FREDRIKSTAD KOMMUNE FRA SOMMERSETH DESIGN AS TILBUD TIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREDRIKSTAD KOMMUNE FRA SOMMERSETH DESIGN AS TILBUD TIL"

Transkript

1 TILBUD TIL FREDRIKSTAD KOMMUNE FRA SOMMERSETH DESIGN AS ANBUD BISTAND RÅDGIVNING OG DESIGN AV KOMMUNENS PORTALSIDER REFERANSE: 2014/11776 ANBUDSFRIST: 13. JUNI 2014 SOMMERSETH DESIGN AS ORG. NR: NO MVA TORGET 1, 1440 DRØBAK

2 INNHOLD TILBUDSBREV 3 GJENNOMFØRINGSEVNE 4 FREDRIKSTAD KOMMUNE DESIGNBEHOV 5 VERDIER & MOODBOARD 6 OPPGAVEFORSTÅELSE 7 ARBEIDSPROSESS 9 STIPULERING AV ANTALL TIMER & PRISTILBUD 10 TENTATIV FREMDRIFTSPLAN 11 KVALITETSSIKRING AV PROSJEKTET 12 REFERANSEPROSJEKT 14 TEAM 23 CV 25 SKATTE ATTEST 30 MVA ATTEST 31 HMS ERKLÆRING 32

3 TILBUDSBREV Drøbak Sommerseth Design AS har med dette gleden av å fremsette tilbud i konkurranse om bistand rådgivning og design av kommunens portalsider for Fredrikstad kommune. Referanse: 2014/ Anbudsfrist: 13. juni Det var ingen tvil! Dette har vi veldig lyst til å være med på! Vi har mange års erfaring med ulike typer web prosjekter, noe som gir oss bred erfaring og gjør at vi utfyller hverandre både faglig og kreativt. Vi har små og store kunder som opererer i både privat og offentlig sektor. Vi har god økonomi og gjennomføringsevne. Vi jobber sammen som et team og involverer oss i hverandres prosjekter, for å få et best mulig resultat for kunden. Vårt team arbeider effektivt og nøye, men med mye glede og inspirasjon. Dette skal være en hyggelig prosess både for dere og oss! Tom Sommerseth og Øivind Solgård-Jensen vil være deres kontaktpersoner. Vi bekrefter at tilbudet er i samsvar med tilbudsgrunnlaget og vil samtidig takke for invitasjonen til å delta i denne konkurransen. Med vennlig hilsen Tom Sommerseth Daglig Leder Sommerseth Design AS Sommerseth Design AS Org. nr: NO MVA Adresse: Torget 1, 1440 Drøbak E-post: Web: sommersethdesign.no Tlf: Sommerseth Design AS har tidligere gjort en tilsvarende leveranse for Frogn Kommune i Der gikk vi igjennom prosessen med logo forandring (kommunevåpen og typografi) og profilelementer. Vi produ serte også postale trykksaker, dokumentmaler, annonsemaler, powerpointmaler, i tillegg til at vi leverte hele webdesignet (se referanseprosjekt på side 14). For tiden jobber vi også med utforming av ny visuell profil for Nesodden kommune som også skal reflekteres i bruk på den nye nettsiden. Vi mener Fredrikstad er en veldig tiltalende kommune og at dette er et meget interessant prosjekt å være med på. Vi vil være en bidragsyter som løfter og forbedrer en viktig service- og kommunikasjonsplattform for Fredrikstad kommune. 3

4 GJENNOMFØRINGSEVNE Sommerseth Design AS har ressurser og kompetanse til å gjennomføre prosjektet innenfor gitt oppdragsbeskrivelse. Sommerseth Design AS er et design- og kommunikasjonsbyrå med lang fartstid i bransjen. Byrået har siden starten hatt en stabil omsetning og vekst. Vi består av et engasjert team med målsetning om å skape et sterkt design, originalitet og gjennomanalyserte løsninger. Vårt team har høy kompetanse på web og har samlet mange års erfaring med denne type oppdrag. Vi utfyller hverandre faglig og kan bistå på alle punkter nevnt i tilbudsgrunnlaget. Vi anser oss som profesjonelle, hyggelige, kritiske og kravsterke lagspillere, der kunde, produkt, mottaker av produkt og resultat alltid står i sentrum for våre leveranser. Vår lange erfaring gir kunden et bredt tilbud av designtjenester: visuelle profiler, webdesign, redaksjonelt design, 3D design og rådgivining/strategi innen web og sosiale medier. Sommerseth Design AS har vært profilert i Computer Arts, 3D World, Web Designer Magazine m.m. Vårt design- og utviklerteam har 6 nominasjoner i Design Awards i 2012/2013 (webdesign). Foruten det har våre samarbeidspartnere vært nominert i både Farmand og Gulltaggen. Vi benytter oss av et nettverk av samarbeidspartnere (webutviklere, tekstforfatter, journalister og fotografer) som trekkes inn i prosjektene etter behov. Det betyr for deg som kunde at vi løser oppdraget som om disse samarbeidspartnerne var ansatt hos oss. Vårt fokus er å oppfylle kundekrav og strebe etter å overgå kundens forventninger. Vi arbeider effektivt men er nøye, og er vant til å møte høye krav til leveransen. Kvalifikasjoner/bakgrunn: + + Mange års relevant arbeidserfaring som webdesignere + + Utdannelse innen grafisk design, webdesign, markedsføring og webkommunikasjon + + God erfaring med utarbeiding av design for ulike flater (skjerm, trykk mm) + + God og strukturert arbeidsmetodikk + + Meget god kjennskap til produksjons-hardware og software (Adobe Creative Suite mm) + + Levert tilsvarende prosjekt for Frogn Kommune i Relevant erfaring fra lignende prosjekter: Frogn kommune, Vannområdet PURA, Follorådet, Helse-og sosialombudet, Pasientombudet, Vannområdet Morsa, Norsk Vann, Blå Kors, Mesta og Norad. Vi er: + + Innovative og nytenkende, idé- og løsningsorientert + + Åpen for forandringer, holder dere oppdatert på nyheter og trender innenfor det grafiske fagfeltet i alle kanaler + + Utadvendt og samarbeidsorientert + + God evne til å presentere og formidle idéer og konsepter + + Høy gjennomføringsevne og arbeidskapasitet + + Opptatt av at design skal kommunisere, og ikke bare se fint ut Til disse prosjektene har vi kapasitet til å sette én eller flere dedikerte designere. I Sommerseth Design AS arbeider vi gjerne i team. To til tre designere er gjerne involvert i prosessen samtidig. Dette gjør at vi ikke er like sårbare ved sykdom eller annet uventet fravær, da det alltid er mer enn en designer med god kjennskap til prosjektet. Vi kan også ved behov hente inn ressurser fra vårt nettverk, noe som gir oss enda større fleksibilitet og sikkerhet ved sykdom. Med oppdaterte prosjektstyringsløsninger har vi alltid tilgang og kontroll over hvordan vi ligger an i prosessen for hvert enkelt team-medlem. Sommerseth Design AS bruker Wunderlist fra tyske Wunderkinder i sin produksjons- og prosjektflyt. 4

5 FREDRIKSTAD KOMMUNE DESIGNBEHOV Generelle tanker om ny nettside Dagens nettside oppleves som en typisk kommunal nettportal, som kan virke litt utdatert med mye informasjon og mange navigasjonspunkter å forholde seg til. Utydelig struktur og hierarki samt mangel på definert inndeling gjør det vanskelig for sluttbruker å finne relevant informasjon raskt. Vi ønsker å lage en nettside som er moderne, enkel i bruk, med forenklet navigasjon og et visuelt uttrykk som appelerer til de viktigste kommunikasjonsområdene til kommunen. Nettsiden skal være et nyttig verktøy for alle målgrupper og skal oppleves som en frisk og imøtekommende side som fronter kommunen utad og ikke minst innad. Hva om Fredrikstad kommune kan være en pionér? Sette en ny standard på innhold og visuell tilnærming på hvordan en offentlig nettside bør se ut i 2014? At Fredrikstad kommune blir referansepunktet på en god og vel gjennomført nettside? En moderne webside har ingen begrensninger hva fonter eller farger angår. Med universell utforming vil også lesbarhet forbedres i forhold til tekst, piktogrammer og særskilte hjelpefunksjoner. For oss blir det viktig å formidle et visuelt uttrykk som spiller på kommunens visjon og verdier. Se påfølgende side der vi har satt opp et foreløpig moodboard slik vi oppfatter kommunens verdier. 5

6 FREDRIKSTAD KOMMUNE VISJON: HVOR DET ÅRNÆR SÆ FOR ALLE FORDI VI SATSER PÅ KUNNSKAP, KULTUR OG KLIMA + + Modig + + Engasjert + + Romslig + + Kompetent + + Frodig næringsliv + + Plankebyen + + Gamlebyen + + God kommunikasjon + + Medieproduksjon + + Indrustridesign + + Kultur + + Verdiskapning + + Skjærgård + + Festning + + Livskvalitet 6

7 OPPGAVEFORSTÅELSE Fredrikstad kommune ønsker å være en foregangskommune innen teknologi og kommunikasjon. Målsetting med leveransen Webdesignet kan beskrives som de klærne kommunen går i til daglig. Profilelementene i form av fonter, mønster, formater, illustrasjoner, bilder, farger eller ikoner - vil sammen med logoen/ kommunevåpenet forsterke identiteten til kommunen og øke gjenkjenneligheten. For oss er det viktig å definere hvilke signaler dere som kommune ønsker å utstråle før webdesignet utformes. Den skal gjøre dere tydelig og identifiserbar, appellere til deres målgrupper og gi riktige assosiasjoner til omverdenen, samtidig som designet skal være rent, enkelt og brukervennlig og i tråd med øvrig profil. Vi ønsker å skape et langsiktig og fremtidsrettet uttrykk som tåler tidens tann. Webdesignet skal bestå av en visuell grunnmur. Et rammeverk som ivaretar både helhet og mangfold, uten at det går på bekostning av fleksible løsninger eller fremtidige ønskede endringer. Vi ønsker å synliggjøre og tydeliggjøre Fredrikstad kommune på en positiv, brukerorientert, fremtidsrettet, innovativ og engasjerende måte. Vår målsetting er å skape en nettside som inngir stolthet blant kommunens ansatte såvel som Fredrikstads innbyggere. Vår målsetting som leverandør er også å fremstå som engasjerte, dyktige, rause, motiverende og spennende. Universell utforming Universell utforming (eller Design for alle) er utforming av design/produkter/omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for til passing og en spesiell utforming. Design for alle er en strategi for design og brukersentret innovasjon. Brukervennlig design som tar utgangspunkt i en brukerforståelse basert på mangfold. Design for alle handler om inkluderende hovedløsninger som er bedre for alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Sommerseth Design AS leveranse består av følgende elementer: Webdesign + + Retningslinjer og forklaring på funksjonell bruk av valgt designretning + + Ulike grid- og modulsystemer, farger, typografi, bildebruk, maler og grafiske elementer + + Ferdige PSD filer klargjort til programmering. Også egne PSD filer for nettbrett og smarttelefon. Fargepalett Farger er er en viktig del av en visuell identitet. Fargene skal støtte kommunikasjonen og budskapet kommunen ønsker å formidle. I utarbeidelse av fargepalett kommer vi til å sette opp både primærfarger, sekundærfarger og eventuelle graderinger. Fargeverdiene angis som RGB / HEX. Typografi En konsekvent bruk av typografi er viktig for å oppnå et enhetlig visuelt utrykk. Fredrikstad kommune sine skrifttyper kan bestå av en hovedskrift og et supplerende skriftsnitt. Valgte skrifttyper skal ha svært god lesbarhet og kunne være funksjonelle innen de fleste bruksområder. Responsivt design Nettsiden designes etter en standard skjermoppløsning og tilpasses nettbrett og smarttelefon. Tilpasning av innhold rettet mot mobile brukere gjøres i dialog med Fredrikstad kommune. Kravspesifikasjon programmering Det utformes egne retningslinjer til den tekniske implementeringen av webdesignet. Det kan også være nødvendig med et møte med teknisk leverandør for å få en felles forståelse og tydeliggjøring av design og funksjonalitet. Med fordel bør webdesign teamet være delaktig i implementeringen for testing og verifisering av leveransen. 7

8 OPPGAVEFORSTÅELSE FORTS. Tekst Tekster til webside produseres enten internt av Fredrikstad kommune eller ved at dere kjøper disse tjenestene eksternt. Skulle det være behov har vi i vårt team Bjarne Prydz Christensen som kan bistå med tekstutvikling, rådgivning eller utvikling av tone-of-voice. Dette ses da på som en tilleggs tjeneste. Det vil si er et tjenesteelement som ikke inngår i vårt tilbud. Å ha en felles plattform for tekstuell utforming, også kalt tone-of-voice, vil bidra til å skape en mer helhetlig identitet for Fredrikstad kommune som avsender. Foto og bildebruk Foto og bildebruk bør være en viktig del av Fredrikstad kommunes nye nettside. Bildene som brukes skal understreke og støtte den verbale kommunikasjonen og det budskapet kommunen ønsker å belyse og forsterke. Vi ønsker å definere bildebruk i vårt design. Bilder til webside leveres av Fredrikstad kommune. Sommerseth Design AS kan ta oppgaven med å finne bilder i bildebanker, men dette blir da å anse som en tilleggs tjeneste som ikke inngår i vårt tilbud. I vårt team har vi også en meget flink fotograf som eventuellt kan benyttes ved behov. Hvor mange forslag skal legges fram til vurdering Tre (3) ulike visuelle retninger. Presentasjon av designretninger Vi stiller med to personer fra vårt team; Tom Sommerseth og Øivind Solgård-Jensen. Vi kommer til å kjøre en digital presentasjon. Vi ønsker å vise frem våre forslag og svare på eventuelle spørsmål. Stipulering av antall møter med oss I planleggingsfasen avtales det når og hvordan oppdragsgivere skal involveres i prosjektet. Vi føler at det er viktig at kunden er involvert i den kreative prossesen, slik at dere tar eierskap til det ferdige produktet. Sommerseth Design AS kan på kort varsel stille opp på møter hos Fredrikstad kommune. Reiseutgifter til og fra disse møtene er inkludert i tilbudet. Vi stipulerer fire møter og stiller med 1-2 personer fra vårt team. Mulig fremtidige oppgaver Sommerseth Design AS har ressurser og kompetanse til å gjennomføre mulige fremtidige oppgaver: + + Videreutvikling av postale elementer + + Videreutvikling av nettsider + + Sparringspartner på sosiale medier Vi har mange års erfaring innen webdesign, og kan vise til flere store webleveranser (blant våre referanseprosjekter presenterer vi et lite utvalg). Vårt design- og utviklerteam har 6 nominasjoner i Design Awards i 2012/2013. Mulig fremtidige oppgaver anses som en tilleggs tjeneste. 8

9 ARBEIDSPROSESS Vi deler opp prosjektet i ulike faser. Hvor mange faser og hvor omfattende de er avhenger av prosjektets omfang og kompleksitet. Vårt system tar høyde for at hvert prosjekt er unikt, og at oppdragsgivere er for skjellige i hensyn til organisering, størrelse, økonomi og ønsket fremdrift. Vår prosess er åpen og vi involverer alltid kunden i de forskjellige fasene. FASE 1 FASE 2 FASE 3 OPPSTART PLANLEGGING UTVIKLING FERDIGGJØRING PRODUKSJON EVALUERING Fase 1 Oppstart: De fleste av våre prosjekter starter med et oppstartsmøte. Oppdragsgiver gir en brief som definerer hva prosjektet går ut på; hvilke krav som stilles, forventninger, mål og suksesskriterier, og vi stiller spørsmål. Planlegging: Grunnlag for et vellykket prosjekt ligger i et tett samarbeid mellom oppdragsgiver og Sommerseth Design AS i oppstart og planleggingsfasen. Det er en viktig prosess der vi sammen går nøye gjennom leveransen, og gir dere mulighet til å komme med spesifiseringer. Vi setter en fremdriftsplan. Det avtales når og hvordan oppdrags givere skal involveres i prosjektet. Så settes rammeverk og en designstrategi for leveransen, som skal godkjennes og forankres hos kunden. Det er viktig at alle er inneforstått med de verdier og mål som skal være førende, og at alle har samme forståelse av hva som ligger i det. Alle avtaler og endringer dokumen teres i referat fra møte. Designsamarbeidet bør også nedfelles i en kontrakt. Oppstartsmøte Briefing Tilbakemelding Oppdragsgivere Oppgaveforståelse Spesifisering Budsjett Fremdriftsplan Kommentarer Justeringer Godkjenning Sommerseth Design AS Idé/ konsept Presentasjon Kommentarer Justeringer Godkjenning Originaler Prototyper Korrektur Godkjenning Oppfølging Kvalitetssikring Levering Godkjenning Kommentarer Konklusjon Kommentarer Konklusjon Fase 2 Utvikling: Utviklingsfasen kan hvis ønskelig startes med en eller flere workshops. Før vi utvikler diskuterer vi gjerne ulike retninger for å sikrer at våre valg er godt forankrede i briefen vi har fått av oppdrags giveren. I denne perioden jobber vi med konseptskisser på forskjellige retninger basert på strategier, visjoner, verdier og så videre. Vi arbeider også med innholdsstrategi. Underveis har vi møter hvor forskjellige retninger blir vist, og følger av valg blir diskutert. Tilslutt kommer vi frem til en godkjent retning som alle er fornøyd med. Her er det viktig at vi som byrå er fleksible med tanke på problemstillinger og spørsmål som kan dukke opp underveis. Vår erfaring er at det er viktig å la kunden få tid til å la intrykket etter hvert møte synke inn. Det dukker ofte opp flere tanker i etterkant. Ferdiggjøring: Her arbeider vi med korrektur, originaler og prototyper. Også i denne fasen arbeider vi i tett dialog med oppdragsgiveren. Hvis vi har behov for å benytte en eller flere av våre samarbeidspartnere (ressurser fra vårt nettverk), har vi tett oppfølging med dem. Mange av våre samarbeidspartnere sitter i samme kontorsfelleskap, noe som gjør dialogen tett og prosessen effektiv. Vi utfører alltid en intern runde med korrektur hos oss før vi sender til oppdragsgiver for ekstern korrekturrunde. Hvis det er et prosjekt med mye tekst (webdesign, rapporter, redaksjonell design) kan vi også om ønskelig sende materialet for gjennomgang hos en profesjonell korrekturleser, som kan finne feil i tekst som er vanskelig for oppdragsgiveren eller oss å avdekke. Fase 3: Produksjon: I avslutningsfasen koordinerer vi oppfølging og kvalitetssikring, og kunden gir siste godkjenning av leveranseklart materiale. Om det er ønskelig, kan vi være kontaktperson mot teknisk leverandør eller andre leverandører etter at ferdigstilt materiale er produsert. Evaluering: Det er viktig for både oppdragsgiver og Sommerseth Design AS å ha en evaluering av prosjektet. En evaluering forteller oss noe om hva vi har oppnådd og gir grunnlag for felles refleksjon og læring. 9

10 STIPULERING AV ANTALL TIMER & PRISTILBUD STIPULERING AV ANTALL TIMER OPPGAVE TIMER Møter, prosjektledelse og reiser 38 Oppstart og planlegging 14 Wireframe, struktur og innhold 20 Designfase retninger (3) 75 Produksjon valgt retning (inkl. ikoner, responsivt design, 5-6 stk malverk) 280 Evaluering, implementering, dokumentasjon til teknisk utvikling av designet 18 TOTALT 445 VEILEDENDE PRIS FOR LEVERANSEN Sommerseth Design AS praktiserer med en timespris på kr 850. Prisene er eks. mva OPPGAVE PRISER Møter, prosjektledelse og reiser Oppstart og planlegging Wireframe, struktur og innhold Designfase retninger (3) Produksjon valgt retning (inkl. ikoner, responsivt design, 5-6 stk malverk) Evaluering, implementering, dokumentasjon til teknisk utvikling av designet TOTALT Tjenesteelementer som inngår i vår pris Følgende oppgaver inngår i vår pris + + Prosjektledelse og administrasjon + + Møter, 16 timer + + Kreativt arbeid, ideutvikling + + Orginalarbeid + + Webdesign PSD Tjenesteelementer som ikke inngår i vår pris Følgende oppgaver inngår ikke i vår pris + + Utforming av tekst + + Mulig fremtidige oppgaver + + Skissebilder fra bildebank Eventuelle betingelser + + Prisen forusetter ferdig korrekturlest tekst levert elektroniskt fra kunde 10

11 TENTATIV FREMDRIFTSPLAN Leveransen er planlagt i henhold til følgende tentative fremdriftsplan. Oppdragsgiver har satt leveransefrist på 2 måneder fra oppdragsdato. Vi har stipulert en oppdragsdato i uke 34 og tar sikte på at prosjektet skal være ferdigstilt i løpet av uke 44. Denne vil bli justert sammen med oppdragsgiver på oppstartsmøte. OPPDRAGSDATO Stipulert start 25. juni FASE PLANLEGGNG Stipulert start 25. august FASE 2 UTVIKLING Stipulert start 12. september FASE PRODUKSJON Stipulert start 22. september FASE EVALUERING Stipulert start 15. oktober UKE 30 UKE 34 UKE 35 UKE 36 UKE 37 UKE 38 UKE 39 UKE 40 UKE 41 UKE 42 UKE 43 UKE 44 FASE OPPSTART Stipulert start 18 august FASE 1 UTVIKLING Stipulert start 3. september LEVERANSE AVSLUTTET Stipulert slutt 21. oktober 11

12 KVALITETSSIKRING AV PROSJEKTET Kvalitetssikring av håndboken er utarbeidet i tråd med Norsk Standard NS-EN ISO Siste revisjon: Sommerseth Design AS kjernevirksomhet er visuell kommunikasjon innen: grafisk design, digital design og redaksjonell design. Dette knyttet til vår kvalitet, service og leveringsdyktighet innen faget. Denne kvalitets håndbok tar utganspunkt i vår kjernevirksomhet og beskriver videre vår kvalitetspolitikk og våre prosesser. Dette for å gi en innføring i den ideologi og metodikk vi benytter i arbeidshverdagen og hva som kan forventes av oss. Håndboken fungerer i tillegg som et arbeidsverktøy, og gir oss retningslinjer å jobbe etter. Vårt kvalitetsstyringssystem gir oss: + + Fokus på kundenes krav og forventninger + + Fokus på våre forpliktelser + + Gode interne prosesser og hensiktsmessig intern kommunikasjon + + Fastlagte oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeidere + + Større effektivitet Kvalitetspolitikk Kundefokus: Vårt fokus ligger på å forstå gjeldende og fremtidige kundebehov, oppfylle kundekrav og strebe etter å overgå kundens forventninger. Respekt: Respekt for oss er å ha tro på hverandre, bli tatt på alvor og ha respekt for den jobben vi skal utføre. Vi skal gi service og ha kvalitet i alle ledd for å oppnå respekt fra alle interesseparter. Respekt skal være grunnlaget for alle relasjoner og vil prege all kommunikasjon i Sommerseth Design AS, både internt og eksternt. Trygghet: Trygghet for oss er forutsigbarhet, stabilitet, åpenhet og inneha tilstrekkelig kompetanse i alle ledd. Den første kontakten med Sommerseth Design AS skal oppleves som imøtekommende og profesjonell slik at alle skal føle trygghet i prossesen. Arbeidsglede: Vi arbeider med mye glede og inspirasjon. Det skal være en hyggelig prosess både for kunden og oss! Utvikling: Utvikling for oss er kontinuerlig forbedring, vi setter oss klare mål og jobber mot disse. I vårt fag er det veldig viktig å følge med i samfunnsutviklingen og tilpasse oss faglig og kreativt innefor dette. Sommerseth Design AS legger opp arbeidet slik at medarbeider får bygge videre på sine ressurser. Vi har kontorer i et tverrfagelig, utviklende og spennende miljø for våre medarbeiderne. Sommerseth Design AS ønsker tilbakemelding på jobben vi gjør, slik at vi kan forbedre og utvikle arbeidet. Kvalitetsmål Kvalitet for Sommerseth Design AS kan kort defineres som: + + Oppfyllelse av inngåtte forpliktelser + + Kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet Overordnet kvalitetsmål for Sommerseth Design AS er: + + Vi skal være den foretrukne leverandør av tjenester til våre kunder Dette oppnås ved at: + + Våre kunder opplever oss som profesjonelle samarbeidspartnere + + Våre leveranser tilfredsstiller kundenes behov + + Våre eieres interesser ivaretas ved god økonomistyring + + Alle krav fra myndigheter oppfylles + + Bedriften bidrar positivt til utvikling av samfunnet gjennom å legge til rette for god design og inovative løsninger + + Har kundens behov i fokus + + Er tilgjengelige + + Arbeider for et positivt arbeidsmiljø + + Legger til rette for gode interne systemer som sikrer riktig levering av tjenester til avtalt tid + + Etablerer systemer som sørger for kontinuerlig forbedring av interne prosesser Dette måles gjennom: + + Jevnlig innhenting av tilbakemelding og kundereferenser + + Evaluering av prosjekter sammen med oppdragsiveren Fleksibilitet: For oss er det viktig som byrå å være fleksibel i forhold til de problemstillinger/spørsmål som kan dukke opp underveis i et prosjekt. Fleksibilitet er nødvendig for at Sommerseth Design AS skal oppnå gode resultater. Derfor vil vi alltid strebe etter å tilpasse oss etter den enkelte kundens behov. 12

13 KVALITETSSIKRING AV PROSJEKTET FORST. Kvalitetssikringssystem Tilgang på referat: Til hvert møte føres det referat. Når møtet er avsluttet sender prosjektlederen referatet til alle i prosjektgruppen. På denne måten avverger vi misforsåeler i leveransen. Referat dokumentet blir lagret i en fellesmappe for prosjektet. Idéskapning: Vi har jevenlig interne kreative møte for å finne gode og nytenkende løsninger. I disse møtene henter vi ved behov inn resurser fra vårt nettverk (eks. tekstforfatter, utviklere, etc.). Kreative møter kan vi også ha sammen med oppdragsgivere i de innledene fasene av prosjektet. Vi føler at det er viktig at kunden er involvert i den kreative prossesen, slik at de tar eierskap til det ferdige produktet. Økonomi: Vi deler opp prosjektet i økonomiske faser. Hvor mange faser det blir, avhenger av hvor omfattende prosjektet er. Kunden holdes hele tiden informert om hvilken fase prosjekter befinner seg i, og at vi holder oss innenfor avtalte økonomiske rammer. Timeføringen utføres av hver enkelt ansatt, og kontrolleres av prosjektansvarlig. Hvor ofte det er ønskelig å få statusrapport avtales med kunden i hvert enkelt prosjekt. I rapportene legger vi frem påløpte timer i hendhold til budsjett i prosjektet. I store prosjekter fakturer Sommerseth Design AS normalt etter hver avslutet fase. Vi kan også praktiserer med en 30/40/30 modell. 30% av tilbud beløp ved igangsettelse, 40% medio levering, 30% finale. Sommerseth Design AS er organisert med et eksternt autorisert regnskapsførerkontor: BackOffice Regnskap og Rådgivning AS. Til intern regnskapsstyring og timeføring bruker vi Billings og Snail. med oppdrags givere, kan styre hvem som har tilgang til hver enkelt mappe. På denne måten slipper vi å sende tunge vedlegg i mail, og alle har tilgang til den samme informasjonen og samme versjoner av de forskjellige dokumenter. Om ønskelig kan Google Drive også benyttes. Sommerseth Design AS jobber synkronisert. Det vil si at all backup utføres live på kryss av arbeidsstasjoner eksternt, samt i skyen. Følger utviklingen: Alle medarbeidere i Sommerseth Design AS og våre samarbeidspartner holder seg oppdatert om faglige og teknolgiske trender. Dette skjer gjennom kurs og seminarer, designbøker, designportaler, magasiner, besøk av designutstillinger, inspirasjonsturer og gjennom å følge Grafill og Norsk Designråd sine aktiviteter. Sykdomshåndtering: I Sommerseth Design AS arbeider vi gjerne i team på våre prosjekter. Flere designere er gjerne involvert i prosessen samtidig. Dette gjør at vi ikke er like sårbare ved sykdom eller annet uventet fravær, da det alltid er mer enn en designer med god kjennskap til prosjektet. Vi kan også ved behov hente inn resurser fra vårt nettverk. Noe som gir oss enda større fleksibilitet og sikkerhet ved sykdom. Kommunikasjon: Hvert prosjekt får tildelt en prosjektleder som har jevnlig kontakt med oppdrags givere. Det er selvfølgelig også mulig å ha direkte kontakt med grafiske designere, tekstforfattere etc. Sommerseth Design AS treffer dere på e-post, mobil, sms og skype. Teknologi: Alle medarbeider i Sommerseth Design AS arbeider på siste versjon hardware/software fra Apple. I vår produksjon bruker vi også siste versjon fra Cinema 4D, Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign). Sommerseth Design AS bruker Dropbox. Dette er en nettjeneste som gir en 2GB gratis lagringsplass på nett (mer hvis man betaler for det). I våre prosjekter oppretter vi en Dropbox mappe der vi, i samarbeid 13

14 REFERANSEPROSJEKT

15 REFERANSEPROSJEKT FROGN KOMMUNE Frogn kommune i Akershus tok våren 2009 kontakt med oss vedrørende oppgradering av visuell profil og nytt webdesign. Frogn kommunes grafiske profil fikk en mindre, men viktig oppgradering. Vi utformet også nye profilelementer som ble tatt videre i postale trykksaker, rapportmaler og presentasjonsmateriell. Kommunen opplevde store problemer med en utdatert og lite brukervennlig side, noe som ikke fikk dem til å fremstå som en fremtidsrettet kommune. På websiden leverte vi et sterkt design for Frogn kommune, med tydelig navigasjon og en sofistikert «nyhetsportal-look». Til tross for mye informasjon er siden ryddig, lett navigerbar og tydelig. Det er lagt vekt på best mulig lesbarhet i farger og fonter, slik at alle besøkende er ivaretatt (universal utforming). I leveransen ble det også inkludert et komplett ikonarkiv. Ikonene frittstående eller sammen med tekst tydeliggjør og bidrar til et helhetlig uttrykk og effektiv navigasjon. Formmessig er ikonene nær den grafiske identiteten. Konseptet på websiden er fremtidsrettet, favner den visuelle opplevelsen i et bredt perspektiv og støtter opp om besøkerens egen valgfrihet. Ansvarlig designer: Tom Sommerseth og Malin Andersson Har arbeidet for kunden i perioden: Webside Logo, horisontal og vertikal versjon Powerpoint Fargehjul Visitkort Rapportmal 15

16 REFERANSEPROSJEKT PURA Oppdragsgiver for PURA er den norske regjering. Regjeringen har ansvaret for gjennomføring av EUs Water Framework Directive. Kunden tok kontakt med oss i forbindelse med utvikling av tittel, visuell profil og webside. Profilen skulle representere det PURA står for; noe som er friskt og levende, i tillegg reflekteres det miljøvennlige og seriøse arbeidet. Vi ønsket samtidigt at profilen skulle være uformell og tilgjengelig for allmenheten. Arbeidet har gjennom årene omfattet visuell profil, designmanual, webdesign, postale trykksaker, handouts, messeutstyr, profileringsartikler, flere ulike rapporter og faktaark. I 2013 leverte vi et nytt webdesign. Et eget system for vannkvalitetsrapportering ble også utviklet. Ansvarlig designer: Tom Sommerseth og Malin Andersson Har arbeidet for kunden i perioden: Webside Logo Skilt visualisert i 3D Fargehjul Rapporter og informasjonsgrafikk/illustrasjoner Visitkort 16

17 REFERANSEPROSJEKT BYGG 1 Omgitt av de majestetiske Sunnmørsalpane innerst i idylliske Ørstafjorden har Bygg 1 sine kontor. Deres mål er å tilby dører og andre byggevarer av god kvalitet til rett pris. Sommerseth Design AS har utviklet den visuelle profilen, postale trykksaker, annonsemaler, elektroniskemaler, flere ulike kataloger og web design. Med sin litt spesielle navigasjon og dynamikk på nettsiden fikk vi skapt en «verden» av dører og karakteristiske elementer fra Sunnmøre (alper og lundefugl) som introduksjonselementer på åpningssiden. Nettsiden ble sommeren 2012 nominert i CSS Design Awards. Den nye grafiske profilen understøtter det Bygg 1 står for: kvalitet, profesjonalitet, faglig kompetanse med inspirasjon fra naturen på Sunnmøre. Ansvarlig designer: Tom Sommerseth og Malin Andersson Har arbeidet for kunden i perioden: Webside Logo Profilelement Kataloger Powerpoint Fargehjul Visitkort 17

18 REFERANSEPROSJEKT GEILOBYGG Geilobygg AS ble etablert i sin nåværende form i 1998 og er i dag en førende aktør i Hallingdal. Bedriften har den siste tiden gjenomgått store forandringer i organisasjonen. Konkurransesituasjonen i byggbransjen er beintøff og marginene er små. Med de store forandringene som skjedde i organisasjonen følte Geilobygg at det var på tide å også forandre og løfte den visuelle identiteten. Etter analyse og gjenomgang av konkurrenter, kundens kjerneverdier og utfordringer i markedet, startet vi designprosessen. Vi har arbeidet tett med Geilobyggs team. Den nye profilen understøtter det Geilobygg står for: Seriøsitet, kvalitet, profesjonalitet og faglig kompetanse. Den nye logoen er primært en form av et hus/ bolig, med en fargepalett inspirert av den norske fjellnaturen. Profilarbeidet har omfattet utarbeidelse og implementering av profil på postale trykksaker, elektroniske maler, annonser, biler, profileringartikler, brosjyrer, messestand, skilter og webdesign. Sommeren 2013 revitaliserte vi hele nettsiden. Gjorde den tilpasset mobil og nettbrett, samt fokus på hyttekatalog. 40 3D renderinger ble levert i tillegg. Nettsiden ble i juli 2013 nominert i CSS Design Awards. Foliering av bil Ansvarlig designer: Tom Sommerseth og Malin Andersson Har arbeidet for kunden i perioden: Webside Logo Mappe Annonsemal Katalog Fargehjul Postale trykksaker 18

19 REFERANSEPROSJEKT UTVALG AV WEBPROSJEKTER LEVERT AV SOMMERSETH DESIGN AS NEPTUNE SOFTWARE DRØBAK ARKITEKTKONTOR VANNOMRÅDET MORSA GRAPHISOFT NORGE BEMANNINGSKONTORET NORGES SVØMMEFORBUND 19

20 REFERANSEPROSJEKT BLÅ KORS NORGE - JEG SER Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonell behandlingsarbeid. Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 52 diakonale virksomheter i 15 fylker. JEG SER er en landsomfattende holdningskampanje fra Blå Kors Norge som skal være en viktig veileder for de som er bekymret for et barn, og vil hjelpe barn som ikke har det så bra hjemme. Solgård Design har vært ansvarlige for utvikling av kampanjens profil, kampanjemateriell og nettsider. Vi har også satt sammen teamet som har bestått av tekstforfattere, fotografer og filmfolk. Ansvarlig designer: Jannicke Solgård-Jensen og Øivind Solgård-Jensen Har arbeidet for kunden i perioden: Webside Logo T-Skjorter Profilhåndbok Logo Messebord Rollups Tooji 20

21 REFERANSEPROSJEKT NORSK PETROLEUMSFORENING NPF er bransjens viktigste møteplass for faglige diskusjoner og utveksling av ny kunnskap - uavhengig av økonomiske og politiske interesser. Denne posisjonen er et resultat av vår uavhengighet og vårt omfattende bransjenettverk. NPF var med på å initiere og etablere Offshore Northern Seas (ONS). ONS er blant verdens ledende utstillinger/konferanser på sitt område. Det har vært et viktig bidrag til etableringen av standarden for bransjens faglige kunnskapsutveksling. Øivind har redesignet og fornyet hele profilen til NPF og vært med i et team som redesignet og omstrukturerte nettsiden i Ansvarlig designer: Øivind Solgård-Jensen Har arbeidet for kunden i perioden: Webside Invitasjoner Logo Illustrasjoner Alternativ logo Visittkort Banner 21

22 REFERANSEPROSJEKT UTVALG AV WEBPROSJEKTER LEVERT AV SOLGÅRD DESIGN VEKST 2020 BERGENS FORSKNINGSSTIFTELSE MUSIKKFORLEGGERNE MESTA ÅRSRAPPORT BRYNSLØKKEN MOSETERTOPPEN 22

