2. Spørsmålene til de delregionale workshops Følgende spørsmål dannet utgangspunktet for arbeidsgruppenes arbeid:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Spørsmålene til de delregionale workshops Følgende spørsmål dannet utgangspunktet for arbeidsgruppenes arbeid:"

Transkript

1 NOTAT Sak 24/09 Felles strategier for næring og FoU for Osloregionen. Oppsummering av arbeidsmøtene i delregionene høsten Bakgrunn for notatet. Som et ledd i arbeidet med å utrede og analysere felles utfordringer på de næringspolitiske områdene for Osloregionens medlemmer, ble det gjennomført tre workshops i henholdsvis Lillestrøm 02.09, Sarpsborg og Røyken Hensikten med disse arbeidsmøtene var å supplere NIBR rapportens viktigste konklusjoner med vurderinger og innspill fra Osloregionens fire delregioner. I hvert av møtene ble deltakerne delt opp i arbeidsgrupper bestående av 5 8 personer. Samtlige grupper fikk forelagt tre spørsmål til behandling og senere presentasjon i plenum. Samtlige workshops ble ledet av dr.oecon. Leo Grünfeld. Innspillene skriftlige som muntlige ble notert av undertegnede og samlet i en PowerPoint presentasjon datert Oslo gjennomførte senere en tilsvarende workshop hvor de viktigste konklusjonene gitt i presentasjonen ble bekreftet. I det følgende gjengis presentasjonen av i notatform. 2. Spørsmålene til de delregionale workshops Følgende spørsmål dannet utgangspunktet for arbeidsgruppenes arbeid: 1. Vi kan mye om tilrettelegging for næringslivet gjennom planlegging av areal, transport og annen regulering. Men hvilke andre næringsrettede tjenester bør vi tilby: Nettverk, profilering, møtearenaer, inkubatorer, etc.? 2. Hvilke type bedrifter / næringer er det som har størst behov for de tjenester vi kan tilby gjennom vårt næringspolitiske samarbeid? Nevn spesifikt 3 eksempler 3. Hva slags kompetanse trenger vi for å utvikle tett og næringsrelevant kontakt med bedriftene i regionen? Hvordan kan vi utvikle et samarbeid i Osloregionen så kompetansen utnyttes optimalt? 3. Innspillene fra arbeidsgruppene Kommentarer, innspill og forslag er i det følgende gjengitt som i presentasjonen. De ble søkt samlet under hovedrubrikker. Videre ble innspill som hadde tilnærmet identisk innhold men ble formulert på ulik måte, samlet og redigert. 4. Hovedrubrikker 4.1 Hva vil vi hvor vil vi? Etablere klare selektive mål Må kommunisere visjon og mål 1

2 Bergen har samlet seg om få og relevante mål. Bra med overordnede strategier men hvem skal gjennomføre disse? 4.2 Om infrastruktur Velfungerende infrastruktur en forutsetning for næringsutvikling. Vi taper internasjonalt transporten for lang og kostbar. Hva er egentlig god næringspolitikk? Hva om man benyttet hele Innovasjon Norges budsjett til utvikling av infrastruktur? 4.3 Om profilering kjennskap til Osloregionen Osloregionen er lite attraktiv må gjøre seg kjent må gjøre seg lekker for internasjonale bedrifter. Regionens kompetanse kan økes gjennom internasjonal attraktivitet. Flere høykompetansebedrifter og mennesker må bli interesserte i å flytte til regionen. Bruk Oslonavnet i større grad enn i dag. Våge å prioritere og spisse. Osloregionens utfordring er også lavt omdømme og oppfatning andre steder i landet. Profilering av regionen må også skje internt. Løft blikket vår lille, lokale kommune er totalt uinteressant for de store internasjonale bedriftene. 4.4 Det offentliges rolle. Ikke blande seg aktivt inn i næringsutvikling men være tilrettelegger og yte bedre, raskere og mer effektive tjenester. Sikre bedre rammebetingelser. Politisk forutsigbarhet er uhyre viktig!!! Det offentlige skal ikke drive næringspolitikk innenfor områder det private næringslivet selv kan løse. Bedre gjensidig forståelse mellom det offentlige og næringslivet. Det offentlige aner ikke konsekvensene av mange vedtak og beslutninger. Eks.: plansaker. Myndighetene må selv bidra til bedret samarbeid. Er det for stor konkurranse mellom kommunene og fylkene; mellom politikere og administrasjon? 4.5 Offentlige virkemidler Viktig!! Osloregionen må jobbe for å få større andel av tilgjengelige midler. Stor forvirring om hvem som tilbyr hva. Informasjonen må samordnes. Kan vi få mer ut av tilgjengelige midler bedre koordinering. Finanskrisens åpning av Innovasjon Norge midler viste at regionen hadde mengder av gode prosjekter. 2

3 4.6 Klynger, bransjenettverk og møtearenaer Ikke bare fokus på eksisterende klynger. Ny og spennende utvikling kan skje i møter mellom gamle og etablerte klynger / næringsmiljøer. Fornyelse videreutvikling må til. Eks.: Subsea og NODE Hva med en bio miljøklynge: Ringerike, Hadeland, Fredrikstad, UBM? Folk med kompetanse er lite opptatt av hvilke klynge de befinner seg i. Nettverk og møtearenaer er særdeles viktige men stor forvirring om utbudet. Kan en organisasjon som Oslo Teknopol rydde opp synliggjøre? Koblingene mellom næring og forskning mangler for SMB bedrifter. De store aktørene har for lengst etablert samarbeid mellom hverandre og forskningsmiljøene. Bransjenettverk bra, men kan det ikke hentes mye spennende i samarbeid på tvers av bransjer? Tenke produktets bane fra råvare til detaljist. Mellomstore bedrifter deltar ikke hvis de ikke ser klare gevinster. De klynger som har lykkes er sterkt drevet frem av industrien selv. Hvor er nettverkene mellom store og små bedrifter mellom de i periferien og i sentrale områder? Etabler hensiktsmessige møteplasser. Steder der kapitalen treffer de gode ideer. Ikke skap møteplasser for næringslivet som blir fylt opp av offentlige ansatte. Er det for stor spredning av ideer og kapital? Tynner det ut ressursene? 4.7 Kompetanse En hovedstrategi er samordning av kunnskapsutvikling. Det offentlige må foreta noen strategiske valg hvor langsiktighet og forutsigbarhet er viktig. Næringslivet må involveres sterkere, tilbudet må bli mer behovsorientert. Mye av kompetanseindustrien er på vestsiden nødvendig med tunge sentra. (Baksaas: Skulle Telenor flytte HQ ville det være til utlandet). Mangler ingeniørutdannelse her i regionen? Er det Oslopolitikerne som hindrer det? Fortsatt for stor avstand mellom akademia og næringslivet. Å ha som oppgave å få akademikere inn i alle bedrifter er en forenklet problemstilling kombinasjonen mellom teori og praksis er viktig. Vi må arbeide for å tiltrekke utenlandske nerder. Campus Kjeller fremhevet for sin resultatorienterte måte å arbeide på hva gjelder kompetanse og næringsutvikling et forbilde. Dessuten gode på finanshåndtering. (Akershus Teknologifond) Bruk disse ressursene. Skal inkubatorvirksomhet samles i kompetansesentra som Campus Kjeller, Fornebu, Ås, Ahus.? 4.8 Bransjer vi bør konsentrere oss om Florida dvs. kultur og kreative miljøer, designere (opphavsrett), arkitekter, media, film osv. 3

4 Helse og omsorg samordningsreformen skaper grunnlag for nye bedrifter. Tjenesteytende sektor folk ønsker gode tilbud for å bo og leve. Opplevelse kultur mer samarbeid for mye penger brukes til lokal og lite effektiv markedsføring. Reiseliv trenger overordnet grep. Porten til Geirangerfjorden er Osloregionen. UMBs kompetanse innenfor miljø og bio må kunne utvikles videre. Material emballasjekompetansen må videreutvikles. Konkrete forslag: Slå sammen Moss, Drammen og Oslo til Oslo havn as. Samle og internasjonalisere energibedriftene bedrifter på Østlandet. Statnett og Statskraft repr. 80 % av denne gruppen. 4.9 Etablerere, entreprenører Bred etterlysning etter forsterket innsats. Etablererveiledning, kurs, mentorer, bransjespesialister. Næringslokaler til rådighet for kortere perioder. Bedre finansiering nødvendig også i Osloregionen. Ungt Entreprenørskap ble fremhevet for innsatsen sin. Deres arbeidsform må løftes opp på høyskole og universitetsnivå. Flere inkubatorer? 4.10 Om innovasjon Vår 19. plass er viktig. Vi har sovet trodd at vi var bedre. Være synlige få høyskole/forskning inn i næringslivet. Næringslivet må utvide bruken av FoU i bedriftsutviklingen. Gjøre tilbudene lettere tilgjengelige. For mye papir!!! 4.11 Om å samarbeide Samarbeid på alle plan blir den største utfordringen for å gjennomføre intensjonene. Kommuner, fylker, delregioner, land, byer, næringsliv, myndigheter, politikere, administrasjon. Mindre bedrifter bør kunne samarbeide med større enheter, men skal vi få dette til må de oppleve at det skjer noe i samarbeidet. Forpliktelse til bidrag og deltagelse. Trenger gode rådgivere i kommunikasjon om hvordan vi kan snakke bedre sammen. Gruppe i Oslo som tror de kan og vet alt. Hvordan skal vi kunne bygge allianser tro på viljen? Næringslivet i sentrale strøk må være interesserte i periferien Om organisasjon og veien videre Sats på videreutvikling av Oslo Teknopol. Vi bør organisere oss som Stockholm BiZ region. 4

5 Osloregionen må bli en pressgruppe vis a vis sentrale myndigheter!! Velg ut to maks tre overordnende strategier og to pr. delregion! 4.13 Noen konklusjoner En rekke av de kommentarer og innspill som er gjengitt ovenfor, var relativt sammenfallende i samtlige av de tre møtene. Denne felles forståelsen av viktige utfordringer og oppgaver er sammen med klare signaler på viktige områder for det videre arbeidet, søkt samlet i noen konklusjoner. Det er en klar sammenheng mellom næringsutviklings og omdømmeprosjektet. I det videre strategiarbeidet bør disse slås sammen. Det er viktig at videreutvikling av næringsklynger og utviklingsnettverk skjer innenfor og på tvers av bransjer og geografi. Det er helt nødvendig at FoU samarbeidet mellom næringsliv og akademia må videreutvikles! Det offentlige bør klart definere sin rolle i det videre arbeid. Hva er næringslivets eget ansvar hva er det offentliges ansvar? Det må etableres et eget forum for den samlede regionens omdømme og næringsutviklingsarbeid. Kan dette organiseres etter modell fra Stockholmregionen, kan det bygge på en videreutvikling av Oslo Teknopol? Bjørn Frodahl

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020

Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 Dato: 13.03. 2014 Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 Forord Arbeidet med å lage dette forslaget til strategisk næringsplan for Østre Agder er forankret i de syv kommunestyrene

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen

Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen - Delrapport 1 i prosjekt Felles plattform for internasjonal profilering av Osloregionen - Versjon

Detaljer

Regionalt framsyn i Hedmark

Regionalt framsyn i Hedmark Regionalt framsyn i Hedmark - en kort presentasjon av de 7 store tema HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hvorfor gjennomførte vi prosjektet Regionalt framsyn? Prosjektet var viktig for å få en oppdatert og god gjennomgang

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Sammen skaper vi det gode næringslivet

Sammen skaper vi det gode næringslivet Sammen skaper vi det gode næringslivet Strategisk næringsplan 2011-2023 for Nesodden kommune Ajourført etter vedtak i kommunestyret 28.10.2010 Innholdsfortegnelse 0. Sammendrag. Strategier og tiltak 1.

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om;

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Flere arbeidsplasser i Jevnaker gjennom nyetableringer og vekst i eksisterende næringsliv Bedre kunnskap om næringslivet

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight-prosessen visjonsfasen: Referat fra lokale workshops i Norge

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight-prosessen visjonsfasen: Referat fra lokale workshops i Norge Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight-prosessen visjonsfasen: Referat fra lokale workshops i Norge Hasvik og Kautokeino, Norge Introduksjon Foresightprosjektet gjennomføres

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer

Innspill til evaluering av Link Larvik AS

Innspill til evaluering av Link Larvik AS Innspill til evaluering av Link Larvik AS Larvik, desember 2012 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Utviklingen siden siste evaluering... 2 3. Rapportering på kommunens forespørsler... 4 3.1 Arbeid med gründere,

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter www.pwc.no Næringsutvikling i Kristiansundsregionen Status og fremtidsmuligheter Sluttrapport 10. juni 2013 Innhold Forord... 3 1. Kartlegging av næringsutviklingsaktørene på Nordmøre... 6 1.1 Aktørene...

Detaljer

Aktivitetsrapport 2012

Aktivitetsrapport 2012 Aktivitetsrapport 2012 1 Aktivitetsrapport fra administrasjonen Prosjekter og aktiviteter knyttet til Gjøvikregionen Næringsråd Strategisk Handlingsplan, som revideres årlig av styret, er retningsgivende

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en samlet og dynamisk region som i felleskap skaper vekst

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

Byrådssak /12. Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen SARK-332-201000099-368

Byrådssak /12. Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen SARK-332-201000099-368 Byrådssak /12 Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen ESAN SARK-332-201000099-368 Hva saken gjelder: Bakgrunn for saken er bystyrets flertallsmerknad i forbindelse med Bergen

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer