Informasjon til LyngGårdens leietakere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon til LyngGårdens leietakere"

Transkript

1 Informasjon til LyngGårdens leietakere Åsveien 3, Postboks 486, 1401 Ski. Tlf: E-post: www,lyngeiendom.no

2 Innholdsfortegnelse EIENDOMSINFORMASJON... 4 NØKKELSYSTEM... 5 PROFILERING... 6 Utvendig profilering... 7 Innvendig profilering... 7 PARKERING... 9 Parkeringsområde A Parkeringsområde B, C og D SØPPELHÅNDTERING Papp og Papir Restavfall Spesialavfall farlig avfall NYTTIG INFORMASJON Postkasser Fellesarealer Utemiljø Servicetelefoner GODE RÅD Uteklimaet Inneklimaet Ventilasjon Brannsikring Falsk brannutrykning Viktige telefoner Fellesinformasjon leietakere

3 BRANNINSTRUKS Instruks for leietakere Evakuering Leietakers plikter Brannvernsleders oppgaver Ved varsel om evakuering Tips for å unngå brann Fellesinformasjon leietakere

4 Eiendomsinformasjon Velkommen som leietaker i Lynggården! Vi legger vekt på at våre leietakere skal være tilfredse, og at de skal kunne utøve sin næringsvirksomhet som de ønsker. Målsettingen er at eiendommen til enhver tid skal være funksjonelle, rasjonelle og tilpasset leietakers bruk og behov. For at dette skal være mulig, må det være en åpen linje mellom leietaker og utleier. Av nevnte årsaker, må det være enkelte felles spilleregler, som at man: 1. Utøver næringsvirksomheten slik at den er til minst mulig skade og sjenanse for øvrige leietakere, naboer og miljø. 2. Respekterer at fellesarealer ikke er beregnet til lagringsplass. 3. Rydder etter egen virksomhet. 4. Anbringer søppel som anvist, og feier for egen dør. 5. Parkerer på anviste plasser i henhold til avtale - parkeringsplan. 6. Lar kvalifisert personell betjene de tekniske anlegg. 7. Avtaler skilting med utleier. 8. Informerer de ansatte om hvilke instrukser som gjelder ved eventuell brann, og kontrollerer rømningsveier minimum en gang pr. måned. Meld fra til vaktmester hvis det oppstår problemer kanskje kan de enkelt løses! Med hilsen LYNG EIENDOM as Elin Lyng-Nilsen Lyng Eiendom as, Åsveien 3, Postboks 486, 1401 SKI Tlf.: Faks.: Epost : Fellesinformasjon leietakere

5 Nøkkelsystem Bygget har eget nøkkelsystem som er basert på at en nøkkel skal passe til alle dører man har behov for å ha adgang til, også avfallscontainere. Nøkkelsystemet er tilpasset byggets drift og kan ikke endres uten tillatelse fra utleier. Alle leietakere er innført i LEs nøkkelliste og skal signere for utlevering/innlevering av nøkler. Hvert enkelt firma er selv ansvarlig for å føre interne nøkkellister. Ved behov for ekstra nøkler må disse bestilles hos Lyng Eiendom. Nøkkel-bestillinger faktureres iht de til en hver tid gjeldende priser. Hver enkelt leietaker skal påse at nøklene ikke kommer uvedkommende i hende og påse at nøklene som ikke er i bruk, oppbevares på et tilfredsstillende trygt sted. Hver leietaker pålegges å etablere interne nøkkellister. Når leieforholdet avsluttes skal samtlige nøkler innlevers. I motsatt fall vil nytt nøkkelsystem bli belastet leietaker. Rutiner for låsing av hoveddører Alle dører til kontorarealer skal holdes låst etter klokken på hverdager og hele dagen på lørdag og søndag. Alle dører til butikkarealer skal holdes låst etter butikkenes stengetid på hverdager og lørdag. Dørene skal være låst hele dagen på søndag, med mindre butikkene ikke har søndagsåpent. Fellesinformasjon leietakere

6 Profilering Skiltplanen er basert på de tegninger som er utsendt som nabovarsel og som er godkjent av Ski kommune. Hver enkelt leietaker kan profilere seg med et fritt antall skilt innenfor oppgitte skiltmeter på egen skiltplan. Skiltplanen er utarbeidet slik at gesims 1. etg. fordeles mellom 1. og deler av 2. etg. forretninger. Veggskilt fasade sør/nord er inndelt vertikalt i to, slik at både kontorer og forretninger profileres. Forretninger og kontorer som er hensiktsmessige å profilere innvendig fra 1. etg., skiltes i 1. etg. på vegg i fellesareal både inngang Sør og Nord. Fellesinformasjon leietakere

7 Utvendig profilering Skiltbeskrivelse gesims 1. etg. Leietaker er tildelt et antall skiltmeter for profilering på gesims fasade sør/nord. Skiltene bekostes av leietaker. Alle skiltene skal ha samme høyde. Høyde Lengde Skiltleverandør : 60 cm : Innenfor rammen av angitte mål : Leietakers leverandør Veggskilt fasade sør/nord På vegg sør/nord på hjørnene mot Åsveien, vil et felles veggskilt bli montert. Veggskiltet er utformet som en tavle med utskiftbare skilt for hver leietaker. Skiltene bekostes av leietaker. Alle skiltene skal ha samme størrelse. Utleier bekoster selve tavlen og belysning. Høyde /bredde Materiale Skiltleverandør : H: ca. 35 cm B: ca. 140 cm 2 stk 1 fasade sør og 1 stk fasade nord. : Aluminium, lakkert, folie dekor. : Solheim Reklame AS Jørgen Solheim Tlf.: Innvendig profilering Informasjonstavle fellesareal 1. etg. Innvendig informasjonstavle plasseres i 1. etg.s fellesareal. Forretninger og kontorer som er hensiktsmessige å profilere innvendig fra 1. etg., skiltes i 1. etg. på vegg i fellesareal. Skiltene er utskriftbare og bekostes av leietaker. Alle skiltene skal ha samme størrelse. Høyde /bredde Materiale Skiltleverandør : H: ca. 20 cm B: ca. 70 cm, 1 stk skilt. : Akryl, frostet, folie dekor. : Solheim Reklame AS Jørgen Solheim Tlf.: Fellesinformasjon leietakere

8 Innvendig skilting av inngang til kontorer. Ved inngangspartier til kontorer, som benyttes av flere leietakere, plasseres en infotavle /Curvo-skilt) med firmaets navn. Skiltleverandør/montering : Lyng Eiendom AS Det er ikke adgang til å plassere egne skilt på dører, vinduer, vegger og lignende uten tillatelse fra utleier. Montering Montering av skilt på gesims forutsettes fagmessig utført, og kan utføres av den enkeltes leverandør. Kontakt vaktmester for nærmere monteringsinformasjon før montering starter. Fremføring av strøm til elektrisk uttak for event. lysreklame/belysning, bekostes av utleier. Armatur/lyslist bekostes av leietaker. Øvrige skilt monteres av Solheim Reklame/vaktmester. Skiltutformingen skal forevises og godkjennes av utleier før montering. Fellesinformasjon leietakere

9 Parkering For eiendommen er det utarbeidet egne parkeringsplaner fordelt på 4 områder, A, B, C og D. Hver enkelt leietaker har fått tildelt egen parkeringsplan med oppmerkede parkeringsplasser iht kontrakt. Kontroll med parkeringen er nødvendig for å oppnå best mulig fremkommelighet og ryddighet på parkeringsområdene. Europark kontrollerer at parkeringen følger skilt og oppmerking. Dersom kjøretøy er hensatt i strid med parkeringsvilkårene vil Europark ilegge et kontrollgebyr. Leietaker parkering Leietakere med gyldig parkeringskort (utstedt av Lyng Eiendom AS) - henvises til sine merkede parkeringsplasser. Parkeringskortet skal ligge godt synelig i bilens frontrute. Midlertidig parkeringstillatelse kan ikke utstedes til ansatte. Ved parkering på kundeparkering foran bygget, gjelder samme regler for de med parkeringskort som for kunder, 90 minutter. Tiden kan være gjenstand for regulering. Kundeparkering For kunder til butikkene, samt besøkende til øvrige leietakere i forbindelse med møter etc, er det fri parkering i 90 minutter. Skulle det være behov for lengre opphold, kan det utstedes en midlertidig parkeringstillatelse. Kortene skal fylles ut med dato, til/fra klokkeslett og stemples med firmanavn og signeres. Signatur skal være tydelig. Kunden plasserer kortet godt synlig i frontruten på sin bil. Kortene er kun gyldig for den datoen og klokkeslettene de er utsted på, og kan kastes etter bruk. Feilparkeringer vil bli belastet med Europarks til en hver tid gjeldene parkeringsgebyr. Klager på utstedte gebyr gjøres direkte til Europark. Et godt samarbeid med brukeren av parkeringsarealene er nødvendig for å oppnå et godt resultat. Vi henstiller derfor alle om å følge reglene som er angitt ved skilt og oppmerking. Fellesinformasjon leietakere

10 Parkeringsområde A - syd Parkeringsområde A er beregnet til kundeparkering for gårdens butikker. Parkeringsområde B, C og D Parkeringsområde B, C og D er beregnet på leietakere. Hver enkelt leietaker tildeles en oversikt over kontraktsfestede parkeringsplasser. Parkeringsområde B Follo Bil Møller Follo Fellesinformasjon leietakere

11 Parkeringsområde C Parkeringsområde D - nord Fellesinformasjon leietakere

12 Søppelhåndtering Renovasjon og søppelhåndtering inngår som en del av de tjenestene våre leietakere betaler for gjennom byggets fellesutgifter. Myndighetene har i de senere år rettet fokus på avfallshåndteringen her i landet, og de stiller strengere og strengere krav til søppelsortering. Konsekvensen av dette er at hver gang våre ordinære containere og avfallsdunker inneholder avfall som går under benevnelsen spesialavfall, blir vi ilagt straffegebyr. Straffegebyrene inngår som en del av renovasjonsavgiften, som igjen inngår i fellesutgiftene. Jo mer spesialavfall som legges i containerne, desto høyere blir felleskostnadene. Fra gjaldt EUs forskrifter om avfallsbehandling, og fra ble disse forskriftene påbudt. Dette innebærer bl.a. at 75 % av alt avfall SKAL materialgjenvinnes. Bak bygget (fasade nord mot jernbanen) er det plassert containere til bruk for gårdens leietakere. Containerne er låsbare og SKAL være låst til en hver tid. Hver enkelt leietaker er ansvarlig for å informere sine ansatte/renholdere om retningslinjene for søppelhåndtering, og sørge for at disse blir fulgt. Det er ikke tillatt å benytte containeren til privat avfall. Vi pålegger alle våre leietakere om å benytte renovasjon og søppelhåndteringen iht til retningslinjene. Riktig håndtering av dette gir en miljøgevinst, i tillegg til at man også kan få en økonomisk gevinst gjennom reduserte felleskostnader. Papp og Papir Det er egen container for papp og papir, og en container for restavfall. I papp- og papircontainer skal papp og papir kastes. Pappesker SKAL være sammenslått eller eventuelt oppdelt, slik at de ikke tar unødig mye plass. Det er ikke tillatt å kaste glass, metall, porselen, keramikk etc. i papircontainer. Bruk miljøesker på alle kontorer. Hver kontorplass i Norge kreerer kg papir i snitt årlig. Kaste papir i restavfall er direkte sløsing med penger og ressurser. Opprettholdes ikke sorteringen, og sortering må foretas av vaktmester, vil firma som ikke overholder sorteringen bli fakturert direkte. Restavfall I Restavfallsdelen kan vanlig usortert avfall kastes. Det er ikke tillatt å kaste glass, metall, porselen, keramikk etc. i restavfallet. Fellesinformasjon leietakere

13 Spesialavfall farlig avfall Spesialavfall håndteres av den enkelte leietaker. Avfall som ved feil behandling kan skade mennesker, dyr og miljøet vi lever i. EE avfall - alt slikt avfall SKAL sorteres ut, inkl ledning, kabel, lyspærer og lysrør. Alt som leder, bruker eller produserer strøm. Brennbare væsker, spillolje, plantevernmidler, syrer, PBC, fotokjemikalier, lakk og maling, asbest og batterier etc er spesialavfall. Flere gjenvinningsanlegg henter og behandler, som regel, dette gratis. Ta kontakt med Regnbuen gjenvinning, tlf.: for ytterligere informasjon. Hjelp oss å få et rent og hyggelig miljø!! Fellesinformasjon leietakere

14 Nyttig informasjon Postkasser Har du behov for å sette opp egen postkasse, kan dette gjøres i samråd med vaktmester. Alle postkasser plasseres på anvist plass fasade vest. (mot Follo Bil AS) Fellesarealer Ingen fellesarealer kan benyttes til lagring eller oppbevaring, og skal være tilgjengelig for alle til en hver tid. Regngjøring av fellesarealene besørges av Lyng Eiendom as. Nødutganger Ingen nødutganger skal tildekkes eller gjøres utilgjengelig gjennom stenging eller event. lagring av varer etc. Se egen branninstruks. Utemiljø Rampe ved fasade syd, skal ikke benyttes til lagring, oppbevaring av emballasje/paller etc. Opprettholdes ikke dette, og rydding må foretas av vaktmester, vil firma som ikke overholder retningslinjene bli fakturert direkte. Servicetelefoner Lynggården har egen vaktmesterordning fra Vaktmesterservice Bjørn Lyng-Nilsen kan nås på mobil tlf.: Vaktmesterservice kan også benyttes til oppgaver som ligger utenfor ordningen. Slike oppgaver faktureres direkte fra vaktmesterservice Bjørn Lyng-Nilsen. Ferieavvikling I god tid før ferieavvikling starter, informeres alle leietakere om eventuelle nye servicetelefoner. Fellesinformasjon leietakere

15 Gode råd Her følger informasjon om inne- og uteklima, renhold, ventilasjon, brannsikring, nøkkelsystemer, vann, vakthold, parkering og renovasjon. Uteklimaet Uteklimaet påvirkes av mange faktorer. For å få et best mulig uteklima anbefales følgende: Skal du røyke flytt deg bort fra inngangsdørene. Benytt askebegrene og ikke blomsterpottene. Ikke kast sneipen på bakken! Kast papir og annen avfall i søplekassene. Inneklimaet Inneklimaet påvirkes også av mange faktorer. For å få et best mulig inneklima, ber vi om følgende: Det er ikke adgang til å røyke på kontoret eller i fellesarealer. HUSK : Røyking følger ventilasjonskanalene og kan plage kollegaer og andre leietakere. Kopimaskin bør helst plasseres i eget rom Sørg for daglig renhold i samsvar med instruks. Renhold Gulv rengjøres etter gulvleverandørens anbefalinger. I fellesarealer blir renholdet utført av profesjonelt personale. Vær vennlig og ikke plasser noe som kan være til hinder for renholder i fellesarealene. Ventilasjon For arealer med ventilasjonsanlegg gir dette behandlet tilluft, det vil si at luften fra anlegget er oppvarmet om vinteren og nedkjølt om sommeren. For å få best mulig utbytte av kjøleanlegget om sommeren, må persienner benyttes der det finnes. Det anbefales at disse senkes etter endt arbeidstid. Igjentetting /justering av ventiler ødelegger balansen i hele anlegget, og må bare foretas i samråd med utleier. Fellesinformasjon leietakere

16 Brannsikring Tidsur monteres på egne elektriske apparater, som for eksempel kaffetrakter, kopimaskin etc. Det bør heller ikke brukes vaffeljern, brødristere m.m. på kontorene da disse kan løse ut brannvarslingsanlegg. Bruk av levende lys bør også unngås. Se branninstruks. Falsk brannutrykning Skal det utføres arbeider som utvikler mye støv, varme eller røyk må vaktmester kontaktes på forhånd, slik at brannalarm kan kobles ut. Ved falsk utrykning fra brannvesenet, forårsaket av leietaker, belastes faktura fra Follo Brannvesen leietaker. Viktige telefoner Medisinsk nødtelefon 113 Brann 110 Politi 112 Fellesinformasjon leietakere

17 Branninstruks Instruks for leietakere 1. Alle leietakere skal bestrebe seg på å hindre at brann oppstår, og være oppmerksom på alt som kan utløse brann. 2. Leietakere har plikt til å gjøre seg kjent med hvor nærmeste brannmelder og slukkingsutstyr er plassert og hvordan det virker, samt med trapper og rømningsveier NÅR DET BRENNER ER DET FOR SENT!! 3. Alle leietakere plikter å påse at korridorer, trapper og andre rømningsveier holdes fri for uvedkommende gjenstander som kan redusere fremkommeligheten. 4. Oppdages brann skal det straks gis melding til nærmeste brannvesen. Slokking igangsettes med husbrannslange eller håndslukningsapparat av personell på stedet. Dette må vurderes, husk at liv er viktigere enn verdier. Evakuering av kunder igangsettes omgående. Hjelp eldre, uføre og barn uten tilsyn først. HEISER MÅ IKKE BENYTTES! Har du spesialoppgaver, utfør disse. 5. Ved arbeider som utvikler varme, som sveising, lodding, bruk av vinkelsliper og lignende skal ledelsen/security varsles og skjema for varme arbeider fylles ut før arbeidene igangsettes. 6. Hver leietaker må selv innhente tillatelse fra Brannvesenet hvis de skal lagres brannfarlige væsker eller varer. 7. Ved forbehold som endrer brannsikkerheten (sperring av rømningsveier, blokkering av slutteutstyr, elektriske feil etc.) må du straks melde ifra til brannansvarlig i dine lokaler eller til vaktmester. Fellesinformasjon leietakere

18 Evakuering 1. Alarm settes i gang 2. Alle med spesialoppgaver utfører disse. Brannansvarlig sjekker toaletter og fellesarealer slik at disse er tomme. 3. Alle ansatte prøver å hjelpe publikum så langt det lar seg gjøre. Husk å prioritere barn og personer med barnevogn, gamle og bevegelseshemmede. 4. Gitter trekkes ned hos de som ikke har rømningsvei i lokalene. 5. Alle evakuerer bygningen. 6. De som har fått ansvar for feks. dører, skal påse at det ikke kommer folk inn i bygningen igjen og at folk trekker vekk fra dørene. Denne arbeidsoppgaven avsluttes ikke før det er gitt beskjed fra brannvernleder, vaktmester eller brannvesen/politi. 7. Brannvernleder/vaktmester rapporterer til brannvesen. 8. Ingen går inn i bygningen før de får klarsignal fra brannvernleder/vaktmester eller brannvesen/politi. Ansatte først, så publikum. Fellesinformasjon leietakere

19 Leietakers plikter I henhold til Lov om Brannvern har leietaker krav til å delta sammen med byggets eier å holde brannsikkerheten på et tilfredsstillende nivå. Leietaker har ikke lov å sette i gang noen form for ombygging uten at planer er godkjent. Arbeidet som settes i gang uten godkjenning vil bli stoppet. Leietaker har ikke lov å engasjere håndverkere uten at arbeid som skal utføres er godkjent. Alle forhold som eventuelt kan føre til at brannalarmene utløses skal være avklart med brannvernleder/vaktmester på forhånd. Alarm som utløses som følge av brudd på sikkerhetsbestemmelser vil økonomisk bli belastet gjeldende leietaker. Leietaker har ikke lov å benytte rømningsveier til lager. Varer som står i rømningsveier vil bli fjernet. I butikker med nødutgangsdør, skal det være minimum 120 cm tilrettelagt åpen rømningsgate fra butikkinngang og til nødutgang. Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlige varer med mindre det er gitt tillatelse til dette. Brannvernsleders oppgaver Sørg for at korridorer, trapper og andre rømningsveier holdes frie for uvedkommende gjenstander som kan redusere fremkommeligheten. Informere de ansatte om hvor rømningsveier er og hvor håndslukkere, brannslanger og håndmeldere er plassert. Gjøre seg kjent med bruken av det slukkermateriell som finnes i virksomhetens lokaler. Sørge for at alle forlater bygningen ved en brannalarm. Sørg for at ingen benytter heisen. Dersom det synes forsvarlig kan man prøve å slukke en brann før brannvesenet kommer. Men ta framfor alt hensyn til at liv er viktigere enn verdier! Gi brannvernleder eller vaktmester beskjed hvis det synes å foreligge feil eller mangler slik at brannvernberedskapen sette i fare. Fellesinformasjon leietakere

20 Ved varsel om evakuering Ved varsel om evakuering skal personell fra deres virksomhet sørge for at ingen personer kommer inn i lokalet. Møt opp ved virksomhetens inngangsparti. Få kunder og andres ansatte vekk fra hovedinngangene, så brannvesen/politi eventuelt ambulanse ikke blir hindret. Ikke forlat posisjonene før det er gitt tillatelse til dette fra brannvesen/politi eller brannvernleder/vaktmester. Tips for å unngå brann Rømningsveier må holdes åpne og ryddige for ikke å hindre rømning ved en eventuell brann. Kast ikke sigaretter i papirkurven. Filler med brannfarlige/selvantennende væsker/løsningsmidler må ikke kastes i papirkurven. Sørg for at disse blir dyppet i vann før de kastes i egne beholdere. Bruk ikke datarom eller annet teknisk rom til lagring av papir eller annet lettantennelig materiale. Husk å slå av vannkokere, kaffetraktere og annet teknisk utstyr. Kaffetraktere bør påmonteres tidsbryter eller trek ut kontakten hver dag. Fellesinformasjon leietakere

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5 Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING Oppdatert: 4 januar 2010 Side 1 av 5 1. HENVENDELSE OM UTLEIE, LEIEKONTRAKT, OG DRIFT Kontaktperson utleie og leiekontrakt: First Property Fund Management AS v/ Ole-Jacob

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN.

BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN. BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN. Dette bygg har manuelt bannvarslingssystem og det skal derfor ved overnattinger etableres en ordning med kontinuerlig våken brannvakt som går runder

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET DESEMBER 2010 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT? (Se særreglement) F 4 UTLEIETIDER OG -SATSER

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNINSTRUKS FOR HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Enhver ansatt som oppdager brann skal straks utløse brannalarm dersom slik finnes. Ved

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG 04.05.2010 1 Husordensreglenes formål (1) Husordensreglene skal legge til rette for korrekt bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den

Detaljer

Prosedyrer og Ordensregler

Prosedyrer og Ordensregler Prosedyrer og Ordensregler 1. Formål Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Dersom alle tar sin del av ansvaret og bidrar med å ta hensyn til reglene,

Detaljer

Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen.

Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Prosedyrer og Ordensregler 1. Formål Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Dersom alle tar sin del av ansvaret og bidrar med å ta hensyn til reglene,

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 22.10.03 Revidert i BU 08.11.06 Revidert i KST 15.12.10 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT?

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Generelle krav til brannmessige rutiner i byggeperioden August 2009 Side 1 av 5 RUTINER VED OMBYGGING OG REHABILITERING Ved rehabilitering av bygninger ved UiO skal

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2013 Sist endret på ordinær generalforsamling 09.05.2017 1. Innledning Hensikten med husordensreglene

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune

Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune 1. Innledning Rådmannen har det overordnede ansvaret for utleie og utlån av kommunale lokaler i Nesodden kommune med mindre det særskilt er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Generelle bestemmelser ved leieforholdet Du har fått tilbud om bolig i den studentboligen som står nevnt i leiekontraktens 1. Leiekontrakt

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE 1. Innleding 1.1 Ordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer eller andre som benytter sameierens leilighet, herunder evt. framleietakere. 1.2

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Husordensregler. Innhold. Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013. 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie

Husordensregler. Innhold. Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013. 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie Husordensregler Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013 1. FORMÅL... 2 2. VIRKEOMRÅDE... 2 Innhold 4.6. GARASJEANLEGG...

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

Leiekontrakt for Maridalen velhus

Leiekontrakt for Maridalen velhus Leiekontrakt for Maridalen velhus Utleier: Maridalen Velforening, Kasaveien 1, 0890 Oslo Bankgironr. 7878.06.36555 Leietakers navn Adresse Telefon Utleieformål Bankkonto nr. (for tilbakebetaling av depositum)

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 1. Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen huset og i forhold til naboene. Det er viktig at bestemmelsene blir fulgt og at alle opptrer

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 3.mai 2006, sist endret på generalforsamling 2. mai 2011 1. Formål med husordensreglene Hensikten med husordensreglene er å skape

Detaljer

INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5.

INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5. INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5. I dette heftet er det meste av nødvendig informasjon som gjelder Zone 5 samlet. INNHOLD: 1. Praktisk informasjon: Infotavle Regler for bruk av fellesarealer Renhold og

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET Disse husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for SAMEIET TIEDEMANNSJORDET. Husordensregler er vedtatt på Årsmøtet

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN Den som leier ut eller låner ut et lokale har et ansvar for å forsikre seg om at den som leier dette lokalet har grunnleggende kunnskaper om slukkeutstyr, alarmer,

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

UTLEIEAVTALE mellom Ranheim IL Breddefotball og (navn / evt. bedrift)

UTLEIEAVTALE mellom Ranheim IL Breddefotball og (navn / evt. bedrift) UTLEIEAVTALE mellom Ranheim IL Breddefotball og (navn / evt. bedrift) Dato: Navn Adresse Sted Postnr Telefon E-post Ranheim IL Breddefotball bekrefter med dette følgende leie: Dag / dato: Objekt: Vi ber

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Maridalen Velforening Kasaveien 1 0890 Oslo Leietaker: Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Telefon: Utleieformål: Varighet leieforhold: Fra dato:

Detaljer

Informasjon for tilsynsvakt

Informasjon for tilsynsvakt Informasjon for tilsynsvakt Trettenhallen Innhold: 1. Informasjon om oppstart og avslutning av dagen 2. Instruks for tilsynsvakt 3. Ordensregler Trettenhallen 4. Bose lydanlegg, ordensregler a) Bruksanvisning

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI Godkjent: fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik Dato: 30.03.15 Erstatter: August

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE 29.05.2011 947837893 INNLEDNING HEFTE FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE Styret i er ansvarlig for brannvernet ved eiendommen. Ihht.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Uranienborg menighet

DEN NORSKE KIRKE Uranienborg menighet Leier: Kontaktperson/ansvarshavende: Adresse: Epost Tlf: Leieavtalen gjelder følgende rom i shus Store sal, - Ing. Daas gate 17, Dato, tid og type arrangement: Det er kun tillatt med av og pålessing/stigning.

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

RUNDSKRIV DESEMBER 2008

RUNDSKRIV DESEMBER 2008 RUNDSKRIV DESEMBER 2008 Vi har nå tilbakelagt enda et år med små og store vedlikeholdsoppgaver. Det var bra oppmøte på informasjonsmøtet i november, en kort oppsummering her: de planlagte, store vedlikeholdsoppgavene

Detaljer

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune

Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune 1. Innledning Rådmannen har det overordnede ansvaret for utleie og utlån av kommunale lokaler i Nesodden kommune med mindre det særskilt er vedtatt

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Høgskolen i Molde INNHOLD: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen ved HSM 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

Husordensregler. Innhold. Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill..

Husordensregler. Innhold. Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill.. 03. november 2005 Sameiet Kingos gate 15-21 Husordensregler fastsatt den 3.november 2005 av ekstraordinær generalforsamling i Sameiet Kingos gate 15 21 med endring 30. 04.13 1. FORMÅL... 2 2. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D VELKOMMEN TIL BOLIGSAMEIET Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner,

Detaljer

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Adresse: Olav Tryggvasonsgate 2b/ 4 Åhlens-lokalet ledigstilles i september 2011 Spenndende butikklokale i ærverdig eiendom med Jugendstil Totalt leieomfang

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 1 Innhold 1. Formål & Forpliktelser 2. Indre Orden 3. Ytre Orden 4. Parkering 5. Søppel 6. Dyrehold 7. TV og internett 8. Brannsikringsutstyr

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret

Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV SKOLER OG BARNEHAGER I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 12. November 2010 Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Virkeområde

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TÆRUDPARKEN 2 Gyldig fra og med den , revidert

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TÆRUDPARKEN 2 Gyldig fra og med den , revidert HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TÆRUDPARKEN 2 Gyldig fra og med den 27.04.2005, revidert 10.02.2014. 1 Målsetting HUSORDENSREGLENE SKAL SIKRE BEBOERNE I SAMEIET TÆRUDPARKEN 2 ET TRIVELIG OG GODT BOMILJØ. 2

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET SMESTAD HOVEDGÅRD. (Vedtatt: , revidert: , XX , )

HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET SMESTAD HOVEDGÅRD. (Vedtatt: , revidert: , XX , ) HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET SMESTAD HOVEDGÅRD (Vedtatt: 11.02.1992, revidert: 21.03.1994, XX.04.2003, 30.06.2009) Innhold Ro og orden... 2 Avfall... 2 Trafikk og parkering... 2 Vedlikehold av grøntanlegget

Detaljer

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg.

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg. KVALITETSHÅNDBOK Horten kommune Felles/virksomhet/seksjon/enhet Teknisk/Byggmiljø/Bygningsdrift Inngår i kapittel KAP-6000, ANSVAR-8200 Dokumentnavn: Byggmiljø - Styrende dokument for overnatting i kommunale

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG NBBL-dok nr. 2.06 1. Formål og omfang HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG SIST ENDRET Generalforsamling 08.06.16 Ordensreglene er til for å holde ro og orden i Høglia borettslag (Hbrl), og for å sikre

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser.

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV LOKALER VERDALSØRA SKOLER SESONGEN 2015/16

SØKNAD OM LEIE AV LOKALER VERDALSØRA SKOLER SESONGEN 2015/16 SØKNAD OM LEIE AV LOKALER VERDALSØRA SKOLER SESONGEN 2015/16 (Gjelder ikke som søknad for leie av Idrettshall) Kategori leietaker (se retningslinjer pkt. 4.1, sett x) Navn på virksomhet/ organisasjon/klubb

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler TRONDHEIM SØR 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler Adresse: Ivar Lykkes Vei 10 Totalt areal: 2.etg. ca.1380 + 3. etg ca. 300 + 440 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2014/ 2015 Prisantydning:

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET Sist endret på sameiermøtet 24.03.2015 Styret har i henhold til vedtektene for Lørenparken boligsameie utarbeidet følgende ordensregler. Beboere plikter å holde

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler for hertil tilhørende utvendig

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 5. mai 2008 Endret på ordinær generalforsamling 3. juni 2010 Endret på ordinær generalforsamling 15.05.2012. Endret på ordinær

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Leietaker: forening Kasaveien 1, 0890 Oslo Navn: Adresse: Telefon: Mobil Utleieformål Leieforholdets varighet: Fra dato: Kl. Til dato: Kl. Arrangement dato Utleiearea

Detaljer

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011 B R A N N V E R N ved Dagali og Skurdalen oppvekstsenter Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen Barnehage Dagali Oppdatert August 2011 Bygningene er etter brannvernlovens 22 "særskilte brannobjekt" hvor

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

«Sykkeburet» i garasjeanlegget er flyttet da det stod i veien for snørydding.

«Sykkeburet» i garasjeanlegget er flyttet da det stod i veien for snørydding. 19.12.12 «Sykkeburet» i garasjeanlegget er flyttet da det stod i veien for snørydding. De som hadde sykler inne i buret kan sette de på plass igjen hvis de ønsker det. Buret vil i løpet av en dag eller

Detaljer

Husordensregler. Skullerudhøgda I Boligsameie

Husordensregler. Skullerudhøgda I Boligsameie Husordensregler Skullerudhøgda I Boligsameie INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1. FORMÅL 2 2. OMFANG 2 3. BRUDD PÅ HUSORDENSREGLER 2 4. FELLESAREALER UTE 3 4.1 MOTORISERT FERDSEL PÅ SAMEIETS OMRÅDE

Detaljer

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE HUSORDENSREGLER for SAMEIET ZONE INNHOLD 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG... 2 2. BRUK AV BOLIG... 3 3. DYREHOLD... 3 4. SØPPEL OG DUGNAD... 4 5. PARKERING... 4 6. ANSVAR... 4 7. DIVERSE... 5 Side

Detaljer