23 TEAM & CV

24 TEAM Vi benytter oss av et nettverk av samarbeidspartnere (webutviklere, tekstforfatter, journalister og fotografer) som trekkes inn i prosjektene etter behov. Det betyr for deg som kunde at vi løser oppdraget som om disse samarbeidspartnerne var ansatt hos oss. Her presenterer vi oss og to som vi tror kan være aktuelle for dette prosjektet. TOM SOMMERSETH Senior Designer og daglig leder SD Spisskompetanse: Kommunikasjonsdesign, webdesign, Photoshop Compositing ØIVIND SOLGÅRD-JENSEN Senior Designer Solgård Design Spisskompetanse: Kommunikasjonsdesign, webdesign, webstrategi, brukervennlighet på web KONRAD WĘGRZYNIAK Webutvikler Spisskompetanse: Webutvikling / programmering BJARNE PRYDZ CHRISTENSEN Tekstforfatter Spisskompetanse: Strategi og kommunikasjon 24

25 CV / TOM SOMMERSETH TOM SOMMERSETH Partner, Senior Designer og daglig leder Sommerseth Design AS Utdannelse / kurs Adobe Indesign (kurs Adobe Norge) Adobe Illustrator (kurs Adobe Norge) Adobe Premiere (Kurs Adobe Norge) Brand management - kurs Innotown Trainee som 16-åring for Big-ID Reklamebyrå AS Reklame og markedsføring ved Tromsdalen VGS Nøkkelkompetanse Tom kom som 16-årig trainee inn i design faget, og har derfor 20 års profesjonell erfaring innen design og visuell kommunikasjon. Tom sin spisskompetanse ligger i visuell- og digital kommunikasjon og Photoshop Compositing. Praksis Kursholder for Infografikk i Adobe Photoshop, Adobe Illustrator og Apple Final Cut Pro Gründer Sommerseth Design AS Freelance mediadesigner for Maritime Colours Art director Spotlight reklamebyrå Junior Art Director - Reibo&Cetera AS Prosjektansvarlig webdesigner - Subnett AS Fotograf TVNorge Fotograf NRK Møre og Romsdal Studiofotograf - TV Sunnmøre Reklamefilmprodusent - TV Sunnmøre Reklamefilmprodusent - TV Tromsø 3d illustratør - Interface AS 3d illustratør - Big ID reklamebyrå Kunder Frogn Kommune PURA Renderlab Neptune Software Graphisoft Norge Gothia gruppen Orcus Morsa Vannområde Velope ProffCom Computer Arts UK SpareBank 1 Geilobygg Sundt Arkitekter MaritimeColours: (Bergen Yards, Octio, Bergen Næringsråd, Aker Oilfield, Fjord1, LMG Marin) Norges Svømmeforbund Follorådet Dagens Næringsliv D2 Incepto Gruppen Infografikk Pasientombudene i Norge Scenario Interiør Arkitekter Drøbak Arkitekter Referanseprosjekt Neptune Software Neptune Software leverer utviklingsverktøy og mobile SAP-løsninger. For kunden har Tom tidsjustert logo og tilpasset den visuelle profilen, utarbeidelse og implementering av profil på postale trykksaker, nyhetsbrev, brosjyrer, messestand og webdesign. Websiden er responsiv, har mobil/nettbrett navigasjon og forbedret brukervennlighet. Publiseringsløsningen Wordpress er satt opp av våre egne utviklere. Neptune Software websiden mottok høsten 2013 en CSS Design Award nominasjon. (www.cssdesignawards.com). Webside: neptune-software.com Graphisoft Norge Graphisoft Norge er norsk distributør av ArchiCAD, Cinema 4D, Solibri Model Checker, ArchiFrame, SketchUp, Artlantis, VIP-Energy og BIMx. I tillegg tilbyr de kurs i bruk av sine verktøy. Vi er stolte av å ha arbeidet med den nye nettsiden for Graphisoft Norge. Designet er stilrent, lyst og elegant. Publiseringsløsningen er Wordpress og satt opp av våre egne utviklere. Vi har leverte en svært brukervennlig og responsiv nettside med et eget kurs- og registreringssystem. Backend kan lærerene se hvor mange deltakere / elever som har registrert seg på de ulike kursene. Ved endt kurs sendes det auto matisk ut kursbevis til alle som var påmeldt og gjennomførte kurset. Vårt team utviklet en rekke spesialfunksjoner og plugins som resulterte i en svært dynamisk og brukervennlig side for brukere og ansatte i Graphisoft Norge. Webside: graphisoft.no 25

26 CV / ØIVIND SOLGÅRD-JENSEN ØIVIND SOLGÅRD-JENSEN Partner, Senior Designer i Solgård Design Utdannelse / kurs 2-årig designutdannelse hos Merkantilt Institutt. Nøkkelkompetanse Øivind Solgård-Jensen har kjernekompetanse innen grafisk design, webdesign, webrådgivning og webstrategi. Øivind har lang erfaring i bransjen og har jobbet med webdesign og grafisk design siden Praksis Selvstendig næringsdrivende Solgård Design Webdesigner FastWeb Kommunikasjonsrådgiver og designer innen digitale medier, GCI Monsen Gründer Biter AS Digital kunstner (egen kunstkolleksjon på Møbelvarehuset Skeidar) Webansvarlig Mesta Webdesigner Næringsnett Referanseprosjekt Blå Kors Norge JEG SER er et prosjekt utviklet av Blå Kors Norge. JEG SER er inspirert av «Næstehjelperne» som kommer fra Blå Kors Danmark. Prosjektet vil bestå av kampanjer rettet mot ulike målgrupper gjennom 2014 og JEG SER er et prosjekt og en viktig landsomfattende kampanje som gir veiledning til deg som er bekymret for et barn. SOLGÅRD DESIGN stod bak Visuell identitet, trykket materiell, samt design og produksjon av websider. Vi satte også sammen et team sammen med Blå Kors og Ellen Anker Storset som bestod av Bjørn H Stuedal, Mick Tully, Ulla Aanstad og artisten Tooji. Webside: jegser.no Mesta Øivind har vært innleid i kommunikasjonsavdelingen i Mesta som webansvarlig og kommunikasjonsrådgiver med ansvar for å etablere en ny profilhåndbok for web og elektroniske maler, og fungerte som profilpoliti for alle interne og eksterne profildokumenter. Øivind designet også Mesta sitt nye intranett og var rådgiver i mestas webkampanje Kommunekampen i Kunder Aker Kværner IT Fornebu IBM Norge Mesta Intersport Gresvig DNB Eiendom OPAK First House Entra Eiendom Jordan Eiendomsmegler 1 Orkla Kitron Norsk Tipping Norsk Petroleumsforening Blå kors Norge Landkreditt Bank Øivind var også med i kommunikasjonsavdelingen i Mesta da avdelingen ble kåret til Norges beste kommunikasjonsavdeling i Øivind har også tre nominasjoner til Farmand pris for Mesta sine årsrapporter på web i 2007, 2008 og Webside: mesta.no 26

27 CV / BJARNE PRYDZ CHRISTENSEN BJARNE PRYDZ CHRISTENSEN Tekstforfatter og partner - Milliliter Innholdsservice Utdannelse BI, Markedskommunikasjon, Høsten 2011 Westerdals School of Communication, Tekstforfatter, Arbeidserfaring Partner og senior tekstforfatter, Milliliter Innholdsservice Dags dato Partner og senior tekstforfatter, UnknownHero Markedskoordinator, Libris Tekstforfatter, Det Grønne Rommet Journalist, Probe Magazine & Playmusicmagazine Journalist, Radio Nova Referanseprosjekt Bemanningskontoret AS Bemanningskontoret AS er et bemanningskontor som holder til i Tromsø. De har spesialisert seg på anleggsbransjen og helsevesenet, og sender sine medarbeidere på oppdrag over hele Norge. På oppdrag fra Sommerseth Design AS har Bjarne levert innhold og strategier til deres nettside, diverse annonser og brosjyrer. Webside: bemanningskontoret.no The Dale Oen Experience The Dale Oen experience er en ideell organisasjon som retter seg mot barn og ungdom i Norge. Organisasjonen har som mål å inspirere og å spre glede og kunnskap gjennom fysisk utfoldelse i naturen. The Dale Oen experience ble opprettet i Aleksander Dale Oens minne av hans bror Robin. På oppdrag fra Sommerseth Design AS har Bjarne utviklet navnet «The Dale Oen experience» og leverte innhold og strategi til organisasjonen. Webside: daleoen.com 27

28 CV / KONRAD WĘGRZYNIAK KONRAD WĘGRZYNIAK Webutvikler Utdannelse Bachelor i grafisk design og programmering, Legnica, Polen Fast leverandør for Sommerseth Design AS Solgård Design Kodebyraaet Kokong Webutvikling på blant annet PURA Norwegian Crystals Neptune Software Bemanningskontoret Drøbak Golfklubb Dale Oen Experience Athenae Renderlab Neptune Software Graphisoft Norge Orcus Morsa Vannområde Velope ProffCom Geilobygg Norges Svømmeforbund Scenario Interiør Arkitekter Drøbak Arkitekter Proffpartner / Jernia Referanseprosjekt Norges Svømmeforbund Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis muligheter til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Norges Svømmeforbund skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og en ledende organisasjon for å fremme svømmeaktiviteter og livredning. Norges Svømmeforbunds arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. På oppdrag fra Sommerseth Design AS er det utviklet en portal for lærere, dommere, instruktører, klubb og ledelse. Siden er tilpasset høyoppløste skjermer (hidpi), mobil og nettbrett samt et eget filtresystem som lar ansatte i NSF tilgjengeliggjøre dokumenter innenfor de fire ulike fagområdene. Webside: utdanning.svomming.no Scenario Interiørarkitekter Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag, både på jobb, hjemme og i fritiden. Rom skal inspirere og kommunisere identitet gjennom ulike opplevelser og funksjonelle løsninger. Som interiørarkitekter er derfor vår viktigste oppgave å forstå dine behov og visjoner,for å skape gode og inspirerende omgivelser. På oppdrag fra Sommerseth Design AS ble det utviklet et fullskjermsløsning som skulle vise bredden i Scenario sitt interiør og designspråk. Nettsiden er enkel å administrere og fikk i 2012 nominasjon i CSS Design Awards for sitt design, navigasjon og velprogrammerte innhold. Webside: scenario.no 28

29 VEDLEGG

30 SKATTE ATTEST 30

31 MVA ATTEST 31

32 HMS ERKLÆRING Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Sommerseth Design AS Organisasjonsnr/ Fødselsnr Adresse Torget 1 Land* Norge Postnummer 1440 Poststed Drøbak Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). 1 Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet Tom Sommerseth Dato Daglig leder Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen Malin Andersson Ingen ansatte Dato Representant for de ansatte *For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2006 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljøog sikkerhetsarbeid. 1 Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr i medhold av lov 17. juni 2006 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 1 32

33 WE DESIGN WE DEVELOP WE CREATE WE ARE SOMMERSETH DESIGN

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING 2 Innhold Innledning 5 Kapittel 1 8 Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for maritime bedrifter? Kapittel 2 14 Norsk maritim nærings internasjonale omdømme Kapittel 3 18

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

TILBUD 19. NOVEMBER 2013. Fete typer Pløens gate 2b 0181 Oslo. Postboks 8784 Youngstorget 0028 Oslo. +47 400 04 290 kontakt@fetetyper.no fetetyper.

TILBUD 19. NOVEMBER 2013. Fete typer Pløens gate 2b 0181 Oslo. Postboks 8784 Youngstorget 0028 Oslo. +47 400 04 290 kontakt@fetetyper.no fetetyper. TILBUD UTVIKLING AV GRAFISK PROFIL, NETTSIDE OG MATERIELL FOR OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK, OSLO CANCER CLUSTER INKUBATOR OG OSLO CANCER CLUSTER 19. NOVEMBER 2013 Fete typer Pløens gate 2b 0181

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 2 / 1 4 Årets arkiv 2014: Statped! Intervju med Norsk Arkivråds nye leder Populær arkivutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus Noark 5 hvor står vi,

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Masteroppgave i Endringsledelse

Masteroppgave i Endringsledelse Masteroppgave i Endringsledelse v/universitetet i Stavanger Vår & høstsemester 2012 Figur 1: Intern selskapspresentasjon fra Altibox AS «Hvilke konkrete forandringer i markedstilbud og markedskommunikasjon

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer