Innholdsfortegnelse: Pristilbud Lunner kommune v. Ole Dæhlen. Kapp,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse: Pristilbud 420022. Lunner kommune v. Ole Dæhlen. Kapp, 05.04.13"

Transkript

1 Lunner kommune v. Ole Dæhlen Kapp, Pristilbud Vi takker for spennende forespørsel, og kommer med dette med forslag til mulig arbeidsprosess og et tilbud på design av visuell identitet for Lunner kommune. Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn og slik vi har forstått oppdraget 2. Prosjektbeskrivelse og priser 3. Fremdriftsplan 4. Øvrige betingelser Dette tilbudet inkluderer - Designprosess som resultererer i visuell identitet (Logo (kommunevåpen) med typografi, hierarki tjenesteområdene, skrifttyper, dekorelementer, fargepallett og designhåndbok. - Enkeltelementer (priset separat): Ppt-mal Brevmal Konvolutter Visittkort Web, elementer for ferdig utviklede sider Elementer for Facebook I tillegg har vi priset noen punkter vi mener det kan være lurt å ha med seg. (Dette er kun en smørbrødliste hvor punkter kan trekkes fra og legges til). Se punkt 2 i tilbudet for nærmere beskrivelse av punktene.

2 1. Bakgrunn og slik vi har forstått oppdraget Visuell identitet, Lunner kommune Lunner kommune ønsker å etablere en visuell identitet i samsvar med det som er utviklet for Hadelandsregionen. Designprosessen vil bestå i å legge til rette for bruk av Hadelands-identiteten sammen med kommunens våpenskjold, og tilrettelagt for de bruksområdene kommunen har behov for. 2. Prosjektbeskrivelse og priser Forslag til arbeidsopplegg for designprosessen (tre faser) Designprosessen skal resultere i en visuell identitet for Lunner kommune. Prosessen konsentrerer seg om å fastsette hovedelementene en visuell identitet skal bestå av: Logo, dekorelementer, typografi, fargepallett, etc. Her benyttes grunn-elementer utarbeidet for Hadelandsregionen. Vi kaller dette en verktøykasse. I tillegg skal verktøykassa inneholde Historien som ligger til grunn for den visuelle profilen. Dette sammenfattes i en enkel designhåndbok. Det arbeides med design for konkrete elementer underveis. (Enkeltelementene er beskrevet tidligere i tilbudet). Fase 1: Skissefase Med bakgrunn i Hadelandsregionens visuelle identitet jobber vi med skisser som grunnlag for diskusjon. Vi skisser på grafiske elementer som fargepalett, typografi, dekorelementer og dermed også muligheter for applikasjon i forhold til hvor profilen skal benyttes, eks: På web, i presentasjoner og postale trykksaker. Det vil si at mye av grunnlaget for eventuelle enkeltelementene som gjøres siden, legges her. Det legges opp til ett møte i denne fasen. M8s ansvar: Å legge frem visuelt materiell for diskusjon som viser Hadelandsregionens visuelle identitet tilpasset elementene beskrevet i tilbudets innhold, slik at kunden får et godt bilde av helheten. Kundens ansvar: Å bidra med konstruktive tilbakemeldinger til forandringer/justeringer. Vårt honorar: kr eks. mva Pris brutt opp i timer: Admin/prosj.ledelse: 2t, Design/skisse: 14 t, Møte: 3t Tilsammen: 18 t à 1000 kr Fase 3: Ferdiggjøring av visuell identitet Elementene i den visuelle identiteten rentegnes. Bruk av typografi, fargepallett og dekorelementer fastsettes. Designhåndbok utvikles. Håndboken skal inneholde enkle retningslinjer for bruk av logo og visuell identitet, og skal være til hjelp for aktørene som representerer Lunner kommune. Designhåndboken skal kommunisere bakgrunnen for at ting ser ut som de gjør, innholdet i den visuelle identiteten samt eksempler på bruksområdene nevnt i dette tilbudet. Den skal også inneholde de elektroniske malene og filene på elementene som er gjennomførte. Designhåndbok samt alle filer leveres på CD. Det legges opp til ett møte i denne fasen. M8s ansvar: Å levere ferdig designhåndbok, inkludert cd med alle logofiler og dekorelementer. Å sørge for at elementer som skal trykkes (Brevark, visittkort, konvolutter) og maler (brevmal og ppt-mal, samt maler for interne dokumenter) leveres kunden i den stand de skal være. Malverket kommer som filer i word eller InDesign alt ettersom hva som er mest hensiktsmessig for kommunen. Kundens ansvar: Å lese korrektur på maler og designhåndbok i forkant av produksjon. Designhonorar: kr eks. mva

3 Pris brutt opp i timer: Admin/prosj.ledelse: 2t, Design/justering: 10t, Arbeid designhåndbok: 21t, Korrektur 4t, Møte: 3t Til sammen: 40 t à 1000 kr Samlet sum designprosess og designhåndbok: kr eks. mva Enkeltelementer Powerpoint-mal Designhonorar: kr eks. mva Pris brutt opp i timer: Admin: 0.5t, Design/grunnlag: 2t, Dialog/korrektur: 1t, Oppsett mal: 2 t Til sammen: 5.5 t à 1000 kr Brevark, mal i word og oppsett for trykk Pris brutt opp i timer: Design/grunnlag: 2t, Dialog/korrektur: 1t, Ferdiggj for trykk: 0.5t, Produksjon av wordmal: 1.5t Konvolutter, tre størrelser Designhonorar: kr eks. mva Pris brutt opp i timer: Admin: 0.5t, Design/grunnlag: 1t, Dialog/korrektur: 1t, Oppsett for trykk: 1.5 t Visittkort (kort nr 1/mal) Designhonorar: kr eks. mva Pris brutt opp i timer: Design/grunnlag: 2t, Dialog/korrektur: 1t, Oppsett for trykk: 0.5 t Til sammen: 3.5 t à 1000 kr Web, elementer for eksisterende sider Designhonorar: kr eks. mva Pris brutt opp i timer: Design/grunnlag: 8t, Dialog/korrektur: 2t, ferdiggjøring: 4t Til sammen:14 t à 1000 kr Elementer for Facebook Designhonorar: kr eks. mva Pris brutt opp i timer: Design/grunnlag: 1t, Dialog/korrektur: 0.5t, ferdiggjøring: 0.5t Til sammen: 2 t à 1000 kr Sum Enkeltelementer: kr eks mva Tilleggselementer Vi har priset noen punkter vi mener det kan være lurt å ha med seg i tillegg. (Dette er kun en smørbrødliste hvor punkter kan trekkes fra og legges til). Annonsemaler, kultur-, stillings- og kunngjøringsannonser Designhonorar: kr eks. mva Pris brutt opp i timer: Design/grunnlag: 4t, Dialog/korrektur: 2t, Oppsett mal: 4.5 t Til sammen: 10.5 t à 1000 kr

4 Rapport, mal i word Pris brutt opp i timer: Design/grunnlag: 2t, Dialog/korrektur: 1t, Produksjon av mal: 2t Brosjyremal, a5 (a4 brettet) Design og oppsett av mal for brosjyre nr 1 Pris brutt opp i timer: Design/grunnlag: 2t, Dialog/korrektur: 1t, Produksjon av mal: 2t Design av omslagsmappe Designhonorar: kr eks. mva Pris brutt opp i timer: Design/grunnlag: 2t, Dialog/korrektur: 0.5t, Produksjon/oppfølging: 1.5t, Skilting (mulighetsskisser, fasade og veivisning) Designhonorar: 4 000kr eks. mva Pris brutt opp i timer: Design: 4t Sum Tilleggselementer: kr eks mva Tilbudet inkluderer 3 møter, og 2 korrekturrunder på designhåndbok og elementene. Møtetid og korrekturrunder utover dette kommer i tillegg, og faktureres etter medgått tid, kr pr. time. 3. Fremdriftsplan Avtales nærmere 5. Øvrige betingelser Dette tilbudet er gjeldende i 30 dager. Dersom tilbudet aksepteres, bes skriftlig aksept sendt oss, evt. ved påtegning, og retur av dette brev. Evt. spørsmål kan rettes til oss per. telefon. Vennlig hilsen M8 Design as Helga Feste Hunter

5 STANDARD VILKÅR FOR M8 DESIGN AS 1. Forandringer i oppdragsbeskrivelsen vil kunne medføre pristillegg. M8 kan ikke holdes ansvarlig for evt. pristillegg på eksterne utgifter, med mindre tillegget oppstår som følge av forhold som M8 er ansvarlig for. 2. Betaling skal skje innen 14 dager fra fakturadato. Etter forfall påløper 12 % morarente. 3. Dersom oppdraget avsluttes før det er fullført, har M8 krav på betaling for det utførte arbeid. M8 beholder alle rettigheter til alt materiell utarbeidet frem til dette tidspunktet, så som skisser, utkast, originaler, m.m. 4. Dersom M8 ikke skal stå for produksjonsoppfølging, skal produktet forevises M8 i den skikkelse det skal brukes, før et tas i bruk. 5. For oppdrag som gjelder utvikling av logo/profil, får kunden en ubegrenset enerett til å benytte logoen/profilen som kjennetegn for sin virksomhet og sine produkter, herunder å foreta beskyttelse av logoen/profilen som varemerke eller mønster. For andre typer oppdrag får kunden kun en eiendomsrett til det avtalte antall eksemplarer av det ferdige produkt. De rettigheter som er nevnt i dette punktet erverves når avtalt honorar er betalt i sin helhet. Rettighetene kan ikke overdras til andre uten etter samtykke fra M8. 6. Kunden har ikke rett til å foreta endringer i produktet, eller bruke produktet, eller deler av det, på annen måte enn hva som er avtalt med M8. 7. M8 beholder eiendomsretten til alt materiell utviklet i forbindelse med oppdraget, enten det foreligger i elektronisk eller annen form. For logo/profiloppdrag, der originalen foreligger i elektronisk form, har kunden rett til å få utlevert en elektronisk kopi av logoen/profilen, i den grad det er nødvendig for å kunne benytte seg av sine rettigheter etter pkt. 5 ovenfor, og uten at det griper inn i M8s rettigheter etter pkt. 6. Den elektroniske kopien skal tilbakeleveres til M8 så snart kunden ikke lenger har bruk for den. 8. M8 skal navngis på eksemplarer av produktet i den grad, og på den måte som følger av god skikk innen bransjen. 9. Dersom kunden innstiller sin virksomhet, kommer under gjeldsbehandling eller går konkurs, går alle rettighetene nevnt i pkt. 5, tilbake til M8, uten vederlag. 10. M8 har rett til minimum 10 frieksemplarer av det ferdige produkt, til egen markeds-føring. 11. Begge parter plikter å bevare taushet om alle forhold omkring oppdraget, og om hverandres forretnings- og bedriftsmessige forhold. 12. Tvister vedrørende forståelsen av disse vilkårene avgjøres av de alminnelige norske domstoler. Partene vedtar designerens hjemting som eneste verneting.

Tjenesteavtale Konsulentbistand

Tjenesteavtale Konsulentbistand Norproff Quality Management AS/Norproff AS E-post: postkasse@norporff.no Telefon: +47 4005 1110 Tjenesteavtale Konsulentbistand heretter kalt Avtalen Mellom Norproff QM AS (org.nr. 9861992259MVA) heretter

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Standardkontrakt for oppdragsforskning

Standardkontrakt for oppdragsforskning Standardkontrakt for oppdragsforskning Kunnskapsdepartementet, 29. juni 2006. Innholdsfortegnelse 1. Parter.2 2. Oppdraget...3 3. Underoppdrag...4 4. Betaling, regnskapsføring og budsjett..5 5. Valg av

Detaljer

Rammeavtale mellom Den norske Forleggerforening og Norske Billedkunstnere (NBK) og GRAFILL (Norske grafiske designere og illustratører) RAMMEAVTALE

Rammeavtale mellom Den norske Forleggerforening og Norske Billedkunstnere (NBK) og GRAFILL (Norske grafiske designere og illustratører) RAMMEAVTALE RAMMEAVTALE Mellom Den norske Forleggerforening (DnF) og Norske Billedkunstnere (NBK) og GRAFILL (Norske grafiske designere og illustratører) 14.01.99 Kapittel I. Formål og omfang 1. Denne avtalen regulerer

Detaljer

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar 2015 ------------------------- 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere

Detaljer

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Del II - Generelle kontraktsbestemmelser DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 1.0 Dato oppdatert : 13.02.2006 Kunde: Leverandør: Driftavtale nr.: FS-08-173-2

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten 39 0182 Oslo Telefon: 22 98 93 90 Telefaks: 22 98 93 91 E-post: adm@abcpersonell.no LEVERINGSBETINGELSER Dette

Detaljer

Informasjon om løsningene

Informasjon om løsningene Kundenavn Adresse Postnr. Sted Att: OSLO,..20 AVTALE Infoland /Norges Eiendommer Oversender som forespurt pr mail, avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom www.infoland.no. Informasjon

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

TILBUD 19. NOVEMBER 2013. Fete typer Pløens gate 2b 0181 Oslo. Postboks 8784 Youngstorget 0028 Oslo. +47 400 04 290 kontakt@fetetyper.no fetetyper.

TILBUD 19. NOVEMBER 2013. Fete typer Pløens gate 2b 0181 Oslo. Postboks 8784 Youngstorget 0028 Oslo. +47 400 04 290 kontakt@fetetyper.no fetetyper. TILBUD UTVIKLING AV GRAFISK PROFIL, NETTSIDE OG MATERIELL FOR OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK, OSLO CANCER CLUSTER INKUBATOR OG OSLO CANCER CLUSTER 19. NOVEMBER 2013 Fete typer Pløens gate 2b 0181

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER 1. GENERELLE VILKÅR Avtalen gjelder så lenge Kunden har avtale med Norsk Design & Webtjenester om én eller flere tjenester. Avtalen

Detaljer

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt Grimstad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE: KONTRAKTSFORSIDE... 4 SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER... 5

Detaljer