P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1"

Transkript

1 P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1

2 P R O F I L M A N U A L MUSTs visjon er levende og ledende. En profilmanuals funksjon er å påse at det som blir sagt og gjort stemmer med visjonen, verdier og de målene Must til enhver tid har. Den virker også samlende og gjør at alle enkeltbudskapene bedriften kommer med i løpet av året, ikke virker forvirrende, men trekker i samme retning. MUSTs profilmanual er en veileder for hvordan profilen skal benyttes. Den inneholder grunnleggende retningslinjer og eksempler på løsninger. I tillegg har Must en egen billedbank INNHOLD Logo side 3 Logobruk side 4 Logoer alle muséer side 5 Fargepalett side 6 Typografi side 7 Mailsignatur side 8 Visittkort side 9 Powerpoint side 10 Stillingsannonse liten side 11 Stillingsannonse stor side 12 Brev side 13 Pressemelding side 14 Konvolutt side 15 Forside mappe side 16 Generell annonse side 17 Årskort side 18 Eksempel på bruk av profil side 19 og 20

3 L O G O MUST hovedlogo: MUST_Logo.eps Filen: MUST_Logo_neg.eps kan benyttes der hvor bedriften presenteres i trykksaker hvor logoen skal plasseres på sort bunn.

4 L O G O MUST logo skal i helhet benyttes som i originalfilene. Fonter brukt i logo er Trajan og Alwyn New. X X Logoen skal ikke forandres, strekkes på, deles eller manipuleres. Elementene i Logoene skal ikke flyttes på. X X Logoen skal ikke benyttes på bilder/illustrasjoner med ujevn bakgrunn, eller som gir dårlig kontrast til logoen. Logoen skal ikke vendes, settes på høykant eller opp ned.

5 L O G O E R Alle ligger som vektoriserte epsfiler med fargekode cmyk.

6 F A R G E P A L E T T MUSTs fargepalett er et viktig virkemiddel for å forsterke MUSTSs profil og identitet. Hovedfargen Pantone 430 skal være det bærende fargeelement i profileringsarbeidet. Skulle det oppstå en situasjon hvor det ikke er gjennomførbart å bruke den grå tonen, f.eks. silketrykk, erstattes denne med sort. To andre farger som ikke vises her er sort og hvit. I fargelæren er ikke disse som farger å regne, men vil alltid være en del av paletten. Papir er stort sett hvitt og det vil være logisk at brødtekst vil være sort. HOVEDFARGE: PANTONE 430 (Pantone color bridge/coated euro) C 33 M 18 Y 13 K 40 R 129 G 138 B 143 HTML 818A8F DE ENKELTE MUSÉERS PALETT REGNES SOM SUPPLEMENTÆRFARGER OG KAN BENYTTES. BREIDABLIKK PANTONE 144 C0 M48 Y100 K0 R248 G152 B29 HTML F8971D LEDAAL PROCESS CYAN C100 M0 Y0 K0 R0 G159 B218 HTML 009FDA NORSK BARNEMUSEUM PANTONE 205 C0 M83 Y16 K0 R218 G72 B126 HTML DA487E NORSK GRAFISK MUSEUM PANTONE 4645 C11 M51 Y63 K31 R174 G125 B91 HTML AE7D5B NORSK HERMETIKKMUSEUM PANTONE 320 C100 M0 Y30 K2 R0 G154 B166 HTML 009AA6 STAVANGER KUNSTMUSEUM PANTONE 185 C0 M94 Y78 K0 R224 G0 B52 HTML E00034 STAVANGER MUSEUM PANTONE 376 C59 M0 Y100 K0 R122 G184 B0 HTML 7AB800 STAVANGER SJØFARTSMUSEUM PANTONE 286 C100 M75 Y0 K0 R0 G57 B166 HTML 0039A6 STAVANGER SKOLEMUSEUM PANTONE 399 C0 M0 Y100 K43 R165 G154 B0 HTML A59A00 UTSTEIN KLOSTER PANTONE 208 C0 M100 Y36 K37 R164 G0 B70 HTML A40046

7 T Y P O G R A F I Hovedtypografien Alwyn benyttes i all grafisk kommunikasjon hvor det er praktisk mulig. I hovedsak gjelder dette trykksaker, skilting o.l. Alwyn New Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Alwyn New Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Der hvor det er nødvendig med en typografi som er kompitabelmed alle PCer (Eks. Web) brukes Arial Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

8 M A I L S I G N A T U R Til mailsignatur benyttes Arial. Logo str. 17 x 17 mm. Lene Berge Førland (Arial bold 8/11 pkt) Kommunikasjonssjef / Public Relations Manager (Arial regular 8/11 pkt) M Museum Stavanger, Muségata 16, N-4010 Stavanger T , museumstavanger.no Endre Elvestad (Arial bold 8/11 pkt) Marinarkeolog (Arial regular 8/11 pkt) M Museum Stavanger, Muségata 16, 4010 Stavanger T , museumstavanger.no Endre Elvestad (Arial bold 8/11 pkt) Marine Archaeologist (Arial regular 8/11 pkt) M Museum Stavanger, Muségata 16, N-4010 Stavanger T , museumstavanger.no

9 V I S I T T K O R T Norsk med engelsk bakside. Lene Berge Førland Kommunikasjonssjef M Peter S. Meyer Avdelingsdirektør M Museum Stavanger, Muségata 16, 4010 Stavanger T , museumstavanger.no Henrik Ibsensgate 55, 4021 Stavanger T , Lene Berge Førland Public Relations Manager M Peter S. Meyer Director M Museum Stavanger, Muségata 16, 4010 Stavanger, Norway T , museumstavanger.no Henrik Ibsensgate 55, 4021 Stavanger, Norway T ,

10 P O W E R P O I N T Eksempelet viser powerpoint for Must og Stavanger museum.

11 S T I L L I N G S A N N O N S E Stavanger Aftenblad, modul 13 (71 x 122). Museum Stavanger ble etablert 1. juli 2010, da Stavanger museum og Rogaland kunstmuseum ble slått sammen til et nytt regionalt museum for naturhistorie, kulturhistorie, billedkunst og sjøfarts- og industrihistorie. Formidlingskonsulent - vikar STAVANGER KUNSTMUSEUM Stavanger kunstmuseum har ledig ett års vikariat som formidlingskonsulent i 100% stilling fra 1. februar Fullstendig utlysing: Museum Stavanger Muségata 16, 4010 Stavanger T , museumstavanger.no BREIDABLIKK, LEDAAL, NORSK BARNEMUSEUM, NORSK GRAFISK MUSEUM, NORSK HERMETIKKMUSEUM, STAVANGER KUNSTMUSEUM, STAVANGER MUSEUM, STAVANGER SJØFARTSMUSEUM, STAVANGER SKOLEMUSEUM, UTSTEIN KLOSTER

12 S T I L L I N G S A N N O N S E Stavanger Aftenblad, modul 23B (107 x 122). Museum Stavanger ble etablert 1. juli 2010, da Stavanger museum og Rogaland kunstmuseum ble slått sammen til et nytt regionalt museum for naturhistorie, kulturhistorie, billedkunst og sjøfarts- og industrihistorie. Publikumsleder Regnskapskonsulent Rådgiver/konservator ved kulturhistorisk avdeling Formidler ved kulturhistorisk avdeling Søknadsfrist for alle stillingene er fredag 20. januar Fullstendig utlysing: Museum Stavanger Muségata 16, 4010 Stavanger T , museumstavanger.no BREIDABLIKK, LEDAAL, NORSK BARNEMUSEUM, NORSK GRAFISK MUSEUM, NORSK HERMETIKKMUSEUM, STAVANGER KUNSTMUSEUM, STAVANGER MUSEUM, STAVANGER SJØFARTSMUSEUM, STAVANGER SKOLEMUSEUM, UTSTEIN KLOSTER

13 B R E VA R K Trykket eller digital versjon side 1 og 2. Fontbruk (Arial) for selve brevet ligger i w-maldokument. Museum Stavanger Muségata 16, 4010 Stavanger T museumstavanger.no Org. no BREIDABLIKK, LEDAAL, NORSK BARNEMUSEUM, NORSK GRAFISK MUSEUM, NORSK HERMETIKKMUSEUM, STAVANGER KUNSTMUSEUM STAVANGER MUSEUM, STAVANGER SJØFARTSMUSEUM, STAVANGER SKOLEMUSEUM, UTSTEIN KLOSTER

14 P R E S S E M E L D I N G Side 1 og evt. side 2. Fontbruk (Arial) for selve brevet ligger i w-maldokument. PRESSEMELDING Museum Stavanger Muségata 16, 4010 Stavanger T museumstavanger.no Org. no BREIDABLIKK, LEDAAL, NORSK BARNEMUSEUM, NORSK GRAFISK MUSEUM, NORSK HERMETIKKMUSEUM, STAVANGER KUNSTMUSEUM STAVANGER MUSEUM, STAVANGER SJØFARTSMUSEUM, STAVANGER SKOLEMUSEUM, UTSTEIN KLOSTER

15 Museum Stavanger Muségata Stavanger museumstavanger.no K O N V O L U T T C 5

16 F O R S I D E M A P P E Bredde 220 mm x 307 mm. BREIDABLIKK, LEDAAL, NORSK BARNEMUSEUM, NORSK GRAFISK MUSEUM, NORSK HERMETIKKMUSEUM STAVANGER KUNSTMUSEUM, STAVANGER MUSEUM, STAVANGER SJØFARTSMUSEUM, STAVANGER SKOLEMUSEUM, UTSTEIN KLOSTER

17 Å P N I N G S T I D E R W O R D M A L Fontbruk (Arial) for selve brevet ligger i w-maldokument. ÅPNINGSTIDER N Mandag: Stengt Tirsdag - Søndag:

18 E K S E M P E L P Å G E N E R E L L A N N O N S E Stavanger Aftenblad, modul 13 (71 x 122). Åpningstider påsken 2012 BREIDABLIKK, LEDAAL: Stengt hele påsken NORSK BARNEMUSEUM: Åpent hver dag NORSK GRAFISK MUSEUM, NORSK HERMETIKKMUSEUM: Stengt hele påsken STAVANGER KUNSTMUSEUM, STAVANGER MUSEUM: Åpent hver dag STAVANGER SJØFARTSMUSEUM, STAVANGER SKOLEMUSEUM: Stengt hele påsken UTSTEIN KLOSTER: Stengt 5., 6. og 7. april, åpent 1. og 2. påskedag For mer info om åpningstider og arrangementer se: Museum Stavanger Muségata 16, 4010 Stavanger T , museumstavanger.no

19 E K S E M P E L P Å Å R S K O R T Her vises MUSTs profil brukt i 4 ulike fargekombinasjoner. ÅRSKORT ÅRSKORT BREIDABLIKK, LEDAAL, NORSK BARNEMUSEUM, NORSK GRAFISK MUSEUM, NORSK HERMETIKKMUSEUM, STAVANGER KUNSTMUSEUM, STAVANGER MUSEUM, STAVANGER SJØFARTSMUSEUM, STAVANGER SKOLEMUSEUM, UTSTEIN KLOSTER BREIDABLIKK, LEDAAL, NORSK BARNEMUSEUM, NORSK GRAFISK MUSEUM, NORSK HERMETIKKMUSEUM, STAVANGER KUNSTMUSEUM, STAVANGER MUSEUM, STAVANGER SJØFARTSMUSEUM, STAVANGER SKOLEMUSEUM, UTSTEIN KLOSTER ÅRSKORT ÅRSKORT BREIDABLIKK, LEDAAL, NORSK BARNEMUSEUM, NORSK GRAFISK MUSEUM, NORSK HERMETIKKMUSEUM, STAVANGER KUNSTMUSEUM, STAVANGER MUSEUM, STAVANGER SJØFARTSMUSEUM, STAVANGER SKOLEMUSEUM, UTSTEIN KLOSTER BREIDABLIKK, LEDAAL, NORSK BARNEMUSEUM, NORSK GRAFISK MUSEUM, NORSK HERMETIKKMUSEUM, STAVANGER KUNSTMUSEUM, STAVANGER MUSEUM, STAVANGER SJØFARTSMUSEUM, STAVANGER SKOLEMUSEUM, UTSTEIN KLOSTER

20 E K S E M P E L : B A N N E R, S T AVA N G E R M U S E U M

21 EKSEMPEL: M A I L I N V I T A S J O N, S T AVA N G E R K U N S T M U S E U M

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

1.Innledning Innhold: 2.Logo 3.Designelementer. 1. Logo 4.Fonter 2. Fargepalett 5.Fargepalett 6.Trykksaker 3. Fonter Trykte medier Brevark

1.Innledning Innhold: 2.Logo 3.Designelementer. 1. Logo 4.Fonter 2. Fargepalett 5.Fargepalett 6.Trykksaker 3. Fonter Trykte medier Brevark Profilmanual 1.Innledning Innhold: 2.Logo 3.Designelementer 1. Logo 4.Fonter 2. Fargepalett 5.Fargepalett 6.Trykksaker 3. Fonter Trykte medier Brevark 4. Trykksaker Visittkort Brevark Foldere Visittkort

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Innhold. Introduksjon 2. Visjon og verdier 3. Kontakt 4. Grunnelement 5. Farger 7. Typografi 8. Profilelement/mønster 9.

Innhold. Introduksjon 2. Visjon og verdier 3. Kontakt 4. Grunnelement 5. Farger 7. Typografi 8. Profilelement/mønster 9. Profilmanual Innhold Introduksjon 2 Visjon og verdier 3 Kontakt 4 Grunnelement 5 Logo 6 Farger 7 Typografi 8 Profilelement/møns 9 Illustrasjoner 10 Papirvalg 11 Profilen i bruk 12 Visittkort 13 Konvolut

Detaljer

PROFILMANUAL LOGO OG DESIGNELEMENTER SIRA HUNDEMAT

PROFILMANUAL LOGO OG DESIGNELEMENTER SIRA HUNDEMAT PROFILMANUAL LOGO OG DESIGNELEMENTER SIRA HUNDEMAT 1 INNHOLD 03. Identitet og eier av varemerket. 04. Fargepalett. 05. Logo varianter. 07. Typografi. 08. Designelementer. 10. Produkteksempler. 2 IDENTITET

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer.

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer. PROFILMANUAL LOGO/FARGER 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer POSTALIA 16: Visittkort 17: Brevark EKSEMPLER PÅ PROFILERING 14-15: Bildekor INNHOLD Profilmanualen er en veiledning

Detaljer

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester tviklingssenter for Grafisk profil Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen tviklingssenter for 1 2 TITTEL INNHOLD Om profilen 4 tviklingssenter for bruk av navnet og forkortelser 4 Logo 5

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Profilhåndbok. Januar 2012 - Versjon 2

Profilhåndbok. Januar 2012 - Versjon 2 Profilhåndbok Januar 2012 - Versjon 2 Innhold 2 Innledning... 3 1 Profilelementer... 4 1.1 Logo...5 1.2 Fargepalett...10 1.3 Typografi...11 1.4 Tilleggselement illustrasjon...14 2 Postalt... 18 2.1 Brevark...19

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 Designmanual - retningslinjer for visuell identitet 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 INTRODUKSJON INNHOLD Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig for å bygge gjenkjennelse og troverdighet.

Detaljer

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil.

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Dette er icare UB Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Vi i icare UB har stort fokus på det å bry seg om andre. Vi synes det å gi er mer givende enn å få.

Detaljer

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester.

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Postertjenesten Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Bestill tid til trykking i god tid på forhånd. Ring oss på 22 11 94 95/96 eller kom

Detaljer

Petoro grafisk profilmanual 2009

Petoro grafisk profilmanual 2009 Petoro grafisk profilmanual 2009 Petoro Profilmanual Vår identitet Alle bedrifter har et utseende, eller et bilde som verden omkring oppfatter. Dette bildet er en sentral del av bedriftens identitet. Noen

Detaljer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer Utgave 1.1 08.02.06 Designmanual Forskerforbundets grafiske profil For at Forskerforbundet skal fremstå som en profesjonell og interessant organisasjon, er vi avhengige av å presentere oss på en gjennomtenkt

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon 1 Rev 1.1 Profilmanualen er utarbeidet av Kjell Jakobsen ved TM7 2010. Foto: Geir Øyvind Gismervik og Kjell Jakobsen

Detaljer

Visuell identitet Vestavind Offshore AS. Brand guidelines versjon 1.0

Visuell identitet Vestavind Offshore AS. Brand guidelines versjon 1.0 Visuell identitet Vestavind Offshore AS Brand guidelines versjon 1.0 VESTAVIND OFFSHORE VISUELL IDENTITET VERSJON 1.0 SIDE 2 VESTAVIND OFFSHORE VISUELL IDENTITET VERSJON 1.0 SIDE 3 INTRO BRAND GUIDELINES

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 I alle sammenhenger hvor DND opptrer visuelt, skal det skje i enhetlige former som bidrar positivt til å bygge vår merkevare både internt og eksternt. De visuelle

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer