der det meste er Follo mulig Strategisk Næringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "der det meste er Follo mulig Strategisk Næringsplan 2008-2010"

Transkript

1 Follo der det meste er mulig Strategisk Næringsplan

2 2

3 - 3 Innhold Follo - Der det meste er mulig 4 Utviklingsvillig region 6 Nettverk gir resultater 8 Et godt sted å være 9 Kobler læring og næring 10 Lys erstatter kjemikalier 12 Et levende universitet 13 Kjæledyr gir bedre livskvalitet 14 Studentene får god praksis 15 Nettkurs for etablerere 16 Kreative hoder i Drøbak 18 Treningsleir for unge entreprenører 20 Sjarmoffensiv i Berlin 22 Lønnsomme kulturnæringer 25 Veien videre 26

4 4 Foll0 - Der det meste er mulig Follo og Oslo er nære, gode naboer. Alt storbyen mangler finnes i fullt monn rett syd for bygrensen. Follo favner 819 kvadratmeter fordelt på 7 kommuner med god infra struktur, industri, kulturmangfold og kompetansemiljøer i sterk vekst. Kystkulturperler, fascinerende landskap og gode boområder er regionens gullkort. Med over innbyggere er Follo en folkerik og entusiastisk region på god vei til å bli et eldorado for gründere og kulturmiljøer, næringsutvikling, unge familier og sjelefred. Fire års vekstplan Follo har ambisjoner om å bli en region kjent for kreativt og nyskapende næringsliv, ny forskning og yrende kulturliv. Som arbeidsverktøy har regionen en samlet strategiske næringsplan SNP som skal gi vekst i antall foretak og arbeidsplasser, men ikke for enhver pris. Veksten skal skje på bakgrunn av miljøbevisst innovasjon og spesialisert kompetanse. Næringsplanens oppgave er å identifisere og utvikle møteplasser og næringsmiljøer som kan gi konkrete innovasjonsgevinster på kort og lengre sikt, spesielt innen forskning, teknologi, miljø, opplevelse og kultur.

5 - 5 Foto: Son SPA Strategisk næringsplan SNP Høsten 2007 vedtok kommunestyrene i Ski, Oppegård, Enebakk, Frogn, Nesodden, Vestby og Ås strategisk næringsplan SNP - for Follo, for perioden Kommunene finansierer selv store deler av planen, og Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge har bidratt økonomisk. SNP Follo programstyre består av representanter fra næringslivet, Universitet for miljø og biovitenskap (UMB), politikere og rådmannsgruppen. Styreleder: Christian Hintze Holm, ordfører Nesodden kommune Styremedlemmer: Knut Haugestad, rådman i Vestby kommune Tor B. Berntsen, Malthe Winje Ludolf Bjelland, selvstendig næringsdrivende Marie-Louise Strømberg, Tusenfryd AS Gunvor Eldegard, Stortinget Colin Murphy, UMB Esben Trosterud, Akershus fylkeskommune De små fjordperlene Drøbak, Hvitsten, Son og Hølen på østsiden av Oslofjorden, og Steilene, Svestad, Fagerstrand og Kavringen på vestsiden var viktig for handel og skipsfart. I dag er det stor rift om å bo idyllisk, og samtidig tett på Oslo. Prosjektleder Prosjektleder i Follo-rådet, Ingrid Brattset, leder oppfølgingen av hovedprosjektet, koordineringen av delprosjektene, og enkeltprosjekter.

6 I Vestby ligger Norges første, rendyrkete outlet-senter med 35 merkebutikker side om side. En attraksjon for shoppingglade nordmenn og turister.

7 - 7 Næringssamarbeid - Utvikling UTVIKLINGSVILLIG REGION Follos fremtid skal preges av verdiskapning. Unge entreprenører er ekstra velkomne i regionen, og forskning skal opp på bedriftenes agendaer. Limet i regionsamarbeidet er møteplassene og fellesprosjektene. Follos omdømme som nyskaper og nærings utvikler er i støpeskjeen. Follo er en kompetanseregion, og veksten skal preges av spesialisert kunnskap. Kommunene vil utvikle metoder og verktøy for å bidra til verdibasert næringsutvikling. Nye og stabile møteplasser skaper konstruktive nettverk mellom offentlig sektor, næringslivet og FoU-miljøene i regionen, og flere ny etableringer vil følge i kjølvannet av den regionale satsingen. Prosjekt Møtested Follo Mål: Nettverk mellom offentlig sektor, næringsliv og FoU-miljøer i regionen. Krav til prosjektet: Årlig konferanse Møter med næringslivet, næringsrådene og UMB Nye nettverk mellom kunstnere, institusjoner og kommuner

8 Foto: Knut Listerud Nesodden kommune har et aktivt kulturliv. Ingen andre kommuner i Norge kan skilte med like mange utøvende kunstnere. Nå blir Nesoddparken regionens nye kunstnæringssenter. Næringsutvikling og møteplasser Nettverk gir resultater Møteplasser veier tungt, for det er ofte her næring og fag finner hverandre. Tettere kontakt skaper flere muligheter, fører til mer praktisk handling og på sikt, ny næringsutvikling. Næringssamarbeidet på tvers av kommunene var lite strukturert bare for få år siden. Nå har 4 av 7 kommuner eget næringsråd eller bedriftsforum, og flere er i ferd med å utvikle egne strategier for næring. Den store næringskonferansen i regionen bærer frukter. Offentlig sektor, UMB og bedriftene møtes hvert år for å la seg inspirere, klekke idéer og utvikle nye plattformer for fremtidig samarbeid. Konferansen er også en viktig arena for å presentere løpende samarbeidsprosjekter. I fjor var temaet entreprenørskap, innovasjon og nyskapning. I år handler konferansen om det nye universitetet og gründerrollen. De årlige nettverksmøtene mellom næringslivet i regionen, næringsansvarlige i kommunene og UMB Campus Ås blir et permanent forum. Næringsrådene oppfordres til å kartlegge hvilke bedrifter som driver virksomhet innenfor samme fagområde i regionene, slik at nye bransjemiljøer kan vokse seg sterke og gi grobunn for kompetanseutvikling og mer aktivitet. En egen markedsstrategi for Follo er under utvikling. Strategien skal markedsføre kommunene som lokaliseringssted for nye bedrifter. Kulturnæringen har gode vilkår i Follo. Nesodden kommune har mer kulturvirksomhet enn noen annen kommune i landet. Folloplanen prioriterer arbeidet med å utvikle aktive møteplasser for kulturnettverket og kommunene. Mye arbeid er allerede lagt ned de to siste årene i form av seminarer, planer, felles prosjektutviklinger og utstillinger, og resultatet er lovende.

9 - 9 Areal og kartlegging Et godt sted å være Det skal være enkelt og attraktivt å etablere seg i Follo. Derfor tar regionen i bruk verktøy som kommunene kan bruke aktivt i arbeidet med nyskapning, strategisk næringsutvikling og lokalisering. Prosjekt: Tilgang på næringsarealer Mål: Bygge kompetansemiljøer og synliggjøre tilgjengelige arealer Krav til prosjektet: Kartlegging av bransjemiljøer i regionen Samlet oversikt over tilgang på arealer og lokaler i Follo

10

11 - 11 Forskning og utvikling Kobler læring og næring Innovasjon krever nærhet, god toveis flyt av ideer, kompetanse og ressurser i et langsiktig samarbeid. En gjensidig kunnskapsutveksling mellom næringsliv og universitetet på Ås vil utvilsomt gi gode innovasjonsgevinster for hele regionen. I Follo har næringslivet fordelen av nærheten til FoU-miljøet på Campus Ås. Kompetansen i FoU-miljøer og forskningsparker, på næringslivskontorer og i kommuneapparatet skal brukes aktivt fremover til å forsterke innovasjonslysten og bedre konkurranseevnen i hele regionen. Næringsplanen legger vekt på å bedre samarbeidet mellom Follo-bedriftene og FoU-miljøene, og flere prosjekter er allerede i gang med etablerte bedrifter. En av flere vellykkete koblinger er Nofimas samarbeid med Designhub Norway, et nasjonalt designsenter i Drøbak. På bakgrunn av brukeranalyser fra Nofima, utvikler Designhub prototyper og design for produsenter. Totalt har 15 bedrifter i Follo-regionen gjennomført forskningsprosjekter så langt. Prosjekt: FoU-Start i Follo Mål: Bedre innovasjonsevne og større konkurransekraft. Krav til prosjektet: 15 Follo-bedrifter skal ha gjennomført FoU-prosjekter før 2011 Interreg et nordisk matchmaking for bedrifter og FoU-miljøer

12 12 Schraders Gartneri på Nesodden Lys erstatter kjemikalier Schraders Gartneri på Nesodden er et av landets største og mest moderne gartnerier. Gartneriet produserer 2,5 million enheter i året, mer enn én blomst per husstand. Det meste foregår maskinelt med auto matisering av oppgaver. Schrader har stort miljøfokus, og jobber aktivt med å finne løsninger som belaster miljøet minst mulig. Som andre gartnerier bruker Schrader kjemikalier for å regulere planteveksten, men nå kan dyre sprayløsninger erstattes av farget LED-lys til vekstregulering. - Vi deltok på et seminar på UMB Campus Ås for to år siden, med folk fra UMB. Bransjen har kjent til bruken av LED-lys lenge, men etter et besøk på gartneriet har UMB nå startet utredning av hvordan LED-lys og farger kan påvirke blomsterveksten, forklarer Eystein Ruud. Ikke alle blomsterkulturer tåler samme behandling. Derfor gjøres det forsøk på gartneriet, parallelt med forsøk på laboratoriet på Ås. Prosjektet er finansiert ved hjelp av Follo-midler. - Prosjektet skal evalueres neste år, og vi er naturlig nok spent på hvordan vi kan bruke resultatene. Skal du komme noen vei med utredning og forskning, bør du helst ha en personlig kontakt i miljøet, sier Ruud, og råder bedriftene til å møte til å møte på UMBs åpne dag, seminarer og næringskonferanser.

13 - 13 Campus Ås Et levende universitet Universitet for Miljø- og biovitenskap (UMB) er en institusjon med blikket rettet mot næringslivet i Follo, og et gryende miljø for sivilingeniører og siviløkonomer. UMB utgjør halvparten av kompetansemiljøet Campus Ås. Den andre halvparten består av frittstående forskningsinstitutter med Nofima Mat og Nofima Marin i spissen. I forhold til folketallet bor det flere professorer i Ås kommune enn noe annet sted i landet. FoU står for forskning og utvikling, men også utredning. Campus Ås er et fagmiljø som arbeider for innovasjon og nyskapning på flere plan, gjerne innenfor miljø- og bioteknologi, energi og mat. I praksis betyr det at UMBs næringslivskontor er aktivt med for å finne egnede bedrifter i regionen som kan ha nytte av å identifisere og utvikle nye produkter og tjenester. - Vi kan bidra med utredning når næringslivet har utfordringer. I praksis har vi møter med bedriftene, definerer behovene og lar forskerne på Campus Ås evaluere mulighetene for utviklingssamarbeid. Vi trives bra med rollen som katalysator for innovasjon og nyskapning i regionen, og håper bedriftene vil bruke oss flittig fremover, sier Colin Murphy, som også sitter i SNPs programstyre. Foto: Håkon Sparre Høsten 2011 arrangerer UMB Åpen dag på Campus Ås slik at instituttene og fagmiljøene får møte bedriftene. - Det er viktig for oss å bli mer kjent, og vise hva vi kan tilby. Når næringslivet forstår hva fagfolkene kan bidra med, er vi er skritt nærmere nyskapning som på sikt vil øke konkurranse kraften til glede for hele regionen, sier Murphy. Vi ønsker at Campus Ås skal videreutvikles som inkubator for enkeltmannsforetak. For en rimelig innsats får bedriftene kontor, bedriftsrådgivning og fagkompetanse, også fra dyktige mentor studenter. Ås kalles universitets bygda. Fag- og forskningsmiljøer nyter internasjonal anerkjennelse, og professor tettheten er minst like høy her som i de store universitetsbyene. Foto: Håkon Sparre

14 14 AntrozoologiSenteret Kjæledyr gir bedre livskvalitet Dyr har god effekt på mennesker, og det kan være til nytte i arbeidet med forebyggende rehabilitering og behandlingstiltak, mener Christine Olsen ved AntrozoologiSenteret i Ås. Hun er adferdsbiolog fra UMB med rehabilitering som spesialemne. Bedriften arbeider tverrkommunalt med forskning, praktiske tiltak og utdanning av skole- og helsepersonell innenfor området dyreassisterte intervensjoner. - Kjæledyr i profesjonell, terapeutisk behandling kan gjøre at deltakerne blir mer treningsmotivert og mer aktive. De kan komme seg raskere, og få mer ro i rehabiliteringsfasen. Eldre og ensomme kan få bedre livskvalitet, og vi ønsker nå å se om terapien også kan hindre fall hos eldre, sier Olsen. AntrozoologiSenteret har sammen med UMB fått midler til et regionalt forprosjekt som skal se nærmere på hvordan dyreassistert terapi best kan benyttes, og hvordan effekten kan kartlegges og måles.

15 - 15 UBM-studenter til næringslivet Studentene får god praksis Flere bedrifter har hatt hjelp av studenter i utredning av alt fra teknologi til brukerbehov. Samarbeidet med næringslivet er verdifullt for studentene som skal bli fremtidens forskere og forretningsutviklere. Mange vertsbedrifter er positive til mer samarbeid. Campus Ås har intensjoner om å bli et sterkt innovasjonsmiljø. Kontakten mellom UMB, Campus Ås og næringslivet i regionen skal derfor utvikles videre. Universitetsmiljøet kan utrede og forske innenfor rammen av oppgaven dersom bedriftene ikke selv har kompetansen. Det betyr også at studentene ved UMB får relevant kunnskap når de kan utfordre markedsbehov gjennom masteroppgaver. Næringslivet trives godt med studentsamarbeidet, og studentene er en vitamininnsprøytning for bedriften. Sentech AS som leverer måleinstrumenter til oljebransjen fikk god nytte av næringsmiddelmiljøet på Ås som benytter en tilsvarende teknologi for å måle vanninnhold i næringsmidler. Relasjonen førte til nye samarbeidsprosjekter for UMB. I løpet av prosjektperioden skal 10 Follo-bedrifter har etablert et samarbeid med studenter om å løse konkrete utfordringer. Blant bedriftene som har engasjert studenter er Den Blinde Ku, Synnøve Finden, Tusenfryd, Skanska og Ski Storsenter. Prosjekt: UMB-studenter til NæringsliveT Mål: Bedre innovasjonsevne og større konkurransekraft i bedriftene Krav til prosjektet: 10 Follo-bedrifter skal ha etablert et sam arbeid med studenter Tusenfryd er Norges mest populære attraksjon etter Vikingskipene i Oslo. Hvert år kommer mennesker hit for å tilbringe dagen i parken.

16 Foto: Ole Kr. Trana Espen Solhaug i Etablerertjenesten har et godt samarbeid med Start UMB, den lokale organisasjonen til Start Norge som fremmer innovasjon, nyskaping og entreprenørskap blant studenter i Norge. Studentene på Ås plukker selv ut aktuelle gründerprosjekter som blir fulgt opp av mentorordningen.

17 - 17 Etablerertjenesten Nettkurs for etablerere Alle som ønsker å etablere egen virksomhet i regionen får tilbud om 10 timer gratis veiledning fra Etablerertjenesten i Follo, et initiativ som er kommet i gang gjennom strategisk næringsplan. I tillegg kan de som ønsker følge ett eller flere av tjenestens online kursmoduler som gir gründere mer kunnskap om generelle utfordringer, utvikling av forretningsplan, analyse og markedsføring og internettmarkedsføring. Både mentorordninger for gründere og en egen gründerskole er under planlegging. - Det er viktig at potensielle etablerer blir klar over utfordringene som følger med rollen som gründer, sier Espen Solhaug som er kursansvarlig for Etablerertjenesten i Follo. - Kurstilbudet er delt i tre moduler, hver på tre timer. Den første modulen skal gi deltakerne kunnskap om hva som kreves. Potensielle gründere blir dermed i stand til å avgjøre om de bør gå videre med idéen. I tillegg gir vi generell veiledning på telefon, kopler etablererne mot næringslivskontoret på UMB, og overvåker mulighetene for dem. Noen bruker oss mer enn andre, og de som lykkes ringer gjerne tilbake for å fortelle hvordan det gikk til. Arctic Hazard er et lite selskap som er på god vei mot suksess etter konkret veiledning fra Etablerertjenesten. Gründerne er av hoppere fra FunCom, produsent av online spill. De etablert seg i regionen for å utvikle nye spillprodukter. Med stipend fra Innovasjon Norge er selskapet på jakt etter investorer som kan hjelpe dem videre. - De som lykkes brenner for idéen sin, mens de som ikke lykkes ofte har feil innstilling og forventninger til rollen som gründer. Jeg pleier å si at 80 prosent av satsingen er engasjement, mens 20 prosent er idé. Gründerrollen er et viktig tema som vi bruker god tid på i løpet av kurset. Prosjekt: Etablerere i Follo Mål: Bedre førstelinjetjeneste Krav til prosjektet: Bred faglig bistand og opplæring for nyetablerere Oppfølging av etableringer med spesielt potensial mot prioriterte offentlige satsingsområder

18 18 Designhub Norway Kreative hoder i Drøbak Designhub Norway AS er et senter for utøvende designere, arkitekter og andre kreative yrker, sentralt plassert i Drøbak. Idéen med senteret er å etablere et aktivt, norsk designmiljø som kan bli en kompetansedriver på innovasjon og design. Senteret disponerer 2000 kvadratmeter i en tidligere fabrikkbygning, og rommer kontorer, utstillingslokaler, møtearealer og gjeste plasser. I dag har Designhub Norway 25 stasjonære designere og arkitekter organisert som firmaer og enkeltpersoner, men i løpet av 2011 er tallet nærmere 40, tror ildsjel, investor og industridesigner Herman Tandberg. - Industridesignere har mye å bidra med når det gjelder produktutvikling, spesielt innenfor teknisk og mekanisk industri. Design og kommunikasjon skal gjøre bedriftene mer lønnsomme. Designhub Norway er en satsing mot det internasjonale markedet like mye som det norske. Målet vårt er å bli det ledende designsentret innenfor utøvende virksomhet i Norge i løpet av 5 år, og skaffe norsk design en sterk posisjon utenfor landegrensene gjennom intensiv markedsføring. Designhub Norway AS har nylig etablert et samarbeidsprosjekt med universitetsmiljøet på Ås. - UMBs forskningsmiljø, NOFIMAs analysemiljø og vårt designmiljø er som hånd i hanske. Tilnærmingen gjør fagmiljøene bedre i stand til å forstå hvordan design kan bli et sterkt virkemiddel for å utvikle lønnsomme produkter, og et visuelt verktøy for å markedsføre produkter og prosjekter. Design ligger mellom forskning og realisering. UMBs forskningsmiljø er derfor spesielt interessant for oss, sier Tandberg.

19 Foto: Designhub Norway Designhub Norway AS er i ferd med å bli et av landets ledende designmiljøer, mener Herman Tandberg. Produktutvikling er design med utgangspunkt i estetikk, markedsforståelse, teknologi- og materialforståelse og funksjonalitet.

20 Studentene Ola Kvale, Nora Rieber Mohn, Juliane Sunde, Magnus Wear og Audun Bø vant Gründercamp-prosjektet i 2009, og ble nominert til Nordisk Gründekonferanse.

21 21 Gründercamp Treningsleir for unge entreprenører Kunnskapsdepartementet vil ha mer entreprenørskap i skolen. Et populært bidrag fra Follo er treningsleiren på Campus Ås som skal gjøre elevene i stand til å utvikle gode, konseptuelle ideer. Gründercamp er et årlig studenttilbud som UMB, SNP og Ungt entreprenørskap står bak. Campen er en intellektuell treningsleir som skal gi elever innsikt i entreprenørskap, basert på inspirasjon og konseptutvikling. Studentene jobber i grupper med reelle oppgaver fra lokalt næringsliv. Oppgavene skal løses i løpet av to dager, og gruppene kjemper entusiastisk om en gjev pris på 5000 kroner, forteller Elin Kubberød fra UMB. - Elevene får faglig veiledning underveis. Løsningene presenteres for oppdragsgiver, og juryen er satt sammen av folk fra næringslivet og UMB. I fjor laget elevene et morsomt opplevelseskonsept for Den Blinde Ku med bedre og mer strategisk utnyttelse av produsentens arealer på Ski Storsenter. I 2011 er Tusenfryd oppdragsgiver. - Ryktene om treningsleiren har spredt seg, sier Kubberød fornøyd. - Entreprenørselskapet Skanska ønsker seg en byggfaglig Gründercamp som involverer både studenter og fagfolk ved UMB. Dette er helt nytt, og noe vi ønsker oss mer av. Starten går allerede tidlig neste år. Entreprenørskap er en god innfallsvinkel mot næringslivet, og samtidig en arena for mer aktivitet og samarbeid.

22 22

23 - 23 Opplevelsesnæring Sjarmoffensiv i Berlin Visit Follo skal markedsføre regionens næringsplan. Berlin er utpekt som ett av flere mål for å selge Follo som attraktiv og levende region for næringsliv og turisme, samtidig som den årlige julegranen fra Frogn tennes på torget Berlin Mitte. Fremstøtet i Berlin ble lagt til 20-års markeringen av Berlinmurens fall, og er en tydelig markering av Follo og Akershus fylke som regional utviklingsaktør med fokus på kultur. Tiltaket blir etter planen et årlig initiativ, og skal friste nye aktører til kultursamarbeid, bosetting og turisme rundt om i regionen. Tenning av julegranen fra Frogn utgjør rammen rundt presentasjonen i Berlin, sammen med kunstutstillinger, kulturinnslag og seminarer. >>

24 24 Foto: Sommerseth Design Trehusbebyggelsen i Drøbak er velkjent, og byen ligger på Norges-toppen i tilflytting. I nyere tid har også julenissen slått seg ned her, og gjort tettstedet kjent som Julebyen, året rundt. Prosjekt: Opplevelsesnæring i Follo Mål: Ny verdiskapning i Follos kultur- og opplevelsesnæringer Krav til prosjektet: Nettverk for tverrkommunal handling Samarbeid med Visit Follo om kompetansehevende tiltak Prosjekt Berlinergranene Utvikling av kunstnermarked i Follo

25 - 25 Kultur Lønnsomme kulturnæringer Kulturproduksjonen i Follo er rik og stor, og kulturinstitusjonene mange og spennende. Solide nettverk skal sveise aktørene sammen, og sørge for at kulturnæringen får gode betingelser for drift og lønnsomhet. Foto: Hans-Christian Bøhler Follo ønsker seg flere og solide næringsbedrifter med utgangspunkt i kulturproduksjon. Forutsetningen er at fremtidige rammebetingelser ligger til rette for etablering og lønnsom drift. Et av de nye tiltakene er å bygge og utvikle nettverk for kulturbedrifter og kommuner som vil satse på kulturnæringer. Et annet er tettere samarbeid med Oscarsborg-operaen og Nesodd parken AS om konkrete utviklingsprosjekter. Akershus fylkeskommune har bevilget midler til å utvikle utvikle Oscarsborg som kulturarena for musikk- og sceneopplevelser. I fjor fikk kulturnæringen i regionen muligheten til vise seg frem gjennom Østlands utstillingen i Berlin. Nå skal også unge kunstnere få gode muligheter til å etablere seg. Kommunen har planer om å utvikle en kulturinkubator for nyetablerte kunstnere som vil drive egen kulturnæringsvirksomhet knyttet til Nesoddparken. Prosjekt: Kulturnæringer i Follo Mål: Skape gode rammebetingelser for ny kulturproduksjon Krav til prosjektet: Nettverk mellom kulturbedrifter og kommuner Samarbeid med Oscarsborg og Nesoddparken om nye utviklingsprosjekter Forprosjekt om kulturinkubator for unge, nye kunstnere Presentere regionens kulturnæringer i Berlin

26 26 Foto: Sommerseth Design VEIEN VIDERE SNPs prosjektperiode har vært aktiv på flere arenaer. Et stort antall møter, seminarer og befaringer har engasjert partene i Follo. Vi ser konturene av Follo som skapende region. Nå gjenstår å ta stilling til hvordan fremtidens næringsutvikling skal føre veksten videre. Næringsrådenes nye arenaer og utdeling av næringsprisen for Follo er uten tvil blant de viktigste tiltakene i regionen. Kontakten med UMB og Campus Ås, og EU-prosjektet som matcher næringsliv og forskning har også vist gode resultater, spesielt fordi studentene får testet kunnskapene sammen med næringslivet. Det tette samarbeidet med Oslo-regionen om profileringstiltak har vært riktig og nødvendig siden mange av prosjektene faller sammen med næringsutviklingen i nabokommunene. Planene om et innovasjonsbygg på Campus Ås er en konkret prosjektoppgave som er interessant for regionen framover. Det har vært en positiv utvikling i det regionale næringslivet de siste årene. Dette er et langsiktig arbeid. Det kreves en systematisk innsats og forutsigbarhet for å være attraktive for f.eks. vekstbedrifter. Synlige kompetansemiljøer er viktige for å ta vare på entusiasmen og evnen til innovasjon. Follos strategiske næringsplan har vært nytt for næringssatsingen de siste årene. Men uten entusiasme, vilje og gjennomføringsevne er planen verdiløs. Derfor blir tiden etter 2011 nesten like viktig som selve prosjektperioden.

27 Follo stories Sunday the 28th of November at 1400 hrs. WELCOME TO THE OPENING OF THE EXIBITION FOLLO STORIES - CRAFT FROM THE FOLLO-REGION IN NORWAY Contemporary craft - music - speeches - refreshments at Kurzexposé, Brunnenstrasse , Berlin (U-bahn Rosenthalerplatz) The exibition shows works by 5 artists from the Follo-region in Norway and will be open until Dec. 19th ( every day except monday). Follo Stories is a collaboration between Bezirk Berlin Mitte, Follo-council, Frogn municipality, VisitFollo, Akershus County Council, Akershus Artcentre and supported by The Norwegian Embassy in Germany in connection with the lightening of the Christmas Tree from Frogn, at Pariser Platz, at 5 pm.

28 Styreleder SNP Christian Hintze Holm Tlf : Mob: Prosjektleder SNP Ingrid Brattset Tlf : Mob: Samarbeidspartnere SNP Innovasjon Norge Akershus fylkeskommune Visit Follo UMB Design: sommersethdesign.no / Tekstforfatter: Merete Fonstad-Smith / Trykk: EgsetVikeTrykk Ski Frogn Oppegård Vestby Enebakk Nesodden Akershus Ås

Strategisk næringsplan (SNP) for Follo.

Strategisk næringsplan (SNP) for Follo. Strategisk næringsplan (SNP) for Follo www.follo.no Hvorfor strategisk næringsplan for Follo? En felles og framtidsrettet næringspolitikk, med konkret handlingsprogram Et konkret og målrettet styringsredskap

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/ Ås kommune Samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/03661-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 05.11.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR Dato: 07.03.2014 Sted: Frogn rådhus, Fraunar Tid: Kl. 0900-1330 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite»

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» Med fokus på dialog og samarbeid, og for innspill til den nye planen Tore Ulsund Kommunalsjef - SUM

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder

Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder «UiT Norges arktiske universitet satser på utdanning og forskning innen fornybar energi. Vårt mål er at vi også på dette området skal bidra til innovasjon og

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Innhold Innledning... 3 1.1 Fasene i omstillingsprogrammet... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen for arbeids- og næringsliv

Detaljer

Innovasjonssenter på Campus Ås. Ragnhild Solheim Forskningsdirektør

Innovasjonssenter på Campus Ås. Ragnhild Solheim Forskningsdirektør Innovasjonssenter på Campus Ås Ragnhild Solheim Forskningsdirektør HVORDAN ØKE INNOVASJONSKRAFTEN FRA CAMPUS ÅS? 2 3 INNOVASJONSSENTER PÅ CAMPUS ÅS 2009: Styrt avvikling av Bioparken 2009 2010: SIVA mente

Detaljer

Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT

Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT BAKGRUNN ARENA FOR NYSKAPING Hvordan ser fremtidens arena for nyskaping ut? Hvilken verdi skal arenaen tilby - for hvem? Hva er relevant innhold i arenaen? Oppgave:

Detaljer

2. Spørsmålene til de delregionale workshops Følgende spørsmål dannet utgangspunktet for arbeidsgruppenes arbeid:

2. Spørsmålene til de delregionale workshops Følgende spørsmål dannet utgangspunktet for arbeidsgruppenes arbeid: NOTAT Sak 24/09 Felles strategier for næring og FoU for Osloregionen. Oppsummering av arbeidsmøtene i delregionene høsten 2010. 1. Bakgrunn for notatet. Som et ledd i arbeidet med å utrede og analysere

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 4195/09 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/2010 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan SPIRE 4 Handlingsplan 2016 10. mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan Framdrift Gratangen kommunes omstillingsprogram SPIRE Revidert omstillingsplan SPIRE vedtatt nov. 2015: Nye måltall for SPIRE

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør 2 Er vi for lite flinke til å utnytte og videreutvikle ny teknologi i forhold til andre land og næringer? Paradoksene Vi jobber i en hverdag av

Detaljer

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper 1 Hva jeg er bedt om å innlede om: Ønsker at han orienterer om forskningsprosjektet,

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 I 2016 utdanner vi kandidater og utvikler kunnskap som bidrar til og utfordrer samfunnet (KHiBs strategiplan 2012-2016) Plattform: Utdanning og samfunnskontakt

Detaljer

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11.

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11. «Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan Regional formannskapskonferanse, 11.april 2014 Temaer i dag 1 Idrettsbasert næringsutvikling 2 Film-, TV- og spillproduksjon

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Forslag til strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Innhold Bakgrunn Prosess

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen:

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen: 1 Sist oppdatert 5.3.2015 1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen Kommunestyrene på Hedmarken har behandla sak om kommunereformen høst 2014. Vedtakene gir ulike føringer for videre prosess. Se vedtakene

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eieren, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Gjøvikregionen Næringsråd AS eget styre. Gjøvikregionen Regionråd, eget «styre» Gjøvikregionen Reiseliv, styrt av næringsråd, eget markedsstyre

Gjøvikregionen Næringsråd AS eget styre. Gjøvikregionen Regionråd, eget «styre» Gjøvikregionen Reiseliv, styrt av næringsråd, eget markedsstyre Pr 2014/15: Gjøvikregionen Næringsråd AS eget styre Gjøvikregionen Regionråd, eget «styre» Gjøvikregionen Reiseliv, styrt av næringsråd, eget markedsstyre Felles daglig ledelse Politikerne mente de mistet

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne Utvikling av bedrifters innovasjonsevne En studie av mulighetene små og mellomstore bedrifter (SMB) gis til å utvikle egen innovasjonsevne gjennom programmet Forskningsbasert kompetansemegling Bente B.

Detaljer

Handlingsplan Strategisk Næringsplan for Nedre Romerike 2010-2011

Handlingsplan Strategisk Næringsplan for Nedre Romerike 2010-2011 Handlingsplan Strategisk Næringsplan for Nedre Romerike 2010-2011 Vedtatt i Programstyret 10. september 2009 1 Innhold 1. Innledning...3 2. Prosjektoversikt...4 1. VERDISKAPENDE KLYNGER...4 1.1 Energi-

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Forprosjekt Næringsutvikling. Presentasjon av sluttrapport

Forprosjekt Næringsutvikling. Presentasjon av sluttrapport www.pwc.com Forprosjekt Næringsutvikling Presentasjon av sluttrapport Formannskapskonferansen, 11. april 2013 Agenda Innledning Bakgrunn, mål og rammer Prosjektmandat Presentasjon av sluttrapport Konklusjoner

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

INNSPILL TIL FYLKESMANN

INNSPILL TIL FYLKESMANN INNSPILL TIL FYLKESMANN GJØVIKREGIONEN Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Regionen er hjemsted for nesten 70.000 mennesker, og er den mest

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs 02/11/17, Tone Jakobsen Idéverksted Bodø vgs Kunnskapsparkens arbeidsområder Kompetanse - Kurs og studier Konferanser Trainee Nettverk - Klynger Synliggjøre regionen Samfunnsbygging Innovasjon - Mobilisering

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling

Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseutvikling fra plan til handling Forsker Anne Inga Hilsen Oslo 19.november 2014 Mål for strategisk kompetanseutvikling: å styrke evnen til strategisk kompetanseplanlegging, og realisere

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

Mentortjenesten i Innovasjon Norge

Mentortjenesten i Innovasjon Norge Mentortjenesten i Innovasjon Norge Kollegaforum 2015 Lampeland 26. november 2015 Advokat Joachim Charlsen Pande Hva skal jeg snakke om? Mentorordningen generelt Hvordan er det vi i EY jobber med mentorordningen

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid

Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid Strategi 2012-2017 vedtatt av SmartCity Styret 28.8.2012 Innhold Visjon: Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid... 3 SmartCity Bærum i samfunnet... 5 Overordnede

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer