1.Innledning Innhold: 2.Logo 3.Designelementer. 1. Logo 4.Fonter 2. Fargepalett 5.Fargepalett 6.Trykksaker 3. Fonter Trykte medier Brevark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.Innledning Innhold: 2.Logo 3.Designelementer. 1. Logo 4.Fonter 2. Fargepalett 5.Fargepalett 6.Trykksaker 3. Fonter Trykte medier Brevark"

Transkript

1 Profilmanual

2 1.Innledning Innhold: 2.Logo 3.Designelementer 1. Logo 4.Fonter 2. Fargepalett 5.Fargepalett 6.Trykksaker 3. Fonter Trykte medier Brevark 4. Trykksaker Visittkort Brevark Foldere Visittkort Studiefoldere Konvolutter E65, C5 og EC4 Brosjyrer Vitnemål Foldere Masteroppgaver Konferansemapper Brosjyre 7.Annonser Studieannonser Vitnemål og Diploma Supplement Kunngjøringsannonser 5. Annonser Stillingsannonser 8.Powerpoint 6. Powerpoint 9.Websider 10.Den norske filmskolen NB: Fargene på en print som denne vil avvike fra det trykte/elektroniske mediet. Videre oppfører farger seg ulikt på ulike papirtyper. Det er viktig å forholde seg til selve FARGEKODENE (PMS, CMYK, RGB og ) slik de er definert i profilhåndboken. Elektronisk materiell foreligger hos vår samarbeidspartner. Profilhåndbok for Høgskolen i Lillehammer er en verktøykasse for å forsterke og bevare vår visuelle identitet. Hver gang vi eksponerer oss for omverdenen og til hverandre sender vi ut visuelle signaler. Det er viktig at disse stemmer fra gang til Vår gang. profilmanual er en verktøykasse for å forsterke og bevare vår visulle identitet. Hver gang vi eksponerer oss for omverdenen sender Profilhåndboka vi ut visuelle forteller signaler. på Det en enkel er viktig måte at hvordan disse bl.a. logoen stemmer skal frase gang ut, til hvilke gang. skrifttyper (fonter) og farger som kan brukes. I tillegg inneholder den Profilmanualen forteller på en enkel måte hvordan maler til bl.a. for logoen eksempel skalannonser, ut, hvilke vitnemål skrifttyper malene (fonter) inneholder og farger eksterne som kan kilder brukes. som bilder og etc. Fordi Idesignelementer tillegg viser den eksempler er filene pakket på aksidens, i arkivfil. Disse annonser, vitnemål ol. arkivfilene kan åpnes med programmer som winrar/ zip eller 7zip før bruk. Ansvar for høgskolens grafiske profil ligger hos høgskoledirektøren. Kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Hele profilmanual med alle filer laster du ned her

3 2. 1. Logo Logoen til Høgskolen i Lillehammer kommer i en komplett utgave og en begrenset utgave med kun grafikk og webadresse.for RGB og -farger, se Fargepalett (2). Logoen til Høgskolen i Lillehammer kommer i to utgaver en komplett og en begrenset. Den finnes Komplett versjon Begrenset versjon i ulike filformat avhengig av bruk og den finnes i svart/hvitt. Et internasjonalt publikum er ivaretatt i tekst på den komplette utgaven. Logoen til Høgskolen i Lillehammer viser Balbergkampen i grønt under en blå himmel og elva Lågen som renner forbi. For fargekoder, se fargepalett. Logoen ligger fast i alle maler. Logoer laster du ned her

4 3. 1. Designelementer Logo Logoen til Høgskolen i Lillehammer kommer i en komplett utgave og en begrenset utgave med kun grafikk og webadresse.for RGB og -farger, se Fargepalett (2). uss, i, opplevelser, kultur Komplett versjon Begrenset versjon uss, i, opplevelser, kultur Designelementer er grafikk som kan benyttes på trykk eller digitalt på ulike produksjoner som ikke ivaretas av profilhåndbokens øvrige maler. Dette kan være nyttig når du for eksempel skal lage en trykksak i samarbeid med en annen etat/institusjon. OBS! Elementene skal strekkes over hele siden. Designelementer laster du ned her uss, i, opplevelser, kultur uss, i, opplevelser, kultur uss, i, opplevelser, kultur

5 4. 3. Fonter Trykte medier FF DIN (ikke Alt) og Times New Roman er skrifttypene som skal benyttes i trykt materiell. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DIN Light DIN Regular DIN Medium I alt trykt materiell skal fontene FF DIN (ikke Alt) og Times New Roman benyttes. Dersom du ikke har de nevnte fontene, må disse skaffes gjennom en leverandør. Sjekk evt. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DIN Bold Times New Roman Regular Times New Roman Italic Times New Roman Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

6 5. 2. Fargepalett: PANTONE, CMYK, RGB og De fire hovedområdene av studier: Master-, Bachelor-, Årssstudier og Etter- og videreutdanning har sin farge som er beskrevet i paletten. Fargene er tillatt brukt i raster der en prosent av fargen ikke er oppgitt. Her finner du de fargene med sine respektive koder som skal benyttes i trykt og digitale produksjoner fra høgskolen. De fire hovedområdene av studier master, bachelor, PMS Reflex blue CMYK:100C, 50M RGB: R0, G35, B149 : (Farge for felles markedsføring av studiene) PMS 340 CMYK: 100C, 85Y RGB: R0, G152, B95 : 00985F PMS 556 CMYK: 58C, 8M, 45Y, 14K RGB: R112, G164, B137 : 70A489 (100%: Årsstudier) PMS 492 CMYK: 13C, 87M, 58Y, 54K RGB: R138, G52, B61 : 8A343D (100%: Etter- og videreutdanning) årsstudier og etter- og videreutdanning har hver sin farge som er beskrevet i paletten. Fargene er tillatt brukt i raster der en prosent av fargen ikke er oppgitt. Bruken av farger forøvrig går frem av de ulike malene i profilhåndboken. *100% master og 60% bachelor betyr grad av transparens. Proc. Cyan CMYK: 100C RGB: R0, G159, B218 : 009FDA (100%: Masterstudier 60%: Bachelorstudier) * PMS Cool Gray 5 CMYK: 13C, 9M, 9Y, 27K RGB: R178, G180, B179 : B2B4B3 PMS Warm Gray 8 CMYK: 17C, 25M, 25Y, 49K RGB: R139, G129, B120 : 8B8178 (Farge for felles markedsføring av studiene) PMS Warm Gray 5 CMYK: 11C, 13M, 14Y, 32K RGB: R174, G167, B159 : AEA79F PMS Warm Gray 3 CMYK: 9C, 12M, 12Y, 20K RGB: R199, G194, B186 : C7C2BA PMS Warm Gray 2 CMYK: 6C, 7M, 9Y, 11K RGB: R213, G210, B202 : D5D2CA PMS Warm Gray 1 CMYK: 3C, 3M, 6Y, 7K RGB: R224, G222, B216 : E0DED8

7 HøgskoleniLillehammer, postboks952, 2604Lillehammer. Telefon: Faks E-post: Trykksaker Aksidens Her vises eksempler på brevark, visittkort og konvolutter (Finnes i E6/5, C5, EC4). Du finner malen ved å velge Fil - Ny i Word. I høyre boks klikker du På min datamaskin. Norsk brevmal i farger heter Brevmal.dot. 1.Visittkort Bestilling av visittkort sendes til og må inneholde følgende opplysninger: Høgskolen i Lillehammer, postboks 952, 2604 Lillehammer. Høgskolen i Lillehammer, postboks 952, 2604 Lillehammer. Jostein Skurdal Direktør Høgskolen i Lillehammer, postboks 952, 2604 Lillehammer. Telefon Privat Høgskolevn Lillehammer Telefon Mobil Høgskolen i Lillehammer Postboks Lillehammer Telefon Faks Navn Avdeling/enhet (Det er mulig å legge inn både avdeling og fagmiljø ved behov) Stillingstittel Engelsk stillingstittel (se UHRs termbase for oversettelse, eventuelt UDs oversikt) Epost Telefon Mobiltelefon Fax Avdelinger/enheter fastsetter selv interne bestillingsruitiner. Avdeling/enhet som skal faktureres må oppgis på bestillingen. Brevmaler kan også laste ned her

8 4. Trykksaker Folder Her vises eksemplel på en folder. På neste side vises en folder fra hvert av de fire hovedområdene. Høgskolen i Lillehammer Masterstudier 2008 Designet karakteriseres av horisontale felt. Valg av farge varierer, jmf. fargepalett. Alle maler for trykksaker er produsert for InDesign. Bilder som brukes til trykk bør ikke være under 150 ppi og helst 300 ppi eller mer. I Indesign finner du effektiv ppi ved å velge Info tab (F8) mens bilde er markert. Film- og fjernsynsvitenskap uss, reiseliv, film, idrett, helse iv, film, idrett, helse, ledelse mi, opplevelser, kultur Foldere kan du laste ned her

9 4. Trykksaker Folder Her vises eksempler på foldere fra Årsstudier, Masterstudier, Bachelorstudier og Etter- og videreutdanning. Høgskolen i Lillehammer Masterstudier 2008 Høgskolen i Lillehammer Bachelorstudier 2008 Film- og fjernsynsvitenskap uss, reiseliv, film, idrett, helse iv, film, idrett, helse, ledelse mi, opplevelser, kultur Kulturprosjektledelse uss, reiseliv, film, idrett, helse iv, film, idrett, helse, ledelse i, opplevelser, kultur Masterstudier Bachelorstudier Høgskolen i Lillehammer Årsstudier 2008 Høgskolen i Lillehammer Etter- og videreutdanning 2008 Kommunikasjonsrådgivning uss, reiseliv, film, idrett, helse iv, film, idrett, helse, ledelse i, opplevelser, kultur Personalutvikling og ledelse 1 uss, reiseliv, film, idrett, helse iv, film, idrett, helse, ledelse i, opplevelser, kultur Årsstudier Etter- og videreutdanning

10 4. Trykksaker Brosjyre Her vises eksempel på hovedbrosjyre. Høgskolen i Lillehammer Årsstudier, Bachelor- og Masterstudier 2008 juss, reiseliv, film, idrett, helse, samfun iseliv, film, idrett, helse, ledelse mfunn, økonomi, opplevelser, kultur ss, reiseliv, film, idrett, helse, samfunn, økonomi, ledelse, juss film, idrett, ledelse

11 4. Trykksaker Vitnemål og Diploma Supplement Her vises eksempel på forsider Vitnemål/Diploma Supplement. HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Vitnemål/ Diploma Supplement finnes hos Studiadministrasjonen. LILLEHAMMER UNIVERSITY COLLEGE Høgskolen i Lillehammer Lillehammer University College hil.no DIPLOMA SUPPLEMENT Høgskolen i Lillehammer Lillehammer University College hil.no

12 4. Trykksaker Vitnemål og Diploma Supplement Her vises masteroppgavemal. eksempel på forsider Vitnemål/Diploma Supplement. HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Masteroppgavemalen har utskiftbart bilde og editerbar tekst. Klikk på bildet for å bytte. NB: bildet må være i størrelsesorden 1:2 (1 bredde x 2 lengde). Om man ikke har korrekte dimensjoner vil man oppleve at bildet blir strukket. LILLEHAMMER UNIVERSITY COLLEGE Eks x 1000 piksler eller 1500 x 750 piksler vil passe perfekt. Husk å lagre dokumentet etter det er ferdig redigert Høgskolen i Lillehammer Lillehammer University College hil.no DIPLOMA SUPPLEMENT Høgskolen i Lillehammer Lillehammer University College hil.no Masteroppgavemal kan du laste ned her

13 4. Trykksaker Vitnemål og Diploma Supplement Her vises eksempel på konferansemappe. forsider Vitnemål/Diploma Supplement. Konferansemappen brukes til høgskolens konferanser og seminarer. Mappen er egnet opp til +/- 20 sider da den er uten rygg. HØGSKOLEN I LILLEHAMMER LILLEHAMMER UNIVERSITY COLLEGE Høgskolen i Lillehammer Lillehammer University College hil.no DIPLOMA SUPPLEMENT Høgskolen i Lillehammer Lillehammer University College hil.no

14 7. 5. Annonser Her vises eksempel på en totalannonse. Interessert i reiseliv, ledelse, film, idrett, helse, samfunn, økonomi eller kultur? Det er utviklet spesifikke maler for studieannonser, studiekatalog og stillingsannonser for trykk i InDesign. Ved eventuell produksjon av andre typer annonser, plakater eller trykksaker skal det tas hensyn til bruk av logo, farger, fonter og designelementer. På Høgskolen i Lillehammer finner du både Årsstudier, Bachelor- og Masterstudier. Les mer på Årsstudier: Film- og fjernsynsvitenskap Idrett Internasjonale studier Juss Kulturprosjektledelse Kunsthistorie Organisasjons-, ledelsesog arbeidslivsfag Pedagogikk Psykologi Reiseliv Samtidshistorie Sosiologi Økonomi og administrasjon Bachelorstudier: Barnevern Filmfotografi Filmklipp Filmlyd Filmmanus Film- og fjernsynsvitenskap Filmprodusent Filmregi Masterstudier: Fjernsynsregi Fjernsynsteknikk Idrett Kulturprosjektledelse Opplevelses- og attraksjonsutvikling Organisasjon og ledelse Pedagogikk Produksjonsdesign Prosjektledelse for fjernsyn Psykologi Reiseliv Sosialt arbeid Sosiologi Vernepleie Økonomi og administrasjon Film- og fjernsynsvitenskap Fjernsynsproduksjon med fordypning dokumentar Fjernsynsproduksjon med fordypning flerkamera Helse- og soialfaglig arbeid med barn og unge Innovasjon og næringsutvikling Pedagogikk Public Administration Spesialpedagogikk Velferdsforvaltning Annonsemaler kan du laste ned her

15 5. Annonse Her vises eksempel på en annonse for Masterstudier. Interessert i reiseliv, ledelse, film, idrett, helse, samfunn, økonomi eller kultur? På Høgskolen i Lillehammer finnes en Mastergrad for deg! Masterstudier: Film- og fjernsynsvitenskap Fjernsynsproduksjon med fordypning dokumentar Fjernsynsproduksjon med fordypning flerkamera Helse- og soialfaglig arbeid med barn og unge Innovasjon og næringsutvikling Pedagogikk Public Administration Spesialpedagogikk Velferdsforvaltning Les mer på

16 1. Stillingsannonser Logo Logoen til Høgskolen i Lillehammer kommer i en komplett utgave og en begrenset utgave med kun grafikk og webadresse.for RGB og -farger, se Fargepalett (2). Komplett versjon Begrenset versjon Stillingsannonsemaler kan du laste ned her

17 8. 6. Powerpoint PowerPoint Her vises PowerPointmal. OBS! Husk å holde deg innenfor malen når du forbereder presentasjonen i Powerpoint. En PowerPointmal for HiL En mal sikrer lik visuell presentasjon fra gang til gang Det forenkler arbeidet hver gang man skal bruke Powerpoint Med en tydelig profil for HiL ser mottakeren straks at HiL er avsender, og kan fokusere på innholdet HiL signaliserer kvalitet på alle områder Med en god verktøykasse blir jobben lettere! Powerpointmalen skal ligge lokalt på alle ansattemaskiner. Du finner malen ved å velge Fil og Ny i Powerpoint. I høyre boks klikker du På min datamaskin. Eller du kan laste ned PPT mal her

18 9. 1. Websider Logo Logoen til Høgskolen i Lillehammer kommer i en komplett utgave og en begrenset utgave med kun grafikk og webadresse.for RGB og -farger, se Fargepalett (2). På hil.no skal alle publiserere følge Språk og stilguide. Last ned Språk og stilguide her. Begrenset versjon Komplett versjon

19 Logo Den norske filmskolen Logoen til Høgskolen i Lillehammer kommer i en komplett utgave og en begrenset utgave med kun grafikk og webadresse.for RGB og -farger, se Fargepalett (2). Under utarbeidelse. Komplett versjon Begrenset versjon

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

økonomi, administrasjon, ledelse, sosialfag, reiseliv, juss, psykologi,

økonomi, administrasjon, ledelse, sosialfag, reiseliv, juss, psykologi, Høgskolen i Lillehammer Studiebrosjyre 2012/2013 psykologi, reiseliv, sosialfag psykologi, film og fjernsyn, pedagogikk juss, økonomi, administrasjon, ledelse, idrett reiseliv, internasjonale studier,

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester tviklingssenter for Grafisk profil Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen tviklingssenter for 1 2 TITTEL INNHOLD Om profilen 4 tviklingssenter for bruk av navnet og forkortelser 4 Logo 5

Detaljer

Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil. Randaberg kommune

Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil. Randaberg kommune Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil Randaberg kommune Våpen Randaberg kommune RETNINGSLINJER GRAFISK PROFIL SIDE 5 Randaberg kommune sitt kommunevåpen ble godkjent ved kgl.res. den 26. juni

Detaljer

Profilhåndbok. Januar 2012 - Versjon 2

Profilhåndbok. Januar 2012 - Versjon 2 Profilhåndbok Januar 2012 - Versjon 2 Innhold 2 Innledning... 3 1 Profilelementer... 4 1.1 Logo...5 1.2 Fargepalett...10 1.3 Typografi...11 1.4 Tilleggselement illustrasjon...14 2 Postalt... 18 2.1 Brevark...19

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Retningslinjer for s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold 1. Innledning 3 Innledning 4 Hovedretningslinjer 5 2. Logo 6 logo 7-8 Skikk og bruk av logo

Detaljer

H i M o l d e i d e n t i t e t s h å n d b o k

H i M o l d e i d e n t i t e t s h å n d b o k H i M o l d e i d e n t i t e t s h å n d b o k R e g l e r f o r b r u k a v t e k s t o g d e s i g n e l e m e n t v e d H ø g s k o l e n i M o l d e V e r s j o n 2 7 0 6 0 6 Vi skal i de fleste sammenhenger

Detaljer

Kontaktinformasjon i Outlook

Kontaktinformasjon i Outlook Kontaktinformasjon i Outlook På e-post benyttes fonten Arial. I Outlook kan man skrive inn kontaktinformasjon en gang for alle og velge at denne skal inkluderes i alle nye e-post meldinger. Det er mulig

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36.

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36. PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. GRAFISK PROFIL LOGO NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 5. logoversjoner 6. logo sørsamisk og engelsk 7. logo på farget bunn 8. logoregler/eksempel på feil bruk LOGO

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

PROFILMANUAL LOGO OG DESIGNELEMENTER SIRA HUNDEMAT

PROFILMANUAL LOGO OG DESIGNELEMENTER SIRA HUNDEMAT PROFILMANUAL LOGO OG DESIGNELEMENTER SIRA HUNDEMAT 1 INNHOLD 03. Identitet og eier av varemerket. 04. Fargepalett. 05. Logo varianter. 07. Typografi. 08. Designelementer. 10. Produkteksempler. 2 IDENTITET

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester.

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Postertjenesten Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Bestill tid til trykking i god tid på forhånd. Ring oss på 22 11 94 95/96 eller kom

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Kommunikasjonsplattform og grafisk profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Innhold Merkevaren NTNU...3 Logo...13 Typografi...19 Fargebruk... 22 Formprinsipp... 26 Eksempler... 26 Trykksaker

Detaljer

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil.

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Dette er icare UB Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Vi i icare UB har stort fokus på det å bry seg om andre. Vi synes det å gi er mer givende enn å få.

Detaljer

6 - Vitnemålsadministrasjon

6 - Vitnemålsadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon Vitnemål i M-STAS Med vitnemål i M-STAS menes det dokumentet som utstedes når et studieprogram er fullført dette er en definisjon som er videre enn KUF sin definisjon. Således

Detaljer