CP-CX301WN/CP-CW251WN/CP-CW301WN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CP-CX301WN/CP-CW251WN/CP-CW301WN"

Transkript

1 Prosjektør CP-CX301WN/CP-CW251WN/CP-CW301WN Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner. For riktig bruk av dette produktet, vennligst se denne brukermanualen og de andre manualene for dette produktet. ADVARSEL Før bruk av dette produktet må du være nøye med å lese alle håndbøkene for produktet. Etter å ha lest dem bør de oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse. Muligheter Denne prosjektøren har en nettverksfunksjon med følgende hovedegenskaper. ü Nettverkspresentasjon: lar projektoren vise bilder fra din Datamaskin gjennom et nettverk. (&77) ü Webkontroll: lar deg overvåke og kontrollere projektoren fra en Datamaskin gjennom et nettverk. (&38) ü Mitt bilde: lar projektoren lagre opp til fire stillbilder og vise dem. (&81) ü Messenger: lar projektoren vise tekst som er sendt fra en Datamaskin gjennom et nettverk. (&83) ü Nettverk bro: lar deg kontrollere en ekstern enhet gjennom fra en Datamaskin gjennom projektoren. (&86) MERK Informasjonen i denne håndboken kan endres uten forvarsel. Illustrasjonene i denne håndboken er ment som illustrasjoner. De kan avvike noe fra prosjektoren din. Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som måtte finnes i håndboken. Reproduksjon, overføring eller kopiering av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten forut skriftlig godkjenning. 1

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forsiktig Nettverksfunksjon Webkontroll Nettverkspresentasjon Funksjoner for Mitt bilde Budbringerfunksjon Funksjon for nettverksbro Andre funksjoner E-postvarsler Prosjektørbehandling ved bruk av SNMP Hendelsesplanlegging Kommandokontroll via nettverket Tilkobling til nettverket Systemkrav Tilkobling via kablet LAN Tilkoblingsoppsett av kablet LAN Tilkobling via trådløst LAN Tilkobling i Enkelt tilgangspunkt-modus Tilkobling i infrastrukturmodus Applikasjoner NETTVERK-meny Webkontroll Webkontroll projektor Logginn Nettverksinformasjon Nettverksinnstillinger Portinnstillinger Postinnstillinger Alarminnstillinger Planinnstillinger Dato/tid-innstillinger Sikkerhetsinnstillinger Projektorkontroll Fjernkontroll Projektorstatus Nettverksomstart Tilkoblingstest

3 Innholdsfortegnelse 3.2 Crestron e-control Main-vindu Tools-vindu Info-vindu Help Desk-vindu Nødmelding Nettverkspresentasjon Skisse Visningsmodus Enkelt PC-modus Flere PC-modus Flerprosjektørmodus Moderatorkontrollmodus Portnummer Funksjoner for Mitt bilde Budbringerfunksjon Skisse Støttede språk Visningsstil Funksjon for nettverksbro Koble til apparater Oppsett av kommunikasjon Kommunikasjonsport Overførings metodo HALV DUPLEKS FULL-DUPLEKS Andre funksjoner E-postvarsler Prosjektørbehandling ved bruk av SNMP Hendelsesplanlegging Kommandokontroll via nettverket Crestron RoomView Feilsøking Garanti og etter-salg-service

4 Forsiktig Forsiktig Den spesifiserte trådløs USB-adapter, som selges som valgfritt tilbehør, er nødvendig for å bruke denne prosjektørens trådløse nettverksfunksjon. For forholdsregler i henhold til standarder og lover henvises det til dokumentene som følger med adapteren. [Forholdsregler når trådløs USB-adapter plugges inn og ut] Før du plugger inn eller tar ut trådløs USB-adapter fra prosjektøren, skru av prosjektøren og trekk strømledningen ut av stikkontakten. Ikke rør trådløs USB-adapter som er koblet til prosjektøren mens prosjektøren mottar strøm. Bruk ikke skjøteledning eller forlengingsenhet når adapteren kobles til prosjektøren. [Sikringstiltak ved bruk av trådløst LAN] Det anbefales at sikkerhetsinnstillinger, slik som SSID og KRYPTERING, spesifiseres ved bruk av kommunikasjon over trådløst LAN. Hvis sikkerhetsinnstillinger ikke spesifiseres kan uvedkommende få adgang til innholdet, eller det kan forekomme uautorisert tilgang til systemet. For nærmere informasjon om sikkerhetsinnstillinger for trådløst LAN henvises det til 3.1 Webkontroll projektor. FORSIKTIG IEEE802.11b/g/n trådløs USB-adapter, som er valgfritt tilbehør, bruker radiofrekvensbåndet 2,4 GHz. Du trenger ikke en radiolisens for å bruke adapteren, men du bør være klar over følgende: MÅ IKKE BRUKE I NÆRHETEN AV FØLGENDE! Mikrobølgeovner Industrielle, vitenskapelige eller medisinske apparater Angitte laveffekts radiostasjoner Interne radiostasjoner Bruk av trådløs USB-adapter nær det ovennevnte kan forårsake radiointerferens, noe som kan føre til senket overføringshastighet eller avbrudd, og til og med funksjonsfeil i apparater som pacemakere. Avhengig av stedet der trådløs USB-adapter brukes kan det forekomme interferens med radiobølger, noe som kan føre til senket overføringshastighet eller kommunikasjonsbrudd. Vær spesielt oppmerksom på at bruk av trådløs USB-adapter på steder der det er brukt stål, andre metaller eller sement innebærer sannsynlighet for interferens med radiobølger. Tilgjengelige kanaler trådløs USB-adapter bruker radiofrekvensbåndet 2,4 GHz, men avhengig av hvilket land eller region du befinner deg i kan det være begrenset hvilke kanaler du kan bruke. Ta kontakt med forhandleren din for å få informasjon om hvilke kanaler som kan brukes. Å ta med trådløs USB-adapter (valgfritt tilbehør) ut av landet eller regionen du bor i og bruke det der, kan medføre brudd på radiolovene i det aktuelle landet eller regionen. 4

5 1. Nettverksfunksjon 1. Nettverksfunksjon Dette kapittelet beskriver oppbyggingen av nettverksfunksjonen. 1.1 Webkontroll Sammenkobling av prosjektøren og datamaskinen via nettverket, fjernkontroll og statusmonitor for prosjektøren kan utføres med en nettleser. To typer grensesnitt, Webkontroll projektor og Crestron e-control, er tilgjengelig for denne prosjektøren. (&37) Webkontroll projektor Crestron e-control 5

6 1. Nettverksfunksjon 1.2 Nettverkspresentasjon Projektoren kan vise eller spille av skjermbilder fra datamaskinen og lyddata som sendes gjennom nettverket. For å bruke Nettverkspresentasjon, en eksklusiv applikasjon, er "LiveViewer" påkrevd. Følgende applikasjoner er påkrevd for å bruke Nettverkspresentasjon. OS Windows Mac OSX ios(iphone/ipad) Android Application LiveViewer LiveViewer Projector Quick Connection Projector Quick Connection 6

7 1. Nettverksfunksjon 1.3 Funksjoner for Mitt bilde Prosjektøren kan vise stillbilder som overføres via nettverket. Det er mulig å plassere inntil 4 bildefiler. Overføring for MITT BILDE krever en eksklusiv applikasjon for din datamaskin. Bruk applikasjonen til å overføre bildedata. Overfør bildefil Vis bildefil (Eks. ) 7

8 1. Nettverksfunksjon 1.4 Budbringerfunksjon Projektoren kan vise tekstdata som overføres over nettverk på skjermen og spille av lyddata i projektoren. Det er mulig å lagre inntil 12 tekstdatafiler. Overføre tekstdata Fremvise tekstdata (Eks. ) 8

9 1. Nettverksfunksjon 1.5 Funksjon for nettverksbro Denne prosjektøren er utstyrt med NETTVERK BRO-funksjonen for å utføre toveis konvertering av en nettverksprotokoll og et serielt grensesnitt. Ved å benytte NETTVERK BRO-funksjonen kan en datamaskin som er koblet til prosjektøren via trådløst eller kablet LAN kontrollere en ekstern enhet via RS- 232C-kommunikasjon ved å benytte prosjektøren som en nettverksterminal. TCP/IP data Protokollendring Serielle data Kablet LAN RS-232C LAN-kabel RS-232C-kabel Datamaskin Trådløs LAN USB TYPE A port Ekstern enhet LAN port CONTROL port 9

10 1. Nettverksfunksjon 1.6 Andre funksjoner E-postvarsler Prosjektøren kan sende en varselmelding automatisk til de angitte e-postadressene når prosjektøren oppdager en bestemt tilstand som krever vedlikehold, eller når den oppdager en feil. (&90) Prosjektørbehandling ved bruk av SNMP SNMP (Simple Network Management Protocol) gjør det mulig å administrere prosjektørinformasjonen, som er en feil- eller advarselstatus, fra datamaskinen på nettverket. SNMP-administrasjonsprogramvaren må være installert på datamaskinen for at denne funksjonen skal kunne brukes. (&93) Hendelsesplanlegging Planleggingsfunksjonen gjør det mulig å sette opp planlagte hendelser, inkludert strøm på / strøm av. Den gjør prosjektøren selvadministrerende. Planen kan stilles inn i Webkontroll projektor eller VALG-PLAN-menyen i prosjektøren. (&95) Kommandokontroll via nettverket Du kan konfigurere og kontrollere prosjektøren via nettverket ved hjelp av RS-232C -kommandoer. (&98) 10

11 2. Tilkobling til nettverket 2. Tilkobling til nettverket 2.1 Systemkrav Følgende utstyr er nødvendig for å koble prosjektøren til datamaskinen via nettverket. Standard Prosjektør: 1 enhet, Datamaskin : minimum 1 stk Tilkoblingsenhet for prosjektøren og datamaskinen 1) For fast tilkobling *1 LAN ledning (CAT-5 eller bedre): 1 del 2) For trådløs tilkobling *2 - Projektorside IEEE802.11b/g/n Trådløs USB-adapter (alternativ : USB-WL-11N): 1 enhet *3 - Datamaskinside IEEE b/g/n trådløst LAN-utstyr: 1 enhet for hver datamaskin *4 *1: Systemet for å bruke nettverksfunksjonen til prosjektøren krever kommunikasjonsmiljøet 100Base-TX eller 10Base-T. *2: Et tilknytningspunkt kreves når den trådløse LAN tilkoblingen brukes som Infrastructure-modus. *3: Tilgjengelige krypteringsmetoder er som følger. Dette produktet kan ikke kobles til det trådløse nettverket ved hjelp av andre krypteringsmetoder. Enkelt tilgangspunkt-modus Infrastruktur-modus WPA2-PSK (AES) WPA2-PSK (TKIP) WPA-PSK (AES) WPA-PSK (TKIP) WEP 128bit - WEP 64bit - *4: Avhengig av hvilken type enhet for trådløst nettverk og datamaskin du bruker, kan det være at prosjektøren ikke er i stand til å kommunisere skikkelig med datamaskinen din, selv om datamaskinen er utstyrt med innebygd trådløs LAN-funksjon. For å eliminere kommunikasjonsproblemer vær vennlig og bruk en Wi-Fi godkjent trådløs nettverksenhet. Nettsøker Nettsøker må installeres på datamaskinen for å kunne bruke Webkontroll. Applikasjon Eksklusive applikasjoner må installeres på datamaskinen for å kunne bruke Nettverkspresentasjon, Mitt bilde og Messenger. (&18) For Mac-brukere: Mac OS mangler støtte for visse applikasjoner. Se i systemkrav for applikasjoner (&18) først, før du setter opp tilkoblingen. MERK Nettverksfunksjonen er ikke tilgjengelig når STANDBYMODUS er satt til SPARING og prosjektøren er i standbymodus. Koble prosjektøren til nettverket etter å ha satt STANDBYMODUS til NORMAL. (&OPPSETT-meny i Bruksveiledning) 11

12 2. Tilkobling til nettverket 2.2 Tilkobling via kablet LAN Tilkoblingen via kablet LAN er tilgjengelig. Still inn kablet LAN for prosjektøren ved å følge instruksjonen fra din nettverksadministrator når du kobler til det eksisterende nettverket. hub 2.3 Tilkoblingsoppsett av kablet LAN 1) Koble prosjektøren til datamaskinen via en hub med en LAN-kabel (CAT-5e eller høyere). 2) Trykk MENY-knappen på fjernkontrollen eller på prosjektørens kontrollpanel. MENYEN du brukte sist blir vist. Bruk markørkappen til å velge det følgende. ENKEL-MENY > AVANSERT MENY > NETTTVERK > KABLET NETTV. KONFIG. 3) Still inn følgende elementer i KABLET NETTV.KONFIG. DHCP IP-ADRESSE SUBNETTMASKE DEFAULT GATEWAY DNS-SERVER For å stille inn en IP-adresse, se i Om IP-adresse. (&13) Velg BRUK, trykk deretter ANGI-knappen for å vise innstillingene. 12

13 2. Tilkobling til nettverket [Om IP-adresse] Manuell instilling Nettverksadressedelen av IP-adressen i innstillingene på datamaskinen din må være den samme som i innstillingene på projektoren. Dessuten kan ikke IPadressen til datamaskinen overlappe med IP-adressene til andre enheter i samme nettverk, inkludert projektoren. Projektorens innstillinger er som følger. IP-adresse: Subnet mask: (Nettverksadresse: i dette tilfellet) Angi derfor datamaskinens IP-adresse som følger. IP-adresse: xxx (xxx viser desimaltall.) Subnet mask: (Nettverksadresse: i dette tilfellet) For eksempel Velg et tall fra 1 til 254 for xxx uten å gjenta tallet for noe annet utstyr. I dette tilfelle, siden IP-adressen til projektoren er , angi en innstilling mellom 1 og 253 for datamaskinen. Automatisk innstilling Nar det finnes en DHCP-tjener i det tilkoblede nettverket, er det mulig a angi en IP-adresse for projektoren og datamaskinen automatisk. Hvis DHCP-server ikke er tilgjengelig, IP-ADRESSE, SUBNETTMASKE og DEFAULT GATEWAY. MERK Samme nettverksadresse kan ikke brukes for trådløst LAN og kablet LAN. Hvis prosjektøren og datamaskinen finnes på samme nettverk (dvs. samme nettverksadresse), kan du la feltet standard gateway stå blankt. Når prosjektøren og datamaskinen finnes i forskjellige nettverk, må standard gateway stilles inn. Kontakt din nettverksadministrator for detaljert informasjon. 13

14 2. Tilkobling til nettverket 2.4 Tilkobling via trådløst LAN Tilkobling via trådløst LAN er tilgjengelig med valgfrie deler, trådløs USB-adapter (USB-WL-11N). Trådløst LAN har to typer tilkobling, Enkelt tilgangspunkt og Infrastruktur. Fig. 2.4.a Uten tilknytningspunkt for kommunikasjon (Enkelt tilgangspunkt) * ENKELT TILGANGSPUNKT er en modus for direkte tilkobling til datamaskiner. Projektoren kan tilordne inntil 11 IP-adresser til utstyr. * Infrastruktur er en av de trådløse LAN-kommunikasjonsmetodene når man bruker tilgangspunkt for å kommunisere. Ved kommunikasjon med eksisterende nettverk, kontakt din nettverksadministrator. 14 Fig. 2.4.b Med et tilknytningspunkt for kommunikasjon (Infrastruktur) MERK Nettverksinnstillinger kan også endres i Nettverksinnstillinger i Webkontroll projektor. Trådløst LAN innledende innstillinger for projektoren er som følger. Modus : Enkelt tilgangspunkt DHCP : Skru av IP-adresse : Subnettmaske : Standard gateway: SSID : SimpleAccessPoint SSID-sending: SKRU PÅ Kryptering : Skru av Kanal : 11 Endre standardinnstillingen før bruk for å unngå overlapping. Samme nettverksadresse kan ikke brukes for både trådløst LAN og kablet LAN. Kommunikasjonshastigheten til projektoren kan bli begrenset av modus for ENKELT TILGANGSPUNKT, avhengig av antall tilkoblet utstyr. Nettverkskommunikasjon vil ikke være tilgjengjengelig mellom utstyr som er tilkoblet projektoren i modus for ENKELT TILGANGSPUNKT.

15 2.4.1 Tilkobling i Enkelt tilgangspunkt-modus Still inn følgende når du kobler til prosjektøren og datamaskinen i Enkelt tilgangspunkt-modus. Prosjektørinstillinger [Forholdsregler når trådløs USB-adapter plugges inn og ut] Før du plugger inn eller tar ut trådløs USB-adapter fra projektoren, skru av projektoren og trekk strømledningen ut av stikkontakten. Ikke rør trådløs USBadapter som er koblet til projektoren mens projektoren mottar strøm. Bruk ikke skjøteledning eller forlengingsenhet når adapteren kobles til projektoren. 1) Sett inn den trådløse USB-adapteren i USB TYPE A-porten på prosjektøren. 2) Slå på prosjektøren. 3) Trykk MENY-knappen på fjernkontrollen eller på prosjektørens kontrollpanel. MENYEN du brukte sist blir vist. Bruk markørknappen til å velge det følgende. ENKEL-MENY > AVANSERT MENY > NETTTVERK > TRÅDLØS NETTV. KONFIG. 4) Still inn følgende elementer i TRÅDLØS NETTV.KONFIG. MODUS: ENKELT TILGANGSPUNKT IP-ADRESSE SSID SSID-SENDING KRYPTERING KANAL For å stille inn en IP-adresse, se i Om IP-adresse. (&13) Velg BRUK, trykk deretter ANGI-knappen for å vise innstillingene. 2. Tilkobling til nettverket Om nettverksinnstillinger Den fjerde oktetten til projektorens IP-adresse er fast lik 1. Subnettmasken til projektoren er fast lik Datamaskininnstillinger 1) Projektorens DHCP-serverfunksjon er alltid aktivert. Aktiver datamaskinens DHCP-innstilling. 2) Velg den SSID som er innstilt for prosjektøren ved å følge prosedyren for trådløs tilkobling av datamaskinen. Angi krypteringsnøkkel ved å følge datamaskinens instruksjoner hvis den er kryptert. MERK Når det gjelder prosedyren for innstilling av nettverk og trådløs tilkobling for datamaskinen, se i håndboken for datamaskinen eller den trådløse LAN-enheten. 15

16 2. Tilkobling til nettverket Tilkobling i infrastrukturmodus Still inn følgende når du kobler til prosjektøren og datamaskinen i Infrastrukturmodus. [Forholdsregler når trådløs USB-adapter plugges inn og ut] Før du plugger inn eller tar ut trådløs USB-adapter fra projektoren, skru av projektoren og trekk strømledningen ut av stikkontakten. Ikke rør trådløs USBadapter som er koblet til projektoren mens projektoren mottar strøm. Bruk ikke skjøteledning eller forlengingsenhet når adapteren kobles til projektoren. 1) Sett inn den trådløse USB-adapteren i USB TYPE A-porten på prosjektøren. 2) Slå på prosjektøren. 3) Trykk MENY-knappen på fjernkontrollen eller på prosjektørens kontrollpanel. MENYEN du brukte sist blir vist. Bruk markørknappen til å velge det følgende. ENKEL-MENY > AVANSERT MENY > NETTTVERK > TRÅDLØS NETTV. KONFIG. 4) Still inn følgende elementer i TRÅDLØS NETTV.KONFIG. MODUS: INFRASTRUKTUR DHCP IP-ADRESSE SUBNETTMASKE DEFAULT GATEWAY DNS-SERVER SSID KRYPTERING KANAL For å stille inn en IP-adresse, se i Om IP-adresse. (&13) Velg BRUK, trykk deretter ANGI-knappen for å vise innstillingene. 16

17 2. Tilkobling til nettverket Tilkobling i infrastrukturmodus (fortsetter) SSID-SKANNELISTE-funksjon Tilkoblingen kan settes opp ved å velge fra SSID-SKANNELISTE uten å stille inn SSID og KRYPTERING i TRÅDLØS NETTV.KONFIG. Prosedyren for tilkobling med SSID-SKANNELISTE er som følger. 1) Velg SSID-SKANNELISTE i TRÅDLØS NETTV.KONFIG. i NETTVERK-menyen. Listen med SSID i trådløst nettverk vises. 2) Velg SSID i det trådløse nettverket du ønsker å koble til i SSID-SKANNELISTE. Skjermen for innlegging av krypteringsnøkkelen vises hvis den er kryptert. Angi krypteringsnøkkelen ved å bruke skjermtastaturet. 3) Ikonet som indikerer "tilkoblet" ( ) vises i SSID-SKANNELISTE-skjermen når tilkoblingen er fullført. MERK Overføringshastigheten kan være lav, avhengig av innstillingene i et tilgangspunkt. Hvis prosjektøren og datamaskinen finnes på samme nettverk (dvs. samme nettverksadresse), kan du la feltet standard gateway stå blankt. Når prosjektøren og datamaskinen finnes i forskjellige nettverk, må standard gateway stilles inn. Kontakt din nettverksadministrator for detaljert informasjon. Still inn trådløst LAN for prosjektøren ved å følge instruksjonen fra din nettverksadministrator når du kobler til det eksisterende nettverket. Åpent system-autentisering brukes som WEP-kryptering, og Delt nøkkelautentisering støttes ikke. Autentiseringen hos et tilgangspunkt er vellykket og det anses at tilkoblingen er etablert på normal måte selv om det angis ulovlig krypteringsnøkkel på grunn av Åpent system-autentisering, men data kan faktisk ikke overføres. IP-ADRESSE, SUBNETTMASKE og DEFAULT GATEWAY bør settes på forhånd mens DHCP er SKRU AV. 17

18 2. Tilkobling til nettverket 2.5 Applikasjoner Den siste versjonen av applikasjonsprogramvaren kan lastes ned fra nettsiden nedenfor For ios Nettverkspresentasjon-programvare, se under URL nedenfor for detaljert informasjon og nedlasting av Projector Quick Connection. [Systemkrav for applikasjoner] Applikasjon LiveViewer Maskinvare og programvare [Windows] OS: Windows Vista (Service Pack 1 eller nyere) Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Grafikkort: VGA: 640x480 eller høyere (anbefaler XGA: 1024x768) CPU: Pentium 4 (2.8 GHz eller høyere) Plass på harddisken: 100MB eller høyere 18

19 2. Tilkobling til nettverket [Systemkrav for programmer] (fortsetter) Applikasjon LiveViewer Maskinvare og programvare [Mac] Mac OSX 10.5 Mac OSX 10.6 Mac OSX 10.7 Mac OSX 10.8 Plass på harddisken: 15MB eller høyere MERK Kun for Intel-versjon. Power Mac støttes ikke. Mac-versjon er ikke inkludert i medfølgende CD- ROM. Last den ned fra nettstedet. Projector Quick Connection Projector Image Tool (PJImg) ios 6 eller nyere Android OS 4.0 eller nyere OS: Windows Vista Windows 7 Windows 8.1 CPU: Pentium 3 (500MHz eller høyere) Projector Messenger Tool (PJMessenger) Plass på harddisken: 20MB eller høyere OS: Windows Vista Windows 7 Windows 8.1 CPU: Pentium 3 (500MHz eller høyere) Plass på harddisken: 20MB eller høyere 19

20 2. Tilkobling til nettverket 2.6 NETTVERK-meny Husk at feil nettverksinnstilling på denne projektoren kan forårsake problemer på nettverket. Vær sikker på at du konfererer med din nettverksadministrator før du kobler opp til et eksisterende adgangspunkt på nettverket ditt. Velg "NETTVERK" fra hovedmenyen for å gå inn i følgende funksjoner. Velg et punkt med / markørknappene på projektoren eller fjernkontrollen og trykk markørknappen på projektoren eller fjernkontrollen, eller trykk ENTERknappen på fjernkontrollen for å utføre funksjonen. Utfør den så i henhold til følgende tabell. MERK Den spesifiserte trådløs USB-adapter, som selges som valgfritt tilbehør, er nødvendig for å bruke denne projektorens trådløse nettverksfunksjon. Bruk ikke skjøteledning eller forlengingsenhet når adapteren kobles til projektoren. Projektoren tillater ikke tilkobling til samme nettverk over både trådløst og kablet LAN. Angi ikke samme nettverksaddresse for både trådløst og kablet LAN. Hvis du ikke bruker SNTP, må du stille inn DATO OG TID under den innledende installasjonen. Nettverksfunksjonen er ikke tilgjengelig når STANDBYMODUS er satt til SPARING og prosjektøren er i standbymodus. Koble prosjektøren til nettverket etter å ha satt STANDBYMODUS til NORMAL. (&OPPSETT-meny i Bruksveiledning) 20

21 2. Tilkobling til nettverket Punkt Beskrivelse Prosjektøren kan tildeles et hvilket som helst navn for å identifisere den for nettverket. (1) Velg PROSJEKTØRNAVN og trykk -knappen. Dialogen PROSJEKTØRNAVN vil vises. Bruk det viste skjermtastaturet til å angi PROSJEKTØRNAVN. FJERN : Sletter ett tegn. SLETT ALT: Sletter alle tegn. ANNUL. : Går tilbake til nettverksmenyen etter å ha forkastet de angitte tegnene. OK : Går tilbake til nettverksmenyen etter å ha lagret de angitte tegnene. (2) Det aktuelle PROSJEKTØRNAVN vil vises på de 3 første linjene. Et bestemt prosjektørnavn er forhåndstilordnet som standard. Bruk ENTER- eller INPUT-knappen for å velge og angi tegn. PROSJEKTØRNAVN For å slette en karakter om gangen, trykk RESET-knappen eller trykk og INPUT-knappene samtidig. Hvis du beveger markøren til FJERN eller SLETT ALT på skjermen, og trykker ENTER- eller INPUT-knappen, vil 1 tegn eller alle tegn bli slettet. PROSJEKTØRNAVN kan settes med opptil 64 karakterer. (3) For å forandre et tegn som allerede er lagt inn, flytt markøren til en av de første 3 linjene og flytt markøren over til det tegnet som skal endres. Etter at ENTER- eller INPUT-knappen er trykket, er tegnet markert. Følg så samme prosedyre som beskrevet under punkt (2) ovenfor. (4) For å avslutte inntasting av tekst, flytt markøren til OK på skjermen og trykk, ENTER- eller INPUT-knappen. For å gå tilbake til forrige PROSJEKTØRNAVN uten å lagre endringene, flytt markøren til ANNUL. på skjermen og trykk, ENTER- eller INPUT-knappen. (fortsetter på neste side) 21

22 2. Tilkobling til nettverket Punkt Konfigurerer trådløst nettverk. Innstillingsverdiene lagres når du velger BRUK. Beskrivelse MERK Innstillingsverdiene lagres ikke hvis menyen forsvinner før du velger Bruk. TRÅDLØS NETTV. KONFIG. SSID- SKANNELISTE Søker etter tilgjengelige trådløse nettverk og viser listen over SSID. Du kan velg en SSID du vil koble til fra listen. (1) SSID for tilgjengelig trådløst nettverk vises når du velger SKANNELISTE og trykker -knappen. MERK Trådløst nettverk som bruker en krypteringsmetode som ikke støttes av prosjektøren, vises ikke i søkelisten. (fortsetter på neste side) 22

23 2. Tilkobling til nettverket Punkt Ikonet Beskrivelse Beskrivelse Prosjektøren kobler til det trådløse nettverket. Det trådløse nettverket er kryptert. Styrken på radiosignalet. TRÅDLØS NETTV. KONFIG. (fortsetter) SSID- SKANNELISTE (fortsetter) (2) Velg den SSID du ønsker å koble til, og trykk eller ENTER-knappen. Skjermen for innlegging av krypteringsnøkkelen vises hvis SSID er kryptert. Angi tegnene ved å bruke skjermtastaturet. Flytt markøren til OK og trykk, ENTER eller INPUT -knappen når de er angitt. MERK Hvis du velger avmerkingsboksen [SKJUL TEGNENE], skjules tegnene. (fortsetter på neste side) 23

24 2. Tilkobling til nettverket Punkt Beskrivelse (3) OSD-displayet nedenfor vises mens tilkoblingsprosessen pågår. Ingen andre taster enn Reset-knappen er tilgjengelig mens tilkoblingen pågår. Tilkoblingsprosessen avbrytes når du trykker på Resetknappen. OSD-displayet nedenfor vises når tilkoblingsprosessen er fullført. : Tilkobling vellykket Meldingen nedenfor vises når tilkoblingen ikke er opprettet korrekt. TRÅDLØS NETTV. KONFIG. (fortsetter) SSID- SKANNELISTE (fortsetter) : Tilkobling mislykket : Krypteringslås aktivert MERK Kryptering-innstillinger kan ikke endres når krypteringslås er aktivert i Nettverksinnstillinger Konfigurasjon trådløst nettverk i Webkontroll projektor. Se Krypteringslås. ( 42) Åpent system-autentisering brukes som WEPkryptering, og Delt nøkkel-autentisering støttes ikke. Autentiseringen hos et tilgangspunkt er vellykket og det anses at tilkoblingen er etablert på normal måte selv om det angis ulovlig krypteringsnøkkel på grunn av Åpent system-autentisering, men data kan faktisk ikke overføres. (4) Ikonet som indikerer tilkoblingsstatusen ( ) vises i SSID-SKANNELISTE når tilkoblingen er fullført. (fortsetter på neste side) 24

25 2. Tilkobling til nettverket Punkt Beskrivelse SSID- SKANNELISTE (fortsetter) TRÅDLØS NETTV. KONFIG. (fortsetter) MODUS Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i modus for ENKELT TILGANGSPUNKT. Skifter mellom ENKELT TILGANGSPUNKT og INFRASTRUKTUR. Velg modusen for nettverkskomm unikasjonssystemet. Velg i tråd med innstillingene på datamaskinen. ENKELT TILGANGSPUNKT INFRASTRUKTUR For å lagre innstillingen, trykk på -knappen. MERK Innstillingen endret før du endret MODUS uten å velge "BRUK" ble kansellert. Når MODUS endres, tar det cirka 60 sekunder før trådløst LAN kan benyttes. I mellomtiden kan det hende driftshastigheten til projektoren reduseres og at NETTVERKSINFORMASJON ikke vises riktig. USB utstyr er midlertidig deaktivert fra projektoren når MODUS endres med status for å koble USButstyr til projektoren. (fortsetter på neste side) DHCP Konfigurerer om IP-adresse hentes automatisk eller ikke. Bruk knappene / for å skru DHCP på/av. SKRU PÅ SKRU AV Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i modus for ENKELT TILGANGSPUNKT. 25

26 2. Tilkobling til nettverket Punkt TRÅDLØS NETTV. KONFIG. (fortsetter) IP-ADRESSE SUBNETTMASKE DEFAULT GATEWAY DNS- SERVER Beskrivelse [ENKELT TILGANGSPUNKT] Se "Tilkobling i modus for Enkelt tilgangspunkt". (&15) [INFRASTRUKTUR] Konfigurerer IP-adresse når DHCP er deaktivert. Angi IP-ADRESSE. Denne funksjonen kan kun brukes når DHCP er satt til AV. [ENKELT TILGANGSPUNKT] Innstillingen er fast satt til [INFRASTRUKTUR] Konfigurerer subnettmaske når DHCP er deaktivert. Angi SUBNETTMASKE. Denne funksjonen kan kun brukes når DHCP er satt til AV. Konfigurerer standard gateway når DHCP er deaktivert. Angi DEFAULT GATEWAY-adresse. Denne funksjonen kan kun brukes når DHCP er satt til AV. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i modus for ENKELT TILGANGSPUNKT. Konfigurerer DNS-serveradressen. Angi DNS-serveradressen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i modus for ENKELT TILGANGSPUNKT. MERK Denne innstillingen kan ikke hentes automatisk. (fortsetter på neste side) 26

27 2. Tilkobling til nettverket Punkt Beskrivelse Konfigurerer SSID for trådløst nettverk. TRÅDLØS NETTV. KONFIG. (fortsetter) (fortsetter på neste side) SSID [ENKELT TILGANGSPUNKT] Angi SSID ved å bruke skjermtastaturet. Se PROSJEKTØRNAVN (&21) for hvordan du bruker skjermtastaturet. Standardinnstillingen til SSID i modus Enkel tilgangspunkt er [SimpleAccessPoint]. Endre standardinnstillingen før bruk for å unngå overlapping. [INFRASTRUKTUR] Velg én av STANDARD (#1 ~ #4) og trykk på knappen eller ENTER. Justere TILPASS Trykk eller ENTER-knappen når # 5 TILPASS valgt. SSID #5 TILPASS-menyen vil vises. Angi SSID ved å bruke skjermtastaturet. Se PROSJEKTØRNAVN (&21) for hvordan du bruker skjermtastaturet. 27

28 2. Tilkobling til nettverket Punkt TRÅDLØS NETTV. KONFIG. (fortsetter) SSID-SENDING KRYPTERING KANAL Beskrivelse Konfigurerer SSID-SENDING. SKRU AV denne funksjonen når du setter opp SSID for en projektor som ikke skal vises i listen over trådløse tilkoblinger på datamaskinen. Velg krypteringsmetoden som skal brukes. WPA2-PSK(AES) WPA2-PSK(TKIP) OFF WPA-PSK(AES) WEP 64bit WEP 128bit WPA-PSK(TKIP) WEP 64 bit og WEP 128 bit er kun tilgjengelig i modus INFRASTRUKTUR. Det er påkrevd å angi krypteringsnøkkelen ved valg av krypteringsmetode til annet enn SKRU AV og trykke på -knappen. MERK WPA2-PSK (AES) anbefales som krypteringsmetode for IEEE802.11n. Overføringshastigheten i IEEE802.11n kan være lav ved annen krypteringsmetode (WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)). Endre innstillingen til AES hvis annen kryptering enn AES er satt. Krypteringsmetode som ikke er inkludert i det valgte elementet vil ikke være tilgjengelig. Velg kanalen for det trådløse LAN som skal brukes mens MODUS (&25) er satt til ENKELT TILGANGSPUNKT. Kanalene 1 til 11 er tilgjengelig. For å lagre innstillingen, trykk på -knappen. De tilgjengelige kanalene kan variere avhengig av land. (fortsetter på neste side) 28

29 2. Tilkobling til nettverket Punkt Konfigurerer kablet nettverk. Innstillingsverdiene lagres når du velger BRUK. Beskrivelse MERK Innstillingsverdiene lagres ikke hvis menyen forsvinner før du velger Bruk. Pass på å utføre "BRUK" etter at innstillingene er endret. KABLET NETTV. KONFIG. DHCP IP-ADRESSE SUBNETTMASKE (fortsetter på neste side) Konfigurerer om IP-adresse hentes automatisk eller ikke. Bruk knappene / for å skru DHCP på/av. SKRU PÅ SKRU AV Konfigurerer IP-adresse når DHCP er deaktivert. Angi IP-ADRESSE. Denne funksjonen kan kun brukes når DHCP er satt til AV. Konfigurerer subnettmaske når DHCP er deaktivert. Angi SUBNETTMASKE. Denne funksjonen kan kun brukes når DHCP er satt til AV. 29

30 2. Tilkobling til nettverket Punkt KABLET NETTV. KONFIG. (fortsetter) DEFAULT GATEWAY DNS- SERVER Beskrivelse Konfigurerer standard gateway når DHCP er deaktivert. Angi DEFAULT GATEWAY-adresse. Denne funksjonen kan kun brukes når DHCP er satt til AV. Konfigurerer DNS-serveradressen. Angi DNS-serveradressen. MERK Denne innstillingen kan ikke hentes automatisk. (fortsetter på neste side) 30

31 2. Tilkobling til nettverket Punkt Beskrivelse Valg av dette elementet viser dialogboksen som viser innstillingene for trådløst og kablet LAN. Bruk / -knappene for å skifte side. Den første siden viser innstillingene for trådløst LAN. Den andre siden er for innstillingene for kablet LAN, og den tredje siden er for generelle innstillingselementer. NETTVERKSINFORMASJON INFO OM TRÅDLØST NETTV. Følgende informasjon vises. PASSKODE MODUS IP-ADRESSE SUBNETTMASKE DEFAULT GATEWAY DNS-SERVER MAC-ADRESSE SSID SSID-SENDING KRYPTERING KANAL HASTIGHET Passkode støtter tilkobling mellom prosjektøren og datamaskinen når du bruker Nettverkspresentasjon. Se Nettverkspresentasjon (&77) for detaljert informasjon. MERK IP-ADRESSE, SUBNETTMASKE og DEFAULT GATEWAY indikerer under følgende forutsetninger. (1) Den trådløse USB-adapteren er ikke satt inn i prosjektøren. (2) DHCP er SKRU PÅ og prosjektøren får ikke adresse fra DHCP-server. Ingenting (blank) vises i KANAL- og HASTIGHETfeltene hvis den trådløse USB-adapteren ikke er satt inn. (fortsetter på neste side) 31

32 2. Tilkobling til nettverket Punkt NETTVERKSINFORMASJON (fortsetter) INFO OM KABLET NETTV. ANNET INFO Beskrivelse Følgende informasjon vises. PASSKOD IP-ADRESSE SUBNETTMASKE DEFAULT GATEWAY DNS-SERVER MAC-ADRESSE Passkode aktiverer prosjektøren og datamaskinen for tilkobling til nettverket på en enkel måte når du bruker Nettverkspresentasjon. Se Nettverkspresentasjon (&77) for detaljert informasjon. MERK IP-ADRESSE, SUBNETTMASKE og DEFAULT GATEWAY viser når DHCP er SKRU PÅ og prosjektøren ikke får en adresse fra DHCP-serveren. Følgende informasjon vises. PROSJEKTØRNAVN DATO OG TID SNTP-SERVER TIDSFORSKJELL PROSJEKTØRNAVN og SNTP-SERVER kan bli vist forkortet hvis de er for lange. (fortsetter på neste side) 32

33 2. Tilkobling til nettverket Punkt SNTP OPPSETT SNTP- SERVER Beskrivelse Når du får klokkeslettet via nettverket, angi SNTP-server med IP-adresse eller domenenavn. Opp til 255 tegn kan angis som domenenavn. De angis ved å bruke skjermtastaturet. Se PROSJEKTØRNAVN (&21) for hvordan du bruker skjermtastaturet. MERK Still inn tidsforskjellen når du bruker SNTP. TIDSFORSKJELL Angi tidsforskjellen. Sett samme tidsforskjell som den som er satt på din datamaskin. Hvis du er usikker, bør du rådføre deg med din nettverksadministrator. Bruk knappen for å gå tilbake til menyen etter å ha satt TIDSFORSKJELL. (fortsetter på neste side) 33

34 2. Tilkobling til nettverket Punkt Beskrivelse Ved valg av dette punktet, vises MITT BILDE-menyen. Bruk applikasjonen til å overføre bildedata. Du kan laste det ned fra Hitachis nettside. Se 5. Mitt bilde-funksjon (&81) for detaljert informasjon om MITT BILDE. MITT BILDE AMX D.D. (AMX Device Discovery) Velg et element i stillbilde ved hjelp av MITT BILDE og eller ENTER-knappen for å vise bildet. Et punkt uten bilde lagret kan ikke velges. Hvert bildenavn vises med 16 tegn eller færre. For å skifte det bildet som vises Bruk / knappene. For å returnere til menyen Trykk -knappen på fjernkontrollen. For å slette det viste bildet og dets kildefil i prosjektøren. (1) Trykk RESET-knappen på fjernkontrollen mens et bilde vises for å vise MITT BILDE - FJERN-menyen. (2) Trykk på -knappen for å iverksette sletting. Trykk på -knappen for å stoppe sletting. Bruk / -knappene for å skru AMX Device Discovery på/av. SKRU PÅ SKRU AV Når PÅ er valgt, kan projektoren detekteres av kontrollere av AMX tilkoblet det samme nettverket. For detaljer om AMX Device Discovery, besøk AMX websiden. URL: (fortsetter på neste side) 34

35 2. Tilkobling til nettverket Punkt PRESENTAS. (fortsetter på neste side) Beskrivelse For å bruke Nettverkspresentasjon er det påkrevd med en eksklusiv applikasjon. Denne kan installeres fra CD-en med programvare som følger med produktet. Du kan også laste ned nyeste versjon og relevant informasjon fra Hitachi-nettstedet. Se 4. Nettverkspresentasjon (&77) for detaljert informasjon om Nettverkspresentasjon. GÅ UT AV PRESENTASJONSMODUS FLERDATAMODUS Hvis du setter en datamaskin i Presentasjonsmodus mens ets bilde blir vist, blir projektoren opptatt av datamaskinen og tilgang fra andre datamaskiner blir stoppet. Bruk denne funksjonen for å avslutte Presentasjonsmodus og la andre datamaskiner få tilgang til projektoren. Velg dette punktet for å vise en dialog. Trykk på knappen for å velge OK i dialogen. Presentasjonsmodus blir avbrutt og en beskjed som indikerer resultatet vises. Hvis du setter en eller flere datamaskiner til Flere PC-modus og sender bildene deres til prosjektøren, kan du velge visningsmodus på prosjektøren fra to valgmuligheter nedenfor. - Enkelt PC-modus: viser bildet til den valgte datamaskinen i fullskjerm. - Flere PC-modus: viser bildene som er sendt fra opp til fire datamaskiner på skjermen som er delt opp i fire seksjoner. Velg dette punktet for å vise en dialog. Bruk dialogen for å endre visningsmodus som beskrevet under. For å endre fra Flere PC-modus til Enkelt PC-modus, velger du en av datamaskinene i dialogboksen ved å bruke / / / knappene og trykke på ENTER eller INPUT-knappen. Trykk på knappen for å velge OK, og trykk så på ENTER eller INPUT-knappen igjen. Bildet for den valgte datamaskinen vises i fullskjerm. (fortsetter på neste side) 35

36 2. Tilkobling til nettverket Punkt PRESENTAS. (fortsetter) FLERDATAMODUS (fortsatt) VIS BRUKERNAVN Beskrivelse For å endre fra Enkelt PC-modus til Flere PC-modus, trykk knappen for å velge OK i dialogboksen og trykk på ENTER eller INPUTknappen. Visningsmodus er endret. Innstillingene for Presentasjonsmodus på den valgte datamaskinen blir gyldig når skjermmodus blir endret til Enkelt PC-modus. I tillegg, innstillingene for Presentasjonsmodus blir ugyldig når visningsmodus blir endret til Flere PC-modus, uavhengig av innstillingene på datamaskinene. Ved valg av dette punktet, vises brukernavnet. Denne funksjonen hjelper deg å identifisere hvilken datamaskin som viser bildet nå. 36

37 3. Webkontroll 3. Webkontroll Du kan justere eller kontrollere prosjektøren via et nettverk fra en nettsøker på en Datamaskin som er tilknyttet samme nettverket. Webkontroll projektor Du kan kontrollere prosjektøren, hente status som f.eks. lampetid, og stille inn e-post eller plan osv. i Webkontroll projektor. Anbefalt nettleser Internet Explorer 8/ 9/ 10/ 11 MERK Andre nettlesere enn de anbefalte vil kanskje ikke fungere. Hvis JavaScript ikke er aktivisert i nettsøkerkonfigureringene må du slå på JavaScript for å kunne bruke prosjektørnettsidene ordentlig. Det er anbefalt at alle nettsøkeroppdateringene er installert. Hvis data overføres over trådløst og kablet LAN samtidig, vil prosjektøren kanskje ikke behandle dataene korrekt. Crestron e-control Crestron e-control er et kontrollgrensesnitt som bruker en nettleser som leveres av Crestron Electronics, Inc. Crestron e-control kan kontrollere og overvåke prosjektoren. (fortsetter på neste side) 37

38 3. Webkontroll MERK Crestron e-control er laget med Flash. Du må ha Adobe Flash Player installert på datamaskinen din for å bruke Crestron e-control. Crestron e-control vises ikke i en nettleser som ikke støtter Flash. Hvis Crestron e-control i Nettverksinnstillinger (&45) er stilt til Skru av, vil vinduet med valgmuligheter over ikke vises, men Innloggingsvindu for Webkontroll projektor vises. Gå til følgende for konfigurering eller kontroll av projektøren via nettsøkeren. Sørg for at datamaskinen og prosjektøren er tilkoblet via nettverk, og start deretter nettleseren. Angi prosjektørens IP-adresse i nettleserens inntastingsfelt for URL som i eksempelet nedenfor, og trykk deretter på Enter-tasten eller -knappen. Eksempel: Hvis IP adressen på projektøren er stilt inn på : Skriv inn på adresselinjen på nettsøkeren og trykk Enter-tasten eller klikk -knappen. Hvis korrekt URL angis og prosjektøren og datamaskinen er korrekt koblet til samme nettverk, vil vinduet med valgmuligheter bli vist. MERK Ikke prøv å kontrollere prosjektøren med prosjektørens meny eller fjernkontroll og via Webkontroll samtidig. Det kan føre til visse driftsfeil i prosjektøren. Språket som brukes på Webkontroll projektor er det samme som på OSD på prosjektøren. Hvis du ønsker å endre det, må du endre språket til OSD på projektoren. (&SKJERM-meny i Bruksveiledning) 38

39 3. Webkontroll 3.1 Webkontroll projektor Logginn For å bruke funksjonen Webkontroll projektor må du logge inn med navn og passord. Under er standardinnstilingene fra fabrikken for brukernavn og passord. Brukernavn Passord Administrator <blank> Innloggingsvindu Skriv inn brukernavn og passord og klikk så på [OK]. Hvis du logger deg på, vil skjermen under bli vist. Hovedmeny Klikk på den ønskede bruken eller konfigurasjonen i hovedmenyen. 39

40 3. Webkontroll 3.1 Webkontroll projektor (fortsatt) Nettverksinformasjon Viser projektorens nettverks og konfigureringsinnstillinger. Punkt Generell informasjon Projektornavn Informasjon om trådløst nettverk Modus DHCP IP-adresse Subnettmaske Standard gateway DNS-serveradresse MAC-adresse SSID SSID-sending Kryptering Kanal Hastighet Informasjon om kablet nettverk DHCP IP-adresse Subnettmaske Standard gateway DNS-serveradresse MAC-adresse Beskrivelse Viser informasjon som er felles for trådløst og kablet LAN. Viser projektørens navninnstillinger. Viser gjeldende innstillinger for trådløst LAN. Viser modus for kommunikasjon over trådløst LAN. Viser DHCP-innstillinger. Viser IP-adressen. Viser subnetmasken. Viser standardportal. Viser DNS-serverens adresse. Viser MAC-adresse. Viser SSID som brukes av Projektoren. Viser SSID-sending som brukes av Projektoren. Viser innstillinger for datakryptering. Viser hvilken kanal som brukes for trådløst LAN. Viser gjeldende overføringshastighet for trådløst LAN. Viser gjeldende innstillinger for kablet LAN. Viser DHCP-innstillinger. Viser IP-adressen. Viser subnetmasken. Viser standardportal. Viser DNS-serverens adresse. Viser MAC-adresse. 40

41 3. Webkontroll 3.1 Webkontroll projektor (fortsatt) Nettverksinnstillinger Viser og konfigurerer nettverksinnstillinger. Punkt Generell konfigurasjon Projektornavn syslocation (SNMP) syscontact (SNMP) AMX D.D. (AMX Device Discovery) Beskrivelse Konfigurerer innstillinger som er felles for trådløst og kablet LAN. Konfigurer navnet på prosjektøren. Lengden på projektørnavnet kan være opp til 64 alfanumeriske karakterer. Bare alfabeter, nummer og følgende symboler kan }~ og mellomrom Et bestemt prosjektørnavn er forhåndstilordnet som standard. Konfigurer posisjonen som det refereres til ved bruk av SNMP. Lengden på syslocation kan være opp til 255 alfanumeriske karakterer. Bare nummer 0-9 og alfabet a-z, A-Z kan brukes. Konfigurer kontaktinformasjonen som det refereres til ved bruk av SNMP. Lengden på syscontact kan være opp til 255 alfanumeriske karakterer. Bare nummer 0-9 og alfabet a-z, A-Z kan brukes. Konfigurer AMX Device Discovery-innstillingen fra kontrollere av AMX koblet til det samme nettverket. For detaljer om AMX Device Discovery, besøk AMX websiden. URL: (fortsetter på neste side) 41

42 3. Webkontroll 3.1 Webkontroll projektor - Nettverksinnstillinger (fortsatt) Punkt Konfigurasjon trådløst nettverk Modus Beskrivelse Konfigurerer innstillinger for trådløst LAN. Velg Enkelt tilgangspunkt eller Infrastructure. MERK Når MODUS endres, tar det cirka 60 sekunder før trådløst LAN kan benyttes. I mellomtiden kan det hende driftshastigheten til projektoren reduseres og at NETTVERKSINFORMASJON ikke vises riktig. USB utstyr er midlertidig deaktivert fra projektoren når MODUS endres med status for å koble USB-utstyr til projektoren. Krypteringslås Tillater eller hindrer endringer av følgende innstillinger relatert til trådløs tilkobling. Modus SSID SSID-sending Kryptering Krypteringsnøkkel (WEP-nøkkel, WPA-passfrase) Når Krypteringslås er satt til SKRU PÅ er det ikke mulig å endre disse innstillingene i menyen på projektoren. MERK Hvis Krypteringslås er SKRU PÅ, utføres trådløs tilkobling kun når den kan kobles til uten å endre gjeldende innstillinger. (fortsetter på neste side) 42

43 3. Webkontroll 3.1 Webkontroll projektor - Nettverksinnstillinger (fortsatt) Punkt Beskrivelse Konfigurasjon trådløst Konfigurerer innstillinger for trådløst LAN. nettverk Innstillinger for Konfigurerer modus for Enkelt tilgangspunkt. Enkelt tilgangspunkt IP-konfigurasjon Konfigurerer nettverksinnstillinger. IP-adresse Konfigurerer IP-adresse. Subnettmaske Subnettmasken til projektoren er fast lik Angi SSID. Maksimalt antall karakterer som kan settes inn er 32. Bare alfabeter, nummer og følgende symboler kan brukes. }~ og mellomrom Standardinnstillingen til SSID i modus Enkel tilgangspunkt er [SimpleAccessPoint]. Endre standardinnstillingen før bruk for å unngå overlapping. Velg SSID sending. SKRU AV denne funksjonen når du setter opp SSID for en SSID-sending projektor som ikke skal vises i listen over trådløse tilkoblinger på datamaskinen. Kryptering Velg koderingsmetode. Inngang WPA-passfrase. Tilgjengelig antall karakterer er 8 til 63. Kun alfabet, nummer WPA-passfrase og følgene symboler kan [\]^_`{ }~ og mellomrom Velg en kanal mellom 1 og 11 for bruk i Enkelt tilgangspunkt-modus. Kanal MERK Kanalene kan variere fra land til land. I tillegg kan det være påkrevd, avhengig av land eller region, å bruke et trådløst nettverkskort som tilfredsstiller standardene i respektive land eller region. (fortsetter på neste side) 43

44 3. Webkontroll 3.1 Webkontroll projektor - Nettverksinnstillinger (fortsatt) Punkt Konfigurasjon trådløst nettverk Innstillinger for Infrastruktur IP-konfigurasjon DHCP PÅ DHCP AV IP-adresse Subnettmaske Standard gateway DNSserveradresse SSID Kryptering WEP-nøkkel WPA-passfrase (fortsetter på neste side) Beskrivelse Konfigurerer innstillinger for trådløst LAN. Konfigurerer modus for Infrastruktur. Konfigurerer nettverksinnstillinger. Aktiverer DHCP. Deaktiverer DHCP. Konfigurerer IP adressen når DHCP er slått av. Konfigurerer subnettmaske når DHCP er slått av. Konfigurerer standardportalen når DHCP er slått av. Konfigurerer DNS serveradressen. Velg en SSID fra listen. Hvis du trenger å stille inn din unike SSID,velg [Tilpass], og still så inn din egen SSID ved å følge reglene nedenfor. Maksimalt antall karakterer som kan settes inn er 32. Bare alfabeter, nummer og følgende symboler kan }~ og mellomrom Velg koderingsmetode. Angi WEP-nøkkel. Det kan enten bruke ASCII-tegn eller heksadesimale tall når du angir WEP-nøkkel. Lengden av nøkkelen er definert som følger i henhold til WEP og tegnformater. Kryptering ASCII-tegn HEX-tall WEP 64bit 5 tegn 10 tegn WEP 128bit 13 tegn 26 tegn Inngang WPA-passfrase. Tilgjengelig antall karakterer er 8 til 63. Kun alfabet, nummer og følgene symboler kan [\]^_`{ }~ og mellomrom 44

45 3.1 Webkontroll projektor - Nettverksinnstillinger (fortsatt) 3. Webkontroll Punkt Konfigurasjon kablet nettverk IP-konfigurasjon DHCP PÅ DHCP AV IP-adresse Subnettmaske Standard gateway DNS-serveradresse Annen konfigurasjon Crestron e-control Beskrivelse Konfigurerer innstillinger for kablet LAN. Konfigurerer nettverksinnstillinger. Aktiverer DHCP. Deaktiverer DHCP. Konfigurerer IP adressen når DHCP er slått av. Konfigurerer subnettmaske når DHCP er slått av. Konfigurerer standardportalen når DHCP er slått av. Konfigurerer DNS serveradressen. Konfigurerer andre nettverksinnstillinger. Angi om Crestron e-control skal brukes eller ikke. Hvis du velger Skru av, vil valgvinduet ikke bli vist, men innloggingsvindu for Webkontroll projektor vises først. Klikk [Bruk] -knappen for å lagre innstillingene. MERK De nye konfigureringsinnstillingene aktiveres etter at nettverksforbindelsen er startet opp igjen. Når konfigureringsinnstillingene er forandret må du starte nettverksforbindelsen på nytt. Du kan omstarte nettverksforbindelsen fra Nettverksomstart på hovedmenyen. (&66) Hvis du kobler projektøren til et eksisterende nettverk, konsulter med en nettverk administrator før du innstiller serveradressen. WEP-nøkkel, WPA-passfrase og SSID innstillingene vil ikke stilles inn hvis det brukes ugyldige karakterer. Prosjektøren tillater ikke tilkobling til samme nettverk over både trådløst og kablet LAN. Angi ikke samme nettverksaddresse for både trådløst og kablet LAN. 45

46 3. Webkontroll 3.1 Webkontroll projektor (fortsatt) Portinnstillinger Viser og konfigurerer kommunikasjons portalinnstillingene. Punkt Beskrivelse Nettverkskontroll-port1 (Port:23) Konfigurerer kommandokontroll portal 1 (Por:23). Port åpen Klikk [Aktiver] kryss av i boksen for å bruke portal 23. Autentisering Klikk [Aktiver] kryss av i ruten når autentisitet kreves for denne portalen. Nettverkskontroll-port2 (Port:9715) Konfigurerer kommandokontroll portal 2 (Por:9715). Port åpen Klikk [Aktiver] kryss av i boksen for å bruke portal Autentisering Klikk [Aktiver] kryss av i ruten når autentisitet kreves for denne portalen. PJLink TM -port (Port:4352) Konfigurerer PJLink TM porten (Port:4352). Port åpen Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] for å ta I bruk port Autentisering Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] dersom autentifisering kreves for denne porten. Mitt bilde-port (Port:9716) Konfigurerer Mitt bilde-porten (Port:9716). Port åpen Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] for å ta I bruk port Autentisering Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] dersom autentifisering kreves for denne porten. Messenger-port (Port:9719) Konfigurerer Messenger-porten (Port:9719). Port åpen Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] for å ta I bruk port Autentisering Klikk på avkrysningsruten [Aktiver] dersom autentifisering kreves for denne porten. (fortsetter på neste side) 46

47 3. Webkontroll 3.1 Webkontroll projektor - Portinnstillinger (fortsatt) Punkt SNMP Port Port åpen Trap-adresse Last ned MIB-fil Nettverksbro-port Portnummer Konfigurerer mib-filporten. Beskrivelse Klikk [Aktiver] kryss av i boksen for å bruke portal SNMP. Konfigurerer destinasjonen for SNMP lås i IP format. Adressen tillater ikke bare IP-adresser, men også domenenavn dersom den gyldige DNS-serveren er stilt inn i Nettverksinnstillinger. Maksimal lengde på verts- eller domenenavn er 255 karakterer. Laster ned en MIB-fil fra prosjektøren. Konfigurerer Nettverk bro portnummer. Skriv inn portnummer. Untatt 41794, 9715, 9716, 9719, 9720, 5900, 5500, 4352, kan imellom 1024 of innstilles. Standard innstilling er satt til Klikk [Bruk] -knappen for å lagre innstillingene. MERK De endrede konfigurasjonsinnstillingene blir aktivert etter at du gjør omstart av nettverksforbindelsen. Når konfigurasjonsinnstillingene endres må nettverksforbindelsen startes om for å tre i kraft. Du kan omstarte nettverksforbindelsen fra Nettverksomstart på hovedmenyen. (&66) 47

CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505/ CP-AW2505/CP-AW3005

CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505/ CP-AW2505/CP-AW3005 Projektor CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505/ CP-AW2505/CP-AW3005 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner.

Detaljer

CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN (Typenummer CP-A222WN, CP-A222WNM, CP-A302WN, CP-A302WNM, CP-AW252WN, CP-AW252WNM)

CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN (Typenummer CP-A222WN, CP-A222WNM, CP-A302WN, CP-A302WNM, CP-AW252WN, CP-AW252WNM) Prosjektør CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN (Typenummer CP-A222WN, CP-A222WNM, CP-A302WN, CP-A302WNM, CP-AW252WN, CP-AW252WNM) Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet.

Detaljer

Denne prosjektøren har en nettverksfunksjon med følgende hovedegenskaper.

Denne prosjektøren har en nettverksfunksjon med følgende hovedegenskaper. Prosjektør CP-TW2503/CP-TW3003 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner. For riktig bruk

Detaljer

LW502/LWU502 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning

LW502/LWU502 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning LW502/LWU502 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning 020-001079-01 LCD-projektor LW502/LWU502 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Projektor IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner. For riktig

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

CP-WU5506M CP-WX5506M

CP-WU5506M CP-WX5506M LCD-projektor CP-WU5506M CP-WX5506M Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner. For riktig

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller samt trådløs utskriftsserver med flere funksjoner Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig informasjon

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN NO Nettverksfunksjonsguide Sørg for at du leser Forsiktighetsregler og Forholdsregler under drift i Oppsettsguide -dokumentet som følger med dataprojektoren, og sørg for at du

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne noteringen i denne brukermanualen: Merknader gir

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Denne veiledningen forklarer hvordan

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknader

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

CP-EX252N/CP-EX302N/CP-EW302N

CP-EX252N/CP-EX302N/CP-EW302N LCD-projektor CP-EX252N/CP-EX302N/CP-EW302N Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner. For

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Hurtigstart AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

DATAPROJEKTOR XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255

DATAPROJEKTOR XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255 DATAPROJEKTOR XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255 Nr Dataprojektor Trådløs funksjonsveiledning Vennligst les forholdsreglene i Oppstartguiden som følger med dataprojektoren. Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon

Detaljer

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Hvis leverandøren ikke kan konfigureres med oppsettsveiviseren, kontakt leverandøren din for riktige innstillinger

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 3.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7 DataGuard Internett Thomson Speedtouch 585i v7 Installasjonsguide Oppkobling med analog telefon 1.Ta ledningen til telefonapparatet som går inn i veggkontakten ut og flytt den over til splitter boksen.

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett AirLink 3000DG v3 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 3000DG v3 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerhåndbok - Nettverksveiledning 020-000608-01 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av denne prosjektøren. Denne

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO KONFIGURER MOT WI-FI MOTTA VIDEO-SAMTALE DEL TILGANG MED FLERE BRUKERE BEVEGELSE SENSOR CLOUD VIDEO OPPTAK KOSTNAD FOR CLOUD FEILSØKING LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Oversikt Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

LWU701i/LW751i/LX801i/LWU601i/LW651i

LWU701i/LW751i/LX801i/LWU601i/LW651i Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Projektor LWU701i/LW751i/LX801i LWU601i/LW651i Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Ethernet (krysset kabel eller via Switch) EGX300 Modbus 24VDC Power Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Meny Opprette lokalt nettverk Endre IP addresse på PC (Windows XP) Tilkoblinger

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer