der det meste er Follo mulig Strategisk Næringsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "der det meste er Follo mulig Strategisk Næringsplan 2008-2010"

Transkript

1 Follo der det meste er mulig Strategisk Næringsplan

2 2

3 - 3 Innhold Follo - Der det meste er mulig 4 Utviklingsvillig region 6 Nettverk gir resultater 8 Et godt sted å være 9 Kobler læring og næring 10 Lys erstatter kjemikalier 12 Et levende universitet 13 Kjæledyr gir bedre livskvalitet 14 Studentene får god praksis 15 Nettkurs for etablerere 16 Kreative hoder i Drøbak 18 Treningsleir for unge entreprenører 20 Sjarmoffensiv i Berlin 22 Lønnsomme kulturnæringer 25 Veien videre 26

4 4 Foll0 - Der det meste er mulig Follo og Oslo er nære, gode naboer. Alt storbyen mangler finnes i fullt monn rett syd for bygrensen. Follo favner 819 kvadratmeter fordelt på 7 kommuner med god infra struktur, industri, kulturmangfold og kompetansemiljøer i sterk vekst. Kystkulturperler, fascinerende landskap og gode boområder er regionens gullkort. Med over innbyggere er Follo en folkerik og entusiastisk region på god vei til å bli et eldorado for gründere og kulturmiljøer, næringsutvikling, unge familier og sjelefred. Fire års vekstplan Follo har ambisjoner om å bli en region kjent for kreativt og nyskapende næringsliv, ny forskning og yrende kulturliv. Som arbeidsverktøy har regionen en samlet strategiske næringsplan SNP som skal gi vekst i antall foretak og arbeidsplasser, men ikke for enhver pris. Veksten skal skje på bakgrunn av miljøbevisst innovasjon og spesialisert kompetanse. Næringsplanens oppgave er å identifisere og utvikle møteplasser og næringsmiljøer som kan gi konkrete innovasjonsgevinster på kort og lengre sikt, spesielt innen forskning, teknologi, miljø, opplevelse og kultur.

5 - 5 Foto: Son SPA Strategisk næringsplan SNP Høsten 2007 vedtok kommunestyrene i Ski, Oppegård, Enebakk, Frogn, Nesodden, Vestby og Ås strategisk næringsplan SNP - for Follo, for perioden Kommunene finansierer selv store deler av planen, og Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge har bidratt økonomisk. SNP Follo programstyre består av representanter fra næringslivet, Universitet for miljø og biovitenskap (UMB), politikere og rådmannsgruppen. Styreleder: Christian Hintze Holm, ordfører Nesodden kommune Styremedlemmer: Knut Haugestad, rådman i Vestby kommune Tor B. Berntsen, Malthe Winje Ludolf Bjelland, selvstendig næringsdrivende Marie-Louise Strømberg, Tusenfryd AS Gunvor Eldegard, Stortinget Colin Murphy, UMB Esben Trosterud, Akershus fylkeskommune De små fjordperlene Drøbak, Hvitsten, Son og Hølen på østsiden av Oslofjorden, og Steilene, Svestad, Fagerstrand og Kavringen på vestsiden var viktig for handel og skipsfart. I dag er det stor rift om å bo idyllisk, og samtidig tett på Oslo. Prosjektleder Prosjektleder i Follo-rådet, Ingrid Brattset, leder oppfølgingen av hovedprosjektet, koordineringen av delprosjektene, og enkeltprosjekter.

6 I Vestby ligger Norges første, rendyrkete outlet-senter med 35 merkebutikker side om side. En attraksjon for shoppingglade nordmenn og turister.

7 - 7 Næringssamarbeid - Utvikling UTVIKLINGSVILLIG REGION Follos fremtid skal preges av verdiskapning. Unge entreprenører er ekstra velkomne i regionen, og forskning skal opp på bedriftenes agendaer. Limet i regionsamarbeidet er møteplassene og fellesprosjektene. Follos omdømme som nyskaper og nærings utvikler er i støpeskjeen. Follo er en kompetanseregion, og veksten skal preges av spesialisert kunnskap. Kommunene vil utvikle metoder og verktøy for å bidra til verdibasert næringsutvikling. Nye og stabile møteplasser skaper konstruktive nettverk mellom offentlig sektor, næringslivet og FoU-miljøene i regionen, og flere ny etableringer vil følge i kjølvannet av den regionale satsingen. Prosjekt Møtested Follo Mål: Nettverk mellom offentlig sektor, næringsliv og FoU-miljøer i regionen. Krav til prosjektet: Årlig konferanse Møter med næringslivet, næringsrådene og UMB Nye nettverk mellom kunstnere, institusjoner og kommuner

8 Foto: Knut Listerud Nesodden kommune har et aktivt kulturliv. Ingen andre kommuner i Norge kan skilte med like mange utøvende kunstnere. Nå blir Nesoddparken regionens nye kunstnæringssenter. Næringsutvikling og møteplasser Nettverk gir resultater Møteplasser veier tungt, for det er ofte her næring og fag finner hverandre. Tettere kontakt skaper flere muligheter, fører til mer praktisk handling og på sikt, ny næringsutvikling. Næringssamarbeidet på tvers av kommunene var lite strukturert bare for få år siden. Nå har 4 av 7 kommuner eget næringsråd eller bedriftsforum, og flere er i ferd med å utvikle egne strategier for næring. Den store næringskonferansen i regionen bærer frukter. Offentlig sektor, UMB og bedriftene møtes hvert år for å la seg inspirere, klekke idéer og utvikle nye plattformer for fremtidig samarbeid. Konferansen er også en viktig arena for å presentere løpende samarbeidsprosjekter. I fjor var temaet entreprenørskap, innovasjon og nyskapning. I år handler konferansen om det nye universitetet og gründerrollen. De årlige nettverksmøtene mellom næringslivet i regionen, næringsansvarlige i kommunene og UMB Campus Ås blir et permanent forum. Næringsrådene oppfordres til å kartlegge hvilke bedrifter som driver virksomhet innenfor samme fagområde i regionene, slik at nye bransjemiljøer kan vokse seg sterke og gi grobunn for kompetanseutvikling og mer aktivitet. En egen markedsstrategi for Follo er under utvikling. Strategien skal markedsføre kommunene som lokaliseringssted for nye bedrifter. Kulturnæringen har gode vilkår i Follo. Nesodden kommune har mer kulturvirksomhet enn noen annen kommune i landet. Folloplanen prioriterer arbeidet med å utvikle aktive møteplasser for kulturnettverket og kommunene. Mye arbeid er allerede lagt ned de to siste årene i form av seminarer, planer, felles prosjektutviklinger og utstillinger, og resultatet er lovende.

9 - 9 Areal og kartlegging Et godt sted å være Det skal være enkelt og attraktivt å etablere seg i Follo. Derfor tar regionen i bruk verktøy som kommunene kan bruke aktivt i arbeidet med nyskapning, strategisk næringsutvikling og lokalisering. Prosjekt: Tilgang på næringsarealer Mål: Bygge kompetansemiljøer og synliggjøre tilgjengelige arealer Krav til prosjektet: Kartlegging av bransjemiljøer i regionen Samlet oversikt over tilgang på arealer og lokaler i Follo

10

11 - 11 Forskning og utvikling Kobler læring og næring Innovasjon krever nærhet, god toveis flyt av ideer, kompetanse og ressurser i et langsiktig samarbeid. En gjensidig kunnskapsutveksling mellom næringsliv og universitetet på Ås vil utvilsomt gi gode innovasjonsgevinster for hele regionen. I Follo har næringslivet fordelen av nærheten til FoU-miljøet på Campus Ås. Kompetansen i FoU-miljøer og forskningsparker, på næringslivskontorer og i kommuneapparatet skal brukes aktivt fremover til å forsterke innovasjonslysten og bedre konkurranseevnen i hele regionen. Næringsplanen legger vekt på å bedre samarbeidet mellom Follo-bedriftene og FoU-miljøene, og flere prosjekter er allerede i gang med etablerte bedrifter. En av flere vellykkete koblinger er Nofimas samarbeid med Designhub Norway, et nasjonalt designsenter i Drøbak. På bakgrunn av brukeranalyser fra Nofima, utvikler Designhub prototyper og design for produsenter. Totalt har 15 bedrifter i Follo-regionen gjennomført forskningsprosjekter så langt. Prosjekt: FoU-Start i Follo Mål: Bedre innovasjonsevne og større konkurransekraft. Krav til prosjektet: 15 Follo-bedrifter skal ha gjennomført FoU-prosjekter før 2011 Interreg et nordisk matchmaking for bedrifter og FoU-miljøer

12 12 Schraders Gartneri på Nesodden Lys erstatter kjemikalier Schraders Gartneri på Nesodden er et av landets største og mest moderne gartnerier. Gartneriet produserer 2,5 million enheter i året, mer enn én blomst per husstand. Det meste foregår maskinelt med auto matisering av oppgaver. Schrader har stort miljøfokus, og jobber aktivt med å finne løsninger som belaster miljøet minst mulig. Som andre gartnerier bruker Schrader kjemikalier for å regulere planteveksten, men nå kan dyre sprayløsninger erstattes av farget LED-lys til vekstregulering. - Vi deltok på et seminar på UMB Campus Ås for to år siden, med folk fra UMB. Bransjen har kjent til bruken av LED-lys lenge, men etter et besøk på gartneriet har UMB nå startet utredning av hvordan LED-lys og farger kan påvirke blomsterveksten, forklarer Eystein Ruud. Ikke alle blomsterkulturer tåler samme behandling. Derfor gjøres det forsøk på gartneriet, parallelt med forsøk på laboratoriet på Ås. Prosjektet er finansiert ved hjelp av Follo-midler. - Prosjektet skal evalueres neste år, og vi er naturlig nok spent på hvordan vi kan bruke resultatene. Skal du komme noen vei med utredning og forskning, bør du helst ha en personlig kontakt i miljøet, sier Ruud, og råder bedriftene til å møte til å møte på UMBs åpne dag, seminarer og næringskonferanser.

13 - 13 Campus Ås Et levende universitet Universitet for Miljø- og biovitenskap (UMB) er en institusjon med blikket rettet mot næringslivet i Follo, og et gryende miljø for sivilingeniører og siviløkonomer. UMB utgjør halvparten av kompetansemiljøet Campus Ås. Den andre halvparten består av frittstående forskningsinstitutter med Nofima Mat og Nofima Marin i spissen. I forhold til folketallet bor det flere professorer i Ås kommune enn noe annet sted i landet. FoU står for forskning og utvikling, men også utredning. Campus Ås er et fagmiljø som arbeider for innovasjon og nyskapning på flere plan, gjerne innenfor miljø- og bioteknologi, energi og mat. I praksis betyr det at UMBs næringslivskontor er aktivt med for å finne egnede bedrifter i regionen som kan ha nytte av å identifisere og utvikle nye produkter og tjenester. - Vi kan bidra med utredning når næringslivet har utfordringer. I praksis har vi møter med bedriftene, definerer behovene og lar forskerne på Campus Ås evaluere mulighetene for utviklingssamarbeid. Vi trives bra med rollen som katalysator for innovasjon og nyskapning i regionen, og håper bedriftene vil bruke oss flittig fremover, sier Colin Murphy, som også sitter i SNPs programstyre. Foto: Håkon Sparre Høsten 2011 arrangerer UMB Åpen dag på Campus Ås slik at instituttene og fagmiljøene får møte bedriftene. - Det er viktig for oss å bli mer kjent, og vise hva vi kan tilby. Når næringslivet forstår hva fagfolkene kan bidra med, er vi er skritt nærmere nyskapning som på sikt vil øke konkurranse kraften til glede for hele regionen, sier Murphy. Vi ønsker at Campus Ås skal videreutvikles som inkubator for enkeltmannsforetak. For en rimelig innsats får bedriftene kontor, bedriftsrådgivning og fagkompetanse, også fra dyktige mentor studenter. Ås kalles universitets bygda. Fag- og forskningsmiljøer nyter internasjonal anerkjennelse, og professor tettheten er minst like høy her som i de store universitetsbyene. Foto: Håkon Sparre

14 14 AntrozoologiSenteret Kjæledyr gir bedre livskvalitet Dyr har god effekt på mennesker, og det kan være til nytte i arbeidet med forebyggende rehabilitering og behandlingstiltak, mener Christine Olsen ved AntrozoologiSenteret i Ås. Hun er adferdsbiolog fra UMB med rehabilitering som spesialemne. Bedriften arbeider tverrkommunalt med forskning, praktiske tiltak og utdanning av skole- og helsepersonell innenfor området dyreassisterte intervensjoner. - Kjæledyr i profesjonell, terapeutisk behandling kan gjøre at deltakerne blir mer treningsmotivert og mer aktive. De kan komme seg raskere, og få mer ro i rehabiliteringsfasen. Eldre og ensomme kan få bedre livskvalitet, og vi ønsker nå å se om terapien også kan hindre fall hos eldre, sier Olsen. AntrozoologiSenteret har sammen med UMB fått midler til et regionalt forprosjekt som skal se nærmere på hvordan dyreassistert terapi best kan benyttes, og hvordan effekten kan kartlegges og måles.

15 - 15 UBM-studenter til næringslivet Studentene får god praksis Flere bedrifter har hatt hjelp av studenter i utredning av alt fra teknologi til brukerbehov. Samarbeidet med næringslivet er verdifullt for studentene som skal bli fremtidens forskere og forretningsutviklere. Mange vertsbedrifter er positive til mer samarbeid. Campus Ås har intensjoner om å bli et sterkt innovasjonsmiljø. Kontakten mellom UMB, Campus Ås og næringslivet i regionen skal derfor utvikles videre. Universitetsmiljøet kan utrede og forske innenfor rammen av oppgaven dersom bedriftene ikke selv har kompetansen. Det betyr også at studentene ved UMB får relevant kunnskap når de kan utfordre markedsbehov gjennom masteroppgaver. Næringslivet trives godt med studentsamarbeidet, og studentene er en vitamininnsprøytning for bedriften. Sentech AS som leverer måleinstrumenter til oljebransjen fikk god nytte av næringsmiddelmiljøet på Ås som benytter en tilsvarende teknologi for å måle vanninnhold i næringsmidler. Relasjonen førte til nye samarbeidsprosjekter for UMB. I løpet av prosjektperioden skal 10 Follo-bedrifter har etablert et samarbeid med studenter om å løse konkrete utfordringer. Blant bedriftene som har engasjert studenter er Den Blinde Ku, Synnøve Finden, Tusenfryd, Skanska og Ski Storsenter. Prosjekt: UMB-studenter til NæringsliveT Mål: Bedre innovasjonsevne og større konkurransekraft i bedriftene Krav til prosjektet: 10 Follo-bedrifter skal ha etablert et sam arbeid med studenter Tusenfryd er Norges mest populære attraksjon etter Vikingskipene i Oslo. Hvert år kommer mennesker hit for å tilbringe dagen i parken.

16 Foto: Ole Kr. Trana Espen Solhaug i Etablerertjenesten har et godt samarbeid med Start UMB, den lokale organisasjonen til Start Norge som fremmer innovasjon, nyskaping og entreprenørskap blant studenter i Norge. Studentene på Ås plukker selv ut aktuelle gründerprosjekter som blir fulgt opp av mentorordningen.

17 - 17 Etablerertjenesten Nettkurs for etablerere Alle som ønsker å etablere egen virksomhet i regionen får tilbud om 10 timer gratis veiledning fra Etablerertjenesten i Follo, et initiativ som er kommet i gang gjennom strategisk næringsplan. I tillegg kan de som ønsker følge ett eller flere av tjenestens online kursmoduler som gir gründere mer kunnskap om generelle utfordringer, utvikling av forretningsplan, analyse og markedsføring og internettmarkedsføring. Både mentorordninger for gründere og en egen gründerskole er under planlegging. - Det er viktig at potensielle etablerer blir klar over utfordringene som følger med rollen som gründer, sier Espen Solhaug som er kursansvarlig for Etablerertjenesten i Follo. - Kurstilbudet er delt i tre moduler, hver på tre timer. Den første modulen skal gi deltakerne kunnskap om hva som kreves. Potensielle gründere blir dermed i stand til å avgjøre om de bør gå videre med idéen. I tillegg gir vi generell veiledning på telefon, kopler etablererne mot næringslivskontoret på UMB, og overvåker mulighetene for dem. Noen bruker oss mer enn andre, og de som lykkes ringer gjerne tilbake for å fortelle hvordan det gikk til. Arctic Hazard er et lite selskap som er på god vei mot suksess etter konkret veiledning fra Etablerertjenesten. Gründerne er av hoppere fra FunCom, produsent av online spill. De etablert seg i regionen for å utvikle nye spillprodukter. Med stipend fra Innovasjon Norge er selskapet på jakt etter investorer som kan hjelpe dem videre. - De som lykkes brenner for idéen sin, mens de som ikke lykkes ofte har feil innstilling og forventninger til rollen som gründer. Jeg pleier å si at 80 prosent av satsingen er engasjement, mens 20 prosent er idé. Gründerrollen er et viktig tema som vi bruker god tid på i løpet av kurset. Prosjekt: Etablerere i Follo Mål: Bedre førstelinjetjeneste Krav til prosjektet: Bred faglig bistand og opplæring for nyetablerere Oppfølging av etableringer med spesielt potensial mot prioriterte offentlige satsingsområder

18 18 Designhub Norway Kreative hoder i Drøbak Designhub Norway AS er et senter for utøvende designere, arkitekter og andre kreative yrker, sentralt plassert i Drøbak. Idéen med senteret er å etablere et aktivt, norsk designmiljø som kan bli en kompetansedriver på innovasjon og design. Senteret disponerer 2000 kvadratmeter i en tidligere fabrikkbygning, og rommer kontorer, utstillingslokaler, møtearealer og gjeste plasser. I dag har Designhub Norway 25 stasjonære designere og arkitekter organisert som firmaer og enkeltpersoner, men i løpet av 2011 er tallet nærmere 40, tror ildsjel, investor og industridesigner Herman Tandberg. - Industridesignere har mye å bidra med når det gjelder produktutvikling, spesielt innenfor teknisk og mekanisk industri. Design og kommunikasjon skal gjøre bedriftene mer lønnsomme. Designhub Norway er en satsing mot det internasjonale markedet like mye som det norske. Målet vårt er å bli det ledende designsentret innenfor utøvende virksomhet i Norge i løpet av 5 år, og skaffe norsk design en sterk posisjon utenfor landegrensene gjennom intensiv markedsføring. Designhub Norway AS har nylig etablert et samarbeidsprosjekt med universitetsmiljøet på Ås. - UMBs forskningsmiljø, NOFIMAs analysemiljø og vårt designmiljø er som hånd i hanske. Tilnærmingen gjør fagmiljøene bedre i stand til å forstå hvordan design kan bli et sterkt virkemiddel for å utvikle lønnsomme produkter, og et visuelt verktøy for å markedsføre produkter og prosjekter. Design ligger mellom forskning og realisering. UMBs forskningsmiljø er derfor spesielt interessant for oss, sier Tandberg.

19 Foto: Designhub Norway Designhub Norway AS er i ferd med å bli et av landets ledende designmiljøer, mener Herman Tandberg. Produktutvikling er design med utgangspunkt i estetikk, markedsforståelse, teknologi- og materialforståelse og funksjonalitet.

20 Studentene Ola Kvale, Nora Rieber Mohn, Juliane Sunde, Magnus Wear og Audun Bø vant Gründercamp-prosjektet i 2009, og ble nominert til Nordisk Gründekonferanse.

21 21 Gründercamp Treningsleir for unge entreprenører Kunnskapsdepartementet vil ha mer entreprenørskap i skolen. Et populært bidrag fra Follo er treningsleiren på Campus Ås som skal gjøre elevene i stand til å utvikle gode, konseptuelle ideer. Gründercamp er et årlig studenttilbud som UMB, SNP og Ungt entreprenørskap står bak. Campen er en intellektuell treningsleir som skal gi elever innsikt i entreprenørskap, basert på inspirasjon og konseptutvikling. Studentene jobber i grupper med reelle oppgaver fra lokalt næringsliv. Oppgavene skal løses i løpet av to dager, og gruppene kjemper entusiastisk om en gjev pris på 5000 kroner, forteller Elin Kubberød fra UMB. - Elevene får faglig veiledning underveis. Løsningene presenteres for oppdragsgiver, og juryen er satt sammen av folk fra næringslivet og UMB. I fjor laget elevene et morsomt opplevelseskonsept for Den Blinde Ku med bedre og mer strategisk utnyttelse av produsentens arealer på Ski Storsenter. I 2011 er Tusenfryd oppdragsgiver. - Ryktene om treningsleiren har spredt seg, sier Kubberød fornøyd. - Entreprenørselskapet Skanska ønsker seg en byggfaglig Gründercamp som involverer både studenter og fagfolk ved UMB. Dette er helt nytt, og noe vi ønsker oss mer av. Starten går allerede tidlig neste år. Entreprenørskap er en god innfallsvinkel mot næringslivet, og samtidig en arena for mer aktivitet og samarbeid.

22 22

23 - 23 Opplevelsesnæring Sjarmoffensiv i Berlin Visit Follo skal markedsføre regionens næringsplan. Berlin er utpekt som ett av flere mål for å selge Follo som attraktiv og levende region for næringsliv og turisme, samtidig som den årlige julegranen fra Frogn tennes på torget Berlin Mitte. Fremstøtet i Berlin ble lagt til 20-års markeringen av Berlinmurens fall, og er en tydelig markering av Follo og Akershus fylke som regional utviklingsaktør med fokus på kultur. Tiltaket blir etter planen et årlig initiativ, og skal friste nye aktører til kultursamarbeid, bosetting og turisme rundt om i regionen. Tenning av julegranen fra Frogn utgjør rammen rundt presentasjonen i Berlin, sammen med kunstutstillinger, kulturinnslag og seminarer. >>

24 24 Foto: Sommerseth Design Trehusbebyggelsen i Drøbak er velkjent, og byen ligger på Norges-toppen i tilflytting. I nyere tid har også julenissen slått seg ned her, og gjort tettstedet kjent som Julebyen, året rundt. Prosjekt: Opplevelsesnæring i Follo Mål: Ny verdiskapning i Follos kultur- og opplevelsesnæringer Krav til prosjektet: Nettverk for tverrkommunal handling Samarbeid med Visit Follo om kompetansehevende tiltak Prosjekt Berlinergranene Utvikling av kunstnermarked i Follo

25 - 25 Kultur Lønnsomme kulturnæringer Kulturproduksjonen i Follo er rik og stor, og kulturinstitusjonene mange og spennende. Solide nettverk skal sveise aktørene sammen, og sørge for at kulturnæringen får gode betingelser for drift og lønnsomhet. Foto: Hans-Christian Bøhler Follo ønsker seg flere og solide næringsbedrifter med utgangspunkt i kulturproduksjon. Forutsetningen er at fremtidige rammebetingelser ligger til rette for etablering og lønnsom drift. Et av de nye tiltakene er å bygge og utvikle nettverk for kulturbedrifter og kommuner som vil satse på kulturnæringer. Et annet er tettere samarbeid med Oscarsborg-operaen og Nesodd parken AS om konkrete utviklingsprosjekter. Akershus fylkeskommune har bevilget midler til å utvikle utvikle Oscarsborg som kulturarena for musikk- og sceneopplevelser. I fjor fikk kulturnæringen i regionen muligheten til vise seg frem gjennom Østlands utstillingen i Berlin. Nå skal også unge kunstnere få gode muligheter til å etablere seg. Kommunen har planer om å utvikle en kulturinkubator for nyetablerte kunstnere som vil drive egen kulturnæringsvirksomhet knyttet til Nesoddparken. Prosjekt: Kulturnæringer i Follo Mål: Skape gode rammebetingelser for ny kulturproduksjon Krav til prosjektet: Nettverk mellom kulturbedrifter og kommuner Samarbeid med Oscarsborg og Nesoddparken om nye utviklingsprosjekter Forprosjekt om kulturinkubator for unge, nye kunstnere Presentere regionens kulturnæringer i Berlin

26 26 Foto: Sommerseth Design VEIEN VIDERE SNPs prosjektperiode har vært aktiv på flere arenaer. Et stort antall møter, seminarer og befaringer har engasjert partene i Follo. Vi ser konturene av Follo som skapende region. Nå gjenstår å ta stilling til hvordan fremtidens næringsutvikling skal føre veksten videre. Næringsrådenes nye arenaer og utdeling av næringsprisen for Follo er uten tvil blant de viktigste tiltakene i regionen. Kontakten med UMB og Campus Ås, og EU-prosjektet som matcher næringsliv og forskning har også vist gode resultater, spesielt fordi studentene får testet kunnskapene sammen med næringslivet. Det tette samarbeidet med Oslo-regionen om profileringstiltak har vært riktig og nødvendig siden mange av prosjektene faller sammen med næringsutviklingen i nabokommunene. Planene om et innovasjonsbygg på Campus Ås er en konkret prosjektoppgave som er interessant for regionen framover. Det har vært en positiv utvikling i det regionale næringslivet de siste årene. Dette er et langsiktig arbeid. Det kreves en systematisk innsats og forutsigbarhet for å være attraktive for f.eks. vekstbedrifter. Synlige kompetansemiljøer er viktige for å ta vare på entusiasmen og evnen til innovasjon. Follos strategiske næringsplan har vært nytt for næringssatsingen de siste årene. Men uten entusiasme, vilje og gjennomføringsevne er planen verdiløs. Derfor blir tiden etter 2011 nesten like viktig som selve prosjektperioden.

27 Follo stories Sunday the 28th of November at 1400 hrs. WELCOME TO THE OPENING OF THE EXIBITION FOLLO STORIES - CRAFT FROM THE FOLLO-REGION IN NORWAY Contemporary craft - music - speeches - refreshments at Kurzexposé, Brunnenstrasse , Berlin (U-bahn Rosenthalerplatz) The exibition shows works by 5 artists from the Follo-region in Norway and will be open until Dec. 19th ( every day except monday). Follo Stories is a collaboration between Bezirk Berlin Mitte, Follo-council, Frogn municipality, VisitFollo, Akershus County Council, Akershus Artcentre and supported by The Norwegian Embassy in Germany in connection with the lightening of the Christmas Tree from Frogn, at Pariser Platz, at 5 pm.

28 Styreleder SNP Christian Hintze Holm Tlf : Mob: Prosjektleder SNP Ingrid Brattset Tlf : Mob: Samarbeidspartnere SNP Innovasjon Norge Akershus fylkeskommune Visit Follo UMB Design: sommersethdesign.no / Tekstforfatter: Merete Fonstad-Smith / Trykk: EgsetVikeTrykk Ski Frogn Oppegård Vestby Enebakk Nesodden Akershus Ås

Sammen skaper vi det gode næringslivet

Sammen skaper vi det gode næringslivet Sammen skaper vi det gode næringslivet Strategisk næringsplan 2011-2023 for Nesodden kommune Ajourført etter vedtak i kommunestyret 28.10.2010 Innholdsfortegnelse 0. Sammendrag. Strategier og tiltak 1.

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland Returadresse: Postboks 845 4008 Stavanger Innovatøren 8 utgave 8/2004 (IR) er et nettverksbasert prosjekt som ble startet i 2002 for å fremme nyskaping med utgangspunkt i eksisterende næringsliv i Stavangerregionen

Detaljer

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø 2 Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø Helt siden etableringen av verftet på orlogsstasjonen Karljohansvern, senere Horten Verft, for nesten to hundre år siden, har Hortenregionen i Vestfold

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020

Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 Dato: 13.03. 2014 Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 Forord Arbeidet med å lage dette forslaget til strategisk næringsplan for Østre Agder er forankret i de syv kommunestyrene

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune ser VRI-programmet som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for

Detaljer

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning 2011 5 Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet

Detaljer

Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter. Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv. Morten Midjo om næringspolitikk

Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter. Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv. Morten Midjo om næringspolitikk 4 10 Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter i Morten Midjo om næringspolitikk Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv Terje Bakken om forskningsperlene Er du opptatt av bedriftens forsikringer?

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv Innovasjon Rogaland Innovatøren 5 utgave 5/2003 John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid Han har lang erfaring fra næringslivet her hjemme så vel som ute. Konserndirektør

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer