresse og konfigurer IP-adresse, Nettverksmaske og Standard gateway for datamaskinen i henhold til dette. Hvis det finnes en DHCP-tjener i nettverket, kan du velge Motta IP-adresse automatisk slik at IP-adresse settes automatisk. Når du er ferdig med innstillingene, klikk [OK] for å lukke vinduet. (fortsetter på neste side) 8

9 1. Tilkobling til nettverket 1.3 Manuell innstilling av nettverkstilkobling - Fast LAN - (fortsatt) [Om IP-adresse] Manuell instilling Nettverksadressedelen av IP-adressen i innstillingene på datamaskinen din må være den samme som i innstillingene på projektoren. Dessuten kan ikke IPadressen til datamaskinen overlappe med IP-adressene til andre enheter i samme nettverk, inkludert projektoren. For eksempel Projektorens innstillinger er som følger. IP-adresse: Subnet mask: (Nettverksadresse: i dette tilfellet) Angi derfor datamaskinens IP-adresse som følger. IP-adresse: xxx (xxx viser desimaltall.) Subnet mask: (Nettverksadresse: i dette tilfellet) Velg et tall fra 1 til 254 for xxx uten å gjenta tallet for noe annet utstyr. I dette tilfelle, siden IP-adressen til projektoren er , angi en innstilling mellom 1 og 253 for datamaskinen. MERK kan ikke brukes som IP-adresse. Projektorens IP-adresse kan endres ved å bruke konfigureringsfunksjonen via en nettsøker. (&22) Hvis projektoren og datamaskinen er i samme nettverk (dvs samme nettverksadresse), kan du la feltet for standard gateway stå tomt. Når projektoren og datamaskinen er i forskjellige nettverk, må standard gateway angis. Kontakt nettverksadministratoren med nøyaktig informasjon. Automatisk innstilling Når det finnes en DHCP-tjener i det tilkoblede nettverket, er det mulig å angi en IP-adresse for projektoren og datamaskinen automatisk. * DHCP er forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol som har funksjonen å gi de innstillingene som kreves for nettverk, som IP-adresse fra server til klient. En server som har DHCP-funksjon kalles DHCP-server. (fortsetter på neste side) 9

10 1. Tilkobling til nettverket 1.3 Manuell innstilling av nettverkstilkobling - Fast LAN - (fortsatt) Innstilling for Internettalternativer 1) Klikk på Alternativer for Internett i vinduet Nettverks- og delingssenter for å åpne vinduet Egenskaper for Internett. 2) Klikk på Tilkoblinger fanen klikk deretter [LAN-innstillinger] knappen for å åpne Innstillinger for lokalnett (LAN). 3) Fjern alle avkryssede ruter i vinduet for Innstillinger for lokalnett (LAN). Når du er ferdig med innstillingene, klikk [OK] for å lukke vinduet. 10

11 1. Tilkobling til nettverket 1.4 Manuell innstilling av nettverkstilkobling -Trådløs LAN- Ved å bruke den spesifiserte trådløs USB-adapter (valgfritt tilbehør) på projektoren kan projektoren og datamaskinen kommunisere både i Ad-Hoc- og Infrastrukturmodus. Denne seksjonen skal forklare hvordan du setter opp trådløse LAN-koblinger manuelt Forberedelse for trådløs LAN- tilkobling Fig a Uten tilknytningspunkt for kommunikasjon (Ad-Hoc) Fig b Med et tilknytningspunkt for kommunikasjon (Infrastruktur) * Ad-Hoc er en av de trådløse LAN kommunikasjonsmetodene som er uten et tilknytningspunkt for kommunikasjon. * Infrastruktur er en av de trådløse LAN kommunikasjonsmetodene som har et tilknytningspunkt for kommunikasjon. Hvis bestemte mengder med utstyr brukes er denne modusen effektiv. Hvi du kommuniserer med det eksisterende nettverket, kontakt nettverksadministratoren. Først plugges den trådløse USB-adapteren inn i en av USB TYPE A-portene. (& Tilkopling av utstyr i Bruksveiledning) Deretter settes datamaskinen opp for trådløs kommunikasjon. Når datamaskinen har innebygd IEEE802.11b/g/n trådløs LAN-enhet, aktiver denne og deaktiver andre nettverkskoblinger. Hvis det ikke finnes en innebygd trådløs LAN-enhet i datamaskinen, koble til en IEEE802.11b/g/n trådløst LANenhet og installer enhetens driver. (For nærmere informasjon henvises det til bruksanvisningen for datamaskinen og trådløst LAN-enheten.) 11

12 1. Tilkobling til nettverket 1.4 Manuell innstilling av nettverkstilkobling -Trådløs LAN- (fortsatt) Oppsett av trådløs LAN- tilkobling Bruk av trådløs LAN-funksjon for standard Windows 7. Trådløs LAN- standardinnstillinger for projektoren er som følger. Tilkoblingskontroll : Ad-Hoc SSID : wireless Kanal : 1 Koderingsnivå : Ingen IP-adresse : * Du kan endre disse innstillingene gjennom en nettleser på datamaskinen din eller fra menyen på projektoren. Gå til punktet Nettverksinnstillinger (&21) eller NETTVERK-meny i Bruksveiledning. 1) Velg Endre innstillinger for nettverkskort fra menyen i venstre kant av vinduet Nettverksog delingssenter. 2) Høyreklikk på Trådløs nettverkstilkobling for å åpne menyen, og velg Egenskaper. 3) Velg Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4) og klikk [Egenskaper]. (fortsetter på neste side) 12

13 1. Tilkobling til nettverket 1.4 Manuell innstilling av nettverkstilkobling -Trådløs LAN- (fortsatt) 4) Velg Bruk følgende IP-adresse og konfigurer IP-adresse, Nettverksmaske og Standard gateway for datamaskinen i henhold til dette. Når du er ferdig med innstillingene, klikk [OK] for å lukke vinduet. [Om IP-adresse] Nettverksadressedelen av IP-adressen i innstillingene på datamaskinen din må være den samme som i innstillingene på projektoren. Dessuten kan ikke IPadressen til datamaskinen overlappe med IP-adressene til andre enheter i samme nettverk, inkludert projektoren. For eksempel Projektorens innstillinger er som følger. IP-adresse: Subnet mask: (Nettverksadresse: i dette tilfellet) Angi derfor datamaskinens IP-adresse som følger. IP-adresse: xxx (xxx viser desimaltall.) Subnet mask: (Nettverksadresse: i dette tilfellet) Velg et tall fra 1 til 254 for xxx uten å gjenta tallet for noe annet utstyr. I dette tilfelle, siden IP-adressen til projektoren er , angi en innstilling mellom 1 og 253 for datamaskinen. MERK kan ikke brukes som IP-adresse. Projektorens IP-adresse kan endres ved å bruke konfigureringsfunksjonen via en nettsøker. (&21) Hvis projektoren og datamaskinen er i samme nettverk (dvs samme nettverksadresse), kan du la feltet for standard gateway stå tomt. Når projektoren og datamaskinen er i forskjellige nettverk, må standard gateway angis. Kontakt nettverksadministratoren med nøyaktig informasjon. (fortsetter på neste side) 13

14 1. Tilkobling til nettverket 1.4 Manuell innstilling av nettverkstilkobling -Trådløs LAN- (fortsatt) 5) Høyreklikk på Trådløs nettverkstilkobling for å åpne menyen, og velg Koble til/fra. 6) I listen over tilgjengelige trådløse nettverk velger du projektorens SSID (standardverdi wireless ), og klikker [Koble til]. Hvis du har aktivert kryptering vil det vises et vindu der du bes om å oppgi krypteringsnøkkelen. Angi den forhåndsinnstilte nøkkelen. 7) Når koblingen er opprettet vil det stå Tilkoblet til høyre for SSID. 14

15 2. Nettverkspresentasjon 2. Nettverkspresentasjon Projektoren kan vise eller spille av skjermbilder fra datamaskinen og lyddata som sendes gjennom nettverket. Denne funksjonen med presentasjon over nettverk hjelper deg med å gjennomføre presentasjoner og konferanser på en smidig måte. Trådløs LAN Fast LAN For å bruke Nettverkspresentasjon trengs det en egen applikasjon kalt LiveViewer. Denne kan installeres fra CD-en med programvare som følger med produktet. Du kan også laste ned nyeste versjon og relevant informasjon fra Hitachi-nettstedet (http://www.hitachi-america.us/projectors eller For nærmere informasjon om Nettverkspresentasjon og instrukser for installering av LiveViewer henvises det til bruksanvisningen for LiveViewer. For å starte nettverkspresentasjonen, velg LAN-port som inngangskilde på projektoren og klikker på Starter fangstknappen på LiveVewer. "LiveViewer" -funksjonsbruk er avhengig av modellen du bruker. Hvis du ønsker å bruke den siste nedlastede "LiveViewer" vennligst henvis til riktig gruppegjenstand I brukerhåndboken for "LiveViewer". Denne modellen vil være i gruppe G. 15

16 3. Webkontroll Du kan justere eller kontrollere projektoren via et nettverk fra en nettsøker på en Datamaskin som er tilknyttet samme nettverket. MERK Internet Explorer 6.0 eller senere kreves. Hvis JavaScript ikke er aktivisert i nettsøkerkonfigureringene må du slå på JavaScript for å kunne bruke projektornettsidene ordentlig. Det er anbefalt at alle nettsøkeroppdateringene er installert. Hvis data overføres over trådløst og kablet LAN samtidig, vil projektoren kanskje ikke være i stand til å behandle dataene korrekt. Gå til følgende for konfigurering eller kontroll av projektoren via nettsøkeren. Sørg for at datamaskinen og projektoren er tilkoblet via nettverk, og start deretter nettleseren. Angi projektorens IP-adresse i nettleserens inntastingsfelt for URL som i eksempelet nedenfor, og trykk deretter på Enter-tasten eller -knappen. Eksempel: Hvis IP adressen på projektoren er stilt inn på : Skriv inn på adresselinjen på nettsøkeren og trykk Enter-tasten eller klikk -knappen. Hvis korrekt URL angis og projektoren og datamaskinen din er korrekt koblet til samme nettverk, vil vinduet med valgmuligheter illustrert til høyre vises. Du kan velge mellom Webkontroll projektor eller Crestron e-control som redskap for kontroll av projektoren. Klikk på én av dem. For nærmere informasjon henvises det til 3.1 Webkontroll projektor (&18) eller 3.2 Crestron e-control. (&43) (fortsetter på neste side) 16

17 MERK Ikke prøv å kontrollere projektoren med projektorens meny eller fjernkontroll og via webkontroll samtidig. Det kan føre til operasjonelle feil i projektoren. Hvis Crestron e-control i Nettverksinnstillinger (&22) er stilt til Skru av, vil vinduet med valgmuligheter over ikke vises, men Innloggingsvindu for Webkontroll projektor vises. Crestron e-control er laget med Flash. Du må ha Adobe Flash Player installert på datamaskinen din for å bruke Crestron e-control. 17

18 3.1 Webkontroll projektor Logginn For å bruke funksjonen Webkontroll projektor må du logge inn med navn og passord. Under er standardinnstilingene fra fabrikken for brukernavn og passord. Brukernavn Passord Administrator <blank> Innloggingsvindu Skriv inn brukernavn og passord og klikk så på [OK]. Hvis du logger deg på, vil skjermen under bli vist. Hovedmeny Klikk på den ønskede bruken eller konfigurasjonen i hovedmenyen. MERK Språket som brukes på skjermen til Web Control er det samme som det på OSD på projektoren. Hvis du ønsker å endre det, må du endre språket til OSD på projektoren. (&SKJERM-meny i Bruksveiledning) 18

19 3.1 Webkontroll projektor (fortsatt) Nettverksinformasjon Viser projektorens nettverks og konfigureringsinnstillinger. Punkt Generell informasjon Projektornavn Informasjon om trådløst nettverk Modus DHCP IP-adresse Subnettmaske Standard gateway DNS-serveradresse MAC-adresse Kanal Kryptering SSID Hastighet Informasjon om kablet nettverk DHCP IP-adresse Subnettmaske Standard gateway DNS-serveradresse MAC-adresse Viser informasjon som er felles for trådløst og kablet LAN. Viser projektorens navninnstillinger. Viser gjeldende innstillinger for trådløst LAN. Viser modus for kommunikasjon over trådløst LAN. Viser DHCP-innstillinger. Viser IP-adressen. Viser subnetmasken. Viser standardportal. Viser DNS-serverens adresse. Viser MAC-adresse. Viser hvilken kanal som brukes for trådløst LAN. Viser innstillinger for datakryptering. Viser SSID som brukes av projektoren. Viser gjeldende overføringshastighet for trådløst LAN. Viser gjeldende innstillinger for kablet LAN. Viser DHCP-innstillinger. Viser IP-adressen. Viser subnetmasken. Viser standardportal. Viser DNS-serverens adresse. Viser MAC-adresse. 19

20 3.1 Webkontroll projektor (fortsatt) Nettverksinnstillinger Viser og konfigurerer nettverksinnstillinger. Punkt Generell konfigurasjon Projektornavn syslocation (SNMP) syscontact (SNMP) AMX D.D. (AMX Device Discovery) Konfigurerer innstillinger som er felles for trådløst og kablet LAN. Konfigurer navnet på projektoren. Lengden på projektornavnet kan være opp til 64 alfanumeriske karakterer. Bare alfabeter, nummer og følgende symboler kan }~ og mellomrom Et bestemt projektornavn er forhåndstilordnet som standard. Konfigurer posisjonen som det refereres til ved bruk av SNMP. Lengden på syslocation kan være opp til 255 alfanumeriske karakterer. Bare nummer 0-9 og alfabet a-z, A-Z kan brukes. Konfigurer kontaktinformasjonen som det refereres til ved bruk av SNMP. Lengden på syscontact kan være opp til 255 alfanumeriske karakterer. Bare nummer 0-9 og alfabet a-z, A-Z kan brukes. Konfigurer AMX Device Discovery-innstillingen fra kontrollere av AMX koblet til det samme nettverket. For detaljer om AMX Device Discovery, besøk AMX websiden. URL: (fortsetter på neste side) 20

21 3.1 Webkontroll projektor - Nettverksinnstillinger (fortsatt) Punkt Konfigurasjon trådløst nettverk Modus IP-konfigurasjon DHCP PÅ DHCP AV IP-adresse Subnettmaske Standard gateway DNS-serveradresse Kanal Kryptering WEP-nøkkel WPA-passfrase SSID (fortsetter på neste side) Konfigurerer innstillinger for trådløst LAN. Velg Ad-Hoc eller Infrastruktur. Konfigurerer nettverksinnstillinger. Aktiverer DHCP. Deaktiverer DHCP. Konfigurerer IP adressen når DHCP er slått av. Konfigurerer subnettmaske når DHCP er slått av. Konfigurerer standardportalen når DHCP er slått av. Konfigurerer DNS serveradressen. Velg fra en kanal fra 1 til 11 som skal brukes i Ad-Hocmodus. MERK Avhengig av landet du er i kan kanalene variere. I tillegg, og avhengig av landet eller området du er i kan du måtte bruke et trådløst nettverkskort som svarer til standardene i det respektive landet eller området. Velg koderingsmetode. Angi WEP-nøkkel. Det kan enten bruke ASCII-tegn eller heksadesimale tall når du angir WEP-nøkkel. Lengden av nøkkelen er definert som følger i henhold til WEP og tegnformater. Kryptering ASCII-tegn HEX-tall WEP 64bit 5 tegn 10 tegn WEP 128bit 13 tegn 26 tegn Inngang WPA-passfrase. Tilgjengelig antall karakterer er 8 til 63. Kun alfabet, nummer og følgene symboler kan [\]^_`{ }~ og mellomrom Velg en SSID fra listen. Hvis du trenger å stille inn din unike SSID,velg [Tilpass], og still så inn din egen SSID ved å følge reglene nedenfor. Maksimalt antall karakterer som kan settes inn er 32. Bare alfabeter, nummer og følgende symboler kan }~ og mellomrom 21

22 3.1 Webkontroll projektor - Nettverksinnstillinger (fortsatt) Punkt Konfigurasjon kablet nettverk IP-konfigurasjon DHCP PÅ DHCP AV IP-adresse Subnettmaske Standard gateway DNS-serveradresse Annen konfigurasjon Crestron e-control Konfigurerer innstillinger for kablet LAN. Konfigurerer nettverksinnstillinger. Aktiverer DHCP. Deaktiverer DHCP. Konfigurerer IP adressen når DHCP er slått av. Konfigurerer subnettmaske når DHCP er slått av. Konfigurerer standardportalen når DHCP er slått av. Konfigurerer DNS serveradressen. Konfigurerer andre nettverksinnstillinger. Angi om Crestron e-control skal brukes eller ikke. Hvis du velger Skru av, vil Innloggingsvindu for Webkontroll projektor vises, og det vil ikke vises et vindu med valgmuligheter ved starten av Webkontroll. Klikk [Bruk] -knappen for å lagre innstillingene. MERK De nye konfigureringsinnstillingene aktiveres etter at nettverksforbindelsen er startet opp igjen. Når konfigureringsinnstillingene er forandret må du starte nettverksforbindelsen på nytt. Du kan omstarte nettverksforbindelsen fra Nettverksomstart på hovedmenyen (&42). Hvis du kobler projektoren til et eksisterende nettverk, konsulter med en nettverk administrator før du innstiller serveradressen. WEP-nøkkel, WPA-passfrase og SSID innstillingene vil ikke stilles inn hvis det brukes ugyldige karakterer. Projektoren tillater ikke tilkobling til samme nettverk over både trådløst og kablet LAN. Angi ikke samme nettverksaddresse for både trådløst og kablet LAN. 22

23 3.1 Webkontroll projektor (fortsatt) Portinnstillinger Viser og konfigurerer kommunikasjons portalinnstillingene. Punkt Nettverkskontroll-port1 (Port:23) Konfigurerer kommandokontroll portal 1 (Por:23). Port åpen Klikk [Aktiver] kryss av i boksen for å bruke portal 23. Autentisering Klikk [Aktiver] kryss av i ruten når autentisitet kreves for denne portalen. Nettverkskontroll-port2 (Port:9715) Konfigurerer kommandokontroll portal 2 (Por:9715). Port åpen Klikk [Aktiver] kryss av i boksen for å bruke portal Autentisering Klikk [Aktiver] kryss av i ruten når autentisitet kreves for denne portalen. PJLink TM -port (Port:4352) Konfigurerer PJLink TM porten (Port:4352). Port åpen Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] for å ta I bruk port Autentisering Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] dersom autentifisering kreves for denne porten. Mitt bilde-port (Port:9716) Konfigurerer Mitt bilde-porten (Port:9716). Port åpen Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] for å ta I bruk port Autentisering Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] dersom autentifisering kreves for denne porten. Messenger-port (Port:9719) Konfigurerer Messenger-porten (Port:9719). Port åpen Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] for å ta I bruk port Autentisering Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] dersom autentifisering kreves for denne porten. (fortsetter på neste side) 23

24 3.1 Webkontroll projektor - Portinnstillinger (fortsatt) Punkt SNMP Port Port åpen Trap-adresse Last ned MIB-fil Nettverksbro-port Portnummer Konfigurerer SNMP portalen. Klikk [Aktiver] kryss av i boksen for å bruke portal SNMP. Konfigurerer destinasjonen for SNMP lås i IP format. Adressen tillater ikke bare IP-adresser, men også domenenavn dersom den gyldige DNS-serveren er stilt inn i Nettverksinnstillinger. Maksimal lengde på verts- eller domenenavn er 255 karakterer. Laster ned en MIB-fil fra projektoren. Konfigurerer Nettverk bro portnummer. Skriv inn portnummer. Untatt 41794, 9715, 9716, 9719, 9720, 5900, 5500, 4352, kan imellom 1024 of innstilles. Standard innstilling er satt til Klikk [Bruk] -knappen for å lagre innstillingene. MERK De endrede konfigurasjonsinnstillingene blir aktivert etter at du gjør omstart av nettverksforbindelsen. Når konfigurasjonsinnstillingene endres må nettverksforbindelsen startes om for å tre i kraft. Du kan omstarte nettverksforbindelsen fra Nettverksomstart på hovedmenyen (&42). 24

25 3.1 Webkontroll projektor (fortsatt) Postinnstillinger Viser og konfigurerer e-post adresseinnstillinger. Send post Punkt SMTP-serveradresse Avsenders e-postadresse Mottakers e-postadresse Klikk [Aktiver] kryss av i ruten for å bruke e-post funksjonen. Konfigurer betingelsene for å sende e-post under Alarminnstillinger. Konfigurerer adressen til postserver i IP-format. Adressen tillater ikke bare IP-adresser, men også domenenavn dersom den gyldige DNS-serveren er stilt inn i Nettverksinnstillinger. Maksimal lengde på verts- eller domenenavn er 255 karakterer. Konfigurerer senderens e-post adresse. Lengden på senderens e-postadresse kan være opp til 255 alfanumerisk karakterer. Konfigurerer e-postadressen til opp til fem mottakere. Du kan også spesifisere [til] eller [kopi] for hver adresse. Lengden på mottakerens e-postadresse kan være opp til 255 alfanumerisk karakterer. Klikk [Bruk]-knappen for å lagre innstillingene. MERK Du kan bekrefte om postinnstillingene virker riktig ved å bruke [Send testpost] -knappen Vennligst start Send postinnstillingen før du klikker [Send testpost]. Hvis du kobler projektoren til et eksisterende nettverk, konsulter med en nettverk administrator før du innstiller serveradressen. 25

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerhåndbok - Nettverksveiledning 020-000608-01 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av denne prosjektøren. Denne

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN NO Nettverksfunksjonsguide Sørg for at du leser Forsiktighetsregler og Forholdsregler under drift i Oppsettsguide -dokumentet som følger med dataprojektoren, og sørg for at du

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Bruksanvisning. SL50i

Bruksanvisning. SL50i Bruksanvisning SL50i A) Sett forfra B) Sett bakfra Helpline België/Belgique/Belgien/ 02 275 0701 Luxemburg/Luxembourg 26 84 3000 Danmark 35 25 87 61 Deutschland 0696 698 4712 España 9 17 45 62 46 France

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene Manual for Acer projektor PD724/PD726-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best

Detaljer

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brukerhåndbok 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhetsbehandling 4 Adressebehandlingsverktøy 5 Administrasjon

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer

Din bruksanvisning LG N1A1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3913253

Din bruksanvisning LG N1A1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3913253 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG N2R1DD1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG N2R1DD1 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

Brukerinfo...2. Innledning...7

Brukerinfo...2. Innledning...7 Innholdsfortegnelse Brukerinfo...2 Sikkerhetsinformasjon... 2 Klasse B-utslippsgrenser... 2 Viktig sikkerhetsinstruksjon... 2 Forholdsregler... 4 Øyesikkerhetsadvarsler... 6 Innledning...7 Produktets funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player BRUKERMANUAL Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger. BP735 P/NO : MFL68164561_1.0 www.lg.com 2

Detaljer

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning SMART Board 480i6 Interaktivt tavlesystem Konfigurering og brukerveiledning FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til kapittel

Detaljer

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne

Detaljer